Socialøkonomiske virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialøkonomiske virksomheder"

Transkript

1 Socialøkonomiske virksomheder 1 Velfærdssamfundets iværksættere Banebrydende idéer Effektive velfærdsløsninger Bæredygtig vækst Idégrundlag for Center for Socialøkonomi

2 Socialøkonomiske virksomheder 1. udgave, 2008 Center for Socialøkonomi 2008 Redaktion: Lars René Petersen, Tania Ellis, Oliver Maxwell Fotos: Krister Katva Huset Venture, Steven Nybo Andersen Specialisterne, Bo Therkildsen Handicapidrættens Videnscenter, Lars Rene Petersen, Rie Skårhøj, Leif Tuxen, Leo Erbs Grafisk tilrettelæggelse, omslag og dtp: Henrik Stig Møller Tryk: POD-center Erhvervsskolernes Forlag ISBN: Hæftet er sat med Max Regular og ITC Legacy Hæftet er trykt på 90 g Impact Image Udgivelsen er støttet af Erhvervsskolernes Forlag Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes. Center for Socialøkonomi Reventlowsgade 14, 3. tv København V Telefon Mail:

3 Socialøkonomiske virksomheder Velfærdssamfundets iværksættere Banebrydende idéer Effektive velfærdsløsninger Bæredygtig vækst Idégrundlag for Center for Socialøkonomi

4 Hus Forbi Baisikeli Plejehjemmet Lotte Specialisterne We Mobile Skovsgård Hotel Kristeligt Studentersettlement Café Retro Fisk Butikkerne Frie Børnehaver og Fritidshjem Trivselsgruppen a/s Huset Venture Den Sociale Retshjælp Jamie Olivers Fifteen Cornwall England Fonden Mariehjemmene Merkur Bank Tak for Maden F untain House TV-Glad Pottemageriet Rødeled Væksthuset Amager Gallo Museum D 4.a. Bromley By Bow England Menighedernes Daginstitutioner

5 Socialøkonomi kort fortalt Socialøkonomiske virksomheder arbejder ud fra et samfundsmæssigt formål fx at hjælpe eller beskæftige udsatte grupper eller at fremme uddannelse, sundhed eller miljø. De drives som virksomheder, men indtjeningen er først og fremmest et middel til at styrke den sociale indsats. Den sociale økonomi rummer nøglen til løsningen af en række af velfærdssamfundets udfordringer. Men det kræver, at flere får øje på den sociale økonomis potentiale, og at de socialøkonomiske iværksættere får gode betingelser for at realisere deres innovative ideer. Center for Socialøkonomi er grundlagt for at frigøre det socialøkonomiske potentiale i Danmark. Til at tage del i dette arbejde inviterer vi: erhvervsliv politikere stat, regioner og kommuner offentlige institutioner uddannelsesmiljøer arbejdsmarkedsorganisationer og ikke mindst: de etablerede socialøkonomiske virksomheder selv. I dette idégrundlag kan du læse mere om: hvad socialøkonomiske virksomheder er hvorfor Danmark har brug for dem hvordan Center for Socialøkonomi arbejder hvordan du selv kan gøre en forskel. 5 t Amager Gallo Museum Den Økologiske Have Butik Salam Café Zusammen Diakonissestiftelsens Hospice Minority Design Kofoeds Skole Socialt Udviklingsce

6 Den nye velfærdsudfordring 6 Danmark har historisk en stærk tradition for gennem samarbejde og brede alliancer at tilpasse sig nye krav i tiden. Med respekt for alle samfundsgruppers behov er det gang på gang lykkedes at finde nye løsninger på menneskers økonomiske, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige og sociale behov. Alliancetraditionen er kulmineret i den velfærdsmodel, Danmark i dag er kendt for over hele verden. (Se også tekstboksen Den socialøkonomiske tradition på side 20). De socialøkonomiske virksomheder udgør både en naturlig forlængelse og en nytænkning af den eksisterende velfærdsmodel, der i dag står over for en række nye udfordringer: Nye medarbejderkrav: Der bliver flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder. Den øgede efterspørgsel efter dygtige medarbejdere gør det lettere for arbejdskraften at ønske personlig mening, udvikling og engagement i arbejdslivet. Øgede velfærdsforventninger: Borgernes forventninger om serviceniveau, kvalitet, medbestemmelse og skræddersyede velfærdsydelser vokser. De færreste lader sig nøje med standardiserede minimumsløsninger. Flere leverandører af velfærd: Mange frivillige organisationer driver i dag væresteder, cafeer og behandlingshjem og flere af dem ser sig selv som ligeværdige leverandører af professionelle sociale ydelser. Krav om samfundsansvar: Ønsket om at leve op til deres sociale, miljømæssige og etiske ansvar får virksomheder til at nytænke strategier og muligheder og åbner op for helt nye samarbejdsmuligheder på tværs af sektorerne. På alle fire punkter kan en stærkere satsning på de socialøkonomiske virksomheder være en effektiv måde at imødegå disse udfordringer.

7 Huset Venture: Handicappede i arbejde Huset Venture er en moderne virksomhed, der arbejder målrettet med at skaffe handicappede et meningsfyldt arbejde. Siden 2000 har Huset Venture selv produceret og udbudt serviceydelser til private og virksomheder på almindelige markedsvilkår. 7 Løsningen af det sociale problem er altafgørende. Vi bruger alle vores kræfter på at løse vores opgave ikke til at skabe overskud til aktionærer eller ejere. Og ved at operere på samme vilkår som det almindelige erhvervsliv, viser vi samtidig, at mennesker med handicap selvfølgelig også har ressourcer, der virkelig er brug for. Kjeld Søndergaard, afdelingsleder, Huset Venture

8 Plejehjemmet Lotte Specialisterne We Mobile Skovsgård Hotel Kristeligt Stud Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? 8 Thorkil Sonne har stiftet it-virksomheden Specialisterne for at give mennesker med autisme mulighed for et arbejde, hvor de kan anvende deres særlige sans for detaljer, systematik og vedholdenhed. Den prisbelønnede virksomhed har 65 ansatte, samarbejder med store kunder som TDC og Microsoft, og er i fuld gang med at ekspandere internationalt. Dina Andersen er souschef i børnehaven Dagmargården, en privat, selvejende institution, hvor forældrene spiller en meget aktiv rolle ikke blot som formel bestyrelse, men også når det gælder personaleforhold og nye pædagogiske tiltag. En organisationsform, som ifølge Dina Andersen giver større frihed, mere råderum og lettere arbejdsgange. Peter Jørgensen har stiftet Huset Venture i Århus for at skabe og formidle arbejde til mennesker med funktionshandicap. Virksomheden udvikler sine forretningsområder med afsæt i medarbejdernes restarbejdsevne. I dag har virksomheden over 80 medarbejdere, som er beskæftiget med alt fra regnskab og it til reklame og grafisk design. Virksomheden har så stor succes, at konceptet nu er udbredt til en række andre danske byer. Thyra Frank leder Plejehjemmet Lotte på Frederiksberg. Hun har udviklet et plejekoncept, hvor både medarbejdere, pårørende og beboere bliver inddraget i at tilrettelægge pleje og hverdag. Resultatet er blandt andet blevet mere engagerede medarbejdere, gladere beboere og et lavere sygefravær. Og ledere fra både danske og udenlandske plejehjem valfarter til Frederiksberg for at lære af erfaringerne.

9 Najib Haddar etablerede Værestedet Muhabet i København, fordi han så et behov for et værested for sindslidende med anden etnisk baggrund end dansk. Værestedet tilbyder forskellige former for rådgivning og hjælp i et miljø, hvor hver enkelt besøgende føler sig velkommen og set. Det har været med til at give mange sindslidende troen på livet tilbage og reduceret deres behov for at være indlagt på hospitalet. Muhabet har over besøgende om året, og Najib Haddar er nu klar til at dele sine erfaringer med det etablerede psykiatriske system i resten af landet. Fællestræk i det sociale engagement De fem eksempler er vidt forskellige, men har tre tydelige træk tilfælles: 1. De er grundlagt og drevet af ildsjæle mennesker med vilje og kraft til at sætte handling bag deres sociale visioner. 2. De er organiseret i forskellige former for virksomhedsmodeller og drives professionelt, men har ikke fortjeneste som et selvstændigt mål. 3. De bidrager på hver deres måde til at skabe social værdi og bane vej for nye løsninger i velfærdssamfundet. Heldigvis er eksemplerne langt fra enestående. I det civile samfund tæt på borgernes behov opstår der hele tiden konkrete ideer til at gøre tingene bedre og på nye måder. Masser af borgere har allerede fundet nye svar på nogle af velfærdsstatens udfordringer, og mange har valgt den socialøkonomiske virksomhedsform til at realisere dem. Gøres deres løsninger og erfaringer synlige, vil det inspirere mange flere. Danmark har både brug for og plads til langt flere socialøkonomiske iværksættere og virksomheder. Hus Forbi Baisikeli Plejehjemmet Lotte Specialisterne We Mobile Skovsgård Hotel Kristeligt Studentersettlement Café Retro Fisk Butikkerne Frie Børn 9 s Daginstitutioner

10 SPECIALISTERNE: Sense and Details Konsulentvirksomheden SPECIALISTERNE er blevet kendt som det første firma i verden, der anvender autismens karaktertræk positivt til løsning af værdifulde opgaver for erhvervslivet på markedsmæssige vilkår. 10 Dette arbejde har gjort en stor forskel for mig. Jeg har altid vidst, at jeg havde særlige evner, men det var svært for mig at finde en måde at anvende dem på. Dette arbejde har været godt for mit selvværd. Torben Sørensen, medarbejder, SPECIALISTERNE

11 Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? 11 LEGO og autisme (ASF) har systematik som fællesnævner mange personer med ASF har derfor flair for at arbejde med LEGO. SPECIALISTERNE har siden starten tænkt i mulighederne for at anvende LEGO s robotteknologi i arbejdsmarkedsafklaring og efteruddannelse. LEGO Education Division og SPECIALISTERNE har Thorkil Sonne, stifter af SPECIALISTERNE indgået et partnerskab for sammen at gavne flest mulige med ASF.

12 En socialøkonomisk virksomhed er overordnet kendetegnet ved: Socialt formål Socialøkonomiske virksomheder arbejder for at fremme et socialt formål. Det kan være inden for alt lige fra beskæftigelse af udsatte grupper, børnepasning, uddannelse, sundhed eller miljøbevarende indsatser. 3. Nye løsninger Der er ofte tale om en unik idé en løsning, man ikke har set før. Der kan være tale om et helt nyt produkt eller en ny ydelse, nye involveringsformer eller nye måder at anvende teknologi på for at fremme det sociale formål. jemmet Lotte Specialisterne We Mobile Skovsgård Hotel Kristeligt Studentersettlement Café Retro Fisk Butikkerne Frie Børnehaver og Fritidshjem Trivselsgruppen a/s Huset Venture Den Sociale Retshjælp Jamie Olivers Fifteen Cornwall England Fonden Mariehjemmene Merkur Bank Tak for Maden F 2. Overskuddet følger formålet Virksomhedens overskud investeres typisk i virksomheden eller i samfundet ifølge virksomhedens formål. I alle tilfælde er der fuld gennemsigtighed med, hvad der sker med fortjenesten. 4. Partnerskaber / involvering Løsningerne er ofte brugerdrevne, idet de udvikles ved at inddrage medarbejdere, brugere, borgere og andre interessenter. På samme vis indgår de socialøkonomiske virksomheder ofte i partnerskaber på tværs af brancher og sektorer. untain House TV-Glad Pottemageriet Rødele

13 Sociale Retshjælp Jamie Olivers Fifteen Cornwall England Fonden Mariehjemmene Merkur Bank Ta k f or Maden Faxe Vandrerhjem Underværket Prorem Virksomhedsform og finansiering for en socialøkonomisk virksomhed: De socialøkonomiske virksomheder er organisatorisk uafhængige af det offentlige. De kan være organiseret som forskellige juridiske enheder: erhvervsdrivende fonde, kooperativer, selvejende institutioner, foreninger, aktieselskaber, anpartsselskaber mv. Socialøkonomiske virksomheder drives som regel ud fra én af følgende finansieringsmodeller: 100 pct. egen indtjening, hvor virksomhedens drift udelukkende sikres af salg af egne produkter og ydelser. Driftsaftale med den offentlige sektor, hvor virksomheden leverer på forhånd fastsatte ydelser eventuelt suppleret med indtjening fra salg af enkeltydelser. Hybridmodel, hvor virksomheden både får eksterne midler (donationer, sponsorater eller offentlige støttemidler) og har egen indtjening fx fra salg af egne produkter eller ydelser. ey By Bow England Menighedernes Daginstitutioner 13 Hus Forbi Baisikeli Plejehjemmet Lotte Specialisterne We Mobile

14 Muhabet: En oase i byen Muhabet er et værested for psykisk syge og traumatiserede flygtninge og indvandrere, hvor de kan komme og være en del af et fællesskab og få opmærksomhed, anerkendelse og socialt samvær.. 14 Muhabet er et supplement til det offentlige system. Vi tilbyder ikke medicinsk behandling, men vi giver de psykisk syge indvandrere et sted, hvor de kan dulme deres ensomhed og genfinde respekten for sig selv. Najib Hadar, stifter af Muhabet

15 Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? Vi henter fisk hos en fiskehandler hver lørdag. Vi får 15 kilo kød om ugen fra en halalslagter, og vi har en fast aftale om at hente frugt og grønt i et af de lokale supermarkeder. Vi får hele tiden nye donorer. Samarbejdet med virksomhederne er også en måde at skabe opmærksomhed omkring psykiske syge indvandrere. Samtidig er det et pust ude fra virkeligheden, når slagteren kommer med kød. At de lokale forretninger har lyst til at samarbejde med os, får desuden gæsterne til at føle sig som en del af samfundet. 15 Najib Hadar, stifter af Muhabet

16 16 ie Børnehaver og Fritidshjem Trivselsgruppen a/s Huset Venture Den Sociale Retshjælp Jamie Olivers Fifte De socialøkonomiske gevinster De hidtidige socialøkonomiske virksomheder har især bidraget til velfærdssamfundet på tre måder: Banebrydende idéer: De har udviklet løsninger, der opfylder menneskers behov på nye måder og skaber dermed social innovation. Effektive velfærdsløsninger: De har sikret et bedre og mere mangfoldigt udbud af sociale tilbud og dermed mere kvalitet for velfærdskronerne. Bæredygtig vækst: De har været med til at etablere virksomheder og arbejdspladser, der på en socialt bæredygtig måde bidrager til samfundets vækst og velstand. Og netop på disse områder vil kommende socialøkonomiske virksomheder kunne yde særdeles værdifulde bidrag til fremtidens velfærdssamfund. Banebrydende idéer Socialøkonomiske iværksættere finder nye muligheder, hvor andre ser uløselige problemer, tomme bygninger, uarbejdsdygtige mennesker og manglende ressourcer. Det kan blandt andet føre til nye samarbejdsstrukturer, andre involveringsformer, bedre produkter og ydelser, alternative forretningsmodeller eller til helt nye velfærdsydelser. Eksempelvis har Specialisterne og Huset Venture ved at fokusere på medarbejdernes særlige kompetencer skabt arbejdspladser til mennesker, som er blevet betragtet som ressourcesvage og som derfor har haft svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Ved at inddrage medarbejdernes og brugernes ønsker og behov har plejehjemmet Lotte og børnehaven Dagmargården organiseret sig utraditionelt og derigennem øget både arbejdsglæde og brugernes tilfredshed. På den måde imødekommer de socialøkonomiske virksomheder ofte behov, som eksisterende markeder, organisationer og institutioner ikke tilfredsstiller. I kraft af deres eksempler udgør de en vigtig inspirationskilde ikke bare for frivillige organisationer, men også for offentlige institutioner og kommercielle virksomheder. Med kombinationen af praksisnær viden,

17 Det er ikke nogen god idé at putte alt ind i standarder og skemaer. Alle er forskellige, og det er vigtigt at bevare den originalitet i dagligdagen. Thyra Frank, forstander, Plejehjemmet Lotte a/s Huset Venture Den Sociale Retshjælp Jamie Olivers Fifteen Cornwall England Fonden Mariehjemmene Merkur Bank Tak for Maden Faxe Vandrerhjem Underværket Proremus Max Havelaar Danmark Grøn Koncert Dagmargården Fo 17 personligt engagement og udstrakte frihedsgrader har de socialøkonomiske virksomheder gode muligheder for at udfylde rollen som velfærdssamfundets udviklingsafdeling. Effektive velfærdsløsninger Socialøkonomiske virksomheder startes ofte af engagerede personer, der har udækkede behov eller uløste problemer tæt på sig, og som har fået en god idé til en løsning. Løsningerne er ofte brugerdrevne de udvikles ved at inddrage medarbejdere, brugere, borgere og andre interessenter. Desuden indgår de socialøkonomiske virksomheder ofte i partnerskaber på tværs af brancher og sektorer. Eksempelvis har Specialisterne indgået samarbejde med LEGO Education om at udvikle undervisningsløsninger til jobtræningsprogrammer, hvor bl.a. LEGO s robotteknologi tages i brug. Og Caféen Muhabet vil slet ikke kunne fungere uden et netværk af små, lokale virksomheder, eller den frivillige arbejdskraft, der bl.a. kommer fra Frederiksberg Frivilligcenter. På den måde trækker de socialøkonomiske virksomheder flere idéer, aktører og kompetencer ind i løsningen af velfærdssamfundets udfordringer. De bidrager dermed ikke kun til en større mangfoldighed i de sociale tilbud, men er også med til at udfordre og inspirere den offentlige sektor til at videreudvikle sine velfærdsudbud og driftsformer.

18 argården Fountain H 18 Det er utrolig værdifuldt for os at arbejde med minoriteter i de kreative udviklingsprocesser. Deres ideer skaber nye muligheder for forretnings-og kompetenceudvikling, som vi aldrig ville have tænkt på selv. Celeste Elisabeth Arnold, medstifter af Minority Design - We Mobile Skovsgård Hotel Kristeligt Studentersettlement Café Retro Fisk Butikkerne Frie Børnehaver og Fritidshjem Trivselsgruppen a/s Huset Venture Den Sociale Retshjælp Jamie Olivers Fifteen Cornwall England Fonden Mariehjemmene Merkur Bank Tak for Maden Faxe Va Bæredygtig vækst Den socialøkonomiske virksomhedsform appellerer til iværksættere, som er mere drevet af den gode samfundsmæssige idé end af den rent økonomiske indtjening. Alligevel har evnen til at tjene penge stor betydning for de fleste socialøkono miske virksomheder. En god indtjening giver økonomisk uafhængighed og frihed til at skabe endnu mere social værdi. Et eventuelt overskud bliver typisk i virksomheden eller geninvesteres ud fra virksomhedens formål. I alle tilfælde er der fuld gennemsigtighed med, hvad der sker med profitten. Socialøkonomiske virksomheder bidrager dermed ikke kun til den sociale sammenhængskraft, men er også med til at skabe vækst og beskæftigelse. Ofte præsterer de socialøkonomiske virksomheder en bemærkelsesværdig høj kvalitet og produktivitet. Det kan blandt andet skyldes medarbejdernes stærke engagement. For eksempel er personaleomsætningen traditionelt lavere, og alene det styrker de sociale virksomheders faglige kvalitet og stabilitet. Desuden samarbejder mange socialøkonomiske virksomheder med det etablerede erhvervsliv. Det tilfører dem blandt andet en forretningsmæssig professionalisme, der gør det muligt at udvide aktiviteterne, så de kommer endnu flere mennesker til gode.

19 SPECIALISTERNE: Sense and Details Konsulentvirksomheden SPECIALISTERNE er igennem mere end fire år blevet kendt som det første firma i verden, der anvender autismens karaktertræk positivt til løsning af værdifulde opgaver for erhvervslivet på markedsmæssige vilkår. 19 Der er en enorm social effekt på vore medarbejdere, som for første gang bliver kendt for hvad de er gode til. De får en løn, så de kan få et liv med lejlighed, bil mv. Det smitter også af på deres forældre, som for første gang ikke behøver kæmpe på deres børns vegne. Thorkil Sonne, stifter af SPECIALISTERNE

20 Den social- økonomiske tradition 20 Som organisationsform brød socialøkonomiske virksomheder igennem i 2. halvdel af 1800-tallet, hvor politiske partier, fagforeninger, brugsforeninger, velgørende foreninger og de store folkelige og kirkelige bevægelser spirede frem. Her blev også fx Kirkens Korshær og Kristeligt Studentersettlement etableret, og den frivillige og private velgørenhed begyndte at se sig selv som en samlet filantropisk bevægelse. Kimen til egentlige socialøkonomiske virksomheder blev lagt i andelsbevægelsen og kooperativerne. Senere blev der etableret forskellige former for selvejende institutioner, der i tilknytning til frivillige organiseringer fungerede som offentligt støttede, men private initiativer i den socialpolitiske indsats. Med udgangspunkt i et værdimæssigt fællesskab var private initiativer med til at finde nye løsninger på samfundets behov. Begrebet selvejende institution er da også et dansk varemærke. Det er typisk institutioner, som løser opgaver, der lige så godt kunne være løst af det offentlige eller af private virksomheder: herberger, opholdssteder for børn, familieinstitutioner, aflastningstilbud, plejehjem mv. De selvejende institutioner har imidlertid hverken myndighed eller indtjening som styrende princip, men bygger som regel på et værdigrundlag med rødder i det folkelige og frivillige engagement. De socialøkonomiske virksomheder hænger uløseligt sammen med de danske traditioner for et civilsamfund, hvor almindelige mennesker engagerer sig som aktive medborgere også i omsorgen for samfundets svageste. I den filantropiske bevægelses begyndelse var værdier som hjælp til værdigt trængende og hjælp til selvhjælp de bærende principper. Med tiden er bevægelsen blevet en aktiv medspiller i den stadigt mere omfattende socialpolitiske indsats.

21 Bedre vilkår for socialøkonomiske virksomheder Hvis Danmark skal udvikle og udnytte den socialøkonomiske 21 virksomhedsforms fulde potentiale, er der behov for at forbedre disse virksomheders rammebetingelser på især følgende områder: Større kendskab: Der er behov for at udbrede kendskabet til den socialøkonomiske virksomhedsforms principper og potentialer. Det gælder både i den offentlige sektor, i erhvervslivet, hos de frivillige sociale organisationer og blandt borgerne generelt. Målrettet lovgivning: Lovgiverne bør i dialog med de socialøkonomiske virksomheder styrke de rammevilkår, der kan understøtte vækstmuligheder og forretningskompetencer. Det handler bl.a. om adgang til målrettet iværksætter- og finansieringsrådgivning. Øget forretningsforståelse: Eksisterende og kommende socialøkonomiske virksomheder bør støttes i at udvikle større forretningsforståelse, så de både styrker driften og lærer at tænke strategisk over vækst og udvikling. Ansvarlig indkøbspolitik: Offentlige myndigheder kan styrke de socialøkonomiske virksomheder ved at købe deres produkter og ydelser og ved at indgå i partnerskaber med dem. Involvering af erhvervslivet: Virksomhederne kan bidrage med kompetencer, frivillig arbejdskraft, materialer eller andre ressourcer til socialøkonomiske iværksættere og virksomheder. Det kan fx være en del af virksomhedernes arbejde med deres samfundsansvarlighed. gn Kofoeds Skole Socialt Udviklingscenter Café Direct England Plejehjemmet Margrethehje m m e t R å

22 Som myndigheder kan vi i kommunerne være med til at skabe bedre vilkår for socialøkonomiske virksomheder. Ved at etablere lokalt forankrede socialøkonomiske netværk, ved at købe deres produkter og ydelser samt ved at indgå 22 partnerskaber med dem, bidrager vi til innovation og nytænkning i løsningen af velfærdsopgaver, der er skræddersyet til vores lokalsamfund. Lars Rasmussen, Social- og beskæftigelsesdirektør i Kolding Kommune es Daginstitutioner Nytænkende og åbne frivillige organisationer: Mange organisationer søger nye indtjeningskilder og samarbejdspartnere, der kan sikre dem større økonomisk uafhængighed. Det gør det oplagt for frivillige organisationer i høj ere grad at indgå partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder. Involvering af uddannelsesorganisationerne: Det er et naturligt led i uddannelsesinstitutionernes satsning på iværksætteri også at sætte socialøkonomisk iværksætteri på skemaet. Et aktivt civilsamfund: Interesserede borgere kan selv etablere en socialøkonomisk virksomhed eller vise deres støtte ved at være kunder, frivillige medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer. Jo stærkere det lykkes at involvere myndigheder, kommercielle virksomheder, frivillige organisationer, uddannelsesinstitutioner og civilsamfundet i øvrigt, jo tættere kommer Danmark på at indfri det betydelige socialøkonomiske potentiale for at skabe fornyet velfærd og vækst. Hus Forbi Baisikeli Plejehjemmet Lotte Specialist

23 Den social-økonomiske tradition Baisikeli: Cykler for et bedre liv Baisikeli arbejder for at fremme en bæredygtig cykelindustri i Afrika. I praksis får Baisikeli brugte danske kvalitetscykler fra forsikringsselskaberne. Nogle af cyklerne sættes i stand med hjælp fra danske socialt udsatte, hvorefter cyklerne udlejes til turister og virksomheder i Danmark. Andre cykler sendes til Tanzania, hvor de bliver sat i stand og ombygget til fx cykelambulancer af lokale cykelmekanikere, der har gennemgået en uddannelse hos Baisikeli. Herefter sælges cyklerne til priser, hvor alle kan være med og i en kvalitet, der kan holde til at blive brugt. 23 Baisikeli er et moderne udviklingsprojekt, der tager afsæt i en række forskellige teorier og forretningsfilosofier som socialøkonomi og 4. sektor tanken. I stedet for at betragte profit som et helligt mål og kunder som noget, der skal kapres, ser vi vores kunder som et led i en bæredygtig proces, der forbedrer levestandarden for alle involverede parter. Stiftere, Henrik Smedgaard Mortensen og Niels Bonefeld

24 Sådan arbejder Center for Socialøkonomi 24 Frie Børnehaver og Fritidshjem Trivselsgruppen a/s Huset Venture Den Sociale Ret I 2008 besluttede Folketinget at støtte Fonden Socialøkonomi med 10,7 millioner kr. af satspuljemidlerne til at etablere Center for Socialøkonomi: et uafhængigt center, der hjælper socialøkonomiske iværksættere og eksisterende socialøkonomiske virksomheder. Vi arbejder overordnet for at udvikle det danske velfærdssamfund ved at fremme den socialøkonomiske iværksætterkultur i Danmark. Vores mål er at forbedre livssituationen for socialt udsatte, styrke indsatsen over for børn, unge og ældre samt bidrage til et bedre miljø. Vi stræber efter at øge kendskabet til og udbredelsen og effekten af socialøkonomiske virksomheder. Det gør vi gennem oplysning og ved at kvalificere og koordinere en række initiativer på det socialøkonomiske område. Vores indsats foregår især på følgende tre felter: 1. Virksomhedsudvikling vi fremmer levedygtighed og effekt Rådgivning: Vi yder og formidler rådgivning om at etablere, drive og udvikle socialøkonomiske virksomheder. Kurser og værktøjer: Vi understøtter socialøkonomiske praktikere med værktøjer, workshops og programmer, som kan udvikle deres kompetencer. Det gælder fx inden for forretningsdrift, organisationsudvikling, partnerskaber, effektmålinger mv. Matchning af behov og kompetencer: Vi hjælper socialøkonomiske iværksættere og virksomheder med at få kontakt til mentorer, bestyrelsesmedlemmer, specialisthjælp eller potentielle partnere, som kan udvikle virksomheden.

25 Zusammen Diakonissestiftelsens Hospice Minority Design Kofoeds Skole Socialt Udviklingscenter Café Direct England Plejehjemm 2. Samarbejde vi fremmer involvering og vækst Socialøkonomiske netværk: Vi etablerer og faciliterer netværk mellem socialøkonomiske virksomheder og iværksættere. Mentorprogram: Vi tilbyder en mentorordning, som sikrer, at der overføres relevante forretningskompetencer fra et bredt netværk af aktører i den offentlige, frivillige eller private sektor. Bestyrelsesprogram: Vi tilbyder et bestyrelsesprogram, som matcher frivil lige bestyrelsesmedlemmer fra erhvervslivet med nystartede og eksisterende socialøkonomiske virksomheder. 3. Viden vi fremmer forståelse og kendskab Forskning: I samarbejde med forskningsinstitutioner, handelsskoler og universiteter arbejder vi på en samlet kortlægning af socialøkonomiske aktiviteter i Danmark. Formidling: Vi udgiver publikationer og kommunikerer om socialøkonomi ofte i samarbejde med medier og andre vidensformidlere. Derudover vejleder vi erhvervscentre og lokale frivilligcentre om socialøkonomisk iværksætteri med henblik på at skabe lokale socialøkonomiske iværksættermiljøer. 25 Ambassadørprogram: Vi samarbejder med et korps af beslutningstagere fra den offentlige, private og frivillige sektor, der som ambassadører vil arbejde på at styrke kendskabet til socialøkonomiske virksomheder i offentligheden.

26 Cafe Retro 26 Cafe Retro har været en del af det københavnske cafemiljø siden Den blev etableret af en gruppe frivillige unge med inspiration fra de kreative cafemiljøer i London. Cafeen fungerer i dag som en kunstog kulturcafe, hvor alt overskud går til humanitære projekter i den 3. Verden. Cafeen danner ramme om forskellige events, koncerter, kunstudstillinger, foredrag og kurser. Derudover er der flere kunstnere og designere, som producerer i og sælger ud af huset. Cafeen drives hovedsageligt af frivillige kræfter og har i dag omkring 80 frivillige tilknyttet.

27 27 Vores gæster bemærker tit, at der er en god stemning i cafeen. De kan mærke, at de frivillige kan lide det, de gør ellers var de der ikke. Den gode stemning og visheden, om at min kaffe eller øl hjælper mennesker, som har det skidt gør, at folk kommer igen det har altså en god PR-effekt. For det andet bliver folk gladere af at være gæster på vores cafe, fordi den gode stemning smitter. Rie Skårhøj, formand for og initiativtager til Cafe Retro

28 28 risteligt Studentersettlement Café Retro Fisk Butikkerne Frie Børnehaver og Fritidshjem Trivselsgruppen a/s Huset Venture Den Sociale Retshjælp Jamie Olivers Fifteen Cornwall Gør selv en forskel Du kan også bidrage med kompetencer, ressourcer og netværk, der kan være særlig relevante for en socialøkonomisk virksomhed. I nogle tilfælde vil Alle kan være med til at indfri potentialet i de socialøkonomiske virksomheder. Du kan fx være med til at udbrede kendskabet til de socialøkonomiske virksomheder og iværksættere i virksomheden, i organisationen, på uddannelsesinstitutionen, i netværket osv. du eller din organisation kunne indgå i forretningsmæssige partnerskaber med en socialøkonomisk virksomhed eller iværksætter. Hvis du er interesseret i at høre mere om samarbejdsmulighederne, kan du bruge vedlagte svarark. På Center for Socialøkonomi kan vi fx hjælpe dig med at blive: Mentor: Som mentor yder du (forretnings)sparring og trækker på dit netværk til gavn for en udvalgt socialøkonomisk virksomhed, som er under opstart, eller som ønsker at udvikle sin forretning til et nyt niveau. Bestyrelsesmedlem: Som bestyrelsesmedlem kan du lade dine kompetencer bidrage til at skabe større professionalisme i en socialøkonomisk virksomhed, der ønsker at etablere en bestyrelse som øverste ledelse.

29 Partner: Partnere kan samarbejde med socialøkonomiske virksomheder omkring fx køb af ydelser, fælles udvikling af nye ydelser eller en systematisk udveksling af ressourcer, viden og kompetencer. Blandt mulige partnere kan nævnes forsknings- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger samt andre interesseorganisationer. Ambassadør: Hvis du er beslutningstager i den private, offentlige eller frivillige sektor, kan du deltage i vores ambassadørprogram. Dermed påtager du dig at bidrage målrettet til at styrke offentlighedens kendskab til socialøkonomiske virksomheder. Sponsor: Vi har brug for sponsorer, som ønsker at bidrage med tid, kompetencer, penge eller andre midler til at gennemføre en række af centerets aktiviteter. Socialøkonomisk iværksætter: Vi kan hjælpe dig, hvis du har en socialøkonomisk iværksætter i maven. Vi kan blandt andet tilbyde rådgivning og netværk, så du er bedre klædt på til at komme i gang. Et samarbejde med socialøkonomiske virksomheder medfører en række klare fordele for BRFkredit. Vi udvider vores forretningsnetværk, vi understøtter vores CSR-strategi, og der skabes nye forretningsmuligheder til gavn for alle. Lars Hilberg, Personalechef i BRFkredit At være mentor giver helt nye udsigtspunkter, som er interessante at bringe med tilbage i dagligdagen på kontoret. Kenneth Messerschmidt, IT-chef i Ingeniørernes A-Kasse Der er stor værdi i at forene forretningslogikkerne fra de socialøkonomiske virksomheder med de frivillige sociale organisationers stærke værdier. Jeg mener, at frivillige sociale organisationer og socialøkonomiske virksomheder har meget at lære fra hinanden. Terkel Andersen, sekretariatschef i Frivilligrådet 29

30 Idégrundlaget er udarbejdet med stor og værdifuld støtte fra følgende: Erhvervsskolernes Forlag: Grafisk opsætning og tryk Klartekst: Gennemskrivning og korrektur 30 Lars Jannick Johansen, direktør, Mandag Morgen

31 31

32 Center for Socialøkonomi er etableret den med støtte fra Folketingets Satspulje. Centeret er en uafhængig, praksisnær og samlende platform for de eksisterende og kommende socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Vi arbejder med rådgivning, koordinering og formidling for at fremme en socialøkonomisk iværksætterkultur i Danmark. Det betyder at: Vi samarbejder med socialøkonomiske iværksættere, frivillige organisationer, NGO ere, erhvervsliv, kommuner og regioner om at starte socialøkonomiske virksomheder. Vi involverer erhvervslivet, som bidrager med forretningsmæssig viden, netværk og bestyrelsesmedlemmer til socialøkonomiske iværksættere og virksomheder. Vi skaber rum for samarbejde, videndeling og forretnings muligheder ved at etablere netværk på tværs af sektorer og brancher. Vi formidler viden til alle sektorer om mulighederne for at indgå partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder. Vi fortæller om succeserne, sætter ord på effekten af partnerskaber og orienterer bredt om relevante arrangementer. Mail Telefon Læs mere på vores hjemmeside eller kontakt os på

Motivation og læring i arbejdsliv et reflekteret praksiseksempel. Fredag d. 4. juni 2010, Lars René Petersen, direktør, Center for Socialøkonomi

Motivation og læring i arbejdsliv et reflekteret praksiseksempel. Fredag d. 4. juni 2010, Lars René Petersen, direktør, Center for Socialøkonomi Motivation og læring i arbejdsliv et reflekteret praksiseksempel Fredag d. 4. juni 2010, Lars René Petersen, direktør, Center for Socialøkonomi Center for Socialøkonomi fra fundraising til forretning Voice

Læs mere

Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst

Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst Onsdag d. 14. april 2010, chefkonsulent Trine Schaldemose, Center for Socialøkonomi Tema På programmet Hvem er Center for Socialøkonomi

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? Skal socialøkonomiske virksomheder defineres ud fra hvad de producerer? Skal socialøkonomiske virksomheder defineres ud fra

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

KL. 09.10-10.10 Hvad er socialøkonomi og en socialøkonomisk virksomhed. KL. 10.25-10.55 Hvad er en socialøkonomisk iværksætter

KL. 09.10-10.10 Hvad er socialøkonomi og en socialøkonomisk virksomhed. KL. 10.25-10.55 Hvad er en socialøkonomisk iværksætter Program: KL. 09.10-10.10 Hvad er socialøkonomi og en socialøkonomisk virksomhed Præsentation af den Sociale Kapital Fond KL. 10.25-10.55 Hvad er en socialøkonomisk iværksætter Hvilke særlige vejledningsbehov

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Det socialøkonomiske potentiale - bliv klædt på til at spotte sociale iværksættere og socialøkonomiske vækstvirksomheder

Det socialøkonomiske potentiale - bliv klædt på til at spotte sociale iværksættere og socialøkonomiske vækstvirksomheder Det socialøkonomiske potentiale - bliv klædt på til at spotte sociale iværksættere og socialøkonomiske vækstvirksomheder Århus 20. januar 2011 Susan Redder Bruun, Center for Socialøkonomi Center for Socialøkonomi

Læs mere

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder?

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Lars Hilberg Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Sørup Herregård Hvem er BRFkredit? BRFkredit er en finansiel virksomhed... Fondsejet og uafhængigt Forretningsområder:

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE

IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE VELKOMMEN I FRIE BØRNEHAVER OG FRITIDSHJEM Denne pjece er til dig, som er ny forælder i en af Frie Børnehaver og Fritidshjems tilknyttede selvejende eller private institutioner.

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

VIRKSOMHEDSNETVÆRKET. Socialøkonomi i Kolding Kommune. ESBJERGVEJ 84 6000 Kolding TEL: 2530 2292 WWW.VIRKSOMHEDSNETVAERKET.DK

VIRKSOMHEDSNETVÆRKET. Socialøkonomi i Kolding Kommune. ESBJERGVEJ 84 6000 Kolding TEL: 2530 2292 WWW.VIRKSOMHEDSNETVAERKET.DK VIRKSOMHEDSNETVÆRKET Socialøkonomi i Kolding Kommune Virksomheds- Netværket Uafhængigt netværk der består af 135 medlemsvirksomheder/organisationer Private og offentlige virksomheder/organisationer Grundlagt

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

VISION - en bæredygtig fremtid

VISION - en bæredygtig fremtid DNA & VISION MANIFEST KPH er ikke bare et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er et møde mellem forskellige brancher med en fælles vision. En vision om en bæredygtig

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden September 2015 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Socialøkonomiske virksomheder og kommunale potentialer. Oplæg for Vækstudvalget i Frederikssund Kommune Uffe Lembo og Charlotte Holmer Kaufmanas

Socialøkonomiske virksomheder og kommunale potentialer. Oplæg for Vækstudvalget i Frederikssund Kommune Uffe Lembo og Charlotte Holmer Kaufmanas Socialøkonomiske virksomheder og kommunale potentialer 1 Oplæg for Vækstudvalget i Frederikssund Kommune Uffe Lembo og Charlotte Holmer Kaufmanas Agenda Socialøkonomiske virksomheder Fem ingredienser 2

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige Den Sociale Kapitalfond vokser og øger start-up indsats: Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige TrygFonden og VELUX FONDEN går nu sammen i en fælles satsning om at modne vækstlaget af sociale

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Strategi- og handleplan for fremme af socialøkonomiske virksomheder i Esbjerg Kommune.

Strategi- og handleplan for fremme af socialøkonomiske virksomheder i Esbjerg Kommune. Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. februar 2015 Sagsbehandler Susanne Oldenborg Telefon direkte 76 16 91 33 Notat Strategi- og handleplan for fremme af socialøkonomiske

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

ÅRSBERETNING2012. Københavns Bybi Forening

ÅRSBERETNING2012. Københavns Bybi Forening ÅRSBERETNING Københavns Bybi Forening 1 Bybi s år Når man ser tilbage på alle de ting, der er sket i, er det ikke svært at forstå, hvorfor vi har haft så travlt i Bybi. Vi har brugt meget tid på at starte

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

SjællandSeminar - Partnerskaber inden for den sociale økonomi i Region Sjælland

SjællandSeminar - Partnerskaber inden for den sociale økonomi i Region Sjælland SjællandSeminar - Partnerskaber inden for den sociale økonomi i Region Sjælland 1. Baggrund SjællandSeminaret 14. april 2010 tog det første målrettede skridt til at samle offentlige og private aktører

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

De frivillige som element i kommunernes strategi for vækst og velfærd

De frivillige som element i kommunernes strategi for vækst og velfærd De frivillige som element i kommunernes strategi for vækst og velfærd Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Store politiske

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015

Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015 Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015 Indledning Handleplanen er en udmøntning af Rødovre Kommunes politik på det frivillige sociale område, som er vedtaget i efteråret 2014.

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Center for Socialøkonomi, oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 1. Socialøkonomien

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere