Center for Sundhed og Omsorg. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar"

Transkript

1 Center for Sundhed og Omsorg Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015

2 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER DAG... 2 Når ALARMEN lyder... 2 BRANDVESTE og PANDELAMPER... 2 Ved BRANDALARM i en bolig... 2 Ved BRANDALARM i øvrige lokaler... 2 Det bedste Brandmateriel til slukning... 2 EVAKUERING... 2 Samlingssted ved evakuering... 2 Brandundervisning på Falkenberg... 2 BRANDSYN ved Nordsjællands Brandvæsen

3 Dit ansvar som medarbejder - HVER DAG - lige meget hvor, du befinder dig i huset er ALTID At vide hvor det nærmeste brandmateriel til slukning samt alarmeringstryk findes. At vide hvordan al brandmateriel anvendes. At kende og agere ud fra Ordensregler - sådan forebygger vi brand på plejehjemmet Falkenberg. At formidle ovennævnte ordensregler til beboere, gæster og nye kollegaer - informere om hvor ordensreglerne kan læses. At kende og agere ud fra Brand og evakueringsinstruks på plejehjemmet Falkenberg. At formidle ovennævnte instruks til beboere, gæster og nye kollegaer - informere om hvor instruksen kan læses. At kende og agere ud fra Falkenbergs politikker og vejledninger f.eks. i forhold til Rygning Levende lys Elektriske apparater At formidle ovennævnte politikker og vejledninger til beboere, gæster og nye kollegaer - informere om hvor politikkerne kan læses. At holde dig ajour med og kunne agere ud fra brandmappen i Alarmskabet. At holde dig ajour med og kunne agere ud fra Alarmskabets display samt Situationsplaner. 3

4 Når ALARMEN lyder - lige meget hvor, du befinder dig i huset GÅ ALTID STRAKS TIL ALARMSKAB! DE 2 FØRSTE MEDARBEJDERE VED ALARMSKABET Afdækker hvor alarmen er aktiv (via Alarmskabets display) Formidler hvor brandstedet er til alle øvrige medarbejdere - først meget præcist til de 6 med orange veste Tager gule veste på Agerer ud fra Sådan gør du (Bilag 1) Ved PRÆCIST hvor mange medarbejdere, der er gået til brandstedet DE NÆSTE 6 MEDARBEJDERE VED ALARMSKABET De 2 første af de 6 tager orange veste med teksten BRANDSTED / SLUKKE og går STRAKS til brandsted, når de er blevet orienteret om brandstedets placering De 4 næste tager orange veste på med teksterne BRANDSTED / TILBAGEMELDING og BRANDSTED / BEBOERE og begiver sig ligeledes til brandstedet for at udføre den opgave, der står på deres veste ALLE ØVRIGE MEDARBEJDERE Opholder sig på den anden side af glasdøren (ved INFO-skærm) - rolige, opmærksomme og parate Afventer tilbagemelding fra brandsted Planlægger og fordeler sig i grupper så man er parat, til enten at gå ud i Huset for at tage sig af de øvrige beboere evakuere truede beboere 2 medarbejdere er parate med orange veste - EKSTRA HJÆLP 4

5 BRANDVESTE og PANDELAMPER Begge dele hænger i skab til venstre for Alarmskabet (skabet åbnes med samme nøgle som Alarmskabet) SÅDAN ANVENDES VESTENE 2 gule veste med teksten ALARMSKAB / BRANDVÆSEN - anvendes af dem, der tager ansvar ved Alarmskabet 2 orange veste med tekst BRANDSTED / SLUKKE - anvendes af dem, der løber til brandsted med fokus på at begrænse/slukke brand 2 orange veste med teksten BRANDSTED / BEBOERE - anvendes af dem, der løber til brandsted med fokus på at sikre beboerne bedst muligt 2 orange veste med teksten BRANDSTED / TILBAGEMELDING - anvendes af dem, der løber til brandsted og returnerer med besked om situationen på brandstedet EKSTRA VESTE (anvendes når der ER konstateret brand!) 2 orange veste med teksten BRANDSTED / EKSTRA HJÆLP - anvendes ved tilbagemelding fra brandstedet om, at der er behov for ekstra hjælp PANDELYGTER Hænger på samme krog som vestene Pandelygten tages på, når det opleves nødvendigt 5

6 Ved BRANDALARM i en bolig Alle døre ind til boliger og boligdepoter åbnes udad! (mod dig) INDEN DU ÅBNER DØREN IND TIL EN BOLIG Grib Brandmateriel på vej til brandsted Brug dine hænder - er det øverste af døren varm? Brug dine øjne - Siver der røg ud over/omkring døren? Hvis døren IKKE er varm eller der IKKE siver røg ud Sæt dig på hug bag døren Åbn forsigtigt døren få centimeter af gangen Kig ind i boligen STADIG PÅ HUG for at se brandens omfang SLUK ELLER BEGRÆNS ILDEN Brandens omfang afgør hvilket brandmateriel, du skal anvende. Hvis der er en person tilstede, flyttes denne fra brandstedet. YD FØRSTEHJÆLP VED PERSONSKADE Skyl straks med vand direkte fra den kolde hane. Fjern løstsiddende gennemvædet tøj - klip det eventuelt af med en saks. Hent kuldslået vand i spand eller balje, og få personen til at holde det forbrændte område deri. Anvend eventuelt et koldt godt gennemvædet håndklæde, hvis andet ikke er muligt. 6

7 Ved BRANDALARM i øvrige lokaler Alle døre ind til øvrige lokaler åbnes indad! (væk fra dig) også døre ind til fælles depoter m.m. i Boligdelen. INDEN DU ÅBNER DØREN IND TIL ET AF DE ØVRIGE LOKALER Du skal sikre dig på samme vis som på forrige side - se de 2 første foto og følg anvisningen i rammen. Forskellen når du åbner døren er, at døren går indad, så du ikke kan gemme dig bag døren, når du forsigtigt åbner den. Du skal i stedet stå som vist på foto og skubbe døren op. Det mest sikre er slet ikke at åbne ind til teknikrum og kedelrum. DIN HANDLING ALT EFTER HVOR ALARMEN LYDER Der er forskel på om alarmen lyder fra f.eks. et kontor, træningssalen eller et almindeligt depot i forhold til hvis alarmen lyder fra et teknikrum eller kedelrummet (varmecentralen). En eventuel evakuering skal ALTID prioriteres, hvis der opstår ild i kedelrummet - måske endda evakuering ud i det fri. Ved ild i en Enheds fællesstue, skal der også overvejes om evakuering vil være nødvendigt, hvorimod ild i en bolig eller i et lukket depot sjældent vil kræve evakuering. Det bedste Brandmateriel til slukning VANDSLANGE Personer Elektriske artikler og lokaler med teknik VANDSLUKKER BRANDTÆPPE CO2 slukker BRANDTÆPPE 7

8 EVAKUERING Ved en ekstraordinær hændelse, f.eks. ved brand, der kræver evakuering, skal plejehjemmets beboere, gæster og medarbejdere evakueres til et sikkert sted. Det vil sige, at medarbejderne flytter beboere og eventuelle gæster til en anden brandsektion eller ud i det fri - i den udstrækning det er muligt med den kapacitet, der er til stede. Hvornår er det nødvendigt at evakuere ud i det fri eller til anden brandsektion, er en individuel vurdering i den enkelte situation! Beslutning træffes og udmeldes af medarbejdere m/gul vest. Grundlag for vurdering bør være ildens Placering - er det f.eks. i en bolig eller i varmecentralen? Omfang - har ilden fat i én eller flere brandsektioner? Hvor stor er faren for, at ilden breder sig? En brandsektion er et område, der er omsluttet af branddøre. Hver enhed er f.eks. opdelt i 2 brandsektioner, hvorimod administrations og aktivitetsgangen er hver én brandsektion. Se oversigt over brandsektioner i mappen Situationsplaner som findes i Alarmskabet. Når der evakueres til anden brandsektion, evakueres der til en brandsektion længst væk fra brandstedet - altid en enhed i modsatte blok. Ved behov for evakuering ud i det fri evakueres ALTID til Samlingsstedet (se foto på næste side). Indtil Brandvæsnet ankommer, kan medarbejderne udelukkende evakuere beboere, som befinder sig i stueetagen, ud i det fri. Beboerne på 1. sal samles i enhed længst væk fra Brandstedet. Når Brandvæsnet ankommer overtager de det overordnede ansvar, dermed også ansvar for evakuering af beboere på 1. sal. Ved brand og bombetrusler, må elevatorer ikke benyttes. 8

9 Samlingssted ved evakuering 9

10 Brandundervisning på Falkenberg Undervisning i Brand og Beredskab På plejehjemmet Falkenberg gennemføres undervisning i Brand og beredskab 1-2 gange om året. Den hyppige gennemgang sikrer, at alle medarbejdere kontinuerligt har den nyeste viden og er med til at generere nye ideer til, hvordan vi bedst agerer i krisesituationer. Undervisningen inddrager flere læringsformer, og det vægtes, at en stor del af undervisningen foregår gennem praksisnær læring. Undervisningens formål er at sikre fokus fastholdes på Brand og Beredskabsplanen! at sikre, at brand hindres - begrænses mest muligt! at undgå personskader - begrænses mest muligt! at medarbejderne tager ansvar og ved - hvad de skal gøre! HÅRDT ARBEJDE Refleksion ØVELSE Positivitet Sikrer RESULTATER VÆRD AT VIDE På Falkenberg har vi nedsat en Krisestab. Krisestaben bliver bl.a. inddraget i udfærdigelse af materiale omkring Brand og Beredskab samt løbende evalueringer på Beredskabsområdet. Krisestaben består af ledelse, varmemester samt seks udvalgte medarbejdere. Krisestaben kan tilkaldes af øvrige medarbejdere i forbindelse med en krisesituation f.eks. brand. Hvem og hvordan Krisestaben kontaktes fremgår af Beredskabsplanen se FalkeKilden. Krisestaben mødes mindst én gang årligt for at følge op på handlinger i forhold til diverse krisesituationer. 10

11 BRANDSYN ved Nordsjællands Brandvæsen Dialogbaseret brandsyn er et lovpligtigt tilsyn af brandsikkerheden på institutioner. Under brandsynet rådgiver og informere Brandvæsnet om formålet med de brandforebyggende regler. På plejehjemmet Falkenberg har det resulteret i udfærdigelse af instruksen Brand og evakueringsinstruks og Ordensregler - sådan forebygger vi brand samt politikken Anvendelse af tekniske apparater. Brandvæsnet formål med brandsynet er: At mindske risikoen for at brande opstår, breder sig og/eller fører til skader på mennesker, ejendom eller miljø. At sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder, hvis der opstår brand. Påbud og forbud i forhold til gældende lovgrundlag Konstateres der mindre mangler ved et brandsyn, kan plejehjemmet få et påbud om at bringe brandsikkerheden i orden. Konstateres der væsentlige mangler, kan der under visse forudsætninger nedlægges forbud mod at benytte plejehjemmet, indtil brandsikkerheden er bragt i orden. Undlader vi at efterkomme påbud eller forbud, kan det resultere i, at plejehjemmet anmeldes til politiet. Et lovpligtigt brandsyn på institutioner, herunder plejehjemmet Falkenberg, sker altid efter en forudgående aftale. Kun i særlige tilfælde sker brandsyn uanmeldt. Forebyggelse Forebyggelse er en vigtig del af Nordsjællands Brandvæsens opgaver. Forebyggelsen er opdelt i 3 områder - borger, erhverv og institutioner. Nordsjællands Brandvæsen har egen brandskole, der tilbyder professionelle kurser inden for førstehjælp, brug af hjertestarter, redning og brandbekæmpelse. Plejehjemmet Falkenberg planlægger undervisning af brand og beredskab sammen med Nordsjællands Brandvæsen. Det forventes, at medarbejderne undervises af Brandvæsnet i relevante emner ca. hvert 3. år. 11

12 Bilag 1 12

13 Bilag 2 13

14 Bilag 3 14

15 Bilag 4 15

16 At vide, hvad man ikke ved, er dog en slags alvidenhed Gruk af Piet Hein Når du har læst og reflekteret over denne pjece, så er du ikke længere alvidende på grund af, det du ikke ved, men på grund af det du ved. At vide, at du ved alt det, du bør vide det gør, at vi sætter vores lid til din alvidenhed. Gruk af Marianne 16

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere