afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV"

Transkript

1 afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV Trods fremskridt inden for behandling og en nærnormal livsprognose i Danmark oplever hivsmittede stadig, at de afvises af forsikringsselskaberne. Når hiv-smittede i dag tegner forskellige pensionsordninger, kan de ikke benytte forskellige tillægspensioner som f.eks. livsforsikringer. På trods af den nærnormale livsprognose for velbehandlede hiv-smittede, dvs. at velbehandlede hiv-smittede skønnes at leve lige så længe som baggrundsbefolkningen, afvises hiv-smittede stadig. Der kan være mange årsager til at man ønsker at tegne en livsforsikring. Det kan handle om ønsket om at drage omsorg over for ens nærmeste eller/og det kan være en forudsætning i forhold til at kunne stille garanti for et huslån og lignende. I det følgende afsnit er et uddrag af en , som vi har modtaget i sekretariatet. Vi har anonymiseret e- mailen, så afsender kun er os bekendt. en handler om afslag på en livsforsikring. Vi talte sammen i telefonen for et stykke tid siden, da jeg havde fået afslag på en forsikring via min pensionsordning hos et forsikringsselskab på at forsikre mit barn i tilfælde af min død. Det var meget sparsomme oplysninger om mit helbred, de skulle bruge, så vidt jeg husker kun om jeg havde været syg inden for de sidste 2 år, men også om jeg pt. tog medicin. Da jeg jo angav, at jeg tog hiv-medicin, skrev de som begrundelse for afslaget at HIV ifølge Videnscenter for Helbred og Forsikring statistisk kan nedsætte den forventede levetid. Jeg synes, at det er grotesk, at de i 2015 på så tyndt et grundlag helt generelt blot afviser alle hiv-smittede, fordi det er bekvemt for dem. Jeg har levet som smittet i mange år og er velbehandlet, og der er ifølge min læge på ambulatoriet, hvor jeg går til kontrol, absolut intet, der begrunder, at jeg ikke har en ligeså lang forventet levetid som den almindelige baggrundsbefolkning. Jeg vil derfor skrive en klage til forsikringsselskabet, hvor jeg anfører dette og også nævner, at jeg har talt med Hiv-Danmark om afslaget. Jeg ringende forleden til forsikringsselskabet for at få at vide, hvordan sagsbehandlingen omkring Juni årgang Medlemsblad klager foregår, og deres medarbejder oplyste, at de har et internt klageteam hos selskabet, og at man også kunne sende dokumentation med. Men vedkommende sagde også, at det sandsynligvis ikke ville ændre på noget, eftersom de stadig udelukkende vil forholde sig til den statistik og de vurderinger, som de modtager fra Videnscenter for Helbred og Forsikring, som åbenbart er en forening, som rådgiver og registrerer for forsikringsselskaberne. Da jeg spurgte nærmere ind til denne klagemulighed, som jo så virker ret proforma, var hun meget uvillig/ påpasselig med at udtale sig yderligere. Forsikringsselskabet sagde endvidere, at jeg selv kunne kontakte Videnscenter for Helbred og Forsikring direkte. Som vi talte om, synes jeg at det må være en relevant sag for Hiv-Danmark som interesseorganisation at gå ind i, for den viser jo, at forsikringsselskaberne/videnscenter for Helbred og Forsikring øjensynligt uden skelen til behandlingsresultaterne stadig blankt afviser at forsikre alle hiv-smittede. Jeg synes, at det må være en oplagt opgave at medvirke til at Videnscenteret får opdateret deres viden på dette punkt. I må gerne henvise til min sag, så I har et konkret eksempel, men ellers foretrækker jeg at være anonym. Hiv-Danmark følger op på sagen og tager kontakt til forsikringsbranchens Videnscenter for Helbred og Forsikring. Ses vi på Bornholm i år? Hiv-Danmarks formand Helle Andersen deltager i dette års Folkemøde på Bornholm, der varer fra torsdag den 11. juni til søndag den 14. juni Mød bl.a. Helle til debat den 12. juni 2015 kl. 14:30-15:30, når Meningsminisiteriet diskuterer Skal hivsmittede ikke have samme rettigheder som andre? sammen med Klaus Legau, AIDS-fondet og Asger Aamund. s. 2 Besøg i Positivgruppen s. 5 Indtryk fra årsmødet s. 6 Medicinsk nyt, PrEP

2 Her har du mulighed for at komme forbi og snakke med nogen Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV Vi er i begyndelsen af maj. Jeg har inviteret mig selv ud til frokost i Positivgruppen for at tale med formanden John Jensen (ill.)om selve huset og de aktiviteter, der sker på Tesdorfsvej på Frederiksberg. Positivgruppen er et værested for hiv-smittede mænd, der har sex med mænd. For at komme ind til Positivgruppen skal man ringe på en hoveddør. Positivgruppen ligger i et stille villakvarter på Frederiksberg tæt på byen. Jeg er kommet i lidt god tid før selve interviewaftalen, så jeg bliver mødt af et medlem. Han viser mig ud i havestuen, hvor der sidder en lille gruppe og nyder den første majsol med en kop kaffe. Over kaffen sludrer vi lidt løst og fast, inden John kommer ind gennem døren, og vores aftalte interview kan begynde. Vi sætter os ud i haven. John, fortæl mig lidt om de forskellige aktiviteter, som foregår her i huset? Vi har mange forskellige typer af aktiviteter her i Positivgruppen. Jeg kan begynde med Hiv+Art, som er en gruppe, der mødes om torsdagen for at male sammen, gå på udstillinger eller selv lave deres egen udstilling. Lige nu udstiller de deres værker i kælderen. De er ca. en 6-7 stykker, der mødes om kunstprojektet. Vi har stillet lidt lærreder og maling til rådighed. Det er en god, fantastisk oplevelse at se, hvad de enkelte får ud af hinandens nærvær. Og vi har også fået noget ud af projektet, vi har f.eks. brugt nogle af Torbens malerier som udsmykning på vores kopper, visitkort m.m. Så har vi påbegyndt en svømmegruppe. Der er en lille flok medlemmer, hvor 2 personer nok er de mest gennemgående lige nu, der tager sammen ud i svømmehallen. De er nok tilbage her til frokosten om lidt. Hvilke tilbud benytter du selv? Jeg var med til at starte motionscenteret her i Positivgruppen. Jeg begyndte at komme her i 1995, og efter et par få måneder foreslog jeg, om vi ikke kunne indrette et motionscenter i kælderen. Positivgruppen havde fået midler fra Sundhedsstyrelsen, som skulle bruges på sportslige aktiviteter. Det var der stemning for, og så fik vi etableret det. Det var et vigtigt tilbud til mig. Jeg havde tabt mig meget, og jeg havde derfor ikke lyst til at komme i de almindelige motionscentre. Selvom faciliteterne ikke er så store her, så var det alligevel nok for mig til at jeg kunne få min motion her. Som ny, hvordan møder man bedst andre medlemmer her? Jeg tror indgangsviklen til at få en god kontakt er ved at melde sig til et af mange aktiviteter, som vi har her i huset. En stor del af vores aktiviteter er båret af frivillige, så der er altid plads til flere. Man kan melde sig til rengøringsgruppen, havegruppen, eventgruppen osv., det betyder ikke så meget. Man skal ikke have særlige forudsætninger, men bare have lyst til at give en hånd med. Du snakker nok på en anden måde, når der er noget konkret at tage sig til. Og du skal som sagt ikke være verdensmester, men blot have lyst til at give en hånd med i husets drift. Thomas, jeg og Rudi er f.eks. en del af havegruppen, så lige nu går tiden med at luge ukrudtet i haven. Har I også ansatte i Positivgruppen? Ja, vi har ansat Torben til at gøre rent, være i huset og være it-medarbejder. Han afholder IT-kurser her i huset. Pia er en anden af vores ansatte. Hun laver vores frokost på hverdage. huset, man vil sjældent komme til et tomt hus. Det er vigtigt med ansatte for huset, at der er nogle, og at de lærer de forskellige nye folk at kende. Stort set alle de ansatte, som vi har haft igennem tiden, er siden blevet venner af huset. Det er meget rart at tænke på. Hvad kræver det at bruge huset? Positivgruppen er på mange måder en forening som alle andre. Hvis man giver en hånd med, så kommer det til at fungere bedre. Men jeg tror, at vi også er et godt værested for nogle særlige grupper af hiv-smittede, som går og har det svært. Vi er i hvert fald opmærksomme på at spotte, når folk har det dårligt. De er på en eller anden måde udsat. Hvordan sætter I fokus på denne udsathed? Jeg tror, at vi ikke er så bange for at spørge ind til det. Mange som f.eks. får depressioner oplever desværre også, at de kommer til at stå meget alene med det. Det er noget, som foregår inde i ens eget hoved, det er ikke så synligt som et brækket ben, der heler. Og så tror jeg, at vi her i huset er en del, som f.eks. Der er derfor næsten altid lidt folk i Fortsættes på s. 4 2

3

4 Fortsat fra s. 2: Her har du mulighed for at komme forbi og snakke med nogen selv har haft depressioner inde på livet. Det gør, at vi kan tale med om det på en anden måde. Men det handler nok primært om, at vi ønsker at lytte og give plads til folk, som rammes af en depression, så de ikke føler sig alene om det. Jeg talte på Hiv-Danmark Dagen (red.: i februar 2015) om, at vi må i gang med at arbejde med depression. Med vores samarbejde med Hiv-Danmark håber jeg, at vi kan få sat mere fokus på emnet. Jeg tror, at det giver god mening for et værested som Positivgruppen at arbejde med dette område Vi bliver afbrudt af, at der bliver kaldt til middag. Vi fortsætter samtalen lidt mere løst og sætter os ved et bord. Der er ca. 12 personer, som spiser med på denne dag. Over middagen taler vi videre blandt andet om Johns rygestop, som han synes virker godt, og som jeg gerne må skrive om. Lige nu er det svært, men det har de også talt om, at det ville blive. De har en god rygestop terapeut, som kommer ud og holder kurserne i Positivgruppen. Rundt om bordet flyder samtalen frit, og man fornemmer en god stemning og en lyst til at tale om stort og småt. Jeg lover, at jeg ikke er i gang med interviewet, men det er man vel heller ikke, når jeg nu begynder at fortælle om mine oplevelser af service i butikker, mine rejser og andet, som jeg kommer ind på under middagen. Efter middagen genoptager vi interviewet, Martin Carlsen sætter sig sammen med os og deltager i det videre interview: Hvilke arrangementer kan man komme til i Positivgruppen? Vi har mange forskellige typer. Vi holder jo forskellige fester, hvor der pyntes op. Vi har også forskellige filmaftener, og så inviterer vi også til foredrag med læger. F.eks. havde vi Nina Weiss forbi fra Hvidovre Hospital for at fortælle os om hepatitis C. Det trak mange folk til, og der var en stor spørgelyst. Man bliver jo også nogen gange klogere af at høre andre folks spørgsmål. Hvordan annoncerer I disse arrangementer? Man skal nok følge med på vores hjemmeside. Derudover så sender vi jo ud til vores medlemmer. Det kan jo være om alt muligt, f.eks. at der er et forestående banko-arrangement eller auktioner, hvor overskuddet går til husets drift. Så vi har en rimelig bredde i vores tilbud. Senest har vi åbnet for Ung+, hvor unge hiv-smittede (red.: op til 40 år) mødes den sidste lørdag hver måned til en sammenkomst, hvor de selv laver festen. Det er jo ved at blive løbet i gang, så lige nu kommer der ikke så mange. Men vi håber jo på, at de unge vil bruge dette sted på den måde, som de har lyst til. Og blive lige så glad for dette sted, som vi er. Der er jo den fordel med Positivgruppen, at vi har en stor erfaring med hiv og livet generelt. Og vi har oftest tiden til en samtale. Det er jo nok de små løbende samtaler i vores hverdag, der kan hjælpe den enkelte. Når man ikke føler, at man skal forberede sig, men hvor ordet og tankerne flyder lidt frit. Her til sidst, er der nogle samarbejder, som I gerne så sat i gang? Vi samarbejder jo allerede med en række forskellige organisationer i hivmiljøet. Vi er glade for vores kontakt med ambulatorierne, og vi kan da også se glæden, som nogen af de nye får ved at komme hos os i et stykke tid. Det har været rigtig godt at kunne samarbejde med Hiv-Danmark om Hiv-Forum. Det er jo rart, at vi kan supplere hinanden og benytte hinandens tilbud. I vores frivillige arbejde bruger vi meget tid på værestedsfunktionen. Vi ringer til medlemmer, sender kort og blomster ved sygdom og er på den led opmærksomme. Vi har talt om, at vi skal prøve at være mere synlige på PrideSquare. Det er jo en stor udgift for en lille forening som vores, men det er vigtigt, at folk udefra kan se, hvad vi kan. Vi har jo nok jævnlig kontakt med 15-20% af alle hiv-smittede mænd, der har sex med mænd i Danmark. Det er en stor gruppe, men vi kunne måske rumme flere. Positivgruppen er et åbent tilbud til dem, som har det svært. Men det er også et tilbud til dem, som gerne vil bruge Positivgruppen til at lave et tilbud for andre (og sig selv). Her har du muligheden for at komme forbi og snakke med nogen. Vi har nok en del, som føler sig ensomme. Her har vi en vigtig funktion. Vores samtaler spænder vidt, fra chokket over at have fået hiv til hvis helbredet begynder at skrænte. Vi er lidt et pusterum. Jeg har fået venner her, som jeg nok ikke ville være stødt på i andre sammenhænge. Det har beriget mit liv. Personligt er jeg dybt taknemmelig, jeg er kommet her meget og holder rigtig meget af stedet. Jeg har haft mulighed for at få og give omsorg til andre, det betyder meget for mig. Tak for jeres tid! Selv tak. Se mere på hjemmesiden om tilbud eller aktiviteter for dig. Positivgruppen er åben for alle, der er dog enkelte tidspunkter som f.eks. medemsaftenen om onsdagen, som kun er for medlemmer. Se mere på Så ligger programmet for orienteringsaftenerne 2015 klar! Kom forbi til en hyggelig aften sammen med os i Aalborg (28. oktober), Aarhus (29. oktober), Odense (3. novermber) og København (10. november). I samarbejde med de enkelte ambulatorier har vi igen tilrettelagt et spændende program, se kalenderpunktet på for 4 en detaljeret oversigt af programmet. Som sædvanlig er der mulighed for at mødes og socialisere lidt både før, under og efter arrangementet. Af hensyn til planlægningen håber vi på, at så mange som muligt tilmelder sig på forhånd via hjemmesiden eller på ambulatoriet. Arrangementerne gennemføres ved hjælp af frivillige, så vil du gerne give en hånd med, så skriv til Tak til Stig Kongerslev for årets illustration.

5 Årsmødet 2015 betragtninger fra et bestyrelsesmedlem For 24. gang blev der indkaldt til årsmøde i Hiv- Danmark, patientforeningen for hiv-smittede. Og ja, foreningen har næste år 25 års jubilæum. Hvor er det dog trist! Eller er det? Der er fortsat meget tungsindighed omkring denne kroniske sygdom, megen alvorlighed og megen stillingtagen. Det vidner og fortæller vores medlemmer og frivillige os dagligt om. I forhold til omverdenen er låget skruet godt fast for den enkelte hiv-smittede. Det er den enkelte hiv-smittedes udfordring at leve med hiv, og det er Hiv-Danmarks opgave at lette denne byrde. Gid det ikke fyldte så meget i vores liv, og gid at det ikke var så nødvendigt, at dette låg er så fastskruet. Skyld, skam og omverdenens uvidenhed og diskrimination i det åbne og udtalte rum, såvel som i det skjulte og fortiede indre. Heri består synden. Ikke hiv i sig selv og slet ikke det faktum, at vi elskede, elsker og gerne vil elskes med som velbehandlede hiv-smittede. For alt dette fylder ubeskriveligt meget, når alt kommer til alt. Selvom låget på visse områder løsner sig for nogle, så er psykisk skrøbelig en markant udfordring for langt de fleste hivsmittede i dag. Virus forholder vi os medicinsk til, før eller siden, og det kan være en udfordring i sig selv. Men den psykiske skrøbelighed er der ingen, eller begrænset fokus på. Derfor er Hiv- Danmark her endnu. Ingen forstår hiv-smittedes situation bedre end hivsmittede selv. Jeg vil gerne blive mødt uden frygt og uden fordømmelse. Det kan i realiteten kun lade sig gøre, hvis jeg holder min kæft om min hiv-status og forsøger at lade som ingenting. Men det kunne jeg ikke. Lade som ingenting. Så jeg tog springet et halvt år efter diagnosen og lever i dag åbent med hiv, og ser mig selv som en relativ ressourcestærk person. Men reaktionerne på min status som hiv+ er uundgåelige. Både med små og store bogstaver i det offentlige rum, men for det meste inde i mit hoved i form af ufrie tanker. Der går sjældent en dag, uden at jeg ikke har tænkt en tanke, der er hiv-relateret. Mest i kraft af min relation til Hiv-Danmark selvfølgelig, men oftest på et personligt plan. Selvom jeg gerne vil besejre denne tristhed, og erstatte den med noget frugtbart, så bliver jeg til stadighed ramt af mit eget selvstigma, og jeg kan ikke bare fjerne det. Jeg ved, at jeg på mange udadtil virker som et stabilt og stærkt menneske. Men det er jeg i perioder slet ikke. Mit netværk er stærkt, men jeg kan stadig tvivle. Jeg vil gerne tro på kærligheden, men den er der kun på familiært og venskabeligt plan. Jeg tænker endda ofte, at jeg på dette punkt er overordentlig privilegeret. Det er andre hiv-smittede langt fra. Igennem 10 år har jeg langsomt etableret en usynlig og robust mur omkring mit hjerte, og selvom nedrivningen er påbegyndt, så er den kompliceret, langsommelig og nogen gange helt gået i stå. Denne og andre personlige historier er Hiv-Danmarks vigtigste våben i krigen mod den uberettigede stigmatisering af mennesker, der lever og ånder med hiv. Hiv-Danmark repræsenterer ALLE, der lever med hiv. Vi skal medvirke til at forandre hiv-smittedes fælles historie; den samfundsorienterede og vel også den mest skadelige historie for hele Danmarks befolkning gennem snart 35 år. Og så skal vi for alt i verden respektere den enkelte hiv-smittedes valg om at leve sit liv med hiv, åben eller ej. Hvad gør Hiv-Danmark så? Vi fortsætter ufortrødent at styrke og udvikle de netværk, der allerede findes. Vi understøtter udviklingen af nye lokale netværk landet over. Det er gennem netværk, at hiv-smittede mødes og styrker hinanden i store og små spørgsmål fra dagligdagen. Den dagligdag, der indebærer betydningsfulde og til tider tunge valg og ikke mindst fravalg. Mennesker skaber og fortæller en historie om sig selv. En historie vi selv tror på. Ofte ved vi godt, om den er indbildt. Men det er en historie om os selv, og den er altid sand i vores øjne. Ofte sker der pludselig noget uventet, noget udefrakommende. Måske et møde med et andet menneske, der rusker op i denne historie. En rådgiver, en mentor, eller en god ven, som vi åbner os for. Og pludselig er der skabt grobund for et nyt perspektiv på eget selvbillede, på eget værd, og på godt og ondt. Vi skal også være skarpe på, at hivsmittedes rettigheder sikres. I sundhedsvæsenet, i forsikringsøjemed, i Jacob Hermansen, 42 år, hiv-diagnose i 2005, uddannet Folkeskolelærer. P.t. bosat i Norge, arbejdsrelationen, på rejsefronten og i familielivet. Uligheden i sundhedsvæsenet på regionalt plan er mærkbar. Med hiv-ambulatoriet på Skejby Sygehus som forbillede skal vi advokere for, at landets øvrige hiv-ambulatorier opprioriterer helhedsorienterede behandlingstilbud med større fokus på psykisk skrøbelighed. Behovet er allerede påvist. Og finansieringen fundet. Formanden for danske regioner, Bent Hansen, har meldt ud, at ud fra et sundhedsøkonomisk perspektiv kan helhedsorienterede behandlingstilbud i sidste ende blive udgiftsneutrale. Sådan en udmelding skal vi følge op på! Ydermere skal al form for diskrimination på personligt og juridisk plan elimineres. Der ER ikke længere belæg for, at hiv-smittede ikke kan leve et fuldt ud normalt liv på højde med alle andre. Hiv-Danmarks fundament bygger på frivilligt engagement, på mange frivilliges ekspertise og viden på alle niveauer. Uden aktivismen, inspirationen, og viljen til at forandre er vi ingenting. Med stort hjertemod og personlig indlevelse formår vores frivillige og ansatte at bestride sine opgaver med en særlig indsigt og indsats. For en lille forening som Hiv-Danmark kan det ikke beskrives tydeligt nok, hvor stolte og taknemmelige vi er over det bundsolide arbejde, der dagligt udføres. Hiv-Danmark kan og skal medvirke til at bane vejen for, at det bliver nemmere at leve med hiv. Vi vil altid forstå, respektere og støtte op om den enkelte hiv-smittedes valg om åbenhed eller ej. Åbenhed er lig sårbarhed, og dette er særligt gældende for mennesker, der lever med den kroniske sygdom hiv. Hiv-Danmarks aktiviteter kan du læse mere om i referatet fra Årsmødet 2015 på hjemmesiden. Årsmødet har endnu engang talt: Hiv-Danmarks igangværende aktiviteter skal fortsat vedligeholdes og udvikles inden for hver af vore tre fokusområder; Rettigheder, Netværk og Information. Jeg glæder mig sammen med den nyvalgte bestyrelse til at trække i arbejdstøjet og blive bedre til det, vi allerede gør: At gøre en forskel og være talerøret for alle hiv-smittede i Danmark. Med ønsket om en hjertevarm og dejlig sommer til alle Jacob Hermansen Nyudpeget Næstformand 5

6 Medicinsk nyt Af jens Wilhelmsborg, formand for medicinsk udvalg Der foregår mange interessante diskussioner om hiv-medicin for tiden. Særligt spædndende er den om PrEP (præ-ekspositions profylakse), hvor ikke-smittede behandles med hiv-medicin for at forebygge smitte. Perspektiverne er ret interessante. Man formoder, at der blandt ny-smittede er en stor risiko for videresmitte. Man ved, at der er en høj virusmængde i begyndelsen af infektionen, og man kunne spekulere på, om der samtidig er en mindre konsekvent brug af kondom. Der er derfor god grund til at tænke på at udvikle en type forebyggelse, som er mere virksom end en opfordring til kondombrug for at forebygge smitte med hiv. PrEP fokuserer på grupper, som man mener har en større risiko for at blive smittet med hiv end andre. Det kan på den ene side opfattes som om, at vi har givet fortabt over for vores traditionelle forebyggelsesbudskaber, eller som om, at vi må være mere lydhøre over for grupper, der af forskellige grunde har svært ved konsekvent kondombrug. Det kan være i forbindelse med sex og stofbrug eller illegalt sexarbejde. Her bør der især udvikles nye tiltag, der beskytter særlige grupper af personer, som formodes at have mange sexpartnere uden en samtidig konsekvent kondombrug, f.eks. i gruppen af stofbrugere og sexarbejdere. Det betyder imidlertid, at vi konfronteres med en virkelighed, som kan være svær at manøvrere i. Nogle af disse personer befinder sig på grænsen af loven, og det gør tradtionelt sundhedsindsatserne mere besværlige. Mere enkelt kan PrEP også diskuteres i forhold til personer, der gentagne gange konstateres med andre seksuelt overførte sexsygdomme end hiv, hvor PrEP som et nyt tiltag foruden rådgivning om kondombrug kunne iværksættes. Mere målrettet over for hiv-smittede, så kunne det også være, at PrEP kunne bruges i parforhold med forskellig hiv-status, hvor spørgsmålet om smitsomhed har lagt en dæmper 6 på sexlivet. Så nogle af disse grupper er bedre beskrevet og afgrænset end andre, og derfor bliver diskussionen om PrEP også derefter. Nogle gange er vi i formodningernes vold, andre gang ved vi godt, at det her helt klart ville hjælpe den enkelte i lige netop i en særlig situation. Ipergay På CROI konferencen (Conference on Retrovirus and Opportunistic Infections) i februar måned 2015 i USA blev resultaterne fra det fransk canadiske PrEP studie hos mænd, der har sex med mænd, Ipergay, omtalt. Forskellen mellem den virksomme behandling og placebo var 86%. Resultaterne fra Ipergay baserer sig på 353 forsøgspersoner, som ikke var konstateret hiv-smittet før studiestart. Blandt dem oplyste 46%, at de inden for det seneste år havde haft stofbrug som metamfetamin, amfetamin, kokain m.v. Ved inklusionstidspunktet i undersøgelsen havde en fjerdedel været diagnosticeret med gonore, klamydia eller syfilis inden for det seneste år. Ifølge behandlingsvejledningen i Ipergay-studiet skulle deltagerne tage to tabletter fra en dag til to timer før den forventede sex. Hvis de så havde sex, så skulle de efterfølgende tage den tredje tablet efter 24 timer og den fjerde efter 48 timer. Behandlingen kunne således tages over 2 til 3 dage. Hvis de fortsatte med at have sex, så skulle de følge behandlingen en gang om dagen og den sidste tablet tages 48 timer efter seneste sex. Når man gør tallene op, så kan man se, at der i begge grupper var personer, som blev konstateret smittet med hiv. Når man ser nærmere på de to, der blev smittet, selvom de var blevet tilbudt den virksomme behandling, synes det, at de ikke var helt så konsekvente i deres brug af PrEP. Generelt havde 43% af alle deltagerne taget tabletterne som foreskrevet, 29% havde nogenlunde fulgt vejledningen, mens 28% slet ikke havde fulgt behandlingen. Men i studiet har man set en markant nedsættelse af risikoen for at blive smittet blandt gruppen, som var i den reelle hiv-behandling, som i dette studie var hivmedicinen Truvada. Da de overbevisende resultater fra undersøgelsen kom ud i november 2014 blev alle deltagere tilbudt den virksomme behandling. Herved kan man så følge selve udrulningen af et program med PrEP. Men man ved også, at denne tilpassede behandling i forhold til sex ikke følges af alle. Viden om adhærens (om medicinen tages som foreskrevet) og om adgang til medicin (om medicinen er tilgængelig for brugeren) er vigtig for at kunne spå om den formodede effekt, der kunne opnås, såfremt PrEP blev introduceret som behandling. Undersøgelsen formodes ikke at have medført en ændring af adfærd blandt deltagerne. Ca. 7 ud af 10 deltagere oplyste om ubeskyttet analsex i løbet af studiet. Det lå nogenlunde på samme niveau som før studiet ligesom omfanget af sex. I samme periode blev nogenlunde det samme antal (35%) konstateret med en kønssygdom. Truvada medfører som al anden medicin bivirkninger, kun en person forlod dog forsøget pga. medicinsk interaktion. PROUD PROUD er et lignende PrEP-studie i England blandt lidt over 500 mænd, der har sex med mænd, som også blev omtalt på CROI. Her fandt man ligeledes en markant fald i smitterisikoen ved brug af PrEP i en gruppe af mænd, der på mange måde ligner Ipergay gruppen. I denne undersøgelse valgte man imidlertid at tilbyde kontinuerlig behandling med opstart i den ene af to grupper for efterfølgende først at tilbyde dette til den anden gruppe et år efter. Der er således lagt en forsinkelse ind, og der blev ikke holdt nogen

7 Ny bog! pauser. I begge grupper modtog forsøgspersonerne rådgivning om sikker sex. Allerede oktober 2014 viste data, at man med fordel kunne tilbyde alle PrEP. Det var et problem i dette studie (som i andre) at få folk til at følge behandlingsvejledningen. For at hjælpe med at fastholde folk i behandling benyttede man sig af spørgeskemaer. På beggrund af den udskrevne mængde medicin var adhærensen omkring 86%. Ca. 86% af medicinen blev udskrevet. Men selv om det ligger lavt i forhold til den typiske adhærens for hiv-smittede, så man en markant reduceret risiko i gruppen i forebyggende hiv-behandling. Forskerne spekulerer på, om ændring i sexvaner (f.eks. pauser) kunne forklare mindre brug, der ikke påvirkede smitterisikoen. 28 personer ophørte behandlingen, dog var det kun 13 af disse som følge af PrEP. Blandt disse 13 genoptog 11 PrEP-behandlingen. Nye kombinationspiller De to tabletformuleringer Rezolsta og Triumeq er begge kombinationspiller, som har været på markedet i Danmark siden Rezolsta er interessant, fordi den består af proteasehæmmeren Prezista (darunavir), som bliver forstærket med den selektive hæmmer Tybost (cobicistat). Prezista blev i sin tid udviklet for at påvirke virus, der har muteret, og derved er blevet resistent over for anden type behandling. Det blev godkendt i Europa tilbage i 2007 målrettet behandlingserfarne patienter. Siden er behandlingsvejledningen udviddet til også at omfatte børn og personer, der skal opstarte behandling. Med Rezolsta er det nu blevet muligt at få en behandling uden brug af proteasehæmmeren Ritonavir (norvir). Ritonavir er kendt for at have en del bivirkninger, men den bruges i kombination med en del anden hiv-medicin for at forstærke effekten. Rezolsta har vist at fungere godt i kombination med anden behandling. Det interessante er også, at denne behandling kan tages en gang dagligt som en tablet. Som med al anden hiv-medicin skal man dog være opmærksom på bivirkningerne. Fra de mere generelle som diarre, hovedpine, kvalme og udslæt til mere særlige som forhøjede kolesterol og triglycerider. Som det fremgår indgår Prezista i Rezolsta. Prezista er et sulfapræparat, som du skal være sikker på, at du tåler. Triumeq er en kombinationstablet, som betår af integrasehæmmeren Tivicay (dolutegravir) i kombinationer med nukleosiderne Ziagen (abacavir) og Epivir (lamivudine). Triumeq har vist sig at have en god effekt, hvis ens nuværende behandling holder op med at virke. Den har en god resistensprofil og kan ligeledes tages en gang dagligt som en tablet. I forhold til anden hiv-medicin opleves samme former for bivirkninger, dog oplevede nogle hepatitis C og B co-inficerede personer påvirkning af deres lever. En screening af leveren er derfor en vigtig forudsætning for at fastslå, om Triumeq kunne være en mulig behandling. Desuden er der observeret interaktion med nogle andre typer hiv-behandlinger, som er boostet med Ritonavir. Bliv medlem af Hiv- Danmarks venner! Blev medlem af vores uformelle netværk og fællesskab. Gruppen er lukket, så du kan ikke finde den ved at søge på Facebook. For at blive medlem af gruppen, kontakt da dk. Vi ses! 12 modige fra Ungegruppen har igennem det sidste halve år arbejdet hårdt på at fortælle deres personlige historie på skrift. Nu har de sammen udgivet bogen Hold I Virkeligheden. De fleste af os kan stadig huske, hvordan det var at være ung. Udseendet ændrede sig, og det gik op for én, at livet slet ikke er så enkelt, som man troede i barndommens naivitet. Men hvordan er det, hvis man samtidig er hiv-positiv? Det fortæller 12 modige unge nu om i bogen Hold I Virkeligheden, som netop er udkommet. Bogen dækker over personlige fortællinger om hvordan det er at leve med sygdommen i skjul, at skulle fortælle andre om hiv eller at skulle blive mor. De 12 unge er alle medlemmer af Ungegruppen, og lederne Lotte Rodkjær og Tinne Laursen fra Aarhus Universitetshospital har været en støtte for dem, og vejledt dem i processen. Ungegruppen er et helt specielt kærligt og accepterende rum, hvor unge får lov at være som de er uden masker. Denne stærke ærlighed og sandfærdighed virker helende for den enkelte og kommer til udtryk i bogen. Det kan vi alle lære af, fortæller Tinne Laursen, som er hiv-rådgiver og den ene leder i Ungegruppen. Som noget ret unikt, har flere af de unge valgt at stå frem. De har lært at acceptere, at de lever med hiv, og vil ikke længere bruge deres kræfter på at skjule det. En af dem er 22-årige Wilson Bukenya, som har levet hele sit liv i skjul. Jo mere jeg benægter at have hiv, desto mere vil det med tiden æde mig op indvendigt, og de kosekvenser er jeg ikke villig til at tage, siger han. Han håber på, at bogen kan hjælpe andre til at turde stå frem, og på længere sigt nedbryde de fordomme der er om sygdommen. Bogen kan købes i boghandlere eller bestilles via saxo.com.

8 Ung og hiv+? SŒ kom og v¾r med i UngPlusÕ l rdagsbar, sidste l rdag hver mœned Klik ind og hør de forskellige personlige historier Den sidste l rdag i hver mœned fra til omkring midnat. Tilmelding er ikke n dvendig I Positivgruppens villa: Tesdorpfsvej 23, 2000 Frederiksberg VI&HIV ISSN Hiv-Danmark Vestergade 18E, 4., 1456 Kbh. V, Tlf.: Husk tidsfrist for indlæg hver den 15. i måneden før udgivelse. VI&HIV udgives april, juni, septem Hiv-Danmark er en patientforening og paraplyorganisation i Danmark for hiv-smittede, pårøren- ber & december måned. Redaktionen består af de, efterladte og andre berørt af hiv uanset køn, Kontakt vedr. dit medlemskab eller medlemspost Bent Hansen (ansv. red.) og Morten Eiersted (red., alder, seksualitet, politisk tilhørsforhold eller et stiles ligeledes til eller foto, ill. & layout). VI&HIV trykkes i ca styk. nisk baggrund. Bliv medlem, støt os med 200 kr. Bliv medlem på eller pr. tlf hver tirsdag kl pr. telefon inden for telefontiden.

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til:

Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til: Morten Eiersted Fra: Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til: Morten Rye Eiersted Emne: Nyt fra Patientforeningen

Læs mere

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex HIV, liv & behandling Kærlighed, parforhold og sex Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til kærlighed, parforhold og sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

hiv-danmark Dagen Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

hiv-danmark Dagen Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV hiv-danmark Dagen Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV Lørdag den 7. februar 2015 var ca. 40 deltagere samlet til Hiv-Danmark Dagen. Helle Andersen bød velkommen som foreningens formand. Hiv-Danmarks aktiviteter

Læs mere

Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand

Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand September 2013 23. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand I forbindelse med Priden i København lancerer Hiv-Danmark sin kampagne: Mere sex med hiv-smittede

Læs mere

AIDS-Fondets Priser 2012

AIDS-Fondets Priser 2012 HIV-DANMARK REDAKTION: MOE, AD ISSN 1902-7346 Prismodtagere 2012 Nina Friis-Møller (tv.) Preben Bakbo Sloth Soroptimisterne Ida Davidsen (th.) (Foto: AIDS-Fondet) Juni 2012 22. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

»En gave i en virkelig grim indpakning«

»En gave i en virkelig grim indpakning« »En gave i en virkelig grim indpakning«hiv er i dag ikke en sygdom, man dør af, men den er fuld af tabu og skam. Den er stadig præget af uvidenhed, der gør det til en kamp at leve med hiv. Mads Damgaard

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre.

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre. FOKUS PÅ LIVET Forord Denne pjece er lavet til dig der er hiv-smittet, og giver dig er overblik over nogle af de centrale emner du som hiv-smittet skal forholde dig til. Selvom pjecen henvender sig til

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

HIV, liv & behandling. Rejser, forsikringer, love og regler

HIV, liv & behandling. Rejser, forsikringer, love og regler HIV, liv & behandling Rejser, forsikringer, love og regler Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om nogle af de praktiske og juridiske problemer, der kan være i forbindelse

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Pårørende til en kronisk smertepatient. Viden og støtte til dig fra andre pårørende og fra smertespecialister

Pårørende til en kronisk smertepatient. Viden og støtte til dig fra andre pårørende og fra smertespecialister Pårørende til en kronisk smertepatient Viden og støtte til dig fra andre pårørende og fra smertespecialister FORORD... Kære pårørende At leve sammen med en af os der har kroniske smerter er ingen dans

Læs mere

Information til HIV-smittede kvinder og andre interesserede

Information til HIV-smittede kvinder og andre interesserede Information til HIV-smittede kvinder og andre interesserede Indhold Side HIV-smittet hvad NU?..................................................... 5 Hvad er HIV?.............................................................

Læs mere

Februar 2011 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad E-journal. Sådan tilmelder du dig!

Februar 2011 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad E-journal. Sådan tilmelder du dig! 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad E-journal Orienteringsaftner Af Jens Wilhelmsborg, formand for Medicinsk Udvalg I maj inviterer Hiv- Danmark og de infektionsmedicinske afdelinger

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm.

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm. Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby E-mail:lottrodk@rm.dk En ideologi og en praksis der indebærer engagement i patienternes

Læs mere

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Ogilvy Healthworld Flere brochurer kan rekvireres hos Abbott på telefon 39 77 00 00 Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Information til HIV-positive kvinder og andre interesserede Sponsoreret

Læs mere

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag december 2012 Siden sidst! Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. En økonomisk håndsrækning Selvhjælp Sydvest har glædeligt modtaget en økonomisk donation på

Læs mere

Gratis kondomer er klogt! Af Frank Bentin, kandidat (S) til Københavns Borgerrepræsentation og tidl. formand for Positivgruppen

Gratis kondomer er klogt! Af Frank Bentin, kandidat (S) til Københavns Borgerrepræsentation og tidl. formand for Positivgruppen 19. årgang Gratis kondomer er klogt! Af Frank Bentin, kandidat (S) til Københavns Borgerrepræsentation og tidl. formand for Positivgruppen Efter 10 år uden en landsdækkende sikkersexkampagne gennemførte

Læs mere

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING Kapitel 5 Sexlivet 99 104 106 107 111 112 115 117 118 119 124 Hiv påvirker sexlivet Bekymringen i forbindelse med sex At vælge hiv-smittede partnere Opsummering Seksuelle vanskeligheder Opsummering Usikker

Læs mere

Seksualitet og sygepleje. Seksualitet og sygepleje. Hvad er seksualitet? Seksuel sundhed. Seksualitet og identitet. Seksualitetens paradoks

Seksualitet og sygepleje. Seksualitet og sygepleje. Hvad er seksualitet? Seksuel sundhed. Seksualitet og identitet. Seksualitetens paradoks Seksualitet og sygepleje Seksualitet og sygepleje Fagligt Selskab for Dermatologiske Sygeplejersker Landskursus den 13.marts 2010 Hvad er seksualitet for en størrelse? Syn på seksualitet Sygepleje og seksualitet

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

At være ung og hivsmittet

At være ung og hivsmittet At være ung og hivsmittet Arbejdsopgave Tidsforbrug 60 minutter Forberedelse Kopiering af artiklen At være ung og hiv-smittet og 2 Fakta om hiv eller deling af denne pdf med deltagerne. I kan også arbejde

Læs mere

fra Information i 2010 sagt, at vi taler om en risiko på 0,00000 et eller andet så der er ingen tvivl om, at det er hel usandsynlig lille risiko.

fra Information i 2010 sagt, at vi taler om en risiko på 0,00000 et eller andet så der er ingen tvivl om, at det er hel usandsynlig lille risiko. Kom til høring før World AIDS dag! Se vores foreløbige WAD-program for 2013 på side 3 i dette blad! Af Lars Thaysen, bestyrelsesmedlem Sådan skrev Information den 22. oktober 2010: Hvis man er en velbehandlet

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Din Medicin. Et hæfte, der kan hjælpe og støtte dig, når du skal begynde eller er under medicinsk behandling for hiv/aids.

Din Medicin. Et hæfte, der kan hjælpe og støtte dig, når du skal begynde eller er under medicinsk behandling for hiv/aids. Din Medicin Et hæfte, der kan hjælpe og støtte dig, når du skal begynde eller er under medicinsk behandling for hiv/aids. Indhold 3 4 5 6 6 8 9 10 11 13 15 16 23 24 25 Velkommen Håb og mirakler Immunforsvar

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

3 Indledning. 5 Facts om hiv og aids. 17 At leve med hiv. 29 Hiv og jura. 37 Information og rådgivning

3 Indledning. 5 Facts om hiv og aids. 17 At leve med hiv. 29 Hiv og jura. 37 Information og rådgivning LIVET MED HIV 3 Indledning 5 Facts om hiv og aids 17 At leve med hiv 29 Hiv og jura 37 Information og rådgivning Indledning Denne pjece indeholder information om hiv og aids og giver indsigt i sygdommen

Læs mere

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV August 2012 22. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV I juli måned lagde Washington DC hus til den 19. internationale hiv-konference. Endnu

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer?

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? KØNSFORSKELLE I PSYKISKE SYGDOMME Depression er en folkesygdom:

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET)

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) HVEM ER JEG Stine Legarth, 29 år Frivillig gruppeleder i Drivkræften, København Ansat som projektleder i Drivkræften Ergoterapeut Studerer cand.pæd.pæd.psyk

Læs mere

UNGE MED HIV FORDOMMENE ER DET VÆRSTE. HIV-smittede i behandling smitter ikke. - 'Det er sjovt at gøre en forskel' HUMOR MOD AIDS:

UNGE MED HIV FORDOMMENE ER DET VÆRSTE. HIV-smittede i behandling smitter ikke. - 'Det er sjovt at gøre en forskel' HUMOR MOD AIDS: UNGE MED HIV Ungegruppen for hiv-smittede ml 15 og 25 år i Danmark. Ungegruppen for hiv-smittede HUMOR MOD AIDS: FORDOMMENE ER DET VÆRSTE - 'Det er sjovt at gøre en forskel' HIV-smittede i behandling smitter

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR kæreste sexpartner legekammerat www.erotichotspot.dk Nej! Jeg ser heller ikke så godt ud, og jeg kan heller ikke bare lade mit gode

Læs mere

Guide: Sådan kvitter du smøgerne

Guide: Sådan kvitter du smøgerne Guide: Sådan kvitter du smøgerne Rygestoppræparater har været udsat for meget kritik, men det er der ingen grund til, mener eksperter Af Lisa Ryberg Pedersen, oktober 2012 03 Udskældte piller virker 05

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie 22Foto: Scanpix sider Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du den sammenbragte familie til at fungere Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter At smittet med kønsvorter (HPV) Arbejdsopgave Tidsforbrug 30 minutter Forberedelse Kopiering af artiklerne 2.4.A At blive smittet med kønsvorter (HPV) og 2.4.B Fakta om kønsvorter (HPV) eller deling af

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Denne side er til brug for ambulatorierne

Denne side er til brug for ambulatorierne Levekårsundersøgelse Denne side er til brug for ambulatorierne SIDEN SKAL AFRIVES INDEN SKEMAET UDLEVERES TIL PATIENTEN! Udgave september 00 LEVEKÅR OG LIVSKVALITET 00 UNDERSØGELSE AF HIV-SMITTEDES LEVEKÅR

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

TANYA BENSOUDA BJERRE

TANYA BENSOUDA BJERRE TANYA BENSOUDA BJERRE På en rejse sammen med dig Min rejse sammen med dig startede i 2011 hvor jeg blev optaget som medlem i LC 16 Odense. Det blev min begyndelse på en rejse med personlig udvikling. De

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet

Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet Sundhedsudvalget B 29 - O Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet A. Indledning Leverbetændelsen hepatitis

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Hiv og aids. Hiv-infektionen, følgesygdomme og behandling. September 2002 SUNDHEDSSTYRELSEN

Hiv og aids. Hiv-infektionen, følgesygdomme og behandling. September 2002 SUNDHEDSSTYRELSEN Hiv og aids Hiv-infektionen, følgesygdomme og behandling September 2002 SUNDHEDSSTYRELSEN Denne pjece er udarbejdet af overlæge, dr.med. Jan Gerstoft og professor, dr.med. Court Pedersen Journalistisk

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Projekt: Mænd med ADHD

Projekt: Mænd med ADHD Projekt: Mænd med ADHD Handicapidrættens Videnscenter www.handivid.dk Inge Sørensen Anne-Merete Kissow Projektets idé At udvikle et kursusforløb, hvor voksne mænd med ADHD (30+ år) får mulighed for at

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Hele vejen rundt - Hvordan i praksis? Sygeplejerske Trine Bager Infektionsmedicinsk ambulatorium Odense Universitetshospital

Hele vejen rundt - Hvordan i praksis? Sygeplejerske Trine Bager Infektionsmedicinsk ambulatorium Odense Universitetshospital Hele vejen rundt - Hvordan i praksis? Sygeplejerske Trine Bager Infektionsmedicinsk ambulatorium Odense Universitetshospital Diagnosticeret hepatitis B Sygdommens karakteristisk og udvikling Hvilke skader

Læs mere

Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B

Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B Cæcilie, Gitte og Christa Katutura State Hospital Vi har i ti

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 8. oktober 2011, Skindergade 44, 1159 København K

Referat af bestyrelsesmøde 8. oktober 2011, Skindergade 44, 1159 København K Referat af bestyrelsesmøde 8. oktober 2011, Skindergade 44, 1159 København K Til stede: Helle Andersen, Jacob Hermansen, Jens Peder Høeberg, Sarah Aschieng, Helle Schnell, Bent Hansen, Solveig Roth, Kristian

Læs mere

Man bliver syg af det!

Man bliver syg af det! Man bliver syg af det! Survey om sårbarhed hos forældre til børn med autisme. Af: Heidi Thamestrup Det er ikke vores børn med autisme, der gør os syge; det er de evindelige kampe med systemet om at få

Læs mere