10 års jubilæum. 25 års jubilæum. CIF ønsker alle en go sommer. CI foreningen fejrede. 10 års jubilæum. på Severin i Middelfart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 års jubilæum. 25 års jubilæum. CIF ønsker alle en go sommer. CI foreningen fejrede. 10 års jubilæum. på Severin i Middelfart"

Transkript

1 COCHLEAR C O C H L E A R IMPLANT I M P L A N T FORENINGENF O R E N I N G E N Foreningen for voksne CI-brugere Nyhedsblad N Y H E D S B L A D Juni U N I årgang Å R G A N G Nr. N R. 1 CIF ønsker alle en go sommer CI foreningen fejrede 10 års jubilæum på Severin i Middelfart 10 års jubilæum Netværksmøde på Døve Slottet i Vejle. Generalforsamlingen i Tåstrup Kulturhus Danaflex fejrede 25 års jubilæum hjemme på adressen 25 års jubilæum Karin og Ulrik har husket det gode humør. UHM... en dejlig kage. - Møde på tværs i Ribe. Læs mere om disse arrangementer og meget andet i dette blad

2 Mere energi! Nu behøver jeg ikke længere anstrenge mig så meget for at kunne høre, hvad andre mennesker siger. Nye muligheder for dig, der vil høre bedre på jobbet Comfort Digisystem gør talen tydeligere og reducerer baggrundsstøjen før den når dit høreapparat eller CI. Den klare lyd gør det lettere at høre, forstå og være mere deltagende - derfor får du mere energi på jobbet og i fritiden. Tlf.: Cochlear Implant Foreningen juni 2012

3 Indhold Formanden har ordet IT-kursus på Castberggård Prosodi hvad er det? Spørgeskema til CI-centrene CI-2012 Den 12. internationale CI konference afholdt i Baltimore CI-foreningen har fået en maskot CIFs efterårskursus CI Foreningens generelforsamling og 10 års jubilæumsfest Forsikring og CI apparater Kursus for CIF netværkskontaktpersoner i Nyborg Kreativ weekend i Greve medborgerhus Danaflex 25-års jubilæum Vi ønsker tillykke Bestyrelsen Cochlear Implant Foreningen Redaktion: Jens Palle Søvsø Nielsen Snerlevej Gentofte Sms: mail: Annoncer: Jens Palle Søvsø Nielsen Sats og tryk: Als Offset Augustenborg Tlf Oplag: 750 ISSN: Næste nummer af CIF nyhedsblad udkommer midt i november. Deadline for dette nummer er den 15. oktober. Formanden har ordet Generalforsamling I år blev CIFs generalforsamling som bekendt afholdt i Middelfart på Severin Kursuscenter. Vi var 96 deltagere til generalforsamlingen, der gik over al forventning. Tak til alle jer, der havde fundet vej til Middelfart. Her i bladet kan I læse meget mere om selve GF. Tak til den gamle bestyrelse En stor tak skal lyde til Benedikte Winkelhorn, som i knap 6 år har ydet en kæmpeindsats for CIF fra sin bestyrelsespost. Benedikte har været næstformand og kursusansvarlig. En stor tak skal også lyde til Lone Larsen, der har været CIFs redaktør igennem 2 år. Også en stor tak til Aase Nielsen og Ulrik Jensen, der begge trådte ind i bestyrelsen i deres egenskab som suppleanter. Tak til jer alle og god vind fremover. Velkommen til den nye Så vil jeg byde velkommen til vores 3 nye bestyrelsesmedlemmer, Karen Aggerholm, der blev valgt som kasserer, Jens Palle Søvsø Nielsen er CIFs nye redaktør og Ellef Bender er CIFs nye sekretær. I er allerede blevet kastet hovedkulds ud i eksisterende arbejdsopgaver og helt nye opgaver i CIF. Vi har afholdt det første bestyrelsesmøde og alle glæder sig meget til at arbejde for CIF. Vi er i øjeblikket 302 medlemmer, hvoraf 77 er støttemedlemmer. Jubilæumsfesten Efter en veloverstået GF var der tid til at nyde de smukke omgivelser ved Severin, inden vi klædte om til festen. Det blev et brag af en fest, hvor det er mit indtryk, at alle hyggede sig gevaldigt. Desværre virkede musikanlægget ikke hos Severin som lovet. Dette beklager vi naturligvis meget, da alle havde lyst til at danse videre efter 2 timer med Bjørn Petersens festlige 3 mands band. Musikken var sponsoreret af Comfort Audio og Oticoon stor tak for dette. Tak skal også lyde til Danaflex for ekstra sponsorstøtte til middagen. Nyt bestyrelsesmedlem Ellef Bender har den 23. maj valgt at trække sig ud af bestyrelsesarbejdet efter en meget kort periode. Derfor er første suppleanten Aase Nielsen trådt ind som nyt bestyrelsesmedlem. Aase er dog ikke ny i denne sammenhæng, idet hun tidligere har været suppleant og ligeledes har været bestyrelsesmedlem frem til generalforsamlingen i marts. Vi byder velkommen til Aase og håber på et godt samarbejde. Cochlear Implant Foreningen juni

4 Jubilæumslotteri Den 23. november blev bestyrelsen enige om, at vi ville forsøge os med at afholde et lotteri i anledning af jubilæet. Da der ret hurtigt var indsamlet gevinster for et større beløb, kunne vi ikke nøjes med at afholde et lotteri på under Dette er grænsen for at man skal søge tilladelse hos Spillemyndigheden. Der blev indleveret 284 gevinster til en samlet værdi af kr ,00. Det var fuldkommen overvældende stor tak til alle bidragsyderne. Vi var virkelig fortrøstningsfulde med alle de flotte gevinster. Med 4000 kuverter ville det betyde, at hvert medlem skulle afsætte/ købe 13 kuverter for at alle blev solgt. Sådan gik det desværre ikke. I kan se regnskabet på hjemmesiden. Men en stor tak skal lyde til alle jer, der har støttet CIF med køb af kuverter og ikke mindst alle jer, der har været med til at sælge kuverterne. De overskydende gevinster vil bla. blive solgt ved lotteri på efterårskurset og ved andre CIF relateret arrangementer. Kursus for netværkskontaktpersonerne Den 13. og 14. januar 2012 var CIFs netværkskontaktpersoner fra hele landet inviteret på kursus på Hesselet ved Nyborg af Danaflex. Det blev et meget spændende og hyggeligt døgn, hvor vi lærte om elektroder, vedligeholdelse af CI, tilbehør, fjernbetjeningen osv. Der blev stillet mange tekniske spørgsmål om de problemer, vi kan støde på i hverdagen. Det var et meget udbytterigt kursus for os alle. Har I problemer med jeres CI, så kan I roligt spørge jeres lokale netværkskontaktperson. CI-2012 International CI konference i Baltimore Umiddelbart før deadline til dette blad, kom jeg hjem fra 4 begivenhedsrige dage i Baltimore. Danaflex havde inviteret mig med til dette store arrangement. Det bliver kort omtalt i dette blad, og i december bladet vil der følge en større artikel. Sommerferie Til sidst vil jeg ønske jer alle en rigtig dejlig sommer med mange hyggelige stunder. Husk cykelhjelmen, hvis I drager ud i fædrelandet på cykel. Jeres USB stick og adresse på jeres nærmeste CIreparatør, hvis I rejser på ferie i udlandet. En tørrebrik i en lille plasticbeholder er også en god idé og benyt jer af mulighederne for at låne/leje en ekstra processor hos jeres CI-producent. Til sidst husk at skrive til bestyrelsen, hvis der er noget I synes vi skal arbejde videre med, eller I har en god idé. Det er dejligt at få mails fra jer og følge med i, hvad der rører sig rundt om i landet. Mange varme sommerhilsener Janni IT-kursus på Castberggård af Sonja Thomsen Der var stor glæde i bestyrelsen, da Kristian Skov fra Danaflex i efteråret tilbød, at de ville betale for et intensivt IT-kursus for 3 af CIFs bestyrelsesmedlemmer. Henriette Klindt, Aase Nielsen og jeg tog imod det tilbud og drog til Castberggård fra hver vores retning den 7. februar 2012 i ca. 15 graders frost, her fik vi et par dage med en intensiv undervisning af Vibeke Stendorf. Vi kom langt omkring på hver vores computer, Henriette og jeg havde vores egen bærbar med, mens Aase lånte en på stedet. Vi lærte især om brug af Excel, men også om word og filhåndtering, da det netop er det, vi har mest brug for i vores bestyrelsesarbejde. Vi fik alle 3 rigtig meget ud af det kursus, så herfra skal lyde en stor tak til Vibeke Stendorf for et par gode undervisningsdage, hvor du med stor tålmodighed guidede os igennem div. programmer. Også en kæmpestor tak til Kristian Skov for sponsorering af det IT-kursus. 4 Cochlear Implant Foreningen juni 2012

5 Cochlear Implant Foreningen juni

6 Prosodi hvad er det? JPSN = ved JPSN Nogle af dette blads læsere har sikkert besøgt David Morris, som arbejder på Københavns Universitet på Amager. David er i gang med at lave en ph-d afhandling i emnet prosodi, men hvad er prosodi egentlig? Læs med her: I talesproget er et ord ikke bare et ord. Når vi eksempelvis udtaler et ord, der ender på d, oplever vi ofte at d er stumt. Det gælder f.eks. ord som hund, mord, bord. Fjernes d i disse ord har vi tre andre ord: hun, mor og bor. Udtalemæssigt er der en lille forskel på ordene og det er blandt andet disse udtaleforskelle, prosodien beskæftiger sig med. De tre nævnte ord-par volder normalt ikke problemer i en sætning, sandsynligvis heller ikke for os som CI-brugere, og alligevel, med hånden bag dit CI, kan du da høre, hvad er morens mordvåben er i nedenstående makabre sætning? En mor begik et mord med et bor En mor begik et mord med et bord Umiddelbart tror jeg, det er de færreste, der kan det! Eller hvad siger forskningen? For at finde ud af det, har jeg stillet et par spørgsmål til David Morris. David og min korrespondance kan du læse herunder. JPSN: Kan du kort fortælle noget om dig selv og din baggrund for at forske i prosodi? DM: Jeg er audiolog og er først og fremmest interesseret i at folk kommer til at høre. Derudover er jeg interesseret i, hvordan folk hører og hvad vi kan gøre for at de kommer til at høre bedre. Min interesse i prosodiforskning blev grundlagt gennem et studie blandt kinesisk børn, hvor deres sprogopfattelse blev testet ud fra den forstærkning, børnenes høreapparater gav. Undersøgelsen blev lavet i Hong Kong, hvor der tales kantonesisk, som er et såkaldt tonalt sprog med 6 forskellige toner. Dvs. der er forskellige stemmelejevariationer som kan give en stavelse en helt anden betydning. Det tilsvarende kalder vi stød på dansk. I dette studie kigges også på støjens påvirkning ved lytning. Det er en vinkel som jeg arbejder med i mit ph.d.-projekt. JPSN: Nu har jeg indledningsvis beskrevet hvordan jeg umiddelbart opfatter prosodi, altså, at det handler om ord, men kan du uddybe hvad prosodien egentlig er? DM: Prosodi er en dimension af sproget, der er mindre undersøgt i forhold til den rene taleforståelse som kun fokuserer på semantisk forståelse. Der er allerede lavet forskning i prosodi med fokus på bedømmelsen af spørgsmål/ deklarative sætninger, emotion og tryk i sætninger. Jeg har i stedet valgt at kigge på de små variationer som forekommer i talesproget. En svensk lingvist ved navn Gösta Bruce har kaldt det for mikroprosodi. Mikroprosodi indebærer fænomener som stød, ordtryk og vokalens kvalitet og kvantitet. Mit nuværende projekt er en undersøgelse af hvordan psykoakustiske målinger sammen med tale influerer på ovennævnte fænomener. JPSN: Hvad kan alt det her bruges til? DM: Prosodiopfattelsen er en integreret del af mundtlig kommunikation. Opfattelse af prosodiske signaler har været knyttet til sprogtilegnelse hos børn og er derfor yderst relevant. Idéen om prosodic bootstrapping indebærer, at barnet bruger prosodiske markører til at hjælpe med opdagelsen af syntaktisk opbygning. Med mit fokus på prosodi har dette projekt også relevans for tryk perception og tonalt sprog. Projektet vil også give viden om acceptable kommunikationsmil-jøer for CIlyttere og give en fornemmelse af de fordele, som forbedret kodning af prosodi i cochlear implantater kan give. Til sidst vil jeg gerne tilføje at det er en ren fornøjelse at have noget at gøre med mennesker som har CI. I har taget den nye teknologi til jer og bogstavligt talt fået det ind under huden. For flere af jer var høretabet sikkert en skuffelse (for at sige det mild), men I har på en inspirerende måde vendt det på hovedet. I er bare så seje! JPSN: Tak til dig David, fordi du gav dig tid til at tale om prosodi. 6 Cochlear Implant Foreningen juni 2012

7 Spørgeskema til CI-centrene De oplyste tal er fra til og med Spørgsmål Svar fra Aarhus v/ Minna Sandahl Svar fra Odense v/ Aksel Grøntved Vi har ikke modtaget svar fra Gentofte inden deadline 1 Hvor mange voksne over 18 år er blevet CI opereret siden sidste spørgeskema? Hvor stor en andel af denne gruppe er under 40 år? a) Hvor mange heraf bilateralt? b) Antal operationer hvor indgrebet er udført simultant? c) Antal operationer der er udført sekventielt? 2 Hvor mange fik henholdsvis Der er foretaget 34 operationer på øre 1 (nye pt) Af de primært opererede er 7 under 40 år og 1 af dem, som er opereret på øre 2 Der er foretaget 7 operationer på øre 2 i 2011 Ingen 6 64 i % 17 Alle 7 11 I vil kunne læse tallene på hjemmesiden, så snart vi modtager dem. a) Advanced Bionics 1 AB 1 b) Nucleus 40 Nucleus 21 c) MedEl Ingen MedEl 42 3 Hvor mange ex-plantationer er foretaget i denne periode? 3 explantationer i Hvad er den hyppigste årsag til fjernelse af implantatet? 4 Hvad er kriterierne for hvilket produkt I anbefaler til den kommende bruger? 5 Hvor mange voksne personer forventer Gentofte, Odense og Århus, at operere i 2012? Heraf hvor mange bilateralt? 6 Har den kommende bruger indflydelse på tilbuddet om 1 eller 2 implantater? 7 Forefindes venteliste for ikke akutte patienter hos jer? Hvor lang er den gennemsnitlige ventetid? 8 Forventer man større antal CI operationer på voksne i 2012 i forhold til 2011? Heraf 2 på grund af fejl med elektroden (CI512) og 1 på grund af infektion De kommende bruger får lov til selv at bestemme med mindre der er meget særlige forhold, som gør sig gældende Vi forventer at operere nogenlunde det samme antal i 2012 som i 2011 altså ca Også det samme antal bilateralt, men fortsat kun sekventielt Nej, det er CI centrets afgørelse Ja, der er godt ½ års ventetid på at komme i gang med udredningen Nej nogenlunde samme antal Teknisk problem med CI Brugervenlighed Driftsikkerhed Kvalitet OUH : Ja, der er altid dialog Nej 2 3 mdr. Ja Cochlear Implant Foreningen juni

8 CI-2012 Den 12. internationale CI konference afholdt i Baltimore af Jannie Glæsner Efter en flot invitation fra Danaflex, mødtes jeg den 2. maj kl i lufthavnen i Kastrup med: Kristian Skov Danaflex, Christine Kongsmark Danaflex, Michael Bille Gentofte, John Gotshalk Gentofte, Jesper Andersen Gentofte, Minna Sandahl Aarhus, Anders Dahl Aarhus og Jens Wanscher Odense. Efter en flyvetur på 9 timer mellemlandede vi i Chicago og fløj herefter knap 2 timer til Baltimore. Vi tjekkede ind kl på hotellet og var klar til en bred vifte af spændende foredrag næste morgen. Andre former for implantabelt udstyr Derudover var der udstillinger med plakater, der beskrev resultater fra diverse undersøgelser/ forskning fra stort set hele verden. Her var der bla. fint besøg fra Danmark. Kirsten Worsøe og Ditte Søbæk Johansen fra CSU i Roskilde udstillede en flot plakat med deres resultater fra musikundervisningen i Roskilde. Et tilskud fra Danaflex havde gjort deres tur mulig. Selv David Morris mødte jeg på konferencen. I kan læse en artikel af David andetsteds i bladet. I decemberbladet vil jeg vende tilbage med en artikel om de foredrag, jeg overværede. Søndag eftermiddag rejste vi hjem igen fyldt med gode indtryk, erfaringer og spændende nyt om CIområdet. Det var en helt fantastisk oplevelse at være blandt så mange mennesker, der alle brænder for CI og andre løsninger, der er med til, at vi kommer til at høre så godt som muligt. Til orientering var jeg igennem de såkaldte kropsscannere et par gange i forbindelse med indrejsen i USA. Mine CI var tændt, og der var ingen mislyd eller lignende at høre. Jeg blev heller ikke spurgt om, hvad det var. Så kære CIvenner ingen grund til bekymring, I kan roligt gå igennem disse scannere med jeres CI. Stor tak til Danaflex, fordi I inviterede mig med. Jeg håber, at CIFs medlemmer vil få glæde og gavn af de erfaringer, jeg har fået med hjem. På konferencen var der ca deltagere fra hele verden. Efter velkomsttalerne kunne man vælge mellem foredrag i en af de fire store foredragssale. Det var meget professionelt. Hver taler havde ca. 10 minutter til sit indlæg. Det blev vist på storskærme og tolket med skrivetolkning. Hvordan tolkene gjorde det, fandt jeg desværre ikke ud af. Men hurtigheden og kvaliteten af tolkningen lå langt over, hvad vi er vant til i Danmark. Jeg var imponeret. Kirsten Worsøe og Ditte Søbæk Johansen foran den flotte plakat Programmet indeholdt følgende overskrifter: Medicinsk Audiologi Rehabilitering Erfaringer med børn 8 Cochlear Implant Foreningen juni 2012

9 CI-foreningen har fået en maskot af Sonja Thomsen Da Hanne Vitcetz Smidt ved Kreativ Weekenden i Greve i oktober lovede at sy en bamse med 2 CI til CI-foreningens jubilæumslotteri, sagde jeg med et smil, at den bamse ville jeg meget gerne vinde. Mens jeg er i gang med at sælge lotterikuverterne, får jeg besøg af venner fra Esbjerg, og de køber 6 lotterikuverter, hvor der var gevinst i de 3 kuverter, og den ene gevinst var CI-bamsen Victor. Jeg fik store øjne og udbrød: Den bamse vil jeg bare så gerne have. Heldigvis fik jeg lov til at købe bamsen af dem, hvilket jeg blev jublende glad for. Bamsen har Hanne på forhånd døbt Victor, og han skal fremover være CI-foreningens maskot, men han skal have sit hjem hos mig. Han kommer med mig til alle de arrangementer i CIF, som jeg selv deltager i, så han vil komme lidt omkring og bliver set. Der følger en sød lille historie med Victor, skrevet af Hanne Vitcetz Smidt, den lyder sådan: Victor er en bamsefyr, der ved, hvad han vil og med et frækt glimt i øjet. Han elsker at blive nusset og være med hvor tingene sker. Han kan godt finde på at drille, hvis han bliver overset. Victor er CI-bruger på begge ører, han er født døv. I dag elsker han at lytte til musik og at der bliver snakket med ham. Mine bamser er håndsyet, de er syet i bamsestof og fyldt med naturfyld, karte uld, og syet som bamser blev syet for 100 år siden. Jeg er meget glad for at Victor blev min og dermed CIFs maskot. CIFs efterårskursus 2012 Kære medlemmer, i år har vi valgt at kalde vores tema CI velvære i skønne omgivelser. Denne gang vil det foregå i Korsør på Grand park Hotel, Ørnumvej 6 i Korsør. I dagene 5-7. oktober Program (med forbehold for ændringer): Fredag: Jakob Høgsbro er tilbage og vi laver ny CI CD. Lørdag: Minna Sandahl CI koordinator fra Aarhus fortæller hele formiddagen. Søndag: Teknik. Under HELE opholdet vil der være mulighed for at benytte hotellet faciliteter se hjemmeside: Prisen vil være: Dobbeltværelse: medlemmer 1.600,00 kr. pr. person, støttemedlemmer 1.850,00 kr. pr. person. Enkeltværelser: medlemmer 2.000,00 kr. pr. person, støttemedlemmer 2.250,00 kr. pr. person. Priser for ikke-medlemmer: Enkeltværelse 2.500,00 kr. og dobbeltværelse 2.100,00 kr. Detaljeret program sendes til alle medlemmer. Varme hilsner bestyrelsen Cochlear Implant Foreningen juni

10 CI Foreningens generelforsamling og på Severin i Middelfart, lørdag den 17. marts 2012 Af Ulrik Jensen Lad det være sagt med det samme, det var en dejlig dag, vejret var gunstigt og humøret i top hos alle. Masser af glade CI-brugere begyndte at dukke op omkring kl og snakken gik lystigt over sandwich og en øl eller sodavand. Kl , begyndte den officielle del af dagens program, nemlig CI foreningens Generalforsamling. Der blev taget afsked med de afgående bestyrelsesmedlemmer og budt velkommen til de nye. GF gik hurtigt og over al forventning, således at der var plads til at styrke de personlige relationer yderligere over et veldækket kaffe, kage og frugtbord med udsigt til Lillebæltsbroerne. Snakken gik igen lystigt og der var tydeligvis masser af gensynsglæde rundt omkring. Herefter var der tid til omklædning til fest, som var lanceret til kl , det viste sig, at det kun var undertegnede med Frue, som ikke havde helt styr på klokken og ved ankomsten var der allerede gang i eneralforsamling Der hygges... Der hygges... F Feststemning Feststemning Jubilæumsfestaften Sonja Thomsen overrækker en gave til Benedikte Winkelhorn som tak for hendes mangeårige indsats i bestyrelsen Jubilæumslotteri Udvalg af præmier Jubilæumslotteri Uh, det er spændende 10 Cochlear Implant Foreningen juni 2012

11 10 års jubilæumsfest præsentationen af aftenens menu, lidt pinligt, men så kan man jo lære det :-/ Vi fik dejlig forret serveret ved bordene og kølig hvidvin til og herefter var der opstillet en større buffet med både laks, kød, diverse salater, pasta og kartoffel retter, alt sammen meget lækkert. Herefter nogle gode oste og dessert, flot akkompagneret af en dejlig økologisk rødvin. Nu skulle der spilles op til dans og aftens overraskelse sponsoreret af Comfort Audio og Oticon blev præsenteret i form af Bjørn Petersens 3 mands orkester, som hurtigt fik gang i danseskoene rundt omkring og sådan blev det ved helt frem til midnat. Selvom appetitten ikke var voldsom stor, var der alligevel plads til et dejligt pølsebord og som rundede en dejlig dag af på bedste vis. Næste morgen var der opstillet en dejlig morgenbuffet og det var ikke til at se på folk at de havde været sent i seng og tidligt oppe, snakken gik forsat med stor energi indtil der skulle tages afsked. Det var et dejligt døgn i CI regi, med masser af hygge, god snak, dejlig forplejning og alt sammen i nogle skønne rammer hos Severin ved Lillebæltsbroerne. eststemning Feststemning Feststemning Jubilæumslotteri Jubilæumsfestaften Jubilæumssangkor Kenneth Jensen synger for, men havde sit hyr med at få damerne og herrrerne op og stå de rigtige steder Så er der klar til salg af lodsedler Jubilæumslotteri Se lige her, der er vist gevinst Jubilæumslotteri Alle var dybt koncentrerede Jubilæumslotteri... og der var kø ved boden Cochlear Implant Foreningen juni

12 Udsigten fra Severin var formidabel... selv om natten Spærret hjemmeside Velkommen til Severin I sidste nummer skrev Morten Klarskov om CI musiktræning og nævnte en hjemmesi være god at bruge, hvis man vil lytte til musik på sin PC. Den af Mortens hjemmeside er i dag spærret. En forsmag på det kulinariske, der ventede os til festmiddagen Der var lækre kager til kaffen Spærret hjemmeside I sidste nummer skrev Morten Klarskov om CI musiktræning og nævnte en hjemmesideadresse, som kunne være god at bruge, hvis man vil lytte til musik på sin PC. Hjemmesiden er i dag spærret. 12 Cochlear Implant Foreningen juni 2012

13 Forsikring og CI apparater Skulle man være så uheldig at miste sit CI på den ene eller anden måde, vil det i første omgang være en sag for det offentlige og det hospital man er tilknyttet. Såfremt de ikke vil eller kan erstatte et nyt, må man henvende sig til sit eget forsikringsselskab, indboforsikringen og søge erstatning for den skete skade. Her skal man være opmærksom på, at der generelt ingen dækning er ved situationer, hvor CI et blot er forsvundet. Der skal altså være tale om en typisk hændelse, som er dækket på indboforsikringen, fx brand og tyveri /indbrud eller røveri) deadresse, som kunne På nogle indboforsikringer er der mulighed for at tilvælge dækningen plus, eller anden skade, som dækker skader, der sker på anden måde end ved brand og tyveri, fx beskadigelse ved fald, beskadigelse hvis CI et tabes, eller anden begivenhed, som ikke kan henføres til brand eller tyveri. De fleste forsikringsselskaber vil typisk have en merpræmie for denne udvidelse og der skal påregnes en selvrisiko på omkring kr i denne slags skadebegivenheder. I situationen med låne/lejeapparater, som fx er Danaflex s ejendom og de mistes, skades eller tabes, skal det anmeldes til ens egen indboforsikring, men som nævnt, vil en skadebegivenhed hvor apparatet blot er væk ikke kunne omfattes af nogen forsikring. Der er dog hjælp at hente under ansvarsforsikringen, de fleste selskaber dækker ansvar for tab/skade af lånte og lejede genstande, fx hjælpemidler. Der er dog også selskaber som ikke dækker lånte og lejede genstande, så en god idé kunne være at spørge sit ejet selskab om dette eller se i sine betingelser under punktet: Ansvarsforsikring. Til behagelig information, kan det oplyses at Købstædernes Forsikring på deres indboforsikring har dækning for anden skade, dog med en selvrisiko på kr og ligeledes dækker Købstædernes Forsikring vores kunders ansvar for lånte og lejede genstande i de første 30 dage af en låneperiode. Købstædernes Forsikring er Danmarks ældste forsikringsselskab med 251 år på bagen, vi tegner både private og erhvervsmæssige forsikringer. Besøg os evt. på SIGN board Også stærk inden for skrivetolkning! Dit kursuscenter i Trekantområdet. Vore kerneværdier er ærlighed, omtanke og professionalisme med fokus på holdning og ansvarlighed Læs mere om os på Vi dækker bredt med erfarne skrivetolke. Konferencer og foredrag også internationalt. Tolkninger på universitets- og gymnasialt niveau. Juridiske tolkninger. Hospitals- og lægetolkninger. Kirketolkninger. bestil på: Signboard, Rathsacksvej 5, 1862 Frederiksberg C tlf: Cochlear Implant Foreningen juni

14 Kursus for CIF netværkskontaktpersoner i Nyborg af Aase Nielsen Den januar i år, var vi til det halvårlige kursus på hotel Hesselet i Nyborg. Kurset var arrangeret i samarbejde med Danaflex. Preben Larsen, Jeanette Bille Gille og jeg er netværkskontaktpersoner i Århus området. Vi havde heldigvis alle mulighed for at deltage. Jeanette tog bilen derned, medens Preben og jeg fulgtes ad og tog toget fra Skanderborg til Nyborg. Herfra gik vi i det kølige og flotte solskinsvejr til Hotel Hesselet. Så lidt motion fik vi også. Og sikke et hotel vi kom frem til, store flotte værelser med pragtfuld udsigt ud over Storebælt og Storebæltsbroen. Her var alt, hvad man kan ønske sig. Preben og jeg kom lige præcis, da kaffen blev serveret med kage til. Comfort Audio havde venligst udlånt deres FM udstyr, det skulle lige afprøves og fungerede perfekt. Det var en ren fornøjelse at kunne høre alt. Der var også skrivetolke med storskærm. Kristian Skov fra Danaflex bød velkommen og præsenterede sine to medarbejdere der deltog. Det var Else Lissau og Christine Kongsmark. Han fortalte om Danaflex historie, hvordan hans far i sin tid startede firmaet op, og om hvordan de begyndte et samarbejde med Cochlear tilbage i 1989, det var meget spændende Stående fra venstre: Christine Kongsmark, Morten Klarskov, Ann Astrup, Henriette Klindt, Lone Larsen, Janni Glæsner, Jeanette Gille, Anna-Marie Skov, Olivia Rasmussen, Sira Pedersen Forrest fra venstre: Hanne Sandgård, Kristian Skov, Rene Falk Jensen, og Kenneth Jensen at høre om. Der er sket meget siden dengang til i dag, hvor Danaflex står for al salget af Nucleus produkter i Danmark. Derefter fik Janni Glæsner ordet og fortalte om sidste nyt fra CIF. Hver kontaktperson fortalte så, hvad der var sket i deres gruppe den sidste tid, og hvad vi forventede os af kurset denne gang. Netværksgrupperne kører godt alle steder, så det er tydeligt at der er behov for at mødes med andre CI-brugere. Vi fik flere nye ideer til, hvad vi kunne bruge i vores egne grupper rundt omkring i landet. I Århus kører det godt. Vi har altid et godt fremmøde og ser altid nye ansigter fra gang til gang. Det gør at vi har lysten og gejsten til at køre gruppen. Deltagerne er altid gode til at hjælpe til med det hele, det er bare guld værd. Sonja kom også med nogle praktiske oplysninger og svarede på div. spørgsmål omkring netværket. På hotel Hesselet kom vi frem til aftenen og vi skulle spise. Det var en super lækker middag med god vin til og masser af socialt samvær. Lørdag morgen vågnede vi op til en ny dag og havde det været forår, havde det været en fantastisk oplevelse at se solopgangen fra øst. Men i januar var det hele bare mørkt. Vi kunne ane, at nogle havde valgt at tage en løbetur derude i kulden. Kristian Skov var en af dem. Kl startede Janni med et oplæg om en god mødeledelse og hvad er det. Der var vi mange der fik noget med hjem, vi kan bruge af. Kristian Skov overtog ordet og fortalte om firmaet Cochlear i Australien. Deres produkter er bl.a. høreapparater og Nucleus. Nucleus er vores CI implantater og processorer. Nucleus produkterne sælges fra Danaflex, som ejes af Kristian Skov. Der er mange der roder rundt i de begreber. Cochlear, Nucleus og Danaflex. Derefter gennemgik vi de forskellige apparater og hvilke problemer der kan være for CI-brugerne, som der er løsninger på. Anna Marie Skov fortalte om hendes succes med at søge 18 midler i Holstebro kommune til brug i sin gruppe bl.a. til foredragsholdere. 14 Cochlear Implant Foreningen juni 2012

15 Vi sluttede af med gruppearbejde, hvor vi bl.a. gennemgik også fjernbetjeningen til CP810, som kan være svær at finde rundt i for nogle brugere. Pludselig var det tid til at sige farvel til hinanden, og kl. 15 gik Preben og jeg tilbage til stationen for at tage toget tilbage til Skanderborg. Vi kunne desværre ikke køre med Jeanette, da hun skulle køre lidt før hjem om lørdagen. Vi takker for et rigtig godt kursus, det var guld værd også stor tak til Danaflex for et dejligt ophold på Hotel Hesselet og for den flotte CI-kuffert med et nyttigt indhold, som vi er meget glade for. Kreativ weekend i Greve medborgerhus Sæt X i kalenderen lørdag den 27. oktober, i tidsrummet fra kl til kl , hvor Sussie Herold, Hanne Witcetz Smidt, Kirsten Rosenhof, Berit og Teddy Larsson, Maria Ravn, Helen Huess, Sonja Thomsen og Janni Glæsner igen tager imod i Greve Borgerhus. Måske kommer der flere udstillere til. Har du selv lyst til at deltage, så send en mail til Nærmere følger på hjemmesiden. Bemærk at i år udstiller vi kun om lørdagen. Glæder os til at se dig/jer. Cochlear Implant Foreningen juni

16 16 Cochlear Implant Foreningen juni 2012

17 Mange mødte op for at fejre Danaflex Bestyrelsesformand advokat Torsten Pedersen overrækker gave til Kristian Skov Kristian Skov takker Strålende solskin på pladsen foran Danaflex i Birkerød en perfekt 1. maj dag Danaflex 25-års jubilæum JPSN = ved JPSN Første maj er for de fleste en halv fridag og mange tager ud i det grønne et eller andet sted i det danske rige for at høre en tale med et eller andet politisk motiv. Første maj i år var en dag, hvor solen skinnede, kirsebærtræet blomstrede og derfor blev mange lokket ud til Fælledparken. Men det var ikke alle, der var der, vi var mange, der havde valgt at besøge Danaflex i stedet for, for her kunne man nemlig fejre 25 års jubilæum. Nogle kom endog langvejs fra, eksempelvis havde Anna Marie Skov rejst fra Holstebro og Kenneth Jensen havde valgt at tage turen fra Bornholm for at være med til at markere festlighederne hos Danaflex. Cochlear Implant Foreningen juni

18 Den gamle og den nye bestyrelse Den nye bestyrelse Henriette, Palle, Karen, Janni, Ellef og Sonja er klar til at tage en tørn 18 Cochlear Implant Foreningen juni 2012

19 Vi ønsker tillykke Runde fødselsdage i 1. halvår 2012 Januar: 40 år Anne Thede Lorenzen 50 år Brian Wulff Februar: 50 år Flemming Jensen 70 år Sven Henriksen Marts: 80 år Knut Hess April: 40 år Jennie Westh Maj: 40 år Brian Boss Henrichsen Juni: 60 år Karen Falkesgaard 70 år Hedevig Thomsen Hvis dit navn mangler i listen, er det fordi vi mangler oplysninger om din fødselsdato i medlemskartoteket. Ønsker du ikke din runde fødselsdag markeret i Nyhedsbladet mail da til kassereren. Husk at sende en til kassereren Karen Aggerholm, Morelgården 29, 2620 Albertslund, ved adresseændring, ny , CI nr. 2 o.s.v. På forhånd tak for hjælpen. Tandlæge Benedikte Winkelhorn (CI bruger) Ordrupvej 55 B 2. sal 2920 Charlottenlund Tlf SMS Ligger tæt på Ordrup st., der er elevator og gode parkeringsforhold JPSN = Bestyrelsen Formand: Janni Glæsner Rosenvangsvej Greve SMS: cochlearimplant.dk Næstformand og netansvarlig: Sonja Thomsen Søndergade 3, st. tv Sønderborg cochlearimplant.dk Kasserer: Karen Aggerholm Morelgården Albertslund cochlearimplant.dk Sekretær: Aase Nielsen Østervangen 29, Skovby 8464 Galten cochlearimplant.dk Bestyrelsesmedlem: Henriette Klindt Nørremarksvej Varde cochlearimplant.dk Redaktør: Jens Palle Søvsø Nielsen Snerlevej Gentofte Sms: cochlearimplant.dk Find også gruppen på Cochlear Implant Foreningen Cochlear Implant Foreningen juni

20 CI24RE seriens cochlear implanter giver et valg Cochlears elektrode portefølje - så unik som brugerne. Contour AdvAnCe elektrode Slim Straight ElEKtrODE Hybrid L24 ELEKTrOdE Straight ELEKtrODE CI-kirurger er lige så forskellige som de personer de hjælper. Nogle foretrækker placering via det runde vindue; andre foretrækker cochleostomi; for mange er det allervigtigste at bevare resthørelse. Cochlears elektrode portefølje - branchens mest fyldestgørende - giver mulighed for at vælge den optimale elektrode - uanset klinisk behov. Branchens kvalitetselektrode til placering tæt på modiolus. Branchens elektrode i optimal længde til højfrekvens høretab. * Branchens tyndeste elektrode i fuld længde. * Bringer mennesker sammen Global leder Engagerede visionære teams Løsninger for livet Kontakt os for yderligere information eller besøg vores website. * understøttende data udleveres på forlangende Cochlear, det eliptiske logo, Contour Advance og Hybrid er varemærker tilhørende Cochlear Limited. N34939F ISS3 OCT11 Danish translation

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N Foreningen for voksne CI-brugere N Y H E D S B L A D J U N I 2 0 1 0 9. Å R G A N G N R. 1 Fra netværkskurset. Fra Cafemødet med Decibel. Fra netværksmødet

Læs mere

C I FOR BEDRE FORSTÅELSE. Cochlear Implant Foreningen

C I FOR BEDRE FORSTÅELSE. Cochlear Implant Foreningen C I FOR BEDRE FORSTÅELSE N Y H E D S B R E V - D E C E M B E R 2 0 0 8-7. Å R G A N G - N R. 2 Cochlear Implant Foreningen 250 faldende blade 142 fuglestemmer 25 kvækkende frøer Vi hjælper dig med at høre

Læs mere

decibelbladet JUNI 2011 l NUMMER 1

decibelbladet JUNI 2011 l NUMMER 1 decibelbladet JUNI 2011 l NUMMER 1 FM i klasseværelset aldrig har det været så let! Som enhver anden forælder, ønsker du at dit barn skal vokse op og være lykkelig, dygtig og uafhængig. Og jo bedre man

Læs mere

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed:

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed: INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015 Modetema skabte debat side 8 Tema om nærhed: Vi skal huske hinanden side 23 Bøgh & Helstrup Tlf. 3811 3835 www.bhbr.dk Bøgh & Helstrup A/S Dronning Olgas

Læs mere

30. årgang September 2013 Nr. 3

30. årgang September 2013 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang September 2013 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/13 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Positivdagen... 3 Landsindsamlingen 2013... 4-5

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 INDHOLD Ny socialrådgiver i BO.......... 3 LEDER Overenskomsten Af: Bo A. Jensen Formand Brandfolkenes Organisation Så er sommeren endelig kommet

Læs mere

bladet Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 nr 4 august 2012

bladet Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 nr 4 august 2012 hk midt bladet nr 4 august 2012 Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 af afdelingsformand Martin Rasmussen leder Det skal i højere grad være op til det enkelte medlem selv at fastsætte sit kontingent

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES NR.1 FEBRUAR 2013 ÅRGANG 63 s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET SE DETALJERNE I INDRETNINGEN VÆR MED I DET NYE BISIDDERKORPS VÆRDIDEBAT EFTERLYSES VELKOMMEN TIL ET NYT KURSUSÅR www.spastikerforeningen.dk

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11 Nummer 1, 14. årgang, januar 2008 Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jens tager kampen op Læs side 3 Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN NR. 61 / 2001 LEDER Redaktionen består af : Morten Ingemann Pedersen Flemming Selchau Jesper Hede, Søren Kamper Kære Club kammerat! Nu er det igen blevet tid til at servere en omgang Startist med frække

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70.

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen Sct. Georg December 2003 70. ÅRGANG 6 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

Fjerde generation i gartneriet side 9 Tilmelding til Landsgeneralforsamlingen side 12

Fjerde generation i gartneriet side 9 Tilmelding til Landsgeneralforsamlingen side 12 www.virksommekvinder.dk 45. årgang Nr. 1 Marts 2012 Fjerde generation i gartneriet side 9 Tilmelding til Landsgeneralforsamlingen side 12 Indhold Landsforening VIRKSOMME kvinder Stiftet 11. november 1963.

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang

Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

DANSK POST-ORKESTER FORBUND

DANSK POST-ORKESTER FORBUND DANSK POST-ORKESTER FORBUND Nr. 2 39. årgang Juni 2014 Fredericia Postorkester til DM ISSN 1902-2360 FORBUNDS NYT DANSK POST-ORKESTER FORBUND FORBUNDSFORMAND Martin Ørgård Hansen Spaniensgade 15A, 3.th

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere