Sikkerhed af el-installationer og alarmer på fiskeopdræt Færre strømsvigt, færre driftsforstyrrelser, færre alarmer... mere ro i sindet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhed af el-installationer og alarmer på fiskeopdræt Færre strømsvigt, færre driftsforstyrrelser, færre alarmer... mere ro i sindet."

Transkript

1 Artikel fra BioMar magasinet, efteråret 2010 Sikkerhed af el-installationer og alarmer på fiskeopdræt Færre strømsvigt, færre driftsforstyrrelser, færre alarmer... mere ro i sindet. Siden 1960'erne har Danmark været førende i intensiv opdræt af ørreder og har løbende udviklet nye teknikker til dette formål. De seneste skud indenfor opdrætsteknologien, som f.eks. recirkulerings-konceptet fra modeldambrugene, kan med rette betegnes som højteknologiske, i sammenligning med tidligere tiders opdrætsteknologier. Det kræver mindre knoklearbejde for at producere fiskene. Til gengæld er systemerne og bedrifterne i kraft af deres størrelse noget mere følsomme og det kræver omfattende ekspertise at dimensionere, installere og sikre el-installationerne på lovlig og forsvarlig vis. Når uheldet er ude Når uheldet er ude, kan højteknologi koblet med intensiv drift og større produktivitet vise sig at være en dyr cocktail: et uforudset svigt i el- eller alarmsystemet kan på ganske kort tid medføre tabet af mange tons fisk. Så der kan være god grund til at stoppe op og spørge: Hvordan står det til med sikring af de tekniske installationer? Strømsvigt kan hidrøre fra driftsforstyrrelser fra elværket, fra lynnedslag på anlægget eller fra driftssvigt på anlægget. Det kan give ro i sindet at have installeret nødstrømsanlæg og alarmer og udføre manuelle og visuelle rutine-check men er du nu sikker på, at de virker og at du kan nå at reagere i tide? Og hvordan med de enkelte komponenter i installationerne, de kan også svigte kan der være defekter i overspændingsbeskyttelsen, forkert jording, korrosion Hvad nu, hvis uheldet er ude og du med ekstra omhu og omtanke kunne have forhindret ulykken i at indtræffe? Risikovurdering Der er tale om ret specielle forhold og krav som der skal tages højde for ude på dambrugene, for at kunne vurdere, om risikoen virkelig er skåret ned til et acceptabelt Page 1 of 5

2 niveau, eller om der rent faktisk er tale om en falsk tryghed, fordi nogen komponenter uanset god vilje og omhu fra dambrugerens eller el-installatørens side - ikke fungerer som påtænkt. Den overordnede udfordring er at driften vurderes bagudrettet og dermed altså alene er en konstatering af hvordan det er gået i en tidligere periode, men hvordan ser den kommende sæson ud med de driftssikkerhedsmæssige briller på? Der findes en metode til beregning af risiko for lynnedslag, men der findes ikke en umiddelbar metode til beregningen/vurdering af eksempelvis koblingstransienter, så hvad gør vi her? Yderligere findes der en metode for beregning af om et specifikt anlæg har et beskyttelsesniveau, som svarer til de værdier, man forsøger at beskytte. Lyn hyppigheden I Danmark er ikke blandt den højeste i verden, men en risikovurderingsberegning vil altid være relevant at få foretaget når der er tale om kritisk produktion i kombination med store værdier. En installationsgennemgang kunne dog nok være den rigtigste start. 100% driftssikkerhed betyder, at anlægget kører uden forstyrrelser alle 365 dage om året, svarende til timer. En driftssikkerhed på 99,9% svarer til at der kan være driftsafbrydelser 8,76 timer om året, og ved 99,0 % svarer det til, at man risikerer at miste driften i hele 87,6 timer. Risiko beregning ift. 100% sikkerhed Dage Timer Minutter 100% normtal Driftssikkerhed Mistet drift 99, ,00 0,00-0, , ,00-0,09-5,256 99, ,365-8, ,6 99, ,65-87, Driftssikkerheden skal selvsagt sættes overfor konsekvenserne af et nedbrud på anlægget, men prøv at overvej, hvad du/i kunne leve med hos jer. Tabellen er venligst stillet til rådighed af Global Lightning Protection Services A/S, DK-7400 Herning, tlf , Page 2 of 5

3 Et dambrug, som mht. kapacitetsudnyttelsen kører nær bristepunktet i forhold til den oprindelige dimensionering af installationerne, kan ligge i farezonen. Det samme kan gælde slitage eller anlæg, som ved knopskydning har fundet hurtige el-løsninger til, ved f.eks. at koble mere på el-tavlerne end de er beregnet til, ved lidt gør-det-selv ledningsførelse eller ved ubetænksom afdækning af elinstallationerne mod vind og vejr. Risikoen for både driftstab og for personskader som følge af svigende el-sikkerhed ligger på hånden. Hvad kan man gøre for at tjekke, at alt er i orden? En jævnlig test af nøddieselgeneratorer er en god investering af tid, og med jævne mellemrum også en test med belastning, for at sikre sig at generatorerne ikke svigter når uheldet er ude. Man kan aftale med sin elektriker, at han regelmæssigt tjekker og retter op på el-tavler og beskyttelsesudstyr, f.eks. en gang om året. Det kan være med til at sikre, at el-tavlen kan holde til spidsbelastningerne. Tjekliste som øjenåbner Tag elektrikeren med på råd, når du overvejer, hvad der kunne gå galt. Brug evt. den her viste tjekliste, som kan være en øjenåbner i mange henseender f.eks. kan spørgsmålet om korrekt overspændingsbeskyttelse erfaringsmæssigt afføde en del eftertanke, også hos mange elektrikere. Et uvildigt el-check Da elfaget gennem de seneste årtier har gennemgået en markant udvikling, og derfor i nogen grad stiller krav til den traditionelle elektriker om at have en faglig indsigt i alt fra ringeklokker, over edb installationer til højspændingsanlæg, er der behov for elfaglige specialer, da ingen elektriker i dag kan vide alt inden for faget. Page 3 of 5

