Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø."

Transkript

1 Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael Voigt og Jørgen Gram Hansen.) Formanden Henry Jensen bød velkommen til de fremmødte og gik herefter over til dagsorden: Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab 4. Bestyrelsens forslag til budget fastsættelse af kontingent 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: A. Michael Voigt (ønsker at udtræde) B. Niels Christiansen (villig til genvalg) C. Henry Jensen (villig til genvalg) D. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter E. Valg af revisor (Olaf P. Christensen villig til genvalg) F. Valg af revisorsuppleant 7. Indkomne forslag (ingen). 8. Eventuelt. Orientering vedr. indbrud i fritidshuse på Rømø v/landbetjent Jens Møller Jensen Ad1: Han Chr Lassen blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Ad2: Henry Jensen fremlagde herefter på bestyrelsens vegne beretningen for det forgangne år:

2 Beretning 2012 Så er der atter gået et år. For os i bestyrelsen har det været et meget stille år, så det er faktisk ikke ret meget at berette om. Vores største problem har været at få indkasseret medlemskontingentet. Hvert år er der en stykker som skal have indtil flere rykkere, inden kontingentet bliver betalt. Det er et irritationsmoment og det koster foreningen ekstra penge. På nuværende tidspunkt mangler der stadig 3 som ikke har betalt. Der har det sidste år været 4 ejerskifte mod 5 sidste år. Foreningen har i år fået en del skrivelser fra kommunen vedrørende nabohøringer. Her har vi hver gang svaret, at såfremt naboen ikke har indvendinger mod det opførte, så har foreningen heller ikke. Vi har i foreningen afholdt 3 bestyrelsesmøder, hvor det som nævnt ikke har været de store sager. Vores referat fra bestyrelsesmøderne kan for dem som har internet findes på vores hjemmeside (Bolilmark Grundejerforening.) Vedrørende spillevandsplanen så har jeg haft kontakt med Bjarne Petersen, Tønder kommune, der oplyste, at der nu bliver sat en rådgiver på sagen, og så er det meningen, at det skal projekteres i nov. dec Derefter skal arbejdet udbydes i januar februar 2013, hvorefter man forventer at gå i gang marts/april Inden man går i gang er det meningen, at man vil holde et beboermøde, så alle kan blive orienteret om hvad der skal ske. Det er så glædeligt at høre, at så mange nu har fået dispensation for tagpap i stedet for græstørv. Det har også været en lang og sej kamp. Nu mangler vi så bare at få ændret lokalplanen. Men når det kommer så vidt, er der også mange andre ting som bør ændres i lokalplanen, hvilket vi i foreningen vil tage op på de kommende møder. Så har foreningen meldt sig ind i Fritidshusejernes Landsforening. Landsforeningen er en selvstændig og partipolitisk uafhængig forening, der varetager medlemmers interesser over for offentligheden, myndighederne og regeringen og folketing. Landsforeningen yder advokatbistand, idet der er tilknyttet 3 advokater, som yder gratis retshjælp. Dette medlemskab koster foreningen 15 kroner pr lodsejer. Derudover kommer der et medlemsblad én gang i kvartalet. Dette medlemsblad kan hentes på landsforeningens hjemmeside Her vil I finde mange interessante ting, som måske kan have jeres interesse. Samtlige hegne i området har igen i år fået en studsning, så der ikke er udhængende grene til gene for trafikken. Og det er udført i samarbejde med Hans Schmidt. Så har vi haft et problem med den ene sluse som gabte 10 cm, men dette skulle nu også være udbedret. Posthuset er også blevet renoveret, idet der manglede nogle brædder ved tagudhænget, og her i dag er den så blevet malet, så den står flot i landskabet. Indvendig har vi dog nogle problemer, da nogle af postkasserne er gået i stykker. Derfor vil vi opfordre dem, hvis postkasser er i stykker, at få dem lavet, idet det ser noget sjusket ud, når lågen hænger og dingler. Har i problemer med Jeres postkasse, så kan i henvende jer til Hans Jørgen Gram Hansen.

3 Med hensyn til Ringvejen har vi stadig et problem med huller det første stykke af Ringvejen. Men det er ikke andet at gøre end at fylde hullerne ud efterhånden som de opstår. Ringvejen bliver vedligeholdt af Tønder kommune. Hvorimod grusvejene bliver vedligeholdt af entreprenør Lars Christiansen. Indenfor den sidste tid er indbruddene gudskelov stagneret, men trods det, så får vi i år besøg af landbetjenten Jens Møller Jensen, samt en fra vagtselskabet. De vil fortælle os lidt om, hvad vi selv kan gøre for at holde indbrudstyvene væk. Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde og også en tak til medlemmerne for jeres støtte og opbakning til bestyrelsen. Med disse ord, vil jeg overlade beretningen til dirigenten og generalforsamlingen til videre behandling. På bestyrelsens vegne Henry Jensen Efter gennemgangen af beretningen satte Henry Jensen beretningen til disposition. Der var følgende kommentarer fra salen: 1. Hvad er prisen for at kommunen vedligeholder Ringvejen? NC svarer: Der kommer en mand ud og ser på opgaven og giver os en pris for det aktuelle arbejde. 2. Kloakering i Bolilmark vil blive en dyr opgave for kommunen og hvad er prisen for grundejerne? Generelt ønsker salen, at grundejerne bliver hørt inden kloakering. HJ svarer: Kommunen har endnu ikke oplyst, hvordan det ser ud med kloakeringen. 3. Hvordan ser det ud, hvis Syd Energi lægger fibernet ud i Bolilmark. Kan de bare grave i et fredet område? 4. Hvorfor laver man ikke en trådløs løsning? 5. Turistbureauet/ Feriepartner udlejer et trådløst internet modul til evt lejere. Beretningen blev godkendt. Ad3: Regnskabet blev fremlagt af Birthe Schmidt. Regnskabet viste et resultat på ,12 kr. med indtægter på kr ,09 kr. Egenkapitalen er herefter ,54 kr. Underskuddet skyldtes udgift til advokatbistand på 7375,00 kr. vedr. skrivelser til kommunen ang. dispensationsmulighed (efter ansøgning) af tagbeklædning fra græstørv til tagpap med listedækning. Regnskabet blev godkendt.

4 Ad4: Budgettet viste et resultat på minus 6,7 tkr med kontingentindtægter på103,3 tkr + renteindtægter på 6 tkr, og udgifter på 116 tkr. Budgettet blev godkendt. Ad5: Kontingent på uændret kr pr. grundstykke blev godkendt. Ad6: Der var genvalg til bestyrelsen for en 2 års periode til Henry Jensen og Niels Christiansen. Til nyt bestyrelsesmedlem for en 1-års periode blev valgt Flemming Dahl, Harevej 4. Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt Helge Appel, Blåbærvej 7a som 1. suppleant og Gunnar Brodersen, Ringvejen 126 som 2. suppleant. Revisor: genvalg til Olaf Christensen og revisorsuppleant blev Hans Chr. Lassen, Mågevej 3. Ad7: Ingen modtagne forslag. Ad8: Forespørgsel om der måtte være anden tagbeklædning end græstørv eller tagpap m listedækning, og om bestyrelsen foretager sig noget, hvis man ikke overholder dette. HJ svarede at kommunen er kontrollant, og at bestyrelsen ikke vil være bussemand. Der er udsendt en skrivelse fra kommunen, at man kun må pålægge tagpap med listedækning og efter dispensationsansøgning.. Et spørgsmål gik på de skrivelser vi fik fra kommunen vedr. om-og tilbygninger og overskridelse af byggelinjer. HJ svarede, at bestyrelsen svarer kommunen, at vi ikke har indvendinger, såfremt naboen er indforstået med det. Forespørgsel vedr. varmepumper og solceller. HJ svarede at der også er udsendt en skrivelse fra kommunen vedr. dette emne. Derefter afsluttende bemærkninger fra formanden, der takkede dirigenten. Desuden en stor tak til alle de som mødte op om formiddagen til arbejdsdagen. Generalforsamlingen slut kl.16.

5 Herefter orienterede landbetjent Jens Møller Jensen vedr. indbruddene på Rømø: Der er blevet anholdt 2, som står bag i alt 35 indbrud heraf også nogle på Bolilmark. Generelt foretages indbruddene i dagtimerne mellem Han gennemgik nogle forholdsregler, man som husejer kan foretage: Gør huset beboet: hæng vasketøj på snoren og sæt cyklerne foran huset. Fjern billederne fra udlejningsbureauet med det dyre TV. Rul gardinerne fra og tag TV et med hjem eller sæt det i brusekabinen og sæt et gammelt op. Klip buskene, så huset kan ses. Ved lange indkørsler sæt kæde for, så bliver det mere besværligt at fjerne varerne. Sæt alarmer op. Han opfordrede til, at alle sætter alarmer op, så kommer tyven slet ikke i området Derefter orienterede Rømøvagten om alarmer og de har også en hjertestarter. Kan kontaktes på Mødet blev afsluttet kl

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit.

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 19. maj 2014 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 20. juli 2013 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Godkendelse og optælling af stemmeberettigede Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er stemmeberettigede.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere