Dansk Oversættelse af Betjeningsvejledning for LAG 14ER. Anvendes sammen med Tysk eller Engelsk version af Afriso-dokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Oversættelse af Betjeningsvejledning for LAG 14ER. Anvendes sammen med Tysk eller Engelsk version af Afriso-dokument 854.000."

Transkript

1 Dansk Oversættelse af Betjeningsvejledning for LAG 14ER Anvendes sammen med Tysk eller Engelsk version af Afriso-dokument

2 1 Sikkerhed 1.1 Risici ved Udstyret Lækagedetektoren LAG 14ER er i overensstemmelse med den senest teknologi og med gældende sikkerhedsbestemmelser. Hver detektor er underlagt funktions- og sikkerhedsafprøvning inden levering. Lækagedetektoren er fuldkommen sikker ved korrekt anvendelse. Detektoren bør kun bruges såfremt den er i perfekt stand og ved overholdelse af driftvejledningen. Fejlagtig anvendelse eller misbrug kan forarsage fare foræ Liv og helbred af personale Udstyret og anden ejendom Udstyrets korreket virkemåde Alt personale involveret i installation, ibrugtagning, betjening og vedligeholdelse af udstyret skal: være kvalificeret nøje overholde disse instruktioner overholde godkendte sikkerhedsforskrifter Det er din egen sikkerhed som står på spil! 1.2 Sikkerhedsanvisninger og tips. De følgende symboler anvendes i denne vejledningæ Fare! Advarer mod overhængende fare. Ikke-overholdelse af disse instruktioner vil sandsynligvis medføre død eller alvorlig tilskadekomst Advarsel! Henviser til muligvis farlige situationer. Ikke-overholdelse af disse instruktioner vil muligvis medføre død eller alvorlig tilskadekomst. Forsigtig! Henviser til muligvis farlige situationer. Ikke-overholdelse af disse instruktioner vil muligvis medføre død eller alvorlig tilskadekomst. Vigtig! Henvisninger til brugeren og andre nyttige oplysninger.

3 Afbryd netspændingen (fjern sikringerne) inden åbning af enheden og før udførelse af vedligeholdelse og rengøring. LAG 14ER alarmenheden skal installeres i et ikke-explosionsfarligt, sikkert rum. Kredsløbet til lækagealarmens målesonde er certificeret som egensikker (EEx ia) IIC af de tyske myndigheder, Certifikat Nr.Ex-95.D2.2113X. Overhold installationsforskrifter og gældende stærkstrømsreglement for egensikkert udstyr. Lækagedetektoren må udelukkende bruges: til den udførelses-specfikke anvendelse i en teknisk sikker og perfekt tilstand Enhver fejl der kan påvirke sikkerheden skla omgående udbedres! 1.7 Godkendt betjeningspersonale Denne lækagedetektor må kun installeres og ibrugtages af fuldt uddannet personale. El-arbejde bør udelukkende udføres af en faglært elektriker i overenstemmelse med stærkstrømsreglementet. Personale under oplæring må kun udføre arbejde under tilsyn af en erfaren person. Installationsteknikeren skal forsyne betjeningspersonalet med driftsinstruktioner. Såvel installationsteknikeren som betjeningspersonale skal have læst og forstået driftsinstruktionerne før arbejdet påbegyndes. Betjeningspersonalets minimumsalder er 16 år. 1.8 Sikkerhedsforskrifter på installationsstedet Lækagealarmen skal opsættes et iøjnefaldende sted på en ret, stabli og tør væg. Alarmenheden må ikke kunne rammes af vand eller vandsprøjt. Alarmenheden må ikke installeres i eksplosionsfarlige lokaler! Vigtigt! Det tilses ved passende kontrol at lækagealarmen og dens omgivelser altid er rene, tilgængelige og synlige.

4 Godkendte opbevaringssystemer: Når der anvendes trykfrie beholdere, og afhængigt at beholderens konstruktion, må følgende ikke-brandbare, ikke-vandopløselige væsker med nedenstående vægtfylder opbevares i beholderen: 1. Beholder i.h.t. DIN 6608 < 2.5 m diameter tilladt vægtfylde ; 1.90 g/cm³ < 2.9 m diameter tilladt vægtfylde ; 1.75 g/cm³ 2. Beholder i.h.t. DIN 6616, 6623 og 6624 < 2.5 m diameter tilladt vægtfylde ; 1.90 g/cm³ < 2.9 m diameter tilladt vægtfylde ; 1.85 g/cm³ 3. Beholder i.h.t. DIN 6618 del 3 For alle tankhøjder vægtfylde 1.0 g/cm³ 4. Beholder i.h.t. DIN 6619 < 2.60 m tankhøjde tilladt vægtfylde ; 1.90 g/cm³ < 2.76 m tankhøjde tilladt vægtfylde ; 1.84 g/cm³ < 2.84 m tankhøjde tilladt vægtfylde ; 1.78 g/cm³ Særlige forhold: Vigtigt! Væsken, der benyttet til lækagepåvisning må ikke forårsage en farlig reaktion med det opbevarede produkt. I alle andre henseender tager forholdene beskrevet i denne vejledning forrang, og i særdeleshed afsnit 1,3: udføreslspecifikke anvendelser.

5 2.4 Virkemåde Lækagedetektoren LAG 14ER overvåger hulrummet i dobbeltvæggede beholdere, idet hulrummet fyldes med en væske der påviser lækager. I det tilfælde, at der opstår en læk i den ydre eller indre tankvæg, højere eller lavere end niveauet af det opbevarede produkt eller grundvandet, undslipper en del af lækagevisningsvæsken, hvorved niveauet i højtanken falder. Enheden registrer ændringen i modstanden, hvorved en synlig og hørbar alarm udløses, og udgangsrelæet aktiveres. Sonde: Højtanken for lækagepåvisningsvæsken monteres højere end overvågningsrummet. Bunden af højtanken er forbundet med en slangeforbindelse til toppen af overvågningsrummet. Således danner højtanken det højeste punkt af overvågningsrumfanget. Rumfanget er fyldt med lækagevisningsvæske op til midten af højtanken. Sonden når fra toppen af højtanken ned til lækagevisningsvæsken således at elektrodespidserne er nedsænket i væsken. Begger elektroder forbinder til enheden via et to-leder kabel. Alarmenheden: Enhden udfører konstant overvågning af den elektriske modstand mellem sondens to elektroder. Under drift lyser den grønne Supply On lampe konstant. Såfremt modstanden ligger under 5 KΩ indikeres normal tilstand; den grønne lampe tændt, og den røde Alarm lampe slukket, og relæet er åbent. Stiger modstanden til mere end 5 KΩ, indikeret alarmen en læk var at den råde Alarm lampe tændes, lydgiveren afgiver lyd, og relæet sluttes. Når en alarm er aktiv, kan lydgiveren slukkes ved tryk på Mute knappen. Hvis netspændingen afbrydes gives ingen alarm. Når netspændingen atter tilsluttes er udstyret omgående virksomt, og hvis der er sket en lækage under afbrydelsen indikeres alarmtilstand. Den grønne Supply On lampe tændes så snart udstyret forbindes til netspænding. Test knappen giver mulighed for at afprøve systemet ve at simulere en lækagealarm. 2.4 Driftstyper Lækagedetektoren LAG 14ER har et indbygget relæ med en spændingsfri udgangskontakt, hvilket muliggør at sende alarmsignalet til andet udstyr. Under normal drift er kontakten åben, medens den er sluttet under alarmtilstand.

6 2.7 Certifikater, Afprøvning og Conformitet Lækagedetektoren LAG 14ER har tysk udførelsescertifikat Ref. 01/PRB No. III B/S 1897 og er godkendt under Bygningsinspektorate Certifikat No. Z og har undergået afprøvning for elektrisk udstyr i farlige områder, og derved opnået Conformitetscertifikat PTB No. EX-95.D.2113 X. Lækagedetektoren LAG 14ER conformerer med EMV retningslinier (89/336/EWG/ samt 92/31/EWG) for lavspænding (73/23/EWG og 93/68/EWG) samy EX-ramme retningslinier (76/117/EWG)* (*) EWG = EEC = EU. 2.8 Anvendelseseksempler 1. Standard anvendelse:

7 3.3.2 LAG 14ER med overjords beholdere (dækkende mindre end 30 cm) Overjords beholdere behøver 1 liter lækageovervågningsvæske i højtank(ene) for hver 35 liter overvågningsvolumen. En højtank er tilstrækkelig for liter overvågningvolumen. Det modsvarer beholdere med en kapacitet op til liter. Lækagedetektoren LAG 14ER kan ved anvendelse af yderligere højtanke med hver 4.5 liter volumen også anvendes til større overvågningsvolumener. De yderligere højtanke skal forbindes indbyrdes samt med overvågningstanken ved anvendelse af EPDM rørføring. Volumen lækage overvågningsvæske i beholder i.h.t. beholderens mærkeplade l l l l l Nødvendigt antal overvågningstanke med sonde: Nødvendigt antal yderligere højtanke (uden sonde):

8 3.4.2 Rørinstallation Vigtigt! Rør of fittings må ikke være galvaniserede internt idet zink reagerer med de tilladte lækageovervågningsvæsker, som kan medføre ophobning af udfald og tilstopning. Forbindelsesrørene mellem beholderen og højtanken(e) skal have et jævnt fald imod beholderen og må ikke kunne afspærres. Rørene (inklusive stålrør) må ikke være den eneste support for højtanken(e). Disse skal fastgøres til en væg, i et beholderhus eller på en stålkonstrueret platform. Følgende rørtyper kan bruges: a) ¾ Stålrør Overfladebehandlet udvendigt, ikke galvaniserede indvendigt. Samme for fittings. Hvis monteret under jorden isoleres rørene. b) Kobber eller messing rør fabriks-belagt med plastikisolering, som skal monteres med et særligt isoleringsstykke ved beholdertilslutningen. Min ID 13mm, anbefalet 15 * 1 mm. c) Kun BAM certificerede slanger er tilladt. EPDM slange 14 x 3 (IW 14) inkluderet i AFRISO Monteringssættet er godkendt i.h.t. 3.12/BM/2090/84.

9 MINIMUMSAFSTAND FRA OVERKANT AF BEHOLDER TIL HØJTANK I RELATION TIL VÆGTFYLDEN AF DET OPBEVAREDE PRODUKT. Beholder: DIN 6608 Mindste afstand A min (cm) Eksempel; DIN 6608 D 25 X 2000 Q = 1,75 A min = 180 cm Vægtfylde Q (g/cm³) Beholder-Diameter m tilladt vægtfylde m tilladt vægtfylde 1.75 Beholder DIN 6616, 6623 og 6624 se ovenstående eksempel Mindste afstand A min (cm) Eksempel; din 6618 DA 60 X 2500 Q = 1,7 A min = 175 cm Vægtfylde Q (g/cm³) a min = D(Q-1)+30 (cm) a max = 550-c-D (cm) Beholder-Diameter m tilladt vægtfylde m tilladt vægtfylde 1.75 Beholder DIN 6619 Trykfri operation Jord samt opstemmet vand lavere end beholderens overkant. Min. afstand mv som i forrige eksempel Mindste afstand A min (cm) Eksempel; din 6619 D 7 X 2600 Q = 1,65 A min = 200 cm Vægtfylde Q (g/cm³) Beholder Højde m tilladt vægtfylde m tilladt vægtfylde m tilladt vægtfylde 1.78

10 3.4.4 Installation af alarmenheden Vigtigt! Alarmenheden for lækagedetektoren LAG 14ER skal installeres i øjenhøjde på en plan, fast og tør væg. Alarmenheden skal være tilgængelig og synlig til enhver tid. Vælg et sted hvor temperaturen ikke overskrider -5ºC til +40º. Ved udendørs montage, skal enheden beskyttes mod direkte vejrpåvirkning. Alarmenheder for lækagedetektoren LAG 14ER må ikke installeres i farligt område. Lækagedetektoren må kun installeres og ibrugtages af en kvalificeret specialist. For at installere alarmenheden løsnes de to Philipsskruer på forsiden og låget tages af. Alarm og service komponenterne på låget er forbundet til det trykte kredsløb med et fladkabel og en liniekontakt. Liniekontakten kan tilsluttes lodret til kredsløbskortet. Anbring den nederste del af huset med to monteringsskruer (monteringshuller findes øverts til højre og nederst til venstre). Elektrisk tilslutning udføres i.h.t. afsnit 3.5. Forbind fladkablet fra låget til liniekontakten på kredsløbskortet. Undgå at sno fladkablet! Monter låget med de to Philipsskruer Nettilslutning Forsigtig! Netspænding (230V, 50 Hx) Forårsager alvorlige forbrændinger, kan være dødelig. Elektrisk arbejde må kun udføres af en kvalificeret elektriker. Installer kun med afbrudt strømforsyning. Vigtigt! Overhold IEE regulativerne, sikkerhedsregler samt betjeningsvejledningen for lækagedetektoern of beholderinstallationen. Forbind LAG 14ER enheden til en uafhængig strømkilde uden afbryder.

11 Ved større afstande installeres en IP 55 fordelerkasse permanent oven over og ved siden af højtanken. Tilse at sonden nemt kan fjernes fra højtanken for vedligeholdelse. Sondekablet forlænges med 2 x 1mm² med blå yderbeklædning egnet for egensikre kredsløb. Hvis længden overstiger 5 meter anvendes afskærmet kabel. Kablets totale længde må ikke overstige 50 meter. Når kablet føres i rør eller underjordiske kanaler, brug 2 x 1,5mm². Egensikre og ikke-egensikre kredsløb må ikke anvende samme kabelføring. Overhold EU regulativerne. Sondekabel føres separat fra strømforsyningskabler. Beskyt sondekablet mod beskadigelse. Før sondeklblet gennem kabelindgangen på LAG 14ER enhedens venstre side og forbind i.h.t. strømdiagram (side 22). Udgang: Udgangssignalet fra lækagedetektoren består af en spændingsfri relækontakt. Relæet slutter når en alarmtilstand opstår. Relækontakten har en intern 2A sikring. Vigtigt! Spændingsstigninger kan opstå når induktive apparater afbrydes. Dette kan i høj grad påvirke elektrisk udstyr samt ødelægge afbryderkontakten. Derfor skal induktive apparater forbindes med RC combinationer f.eks. 0.1TF/100 Ohm, som fås i handelen.

12 4.2 Drift Lækagedetektoren overvåger obbeltvæggede beholdere. Når der opstår en læk, løber overvågningsvæske ud, og lækagedetektoren aktiverer alarmen. Drift af lækagedetektoren er derfor indskrænket til periodisk kontrol. + grøn lampe tændt? OK + rød lampe slukket? OK + lydgiver slukket? OK Når Test knappen trykkes ned eller sonden udtages fra højtanken skal den røde alarmlampe lyse og den hørbare alarm afgive lyd. Denne prøve udføres på ugentlig basis. Når en alarm indtræffer: Påfyld overvågningsvæske, blandet med vand i det foreskrevne forhold, op til det markerede påfyldingsniveau. Hvis alarmen gentages, er der opstæet en lækage. Lydgiveren kan afbrydes ved tryk på Mute knappen. Den røde lampe vil fortsat lyse. Adviser den installationsansvarlige omgående. 4.2 Afprøvning - ved simulering: For at garantere sikker funktion udføres en funktionskontrol mindst en gang om året ved simulering af en virkelig alarmtilstand. Aftapningsventilen åbnes og den udløbende overvågningsvæske opsamles i en passende beholder. Væsken skal aftappes med en volumenstrøm af ca 0.5 l/min. Så snart højtanken er tom bør savel den visuelle som den hørbare alarm aktivere. Ventilen lukkes og den opsamlede væske hældes tilbage i højtanken. Alarmsignalerne bør ophøre ojeblikkelig. - ved sonden: En gang om året samt efter hver service eller reparation udføres følgende test: Udtag sonden fra højtanken. Den røde lampe skal tænde og lydgiveren afgive lyd. Geninstaller sonden. Begge alarmsignaler skal ophøre øjeblikkelig. - ved alarmenheden: Korrekt funktion af lækagedetektoren kan afprøves når som helst ved tryk på Test knappen. Når Test knappen trykkes afbrydes forbindelsen til sonden.. Den røde lampe skal tænde og lydgiveren afgive lyd.

13 Advarsel! Netspænding (230V, 50 Hx) Forårsager alvorlige forbrændinger, kan være dødelig. Elektrisk arbejde må kun udføres af en kvalificeret elektriker. Installer kun med afbrudt strømforsyning. Reparationsarbejder på stedet skal udføres af en kvalificeret elektriker med strømforsyningen afbrudt. Spændingen skal afbrydes på en forsvarlig måde når reparationer pågår. Udskiftning af hovedsikring F1: Afbryd strømforsyning. Aftag dækslet. Aftag gennemsigtig afskærming fra sikringen. Ombyt sikring F1: M32mAEx Påsæt gennemsigtig afskærming. Forbind fladt båndkable med liniekontakt. Monter dækslet og fastspænd skruerne Tilslut strømforsyning. Udskiftning af relæsikring F2: Afbryd strømforsyning. Aftag dækslet. Åbn den sorte (lodrette) sikringsholder med en skruetrækker (1/4 omdrejning modurs) og fjern indsatsen. Ombyt sikring F2: M 2A Isæt indsatsen i sikringsholderen og lås med ¼ omdrejning medurs. Forbind fladt båndkable med liniekontakt. Monter dækslet og fastspænd skruerne Tilslut strømforsyning. 4.7 Deaktivering, Skrotning Netspændingen afbrydes for deaktivering. Ved skrotning adskilles alarmenhedens hus fra det trykte kredsløb, og bortskaf i overenstemmelse med gældende forordninger (f.eks. genbrugsopsamling), sorteret efter art.

14 5.0 Godkendte overvågningsvæsker for lækagedetektor Nedenstående liste omfatter væsker, der er afprøvet i overenstemmelse med bygnings- og afprøvningsprincipperne for beholdere og rørsystemer TRbF 501 og 502 udarbejdet af de Tyske forbundsmyndigheder, og kan anvendes for lækagedetektorer for væskesystemer. De er afprøvet for deres svampeforebyggelse samt kompatabilitet med brændbare væsker: fyringsolie, dieselolie og benzin. Ingen andre væsker tillades i dag i det indre rumfang af dobbeltvæggede tanke. Lækagedetektoren LAG 14ER er egnet til brug med alle de liste væsker. Følgende væsker kan blandes ved påfyldning eller efterfyldning at højtanken:

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetektor HC-150 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem DK Copyright KEFOCOM ApS, 2000 KEFOCOM ApS: Hindbærvangen 75, 2765 Smørum. - Tlf.: 44 66 06 46 - Fax: 44 66 36 63 e-mail: kefocom@kefocom.dk - http://www.kefocom.dk

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

RAC 531 BETJENINGSVEJLEDNING. Niveauregistrering til. olie-/vandudskillere NIV. Sikkerhedsforskrifter. Beskrivelse. Tekniske egenskaber

RAC 531 BETJENINGSVEJLEDNING. Niveauregistrering til. olie-/vandudskillere NIV. Sikkerhedsforskrifter. Beskrivelse. Tekniske egenskaber BETJENINGSVEJLEDNING Niveauregistrering til Sikkerhedsforskrifter Montering, ledningsføring, indledende opstart og vedligeholdelse skal udføres af uddannede teknikere. Apparatet må kun tilsluttes til kredsløb,

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg.

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. R ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. ES 379katalog / 980602 Beskrivelse: ES379 er en flowvagt beregnet for brug i laboratoriemiljø. ES379 alarmerer brugeren om utilstrækkelig

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

LOKASET 20. Alarm for septiktank Installations- og driftsanvisninger

LOKASET 20. Alarm for septiktank Installations- og driftsanvisninger Wavin Wavinvej 1 8450 Hammel Danmark Tel. +45 86962000 Fax +45 86969461 E-mail wavin@wavin.dk www.wavin.dk LOKASET 20 Alarm for septiktank er I N D H O L D 1. TEKNISKE DATA... 3 2. GENERELT... 3 3. FUNKTION...

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.2 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Tillykke med din nye terrassevarmer Vi anbefaler at

Læs mere

Devilink RS Installationsvejledning

Devilink RS Installationsvejledning Devilink RS Installationsvejledning DK Devilink RS Devilink RS (rumtermostat) har en indbygget temperaturføler der måler rumtemperaturen. Den styrer varmen efter den aktuelle rumtemperatur i det rum hvori

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD DK.TBLF.150929 1. Generelt Varmeflade TBLF/TCLF benyttes til forvarmning af tilluften med varmt vand som medium. TBLF placeres i friskluftkanalen.

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installations- og brugervejledning for modtageren EDK-REC2

Installations- og brugervejledning for modtageren EDK-REC2 Installations og brugervejledning for modtageren EDKREC2 Generelt: Funktionsprincip Modtageren EDKREC2 og den tilhørende antenne giver mulighed for at kontrollere de to adgange til parkeringen: «INDGANG»

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse Kubehusene - Lejligheder El entreprisen Forord El-team fyn a/s ønsker jer tillykke med din nye Bolig. I denne drift og vedligeholdes manual finder du vigtige oplysninger/vejledninger

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O da Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Vedligeholdelse 9 5 Tekniske data 10 6 Kundeservice 12 Bosch Sicherheitssysteme

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure DA Betjeningsvejledning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og giver informationer om, hvordan brugeren

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning DK Montage og brugsanvisning cod. 5FI2146 07-2010 VETICO ORDIC A/S Holmegaardsvej 64 A - 4684 Holmegaard Telefon 5554 8181 - Telefax 5554 8686 www.ventico.dk - e-mail: ventico@ventico.dk Apparatet skal

Læs mere