10 års jubilæum. 25 års jubilæum. CIF ønsker alle en go sommer. CI foreningen fejrede. 10 års jubilæum. på Severin i Middelfart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 års jubilæum. 25 års jubilæum. CIF ønsker alle en go sommer. CI foreningen fejrede. 10 års jubilæum. på Severin i Middelfart"

Transkript

1 COCHLEAR C O C H L E A R IMPLANT I M P L A N T FORENINGENF O R E N I N G E N Foreningen for voksne CI-brugere Nyhedsblad N Y H E D S B L A D Juni U N I årgang Å R G A N G Nr. N R. 1 CIF ønsker alle en go sommer CI foreningen fejrede 10 års jubilæum på Severin i Middelfart 10 års jubilæum Netværksmøde på Døve Slottet i Vejle. Generalforsamlingen i Tåstrup Kulturhus Danaflex fejrede 25 års jubilæum hjemme på adressen 25 års jubilæum Karin og Ulrik har husket det gode humør. UHM... en dejlig kage. - Møde på tværs i Ribe. Læs mere om disse arrangementer og meget andet i dette blad

2 Mere energi! Nu behøver jeg ikke længere anstrenge mig så meget for at kunne høre, hvad andre mennesker siger. Nye muligheder for dig, der vil høre bedre på jobbet Comfort Digisystem gør talen tydeligere og reducerer baggrundsstøjen før den når dit høreapparat eller CI. Den klare lyd gør det lettere at høre, forstå og være mere deltagende - derfor får du mere energi på jobbet og i fritiden. Tlf.: Cochlear Implant Foreningen juni 2012

3 Indhold Formanden har ordet IT-kursus på Castberggård Prosodi hvad er det? Spørgeskema til CI-centrene CI-2012 Den 12. internationale CI konference afholdt i Baltimore CI-foreningen har fået en maskot CIFs efterårskursus CI Foreningens generelforsamling og 10 års jubilæumsfest Forsikring og CI apparater Kursus for CIF netværkskontaktpersoner i Nyborg Kreativ weekend i Greve medborgerhus Danaflex 25-års jubilæum Vi ønsker tillykke Bestyrelsen Cochlear Implant Foreningen Redaktion: Jens Palle Søvsø Nielsen Snerlevej Gentofte Sms: mail: Annoncer: Jens Palle Søvsø Nielsen Sats og tryk: Als Offset Augustenborg Tlf Oplag: 750 ISSN: Næste nummer af CIF nyhedsblad udkommer midt i november. Deadline for dette nummer er den 15. oktober. Formanden har ordet Generalforsamling I år blev CIFs generalforsamling som bekendt afholdt i Middelfart på Severin Kursuscenter. Vi var 96 deltagere til generalforsamlingen, der gik over al forventning. Tak til alle jer, der havde fundet vej til Middelfart. Her i bladet kan I læse meget mere om selve GF. Tak til den gamle bestyrelse En stor tak skal lyde til Benedikte Winkelhorn, som i knap 6 år har ydet en kæmpeindsats for CIF fra sin bestyrelsespost. Benedikte har været næstformand og kursusansvarlig. En stor tak skal også lyde til Lone Larsen, der har været CIFs redaktør igennem 2 år. Også en stor tak til Aase Nielsen og Ulrik Jensen, der begge trådte ind i bestyrelsen i deres egenskab som suppleanter. Tak til jer alle og god vind fremover. Velkommen til den nye Så vil jeg byde velkommen til vores 3 nye bestyrelsesmedlemmer, Karen Aggerholm, der blev valgt som kasserer, Jens Palle Søvsø Nielsen er CIFs nye redaktør og Ellef Bender er CIFs nye sekretær. I er allerede blevet kastet hovedkulds ud i eksisterende arbejdsopgaver og helt nye opgaver i CIF. Vi har afholdt det første bestyrelsesmøde og alle glæder sig meget til at arbejde for CIF. Vi er i øjeblikket 302 medlemmer, hvoraf 77 er støttemedlemmer. Jubilæumsfesten Efter en veloverstået GF var der tid til at nyde de smukke omgivelser ved Severin, inden vi klædte om til festen. Det blev et brag af en fest, hvor det er mit indtryk, at alle hyggede sig gevaldigt. Desværre virkede musikanlægget ikke hos Severin som lovet. Dette beklager vi naturligvis meget, da alle havde lyst til at danse videre efter 2 timer med Bjørn Petersens festlige 3 mands band. Musikken var sponsoreret af Comfort Audio og Oticoon stor tak for dette. Tak skal også lyde til Danaflex for ekstra sponsorstøtte til middagen. Nyt bestyrelsesmedlem Ellef Bender har den 23. maj valgt at trække sig ud af bestyrelsesarbejdet efter en meget kort periode. Derfor er første suppleanten Aase Nielsen trådt ind som nyt bestyrelsesmedlem. Aase er dog ikke ny i denne sammenhæng, idet hun tidligere har været suppleant og ligeledes har været bestyrelsesmedlem frem til generalforsamlingen i marts. Vi byder velkommen til Aase og håber på et godt samarbejde. Cochlear Implant Foreningen juni

4 Jubilæumslotteri Den 23. november blev bestyrelsen enige om, at vi ville forsøge os med at afholde et lotteri i anledning af jubilæet. Da der ret hurtigt var indsamlet gevinster for et større beløb, kunne vi ikke nøjes med at afholde et lotteri på under Dette er grænsen for at man skal søge tilladelse hos Spillemyndigheden. Der blev indleveret 284 gevinster til en samlet værdi af kr ,00. Det var fuldkommen overvældende stor tak til alle bidragsyderne. Vi var virkelig fortrøstningsfulde med alle de flotte gevinster. Med 4000 kuverter ville det betyde, at hvert medlem skulle afsætte/ købe 13 kuverter for at alle blev solgt. Sådan gik det desværre ikke. I kan se regnskabet på hjemmesiden. Men en stor tak skal lyde til alle jer, der har støttet CIF med køb af kuverter og ikke mindst alle jer, der har været med til at sælge kuverterne. De overskydende gevinster vil bla. blive solgt ved lotteri på efterårskurset og ved andre CIF relateret arrangementer. Kursus for netværkskontaktpersonerne Den 13. og 14. januar 2012 var CIFs netværkskontaktpersoner fra hele landet inviteret på kursus på Hesselet ved Nyborg af Danaflex. Det blev et meget spændende og hyggeligt døgn, hvor vi lærte om elektroder, vedligeholdelse af CI, tilbehør, fjernbetjeningen osv. Der blev stillet mange tekniske spørgsmål om de problemer, vi kan støde på i hverdagen. Det var et meget udbytterigt kursus for os alle. Har I problemer med jeres CI, så kan I roligt spørge jeres lokale netværkskontaktperson. CI-2012 International CI konference i Baltimore Umiddelbart før deadline til dette blad, kom jeg hjem fra 4 begivenhedsrige dage i Baltimore. Danaflex havde inviteret mig med til dette store arrangement. Det bliver kort omtalt i dette blad, og i december bladet vil der følge en større artikel. Sommerferie Til sidst vil jeg ønske jer alle en rigtig dejlig sommer med mange hyggelige stunder. Husk cykelhjelmen, hvis I drager ud i fædrelandet på cykel. Jeres USB stick og adresse på jeres nærmeste CIreparatør, hvis I rejser på ferie i udlandet. En tørrebrik i en lille plasticbeholder er også en god idé og benyt jer af mulighederne for at låne/leje en ekstra processor hos jeres CI-producent. Til sidst husk at skrive til bestyrelsen, hvis der er noget I synes vi skal arbejde videre med, eller I har en god idé. Det er dejligt at få mails fra jer og følge med i, hvad der rører sig rundt om i landet. Mange varme sommerhilsener Janni IT-kursus på Castberggård af Sonja Thomsen Der var stor glæde i bestyrelsen, da Kristian Skov fra Danaflex i efteråret tilbød, at de ville betale for et intensivt IT-kursus for 3 af CIFs bestyrelsesmedlemmer. Henriette Klindt, Aase Nielsen og jeg tog imod det tilbud og drog til Castberggård fra hver vores retning den 7. februar 2012 i ca. 15 graders frost, her fik vi et par dage med en intensiv undervisning af Vibeke Stendorf. Vi kom langt omkring på hver vores computer, Henriette og jeg havde vores egen bærbar med, mens Aase lånte en på stedet. Vi lærte især om brug af Excel, men også om word og filhåndtering, da det netop er det, vi har mest brug for i vores bestyrelsesarbejde. Vi fik alle 3 rigtig meget ud af det kursus, så herfra skal lyde en stor tak til Vibeke Stendorf for et par gode undervisningsdage, hvor du med stor tålmodighed guidede os igennem div. programmer. Også en kæmpestor tak til Kristian Skov for sponsorering af det IT-kursus. 4 Cochlear Implant Foreningen juni 2012

5 Cochlear Implant Foreningen juni

6 Prosodi hvad er det? JPSN = ved JPSN Nogle af dette blads læsere har sikkert besøgt David Morris, som arbejder på Københavns Universitet på Amager. David er i gang med at lave en ph-d afhandling i emnet prosodi, men hvad er prosodi egentlig? Læs med her: I talesproget er et ord ikke bare et ord. Når vi eksempelvis udtaler et ord, der ender på d, oplever vi ofte at d er stumt. Det gælder f.eks. ord som hund, mord, bord. Fjernes d i disse ord har vi tre andre ord: hun, mor og bor. Udtalemæssigt er der en lille forskel på ordene og det er blandt andet disse udtaleforskelle, prosodien beskæftiger sig med. De tre nævnte ord-par volder normalt ikke problemer i en sætning, sandsynligvis heller ikke for os som CI-brugere, og alligevel, med hånden bag dit CI, kan du da høre, hvad er morens mordvåben er i nedenstående makabre sætning? En mor begik et mord med et bor En mor begik et mord med et bord Umiddelbart tror jeg, det er de færreste, der kan det! Eller hvad siger forskningen? For at finde ud af det, har jeg stillet et par spørgsmål til David Morris. David og min korrespondance kan du læse herunder. JPSN: Kan du kort fortælle noget om dig selv og din baggrund for at forske i prosodi? DM: Jeg er audiolog og er først og fremmest interesseret i at folk kommer til at høre. Derudover er jeg interesseret i, hvordan folk hører og hvad vi kan gøre for at de kommer til at høre bedre. Min interesse i prosodiforskning blev grundlagt gennem et studie blandt kinesisk børn, hvor deres sprogopfattelse blev testet ud fra den forstærkning, børnenes høreapparater gav. Undersøgelsen blev lavet i Hong Kong, hvor der tales kantonesisk, som er et såkaldt tonalt sprog med 6 forskellige toner. Dvs. der er forskellige stemmelejevariationer som kan give en stavelse en helt anden betydning. Det tilsvarende kalder vi stød på dansk. I dette studie kigges også på støjens påvirkning ved lytning. Det er en vinkel som jeg arbejder med i mit ph.d.-projekt. JPSN: Nu har jeg indledningsvis beskrevet hvordan jeg umiddelbart opfatter prosodi, altså, at det handler om ord, men kan du uddybe hvad prosodien egentlig er? DM: Prosodi er en dimension af sproget, der er mindre undersøgt i forhold til den rene taleforståelse som kun fokuserer på semantisk forståelse. Der er allerede lavet forskning i prosodi med fokus på bedømmelsen af spørgsmål/ deklarative sætninger, emotion og tryk i sætninger. Jeg har i stedet valgt at kigge på de små variationer som forekommer i talesproget. En svensk lingvist ved navn Gösta Bruce har kaldt det for mikroprosodi. Mikroprosodi indebærer fænomener som stød, ordtryk og vokalens kvalitet og kvantitet. Mit nuværende projekt er en undersøgelse af hvordan psykoakustiske målinger sammen med tale influerer på ovennævnte fænomener. JPSN: Hvad kan alt det her bruges til? DM: Prosodiopfattelsen er en integreret del af mundtlig kommunikation. Opfattelse af prosodiske signaler har været knyttet til sprogtilegnelse hos børn og er derfor yderst relevant. Idéen om prosodic bootstrapping indebærer, at barnet bruger prosodiske markører til at hjælpe med opdagelsen af syntaktisk opbygning. Med mit fokus på prosodi har dette projekt også relevans for tryk perception og tonalt sprog. Projektet vil også give viden om acceptable kommunikationsmil-jøer for CIlyttere og give en fornemmelse af de fordele, som forbedret kodning af prosodi i cochlear implantater kan give. Til sidst vil jeg gerne tilføje at det er en ren fornøjelse at have noget at gøre med mennesker som har CI. I har taget den nye teknologi til jer og bogstavligt talt fået det ind under huden. For flere af jer var høretabet sikkert en skuffelse (for at sige det mild), men I har på en inspirerende måde vendt det på hovedet. I er bare så seje! JPSN: Tak til dig David, fordi du gav dig tid til at tale om prosodi. 6 Cochlear Implant Foreningen juni 2012

7 Spørgeskema til CI-centrene De oplyste tal er fra til og med Spørgsmål Svar fra Aarhus v/ Minna Sandahl Svar fra Odense v/ Aksel Grøntved Vi har ikke modtaget svar fra Gentofte inden deadline 1 Hvor mange voksne over 18 år er blevet CI opereret siden sidste spørgeskema? Hvor stor en andel af denne gruppe er under 40 år? a) Hvor mange heraf bilateralt? b) Antal operationer hvor indgrebet er udført simultant? c) Antal operationer der er udført sekventielt? 2 Hvor mange fik henholdsvis Der er foretaget 34 operationer på øre 1 (nye pt) Af de primært opererede er 7 under 40 år og 1 af dem, som er opereret på øre 2 Der er foretaget 7 operationer på øre 2 i 2011 Ingen 6 64 i % 17 Alle 7 11 I vil kunne læse tallene på hjemmesiden, så snart vi modtager dem. a) Advanced Bionics 1 AB 1 b) Nucleus 40 Nucleus 21 c) MedEl Ingen MedEl 42 3 Hvor mange ex-plantationer er foretaget i denne periode? 3 explantationer i Hvad er den hyppigste årsag til fjernelse af implantatet? 4 Hvad er kriterierne for hvilket produkt I anbefaler til den kommende bruger? 5 Hvor mange voksne personer forventer Gentofte, Odense og Århus, at operere i 2012? Heraf hvor mange bilateralt? 6 Har den kommende bruger indflydelse på tilbuddet om 1 eller 2 implantater? 7 Forefindes venteliste for ikke akutte patienter hos jer? Hvor lang er den gennemsnitlige ventetid? 8 Forventer man større antal CI operationer på voksne i 2012 i forhold til 2011? Heraf 2 på grund af fejl med elektroden (CI512) og 1 på grund af infektion De kommende bruger får lov til selv at bestemme med mindre der er meget særlige forhold, som gør sig gældende Vi forventer at operere nogenlunde det samme antal i 2012 som i 2011 altså ca Også det samme antal bilateralt, men fortsat kun sekventielt Nej, det er CI centrets afgørelse Ja, der er godt ½ års ventetid på at komme i gang med udredningen Nej nogenlunde samme antal Teknisk problem med CI Brugervenlighed Driftsikkerhed Kvalitet OUH : Ja, der er altid dialog Nej 2 3 mdr. Ja Cochlear Implant Foreningen juni

8 CI-2012 Den 12. internationale CI konference afholdt i Baltimore af Jannie Glæsner Efter en flot invitation fra Danaflex, mødtes jeg den 2. maj kl i lufthavnen i Kastrup med: Kristian Skov Danaflex, Christine Kongsmark Danaflex, Michael Bille Gentofte, John Gotshalk Gentofte, Jesper Andersen Gentofte, Minna Sandahl Aarhus, Anders Dahl Aarhus og Jens Wanscher Odense. Efter en flyvetur på 9 timer mellemlandede vi i Chicago og fløj herefter knap 2 timer til Baltimore. Vi tjekkede ind kl på hotellet og var klar til en bred vifte af spændende foredrag næste morgen. Andre former for implantabelt udstyr Derudover var der udstillinger med plakater, der beskrev resultater fra diverse undersøgelser/ forskning fra stort set hele verden. Her var der bla. fint besøg fra Danmark. Kirsten Worsøe og Ditte Søbæk Johansen fra CSU i Roskilde udstillede en flot plakat med deres resultater fra musikundervisningen i Roskilde. Et tilskud fra Danaflex havde gjort deres tur mulig. Selv David Morris mødte jeg på konferencen. I kan læse en artikel af David andetsteds i bladet. I decemberbladet vil jeg vende tilbage med en artikel om de foredrag, jeg overværede. Søndag eftermiddag rejste vi hjem igen fyldt med gode indtryk, erfaringer og spændende nyt om CIområdet. Det var en helt fantastisk oplevelse at være blandt så mange mennesker, der alle brænder for CI og andre løsninger, der er med til, at vi kommer til at høre så godt som muligt. Til orientering var jeg igennem de såkaldte kropsscannere et par gange i forbindelse med indrejsen i USA. Mine CI var tændt, og der var ingen mislyd eller lignende at høre. Jeg blev heller ikke spurgt om, hvad det var. Så kære CIvenner ingen grund til bekymring, I kan roligt gå igennem disse scannere med jeres CI. Stor tak til Danaflex, fordi I inviterede mig med. Jeg håber, at CIFs medlemmer vil få glæde og gavn af de erfaringer, jeg har fået med hjem. På konferencen var der ca deltagere fra hele verden. Efter velkomsttalerne kunne man vælge mellem foredrag i en af de fire store foredragssale. Det var meget professionelt. Hver taler havde ca. 10 minutter til sit indlæg. Det blev vist på storskærme og tolket med skrivetolkning. Hvordan tolkene gjorde det, fandt jeg desværre ikke ud af. Men hurtigheden og kvaliteten af tolkningen lå langt over, hvad vi er vant til i Danmark. Jeg var imponeret. Kirsten Worsøe og Ditte Søbæk Johansen foran den flotte plakat Programmet indeholdt følgende overskrifter: Medicinsk Audiologi Rehabilitering Erfaringer med børn 8 Cochlear Implant Foreningen juni 2012

9 CI-foreningen har fået en maskot af Sonja Thomsen Da Hanne Vitcetz Smidt ved Kreativ Weekenden i Greve i oktober lovede at sy en bamse med 2 CI til CI-foreningens jubilæumslotteri, sagde jeg med et smil, at den bamse ville jeg meget gerne vinde. Mens jeg er i gang med at sælge lotterikuverterne, får jeg besøg af venner fra Esbjerg, og de køber 6 lotterikuverter, hvor der var gevinst i de 3 kuverter, og den ene gevinst var CI-bamsen Victor. Jeg fik store øjne og udbrød: Den bamse vil jeg bare så gerne have. Heldigvis fik jeg lov til at købe bamsen af dem, hvilket jeg blev jublende glad for. Bamsen har Hanne på forhånd døbt Victor, og han skal fremover være CI-foreningens maskot, men han skal have sit hjem hos mig. Han kommer med mig til alle de arrangementer i CIF, som jeg selv deltager i, så han vil komme lidt omkring og bliver set. Der følger en sød lille historie med Victor, skrevet af Hanne Vitcetz Smidt, den lyder sådan: Victor er en bamsefyr, der ved, hvad han vil og med et frækt glimt i øjet. Han elsker at blive nusset og være med hvor tingene sker. Han kan godt finde på at drille, hvis han bliver overset. Victor er CI-bruger på begge ører, han er født døv. I dag elsker han at lytte til musik og at der bliver snakket med ham. Mine bamser er håndsyet, de er syet i bamsestof og fyldt med naturfyld, karte uld, og syet som bamser blev syet for 100 år siden. Jeg er meget glad for at Victor blev min og dermed CIFs maskot. CIFs efterårskursus 2012 Kære medlemmer, i år har vi valgt at kalde vores tema CI velvære i skønne omgivelser. Denne gang vil det foregå i Korsør på Grand park Hotel, Ørnumvej 6 i Korsør. I dagene 5-7. oktober Program (med forbehold for ændringer): Fredag: Jakob Høgsbro er tilbage og vi laver ny CI CD. Lørdag: Minna Sandahl CI koordinator fra Aarhus fortæller hele formiddagen. Søndag: Teknik. Under HELE opholdet vil der være mulighed for at benytte hotellet faciliteter se hjemmeside: Prisen vil være: Dobbeltværelse: medlemmer 1.600,00 kr. pr. person, støttemedlemmer 1.850,00 kr. pr. person. Enkeltværelser: medlemmer 2.000,00 kr. pr. person, støttemedlemmer 2.250,00 kr. pr. person. Priser for ikke-medlemmer: Enkeltværelse 2.500,00 kr. og dobbeltværelse 2.100,00 kr. Detaljeret program sendes til alle medlemmer. Varme hilsner bestyrelsen Cochlear Implant Foreningen juni

10 CI Foreningens generelforsamling og på Severin i Middelfart, lørdag den 17. marts 2012 Af Ulrik Jensen Lad det være sagt med det samme, det var en dejlig dag, vejret var gunstigt og humøret i top hos alle. Masser af glade CI-brugere begyndte at dukke op omkring kl og snakken gik lystigt over sandwich og en øl eller sodavand. Kl , begyndte den officielle del af dagens program, nemlig CI foreningens Generalforsamling. Der blev taget afsked med de afgående bestyrelsesmedlemmer og budt velkommen til de nye. GF gik hurtigt og over al forventning, således at der var plads til at styrke de personlige relationer yderligere over et veldækket kaffe, kage og frugtbord med udsigt til Lillebæltsbroerne. Snakken gik igen lystigt og der var tydeligvis masser af gensynsglæde rundt omkring. Herefter var der tid til omklædning til fest, som var lanceret til kl , det viste sig, at det kun var undertegnede med Frue, som ikke havde helt styr på klokken og ved ankomsten var der allerede gang i eneralforsamling Der hygges... Der hygges... F Feststemning Feststemning Jubilæumsfestaften Sonja Thomsen overrækker en gave til Benedikte Winkelhorn som tak for hendes mangeårige indsats i bestyrelsen Jubilæumslotteri Udvalg af præmier Jubilæumslotteri Uh, det er spændende 10 Cochlear Implant Foreningen juni 2012

11 10 års jubilæumsfest præsentationen af aftenens menu, lidt pinligt, men så kan man jo lære det :-/ Vi fik dejlig forret serveret ved bordene og kølig hvidvin til og herefter var der opstillet en større buffet med både laks, kød, diverse salater, pasta og kartoffel retter, alt sammen meget lækkert. Herefter nogle gode oste og dessert, flot akkompagneret af en dejlig økologisk rødvin. Nu skulle der spilles op til dans og aftens overraskelse sponsoreret af Comfort Audio og Oticon blev præsenteret i form af Bjørn Petersens 3 mands orkester, som hurtigt fik gang i danseskoene rundt omkring og sådan blev det ved helt frem til midnat. Selvom appetitten ikke var voldsom stor, var der alligevel plads til et dejligt pølsebord og som rundede en dejlig dag af på bedste vis. Næste morgen var der opstillet en dejlig morgenbuffet og det var ikke til at se på folk at de havde været sent i seng og tidligt oppe, snakken gik forsat med stor energi indtil der skulle tages afsked. Det var et dejligt døgn i CI regi, med masser af hygge, god snak, dejlig forplejning og alt sammen i nogle skønne rammer hos Severin ved Lillebæltsbroerne. eststemning Feststemning Feststemning Jubilæumslotteri Jubilæumsfestaften Jubilæumssangkor Kenneth Jensen synger for, men havde sit hyr med at få damerne og herrrerne op og stå de rigtige steder Så er der klar til salg af lodsedler Jubilæumslotteri Se lige her, der er vist gevinst Jubilæumslotteri Alle var dybt koncentrerede Jubilæumslotteri... og der var kø ved boden Cochlear Implant Foreningen juni

12 Udsigten fra Severin var formidabel... selv om natten Spærret hjemmeside Velkommen til Severin I sidste nummer skrev Morten Klarskov om CI musiktræning og nævnte en hjemmesi være god at bruge, hvis man vil lytte til musik på sin PC. Den af Mortens hjemmeside er i dag spærret. En forsmag på det kulinariske, der ventede os til festmiddagen Der var lækre kager til kaffen Spærret hjemmeside I sidste nummer skrev Morten Klarskov om CI musiktræning og nævnte en hjemmesideadresse, som kunne være god at bruge, hvis man vil lytte til musik på sin PC. Hjemmesiden er i dag spærret. 12 Cochlear Implant Foreningen juni 2012

13 Forsikring og CI apparater Skulle man være så uheldig at miste sit CI på den ene eller anden måde, vil det i første omgang være en sag for det offentlige og det hospital man er tilknyttet. Såfremt de ikke vil eller kan erstatte et nyt, må man henvende sig til sit eget forsikringsselskab, indboforsikringen og søge erstatning for den skete skade. Her skal man være opmærksom på, at der generelt ingen dækning er ved situationer, hvor CI et blot er forsvundet. Der skal altså være tale om en typisk hændelse, som er dækket på indboforsikringen, fx brand og tyveri /indbrud eller røveri) deadresse, som kunne På nogle indboforsikringer er der mulighed for at tilvælge dækningen plus, eller anden skade, som dækker skader, der sker på anden måde end ved brand og tyveri, fx beskadigelse ved fald, beskadigelse hvis CI et tabes, eller anden begivenhed, som ikke kan henføres til brand eller tyveri. De fleste forsikringsselskaber vil typisk have en merpræmie for denne udvidelse og der skal påregnes en selvrisiko på omkring kr i denne slags skadebegivenheder. I situationen med låne/lejeapparater, som fx er Danaflex s ejendom og de mistes, skades eller tabes, skal det anmeldes til ens egen indboforsikring, men som nævnt, vil en skadebegivenhed hvor apparatet blot er væk ikke kunne omfattes af nogen forsikring. Der er dog hjælp at hente under ansvarsforsikringen, de fleste selskaber dækker ansvar for tab/skade af lånte og lejede genstande, fx hjælpemidler. Der er dog også selskaber som ikke dækker lånte og lejede genstande, så en god idé kunne være at spørge sit ejet selskab om dette eller se i sine betingelser under punktet: Ansvarsforsikring. Til behagelig information, kan det oplyses at Købstædernes Forsikring på deres indboforsikring har dækning for anden skade, dog med en selvrisiko på kr og ligeledes dækker Købstædernes Forsikring vores kunders ansvar for lånte og lejede genstande i de første 30 dage af en låneperiode. Købstædernes Forsikring er Danmarks ældste forsikringsselskab med 251 år på bagen, vi tegner både private og erhvervsmæssige forsikringer. Besøg os evt. på SIGN board Også stærk inden for skrivetolkning! Dit kursuscenter i Trekantområdet. Vore kerneværdier er ærlighed, omtanke og professionalisme med fokus på holdning og ansvarlighed Læs mere om os på Vi dækker bredt med erfarne skrivetolke. Konferencer og foredrag også internationalt. Tolkninger på universitets- og gymnasialt niveau. Juridiske tolkninger. Hospitals- og lægetolkninger. Kirketolkninger. bestil på: Signboard, Rathsacksvej 5, 1862 Frederiksberg C tlf: Cochlear Implant Foreningen juni

14 Kursus for CIF netværkskontaktpersoner i Nyborg af Aase Nielsen Den januar i år, var vi til det halvårlige kursus på hotel Hesselet i Nyborg. Kurset var arrangeret i samarbejde med Danaflex. Preben Larsen, Jeanette Bille Gille og jeg er netværkskontaktpersoner i Århus området. Vi havde heldigvis alle mulighed for at deltage. Jeanette tog bilen derned, medens Preben og jeg fulgtes ad og tog toget fra Skanderborg til Nyborg. Herfra gik vi i det kølige og flotte solskinsvejr til Hotel Hesselet. Så lidt motion fik vi også. Og sikke et hotel vi kom frem til, store flotte værelser med pragtfuld udsigt ud over Storebælt og Storebæltsbroen. Her var alt, hvad man kan ønske sig. Preben og jeg kom lige præcis, da kaffen blev serveret med kage til. Comfort Audio havde venligst udlånt deres FM udstyr, det skulle lige afprøves og fungerede perfekt. Det var en ren fornøjelse at kunne høre alt. Der var også skrivetolke med storskærm. Kristian Skov fra Danaflex bød velkommen og præsenterede sine to medarbejdere der deltog. Det var Else Lissau og Christine Kongsmark. Han fortalte om Danaflex historie, hvordan hans far i sin tid startede firmaet op, og om hvordan de begyndte et samarbejde med Cochlear tilbage i 1989, det var meget spændende Stående fra venstre: Christine Kongsmark, Morten Klarskov, Ann Astrup, Henriette Klindt, Lone Larsen, Janni Glæsner, Jeanette Gille, Anna-Marie Skov, Olivia Rasmussen, Sira Pedersen Forrest fra venstre: Hanne Sandgård, Kristian Skov, Rene Falk Jensen, og Kenneth Jensen at høre om. Der er sket meget siden dengang til i dag, hvor Danaflex står for al salget af Nucleus produkter i Danmark. Derefter fik Janni Glæsner ordet og fortalte om sidste nyt fra CIF. Hver kontaktperson fortalte så, hvad der var sket i deres gruppe den sidste tid, og hvad vi forventede os af kurset denne gang. Netværksgrupperne kører godt alle steder, så det er tydeligt at der er behov for at mødes med andre CI-brugere. Vi fik flere nye ideer til, hvad vi kunne bruge i vores egne grupper rundt omkring i landet. I Århus kører det godt. Vi har altid et godt fremmøde og ser altid nye ansigter fra gang til gang. Det gør at vi har lysten og gejsten til at køre gruppen. Deltagerne er altid gode til at hjælpe til med det hele, det er bare guld værd. Sonja kom også med nogle praktiske oplysninger og svarede på div. spørgsmål omkring netværket. På hotel Hesselet kom vi frem til aftenen og vi skulle spise. Det var en super lækker middag med god vin til og masser af socialt samvær. Lørdag morgen vågnede vi op til en ny dag og havde det været forår, havde det været en fantastisk oplevelse at se solopgangen fra øst. Men i januar var det hele bare mørkt. Vi kunne ane, at nogle havde valgt at tage en løbetur derude i kulden. Kristian Skov var en af dem. Kl startede Janni med et oplæg om en god mødeledelse og hvad er det. Der var vi mange der fik noget med hjem, vi kan bruge af. Kristian Skov overtog ordet og fortalte om firmaet Cochlear i Australien. Deres produkter er bl.a. høreapparater og Nucleus. Nucleus er vores CI implantater og processorer. Nucleus produkterne sælges fra Danaflex, som ejes af Kristian Skov. Der er mange der roder rundt i de begreber. Cochlear, Nucleus og Danaflex. Derefter gennemgik vi de forskellige apparater og hvilke problemer der kan være for CI-brugerne, som der er løsninger på. Anna Marie Skov fortalte om hendes succes med at søge 18 midler i Holstebro kommune til brug i sin gruppe bl.a. til foredragsholdere. 14 Cochlear Implant Foreningen juni 2012

15 Vi sluttede af med gruppearbejde, hvor vi bl.a. gennemgik også fjernbetjeningen til CP810, som kan være svær at finde rundt i for nogle brugere. Pludselig var det tid til at sige farvel til hinanden, og kl. 15 gik Preben og jeg tilbage til stationen for at tage toget tilbage til Skanderborg. Vi kunne desværre ikke køre med Jeanette, da hun skulle køre lidt før hjem om lørdagen. Vi takker for et rigtig godt kursus, det var guld værd også stor tak til Danaflex for et dejligt ophold på Hotel Hesselet og for den flotte CI-kuffert med et nyttigt indhold, som vi er meget glade for. Kreativ weekend i Greve medborgerhus Sæt X i kalenderen lørdag den 27. oktober, i tidsrummet fra kl til kl , hvor Sussie Herold, Hanne Witcetz Smidt, Kirsten Rosenhof, Berit og Teddy Larsson, Maria Ravn, Helen Huess, Sonja Thomsen og Janni Glæsner igen tager imod i Greve Borgerhus. Måske kommer der flere udstillere til. Har du selv lyst til at deltage, så send en mail til Nærmere følger på hjemmesiden. Bemærk at i år udstiller vi kun om lørdagen. Glæder os til at se dig/jer. Cochlear Implant Foreningen juni

16 16 Cochlear Implant Foreningen juni 2012

17 Mange mødte op for at fejre Danaflex Bestyrelsesformand advokat Torsten Pedersen overrækker gave til Kristian Skov Kristian Skov takker Strålende solskin på pladsen foran Danaflex i Birkerød en perfekt 1. maj dag Danaflex 25-års jubilæum JPSN = ved JPSN Første maj er for de fleste en halv fridag og mange tager ud i det grønne et eller andet sted i det danske rige for at høre en tale med et eller andet politisk motiv. Første maj i år var en dag, hvor solen skinnede, kirsebærtræet blomstrede og derfor blev mange lokket ud til Fælledparken. Men det var ikke alle, der var der, vi var mange, der havde valgt at besøge Danaflex i stedet for, for her kunne man nemlig fejre 25 års jubilæum. Nogle kom endog langvejs fra, eksempelvis havde Anna Marie Skov rejst fra Holstebro og Kenneth Jensen havde valgt at tage turen fra Bornholm for at være med til at markere festlighederne hos Danaflex. Cochlear Implant Foreningen juni

18 Den gamle og den nye bestyrelse Den nye bestyrelse Henriette, Palle, Karen, Janni, Ellef og Sonja er klar til at tage en tørn 18 Cochlear Implant Foreningen juni 2012

19 Vi ønsker tillykke Runde fødselsdage i 1. halvår 2012 Januar: 40 år Anne Thede Lorenzen 50 år Brian Wulff Februar: 50 år Flemming Jensen 70 år Sven Henriksen Marts: 80 år Knut Hess April: 40 år Jennie Westh Maj: 40 år Brian Boss Henrichsen Juni: 60 år Karen Falkesgaard 70 år Hedevig Thomsen Hvis dit navn mangler i listen, er det fordi vi mangler oplysninger om din fødselsdato i medlemskartoteket. Ønsker du ikke din runde fødselsdag markeret i Nyhedsbladet mail da til kassereren. Husk at sende en til kassereren Karen Aggerholm, Morelgården 29, 2620 Albertslund, ved adresseændring, ny , CI nr. 2 o.s.v. På forhånd tak for hjælpen. Tandlæge Benedikte Winkelhorn (CI bruger) Ordrupvej 55 B 2. sal 2920 Charlottenlund Tlf SMS Ligger tæt på Ordrup st., der er elevator og gode parkeringsforhold JPSN = Bestyrelsen Formand: Janni Glæsner Rosenvangsvej Greve SMS: cochlearimplant.dk Næstformand og netansvarlig: Sonja Thomsen Søndergade 3, st. tv Sønderborg cochlearimplant.dk Kasserer: Karen Aggerholm Morelgården Albertslund cochlearimplant.dk Sekretær: Aase Nielsen Østervangen 29, Skovby 8464 Galten cochlearimplant.dk Bestyrelsesmedlem: Henriette Klindt Nørremarksvej Varde cochlearimplant.dk Redaktør: Jens Palle Søvsø Nielsen Snerlevej Gentofte Sms: cochlearimplant.dk Find også gruppen på Cochlear Implant Foreningen Cochlear Implant Foreningen juni

20 CI24RE seriens cochlear implanter giver et valg Cochlears elektrode portefølje - så unik som brugerne. Contour AdvAnCe elektrode Slim Straight ElEKtrODE Hybrid L24 ELEKTrOdE Straight ELEKtrODE CI-kirurger er lige så forskellige som de personer de hjælper. Nogle foretrækker placering via det runde vindue; andre foretrækker cochleostomi; for mange er det allervigtigste at bevare resthørelse. Cochlears elektrode portefølje - branchens mest fyldestgørende - giver mulighed for at vælge den optimale elektrode - uanset klinisk behov. Branchens kvalitetselektrode til placering tæt på modiolus. Branchens elektrode i optimal længde til højfrekvens høretab. * Branchens tyndeste elektrode i fuld længde. * Bringer mennesker sammen Global leder Engagerede visionære teams Løsninger for livet Kontakt os for yderligere information eller besøg vores website. * understøttende data udleveres på forlangende Cochlear, det eliptiske logo, Contour Advance og Hybrid er varemærker tilhørende Cochlear Limited. N34939F ISS3 OCT11 Danish translation

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 Velkommen til Faglige dage! Inklusion/ integration på arbejdspladsen er hovedtemaet for dette års Faglige dage, hvor vi vil komme omkring emner

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Lørdag d. 18. oktober 2014. Pengepræmier på spil til alle! -og Flotte lodtrækningspræmier. Gevinster for over 20.000,-

Lørdag d. 18. oktober 2014. Pengepræmier på spil til alle! -og Flotte lodtrækningspræmier. Gevinster for over 20.000,- Lørdag d. 18. oktober 2014 Pengepræmier på spil til alle! -og Flotte lodtrækningspræmier Gevinster for over 20.000,- Program for Iøbsdagen: Fra kl. 10.00 Kl. 12.30 Kl. 12.30 Kl. 13.15 Kl. 13.15 Afhentning

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N Foreningen for voksne CI-brugere N Y H E D S B L A D J U N I 2 0 1 0 9. Å R G A N G N R. 1 Fra netværkskurset. Fra Cafemødet med Decibel. Fra netværksmødet

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

VELKOMMEN. RESTAURANTER Kursuscenteret har to restauranter, en pejsestue og et kabinet. Fra Skovrestauranten, som

VELKOMMEN. RESTAURANTER Kursuscenteret har to restauranter, en pejsestue og et kabinet. Fra Skovrestauranten, som KOMFORT KOMFORT AUDITORIUM DDANNELSE KONFERENCE DDANNELSE KOK GOUMET MØDELOKALER KOMFORT KOMFORT TEKNIK OVERNATNING ET ANDERLEDES KURSUSCENTER MED ATTRAKTIVE PRISER handelsfagskolen.dk VELKOMMEN KURSUS

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Nytårsmenu roser: Varna Palæet, Ørneredevej 3, DK - 8000 Aarhus C. Tlf.+ 45 86 14 04 00, E-mail : info@varna.dk

Nytårsmenu roser: Varna Palæet, Ørneredevej 3, DK - 8000 Aarhus C. Tlf.+ 45 86 14 04 00, E-mail : info@varna.dk Nytårsmenu roser: Hej Palle Det var en fantastisk menu og super mad en stor succes Erik Luplau Tak for en velorganiseret og velsmagende menu, der fik meget ros både for køkkenpersonalet og for alle nydende

Læs mere

Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014.

Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014. Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014. 2014 har været et år for Nyreforeningen Kreds Fyn, men store udfordringer. Lone Kiilerich valgte at trække sig som formand, efter at have

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

kr. 495,* Ta på Lillebæltophold og nyd de skønne omgivelser fra Pr. person i delt dobbeltværelse

kr. 495,* Ta på Lillebæltophold og nyd de skønne omgivelser fra Pr. person i delt dobbeltværelse fra kr. 495,* Overnatning, 3 retters middag og morgenbuffet *) Priseksempel 27/6-17/8 2014 Ta på og nyd de skønne omgivelser Auditorie 38 mødelok aler Restauran t & Ca 153 værels fé er - kom og lad os

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Teambuilding Møder Events. KonferenceR

Teambuilding Møder Events. KonferenceR Teambuilding Møder Events KonferenceR MARCUSSENS & ARENA ASSENS LAD MARCUSSENS HOTEL & ARENA ASSENS DANNE RAMMEN OM DIN NÆSTE KONFERENCE Konference, events og teambuilding Individuel sparring, rådgivning

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Vi har set frem til denne dag, hvor ca. 300 gymnaster skal i konkurrence og vi glæder os til at se en masse flot acrobatik.

Vi har set frem til denne dag, hvor ca. 300 gymnaster skal i konkurrence og vi glæder os til at se en masse flot acrobatik. Side 2-6 Velkommen til Sports Acro DM2015 for Junior og Senior Kære gymnaster, instruktører og dommere. Det er en stor glæde for Slagelse Gymnastik Forening at kunne byde Jer velkommen til Sports Acro

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed VSVAvisen September 2013 Vordingborg Sociale Virksomhed Nyt siden sidst - Regentparret var på besøg i vores kommune. - Miljøminister Ida Auken kom forbi Hyldevang. Danmarks Den 5. september besøgte Dronning

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland.

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Christina Bang Email: bang.c85@gmail.com Tlf. +45 20 65 98 26 Hold ERG108. Ergoterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

BRANDESKIKLUB.dk. september 2008. side 1

BRANDESKIKLUB.dk. september 2008. side 1 BRANDESKIKLUB.dk En ny sæson begynder. Skiturene i 2009 er planlagte til Hovden i uge 5 og Skeikampen i uge 7. Vi har i løbet af sommeren delt foldere ud. Vi har haft en annonce i avisen, og i hele august

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her.

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Mød os Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Vi har bøgeskoven og den nye Naturparken Hindsgavl Dyrehave som nærmeste naboer. Omgivelser der giver indtryk, og som er

Læs mere

Sol, regn og blæst et tegn på at efteråret er godt på vej. Det er vi også med dette medlemsblad.

Sol, regn og blæst et tegn på at efteråret er godt på vej. Det er vi også med dette medlemsblad. Kære medlem Sol, regn og blæst et tegn på at efteråret er godt på vej. Det er vi også med dette medlemsblad. Bestyrelsen er i gang med at arrangere Store Høredag den 3. november 2012 (se mere inde i bladet)

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 06.10.2013 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 05 Fortæring: Tegnstyrer: Kvaje slik:

Læs mere

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden.

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2013 SPK, Langelinieskolen Kontaktoplysninger vedr. Langelinieskolens specialtilbud Spk Skolens kontor,, 2100 Ø, mail@spk.kk.dk, tlf 2621 2663 Afdelingsleder for skolen, Hanne Staugaard,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Konferencer og møder på Hotel Pejsegården...

Konferencer og møder på Hotel Pejsegården... Fornøjelse Service Nydelse Oplevelser Afslapning Kvalitet Konferencer og møder på Hotel Pejsegården... Hotel Pejsegården Hotel Pejsegården er det ideelle sted at afholde kurser og konferencer. Med sin

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Efterår 2013 Kursustitel Tidspunkt Sted Kontaktperson

Efterår 2013 Kursustitel Tidspunkt Sted Kontaktperson Efterår 2013 Kursustitel Tidspunkt Sted Kontaktperson Inspirationsaften Attraktivt foreningsmiljø for unge Tirs. d. 10 09 2013 Kl. 18.00 21.00 Brobjergskolen Frederiks Alle 20, lok. 104 Maria Thuesen Beck

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2014 Nr. 23 12. årgang Formanden har ordet: Vi har allerede haft nogle rigtig gode sommerdage. Midt i denne varme skal vi til at tænke på den kommende skisæson. Se

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 Lejr for børn med diagnoser og deres familier NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge OPLEV Dejlige fællesrum Familieværelser

Læs mere