4 Derfor kunne en løsning være at tage kontakt til en uvildig konsulentvirksomhed med speciale i el-sikring og få foretaget en egentlig risikoanalyse på de enkelte komponenter af el-sikringssystemerne og de installerede alarmer, der er relateret til den driftsmæssige sikkerhed af anlægget. Og det er hvad ejeren af Christian Jørgensen ApS valgte at gøre da han rettede henvendelse til Global Lightning Protection Services A/S - konsulentvirksomhed fra Herning med speciale i lyn- og transientbeskyttelse, samt risikoanalyse på elektriske anlæg. Ud fra gennemgang af mange elinstallationer kan vi se, at de lokale installatører i bedste mening forsøger at gardere dambrugeren imod elektrisk skade. Det vi oftest ser er, at der bliver valgt forkerte komponenter og disse bliver forkert installeret, og yder derfor ikke den beskyttelse, der var tiltænkt. Desuden er det et stort problem, at mange elinstallationer er så dårligt vedligeholdt som de er. De to første (og nemmeste) skridt dambrugeren kan gøre allerede nu er, at teste sine HFI relæer og derefter lukke lågerne i eltavlerne. Så er de første procent bedre driftsikkerhed allerede i hus udtaler ingeniør Thomas Holm Krogh, fra Global Lightning Protection Services A/S. Christian Jørgensens dambrugsanlæg er af forskellig størrelse, alder og teknisk karakter, svingende fra mindre, traditionelle dambrug til store, højteknologiske dambrug. Det tekniske sikkerhedsmæssige niveau for 6 anlæg blev undersøgt og besigtigelsen resulterede i anbefalinger til, hvad der eventuelt kunne gøres for at øge det sikkerhedsmæssig niveau. - Jeg synes, at vi har et godt samarbejde med vore el-installatører og mener, at vi er godt dækket ind med diverse alarmer og ved, at vi også ved selvsyn hele tiden tjekker op, at alt fungerer som ventet. Idéen med at få foretaget en uvildig besigtigelse og bedømmelse af installationerne har dog ikke ligget mig fjernt, i betragtning af den økonomiske risiko, man som dambruger står overfor, når det sorte uheld skulle være ude. Jeg ved at 100% driftssikkerhed kan man ikke opnå, men ved at reducere risikoen for driftssvigt er der meget at vinde. Det økonomiske tab kan være meget omfattende: investeret tid og penge i fiskene indtil driftssvigtet, salgsværdien af fiskene, og tiden indtil næste hold fiske kan startes op. Page 4 of 5

5 Besigtigelsesrapport med løsningsforslag - Jeg blev da noget overrasket af nogen af konklusionerne i besigtigelsesrapporten. At der ville være noget at pege fingre ad, undrer ikke. Der kan altid være både slitage og uhensigtsmæssigheder, og en vis risiko har jeg hidtil valgt at acceptere. Som pejlemærke kan jeg sige, at hvis der på mine anlæg i alt kommer mere en 1 alarm 1 gang om ugen, så overskrides min tærskel for, om jeg kan sove trygt om natten. Og egentlige svigt over en længere periode er jo et mareridt, som man helst vil være foruden. Jeg har dog ikke vidst præcist, hvor det kunne gå galt, hvor meget der kunne gå galt men jeg har en klar ide om hvad konsekvenserne kunne være. Med rapporten i hånden, kan jeg se, at ved blot at få gennemført nogen mindre, men for mig ukendte tiltag vedrørende defekte komponenter og mere optimale installationsmetoder kan sikkerheden øges betragteligt. Det er selvfølgelig godt og giver mig en langt større tiltro til de installerede beskyttelsesmæssige foranstaltninger - og dermed tryghed udtaler Christian Jørgensen. Page 5 of 5

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK Konkurrent SAMMENLIGNING Hvilke forbedringer opnår kunder ved et skifte til jeres selskab samt hvilke forringelser følger med når jeres kunder skifter til et konkurrerende selskab? fb FORSIKRINGS BETINGELSER.DK

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Hvor længe holder en vindmølle?

Hvor længe holder en vindmølle? for mølleejere drift & vedligeholdelse Hvor længe holder en vindmølle? Af Strange Skriver Teknisk konsulent i Danmarks Vindmølleforening Hvor længe holder en vindmølle? Det korte svar er: Lige så længe

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud Den 13. januar 2013 en spørgeskemaundersøgelse om indbrud På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

RÅD 7 GRATIS DKK LAZYJOE.DK DKK DKK BUREAU. 7 råd til hvordan du selv kan være med til at skabe mere salg elle få flere leads online DKK DKK DKK

RÅD 7 GRATIS DKK LAZYJOE.DK DKK DKK BUREAU. 7 råd til hvordan du selv kan være med til at skabe mere salg elle få flere leads online DKK DKK DKK 7 GRATIS RÅD $ $ 7 råd til hvordan du selv kan være med til at skabe mere salg elle få flere leads online MERE SALG ELLER FLERE KONTAKTER HELT GRATIS. Som ejer eller leder af en virksomhed med en kommerciel

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke FORÅR 2013 Red nakken Støt hovedet Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: Tænk dig om 10 MINUTTER med GF Forsikring 142 millioner på vej til

Læs mere