Indholdsfortegnelse. Dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Dansk"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Lovmæssig information... 3 Beskrivelse af advarselssymboler... 3 Sikkerhedsbemærkninger... 4 Indledning... 6 Garanti og service Kom i gang Pakkeindhold Samling af fod Introduktion til tv'et Funktioner Kontrolpanel Ind- og udgangsstik Fjernbetjening Anbringelse af batterier i fjernbetjeningen Installation af tv et Strømforbindelse Tilslutninger på bagsiden Sådan bruges tv et Tænd/sluk for tv'et Skift af kildesignaler Sådan foretages en automatisk kanalsøgning Valg af kanaler Justering af lydstyrken Justering af indstillingerne for OSD (On-Screen Display) Indstillingsmenuer for OSD Justering af billedets indstillinger Justering af lydindstillinger Justering af tv-indstillinger Justering af funktionsindstillinger

2 Indholdsfortegnelse 3.6 Justering af Øko-indstillinger Fejlfinding Understøtter timing Understøtter USB kompatible formater Specifikationer Adskillelse af fod Sådan bruges kabelholderen

3 Lovmæssig information CE-erklæring om overensstemmelse Denne enhed overholder kravene i EU Rådets direktiv 2004/108/EF vedrørende harmonisering af retsregler for medlemslandene angående elektromagnetisk kompatibilitet, samt direktiv 2006/95/EF vedrørende harmonisering af love i medlemsstaterne angående elektrisk udstyr til brug indenfor visse spændingsområder. Hannspree påtager sig ikke ansvar for nogen form for manglende overholdelse af kravene, hvis enheden udsættes for ændringer, der ikke anbefales. Beskrivelse af advarselssymboler FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES ADVARSEL FORSIGTIG Dette symbol advarer brugere om at være opmærksomme på vigtige beskrivelser angående brug, vedligeholdelse (reparation) samt om yderligere vigtige oplysninger relateret til dette tv. Dette symbol advarer brugere om risikoen for elektrisk stød fra farlige og uisolerede dele. 3

4 Sikkerhedsbemærkninger Sikkerhedsmeddelelse i forbindelse med installation Placering Udsæt ikke tv et for sollys eller andre kraftige varmekilder i længere tid. Der skal være tilstrækkelig afstand mellem tv'et og væggen for at give tilstrækkelig plads til at afgivelse af varme. ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande med væsker, f. eks. en vase, ovenpå apparatet. FORSIGTIG Disse servicevejledninger er kun til brug af en fagmand. For at mindske risikoen for elektrisk stød, må du ikke selv udføre nogen form for service ud over, hvad der nævnes i brugervejledningen, medmindre du er en fagmand. ADVARSEL For at forhindre brand skal du altid holde stearinlys eller anden levende ild væk fra dette produkt. 4

5 Bemærk: LED-LCD HDTV er kun beregnet til underholdningsbrug. Visuelle udstillinges-opgaver er ikke tilladt. Denne enhed bruger en VGA-konnektor ved tilslutning til pc. For at reducere hovedfrekvensens indvirkning på kildesignalet, skal der bruges et VGA skærmkabel med ferritafskærmning. Personlig sikkerhed 1. For at undgå overbelastning af strømforsyningen, må der aldrig tilsluttes for mange elektriske enheder til en stikkontakt, en stikdåse eller en forlængerledning. 2. Der findes farlige, elektriske dele med højspænding inden i tv'et. For at undgå elektrisk stød, skil ikke kabinettet ad. 3. Anbring og tab ikke, metal, små genstande eller brandbare materialer i tv'ets ventilationsåbninger. 4. Hvis tv'et tabes, falder ned eller på anden måde beskadiges, skal tv'ets netledning straks trækkes ud af stikkontakten, og en fagmand kontaktes. 5. Hvis der sprøjtes eller tabes væske ned i tv'et, skal en fagmand kontaktes. 6. Tv'ets skærm er lavet af glas. Undgå at ramme eller ridse den. Hvis skærmen ødelægges, må du ikke røre ved glasset. 7. Lad ikke børn bruge tv'et uden opsyn. 8. Vær forsigtig, når du trækker stikket ud af stikkontakten. Hold i stikket. Forsøg ikke at trække stikket ud af stikkontakten ved at trække i netledningen. Installation 1. Anbring ikke tv'et på steder med megen damp eller støv. 2. Undgå blokering af tv'ets ventilation, og anbring ikke tv'et på en seng, sofa, et tæppe eller i et indelukket kabinet. 3. For at undgå fare, monter den udendørs antenne væk fra elledninger. 5

6 Indledning Mange tak for dit køb af et Hannspree tv med flydende krystalskærm (LED-LCD HDTV). Med dit nye tv kan du nyde lyd og video i høj kvalitet, mens du samtidig forbedrer din livsstil med avanceret teknologi. Læs hele denne vejledning grundigt, inden du installerer og betjener tv et. For at sikre sikker og korrekt installation og betjening af tv et, er det vigtigt, at sikkerhedsog betjeningsanvisningerne i denne vejledning efterfølges. Denne vejledning er ment som en hjælp til installation og brug af dit tv. Oplysningerne i vejledningen er omhyggeligt kontrolleret for nøjagtighed. Der gives dog ingen garanti for, at indholdet er korrekt. Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel. I den grad, det er tilladt af gældende lov, er Hannspree, Inc. ( Hannspree ) ikke ansvarlig for direkte, indirekte, speciel, eksemplarisk, tilfældig eller efterfølgende beskadigelse, der måtte opstå fra nogen defekt eller udeladelse i denne vejledning, også selv om der på forhånd er blevet underrettet om muligheden for sådanne beskadigelser. Garanti og service Se Garantikort, der fulgte med dit tv, for fuldstændige oplysninger om garanti og service. 6

7 Copyright Copyright 2010 Hannspree, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er beskyttet med ophavsrettigheder og distribueres under licens, der begrænser dens brug, kopiering og distribuering. Ingen del af denne brugervejledning må reproduceres på nogen måde og med nogen midler uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hannspree. Tv'et, der er beskrevet i denne brugervejledning, kan indeholde ophavsbeskyttet software fra Hannspree (eller anden tredjepart). Hannspree (eller anden tredjepart) forbeholder sig de eksklusive rettigheder til det ophavsbeskyttede software, som f. eks. rettigheden til at distribuere eller reproducere det ophavsbeskyttede software. Deraf følger, og i den grad der er tilladt ifølge lovgivningen, at ethvert ophavsbeskyttet software indeholdt i produktet beskrevet heri ikke må distribueres, modificeres, reverse engineer eller reproduceres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hannspree (eller anden tredjepart). Hannspree-logoerne, der vises heri, tilhører Hansspree. Alle andre produktnavne, varemærker eller logoer, der er nævnt heri, bruges kun til identifikationsformål, og kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Købet af produktet beskrevet heri betyder ikke, at der dermed, hverken direkte eller impliceret, ved hændelse eller på anden måde, gives nogen form for licens eller ophavsrettighed, patent, patentanmeldelse eller varemærker tilhørende Hansspree, undtagen til den normale, ikke-eksklusive brug, der efter lovgivningen opstår ved salget af et produkt. Bemærkning om varemærke Hannspree produkter har indbygget HDMI (High-Definition Multimedia Interface)-teknologi. HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC. Licensbemærkning og varemærkeanerkendelse Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og dobbelt-d symbolet er varemærker for Dolby Laboratories. 7

8 1 Kom i gang 1.1 Pakkeindhold Kontrollér, at følgende dele findes i pakken. Kontakt straks kundeservice hos Hannspree, hvis der mangler noget, eller hvis nogle af delene er beskadigede. Tv Brugervejledning Kvikstartguide Garantibevis Netledning Fjernbetjening og batterier Klud til rengøring af tv Skruer til fod x 3 (for 19 /22 ) Skruer til fod x 4 (for 25 /28 /32 /42 ) ME61 I henhold til WEEE bestemmelsen kan dette tv ikke håndteres som almindeligt affald i Europa, når dets levetid er endt. Gå til vores websted for oplysninger om, hvordan det skal håndteres. 8

9 1.2 Samling af fod SV19/SV22: (1) Saml altid tv ets fod med hjælp fra en anden person. (2) Læg tv et ned på et håndklæde eller tæppe for at undgå at ridse rammen og glasset og anbring det nær kanten af bordet. (3) Følg illustrationen og anbring foden i den rigtige retning. Anbring foden, derefter de tre medfølgende skruer og stram omhyggeligt til. Stram til med en stjerneskruetrækker. Hold godt fast i tv et med hånden for at undgå, at det glider. Lad altid nogen hjælpe dig med at bære tv et. 9

10 SV25/SV28/SV32/SV42: (1) Saml altid tv ets fod med hjælp fra en anden person. (2) Læg tv et ned på et håndklæde eller tæppe for at undgå at ridse rammen og glasset og anbring det nær kanten af bordet. (3) Følg illustrationen og anbring foden i den rigtige retning. Anbring foden, derefter de fire medfølgende skruer og stram omhyggeligt til. Stram til med en stjerneskruetrækker. Hold godt fast i tv et med hånden for at undgå, at det glider. Lad altid nogen hjælpe dig med at bære tv et. 10

11 1.3 Introduktion til tv'et Du kan se analoge (PAL/SECAM), digitale (DVB-T/DVB-C) tv-kanaler og nemt tilslutte en videobåndoptager, STB- eller dvd-afspiller til SCART, HDTV (komponent), AV (komposit) og HDMI-indgangsstikkene (placeringen af disse stik afhænger af model). Du kan også bruge tv'et som skærm til din pc ved at tilslutte den til VGAstikket. Med de brugervenlige kontrolknapper på tv'et og fjernbetjeningen er det nemt at skifte kanal, justere lydstyrken og ændre skærmindstillingerne via et enkelt menusystem på skærmen. De indbyggede stereohøjtalere giver en fyldig lyd, og de brugervenlige lydudgangsstik gør det nemt at tilslutte et eksternt lydsystem eller øretelefoner. 1.4 Funktioner Kanalvælger: Indbygget kanalvælger Lyd/video support: SCART-indgange VGA (pc)-indgang HDMI-indgange HDTV (komponent) indgang R/L (højre/venstre) lydindgange Pc linje-indgang 3,5 mm stereoudgang til øretelefon AV (komposit) indgang SPDIF udgang (digital lyd ud) OSD (On-Screen Display) menusystem USB (musik, billede og film) USB opdatering af firmware Tekst-tv niveau: 1,5 med sider hukommelse Indbyggede højtalere Billedforbedrings-teknologi 3:2 og 2:2 rullergardinmenu 3D Comb-filter HD-forberedt tv 3D MA deinterlacing Dynamisk baggrundslys kontrol Dynamisk kontrast Øko design Støjreduktion Bemærk: De understøttende enheder, der nævnes i vejledningen, kan variere fra model til model. Se producentens brugervejledning eller kvikstartguiden til din tv-model for yderligere oplysninger. 11

12 1.5 Kontrolpanel Beskrivelse Knap Funktion Strøm Tryk for at tænde/slukke for tv'et. Indgangskilde INPUT Tryk for at vælge den korrekte indgangskilde. Menu MENU Tryk for at tænde / slukke for OSD (on-screen display) menuen. Programvalg P Tryk for at skifte til et højere programnummer, eller for at gå op til det forrige punkt i OSD menuen. Programvalg P Tryk for at skifte til et lavere programnummer, eller for at gå ned til det næste punkt i OSD menuen. Justering af lydstyrke VOL + Tryk for at hæve lydstyrken eller for at gå til højre i OSD-menuen. Justering af lydstyrke VOL - Tryk for at sænke lydstyrken eller for at gå til venstre i OSD-menuen. IR-sensor til fjernkontrol Modtager indkommende kommandoer fra fjernbetjeningen. Indikator for tændt/standby Angiver status for tændt- eller standbytilstand. Lysdioden lyser hvidt, når der tændes for apparatet. Højttalere Giver højkvalitetslyd. 1.6 Ind- og udgangsstik Beskrivelse Muffe Funktion Kabel/Antenne Tilslut til antenne eller kabel-tv. 12

13 Beskrivelse Muffe Funktion Øretelefon -udgang Tilslut øretelefoner eller eksterne højtalere med indbygget forstærker. Komponent/ CVBS -indgange (lyd) Komponent -indgange (video) Pc-lydindgang Tilslut til en ekstern enhed som f. eks. en videobåndoptager, STB- eller dvdafspiller. Tilslut til en ekstern enhed som f. eks. en videobåndoptager, STB- eller dvdafspiller. Tilslut til en pc's linje/lyd-port. SCART 1 SCART 2 (kun 32 /42 ) Tilslut til en ekstern enhed som f. eks. en veidobåndoptager, STB- eller en dvd-afspiller med AV, S-Video, RGB, L/R (venstre/højre)-indgang, Analog tvudgang og L/R (venstre/højre)-udgang. Tilslut til en ekstern enhed som f. eks. en veidobåndoptager, STB- eller en dvd-afspiller med AV, S-Video, L/R (venstre/højre)-indgang. VGA (pc)-indgang Tilslut til en pc's VGA-stik. USB Forbind til en USB enhed. Video CI VIDEO Tilslut til en ekstern enhed som f. eks. en videobåndoptager, STB- eller dvdafspiller. Forbind til en CI enhed. 13

14 Beskrivelse Muffe Funktion HDMI 1-indgang Tilslut HDMI-udstyr eller et HDMI-DVIadapterkabel til enheder som f. eks. en dvd-afspiller eller en set-top boks. HDMI 2-indgang (kun 32 /42 ) Tilslut HDMI-udstyr eller et HDMI-DVIadapterkabel til enheder som f. eks. en dvd-afspiller eller en set-top boks. HDMI 3-indgang SPDIF SPDIF Tilslut HDMI-udstyr eller et HDMI-DVIadapterkabel til enheder som f. eks. en dvd-afspiller eller en set-top boks. Tilslut til en digital lydudgangsenhed såsom en hjemmebiograf. AC IN Strømstik Tilslut til den medfølgende netledning. 1.7 Fjernbetjening Beskrivelse Ikon Funktion Strøm Type indgangssignal Tastatur INPUT Tryk for at tænde/slukke for tv'et. Tryk for at vælge mellem typer indgangssignal: TV, YPbPr, AV, SCART, PC, HDMI 1, HDMI 2 og USB. Bruges til direkte programvalg. Tryk på 0-9 for at indtaste programnumrene (tryk på 1 og 0 for program 10). Programliste Pro.LIST Tryk for at se de indeholdte programmer. 14

15 Beskrivelse Ikon Funktion Sidste LAST Tryk for at vende tilbage til den sidst valgte kanal. Oplysninger INFO Tryk for at se oplysninger om nuværende kanal/program. Menu MENU Tryk for at tænde / slukke for OSD (on-screen display) menuen. OK OK Tryk for at bekræfte valget. Pile Tryk op, ned, venstre eller højre for at rulle gennem de viste menuer på skærmen. Elektronisk programguide Tekst-tv-tilstand EPG TEXT Tryk for at vise detaljerede programoplysninger for kanalerne (kun DTV). Tryk for at aktivere tekst-tv. Justering af lydstyrke VOL / VOL Tryk på VOL+ for at hæve lydstyrken. Tryk på VOL- for at sænke lydstyrken. Slå lyd fra Dobbelt lyd Vælg program Rød, grøn, gul, blå MUTE P / P Tryk for at slå lyden fra. Tryk igen eller tryk på knapperne til justering af lyden for at slå lyden til igen. Tryk for at ændre valg af multilyd for tvkanalen. Tryk på P for at øge programnumeret. Tryk på P for at reducere programnummeret. Tryk på de farvede knapper for at udføre særlige funktioner i OSD menuen eller tekst-tv tilstand. 15

16 Beskrivelse Ikon Funktion Indeks INDEX Tryk for at se en tabel over tilgængelige emner for tekst-tv (kan kun programmeres i tekst-tv-tilstand). Bland MIX Tryk for at se tekst-tv over programmet på skærmen. (kan kun programmeres i tekst-tvtilstand). Justering af størrelse Undertekst SIZE SUBTITLE Tryk for at justere skærmens størrelse (kan kun programmeres i tekst-tv-tilstand). Hvis tekst-tv er aktiveret med en ATV kilde, og tekst-tv har en undertekstside, skal du trykke for at se undertekstsiden. Hvis DTV er aktiveret, tryk for at se undertekst OSD og vælg sproget. Hold HOLD Tryk for at deaktivere automatisk sideskift, hvilket kun sker når der findes mere end én tekst-tv-side (kan kun programmeres i tekst-tv-tilstand). Vis REVEAL Tryk for at se skjulte oplysninger som f. eks. løsninger til gåder (kan kun programmeres i tekst-tv-tilstand). Lydtilstand SOUND Tryk vedholdende for at bevæge dig igennem alle lydindstillingerne: Personlig, Musik eller Tale Billedtilstand PIC Tryk vedholdende for at bevæge dig igennem alle billedindstillingerne: Levende, Film, Øko, Personlig, Standard. Exit (Afslut) EXIT Tryk for at lukke menuen. Frys FREEZE Tryk for at pausere skærmens videobillede (kan kun programmeres i tv-kilde-tilstand). 16

17 Beskrivelse Ikon Funktion Slumrefunktion SLEEP Indstil dvaletimeren ved at trykke genetagne gange (Fra, 10min., 20min., 30min., 40min., 50min., 60min., 90min. eller 120min.). Annuller timeren ved at vælge indstillingen Off ( Fra ). Aspektforhold ASPECT Tryk for at justere bredde-til-højde-forholdet af billedet med aspektforhold: Autom., Normal, Zoom1, Zoom2 og Fuld skærm. Bemærk: For at opnå de bedste resultater, skal fjernbetjeningen bruges i en passende afstand fra tv'et s forside. Overskrid ikke en vinkel på 30 grader, når du retter fjernbetjeningen mod tv et. Den funktionelle afstand kan være kortere, hvis signalsensoren er udsat for direkte, kraftigt lys. Ret fjernbetjeningens sender mod signalsensoren og kontroller, at der ikke er forhindringer mellem dem. 17

18 1.8 Anbringelse af batterier i fjernbetjeningen 1 Åbn batterirummets dæksel bag på fjernbetjeningen (A). 2 Anbring batterierne og vær opmærksom på polafmærkningen i batterirummet (B). (A) (B) 3 Sæt batterirummets låg på plads igen (C). (C) 18

19 FORSIGTIG Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne fjernes og opbevares på forsvarlig vis. Håndter ødelagte eller lækkende batterier forsigtigt og vask hænderne med sæbe, hvis de kommer i kontakt med lækkende, kemiske væsker. Hvis din fjernbetjening har to batterier, må du ikke blande gamle og nye batterier. I modsat fald forkortes levetiden for det nye batteri. Der kan lække kemiske væsker fra de gamle batterier. Fare for eksplosion, hvis batteriet anbringes forkert. Udskift kun med samme eller tilsvarende type som anbefalet af udstyrets producent. Bortskaf brugte batterier i henhold til producentens anvisninger. Der henvises til reglerne fra de lokale myndigheder. Du kan også kontakte den lokale losseplads angående bortskaffelse af batterier. Fjernbetjeningen låg har muligvis en magnet, så du bør undgå at anbringe magnetisk følsomme ting såsom et ur, kreditkort eller flashmedie tæt ved dækslet. Tving ikke låget op på fjernbetjeningen. Det kan beskadige hængslet. 19

20 AC IN 2 Installation af tv et 2.1 Strømforbindelse 1 Tilslut netledningen til AC IN-stikket bag på tv'et. 2 Anbring stikket i den anden ende af netledningen i en stikkontakt. 2.2 Tilslutninger på bagsiden Se nedenstående illustration vedrørende tilslutning af enhed. Højtalersystem Videokamera 10 CI-baserede enheder Dvd-afspiller Pc Højkvalitets højtalersystem 9 Videokamera VCR/VCD/DVD/ STB Pc Blue-ray diskafspiller kun 32 /42 kun 32 /42 8 Øretelefoner Hjemmebiograf Videospilkonsol Dvd-afspiller VCR/VCD/DVD/STB Videospilkonsol Tv-kabel / -antenne 20 Videobåndoptager

21 Nr. Muffe Bemærkninger / Instruktioner 1 LYD Ind Lydkablet er optionelt. 2 VGA VGA og lydkablerne er optionelle. LYD Ind 3 HDMI 1 HDMI kablet er optionelt. HDMI 2 HDMI 3 Når HDMI til HDMI kablet er tilsluttet, er det ikke nødvendigt at tilslutte lydkablet. Det er imidlertid nødvendigt, hvis der er tilsluttet et HDMI-til-DVIkabel. 4 SPDIF SPDIF kablet er optionelt. 5 Sammensatte Video- og lydkablerne er optionelle. video-indgange Komponentlydindgange 6 SCART 1 Hvis dine AV enheder ikke er udstyret med SCART SCART 2 stik, behøver du en SCART adapter, undtagen ved SCART til SCART kabel. Når der anvendes en SCART adapter, kan s-videostikket og AV-konnektorerne ikke tilsluttes på samme tid - ellers genereres det forkerte signal. SCART til SCART kablet og SCART adapteren er optionelle. 7 Kabel/Antenne Hvis du ikke kan modtage kanaler eller tilslutte en antenne eller en kabel-tv-ledning, kan du prøve at skanne for kanaler. 8 Øretelefoner Tv ets indbyggede højtalere slås fra, når der tilsluttes øretelefoner. 9 Sammensat Video- og lydkablerne er optionelle. video-indgang Kompositte lydindgange 10 CI Common Interface kablet er optionelt. Bemærk: Konnektorerne til rådighed kan variere alt afhængig af din tv-model. 21

22 2.3 Sådan bruges tv et Tænd/sluk for tv'et 1 Tryk på på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen. Lysdioden for strøm lyser hvidt, når der tændes for apparatet. 2 Tryk på igen. Lysdioden for strøm slukker, når der slukkes for apparatet Skift af kildesignaler Tryk på INPUT på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen for at vælge det indkommende kildesignal Sådan foretages en automatisk kanalsøgning Inden du bruger tv'et til at se programmer, skal du først aktivere kanalsøgningen. 1 Tryk på MENU på kontrolpanelet eller fjernbetjeningen og vælg derefter at åbne menuen TV. 2 Vælg Kanaler > Kanalskanning > Analog eller Analog og Digital. 3 Tryk på på fjernbetjeningen for at udføre kanalsøgningen Valg af kanaler Tryk på P på fjernbetjeningen (eller P på kontrolpanelet) for at gå til et højere kanalnummer. Tryk på P på fjernbetjeningen (eller P på kontrolpanelet) for at gå til et lavere kanalnummer. Indtast det specifikke kanalnummer ved at trykke på fjernbetjeningens taltaster Justering af lydstyrken 1 Tryk på VOL+ på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen for at øge lydstyrken. 2 Tryk på VOL- på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen for at reducere lydstyrken. 3 Tryk på MUTE for at slå lyden fra, og tryk på MUTE igen eller på lydknapperne for at slå lyden til igen på samme lydniveau. 22

23 3 Justering af indstillingerne for OSD (On-Screen Display) OSD (On-Screen Display) menusystemet er en hurtig og enkel metode til at justere tv'ets indstillinger. OSD menuen kan nemt åbnes med knapperne på fjernbetjeningen. Billede HOVEDMENUER: Viser en liste med menuer. Smart-billede Lysstyrke Kontrast Farve Tone Skarphed Farvetemperatur Avanc. Betjening Standard Kølig Fjern OK Vælg EXIT Afslut JUSTERBARE indstillinger: Her vises indstillingen/værdien for de justerbare indstillinger. VEJLEDNINGER: Nemme vejledninger til justering af indstillingerne. Funktion Tv'ets kontrolpanel Fjernbetjening OSD menu MENU MENU Op P Pil Ned P Pil Vælg/hæv VOL + Pil Vælg/reducer VOL Pil Returnér MENU EXIT Afslut MENU EXIT 23

24 3.1 Indstillingsmenuer for OSD Følg vejledningerne nederst i OSD funktionsmenuen. Tryk på P /P på kontrolpanelet eller på / piletasterne for at rulle gennem menuerne, på VOL + på kontrolpanelet eller på piletasten for at vælge et punkt, eller på MENU på kontrolpanelet eller på EXIT for at lukke OSD menuen. Følgende menuer kan indstilles på forskellige måder. 3.2 Justering af billedets indstillinger 1 Tryk på MENU for at åbne skærmen med OSD hovedmenuen. Menuen Billede ses. 2 Tryk på for at åbne menuen Billede. 3 Tryk på / for at vælge et punkt. 4 Tryk på / for at justere værdier og indstillinger. Billede Fjern Smart-billede Lysstyrke Kontrast Farve Tone Skarphed Farvetemperatur Avanc. Betjening OK Vælg Standard Kølig EXIT Afslut 5 Tryk på EXIT for at vende tilbage til menuen Billede. 6 Tryk på EXIT for at lukke OSD menuen. - Menuen Billede bruges til indstilling af Smart-billede, Lysstyrke, Kontrast, Farve, Tone, Skarphed, Farvetemperatur, Avanc. Betjening og Avanceret video (kun Pc). Smart-billede kan indstilles på Standard, Levende, Film, Øko og Personlig. Lysstyrke, Kontrast og Farve indstilles ved at trykke på / for at flytte skalaværdien mellem 0 og 100. Tone indstilles ved at trykke på / for at ændre værdien fra -32 til 32. Skarphed indstilles ved at trykke på / for at ændre værdien fra 0 til 7. Farvetemperatur indstilles til Normal, Varm eller Kølig. Avanc. Betjening bruges til at indstille Støjreduktion, Hudfarve, Baggrundslys og X-kontrast. Støjreduktion kan indstilles på Auto, Sluk, Lav, Mellem eller Høj. Hudfarve kan indstilles på Til eller Fra. Baggrundslys indstilles ved at trykke på / for at ændre værdien fra 0 til 100. X-kontrast kan indstilles på Til eller Fra. 24

25 Avanceret video bruges til indstilling af Lysstyrke, Kontrast, Farvetemperatur og Avanceret video for Pc tilstand. Billede Lysstyrke Kontrast Farvetemperatur Avanceret video Kølig Fjern OK Vælg EXIT Afslut Bemærk: Indstillingerne, der er tilgængelige på OSD, varierer, afhængigt af indgangssignalets kilde. 3.3 Justering af lydindstillinger 1 Tryk på MENU for at åbne skærmen med OSD hovedmenuen. 2 Tryk på for at vælge menuen Lyd. 3 Tryk på for at åbne menuen Lyd. 4 Tryk på / for at vælge et punkt. 5 Tryk på / for at justere værdier og indstillinger. Lyd Fjern Lydtilstand Equaliz. 120Hz Equaliz. 500Hz Equaliz. 1.5KHz Equalizer 5KHz Equaliz. 10KHz Balance Virtual surround OK Vælg Personlig Fra EXIT Afslut 6 Tryk på EXIT for at vende tilbage til menuen Lyd. 7 Tryk på EXIT for at lukke OSD menuen. - Menuen Lyd bruges til at indstille Lydtilstand, Equaliz. 120Hz, Equaliz. 500Hz, Equaliz. 1.5KHz, Equaliz. 5KHz, Equaliz. 10KHz, Balance, Virtual surround, Digital lydudg., AVL, Type og Beskriv. af lyd. Lydtilstand kan indstilles på Musik, Tale eller Personlig. Equaliz. 120Hz, Equaliz. 500Hz, Equaliz. 1,5KHz, Equaliz. 5KHz og Equaliz. 10 KHz indstilles ved at trykke på / for at flytte skalaværdien fra -6 to 6. Balance indstilles ved at trykke på / for at ændre skalaværdien fra -50 til 50. Virtual surround kan indstilles på Til eller Fra. Digital lydudg. kan indstilles på Dolby Digital, PCM eller Fra. 25

26 AVL kan indstilles på Til eller Fra. Type kan indstilles på Normal, Hørehæmmet eller Beskriv. af lyd. For at indstille Beskriv. af lyd, vælg først Beskriv. af lyd i Type indstillingen. Tryk på / for at justere skalaværdierne fra 0 til 100. Bemærk: Indstillingerne, der er tilgængelige på OSD, varierer, afhængigt af indgangssignalets kilde. 3.4 Justering af tv-indstillinger 1 Tryk på INPUT og vælg TV som signaltypen. 2 Tryk på MENU for at åbne skærmen med OSD hovedmenuen. 3 Tryk på for at vælge menuen TV. TV Tunertilstand Land Kanaler Antenna Østrig 4 Tryk på for at åbne menuen TV. 5 Tryk på / for at vælge et punkt. 6 Tryk på / for at justere værdier og indstillinger. Fjern OK Vælg EXIT Afslut 7 Tryk på EXIT for at vende tilbage til menuen TV. 8 Tryk på EXIT for at lukke OSD menuen. - Menuen TV bruges til at indstille Tunertilstand, Land og Kanaler. Tunertilstandkan indstilles på Antenne og Kabel. Land kan indstilles på Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyrkiet, Storbritannien, Ukrajina og Andet. Kanaler bruges til at udføre eller indstille Kanalskanning, Opdate.skanning, Enkelt RF-skann., Ana. man. skan., Foretrukkent netværksvalg, Kanal skip, Kanalsortering, Rediger kanal, Dekoder, F-ju. ana. kan. og Ryd kanalliste. 26

27 Vælg Kanalskanning for at aktivere den automatiske søgning efter tv-kanaler. Kanaler Kanalskanning Kanalskanning Opdate. skanning Enkelt RF-skann. Ana. man. skan. Foretrukkent netværksvalg Kanal skip Kanal-sortering Rediger kanal Status:Skanner... Analoge kanaler: 0 Digitale kanaler: 0 0% OK Skanning Vælg EXIT Tilbage EXIT Annuller Vælg Opdate.skanning for automatisk at føje kanaler til den eksisterende kanalliste. Vælg Enkelt RF-skann. for at søge efter digitale kanaler inden for den valgt RF (RadioFrekvens) kanal. Enkelt RF-skann. Scan enkelt RF-kanal (kun digital) 0% RF kanal Signalstyrke OK Skanning EXIT Tilbage Vælg Ana. man. skan. for at søge efter analoge kanaler inden for det specificerede frekvensområde. Ana. man. skan. Søgning efter analoge kanaler Startfrekvens (MHz) Skan op Skan ned EXIT Tilbage Vælg Foretrukkent netværksvalg for at vælge dine foretrukne tv-kanaler på den eksisterende kanalliste. 27

28 Brug Kanal skip for at forhindre de ønskede kanaler i at blive åbnet. Tryk på P /P på fjernbetjeningen eller på P /P på kontrolpanelet. Kanal skip OK Indstil Analog Analog Analog Analog Analog Analog Analog Analog Vælg EXIT Tilbage Vælg Kanal-sortering for at ændre rækkefølgen på kanallisten. Rediger kanal bruges til indstilling af de detaljerede punkter, herunder Kanalnummer, Kanalnavn, Frekvens, Farvesystem og Lydsystem for hver kanal. Kanaler Rediger kanal Kanalskanning Opdate. skanning Enkelt RF-skann. Ana. man. skan. Foretrukkent netværksvalg Kanal skip Kanal-sortering Rediger kanal Sender Kanalnummer: Kanalnavn: Frekvens: Farvesystem Lydsystem Auto I OK Indtast Vælg EXIT Tilbage OK Indstil Vælg EXIT Tilbage - Ændr kanalnummer ved at vælge Kanalnummer og brug taltasterne på fjernbetjeningen til at indtaste numrene. - Ændr kanalnavn ved at vælge Kanalnavn og brug taltasterne på fjernbetjeningen til at indtaste bogstaver, tal og tegn. Tryk gentagne gange på knapperne for vælge mellem de forskellige tegn. 28

29 KNAP TEGN A B C 1 2 D E F 2 3 G H I 3 4 J K L 4 5 M N O 5 6 P Q R 6 7 S T U 7 8 V W X 8 9 Y Z 9 - Frekvens viser den aktuelle kanalfrekvens. - Farvesystem viser arten af det aktuelle farvesystem. - Lydsystem viser arten af det aktuelle lydsystem. Dekoder Understøtter Canal+ (betalings TV-kanal med kodede programmer). Vælg F-ju. ana. kan. for præcist at indstille den analoge kanalfrekvens for at sikre høj billedkvalitet. Vælg Ryd kanalliste for at slette alle kanaler. Bemærk: Tv-indstillinger er kun mulige i tv-tilstand. 3.5 Justering af funktionsindstillinger 1 Tryk på MENU for at åbne skærmen med OSD hovedmenuen. 2 Tryk på for at vælge menuen Funktioner. 3 Tryk på for at åbne menuen Funktioner. 4 Tryk på / for at vælge et punkt. 5 Tryk på / for at ændre funktionsindstillingerne. Funktioner Fjern Menusprog 4:3 tilstand Billedformat Time Undertekst Tekst-tv Common Interface OAD OK Vælg 4:3 Auto EXIT Afslut 6 Tryk på EXIT for at vende tilbage til menuen Funktioner. 7 Tryk på EXIT for at lukke OSD menuen. 29

30 - Menuen Funktioner bruges til indstilling af Menusprog, 4:3 tilstand, Billedformat, Time, Undertekst, Tekst-tv, Common Interface, OAD, Forældrekontrol, Tilbst. til std., Automaattinen sammutus og SW Ver.. Menusprog bruges til at ændre skærm- (OSD-)sproget. 4:3 tilstand bruges til indstilling af billedets størrelsesforhold til 4:3 og 16:9 indstillinger. Time bruges til indstilling af Tidszone, Time og Sleep-timer. Undertekst bruges til indstilling af Analoge undert., 1st Undertekster, 2nd Undertekster og Underteksttype. Tekst-tv bruges til indstilling af Dig. teksttv spr og Dekoder sidespr.. Vælg Common Interface for at se CI leverandøroplysninger. Vælg OAD for at opgradere enhedens software. Vælg Tilbst. til std. for at tilbagestille alle indstillinger til standard. Vælg SW Ver. for at se den aktuelle firmware-version. Vælg Forældrekontrol for at indstille Kanalblokering, Børnetilladelse, Bloker indgang, Indstil adg. kode og Slet alle. Inden du åbner undermenuen Forældrekontrol, anmodes du om at indtaste adgangskoden. Standardadgangskoden er Forældrekontrol Adgangskode: Forældrekontrol Kanalblokering Børnetilladelse Bloker indgang Indstil adg. kode Slet alle EXIT Tilbage OK Indtast Vælg EXIT Tilbage Vælg Kanalblokering for at blokere ønskede kanaler. Vælg Børnetilladelse for at indstille Aldersklassif. Tryk på / for at indstille værdien mellem 4 og 18 eller indstil som Ingen. Vælg Bloker indgang for at blokere ønskede indgangskilder. Automaattinen sammutus kan indstilles på Til eller Fra. 30

31 Vælg Indstil adg. kode, hvis du vil ændre adgangskoden. Indstil adg. kode Ny Bekræft EXIT Tilbage Vælg Slet alle for at gå tilbage til forældrekontrollens standardindstillinger. Bemærk: Kanalblokering kan kun åbnes i tv-tilstand. Billedformat inkluderer mulighederne Auto, Normal, Zoom1, Zoom2 og Fuld skærm. Yderligere oplysninger nedenfor. Auto Normal Zoom1 Zoom2 Fuld skærm Bemærk: Indstillingerne, der er tilgængelige på OSD, varierer, afhængigt af indgangssignalets kilde. 31

32 3.6 Justering af Øko-indstillinger 1 Tryk på MENU for at åbne skærmen med OSD hovedmenuen. 2 Tryk på for at vælge menuen Øko. Øko Fra Til 3 Tryk på for at åbne menuen Øko. 4 Tryk på / for at ændre funktionsindstillingerne. 5 Tryk på MENU for at gå tilbage til menupunktet Øko. 6 Tryk på EXIT for at lukke OSD menuen. - Menuen Øko bruges til indstilling af Fra og Til. Fjern OK Vælg EXIT Afslut 32

33 4 Fejlfinding Situation Opløsning Intet billede og ingen lyd Intet billede eller dårligt billede. Lyden OK. Tilslut netledningen korrekt. Kontrollér, om LED-indikatoren for strøm er tændt eller ikke. Tryk på på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen. Tryk på Input for at gennemgå de forskellige, tilsluttede videokilder. Tryk på P eller P for at skifte til andre tvprogrammer. Kontrollér at alle ledninger er korrekt tilsluttet. Kontroller antennen og kabeltilslutningerne. Juster indstillingen Lysstyrke i Billede OSD menuen. Billedet er ikke i farve. Juster funktionen Farve i BilledeOSD menuen. Kontroller, at kildeenheden fungerer korrekt. Kontroller, at lydkablet er korrekt tilsluttet. Billedet er OK. Ingen lyd. Slå lyd til. Tryk på VOL + på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen. En af højtalerne har ingen lyd. Juster Balance i Lyd OSD menuen. Kan ikke modtage nogle tvkanaler med kabel-tv. Hvis du vil nulstille tvindstillingerne. Forsøg med funktionen Kanalskanning i Kanaler OSD menuen. Brug funktionen Tilbst. til std. i Funktioner OSD menuen. Hvis OSD punkterne er gråtonede, er systemet i en Kan ikke bruge menuerne. tilstand, hvor disse indstillinger ikke kan bruges. Skærmbilledet vendes rundt. Kontroller, at videosignalets kabel er korrekt tilsluttet. Der er sne på skærmen. Uskarpe eller overlappende billeder. Fjernbetjeningen virker ikke. Juster antennens position og anbring den væk fra veje eller forstyrrende kilder. Kontroller antennens og videosignalets ledningstilslutninger. Juster billedskarpheden. Vælg programmer med høj signalkvalitet. Juster antennens retning eller udskift videosignalkablet. Kontroller, at batteriet er korrekt anbragt. Udskift batteriet med et nyt. Kontroller, at tv'ets netledning er anbragt i stikkontakten. Kontroller, at rummet mellem fjernbetjeningen og sensoren er uden forhindringer. Forsøg at betjene fjernbetjeningen tættere på tv'et. 33

34 5 Understøtter timing Understøttet timing i pc-tilstand tilstand Opløsning Vandret frekvens (KHz) Lodret frekvens (Hz) x x x x x x x x x Understøttet timing i video-tilstand Opløsning (aktive prikker) 480i 576i 480p 576p 720p 1080i 1080p HDMI/YPbPr V V V V V V V 34

35 6 Understøtter USB kompatible formater USB enhed kompatibilitet Enhed USB 2.0 enhed USB hukommelse, USB kortlæser Filformat Filsystem FAT/FAT 32 Billedfilformat Musikformat JPEG (*.JPG), PNG MPEG1 (*.MP3) bithastighed: 32k, 64k, 96k, 128k, 196k, 256k, 320kbps Samplingfrekvens: 32k, 44,1k, 48kHz Videofilformat MPEG1/2 (*.AVI, *.MPG,*.MPEG, *.TS) MPEG4 (*.AVI, *.MP4,*.MOV, *.MKV) H.264 (*.AVI, *.MP4,*.MOV, *.MKV, *.TS) Bemærk: NTFS understøttes ikke, og den maksimale filstørrelse for en enkelt fil er 4GB. Progressive filer i jpeg-format understøttes ikke. På grund af kompatibilitets-begrænsning kan ikke alle USB enheder vises korrekt. Drift med USB stikdåser garanteres ikke. På grund af kompatibilitets-begrænsning kan ikke alle eksterne harddiske detekteres korrekt. Kabler til forlængelse af USB enheden skal være certificeret som USB 2.0. Videofiler kan ikke afspilles i USB enheder, hvis hastigheden ikke er høj nok. 35

36 7 Specifikationer Modelnr. SV19LMMB SV22LMMB SV25LMMB SV28LMMB SV32LMNB SV42LMNB SKÆRM Størrelsesforhold 16:9 16:9 16:9 16:10 16:9 16:9 Opløsning 1366 x x x x x x 1080 OSD sprog Lydudgang (RMS Watt) Lydtilstand Billedformat Billedtilstand Tilslutninger på bagsiden Sidekonnektor Produktets mål (mm) B x H x D (med fod) Bulgarsk, kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk, estisk, finsk, fransk, tysk, græsk, ungarsk, italiensk, irsk, lettisk, litauisk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, serbisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tyrkisk, ukrainsk FORSTÆRKNING 3W 3W 5 W 5 W 10 W 10 W Personlig, Musik, Tale Auto, Normal, Zoom1, Zoom2 og Fuld skærm. Standard, Levende, Film, Øko, Personlig TILSLUTNING Tunerindgang (75 Ω), PC IND: D-SUB og Pc lyd, komponent-video og V/H lydindgang SCART 1 SPDIF HDMI 1 SCART 1 SPDIF HDMI 1 SCART 1 SPDIF HDMI 1 SCART 1 SPDIF HDMI 1 SCART 1 SCART 2 SPDIF HDMI 1 HDMI 2 SCART 1 SCART 2 SPDIF HDMI 1 HDMI 2 Common Interface, USB, øretelefoner, AV in (komposit lyd/video) HDMI 2 HDMI 2 HDMI 2 HDMI 2 HDMI 3 HDMI 3 VÆGT & MÅL 467,01 x 341,44 x ,81 x 379,31 x ,35 x 443 x ,91 x 527,11 x ,18 x 571,43 x ,1 x 705,8 x 270 Nettovægt 3,74 kg 4,41 kg 6 kg 8,035 kg 13 kg 19 kg STRØM Drift (maks.) 26 W 30 W 36 W 55 W 95 W 120 W Standby < 0,5W AC 220~240V (vekselstrøm) Netstrøm 50~60 Hz Omgivelses temperatur 5ºC ~ 35ºC 36

37 8 Adskillelse af fod 1 Frakobl alle kabler og ledninger fra tv'et for at undgå brud. 2 Placer forsigtigt tv'et med skærmen nedad på en blød, flad overflade (tæppe, skum, klud osv) for at undgå, at tv'et beskadiges. 3 Fjern skrueren, så foden kan aftages. 4 Fjern forsigtigt foden. 19 /22 25 /28 /32 /42 (kun til reference) Montering af tv på væg: Modelnavn VESA-kompatibelt Antal Maksimal Skruetype vægbeslag (WxH) monteringshuller belastning SV19LMMB 100x100 mm 4 Metrisk 4 x 10 mm 15 kg SV22LMMB 100x100 mm 4 Metrisk 4 x 10 mm 18 kg SV25LMMB 100x100 mm 4 Metrisk 4 x 10 mm 24 kg SV28LMMB 100x100 mm 4 Metrisk 4 x 10 mm 30 kg SV32LMNB 200x200 mm 4 Metrisk 4 x 14 mm 36 kg SV42LMNB 200x200 mm 4 Metrisk 6 x 12 mm 72 kg 1 Anskaf et VESA-kompatibelt vægbeslag (se ovenstående tabel). 2 Bestem, hvor tv et skal sidde på væggen. 3 Sæt vægholderen fast på væggen. 4 Fastgør tv'et til vægholderen med de 4 monteringshuller bagpå og midt på tv'et. Bemærk: Læs vejledningen for din specifikke vægholder for at sikre, at tv'et monteres korrekt. Tv'ets fod kan skrues på et bord eller en hård overflade vha. hullerne bag på foden. *Installation af LED-LCD HDTV kræver faglig kunnen og bør kun udføres af kvalificerede servicefolk. Kunder bør ikke selv forsøge at udføre installationen. Hannspree påtager sig intet ansvar for forkert montering eller for montering, der resulterer i ulykke eller personskade. Spørg en kvalificeret servicemand, hvorvidt der kan bruges en anden vægholder til montering af tv'et på væggen. 37

38 9 Sådan bruges kabelholderen Før kablerne gennem kabelklemmen som vist: 38

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

S_ST428MNW_UM_EU_V02_H 1506-0EQE000

S_ST428MNW_UM_EU_V02_H 1506-0EQE000 S_ST428MNW_UM_EU_V02_H 1506-0EQE000 106,7 cm (42.02 ) Liquid Crystal Display Television Flüssigkristallbildschirm Téléviseur à Écran à Cristaux Liquides TV de Pantalla de Cristal Líquido TV LCD TV Ecrã

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse DANSK

Indholdsfortegnelse DANSK Indholdsfortegnelse Lovmæssig information... Beskrivelse af advarselssymboler... Sikkerhedsbemærkninger... Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land.

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land. Denmark KDL-32V4500 http://www.sony.dk Dette dokument blev oprettet den 2008-05-23 32" (81 cm) BRAVIA HD Ready V4500 LCD-TV i "draw the LINE"- designkonceptet og elegant Piano Black. Det har en MPEG-4

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

S_ST19B_UM_EU_V02_H PN : 1506-0EDB000

S_ST19B_UM_EU_V02_H PN : 1506-0EDB000 S_ST19B_UM_EU_V02_H PN : 1506-0EDB000 48,3cm(19") Liquid Crystal Display Television Flüssigkristallbildschirm Téléviseur à Écran à Cristaux Liquides TV de Pantalla de Cristal Líquido TV LCD TV Ecrã de

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land.

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land. Denmark KDL-46W4000 http://www.sony.dk Dette dokument blev oprettet den 2008-05-23 46" (117 cm) BRAVIA 1080p ægte HD W4000 LCD-TV med "draw the LINE"- design, klare billeder takket være BRAVIA ENGINE 2,

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Indhold Lovmæssig information... 2 Beskrivelse af advarselssymboler... 3 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 5 Indledning... 7 Kom godt i gang...

Indhold Lovmæssig information... 2 Beskrivelse af advarselssymboler... 3 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 5 Indledning... 7 Kom godt i gang... Indhold Lovmæssig information... 2 Beskrivelse af advarselssymboler... 3 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 5 Indledning... 7 Kom godt i gang... 8 Pakkens indhold... 8 Hovedmenu... 9 Valg af kilde... 9 Billede...10

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 DANSK -PAKNINGENS INDHOLD -TEKNISKE SPECIFIKATIONER -HARDWAREINSTALLATION -GARANTI MULTIMEDIA PLAYER 2,5 SATA CASING

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0 PRESENTATION VIEWER Brugermanual Version 1.0 Copyright Uden skriftlig tilladelse fra producenten er det forbudt at reproducere eller overføre nogen del af denne manual i noget format, enten elektronisk

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...17. 4. Fejlfinding...28 5. Understøtter timing...29 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...17. 4. Fejlfinding...28 5. Understøtter timing...29 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Indledning...4 Garanti og service/reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

LC-19LE320E/LC-22LE320E/LC-26LE320E/

LC-19LE320E/LC-22LE320E/LC-26LE320E/ PIN SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com Tryckt i Polen Tulostettu Puolassa Trykt i Polen Trykket i Polen Z41G220184302C

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til Digital Modtager med harddisk optager Åben kassen med Digital Modtageren og kontroller at alle delene er der. Digital modtager med harddisk Fjernbetjening HDMI kabel Scart kabel

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere