PADLEN februar Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub"

Transkript

1 PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub februar 2011 Lyngby Kanoklub størst Generalforsamling 2011 Årsregnskab 2010 Kriminalrapporten Forsikring Fastelavn Panik Stormødereferat Stands ulykken Begynderkurser og meget mere

2 Bestyrelse: Formand Thomas Gjerlufsen Fuglevadsvej 50A 2800 Kgs. Lyngby Næstformand John Bahr Grønnevej Virum Idrætsformand Niels Andersen Egebjerghuse Ballerup Turformand Eva Henriksen Ulkær 4, 2tv Rodovre Motionsformand Claus Lorentzen Lavendelvej Taastrup, Sekretær Lilian Jørgensen Holmelins tværvej 1A 2800 Lyngby Medlemskasserer Jane Hinge Mortonsvej Kgs. Lyngby Kasserer Aase Lundqvist Lottenborgvej 17, Kgs. Lyngby Webmaster Steen Bruun Lyngby Hovedgade 57 B, Kgs. Lyngby Revisor Henrik Aakjær Fyrhøjvej Kgs. Lyngby Revisorsuppleant Heine Jepsen Hvidegårdsparken Kgs. Lyngby Suppleant Henrik Madsen Bondehavevej 10D, st. mf 2880 Bagsværd Suppleant Aksel F. Andersen Byagervej 121, 1.mf Birkerød Redaktør Ludmila Miklikova Pilevad Lyngby Indlæg til Padlen bedes sendt til: Se også vores hjemmeside: Indhold Aktivitetskalender 4 Lyngby Kanoklub størst 5 Generalforsamling Årsregnskab Kriminalrapporten 14 Forsikring 16 Fastelavn, mit navn er En ommer! 18 Status 18 Panik 19 Det er løgn! 20 Stormødereferat 21 Stands ulykken 24 Begynderkurser Har I Hørt 28 Tranegårdsvej 27, 2900 Hellerup, tlf kajak-fritid.dk, Side Specialforretning for kajakker og kanoer 2 3

3 Aktivitetskalender Onsdag 9. - søndag 13. matrs 2011 Skitur til Avoriaz, Frankrig Onsdag 16. matrs 2011 kl Stævne-udvalgets møde størst Lyngby Kanoklub er Onsdag 30. marts 2011 kl Generalforsamling Tirsdag 26. april 2011 kl Onsdag 27. april 2011 kl Lørdag 30. april 2011 Onsdag 4. maj 2011 Lørdag - søndag 7. og 8. maj Lørdag 13. august 2011 Begynderkurser: maj juni juni 6-7. august Tilmeldelse til kajak kurser (for medlemmer indmeldt i 2010 eller før ) Onsdags arrangementer - se på opslagstavlen i klubben Tilmeldelse til kajak kurser (for nye medlemmer) Standerhejsning Onsdagsgrill starter Copenhagen spring Regatta Dalsland Kanot Maraton Den sidste udmelding vi har modtaget fra Dansk Kano og Kajak Forbund pr. 1.ste oktober 2010 viser, at Lyngby Kanoklub har en fremgang på 13.6% i forhold til 2008 og er dermed den største Kano- og Kajak Klub i Danmark Den sidste udmelding vi har modtaget fra Dansk Kano og Kajak Forbund pr. 1.ste oktober 2010 viser, at Lyngby Kanoklub har en fremgang på 13.6% i forhold til 2008 og er dermed den største Kano- og Kajak Klub i Danmark. Hellerup Kajak Klub har en tilsvarende fremgang på 19.2%, vores naboklub 361 har en fremgang på 4.0% og Holte Roklub, som også har kajakker, har en fremgang på 8.5%. Vores naboklub Gladsaxe har i samme periode en tilbagegang på 18.5%, Nybro Furå en tilbagegang på 2.5% Samtidig kan vi se, at Dansk Kano og Kajak Forbund i samme periode har en samlet fremgang på 8.5%, hvorimod Dansk Forening for Rosport kun har en fremgang i samme periode på 0.3% Hvad er så forklaringen på, at der indenfor Furesøområdet er så store udsving, det kunne være interessant at høre, hvorfor der er den store forskel. Især når kano- og kajakker i dag har en stor folkelige bevågenhed. Er der tale om pladsmangel til kanoog kajakkerne, eller er der for stor forskel på kontingentstørrelserne, eller er det noget helt andet. Idrætsforskerne har regnet sig frem til, at der rundt om i Danmark ligger kano og kajakker, disse er ikke registreret som medlemmer i de klubber, der ligger under Dansk Kano og Kajak Forbund. 4 5

4 Beregnet af Niels Andersen Lyngby Kanoklubs store fremgang skyldes en god ledelse, et stærkt team af instruktører, en stærk motionsafdeling, godt materiel, samt en ren og pæn klub. Ingen tvivl, i denne verden vi lever i nu, med de konkurrenter der er på motionsplan, Fitness centre, og lignende, hvor den aktive lige kan nå den daglige motion, inden man skal hjem til familien. Der er ikke nogen som helst forpligtigelser andet end at betale kontingent, ingen rengøring, og materiellet er i orden. Til at dække disse krav i dag, har Lyngby Kanoklub en fast ansat person 37 timer om ugen, netop bl.a. til at opfylde disse forventninger til en klub. Hvis det er sidstnævnte afsnit, der har den afgørende beslutning for Fremgang LK % Nybro % Silkeborg % Hellerup % Holte Roklub % Gladsaxe % % DKF samlet % DFfR % at indmelde sig i Lyngby Kanoklub, er det utroligt vigtigt, at vi snarest for styr på, hvorledes vi får løbende kapital til fortsat at have en ansat. Da Lyngby Taarbæk Kommune opsagde selvforvaltningsaftalen, fik bestyrelsen mange forslag om, hvorledes vi kunne beholde den ansatte, de fleste gik på, at sælge ud af arvesølvet, idet mange mente, vi havde penge nok. Det ville blot blive, som at tisse i bukserne en meget kold vinterdag, andre forslag gik på at hæve kontingentet, men det ville blot komme til at virke modsat, flere ville tage til de etablerede Fitness centre, der pt. lokker med næsten intet kontingent, tasker og lignende, hvis bare de får individet i medlemskartoteket. Bestyrelsen Generalforsamling 2011 Der indkaldes herved til generalforsamlingen Generalforsamlingen foregår i LKs lokaler onsdag den 30. marts klokken Samme dag og sted for VM-Fonden klokken Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Udvalgenes beretning 4. Gennemgang af budget 5. Regnskab 6. Indkomne forslag 7. Valg 8. Eventuelt Poster på valg i år: 1. Næstformand. John Bahr, modtager genvalg 2. Kasserer. Jane Hinge, modtager genvalg 3. Bestyrelsesmedlem, IU Niels Andersen, modtager genvalg 5. Bestyrelsesmedlem, Motion Bestyrelsen foreslår Claus Lorentsen 6. Revisor Henrik Aakjær, modtager genvalg 7. Suppleant 1. Henrik Madsen, modtager genvalg Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 21. marts Bestyrelsen fremsætter hermed forslag om udvidelse af suppleant posterne, idet der bør være suppleant til Motionsudvalget. Bestyrelsen foreslår Louise Jørgensen, pt. leder af instruktørgruppen. I håb om stort fremmøde Bestyrelsen 6 7

5 Årsregnskab 2010 Drift 2010 INDTÆGTER: Noter Realis Budget 2010 Realis INDTÆGTER Kontingenter , Familierabat , Rengøringsvederlag 1 0, Vedlh.dep. indbetalt , Vedlh.dep. tilbagebetalt , Pladsvederlag , Bøder for sent indbetalt 2.800, MEDLEMSINDBETALINGER I ALT , LTK Medlemstilskud , LTK Trænertilskud 2.403, LTK Selvforvaltning , LTK TILSKUD I ALT , IU Kursusindtægter , IU-Bådsalg , Bådsponsoreringer , Salg/Køb af Turbåde 9.000, Sponsorer vedr. bus 9.400, Aktivitetsudvalg, fester , Mølleåens Blå Bånd , Cph. Springregatta , World Cup 2 0, Lån af OASEN , Nøglepenge , Vederlag for udlån af materiel , Bladpuljen , Andre indtægter 5.500, ØVRIGE INDTÆGTER I ALT , INDTÆGTER I ALT , UDGIFTER: Noter Realis Budget 2010 Realis Forsikring, sommerhus 2.714, Rep., vedl.hold, Sverige , El, vand m.m , Ejendomsskat 4 0, Øvrige udgifter 6.958, SOMMERHUS I ALT , Kursusafvikling, fortæring 4.546, Refusioner vedr. over 25 år 5 0, Refusioner vedr. under 25 år , Kurser IU/DKF , Børnetræning, weekendture, IU 44, ,5 Møder, IU 113, Træningstøj 0, Træningslejr, IU-træn. 0, Stævner, IU-trænere 0, Startpenge, Stævner 190, Reparation af Materiel, IU 0, Materielanskf., IU 5 0, Klubmesterskaber, IU 0, Diverse, IU 608, IDRÆTSUDVALGET I ALT , Ture og stævner, TUR 2.449, Materielanskf., TUR 5 0, Småanskaffelser, TUR 0, Vedligeh. og Rep., TUR 0, Møder, TUR 0, Grunden 1.500, Øvrige Udgifter, TUR 600, TURUDVALGET I ALT 4.549, Ture og stævner, MU 2.870, Materielanskaff. MU , Småanskaffelser, MU 4.000, Rep. og vedligehold, MU 0, Møder, MU 0, Godtgørelser, MU , O-løb 2.460,

6 Noter Realis Budget 2010 Realis Materielanskaffelser 0, Brændstof, bus 2.898, Vægtafgift, bus og trailere 2.350, Forsikring, bus og trailere , Rep. af bus og trailere , Garageleje 2.000, Benzin, motorbåd 0,00 0 Rep. af motorbåd 124,00 0 Forsikring, motorbåd 5.255, Øvrige udgifter vedr. trnsp , TRANSPORTMATERIEL I ALT , Udsendelse af Padlen , Trykning , Øvrige udgifter 0, Annonceindtægter 0,00 0 PADLEN I ALT , Bådhal 507, Værksted 4.051, Kantine 976, Vægtloft , Fællesrum , Rengøringsartikler m.m , Rengøring kantine 9.000, Diverse lokaleomkst , LOKALEOMKOSTNINGER I ALT , Noter Realis Budget 2010 Realis Kasserer refusioner , Refusioner iflg. DIF , Fælles Klubmøder 6.421, Repræsentation, gaver , Øvrige Udgifter , Øredifference 0, ADMINISTRATIONSOMK. I ALT , DRIFTSUDGIFTER I ALT , Hensættelser , Renteindtægter, udbytte , Renteudgifter 0,00 0 Kursgevinster 0, Kurstab 0,00 0 Tab på debitorer 0,00 0 FINANSIELLE POSTER I ALT , PERIODENS RESULTAT , Løn, medhjælp , Kontorartikler, porto , Telefon, bestyrelse 6.740, Mønttelefon, udgifter 2.036, Mønttelefon, indtægter 0, Abonnementer 1.191, TV-licens 891, Bankgebyrer 1.058, Småanskaffelser 1.420, Internetomkostninger 3.177, ,5 Kontormaskiner 9.180, Forsikringer 8.164, Konting. FIL, DKF m.m , Årsmøder, DKF 0, Kurser 440, Bestyrelsesmøder 8.764,

7 Status 2010 AKTIVER Note Realis.2010 Realis.2009 Kasse 0,00 0 Medl.kass.kasse 0,00 0 Giro , Medlemsgiro , Danske Bank, højrentekonto , Bank, checkhefte 0, Nordea, OR , Nordea, VM , Nordea, KT , Nordea, KT , Nordea, Jeppes Fond , LIKVIDE MIDLER I ALT , Lyngby-Taarbæk Kommune 0,00 0 Sponsorer, langvarige 0,00 0 Andre tilgodehavender 0, Obligationer, Skibskredit_2011A , Obligationer, Skibskredit_2011B , Nordea-aktier, 889 stk , Ejendom i Sverige (ansk.) , ANDRE AKTIVER I ALT , AKTIVER I ALT , PASSIVER Mellemregn. vedr. kontingenter 0,00 0 Melmregn. vedr. bestyrelsesmedl. 0,00 0 Skyldige omkostninger , Anden gæld 360,00 0 VM-Fonden , Jeppes Fond , Overskud tidl. år , Årets Resultat , EGENKAPITAL , Noter til årsregnskab 2010 Note Realis.2010 Realis.2009 Hensat til klubbus/2 biler , Hensat til nyt fritidshus , Vedligehold og inventar, Oasen , Hensat til kontormaskiner og EDB 0, Hensat til Markise , Hensat til Inventar m.m , Hensat til kapbåde 8.000, Hensat til trænerudvikling , Hensat lønreserve medhj , Hensat til Bådhal, udstyr , Hensat til vægtloft 0, Hensat til kajakloft , Hensat til ny trailer , Hensat til køkkenforbedringer , Hensat til klubtøj o.lign , HENSÆTTELSER I ALT , PASSIVER I ALT , Hensat i år: Det er besluttet at lægge det tidl. rengøringsvederlag ind under kontingentet 2 Tilbagegang i forhold til 2009 skyldes overvejende, at vi ikke har afholdt WorldCup samt ingen officiel fest ved MBB. 3 Vi har afsat i 2009, men har valgt at lade dem blive ståen, da vi forventer en del udgifter også i Kendes ikke p.t., bogføres i Refusioner for personer over 25 år og indkøb af kajakker er bogført på den nyoprettede MU-afdeling 6 Her er bl.a. en udgift på til køb af billeter til svømmehallen. Endvidere til advokat. 7 Årets nye hensættelser fremgår af status 8 Udgifter vedr. 2010, men betalt i 2011 Dette er det regnskab, som godkendes af vores revisor og sendes til Lyngby-Taarbæk Kommune. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at henvende dig til enten undertegnede eller Thomas. Aase Lundqvist Regnskabsfører 12 13

8 TV2 har den, TV 3 har den, Padlen har nu fået den, i håb om, at den kun er til låns. Vores kriminalserie går på et gement tyveri af 2 Havkajakker samt tilbehør, som trods alt, er kommet tilbage på deres hylder igen. Desværre er det et mangeårigt medlem, der står bag tyveriet, Michael Fick, og kun takket være en bådebygger i Svendborg, der kontakter mig, da han hører fra køberen, hvad han har givet for den ene Havkajak. Kajakken, der var solgt af vort nu ekskluderede medlem, var kun 1½ måned gammel og havde en nypris på kroner, den var blevet solgt for kroner. Jeg blev kontaktet af bådebyggeren 48 timer efter at den var handlet, Kriminalrapporten idet vort medlem havde udgivet sig for at være formand for Lyngby Kanoklub, hvor han spurgte mig direkte, om jeg var klar over, hvad sådan en kajak koster. Jeg måtte straks trække paraderne op og fortælle ham, at jeg skam ikke havde solgt nogen Havkajak, og det havde klubben heller ikke. Jeg fik herefter et telefonnummer til den person, som havde købt Havkajakken, desværre var der ingen, der tog den. Men fik herefter opsporet, at telefonen henviste til et firma i Hellerup. Jeg og vort medlem, der var blevet bestjålet, blev herefter enige om, at vi dagen efter ville køre til købers arbejdsgiver for at få køber i tale. Men køber havde fået et vink med en vognstang om, at den kajak han havde købt, var en forkert kajak. Jeg var herefter i telefonisk samtale med køber, og vi blev enige om, at han dagen efter skulle aflevere kajakken retur til Lyngby Kanoklub. Næste dags morgen blev den afleveret sammen med 2 pagajer og en vogn. Derudover havde han ved forevisningen af kajakken taget tre fotos, hvorpå Michael Fick tonede frem. Køberen havde også fået tilbudt yderligere 2 kajakker, klubbåde til en pris af kroner & kroner, der var tale om lk både nummer 17 & 19. Køberen havde en god dokumentation på, at han havde handlet i god tro, og det gjorde, at bestyrelsen efterfølgende besluttede at give ham de kroner, som han havde udbetalt til Fick. Alt er blevet anmeldt til politiet, og der var stor ros herfra på den fyldestgørende rapport, de havde modtaget omkring hændelsesforløbet, samt en stor ros for den måde vi havde behandlet køberen på. Om vi nogensinde får de kroner af Michael Fick, er nok tvivlsomt, men jeg vil sige, at vi har udvist storhed ved at dække købers omkostning, og det er de penge værd. Efterfølgende er den første Havkajak også dukket frem, det var den kajak køberen først fik forevist men ikke syntes om. Den lå udenfor ved Mølleå broen, og det var ejeren selv, der var opmærksom på, at hans kajak var fjernet fra bådhallen. Dagen op til tyveriet blev der stjålet et videokamera fra den gang, hvor klub bådene ligger i ( kajakkerne 17 & 19 ), men om det er Michael Fick, eller om der er medsammensvorne, vides ikke. Jeg er meget ærgerlig over, at måtte sige farvel til et så aktivt medlem, et medlem jeg gennem årene har støtte meget socialt, men her gik han for vidt. Jeg har informeret hans familie, da han ikke er den eneste herfra, der er medlem af Lyngby Kanoklub. Jeg mener heller ikke, at jeg har kunnet undgå at sætte navn på personen, hverken her i Padlen eller i Lyngby Kanoklub, det har været nødvendigt, idet han ikke har afleveret sin nøgle til klubben. Jeg håber selvfølgelig, at jeg på et tidspunkt får ham i tale, men han har ikke reageret på flere henvendelser fra bestyrelsen eller de medlemmer, der ville hjælpe ham. Jeg har været hjemme hos ham, men han ønsker ikke at tale med mig. Og det må gentages her, det er ikke tilladt at lukke Michael Fick indenfor i LKs bygninger, det er ikke tilladt at tage ham med op i Hytten i Sverige og ej heller lade ham komme på grunden i Furesøen. Thomas 14 15

9 Forsikring Ejeren af den kajak, der i første omgang forsvandt, nåede at anmelde tyveriet til sin forsikring, men fik samtidig oplyst, at der ikke var dækning for tyveriet, idet der var tale om simpelt tyveri ( der var brugt rette nøgle for at komme ind ). Hvis der skal være dækning for tyveri af jeres både, så skal der foreligge et indbrud (tydelige tegn på vold mod døre vinduer eller låse) dette er gældende for mange private indboforsikringer. Disse indboforsikringer skriver, at hvis der skal være dækning for simpelt tyveri, skal båden være fastlåst med wire eller kæde til en fast enhed. Det er ikke alle forsikringer, der har dette som et krav, så jeg kan kun anbefale, at I tjekker jeres forsikringer. Muligheden for at tegne en kaskoforsikring vil være mulig. Den forsikring Lyngby Kanoklub har tegnet for samtlige værdier i klubben, dækker kun indbrud og brand. Men hvis en af disse to skadestyper opstår, og I selv har en familieforsikring, går denne forud. For at berolige alle så vi ikke gribes af panik, kan jeg oplyse, at der siden 1958 kun er stjålet en Turkano, denne kom aldrig til veje. For et par år siden manglede der en alu-kano, den kom heldigvis tilbage til LK. Hvis nogen ønsker det, kan vi drøfte yderligere sikring af de private både på Generalforsamlingen, den dialog kan tages under punktet Eventuelt, hvis ikke der direkte kommer forslag fra et medlem. Thomas FASTELAVN mit navn er Lyngby Kanoklub og Stadsarkivet! Selvfølgelig skal du ud med dine børn og børnebørn og slå Katten af Tønden, det sker lørdag den 5. marts klokken på Frieboeshvile ( Lyngby Hovedgade 2. lige over for Slotsparken ), hvor Lyngby Kanoklub og Stadsarkivet har slået påklædningen sammen. Vi vil i fællesskab sørge for, at børnene virkelig oplever en rigtig gammeldags Fastelavn. Vi sørger for en fornuftig aldersfordeling ved tønderne, vi sørger for at børnene får varm kakao og fastelavnsboller, og selvfølgelig vil der være Konge og Dronninge kroner til vinderne. Dertil skal lægges præmie til bedste udklædte dreng og pige. Til de voksne vil der være mulighed for at få slukket tørsten, og tillader vejret det, vil der måske også være mulighed for at købe en god ristet pølse med tørklæde, alt dette skal den voksne honorere med et beskedent beløb, og man vil kunne sidde ned, og nyde herlighederne. Og selvfølgelig må dine børn og børnebørn tage deres venner med, og vennernes forældre, og ingen kommer til at kede sig, for Jeppe Tønsberg, Stadsarkivaren vil være til stede og fortælle interesserede om stedet Frieboeshvile. Vi ses lørdag den 5 marts klokken på Frieboeshvile, udklædt, i hvert fald børnene. Aktivitetsudvalget 16 17

10 En ommer! I sidste nummer af Padlen stod der, at der var påtænkt nyt møde i Stævneudvalget, det var sat til den 7 marts. Den rigtige dato er onsdag den 16 marts klokken Sættenissen undskylder, og beder dig slette den forkerte dato. Stævneudvalget håber at rigtig mange vil møde op, og være med til at lægge fremtidens stævner arrangeret af Lyngby Kanoklub på plads. Status :-((( Status på vores nye sponsoraftaler, som blev lovet i sidste nummer af Padlen. Denne status skulle foregå i søjler, og det er det, der fremgår af nedenstående. Det var vores hensigtserklæring fra bestyrelsen, at vi sammen med medlemmerne skulle fremskaffe kroner til en del af betalingen for de to nye biler, vi får omkring marts måned Har optimisten været for stor hos bestyrelsen, hvad syntes du, når du ser nedenstående, har du gjort, hvad der stod i din magt? Desværre, ikke engang en lille bule! Men Vi, bestyrelsen har ikke tabt humøret, vi tror fortsat på, at der blandt de mange medlemmer, vi er i LK, kan nå målet, så atter en opfordring til at komme op på mærkerne, vi lover de kommende sponsorer en virkelig god oplevelse. Bestyrelsen Panik! Næ, vi skal bare gøre, som vi plejer, bruge hovedet når vi tager ud på søen. En frygtelig ulykke på Præstø Fjord, en ulykke der skete, fordi rekorden var sat i højsædet. Det er fint med rekorder, der skal slås, det er skønt, når det sker, for så er man pludselig vinder, og det vil vi jo alle sammen gerne være. Og det er vi, når vi lader hjernen bestemme, og ikke går på akkord med sikkerheden. Jeg har set mange, nu i denne svære tid for pårørende, være kloge Åger. Til de pårørende vil jeg sige, glem alt om disse kloge Åger, og i stedet lade fornuften råde, der vil altid være rekorder, der skal slås. Forbud efter forbud er blevet pillet op af skufferne, en Dragekano er nu blevet til en passagerbåd, hvor der skal være redningsveste, redningsflåde og VHF radio ombord. Når der sker frygtelige drukneulykker, ja, så toner de frem på diverse Tv. kanaler, disse kloge Åger, de får deres 5 minutters berømthed på skærmen, og så går de i hi igen. I mange år har der været forskellige farver på svømme- og redningsveste, der blev lavet en prøve på Præstø Fjord, om hvilken farve vest, der var mest synlig en blå eller en orange. I mine øjne var det helt naturligt, at den orange ville skinne mest igennem, men alligevel blev en sådan test foretaget, og der kom en konklusion, den orange er den mest synlige. Når man så har nået denne konklusion, vil man så fremover eller med tilbagevirkende kraft, forbyde alle de øvrige farver, man engang har godkendt. Tror du, når sagen her er 14 dage gammel, så er den glemt, og vi valfarter videre over de åbne søer og fjorde, indtil det måske en dag sker igen, ja, så toner de samme kloge Åger frem, og der sker ikke mere. Det råd vi forsat skal bruge, det er, hvad vi har lært af vores dygtige instruktører i Lyngby Kanoklub, iblandet den fornuft vi alle er født med. Vi har heldigvis i LKs snart 75 årige 18 19

11 historie aldrig været ude for nogen som helst drukneulykker, hvorfor, fordi fornuften altid har været i højsæde hos dem, der ror ud fra klubben, eller deltager i vores sommer togter til de tyske eller franske floder. Det skal vi bare fortsætte med! Jeg vil fortsat gøre opmærksom på, det jeg skrev sidste år, at de turkano ejer der har pillet ved deres opdrift midler i kanoerne ved at opbryde de luft opbærende rum, bør vende blikket indad, og vurdere over for sig selv, eventuelle passagerer og Lyngby Kanoklub, om de ikke burde tilbageføre disse livliner. Husk på, at bestyrelsen kan udstede sejlforbud!!. TG Stormødereferat - lyse ideer i de mørke tider Det er løgn! Næ, følgende afsnit er såmænd sandt. Da vi passerede 5. februar, hvor alle kontingenter der var betalt rettidigt skulle ligge i Kassemesterens kasse, ja, der kunne det konstateres, at cirka 115 medlemmer ikke havde reageret overhovedet. Kassemesteren som gør et stort fantastisk arbejde, skal nu udsende 115 rykker, en merudgift på cirka kroner, som skal betales af de medlemmer, der har overholdt deres forpligtigelser. Blandt de medlemmer der mangler betaling, er der et sted mellem 15 og 20, der har bådpladser, så til jer der står på venteplads til en bådplads, er det måske muligt nu, at se lyset for enden af tunnellen. Godt nok lægges der en bøde på 100 kroner på grund af for sen indbetaling, men dette bødeforlæg gør ingen forskel, på den beslutning bestyrelsen har truffet. Er kontingentet ikke modtaget hos Kassemesteren senest den 15. marts, så har man mistet retten til bådpladsen og reelt også til at være medlem af Lyngby Kanoklub. Man kan også forvente, at kano- kajakken lægges udenfor, der hvor rute bådene er opstaldet. Den passivitet der udvises over for Kassemesteren, kan vi i bestyrelsen ikke leve med, når der i Padlen findes både telefonnummer og mail adresse, og at man så ikke benytter sig af dette. Der er dog en del medlemmer, der har fået en ordning med Kassemesteren, den er godt nok tidsbestemt. Bestyrelsen En mørk torsdag aften i januar kunne tilfældige forbipasserende se usædvanlig megen aktivitet i klubhuset. Omkring 30 nye og gamle medlemmer havde trodset kulden, mørket og resterne af is på stien og havde fulgt motionsudvalgets opfordring til at komme til stort informations- og planlægningsmøde for den kommende sæson. Efterhånden som flere og flere medlemmer indfandt sig måtte flere borde rykkes sammen og flere kopper fiskes op af opvaskemaskinen. Claus bød som formand for motionsudvalget velkommen, og fortalte om, hvordan han selv var kommet igang med først kajakken, og siden motionsudvalgsarbejdet. Herefter var der en kort præsentationsrunde, hvor alle kort fortalte om deres kajakerfaringer og interesse for træning og ture. Mens der var en del garvede roere (samt dem, der nok er garvede, men ikke desto mindre stadig ikke har sat deres fødder eller andre legemsdele i en kajak), var det dejligt at se at der også var helt nye medlemmer, der var mødt op. Efter præsentationerne gav Claus et kort resummé over de aktiviteter, 20 21

12 der allerede er blevet sat igang, herunder førstehjælpskurset og cirkeltræning på motionsloftet. Af snakken rundt om bordene og ikke mindst klagerne over ømme muskler kunne man forstå, at sidstnævnte bestemt ikke var nogen spøg. Lars fortalte derefter om planerne for igen at arrangere en bølgetur gennem Mølleåen og ud til Øresund, hvor der vil være mulighed for at komme ud og prøve kræfter med det lidt større vand. Datoen er endnu ikke fastlagt, da andre ting som kursusweekenderne først skal falde på plads. Men planen er at finde en dato, hvor vandet er varmt nok til at de mange overbæringer og tilhørende ind- og udstigninger ikke bliver en alt for kold oplevelse, og hvor vandpest og siv endnu ikke har gjort det alt for vanskeligt at komme igennem. Der var generel stemning for flere af den slags en-dages ture og Kirsten og Jette tilbød at stå for at arrange en tur til en endnu ukendt destination. Fra motionsudvalget skal her kraftigt opfordres til at også alle andre, der har idéer og lyst til at arrangere kortere eller længere ture, henvender sig til udvalget. Christian præsenterede derefter planerne for også i år at tilbyde mere seriøs træning for motionsfolket. Sidste år gjorde Kaj en kæmpe indsats med at træne en gruppe på omkring 12 medlemmer fra almindelig hygge-roning op til Tour-de-Gudenå form. Christian fortalte om erfaringerne fra sidste år, hvor alle deltagerne kunne mærke at de gjorde markante fremskridt, uanset på hvilket niveau de roede og hvor mange kiks de spiste undervejs. Indtil videre er der ikke fundet nogen træner, der tør gøre Kaj kunsten efter, men vi håber stadig at vi kan finde nogen, der gerne vil være med til at at løfte i det mindste noget af opgaven, idet der også i år er stor interesse fra motionsfolkets side. Christian præsenterede en liste over de forskellige løb, som i løbet af sæsonen finder sted rundt omkring og som kunne udgøre en del af træningen. Herefter fortalte Tina om et helt specielt løb i Sverige, Dalsland Kanot Maraton, som kunne udgøre sæsonens store træningsmål. Løbet er på 55 km på en dag og efter sigende skinner solen altid til Dalsland Kanot Maraton, og der står elge og frivillige rundt om hvert hjørne, sidstnævnte klar til at uddele massage og sandwiches. Hvad mere kan man ønske sig! Før mødet sluttede og folk begav sig hjem til håndbold i fjernsynet, opfordrede Eva, som formand for turudvalget, alle kajakroere til i højere grad at deltage i de korte og længere kanoture, der også i løbet af året bliver arrangeret i klubregi. Efter sigende er det ingen hindring at man ikke kan kende forskel på for og bag (på kanoen!) eller på de forskellige styretag. Alt i alt efterlod aftenen det indtryk at vi går en god sæson med masser af aktiviteter i møde, så nu er det vist bare om at vente på at isen slipper taget i søen og vi kan komme ud på vandet igen! Anja 22 23

13 Stands ulykken - alle ville kysse Anne Lørdag den 29. januar var vi blandt de 20 heldige medlemmer, der havde fået plads på klubbens førstehjælpskursus. Mens Thomas servicerede og forkælede os med morgenmad og overdådig frokost, ledte KAI-sports Niels Skovbogaard fra Erhvervsakademiet Nordsjælland os gennem 6 timers ulykker, som vi skulle afbøde. Vi blev indført i førstehjælpens grundregler: Stands ulykken (skab sikkerhed, så ulykken ikke udvikler sig) Skab overblik Tilkald hjælp, oplys hvor, hvad er sket, hvor mange er kommet til skade, er der bevidstløse, fastklemte o.s.v. Giv førstehjælp Men som Niels sagde, i dag hvor man er udstyret med mobiltelefon vil overblik og livreddende førstehjælp ofte kunne ske samtidig med opkald til 112. Vi kom vidt omkring: trafikulykker, åbne benbrud, forblødninger, forbrændinger og meget andet. Kurset var ikke specielt møntet på ulykker til vands, men vi hørte om drukneulykker og kuldepåvirkning. Little Anne i adskillige kloner lå forventningsfuldt på gulvet og blev ikke skuffet. Selvom det ikke længere er nødvendigt at give kunstigt åndedræt, kunne ingen holde sig fra at kysse Anne. Ifølge Niels viser nye undersøgelser, at det ikke er vigtigt at yde mund til mund metoden, og at det helt afgørende er hjertemassagen: Tryk 4-5 cm ned i et tempo, der svarer til 100 tryk pr. minut. Det var ikke så lige til. Der skal lægges kræfter i. Kursets mantra var hjertemassage, hjertemassage og hjertemassage. Vi lærte, at hjertemassagen skal i gang hurtigst muligt, og at man skal fortsætte, helt indtil hjælpen kommer frem. Inden dagen var omme røg Lillian overbords og blev afkølet. Niels fik hurtigt varmen op i Lillians kinder. Opskriften var: af med alt det våde tøj, indpakning i tæpper, armene adskilt fra kroppen, og gerne varmt at drikke (dog ikke for varmt) men ingen alkohol! Den med Sankt Bernhardhunden og spruttønden holder altså ikke Hvad gør man, hvis en roer får hjertestop til vands, ja så handler det om at få vedkommende op på land så hurtigt som muligt, svarede Niels og så i gang med hjertemassagen. Opvakte deltagere så muligheder i udvikling af metoder til førstehjælp fra kajakkerne ude på vandet. Vi ser frem til at beskue øvelserne, når sæsonen går i gang, alt imens vi overvejer, om vi mon selv er i stand til at bjerge en nødstedt klubkammerat i land. Næste kursus må vist være et livredderkursus Tak for en udbytterig dag i godt selskab! Helle og Pernille 24 25

PADLEN. 484 - februar 2010

PADLEN. 484 - februar 2010 PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 484 - februar 2010 Så er det nu! 24. marts - Generalforsamling Mød op i klubben Årsregnskab 2009 Så er turen til Gudenåen klar Førstehjælpskursus Vil du se, hvor

Læs mere

PADLEN. 475 - marts 2009. Budget Standerhejsning søndag den 19. april Svømmehal Auktion/-salg... og meget mere. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 475 - marts 2009. Budget Standerhejsning søndag den 19. april Svømmehal Auktion/-salg... og meget mere. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 475 - marts 2009 Regnskab 2009 Balance Budget Standerhejsning søndag den 19. april Svømmehal Auktion/-salg... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas Gjerlufsen Fuglevadsvej

Læs mere

PADLEN. 504 - feb. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 504 - feb. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 504 - feb. 2012 Indkaldelse til Generalforsamling Regenskab og budget Masser af visioner for klubben Operation Ren Sø 20102 Ergometer DM 2012 Nyd Kristi Himmelfartsdag

Læs mere

PADLEN. 524 - feb. 2014. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 524 - feb. 2014. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 524 - feb. 2014 Generalforsamling Årsregnskab 2013 Ekstremaften! 1ste klasse! Smukke damer Er du med på LK s Mailingliste? Udsalg Begynderkurser 2014 - Kajak Billedaften

Læs mere

PADLEN. 534 - feb. 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 534 - feb. 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 534 - feb. 2015 Vi var tvunget til det Årsregnskab 2014 Indkaldelse til Generalforsamling Der var engang Copenhagen Spring Regatta 2015 Kender du hjemstedet for Lyngby

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

PADLEN. 505 - marts 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 505 - marts 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 505 - marts 2012 Standerhejsning Status 2011 Copenhagen Spring Regatta Patagonien Race Prag i maj 75 års jubilæum Forårs rengøring Maraton World Cup Ro i svømmehal

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

PADLEN. 26 marts 2014 Dansk Kano- og Kajak Forbunds årsmøde Standerhejsning/-Forårsrengøring Udvalg og bestillinger Har I hørt...

PADLEN. 26 marts 2014 Dansk Kano- og Kajak Forbunds årsmøde Standerhejsning/-Forårsrengøring Udvalg og bestillinger Har I hørt... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 525 - marts 2014 26 marts 2014 Dansk Kano- og Kajak Forbunds årsmøde Standerhejsning/-Forårsrengøring Udvalg og bestillinger Har I hørt... og meget mere Bestyrelse:

Læs mere

PADLEN. 535 - marts 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 535 - marts 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 535 - marts 2015 Et stærkt bagland Generalforsamlingen 2015 Standerhejsning og forårsrengøring Ny sommersæson med grill Det bliver stort Begynderkurser 2015 Kajak

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

PADLEN. 498 - juni 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 498 - juni 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 498 - juni 2011 Ny tilbygning Ny medarbejder IF Limone EPP2-kursus Tekniktræning 100 kroners Sankt Hans aften Båddåb Farvel Fordeling af arbejdsopgaver... og meget

Læs mere

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11 Generalforsamling i RyCC 27-1- 11 Ca. 45 personer mødte op, hvilket er meget tilfredsstillende for en klub med i alt 141 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: Claus Dam- Tholstrup blev valgt til

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

PADLEN. Tryggevælde Å 2013 Vil du med til Sverige? Skøjtetur med både unge og... Latinamerikansk aften i klubben... og meget mere.

PADLEN. Tryggevælde Å 2013 Vil du med til Sverige? Skøjtetur med både unge og... Latinamerikansk aften i klubben... og meget mere. PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 515 - marts 2013 Generalforsamling 2013 Grøn Klub Jeppes Fond støtter unge kaproere Slut med o-løb for denne sæson Officialkursus Operation ren sø 2013 Komgodt-i-gang-igen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Bestyrelsen er foreningens.

Bestyrelsen er foreningens. Forslag 6.1 Fremsat af Bestyrelsen. Nuværende lovtekst: Ændrings forslag: Motivering: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 7 medlemmer, der skal repræsentere foreningen i alle forhold

Læs mere

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Noter Kr. Kr. 1 Kontingenter 324.256 324.900 316.000 2 Betalte aktiviteter 194.757 181.300 232.000 3 Tilskud 129.299 77.136 103.000 4 Lejeindtægter 41.379 56.000

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Årsregnskab for 2012. Kajakklubben PAGAJ Søvej 8 7500 Holstebro

Årsregnskab for 2012. Kajakklubben PAGAJ Søvej 8 7500 Holstebro Årsregnskab for 2012 Kajakklubben PAGAJ Søvej 8 7500 Holstebro BESTYRELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for kajakklubben Pagaj for regnskabsåret 2012.

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Resultatopgørelse 2013

Resultatopgørelse 2013 Resultatopgørelse 2013 Note INDTÆGTER Regnskab 2013 Budget 2013 Budget 2014 Afv. i.f.t. budget 1 Kontingent sommertennis + træning 212.000 208.800 212.000 3.200 2 Boys Night 2.625 0 0 2.625 Kontingent

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Formøde den 7. maj 2013

Formøde den 7. maj 2013 Formøde den 7. maj 2013 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Joan Lindholdt, Sven Lyster, Per S. Christensen, Marie S. Rasmussen og Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1. Deltagelse i Maritime

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

PADLEN GOD JUL 2012! 511 - nov. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN GOD JUL 2012! 511 - nov. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 511 - nov. 2012 GOD JUL 2012! Velbesøgt stormøde i oktober Kom hjem, kom hjem... Greve Christian 70 år Nationalbanken på besøg i LK Nye stole! Cykelparkering Oprydning

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 1 sæson 2008/09 Dato: Tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, Christian

Læs mere

PADLEN. Glædelig Jul og Godt Nytår 50.000 kroner Buffeten! 1944 Førstehjælpskursus Prag anno 2014 Oprydning i Bådhallen...

PADLEN. Glædelig Jul og Godt Nytår 50.000 kroner Buffeten! 1944 Førstehjælpskursus Prag anno 2014 Oprydning i Bådhallen... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 522 - dec. 2013 Glædelig Jul og Godt Nytår 50.000 kroner Buffeten! 1944 Førstehjælpskursus Prag anno 2014 Oprydning i Bådhallen... og meget mere Bestyrelse: Indhold

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Til stede: Bjørn Ejlersen, Jesper Lorentzen, Susanne Mainz, Dan Guldhammer, Niels Høgfeldt, Michael Jacobsen, Nina Ravn Meden Referatet af bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

PADLEN. 536 - april 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 536 - april 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 536 - april 2015 Copenhagen Spring Regatta 2015 Fritidshus Standerhejsning Mad, grill og hygge Kan du også bedst lide at ro med andre? Motionsroning om mandagen i

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby Generalforsamling Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00 Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A 9400 Nørresundby Indholdsfortegnelse Dagsorden... 3 Indkomne forslag... 4 a. Debat om frivillighed og klubbens

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet Vision 2015 Den foretrukne kajakklub i KøbenhavnK Medlem 500 frigivne medlemmer over 18 år Instruktør 25 aktive instruktør 1 hav og tur-/kap

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014

Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014 Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014 Deltagere: Christian G, Anne G, Lis Poulsen, Jens Bl. Poulsen, Yrsa Brølling, Ulla Jensen. Afbud fra Jesper Hansen Henrik Kragh og Peter

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling

Dagsorden for generalforsamling Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning v/flemming Dyring 3. Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse v/anne Thomasen 4. Fastlæggelse af kontingent 5. Indkomne

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere