Au Pair forsikring nr Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring"

Transkript

1 Au Pair forsikring nr Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring

2 Har du behov for at anmelde en skade? I tilfælde af anmeldelse af skade, i forbindelse med nedenstående forsikringer, bedes du kontakte: Europæiske ERV Hjemtransportforsikring Europæiske ERV Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Alle København V Codan Arbejdsskadeforsikring En arbejdsskade skal anmeldes direkte til Arbejdsskadestyrelsen. Der er mulighed for, at søge råd og vejledning i forbindelse med anmeldelse af en skade hos Codans arbejdsskade team på NB: Brilleskader skal anmeldes direkte til Codan Forsikring Codan Kollektiv Ulykkesforsikring Skader kan anmeldes via følgende link: / anmeld Skader kan også anmeldes til Codan Forsikring på telefon

3 Au pair forsikring Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser Europæiske ERV: Hjemtransport Codan: Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Europæiske ERV Hjemtransport: Kapitel 1 - Indledende bestemmelser 1.1 Hvem kan tegne forsikringen?... side Hvem er omfattet af forsikringen?... side Hvornår skal forsikringen tegnes?... side Hvor dækker forsikringen?... side Hvornår dækker forsikringen?... side Forsikringsbetingelser... side Definitioner... side 4 Kapitel 2 - Hjemtransport 2.0 Forsikringssum - ubegrænset... side Hvilke skader dækker forsikringen?... side Hvilke udgifter dækker forsikringen?... side Undtagelser... side I tilfælde af skade - krav til dokumentation... side 5 Kapitel 3 - Generelle bestemmelser 3.1 Generelle bestemmelser... side Ankenævnet for Forsikring... side Anden forsikring... side Other insurance... side Overdragelse af erstatningskrav... side Regres... side 6 3.6A Rights of subrogation... side Værneting og lovvalg... side Definitioner... side 6 Codan Arbejdsskadeforsikring: 1 Hvad dækker forsikringen?... side 8 2 Hvornår træder forsikringen i kraft?... side 8 3 Hvilken oplysningspligt har forsikringstageren?... side 8 4 Hvordan beregnes præmien?... side 8 5 Hvornår skal præmien betales?... side 9 6 Hvordan indeksreguleres præmien?... side 9 7 Hvad hvis præmien ændres?... side 9 8 Hvordan opsiges forsikringen?... side 9 9 Hvordan forlænges forsikringen?... side 9 10 Lovgrundlag og værneting... side Ophør af Codans koncession... side 10 Kollektiv ulykkesforsikring Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde Hvem er dækket?... side 11 Hvad omfatter invaliditetsdækningen?... side 11 Hvad omfatter invaliditetsdækningen ikke?... side 11 Udgifter til specialbehandling... side 11 Andre udgifter... side 12 Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde Hvem er dækket?... side 12 Hvad omfatter dødsfaldsdækningen?... side 12 Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?... side 12 Fællesbetingelser for Codans Kollektive Ulykkesforsikring Hvem er dækket af forsikringen?... side 13 Hvilke skader dækker forsikringen?... side 13 Hvad forstås ved et ulykkestilfælde?... side 13 Hvilke skader er aldrig dækket under forsikringen?... side 13 Hvilke forholdsregler skal iagttages ved skade?... side 13 Hvordan beregnes erstatningen?... side 14 Hvor dækker forsikringen?... side 14 Hvornår dækker forsikringen fra?... side 14 Hvornår skal præmie m.m. betales?... side 14 Hvem kan disponere over forsikringen?... side 14 Ophør af forsikringen... side 14 Risikoforandring?... side 14 Uenighed om forsikringen... side 14

4 Au pair forsikring Europæiske ERV Hjemtransport Forsikringsbetingelser nr I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Gyldig fra den 1. marts 2013 Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1.1 Hvem kan tegne forsikringen? Forsikringen kan tegnes til personer, som er fyldt 17 år, men endnu ikke fyldt 31 år på ikrafttrædelsestidspunktet for forsikringen og som arbejder som au pair i Danmark. Den pågældende au pair skal have en opholdstilladelse og have krav på ydelser i henhold til Lov om offentlig sygesikring, herunder den offentlige rejsesygesikring. 1.2 Hvem er omfattet af forsikringen? Den pågældende au pair der står anført på policen. 1.3 Hvornår skal forsikringen tegnes? Forsikringen skal tegnes før den pågældende au pair forlader sit bopælsland. 1.4 Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker i Danmark. 1.5 Hvornår dækker forsikringen? Dækningsperioden fremgår af forsikringspolicen. Hvis præmien betales dækker forsikringen fra det tidspunkt, hvor den pågældende au pair ankommer til Danmark og ophører ved afrejsen fra Danmark eller på den dato, hvor forsikringen udløber såfremt denne dato ligger før afrejsedatoen. Denne police kan tegnes med en dækningsperiode indtil 24 måneder. 1.6 Forsikringsbetingelser Såfremt en skadesomkostning ikke er omtalt i beskrivelsen af dækningen under Hvilke udgifter dækker forsikringen? er den pågældende omkostning ikke dækket af forsikringen. 1.7 Definitioner Diverse begreber og ord fremtræder i kursiv, hvilket betyder, at disse er defineret i kapitel 3 afsnit 3.8. Kapitel 2 Hjemtransport 2.0 Forsikingssum ubegrænset 2.1 Hvilke skader dækker forsikingen? Forsikringen dækker den forsikredes udgifter i forbindelse med hjemtransport ordineret af Europæiskes læge. 2.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige omkostninger til a) hjemtransport til den forsikredes residens eller et hospital i bopælslandet. Europæiskes læge vurderer - efter kontakt med behandlende læge om en hjemtransport er nødvendig og forsvarlig, samt hvilket transportmiddel, der i bekræftende fald skal benyttes. Europæiske afgør, hvornår hjemtransport skal finde sted, b) hjemtransport til bedemand/krematorium i bopælslandet ved forsikredes død, inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger - f.eks. balsamering og zinkkiste c) kremering og/eller begravelse på stedet hvor dødsfaldet fandt sted, i overensstemmelse med den forsikredes efterladtes ønsker, dog kun indtil et beløb svarende til omkostningen ved hjemtransport af afdødes jordiske rester. Europæiske kan dog forlange, at resterne hjemsendes, bl.a. med henblik på at få udført en obduktion, d) at hjemsende almindelig rejsebagage som den forsikrede måtte efterlade i Danmark, som følge af hjemtransport, e) ophold på et af Europæiske godkendt hotel samt kost med op til DKK 1.500,- om dagen kost dog maksimalt op til DKK 250,- om dagen, indtil den behandlende læge eller Europæiskes læge skønner, at den forsikrede kan hjemsendes eller rejse hjem. 2.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter til a) hjemtransport på grund af kroniske eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste 6 måneder før afrejsen har medført hospitalsindlæggelse, vurdering/ behandling hos læge eller ændret medicinering, b) hjemtransport i forbindelse med kronisk eller allerede eksisterende lidelse hvis forsikrede ikke har konsulteret en læge, har nægtet eller afbrudt behandling for en sådan lidelse selvom du burde have indset, at lidelsen var behandlingskrævende eller var substantielt forværret, 4 Au Pair forsikringsbetingelser World repatriation Europæiske Rejseforsikring A/S

5 c) transport med ambulancefly i de tilfælde, hvor Europæiskes læge vurderer, at transport med andet transportmiddel er medicinsk forsvarligt, d) transport arrangeret af den forsikrede selv i de tilfælde, hvor Europæiskes læge vurderer, at transporten ikke er nødvendig og forsvarlig, e) hjemtransport som følge af den forsikredes frygt for smitte, f) hjemrejse, hjemtransport eller genoptagelse af planlagt rejserute, planlagt af den forsikrede, som Europæiske ikke ville have haft, hvis selskabet selv havde arrangeret transporten. I tillæg til ovenstående dækker forsikringen kun hjemtransporten såfremt den forsikrede har en returbillet til bopælslandet, og denne returbillet ikke kan ændres eller bruges til hjemtransporten. 2.4 I tilfælde af skade krav til dokumentation Det er en betingelse for Europæiskes dækningsansvar, at den forsikrede a) fremskaffer en lægeerklæring med diagnosen fra den behandlende læge på stedet/destination, hvor sygdommen/tilskadekomsten er forekommet, b) på forespørgsel giver Europæiskes læge adgang til alle relevante medicinske journaler, herunder information om tidligere sygdomme, c) fremsender en skadeanmeldelse til Europæiske, og vedlægger original dokumentation for de udgifter, der anmeldes og d) erklærer, hvorvidt en forsikring er tegnet i andet selskab samt om den forsikrede er indehaver af et kreditkort. Kapitel 3 Generelle bestemmelser 3.1 Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke nogen skade i det omfang, at skadesbegivenhedens skyldes eller forårsages som en direkte eller indirekte konsekvens af a) fortsæt eller grov uagtsomhed, b) misbrug af alkohol, narkotika, medicin og eller misbrug af rusgifte, c) selvforskyldt beruselse, når beruselsen er en væsentlig bidragende årsag til skaden, d) deltagele i professionel sport eller træning til sådan professionel sport, e) deltagelse i bjergbestigning, bjergklatring, faldskærmsudspring, motorløb af enhver art, drageflyvning eller skihop f) forsikredes deltagelse i videnskabelige ekspeditioner, g) strejke, lockout, anholdelse, beslaglæggelse eller anden foranstaltning taget af offentlig myndighed, h) udløsning af kerneenergi eller radioaktive kræfter eller bestråling fra radioaktivt brændsel eller affald, i) ulovligt arbejde udført af den pågældende au pair. Forsikringen dækker desuden ikke j) skade eller beskadigelse under luftfart, medmindre den forsikrede rejser som passager i et fartøj med nationale kendingsbogstaver. 3.2 Ankenævnet for Forsikring Hvis den forsikrede er uenig i Europæiske afgørelse eller i andre spørgsmål, der vedrører forsikringen, og fører fornyet henvendelse til Europæiske ikke til andet resultat, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1672 København V. Tel (kl ) Din klage skal sendes til ankenævnet på et særligt klageskema. Klageskema kan rekvireres hos: Europæiske Rejseforsikring A/S Ankenævnet for Forsikring Forbrugerrådet Amaliegade København K. Telefon: (kl ) Et mindre gebyr opkræves og sendes sammen med klageskemaet. Gebyret godtgøres hvis den forsikrede får helt eller delvist medhold i klagen Hvis klagen ikke kan behandles Hvis den forsikrede eller den forsikrede selv trækker klagen tilbage. 3.3 Anden forsikring Forsikringen dækker ikke udgifter, der er dækket af en anden forsikring eller kredit kort. 3.4 Other insurance If, at the time that loss or damage insured by this certificate occurs, the Insured has any other insurance against such loss or damage or any part thereof, the underwriter shall be liable under this insurance for its proportionate share of loss or damage only. Europæiske Rejseforsikring A/S Au Pair Forsikringsbetingelser World repatriation 5

6 3.5 Overdragelse af erstatningskrav Du kan ikke uden Europæiske ERVs samtykke pantsætte eller overdrage dine rettigheder ifølge rejseforsikringen 3.6 Regres I tilfælde af udbetalinger i medfør af denne rejseforsikring indtræder Europæiske i alle dine rettigheder desangående. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter dansk ret). 3.6.A Rights of subrogation Underwriter shall be fully and completely subrogated to the rights of the Insured against parties who may be liable to provide an indemnity or make a contribution with respect to any matter which is the subject of a claim under this certificate. Underwriter may at its own expense take over Insured s rights against third parties to the extent of its payments made. Insured shall co-operate with the underwriter and provide such information and documentation as reasonably required by underwriter in order to collect and enforce its rights of subrogation. Underwriter may institute any proceedings at its own expense against such third parties in the name of the Insured. (This provision is applied when the case is settled by applying Danish law) 3.7 Værneting og lovvalg Søgsmål mod Europæiske Rejseforsikring A/S skal anlægges ved Københavns byret eller Østre Landsret. Tvister, der udspringer af nærværende forsikring, skal afgøres ved dansk ret. 3.8 Definitioner Til brug for denne forsikring defineres nedennævnte betegnelser som følger Bopælsland. Det land, hvor forsikrede har fast bopæl. Destination. Den endelige destination for den pågældende rejse. Den forsikrede. Den pågældende au pair der står anført på policen. Fastlagt rejserute. Rejserute, der kan dokumenteres ved hjælp af rejsebeskrivelse fra rejsebureau, købte fly-, tog- eller busbilletter eller bookede overnatninger. Hjemrejse. En rejse tilbage til bopælslandet hvor den forsikrede er i stand til at rejse som en rask person på maksimalt samme transportklasse, som anvendt under den oprindelige hjemrejse. Almindelig rejsebagage. Den bagage, som forsikrede må/kan medbringe på rejsen iht. gældende regler for den valgte transport. Hermed menes håndbagage samt indskrevet bagage uden overvægt. Hjemtransport. Lægeordineret transport fra skadelandet til bopælslandet. Hjemtransport foretages enten ved ambulancefly eller almindelig rute- eller charterfly efter Europæiskes vurdering. Rusgifte. Stoffer eller midler, lovlige eller ulovlige, der påvirker centralnervesystemet, herunder cannabis, Videnskabelige ekspeditioner. Ekspeditioner til områder, hvor de offentlige myndigheder kræver speciel tilladelse til at opholde sig. Skadesforsikringsafgift berigtiges efter Lov om afgift af skadesforsikringer. 6 Au Pair forsikringsbetingelser World repatriation Europæiske Rejseforsikring A/S

7 7

8 Au pair Forsikringsbetingelser Codan Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser ASF-A 1 Hvad dækker forsikringen? 1.1 Arbejdsskadeforsikringen dækker Forsikringen dækker forsikringstageren mod enhver forpligtelse vedrørende arbejdsulykker m.m., jf. Lov om arbejdsskadesikring. 1.2 Deling af forsikredes forpligtelser Det kan dog aftales, at en nærmere angiven del af forsikringstagerens forpligtelse forsikres i et andet forsikringsselskab. 2 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringen træder i kraft på den i policen anførte dato. 3 Hvilken oplysningspligt har forsikringstageren? 3.1 Forsikringstageren skal oplyse Det påhviler forsikringstageren ved forsikringens tegning og senere at oplyse om og på forlangende at dokumentere samtlige de forhold, som Codan skønner nødvendige til bedømmelse af Codans risiko og til fastsættelse af præmien. 3.2 Oplysningspligt ved ændringer Forsikringstageren er forpligtet til at give Codan meddelelse, såfremt der efter forsikringens tegning indtræder forandringer i arten eller omfanget af risikoen. 3.3 Codans kontroladgang Skønner Codan det nødvendigt, er forsikringstageren ligeledes forpligtet til at give Codan adgang til at kontrollere de af forsikringstageren afgivne oplysninger, herunder at undersøge forholdene på de arbejdssteder, forsikringen omfatter. 3.4 Urigtige eller ufuldstændige oplysninger Såfremt det efterfølgende viser sig, at forsikringstageren har givet Codan urigtige eller ufuldstændige oplysninger, er forsikringstageren forpligtet til at give Codan alle ønskede supplerende oplysninger og at give en repræsentant for Codan adgang til at foretage den nødvendige kontrol. 3.5 Hvis præmien har været for lav Har forsikringstageren på grund af de urigtige eller ufuldstændige oplysninger betalt en for lav præmie, er forsikringstageren forpligtet til at godtgøre Codan det for lidt betalte præmiebeløb samt eventuelle omkostninger. Codan er berettiget til at kræve det skyldige beløb forrentet med en årlig rentefod på 5% over Nationalbankens diskonto fra beløbets forfaldsdato. 3.6 Flytning Forsikringstageren er forpligtet til at meddele flytning. 3.7 Følger af manglende overholdelse af forpligtelser Forsikringstagerens undladelse af afgivelse af oplysninger betragtes som manglende overholdelse af forsikringstagerens forpligtelser jf. punkt Hvordan beregnes præmien? 4.1 Foreløbig præmie Ved hvert forsikringsårs begyndelse fastsættes en foreløbig præmie på grundlag af det forventede antal beskæftigede/enheder i forsikringsåret. 4.2 Endelig præmie Ved hvert forsikringsårs afslutning fastsættes en endelig præmie på grundlag af det endelige antal beskæftigede/enheder i forsikringsåret. 4.3 Beregning af endelig præmie Såvel den foreløbige som den endelige præmie beregnes på grundlag af Codans tarif ved forsikringsårets begyndelse, 4.4 Ændring af præmie ændring af ydelser Uanset bestemmelsen i punkt 4.3 er Codan ved ændring af ydelserne efter Lov om sikring mod følger af arbejdsskade samt de hertil hørende foretagne hensættelser berettiget til uden varsel at ændre præmien. 4.5 Ændring af hensættelser Bestemmelsen i punkt 4.4 finder tilsvarende anvendelse ved andre lovmæssige krav om forøgelse af de foretagne hensættelser. 4.6 Opsigelse som følge af ændring af præmie Ved en ændring af præmien i henhold til punkt 4.4 og/ eller punkt 4.5 kan forsikringstageren alene opsige forsikringen efter bestemmelsen i punkt Præmieændringens ikrafttræden En ændring af præmien i henhold til punkt 4.4 og/eller punkt 4.5 har virkning fra begyndelsen af det forsikringsår, for hvilket ændringen sker. 8 Au Pair forsikringsbetingelser Arbejdsskadeforsikring Codan Forsikring A/S

9 4.8 Skønsmæssig regulering af præmien Har Codan ikke modtaget de nødvendige oplysninger til beregning af den foreløbige og den endelige præmie senest 4 uger efter præmiens forfald, kan Codan fastsætte præmien efter et skøn. 5 Hvornår skal præmien betales? 5.1 Opkrævning Codan opkræver præmien ved at sende en anmodning om betaling til den betalingsadresse, som forsikringstageren har opgivet. Præmien kan også betales gennem BetalingsService (BS) eller Codan Konto Service (CKS). 5.2 Præmiens betaling Den første præmie forfalder til betaling, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier forfalder til betaling på forsikringens forfaldsdage. Eventuelle afgifter til staten opkræves sammen med præmien. 5.3 Betalingsfrist Præmien skal betales senest den dato, der står på anmodningen om betaling eller på betalingsoversigten. 5.4 Påmindelse Betales præmien ikke rettidigt, sender Codan en påmindelse om betaling med oplysning om retsvirkningerne af for sen betaling. 5.5 Manglende betaling Hvis præmien ikke er betalt inden 14 dage efter den dato, der er angivet på påmindelsen, ophører forsikringens dækning. 5.6 Gebyrer, afgifter, renter Codan er berettiget til at opkræve gebyr for opkrævning af præmie samt rykkergebyr. Herudover er Codan berettiget til at kræve det forfaldne beløb forrentet med en årlig rentefod på 5% over Nationalbankens diskonto fra afslutningen af den 2. uge efter fremsendelse af påmindelsen. Codan kan herudover beregne sig gebyr for udskrivning af dokumenter og for andre serviceydelser. 5.7 Udpantning Codan har udpantningsret for skyldige beløb. 5.8 Codans dækning ved udpantning Foretager Codan udpantning for foreløbig præmie, er Codan fortsat erstatningspligtig. 6 Hvordan indeksreguleres præmien? 6.1 Anvendt reguleringsgrundlag Medmindre andet er aftalt, indeksreguleres præmien hvert år pr. 1. januar, på baggrund af udviklingen i lønindekset for den private sektor som offentliggjort af Danmarks Statistik, på baggrund af udviklingen i det af Arbejdsskadestyrelsen tilkendte gennemsnitlige erhvervsevnetab og på baggrund af udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens tilkendelsespraksis. Præmien vil dog som minimum blive pristalsreguleret på baggrund af udviklingen i lønindekset for den private sektor som offentliggjort af Danmarks Statistik. Hvis offentliggørelsen af komponenterne i det anvendte indeks ophører eller beregningsmetoderne derfor ændres, er selskabet berettiget til at fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet relevant indeks, herunder f.eks. et indeks der offentliggøres af Danmarks Statistik. 7 Hvad hvis præmien ændres? 7.1 Underretning Såfremt Codan ændrer præmien pr. helårsansat/enhed, skal Codan skriftligt underrette forsikringstageren derom senest 4 uger forud for førstkommende forfaldsdato. 7.2 Ændring af præmie der ikke kræver underretning Ændringer i henhold til punkt 4.4 og/eller punkt 4.5 samt punkt 4.6 er ikke at betragte som en ændring af præmien. 8 Hvordan opsiges forsikringen? 8.1 Opsigelsesvarsel Forsikringstageren kan opsige forsikringen med mindst 4 ugers varsel til en forsikringsperiodes udløb. Opsigelse skal ske skriftligt til Codan eller Codans repræsentant. 8.2 Varsel ved ændring af præmie Forsikringstageren kan uanset bestemmelsen i stk. 1 ved en ændring af præmien, som anført i punkt 7.1, opsige forsikringen med virkning fra tidspunktet for førstkommende forfaldsdato. Opsigelsen skal ske skriftligt til Codan eller Codans repræsentant og være modtaget inden den pågældende dato. 8.3 Codans opsigelsesret Undlader forsikringstageren at overholde sine forpligtelser i henhold til forsikringsbetingelserne, kan Codan dog opsige forsikringen med 4 ugers varsel uanset tidspunktet for forsikringsperiodens udløb. 8.4 Opsigelse ved manglende betaling af første præmie Ved manglende betaling af første foreløbige præmie kan Codan, uanset bestemmelsen i punkt 8.3, opsige forsikringen med en uges varsel uagtet tidspunktet for forsikringsperiodens udløb. 8.5 Opsigelse ved udpantning Bestemmelsen i punkt 8.4 finder tilsvarende anvendelse, dersom en udpantning i henhold til punkt 5.8 sluttes forgæves. 9 Hvordan forlænges forsikringen? 9.1 Automatisk fornyelse En forsikring, som er tegnet for 1 år eller længere, og som ikke opsiges i henhold til punkt 8.1, fornyes efter periodens udløb for 1 år, medmindre der træffes aftale om en flerårig periode. Codan Forsikring A/S Au Pair forsikringsbetingelser Arbejdsskadeforsikring 9

10 9.2 Udløb ved aftalt periode En forsikring, der er tegnet for et bestemt arbejde og/ eller en forud aftalt periode, udløber, når arbejdet er ophørt, dog senest ved udløbet af den aftalte periode. 10 Lovgrundlag og værneting 10.1 Lovgrundlag For forsikringen gælder reglerne i Lov om forsikringsvirksomhed samt Lov om sikring mod følger af arbejdsskade Tvister vedrørende forsikringsaftalen Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret og ved danske domstole. 11 Ophør af Codans koncession 11.1 Dækningens bortfald Hvis Codans koncession til tegning af forsikringer efter Lov om sikring mod følger af arbejdsskade ophører, skal forsikringstageren underrettes herom. Forsikringen bortfalder fra datoen for koncessionens ophør, selv om forsikringsperioden ikke er udløbet Endelig præmieopgørelse En opgørelse af præmien for den forløbne tid foretages snarest muligt. 10 Au Pair forsikringsbetingelser Arbejdsskadeforsikring Codan Forsikring A/S

11 Au pair insurance Codan Kollektiv ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Kollektiv ulykkesforsikring I tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler Forsikringsbetingelserne kan være fraveget ved aftale mellem forsikringstager og Codan Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codans Kollektive Ulykkesforsikring. Hvem er dækket? 2. Sikrede Erstatningen tilfalder den tilskadekomne. Hvis den tilskadekomne er et barn, og erstatningen overstiger DKK , tilfalder 10% af erstatningen dog indehaveren af forældremyndigheden. Den del af erstatningen, der tilfalder barnet, anbringes efter bestemmelserne om umyndiges midler. Hvad omfatter invaliditetsdækningen? 3. Ulykkestilfælde der medfører medicinsk invaliditet Når et ulykkestilfælde, se fællesbetingelsernes pkt. 3, er direkte årsag til, at forsikredes medicinske invaliditet (= mén), fastsættes til mindst 10%, udbetales der erstatning. Invaliditetsgraden fastsættes i overensstemmelse med den méntabel, som Arbejdsskadestyrelsen benytter på skadetidspunktet, med de begrænsninger, der er anført nedenfor og i pkt. 4. Hvis invaliditetsgraden ikke direkte kan fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel, fastsættes den tilskadekomnes medicinske invaliditetsgrad efter tilsvarende principper, som er lagt til grund for méntabellen, på baggrund af den fysiske funktionshæmning. I alle tilfælde fastsættes invaliditetsgraden på et rent medicinsk grundlag, uden hensyntagen til en eventuel nedsættelse af erhvervsevnen, tilskadekomnes specielle erhverv, eller andre individuelle forhold. Erstatningen udgør den procent af forsikringssummen på DKK , der svarer til den fastsatte invaliditetsgrad. En bestående invaliditet kan ikke medføre, at er-statningen fastsættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. Ved skade på parvise organer medfører dette, at invaliditets-graden uanset forudbestående invaliditet fastsættes, som om der alene foreligger invaliditet på det senest beskadigede organ, medmindre andet frem-går af policen. Invaliditetsgraden kan ikke overstige 100% for samme ulykkestilfælde. Erstatningen fastsættes, så snart det må anses for sikkert, at ulykkestilfældet og lidelser, der er en følge heraf, ikke vil medføre døden, og tilskade-komnes tilstand i øvrigt må betragtes som stationær. Hvad omfatter invaliditetsdækningen ikke? 4. Invaliditetserstatningen udbetales ikke for: Invaliditet, der skyldes skader nævnt under pkt. 4 i fællesbetingelserne. Invaliditet, når ulykkestilfældet skyldes sygdom. Invaliditet, der skyldes sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdom-men er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. Invaliditet, der skyldes, at en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom forværrer følgerne af et ulykkestilfælde. Invaliditet i form af psykiske følger efter hændelser, hvor tilskadekomne ikke selv har været udsat for fare for personskade. Invaliditet, der bestod før ulykkestilfældet, jfr. tillige pkt. 3. Invaliditet, som skyldes følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen. Udgifter til specialbehandling 5. Fysioterapeut/kiropraktor I det omfang, den tilskadekomne ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, dækkes de udgifter, den tilskadekomne som følge af et ulykkestilfælde omfattet af forsikringen har afholdt til: Behandling hos fysioterapeut, hvis behandlingen er ordineret af en læge. Endvidere dækkes udgifter til behandling hos kiropraktor. Den samlede godtgørelse af udgifterne er begræn-set til et beløb, der svarer til 2% af forsikrings-summen ved invaliditet. Codan Forsikring A/S Au Pair forsikringsbetingelser Kollektiv Ulykkesforsikring 11

12 Udgifterne betales indtil tilstanden lægeligt anses for stationær, dog aldrig længere end til 3 år efter ulykkesdagen. Andre udgifter 6. Udgifter der ikke dækkes Andre udgifter end de i pkt. 5 anførte, f.eks. ud-gifter til befordring, advokatbistand, lægebehandling, tandlægebehandling, anden specialbehandling, medicin eller hjælpemidler af enhver art, f.eks. halskrave og støttebind, er ikke dækket af forsikringen. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde 1. Forsikringsbetingelser For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt Fællesbetingelser for Codans Kollektive Ulykkesforsikring. Hvem er dækket? 2. Begunstigelsesbestemmelser Såfremt forsikringstageren og forsikrede ikke skriftligt har meddelt Codan andet, udbetales for-sikringssummen til den forsikredes nærmeste på-rørende, jfr. Forsikringsaftalelovens 105 stk Erstatningens størrelse Erstatningen udgør DKK ved dødsfald. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen? 4. Dødsfald inden et år efter ulykkestilfældet Når et ulykkestilfælde, se fællesbetingelsernes pkt. 3, er direkte årsag til, at den tilskadekomne dør, inden der er gået et år efter ulykkesdagen, udbetales den fastsatte forsikringssum for døds-faldet. Hvis der er udbetalt erstatning for invaliditet for det samme ulykkestilfælde, fradrages dette beløb i udbetalingen. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? 5. Forsikringssummen udbetales ikke ved: Dødsfald, der skyldes skader, nævnt under pkt. 4 i fællesbetingelserne. Dødsfald, der har naturlige årsager, eller hvor årsagen til dødsfaldet er ukendt. Dødsfald, når ulykkestilfældet skyldes syg-dom. Dødsfald, der skyldes sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdom-men er opstået eller forværret ved et ulykkes-tilfælde. Dødsfald, der skyldes, at en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom forværrer følgerne af et ulykkestilfælde. Dødsfald, som skyldes følger af lægelig be-handling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen. 12 Au Pair forsikringsbetingelser Kollektiv Ulykkesforsikring Codan Forsikring A/S

13 Fællesbetingelser for Codans Kollektive Ulykkesforsikring Hvem er dækket af forsikringen? 1. Forsikringen omfatter: Forsikringen kan tegnes for personer som er fyldt 17 år, men endnu ikke fyldt 31 år på ikrafttrædelsestidspunktet for forsikringen, og som bor og arbejder som Au pair i Danmark. Forsikrede skal have gyldig opholdstilladelse som Au pair, godkendt af de danske myndigheder. Policen skal være udstedt før forsikrede forlader bopælslandet. Forsikrede fremgår med navns nævnelse af forsikringspolicen. Hvilke skader dækker forsikringen? 2. Forsikringens omfang: De bestemmelser, der gælder særskilt for den enkelte dækning, er anført i forsikringsbetingelserne for disse. Hvad forstås ved et ulykkestilfælde? 3. Som ulykkestilfælde betragtes: en pludselig hændelse der forårsager personskade. Hvilke skader er aldrig dækket under forsikringen? 4. Forsikringen dækker ikke: Uanset tilskadekomnes sindstilstand på skadetidspunktet dækker forsikringen ikke: Skader, der er fremkaldt af tilskadekomne ved forsæt eller ved grov uagtsomhed. Skader, der er forårsaget af tilskadekomne under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika, eller under en dertil svarende påvirkning. Skader, der skyldes forgiftning som følge af indtagelse af medicin. Skader, der skyldes smitte med virus, bakterier, andre mikroorganismer eller lignende. Skader, der overgår tilskadekomne som følge af deltagelse i slagsmål. Skader, der indtræder under deltagelse i boksning, motorløb af enhver art, bjergbestigning, faldskærmsudspring og drageflyvning. Skader, der skyldes udløsning af atomenergi, under alle forhold, herunder krig. Skader, der skyldes konflikter i form af krig, oprør eller borgerlige uroligheder, medmindre skaden indtræffer inden en måned efter konfliktens udbrud i et land, hvori den forsikrede opholder sig under rejse. Det er desuden en forudsætning for dækningen, at konflikten ikke var til stede ved indrejsen i landet, at der er tale om en konflikt uden stormagtsdeltagelse, og at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne. Hvilke forholdsregler skal iagttages ved skade? 5. Lægebehandling Den tilskadekomne skal være under stadig behandling af en læge og følge dennes forskrifter. Codan har ret til at indhente oplysninger hos enhver læge, lægelig institution, eller andre, der behandler eller har behandlet den tilskadekomne, og til at lade denne undersøge af en læge valgt af Codan. Codan betaler de lægeattester, som selskabet forlanger. 6. Forsikringstiden Såfremt præmien er betalt yder policen dækning fra forsikrede ankommer til Danmark, dog tidligst fra ikrafttrædelsesdato specificeret på policen og udløber når forsikrede forlader Danmark, dog senest på udløbsdato specificeret på policen. Forsikringen dækker følger af ulykkestilfælde, når ulykkestilfældet er indtrådt i forsikringstiden. Forsikringen dækker ikke følger, herunder forværring af følger, der viser sig senere end 5 år efter, at ulykkestilfældet er indtrådt. 7. Indsendelse af skadeanmeldelse Skader, der er omfattet af forsikringen, skal hurtigst muligt anmeldes skriftligt til Codan. Skader anmeldes på selskabets blanket, der kan rekvireres på det nærmeste Codan Kundecenter. Ved anmeldelse af en skade indsendes attest efter Codans nærmere anvisning. Attesten skal være udfyldt af en læge, autoriseret af den danske Sundhedsstyrelse, medmindre Codan accepterer, at attesten udstedes af en anden læge. Hvis en skade har medført døden, skal Codan oplyses om dette inden 48 timer, og Codan er berettiget til at kræve obduktion. 8. Forældelse af sikredes krav For dækning af skader gælder forsikringsaftalelovens almindelige bestemmelser, jfr. dog bestemmelsen i pkt. 6, 3. afsnit. 9. Forældelse efter afvisning af erstatning Har Codan afvist at betale erstatning, bortfalder sikredes Har Codan afvist at betale erstatning, bortfalder sikredes krav, medmindre sikrede inden 6 måneder efter afvisningens modtagelse indbringer sagen for Ankenævnet for Forsikring (se pkt. 23), voldgiftsret (se pkt. 22) eller for domstolene. Codan Forsikring A/S Au Pair forsikringsbetingelser Kollektiv Ulykkesforsikring 13

14 Fristen løber først fra det tidspunkt, hvor sikrede har modtaget skriftlig meddelelse herom fra Codan. Meddelelsen vil indeholde oplysning om, hvornår fristen udløber, hvordan fristen afbrydes, og virkningen af at fristen ikke afbrydes. Hvordan beregnes erstatningen? 10. Forsikringsydelse på skadetidspunktet Erstatningen beregnes på grundlag af forsikringsydelsens størrelse ved skadens indtræden, og efter de regler, der er anført under de enkelte dækninger. 11. Erstatning, hvis der er tegnet anden forsikring Forsikringens ydelser udbetales uafhængigt af eventuelle andre forsikringsydelser, der kommer til udbetaling som følge af den forsikredes tilskadekomst, med mindre andet særligt er bestemt i forsikringsbetingelserne for de enkelte dækninger. Hvor dækker forsikringen? 12. Ingen geografisk begrænsning Forsikringen dækker overalt i verden, med mindre andet særligt er aftalt, eller følger af bestemmelserne i pkt. 4, sidste afsnit. Hvornår dækker forsikringen fra? 13. Forsikringens antagelse og ikrafttræden Codan bedømmer forsikringsbegæringen og afgør, om forsikringen kan antages på grundlag heraf. Kan forsikringen ikke antages på grundlag af begæringen og de oplysninger, der er indsendt i forbindelse hermed, får den forsikringssøgende snarest muligt meddelelse om, hvilke supplerende oplysninger, der skal indsendes, og indenfor hvilken frist, indsendelse skal ske. Kan Codan antage forsikringen på grundlag af forsikringsbegæringen og rettidigt indsendte supplerende oplysninger, begynder Codans ansvar fra det tidspunkt, hvor begæringen modtages af Codan, medmindre et senere tidspunkt er aftalt. Kan Codan kun tilbyde at antage forsikringen på andre betingelser, får den forsikringssøgende tilbud om dette. Accepterer forsikringssøgende tilbudet indenfor den fastsatte frist, begynder Codans ansvar fra accepten modtages af Codan. Hvornår skal præmie m.m. betales? 14. Opkrævning, betaling m.m. Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. De følgende præmier skal betales på de aftalte betalingsdatoer. Eventuelle afgifter til staten og ekspeditionsgebyrer skal betales sammen med præmien. Sammen med præmien opkræves eventuelle afgifter til Staten og ekspeditionsgebyrer. 15. Manglende betaling Hvis præmien ikke er betalt senest 14 dage efter den dato, der er angivet på påmindelsen, ophører forsikringens dækning. 16. Udbetaling af erstatning Codans almindelige betalingsmåde er bankoverførsel. Ved skadeudbetaling skal Codan derfor have oplysning om pengeinstitut og kontonummer. Erstatningen kan dog også udbetales ved check mod et gebyr, der fratrækkes erstatningsbeløbet. Hvem kan disponere over forsikringen? 17. Dispositionsretten tilkommer forsikringstageren Retten til at disponere over forsikringen i sin helhed tilkommer forsikringstageren. Ophør af forsikringen 18. Ophør af forsikringen Forsikringstiden er specificeret under pkt.6. Policens dækning ophører såfremt en af parterne bringer Au pair kontrakten til ophør. Risikoforandring? 19. Ændring i beskæftigelse m.m. Forsikringstageren har pligt til at underrette selskabet, hvis der sker ændringer i den på policen anførte beskrivelse af erhverv eller beskæftigelse for de af forsikringen omfattede personer. Codan afgør om forsikringen kan fortsætte, og i så fald på hvilke vilkår. 20. Undladelse af at anmelde risikoforandringer Hvis den forsikrede undlader at anmelde forhold, omtalt under pkt. 19, hæfter Codan kun på de vilkår og i det omfang, Codan ville have fortsat forsikringen mod den aftalte præmie. Uenighed om forsikringen 21. Arbejdsskadestyrelsen Hvis en af parterne ønsker det, kan Arbejdsskadestyrelsen afgive en vejledende udtalelse om invaliditetsgradens størrelse. 22. Voldgift Hvis en af parterne forlanger det, skal invaliditetsgradens størrelse fastsættes endeligt ved voldgift. Hver af parterne vælger en voldgiftsmand, som skal være læge. 14 Au Pair forsikringsbetingelser Kollektiv Ulykkesforsikring Codan Forsikring A/S

15 Voldgiftsmændene vælger, inden de indleder sagen, en læge som opmand. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem voldgiftsmændene, træder opmanden til og træffer en afgørelse inden for grænserne af de to voldgiftsmænds uoverensstemmelse. Kan voldgiftsmændene ikke blive enige om en opmand udpeges denne af formanden for Den almindelige Danske Lægeforening. Voldgiftsretten bestemmer også, hvordan omkostningerne ved voldgiftssagen skal fordeles. 23. Ankenævn Bliver De og Codan uenige om forsikringsforholdet, eller en skade De har anmeldt, og fører en fornyet henvendelse til Codan ikke til enighed, kan De indbringe sagen for: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V. Telefon mellem og De skal klage på et særligt skema, som De kan få hos Ankenævnet, Codan, Forbrugerrådet, de lokale forbrugerkontorer eller Forsikringsoplysningen. Codan Forsikring A/S Au Pair forsikringsbetingelser Kollektiv Ulykkesforsikring 15

16 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé København V P6 17_11.13

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Au Pair forsikring nr. 12801 Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Har du behov for at anmelde en skade? I tilfælde af anmeldelse af skade, i forbindelse

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Au Pair forsikring nr. 12801 Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Har du behov for at anmelde en skade? I tilfælde af anmeldelse af skade, i forbindelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring Kontaktoplysninger Hvad dækker forsikringen Hvornår træder forsikringen i kraft Forsikringstagerens oplysningspligt Hvordan beregnes præmien Hvornår

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet Forsikringsbetingelser gældende for Time Assurance Ulykkesfacilitet Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

Arbejdsskade- forsikring. Forsikringsbetingelser

Arbejdsskade- forsikring. Forsikringsbetingelser Arbejdsskade- forsikring Forsikringsbetingelser 3565003 Gælder fra oktober 2016 Indholdsfortegnelse Fællesbetingelser Side 3 Hvordan er forsikringsbetingelserne opbygget Side 3 Hvad betyder de anvendte

Læs mere

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003id - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: medarbejdere i virksomheder, der er medlem af Foreningen Registrerede Revisorer FRR medarbejdere i associerede virksomheder,

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003i - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: nuværende og fremtidige medlemmer af Foreningen Registrerede Revisorer FRR inklusive ekstraordinære medlemmer (ved ekstraordinære

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

POLICE Udskrevet den 24.03.10

POLICE Udskrevet den 24.03.10 POLICE Udskrevet den 24.03.10 Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle 7 646 442 516 9 7800 Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

WIP - Willis Insurance Pool BILAG 4. Arbejdsskadeforsikring Willis Wordings SME-2008. Bilag 4 Version 2011.01.01

WIP - Willis Insurance Pool BILAG 4. Arbejdsskadeforsikring Willis Wordings SME-2008. Bilag 4 Version 2011.01.01 WIP - Willis Insurance Pool BILAG 4 Arbejdsskadeforsikring Willis Wordings SME-2008 Bilag 4 Version 2011.01.01 Side 1 / 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forsikringens omfang...3 2. Forsikringens ikrafttræden...4

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

Forsikringsbetingelser FADL Ulykkesforsikring Bilag 7

Forsikringsbetingelser FADL Ulykkesforsikring Bilag 7 Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2016 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring 06.09.2011 Indholdsfortegnelse for familieulykkesforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke skader dækker forsikringen? 1.2 Hvad forstås ved et ulykkestilfælde?

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring 9902-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Handicapformidling ApS Åsvejen Hvalsø. Forsikringen er tegnet med helårlig præmiebetaling. Hovedforfald for policen er 01.

Handicapformidling ApS Åsvejen Hvalsø. Forsikringen er tegnet med helårlig præmiebetaling. Hovedforfald for policen er 01. POLICE POLICENR: 900 271 2021 ARBEJDSSKADEFORSIKRING Forsikringstager Handicapformidling ApS Åsvejen 7 4330 Hvalsø Policen gælder fra 01.01.2017 Forfald Forsikringen er tegnet med helårlig præmiebetaling.

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer Betingelser nr. 200806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt Fællesbetingelser for Codans Ulykkesforsikring.

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Arbejdsskade Stop Loss. Forsikringsbetingelser R

Arbejdsskade Stop Loss. Forsikringsbetingelser R Arbejdsskade Stop Loss Forsikringsbetingelser R368 131 Gælder fra september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Stop Loss - Selvforsikret afsnit 12-14 Side 6 3. Stop Loss

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FUF 02 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning Betingelser nr. 204201 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.:

Læs mere

POLICE Udskrevet den 07.05.10

POLICE Udskrevet den 07.05.10 POLICE Udskrevet den 07.05.10 Dansk Bjergklubs Forlagsvirksomhed KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Mortonsvej 9 Policenr.: 2800 Kgs Lyngby 646 034 055 1 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Bjergbestiger

Læs mere

Årsrejseforsikring Hjemtransport (EU/EØS) For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest

Årsrejseforsikring Hjemtransport (EU/EØS) For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest Årsrejseforsikring Hjemtransport (EU/EØS) For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest ÅRSREJSEFORSIKRING hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER 145 ÅRSREJSEFORSIKRING

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Police. Jeres police. Har I spørgsmål. E/F Kløverhaven c/o Lene Agger Søndergårds Allé Måløv. Alm Brand FORSIKRING

Police. Jeres police. Har I spørgsmål. E/F Kløverhaven c/o Lene Agger Søndergårds Allé Måløv. Alm Brand FORSIKRING Police Alm Brand FORSIKRING Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 www.almbrand.dk E/F Kløverhaven c/o Lene Agger Søndergårds Allé 194 2760 Måløv Dato 20. juli 2016 Side

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSREJSEFORSIKRING. hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HJEMTRANSPORT (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER 145 Gyldig

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 3.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Police DKF (Dansk Kart Forbund) Virkelyst 12 Gjellerup 7400 Herni ng Forsikri ngstager Forsikri ngssted DKF (Dansk Kart Forbund) Virkelyst 12 Gjellerup 7400 Herning Virkelyst 12, 7400 Herning Policen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Forsikringens ikrafttræden... 3 4. Forsikringstagerens oplysningspligt... 3 5. Præmiens beregning... 3 6. Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Privattegnet ulykkesforsikring

Privattegnet ulykkesforsikring Privattegnet ulykkesforsikring 2 Indholdsfortegnelse Privattegnet ulykkesforsirkng Sikrede personer... 4 Dækningsart... 4 1 Hvor dækker forsikringen?... 4 2 Hvad dækker forsikringen?... 4 3 Hvad dækker

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet på produktionsskoler/produktionshøjskoler

Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet på produktionsskoler/produktionshøjskoler Betingelser nr. 203102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet på produktionsskoler/produktionshøjskoler ekskl. tandskadedækning KommuneForsikring A/S Krumtappen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 204501 Forsikringsbetingelser for Heltidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for heltidsulykkesforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder Livslang indtægt til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livslang indtægt til børn er oprettet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for frivillige ved redningsberedskab

Kollektiv ulykkesforsikring for frivillige ved redningsberedskab Betingelser nr. 202702 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for frivillige ved redningsberedskab KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

50+ Hændelsesforsikring. Tandskadedækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

50+ Hændelsesforsikring. Tandskadedækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Tandskadedækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For tandskadedækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere