GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E"

Transkript

1 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Fra og med programversion 1.09 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. 1

2 Indhold 1. Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsafbryder/hovedafbryder Risici Beskyttelse Glykol Generelt Anvendelsesområde Mekanisk konstruktion Automatik Miljødokumentation Varmevekslertype Aggregaternes dele Enhedsaggregat GOLD RX med rotorveksler Enhedsaggregat GOLD PX med krydsveksler Enhedsaggregat GOLD CX med genvindingsflade Separate til- og fraluftaggregater GOLD SD, str Separate til- og fraluftaggregater GOLD SD, str Separate til- og fraluftaggregater GOLD SD, str , med genvindingsflade Idriftsættelse Generelt Justering af kanalsystem og armaturer Fremgangsmåde Arbejdsgang Justering af trykbalance Generelt Sikring af lækageretning Håndterminal IQnavigator og visningshåndtering Håndterminal IQnavigator Generelt Betjening Knapper Indikatorsymboler Tastatur Visningshåndtering Valg af sprog Instrumentpanel Generelt Ændring af drift Alarmlog Logdiagram Luftmængdeskema Brugere (local) Visningshåndtering Filterkalibrering Funktioner Luftmængde Aflæsning Driftsniveau Luftindstilling Temperatur Aflæsning Indstillinger Tid og skema Tid/Dato Skemaindstilling Dagskema Undtagelsesskema Kalender 1 og Forlænget drift Energiovervågning Filter Software Sprog Installation Visningshåndtering Hovedindstilling Filterkalibrering Funktioner Luftmængde Aflæsning Driftsniveau Reguleringstype Forcering Enhed Luftindstilling Udeluftkompensering Booster-armatur Automatisk funktion Temperatur Aflæsning Indstillinger Reguleringstype Ønskeværdiforskydning Neutralzone Eksterne temperaturfølere Reguleringssekvens Min. afkastluft Morning Boost Heating Boost Cooling Boost Intermitterende natvarme Sommernatkøling Nedregulering (luftmængde/tryk) Tid og skema Tid/Dato Skemaindstilling Dagskema Undtagelsesskema Kalender 1 og Forlænget drift Energiovervågning Filter Software Sprog Alarmindstillinger Brandalarm Eksterne alarmer Temperaturvagt Temperatur, alarmgrænser Serviceperiode Alarmindstilling Log Kontinuerlig log Log sender Luftbehandlingsaggregat Indstillinger Ventilatorstatus Driftstid Automatiske funktioner Varme Aflæsning Forvarme Ekstra reguleringssekvens Eftervarme Xzone Elektrisk varmeflade Season Heat Automatiske funktioner Køling Aflæsning Ekstra reguleringssekvens Køling Xzone COOL DX Forsinkelsestider Udeluft, grænser Luftmængde, grænser Varmeveksler Aflæsning Carry over control Afisning Automatiske funktioner SMART Link Luftfugtighed Aflæsning Befugtning Affugtning Befugter, alarm ReCO All Year Comfort MIRU Control Indgange/udgange Kommunikation Ekstern port B Trådløst netværk EIA Modbus TCP BACnet IP EXOline TCP Driftstilstand kommunikation Grundindstilling Bruger Manuel test IQnavigator (håndterminal) Trådløs IQnavigator Vedligeholdelse Udskiftning af filtre Afmontering af filtre Montering af nye filtre Rengøring og eftersyn Generelt Filterrum Rotorveksler Ventilatorer og teknikrum Funktionskontrol Alarm og fejlfinding Generelt A- og B-alarm Nulstilling af alarm Ændring af alarmindstillinger Alarmbeskrivelse med fabriksindstillinger Informationsmeddelelse Tekniske data Dimensioner, enhedsaggregat GOLD RX med rotorveksler Dimensioner, enhedsaggregat GOLD PX med krydsveksler Dimensioner, enhedsaggregat GOLD CX med genvindingsflader Dimensioner, separate til- og fraluftaggregater GOLD SD Klemmetilslutning Strømforsyningsdata Aggregat Ventilatorer El-boks Motor rotorveksler Reguleringsnøjagtighed Bilag Overensstemmelseserklæring Idriftsættelsesprotokol Ecodesign-data Leverandørerklæring Kildekode Forbehold for ændringer.

3 1. Sikkerhedsinstruktioner Før arbejdet med aggregatet påbegyndes, bør alt involveret personale sætte sig ind i denne installationsvejledning. Skader på aggregatet eller en del deraf, som skyldes forkert håndtering fra købers eller installatørens side, er ikke omfattet af garantien, hvis denne installationsvejledning ikke er overholdt. Advarsel Kun en autoriseret elektriker eller servicepersonale, der er uddannet af Swegon, må foretage modifikationer på aggregatet i forbindelse med den elektriske installation eller tilslutningen af eksterne funktioner. 1.1 Sikkerhedsafbryder/hovedafbryder På enhedsaggregat GOLD med rotorveksler (RX) eller krydsveksler (PX) str. 04/05, 07/08, 11/12, 14/20 og 25/30 er sikkerhedsafbryderen placeret udvendigt på tilkoblingshætten. På enhedsaggregat GOLD med rotorveksler (RX) str. 35/40, 50/60, 70/80 og 100/120 er sikkerhedsafbryderen placeret udvendigt på aggregatets midtersektion. På enhedsaggregat GOLD med genvindingsflade (CX) str. 35/40 er sikkerhedsafbryderen placeret på venstre side af el-boksen på aggregatets midtersektion. På størrelserne 50/60 70/80 og 100/120 er sikkerhedsafbryderen placeret i en plastindkapsling på aggregatets midtersektion. På separat tilluft- og fraluftaggregat GOLD SD størrelse er sikkerhedsafbryderen placeret på inspektionssiden ved ventilatordelens inspektionsdør. På størrelse 100/120 er sikkerhedsafbryderen placeret i en plastindkapsling på aggregatets inspektionsside. Aggregatet skal normalt startes og standses via håndterminalen, ikke med sikkerhedsafbryderen. Slå altid fra på sikkerhedsafbryderen ved servicearbejde, medmindre andet angives i den pågældende instruktion. 1.2 Risici Advarsel Inden indgreb skal man sikre sig, at spændingen til aggregatet er afbrudt. Risikoområder med bevægelige dele De bevægelige dele er ventilatorhjul, drivhjul til en eventuel rotorveksler og omløbs-/lukkespjæld til en eventuel krydsvarmeveksler. De aflåselige inspektionsdøre fungerer som beskyttelse af ventilatorerne samt som beskyttelse af rotorveksleren. Hvis der ikke er fast sluttede kanaler til ventilatorudløb, skal disse forsynes med fast berøringsbeskyttelse (trådnet). Advarsel Inspektionsdørene i filter-/ventilatordelene må ikke åbnes, mens aggregatet er i drift. Stands aggregatet ved normal drift via håndterminalen. Vent med at åbne døren, til ventilatorerne er standset. Der er overtryk i ventilatordelen, hvilket betyder, at døren kan springe op. Nøgle skal opbevares separat fra aggregatet. 1.3 Beskyttelse El-boksens dæksel, og i påkommende tilfælde tilkoblingshætten, fungerer som beskyttelse på enhedsaggregater med rotorveksler (RX) str. 04/05 og 08 samt alle andre varianter (PX/CX/SD). På enhedsaggregater med rotorveksler (RX) str. 12, 14/20, 25/30, 35/40, 50/60, 70/80 og 100/120 fungerer den låsbare dør over el-boksen, og i påkommende tilfælde tilkoblingshætten, som beskyttelse. Beskyttelsen må kun fjernes af autoriseret elektriker eller dertil uddannet servicepersonale. Advarsel Før beskyttelsen fjernes, skal spændingen til aggregatet afbrydes på sikkerhedsafbryderen. Ved drift skal beskyttelserne altid være monterede, alle inspektionsdøre lukkede og tilkoblingshætten på aggregatets overside monteret. 1.4 Glykol GOLD-aggregater med genvindingsflade indeholder glykol. Advarsel Man må aldrig hælde glykol i afløbet. Det skal afleveres på en genbrugsstation, benzinstation etc. Glykol er farligt at indtage og kan give livsfarlige forgiftninger eller nyreskader. Søg læge. Undgå også indånding af glykoldampe i lukkede rum. Ved stænk i øjnene, skyl med rigeligt vand (ca. 5 min). Ved stænk på huden, vask med vand og sæbe. Forbehold for ændringer. 3

4 2. Generelt 2.1 Anvendelsesområde GOLD er beregnet til komfortventilation. Afhængigt af den valgte variant kan GOLD benyttes i rum som f.eks. kontorer, skoler, daginstitutioner, offentlige lokaler, butikker, beboelsesejendomme osv. GOLD med krydsveksler/genvindingsflade (PX/CX) og separate tilluft- og fraluftaggregater (SD) kan endvidere bruges til ventilation af moderat fugtige lokaler, dog ikke hvor fugtigheden er konstant høj, som i svømmehaller. GOLD med separate tilluft- og fraluftaggregater (SD) er beregnet til steder, hvor tilluft- og fraluft skal være helt adskilt, eller hvor der af pladshensyn er brug for separate enheder til tilluft- og fraluft. De kan også bruges særskilt, hvis der kun er behov for den ene variant. For at opnå alle de fordele, GOLD-systemet kan tilbyde, er det vigtigt, at der ved projektering, installation, indstilling og drift tages hensyn til aggregatets specielle egenskaber. I basisudførelsen skal aggregatet placeres indendørs. Ved montage udendørs skal tilbehøret TBTA/TBTB anvendes. Hvis kanaltilbehør monteres udendørs, skal disse være i isoleret hus (type TCxx). Bemærk! Læs altid sikkerhedsinstruktionerne i afsnit 1 angående risici og adgangsbeføjelser, og følg nøje installationsanvisningerne til de respektive arbejdstrin. Produktskilte er placeret udvendigt på aggregatets inspektionsside og indvendigt på ventilatorvæg. Benyt informationen på typeskiltet ved al kontakt med Swegon. 2.2 Mekanisk konstruktion GOLD findes i 9 størrelser og 18 luftmængdeområder. Udvendige plader er lakeret i en beige nuance, NCS Y30R. Håndtag, pyntelister og den øverste del af tilkoblingshætten er mørkegrå, NCS S 8502-B. Den nederste del af tilkoblingshætten er sort, NCS S 9000-N. Indvendigt materiale i aluzinkbehandlet stålplade. Miljøklasse C4. Mellemliggende isolering af 50 mm mineraluld. GOLD med krydsveksler (PX) eller rotorveksler (RX) str med luftindtag ovenfra, separate tilluft- og fraluftaggregater (SD) str samt GOLD RX Top er udstyret med kompaktfilter i filterklasse F7. Andre varianter/størrelser har tilluft- og fraluftfiltre fremstillet af glasfiber i filterklasse F7. Rotorveksler af typen RECOnomic er trinløst omdrejningstalsreguleret og har en temperaturvirkningsgrad på op til 85 %. Krydsveksleren er som standard udstyret med bypass- og lukkespjæld til trinløs og automatisk regulering af varmevekslerens varmegenvindingsgrad. Genvindingsfladen i enhedsaggregatet GOLD CX størrelse leveres komplet fra fabrikken, inklusive monteret shuntarrangement med alle de nødvendige komponenter. Systemet er normalt fyldt med væske, udluftet, indstillet og funktionstestet ved leverancen, men kan også bestilles tomt til f.eks. renoverings- eller om- og tilbygningsarbejder, eller hvor systemet ønskes fyldt med andet end 30 % ethylenglykol. For enhedsaggregat GOLD CX størrelse 100/120 og separat tilluft- og fraluftaggregat GOLD SD str fås separat shuntarrangement som tilbehør. Tilluft- og fraluftventilatorerne er af typen GOLD Wing+, en aksialradial ventilator med bagudbøjede skovle. Ventilatorerne er direkte drevne og har motorstyring til trinløs omdrejningstalsregulering. 2.3 Automatik Styresystemet IQlogic er mikroprocessorbaseret og indbygget i aggregatet. Det styrer og regulerer ventilatorer, rotorvekslere, temperaturer, luftmængder, driftstider og en lang række interne og eksterne funktioner samt alarmer. 2.4 Miljødokumentation Se vores hjemmeside for en komplet leverandørerklæring (kun Sverige). Aggregatet er konstrueret, så det let kan demonteres i dets naturlige dele. Når aggregatet er udtjent, skal det afleveres til en godkendt genvindingsvirksomhed. Den genvindingsbare vægt for GOLD er ca. 94 %. Swegon AB er tilsluttet REPA-registeret, nr Kontakt venligst Swegon AB, tlf. +46 (0) , for eventuelle spørgsmål vedr. denne demonteringsvejledning eller aggregatets miljøpåvirkning. 2.5 Varmevekslertype Enhedsaggregat GOLD leveres med enten rotorveksler (RX), krydsveksler (PX) eller genvindingsflade (CX). For separate tilluft- og fraluftaggregater (SD) fås genvindingsflade som alternativ. Hvis et afsnit, en funktion etc. kun gælder for én type varmeveksler, markeres det med symboler iht. nedenstående: Rotorveksler (RX) Krydsveksler (PX) Genvindingsflade (CX, evt. SD) 4 Forbehold for ændringer.

5 2.6 Aggregaternes dele Enhedsaggregat GOLD RX med rotorveksler Nedenfor anføres de enkelte komponenter hver for sig i en forenklet og skematisk oversigt Højreudførelse Fig. 1a Udeluft Tilluft Fraluft Afkastluft GOLD : Aggregatet kan være bestilt i højreudførelse iht. Fig. 1a eller venstreudførelse iht. Fig. 1b. GOLD : Aggregatet i Fig. 1a viser ventilatorplacering 1. Aggregatet kan også være bestilt iht. ventilatorplacering 2, og da er ventilatorer og filtre spejlvendt vertikalt. Ved venstreudførelse (Fig. 1b) skifter dele markeret med * funktion og betegnelse (delene er betegnet efter, om funktionen er til tilluft eller fraluft). Delenes placering og betegnelse 1 UDELUFT* (ved venstreudførelse Fraluft) 2 AFKASTLUFT* (ved venstreudførelse Tilluft) 3 Fraluftventilator* med motor og motorstyring 4 Trykføler fraluftventilator* (Position funktionsomskifter = 1) 5 Trykføler tilluftfilter* (Position funktionsomkobler = 3) 6 El-boks med styreenhed 7 Trykføler rotorveksler (Position funktionsomkobler = B) 8 Håndterminal IQnavigator 9 Fraluftfilter* 10 Justeringsplade (ved venstrevenstreudførelse venstre filterdel) Fig. 1b Venstreudførelse 11 Føler tillufttemperatur (placeres i tilluftkanal) 12 FRALUFT* (ved venstreudførelse Udeluft) 13 TILLUFT* (ved venstreudførelse Afkastluft) 14 Tilluftfilter* 15 Føler udelufttemperatur* 16 Rotorveksler 17 Drivmotor rotorveksler 18 Føler rotationsvagt 19 Styreenhed, rotorveksler 20 Trykføler tilluftventilator* (Position funktionsomskifter = 2) 21 Trykføler fraluftfilter* (Position funktionsomskifter = 4) 22 Føler, fralufttemperatur* 23 Tilluftventilator* med motor og motorstyring Forbehold for ændringer. 5

6 2.6.2 Enhedsaggregat GOLD PX med krydsveksler Nedenfor anføres de enkelte komponenter hver for sig i en forenklet og skematisk oversigt Højreudførelse Fig. 2a Udeluft Tilluft Fraluft Afkastluft Fig. 2b Venstreudførelse Aggregatet leveres i højre- eller venstreudførelse iht. Fig. 2a og 2b. Ved venstreudførelse (Fig. 2b) skifter dele markeret med * funktion og betegnelse (delene betegnes efter, om funktionen er til tilluft- eller fraluft). Delenes placering og betegnelse 1 AFKASTLUFT* (ved venstreudførelse Tilluft) 2 UDELUFT* (ved venstreudførelse Fraluft) 3 Trykføler tilluftfilter* (Position funktionsomkobler = 3) 4 Tilluftfilter* 5 Føler udelufttemperatur* 6 El-boks med styreenhed 7 Motorventil, lukke- og omløbsspjæld 8 Håndterminal 9 Føler, temperatur/relativ fugtighed fraluft* 10 Fraluftfilter* 11 Føler tillufttemperatur (placeres i tilluftkanal) 12 FRALUFT* (ved venstreudførelse Udeluft) 13 TILLUFT* (ved venstreudførelse Afkastluft) 14 Fraluftventilator* med motor og motorstyring 15 Trykføler, fraluftventilator* (Position funktionsomkobler = 1) 16 Føler, frostbeskyttelse 17 Krydsvarmeveksler med omløbs- og lukkespjæld 18 Trykføler tilluftventilator* (Position funktionsomkobler = 2) 19 Trykføler, fraluftfilter* (Position funktionsomkobler = 4) 20 Tilluftventilator* med motor og motorstyring 21 Målenipler til måling af trykfald over varmeveksler. 22 Temperatur-/densitetsføler, tilluft. 23 Temperatur-/densitetsføler, fraluft. 6 Forbehold for ændringer.

7 2.6.3 Enhedsaggregat GOLD CX med genvindingsflade Nedenfor anføres de enkelte komponenter hver for sig i en forenklet og skematisk oversigt Højreudførelse, ventilatorplacering 1 Fig. 3a Udeluft Tilluft Fraluft Afkastluft Aggregatet kan være bestilt i højreudførelse iht. Fig. 3a eller venstreudførelse iht. Fig. 3b. Aggregatet i Fig. 3a viser ventilatorplacering 1. Aggregatet kan også være bestilt iht. ventilatorplacering 2, og da er ventilatorer og filtre spejlvendt vertikalt. Ved venstreudførelse (Fig. 3b) skifter dele markeret med * funktion og betegnelse (delene er betegnet efter, om funktionen er til tilluft- eller fraluft). Delenes placering og betegnelse 1 UDELUFT* (ved venstreudførelse Fraluft) 2 AFKASTLUFT* (ved venstreudførelse Tilluft) 3 Fraluftventilator* med motor og motorstyring 4 Trykføler, fraluftventilator* (Position funktionsomkobler = 1) 5 Trykføler tilluftfilter* (Position funktionsomkobler = 3) 6 El-boks med styreenhed 7 Håndterminal 8 Fraluftfilter* 10 Føler tillufttemperatur (placeres i tilluftkanal) 11 FRALUFT* (ved venstreudførelse Udeluft) 12 TILLUFT* (ved venstreudførelse Afkastluft) 13 Tilluftfilter* Fig 3b Venstreudførelse ventilatorplacering 1 14 Føler udelufttemperatur* 15 Genvindingsflade med rørtilslutningsenhed 16 Ventilmotor 17 Temperaturføler til frostbeskyttelse 18 Cirkulationspumpe 19 Trykføler tilluftventilator* (Position funktionsomkobler = 2) 20 Trykføler, fraluftfilter* (Position funktionsomkobler = 4) 21 Tilluftventilator* med motor og motorstyring 22 Føler, temperatur/relativ fugtighed fraluft* 23 Målenipler til måling af trykfald over varmeveksler. 24 Temperatur-/densitetsføler, tilluft. 25 Temperatur-/densitetsføler, fraluft. GOLD CX størrelse 100/120: Rørkoblingsenhed inklusive styreboks leveres umonteret til gulv- eller vægmontering (tilbehør). Forbehold for ændringer. 7

8 2.6.4 Separate til- og fraluftaggregater GOLD SD, str Nedenfor anføres de enkelte komponenter hver for sig i en forenklet og skematisk oversigt Fig. 4a Udeluft Tilluft Aggregatet leveres i en variant som vist i fig. 4a. Denne variant kan placeres på flere forskellige måder, jf. fig. 4b. Aggregatet er her vist som tilluftaggregat. Som fraluftaggregat skifter dele markeret med * funktion og betegnelse (delene er betegnet efter, om funktionen er til tilluft eller fraluft). Delenes placering og betegnelse 1 UDELUFT* (Ved fraluftaggregat Fraluft) 2 Eventuel trykføler tilluftfilter* (Position funktionsomskifter = 3) (Ved fraluftaggregat Trykføler fraluftfilter) 3 Temperaturføler udeluft/densitetsføler, tilluft* (Ved fraluftaggregat Temperaturføler fraluft/densitetsføler, afkastluft) 4 Trykføler tilluftventilator* (Position funktionsomskifter = 2) (Ved fraluftaggregat Trykføler fraluftventilator) 5 Håndterminal Fig. 4b 6 Føler tillufttemperatur (placeres i tilluftkanal) (Bruges ikke ved fraluftaggregat) 7 TILLUFT* (Ved fraluftaggregat Afkastluft) 8 Tilluftventilator* med motor og motorstyring (Ved fraluftaggregat Fraluftventilator med motor og motorstyring) 9 El-boks med styreenhed 10 Eventuelt tilluftfilter* (Ved fraluftaggregat Fraluftfilter) 8 Forbehold for ændringer.

9 2.6.5 Separate til- og fraluftaggregater GOLD SD, str. 12 Nedenfor anføres de enkelte komponenter hver for sig i en forenklet og skematisk oversigt Fig. 5a Udeluft Tilluft Aggregatet kan enten være bestilt i højreudførelse, jf. fig. 5a, eller i venstreudførelse, jf. fig. 5b. Aggregatet kan også bestå af kun filter og ventilator eller kun ventilator. Aggregatet er her vist som tilluftaggregat. Som fraluftaggregat skifter dele markeret med * funktion og betegnelse (delene er betegnet efter, om funktionen er til tilluft eller fraluft). Delenes placering og betegnelse 1 UDELUFT* (Ved fraluftaggregat Fraluft) 2 Temperaturføler udeluft/densitetsføler, tilluft* (Ved fraluftaggregat Temperaturføler fraluft/densitetsføler, afkastluft) 3 Håndterminal 4 Føler tillufttemperatur (placeres i tilluftkanal) (Bruges ikke ved fraluftaggregat) 5 TILLUFT* (Ved fraluftaggregat Afkastluft) 6 Eventuel genvindingsflade tilluft* (Ved fraluftaggregat Genvindingsflade fraluft) Fig. 5b 7 Føler udelufttemperatur* (Kun ved aggregater med genvindingsflade) (Ved fraluftaggregat Føler temperatur/relativ fugtighed fraluft) 8 Tilluftventilator* med motor og motorstyring (Ved fraluftaggregat Fraluftventilator med motor og motorstyring) 9 Trykføler tilluftventilator* (Position funktionsomskifter = 2) (Ved fraluftaggregat Trykføler fraluftventilator) 10 El-boks med styreenhed 11 Eventuel trykføler tilluftfilter* (Position funktionsomskifter = 3) (Ved fraluftaggregat Trykføler fraluftfilter) 12 Eventuelt tilluftfilter* (Ved fraluftaggregat Fraluftfilter) Forbehold for ændringer. 9

10 2.6.6 Separate til- og fraluftaggregater GOLD SD, str , med genvindingsflade Nedenfor anføres de enkelte komponenter hver for sig i en forenklet og skematisk oversigt Fig. 6a Udeluft Tilluft Aggregatet kan enten være bestilt i højreudførelse, jf. fig. 6a eller i venstreudførelse, jf. fig. 6b. Aggregatet kan også bestå af kun filter og ventilator eller kun ventilator. Aggregatet er her vist som tilluftaggregat. Som fraluftaggregat skifter dele markeret med * funktion og betegnelse (delene er betegnet efter, om funktionen er til tilluft eller fraluft). Delenes placering og betegnelse 1 UDELUFT* (Ved fraluftaggregat Fraluft) 2 Temperaturføler udeluft/densitetsføler, tilluft* (Ved fraluftaggregat: Temperaturføler fraluft/densitetsføler, afkastluft) 3 Håndterminal 4 Føler tillufttemperatur (placeres i tilluftkanal) (Bruges ikke ved fraluftaggregat) 5 TILLUFT* (Ved fraluftaggregat Afkastluft) 6 Tilluftventilator* med motor og motorstyring (Ved fraluftaggregat Fraluftventilator med motor og motorstyring) Fig. 6b 7 Trykføler tilluftventilator* (Position funktionsomskifter = 2) (Ved fraluftaggregat Trykføler fraluftventilator) 8 El-boks med styreenhed 9 Eventuel genvindingsflade tilluft* (Ved fraluftaggregat Genvindingsflade fraluft) 10 Føler udelufttemperatur* (Kun ved aggregater med genvindingsflade) (Ved fraluftaggregat Føler temperatur/relativ fugtighed fraluft) 11 Trykføler tilluftfilter* (Position funktionsomskifter = 3) (Ved fraluftaggregat Trykføler fraluftfilter) 12 Eventuelt Tilluftfilter* (Ved fraluftaggregat Fraluftfilter) 10 Forbehold for ændringer.

11 3. Idriftsættelse 3.1 Generelt Fremgangsmåde ved idriftsættelse: 1. Kontroller, at der ikke findes fremmedlegemer i aggregatet, kanalsystemet eller funktionsdelene. 2. Kontroller, at rotorveksleren (kun GOLD RX) drejer let. På størrelse skal rotorveksleren hælde lidt mod filteret, se skitsen nedenfor. Se separat vejledning for justering af hældning for rotorvekslere (04-80) eller installationsvejledning GOLD (120), hvis hældningen skal justeres. L 0,5xL 5. Aggregatet er fra fabrikken indstillet til at være køreklart. Se afsnit 11.2 Idriftsættelsesprotokol. Disse indstillinger skal dog ofte tilpasses den aktuelle installation. Om nødvendigt skal ventilatorposition (inspektionsside) indstilles, se afsnit Programmer koblingsur, driftstilstand, temperaturer, luftmængder og funktioner iht. kapitel Vælg, om luftmængdeenheden skal være l/s, m 3 /s, m 3 /t eller cfm. Udfyld idriftsættelsesprotokollen og gem den i aggregatets dokumentlomme. Ved eventuel svingning/træghed i varmereguleringen kan det i visse tilfælde være nødvendigt at justere P-bånd og I-tid. Dette kræver en speciel kode, kontakt din Swegon-repræsentant. 6. Aktiver manuel drift eller autodrift (Instrumentpanel) efter ønske, eller lås ventilatorernes omdrejningstal (visning LUFTINDSTILLING). Indstil kanalsystem og luftarmaturer iht Kontroller og juster aggregatets trykbalance iht. 3.3 efter behov. 8. Afslut med filterkalibrering iht ,5xL L GOLD RX, størrelse : skitsen viser fabriksindstillingen af rotorens hældning ved ventilatorposition 1. Hældningen skal altid være mod filtret, hvilket betyder, at hældningen skal være i modsat retning for ventilatorposition Drej sikkerhedsafbryderen til position Til (I). 4. Vælg det ønskede sprog, hvis dette ikke allerede er gjort. Se afsnit eller Forbehold for ændringer. 11

12 3.2 Justering af kanalsystem og armaturer For at undgå unødigt energiforbrug til ventilatorerne er det vigtigt, at trykfaldet i systemet holdes på det lavest mulige niveau. Ud fra et komfortsynspunkt er det også vigtigt, at kanalsystem og armaturer er korrekt indstillet. Ved indstilling af armaturer og kanalsystem til GOLD bør man følge proportionalitetsmetoden. Det indebærer, at forholdet mellem luftmængderne i grenkanalerne forbliver konstant, selvom man ændrer luftmængden i stamkanalerne. Det samme forhold gør sig gældende for installationens armaturer. Ved indstilling af kanalsystemet er der mulighed for at låse omdrejningstallet for aggregatets ventilatorer på en bestemt indstillet luftmængde, se afsnit Fremgangsmåde Systemet justeres i følgende rækkefølge: 1. Indstilling af armaturerne i alle grenkanaler. 2. Indstilling af grenkanaler. 3. Indstilling af stamkanaler Arbejdsgang 1. Samtlige armaturer og spjæld åbnes helt. 2. Beregn kvoten mellem målt og projekteret luftmængde for samtlige armaturer, grenkanaler og stamkanaler. Det armatur i hver gren, som har den laveste kvote, skal stå helt åbent. Dette armatur er INDEKSARMATUR. Det samme gælder for grenspjæld og stamspjæld. Når indstillingen er færdig, skal et armatur i hver gren, et grenspjæld og et stamspjæld således stå helt åbne. 3. Begynd med at justere den stamkanal, som har den højeste kvote, og den grenkanal i stammen, som har den højeste kvote. Man begynder her, fordi man derved trykker luften foran sig hen mod de dele af systemet, som har mindst luft. 4. Juster det sidste armatur på kanalgrenen, så det får samme kvote som indeksarmaturet. Dette armatur er REFERENCEARMATUR. Det er ofte det sidste armatur på grenen, der har den laveste kvote, og bliver det armatur, der skal stå åbent. I dette tilfælde er indeksarmatur og referencearmatur det samme armatur. 5. Reguler de øvrige armaturer i grenen til den samme kvote som referencearmaturet. Bemærk! Kvoten i referencearmaturet vil ændre sig for hvert armatur, der reguleres, så i praksis kan kvoten stilles noget højere for referencearmaturet. Referencearmaturet skal måles mellem hver regulering af armaturerne. 6. Gå til den gren, som havde den næsthøjeste kvote, og juster armaturet der, osv. Bemærk! Alle grenspjæld skal stå helt åbne, indtil samtlige armaturer er justeret. 7. Reguler det grenspjæld, der havde den højeste kvote, til samme kvote som den gren, der havde den laveste kvote. Bemærk! Husk, at indeksspjældet ændrer kvote, og gør som under punkt Når samtlige grene er indstillet, reguleres stamspjældene på samme måde. Se også eksemplet på justering nedenfor. Eksempel på justering Begynd med at justere kanalgren B, da den har den højeste kvote. Det sidste armatur, B3, har den laveste kvote og skal stå helt åbent. Juster de øvrige armaturer, B1 og B2, så de får samme kvote som armatur B3 (se punkt 5 ovenfor). Juster nu armaturerne i grenkanal C. Armatur C4 skal stå helt åbent, de øvrige reguleres til samme kvote. Juster armaturerne i grenkanal A. Her er armatur A3 indeksarmatur, hvilket betyder, at man først skal regulere armatur A4 (referencearmaturet) til armatur A3 s kvote. Derefter justeres de øvrige til samme kvote som armatur A4. Reguler grenspjæld B til samme kvote som grenspjæld A, og reguler grenspjæld C til samme som grenspjæld A. Kontroller, at alle har den samme kvote. Når indstillingen er færdig, skal 3 armaturer og et grenspjæld stå helt åbne for at få lavest muligt tryk i systemet. qp = projekteret luftmængde (l/s) qm = målt luftmængde (l/s) qm K (Kvot) = qp 12 Forbehold for ændringer.

13 3.3 Justering af trykbalance Gælder kun for aggregater med rotorveksler. Justeringsplader GOLD RX Størrelse 04-12, 1-2 plader Generelt For at rotorvekslerens lækageretning og renblæsningssektor skal fungere korrekt, skal der være et vist undertryk i fraluftdelen. Derved sikres det, at der ikke føres fraluft over i tilluften. Justering af trykbalancen i aggregatet skal foretages, når anlægget er færdigmonteret, og alle armaturer er indstillet, samt ved den til- og fraluftmængde, der er ved normal drift af aggregatet. Størrelse , 1-5 plader LUK ÅBN LUK (Skyd en eller flere justeringsplader ind) ÅBN (Tag justeringsplader ud) GOLD RX Top Venstreudførelse Størrelse 04-12, 1 plade FRALUFT Højreudførelse Størrelse 04-08, 1 plade FRALUFT Størrelse 11/12, 1 metal FRALUFT Inspektionsside Skitsen viser for tydelighedens skyld aggregatet uden gavl. Alt arbejde sker dog fra inspektionssiden. Fastspændingsskrue(r) Fastspændingsskrue Fastspændingsskrue(r) Justeringsplade Justeringsplade Hægt justeringspladen fast i aggregatets bagkant. Vip justeringspladen op i forkanten, og lås justeringspladen med fastspændingsskruen. Justeringsplade Til GOLD RX Top medfølger to justeringsplader. Hvilken justeringsplade der monteres, afgøres af, om aggregatet har venstre- eller højreudførelse. Den korrekte justeringsplade monteres på den pågældende plads i aggregatet, den anden kasseres. Se skitsen ovenfor. Fastspændingsskrue(r) afmonteres, og justeringspladen placeres i det dertil beregnede spor. Fastspændingsskrue(r) spændes fast. Se skitsen ovenfor. Justering af trykbalancen sker ved at stoppe justeringspladens huller med de medfølgende plastpropper. Forbehold for ændringer. 13

14 Sikring af lækageretning Trykbalancen i aggregatet justeres ved hjælp af justeringsplader monteret i fraluftindgangen. Justeringspladerne leveres separat og skal monteres af installatøren, når fraluftkanalen er tilsluttet. Se skitser på foregående side. Slut en trykmåler til aggregatets trykmålenipler. Aggregatet har fire trykmålenipler, og de to, som er nærmest fraluftkanalen, skal benyttes. Den blå trykmålenippel måler undertrykket i fraluftdelen, og den hvide målenippel måler undertrykket i tilluftdelen. På størrelse findes trykmåleniplerne i el-boks/elcentral og på størrelse inde i aggregatets midtersektion. Når GOLD RX Top kombineres med COOL DX Top, sidder trykmålenipler indvendigt i aggregatets midtersektion. Se illustrationen til højre. Bemærk, at begge trykmålenipler måler undertryk. MÅLTE VÆRDIER Undertrykket i fraluftdelen skal være større end eller lige så stort som i tilluftdelen. Hvis undertrykket i fraluftdelen er lige så stort som eller op til 20 Pa større end undertrykket i tilluftdelen, er indstillingen færdig. Afvigelser Hvis undertrykket i fraluftdelen er mindre end i tilluftdelen, skal justeringspladerne justeres som følger: 1. Stop aggregatet, åbn inspektionsdøren til fraluftfilteret. GOLD RX Top: stop et antal huller til i justeringspladen med de medfølgende plastpropper. Øvrige: skyd justeringspladerne lidt frem (luk) i fraluftindtaget. Ved full face-tilslutning (kanaltilbehør i isoleret hus): Hvis justeringsplade/justeringsplader er helt lukket, og undertrykket i fraluftdelen stadig er mindre end i tilluftdelen, tilstoppes et antal huller i justeringspladen med de medfølgende plastpropper. 3. Luk inspektionsdøren, og start aggregatet. 4. Mål trykket. Gentag, indtil undertrykket i fraluftdelen er lige så stort som eller op til 20 Pa større end undertrykket i tilluftdelen (0 20 Pa). 5. Hvis undertrykket i fraluftdelen er mere end 20 Pa større end i tilluftdelen, selvom justeringspladerne er helt åbne, bliver lækage- og renblæsningsluftmængden større end nødvendigt, hvilket giver et øget energiforbrug for fraluftventilatoren. Trykmålenipler i lækageretning (Aggregat i højreudførelse) GOLD GOLD GOLD 100/120 - (blå) + (hvid) (blå) (blå) + (hvid) + (hvid) FRALUFT FRALUFT FRALUFT 14 Forbehold for ændringer.

15 4. Håndterminal IQnavigator og visningshåndtering 4.1 Håndterminal IQnavigator Generelt Håndterminalen består af en 7 tommers kapacitiv pegeskærm med et 3 m langt kabel, som sluttes til aggregatets styrekort med lynkobling. Håndterminalen startes/slukkes med on/off-knappen placeret på håndterminalens overside. Hvis håndterminalen ikke har været brugt i 45 minutter går den i hviletilstand. Se billeder nedenfor til tilslutninger, knapper og LED. IQnavigator kan benyttes udendørs, men skal opbevares beskyttet mod vejret. Data: Driftstemperatur: Faldhøjde uden skade: C 1 meter Alarmangivelse Blinker rødt ved alarm Driftsangivelse Grønt, fast lys ved drift Lyssensor On/off-knap: Når pegeskærmen er i hvileposition eller slået fra: Kort tryk på On/Off-knappen = pegeskærmen tændt eller starter op Når pegeskærmen er tændt: Kort tryk på On/Off-knappen = pegeskærmen i hvileleje Langt tryk på On/Off-knappen = spørgsmål, "Vil du slukke for IQnavigator?" vises, tryk OK, pegeskærmen slukker Bemærk! Når kablet til IQnavigator skal fjernes, klem på kontakten, således at spærren i kontakten (skjult under beskyttelsesgummi) trykkes ind SDkort til fremtidig funktion USB-tilslutning til fremtidig funktion RJ45-tilslutning til stærkstrøms- og kommunikationskabel til IQnavigator (PoE) RJ12-kontakt til fremtidig funktion Tilslutning til hovedtelefon. Til fremtidig funktion Tilslutning til ekstern strømforsyning (tilbehør) Forbehold for ændringer. 15

16 4.1.2 Betjening Når der vises et lysegråt felt til højre og/eller venstre på pegeskærmen og en visningsangivelse vises forneden angiver dette, at det er muligt at bladre til den ene eller begge sider. Instrumentpanel Lavhastighed Stop Alarmlog Luftmængdeskema Lysegråt område Visningsangivelse (I dette tilfælde angives det, at det er muligt at bladre til begge sider) Når en rulleliste vises i pegeskærmen kan skærmens indhold rulles op eller ned. Luftmængde Aflæsning AFLÆSNING Driftsniveau Reguleringstype Forcering Enhed Luftindstilling Udeluftkompensering Booster-armatur Tilluft Fraluft Tilluftkanal Tilluftkanal, ønskeværdi Fraluftkanal Fraluftkanal, ønskeværdi Rulleliste Tryk på det, du vil åbne eller markere. Luftmængde Aflæsning FORCERING Driftsniveau Reguleringstype Tilluft Fraluft Forcering Enhed Luftindstilling Udeluftkompensering Booster-armatur Enhed Påkrævet tid Resterende tid ENHED LUFTINDSTILLING t min Når On/Off-knappen vises på pegeskærmen, træk eller peg på denne, så den viser den ønskede position. Luftmængde Aflæsning FORCERING Driftsniveau Reguleringstype Tilluft Fraluft Forcering Enhed Luftindstilling Udeluftkompensering Booster-armatur Enhed ENHED LUFTINDSTILLING Påkrævet tid t Resterende tid min 16 Forbehold for ændringer.

17 4.1.3 Knapper Knapper i pegeskærmens overkant har følgende funktioner: For at logge ud, tryk på denne knap. Instrumentpanel Lavhastighed Stop For at gå et skridt opad i visningstræet, tryk på denne knap. Alarmlog For at lukke vinduet, og gå tilbage til det tidligere viste, tryk på denne knap. Logdiagram Luftmængdeskema For at vende tilbage til instrumentpanelet, tryk på denne knap indikatorsymboler Instrumentpanel Håndterminal tilsluttet. Lavhastighed Håndterminal har ingen tilslutning. Stop Ikke logget ind Alarmlog Logget ind på bruger (lokal) Logdiagram Luftmængdeskema Logget ind på installation Foroven på pegeskærmen vises også aktuelt klokkeslæt/dato, aggregatets type og anlæggets navn, se også afsnit tastatur Værdier, der kan ændres, er gråmarkerede. Ved indlogning og indstilling af værdierne vises et tastatur forneden på pegeskærmen. En værdi, som skal ændres, markeres ved at trykke på pegeskærmen. Brugervalg Den ønskede værdi skrives ind og gemmes ved at trykke på Færdig-knappen. Knappernes funktion: Angiv PIN-kode Decimalkomma Sletter foregående tegn Mindsker den markerede værdi Øger den markerede værdi Minustegn. Benyttes til at skrive negative værdier. Uspecificeret værdi. Benyttes til funktionen for tid og skema. Annuller Færdig Forbehold for ændringer. 17

18 4.2 Visningshåndtering Opstartsvisning Vælg ønsket sprog (vises ved første start). Se afsnit Profilvalg Vælg ønsket tilhørsniveau. lokal (bruger).se afsnit 5. Kode ikke påkrævet. installation. Se afsnit 6. Kode (=1111) kræves for adgang til denne visningsgruppe. service. Kode og særlig uddannelse kræves for adgang til denne visningsgruppe. Instrumentpanel Lavhastighed Stop Instrumentpanel. Se afsnit Bemærk! Visningens udseende varierer afhængigt af aggregattype og valgte funktioner. Alarmlog Logdiagram Luftmængdeskema 18 Forbehold for ændringer.

19 4.2.1 Valg af sprog Når aggregatet startes første gang, vises en sprogvalgsvisning. Vælg det ønskede sprog, og tryk på OK. Ændring af sprog ved en senere lejlighed eller hvis der er valgt forkert sprog ved en fejltagelse foretages under funktioner i håndterminalen. Se afsnit Instrumentpanel Generelt Instrumentpanelet vises normalt, hvis ingen anden visning er valgt. Pegeskærmen går i hviletilstand efter 45 minutter. For at gå ud af hviletilstand, tryk på pegeskærmens on/off-knap. Indholdet i luftmængdeskemaet skifter afhængigt af den valgte aggregattype og andre funktioner, der påvirker den aktuelle driftstilstand. Instrumentpanel Lavhastighed Stop Alarmlog Logdiagram Luftmængdeskema Ændring af drift Start og stop af aggregatet eller skift mellem manuel og automatisk drift sker fra instrumentpanelet. Aggregatet skal normalt startes og standses via håndterminalen, ikke med sikkerhedsafbryderen. Viser aktuel driftsstatus Viser antal aktuelle alarmer Alarmlog Under alarmloggen kan aktive alarmer, ventende alarmer og alarmhistorik aflæses (50 seneste), se også afsnit 8. Forbehold for ændringer. 19

20 Logdiagram For at denne funktion kan være mulig, skal der være monteret et SD-kort i aggregatets styrekort (monteret fra fabrikken). Gælder ikke realtidslog. Under logdiagram kan der aflæses en række signaler i diagramform. Op til fire signaler kan frit vælges og aflæses i listen under knappen signaler. Logdiagrammets tidsinterval kan vælges til 4 timer, dag, uge, måned eller år. I listen under knap signaler kan man også vælge at markere et af signalerne så det vises med en federe streg i logdiagrammet. Dette sker ved at pege på den ønskede farvede firkant. Signalernes opløsning justeres automatisk. Dette indebærer, at signalernes amplitude tilpasses diagrammets højde inden for det valgte tidsinterval. Logdiagram kan vælges i to typer, historik eller realtid, under knappen position. Diagrammets cursor er fast, og tidslinjen flyttes ved at scrolle til højre eller venstre Luftmængdeskema Ved at pege på luftmængdeskemaet og slippe, vises luftmængdeskemaet i fuld visning. Ved at indstille redigere-knappen i position ON bliver luftmængdeskemaet redigerbart. Positioner for alle komponenter, der er markeret med en grøn ramme, kan ændres, for eksempel indbyrdes rækkefølge mellem varmeflade og køleflade. Peg på den ønskede komponent, træk den til den ønskede position og slip. Gråmarkerede komponenter med grøn ramme er ikke aktive. Disse aktiveres ved at pege på den ønskede komponent. Logdiagram Signals Indstilling 4 timer Dag Uge Måned År Resume udeluftregulering Udeluft Tilføj signal Knap signaler Eksempel på farvet firkant Luftmængdeskema Rediger Knap position Cursor Tidsintervaller Rediger-knap Komponent med grøn ramme 20 Forbehold for ændringer.

BETJENINGSMANUAL HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generation F

BETJENINGSMANUAL HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generation F BETJENINGSMANUAL HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generation F Indhold 1. Håndterminal IQnavigator... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Betjening...4 1.3 Knapper...5 1.4 Indikatorsymboler...5 1.5 Tastatur...6

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E Fra og med programversion 1.17 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

FUNKTIONSMANUAL BRUGER GOLD RX/PX/CX/SD Generation F. Fra og med programversion 1.22

FUNKTIONSMANUAL BRUGER GOLD RX/PX/CX/SD Generation F. Fra og med programversion 1.22 FUNKTIONSMANUAL BRUGER GOLD RX/PX/CX/SD Generation F Fra og med programversion 1.22 Indhold 1. Visningshåndtering...3 2. Filterkalibrering...4 3. Funktioner...5 3.1 Luftmængde... 5 3.1.1 Aflæsning...5

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.07 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer www.swegon.com

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD LP

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD LP DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD LP fra og med programversion 2.05 Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3. Anvendelsesområde...3.2

Læs mere

Installation af trykføler TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installation af trykføler TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installation af trykføler TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Generelt Trykføleren benyttes i anlæg, hvor man ønsker variabelt volumen ved at holde trykket i kanalsystemet konstant. Trykføleren benyttes

Læs mere

FUNKTIONSMANUAL INSTALLATION GOLD RX/PX/CX/SD Generation F. Fra og med programversion 1.22

FUNKTIONSMANUAL INSTALLATION GOLD RX/PX/CX/SD Generation F. Fra og med programversion 1.22 FUNKTIONSMANUAL INSTALLATION GOLD RX/PX/CX/SD Generation F Fra og med programversion 1.22 Indhold 1. Visningshåndtering... 3 2. Hovedindstilling... 4 3. Filterkalibrering... 4 4. Funktioner... 5 4.1 Luftmængde...5

Læs mere

Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120

Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120 Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120 Dokumentets originalsprog er svensk Der tages forbehold for ændringer. www.swegon.com 1 Indhold 1. Installation...3 1.1 Generelt... 3 1.2 Indtransport...

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.06 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer www.swegon.com

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

OVERSIGT GOLDTM & COMPACTTM. Energieffektive, kompakte og fleksible luftbehandlingsaggregater. www.swegon.com

OVERSIGT GOLDTM & COMPACTTM. Energieffektive, kompakte og fleksible luftbehandlingsaggregater. www.swegon.com OVERSIGT TM & COMPACTTM Energieffektive, kompakte og fleksible luftbehandlingsaggregater www.swegon.com & COMPACT Luftbehandlingsaggregater med uovertrufne fordele Spar plads Swegons luftbehandlingsaggregater

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD, størrelse 04 80

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD, størrelse 04 80 DK.GOLDSK.08045 DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD, størrelse 04 80 fra og med programversion 5.06 GOLD CX GOLD PX GOLD RX GOLD SD Forbehold for ændringer www.swegon.com DK.GOLDSK.08045 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation af elektrisk varme TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Varme TBLE/TCLE benyttes til efteropvarmning af tilluften. Varme TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk udstyr opfylder

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

Installationsvejledning Kabeladapter, GOLD SD

Installationsvejledning Kabeladapter, GOLD SD Installationsvejledning Kabeladapter, GOLD SD 1. Generelt Kabeladapter 32611101 bruges til at koble et tilluftaggregat og et fraluftaggregat sammen med en fælles styreenhed placeret i et af aggregaterne.

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD DK.TBLF.150929 1. Generelt Varmeflade TBLF/TCLF benyttes til forvarmning af tilluften med varmt vand som medium. TBLF placeres i friskluftkanalen.

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING SILVER C RX/PX/CX/SD

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING SILVER C RX/PX/CX/SD DK.SK.69 DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING C RX/PX/CX/SD Dokumentets originalsprog er svensk Der tages forbehold for ændringer. www.swegon.com DK.SK.69 Indhold Innehåll. Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Installation af recirkulationsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse

Installation af recirkulationsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse Installation af recirkulationsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse 11-120 1. Generelt Recirkulationsdelen benyttes i to forskellige driftssituationer. 1. For at cirkulere returluft uden tilskud af friskluft.

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

INSTALLATIONS- og vedligeholdelsesvejledning for COMPACT Air & COMPACT HEAT

INSTALLATIONS- og vedligeholdelsesvejledning for COMPACT Air & COMPACT HEAT INSTALLATIONS- og vedligeholdelsesvejledning for COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversion 2.03 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Installationsvejledning GOLD RX/CX, størrelse 100/120

Installationsvejledning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Installationsvejledning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com 1 Indhold 1. Installation...3 1.1 Generelt... 3 1.2 Indtransport... 3 1.3

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

OVERSIGT. Swegon SILVERTM. Kompaktaggregat Swegon SILVER C. Modulaggregat Swegon SILVER M. www.swegon.com

OVERSIGT. Swegon SILVERTM. Kompaktaggregat Swegon SILVER C. Modulaggregat Swegon SILVER M. www.swegon.com OVERSIGT Swegon SIVERTM Kompaktaggregat Swegon SIVER C Modulaggregat Swegon SIVER M www.swegon.com Swegon SIVER Den nye SIVER-familie Kompaktaggregat Swegon SIVER C Kompaktaggregat Swegon SIVER C er et

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT Fra og med programversion 3.00 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

BCEA & BASIC. BCEA & BASIC er certificeret af Eurovent

BCEA & BASIC. BCEA & BASIC er certificeret af Eurovent Luftbehandlingsaggregater Modulaggregat BASIC Modulaggregat, der klarer alt fra en enkelt ventilator til store og avancerede installationer med mange funktionsdele, inkl. automatik og reguleringsudstyr.

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Swegon CASA W80. Ventilationsaggregat med modstrømsveksler BOLIGVENTILATION

Swegon CASA W80. Ventilationsaggregat med modstrømsveksler BOLIGVENTILATION Swegon CASA W80 Ventilationsaggregat med modstrømsveksler Ventilationsaggregat med modstrømsveksler til villaer, fleretageshuse, rækkehuse og ferieboliger under 170 m². Også velegnet til renoveringsopgaver.

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Installationsvejledning GOLD RX/CX, størrelse 100/120

Installationsvejledning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Installationsvejledning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com 1 Indhold 1. Installation...3 1.1 Generelt... 3 1.2 Indtransport... 3 1.3

Læs mere

COMPACT UNIT & COMPACT Top

COMPACT UNIT & COMPACT Top INSTALLATIONS- og vedligeholdelsesvejledning for COMPACT UNIT & COMPACT Top Fra og med programversion 2.04 COMPACT Unit COMPACT Top Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Instruktion BASIC, størrelse 004 055. 1. Generelt

Instruktion BASIC, størrelse 004 055. 1. Generelt Instruktion BASIC, størrelse 004 055 1. Generelt 1.1 Systembeskrivelse BASIC er et komplet luftbehandlingsaggregat af bloktypen, hvilket betyder, at flere funktioner, der indgår i aggregatet, indbygges

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 1. Generelt Varmevekslerstyring RHX2M er et styresystem til trinmotorer. Det er beregnet til nøjagtig

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Tilbehør. Kabinet. EQAZ-01 Inspektionsvindue. EQAZ -02 Løftebeslag. Dobbelt vindue i plexiglas. Tekniske data. Air Handling: eq & eq PLUS

Tilbehør. Kabinet. EQAZ-01 Inspektionsvindue. EQAZ -02 Løftebeslag. Dobbelt vindue i plexiglas. Tekniske data. Air Handling: eq & eq PLUS EQAZ-01 Inspektionsvindue Dobbelt vindue i plexiglas. EQAZ -02 Løftebeslag max. 1000 kg max. 80 min.60 80 EQAZ-04 Bundramme En meget stabil og vridningsfast ramme til hele aggregatet, én eller flere sektioner.

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-2-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-2-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. nstallationsvejledning Shuntarrangement TBXZ--, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand-/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol Installatør Guide CTS6000 Webcontrol Version 1.00, 30.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur oversigt... 3 Indledning... 4 Hurtigt i gang... 5 VAV med én tryktransmitter... 6 VAV med

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Installationsvejledning GLOBAL PX/RX/LP

Installationsvejledning GLOBAL PX/RX/LP Installationsvejledning GLOBAL PX/RX/LP GLOBAL PX/RX/LP Indholdsfortegnelse: 1.0 Installationsvejledning gældende for følgende enheder 2.0 Ansvarsfraskrivelse 3.0 Symboler og forkortelser 4.0 Produktoversigt

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

Instruktion BASIC Ventilator BCRWD

Instruktion BASIC Ventilator BCRWD DK.BCRWD.000 Instruktion BASIC Ventilator BCRWD. Generelt Basic Wing BCRWD er en direkte trukket ventilator med aksialradial konstruktion og med sigte på god el-effektivitet, lav ensartet luftstrøm, svag

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Installation af luftkvalitetsføler kanal Ø DTBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT

Installation af luftkvalitetsføler kanal Ø DTBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT Installation af luftkvalitetsføler kanal Ø DTBLZ--74-a GOLD/COMPACT. Generelt Indeluftens kuldioxidindhold er en effektiv indikator for rummets belægningsgrad og ventilationsgrad. Ventilationsstyning baseret

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 10.02, 28.06.16 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

Topvex VAV-konvertering

Topvex VAV-konvertering Dokument oversat fra engelsk 1255958-DA 2015-05-04 A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Montering af tryktransmittere... 2 3 Kabling... 3 4 Konfiguration (Corrigo)... 5 5 Topvex Eksterne forbindelser... 7 1

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Styrepanel Til A19 Styrepanel Til A14 PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til 410 m³/h Virkningsgrad

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE Elektros montavimo ir eksploatavimo instrukcija 3 Electrical installation and Operation Manual 14 Инструкция по электромонтажу и эксплуатации 25 Elektroinstalační

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

Oversigt GOLD & COMPACT. Energieffektive, kompakte og fleksible luftbehandlingsaggregater

Oversigt GOLD & COMPACT. Energieffektive, kompakte og fleksible luftbehandlingsaggregater Oversigt & COMPACT Energieffektive, kompakte og fleksible luftbehandlingsaggregater Luftbehandlingsaggregater med uovertrufne fordele Spar plads Swegons luftbehandlingsaggregater er kompakte, og skarpe

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. GENERELT Kommunikationsenheden TBLZ-1/2-1-3-41 er beregnet til brug sammen med luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A og B. Enheden består af: 1. 4-modulers

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

KOMPAKT ReGO 900-7000 Luftbehandlingsaggregater Installations- og betjeningsvejledning for C3 styring

KOMPAKT ReGO 900-7000 Luftbehandlingsaggregater Installations- og betjeningsvejledning for C3 styring KOMPAKT ReGO 900-7000 Luftbehandlingsaggregater Installations- og betjeningsvejledning for C3 styring DK Indholdsfortegnelse 1. INSTALLATIONSVEJLEDNING...3 1.1. Samling af sektioner...3 1.2. Tilslutning

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Kølemaskine COOL DXS Installations- og vedligeholdelsesvejledning Str. 12-80 DK.COOLDXS.INS.100507

Kølemaskine COOL DXS Installations- og vedligeholdelsesvejledning Str. 12-80 DK.COOLDXS.INS.100507 Kølemaskine COOL DXS Installations- og vedligeholdelsesvejledning Str. 12-80 DK.COOLDXS.INS.100507 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt... 3 1.1. Generelt... 3 1.2 Funktionsprincip... 4 1.3 Regulering... 5

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere