HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01"

Transkript

1 1

2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION INTRODUKTION: FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE 7 INDSÆT SIM KORTET NULSTIL ALARMSYSTEMET INDSTIL TELEFONNUMRE 10 SLET/OVERSKRIV TELEFONNUMRE REGISTRERING AF ENHEDER 11 FORBERED KODNING AF TRÅDLØSE SENSORER 11 KODNING AF SENSORER I YDRE ZONE 13 KODNING AF FJERNBETJENING 14 KODNING AF SENSORER I INDRE ZONE 15 FORBINDELSE AF TRÅDEDE ENHEDER 16 BETJENING AF ALARMSYSTEMET BESKRIVELSE AF ALARMPANELET BETJENING AF ALARMSYSTEMET 18 BETJENING MED FJERNBETJENING 18 BETJENING AF ALARMSYSTEMET MED SMS 19 BETJENING AF ALARMSYSTEMET MED TASTATUR 19 BETJENING AF ALARMSYSTEMET MED APP 19 ALARMERING ALARMERING SMS VED ALARM 21 2

3 4.3 OPKALD VED ALARM STRØMSVIGT 22 INDSTILLINGER NAVNGIVNING AF SENSOR SIRENEINDSTILLINGER ÆNDRING AF ALARMSYSTEMETS KODE 24 AVANCEREDE FUNKTIONER DEAKTIVERING/AKTIVERING AF EN ENKELT ZONE KODNING AF MERE END 16 TRÅDLØSE ENHEDER TRÅDET OUTPUT AFLYTNING 28 APPENDIX SPECIFIKATIONER SMS KODER FEJLALARMER 31 3

4 Introduktion 1.1 Introduktion: HomeSecure BASIC alarmen sikrer dine værdier, samtidig med at den har en utrolig simpel og brugervenlig installation og betjening. Systemet er fuldstændigt trådløst, dvs. at der ikke skal trækkes nogen ledninger for at forbinde alarmpanelet og sensorerne. Udover 16 trådløse zoner har HomeSecure BASIC systemet også 3 trådede zoner, hvis man ønsker at tilslutte trådede sensorer. Det smarte ved dette alarmsystem er, at sensorerne kan deles op i en såkaldt skalsikring eller zone opdeling. Alarmpanelet har indbygget UPS (kraftigt batteri), således at alarmen stadig er aktiv selv om en indbrudstyv afbryder strømmen. Yderligere, hvis strømmen til alarmpanelet skulle blive afbrudt, vil alarmpanelet sende dig en advarsel pr. SMS, og du vil ligeledes også modtage en SMS når strømmen til alarmpanelet bliver genoprettet. Alarmsystemet understøtter både 220 V og 12V 1.5 AMP. En installation i et sommerhus eller båd vil være mulig, ved hjælp af et 12V 1.5 AMP batteri. Denne manual beskriver, hvordan man installerer og betjener alarmsystemet. For mere information og kontakt til support, benyt venligst adressen: Funktioner 16 trådløse zoner (kan udviddes uden ekstraudstyr) og 3 trådede zoner Skalsikring Sender SMS og foretager opkald ved alarm over GSM nettet ved alarm Understøtter både GSM/CDMA mobiltelefoner for brug i lande uden GSM Op til 5 telefonnumre, som modtager både SMS og telefonopkald i tilfælde af alarm Indbygget strømovervågning, få en SMS, når strømmen går i huset Indbygget panikknap i fjernbetjeningerne Kan fjernbetjenes med SMS og iphone og Android App Ingen fastnetlinje nødvendig, fungerer udelukkende over GSM nettet Relæ udgang, du kan fjernstyre elinstallationer (eksempelvis varmeapperat i sommerhus) igennem en relæboks med SMS og iphone og Android App Tre indgange til trådede sensorer 4

5 Installation af Alarmsystemet Efter du har pakket alarmsystemet ud og sikret dig, at alle komponenter, du har bestilt, er der, anbefaler vi, at du installerer alarmsystemet på følgende måde: 1 Planlæg installationen 2 Klargør alarmpanelet 3 Nulstil alarmsystemet 4 Indstil telefonnumre 5 Registrer de trådløse enheder 6 Foretag de nødvendige tests for at sikre, at alarmsystemet fungerer korrekt med den valgte placering. 7 Installer alarmpanelet og trådløse enheder permanent Herefter er alarmsystemet klar til brug. Se de øvrige menupunkter for at blive bekendt med alarmsystemets egenskaber og indstillingsmuligheder, som kan foretages for at få det til at fungere, som du ønsker. 5

6 2.1 Planlægning inden installation Inden selve installationen foretages, er det værdifuldt at lave en skitse over huset først, og derudfra finde ud af, hvor alarmpanelet og hver af de trådløse sensorer skal sidde. Når du beslutter dig for placeringen af enhederne, er det vigtigt at overveje følgende: 1 Placer alarmpanelet et sted, hvor der er nem adgang til strøm. 2 Kontrolpanelet bør placeres et sted, hvor der er stærkt GSM signal. 3 Vælg placeringen af de trådløse enheder efter følgende guide: Monter alarmpanelet så centralt som muligt i forhold til de trådløse sensorer. Undgå installation i nærheden af støjkilder eller radioforstyrrende enheder, f.eks. aircondition, varmeblæser eller strømbryderbokse. Minimer afstanden mellem alarmpanelet og de trådløse enheder. Minimer antallet af forhindringer mellem alarmpanelet og de trådløse enheder. Metalbaserede byggematerialer, såsom stålarmerede betonvægge, vil mindske de trådløse enheders sendeafstand. 6

7 2.2 Klargør alarmpanelet Tilslut GSM antennen og sirene Den medfølgende GSM antenne skrues på gevindet oven på alarmpanelet. Vær forsigtig, skru ikke for stramt og ikke for løst. Sirenen tilsluttes ved at forbinde ledningen, der er markeret med minus, til jordstikket (markeret med et symbol), og ledningen, der er markeret med plus, til sirene porten markeret med et nedenstående tegning: symbol. Se Indsæt SIM kortet Der skal være indsat et SIM kort for at GSM og SMS funktionerne virker. 7

8 SIM kort skuffen tages ud ved at trykke på den lille gule udløserknap med en kuglepen el. lign., hvorved SIM kort holderen vil skydes ud. Sæt SIM kortet ind i kortholderen og skyd den forsigtigt på plads igen. Metaldelen (kontakterne) på SIM kortet skal vende nedad. Tjek at SIM kortet ligger helt fladt i kortholderen inden denne skydes ind på plads. SIM kortet skal sidde korrekt inden alarmsystemet kan tages i brug. 8

9 2.3 Nulstil alarmsystemet Følg nedenstående fremgangsmåde for at nulstille: Test, at alarmsystemet er blevet nulstillet korrekt, ved at slukke og tænde for det igen. Vent på, at Status dioden bliver grøn og forsøg da at aktivere alarmsystemet med en fjernbetjening. Hvis alarmsystemet reagerer, er det ikke blevet nulstillet korrekt. Dvs. fjernbetjeningen må IKKE virke til alarmsystemet efter nulstilling. 9

10 2.4 Indstil telefonnumre Der skal indstilles et eller flere telefonnumre, som bliver ringet op og modtager SMS i tilfælde af alarm. For at indstille telefonnumrene skal der sendes en SMS besked til alarmsystemet (altså til nummeret på SIM kortet i alarmpanelet) som beskrevet nedenfor. Der kan indstilles op til fem numre, som både modtager SMS og bliver ringet op ved alarm. 10

11 Slet/overskriv telefonnumre Ønskes et nummer ændret eller slettet fra listen, sender man blot en SMS som ovenstående med det nye nummer til den samme plads, eller intet nummer for sletning. Se nedenstående eksempler: 2.5 Registrering af Enheder Enheder referer til sensorer, sirener, røgalarmer, fjernbetjeninger osv. Der er to slags Enheder: Trådløse og trådede. For at de trådløse enheder kan arbejde sammen med alarmsystemet, er det nødvendigt først at kode dem, som beskrevet nedenfor. Trådede enheder skal tilsluttes alarmpanelet med ledning, som beskrevet i dette afsnit. Forbered kodning af trådløse sensorer HomeSecure BASIC alarmsystemet har en såkaldt skalsikringsfunktion. Dvs. det er muligt at dele sensorer op i en indre zone og en ydre zone. Det er muligt at deaktivere den indre zone uafhængigt af den ydre zone. Normalt vil man placere bevægelsessensorer i den indre zone, så de kan slåes fra om natten, mens døre og vinduer, samt evt. røgsensorer, gassensorer osv. stadig er tilsluttede. 11

12 Sensorerne sender et signal til alarmsystemet, når de bliver udløst og alarmsystemet registrerer så sensorerne. Udløs sensorerne, som de normalt vil skulle udløse alarmen. Altså, bevæg hånden foran bevægelsessensoren, fjern magneten fra dør/vinduessensoren osv. når de skal kodes. De trådløse enheder får tildelt et zonenummer, når de bliver kodet. Der er 16 zoner, og enhederne bliver tildelt et nummer i takt med, at de bliver kodet. Dvs. den første enhed får nummer 1, den næste nummer 2 osv. Ved alarm kan man så identificere den sensor, der har udløst alarmen ud fra det nummer, der står i alarmbeskeden. Følg nedenstående fremgangsmåder for at registrere hver enkelt trådløse enhed. 12

13 Kodning af sensorer i ydre zone 13

14 Kodning af fjernbetjening 14

15 Kodning af sensorer i indre zone 15

16 Forbindelse af trådede enheder Der er 3 indgange til at forbinde sensorer med ledning markeret på alarmsystemet med I1, I2 og I3. Indgangene er selvstændige, og kan slås til og fra individuelt (Se punktet 6.1 Deaktivering/Aktivering af en enkelt zone på side 25). Zonerne til de trådede zoner hedder 21, 22 og 23 og svarer til input portene på alarmsystemet I1, I2 og I3 i den rækkefølge. Du kan forbinde mere end een sensor pr. indgang ved at forbinde enhederne som serieforbindelse. Derved aktiveres alarmsystemet blot ved at en af sensorerne aktiveres. Den samlede seriemodstand må ikke overstige 220 ohm. Det vil dog altid være opfyldt ved anvendelse af almindelig tynd kobberledning mellem sensorerne. Indgangene fungerer som standard som NO kontakter (normally open). Dette kan ændres til NC (normally closed) ved at sende en sms til alarmsystemet med følgende indhold ( er standardkoden, som kan ændres): 16

17 Betjening af Alarmsystemet 3.1 Beskrivelse af Alarmpanelet Nedenfor beskrives hvad LED dioderne på alarmpanelets forside samt ind og udgange på oversiden betyder. 17

18 3.2 Betjening af Alarmsystemet HomeSecure BASIC kan betjenes med fjernbetjening, SMS (og iphone/android App) samt tastatur (se mere om tastaturet i manualen dertil). Betjening med Fjernbetjening Hver gang alarmsystemet bliver betjent via fjernbetjening (eller tastatur) vil sirenen kvittere med et eller to bip. Hvis dette ønskes slået fra, se under 5.2 Sireneindstillinger på side

19 Betjening af Alarmsystemet med SMS Udover den medfølgende fjernbetjening er det også muligt at betjene alarmsystemet ved at sende SMS fra en mobiltelefon til nummeret, som alarmen har. I nedenstående eksempler er adgangskoden , men denne kan ændres (og det anbefales, at den ændres, efter alarmsystemet er taget i brug). Herudover er det også muligt at indhente tre forskellige status beskeder fra alarmsystemet: Betjening af Alarmsystemet med Tastatur Det er muligt at aktivere og deaktivere HomeSecure BASIC med et trådløst tastatur, som kan kodes til alarmsystemet på samme måde som en fjernbetjening. Se venligst detaljerne omkring kodning og brug af det trådløse tastatur i manualen, som følger med det. Betjening af Alarmsystemet med App HomeSecure App en kan downloades fra Apple s App Store og Google Play. Der er også link på Homealarms hjemmeside under download: Efter installation er det nødvendigt at forestage nogle indstillinger for at App en fungerer med din HomeSecure BASIC alarm. På næste side er en vejledning til opsætning og brug af App en. Husk at alle SMS koder i denne manual kan indtastes som valgfri funktion under knap 1 og 2 i App en. 19

20 20

21 Alarmering 4.1 Alarmering Hvis en sensor bliver udløst, mens alarmsystemet er i aktiveret tilstand (eller en sensor i ydre zone bliver udløst, mens alarmsystemet er i skalsikringstilstand), vil sirenen lyde i tre minutter og straks vil der blive sendt en SMS til alle de indstillede numre. Efter, at SMS erne er blevet afsendt, vil alarmsystemet ringe op til det første nummer i rækkefølgen. Hvis den første telefon ikke tager den, vil alarmen ringe videre til det næste nummer, og så fremdeles. Hvis alarmen ikke er blevet deaktiveret efter de tre minutter, vil den igen gå tilbage i aktiveret tilstand. Dvs. hvis en sensor igen bliver udløst, vil alarmen gå igang igen. Det anbefales, at de personer, som modtager SMS/opkald ved alarm, gemmer alarmsystemets telefonnummer i deres telefon, så de med det samme kan identificere SMS ens/opkaldets kilde. F.eks. navn Alarm. 4.2 SMS ved alarm Ved alarm sender alarmsystemet en SMS til de op til fem indstillede numre. SMS en indeholder information om hvilken alarmzone, der har udløst alarmen. SMS beskeden indeholder Wireless Activated efterfulgt af zonenummeret på den sensor, som har udløst alarmen. I dette eksempel er det sensor nummer 1 Altså den første sensor, der blev kodet, der udløste alarmen. Det er muligt at navngive de 6 første sensorer til HomeSecure BASIC alarmsystemet. I tilfælde af alarm, vil SMS beskeden indeholde det givne navn. I dette eksempel er den først kodede sensor blevet navngivet Fordoer. Stadig med zonenummeret i parantes bagefter. 21

22 4.3 Opkald ved alarm Ved alarm ringer alarmsystemet op til det første nummer i rækkefølgen, efter SMS erne er blevet sendt afsted. Hvis den første person på listen ikke tager telefonen, ringer alarmsystemet videre til den næste. Hvis den første person på listen tager telefonen, ringer alarmen ikke videre. Når telefonopkaldet bliver besvaret, vil alarmsystemet automatisk tænde for den indbyggede mikrofon i alarmpanelet, så man kan høre hvad der sker (hvis sirenen bliver slået fra, se nedenfor). Det er derudover også muligt, at benytte nogle koder for at styre alarmen gennem alarmopkaldet: Funktion Kode Aktiver #1#1# Deaktiver #1#0# Skalsikring #1#2# Sirene ved alarm Til #11#1# Fra #11#0# Ovenfor er standard adgangskoden brugt. Den kan være blevet ændret. Under alarmopkaldet, er det muligt at indtaste en af ovenstående koder for at deaktivere, skalsikre, aktivere (hvis alarmsystemet er blevet deaktiveret) og slå sirenen fra. 4.4 Strømsvigt Ved strømsvigt tager alarmens indbyggede backup batteri over og alarmsystemet sender SMS til alle de gemte numre ligesom, hvis alarmen var blevet udløst. Sirenen går dog ikke igang, og der bliver ikke ringet op. SMS beskeden indeholder Power Change Off, når strømmen svigter. På samme måde sender alarm systemet en besked, når strømmen bliver tilkoblet igen. Denne besked indeholder Power Change On 22

23 Indstillinger 5.1 Navngivning af Sensor 1-6 De enheder, der er kodet til zone 1 6, kan tildeles et navn. Ved alarm vil dette navn fremgå i SMS en, som alarmsystemet sender ud, i stedet for Wireless (01 06) som beskrevet under SMS ved Alarm på side 20. For at ændre navnet på en sensor, skal der sendes en besked til alarmsystemet (altså nummeret som SIM kortet i alarmsystemet har) med nedenstående indhold. Bemærk: Navnet kan ikke indeholde Æ, Ø eller Å. 23

24 5.2 Sireneindstillinger Som udgangspunkt larmer sirenen ved alarm (hvis der er tilsluttet et trådløst udendørshorn, gælder sireneindstillingerne også for dette), og giver bekræftelsesbip ved aktivering, deaktivering og skalsikring. For at ændre på disse indstillinger, kan nedenstående SMS kommandoer bruges. Send en SMS med indholdet til det nummer, som SIM kortet i alarmsystemet har. 5.3 Ændring af Alarmsystemets Kode Det anbefales at man efter opsætning ændrer standardkoden, som er , til en kode man selv vælger, for at optimere sikkerheden. Send en SMS med følgende indhold til alarmsystemet: 24

25 6.1 Deaktivering/Aktivering af en enkelt zone Avancerede Funktioner Det er muligt at deaktivere en enkelt zone for sig selv og efterfølgende aktivere den igen. En bekræftelses SMS bliver sendt tilbage fra alarmsystemet, som er magen til Enhedsstatus beskeden. N betyder aktiv, mens FF betyder deaktiveret. 6.2 Kodning af mere end 16 Trådløse Enheder HomeSecure BASIC har 16 trådløse zoner, som hver normalt indeholder een trådløs enhed. Hvis man har mange sensorer, er det er dog muligt at kode mere end een sensor til hver zone, for dermed at lave plads til mere end 16 trådløse enheder. Dette er muligt for Dør/vinduessensorer og Bevægelsessensorer. Ved at gruppere sensorer af samme type, kan der kodes op til 9 sensorer af samme type i en enkelt zone. Nedenfor følger fremgangsmåden for Dør/vinduessensorer, men det er nøjagtigt det samme for Bevægelsessensorer. 1. Del sensorerne op som de skal grupperes. Husk, højst 9 i hver gruppe, og de skal være samme type (dør/vinduessensorer eller bevægelsessensorer). I dette eksempel er det tre dør/vinduessensorer. 2. Åbn sensorerne og find den sensor med færrest jumpere (se figuren på næste side). Denne sensor kaldes Master Sensor. Der er kun 6 jumpere på master sensoren, mens der er hhv. 7 og 8 på de to andre. 25

26 3. Nu skal jumperne på de to andre dør/vinduessensorer sættes på samme måde, som master sensoren. Se figuren nedenfor. 4. Kun Master Sensoren skal kodes til alarmsystemet, de andre to er automatisk kodet sammen med den. Alle sensorer, der er kodet sammen bliver nu opfattet som en enkelt sensor. 26

27 6.3 Trådet Output HomeSecure BASIC har et internt relæ og tre styrede udgange. Relæet har NO (Normally Open) kontakter mellem port 3 og 4 og er mærket med et kontaktsymbol. Dette relæ aktiveres ved alarm og slutter kontakten i tre minutter. Relæet kan kobles til eller fra ved SMS fjernstyring (og dermed også App). Se nedenfor. Denne relækontakt i alarmsystemet må af hensyn til sikkerhedsbestemmelser ikke selv være i direkte forbindelse med kredsløb over 50 volt, men kan bruges til styring af sikkerhedsgodkendt (CE mærket) materiel. De tre styreudgange O1, O2 og O3 er ikke alarmaktiverede, men kan hver for sig tændes og slukkes via SMS fjernstyring (og dermed også App). Se nedenfor.. Styreudgangene afgiver ved tænding en styrespænding på ca. plus 3 volt mellem deres udgangsporte (O1, O2 og O3) og port 1 (jord). De kan alle afgive nogle milliampere. Udgangene er kortslutningssikre med en indre modstand på 100 ohm og en serie fejlstrømsdiode. De er beregnede til at styre strømforstærkende elektronik i f.eks. en relæboks, der kan tænde og slukke elektrisk udstyr. Ved udstyr med mærkespænding over 50 V, f.eks. 230 V udstyr, gælder også krav om sikkerhedsgodkendelse. Forbind relæ/styreudgange på følgende måde: 27

28 Det er som sagt muligt at styre både relæet og de tre udgange med SMS. Send en SMS til alarmsystemet med nedenstående indhold for at tænde eller slukke den pågældende udgang: 6.4 Aflytning Det er muligt at ringe op til alarmsystemet og aflytte, hvad der foregår i nærheden af alarmpanelet. Efter der er oprettet kontakt til alarmsystemet indtastes: #4#1# Og der tændes for mikrofonen. Læg på for at afslutte. 28

29 Appendix 7.1 Specifikationer 7.2 SMS Koder GSM AD 003 Alarmpanel Forsyningsspænding DC 12V Arbejdsspænding DC 7,2V Gennemsnitlig strøm Ca. 0,2 AMP Trådløs modtagerdistance <= 100 meter Arbejdsfrekvens 433,92 MHZ, GSM MHZ Arbejdsspænding DC 12V, AC 220/110V Arbejdstemperatur 10 C til +40 C Ekstern Alarmsirene Lydstyrke 110 db Arbejdstemperatur 10 C til +40 C Fugtighed <= 90 % relativ fugtighed Funktion Kode Eksempel Aktiver 1#1# Deaktiver 1#0# Skalsikring 1#2# Systemstatus # Enhedsstatus #30## Kontaktstatus #50## Sirene ved alarm Til 11#1# Fra 11#0# SMS ved alarm Til 12#1# Fra 12#0# Opkald ved alarm Til 15#1# 29

30 Opkald ved alarm Fra 15#0# Ændring af adgangskode Aktiveringsbip ved Aktivering Aktiveringsbip ved Deaktivering Aktiveringsbip ved Skalsikring 31#ønskede kodeord(0 6 tegn)# Til 21#1# Fra 21#0# Til 22#1# Fra 22#0# Til 23#1# Fra 23#0# #31#654321# Koden bliver ændret fra til Deaktivering af hver zone for sig 39#01 16/21 23# #39#03# Sensoren der er kodet som zone 3 bliver deaktiveret, og udløser derfor ikke alarm. Aktivering af hver zone for sig 38#01 16/21 23# #38#03# Sensoren der er kodet som zone 3 bliver aktiveret, og udløser alarm. Ændring af Navn på Zone 1 Ændring af Navn på Zone 2 Ændring af Navn på Zone 3 Ændring af Navn på Zone 4 Ændring af Navn på Zone 5 Ændring af Navn på Zone 6 Ændre Trådet Inputsignal, I1 Ændre Trådet Inputsignal, I2 Ændre Trådet Inputsignal, I3 Tænd Sluk for Output1 Tænd Sluk for Output2 Tænd Sluk for Output3 Tænd Sluk for Relæudgang Status for input/output af elektriske apparater NO 95#0# NC 95#1# NO 96#0# NC 96#1# NO 97#0# NC 97#0# Tænd 91#1# Sluk 91#0# Tænd 92#1# Sluk 92#0# Tænd 93#1# Sluk 93#0# Tænd 94#0# Sluk 94#1# 81#navn (0 20 tegn)# 82#navn (0 20 tegn)# 83#navn (0 20 tegn)# 84#navn (0 20 tegn)# 85#navn (0 20 tegn)# 86#navn (0 20 tegn)# #90## #81#Stue# Hvis den pågældende sensor udløser alarm, vil SMS beskeden sige "Stue (01) Activated" HUSK! Foran alle SMS koder skal adgangskoden indtastes efterfulgt af #. Som standard er adgangskoden , så før hver SMS kode, skal der tilføjes #. 30

31 7.3 Fejlalarmer Fejlalarmer er noget som de fleste nye brugere oplever i starten. For, at man kan føle sig tryg ved alarmsystemet er det meget vigtigt, at disse fejlalarmer bliver stoppet hurtigst muligt. Vi anbefaler, at man efter installationen tester alarmsystemet, i en uge, før man tager systemet i brug. Herved undgår man formentlig lange køreture hjem fra weekendophold eller lign. for blot at finde ud af, at det var en fejlalarm. Nedenfor er en liste over mulige kilder til fejlalarmer: Kilde Problem Løsning Forkert opsætning af bevægelsessensoren kan forårsage Sørg for at bevægelsessensoren fejlalarmer. Hvis sensoren peger ikke peger imod et vindue, således Forkert opsætning af mod et vindue, hvor den bliver at den ikke kan opfange Bevægelsessensor udsat for direkte sollys eller bevægelser udenfor eller blive bevægelse uden for vinduet, kan udsat for direkte sollys. alarmsystemet gå i gang. En sensor er kodet til forkert zone/begge zoner Bevægelsessensor med kæledyrsimmunitet Dør/vinduessensor Radiostøj og andet trådløst udstyr UPS Batteri Hvis f.eks. en bevægelsessensor er kodet i både indre og ydre zone, eller en dør/vinduessensor er kodet i indre i stedet for ydre zone. Bevægelsessensoren med kæledyrsimmunitet har kun nedsat følsomhed i den nederste del af følefeltet. Kæledyr, som trækker i gardiner eller hopper op på møbler, kan derfor resultere i fejlalarmer. Hvis afstanden mellem magneten og dør/vinduessensoren er for bred, kan selv små vibrationer sætte alarmsystemet igang. Radiostøj og trådløse signaler fra andet trådløst udstyr kan i nogle tilfælde udløse alarm og/eller forstyrre signalet mellem enheder og alarmpanelet. Løber UPS batteriet, som er indbygget i alarmpanelet tør, vil alarmsystemet sende SMS og ringe op. Nulstil alarmsystemet og kod alle sensorer igen. Det er vigtigt, at kun den sensor, der skal kodes er tændt. Juster vinklen på bevægelsessensoren efter dit kæledyr. Husk at teste installationen igennem, inden alarmsystemet tages i brug. Sæt magneten tættere på dør/vinduessensoren. Flyt alarmen og/eller det trådløse udstyr længere væk fra hinanden, eller sluk for det trådløse udstyr. Så skulle fejlealarmen stoppe. Sikre at alarmpanelet får konstant strøm. 31

32 Skriv til os på hvis du har spørgsmål til dit produkt. HomeAlarm ApS tager forbehold for tryk og formuleringsfejl. Copyright 2012 HomeAlarm ApS 32

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side.

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side. GSM ALARM CAMPING Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16 mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk Brugervejledning dansk Version 2 Side 12 Side Introduktion Denne GSM alarm er beregnet til at lave en simpel og

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015 Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Alarmpanelet... 5 2.2 Indsæt SIM Kort... 7 2.3 Tænd Alarmpanelet... 7 2.4 Alarmpanelets Indstillinger... 8 2.4.1 Indstillinger med App

Læs mere

Copyright 2016 HomeSecure

Copyright 2016 HomeSecure Denne manual omhandler, hvordan det trådløse tastatur kobles til HomeSecure PRO V2 alarmsystem. RF lyser når der sendes trådløst signal til alarmpanelet. Blinker hurtigt, når sabotagekontakten er udløst.

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

GT1000. Brugervejledning

GT1000. Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal digitale indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7-14 VDC typisk 12VDC 2A (maks) typisk 40mAh 850/900/1800/1900MHz

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Basic alarm brugervejledning v3.30. Basic alarm v.3. Brugervejledning. www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1

Basic alarm brugervejledning v3.30. Basic alarm v.3. Brugervejledning. www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1 Basic alarm v.3 Brugervejledning www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Planlægning side 4 3. Om Basic alarmpanel side 5 4. Beskrivelse af alarmpanel side 6 5.

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken Alarm System AS-300 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber... 03 Alarm Panel... 04 Initialisering... 07 Systemindstilling... 07 Indstillinger... 07 Tilføj Fjernbetjening... 08 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

Indholdsfortegnelse. HomeSecure HS-PRO-01 version nr. 02

Indholdsfortegnelse. HomeSecure HS-PRO-01 version nr. 02 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION 4 1.2 SPECIFIKATIONER 4 2 KOM GODT IGANG 5 2.1 KLARGØR ALARMPANELET 5 2.1.1 ÅBEN ALARMPANELET OG INDSÆT SIM KORTET 5 2.1.2 TILSLUT TRÅDEDE ENHEDER: 6 2.1.3 TILSLUT STRØM

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Features. Indholdet i æsken DEN

Features. Indholdet i æsken DEN DEN Features ASA-30 kan anvendes enten som en ekstra sirene tilsluttet dit alarmsystem eller som en uafhængig sirene forbundet til en fjernbetjening og/eller trådløse detektorer. - Trådløs tilslutning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

GSM ALARM KAMERA. Brugervejledning dansk. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Version 6

GSM ALARM KAMERA. Brugervejledning dansk. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Version 6 GSM ALARM KAMERA www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Version 6 Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur:

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk GSM teknik GSM ALARM www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver.

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver. Kontakt oplysninger for produkt: GSM ALARM SMART www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang GB-HD3172RCL-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Produktnyheder. www.legtech.dk

Produktnyheder. www.legtech.dk Produktnyheder EL-TEKNIK Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Trådløs Sender-modul og modtager (433 MHz - 8 kanals) Varenr. 70-114 Trådløs Sender-modul og modtager (relæ-box)

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Introduktion AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral er et nyt produkt, udviklet

Læs mere

Test at det virker ved at sende SMS med beskeden 1234, Status til din CTSmall modtager du IKKE en bekræftelse på SMS, så gå tilbage til punkt 1.

Test at det virker ved at sende SMS med beskeden 1234, Status til din CTSmall modtager du IKKE en bekræftelse på SMS, så gå tilbage til punkt 1. QUICK GUIDE Besøg www.ctsmall.eu hvis du vil have Quick Guiden på andre sprog. 1 Køb et SIM-kort (normal størrelse), og brug din telefon til at deaktivere brugen af PIN-kode. Sørg for at der er penge på

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

GSM / SMS port kontrol enhed

GSM / SMS port kontrol enhed 26.1.2011 GSM / SMS port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm besked

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400 Betjeningsvejledning Alarm System AS-400 Indholdsfortegnelse Egenskaber Funktioner... 03 Installation... 04 Initialisering... 06 System... 06 Indstillinger... 06 føj Fjernbetjening... 07 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100 Betjeningsvejledning Alarm System AS-00 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber...0 Systeminstallation...0 Systemeindstillinger...06 Initialisering...06 Tale...06 LED Signal...06 System deaktivering...06

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20 GSM dør/port kontrol 20 Bestillings nummer: 6000.0420 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk 1 1 Funktioner Fjernstyring af automatiske

Læs mere

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang GB-HD8272C-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

QUICK GUIDE. Besøg hvis du vil have Quick Guiden på andre sprog.

QUICK GUIDE. Besøg  hvis du vil have Quick Guiden på andre sprog. QUICK GUIDE Besøg www.ctsmall.eu hvis du vil have Quick Guiden på andre sprog. 1 Køb et SIM-kort (normal størrelse), og brug din telefon til at deaktivere brugen af PIN-kode. Sørg for at der er penge på

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Installationsmanual Komplet Alarm

Installationsmanual Komplet Alarm Installationsmanual Komplet Alarm Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING AF ALARMSYSTEM... 3 1. ABONNEMENT... 3 2. DOWNLOAD OG INSTALLATION AF APP... 4 3. TILSLUTNING

Læs mere