SYNERGYR Bygningscentral. Betegnelse Bygningscentral Datalagerkort med 128 kb lagerplads Lagerkort med 512 kb lagerplads Betjeningssæt (dansk)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYNERGYR Bygningscentral. Betegnelse Bygningscentral Datalagerkort med 128 kb lagerplads Lagerkort med 512 kb lagerplads Betjeningssæt (dansk)"

Transkript

1 2 861 SYNERGYR Bygningscentral OZW20 Bygningscentralen opsamler data fra forbrugsmålere (fx varmefordelingsmålere med radio). Dataene gemmes og kan aflæses via datalagerkort eller RS-232-interface for viderebehandling. Anvendelse Bygningscentralen anvendes til central opsamling af data fra forbrugsmålere uden brug af ledninger. Det kan fx være data fra: elektroniske varmefordelingsmålere med radio MEMOTRON WHE22 målere med impulsudgang (fx vandmålere) via impulsadapter med radio AEW22.2. Anvendelsesområderne for MEMOTRON WHE22 og AEW22.2 er defineret i databladene 5351 og Funktioner Løbende opsamling af forbrugsdata fra det tilhørende udstyr Lagring af de opsamlede og verificerede data Videregivelse af de gemte data via datalagerkort eller RS-232-interface Opdagelse af apparatfejl Modtagelse af alarmer, der afgives via potentialfri kontakter Lagring og visning af fejlmeldinger og alarmer Direkte visning af forbrugsdata for sidste opsamling Lagring af 18 månedsværdier (valgfri funktion) Mulighed for fjernvisning af forbrugsdata samt fjernbetjening med en PC (via modem og aflæsningsprogrammet ACS20) Afkodning af de kodede forbrugsdata Automatisk idriftsættelse. Typeoversigt Betegnelse Bygningscentral Datalagerkort med 128 kb lagerplads Lagerkort med 512 kb lagerplads Betjeningssæt (dansk) Type OZW20 ALC ALC ARG20.DA Et betjeningssæt består af et sæt betjeningskort og en brugermanual. Ved bestilling angives typebetegnelserne. Siemens Building Technologies CE1N2861da / Landis & Staefa Division 1/6

2 Apparatkombinationer I et system må der maksimalt anvendes: 10 etageantenner 300 logiske målere med månedsstatistik eller 500 logiske målere, hvis der ikke anvendes månedsstatistik. Følgende regnes for logiske målere: Varmefordelingsmålere Impulsmålerindgang. Via interface RS-232 (direkte eller via telefonmodem) kan der kommunikeres med en PC ved hjælp af aflæsningsprogrammet ACS20, se datablad Teknik Parametrisering Opsamling af målerdata Håndtering af de opsamlede data Meldinger Alarmer Udførelse Bundplade Bygningscentralen kan parametriseres på to måder: Via tastaturet på centralen Ved hjælp af en PC, tilsluttet direkte eller med modem (via RS-232-interface). Målerne sender data flere gange om dagen til Bygningscentralen, som verificerer telegrammerne og registrerer apparatdataene. Bygningscentralen gemmer de sidst modtagne data fra alle målere, og disse data kan aflæses på centralen. Dataene skal derefter overføres til en PC for bearbejdning. Dette gøres på følgende måde: Dataene overføres til et datalagerkort, der indsættes i en åbning i bygningscentralen. Kortet sendes derefter til afregningsstedet, som via en indlæsningsenhed overfører værdierne til en PC. Dataene overføres via RS-232-interfacet enten direkte eller via modem til afregningsstedet, hvor de kan aflæses ved hjælp af aflæsningsprogrammet ACS20. Bygningscentralen har fire meldeindgange, som kan modtage signaler fra anlægselementer. Signalerne afgives via potentialfri kontakter, der er sluttet til meldeindgangene. En lukket kontakt udløser en fejlvisning på centralen. Ved fjernaflæsning med en PC vises fejlen også på denne. Bygningscentralen er udstyret med et alarmrelæ. Når der kommer en fejlmelding lukker relæet og udløser derved en fejlvisning. Bygningscentralen kan modtage og bearbejde alarmer (apparatfejl og -forstyrrelser). Alarmer kan udløses af: meldinger på meldeindgangene (afhænger af parametriseringen) fejlmeldinger fra et apparat kommunikationsfejl. En sådan foreligger, hvis et apparat i mere end 48 timer (standardindstilling) ikke har givet nogen melding (fx ved apparatsvigt). Alarmer har følgende virkninger: Alarmen vises Alarmrelæet aktiveres. Denne parametrisering kan kun ændres af Landis & Staefa. Alarmer kan kvitteres via tastaturet eller PC. Bygningscentralen består af en bundplade med strømforsyning og tilslutningsklemmer samt en betjeningsdel, der kan svinges ud. Bundpladen er af plast og kan monteres på to forskellige måder: På en væg (pladen er forsynet med monteringshuller). I en frontudskæring (hvert hjørne er forsynet med en bøjle til fastgørelse). På bundpladens øverste og nederste del samt på undersiden findes i alt 12 åbninger med udslagsblanket for kabelindføring. CE1N2861da / Siemens Building Technologies 2/6 Landis & Staefa Division

3 Eltilslutningen sker via to klemrækker. Det er lettere at foretage tilslutning, når klemrækkerne fjernes fra deres sokler. På printpladen er følgende placeret: To stiktilslutninger for klemrækkerne Alle relæer En del af elektronikken. Betjeningsdel Z04 Frontside: Venstre tastefelt 2 Display 3 Højre tastefelt 4 Gemmetaste 5 Betjeningskort 6 Lås 7 Hul for plomberbar monteringsskrue Underside: 2841Z26 8 Tilslutning for strømforsyning af modem 9 RS-232-interface 10 Datalagerkort Betjeningsdelen anvendes samtidig som dæksel. På frontsiden sidder display, tastatur og betjeningskort. Alle betjeningselementer ligger under et oplukkeligt, gennemsigtigt dæksel. Dækslet kan aflåses, mens betjeningsdelen plomberes til bundpladen med en skrue. På betjeningsdelens underside findes RS-232-interface, tilslutning for strømforsyning af modem samt åbning for datalagerkort. Forbindelsen mellem printpladen i huset og printpladen i betjeningsdelen sker via et fladkabel. Inde i apparatet på betjeningsdelens dæksel sider tilslutningen for koaksialkablet (Fstik) til den første etageantenne ATW20.2. Display og tastatur I displayet vises: Kortnummer, evt. målernummer samt informationsadresse på indstillings- eller aflæsningsvariablen. Dette vælges ved hjælp af de tre taster i venstre tastefelt. Talværdien for indstillings- og aflæsningsvariablen. Ændringer udføres ved hjælp af de tre taster i højre tastefelt Den pågældende måleenhed (enh. kw, kwh, l/h, m 3 ) Siemens Building Technologies CE1N2861da / Landis & Staefa Division 3/6

4 Fire tekstsymboler for indlæsning af data (DATA) datalagerkort sat i og accepteret (CARD) fejlmelding (ERROR) batteri afladet (BAT). Endnu en taste anvendes til at gemme forbrugsværdier på datalagerkortet. Under drift vises klokkeslæt eller - hvis der kommer en alarm - en alarmmelding på displayet. Datasikring Betjeningskort Tilslutning af etageantenner Indstillingerne på bygningscentralen kan beskyttes mod uvedkommende indgreb ved at plombere monteringsskruen på betjeningsdelen. Det gennemsigtige dæksel over betjeningsdelen kan kun åbnes med en nøgle. Desuden kan aflæsning af brugerspecifikke data forhindres ved hjælp af stik. Til parametrisering af bygningscentralen samt til aflæsning af data anvendes de betjeningskort, der sidder i apparatets front. Disse kort viser, hvilke funktioner og parametre der er tilordnet displayet. Desuden indeholder betjeningskortene en kort vejledning med de vigtigste oplysninger om tastatur og display. Betjeningskortene er samlet med en holder, således at der kan blades i dem. Etageantennen sluttes til bygningscentralen eller til andre etageantenner via et koaksialkabel med F-stik (antennestik type F, fx for satellit-tv-anlæg). Projektering Stærkstrømsbekendtgørelsen skal overholdes. OBS! Bygningscentralen er kun beregnet til lavspænding (AC 24 V). Dette gælder også for relæudgangene! Driftsspændingen AC 24 V leveres af en skilletransformer, som skal installeres i nærheden af bygningscentralen. For nærmere oplysninger henvises til projekteringsmanualen J2861. Idriftsættelse Bygningscentralen idriftsættes af Landis & Staefa. Centralen leveres med en udførlig brugermanual (U2861). Tekniske data -konformitet iht. EMC-direktiv 89/336/EWG lavspændingsdirektiv 73/23/EWG Driftsspænding (lavspænding efter EN 60950) AC 24 V Frekvens 50/60 Hz Effektforbrug 10 VA Beskyttelsesgrad (ved lukket dæksel) IP40 efter EN Beskyttelsesklasse III efter EN EMC Reception EN Emission EN BAPT-godkendelse for radiomodtagere (D) G131203J LPD-D Max. tiiladt spænding for relæudgange AC 24 V Meldeindgange (P1...P4) potentialfri TIlladt omgivelsestemperatur Transport og opbevaring C Drift C Vægt 1,25 kg CE1N2861da / Siemens Building Technologies 4/6 Landis & Staefa Division

5 Tilslutningsklemmer P1 M P2 P3 M P4 MB DB G1 G2 H11 H12 S13 S14 A1 A2 M D 2861G01 A1, A2 G1, G2 H11, H12 M M, D MB, DB P1...P4 S13, S14 F-tilslutning for koaksialkabel til etageantenne ATW20.2 Driftsspænding AC 24 V Alarmrelæ (max. AC 24 V) Jord anvendes ikke anvendes ikke Fejl- og alarmindgange Idriftsættelsesrelæ (max. AC 24 V) Tilslutningsdiagram G1 P1 P2 P3 P4 P M M P P M M P AC 24 V P1 M P2 P3 M P4 G1 G2 H11 H12 S13 S14 A1 A2 N1 G2 H1 H2 U1 2861A01 H1 H2 N1 P1...P4 U1 Alarmapparat Idriftsættelsesmelder Bygningscentral OZW20 Apparater med potentialfri kontaktudgang for indikering af fejl Etageantenne ATW20.2 Siemens Building Technologies CE1N2861da / Landis & Staefa Division 5/6

6 R M Målskitse 1, ,5 50,5 5, , Siemens Building Technologies Ltd. Ret til ændringer forbeholdes CE1N2861da / Siemens Building Technologies 6/6 Landis & Staefa Division

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

SQE35.1,SQE85.1 SQE35.12, SQE85.12. Spjældmotorer. Anvendelse

SQE35.1,SQE85.1 SQE35.12, SQE85.12. Spjældmotorer. Anvendelse 4 622 Spjældmotorer SQE35.1,SQE85.1 SQE35.12, SQE85.12 Driftsspænding AC 230 V eller AC 24 V, 3-punktsstyring, nominel drejevinkel 90, nominelt drejningsmoment 6 Nm, elmotor med akselkoblingsbøsning, kan

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

F A - 6 Nyhed: GSM backup system

F A - 6 Nyhed: GSM backup system F A - 6 Nyhed: GSM backup system Produkt information & Installationsvejledning Okt. 2004 1 CB Svendsen A/S Jan. 2001 Produktblad FA-6: Udvidet fjernaflæsning hos mellem og storforbrugere. Beskrivelse:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Kapitel 1: Introduktion

Kapitel 1: Introduktion infinite prime Installationsmanual - Version 4.00 Katalognummer: ZI0644A (11/2008) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Electronics Line 3000 Ltd. erklærer herved, at dette kontrolsystem

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

MULTICAL 602 DATABLAD

MULTICAL 602 DATABLAD Komplet sortiment af kommunikationsmoduler High Power RadioRouter-modul Dataloggere Infologgere Back-up af data ved strømsvigt EN 1434 MID-2004/22/EF M12 0200 Varme- og kølemåler med ubegrænset kommunikation

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere