Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel"

Transkript

1 Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring (tilkobling, frakobling, PG aktivering / deaktivering) sker blot ved at trykke på en knap på et to-knaps kontrolpanel. Knapperne er desuden baggrundsbelyste, så det er altid nemt at danne sig et overblik om den aktuelle status. Kontrolpanelet kan også bruges til at styre forskellige anordninger varme, porte, lys, osv. Et vilkårligt antal kontrolpaneler kan anvendes efter behov. Fast Grøn Frakoblet / Deaktiveret Blinker Grøn Indgangstid Blinker Rød Alarm Fast Grøn Alt OK Blinker Grøn I styringsmenu Fast Orange Fejl Tilkobling Port Hus Total tilkobling Deltilkobling Total tilkobling Blinker Rød m ALARM Fast Gul Deltilkoblet Betjeningspanel PROX læser / Tastatur Portåbner Deltilkobling Total tilkobling Fast Rød Tilkoblet / Aktiv Prox-læser Betjeningspanel med prox-læser Betjeningspanel med LCD og prox Når systemet styres ved hjælp af knapperne på kontrolpanelet, skal det godkendes med enten kode eller prox på betjeningspanelet. Hvis et højt sikkerhedsniveau er påkrævet, kan det indstilles således at prox skal bekræftes med en kode. Ved simple styringer er det muligt at sætte sikkerhedsniveauet således at der ikke kræves nogen godkendelse for at styre udgange. Denne funktion kan eksempelvis benyttes til styring af port, lys, osv.. En anden fordel ved at styre systemet via kontrolpanelet er muligheden for at udføre flere kommandoer på samme tid det er muligt at tilkoble huset med ét kontrolpanel, frakoble garage med et andet og styre lyset med et tredje. Kun en godkendelse er påkrævet efter at have valgt alle mulighederne på kontrolpanelet. Godkendelseskoden indtastet på et betjeningspanel, og kan bestå af op til syv tegn. Den indeholder et præfiks (en til tre cifre) en stjerne og en firecifret kode. Den kan således f.eks. være 123 * 1234 eller 1 * Denne kode kan forenkles ved at udelade præfiks, og kun bruge en firecifret kode for at styre systemet. 1

2 ALARM TILKOBLING Komando Godkendelse Udførsel Jeg ønsker at tilkoble: Jeg trykker på kontrolpanelets knap ud for det område jeg ønsker at tilkoble, knappen begynder at blinke... Jeg godkender mit valg med prox eller kode: Ved at anvende en kode eller prox på betjeningspanelet... Kommandoen er udført: Betjeningspanelet indikerer med lyd, og skriver udgangstid i displayet. Når lyden ophører, Er området tilkoblet. Bemærk: I standart opsætning vil aktive zoner blive udkoblet automatisk. Dette kan ændres med hjælp fra installatøren, så udkobling skal bekræftes, ellers er det slet ikke er muligt at tilkoble med aktive zoner. 2

3 ALARM FRAKOBLING Komando Godkendelse Udførsel Jeg ønsker at frakoble alarmen: Når jeg åbner en indgangsdør, aktiveres indgangstiden. Den er angivet med en uafbrudt bip lyd og den grønne LED blinker. Jeg trykker på den blinkende knap. Jeg godkender mit valg: Ved at anvende en kode eller prox på betjeningspanelet... Kommandoen er udført: LED kontrolpanelet lyser fast grøn og angiver at området er frakoblet. Bemærk: Områder med indgangstid kan frakobles med en kode eller PROX, uden brug af noget kontrolpanel. Hvis der er flere områder der skal frakobles på samme tid, er det nødvendigt at have flere kontrolpaneler installeret (betjeningspanelet kræver altid at der er minimum ét kontrolpanel installeret). 3

4 DELTILKOBLING Hvis aktiveret, kan delvis tilkobling sikre at kun udvalgte detektorer bliver tilkoblede. Du kan på den måde lave en sikring af døre og vinduer, når du ligger og sover. Bevægelsesdetektorer vil på den måde ikke være tilkoblede, og ignorerer enhver bevægelse. Komando Godkendelse Udførsel Jeg ønsker at deltilkoble alarmen: Jeg trykker på knappen på kontrolpanelet, LCD begynder at blinke gul. Jeg godkender mit valg: Jeg godkender mit valg ved at trykke en kode eller vise en prox på betjeningspanelet. Kommandoen er udført: Kontrolpanelet LCD skifter til fast gul for at vise at der er deltilkoblet. Hvis du har behov for at lave et total tilkobling (f.eks. når du forlader bygningen), er det nødvindigt at trykke to gange på knappen. Når du trykker på knappen første gang begynder knappen at blinke gult, først anden gang du trykker bliver den rød. Når du har godkendt med en kode eller prox er systemet tilkoblet. Når alarmen er deltilkoblet (gul LED lyser) er det muligt at trykke en gang til på knappen for tilkobling og lampen lyser rød, her skal du trykke din kode eller vise en prox igen. AFSTILLING AF EN ALARM Komando Godkendelse Udførsel 4

5 Det kan ske at du glemmer at frakoble systemet, og derved udløser en alarm. LED i betjeningspanelet vil blinke rødt sammen med en LED på kontrolpanelet, ud for det område hvor alarmen er. Du kan afslutte alarmen ved at frakoble området. En LED på kontrolpanelet vil angive hvor alarmen er udløst. Systemet viser også hvis der har været en alarm mens du var væk fra bygningen på samme måde. I et sådant tilfælde skal du være forsigtig mens du inspicerer bygningen, - hvis ikke du er tryg, bør du vente på at vagten gennemgår bygningen. Kontrolpanelet bliver ved med angive alarmen, indtil området igen er tilkoblet. Indikationen kan også afstilles ved at gentage proceduren ovenfor. ANDEN FORM FOR KONTROL med en håndsender, telefon og via internettet. Ved hjælp af en håndsender Knappernes funktioner vises af låsesymboler. En lukket lås tilkobler alarmen, men en åben lås frakobler alarmen. Samtidig tryk på begge knapper sender et overfaldssignal. Knapperne kan blokeres mod utilsigtet tryk (børnesikring). For mere information se håndsenderens manual. Ved hjælp af stemmemenu Alarmen kan styres ved hjælp af en mobiltelefon, stemmemenuen vil guide dig igennem valg af funktioner. Når du kommer ind i menuen, bliver du først informeret om alarmstatus. Hvis stemmemenuens adgang er aktiveret for alle numre, skal du indtaste en adgangskode (på telefonens tastatur). En anden mulighed er at give adgang for godkendte telefonnumre (kun dem der er gemt i alarmen). Når en alarm udløses, vil systemet informere dig i en talebesked. Ved hjælp af SMS og opkald. SMS beskeder kan bruges til at styre forskellige enheder varme, markiser, lys, osv. På samme måde som kontrolpanelet. SMS tekst formen er KODE KOMMANDO. Kommando formuleringen kan indstilles efter den aktuelle situation, f.eks. markise ned. Den kan indstilles således at der ikke skal bruges kode inden kommandoen. Du kan også aktivere så den kan styres ved opkald fra numre der er i alarmen. Ved opkald fra kendte numre vil centralen afvise opkaldet og på den måde vil det være gratis at benytte denne funktion. Hvis der er en alarm, sender systemet dig en SMS med informationer. Via Internettet. Alarmen kan også styres via internettet ved hjælp af Web selvbetjening interface, der er tilgængelig på For at kunne bruge denne webtjeneste er det påkrævet at systemet er tilmeldt. 5

6 Betjeningspanel med LCD Menu oversigt 2) En bruger eller systemadministrator kan lave enkelte diagnosticeringer ved hjælp af betjeningspanelet, eller fortage små ændringer i systemet. Hovedmenu Tryk på ENTER. Displayet viser nu hovedmenu. Brug knappen eller vælge den ønskede mulighed. Bekræft dit valg ved at trykke på ENTER knappen. Derefter skal du indtaste din kode ellers vise din PROX brik. Den valgte menu kan ændres i forhold til det adgangsniveau du er tildelt i centralen. Forlad hovedmenuen ved at trykke på ESC knappen, ellers afsluttes det efter 5 min. Slet alarmhukommelse Område kontrol Hændelseslog Aktive zoner vælg slet alarmhukommelse og bekræft dit valg ved at trykke på ENTER. Indtast adgangskode / PROX brik. Alarmhukommelsen vil blive slettet i de områder du har adgang til. Forlad hovedmenuen ved at trykke på ESC knappen, ellers afsluttes det efter 5 min. vælg område kontrol og bekræft dit valg ved at trykke på ENTER. Indtast adgangskode / PROX brik. Ved at trykke på knappen eller vælger du område og når du trykker på ENTER vil området blive tilkoblet. Ved at gentage handlingen, er det muligt at tilkoble flere områder. Hvis et område har deltilkobling skal du trykke på ENTER en gang for at lave deltilkobling, ved at trykke på ENTER igen skifter den til fuld tilkobling. Tilkoblet områder kan ses i displayet ved at de er fremhævet. Et ikke fremhævet område betyder at det er frakoblet. Hvis der er en firkant som ikke er fremhævet rundt om nummeret = deltilkoblet, en fyldt firkant rundt om tallet = fuld tilkoblet. En udgangstid eller tilkobling udføres med det samme der trykkes på ENTER. Ved at gentage handlingen er det muligt at frakoble området. Menuen afsluttes ved at trykke på ESC knappen (flere gange). vælg hændelseslog og bekræft dit valg ved at trykke på ENTER. Indtast din kode / PROX brik. Ved at trykke på eller kan du læse en simpel log. På den øverste linje er det muligt at se tidspunktet for hændelsen. Ved at trykke på ENTER på en valgt log hændelse vises flere detaljer om selve hændelsen. I den detaljeret liste er det muligt at bruge knapperne eller for at bladre igennem alle detaljerne. Menuen afsluttes ved at trykke på ESC knappen (flere gange). vælg aktive zoner og bekræft dit valg ved at trykke på ENTER. I LCD displayet vises der en liste med alle aktive zoner. Ved at trykke på eller kan du bladre igennem listen. Listen viser hvilket område den aktive zone tilhøre samt hvilket zone nummer / tekst på zonen. Menuen afsluttes ved at trykke på ESC knappen (flere gange). 6

7 Udkoblede detektorer RF detektor uden overvågning Detektor med lavt batteri Sabotage aktiv Fejl i systemet Indstillinger vælg udkoblede detektorer og bekræft dit valg ved at trykke på ENTER. I LCD displayet vises der en liste med alle aktive zoner. Ved at trykke på eller kan du bladre igennem listen. Listen viser hvilket område den aktuelle detektor tilhører samt hvilket zonenummer / tekst på zonen. Systemet reagerer ikke på udkoblede detektor (Udkobling / genindkobling af en detektor kan kun gøres af bruger med Administrator rettigheder via menuen indstillinger). Menuen afsluttes ved at trykke på ESC knappen (flere gange). vælg RF detektor uden overvågning og bekræft dit valg ved at trykke på ENTER. I LCD displayet vises der en liste med alle de enheder som ikke har sendt deres periodiske transmissionssignal. Ved at trykke på eller kan du bladre igennem listen. Listen viser hvilket område den aktuelle detektor tilhører samt hvilket zonenummer / tekst på zonen. For at løse dette problem, skal du kontakte din installatør. Menuen afsluttes ved at trykke på ESC knappen (flere gange). vælg detektor med lavt batteri og bekræft dit valg ved at trykke på ENTER. I LCD displayet vises der en liste med alle de enheder som har lavt batteri. Ved at trykke på eller kan du bladre igennem listen. Listen viser hvilket område den aktuelle detektor tilhører samt hvilket zone nummer / tekst på zonen. Batterierne skal skiftes inden for de næste 14 dage. Før et batteri skift er det nødvendigt at udkoble detektoren. Når batteriet er udskiftet skal udkoblingen annulleres igen. Menuen afsluttes ved at trykke på ESC knappen (flere gange). vælg sabotage aktiv og bekræft dit valg ved at trykke på ENTER. I LCD displayet vises der en liste med alle de enheder som har aktive sabotage. Ved at trykke på eller kan du bladre igennem listen. Listen viser hvilket område den aktuelle detektor tilhører samt hvilket zone nummer / tekst på zonen. For at løse dette problem, skal du kontakte din installatør. Menuen afsluttes ved at trykke på ESC knappen (flere gange). vælg fejl i systemet og bekræft dit valg ved at trykke på ENTER. I LCD displayet vises der en liste med alle de enheder som der er fejl på. Ved at trykke på eller kan du bladre igennem listen. Listen viser hvilket område den aktuelle detektor tilhører samt hvilket zone nummer / tekst på zonen. For at løse dette problem, skal du kontakte din installatør. Menuen afsluttes ved at trykke på ESC knappen (flere gange). vælg indstillinger og bekræft dit valg ved at trykke på ENTER. Indtast din kode / PROX brik. LCD displayet viser dig bruger og enheder (kun for administrator bruger). Vælg hvilken indstilling du vil ændre (bruger eller enheder) og bekræft dit valg med ENTER. Bruger indstilling: Brugernavn. Brug knappen eller vælg hvad du 7

8 ønsker at ændre: kode, telefonnummer, adgangskort nr.1 eller adgangskort nr.2. Ved at trykke på ENTER på den valgte indstilling åbnes er ny menu, det er muligt at bruge det numeriske tastatur. Ændringerne kan gemmes ved at trykke på ENTER. Andre indstillinger kan ændres efter samme procedure. Forlad menuen efter du har gemt ændringerne ved at trykke på ESC knappen. Du bliver derefter spurgt: gem indstillingerne? Gem eller gem ikke og bekræft det med ENTER og ændringerne opdateres i systemet eller annulleres. En bruger med administrator rettigheder kan ændre indstillingerne for de brugere og enheder som er tilknyttet de områder administratoren har rettigheder over. Enheds indstillinger (kun for administrator): LCD displayet viser dig nu zone nummeret og zone navnet. Tryk på ENTER knappen og brug knappen eller vælg den enhed du ønsker at ændre indstillinger på ved at trykke på ENTER. Ved at trykke på ENTER åbner der en ny menu hvor der er mulighed for at udkoble enheden (JA / NEJ). Bekræft udkoblingen ved at trykke på ENTER. Når du vælger JA, vil enheden være udkoblet og centralen vil ikke reagere på zonen. En udkobling kan ophæves ved at vælge NEJ. Når du er færdig med at lave ændringer, kan du forlade menuen ved at trykke på ESC. Du bliver derefter spurgt: gem indstillingerne? Gem eller gem ikke og bekræft det med ENTER og ændringerne opdateres i systemet eller annulleres. Menuen afsluttes ved at trykke på ESC knappen (flere gange). Display indstillinger Tekniker vælg display indstillinger og bekræft dit valg ved at trykke på ENTER. LCD displayet viser dig en liste over de indstillinger som kan ændres. Ved at trykke på eller vælg den ønskede mulighed. Ved at trykke på ENTER på den valgte indstilling, åbner en ny menu med alle indstillingerne for denne funktion. Kontrast er valgbart i intervallet 1 til 5. LCD baggrundslys og Tastatur baggrundslys er valgbart i intervaller 0 til 5. 0 = tastatur belysning er slukket. Kun til installatøren. Gælder kun for betjeningspaneler med LCD og firmware LU60x10 eller højere og central med firmware LJ60408 eller højere. For spørgsmål og yderlige informationer kontakt din installatør JABLOTRON og Pro-Sec A/S forbeholder sig ret til tilføjelser i software og funktioner uden forudgående varsel. Ingen del af dette dokument må reproduceres på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra udgiver. 8

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3 1. Introduktion...4

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Programmeringsvejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...2 1. 1 Generel orientering...2 1. 2 Adgang til montørmenu...2 2. PROGRAMMERING AF NY MONTØRKODE...3 3. INDLÆSE

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080 1. Introduktion Dette afsnit omhandler udpakning af dit IP sikkerhedssystem med HOLARS 2080IP Panel, Sensorer og CTC-1807 IP kamera (hvis købt). Der henvises til senere kapitler for at få oplysninger om

Læs mere

Kapitel 1: Introduktion

Kapitel 1: Introduktion infinite prime Installationsmanual - Version 4.00 Katalognummer: ZI0644A (11/2008) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Electronics Line 3000 Ltd. erklærer herved, at dette kontrolsystem

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

Aftalegrundlag. LK IHC Bolig. Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem. LK IHC Bolig

Aftalegrundlag. LK IHC Bolig. Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem. LK IHC Bolig Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem 1 Indholdsfortegnelse El-installationen (Grundpakken)... 2 Funktioner på tværs af boligen... 3 Boligens funktioner rum for rum... 5 LK FUGA design Design Farve...

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt TomTom Via 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom Via inklusive Easy Click-holderen USB-kabel Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt Se listen over indhold på

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Installationsmanual PowerMaster-10

Installationsmanual PowerMaster-10 get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t Installationsmanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere