Stress og tilbagetrækning God ledelse og tilbagetrækning Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning Følelsesmæssige krav...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stress og tilbagetrækning... 28 God ledelse og tilbagetrækning... 29 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 30 Følelsesmæssige krav..."

Transkript

1 1

2 Indholdsfortegnelse Bibliotekarforbundets psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?... 7 Produktivitet og kvalitet i arbejdet... 9 Psykisk arbejdsmiljø og stress Generende forstyrrelser i arbejdet Mening i arbejdet Arbejdspladskultur Arbejdsmængde Faglighed Faglige kompetencer i arbejdet Tid til faglig sparring med kollegaer Mulighed for efter og videreuddannelse Forsvarlig faglig kvalitet Formelt samarbejde om arbejdsmiljø på arbejdspladsen Arbejdspladsvurderingen Arbejdsmiljøorganisationen Tillidserhverv De ansattes vurdering af tillidsrepræsentantens rolle i forhold til det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen Tillidsrepræsentantens vurdering af egen rolle i forhold til det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

3 Stress og tilbagetrækning God ledelse og tilbagetrækning Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning Følelsesmæssige krav Følelsesmæssigt berørt Krav om at skjule følelser Ledelse og psykisk arbejdsmiljø Nærmeste leder Feedback, forventningsafstemning og ros Den øverste ledelse Lederne og det psykiske arbejdsmiljø Ledernes eget psykiske arbejdsmiljø Kvantitative krav Over og merarbejde Tid nok til arbejdsopgaver Tidsfrister Uventede arbejdsopgaver Social kapital Stillingsniveau Køn Stress Specielspørgsmål til Bibliotekarforbundet: Metodiske overvejelser og baggrundsdata om bibliotekarerne

4 Bibliotekarforbundets psykiske arbejdsmiljøanalyse Et moderne samfund, der ønsker vækst og velstand, kræver kompetente medarbejdere og ledere med overskud, overblik og ordentlighed. Et godt psykisk arbejdsmiljø er en helt afgørende forudsætning for, at arbejdspladserne får det bedste ud af medarbejderne. Arbejdspladser plaget af stress, mobning og dårlig ledelse er ikke innovative og værdiskabede i nær samme grad som dem, hvor medarbejdere og ledere trives. Akademikernes psykiske arbejdsmiljøundersøgelse, som Bibliotekarforbundet er en del af, viser, at der er milliardstore gevinster at hente ved at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Bibliotekarforbundet oplever i stigende grad, at medlemmerne udfordres af konsekvenserne af det moderne arbejdsliv, hvor grænseløshed, selvledelse, konkurrence- og præstationskultur og til tider dårlig ledelse, skaber mange udfordringer for den enkelte ansatte omkring dennes psykiske arbejdsmiljø. Det kan være stress, manglende balance mellem privatliv og arbejdsliv m.m. For at få klarlagt arbejdsmiljøudfordringerne har vores hovedorganisation Akademikerne - i tæt samarbejde med de 25 medlemsorganisationer - gennemført en omfattende undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i alle hjørner af det akademiske arbejdsmarked akademikere herunder fra Bibliotekarforbundet, svarende til en svarprocent på 55,2 pct. - har svaret på et omfattende spørgeskema. Det er således første gang nogensinde, at der er lavet en så detaljeret kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø for alle grupper af beskæftigede akademikere. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde, hvor tabellerne ikke summer til 100. Det psykiske arbejdsmiljøs dna er, at det er langt mere kompliceret at forholde sig til og ikke mindst at komme med løsningsforslag til, end det fysiske. Men det må ikke afholde os fra at styrke indsatsen på området. Hvis vi for alvor skal have reduceret omfanget af stresssygemeldinger og andre følgevirkninger af et dårligt psykisk arbejdsmiljø, er det nødvendigt, at problemet tages alvorligt og at alle medvirker til at påpege og forbedre et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Denne undersøgelse påpeger en række aspekter som fx ledelse, kultur, arbejdspres mv, der påvirker det psykiske arbejdsmiljø. Disse er dermed håndtag, man på den enkelte arbejdsplads kan skrue på for at forbedre arbejdsmiljøet. Brug analysen og de sammenhænge, den påviser, til at starte dialogen på din egen arbejdsplads. Bibliotekarforbundet opfordrer alle vores medlemmer til at tage medejerskab på deres arbejdsplads for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Det er godt for dig, din kollega, din arbejdsplads og hele Danmark. 4

5 Psykisk arbejdsmiljø Samlet set oplever næsten halvdelen af alle bibliotekarer (46 pct.), at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 44 pct. har i nogen grad et godt psykisk arbejdsmiljø. Hver tiende (10 pct.) har ikke et godt psykisk arbejdsmiljø på deres arbejdsplads. Tabel 1 Er der et godt psykisk arbejdsmiljø på din nuværende arbejdsplads? I meget høj grad 7 % 10 % I høj grad 39 % 38 % I nogen grad 44 % 38 % I lav grad 8 % 11 % I meget lav grad/slet ikke 2 % 3 % Sektor Undersøgelsen viser, at de privatansatte har et bedre arbejdsmiljø end de offentligt ansatte. Tabel 2 Er der et godt psykisk arbejdsmiljø på din nuværende arbejdsplads? Offentlig Privat Offentlig Privat I meget høj grad 7 % 12 % 9 % 12 % I høj grad 39 % 45 % 37 % 43 % I nogen grad 44 % 39 % 39 % 34 % I lav grad 8 % 4 % 13 % 9 % I meget lav grad/slet ikke 2 % 1 % 3 % 3 % 5

6 Køn Undersøgelsen viser endvidere en forskel mellem kønnene. Over halvdelen af mændene giver udtryk for, at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø, mens det kun gælder for under halvdelen af kvinderne. Tabel 3 Er der et godt psykisk arbejdsmiljø på din nuværende arbejdsplads? Kvinde Mand Kvinde Mand I meget høj grad 7 % 8 % 9 % 11 % I høj grad 38 % 44 % 35 % 43 % I nogen grad 46 % 39 % 40 % 34 % I lav grad 8 % 7 % 13 % 10 % I meget lav grad/slet ikke 1 % 3 % 3 % 2 % Alder Ser man på sammenhængen mellem alder og psykisk arbejdsmiljø, viser undersøgelsen, at yngre bibliotekarer under 30 år har et bedre arbejdsmiljø end deres ældre kollegaer. Tabel 4 Er der et godt psykisk arbejdsmiljø på din nuværende arbejdsplads? Yngre end 30 år år år 60 år eller ældre I meget høj grad 19 % 7 % 7 % 8 % I høj grad 33 % 39 % 39 % 40 % I nogen grad 41 % 42 % 46 % 45 % I lav grad 7 % 9 % 8 % 6 % I meget lav grad/slet ikke 0 % 3 % 1 % 2 % 6

7 Stillingsniveau Når der ses på forskellen mellem ledere og medarbejdere, fremgår det, at ledere oplever et bedre psykisk arbejdsmiljø end medarbejdere. 70 pct. af lederne vurderer, at der i høj eller meget høj grad er et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads. Derimod oplever 43 pct. af medarbejderne i høj eller meget høj grad et godt psykisk arbejdsmiljø. Tabel 5 Er der et godt psykisk arbejdsmiljø på din nuværende arbejdsplads? Medarbejder Leder Medarbejder Leder I meget høj grad 6 % 15 % 9 % 12 % I høj grad 37 % 55 % 37 % 47 % I nogen grad 46 % 27 % 39 % 32 % I lav grad 9 % 3 % 12 % 7 % I meget lav grad/slet ikke 2 % 0 % 3 % 2 % Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø? Tabel 6 viser, hvilke faktorer der vil medvirke til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø for dem, der har svaret, at de kun i nogen, lav, meget lav grad eller slet ikke har et godt psykisk arbejdsmiljø. Tabel 7 viser, hvilke faktorer dem, der i meget høj eller høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø, vurderer som værende afgørende for et godt psykisk arbejdsmiljø. 7

8 Tabel 6 I hvilken grad ville følgende faktorer medvirke til at forbedre dit psykiske arbejdsmiljø? I høj grad I nogen grad I lav grad/slet ikke Ved ikke/ikke relevant Bedre ledelse 54 % 33 % 10 % 3 % Prioritering af et godt psykisk arbejdsmiljø hos ledelsen 53 % 39 % 5 % 3 % Mere tid til kerneopgaven 38 % 37 % 20 % 5 % Mere tillid og anerkendelse fra nærmeste leder 38 % 37 % 21 % 5 % Bedre stemning på arbejdspladsen 34 % 42 % 18 % 5 % Mere viden om psykisk arbejdsmiljø hos min nærmeste leder 30 % 37 % 24 % 9 % Få en tilpas/velafgrænset arbejdsmængde 30 % 42 % 24 % 4 % Mere tid til innovation og vidensdeling 29 % 50 % 18 % 3 % Kompetencer inden for konflikthåndtering/mediation på arbejdspladsen 26 % 42 % 24 % 8 % At få aftalt sociale spilleregler/leveregler på arbejdspladsen 23 % 45 % 26 % 6 % Hjælp til prioritering af opgaver fra nærmeste leder 21 % 39 % 34 % 5 % Bedre samarbejde med kollegaer 21 % 43 % 29 % 7 % Større fleksibilitet i forhold til planlægning af arbejdstid/-opgaver 20 % 40 % 32 % 8 % Flere spændende arbejdsopgaver 20 % 38 % 35 % 7 % Tabel 7 I hvilken grad er følgende faktorer afgørende for, at du har et godt psykisk arbejdsmiljø? I høj grad I nogen grad I lav grad/slet ikke Ved ikke/ikke relevant Godt samarbejde med kolleger 90 % 10 % 0 % 0 % God stemning på arbejdspladsen 84 % 15 % 0 % 0 % God ledelse 69 % 29 % 1 % 1 % At konflikter håndteres i tide 65 % 30 % 3 % 3 % Tillid og anerkendelse fra nærmeste leder 62 % 34 % 3 % 1 % Tid til kerneopgaven 61 % 35 % 4 % 1 % Spændende arbejdsopgaver 60 % 37 % 2 % 1 % Fleksibilitet i forhold til planlægning af arbejdstid/- opgaver 59 % 40 % 1 % 1 % Tilpas/velafgrænset arbejdsmængde 52 % 42 % 5 % 1 % Prioritering af et godt psykisk arbejdsmiljø hos ledelsen 48 % 46 % 4 % 3 % Klare sociale spilleregler/leveregler på arbejdspladsen 43 % 47 % 8 % 2 % Tid til innovation og vidensdeling 41 % 53 % 6 % 1 % God viden om psykisk arbejdsmiljø hos nærmeste leder 26 % 57 % 14 % 4 % Hjælp til prioritering af opgaver fra nærmeste leder 23 % 50 % 23 % 4 % 8

9 Produktivitet og kvalitet i arbejdet Respondenterne er i undersøgelsen blevet bedt om at vurdere deres produktivitet. Det spørgsmål, som de er blevet stillet, lyder som følger: Forestil dig, at din produktivitet er 10 point værd, når den er bedst. Hvor mange point vil du give din nuværende produktivitet? Sæt kun ét kryds på skalaen fra 0 10, hvor 0 er lig med ingen produktivitet og 10 er lig med størst produktivitet. Spørgsmålet er udviklet med inspiration fra et spørgsmål om selvvurderet arbejdsevne fra WAI (The Workability Index) udviklet af Det Finske Arbejdsmiljøinstitut). Resultaterne vises i tabel 8, og bibliotekarerne vurderer i gennemsnit deres produktivitet til at være 8,8. Analysen viser en tydelig sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Tabel 8 Har du et godt psykisk arbejdsmiljø Den gennemsnitlige produktivitet I meget lav grad/slet ikke I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 6,9 7,9 8,6 9,1 9,4 6,8 7,5 8,4 8,8 9,3 Faglig kvalitet Der spørges i undersøgelsen ind til, i hvilken grad det opleves, at man kan udføre arbejdsopgaverne med en forsvarlig faglig kvalitet. Som det fremgår af figur 1, er der en betydelig sammenhæng mellem det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen og muligheden for at udføre arbejdsopgaverne med en forsvarlig faglig kvalitet. Des bedre psykisk arbejdsmiljø, des bedre mulighed er der for at udføre arbejdsopgaverne med en forsvarlig faglig kvalitet. Tabel 9 Har du mulighed for at udføre arbejdsopgaver med en forsvarlig faglig kvalitet? I meget høj grad 18 % 21 % I høj grad 49 % 48 % I nogen grad 29 % 26 % I lav grad 3 % 4 % I meget lav grad/slet ikke 0 % 1 % 9

10 Figur 1 100% 90% 1% 3% 14% 20% 80% 70% 60% 38% Forsvarlig faglig kvalitet i opgaveløsningen 30% 85% 58% 57% I lav/meget lav grad/slet ikke I nogen grad I høj/meget høj grad 20% 23% 0% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Godt psykisk arbejdsmiljø 10

11 Psykisk arbejdsmiljø og stress Undersøgelsen viser en klar sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og graden af stress. Figur 2 100% 90% 80% 70% 60% 30% 20% 0% 77% 51% 42% 28% 21% 22% 2% 8% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Godt psykisk arbejdsmiljø Stresset i hverdagen I lav/meget lav grad/slet ikke I nogen grad I høj/meget høj grad Generende forstyrrelser i arbejdet Undersøgelsen viser, at 23 pct. af bibliotekarerne i meget høj eller høj grad oplever generende forstyrrelser i arbejdet. Undersøgelsen viser endvidere, at der er en markant sammenhæng mellem generende forstyrrelser i arbejdet og psykisk arbejdsmiljø, som det fremgår af figur 3. Tabel 10 Oplever du generende forstyrrelser i dit arbejde? I meget høj grad 6 % 11 % I høj grad 17 % 20 % I nogen grad 44 % 41 % I lav grad 29 % 24 % I meget lav grad/slet ikke 5 % 4 % 11

12 Figur 3 100% 90% 19% 9% 4% 80% 31% 70% 60% 30% 20% 55% 26% 48% 43% 65% Godt psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke 0% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Generende forstyrrelser i arbejdet Mening i arbejdet oplever i høj grad mening med arbejdsopgaverne. I figur 4 fremgår det, at der en klar sammenhæng mellem meningsfulde arbejdsopgaver og psykisk arbejdsmiljø. Tabel 11 Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? I meget høj grad 24 % 29 % I høj grad 52 % 48 % I nogen grad 21 % 20 % I lav grad 2 % 3 % I meget lav grad/slet ikke 0 % 1 % 12

13 Figur 4 100% 90% 80% 70% 7% 39% 18% 36% 60% 30% 20% 0% 55% 63% 20% 55% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Meningsfulde arbejdsopgaver Godt psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Arbejdspladskultur Som det fremgår af tabel 12, så er der mange, der oplever, at det psykiske arbejdsmiljø ikke er noget, som man taler åbent om på arbejdspladsen. Det opleves derfor som den enkeltes eget problem, hvis man oplever problemer med det psykiske arbejdsmiljø. På arbejdspladser med en høj eller meget høj grad af åbenhed i forhold til problemer med det psykiske arbejdsmiljø er det psykiske arbejdsmiljø markant bedre end på arbejdspladser, hvor det ikke er tilfældet. Figur 5 viser denne sammenhæng, der understreger, hvor vigtigt det er, at bibliotekarerne sørger for at tale åbent om det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen, så det ikke opfattes som alene et problem, der vedrører den enkelte. 13

14 Tabel 12 Kan I tale åbent om eventuelle problemer i det psykiske arbejdsmiljø? I meget høj grad 5 % 7 % I høj grad 26 % 29 % I nogen grad 49 % 40 % I lav grad 12 % 14 % I meget lav grad/slet ikke 6 % 6 % Ved ikke/ikke relevant 2 % 4 % Figur 5 100% 90% 80% 1% 22% 7% 32% 70% 60% 30% 20% 0% 55% 77% 56% 38% 11% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Åbenhed om problemer med psykisk arbejdsmiljø Godt psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke 14

15 Arbejdsmængde Tabel 13 Hvordan vurderer du generelt mængden af dine arbejdsopgaver? For lille 2 % 3 % Passende 67 % 59 % For stor 31 % 38 % Figur 6 100% 90% 21% 6% 16% 80% 70% 60% 30% 20% 33% 45% 53% 54% 31% Godt psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke 0% For lille Passende For stor Arbejdsmængde 15

16 Faglighed Faglige kompetencer i arbejdet Undersøgelsen viser, at bibliotekarerne har god mulighed for at bruge deres faglige kompetencer i arbejdet. Ifølge undersøgelsen har privatansatte bedre mulighed for at gøre brug af deres faglige kompetencer i arbejdet end offentligt ansatte. Som det fremgår af figur 7, er der en klar sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og muligheden for at anvende faglige kompetencer i arbejdet. Tabel 14 Har du mulighed for at bruge dine faglige kompetencer i dit arbejde? I meget høj grad 27 % 34 % I høj grad 50 % 45 % I nogen grad 20 % 17 % I lav grad 3 % 3 % I meget lav grad/slet ikke 0 % 0 % Tabel 15 Har du har mulighed for at bruge dine faglige kompetencer i dit arbejde? Offentlig Privat Offentlig Privat I meget høj grad 26 % 38 % 36 % 31 % I høj grad 51 % 41 % 44 % 45 % I nogen grad 20 % 17 % 17 % 19 % I lav grad 3 % 4 % 3 % 4 % I meget lav grad/slet ikke 0 % 1 % 0 % 1 % 16

17 Figur 7 100% 90% 3% 19% 80% 70% 38% 53% 60% 30% 20% 0% 59% 58% 23% 6% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet Andvendelse af faglig kompetencer ikke Godt psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Tid til faglig sparring med kollegaer Tabel 16 og 17 viser, hvordan bibliotekarerne oplever muligheden for tid til faglig sparring med kollegaerne. Undersøgelsen viser, at privatansatte i højere grad end offentligt ansatte har tid til faglig sparring med kollegaerne. Som det fremgår af figur 8, så er faglig sparring med kolleger også et af de elementer, der er med til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Tabel 16 Er der tid til faglig sparring med kolleger? I meget høj grad 11 % 14 % I høj grad 35 % 35 % I nogen grad 41 % 38 % I lav grad 11 % 12 % I meget lav grad/slet ikke 2 % 2 % 17

18 Tabel 17 Er der tid til faglig sparring med kolleger? Offentlig Privat Offentlig Privat I meget høj grad 11 % 17 % 13 % 15 % I høj grad 36 % 32 % 34 % 38 % I nogen grad 41 % 41 % 39 % 34 % I lav grad 11 % 8 % 12 % 11 % I meget lav grad/slet ikke 2 % 1 % 2 % 2 % Figur 8 100% 90% 80% 70% 4% 32% 16% 37% 60% 30% 20% 0% 51% Godt psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad 64% 45% I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke 33% 18% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet Tid til faglig sparring ikke 18

19 Mulighed for efter- og videreuddannelse Efter- og videreuddannelse er en måde, hvorpå bibliotekarer kan bevare og videreudvikle de faglige kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Som det fremgår af tabel 18, så har knap hver femte bibliotekar, kun i lav, meget lav grad eller slet ikke mulighed for relevant efter- og videreuddannelse. Derimod viser undersøgelsen en sammenhæng mellem muligheden for efter- og videreuddannelse og det psykiske arbejdsmiljø. Des bedre mulighed der er for relevante efter- og videreuddannelse, des bedre vurderer de det psykiske arbejdsmiljø på deres arbejdsplads. Tabel 18 Har du mulighed for relevant efter- og videreuddannelse? I meget høj grad 11 % 11 % I høj grad 28 % 27 % I nogen grad 42 % 37 % I lav grad 14 % 18 % I meget lav grad/slet ikke 5 % 7 % 19

20 Figur 9 100% 90% 80% 70% 35% 23% 45% 60% 30% 20% 0% 55% 28% 15% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Mulighed for relevant efter- og videreuddannelse Godt psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Forsvarlig faglig kvalitet Der er spurgt ind til bibliotekarernes mulighed for at udføre arbejdsopgaverne med en forsvarlig faglig kvalitet. Som det fremgår i tabel 19 samt tabel 9 tidligere i denne analyse, har 67 pct. i meget høj eller høj grad mulighed for at levere en forsvarlig faglig kvalitet. Resultatet viser samtidig, at en betydelig gruppe mener, at de er udfordret i forhold til at levere en forsvarlig faglig kvalitet. Undersøgelsen viser, at privatansatte har bedre mulighed for at udføre arbejdsopgaverne med en forsvarlig faglig kvalitet end offentligt ansatte. Som vist tidligere, er der en markant sammenhæng mellem muligheden for at levere en forsvarlig faglig kvalitet og det psykiske arbejdsmiljø. Des bedre psykisk arbejdsmiljø, des bedre er muligheden for at udføre arbejdsopgaverne med en forsvarlig faglig kvalitet jf. figur 1. 20

21 Tabel 19 Har du mulighed for at udføre arbejdsopgaverne med en forsvarlig faglig kvalitet? I meget høj grad 18 % 21 % I høj grad 49 % 48 % I nogen grad 29 % 26 % I lav grad 3 % 4 % I meget lav grad/slet ikke 0 % 1 % Tabel 20 Har du mulighed for at udføre arbejdsopgaverne med en forsvarlig faglig kvalitet? Offentlig Privat Offentlig Privat I meget høj grad 18 % 23 % 20 % 21 % I høj grad 49 % 53 % 46 % 50 % I nogen grad 30 % 22 % 28 % 24 % I lav grad 3 % 2 % 4 % 4 % I meget lav grad/slet ikke 1 % 0 % 1 % 1 % Formelt samarbejde om arbejdsmiljø på arbejdspladsen Arbejdspladsvurderingen Det er lovpligtigt for alle arbejdspladser minimum hvert tredje år at udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV), der skal være med til at sikre både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Derfor har vi spurgt bibliotekarerne, hvorvidt der inden for de seneste tre år har været udarbejdet en APV på deres arbejdsplads. 21

22 Tabel 21 Har I inden for de sidste tre år udarbejdet en APV (arbejdspladsvurdering) på din arbejdsplads? Ja 86 % 69 % Nej 4 % 9 % Ved ikke 9 % 22 % Eftersom dette spørgsmål kan være svært at besvare, hvis man har været ansat på sin arbejdsplads i mindre end tre år, har vi set nærmere på, hvilken betydning dette har. Som det fremgår af tabel 22, er der som forventet en langt større andel blandt dem, der har været ansat under tre år, der ikke ved, om der har været foretaget en APV på deres arbejdsplads inden for de seneste tre år. Tabel 22 Har i inden for de sidste tre år udarbejdet en APV (arbejdspladsvurdering) på din arbejdsplads? Hvor længe har du været ansat på din nuværende arbejdsplads Under 3 år Over 3 år Under 3 år Over 3 år Ja 60 % 90 % 59 % 85 % Nej 5 % 4 % 7 % 6 % Ved ikke 35 % 5 % 33 % 9 % Direkte adspurgt vurderer en begrænset andel af bibliotekarerne, at APV er et godt redskab til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. 22

23 Tabel 23 Er en APV (arbejdspladsvurdering) et godt redskab til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø? I meget høj grad 4 % 3 % I høj grad 16 % 13 % I nogen grad 45 % 36 % I lav grad 20 % 19 % I meget lav grad/slet ikke 7 % 11 % Ved ikke 8 % 18 % Arbejdsmiljøorganisationen På arbejdspladser med ni eller flere ansatte har arbejdsgiveren pligt til at oprette en arbejdsmiljøorganisation, hvor ansatte og arbejdsgiver skal samarbejde om arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøorganisationen skal bestå af repræsentanter fra både ledelse og arbejdstagere. Det generelle billede viser, at bibliotekarer kun i nogen grad har kendskab til arbejdsmiljøorganisationen (AMO) og dens funktion på deres arbejdsplads. Tabel 24 Har du kendskab til Arbejdsmiljøorganisationens (AMO) rolle og funktion på din arbejdsplads? I høj grad 32 % 21 % I nogen grad 42 % 32 % I lav grad 14 % 20 % Slet ikke 10 % 24 % Ikke relevant - færre end 9 ansatte 2 % 4 % 23

24 Samtidig ses det, at kun lidt over halvdelen (56 pct.) oplever, at AMO iværksætter konkrete initiativer til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Tabel 25 Har Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) på din arbejdsplads iværksat konkrete initiativer for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø? I høj grad 14 % 8 % I nogen grad 42 % 30 % I lav grad 24 % 25 % Slet ikke 15 % 28 % Ikke relevant - færre end 9 ansatte 5 % 8 % Tillidserhverv Foruden repræsentanterne i arbejdsmiljøorganisationen har medarbejderne også mulighed for at vælge en tillidsrepræsentant til at repræsentere dem i samarbejdet med ledelsen omkring arbejdsmiljøet og samarbejdet på arbejdspladsen. Der er ganske stor forskel på, hvorvidt privat- og offentligt ansatte har en tillidsrepræsentant på deres arbejdsplads. Tabel 26 Har du en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads? Er du ansat i det offentlige eller i det private? Offentlig Privat Offentlig Privat Ja 90 % 38 % 83 % 34 % Nej 9 % 54 % 12 % 39 % Ved ikke 1 % 8 % 5 % 27 % 24

25 De ansattes vurdering af tillidsrepræsentantens rolle i forhold til det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen I undersøgelsen er de, der har en tillidsrepræsentant (TR), men som ikke selv er TR, blevet spurgt til, i hvilken grad de vurderer, at deres TR bidrager til at løse problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Tabel 27 Bidrager din tillidsrepræsentant til at løse eventuelle problemer med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads? I meget høj grad 8 % 5 % I høj grad 28 % 19 % I nogen grad 37 % 28 % I lav grad 13 % 18 % I meget lav grad/slet ikke 7 % 12 % Ved ikke 9 % 18 % Tillidsrepræsentantens vurdering af egen rolle i forhold til det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen Sammenligner man de ansattes vurdering af tillidsrepræsentantens rolle med tillidsrepræsentanternes egen vurdering af selv samme forhold, så har tillidsrepræsentanterne et mere positivt billede af deres rolle og bidrag til at løse psykiske arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen end det billede, som de ansatte tegner af tillidsrepræsentanten. Det skal bemærkes, at de ansatte i modsætning til tillidsrepræsentanterne har haft mulighed for at svare ved ikke på spørgsmålet. Dette skyldes, at mens tillidsrepræsentanterne forventes at kunne besvare spørgsmål om sig selv som TR, kan det ikke i samme grad forventes af de ansatte. 25

26 Tabel 28 Har du som tillidsrepræsentant har mulighed for at bidrage til at løse eventuelle problemer med det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads? I meget høj grad 10 % 8 % I høj grad 34 % 24 % I nogen grad 44 % 50 % I lav grad 10 % 15 % I meget lav grad/slet ikke 1 % 3 % Undersøgelsen viser desuden en tendens til, at des bedre det psykiske arbejdsmiljø er på arbejdspladsen, des større mulighed har tillidsrepræsentanterne for at biddrage til at løse eventuelle problemer med det psykiske arbejdsmiljø, jf. tabel 29. Tabel 29 Er der et godt psykisk arbejdsmiljø på din nuværende arbejdsplads? I hvor høj grad vurderer du, at du som tillidsrepræsentant har mulighed for at bidrage til at løse eventuelle problemer med det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads? I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav/slet ikke I høj/meget høj grad 66 % 23 % 6 % I nogen grad 31 % 72 % 59 % I lav/meget lav/slet ikke 3 % 5 % 35 % 26

27 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I det følgende vil vi se nærmere på bibliotekarers planer om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og elementer i det psykiske arbejdsmiljø. Som det fremgår af tabel 30, så planlægger størstedelen en tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet som 65-årige eller ældre. Tabel 30 Hvornår planlægger du at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet? 61 år eller yngre 3 % 4 % 62 år 10 % 7 % 63 år 12 % 6 % 64 år 11 % 6 % 65 år 32 % 28 % 66 år 4 % 4 % 67 år 22 % 21 % 68 år eller ældre 7 % 24 % Spørgsmålet er blevet stillet til gruppen, der er 50 år eller ældre. For denne gruppe er folkepensionsalderen ikke den samme som følge af tilbagetrækningsreformen. De fleste har mulighed for at gå på folkepension som årige, undtagen dem, der på undersøgelsestidspunktet har været 52 år eller yngre - disse kan først gå på folkepension når de er 68 år. I det følgende sættes der fokus på sammenhængene mellem bibliotekarernes planlagte tilbagetrækningsalder, deres stressniveau, psykiske arbejdsmiljø og om hvorvidt de har en god nærmeste leder. Alder ved planlagt tilbagetrækning er opdelt i aldersgrupperne 64 år eller yngre, der afspejler dem, der forlader arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen, år, som for de flestes vedkommende er folkepensionsalderen, og 68 år eller ældre, der primært repræsenterer den gruppe, der bliver længere på arbejdsmarkedet. 27

28 Stress og tilbagetrækning 41 pct. af de bibliotekarer, som planlægger en tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede i hverdagen. Dette er kun tilfældet for 23 pct. af dem, der planlægger en sen tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. 77 pct. af dem, der vil arbejde til de er 68 år gamle eller ældre, er ikke ramt af stress. Der er en tydelig tendens til, at jo mere stresset man er, jo tidligere vil man stoppe på arbejdsmarkedet. Figur % 90% 80% 70% 60% 30% 20% 0% 58% 65% 77% 38% 30% 23% 3% 5% 0% 64 år eller yngre år 68 år eller ældre Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Stresset i hverdagen I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke 28

29 God ledelse og tilbagetrækning Figur % 90% 21% 15% 5% 80% 33% 70% 60% 30% 20% 39% 36% 49% 63% God nærmeste leder I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke 0% 64 år eller yngre år 68 år eller ældre Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Figur 11 viser, at der er en klar tendens til, at god ledelse har en betydning for, hvornår man ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. 29

30 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning Psykisk arbejdsmiljø er endnu en faktor, der har en betydning for, hvor længe man gerne vil være på arbejdsmarkedet. Figur % 90% 13% 7% 7% 80% 70% 60% 45% 47% 33% Godt psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad 30% 20% 42% 46% 60% I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke 0% 64 år eller yngre år 68 år eller ældre Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Følelsesmæssige krav I det følgende undersøges, i hvilket omfang der opleves følelsesmæssige krav i arbejdet, og hvilken betydning det har for det psykiske arbejdsmiljø og risikoen for stress. I denne undersøgelse er følelsesmæssige krav målt via følgende to spørgsmål: Hvor ofte bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde? samt Hvor ofte kræver dit arbejde, at du skjuler dine følelser?. Følelsesmæssigt berørt Tabel 31 viser, hvor ofte bibliotekarer bliver følelsesmæssigt berørt af deres arbejde. Når spørgsmålet opdeles på køn, ses det, at kvinder i oftere grad end mænd bliver følelsesmæssigt berørt af deres arbejde. 30

31 Tabel 31 Bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde? Altid 1 % 2 % Ofte 20 % 25 % Sommetider 45 % 40 % Sjældent 27 % 26 % Aldrig/næsten aldrig 6 % 7 % Tabel 32 Bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde? Køn Kvinde Mand Kvinde Mand Altid 1 % 1 % 3 % 2 % Ofte 22 % 15 % 28 % 20 % Sommetider 45 % 43 % 43 % 38 % Sjældent 26 % 32 % 22 % 30 % Aldrig/næsten aldrig 6 % 8 % 4 % 10 % Figur 13 viser, at der er en negativ sammenhæng mellem, hvor ofte bibliotekarerne følelsesmæssigt bliver berørt af deres arbejde, og hvor godt deres psykiske arbejdsmiljø er. Figuren understreger, at det kan være hårdt at bestride et job, hvor man bliver følelsesmæssigt berørt af arbejdet. Undersøgelsen viser desuden (jf. figur 14), at risikoen for stress er større, des oftere man bliver følelsesmæssigt berørt af arbejdet. 31

32 Figur % 90% 80% 43% 23% 8% 3% 2% 34% 32% 70% 60% 30% 26% 52% 49% 63% 66% Godt psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad I nogen grad 20% 30% 26% 43% I lav/meget lav grad/slet ikke 0% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Følelsesmæssigt berørt af dit arbejde Figur % 90% 80% 26% 30% 70% 59% 60% 26% 81% 84% Stresset i hverdagen 30% 20% 48% 57% 35% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke 0% 17% 13% 13% 6% 1% 4% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Følelsesmæssigt berørt af dit arbejde 32

33 Krav om at skjule følelser På trods af at mange oplever, at de bliver følelsesmæssigt berørt af deres arbejde, vil det i mange situationer være nødvendigt at skjule disse følelser. Tabel 33 viser, hvor ofte dit arbejde kræver du skjuler dine følelser. Når spørgsmålet opdeles på køn, ses det, at mænd og kvinder stort set lige ofte oplever, at de har et arbejde, der kræver, at de må skjule deres følelser. Tabel 33 Kræver dit arbejde, at du skjuler dine følelser? Altid 2 % 4 % Ofte 16 % 21 % Sommetider 38 % 34 % Sjældent 32 % 28 % Aldrig/næsten aldrig 11 % 13 % Tabel 34 Kræver dit arbejde, at du skjuler dine følelser? Køn Kvinde Mand Kvinde Mand Altid 2 % 2 % 5 % 4 % Ofte 16 % 16 % 23 % 18 % Sommetider 39 % 34 % 37 % 31 % Sjældent 32 % 34 % 25 % 31 % Aldrig/næsten aldrig 11 % 13 % 10 % 16 % 33

34 Der er en negativ sammenhæng mellem, hvor ofte arbejdet kræver, at man må skjule følelser, og hvor godt det psykiske arbejdsmiljø er. Figur % 90% 80% 70% 60% 30% 20% 0% 3% 3% 20% 29% 48% 38% 55% 59% 68% 25% 13% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten Krav om at skjule følelser aldrig Godt psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Des oftere man må skjule følelserne i arbejdet, des større er risikoen for stress i hverdagen, hvilket fremgår af figur

35 Figur % 90% 80% 70% 60% 30% 20% 0% 28% 35% 56% 73% 85% 45% 54% 36% 28% 24% 13% 12% 8% 2% 2% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Krav om at skjule følelser Stress i hverdagen I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Ledelse og psykisk arbejdsmiljø Nærmeste leder I det følgende vil vi se nærmere på sammenhænge mellem nærmeste leder og psykisk arbejdsmiljø. Tabel 35 Har du alt i alt en god nærmeste leder? I meget høj grad 13 % 16 % I høj grad 34 % 34 % I nogen grad 36 % 33 % I lav grad 13 % 13 % I meget lav grad/slet ikke 4 % 5 % At have en god nærmeste leder har stor betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Eksempelvis ses det i figur 17, at 71 pct. af bibliotekarerne, der i høj eller meget høj grad har en god nærmeste leder, har et godt psykisk arbejdsmiljø. Mens det kun gælder for 10 pct. af de bibliotekarer, der i lav, meget lav grad eller slet ikke har en god nærmeste leder. 35

36 Figur % 90% 80% 4% 26% 20% 70% 60% 30% 20% 0% 61% 49% 71% 29% 31% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet God nærmeste leder ikke Godt psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Der ses endvidere en klar sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og i hvilken grad lederen bidrager til at løse eventuelle problemer med det psykiske arbejdsmiljø, jf. figur 18. Tabel 36 Bidrager din nærmeste leder til at løse eventuelle problemer med psykisk arbejdsmiljø? I meget høj grad 6 % 6 % I høj grad 23 % 23 % I nogen grad 34 % 34 % I lav grad 19 % 22 % I meget lav grad/slet ikke 10 % 14 % 36

37 Figur % 90% 13% 80% 70% 60% 30% 20% 0% 37% 78% Godt psykisk arbejdsmiljø I høj/ meget høj grad 42% I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke 18% 18% 4% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Bidrager til at løse eventuelle problemer med psykisk arbejdsmiljø? Feedback, forventningsafstemning og ros I undersøgelsen har vi spurgt ind til, i hvilken grad deres nærmeste leder giver konstruktiv feedback, ros og sørger for at forventningsafstemme. I det følgende vil vi se nærmere på besvarelserne herpå samt se på hvilke sammenhænge, der er mellem disse faktorer og det psykiske arbejdsmiljø. Feedback Tabel 37 Giver din nærmeste leder konstruktiv feedback? I meget høj grad 9 % 10 % I høj grad 28 % 29 % I nogen grad 39 % 35 % I lav grad 18 % 17 % I meget lav grad/slet ikke 7 % 9 % 37

38 Figur % 90% 80% 70% 60% 30% 20% 0% 9% 31% 36% 68% 44% 54% 24% 25% 8% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Konstruktiv feedback Godt psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Forventningsafstemning Tabel 38 Forventningsafstemmer din nærmeste leder, så du ved, hvad der forventes af dig? I meget høj grad 5 % 6 % I høj grad 22 % 24 % I nogen grad 42 % 38 % I lav grad 23 % 21 % I meget lav grad/slet ikke 7 % 9 % 38

39 Figur % 90% 13% 80% 70% 60% 30% 20% 0% 39% 43% 73% 46% 44% 22% 15% 6% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Forventningafstemning Godt psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Ros Tabel 39 Giver din nærmeste leder dig ros for din arbejdsindsats? I meget høj grad 10 % 12 % I høj grad 28 % 29 % I nogen grad 36 % 32 % I lav grad 19 % 18 % I meget lav grad/slet ikke 8 % 10 % 39

40 Figur % 90% 80% 13% 33% 70% 60% 30% 20% 0% 33% 61% 54% 29% 27% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Ros for arbejdsindsats Godt psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Den øverste ledelse Der er i undersøgelsen herudover blevet spurgt til, i hvilken grad den øverste ledelse har fokus på og prioriterer et godt psykisk arbejdsmiljø. Som det fremgår nedenfor, så opleves et godt psykisk arbejdsmiljø i mange tilfælde ikke som noget, som den øverste ledelse prioriterer højt. Tabel 40 Har den øverste ledelse fokus på og prioriterer et godt psykisk arbejdsmiljø? I meget høj grad 7 % 5 % I høj grad 26 % 23 % I nogen grad 44 % 39 % I lav grad 16 % 21 % I meget lav grad/slet ikke 7 % 12 % 40

41 Hvorvidt den øverste ledelse har fokus på og prioriterer det psykiske arbejdsmiljø, er afgørende for hvordan det psykiske arbejdsmiljø er på arbejdspladsen. Figur 22 viser en meget markant sammenhæng og understreger, hvor væsentlig ledelse og topledelsens fokus er for at skabe arbejdspladser med et godt psykisk arbejdsmiljø. Figur % 90% 80% 70% 60% 30% 20% 0% 8% 28% 38% 76% Godt psykisk arbejdsmiljø 55% I høj/meget høj grad I nogen grad 55% I lav/meget lav grad/slet ikke 22% 17% 2% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Øverste ledelses fokus på og prioriterer et godt psykisk arbejdsmiljø Lederne og det psykiske arbejdsmiljø Som det fremgår af det ovenstående, er ledelse afgørende for det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne. I dette følgende vil vi se nærmere på ledernes eget syn på det psykiske arbejdsmiljø som en del af ledelsesopgaven, hvor godt de er rustet til at varetage opgaven, og hvilke udfordringer de eventuelt står overfor. Stort set alle ledere i undersøgelsen ser det som en vigtig del af deres ledelsesopgave at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Men undersøgelsen viser også, at lederne ser det som en større udfordring at håndtere problemer med det psykiske arbejdsmiljø end det fysiske arbejdsmiljø og en stor del påpeger, at de ikke er fagligt klædt på til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. 41

42 Undersøgelsen peger således på et stort behov for, at lederne bliver bedre rustet til at varetage opgaven med at håndtere det psykiske arbejdsmiljø, som de selv ser som en væsentlig del af deres ledelsesopgave. I tabel 41 fremgår svar fra de bibliotekarer, der sidder i en lederstilling. Tabel 41 I hvilken grad mener du, at: Det er en vigtig del af min ledelsesopgave, at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø Det er en større udfordring, at håndtere problemer med det psykiske arbejdsmiljø fremfor problemer med det fysiske arbejdsmiljø Jeg er fagligt godt klædt på til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø blandt mine medarbejdere I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad I meget lav grad/slet ikke 63 % 34 % 3 % 0 % 0 % 26 % 35 % 30 % 6 % 3 % 7 % 42 % 47 % 4 % 0 % Tabel 42 viser den oplevelse af deres nærmeste leder, som de bibliotekarer, som ikke sidder i lederstillinger, har. Det skal her bemærkes, at denne leder ikke nødvendigvis også er bibliotekar, hvorfor svarene i tabel 41 og 42 ikke direkte kan sammenlignes. Tabel 42 Er din nærmeste leder fagligt klædt på til at håndtere eventuelle problemer med stress og psykisk arbejdsmiljø? I meget høj grad 5 % 5 % I høj grad 18 % 17 % I nogen grad 35 % 30 % I lav grad 20 % 21 % I meget lav grad/slet ikke 11 % 14 % Ved ikke 10 % 12 % 42

43 Ledernes eget psykiske arbejdsmiljø I dette afsnit vil vi se nærmere på ledernes eget psykiske arbejdsmiljø samt i hvilken grad de oplever at få den tilstrækkelige støtte og hjælp til deres ledelsesopgaver, og om deres ledelsesrum er klart defineret. Tabel 43 I hvilken grad mener du, at: I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad I meget lav grad/slet ikke Jeg får tilstrækkelig støtte og hjælp til mine ledelsesopgaver fra min nærmeste leder 13 % 35 % 33 % 14 % 5 % Mine handlemuligheder som leder (mit ledelsesrum) er klart defineret 11 % 35 % 36 % 14 % 4 % Da et godt psykisk arbejdsmiljø må formodes at være afgørende for, hvilke muligheder lederne har for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for deres medarbejdere, er det bekymrende, at der ikke er et større fokus på ledernes psykiske arbejdsmiljø. Tabel 44 På min arbejdsplads er der fokus på mit psykiske arbejdsmiljø som leder I meget høj grad 11 % 6 % I høj grad 25 % 24 % I nogen grad 34 % 35 % I lav grad 19 % 24 % I meget lav grad/slet ikke 11 % 12 % 43

44 Undersøgelsen viser, at des mere fokus der er på ledernes eget psykiske arbejdsmiljø, des bedre psykisk arbejdsmiljø har de. Figur % 90% 80% 70% 60% 30% 20% 0% 21% 45% 36% 100% 31% 43% 24% 0% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Fokus på mit psykiske arbejdsmiljø som leder Godt psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Undersøgelsen viser desuden, at des mindre fokus på lederens eget psykiske arbejdsmiljø, des større er risikoen for stress. Figur % 90% 80% 34% 26% 70% 60% 30% 20% 0% 71% 34% 36% 14% 30% 14% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet Fokus på mit psykiske arbejdsmiljø som leder ikke Stress i hverdagen I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke 44

45 Kvantitative krav I det følgende ses der nærmere på, i hvilket omfang bibliotekarerne er udsat for kvantitative krav i arbejdet. Ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viser resultater fra videnskabelige undersøgelser, at kvantitative krav på arbejdspladsen spiller en afgørende rolle for medarbejderes arbejde og trivsel. Høje krav i arbejdet kan være forbundet med risiko for at udvikle problemer med helbredet, hvis medarbejderen ikke har tilstrækkelige ressourcer til rådighed til at leve op til kravene. I denne undersøgelse er kvantitative krav undersøgt ved at spørge ind til, hvor ofte bibliotekarerne oplever, det er nødvendigt at arbejde over/ lave merarbejde oplever, at de har tid nok til arbejdsopgaverne har tidsfrister, der er svære at overholde får uventede arbejdsopgaver, der sætter dem under tidspres. I det følgende ser vi på, om der er kønsforskelle, og om det har en betydning, om man er ansat i det private eller det offentlige, og hvilke sammenhænge der er mellem kvantitative krav og det psykiske arbejdsmiljø. Over- og merarbejde Tabel 45 Hvor ofte er det nødvendigt at arbejde over/lave merarbejde? Altid 2 % 8 % Ofte 20 % 33 % Sommetider 50 % 41 % Sjældent 22 % 14 % Aldrig/næsten aldrig 6 % 3 % 45

46 Tabel 46 Hvor ofte er det nødvendigt at arbejde over/lave merarbejde? Køn Kvinde Mand Kvinde Mand Altid 1 % 2 % 8 % 9 % Ofte 20 % 20 % 34 % 32 % Sommetider 51 % 46 % 42 % 40 % Sjældent 21 % 26 % 13 % 15 % Aldrig/næsten aldrig 6 % 6 % 3 % 3 % Tabel 47 Hvor ofte er det nødvendigt at arbejde over/lave merarbejde? Køn Privat Offentlig Privat Offentlig Altid 2 % 2 % 7 % 9 % Ofte 26 % 19 % 30 % 35 % Sommetider 39 % 51 % 43 % 39 % Sjældent 21 % 23 % 16 % 14 % Aldrig/næsten aldrig 12 % 6 % 4 % 3 % 46

47 Vi ser en negativ sammenhæng mellem det psykiske arbejdsmiljø og over-/merarbejde. Figur % 90% 80% 26% 11% 9% 9% 9% 70% 60% 30% 20% 33% 48% 41% 42% 44% 43% 42% 47% 48% 49% God psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke 0% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Hvor ofte er det nødvendigt at arbejde over/lave merarbejde? Tid nok til arbejdsopgaver Tabel 48 Hvor ofte oplever du, at du har tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid 4 % 4 % Ofte 45 % 39 % Sommetider 34 % 35 % Sjældent 15 % 19 % Aldrig/næsten aldrig 1 % 3 % 47

48 Tabel 49 Hvor ofte oplever du, at du har tid nok til dine arbejdsopgaver? Køn Kvinde Mand Kvinde Mand Altid 3 % 7 % 3 % 5 % Ofte 44 % 50 % 36 % 42 % Sommetider 35 % 30 % 37 % 33 % Sjældent 16 % 12 % 21 % 18 % Aldrig/næsten aldrig 1 % 1 % 3 % 2 % Tabel 50 Hvor ofte oplever du, at du har tid nok til dine arbejdsopgaver? Køn Privat Offentlig Privat Offentlig Altid 6 % 4 % 5 % 4 % Ofte 47 % 45 % 42 % 36 % Sommetider 30 % 34 % 34 % 35 % Sjældent 17 % 15 % 16 % 21 % Aldrig/næsten aldrig 1 % 1 % 2 % 4 % Vi ser en klar negativ sammenhæng mellem det at mangle tid til sine arbejdsopgaver og det psykiske arbejdsmiljø. 48

49 Figur % 90% 5% 11% 17% 80% 70% 60% 27% 37% 51% 57% 44% God psykisk arbejdsmiljø 32% I høj/meget høj grad 30% 63% 58% I nogen grad 20% 38% 26% 24% I lav/meget lav grad/slet ikke 0% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Hvor ofte oplever du, at du har tid nok til dine arbejdsopgaver? Tidsfrister Tabel 51 Hvor ofte har du tidsfrister, som er svære at holde? Altid 1 % 4 % Ofte 12 % 25 % Sommetider 51 % 46 % Sjældent 32 % 22 % Aldrig/næsten aldrig 4 % 3 % 49

50 Tabel 52 Hvor ofte har du tidsfrister, som er svære at holde? Køn Kvinde Mand Kvinde Mand Altid 1 % 1 % 4 % 4 % Ofte 12 % 13 % 24 % 25 % Sommetider 52 % 44 % 48 % 44 % Sjældent 31 % 37 % 20 % 24 % Aldrig/næsten aldrig 4 % 4 % 3 % 3 % Tabel 53 Hvor ofte har du tidsfrister, som er svære at holde? Køn Privat Offentlig Privat Offentlig Altid 2 % 1 % 4 % 5 % Ofte 17 % 12 % 26 % 25 % Sommetider 51 % 51 % 46 % 47 % Sjældent 26 % 33 % 22 % 21 % Aldrig/næsten aldrig 4 % 4 % 3 % 3 % Der er en negativ sammenhæng mellem det at have tidsfrister, som er svære at holde, og det psykiske arbejdsmiljø. Det at være hyppigt presset på tidsfrister påvirker altså det psykiske arbejdsmiljø negativt. 50

51 Figur % 90% 80% 29% 16% 6% 12% 70% 60% 30% 20% 36% 36% 53% 31% 46% 44% 32% 54% 56% God psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke 0% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Hvor ofte har du tidsfrister, som er svære at holde? Uventede arbejdsopgaver Generelt tegner der sig et billede af, at mere end hver femte altid eller ofte oplever at få uventede arbejdsopgaver, som sætter dem under pres. Derimod ses en kønsforskel, idet lidt flere mænd end kvinder modtager uventede arbejdsopgaver, som sætter dem under tidspres, henholdsvis 25 pct. og 22 pct. Tabel 54 Hvor ofte får du uventede arbejdsopgaver, som sætter dig under tidspres? Altid 2 % 6 % Ofte 20 % 33 % Sommetider 55 % 43 % Sjældent 20 % 16 % Aldrig/næsten aldrig 2 % 2 % 51

52 Tabel 55 Hvor ofte får du uventede arbejdsopgaver, som sætter dig under tidspres? Køn Kvinde Mand Kvinde Mand Altid 2 % 3 % 7 % 5 % Ofte 20 % 22 % 33 % 33 % Sommetider 55 % 54 % 43 % 44 % Sjældent 21 % 20 % 15 % 16 % Aldrig/næsten aldrig 3 % 1 % 2 % 2 % Tabel 56 Hvor ofte får du uventede arbejdsopgaver, som sætter dig under tidspres? Køn Privat Offentlig Privat Offentlig Altid 2 % 2 % 6 % 6 % Ofte 27 % 20 % 35 % 34 % Sommetider 55 % 55 % 43 % 43 % Sjældent 14 % 21 % 14 % 15 % Aldrig/næsten aldrig 2 % 2 % 2 % 2 % Vi ser, at en stigende frekvens uventede arbejdsopgaver, der medfører tidspres, påvirker bibliotekarernes psykiske arbejdsmiljø negativt. 52

53 Figur % 90% 80% 70% 60% 26% 46% 13% 9% 7% 43% 45% 13% 28% God psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad 30% 20% 29% 37% 49% 49% 60% I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke 0% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Hvor ofte får du uventede arbejdsopgaver, som sætter dig under tidspres? 53

54 Social kapital I det følgende fokuseres der på den sociale kapital. Social kapital udtrykker sammenhængskraften i en virksomhed, gennem fælles normer, værdier og forståelse, som hjælper samarbejdet i og imellem grupper. Det bruges altså til at beskrive de interne forhold i virksomheden, mellem medarbejdere og ledere. Social kapital måles gennem tre faktorer: tillid, samarbejde og retfærdighed. Tillid: o Tilliden i en organisation beskrives på to væsentlige måder; mellem medarbejdere, også kaldet vandret tillid, og mellem medarbejdere og ledere, også kaldet lodret tillid. Tillid omhandler altså, om man stoler og tror på hinanden indbyrdes på arbejdspladsen. Samarbejde: o Samarbejdet i en organisation udtrykker den måde medarbejdere og ledere arbejder sammen. Dette kan beskrives ved kompetencer indenfor samarbejde samt normer for gensidige forpligtelser. Et godt samarbejde handler altså om de indbyrdes arbejdsprocesser i virksomheden til at nå et fælles mål. Retfærdighed: o Retfærdighed på en arbejdsplads er vigtig for den enkelte medarbejder, da det medvirker til den enkeltes engagement og vilje til at samarbejde. Dette kan omhandle, hvorvidt en medarbejder får indflydelse på arbejdsprocesserne, planlægning osv. Den sociale kapital måles i denne undersøgelse gennem en skala med 12 spørgsmål, der er udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Ifølge NFA har social kapital en sammenhæng med blandt andet godt selvvurderet helbred, udbrændthed, stress og sygefravær blandt medarbejderne. De 12 spørgsmål og svarfordelingerne herpå fremgår af tabel 57. Skalaen for social kapital udfærdiges således, at den samlede sociale kapital antager en værdi mellem 0 og 100, som afspejler, hvordan respondenterne har svaret på de 12 spørgsmål. Hvert spørgsmål har følgende svarmuligheder: Altid, Ofte, Sommetider, Sjældent og Aldrig. Svarmulighederne er sat til at afspejle følgende værdier: Altid=4, Ofte=3, Sommetider=2, Sjældent=1 og Aldrig = 0. Værdierne for alle 12 spørgsmål summeres således for hver respondent, og gennemsnittet af dette ganges med 25. Den sociale kapital bliver således et udtryk for respondentens gennemsnitlige stillingtagen på de 12 spørgsmål. I det følgende vil vi se på forskelle på den sociale kapital imellem forskellige sektorer, stillingsniveauer og køn. Dernæst ses på sammenhængen mellem social kapital og psykisk arbejdsmiljø samt graden af stress i hverdagen. 54

55 Tabel 57 Spørgsmål der danner social kapital Er der et godt samarbejde mellem ledelsen og de ansatte? Bliver de ansatte involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen? Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på din arbejdsplads? Er der et godt samarbejde mellem forskellige grupper/afdelinger? Hjælper man kolleger, der har for meget at lave? Hjælper man nye kolleger til rette, selvom det ikke er ens opgave? Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? Kan de ansatte give udtryk for deres meninger og følelser? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / Næsten aldrig 7 % 48 % 34 % 8 % 3 % 5 % 30 % 41 % 18 % 7 % 20 % 67 % 12 % 1 % 0 % 8 % 56 % 32 % 4 % 1 % 9 % 46 % 38 % 6 % 1 % 23 % 55 % 19 % 3 % 0 % 16 % 44 % 32 % 5 % 2 % 17 % 37 % 33 % 10 % 4 % Stoler de ansatte i almindelighed på hinanden? 18 % 64 % 16 % 2 % 0 % Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 6 % 43 % 41 % 8 % 2 % Bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde? Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 9 % 39 % 36 % 12 % 3 % 4 % 44 % 41 % 9 % 2 % I figur 29 er spørgsmålene rangeret efter den største grad af enighed, dvs. at procenterne er udtryk for, hvor stor en andel, der har svaret altid eller ofte. Vi ser, at tillid og samarbejde mellem kollegaer samt det at hjælpe nytilkomne generelt er de sammenhængskræfter, der oftest findes på arbejdspladsen. I bunden finder vi samarbejde mellem forskellige afdelinger samt anerkendelse for sit arbejde og endeligt involvering i beslutninger om forandringer. 55

56 Figur 29 Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på din arbejdsplads? Stoler de ansatte i almindelighed på hinanden? Hjælper man nye kolleger til rette, selvom det ikke er ens opgave? 78% 82% 87% Er der et godt samarbejde mellem forskellige grupper/afdelinger? Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? Hjælper man kolleger, der har for meget at lave? Er der et godt samarbejde mellem ledelsen og de ansatte? Kan de ansatte give udtryk for deres meninger og følelser? Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 63% 61% 55% 55% 54% 49% Bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde? Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 49% 48% Bliver de ansatte involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen? 35% 0% 20% 30% 60% 70% 80% 90% 100% 56

Stress og tilbagetrækning... 27 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 28 Følelsesmæssige krav... 28 Følelsesmæssigt berørt...

Stress og tilbagetrækning... 27 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 28 Følelsesmæssige krav... 28 Følelsesmæssigt berørt... 1 Indholdsfortegnelse Dansk Psykolog Forenings psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Forbundet Designeres psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?...

Læs mere

Stress og tilbagetrækning...25 God ledelse og tilbagetrækning...26 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning...27 Følelsesmæssige krav...

Stress og tilbagetrækning...25 God ledelse og tilbagetrækning...26 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning...27 Følelsesmæssige krav... 1 Indholdsfortegnelse Ingeniørforeningens psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Offentlige lederes arbejdsmiljø

Offentlige lederes arbejdsmiljø Offentlige lederes arbejdsmiljø En væsentlig del af lederne i den offentlige sektor har en akademisk uddannelse. I denne delrapport indgår besvarelser fra i alt 2151 offentlige ledere med en akademisk

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Psykisk arbejdsmiljø Samlet set oplever næsten halvdelen af alle akademikere, 48 pct., at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 38 pct. har

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indhold Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser, at 60 pct.

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7 Indholdsfortegnelse Hovedresultater... 2 Balance mellem arbejde og privatliv... 3 Balance og fleksibilitet... 7 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 9 1 Hovedresultater Knap hver tiende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 7 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål

Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål KIC Tabellerne skal ses i forhold til teksten i -rapporten STRESS Akademikernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Skema udsendt til 994 erhvervsaktive

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse 2006 - en undersøgelse af ingeniørers arbejdsmiljø og psykiske velbefindende

Arbejdsmiljøundersøgelse 2006 - en undersøgelse af ingeniørers arbejdsmiljø og psykiske velbefindende Arbejdsmiljøundersøgelse 2006 - en undersøgelse af ingeniørers arbejdsmiljø og psykiske velbefindende Indhold Forord Side 2 Resumé Side 3 Baggrund og metode Side 3 Ingeniørers arbejdsmiljø i forhold til

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdspladsvurdering FIRMA X

Arbejdspladsvurdering FIRMA X Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Arbejdspladsvurdering FIRMA X Marts 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

1: Stress. Februar 2013

1: Stress. Februar 2013 1: Stress Februar 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 1: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdet, herunder stressfaktorer

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE SOCIAL Måling af Social Kapital 2015

BALLERUP KOMMUNE SOCIAL Måling af Social Kapital 2015 Ballerup Kommune beelser: 3.355 BALLERUP KOMMUNE SOCIAL KAPITAL E2015 Her har du resultatet af målingen af den sociale kapital på din arbejdsplads i september 2015. Rapporten er det naturlige udgangspunkt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

53. KULTUR- OG Måling af Social Kapital 2015 FRITIDSINSTITUTIONER. Ballerup Kommune Antal besvarelser: 96

53. KULTUR- OG Måling af Social Kapital 2015 FRITIDSINSTITUTIONER. Ballerup Kommune Antal besvarelser: 96 Ballerup Kommune beelser: 53. KULTUR- OG FRITIDSINSTITUTIONER Her har du resultatet af målingen af den sociale kapital på din arbejdsplads i september 2015. Rapporten er det naturlige udgangspunkt for

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Resultaterne viser, at ledernes psykiske arbejdsmiljø opleves forskelligt afhængig af hvilket ledelsesniveau, anciennitetskategori

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Ovenpå Medarbejderrapport Ovenpå 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Julsøvej Medarbejderrapport Julsøvej 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Pilehuset Medarbejderrapport Vuggestuen Pilehuset 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Trivselsundersøgelse blandt Peqqissaasut Kattuffiats medlemmer i forbindelse med strukturreformen af det grønlandske sundhedsvæsen.

Trivselsundersøgelse blandt Peqqissaasut Kattuffiats medlemmer i forbindelse med strukturreformen af det grønlandske sundhedsvæsen. Kære medlem Peqqissaasut Kattuffiat fremsender hermed det samme spørgeskema, som blev afsendt november 2011 samt januar 2013, som et led i at afdække det enkelte medlems trivsel i arbejdet, efter at strukturreformen

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

Hovedresultater: Forandringer

Hovedresultater: Forandringer Hovedresultater: Forandringer 2 ud af 3 akademikere i undersøgelsen har oplevet omorganiseringer inden for de seneste 2 år. Akademikernes psykiske arbejdsmiljø er lavere, når der har været flere runder

Læs mere