HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01"

Transkript

1 1

2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION INTRODUKTION: FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE 7 INDSÆT SIM KORTET NULSTIL ALARMSYSTEMET INDSTIL TELEFONNUMRE 10 SLET/OVERSKRIV TELEFONNUMRE REGISTRERING AF ENHEDER 11 FORBERED KODNING AF TRÅDLØSE SENSORER 11 KODNING AF SENSORER I YDRE ZONE 13 KODNING AF FJERNBETJENING 14 KODNING AF SENSORER I INDRE ZONE 15 FORBINDELSE AF TRÅDEDE ENHEDER 16 BETJENING AF ALARMSYSTEMET BESKRIVELSE AF ALARMPANELET BETJENING AF ALARMSYSTEMET 18 BETJENING MED FJERNBETJENING 18 BETJENING AF ALARMSYSTEMET MED SMS 19 BETJENING AF ALARMSYSTEMET MED TASTATUR 19 BETJENING AF ALARMSYSTEMET MED APP 19 ALARMERING ALARMERING SMS VED ALARM 21 2

3 4.3 OPKALD VED ALARM STRØMSVIGT 22 INDSTILLINGER NAVNGIVNING AF SENSOR SIRENEINDSTILLINGER ÆNDRING AF ALARMSYSTEMETS KODE 24 AVANCEREDE FUNKTIONER DEAKTIVERING/AKTIVERING AF EN ENKELT ZONE KODNING AF MERE END 16 TRÅDLØSE ENHEDER TRÅDET OUTPUT AFLYTNING 28 APPENDIX SPECIFIKATIONER SMS KODER FEJLALARMER 31 3

4 Introduktion 1.1 Introduktion: HomeSecure BASIC alarmen sikrer dine værdier, samtidig med at den har en utrolig simpel og brugervenlig installation og betjening. Systemet er fuldstændigt trådløst, dvs. at der ikke skal trækkes nogen ledninger for at forbinde alarmpanelet og sensorerne. Udover 16 trådløse zoner har HomeSecure BASIC systemet også 3 trådede zoner, hvis man ønsker at tilslutte trådede sensorer. Det smarte ved dette alarmsystem er, at sensorerne kan deles op i en såkaldt skalsikring eller zone opdeling. Alarmpanelet har indbygget UPS (kraftigt batteri), således at alarmen stadig er aktiv selv om en indbrudstyv afbryder strømmen. Yderligere, hvis strømmen til alarmpanelet skulle blive afbrudt, vil alarmpanelet sende dig en advarsel pr. SMS, og du vil ligeledes også modtage en SMS når strømmen til alarmpanelet bliver genoprettet. Alarmsystemet understøtter både 220 V og 12V 1.5 AMP. En installation i et sommerhus eller båd vil være mulig, ved hjælp af et 12V 1.5 AMP batteri. Denne manual beskriver, hvordan man installerer og betjener alarmsystemet. For mere information og kontakt til support, benyt venligst adressen: 1.2 Funktioner 16 trådløse zoner (kan udviddes uden ekstraudstyr) og 3 trådede zoner Skalsikring Sender SMS og foretager opkald ved alarm over GSM nettet ved alarm Understøtter både GSM/CDMA mobiltelefoner for brug i lande uden GSM Op til 5 telefonnumre, som modtager både SMS og telefonopkald i tilfælde af alarm Indbygget strømovervågning, få en SMS, når strømmen går i huset Indbygget panikknap i fjernbetjeningerne Kan fjernbetjenes med SMS og iphone og Android App Ingen fastnetlinje nødvendig, fungerer udelukkende over GSM nettet Relæ udgang, du kan fjernstyre elinstallationer (eksempelvis varmeapperat i sommerhus) igennem en relæboks med SMS og iphone og Android App Tre indgange til trådede sensorer 4

5 Installation af Alarmsystemet Efter du har pakket alarmsystemet ud og sikret dig, at alle komponenter, du har bestilt, er der, anbefaler vi, at du installerer alarmsystemet på følgende måde: 1 Planlæg installationen 2 Klargør alarmpanelet 3 Nulstil alarmsystemet 4 Indstil telefonnumre 5 Registrer de trådløse enheder 6 Foretag de nødvendige tests for at sikre, at alarmsystemet fungerer korrekt med den valgte placering. 7 Installer alarmpanelet og trådløse enheder permanent Herefter er alarmsystemet klar til brug. Se de øvrige menupunkter for at blive bekendt med alarmsystemets egenskaber og indstillingsmuligheder, som kan foretages for at få det til at fungere, som du ønsker. 5

6 2.1 Planlægning inden installation Inden selve installationen foretages, er det værdifuldt at lave en skitse over huset først, og derudfra finde ud af, hvor alarmpanelet og hver af de trådløse sensorer skal sidde. Når du beslutter dig for placeringen af enhederne, er det vigtigt at overveje følgende: 1 Placer alarmpanelet et sted, hvor der er nem adgang til strøm. 2 Kontrolpanelet bør placeres et sted, hvor der er stærkt GSM signal. 3 Vælg placeringen af de trådløse enheder efter følgende guide: Monter alarmpanelet så centralt som muligt i forhold til de trådløse sensorer. Undgå installation i nærheden af støjkilder eller radioforstyrrende enheder, f.eks. aircondition, varmeblæser eller strømbryderbokse. Minimer afstanden mellem alarmpanelet og de trådløse enheder. Minimer antallet af forhindringer mellem alarmpanelet og de trådløse enheder. Metalbaserede byggematerialer, såsom stålarmerede betonvægge, vil mindske de trådløse enheders sendeafstand. 6

7 2.2 Klargør alarmpanelet Tilslut GSM antennen og sirene Den medfølgende GSM antenne skrues på gevindet oven på alarmpanelet. Vær forsigtig, skru ikke for stramt og ikke for løst. Sirenen tilsluttes ved at forbinde ledningen, der er markeret med minus, til jordstikket (markeret med et symbol), og ledningen, der er markeret med plus, til sirene porten markeret med et nedenstående tegning: symbol. Se Indsæt SIM kortet Der skal være indsat et SIM kort for at GSM og SMS funktionerne virker. 7

8 SIM kort skuffen tages ud ved at trykke på den lille gule udløserknap med en kuglepen el. lign., hvorved SIM kort holderen vil skydes ud. Sæt SIM kortet ind i kortholderen og skyd den forsigtigt på plads igen. Metaldelen (kontakterne) på SIM kortet skal vende nedad. Tjek at SIM kortet ligger helt fladt i kortholderen inden denne skydes ind på plads. SIM kortet skal sidde korrekt inden alarmsystemet kan tages i brug. 8

9 2.3 Nulstil alarmsystemet Følg nedenstående fremgangsmåde for at nulstille: Test, at alarmsystemet er blevet nulstillet korrekt, ved at slukke og tænde for det igen. Vent på, at Status dioden bliver grøn og forsøg da at aktivere alarmsystemet med en fjernbetjening. Hvis alarmsystemet reagerer, er det ikke blevet nulstillet korrekt. Dvs. fjernbetjeningen må IKKE virke til alarmsystemet efter nulstilling. 9

10 2.4 Indstil telefonnumre Der skal indstilles et eller flere telefonnumre, som bliver ringet op og modtager SMS i tilfælde af alarm. For at indstille telefonnumrene skal der sendes en SMS besked til alarmsystemet (altså til nummeret på SIM kortet i alarmpanelet) som beskrevet nedenfor. Der kan indstilles op til fem numre, som både modtager SMS og bliver ringet op ved alarm. 10

11 Slet/overskriv telefonnumre Ønskes et nummer ændret eller slettet fra listen, sender man blot en SMS som ovenstående med det nye nummer til den samme plads, eller intet nummer for sletning. Se nedenstående eksempler: 2.5 Registrering af Enheder Enheder referer til sensorer, sirener, røgalarmer, fjernbetjeninger osv. Der er to slags Enheder: Trådløse og trådede. For at de trådløse enheder kan arbejde sammen med alarmsystemet, er det nødvendigt først at kode dem, som beskrevet nedenfor. Trådede enheder skal tilsluttes alarmpanelet med ledning, som beskrevet i dette afsnit. Forbered kodning af trådløse sensorer HomeSecure BASIC alarmsystemet har en såkaldt skalsikringsfunktion. Dvs. det er muligt at dele sensorer op i en indre zone og en ydre zone. Det er muligt at deaktivere den indre zone uafhængigt af den ydre zone. Normalt vil man placere bevægelsessensorer i den indre zone, så de kan slåes fra om natten, mens døre og vinduer, samt evt. røgsensorer, gassensorer osv. stadig er tilsluttede. 11

12 Sensorerne sender et signal til alarmsystemet, når de bliver udløst og alarmsystemet registrerer så sensorerne. Udløs sensorerne, som de normalt vil skulle udløse alarmen. Altså, bevæg hånden foran bevægelsessensoren, fjern magneten fra dør/vinduessensoren osv. når de skal kodes. De trådløse enheder får tildelt et zonenummer, når de bliver kodet. Der er 16 zoner, og enhederne bliver tildelt et nummer i takt med, at de bliver kodet. Dvs. den første enhed får nummer 1, den næste nummer 2 osv. Ved alarm kan man så identificere den sensor, der har udløst alarmen ud fra det nummer, der står i alarmbeskeden. Følg nedenstående fremgangsmåder for at registrere hver enkelt trådløse enhed. 12

13 Kodning af sensorer i ydre zone 13

14 Kodning af fjernbetjening 14

15 Kodning af sensorer i indre zone 15

16 Forbindelse af trådede enheder Der er 3 indgange til at forbinde sensorer med ledning markeret på alarmsystemet med I1, I2 og I3. Indgangene er selvstændige, og kan slås til og fra individuelt (Se punktet 6.1 Deaktivering/Aktivering af en enkelt zone på side 25). Zonerne til de trådede zoner hedder 21, 22 og 23 og svarer til input portene på alarmsystemet I1, I2 og I3 i den rækkefølge. Du kan forbinde mere end een sensor pr. indgang ved at forbinde enhederne som serieforbindelse. Derved aktiveres alarmsystemet blot ved at en af sensorerne aktiveres. Den samlede seriemodstand må ikke overstige 220 ohm. Det vil dog altid være opfyldt ved anvendelse af almindelig tynd kobberledning mellem sensorerne. Indgangene fungerer som standard som NO kontakter (normally open). Dette kan ændres til NC (normally closed) ved at sende en sms til alarmsystemet med følgende indhold ( er standardkoden, som kan ændres): 16

17 Betjening af Alarmsystemet 3.1 Beskrivelse af Alarmpanelet Nedenfor beskrives hvad LED dioderne på alarmpanelets forside samt ind og udgange på oversiden betyder. 17

18 3.2 Betjening af Alarmsystemet HomeSecure BASIC kan betjenes med fjernbetjening, SMS (og iphone/android App) samt tastatur (se mere om tastaturet i manualen dertil). Betjening med Fjernbetjening Hver gang alarmsystemet bliver betjent via fjernbetjening (eller tastatur) vil sirenen kvittere med et eller to bip. Hvis dette ønskes slået fra, se under 5.2 Sireneindstillinger på side

19 Betjening af Alarmsystemet med SMS Udover den medfølgende fjernbetjening er det også muligt at betjene alarmsystemet ved at sende SMS fra en mobiltelefon til nummeret, som alarmen har. I nedenstående eksempler er adgangskoden , men denne kan ændres (og det anbefales, at den ændres, efter alarmsystemet er taget i brug). Herudover er det også muligt at indhente tre forskellige status beskeder fra alarmsystemet: Betjening af Alarmsystemet med Tastatur Det er muligt at aktivere og deaktivere HomeSecure BASIC med et trådløst tastatur, som kan kodes til alarmsystemet på samme måde som en fjernbetjening. Se venligst detaljerne omkring kodning og brug af det trådløse tastatur i manualen, som følger med det. Betjening af Alarmsystemet med App HomeSecure App en kan downloades fra Apple s App Store og Google Play. Der er også link på Homealarms hjemmeside under download: Efter installation er det nødvendigt at forestage nogle indstillinger for at App en fungerer med din HomeSecure BASIC alarm. På næste side er en vejledning til opsætning og brug af App en. Husk at alle SMS koder i denne manual kan indtastes som valgfri funktion under knap 1 og 2 i App en. 19

20 20

21 Alarmering 4.1 Alarmering Hvis en sensor bliver udløst, mens alarmsystemet er i aktiveret tilstand (eller en sensor i ydre zone bliver udløst, mens alarmsystemet er i skalsikringstilstand), vil sirenen lyde i tre minutter og straks vil der blive sendt en SMS til alle de indstillede numre. Efter, at SMS erne er blevet afsendt, vil alarmsystemet ringe op til det første nummer i rækkefølgen. Hvis den første telefon ikke tager den, vil alarmen ringe videre til det næste nummer, og så fremdeles. Hvis alarmen ikke er blevet deaktiveret efter de tre minutter, vil den igen gå tilbage i aktiveret tilstand. Dvs. hvis en sensor igen bliver udløst, vil alarmen gå igang igen. Det anbefales, at de personer, som modtager SMS/opkald ved alarm, gemmer alarmsystemets telefonnummer i deres telefon, så de med det samme kan identificere SMS ens/opkaldets kilde. F.eks. navn Alarm. 4.2 SMS ved alarm Ved alarm sender alarmsystemet en SMS til de op til fem indstillede numre. SMS en indeholder information om hvilken alarmzone, der har udløst alarmen. SMS beskeden indeholder Wireless Activated efterfulgt af zonenummeret på den sensor, som har udløst alarmen. I dette eksempel er det sensor nummer 1 Altså den første sensor, der blev kodet, der udløste alarmen. Det er muligt at navngive de 6 første sensorer til HomeSecure BASIC alarmsystemet. I tilfælde af alarm, vil SMS beskeden indeholde det givne navn. I dette eksempel er den først kodede sensor blevet navngivet Fordoer. Stadig med zonenummeret i parantes bagefter. 21

22 4.3 Opkald ved alarm Ved alarm ringer alarmsystemet op til det første nummer i rækkefølgen, efter SMS erne er blevet sendt afsted. Hvis den første person på listen ikke tager telefonen, ringer alarmsystemet videre til den næste. Hvis den første person på listen tager telefonen, ringer alarmen ikke videre. Når telefonopkaldet bliver besvaret, vil alarmsystemet automatisk tænde for den indbyggede mikrofon i alarmpanelet, så man kan høre hvad der sker (hvis sirenen bliver slået fra, se nedenfor). Det er derudover også muligt, at benytte nogle koder for at styre alarmen gennem alarmopkaldet: Funktion Kode Aktiver #1#1# Deaktiver #1#0# Skalsikring #1#2# Sirene ved alarm Til #11#1# Fra #11#0# Ovenfor er standard adgangskoden brugt. Den kan være blevet ændret. Under alarmopkaldet, er det muligt at indtaste en af ovenstående koder for at deaktivere, skalsikre, aktivere (hvis alarmsystemet er blevet deaktiveret) og slå sirenen fra. 4.4 Strømsvigt Ved strømsvigt tager alarmens indbyggede backup batteri over og alarmsystemet sender SMS til alle de gemte numre ligesom, hvis alarmen var blevet udløst. Sirenen går dog ikke igang, og der bliver ikke ringet op. SMS beskeden indeholder Power Change Off, når strømmen svigter. På samme måde sender alarm systemet en besked, når strømmen bliver tilkoblet igen. Denne besked indeholder Power Change On 22

23 Indstillinger 5.1 Navngivning af Sensor 1-6 De enheder, der er kodet til zone 1 6, kan tildeles et navn. Ved alarm vil dette navn fremgå i SMS en, som alarmsystemet sender ud, i stedet for Wireless (01 06) som beskrevet under SMS ved Alarm på side 20. For at ændre navnet på en sensor, skal der sendes en besked til alarmsystemet (altså nummeret som SIM kortet i alarmsystemet har) med nedenstående indhold. Bemærk: Navnet kan ikke indeholde Æ, Ø eller Å. 23

24 5.2 Sireneindstillinger Som udgangspunkt larmer sirenen ved alarm (hvis der er tilsluttet et trådløst udendørshorn, gælder sireneindstillingerne også for dette), og giver bekræftelsesbip ved aktivering, deaktivering og skalsikring. For at ændre på disse indstillinger, kan nedenstående SMS kommandoer bruges. Send en SMS med indholdet til det nummer, som SIM kortet i alarmsystemet har. 5.3 Ændring af Alarmsystemets Kode Det anbefales at man efter opsætning ændrer standardkoden, som er , til en kode man selv vælger, for at optimere sikkerheden. Send en SMS med følgende indhold til alarmsystemet: 24

25 6.1 Deaktivering/Aktivering af en enkelt zone Avancerede Funktioner Det er muligt at deaktivere en enkelt zone for sig selv og efterfølgende aktivere den igen. En bekræftelses SMS bliver sendt tilbage fra alarmsystemet, som er magen til Enhedsstatus beskeden. N betyder aktiv, mens FF betyder deaktiveret. 6.2 Kodning af mere end 16 Trådløse Enheder HomeSecure BASIC har 16 trådløse zoner, som hver normalt indeholder een trådløs enhed. Hvis man har mange sensorer, er det er dog muligt at kode mere end een sensor til hver zone, for dermed at lave plads til mere end 16 trådløse enheder. Dette er muligt for Dør/vinduessensorer og Bevægelsessensorer. Ved at gruppere sensorer af samme type, kan der kodes op til 9 sensorer af samme type i en enkelt zone. Nedenfor følger fremgangsmåden for Dør/vinduessensorer, men det er nøjagtigt det samme for Bevægelsessensorer. 1. Del sensorerne op som de skal grupperes. Husk, højst 9 i hver gruppe, og de skal være samme type (dør/vinduessensorer eller bevægelsessensorer). I dette eksempel er det tre dør/vinduessensorer. 2. Åbn sensorerne og find den sensor med færrest jumpere (se figuren på næste side). Denne sensor kaldes Master Sensor. Der er kun 6 jumpere på master sensoren, mens der er hhv. 7 og 8 på de to andre. 25

26 3. Nu skal jumperne på de to andre dør/vinduessensorer sættes på samme måde, som master sensoren. Se figuren nedenfor. 4. Kun Master Sensoren skal kodes til alarmsystemet, de andre to er automatisk kodet sammen med den. Alle sensorer, der er kodet sammen bliver nu opfattet som en enkelt sensor. 26

27 6.3 Trådet Output HomeSecure BASIC har et internt relæ og tre styrede udgange. Relæet har NO (Normally Open) kontakter mellem port 3 og 4 og er mærket med et kontaktsymbol. Dette relæ aktiveres ved alarm og slutter kontakten i tre minutter. Relæet kan kobles til eller fra ved SMS fjernstyring (og dermed også App). Se nedenfor. Denne relækontakt i alarmsystemet må af hensyn til sikkerhedsbestemmelser ikke selv være i direkte forbindelse med kredsløb over 50 volt, men kan bruges til styring af sikkerhedsgodkendt (CE mærket) materiel. De tre styreudgange O1, O2 og O3 er ikke alarmaktiverede, men kan hver for sig tændes og slukkes via SMS fjernstyring (og dermed også App). Se nedenfor.. Styreudgangene afgiver ved tænding en styrespænding på ca. plus 3 volt mellem deres udgangsporte (O1, O2 og O3) og port 1 (jord). De kan alle afgive nogle milliampere. Udgangene er kortslutningssikre med en indre modstand på 100 ohm og en serie fejlstrømsdiode. De er beregnede til at styre strømforstærkende elektronik i f.eks. en relæboks, der kan tænde og slukke elektrisk udstyr. Ved udstyr med mærkespænding over 50 V, f.eks. 230 V udstyr, gælder også krav om sikkerhedsgodkendelse. Forbind relæ/styreudgange på følgende måde: 27

28 Det er som sagt muligt at styre både relæet og de tre udgange med SMS. Send en SMS til alarmsystemet med nedenstående indhold for at tænde eller slukke den pågældende udgang: 6.4 Aflytning Det er muligt at ringe op til alarmsystemet og aflytte, hvad der foregår i nærheden af alarmpanelet. Efter der er oprettet kontakt til alarmsystemet indtastes: #4#1# Og der tændes for mikrofonen. Læg på for at afslutte. 28

29 Appendix 7.1 Specifikationer 7.2 SMS Koder GSM AD 003 Alarmpanel Forsyningsspænding DC 12V Arbejdsspænding DC 7,2V Gennemsnitlig strøm Ca. 0,2 AMP Trådløs modtagerdistance <= 100 meter Arbejdsfrekvens 433,92 MHZ, GSM MHZ Arbejdsspænding DC 12V, AC 220/110V Arbejdstemperatur 10 C til +40 C Ekstern Alarmsirene Lydstyrke 110 db Arbejdstemperatur 10 C til +40 C Fugtighed <= 90 % relativ fugtighed Funktion Kode Eksempel Aktiver 1#1# Deaktiver 1#0# Skalsikring 1#2# Systemstatus # Enhedsstatus #30## Kontaktstatus #50## Sirene ved alarm Til 11#1# Fra 11#0# SMS ved alarm Til 12#1# Fra 12#0# Opkald ved alarm Til 15#1# 29

30 Opkald ved alarm Fra 15#0# Ændring af adgangskode Aktiveringsbip ved Aktivering Aktiveringsbip ved Deaktivering Aktiveringsbip ved Skalsikring 31#ønskede kodeord(0 6 tegn)# Til 21#1# Fra 21#0# Til 22#1# Fra 22#0# Til 23#1# Fra 23#0# #31#654321# Koden bliver ændret fra til Deaktivering af hver zone for sig 39#01 16/21 23# #39#03# Sensoren der er kodet som zone 3 bliver deaktiveret, og udløser derfor ikke alarm. Aktivering af hver zone for sig 38#01 16/21 23# #38#03# Sensoren der er kodet som zone 3 bliver aktiveret, og udløser alarm. Ændring af Navn på Zone 1 Ændring af Navn på Zone 2 Ændring af Navn på Zone 3 Ændring af Navn på Zone 4 Ændring af Navn på Zone 5 Ændring af Navn på Zone 6 Ændre Trådet Inputsignal, I1 Ændre Trådet Inputsignal, I2 Ændre Trådet Inputsignal, I3 Tænd Sluk for Output1 Tænd Sluk for Output2 Tænd Sluk for Output3 Tænd Sluk for Relæudgang Status for input/output af elektriske apparater NO 95#0# NC 95#1# NO 96#0# NC 96#1# NO 97#0# NC 97#0# Tænd 91#1# Sluk 91#0# Tænd 92#1# Sluk 92#0# Tænd 93#1# Sluk 93#0# Tænd 94#0# Sluk 94#1# 81#navn (0 20 tegn)# 82#navn (0 20 tegn)# 83#navn (0 20 tegn)# 84#navn (0 20 tegn)# 85#navn (0 20 tegn)# 86#navn (0 20 tegn)# #90## #81#Stue# Hvis den pågældende sensor udløser alarm, vil SMS beskeden sige "Stue (01) Activated" HUSK! Foran alle SMS koder skal adgangskoden indtastes efterfulgt af #. Som standard er adgangskoden , så før hver SMS kode, skal der tilføjes #. 30

31 7.3 Fejlalarmer Fejlalarmer er noget som de fleste nye brugere oplever i starten. For, at man kan føle sig tryg ved alarmsystemet er det meget vigtigt, at disse fejlalarmer bliver stoppet hurtigst muligt. Vi anbefaler, at man efter installationen tester alarmsystemet, i en uge, før man tager systemet i brug. Herved undgår man formentlig lange køreture hjem fra weekendophold eller lign. for blot at finde ud af, at det var en fejlalarm. Nedenfor er en liste over mulige kilder til fejlalarmer: Kilde Problem Løsning Forkert opsætning af bevægelsessensoren kan forårsage Sørg for at bevægelsessensoren fejlalarmer. Hvis sensoren peger ikke peger imod et vindue, således Forkert opsætning af mod et vindue, hvor den bliver at den ikke kan opfange Bevægelsessensor udsat for direkte sollys eller bevægelser udenfor eller blive bevægelse uden for vinduet, kan udsat for direkte sollys. alarmsystemet gå i gang. En sensor er kodet til forkert zone/begge zoner Bevægelsessensor med kæledyrsimmunitet Dør/vinduessensor Radiostøj og andet trådløst udstyr UPS Batteri Hvis f.eks. en bevægelsessensor er kodet i både indre og ydre zone, eller en dør/vinduessensor er kodet i indre i stedet for ydre zone. Bevægelsessensoren med kæledyrsimmunitet har kun nedsat følsomhed i den nederste del af følefeltet. Kæledyr, som trækker i gardiner eller hopper op på møbler, kan derfor resultere i fejlalarmer. Hvis afstanden mellem magneten og dør/vinduessensoren er for bred, kan selv små vibrationer sætte alarmsystemet igang. Radiostøj og trådløse signaler fra andet trådløst udstyr kan i nogle tilfælde udløse alarm og/eller forstyrre signalet mellem enheder og alarmpanelet. Løber UPS batteriet, som er indbygget i alarmpanelet tør, vil alarmsystemet sende SMS og ringe op. Nulstil alarmsystemet og kod alle sensorer igen. Det er vigtigt, at kun den sensor, der skal kodes er tændt. Juster vinklen på bevægelsessensoren efter dit kæledyr. Husk at teste installationen igennem, inden alarmsystemet tages i brug. Sæt magneten tættere på dør/vinduessensoren. Flyt alarmen og/eller det trådløse udstyr længere væk fra hinanden, eller sluk for det trådløse udstyr. Så skulle fejlealarmen stoppe. Sikre at alarmpanelet får konstant strøm. 31

32 Skriv til os på hvis du har spørgsmål til dit produkt. HomeAlarm ApS tager forbehold for tryk og formuleringsfejl. Copyright 2012 HomeAlarm ApS 32

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Installationsmanual PowerMaster-10

Installationsmanual PowerMaster-10 get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t Installationsmanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

Kapitel 1: Introduktion

Kapitel 1: Introduktion infinite prime Installationsmanual - Version 4.00 Katalognummer: ZI0644A (11/2008) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Electronics Line 3000 Ltd. erklærer herved, at dette kontrolsystem

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3 1. Introduktion...4

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system.

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. IP Alarm INTRODUKTION Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. INDHOLD INDHOLD...1 GENERAL BESKRIVELSE...2 INSTALLATION...2 DØR/VINDUES SENSOR...3 GASDETEKTOR...4 BEVÆGELSESSENSOR

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

Aftalegrundlag. LK IHC Bolig. Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem. LK IHC Bolig

Aftalegrundlag. LK IHC Bolig. Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem. LK IHC Bolig Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem 1 Indholdsfortegnelse El-installationen (Grundpakken)... 2 Funktioner på tværs af boligen... 3 Boligens funktioner rum for rum... 5 LK FUGA design Design Farve...

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Programmeringsvejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...2 1. 1 Generel orientering...2 1. 2 Adgang til montørmenu...2 2. PROGRAMMERING AF NY MONTØRKODE...3 3. INDLÆSE

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere