GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E"

Transkript

1 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Fra og med programversion 1.09 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. 1

2 Indhold 1. Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsafbryder/hovedafbryder Risici Beskyttelse Glykol Generelt Anvendelsesområde Mekanisk konstruktion Automatik Miljødokumentation Varmevekslertype Aggregaternes dele Enhedsaggregat GOLD RX med rotorveksler Enhedsaggregat GOLD PX med krydsveksler Enhedsaggregat GOLD CX med genvindingsflade Separate til- og fraluftaggregater GOLD SD, str Separate til- og fraluftaggregater GOLD SD, str Separate til- og fraluftaggregater GOLD SD, str , med genvindingsflade Idriftsættelse Generelt Justering af kanalsystem og armaturer Fremgangsmåde Arbejdsgang Justering af trykbalance Generelt Sikring af lækageretning Håndterminal IQnavigator og visningshåndtering Håndterminal IQnavigator Generelt Betjening Knapper Indikatorsymboler Tastatur Visningshåndtering Valg af sprog Instrumentpanel Generelt Ændring af drift Alarmlog Logdiagram Luftmængdeskema Brugere (local) Visningshåndtering Filterkalibrering Funktioner Luftmængde Aflæsning Driftsniveau Luftindstilling Temperatur Aflæsning Indstillinger Tid og skema Tid/Dato Skemaindstilling Dagskema Undtagelsesskema Kalender 1 og Forlænget drift Energiovervågning Filter Software Sprog Installation Visningshåndtering Hovedindstilling Filterkalibrering Funktioner Luftmængde Aflæsning Driftsniveau Reguleringstype Forcering Enhed Luftindstilling Udeluftkompensering Booster-armatur Automatisk funktion Temperatur Aflæsning Indstillinger Reguleringstype Ønskeværdiforskydning Neutralzone Eksterne temperaturfølere Reguleringssekvens Min. afkastluft Morning Boost Heating Boost Cooling Boost Intermitterende natvarme Sommernatkøling Nedregulering (luftmængde/tryk) Tid og skema Tid/Dato Skemaindstilling Dagskema Undtagelsesskema Kalender 1 og Forlænget drift Energiovervågning Filter Software Sprog Alarmindstillinger Brandalarm Eksterne alarmer Temperaturvagt Temperatur, alarmgrænser Serviceperiode Alarmindstilling Log Kontinuerlig log Log sender Luftbehandlingsaggregat Indstillinger Ventilatorstatus Driftstid Automatiske funktioner Varme Aflæsning Forvarme Ekstra reguleringssekvens Eftervarme Xzone Elektrisk varmeflade Season Heat Automatiske funktioner Køling Aflæsning Ekstra reguleringssekvens Køling Xzone COOL DX Forsinkelsestider Udeluft, grænser Luftmængde, grænser Varmeveksler Aflæsning Carry over control Afisning Automatiske funktioner SMART Link Luftfugtighed Aflæsning Befugtning Affugtning Befugter, alarm ReCO All Year Comfort MIRU Control Indgange/udgange Kommunikation Ekstern port B Trådløst netværk EIA Modbus TCP BACnet IP EXOline TCP Driftstilstand kommunikation Grundindstilling Bruger Manuel test IQnavigator (håndterminal) Trådløs IQnavigator Vedligeholdelse Udskiftning af filtre Afmontering af filtre Montering af nye filtre Rengøring og eftersyn Generelt Filterrum Rotorveksler Ventilatorer og teknikrum Funktionskontrol Alarm og fejlfinding Generelt A- og B-alarm Nulstilling af alarm Ændring af alarmindstillinger Alarmbeskrivelse med fabriksindstillinger Informationsmeddelelse Tekniske data Dimensioner, enhedsaggregat GOLD RX med rotorveksler Dimensioner, enhedsaggregat GOLD PX med krydsveksler Dimensioner, enhedsaggregat GOLD CX med genvindingsflader Dimensioner, separate til- og fraluftaggregater GOLD SD Klemmetilslutning Strømforsyningsdata Aggregat Ventilatorer El-boks Motor rotorveksler Reguleringsnøjagtighed Bilag Overensstemmelseserklæring Idriftsættelsesprotokol Ecodesign-data Leverandørerklæring Kildekode Forbehold for ændringer.

3 1. Sikkerhedsinstruktioner Før arbejdet med aggregatet påbegyndes, bør alt involveret personale sætte sig ind i denne installationsvejledning. Skader på aggregatet eller en del deraf, som skyldes forkert håndtering fra købers eller installatørens side, er ikke omfattet af garantien, hvis denne installationsvejledning ikke er overholdt. Advarsel Kun en autoriseret elektriker eller servicepersonale, der er uddannet af Swegon, må foretage modifikationer på aggregatet i forbindelse med den elektriske installation eller tilslutningen af eksterne funktioner. 1.1 Sikkerhedsafbryder/hovedafbryder På enhedsaggregat GOLD med rotorveksler (RX) eller krydsveksler (PX) str. 04/05, 07/08, 11/12, 14/20 og 25/30 er sikkerhedsafbryderen placeret udvendigt på tilkoblingshætten. På enhedsaggregat GOLD med rotorveksler (RX) str. 35/40, 50/60, 70/80 og 100/120 er sikkerhedsafbryderen placeret udvendigt på aggregatets midtersektion. På enhedsaggregat GOLD med genvindingsflade (CX) str. 35/40 er sikkerhedsafbryderen placeret på venstre side af el-boksen på aggregatets midtersektion. På størrelserne 50/60 70/80 og 100/120 er sikkerhedsafbryderen placeret i en plastindkapsling på aggregatets midtersektion. På separat tilluft- og fraluftaggregat GOLD SD størrelse er sikkerhedsafbryderen placeret på inspektionssiden ved ventilatordelens inspektionsdør. På størrelse 100/120 er sikkerhedsafbryderen placeret i en plastindkapsling på aggregatets inspektionsside. Aggregatet skal normalt startes og standses via håndterminalen, ikke med sikkerhedsafbryderen. Slå altid fra på sikkerhedsafbryderen ved servicearbejde, medmindre andet angives i den pågældende instruktion. 1.2 Risici Advarsel Inden indgreb skal man sikre sig, at spændingen til aggregatet er afbrudt. Risikoområder med bevægelige dele De bevægelige dele er ventilatorhjul, drivhjul til en eventuel rotorveksler og omløbs-/lukkespjæld til en eventuel krydsvarmeveksler. De aflåselige inspektionsdøre fungerer som beskyttelse af ventilatorerne samt som beskyttelse af rotorveksleren. Hvis der ikke er fast sluttede kanaler til ventilatorudløb, skal disse forsynes med fast berøringsbeskyttelse (trådnet). Advarsel Inspektionsdørene i filter-/ventilatordelene må ikke åbnes, mens aggregatet er i drift. Stands aggregatet ved normal drift via håndterminalen. Vent med at åbne døren, til ventilatorerne er standset. Der er overtryk i ventilatordelen, hvilket betyder, at døren kan springe op. Nøgle skal opbevares separat fra aggregatet. 1.3 Beskyttelse El-boksens dæksel, og i påkommende tilfælde tilkoblingshætten, fungerer som beskyttelse på enhedsaggregater med rotorveksler (RX) str. 04/05 og 08 samt alle andre varianter (PX/CX/SD). På enhedsaggregater med rotorveksler (RX) str. 12, 14/20, 25/30, 35/40, 50/60, 70/80 og 100/120 fungerer den låsbare dør over el-boksen, og i påkommende tilfælde tilkoblingshætten, som beskyttelse. Beskyttelsen må kun fjernes af autoriseret elektriker eller dertil uddannet servicepersonale. Advarsel Før beskyttelsen fjernes, skal spændingen til aggregatet afbrydes på sikkerhedsafbryderen. Ved drift skal beskyttelserne altid være monterede, alle inspektionsdøre lukkede og tilkoblingshætten på aggregatets overside monteret. 1.4 Glykol GOLD-aggregater med genvindingsflade indeholder glykol. Advarsel Man må aldrig hælde glykol i afløbet. Det skal afleveres på en genbrugsstation, benzinstation etc. Glykol er farligt at indtage og kan give livsfarlige forgiftninger eller nyreskader. Søg læge. Undgå også indånding af glykoldampe i lukkede rum. Ved stænk i øjnene, skyl med rigeligt vand (ca. 5 min). Ved stænk på huden, vask med vand og sæbe. Forbehold for ændringer. 3

4 2. Generelt 2.1 Anvendelsesområde GOLD er beregnet til komfortventilation. Afhængigt af den valgte variant kan GOLD benyttes i rum som f.eks. kontorer, skoler, daginstitutioner, offentlige lokaler, butikker, beboelsesejendomme osv. GOLD med krydsveksler/genvindingsflade (PX/CX) og separate tilluft- og fraluftaggregater (SD) kan endvidere bruges til ventilation af moderat fugtige lokaler, dog ikke hvor fugtigheden er konstant høj, som i svømmehaller. GOLD med separate tilluft- og fraluftaggregater (SD) er beregnet til steder, hvor tilluft- og fraluft skal være helt adskilt, eller hvor der af pladshensyn er brug for separate enheder til tilluft- og fraluft. De kan også bruges særskilt, hvis der kun er behov for den ene variant. For at opnå alle de fordele, GOLD-systemet kan tilbyde, er det vigtigt, at der ved projektering, installation, indstilling og drift tages hensyn til aggregatets specielle egenskaber. I basisudførelsen skal aggregatet placeres indendørs. Ved montage udendørs skal tilbehøret TBTA/TBTB anvendes. Hvis kanaltilbehør monteres udendørs, skal disse være i isoleret hus (type TCxx). Bemærk! Læs altid sikkerhedsinstruktionerne i afsnit 1 angående risici og adgangsbeføjelser, og følg nøje installationsanvisningerne til de respektive arbejdstrin. Produktskilte er placeret udvendigt på aggregatets inspektionsside og indvendigt på ventilatorvæg. Benyt informationen på typeskiltet ved al kontakt med Swegon. 2.2 Mekanisk konstruktion GOLD findes i 9 størrelser og 18 luftmængdeområder. Udvendige plader er lakeret i en beige nuance, NCS Y30R. Håndtag, pyntelister og den øverste del af tilkoblingshætten er mørkegrå, NCS S 8502-B. Den nederste del af tilkoblingshætten er sort, NCS S 9000-N. Indvendigt materiale i aluzinkbehandlet stålplade. Miljøklasse C4. Mellemliggende isolering af 50 mm mineraluld. GOLD med krydsveksler (PX) eller rotorveksler (RX) str med luftindtag ovenfra, separate tilluft- og fraluftaggregater (SD) str samt GOLD RX Top er udstyret med kompaktfilter i filterklasse F7. Andre varianter/størrelser har tilluft- og fraluftfiltre fremstillet af glasfiber i filterklasse F7. Rotorveksler af typen RECOnomic er trinløst omdrejningstalsreguleret og har en temperaturvirkningsgrad på op til 85 %. Krydsveksleren er som standard udstyret med bypass- og lukkespjæld til trinløs og automatisk regulering af varmevekslerens varmegenvindingsgrad. Genvindingsfladen i enhedsaggregatet GOLD CX størrelse leveres komplet fra fabrikken, inklusive monteret shuntarrangement med alle de nødvendige komponenter. Systemet er normalt fyldt med væske, udluftet, indstillet og funktionstestet ved leverancen, men kan også bestilles tomt til f.eks. renoverings- eller om- og tilbygningsarbejder, eller hvor systemet ønskes fyldt med andet end 30 % ethylenglykol. For enhedsaggregat GOLD CX størrelse 100/120 og separat tilluft- og fraluftaggregat GOLD SD str fås separat shuntarrangement som tilbehør. Tilluft- og fraluftventilatorerne er af typen GOLD Wing+, en aksialradial ventilator med bagudbøjede skovle. Ventilatorerne er direkte drevne og har motorstyring til trinløs omdrejningstalsregulering. 2.3 Automatik Styresystemet IQlogic er mikroprocessorbaseret og indbygget i aggregatet. Det styrer og regulerer ventilatorer, rotorvekslere, temperaturer, luftmængder, driftstider og en lang række interne og eksterne funktioner samt alarmer. 2.4 Miljødokumentation Se vores hjemmeside for en komplet leverandørerklæring (kun Sverige). Aggregatet er konstrueret, så det let kan demonteres i dets naturlige dele. Når aggregatet er udtjent, skal det afleveres til en godkendt genvindingsvirksomhed. Den genvindingsbare vægt for GOLD er ca. 94 %. Swegon AB er tilsluttet REPA-registeret, nr Kontakt venligst Swegon AB, tlf. +46 (0) , for eventuelle spørgsmål vedr. denne demonteringsvejledning eller aggregatets miljøpåvirkning. 2.5 Varmevekslertype Enhedsaggregat GOLD leveres med enten rotorveksler (RX), krydsveksler (PX) eller genvindingsflade (CX). For separate tilluft- og fraluftaggregater (SD) fås genvindingsflade som alternativ. Hvis et afsnit, en funktion etc. kun gælder for én type varmeveksler, markeres det med symboler iht. nedenstående: Rotorveksler (RX) Krydsveksler (PX) Genvindingsflade (CX, evt. SD) 4 Forbehold for ændringer.

5 2.6 Aggregaternes dele Enhedsaggregat GOLD RX med rotorveksler Nedenfor anføres de enkelte komponenter hver for sig i en forenklet og skematisk oversigt Højreudførelse Fig. 1a Udeluft Tilluft Fraluft Afkastluft GOLD : Aggregatet kan være bestilt i højreudførelse iht. Fig. 1a eller venstreudførelse iht. Fig. 1b. GOLD : Aggregatet i Fig. 1a viser ventilatorplacering 1. Aggregatet kan også være bestilt iht. ventilatorplacering 2, og da er ventilatorer og filtre spejlvendt vertikalt. Ved venstreudførelse (Fig. 1b) skifter dele markeret med * funktion og betegnelse (delene er betegnet efter, om funktionen er til tilluft eller fraluft). Delenes placering og betegnelse 1 UDELUFT* (ved venstreudførelse Fraluft) 2 AFKASTLUFT* (ved venstreudførelse Tilluft) 3 Fraluftventilator* med motor og motorstyring 4 Trykføler fraluftventilator* (Position funktionsomskifter = 1) 5 Trykføler tilluftfilter* (Position funktionsomkobler = 3) 6 El-boks med styreenhed 7 Trykføler rotorveksler (Position funktionsomkobler = B) 8 Håndterminal IQnavigator 9 Fraluftfilter* 10 Justeringsplade (ved venstrevenstreudførelse venstre filterdel) Fig. 1b Venstreudførelse 11 Føler tillufttemperatur (placeres i tilluftkanal) 12 FRALUFT* (ved venstreudførelse Udeluft) 13 TILLUFT* (ved venstreudførelse Afkastluft) 14 Tilluftfilter* 15 Føler udelufttemperatur* 16 Rotorveksler 17 Drivmotor rotorveksler 18 Føler rotationsvagt 19 Styreenhed, rotorveksler 20 Trykføler tilluftventilator* (Position funktionsomskifter = 2) 21 Trykføler fraluftfilter* (Position funktionsomskifter = 4) 22 Føler, fralufttemperatur* 23 Tilluftventilator* med motor og motorstyring Forbehold for ændringer. 5

6 2.6.2 Enhedsaggregat GOLD PX med krydsveksler Nedenfor anføres de enkelte komponenter hver for sig i en forenklet og skematisk oversigt Højreudførelse Fig. 2a Udeluft Tilluft Fraluft Afkastluft Fig. 2b Venstreudførelse Aggregatet leveres i højre- eller venstreudførelse iht. Fig. 2a og 2b. Ved venstreudførelse (Fig. 2b) skifter dele markeret med * funktion og betegnelse (delene betegnes efter, om funktionen er til tilluft- eller fraluft). Delenes placering og betegnelse 1 AFKASTLUFT* (ved venstreudførelse Tilluft) 2 UDELUFT* (ved venstreudførelse Fraluft) 3 Trykføler tilluftfilter* (Position funktionsomkobler = 3) 4 Tilluftfilter* 5 Føler udelufttemperatur* 6 El-boks med styreenhed 7 Motorventil, lukke- og omløbsspjæld 8 Håndterminal 9 Føler, temperatur/relativ fugtighed fraluft* 10 Fraluftfilter* 11 Føler tillufttemperatur (placeres i tilluftkanal) 12 FRALUFT* (ved venstreudførelse Udeluft) 13 TILLUFT* (ved venstreudførelse Afkastluft) 14 Fraluftventilator* med motor og motorstyring 15 Trykføler, fraluftventilator* (Position funktionsomkobler = 1) 16 Føler, frostbeskyttelse 17 Krydsvarmeveksler med omløbs- og lukkespjæld 18 Trykføler tilluftventilator* (Position funktionsomkobler = 2) 19 Trykføler, fraluftfilter* (Position funktionsomkobler = 4) 20 Tilluftventilator* med motor og motorstyring 21 Målenipler til måling af trykfald over varmeveksler. 22 Temperatur-/densitetsføler, tilluft. 23 Temperatur-/densitetsføler, fraluft. 6 Forbehold for ændringer.

7 2.6.3 Enhedsaggregat GOLD CX med genvindingsflade Nedenfor anføres de enkelte komponenter hver for sig i en forenklet og skematisk oversigt Højreudførelse, ventilatorplacering 1 Fig. 3a Udeluft Tilluft Fraluft Afkastluft Aggregatet kan være bestilt i højreudførelse iht. Fig. 3a eller venstreudførelse iht. Fig. 3b. Aggregatet i Fig. 3a viser ventilatorplacering 1. Aggregatet kan også være bestilt iht. ventilatorplacering 2, og da er ventilatorer og filtre spejlvendt vertikalt. Ved venstreudførelse (Fig. 3b) skifter dele markeret med * funktion og betegnelse (delene er betegnet efter, om funktionen er til tilluft- eller fraluft). Delenes placering og betegnelse 1 UDELUFT* (ved venstreudførelse Fraluft) 2 AFKASTLUFT* (ved venstreudførelse Tilluft) 3 Fraluftventilator* med motor og motorstyring 4 Trykføler, fraluftventilator* (Position funktionsomkobler = 1) 5 Trykføler tilluftfilter* (Position funktionsomkobler = 3) 6 El-boks med styreenhed 7 Håndterminal 8 Fraluftfilter* 10 Føler tillufttemperatur (placeres i tilluftkanal) 11 FRALUFT* (ved venstreudførelse Udeluft) 12 TILLUFT* (ved venstreudførelse Afkastluft) 13 Tilluftfilter* Fig 3b Venstreudførelse ventilatorplacering 1 14 Føler udelufttemperatur* 15 Genvindingsflade med rørtilslutningsenhed 16 Ventilmotor 17 Temperaturføler til frostbeskyttelse 18 Cirkulationspumpe 19 Trykføler tilluftventilator* (Position funktionsomkobler = 2) 20 Trykføler, fraluftfilter* (Position funktionsomkobler = 4) 21 Tilluftventilator* med motor og motorstyring 22 Føler, temperatur/relativ fugtighed fraluft* 23 Målenipler til måling af trykfald over varmeveksler. 24 Temperatur-/densitetsføler, tilluft. 25 Temperatur-/densitetsføler, fraluft. GOLD CX størrelse 100/120: Rørkoblingsenhed inklusive styreboks leveres umonteret til gulv- eller vægmontering (tilbehør). Forbehold for ændringer. 7

8 2.6.4 Separate til- og fraluftaggregater GOLD SD, str Nedenfor anføres de enkelte komponenter hver for sig i en forenklet og skematisk oversigt Fig. 4a Udeluft Tilluft Aggregatet leveres i en variant som vist i fig. 4a. Denne variant kan placeres på flere forskellige måder, jf. fig. 4b. Aggregatet er her vist som tilluftaggregat. Som fraluftaggregat skifter dele markeret med * funktion og betegnelse (delene er betegnet efter, om funktionen er til tilluft eller fraluft). Delenes placering og betegnelse 1 UDELUFT* (Ved fraluftaggregat Fraluft) 2 Eventuel trykføler tilluftfilter* (Position funktionsomskifter = 3) (Ved fraluftaggregat Trykføler fraluftfilter) 3 Temperaturføler udeluft/densitetsføler, tilluft* (Ved fraluftaggregat Temperaturføler fraluft/densitetsføler, afkastluft) 4 Trykføler tilluftventilator* (Position funktionsomskifter = 2) (Ved fraluftaggregat Trykføler fraluftventilator) 5 Håndterminal Fig. 4b 6 Føler tillufttemperatur (placeres i tilluftkanal) (Bruges ikke ved fraluftaggregat) 7 TILLUFT* (Ved fraluftaggregat Afkastluft) 8 Tilluftventilator* med motor og motorstyring (Ved fraluftaggregat Fraluftventilator med motor og motorstyring) 9 El-boks med styreenhed 10 Eventuelt tilluftfilter* (Ved fraluftaggregat Fraluftfilter) 8 Forbehold for ændringer.

9 2.6.5 Separate til- og fraluftaggregater GOLD SD, str. 12 Nedenfor anføres de enkelte komponenter hver for sig i en forenklet og skematisk oversigt Fig. 5a Udeluft Tilluft Aggregatet kan enten være bestilt i højreudførelse, jf. fig. 5a, eller i venstreudførelse, jf. fig. 5b. Aggregatet kan også bestå af kun filter og ventilator eller kun ventilator. Aggregatet er her vist som tilluftaggregat. Som fraluftaggregat skifter dele markeret med * funktion og betegnelse (delene er betegnet efter, om funktionen er til tilluft eller fraluft). Delenes placering og betegnelse 1 UDELUFT* (Ved fraluftaggregat Fraluft) 2 Temperaturføler udeluft/densitetsføler, tilluft* (Ved fraluftaggregat Temperaturføler fraluft/densitetsføler, afkastluft) 3 Håndterminal 4 Føler tillufttemperatur (placeres i tilluftkanal) (Bruges ikke ved fraluftaggregat) 5 TILLUFT* (Ved fraluftaggregat Afkastluft) 6 Eventuel genvindingsflade tilluft* (Ved fraluftaggregat Genvindingsflade fraluft) Fig. 5b 7 Føler udelufttemperatur* (Kun ved aggregater med genvindingsflade) (Ved fraluftaggregat Føler temperatur/relativ fugtighed fraluft) 8 Tilluftventilator* med motor og motorstyring (Ved fraluftaggregat Fraluftventilator med motor og motorstyring) 9 Trykføler tilluftventilator* (Position funktionsomskifter = 2) (Ved fraluftaggregat Trykføler fraluftventilator) 10 El-boks med styreenhed 11 Eventuel trykføler tilluftfilter* (Position funktionsomskifter = 3) (Ved fraluftaggregat Trykføler fraluftfilter) 12 Eventuelt tilluftfilter* (Ved fraluftaggregat Fraluftfilter) Forbehold for ændringer. 9

10 2.6.6 Separate til- og fraluftaggregater GOLD SD, str , med genvindingsflade Nedenfor anføres de enkelte komponenter hver for sig i en forenklet og skematisk oversigt Fig. 6a Udeluft Tilluft Aggregatet kan enten være bestilt i højreudførelse, jf. fig. 6a eller i venstreudførelse, jf. fig. 6b. Aggregatet kan også bestå af kun filter og ventilator eller kun ventilator. Aggregatet er her vist som tilluftaggregat. Som fraluftaggregat skifter dele markeret med * funktion og betegnelse (delene er betegnet efter, om funktionen er til tilluft eller fraluft). Delenes placering og betegnelse 1 UDELUFT* (Ved fraluftaggregat Fraluft) 2 Temperaturføler udeluft/densitetsføler, tilluft* (Ved fraluftaggregat: Temperaturføler fraluft/densitetsføler, afkastluft) 3 Håndterminal 4 Føler tillufttemperatur (placeres i tilluftkanal) (Bruges ikke ved fraluftaggregat) 5 TILLUFT* (Ved fraluftaggregat Afkastluft) 6 Tilluftventilator* med motor og motorstyring (Ved fraluftaggregat Fraluftventilator med motor og motorstyring) Fig. 6b 7 Trykføler tilluftventilator* (Position funktionsomskifter = 2) (Ved fraluftaggregat Trykføler fraluftventilator) 8 El-boks med styreenhed 9 Eventuel genvindingsflade tilluft* (Ved fraluftaggregat Genvindingsflade fraluft) 10 Føler udelufttemperatur* (Kun ved aggregater med genvindingsflade) (Ved fraluftaggregat Føler temperatur/relativ fugtighed fraluft) 11 Trykføler tilluftfilter* (Position funktionsomskifter = 3) (Ved fraluftaggregat Trykføler fraluftfilter) 12 Eventuelt Tilluftfilter* (Ved fraluftaggregat Fraluftfilter) 10 Forbehold for ændringer.

11 3. Idriftsættelse 3.1 Generelt Fremgangsmåde ved idriftsættelse: 1. Kontroller, at der ikke findes fremmedlegemer i aggregatet, kanalsystemet eller funktionsdelene. 2. Kontroller, at rotorveksleren (kun GOLD RX) drejer let. På størrelse skal rotorveksleren hælde lidt mod filteret, se skitsen nedenfor. Se separat vejledning for justering af hældning for rotorvekslere (04-80) eller installationsvejledning GOLD (120), hvis hældningen skal justeres. L 0,5xL 5. Aggregatet er fra fabrikken indstillet til at være køreklart. Se afsnit 11.2 Idriftsættelsesprotokol. Disse indstillinger skal dog ofte tilpasses den aktuelle installation. Om nødvendigt skal ventilatorposition (inspektionsside) indstilles, se afsnit Programmer koblingsur, driftstilstand, temperaturer, luftmængder og funktioner iht. kapitel Vælg, om luftmængdeenheden skal være l/s, m 3 /s, m 3 /t eller cfm. Udfyld idriftsættelsesprotokollen og gem den i aggregatets dokumentlomme. Ved eventuel svingning/træghed i varmereguleringen kan det i visse tilfælde være nødvendigt at justere P-bånd og I-tid. Dette kræver en speciel kode, kontakt din Swegon-repræsentant. 6. Aktiver manuel drift eller autodrift (Instrumentpanel) efter ønske, eller lås ventilatorernes omdrejningstal (visning LUFTINDSTILLING). Indstil kanalsystem og luftarmaturer iht Kontroller og juster aggregatets trykbalance iht. 3.3 efter behov. 8. Afslut med filterkalibrering iht ,5xL L GOLD RX, størrelse : skitsen viser fabriksindstillingen af rotorens hældning ved ventilatorposition 1. Hældningen skal altid være mod filtret, hvilket betyder, at hældningen skal være i modsat retning for ventilatorposition Drej sikkerhedsafbryderen til position Til (I). 4. Vælg det ønskede sprog, hvis dette ikke allerede er gjort. Se afsnit eller Forbehold for ændringer. 11

12 3.2 Justering af kanalsystem og armaturer For at undgå unødigt energiforbrug til ventilatorerne er det vigtigt, at trykfaldet i systemet holdes på det lavest mulige niveau. Ud fra et komfortsynspunkt er det også vigtigt, at kanalsystem og armaturer er korrekt indstillet. Ved indstilling af armaturer og kanalsystem til GOLD bør man følge proportionalitetsmetoden. Det indebærer, at forholdet mellem luftmængderne i grenkanalerne forbliver konstant, selvom man ændrer luftmængden i stamkanalerne. Det samme forhold gør sig gældende for installationens armaturer. Ved indstilling af kanalsystemet er der mulighed for at låse omdrejningstallet for aggregatets ventilatorer på en bestemt indstillet luftmængde, se afsnit Fremgangsmåde Systemet justeres i følgende rækkefølge: 1. Indstilling af armaturerne i alle grenkanaler. 2. Indstilling af grenkanaler. 3. Indstilling af stamkanaler Arbejdsgang 1. Samtlige armaturer og spjæld åbnes helt. 2. Beregn kvoten mellem målt og projekteret luftmængde for samtlige armaturer, grenkanaler og stamkanaler. Det armatur i hver gren, som har den laveste kvote, skal stå helt åbent. Dette armatur er INDEKSARMATUR. Det samme gælder for grenspjæld og stamspjæld. Når indstillingen er færdig, skal et armatur i hver gren, et grenspjæld og et stamspjæld således stå helt åbne. 3. Begynd med at justere den stamkanal, som har den højeste kvote, og den grenkanal i stammen, som har den højeste kvote. Man begynder her, fordi man derved trykker luften foran sig hen mod de dele af systemet, som har mindst luft. 4. Juster det sidste armatur på kanalgrenen, så det får samme kvote som indeksarmaturet. Dette armatur er REFERENCEARMATUR. Det er ofte det sidste armatur på grenen, der har den laveste kvote, og bliver det armatur, der skal stå åbent. I dette tilfælde er indeksarmatur og referencearmatur det samme armatur. 5. Reguler de øvrige armaturer i grenen til den samme kvote som referencearmaturet. Bemærk! Kvoten i referencearmaturet vil ændre sig for hvert armatur, der reguleres, så i praksis kan kvoten stilles noget højere for referencearmaturet. Referencearmaturet skal måles mellem hver regulering af armaturerne. 6. Gå til den gren, som havde den næsthøjeste kvote, og juster armaturet der, osv. Bemærk! Alle grenspjæld skal stå helt åbne, indtil samtlige armaturer er justeret. 7. Reguler det grenspjæld, der havde den højeste kvote, til samme kvote som den gren, der havde den laveste kvote. Bemærk! Husk, at indeksspjældet ændrer kvote, og gør som under punkt Når samtlige grene er indstillet, reguleres stamspjældene på samme måde. Se også eksemplet på justering nedenfor. Eksempel på justering Begynd med at justere kanalgren B, da den har den højeste kvote. Det sidste armatur, B3, har den laveste kvote og skal stå helt åbent. Juster de øvrige armaturer, B1 og B2, så de får samme kvote som armatur B3 (se punkt 5 ovenfor). Juster nu armaturerne i grenkanal C. Armatur C4 skal stå helt åbent, de øvrige reguleres til samme kvote. Juster armaturerne i grenkanal A. Her er armatur A3 indeksarmatur, hvilket betyder, at man først skal regulere armatur A4 (referencearmaturet) til armatur A3 s kvote. Derefter justeres de øvrige til samme kvote som armatur A4. Reguler grenspjæld B til samme kvote som grenspjæld A, og reguler grenspjæld C til samme som grenspjæld A. Kontroller, at alle har den samme kvote. Når indstillingen er færdig, skal 3 armaturer og et grenspjæld stå helt åbne for at få lavest muligt tryk i systemet. qp = projekteret luftmængde (l/s) qm = målt luftmængde (l/s) qm K (Kvot) = qp 12 Forbehold for ændringer.

13 3.3 Justering af trykbalance Gælder kun for aggregater med rotorveksler. Justeringsplader GOLD RX Størrelse 04-12, 1-2 plader Generelt For at rotorvekslerens lækageretning og renblæsningssektor skal fungere korrekt, skal der være et vist undertryk i fraluftdelen. Derved sikres det, at der ikke føres fraluft over i tilluften. Justering af trykbalancen i aggregatet skal foretages, når anlægget er færdigmonteret, og alle armaturer er indstillet, samt ved den til- og fraluftmængde, der er ved normal drift af aggregatet. Størrelse , 1-5 plader LUK ÅBN LUK (Skyd en eller flere justeringsplader ind) ÅBN (Tag justeringsplader ud) GOLD RX Top Venstreudførelse Størrelse 04-12, 1 plade FRALUFT Højreudførelse Størrelse 04-08, 1 plade FRALUFT Størrelse 11/12, 1 metal FRALUFT Inspektionsside Skitsen viser for tydelighedens skyld aggregatet uden gavl. Alt arbejde sker dog fra inspektionssiden. Fastspændingsskrue(r) Fastspændingsskrue Fastspændingsskrue(r) Justeringsplade Justeringsplade Hægt justeringspladen fast i aggregatets bagkant. Vip justeringspladen op i forkanten, og lås justeringspladen med fastspændingsskruen. Justeringsplade Til GOLD RX Top medfølger to justeringsplader. Hvilken justeringsplade der monteres, afgøres af, om aggregatet har venstre- eller højreudførelse. Den korrekte justeringsplade monteres på den pågældende plads i aggregatet, den anden kasseres. Se skitsen ovenfor. Fastspændingsskrue(r) afmonteres, og justeringspladen placeres i det dertil beregnede spor. Fastspændingsskrue(r) spændes fast. Se skitsen ovenfor. Justering af trykbalancen sker ved at stoppe justeringspladens huller med de medfølgende plastpropper. Forbehold for ændringer. 13

14 Sikring af lækageretning Trykbalancen i aggregatet justeres ved hjælp af justeringsplader monteret i fraluftindgangen. Justeringspladerne leveres separat og skal monteres af installatøren, når fraluftkanalen er tilsluttet. Se skitser på foregående side. Slut en trykmåler til aggregatets trykmålenipler. Aggregatet har fire trykmålenipler, og de to, som er nærmest fraluftkanalen, skal benyttes. Den blå trykmålenippel måler undertrykket i fraluftdelen, og den hvide målenippel måler undertrykket i tilluftdelen. På størrelse findes trykmåleniplerne i el-boks/elcentral og på størrelse inde i aggregatets midtersektion. Når GOLD RX Top kombineres med COOL DX Top, sidder trykmålenipler indvendigt i aggregatets midtersektion. Se illustrationen til højre. Bemærk, at begge trykmålenipler måler undertryk. MÅLTE VÆRDIER Undertrykket i fraluftdelen skal være større end eller lige så stort som i tilluftdelen. Hvis undertrykket i fraluftdelen er lige så stort som eller op til 20 Pa større end undertrykket i tilluftdelen, er indstillingen færdig. Afvigelser Hvis undertrykket i fraluftdelen er mindre end i tilluftdelen, skal justeringspladerne justeres som følger: 1. Stop aggregatet, åbn inspektionsdøren til fraluftfilteret. GOLD RX Top: stop et antal huller til i justeringspladen med de medfølgende plastpropper. Øvrige: skyd justeringspladerne lidt frem (luk) i fraluftindtaget. Ved full face-tilslutning (kanaltilbehør i isoleret hus): Hvis justeringsplade/justeringsplader er helt lukket, og undertrykket i fraluftdelen stadig er mindre end i tilluftdelen, tilstoppes et antal huller i justeringspladen med de medfølgende plastpropper. 3. Luk inspektionsdøren, og start aggregatet. 4. Mål trykket. Gentag, indtil undertrykket i fraluftdelen er lige så stort som eller op til 20 Pa større end undertrykket i tilluftdelen (0 20 Pa). 5. Hvis undertrykket i fraluftdelen er mere end 20 Pa større end i tilluftdelen, selvom justeringspladerne er helt åbne, bliver lækage- og renblæsningsluftmængden større end nødvendigt, hvilket giver et øget energiforbrug for fraluftventilatoren. Trykmålenipler i lækageretning (Aggregat i højreudførelse) GOLD GOLD GOLD 100/120 - (blå) + (hvid) (blå) (blå) + (hvid) + (hvid) FRALUFT FRALUFT FRALUFT 14 Forbehold for ændringer.

15 4. Håndterminal IQnavigator og visningshåndtering 4.1 Håndterminal IQnavigator Generelt Håndterminalen består af en 7 tommers kapacitiv pegeskærm med et 3 m langt kabel, som sluttes til aggregatets styrekort med lynkobling. Håndterminalen startes/slukkes med on/off-knappen placeret på håndterminalens overside. Hvis håndterminalen ikke har været brugt i 45 minutter går den i hviletilstand. Se billeder nedenfor til tilslutninger, knapper og LED. IQnavigator kan benyttes udendørs, men skal opbevares beskyttet mod vejret. Data: Driftstemperatur: Faldhøjde uden skade: C 1 meter Alarmangivelse Blinker rødt ved alarm Driftsangivelse Grønt, fast lys ved drift Lyssensor On/off-knap: Når pegeskærmen er i hvileposition eller slået fra: Kort tryk på On/Off-knappen = pegeskærmen tændt eller starter op Når pegeskærmen er tændt: Kort tryk på On/Off-knappen = pegeskærmen i hvileleje Langt tryk på On/Off-knappen = spørgsmål, "Vil du slukke for IQnavigator?" vises, tryk OK, pegeskærmen slukker Bemærk! Når kablet til IQnavigator skal fjernes, klem på kontakten, således at spærren i kontakten (skjult under beskyttelsesgummi) trykkes ind SDkort til fremtidig funktion USB-tilslutning til fremtidig funktion RJ45-tilslutning til stærkstrøms- og kommunikationskabel til IQnavigator (PoE) RJ12-kontakt til fremtidig funktion Tilslutning til hovedtelefon. Til fremtidig funktion Tilslutning til ekstern strømforsyning (tilbehør) Forbehold for ændringer. 15

16 4.1.2 Betjening Når der vises et lysegråt felt til højre og/eller venstre på pegeskærmen og en visningsangivelse vises forneden angiver dette, at det er muligt at bladre til den ene eller begge sider. Instrumentpanel Lavhastighed Stop Alarmlog Luftmængdeskema Lysegråt område Visningsangivelse (I dette tilfælde angives det, at det er muligt at bladre til begge sider) Når en rulleliste vises i pegeskærmen kan skærmens indhold rulles op eller ned. Luftmængde Aflæsning AFLÆSNING Driftsniveau Reguleringstype Forcering Enhed Luftindstilling Udeluftkompensering Booster-armatur Tilluft Fraluft Tilluftkanal Tilluftkanal, ønskeværdi Fraluftkanal Fraluftkanal, ønskeværdi Rulleliste Tryk på det, du vil åbne eller markere. Luftmængde Aflæsning FORCERING Driftsniveau Reguleringstype Tilluft Fraluft Forcering Enhed Luftindstilling Udeluftkompensering Booster-armatur Enhed Påkrævet tid Resterende tid ENHED LUFTINDSTILLING t min Når On/Off-knappen vises på pegeskærmen, træk eller peg på denne, så den viser den ønskede position. Luftmængde Aflæsning FORCERING Driftsniveau Reguleringstype Tilluft Fraluft Forcering Enhed Luftindstilling Udeluftkompensering Booster-armatur Enhed ENHED LUFTINDSTILLING Påkrævet tid t Resterende tid min 16 Forbehold for ændringer.

17 4.1.3 Knapper Knapper i pegeskærmens overkant har følgende funktioner: For at logge ud, tryk på denne knap. Instrumentpanel Lavhastighed Stop For at gå et skridt opad i visningstræet, tryk på denne knap. Alarmlog For at lukke vinduet, og gå tilbage til det tidligere viste, tryk på denne knap. Logdiagram Luftmængdeskema For at vende tilbage til instrumentpanelet, tryk på denne knap indikatorsymboler Instrumentpanel Håndterminal tilsluttet. Lavhastighed Håndterminal har ingen tilslutning. Stop Ikke logget ind Alarmlog Logget ind på bruger (lokal) Logdiagram Luftmængdeskema Logget ind på installation Foroven på pegeskærmen vises også aktuelt klokkeslæt/dato, aggregatets type og anlæggets navn, se også afsnit tastatur Værdier, der kan ændres, er gråmarkerede. Ved indlogning og indstilling af værdierne vises et tastatur forneden på pegeskærmen. En værdi, som skal ændres, markeres ved at trykke på pegeskærmen. Brugervalg Den ønskede værdi skrives ind og gemmes ved at trykke på Færdig-knappen. Knappernes funktion: Angiv PIN-kode Decimalkomma Sletter foregående tegn Mindsker den markerede værdi Øger den markerede værdi Minustegn. Benyttes til at skrive negative værdier. Uspecificeret værdi. Benyttes til funktionen for tid og skema. Annuller Færdig Forbehold for ændringer. 17

18 4.2 Visningshåndtering Opstartsvisning Vælg ønsket sprog (vises ved første start). Se afsnit Profilvalg Vælg ønsket tilhørsniveau. lokal (bruger).se afsnit 5. Kode ikke påkrævet. installation. Se afsnit 6. Kode (=1111) kræves for adgang til denne visningsgruppe. service. Kode og særlig uddannelse kræves for adgang til denne visningsgruppe. Instrumentpanel Lavhastighed Stop Instrumentpanel. Se afsnit Bemærk! Visningens udseende varierer afhængigt af aggregattype og valgte funktioner. Alarmlog Logdiagram Luftmængdeskema 18 Forbehold for ændringer.

19 4.2.1 Valg af sprog Når aggregatet startes første gang, vises en sprogvalgsvisning. Vælg det ønskede sprog, og tryk på OK. Ændring af sprog ved en senere lejlighed eller hvis der er valgt forkert sprog ved en fejltagelse foretages under funktioner i håndterminalen. Se afsnit Instrumentpanel Generelt Instrumentpanelet vises normalt, hvis ingen anden visning er valgt. Pegeskærmen går i hviletilstand efter 45 minutter. For at gå ud af hviletilstand, tryk på pegeskærmens on/off-knap. Indholdet i luftmængdeskemaet skifter afhængigt af den valgte aggregattype og andre funktioner, der påvirker den aktuelle driftstilstand. Instrumentpanel Lavhastighed Stop Alarmlog Logdiagram Luftmængdeskema Ændring af drift Start og stop af aggregatet eller skift mellem manuel og automatisk drift sker fra instrumentpanelet. Aggregatet skal normalt startes og standses via håndterminalen, ikke med sikkerhedsafbryderen. Viser aktuel driftsstatus Viser antal aktuelle alarmer Alarmlog Under alarmloggen kan aktive alarmer, ventende alarmer og alarmhistorik aflæses (50 seneste), se også afsnit 8. Forbehold for ændringer. 19

20 Logdiagram For at denne funktion kan være mulig, skal der være monteret et SD-kort i aggregatets styrekort (monteret fra fabrikken). Gælder ikke realtidslog. Under logdiagram kan der aflæses en række signaler i diagramform. Op til fire signaler kan frit vælges og aflæses i listen under knappen signaler. Logdiagrammets tidsinterval kan vælges til 4 timer, dag, uge, måned eller år. I listen under knap signaler kan man også vælge at markere et af signalerne så det vises med en federe streg i logdiagrammet. Dette sker ved at pege på den ønskede farvede firkant. Signalernes opløsning justeres automatisk. Dette indebærer, at signalernes amplitude tilpasses diagrammets højde inden for det valgte tidsinterval. Logdiagram kan vælges i to typer, historik eller realtid, under knappen position. Diagrammets cursor er fast, og tidslinjen flyttes ved at scrolle til højre eller venstre Luftmængdeskema Ved at pege på luftmængdeskemaet og slippe, vises luftmængdeskemaet i fuld visning. Ved at indstille redigere-knappen i position ON bliver luftmængdeskemaet redigerbart. Positioner for alle komponenter, der er markeret med en grøn ramme, kan ændres, for eksempel indbyrdes rækkefølge mellem varmeflade og køleflade. Peg på den ønskede komponent, træk den til den ønskede position og slip. Gråmarkerede komponenter med grøn ramme er ikke aktive. Disse aktiveres ved at pege på den ønskede komponent. Logdiagram Signals Indstilling 4 timer Dag Uge Måned År Resume udeluftregulering Udeluft Tilføj signal Knap signaler Eksempel på farvet firkant Luftmængdeskema Rediger Knap position Cursor Tidsintervaller Rediger-knap Komponent med grøn ramme 20 Forbehold for ændringer.

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E Fra og med programversion 1.17 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.07 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer www.swegon.com

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT Fra og med programversion 3.00 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE Elektros montavimo ir eksploatavimo instrukcija 3 Electrical installation and Operation Manual 14 Инструкция по электромонтажу и эксплуатации 25 Elektroinstalační

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Idet vi takker for Deres venlige henvendelse, fremsendes hermed specifikationer vedrørende ovenstående sag.

Idet vi takker for Deres venlige henvendelse, fremsendes hermed specifikationer vedrørende ovenstående sag. TILBUD Tilbudsnummer Vor reference 684151 Dennis Tofteby Dato Deres reference 01-07-2014 Edward Przeworski COWI A/S Parallelvej 15 2800 LYNGBY Danmark Tilbud: Aasiaat Sygehus Idet vi takker for Deres venlige

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11 SLÆDEKANAL INSTRUKTIONSMANUAL type 25 GRTU 3800 Tagaggregat Version 1.0 01.08.11 www.geovent.dk Indhold 1.0 Anvendelsesområde....................... 2 1.1 Funktion................................. 2 2.0

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Swegon CASA W100. Ventilationsaggregat med modstrømsveksler BOLIGVENTILATION

Swegon CASA W100. Ventilationsaggregat med modstrømsveksler BOLIGVENTILATION Swegon CASA W1 Ventilationsaggregat med modstrømsveksler Ventilationsaggregat med modstrømsveksler til villaer, flerfamiliehuse og ferieboliger under 2 m².også velegnet til renoveringsopgaver. Den maksimale

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH Brandsikringsautomatik til brandspjæld Anvendes til spjæld med 24 V motor Kontrollerer lukke-åbnefunktionen af spjæld i tilfælde af brand (baseret på brandtermostat, røgdetektor eller signal fra ekstern

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

MORENDO --------------------------------------------

MORENDO -------------------------------------------- -------------------------------------------- Rektangulær lyddæmper med lav monteringshøjde og koniske bafler ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION er en rektangulær

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 Dokumentets originalsprog er svensk Indholdsfortegnelse. Oversigt 3.. Generelt 3. Funktionsprincip 4 Sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger TIME ec Kompakt ventilationsaggregat TIME ec ventilationsaggregater TIME ec AHU N o 07.0.9 DANVENT DV 10-40,

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg PELICANTM Ceiling HF Rektangulært fraluftarmatur Kort oversigt Perforeret front Håndterer store fraluftmængder Plant design Tilpasset kassetteloft Quick Access-front Kan kombineres med trykfordelingsboks

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere