10 års jubilæum. 25 års jubilæum. CIF ønsker alle en go sommer. CI foreningen fejrede. 10 års jubilæum. på Severin i Middelfart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 års jubilæum. 25 års jubilæum. CIF ønsker alle en go sommer. CI foreningen fejrede. 10 års jubilæum. på Severin i Middelfart"

Transkript

1 COCHLEAR C O C H L E A R IMPLANT I M P L A N T FORENINGENF O R E N I N G E N Foreningen for voksne CI-brugere Nyhedsblad N Y H E D S B L A D Juni U N I årgang Å R G A N G Nr. N R. 1 CIF ønsker alle en go sommer CI foreningen fejrede 10 års jubilæum på Severin i Middelfart 10 års jubilæum Netværksmøde på Døve Slottet i Vejle. Generalforsamlingen i Tåstrup Kulturhus Danaflex fejrede 25 års jubilæum hjemme på adressen 25 års jubilæum Karin og Ulrik har husket det gode humør. UHM... en dejlig kage. - Møde på tværs i Ribe. Læs mere om disse arrangementer og meget andet i dette blad

2 Mere energi! Nu behøver jeg ikke længere anstrenge mig så meget for at kunne høre, hvad andre mennesker siger. Nye muligheder for dig, der vil høre bedre på jobbet Comfort Digisystem gør talen tydeligere og reducerer baggrundsstøjen før den når dit høreapparat eller CI. Den klare lyd gør det lettere at høre, forstå og være mere deltagende - derfor får du mere energi på jobbet og i fritiden. Tlf.: Cochlear Implant Foreningen juni 2012

3 Indhold Formanden har ordet IT-kursus på Castberggård Prosodi hvad er det? Spørgeskema til CI-centrene CI-2012 Den 12. internationale CI konference afholdt i Baltimore CI-foreningen har fået en maskot CIFs efterårskursus CI Foreningens generelforsamling og 10 års jubilæumsfest Forsikring og CI apparater Kursus for CIF netværkskontaktpersoner i Nyborg Kreativ weekend i Greve medborgerhus Danaflex 25-års jubilæum Vi ønsker tillykke Bestyrelsen Cochlear Implant Foreningen Redaktion: Jens Palle Søvsø Nielsen Snerlevej Gentofte Sms: mail: Annoncer: Jens Palle Søvsø Nielsen Sats og tryk: Als Offset Augustenborg Tlf Oplag: 750 ISSN: Næste nummer af CIF nyhedsblad udkommer midt i november. Deadline for dette nummer er den 15. oktober. Formanden har ordet Generalforsamling I år blev CIFs generalforsamling som bekendt afholdt i Middelfart på Severin Kursuscenter. Vi var 96 deltagere til generalforsamlingen, der gik over al forventning. Tak til alle jer, der havde fundet vej til Middelfart. Her i bladet kan I læse meget mere om selve GF. Tak til den gamle bestyrelse En stor tak skal lyde til Benedikte Winkelhorn, som i knap 6 år har ydet en kæmpeindsats for CIF fra sin bestyrelsespost. Benedikte har været næstformand og kursusansvarlig. En stor tak skal også lyde til Lone Larsen, der har været CIFs redaktør igennem 2 år. Også en stor tak til Aase Nielsen og Ulrik Jensen, der begge trådte ind i bestyrelsen i deres egenskab som suppleanter. Tak til jer alle og god vind fremover. Velkommen til den nye Så vil jeg byde velkommen til vores 3 nye bestyrelsesmedlemmer, Karen Aggerholm, der blev valgt som kasserer, Jens Palle Søvsø Nielsen er CIFs nye redaktør og Ellef Bender er CIFs nye sekretær. I er allerede blevet kastet hovedkulds ud i eksisterende arbejdsopgaver og helt nye opgaver i CIF. Vi har afholdt det første bestyrelsesmøde og alle glæder sig meget til at arbejde for CIF. Vi er i øjeblikket 302 medlemmer, hvoraf 77 er støttemedlemmer. Jubilæumsfesten Efter en veloverstået GF var der tid til at nyde de smukke omgivelser ved Severin, inden vi klædte om til festen. Det blev et brag af en fest, hvor det er mit indtryk, at alle hyggede sig gevaldigt. Desværre virkede musikanlægget ikke hos Severin som lovet. Dette beklager vi naturligvis meget, da alle havde lyst til at danse videre efter 2 timer med Bjørn Petersens festlige 3 mands band. Musikken var sponsoreret af Comfort Audio og Oticoon stor tak for dette. Tak skal også lyde til Danaflex for ekstra sponsorstøtte til middagen. Nyt bestyrelsesmedlem Ellef Bender har den 23. maj valgt at trække sig ud af bestyrelsesarbejdet efter en meget kort periode. Derfor er første suppleanten Aase Nielsen trådt ind som nyt bestyrelsesmedlem. Aase er dog ikke ny i denne sammenhæng, idet hun tidligere har været suppleant og ligeledes har været bestyrelsesmedlem frem til generalforsamlingen i marts. Vi byder velkommen til Aase og håber på et godt samarbejde. Cochlear Implant Foreningen juni

4 Jubilæumslotteri Den 23. november blev bestyrelsen enige om, at vi ville forsøge os med at afholde et lotteri i anledning af jubilæet. Da der ret hurtigt var indsamlet gevinster for et større beløb, kunne vi ikke nøjes med at afholde et lotteri på under Dette er grænsen for at man skal søge tilladelse hos Spillemyndigheden. Der blev indleveret 284 gevinster til en samlet værdi af kr ,00. Det var fuldkommen overvældende stor tak til alle bidragsyderne. Vi var virkelig fortrøstningsfulde med alle de flotte gevinster. Med 4000 kuverter ville det betyde, at hvert medlem skulle afsætte/ købe 13 kuverter for at alle blev solgt. Sådan gik det desværre ikke. I kan se regnskabet på hjemmesiden. Men en stor tak skal lyde til alle jer, der har støttet CIF med køb af kuverter og ikke mindst alle jer, der har været med til at sælge kuverterne. De overskydende gevinster vil bla. blive solgt ved lotteri på efterårskurset og ved andre CIF relateret arrangementer. Kursus for netværkskontaktpersonerne Den 13. og 14. januar 2012 var CIFs netværkskontaktpersoner fra hele landet inviteret på kursus på Hesselet ved Nyborg af Danaflex. Det blev et meget spændende og hyggeligt døgn, hvor vi lærte om elektroder, vedligeholdelse af CI, tilbehør, fjernbetjeningen osv. Der blev stillet mange tekniske spørgsmål om de problemer, vi kan støde på i hverdagen. Det var et meget udbytterigt kursus for os alle. Har I problemer med jeres CI, så kan I roligt spørge jeres lokale netværkskontaktperson. CI-2012 International CI konference i Baltimore Umiddelbart før deadline til dette blad, kom jeg hjem fra 4 begivenhedsrige dage i Baltimore. Danaflex havde inviteret mig med til dette store arrangement. Det bliver kort omtalt i dette blad, og i december bladet vil der følge en større artikel. Sommerferie Til sidst vil jeg ønske jer alle en rigtig dejlig sommer med mange hyggelige stunder. Husk cykelhjelmen, hvis I drager ud i fædrelandet på cykel. Jeres USB stick og adresse på jeres nærmeste CIreparatør, hvis I rejser på ferie i udlandet. En tørrebrik i en lille plasticbeholder er også en god idé og benyt jer af mulighederne for at låne/leje en ekstra processor hos jeres CI-producent. Til sidst husk at skrive til bestyrelsen, hvis der er noget I synes vi skal arbejde videre med, eller I har en god idé. Det er dejligt at få mails fra jer og følge med i, hvad der rører sig rundt om i landet. Mange varme sommerhilsener Janni IT-kursus på Castberggård af Sonja Thomsen Der var stor glæde i bestyrelsen, da Kristian Skov fra Danaflex i efteråret tilbød, at de ville betale for et intensivt IT-kursus for 3 af CIFs bestyrelsesmedlemmer. Henriette Klindt, Aase Nielsen og jeg tog imod det tilbud og drog til Castberggård fra hver vores retning den 7. februar 2012 i ca. 15 graders frost, her fik vi et par dage med en intensiv undervisning af Vibeke Stendorf. Vi kom langt omkring på hver vores computer, Henriette og jeg havde vores egen bærbar med, mens Aase lånte en på stedet. Vi lærte især om brug af Excel, men også om word og filhåndtering, da det netop er det, vi har mest brug for i vores bestyrelsesarbejde. Vi fik alle 3 rigtig meget ud af det kursus, så herfra skal lyde en stor tak til Vibeke Stendorf for et par gode undervisningsdage, hvor du med stor tålmodighed guidede os igennem div. programmer. Også en kæmpestor tak til Kristian Skov for sponsorering af det IT-kursus. 4 Cochlear Implant Foreningen juni 2012

5 Cochlear Implant Foreningen juni

6 Prosodi hvad er det? JPSN = ved JPSN Nogle af dette blads læsere har sikkert besøgt David Morris, som arbejder på Københavns Universitet på Amager. David er i gang med at lave en ph-d afhandling i emnet prosodi, men hvad er prosodi egentlig? Læs med her: I talesproget er et ord ikke bare et ord. Når vi eksempelvis udtaler et ord, der ender på d, oplever vi ofte at d er stumt. Det gælder f.eks. ord som hund, mord, bord. Fjernes d i disse ord har vi tre andre ord: hun, mor og bor. Udtalemæssigt er der en lille forskel på ordene og det er blandt andet disse udtaleforskelle, prosodien beskæftiger sig med. De tre nævnte ord-par volder normalt ikke problemer i en sætning, sandsynligvis heller ikke for os som CI-brugere, og alligevel, med hånden bag dit CI, kan du da høre, hvad er morens mordvåben er i nedenstående makabre sætning? En mor begik et mord med et bor En mor begik et mord med et bord Umiddelbart tror jeg, det er de færreste, der kan det! Eller hvad siger forskningen? For at finde ud af det, har jeg stillet et par spørgsmål til David Morris. David og min korrespondance kan du læse herunder. JPSN: Kan du kort fortælle noget om dig selv og din baggrund for at forske i prosodi? DM: Jeg er audiolog og er først og fremmest interesseret i at folk kommer til at høre. Derudover er jeg interesseret i, hvordan folk hører og hvad vi kan gøre for at de kommer til at høre bedre. Min interesse i prosodiforskning blev grundlagt gennem et studie blandt kinesisk børn, hvor deres sprogopfattelse blev testet ud fra den forstærkning, børnenes høreapparater gav. Undersøgelsen blev lavet i Hong Kong, hvor der tales kantonesisk, som er et såkaldt tonalt sprog med 6 forskellige toner. Dvs. der er forskellige stemmelejevariationer som kan give en stavelse en helt anden betydning. Det tilsvarende kalder vi stød på dansk. I dette studie kigges også på støjens påvirkning ved lytning. Det er en vinkel som jeg arbejder med i mit ph.d.-projekt. JPSN: Nu har jeg indledningsvis beskrevet hvordan jeg umiddelbart opfatter prosodi, altså, at det handler om ord, men kan du uddybe hvad prosodien egentlig er? DM: Prosodi er en dimension af sproget, der er mindre undersøgt i forhold til den rene taleforståelse som kun fokuserer på semantisk forståelse. Der er allerede lavet forskning i prosodi med fokus på bedømmelsen af spørgsmål/ deklarative sætninger, emotion og tryk i sætninger. Jeg har i stedet valgt at kigge på de små variationer som forekommer i talesproget. En svensk lingvist ved navn Gösta Bruce har kaldt det for mikroprosodi. Mikroprosodi indebærer fænomener som stød, ordtryk og vokalens kvalitet og kvantitet. Mit nuværende projekt er en undersøgelse af hvordan psykoakustiske målinger sammen med tale influerer på ovennævnte fænomener. JPSN: Hvad kan alt det her bruges til? DM: Prosodiopfattelsen er en integreret del af mundtlig kommunikation. Opfattelse af prosodiske signaler har været knyttet til sprogtilegnelse hos børn og er derfor yderst relevant. Idéen om prosodic bootstrapping indebærer, at barnet bruger prosodiske markører til at hjælpe med opdagelsen af syntaktisk opbygning. Med mit fokus på prosodi har dette projekt også relevans for tryk perception og tonalt sprog. Projektet vil også give viden om acceptable kommunikationsmil-jøer for CIlyttere og give en fornemmelse af de fordele, som forbedret kodning af prosodi i cochlear implantater kan give. Til sidst vil jeg gerne tilføje at det er en ren fornøjelse at have noget at gøre med mennesker som har CI. I har taget den nye teknologi til jer og bogstavligt talt fået det ind under huden. For flere af jer var høretabet sikkert en skuffelse (for at sige det mild), men I har på en inspirerende måde vendt det på hovedet. I er bare så seje! JPSN: Tak til dig David, fordi du gav dig tid til at tale om prosodi. 6 Cochlear Implant Foreningen juni 2012

7 Spørgeskema til CI-centrene De oplyste tal er fra til og med Spørgsmål Svar fra Aarhus v/ Minna Sandahl Svar fra Odense v/ Aksel Grøntved Vi har ikke modtaget svar fra Gentofte inden deadline 1 Hvor mange voksne over 18 år er blevet CI opereret siden sidste spørgeskema? Hvor stor en andel af denne gruppe er under 40 år? a) Hvor mange heraf bilateralt? b) Antal operationer hvor indgrebet er udført simultant? c) Antal operationer der er udført sekventielt? 2 Hvor mange fik henholdsvis Der er foretaget 34 operationer på øre 1 (nye pt) Af de primært opererede er 7 under 40 år og 1 af dem, som er opereret på øre 2 Der er foretaget 7 operationer på øre 2 i 2011 Ingen 6 64 i % 17 Alle 7 11 I vil kunne læse tallene på hjemmesiden, så snart vi modtager dem. a) Advanced Bionics 1 AB 1 b) Nucleus 40 Nucleus 21 c) MedEl Ingen MedEl 42 3 Hvor mange ex-plantationer er foretaget i denne periode? 3 explantationer i Hvad er den hyppigste årsag til fjernelse af implantatet? 4 Hvad er kriterierne for hvilket produkt I anbefaler til den kommende bruger? 5 Hvor mange voksne personer forventer Gentofte, Odense og Århus, at operere i 2012? Heraf hvor mange bilateralt? 6 Har den kommende bruger indflydelse på tilbuddet om 1 eller 2 implantater? 7 Forefindes venteliste for ikke akutte patienter hos jer? Hvor lang er den gennemsnitlige ventetid? 8 Forventer man større antal CI operationer på voksne i 2012 i forhold til 2011? Heraf 2 på grund af fejl med elektroden (CI512) og 1 på grund af infektion De kommende bruger får lov til selv at bestemme med mindre der er meget særlige forhold, som gør sig gældende Vi forventer at operere nogenlunde det samme antal i 2012 som i 2011 altså ca Også det samme antal bilateralt, men fortsat kun sekventielt Nej, det er CI centrets afgørelse Ja, der er godt ½ års ventetid på at komme i gang med udredningen Nej nogenlunde samme antal Teknisk problem med CI Brugervenlighed Driftsikkerhed Kvalitet OUH : Ja, der er altid dialog Nej 2 3 mdr. Ja Cochlear Implant Foreningen juni

8 CI-2012 Den 12. internationale CI konference afholdt i Baltimore af Jannie Glæsner Efter en flot invitation fra Danaflex, mødtes jeg den 2. maj kl i lufthavnen i Kastrup med: Kristian Skov Danaflex, Christine Kongsmark Danaflex, Michael Bille Gentofte, John Gotshalk Gentofte, Jesper Andersen Gentofte, Minna Sandahl Aarhus, Anders Dahl Aarhus og Jens Wanscher Odense. Efter en flyvetur på 9 timer mellemlandede vi i Chicago og fløj herefter knap 2 timer til Baltimore. Vi tjekkede ind kl på hotellet og var klar til en bred vifte af spændende foredrag næste morgen. Andre former for implantabelt udstyr Derudover var der udstillinger med plakater, der beskrev resultater fra diverse undersøgelser/ forskning fra stort set hele verden. Her var der bla. fint besøg fra Danmark. Kirsten Worsøe og Ditte Søbæk Johansen fra CSU i Roskilde udstillede en flot plakat med deres resultater fra musikundervisningen i Roskilde. Et tilskud fra Danaflex havde gjort deres tur mulig. Selv David Morris mødte jeg på konferencen. I kan læse en artikel af David andetsteds i bladet. I decemberbladet vil jeg vende tilbage med en artikel om de foredrag, jeg overværede. Søndag eftermiddag rejste vi hjem igen fyldt med gode indtryk, erfaringer og spændende nyt om CIområdet. Det var en helt fantastisk oplevelse at være blandt så mange mennesker, der alle brænder for CI og andre løsninger, der er med til, at vi kommer til at høre så godt som muligt. Til orientering var jeg igennem de såkaldte kropsscannere et par gange i forbindelse med indrejsen i USA. Mine CI var tændt, og der var ingen mislyd eller lignende at høre. Jeg blev heller ikke spurgt om, hvad det var. Så kære CIvenner ingen grund til bekymring, I kan roligt gå igennem disse scannere med jeres CI. Stor tak til Danaflex, fordi I inviterede mig med. Jeg håber, at CIFs medlemmer vil få glæde og gavn af de erfaringer, jeg har fået med hjem. På konferencen var der ca deltagere fra hele verden. Efter velkomsttalerne kunne man vælge mellem foredrag i en af de fire store foredragssale. Det var meget professionelt. Hver taler havde ca. 10 minutter til sit indlæg. Det blev vist på storskærme og tolket med skrivetolkning. Hvordan tolkene gjorde det, fandt jeg desværre ikke ud af. Men hurtigheden og kvaliteten af tolkningen lå langt over, hvad vi er vant til i Danmark. Jeg var imponeret. Kirsten Worsøe og Ditte Søbæk Johansen foran den flotte plakat Programmet indeholdt følgende overskrifter: Medicinsk Audiologi Rehabilitering Erfaringer med børn 8 Cochlear Implant Foreningen juni 2012

9 CI-foreningen har fået en maskot af Sonja Thomsen Da Hanne Vitcetz Smidt ved Kreativ Weekenden i Greve i oktober lovede at sy en bamse med 2 CI til CI-foreningens jubilæumslotteri, sagde jeg med et smil, at den bamse ville jeg meget gerne vinde. Mens jeg er i gang med at sælge lotterikuverterne, får jeg besøg af venner fra Esbjerg, og de køber 6 lotterikuverter, hvor der var gevinst i de 3 kuverter, og den ene gevinst var CI-bamsen Victor. Jeg fik store øjne og udbrød: Den bamse vil jeg bare så gerne have. Heldigvis fik jeg lov til at købe bamsen af dem, hvilket jeg blev jublende glad for. Bamsen har Hanne på forhånd døbt Victor, og han skal fremover være CI-foreningens maskot, men han skal have sit hjem hos mig. Han kommer med mig til alle de arrangementer i CIF, som jeg selv deltager i, så han vil komme lidt omkring og bliver set. Der følger en sød lille historie med Victor, skrevet af Hanne Vitcetz Smidt, den lyder sådan: Victor er en bamsefyr, der ved, hvad han vil og med et frækt glimt i øjet. Han elsker at blive nusset og være med hvor tingene sker. Han kan godt finde på at drille, hvis han bliver overset. Victor er CI-bruger på begge ører, han er født døv. I dag elsker han at lytte til musik og at der bliver snakket med ham. Mine bamser er håndsyet, de er syet i bamsestof og fyldt med naturfyld, karte uld, og syet som bamser blev syet for 100 år siden. Jeg er meget glad for at Victor blev min og dermed CIFs maskot. CIFs efterårskursus 2012 Kære medlemmer, i år har vi valgt at kalde vores tema CI velvære i skønne omgivelser. Denne gang vil det foregå i Korsør på Grand park Hotel, Ørnumvej 6 i Korsør. I dagene 5-7. oktober Program (med forbehold for ændringer): Fredag: Jakob Høgsbro er tilbage og vi laver ny CI CD. Lørdag: Minna Sandahl CI koordinator fra Aarhus fortæller hele formiddagen. Søndag: Teknik. Under HELE opholdet vil der være mulighed for at benytte hotellet faciliteter se hjemmeside: Prisen vil være: Dobbeltværelse: medlemmer 1.600,00 kr. pr. person, støttemedlemmer 1.850,00 kr. pr. person. Enkeltværelser: medlemmer 2.000,00 kr. pr. person, støttemedlemmer 2.250,00 kr. pr. person. Priser for ikke-medlemmer: Enkeltværelse 2.500,00 kr. og dobbeltværelse 2.100,00 kr. Detaljeret program sendes til alle medlemmer. Varme hilsner bestyrelsen Cochlear Implant Foreningen juni

10 CI Foreningens generelforsamling og på Severin i Middelfart, lørdag den 17. marts 2012 Af Ulrik Jensen Lad det være sagt med det samme, det var en dejlig dag, vejret var gunstigt og humøret i top hos alle. Masser af glade CI-brugere begyndte at dukke op omkring kl og snakken gik lystigt over sandwich og en øl eller sodavand. Kl , begyndte den officielle del af dagens program, nemlig CI foreningens Generalforsamling. Der blev taget afsked med de afgående bestyrelsesmedlemmer og budt velkommen til de nye. GF gik hurtigt og over al forventning, således at der var plads til at styrke de personlige relationer yderligere over et veldækket kaffe, kage og frugtbord med udsigt til Lillebæltsbroerne. Snakken gik igen lystigt og der var tydeligvis masser af gensynsglæde rundt omkring. Herefter var der tid til omklædning til fest, som var lanceret til kl , det viste sig, at det kun var undertegnede med Frue, som ikke havde helt styr på klokken og ved ankomsten var der allerede gang i eneralforsamling Der hygges... Der hygges... F Feststemning Feststemning Jubilæumsfestaften Sonja Thomsen overrækker en gave til Benedikte Winkelhorn som tak for hendes mangeårige indsats i bestyrelsen Jubilæumslotteri Udvalg af præmier Jubilæumslotteri Uh, det er spændende 10 Cochlear Implant Foreningen juni 2012

11 10 års jubilæumsfest præsentationen af aftenens menu, lidt pinligt, men så kan man jo lære det :-/ Vi fik dejlig forret serveret ved bordene og kølig hvidvin til og herefter var der opstillet en større buffet med både laks, kød, diverse salater, pasta og kartoffel retter, alt sammen meget lækkert. Herefter nogle gode oste og dessert, flot akkompagneret af en dejlig økologisk rødvin. Nu skulle der spilles op til dans og aftens overraskelse sponsoreret af Comfort Audio og Oticon blev præsenteret i form af Bjørn Petersens 3 mands orkester, som hurtigt fik gang i danseskoene rundt omkring og sådan blev det ved helt frem til midnat. Selvom appetitten ikke var voldsom stor, var der alligevel plads til et dejligt pølsebord og som rundede en dejlig dag af på bedste vis. Næste morgen var der opstillet en dejlig morgenbuffet og det var ikke til at se på folk at de havde været sent i seng og tidligt oppe, snakken gik forsat med stor energi indtil der skulle tages afsked. Det var et dejligt døgn i CI regi, med masser af hygge, god snak, dejlig forplejning og alt sammen i nogle skønne rammer hos Severin ved Lillebæltsbroerne. eststemning Feststemning Feststemning Jubilæumslotteri Jubilæumsfestaften Jubilæumssangkor Kenneth Jensen synger for, men havde sit hyr med at få damerne og herrrerne op og stå de rigtige steder Så er der klar til salg af lodsedler Jubilæumslotteri Se lige her, der er vist gevinst Jubilæumslotteri Alle var dybt koncentrerede Jubilæumslotteri... og der var kø ved boden Cochlear Implant Foreningen juni

12 Udsigten fra Severin var formidabel... selv om natten Spærret hjemmeside Velkommen til Severin I sidste nummer skrev Morten Klarskov om CI musiktræning og nævnte en hjemmesi være god at bruge, hvis man vil lytte til musik på sin PC. Den af Mortens hjemmeside er i dag spærret. En forsmag på det kulinariske, der ventede os til festmiddagen Der var lækre kager til kaffen Spærret hjemmeside I sidste nummer skrev Morten Klarskov om CI musiktræning og nævnte en hjemmesideadresse, som kunne være god at bruge, hvis man vil lytte til musik på sin PC. Hjemmesiden er i dag spærret. 12 Cochlear Implant Foreningen juni 2012

13 Forsikring og CI apparater Skulle man være så uheldig at miste sit CI på den ene eller anden måde, vil det i første omgang være en sag for det offentlige og det hospital man er tilknyttet. Såfremt de ikke vil eller kan erstatte et nyt, må man henvende sig til sit eget forsikringsselskab, indboforsikringen og søge erstatning for den skete skade. Her skal man være opmærksom på, at der generelt ingen dækning er ved situationer, hvor CI et blot er forsvundet. Der skal altså være tale om en typisk hændelse, som er dækket på indboforsikringen, fx brand og tyveri /indbrud eller røveri) deadresse, som kunne På nogle indboforsikringer er der mulighed for at tilvælge dækningen plus, eller anden skade, som dækker skader, der sker på anden måde end ved brand og tyveri, fx beskadigelse ved fald, beskadigelse hvis CI et tabes, eller anden begivenhed, som ikke kan henføres til brand eller tyveri. De fleste forsikringsselskaber vil typisk have en merpræmie for denne udvidelse og der skal påregnes en selvrisiko på omkring kr i denne slags skadebegivenheder. I situationen med låne/lejeapparater, som fx er Danaflex s ejendom og de mistes, skades eller tabes, skal det anmeldes til ens egen indboforsikring, men som nævnt, vil en skadebegivenhed hvor apparatet blot er væk ikke kunne omfattes af nogen forsikring. Der er dog hjælp at hente under ansvarsforsikringen, de fleste selskaber dækker ansvar for tab/skade af lånte og lejede genstande, fx hjælpemidler. Der er dog også selskaber som ikke dækker lånte og lejede genstande, så en god idé kunne være at spørge sit ejet selskab om dette eller se i sine betingelser under punktet: Ansvarsforsikring. Til behagelig information, kan det oplyses at Købstædernes Forsikring på deres indboforsikring har dækning for anden skade, dog med en selvrisiko på kr og ligeledes dækker Købstædernes Forsikring vores kunders ansvar for lånte og lejede genstande i de første 30 dage af en låneperiode. Købstædernes Forsikring er Danmarks ældste forsikringsselskab med 251 år på bagen, vi tegner både private og erhvervsmæssige forsikringer. Besøg os evt. på SIGN board Også stærk inden for skrivetolkning! Dit kursuscenter i Trekantområdet. Vore kerneværdier er ærlighed, omtanke og professionalisme med fokus på holdning og ansvarlighed Læs mere om os på Vi dækker bredt med erfarne skrivetolke. Konferencer og foredrag også internationalt. Tolkninger på universitets- og gymnasialt niveau. Juridiske tolkninger. Hospitals- og lægetolkninger. Kirketolkninger. bestil på: Signboard, Rathsacksvej 5, 1862 Frederiksberg C tlf: Cochlear Implant Foreningen juni

14 Kursus for CIF netværkskontaktpersoner i Nyborg af Aase Nielsen Den januar i år, var vi til det halvårlige kursus på hotel Hesselet i Nyborg. Kurset var arrangeret i samarbejde med Danaflex. Preben Larsen, Jeanette Bille Gille og jeg er netværkskontaktpersoner i Århus området. Vi havde heldigvis alle mulighed for at deltage. Jeanette tog bilen derned, medens Preben og jeg fulgtes ad og tog toget fra Skanderborg til Nyborg. Herfra gik vi i det kølige og flotte solskinsvejr til Hotel Hesselet. Så lidt motion fik vi også. Og sikke et hotel vi kom frem til, store flotte værelser med pragtfuld udsigt ud over Storebælt og Storebæltsbroen. Her var alt, hvad man kan ønske sig. Preben og jeg kom lige præcis, da kaffen blev serveret med kage til. Comfort Audio havde venligst udlånt deres FM udstyr, det skulle lige afprøves og fungerede perfekt. Det var en ren fornøjelse at kunne høre alt. Der var også skrivetolke med storskærm. Kristian Skov fra Danaflex bød velkommen og præsenterede sine to medarbejdere der deltog. Det var Else Lissau og Christine Kongsmark. Han fortalte om Danaflex historie, hvordan hans far i sin tid startede firmaet op, og om hvordan de begyndte et samarbejde med Cochlear tilbage i 1989, det var meget spændende Stående fra venstre: Christine Kongsmark, Morten Klarskov, Ann Astrup, Henriette Klindt, Lone Larsen, Janni Glæsner, Jeanette Gille, Anna-Marie Skov, Olivia Rasmussen, Sira Pedersen Forrest fra venstre: Hanne Sandgård, Kristian Skov, Rene Falk Jensen, og Kenneth Jensen at høre om. Der er sket meget siden dengang til i dag, hvor Danaflex står for al salget af Nucleus produkter i Danmark. Derefter fik Janni Glæsner ordet og fortalte om sidste nyt fra CIF. Hver kontaktperson fortalte så, hvad der var sket i deres gruppe den sidste tid, og hvad vi forventede os af kurset denne gang. Netværksgrupperne kører godt alle steder, så det er tydeligt at der er behov for at mødes med andre CI-brugere. Vi fik flere nye ideer til, hvad vi kunne bruge i vores egne grupper rundt omkring i landet. I Århus kører det godt. Vi har altid et godt fremmøde og ser altid nye ansigter fra gang til gang. Det gør at vi har lysten og gejsten til at køre gruppen. Deltagerne er altid gode til at hjælpe til med det hele, det er bare guld værd. Sonja kom også med nogle praktiske oplysninger og svarede på div. spørgsmål omkring netværket. På hotel Hesselet kom vi frem til aftenen og vi skulle spise. Det var en super lækker middag med god vin til og masser af socialt samvær. Lørdag morgen vågnede vi op til en ny dag og havde det været forår, havde det været en fantastisk oplevelse at se solopgangen fra øst. Men i januar var det hele bare mørkt. Vi kunne ane, at nogle havde valgt at tage en løbetur derude i kulden. Kristian Skov var en af dem. Kl startede Janni med et oplæg om en god mødeledelse og hvad er det. Der var vi mange der fik noget med hjem, vi kan bruge af. Kristian Skov overtog ordet og fortalte om firmaet Cochlear i Australien. Deres produkter er bl.a. høreapparater og Nucleus. Nucleus er vores CI implantater og processorer. Nucleus produkterne sælges fra Danaflex, som ejes af Kristian Skov. Der er mange der roder rundt i de begreber. Cochlear, Nucleus og Danaflex. Derefter gennemgik vi de forskellige apparater og hvilke problemer der kan være for CI-brugerne, som der er løsninger på. Anna Marie Skov fortalte om hendes succes med at søge 18 midler i Holstebro kommune til brug i sin gruppe bl.a. til foredragsholdere. 14 Cochlear Implant Foreningen juni 2012

15 Vi sluttede af med gruppearbejde, hvor vi bl.a. gennemgik også fjernbetjeningen til CP810, som kan være svær at finde rundt i for nogle brugere. Pludselig var det tid til at sige farvel til hinanden, og kl. 15 gik Preben og jeg tilbage til stationen for at tage toget tilbage til Skanderborg. Vi kunne desværre ikke køre med Jeanette, da hun skulle køre lidt før hjem om lørdagen. Vi takker for et rigtig godt kursus, det var guld værd også stor tak til Danaflex for et dejligt ophold på Hotel Hesselet og for den flotte CI-kuffert med et nyttigt indhold, som vi er meget glade for. Kreativ weekend i Greve medborgerhus Sæt X i kalenderen lørdag den 27. oktober, i tidsrummet fra kl til kl , hvor Sussie Herold, Hanne Witcetz Smidt, Kirsten Rosenhof, Berit og Teddy Larsson, Maria Ravn, Helen Huess, Sonja Thomsen og Janni Glæsner igen tager imod i Greve Borgerhus. Måske kommer der flere udstillere til. Har du selv lyst til at deltage, så send en mail til Nærmere følger på hjemmesiden. Bemærk at i år udstiller vi kun om lørdagen. Glæder os til at se dig/jer. Cochlear Implant Foreningen juni

16 16 Cochlear Implant Foreningen juni 2012

17 Mange mødte op for at fejre Danaflex Bestyrelsesformand advokat Torsten Pedersen overrækker gave til Kristian Skov Kristian Skov takker Strålende solskin på pladsen foran Danaflex i Birkerød en perfekt 1. maj dag Danaflex 25-års jubilæum JPSN = ved JPSN Første maj er for de fleste en halv fridag og mange tager ud i det grønne et eller andet sted i det danske rige for at høre en tale med et eller andet politisk motiv. Første maj i år var en dag, hvor solen skinnede, kirsebærtræet blomstrede og derfor blev mange lokket ud til Fælledparken. Men det var ikke alle, der var der, vi var mange, der havde valgt at besøge Danaflex i stedet for, for her kunne man nemlig fejre 25 års jubilæum. Nogle kom endog langvejs fra, eksempelvis havde Anna Marie Skov rejst fra Holstebro og Kenneth Jensen havde valgt at tage turen fra Bornholm for at være med til at markere festlighederne hos Danaflex. Cochlear Implant Foreningen juni

18 Den gamle og den nye bestyrelse Den nye bestyrelse Henriette, Palle, Karen, Janni, Ellef og Sonja er klar til at tage en tørn 18 Cochlear Implant Foreningen juni 2012

19 Vi ønsker tillykke Runde fødselsdage i 1. halvår 2012 Januar: 40 år Anne Thede Lorenzen 50 år Brian Wulff Februar: 50 år Flemming Jensen 70 år Sven Henriksen Marts: 80 år Knut Hess April: 40 år Jennie Westh Maj: 40 år Brian Boss Henrichsen Juni: 60 år Karen Falkesgaard 70 år Hedevig Thomsen Hvis dit navn mangler i listen, er det fordi vi mangler oplysninger om din fødselsdato i medlemskartoteket. Ønsker du ikke din runde fødselsdag markeret i Nyhedsbladet mail da til kassereren. Husk at sende en til kassereren Karen Aggerholm, Morelgården 29, 2620 Albertslund, ved adresseændring, ny , CI nr. 2 o.s.v. På forhånd tak for hjælpen. Tandlæge Benedikte Winkelhorn (CI bruger) Ordrupvej 55 B 2. sal 2920 Charlottenlund Tlf SMS Ligger tæt på Ordrup st., der er elevator og gode parkeringsforhold JPSN = Bestyrelsen Formand: Janni Glæsner Rosenvangsvej Greve SMS: cochlearimplant.dk Næstformand og netansvarlig: Sonja Thomsen Søndergade 3, st. tv Sønderborg cochlearimplant.dk Kasserer: Karen Aggerholm Morelgården Albertslund cochlearimplant.dk Sekretær: Aase Nielsen Østervangen 29, Skovby 8464 Galten cochlearimplant.dk Bestyrelsesmedlem: Henriette Klindt Nørremarksvej Varde cochlearimplant.dk Redaktør: Jens Palle Søvsø Nielsen Snerlevej Gentofte Sms: cochlearimplant.dk Find også gruppen på Cochlear Implant Foreningen Cochlear Implant Foreningen juni

20 CI24RE seriens cochlear implanter giver et valg Cochlears elektrode portefølje - så unik som brugerne. Contour AdvAnCe elektrode Slim Straight ElEKtrODE Hybrid L24 ELEKTrOdE Straight ELEKtrODE CI-kirurger er lige så forskellige som de personer de hjælper. Nogle foretrækker placering via det runde vindue; andre foretrækker cochleostomi; for mange er det allervigtigste at bevare resthørelse. Cochlears elektrode portefølje - branchens mest fyldestgørende - giver mulighed for at vælge den optimale elektrode - uanset klinisk behov. Branchens kvalitetselektrode til placering tæt på modiolus. Branchens elektrode i optimal længde til højfrekvens høretab. * Branchens tyndeste elektrode i fuld længde. * Bringer mennesker sammen Global leder Engagerede visionære teams Løsninger for livet Kontakt os for yderligere information eller besøg vores website. * understøttende data udleveres på forlangende Cochlear, det eliptiske logo, Contour Advance og Hybrid er varemærker tilhørende Cochlear Limited. N34939F ISS3 OCT11 Danish translation

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen 31. årgang Nr. 31 11. september 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.com/dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Indlæg til konferencen på CBG den 6. marts 2014 Cochlear Implant Foreningen. (CI)

Indlæg til konferencen på CBG den 6. marts 2014 Cochlear Implant Foreningen. (CI) Indlæg til konferencen på CBG den 6. marts 2014 Cochlear Implant Foreningen. (CI) Voksne CI-brugere I Danmark er der 1124 voksne CI-brugere, heraf har 216 fået 2 implantater. Jeg er en af de 216. Rapporten

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi Kære Alle på Veteranhjem Midtjylland i Aarhus Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi kan få en masse timer med aktiviteter udenfor endnu. Det er ved

Læs mere

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april   forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o April 2011 Med foråret kommer Lillebrorlotteriet! Siden 1984 har 4. gilde deltaget i salget af de før så karakteristiske lodder. Moderne tider har også præget lotteriet, således, at der i de senere år

Læs mere

Der er desværre ikke så meget læsestof denne gang, så jeg beder Jer se på hjemmesiden www.nihekla.dk, hvor der vil stå en masse om arrangementer.

Der er desværre ikke så meget læsestof denne gang, så jeg beder Jer se på hjemmesiden www.nihekla.dk, hvor der vil stå en masse om arrangementer. Hekla Nyt Så blev det tid til næste Hekla Nyt. Jeg beklager, det er kommet så sent, men der har været problemer med elektronikken og været ramt af sygdom, så har først kunne færdiggøre bladet nu. Der er

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

UniqueDanmark DEN LANDSDÆKKENDE FORENING. For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser. Læs i dette nummer om bla. : Nr.

UniqueDanmark DEN LANDSDÆKKENDE FORENING. For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser. Læs i dette nummer om bla. : Nr. Nr. 3 November 2007 DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser Læs i dette nummer om bla. : - Nyt fra bestyrelsen - Søskende kursus - Lalandia - Sjælden

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne I løbet af foråret er sket mange forskellige aktiviteter for beboerne i klynge 1. Nedenunder kommer et lille udpluk af de mange aktiviteter: Bowl n Fun i Viborg På beboernes husmøde

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt!

Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt! Kildeskolenyt! Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt! Nu er det slut med spild af en masse papir og et Kildeskolenyt!, som kun kan læses af de få. Marts 2010 10. årgang nummer 3 Kildeskolen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver:

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Tak for jeres arbejde med at ajourføre slægtsregnskabet. Jeg kan fortælle, at vores mor 6.7. Else Kirstine (Stinne)

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

--- Storagergaard Fritidshjem --- En Portion Fritter. September 2017

--- Storagergaard Fritidshjem --- En Portion Fritter. September 2017 --- Storagergaard Fritidshjem --- En Portion Fritter September 2017 "Madam Blå" danser "Boogie-Woogie" med børn og forældre Gl. Landevej 15 2620 Albertslund www.storagergaard.dk erik.romer@albertslund.dk

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

COMFORT DIGISYSTEM. Elevmikrofonsystem

COMFORT DIGISYSTEM. Elevmikrofonsystem COMFORT DIGISYSTEM Elevmikrofonsystem Hørelsen er vejen til information Hvorfor trådløse systemer med flere mikrofoner? I løbet af en skoledag kommer der mange informationer fra såvel lærer som elever.

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 1 September 2009. Billedet er fra opvisningen på Solbjerg Plads - Foreningernes Dag

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 1 September 2009. Billedet er fra opvisningen på Solbjerg Plads - Foreningernes Dag Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 1 September 2009 Billedet er fra opvisningen på Solbjerg Plads - Foreningernes Dag 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Anitta skriver. 23. december kl. 14.00 er der julegudstjeneste i salen. Jeg ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår.

Anitta skriver. 23. december kl. 14.00 er der julegudstjeneste i salen. Jeg ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår. Plejecenter Skovvænget December 2015 Anitta skriver I dette nummer: Anitta skriver 1 Fødselsdage mv. 2 Værd at vide.. 3 Bruger/ pårørenderåd Høreomsorg Venner af Skovvænget 4 4 4 Aktiviteten 5 Billeder

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Waw for en weekend lige ved og langt fra

Waw for en weekend lige ved og langt fra Waw for en weekend lige ved og langt fra Her kommer der lidt ord omkring vores weekend på Rømø hvor vi spillet slutspil om DM i år Som i nok ved så måtte vi desværre nøjes med sølv i denne sæson men f

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Fredagsbrev. Klasselærerfordeling næste år

Fredagsbrev. Klasselærerfordeling næste år 11/12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ST MARIAN ANET HANS BERVIG JEPPE OLE ASGER GITTE SPROGØ NE TE MARTIN CHRIS TIAN INGRID KARIN 12/13 TINE CHRIS TIAN SPROGØ MARIAN- NE ANET TE JEPPE HANS MARTIN OLE ASGER GITTE

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 71 Svarprocent: 76% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er nogen

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Evalueringsresultat. Årsmøde 2011

Evalueringsresultat. Årsmøde 2011 SLA SAMMENSLUTNINGEN AF LOKALARKIVER Evalueringsresultat Årsmøde 2011 Quality Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 - Middelfart Tel.: 6343 6363 e-mail: park@millinghotels.dk Jeg er: Alder: 40 år > 2 40-40

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Med håbet om, at vi i det nye år, kan udbygge netværket til gav og glæde for os alle ønskes I et rigtigt godt nytår.

Med håbet om, at vi i det nye år, kan udbygge netværket til gav og glæde for os alle ønskes I et rigtigt godt nytår. FRA Først vil vi ønske alle vores medlemmer et rigtig godt nytår, hvor vi vil håbe at der sker yderligere fremskridt i udforskningen af sclerose gåden. Det er måske ikke et så ringe ønske, slet ikke efter

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

MØLLEVANGENS Talerør August 2012

MØLLEVANGENS Talerør August 2012 MØLLEVANGENS Talerør August 2012 Med Annemette s søn, Jacob, har vi i sommerferien haft en ekstra pedel-medhjælper! Avisredaktion Marie Thomsen Marie Johansen Inger Knudsen Ruth Nørgaard Deadline: Den

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Center for Kommunikation og Hjælpemidler. Cochlear Implant. Høreområdet

Center for Kommunikation og Hjælpemidler. Cochlear Implant. Høreområdet Center for Kommunikation og Hjælpemidler Cochlear Implant Høreområdet Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Vejle Amt er en amtslig institution under Socialudvalget. Centret varetager opgaver i henhold

Læs mere

MGP i Sussis klasse.

MGP i Sussis klasse. Side 1. MGP i Sussis klasse. Hans Chr. Hansen. Alrune. Side 2. 1. MGP i 2.b. Sussi har musik i skolen. Det har alle jo. Hun elsker de timer. De laver alt muligt i musik. De slår rytmer. De leger. De synger

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere