1/2012 den 29. marts Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt. Efterlønsarrangement i Vodskov afdeling. Fakta om din efterløn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1/2012 den 29. marts 2012. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt. Efterlønsarrangement i Vodskov afdeling. Fakta om din efterløn"

Transkript

1 Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig 1/2012 den 29. marts 2012 GarantNyt 2012 Efterlønsarrangement i Vodskov afdeling. Garantmøder 2012 Fremtidens realkreditlån Fakta om din efterløn

2 Overskud i Dronninglund Sparekasse Overskud før skat for 2011 blev på 11,7 mio. kr. mod et underskud i 2010 på 10 mio. kr. Bestyrelsen betegner resultatet som meget tilfredsstillende, henset til de svære økonomiske konjunkturer i Nordjylland. Sparekassens primære drift er faldet fra 53 mio. kr. til 51 mio. kr. Faldet skyldes primært faldende provisionsvedtægter pga. lavere aktivitet i sparekassen. Sparekassens nedskrivninger på udlån og garantier er på 40 mio. kr. mod 67 mio. kr. i De store nedskrivninger er et tegn på, at mange af vore erhvervskunder fortsat har svære økonomiske vilkår. Omkostningerne er steget med 1%. Sparekassen har haft udgifter til andre nødlidende pengeinstitutter på 4 mio. kr. Udlån er steget med 1% til 1,8 mia. kr. Indlån er steget med 3,5% til 2,0 mia. kr. Solvensprocenten er på 19%. Solvensbehovsprocenten er på 9,5%. Der er således en overdækning på 9,5%, hvilket vil sige, at sparekassen er et særdeles trygt sted at have sine penge stående. I 2011 har vi fået nye kunder, samt fået 415 nye garanter, hvilke vi er meget glade for. Vi opfylder alle krav i Finanstilsynets tilsynsdiamant. Sparekassen har en særdeles god likviditet. Stor friværdi fsv. angår solvensbehov. Vi har i kriseårene fra 2008 og indtil nu, udbetalt renter til vore garanter på 46,5 mio. kr. og samtidig forøget sparekassens reserver med 6 mio. kr. Jeg synes, at vi er kommet rimelig igennem den værste økonomiske krise siden anden verdenskrig. Vi er godt rustet til at hjælpe vore kunder med deres økonomiske behov, både nu og når markedet igen viser væksttegn. Husk garantmødet En af de måder vi påskønner vores garanter, er ved at invitere dem til garantmøde en gang om året. Som vi skrev til vores garanter i januar måned, afholder vi garantmøder henholdsvis den 18. og 20. april. Det er stadig muligt at tilmelde sig møderne. Se bagsiden af bladet for yderligere oplysninger. Jeg håber I har lyst og lejlighed til at deltage. God påske Birger Haaning, sparekassedirektør Senior Spar S-kunde for dig der er fyldt 55 år Betingelser Nemkonto hos os. Over 55 år. Min. kr i garantbeviser. Netbank inkl. e-boks inkl. bs-oversigter. Dankort, VISA/dankort eller MasterCard Debit. Betingelser at vælge imellem vælg mindst 3 Totalkredit/DLR. Privatsikring/gruppelivsforsikring/anden person forsikring. Investeringsbeviser i Bankinvest/Sparinvest. Pensionsopsparing, kapital- og/eller ratepension. Børneopsparings- eller barnebarnskonto. Billån/Boliglån/Spar S kredit/lån. Eller Har du kr i garantbeviser er du fritaget for at opfylde ovenstående betingelser, så får du bare alle fordelene. Vi forkæler vores SENIOR SPAR S-kunder GRATIS netbank GRATIS betalinger via netbank GRATIS valutaveksling GRATIS Dankort, VISA/dankort eller MasterCard Debit GRATIS kort med individuelt design 1. gang GRATIS Mastercard Standard u/forsikring det 1. år, herefter halv pris GRATIS vurdering af hus ved om- eller tilbygning GRATIS budgetgennemgang én gang årligt GEBYRFRI oprettelse af Spar-S kredit/lån max. kr /kr

3 Hvad med MIN efterløn? Indhold i aftalen Forhøjelse af efterlønsalderen Forkortelse af efterlønsperioden til 3 år Fuld efterlønssats i alle 3 år Skarpere social profil Øget modregning for pensionsordninger Fortsat adgang til optjening af skattefri præmie Mulighed for skattefri udbetaling af indbetalt efterlønsbidrag Skærpet modregning i efterløn Der indføres skærpede regler for modregning i efterløn for pensionsformuer Skærpelser gælder uanset tidspunkt for overgang til efterløn Modregning gælder i hele efterlønsperioden Nye modregningsregler for personer født 1. januar 1956 eller senere Bundfradrag ophører (fra kr. til 0 kr.) 5 pct. af pensionsformuen er fortsat gældende, men: modregningsprocenten ændres fra 60 pct. til 80 pct. (kendt som 3 pct. af pensionsformuen og nu 4 pct.) 4 pct. af pensionsformue: Kapitalpension, privat Kapitalpension, arb. Ratepension og ophørende livrt., privat (uanset udbetaling eller ej) Ratepension og ophørende livrt., arb., opsat (vente med udb.) 64 pct. af løbende udbt.: Ratepension og ophørende livrente, arb. under udbetaling Livslang livrente, arb. (uanset udbetaling eller ej) Livslang livrente, privat (uanset udbetaling eller ej) Rådgivning Tommelfingerregler 4) Født før 1/1-54 (58 år eller ældre) Ingen ændringer HR: Vælg efterlønsordning U: Store pensionsordninger 3) Født mellem 1/1-54 og 31/12-55 (56-58 år) Eneste ændring: Lidt senere efterløn HR: Vælg efterlønsordning U: Store pensionsordninger 2) Født mellem 1/1-56 og 31/12-62 (49-56 år) Senere efterløn Kortere efterlønsperiode Øget pensionsmodregning HR: Individuelt 1) Født 1/ eller senere (49 år eller yngre) Senere efterløn, som kan reguleres yderligere Kortere efterlønsperiode Øget pensionsmodning HR: Forlad efterlønsordningen U: Små pensionsordninger eller efterlønsordning betragtes som forsikring HR: Hovedregel U: Undtagelsen Fremtidens Realkreditlån kommer i 2012 Hvad er tolagslån? For at imødekomme fremtidens vilkår og samtidig bevare det solide danske realkreditsystem, indfører Totalkredit i løbet af andet kvartal i år tolagslån. Tolagslån er baseret på de lån, du kender, men sammensættes på en anden måde. Det betyder, at hvis du skal låne op til 80% af boligens værdi, så vil du fremover skulle have to lån - og ikke kun ét, som du kender det i dag. Det ene lån går fra 0-60% af boligens værdi, og det andet går fra 60-80% af boligens værdi. Samme låntyper Du kan fortsat få de lån, du kender i dag. Men du vil opleve, at der vil være færre lån at vælge imellem for den del af belåningen, der går fra 60-80% af boligens værdi. Det vil blandt andet ikke være muligt at få F1 lån, og du skal afdrage på det lån, der ligger mellem 60-80% af boligens værdi. Hvornår skal du have tolagslån? Alle ny-udlån over 60% af boligens værdi bliver omfattet af tolagslån. Efter- Alder i løns- alder 2011 Fødeår Halvår Efterlønsperiode Folkepensionsalder Nej Første 60½ 5 65½ Nej Andet Nej Første 61½ 5 66½ Nej Andet Nej Første 62½ 4½ 67 Ja Andet Ja Første 63½ 3½ 67 Ja Andet Ja Hele år Ja Hele år Ja Nye modregningsregler Mulighed for at hæve efterlønsbidrag Det bliver muligt at få udbetalt efterlønsbidrag fra 1999 uden beskatning ved udmelding i foråret 2012 op til ca kr. Bidrag betalt fra til udbetaling beskattes med 30% Bidrag kan udbetales i en periode fra 2. april til 1. oktober 2012 Bidrag før 1999 udbetales ikke er ikke placeret på cpr. nr. Efterløn bevar eller ophæv Fortsat betaling til efterløn: Bevarer ret til seniorløn Bevarer ret til efterløn Bevarer ret til fleksydelse Bevarer ret til skattefri præmie Kræver fortsat indbetaling Ophævelse af efterløn: Mister ret til seniorløn Mister ret til efterløn Mister ret til fleksydelse medmindre man fortsat betaler Mister ret til skattefri præmie Fortsat mulighed for seniorførtidspension fra oprindelig efterlønsalder Får op til kr. i 2012 Undgår fremtidig årlig betaling til efterløn kr. i 2012 Vores anbefaling Aftal et møde med os og lad os hjælpe dig med at få overblikket. Hent en fuld rapport fra og send den til os. Dit udbytte: Overblik over dine pensionsopsparinger og personlige forsikringer Optimering af dine pensionsforhold med eventuel sammenlægning af ordninger Hjælp med at tage stilling til fortsat indbetaling til efterløn Omlægning af nuværende lån ud over 60% af boligens værdi. Tillægslån ud over 60% af boligens værdi. Rentetilpasning Har du rentetilpasningslån eller lån med renteloft, skal du fortsat rentetilpasse, som du kender det i dag. Det betyder, at du ikke omfattes af reglerne for tolagslån. Omlægger du dit rentetilpasningslån eller lån med renteloft og går din samlede realkreditbelåning ud over 60% af boligens værdi, så skal du omlægge til et tolagslån. Sikkerhed og afdrag Når du skal vælge nyt realkreditlån, er det en god ide at tænke på to forhold: Hvor meget sikkerheden for din månedlige ydelse betyder for dig. Hvor højt afdraget på realkreditlånet skal være, og dermed hvor vigtigt det er for dig at spare op i din samlede privatøkonomi.

4 Uddrag af beretning for regnskabsåret 2011 Årets resultat efter skat udviser et overskud på t.kr. mod et underskud på t.kr. i 2010, hvilket er tilfredsstillende. Resultatet er påvirket af store nedskrivninger på udlån og kreditter, hensættelser på garantier og betaling til Indskydergarantifonden. Sparekassens resultat af primær drift, hvilket vil sige resultat før skat excl. kursreguleringer og nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv., har i 2011 været på et lidt lavere niveau end 2010, hvilket svarer til forventningerne i forbindelse med årsrapporten Nettorenteindtægterne er uændret i forhold til 2010 nemlig t.kr har været præget af en del rentestigninger på udlån i sektoren, da pengeinstitutternes funding udgifter er stigende. Gennemsnitlige renteindtægter fra obligationsbeholdningen er faldende, da sparekassen har en forsigtig investeringspolitik, hvor en væsentlig del har været placeret i korte lavtforrentede obligationer. Gebyrer og provisionsindtægter er faldet med 16 % til t.kr, hvilket primært skyldes faldende aktivitet i forbindelse med kreditforeningslån og generelt faldende indtjening på garantier. Kursreguleringer for 2011 udviser en gevinst på 727 t.kr. mod en gevinst på t.kr. i Der er en gevinst på 668 t.kr. på udlån til dagsværdi, hvilket er placering i nogle obligationer, der ikke værdiansættes dagligt. Obligationer til dagsværdi udviser et kurstab på 865 t.kr. mod en gevinst på t.kr. i Sparekassens obligationsbeholdning til dagsværdi bliver primært forvaltet af eksterne samarbejdspartnere. Der har samlet været en gevinst på aktier på 327 t.kr. fordelt på et tab på omsætningsaktier på 0,8 mio. kr. og en gevinst på 1,1 mio. kr. på anlægsaktier. Sparekassen har stadig kun en mindre beholdning af omsætningsaktier. Den væsentligste del af aktiebeholdningen er således anlægsaktier i sektorselskaber. Udgifter til personale og administration udgør for t.kr., hvilket er på niveau med Der har i 2011 gennemsnitligt været beskæftiget 96,4 personer mod 96,7 personer i Det lokale foreningsliv og andre initiativer er i årets løb blevet støttet med tilskud og sponsorstøtte på i alt 508 t.kr., som er udgiftsført under øvrige administrationsudgifter. Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver er faldet fra t.kr. til t.kr. i I denne post indgår regulering af tidligere nedskrivninger på domicilejendomme med 415 t.kr. i forbindelse med omvurdering af ejendommene. Sparekassen er i sommeren 2011 blevet færdig med en omfattende ombygning af afdelingen i Aalborg. Andre driftsudgifter som udgør t.kr., er betaling til Indskydergarantifonden i 2011, primært i forbindelse med andre pengeinstitutters konkurs. I 2010 var posten på t.kr., som var garantiprovision for deltagelse i Bankpakke 1. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. er på t.kr. mod t.kr. i Der er i 2011 konstateret tab på 67,0 mio. kr., heraf var de 54,2 mio. kr. allerede reserveret primo året. De resterende nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. er stadig reservationer. Sparekassen har gennemgået alle nødlidende engagementer uanset engagementets størrelse og foretaget den nødvendige nedskrivning. På de engagementer, der endnu ikke udviser svaghedstegn foretages der gruppevise nedskrivninger og disse er ultimo t.kr. mindre end primo året. Der er for regnskabsåret 2011 udgiftsført t.kr. i skat, heraf er 32 t.kr. reguleringer vedr. tidligere år. Årets resultat efter skat er herefter et overskud på t.kr., som bestyrelsen foreslår overført til egenkapital, som overført overskud eller underskud. Balancen udgør ultimo mio. kr., hvilket er en stigning på 1% i forhold til Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi på 4,0 mio.kr., består af en obligation i en speciel forening, der ikke værdiansættes dagligt, og derfor i henhold til regnskabsbekendtgørelsen skal grupperes under denne post. Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris udgør mio. kr. mod mio. kr. ultimo 2010 hvilket er en stigning på 1%. Grunde og bygninger udgør 45,7 mio. kr., hvilket er en tilgang på 4,1 mio. kr. i forhold til sidste år. Sparekassen har foretaget omvurdering af ejendommene i Denne har ikke resulteret i væsentlige reguleringer. Øvrige materielle aktiver er på 6,6 mio. kr., hvilket er en netto stigning på 1,9 mio. kr. Der har i 2011 primært været investeret i ombygning af afdelingen på Vesterbro i Aalborg. Indlån og anden gæld er steget med 3,5% fra mio. kr. i 2010 til mio. kr. i Sparekassen har ikke oplevet store udtræk af indlån. Derimod oplever sparekassen en kundetilgang af bl.a. delkunder, da sparekassen har attraktive rentesatser på indlån. I tallet indgår tillige et lån optaget på 20 mio. euro med individuel statsgaranti, der forfalder medio februar Efterstillede kapitalindskud er på niveau med 2010, nemlig 124,8 mio. kr. Sparekassen havde 1. november 2011 mulighed for at indfri 50 mio. kr. ansvarlig kapital. Lånet har herefter mindre end 3 års løbetid tilbage og kan ikke længere medregnes 100% i basiskapitalen. Da renten pt. er favorabel har sparekassen valgt ikke at indfri lånet i 2011, men bestyrelsen er opmærksom på, at lånet kan indfries med Finanstilsynets tilladelse hver 3 måned i forbindelse med rentetermin. Garantkapitalen ultimo 2011 udgør 200 mio. kr. som er et fald på 1%. Sparekassen har i 2011 valgt at have ansøgningsrunder for udbetaling af garantkapital, således at alle garanter, der ønsker det, har mulighed for helt eller delvist at få udbetalt deres garantkapital. Der er udbetalt garantkapital i januar og juli Ikke balanceførte poster udgør i alt 608 mio. kr. mod 666 mio. kr. i 2010 et fald på 58 mio. kr. Der er sket et væsentligt fald i garantier stillet overfor kunders optagelse af kreditforeningslån, da der ultimo 2011 ikke har været så stor aktivitet i forbindelse med omlægning af kreditforeningslån og garantierne står ikke så længe, da driften af digital tinglysning er normaliseret. Der er sket et fald i garantier stillet overfor kunders udlandslån optaget gennem andre pengeinstitutter. I 2011 har der samtidig været stigende tabsgarantier primært stillet overfor DLR i forbindelse med, at sparekassens kunder har optaget kreditforeningslån i DLR. Solvensbehov Sparekassens solvensprocent udgør 19,0% mod 18,8% for 2010, mens det individuelle solvensbehov udgør 9,5% mod 9,8% i 2010.

5 Årsrapport 2011 (sammendrag) Resultatopgørelse i sammendrag (beløb i kr.) Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisioner netto Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat før skat Skat Årets resultat Status i sammendrag (beløb i kr.) Kassebeholdning og tilgodehavende hos kreditinstitutter Udlån Obligationer, aktier og øvrige kapitalandele Immaterielle og materielle aktiver Andre aktiver og periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer, andre passiver og periodeafgrænsningsposter Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Garantikapital Reserver Passiver i alt Ikke-balanceførte poster Garantier m.v Sparekassens officielle årsrapport kan ses på vores hjemmeside eller udleveres ved henvendelse i Sparekassen. 5 års udvikling Resultat efter skat Udlån Indlån Egenkapital Balancesum Garantier m.v Solvensprocent 19,0% 18,8% 19,8% 20,3% 17,9%

6 Personalenyt Janni Engbjerg, 25 år, Frederikshavn afdeling, er pr udnævnt til fuldmægtig. Daniel V. Dziemieszka, 26 år, Brønderslev afdeling, er pr udnævnt til fuldmægtig. Dorte B. Larsen, 51 år, produktionsafdelingen, er pr udnævnt til produktionschef. Lone Hedemark, 44 år, administrationsafdelingen, er pr udnævnt til administrationschef Mette Kristensen, 64 år, administrationsafdelingen, kunne den fejre 25 års jubilæum. TILLYKKE. Anna-Grethe Wärnstrøm, 65 år, hovedkasserer gik på pension den Held og lykke fremover. Inge Kristensen, 39 år, privatkundeafdelingen, er pr udnævnt til hovedkasserer. Mette Holland, 37 år, administrationsafdelingen, er pr udnævnt til regnskabschef. Betty Strøm, 59 år, Læsø afdeling, går på efterløn pr Held og lykke fremover. HUSK at tilmelde dig garantmøde 2012 hvor The Bats spiller Tilmeldingskupon Sæt kryds ud for hvilken aften du/i ønsker at deltage: Onsdag den 18. april 2012 Fredag den 20. april 2012 Garant 1 Navn: cpr. nr. Garant 2 Navn: cpr. nr. SÆT kryds ud for hvilket område du/i ønsker at sidde i: Grå (Dronninglund) Grøn (Aså/Voerså/Agersted/Flauenskjold) Hvid (Sæby/Frederikshavn/Læsø) Lyseblå (Aalborg/Vodskov) Rosa (Hjallerup/Brønderslev) Billetnr. (til sparekassens brug)

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711 Sparekassen Balling Motiver på forsiden Orienteringsmøde for selskaber/erhvervskunder i sparekassens lokaler. Reception ifb. med souschef Karl Krogh Simonsens 50 års fødselsdag.

Læs mere

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011 Mere dig NÆRVÆR ER MERE VÆRD www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis...

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis... Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 21 Resultatopgørelse... 24 Balance...

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 INDHOLD Ledelsesberetning Overordnede ledelsesorganer og revision 04 Bestyrelse og bestyrelsens øvrige

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER Årsrapport 2003 Frederiksgade 6 Box 119, 7800 Skive Telefon 97 52 33 66 Telefax 97 51 06 96 SWIFT: SALL DK 22 CVR nr. 37760412 www.sallingbank.dk - sb@sallingbank.dk REPRÆSENTANTSKABET Isenkræmmer Hans

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Der er begået fejl... Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere