PADLEN februar Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub"

Transkript

1 PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub februar 2011 Lyngby Kanoklub størst Generalforsamling 2011 Årsregnskab 2010 Kriminalrapporten Forsikring Fastelavn Panik Stormødereferat Stands ulykken Begynderkurser og meget mere

2 Bestyrelse: Formand Thomas Gjerlufsen Fuglevadsvej 50A 2800 Kgs. Lyngby Næstformand John Bahr Grønnevej Virum Idrætsformand Niels Andersen Egebjerghuse Ballerup Turformand Eva Henriksen Ulkær 4, 2tv Rodovre Motionsformand Claus Lorentzen Lavendelvej Taastrup, Sekretær Lilian Jørgensen Holmelins tværvej 1A 2800 Lyngby Medlemskasserer Jane Hinge Mortonsvej Kgs. Lyngby Kasserer Aase Lundqvist Lottenborgvej 17, Kgs. Lyngby Webmaster Steen Bruun Lyngby Hovedgade 57 B, Kgs. Lyngby Revisor Henrik Aakjær Fyrhøjvej Kgs. Lyngby Revisorsuppleant Heine Jepsen Hvidegårdsparken Kgs. Lyngby Suppleant Henrik Madsen Bondehavevej 10D, st. mf 2880 Bagsværd Suppleant Aksel F. Andersen Byagervej 121, 1.mf Birkerød Redaktør Ludmila Miklikova Pilevad Lyngby Indlæg til Padlen bedes sendt til: Se også vores hjemmeside: Indhold Aktivitetskalender 4 Lyngby Kanoklub størst 5 Generalforsamling Årsregnskab Kriminalrapporten 14 Forsikring 16 Fastelavn, mit navn er En ommer! 18 Status 18 Panik 19 Det er løgn! 20 Stormødereferat 21 Stands ulykken 24 Begynderkurser Har I Hørt 28 Tranegårdsvej 27, 2900 Hellerup, tlf kajak-fritid.dk, Side Specialforretning for kajakker og kanoer 2 3

3 Aktivitetskalender Onsdag 9. - søndag 13. matrs 2011 Skitur til Avoriaz, Frankrig Onsdag 16. matrs 2011 kl Stævne-udvalgets møde størst Lyngby Kanoklub er Onsdag 30. marts 2011 kl Generalforsamling Tirsdag 26. april 2011 kl Onsdag 27. april 2011 kl Lørdag 30. april 2011 Onsdag 4. maj 2011 Lørdag - søndag 7. og 8. maj Lørdag 13. august 2011 Begynderkurser: maj juni juni 6-7. august Tilmeldelse til kajak kurser (for medlemmer indmeldt i 2010 eller før ) Onsdags arrangementer - se på opslagstavlen i klubben Tilmeldelse til kajak kurser (for nye medlemmer) Standerhejsning Onsdagsgrill starter Copenhagen spring Regatta Dalsland Kanot Maraton Den sidste udmelding vi har modtaget fra Dansk Kano og Kajak Forbund pr. 1.ste oktober 2010 viser, at Lyngby Kanoklub har en fremgang på 13.6% i forhold til 2008 og er dermed den største Kano- og Kajak Klub i Danmark Den sidste udmelding vi har modtaget fra Dansk Kano og Kajak Forbund pr. 1.ste oktober 2010 viser, at Lyngby Kanoklub har en fremgang på 13.6% i forhold til 2008 og er dermed den største Kano- og Kajak Klub i Danmark. Hellerup Kajak Klub har en tilsvarende fremgang på 19.2%, vores naboklub 361 har en fremgang på 4.0% og Holte Roklub, som også har kajakker, har en fremgang på 8.5%. Vores naboklub Gladsaxe har i samme periode en tilbagegang på 18.5%, Nybro Furå en tilbagegang på 2.5% Samtidig kan vi se, at Dansk Kano og Kajak Forbund i samme periode har en samlet fremgang på 8.5%, hvorimod Dansk Forening for Rosport kun har en fremgang i samme periode på 0.3% Hvad er så forklaringen på, at der indenfor Furesøområdet er så store udsving, det kunne være interessant at høre, hvorfor der er den store forskel. Især når kano- og kajakker i dag har en stor folkelige bevågenhed. Er der tale om pladsmangel til kanoog kajakkerne, eller er der for stor forskel på kontingentstørrelserne, eller er det noget helt andet. Idrætsforskerne har regnet sig frem til, at der rundt om i Danmark ligger kano og kajakker, disse er ikke registreret som medlemmer i de klubber, der ligger under Dansk Kano og Kajak Forbund. 4 5

4 Beregnet af Niels Andersen Lyngby Kanoklubs store fremgang skyldes en god ledelse, et stærkt team af instruktører, en stærk motionsafdeling, godt materiel, samt en ren og pæn klub. Ingen tvivl, i denne verden vi lever i nu, med de konkurrenter der er på motionsplan, Fitness centre, og lignende, hvor den aktive lige kan nå den daglige motion, inden man skal hjem til familien. Der er ikke nogen som helst forpligtigelser andet end at betale kontingent, ingen rengøring, og materiellet er i orden. Til at dække disse krav i dag, har Lyngby Kanoklub en fast ansat person 37 timer om ugen, netop bl.a. til at opfylde disse forventninger til en klub. Hvis det er sidstnævnte afsnit, der har den afgørende beslutning for Fremgang LK % Nybro % Silkeborg % Hellerup % Holte Roklub % Gladsaxe % % DKF samlet % DFfR % at indmelde sig i Lyngby Kanoklub, er det utroligt vigtigt, at vi snarest for styr på, hvorledes vi får løbende kapital til fortsat at have en ansat. Da Lyngby Taarbæk Kommune opsagde selvforvaltningsaftalen, fik bestyrelsen mange forslag om, hvorledes vi kunne beholde den ansatte, de fleste gik på, at sælge ud af arvesølvet, idet mange mente, vi havde penge nok. Det ville blot blive, som at tisse i bukserne en meget kold vinterdag, andre forslag gik på at hæve kontingentet, men det ville blot komme til at virke modsat, flere ville tage til de etablerede Fitness centre, der pt. lokker med næsten intet kontingent, tasker og lignende, hvis bare de får individet i medlemskartoteket. Bestyrelsen Generalforsamling 2011 Der indkaldes herved til generalforsamlingen Generalforsamlingen foregår i LKs lokaler onsdag den 30. marts klokken Samme dag og sted for VM-Fonden klokken Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Udvalgenes beretning 4. Gennemgang af budget 5. Regnskab 6. Indkomne forslag 7. Valg 8. Eventuelt Poster på valg i år: 1. Næstformand. John Bahr, modtager genvalg 2. Kasserer. Jane Hinge, modtager genvalg 3. Bestyrelsesmedlem, IU Niels Andersen, modtager genvalg 5. Bestyrelsesmedlem, Motion Bestyrelsen foreslår Claus Lorentsen 6. Revisor Henrik Aakjær, modtager genvalg 7. Suppleant 1. Henrik Madsen, modtager genvalg Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 21. marts Bestyrelsen fremsætter hermed forslag om udvidelse af suppleant posterne, idet der bør være suppleant til Motionsudvalget. Bestyrelsen foreslår Louise Jørgensen, pt. leder af instruktørgruppen. I håb om stort fremmøde Bestyrelsen 6 7

5 Årsregnskab 2010 Drift 2010 INDTÆGTER: Noter Realis Budget 2010 Realis INDTÆGTER Kontingenter , Familierabat , Rengøringsvederlag 1 0, Vedlh.dep. indbetalt , Vedlh.dep. tilbagebetalt , Pladsvederlag , Bøder for sent indbetalt 2.800, MEDLEMSINDBETALINGER I ALT , LTK Medlemstilskud , LTK Trænertilskud 2.403, LTK Selvforvaltning , LTK TILSKUD I ALT , IU Kursusindtægter , IU-Bådsalg , Bådsponsoreringer , Salg/Køb af Turbåde 9.000, Sponsorer vedr. bus 9.400, Aktivitetsudvalg, fester , Mølleåens Blå Bånd , Cph. Springregatta , World Cup 2 0, Lån af OASEN , Nøglepenge , Vederlag for udlån af materiel , Bladpuljen , Andre indtægter 5.500, ØVRIGE INDTÆGTER I ALT , INDTÆGTER I ALT , UDGIFTER: Noter Realis Budget 2010 Realis Forsikring, sommerhus 2.714, Rep., vedl.hold, Sverige , El, vand m.m , Ejendomsskat 4 0, Øvrige udgifter 6.958, SOMMERHUS I ALT , Kursusafvikling, fortæring 4.546, Refusioner vedr. over 25 år 5 0, Refusioner vedr. under 25 år , Kurser IU/DKF , Børnetræning, weekendture, IU 44, ,5 Møder, IU 113, Træningstøj 0, Træningslejr, IU-træn. 0, Stævner, IU-trænere 0, Startpenge, Stævner 190, Reparation af Materiel, IU 0, Materielanskf., IU 5 0, Klubmesterskaber, IU 0, Diverse, IU 608, IDRÆTSUDVALGET I ALT , Ture og stævner, TUR 2.449, Materielanskf., TUR 5 0, Småanskaffelser, TUR 0, Vedligeh. og Rep., TUR 0, Møder, TUR 0, Grunden 1.500, Øvrige Udgifter, TUR 600, TURUDVALGET I ALT 4.549, Ture og stævner, MU 2.870, Materielanskaff. MU , Småanskaffelser, MU 4.000, Rep. og vedligehold, MU 0, Møder, MU 0, Godtgørelser, MU , O-løb 2.460,

6 Noter Realis Budget 2010 Realis Materielanskaffelser 0, Brændstof, bus 2.898, Vægtafgift, bus og trailere 2.350, Forsikring, bus og trailere , Rep. af bus og trailere , Garageleje 2.000, Benzin, motorbåd 0,00 0 Rep. af motorbåd 124,00 0 Forsikring, motorbåd 5.255, Øvrige udgifter vedr. trnsp , TRANSPORTMATERIEL I ALT , Udsendelse af Padlen , Trykning , Øvrige udgifter 0, Annonceindtægter 0,00 0 PADLEN I ALT , Bådhal 507, Værksted 4.051, Kantine 976, Vægtloft , Fællesrum , Rengøringsartikler m.m , Rengøring kantine 9.000, Diverse lokaleomkst , LOKALEOMKOSTNINGER I ALT , Noter Realis Budget 2010 Realis Kasserer refusioner , Refusioner iflg. DIF , Fælles Klubmøder 6.421, Repræsentation, gaver , Øvrige Udgifter , Øredifference 0, ADMINISTRATIONSOMK. I ALT , DRIFTSUDGIFTER I ALT , Hensættelser , Renteindtægter, udbytte , Renteudgifter 0,00 0 Kursgevinster 0, Kurstab 0,00 0 Tab på debitorer 0,00 0 FINANSIELLE POSTER I ALT , PERIODENS RESULTAT , Løn, medhjælp , Kontorartikler, porto , Telefon, bestyrelse 6.740, Mønttelefon, udgifter 2.036, Mønttelefon, indtægter 0, Abonnementer 1.191, TV-licens 891, Bankgebyrer 1.058, Småanskaffelser 1.420, Internetomkostninger 3.177, ,5 Kontormaskiner 9.180, Forsikringer 8.164, Konting. FIL, DKF m.m , Årsmøder, DKF 0, Kurser 440, Bestyrelsesmøder 8.764,

7 Status 2010 AKTIVER Note Realis.2010 Realis.2009 Kasse 0,00 0 Medl.kass.kasse 0,00 0 Giro , Medlemsgiro , Danske Bank, højrentekonto , Bank, checkhefte 0, Nordea, OR , Nordea, VM , Nordea, KT , Nordea, KT , Nordea, Jeppes Fond , LIKVIDE MIDLER I ALT , Lyngby-Taarbæk Kommune 0,00 0 Sponsorer, langvarige 0,00 0 Andre tilgodehavender 0, Obligationer, Skibskredit_2011A , Obligationer, Skibskredit_2011B , Nordea-aktier, 889 stk , Ejendom i Sverige (ansk.) , ANDRE AKTIVER I ALT , AKTIVER I ALT , PASSIVER Mellemregn. vedr. kontingenter 0,00 0 Melmregn. vedr. bestyrelsesmedl. 0,00 0 Skyldige omkostninger , Anden gæld 360,00 0 VM-Fonden , Jeppes Fond , Overskud tidl. år , Årets Resultat , EGENKAPITAL , Noter til årsregnskab 2010 Note Realis.2010 Realis.2009 Hensat til klubbus/2 biler , Hensat til nyt fritidshus , Vedligehold og inventar, Oasen , Hensat til kontormaskiner og EDB 0, Hensat til Markise , Hensat til Inventar m.m , Hensat til kapbåde 8.000, Hensat til trænerudvikling , Hensat lønreserve medhj , Hensat til Bådhal, udstyr , Hensat til vægtloft 0, Hensat til kajakloft , Hensat til ny trailer , Hensat til køkkenforbedringer , Hensat til klubtøj o.lign , HENSÆTTELSER I ALT , PASSIVER I ALT , Hensat i år: Det er besluttet at lægge det tidl. rengøringsvederlag ind under kontingentet 2 Tilbagegang i forhold til 2009 skyldes overvejende, at vi ikke har afholdt WorldCup samt ingen officiel fest ved MBB. 3 Vi har afsat i 2009, men har valgt at lade dem blive ståen, da vi forventer en del udgifter også i Kendes ikke p.t., bogføres i Refusioner for personer over 25 år og indkøb af kajakker er bogført på den nyoprettede MU-afdeling 6 Her er bl.a. en udgift på til køb af billeter til svømmehallen. Endvidere til advokat. 7 Årets nye hensættelser fremgår af status 8 Udgifter vedr. 2010, men betalt i 2011 Dette er det regnskab, som godkendes af vores revisor og sendes til Lyngby-Taarbæk Kommune. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at henvende dig til enten undertegnede eller Thomas. Aase Lundqvist Regnskabsfører 12 13

8 TV2 har den, TV 3 har den, Padlen har nu fået den, i håb om, at den kun er til låns. Vores kriminalserie går på et gement tyveri af 2 Havkajakker samt tilbehør, som trods alt, er kommet tilbage på deres hylder igen. Desværre er det et mangeårigt medlem, der står bag tyveriet, Michael Fick, og kun takket være en bådebygger i Svendborg, der kontakter mig, da han hører fra køberen, hvad han har givet for den ene Havkajak. Kajakken, der var solgt af vort nu ekskluderede medlem, var kun 1½ måned gammel og havde en nypris på kroner, den var blevet solgt for kroner. Jeg blev kontaktet af bådebyggeren 48 timer efter at den var handlet, Kriminalrapporten idet vort medlem havde udgivet sig for at være formand for Lyngby Kanoklub, hvor han spurgte mig direkte, om jeg var klar over, hvad sådan en kajak koster. Jeg måtte straks trække paraderne op og fortælle ham, at jeg skam ikke havde solgt nogen Havkajak, og det havde klubben heller ikke. Jeg fik herefter et telefonnummer til den person, som havde købt Havkajakken, desværre var der ingen, der tog den. Men fik herefter opsporet, at telefonen henviste til et firma i Hellerup. Jeg og vort medlem, der var blevet bestjålet, blev herefter enige om, at vi dagen efter ville køre til købers arbejdsgiver for at få køber i tale. Men køber havde fået et vink med en vognstang om, at den kajak han havde købt, var en forkert kajak. Jeg var herefter i telefonisk samtale med køber, og vi blev enige om, at han dagen efter skulle aflevere kajakken retur til Lyngby Kanoklub. Næste dags morgen blev den afleveret sammen med 2 pagajer og en vogn. Derudover havde han ved forevisningen af kajakken taget tre fotos, hvorpå Michael Fick tonede frem. Køberen havde også fået tilbudt yderligere 2 kajakker, klubbåde til en pris af kroner & kroner, der var tale om lk både nummer 17 & 19. Køberen havde en god dokumentation på, at han havde handlet i god tro, og det gjorde, at bestyrelsen efterfølgende besluttede at give ham de kroner, som han havde udbetalt til Fick. Alt er blevet anmeldt til politiet, og der var stor ros herfra på den fyldestgørende rapport, de havde modtaget omkring hændelsesforløbet, samt en stor ros for den måde vi havde behandlet køberen på. Om vi nogensinde får de kroner af Michael Fick, er nok tvivlsomt, men jeg vil sige, at vi har udvist storhed ved at dække købers omkostning, og det er de penge værd. Efterfølgende er den første Havkajak også dukket frem, det var den kajak køberen først fik forevist men ikke syntes om. Den lå udenfor ved Mølleå broen, og det var ejeren selv, der var opmærksom på, at hans kajak var fjernet fra bådhallen. Dagen op til tyveriet blev der stjålet et videokamera fra den gang, hvor klub bådene ligger i ( kajakkerne 17 & 19 ), men om det er Michael Fick, eller om der er medsammensvorne, vides ikke. Jeg er meget ærgerlig over, at måtte sige farvel til et så aktivt medlem, et medlem jeg gennem årene har støtte meget socialt, men her gik han for vidt. Jeg har informeret hans familie, da han ikke er den eneste herfra, der er medlem af Lyngby Kanoklub. Jeg mener heller ikke, at jeg har kunnet undgå at sætte navn på personen, hverken her i Padlen eller i Lyngby Kanoklub, det har været nødvendigt, idet han ikke har afleveret sin nøgle til klubben. Jeg håber selvfølgelig, at jeg på et tidspunkt får ham i tale, men han har ikke reageret på flere henvendelser fra bestyrelsen eller de medlemmer, der ville hjælpe ham. Jeg har været hjemme hos ham, men han ønsker ikke at tale med mig. Og det må gentages her, det er ikke tilladt at lukke Michael Fick indenfor i LKs bygninger, det er ikke tilladt at tage ham med op i Hytten i Sverige og ej heller lade ham komme på grunden i Furesøen. Thomas 14 15

9 Forsikring Ejeren af den kajak, der i første omgang forsvandt, nåede at anmelde tyveriet til sin forsikring, men fik samtidig oplyst, at der ikke var dækning for tyveriet, idet der var tale om simpelt tyveri ( der var brugt rette nøgle for at komme ind ). Hvis der skal være dækning for tyveri af jeres både, så skal der foreligge et indbrud (tydelige tegn på vold mod døre vinduer eller låse) dette er gældende for mange private indboforsikringer. Disse indboforsikringer skriver, at hvis der skal være dækning for simpelt tyveri, skal båden være fastlåst med wire eller kæde til en fast enhed. Det er ikke alle forsikringer, der har dette som et krav, så jeg kan kun anbefale, at I tjekker jeres forsikringer. Muligheden for at tegne en kaskoforsikring vil være mulig. Den forsikring Lyngby Kanoklub har tegnet for samtlige værdier i klubben, dækker kun indbrud og brand. Men hvis en af disse to skadestyper opstår, og I selv har en familieforsikring, går denne forud. For at berolige alle så vi ikke gribes af panik, kan jeg oplyse, at der siden 1958 kun er stjålet en Turkano, denne kom aldrig til veje. For et par år siden manglede der en alu-kano, den kom heldigvis tilbage til LK. Hvis nogen ønsker det, kan vi drøfte yderligere sikring af de private både på Generalforsamlingen, den dialog kan tages under punktet Eventuelt, hvis ikke der direkte kommer forslag fra et medlem. Thomas FASTELAVN mit navn er Lyngby Kanoklub og Stadsarkivet! Selvfølgelig skal du ud med dine børn og børnebørn og slå Katten af Tønden, det sker lørdag den 5. marts klokken på Frieboeshvile ( Lyngby Hovedgade 2. lige over for Slotsparken ), hvor Lyngby Kanoklub og Stadsarkivet har slået påklædningen sammen. Vi vil i fællesskab sørge for, at børnene virkelig oplever en rigtig gammeldags Fastelavn. Vi sørger for en fornuftig aldersfordeling ved tønderne, vi sørger for at børnene får varm kakao og fastelavnsboller, og selvfølgelig vil der være Konge og Dronninge kroner til vinderne. Dertil skal lægges præmie til bedste udklædte dreng og pige. Til de voksne vil der være mulighed for at få slukket tørsten, og tillader vejret det, vil der måske også være mulighed for at købe en god ristet pølse med tørklæde, alt dette skal den voksne honorere med et beskedent beløb, og man vil kunne sidde ned, og nyde herlighederne. Og selvfølgelig må dine børn og børnebørn tage deres venner med, og vennernes forældre, og ingen kommer til at kede sig, for Jeppe Tønsberg, Stadsarkivaren vil være til stede og fortælle interesserede om stedet Frieboeshvile. Vi ses lørdag den 5 marts klokken på Frieboeshvile, udklædt, i hvert fald børnene. Aktivitetsudvalget 16 17

10 En ommer! I sidste nummer af Padlen stod der, at der var påtænkt nyt møde i Stævneudvalget, det var sat til den 7 marts. Den rigtige dato er onsdag den 16 marts klokken Sættenissen undskylder, og beder dig slette den forkerte dato. Stævneudvalget håber at rigtig mange vil møde op, og være med til at lægge fremtidens stævner arrangeret af Lyngby Kanoklub på plads. Status :-((( Status på vores nye sponsoraftaler, som blev lovet i sidste nummer af Padlen. Denne status skulle foregå i søjler, og det er det, der fremgår af nedenstående. Det var vores hensigtserklæring fra bestyrelsen, at vi sammen med medlemmerne skulle fremskaffe kroner til en del af betalingen for de to nye biler, vi får omkring marts måned Har optimisten været for stor hos bestyrelsen, hvad syntes du, når du ser nedenstående, har du gjort, hvad der stod i din magt? Desværre, ikke engang en lille bule! Men Vi, bestyrelsen har ikke tabt humøret, vi tror fortsat på, at der blandt de mange medlemmer, vi er i LK, kan nå målet, så atter en opfordring til at komme op på mærkerne, vi lover de kommende sponsorer en virkelig god oplevelse. Bestyrelsen Panik! Næ, vi skal bare gøre, som vi plejer, bruge hovedet når vi tager ud på søen. En frygtelig ulykke på Præstø Fjord, en ulykke der skete, fordi rekorden var sat i højsædet. Det er fint med rekorder, der skal slås, det er skønt, når det sker, for så er man pludselig vinder, og det vil vi jo alle sammen gerne være. Og det er vi, når vi lader hjernen bestemme, og ikke går på akkord med sikkerheden. Jeg har set mange, nu i denne svære tid for pårørende, være kloge Åger. Til de pårørende vil jeg sige, glem alt om disse kloge Åger, og i stedet lade fornuften råde, der vil altid være rekorder, der skal slås. Forbud efter forbud er blevet pillet op af skufferne, en Dragekano er nu blevet til en passagerbåd, hvor der skal være redningsveste, redningsflåde og VHF radio ombord. Når der sker frygtelige drukneulykker, ja, så toner de frem på diverse Tv. kanaler, disse kloge Åger, de får deres 5 minutters berømthed på skærmen, og så går de i hi igen. I mange år har der været forskellige farver på svømme- og redningsveste, der blev lavet en prøve på Præstø Fjord, om hvilken farve vest, der var mest synlig en blå eller en orange. I mine øjne var det helt naturligt, at den orange ville skinne mest igennem, men alligevel blev en sådan test foretaget, og der kom en konklusion, den orange er den mest synlige. Når man så har nået denne konklusion, vil man så fremover eller med tilbagevirkende kraft, forbyde alle de øvrige farver, man engang har godkendt. Tror du, når sagen her er 14 dage gammel, så er den glemt, og vi valfarter videre over de åbne søer og fjorde, indtil det måske en dag sker igen, ja, så toner de samme kloge Åger frem, og der sker ikke mere. Det råd vi forsat skal bruge, det er, hvad vi har lært af vores dygtige instruktører i Lyngby Kanoklub, iblandet den fornuft vi alle er født med. Vi har heldigvis i LKs snart 75 årige 18 19

11 historie aldrig været ude for nogen som helst drukneulykker, hvorfor, fordi fornuften altid har været i højsæde hos dem, der ror ud fra klubben, eller deltager i vores sommer togter til de tyske eller franske floder. Det skal vi bare fortsætte med! Jeg vil fortsat gøre opmærksom på, det jeg skrev sidste år, at de turkano ejer der har pillet ved deres opdrift midler i kanoerne ved at opbryde de luft opbærende rum, bør vende blikket indad, og vurdere over for sig selv, eventuelle passagerer og Lyngby Kanoklub, om de ikke burde tilbageføre disse livliner. Husk på, at bestyrelsen kan udstede sejlforbud!!. TG Stormødereferat - lyse ideer i de mørke tider Det er løgn! Næ, følgende afsnit er såmænd sandt. Da vi passerede 5. februar, hvor alle kontingenter der var betalt rettidigt skulle ligge i Kassemesterens kasse, ja, der kunne det konstateres, at cirka 115 medlemmer ikke havde reageret overhovedet. Kassemesteren som gør et stort fantastisk arbejde, skal nu udsende 115 rykker, en merudgift på cirka kroner, som skal betales af de medlemmer, der har overholdt deres forpligtigelser. Blandt de medlemmer der mangler betaling, er der et sted mellem 15 og 20, der har bådpladser, så til jer der står på venteplads til en bådplads, er det måske muligt nu, at se lyset for enden af tunnellen. Godt nok lægges der en bøde på 100 kroner på grund af for sen indbetaling, men dette bødeforlæg gør ingen forskel, på den beslutning bestyrelsen har truffet. Er kontingentet ikke modtaget hos Kassemesteren senest den 15. marts, så har man mistet retten til bådpladsen og reelt også til at være medlem af Lyngby Kanoklub. Man kan også forvente, at kano- kajakken lægges udenfor, der hvor rute bådene er opstaldet. Den passivitet der udvises over for Kassemesteren, kan vi i bestyrelsen ikke leve med, når der i Padlen findes både telefonnummer og mail adresse, og at man så ikke benytter sig af dette. Der er dog en del medlemmer, der har fået en ordning med Kassemesteren, den er godt nok tidsbestemt. Bestyrelsen En mørk torsdag aften i januar kunne tilfældige forbipasserende se usædvanlig megen aktivitet i klubhuset. Omkring 30 nye og gamle medlemmer havde trodset kulden, mørket og resterne af is på stien og havde fulgt motionsudvalgets opfordring til at komme til stort informations- og planlægningsmøde for den kommende sæson. Efterhånden som flere og flere medlemmer indfandt sig måtte flere borde rykkes sammen og flere kopper fiskes op af opvaskemaskinen. Claus bød som formand for motionsudvalget velkommen, og fortalte om, hvordan han selv var kommet igang med først kajakken, og siden motionsudvalgsarbejdet. Herefter var der en kort præsentationsrunde, hvor alle kort fortalte om deres kajakerfaringer og interesse for træning og ture. Mens der var en del garvede roere (samt dem, der nok er garvede, men ikke desto mindre stadig ikke har sat deres fødder eller andre legemsdele i en kajak), var det dejligt at se at der også var helt nye medlemmer, der var mødt op. Efter præsentationerne gav Claus et kort resummé over de aktiviteter, 20 21

12 der allerede er blevet sat igang, herunder førstehjælpskurset og cirkeltræning på motionsloftet. Af snakken rundt om bordene og ikke mindst klagerne over ømme muskler kunne man forstå, at sidstnævnte bestemt ikke var nogen spøg. Lars fortalte derefter om planerne for igen at arrangere en bølgetur gennem Mølleåen og ud til Øresund, hvor der vil være mulighed for at komme ud og prøve kræfter med det lidt større vand. Datoen er endnu ikke fastlagt, da andre ting som kursusweekenderne først skal falde på plads. Men planen er at finde en dato, hvor vandet er varmt nok til at de mange overbæringer og tilhørende ind- og udstigninger ikke bliver en alt for kold oplevelse, og hvor vandpest og siv endnu ikke har gjort det alt for vanskeligt at komme igennem. Der var generel stemning for flere af den slags en-dages ture og Kirsten og Jette tilbød at stå for at arrange en tur til en endnu ukendt destination. Fra motionsudvalget skal her kraftigt opfordres til at også alle andre, der har idéer og lyst til at arrangere kortere eller længere ture, henvender sig til udvalget. Christian præsenterede derefter planerne for også i år at tilbyde mere seriøs træning for motionsfolket. Sidste år gjorde Kaj en kæmpe indsats med at træne en gruppe på omkring 12 medlemmer fra almindelig hygge-roning op til Tour-de-Gudenå form. Christian fortalte om erfaringerne fra sidste år, hvor alle deltagerne kunne mærke at de gjorde markante fremskridt, uanset på hvilket niveau de roede og hvor mange kiks de spiste undervejs. Indtil videre er der ikke fundet nogen træner, der tør gøre Kaj kunsten efter, men vi håber stadig at vi kan finde nogen, der gerne vil være med til at at løfte i det mindste noget af opgaven, idet der også i år er stor interesse fra motionsfolkets side. Christian præsenterede en liste over de forskellige løb, som i løbet af sæsonen finder sted rundt omkring og som kunne udgøre en del af træningen. Herefter fortalte Tina om et helt specielt løb i Sverige, Dalsland Kanot Maraton, som kunne udgøre sæsonens store træningsmål. Løbet er på 55 km på en dag og efter sigende skinner solen altid til Dalsland Kanot Maraton, og der står elge og frivillige rundt om hvert hjørne, sidstnævnte klar til at uddele massage og sandwiches. Hvad mere kan man ønske sig! Før mødet sluttede og folk begav sig hjem til håndbold i fjernsynet, opfordrede Eva, som formand for turudvalget, alle kajakroere til i højere grad at deltage i de korte og længere kanoture, der også i løbet af året bliver arrangeret i klubregi. Efter sigende er det ingen hindring at man ikke kan kende forskel på for og bag (på kanoen!) eller på de forskellige styretag. Alt i alt efterlod aftenen det indtryk at vi går en god sæson med masser af aktiviteter i møde, så nu er det vist bare om at vente på at isen slipper taget i søen og vi kan komme ud på vandet igen! Anja 22 23

13 Stands ulykken - alle ville kysse Anne Lørdag den 29. januar var vi blandt de 20 heldige medlemmer, der havde fået plads på klubbens førstehjælpskursus. Mens Thomas servicerede og forkælede os med morgenmad og overdådig frokost, ledte KAI-sports Niels Skovbogaard fra Erhvervsakademiet Nordsjælland os gennem 6 timers ulykker, som vi skulle afbøde. Vi blev indført i førstehjælpens grundregler: Stands ulykken (skab sikkerhed, så ulykken ikke udvikler sig) Skab overblik Tilkald hjælp, oplys hvor, hvad er sket, hvor mange er kommet til skade, er der bevidstløse, fastklemte o.s.v. Giv førstehjælp Men som Niels sagde, i dag hvor man er udstyret med mobiltelefon vil overblik og livreddende førstehjælp ofte kunne ske samtidig med opkald til 112. Vi kom vidt omkring: trafikulykker, åbne benbrud, forblødninger, forbrændinger og meget andet. Kurset var ikke specielt møntet på ulykker til vands, men vi hørte om drukneulykker og kuldepåvirkning. Little Anne i adskillige kloner lå forventningsfuldt på gulvet og blev ikke skuffet. Selvom det ikke længere er nødvendigt at give kunstigt åndedræt, kunne ingen holde sig fra at kysse Anne. Ifølge Niels viser nye undersøgelser, at det ikke er vigtigt at yde mund til mund metoden, og at det helt afgørende er hjertemassagen: Tryk 4-5 cm ned i et tempo, der svarer til 100 tryk pr. minut. Det var ikke så lige til. Der skal lægges kræfter i. Kursets mantra var hjertemassage, hjertemassage og hjertemassage. Vi lærte, at hjertemassagen skal i gang hurtigst muligt, og at man skal fortsætte, helt indtil hjælpen kommer frem. Inden dagen var omme røg Lillian overbords og blev afkølet. Niels fik hurtigt varmen op i Lillians kinder. Opskriften var: af med alt det våde tøj, indpakning i tæpper, armene adskilt fra kroppen, og gerne varmt at drikke (dog ikke for varmt) men ingen alkohol! Den med Sankt Bernhardhunden og spruttønden holder altså ikke Hvad gør man, hvis en roer får hjertestop til vands, ja så handler det om at få vedkommende op på land så hurtigt som muligt, svarede Niels og så i gang med hjertemassagen. Opvakte deltagere så muligheder i udvikling af metoder til førstehjælp fra kajakkerne ude på vandet. Vi ser frem til at beskue øvelserne, når sæsonen går i gang, alt imens vi overvejer, om vi mon selv er i stand til at bjerge en nødstedt klubkammerat i land. Næste kursus må vist være et livredderkursus Tak for en udbytterig dag i godt selskab! Helle og Pernille 24 25

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Motion er en form for terapi

Motion er en form for terapi Dansk Brystkræft Organisations medlemsblad I Nr. 45 I Juni 2015 I 14. årg. Motion er en form for terapi Læs mere på side 06 12 Ødem vi lever med det 17 DBO s ærespris hylder de frivillige 23 Sådan anmelder

Læs mere

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale Nr. 1 marts 2009 Årets idrætsleder i Ballerup e 25 sid Borgmesterens tale Baracuda 39. årgang Nr. 1 marts 2009 Medlemsblad for: Baracuda Dykkerklub Ballerup Idrætsby 30, st.th. 2750 Ballerup Telefon: 44

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

JYSK FODBOLD. Succes med ungtrænere i FC Skanderborg. Side 46. Fra 20 til 60 minispillere i Moltrup IF. Side 14

JYSK FODBOLD. Succes med ungtrænere i FC Skanderborg. Side 46. Fra 20 til 60 minispillere i Moltrup IF. Side 14 JYSK FODBOLD Oktober 2010 Succes med ungtrænere i FC Skanderborg. Side 46 Fra 20 til 60 minispillere i Moltrup IF. Side 14 Samarbejde og utraditionelle seniorhold på Læsø. Side 52 Jysk Fodbold er Jydsk

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1. håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: Dagbog FRA vm I kroatien

11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1. håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: Dagbog FRA vm I kroatien 11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1 håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: ung topspiller Står frem SoM homoseksuel Norsk håndboldspiller kunne ikke forliges med de små løgne og skuespil. Han synes, det er

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Marts 2015 23. årgang Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 40 41 23 12 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 JANUAR / FEBRUAR 2013 NR. 1. 72. årgang ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 LÆS OGSÅ OM: FORENINGNEN GAMLE AALBORG

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde roeren Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde Roklub Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon 46 35 09 28 www.roskilderoklub.dk Kontoret: Åbent tirsdage kl. 18.00-19.00. Telefon i kontortiden...................46

Læs mere