Forebyggelse af vandspild

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelse af vandspild"

Transkript

1 Forebyggelse af vandspild kopiering tilladt med kildeangivelse Network

2 Indledning For nylig måtte en mindre dansk virksomhed betale en ekstra vandregning på kr. Virksomheden havde haft en skjult utæthed i vandinstallationen, og ganske stille var vandet sivet og regningen løbet op. Mange andre danske vandforbrugere både indenfor det offentlige og det private får ekstraregninger på større eller mindre beløb, fordi de ikke er opmærksomme på vandspild. Følgerne af vandspildet kan blive endnu mere voldsomt. Det uopdagede spild kan medføre egentlige vandskader, så der foruden regningen for det brugte vand også kommer betaling for skader, der kan løbe op i måske hundredetusinder af kroner. Ikke mindst offentlige institutioner har oplevet situationer, hvor tyveri og hærværk har forårsaget vandspild og vandskader. Dette sker eksempelvis ved, at tyvene simpelthen har åbnet vandhanerne. Ofte sker indbrud og hærværk op til en weekend og opdages måske først om mandagen, hvor en eventuel åben vandhane allerede har forårsaget voldsomme skader. Derfor opfordres alle kommuner, virksomheder og private til at gøre en aktiv indsats mod vandspild. Det er temaet for denne publikation. Vi kalder det teknisk vandspild. Der skal dog også gøres opmærksom på det generelle unødige vandforbrug. Som at vaske grøntsager i en balje frem for under rindende vand, at tage brusebad frem for karbad, at vande haven med en vandkande frem for vandslange og så videre. Disse tiltag beskrives ikke i nærværnede publikation. Denne håndbog er skrevet af European Institute for Risk Management A/S og stillet til rådighed for EIRM Network. European Institute for Risk Management A/S KomuneForsikring-koncernen Telefon Kopiering tilladt med kildeangivelse side 2

3 Teknisk vandspild kan forhindres Teknisk vandspild kan forebygges ved installering af en vandalarm. Der findes for tiden flere forskellige typer vandalarmsystemer på det danske marked. Flertallet er effektive, og kan virkelig forebygge både vandspild og vandskader. Problemet er bare, at der foreløbig er meget få forbrugere, der har fået øjnene op for, hvor meget de kan spare ved at have et automatisk-vand-alarmsystem (AVA). Faktisk kan man sammenligne med situationen omkring røgalarmer, da de kom frem. Det tog også nogen tid, før man forstod værdien af dem, men i dag er røgalarmer ganske almindelige. Formodentlig kommer det til at gå på samme måde med vandalarmerne, for vand er jo blevet et kostbart produkt, som det virkelig betaler sig at spare på økonomisk såvel som af miljømæssige hensyn. Vi håber også, at fokuseringen i denne publikation medfører, at eksempelvis alarminstallatører i større udstrækning fokuserer på vandspild, som man eksempelvis gør med tekniske alarmer mod opsivende brøndvand og lignende. Det vil i nogle situationer kræve samarbejde mellem eksempelvis VVS- og sikkerhedsbranchen, og det må vurderes at være i alles interesse. Små dryp bliver til store udgifter At der virkelig er penge at spare siger følgende eksempler noget om. En enkelt vandhane der står og drypper langsomt, spilder typisk ca liter vand i løbet af et år. Det giver en ekstra regning i vandafgift på ca. 250 kr. (baseret på en gennemsnitspris på 35 kr. pr. kubikmeter vand). En toiletcisterne, der siver blot så lidt, at det ikke kan ses på vandspejlet i kummen kan resultere i et spild på liter pr. år, men er sivningen så stor, at vandspejlet bliver uroligt, kan slutresultatet være en ekstra regning på over kr. om året. Langt værre kan det være de steder, hvor der er tale om skjult spild. Man tror at teknisk vandspild er dækket 100% af forsikringen. Det kan være tilfældet, men det er desværre langt fra sikkert. Vi anbefaler derfor, at policerne læses igennem, da mange forsikringsselskaber kun dækker en del af udgifterne ved større skader, og man derfor kan få en slem overraskelse. Generelt kan det være hensigtsmæssigt at drøfte problematikken med forsikringsselskabet, da der også er set eksempler på, at man kan opnå rabatter på præmierne, hvis man har installeret AVA systemer. En dryppende vandhane kan også blive en kostbar lækage Løber toilettet blot så meget, at der er svage krusninger på overfladen kan ekstraregningen blive på kr ,- Forskellige teknologisk løsninger For at kunne rådgive om emnet har Instituttet set nærmere på de forskellige typer og fabrikater AVA systemer (automatisk-vand-alarmsystem). De mest enkle systemer anvender temperaturafvigelse på rørets overflade som parameter. Derfor kan de monteres af ufagkyndig og uden indgreb på vandinstallationen. Alarmen kan kobles op mod CTS anlæg, tyverialarm eller blot give et lokalt lydsignal. Ved opkobling til CTS eller tyverialarm kan signal herfra anvendes til at trække en magnetventil eller anden vandafbryder. Afhængig af model og funktioner fås de til priser fra ca. 500 kr. og kan yde en ganske effektiv sikkerhed. De mere avancerede systemer måler reelt vandgennemstrømningen. Da monteringen medfører indgreb på vandinstallationen skal anlægget monteres af autoriseret VVS installatør. Disse systemer giver mulighed for indstilling af forskellige parametre som maksimalt vandforbrug (eksempelvis pr. bad) og ferieindstilling der sikrer, at hver aftapning kun bruger 10 liter vand - og så videre. Desuden indeholder de mulighed for at slukke for vandet ved hjælp af en magnetventil. Priserne begynder ved ca kroner plus montage. European Institute for Risk Management A/S KomuneForsikring-koncernen Telefon Kopiering tilladt med kildeangivelse side 3

4 Der leveres også mere komplicerede og intelligente systemer med væskefølere, der eksempelvis kontrollerer grundvand og indtrængende smeltevand og lignende. Disse systemer omhandles ikke i nærværende publikation. Den billigste måde at kontrollere om man har et vandspild er naturligvis at efterse, om vandmålerens lille stjerne (møllehjul) bevæger sig, når der ellers ikke bruges vand i huset er det tilfældet, kan man regne med en utæthed, og man bør få det undersøgt af en fagmand. Helt små utætheder er dog vanskelige at registrere på denne måde, idet der i de fleste vandmålere skal opbygges et relativt stort undertryk inden stjernen i vandmåleren bevæger sig. Systemer der måler temperaturafvigelse Et af de mest kendte AVA systemer er en lille blå boks på størrelse med en 20 stk. pakke cigaretter. Alarmen monteres på et rør der indfører vand, og den virker ved at sammenholde temperaturen på rørets overflade med temperaturen i den omgivende luft. En utæthed eller forbrug gør temperatur på rørets overflade lidt koldere end omgivelserne, på grund af det kolde vand der løber i røret. I en tæt installation, vil temperaturen på rørets overflade i perioder uden forbrug stige mod omgivelsernes temperatur. For at virke optimalt skal alarmen monteres i et rum med en luft temperatur på minimum 13 grader Celsius. Men en sådan anbringelse vil sjældent være et problem. Den mest enkle og billige model kører på batterier der har en levetid på 2-4 år. Den er indstillet til at give alarm, hvis ikke temperaturforskellen udlignes indenfor 48 timer. Den konstante afkøling vidner om et konstant forbrug og alarmen giver herefter et lokalt lydsignal. Den næste model har i princippet samme funktion, men tilsluttes en ekstern kontrolenhed. Typisk vil det være det bestående CTS anlæg og dets funktioner der anvendes. Begge modeller giver en effektiv fejlmelding ved konstant spild fra utætheder. Er indgangsrøret isoleret skærer man blot isolationen bort på det stykke vandalarmen skal sidde på, som vist her med Felson alarmen. En tredje model virker ud fra samme principper, men er indstillet til at give alarm ved vandforbrug på tidspunkter hvor dette ikke er tilladt. Alarmen kobles op mod en bestående tyverialarm og tilkobles sammen med denne. Alarmsignalet fra vandalarmen behandles herefter i overensstemmelse med de instrukser, der er tilknyttet det pågældende område af tyverialarmen. Som eksempel kan et signal fra tyverialarmen anvendes til at trække en magnetventil eller anden form for vandafbryder. Afhængig af abonnement og alarmtype, er det altså muligt at lade systemet afbryde vandet og samtidig give udvalgte personer besked om et uønsket vandforbrug alt sammen inden for få minutter. Herefter kan man gennemføre de nødvendige forholdsregler for at begrænse eller helt undgå skaden. I kraft af systemets lave pris og enkle installation, er det velegnet til brug på mindre installationer eller til montering flere steder på samme installation. Herved kan en stor installation deles ud i flere zoner som kan kontrolleres hver for sig. En lille passus i forbindelse med dette er, at sprinklersystemer og slangevindere ofte har egen vandforsyning, hvilket altså medfører, at disse også bør monteres med en vandalarm. Systemer der måler vandgennemstrømningen Disse systemer består typisk af en magnetventil, vandmåler (fremløbsflowmåler) og betjeningspanel. Systemerne skal monteres af VVS fagfolk (tager normalt ca. 2 timer) samt eventuelt en elektriker, da de kræver strømtilførsel, men når de først er monteret, kræver de ingen vedligeholdelse. Ud over at systemerne måler vandgennemstrømning og kan alarmere om dette (både akustisk og via opkobling på alarmsystem) kan de programmeres til at lukke for vandtilførslen og eksempelvis automatisk lukke for vandet, hvis der sker et strømnedbrud. Registreres en vandsivning (teknisk vandspild) tillader disse systemer normalt omkring 2 til 10 liter vandspild, før de lukker for vandet. European Institute for Risk Management A/S KomuneForsikring-koncernen Telefon Kopiering tilladt med kildeangivelse side 4

5 Da systemerne måler gennemstrømningen, kan de også oplyse det eksakte vandforbrug. Det betyder, at man kan aflæse effekten af eksempelvis vandbesparende brusehoveder, hvilket alt andet lige medfører bedre mulighed for kontrol af eget vandforbrug også overfor vandforsyningen. Der er ingen tvivl om, at denne type systemer er mere præcise og frem for alt har de den fordel at de kan slukke for vandet. Funktionaliteten styres via et betjeningspanel, og der leveres flere forskellige systemer med forskellige funktionaliteter. Informationssystem til energibesparelser og forebyggelse af spild Der findes også en aktør i markedet der har udviklet et informationssystem for energibesparelser der primært henvender sig til de danske kommuner. Idéen med dette koncept går i korte træk ud på, at alle personer der har indflydelse på forbruget af el, vand og varme skal medvirke ved, at de dagligt får information om det aktuelle forbrug. Denne information formidles løbende på et display der bliver opsat et "trafikeret" sted i bygningen, samt i form af en internetløsning der meget enkelt fortæller om forbrugsudviklingen. Det betyder at også elever kan medvirke og dermed blive en aktiv del i projektet. Ud over at modellen kan påvirke energiadfærden, vil den også kunne medvirke til konstatering af fejl og/ eller overforbrug. Erfaringer viser at der er en stort potentiale i både adfærd og løbende overblik. Dette informationssystem kræver at målerne (el, vand og varme) er forberedt for elektronisk aflæsning, samt at der er en telefonlinie til rådighed. Det kan således være tale et større projekt, men leverandøren oplyser, at tilbagebetalingstiden er ca. 24 måneder ved et samlet el, vand og varmeforbrug på kr ,- ud over de miljø og samfundsmæssige fordele. Afslutning Situationen er ofte, at man er overbevist om, at ens vandsystem er helt tæt. Man har måske kontrolleret, at vandhanerne og toiletterne er i orden, men mange opdager, når man har monteret en AVA alarm, at de har ikke bare én - men ofte flere forskellige lækager i systemet, som kunne være blevet kostbare bekendtskaber. Der er mange muligheder for skjulte utætheder. En sikkerhedsventil kan med årene blive slap i fjederen, så den leder vand direkte i kloakken. Gamle rør kan have tæringer eller ligefrem åbne brud, så vandet går til spilde den vej. Den slags utætheder kan ikke umiddelbart konstateres, men det kan man med vandalarmen. Der er for os ingen tvivl om, at udgiften til et AVA system kan tjene sig ind og dermed også være en økonomisk fornuftig investering, hvorfor vi anbefaler den generelle brug af vandalarmer ikke mindst når de indgår som en integreret del af virksomhedens, institutionens eller den private husstands tyveri-alarmsystem. Afslutningsvis skal det bemærkes at Folketinget ved lov nr. 338 af den 16. maj 2001 har vedtaget at forbrugere, som er afkrævet vandafgift i forbindelse med vandspild på grund af brud på skjulte installationer, kan få eftergivet vandafgiften. Det betyder dog ikke, at vandspild som følge af utætte haner, løbende cisterner med mere giver ret til eftergivelse, og der kan kun ske refusion i ejendomme til boligformål. Der kan læses mere om dette på Skatteministeriets hjemmeside (www.skat.dk - søg på lov nummer 338). Det kan ikke umiddelbart ses på sikkerhedsventilen om den lukker vand direkte ud i kloakken. Men vandalarmen kan afsløre det. European Institute for Risk Management A/S KomuneForsikring-koncernen Telefon Kopiering tilladt med kildeangivelse side 5

6 EIRM Network International Denmark Krumtappen 2 DK-2500 Valby Phone Fax Norway Kjøpmannstredet N-2022 Gjerdrum Phone Fax Sweden Vallgatan 12, S Åhus Phone

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer SBi. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel Undertitel Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor?

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? SBi 2005:12 Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Kirsten Gram-Hanssen SBi 2005:12 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

RØGALARMER. Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009

RØGALARMER. Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009 RØGALARMER Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: cfo@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne

JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne JAg ten På den JAg ten gemte På Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde! Guide til adfærdskampagne Indhold 1Få ledelsens opbakning side 4 2Sæt mål Side 5 Spar penge med gode vaner! Spar 5-10

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS Vejledning til vvs-installatører, servicemontører og andre, der ønsker at gøre en indsats for at forny Danmarks bestand af oliekedler Vær med til at udskifte Danmarks

Læs mere

Greve Boligselskab. Nyt boligforlig - bedre end ventet. Byagerlunden - 32 nye boliger. Elkærparken renoveres. Røgalarmer.

Greve Boligselskab. Nyt boligforlig - bedre end ventet. Byagerlunden - 32 nye boliger. Elkærparken renoveres. Røgalarmer. Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 16 - DECEMBER 2010 Olsbækken Nyt boligforlig - bedre end ventet Byagerlunden - 32 nye boliger Elkærparken renoveres Røgalarmer Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud Den 13. januar 2013 en spørgeskemaundersøgelse om indbrud På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere