Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011"

Transkript

1 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen Samme dag talte vi med en borger. 1

2 Faktablad: Navn: Adresse: Bostedet Engsgaard Vedby Vesterskovvej 4B, Orehoved 4840 Nørre Alslev Leder: Gitte Terney Godkendelsesparagraffer: Servicelovens 103 Servicelovens 107 Antal godkendte pladser: 4 (fuld tid) Antal medarbejdere: 8 (årsværker) 2

3 Opfølgningspunkter 1. Værdier og teoretisk referenceramme 1.1 Overordnede værdier At skabe relationer og struktur for den enkelte borger. Der tages udgangspunkt i et humanistisk menneskesyn. Desuden lægges der vægt på, at alle har ret til forskellighed. 1.2 De teoretiske referencer 1.3 De pædagogiske metoder Det er, baseret på struktur og forudsigelighed. Hovedfokus på relationen mellem borgeren og medarbejderen. At have tillid, og kunne stole på os. Bruger metoder og elementer inden for autisme området. Der benyttes piktogrammer og anden synliggørelse af funktioner. Adfærdsterapi 1.4 Pædagogisk målsætning At brugerne skal lære/genlære sociale færdigheder. At forme et helt menneske og udvikle selvstændighed. At de borger der kommer Kan få et blivende sted, så frygten for ikke at kunne være på bostedet elimineres. 1.5 Operationelle mål Stedet vil gerne udvide med pladser, få dagbeskæftigelsen til at producerer grønsager, have flere dyr. 1.6 Justering af mål Stedet har geder, katte, høns. Samvær med andre bosteder. Flere ansætte, så der kan afholdes flere kurser, og udvikle medarbejdergruppen fagligt. Arbejder på at få synligt gjort, når borgerne er på arbejde, og når de har fri. 1.7 Tilsynets bemærkninger, herunder Arbejdet i Engsgaarden er funderet i en god faglighed og stor erfaring. 3

4 2. Driftsaftale 2.1 Opfølgning på driftsaftale 2.2 Udviklingstendenser At få flere borgere på bostedet, så der kan udvikles et socialt miljø i huset. 2.3 Projekter At skabe nogle gode rammer i udbygningerne, så vilkårene for beskæftigelsen om vinteren kan forbedres. 2.4 Andet 2.5 Tilsynets bemærkninger, herunder 3. Budget 3.1 Aktuelt forbrug Det har balanceret rent økonomisk. Medarbejderne der er ansat er meget fleksible. Alle medarbejdere er gode til at støtte i forhold til, at tage ekstra vagter. 1 borger mere vil give luft i økonomien. 3.2 Aktuelle indtægter Bostedet har en praktikaftale med en mekaniker, hvor stedet får dækket transportudgiften. 3.3 Indtægtsdækket virksomhed Der er tænkt på at få nogle ekstra indtægter, men er p.t. mest på ide plan. 3.4 Individuelle takster 3.5 Vikarforbrug Der er 1 fast vikar. Medarbejderne er meget fleksible, og er gode til at støtte op om stedet i forhold til at tage ekstra vagter. 3.6 Tilsynets bemærkninger, herunder Det er Tilsynet opfattelse, at alle på stedet bidrager til at få tingene til at hænge sammen. En borger mere ville give lidt luft i økonomien til, at realisere nogle af bostedets ønsker og ideer. 4

5 4. Brugerindflydelse 4.1 Børnemøder Beboerråd Bruger / pårørenderåd Borgerne har medindflydelse på alle de ting de har forstand på, det øvrige får de hjælp til. 4.4 Samarbejde med forældre/ pårørende Der er meget tæt kontakt mellem bostedet og de pårørende. Der er respekt for, at borgernes pårørende ofte er eneste netværk, så dette skal understøttes på alle måder. Familien vil altid være! Engsgaard skal være et hjem, hvor der også er plads til gæster. Der bliver arbejdet meget på netværket, og det bliver højt prioriteret på Engsgaard 4.5 Tilsynets bemærkninger, herunder Der gøres meget for at borgerens netværk, bliver en del af stedet, og det er rigtigt godt at der er fokus på det. 5. Behandlings - og Handleplaner 5.1 Har alle en behandlings eller handleplan Alle har en handleplan. 5.2 Behandlings- og handleplansmøder På personalemøderne. Handleplanerne bliver inddraget i det daglige arbejde. 5.3 Inddragelse af borgeren Ja 5.4 Opbevaring af planerne Elektronisk. 5.5 Evaluering og justering af planerne Evalueres ved hvert møde 5.6 Andet 5.7 Tilsynets bemærkninger, herunder Der har indtil videre været brugt eget koncept, men bostedet er meget interesseret i at få kendskab til Kommunens koncept, og vil gerne informeres om dette. 5

6 6. Børn, unge eller voksne med anden etnisk oprindelse 6.1 Integration Der kan modtages borgere med anden etnisk baggrund. 6.2 Tolkebistand 6.3 Særlige udfordringer 6.4 Andet 6.5 Tilsynets bemærkninger, herunder 7. Aktiviteter 7.1 Generelt om dagligdagen Dagligdagen er bygget op omkring aktiviteterne i huset og på gården. Dagen starter med morgenmad og morgenmøde, hvor dagen planlægges er der dagforanstaltning, dvs. opgaver i forhold til gårdens dyr, have mv. Klokken 15 kaffepause, som markerer skift fra dag til aften. Aften: Rengøring Deltage i madlavning når de er motiveret til det. Aktiviteter uden for boligen, bl.a. Klub Solstrålen, bowling mm. Aktiviteter i hjemmet, bl.a. spil. Der er skemaer for den enkelte borger, hvordan dagen og ugen skal foregå. Disse planer udgør også hvordan man som medarbejder skal forholde sig. 7.2 Tilrettelæggelse og formål med aktiviteter At den enkelte borger kan se hvilke aktiviteter der skal foregå i løbet af dagen, og derved skabe ro for borgeren. 7.3 Interne og eksterne aktivitetstilbud Bruger klub Solstrålen. Tager på en del ture: Bornholm, cykeltur Århus Askø Fejø, Femø. Arbejder på en Udlands tur for at få oplevelsen. 6

7 7.4 Andet Deltager i festivaltilbud, f.eks. Megafesten i Holeby og Sjællandsfestivalen. Slagelse festival, Vordingborg festuge. 7.5 Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet oplever at Engsgaard er meget aktive for oplevelser, og kommer meget ud af huset. 8. Administration af beboermidler 8.1 Udbetaling af lomme- og tøjpenge Al økonomi administreres. Regnskabet bliver styret af personalet. 8.2 Indgåelse af betalingsaftaler Der er betalings aftaler og de administreres via banken. 8.3 Andet Der er indgået forsikringsaftale gennem LEV, så borgerne er forsikret. 8.4 Tilsynets bemærkninger, herunder Bostedet oplyser at de har benyttet deres forsikring LEV i forbindelse med skader på huset. De har fået en god behandling af forsikringsselskabet. 9. Magtanvendelse 9.1 Antal og arten af indberetninger siden sidste tilsyn Der har været 2 magtanvendelser indtil nu i Der arbejdes med en ikke-voldelig tilgang, så medarbejderne vil næsten for enhver pris undgå fysisk indgreb. Det kan komme på tale at inddrage politiet ved indlæggelser på Oringe. 9.2 Intern procedure 9.3 Opfølgning på magtanvendelse 9.4 Aktuelle ansøgninger 9.5 Andet 9.6 Tilsynets bemærkninger, herunder Bostedet er blevet gode til at håndtere indberetningen af magtanvendelser, samt en god dialog til forvaltningen på området. 10. Kost 10.1 Kostpolitik Tilgangen er, at maden skal være god og 7

8 alsidig. Det er et ønske, at gården på sigt skal blive selvforsynende med en del produkter. Stedet forsørger løbende, at borgerne får sund kost. Torsdag bliver der lavet kakao og bagt boller Tilberedning centralt eller lokalt Eget køkken. Pt. laves alle måltider i huset, men på sigt er det ønsket, at der laves spise rum i udbygningen, så frokosten indtages på arbejdsstedet Borgerens indflydelse og deltagelse Borgerne hjælper spontant. Borgerne får tilbud om at være med til at tilberede maden. Bliver inddraget efter behov. Borgerne bliver spurgt hvad de vil have at spise / medinddragelse Spisetider Morgenmad kl Frokost kl.12.oo Aftensmad kl Tilsynets bemærkninger, herunder 11. Seksualitet 11.1 Regler og retningslinier Der foreligger ingen retningslinjer, men der er ingen tvivl om, at der vil blive arbejdet med borgernes seksualitet, når der opstår behov Seksualoplysning/undervisning Tager udgangspunkt i den enkeltes borgers behov. Der bliver talt om det løbene i forhold til borgernes adfærd Prævention 11.4 Andet 11.5 Tilsynets bemærkninger, herunder Meget bevidste om hvilke indflydelse seksualiteten kan have på borgerens adfærd. 8

9 12. Rygning, alkohol, narkotika 12.1 Politikker for områderne Der ryges ikke i huset. Der kan ryges i kælderen eller ude. Der er indrettet et mindre kælderrum til borgerne, men det må ikke benyttes af medarbejderne Information 12.3 Andet 12.4 Tilsynets bemærkninger, herunder Alkohol forekommer pt. ikke; men det vil ikke være udelukket, at borgerne kan få serveret alkohol ved særlige lejligheder. Bostedet modtager ikke misbrugere. 13. Medicin 13.1 Opbevaring af medicin I aflåst skab på kontor Dosering Der bruges medicinskema. Der bliver brugt dosisdispensering, når der er borgeren med medicinbehov Ansvarlige medarbejdere Lederen er ansvarlig Medicinkursus Lederen har medicinkursus Tilsynets bemærkninger, herunder Bostedet har god erfaring med dosisdispensering, og oplevede det som en god hjælp i hverdagen. Det prioriteres højt, at alle kan komme på medicin kursus. 14. Hjælpemidler 14.1 Efterspørgsel på nye hjælpemidler 14.2 Vedligeholdelse af hjælpemidler Ikke aktuelt 14.3 Andet 14.4 Tilsynets bemærkninger, herunder 9

10 15. Undervisning, beskæftigelse, aktivitets og samværstilbud 15.1 Godkendelse af undervisningsplaner Da, der indgår dagbeskæftigelse i tilbuddet, vil der også blive lavet planer for borgerens beskæftigelse. Der lægges dog vægt på, at der ikke er et beskæftigelseskrav for at bo på Engsgaard Årlig opsamling og rapportering 15.3 Samarbejde mellem skole/institution 15.4 Intern/ekstern beskæftigelse En af borgerne er i praktik 2 gange om ugen hos en mekaniker i Næstved Samarbejde mellem bolig og beskæftigelse 15.6 Andet Det er bostedet drøm at have 6 pladser til dagbeskæftigelse 4 intern, og 2 ekstern Tilsynets bemærkninger, herunder Godt at bostedet har fokus på at tilgodese borgerens behov i forhold til beskæftigelse. 16. Personalepolitik 16.1 Faglig sammensætning af personalet 4 Pædagoger 1 Værkstedsassistent der er dyrepasser 2 Pædagog medhjælpere 1 Leder pædagoguddannet Der ønskes pædagogisk uddannet personale; der er også brug for medarbejdere med alsidig tilgang til arbejdet og borgerne. Der er derfor også ansat en værkstedsassistent Rekruttering af personale Søger primært blandt gamle kollegaer. Intet problem med, at finde medarbejdere, men problematisk at finde medarbejdere der er kvalificeret til arbejdet, med denne borgergruppe Brug af vikar 1 fast vikar 16.4 Arbejdsplaner Der er 4 ugers plan Lokalaftaler 16.6 Personalemøder Der holdes personalemøde hver 14 dag. Og borgerne er ikke på matriklen når møder afholdes pga. uro i borgergruppen. 10

11 16.7 MED- udvalg 16.8 Andet 16.9 Tilsynets bemærkninger, herunder 17. Kompetenceudvikling 17.1 Supervision Stadig på ønskelisten, men er ikke nået dertil endnu Interne og eksterne kurser Der ønskes kurser; men pt. er det ikke muligt på grund af den stramme økonomi. Bostedet bruger Autismecenteret som samarbejdspartner, for at tilegne sig metodedele der er velegnet til borgergruppen Efteruddannelse Pt. er der ikke nogen på efteruddannelse Kompetence og ansvarsfordeling 17.5 Andet 17.6 Tilsynets bemærkninger, herunder 18. Sygefraværspolitik 18.1 Opgørelse over sygefravær Ikke eksisterende - 4 dage på 1 år 18.2 Omsorgssamtaler Der ydes kollegial førstehjælp Andet 18.4 Tilsynets bemærkninger, herunder Der er aftale om krisehjælp. Lederen kontakter medarbejderen og sikrer debriefing. Der tales sammen hver dag om de problemstillinger der måtte være 19. Klagesager 19.1 Aktuelle klagesager Ingen 19.2 Procedure for behandling og opfølgning på 11

12 klager 19.3 Tilsynets bemærkninger, herunder 20. APV 20.1 Generelle forhold Der er lavet APV i år. Der er udfærdiget en handleplan for de ændringer der fremkom af APVén Fysisk arbejdsmiljø Den største belastning for bostedet er støj niveauet Psykisk arbejdsmiljø Der skal arbejdes med hvordan de som medarbejdere bliver bedre til at tackle de problematikker der kan opstå. At mindske volden fra borgerne, for derved at undgå at blive så udsatte. Der er aldrig alene arbejde Arbejdsskader Ingen 20.5 Andet 20.6 Tilsynets bemærkninger, herunder 21. De fysiske rammer 21.1 Tilgængelighed Adgangen til huset foregår af trapper Udendørs fysiske rammer Engsgaard har til huse i en ældre vedligeholdt landbrugsbygning. Det er et stort stuehus og 3 fløjet udbygninger. Der er god plads og frie omkringliggende områder Indendørs fysiske rammer Stort hus med store rum, også borgernes værelser. Der er eget badeværelse tilrådighed for hver borger. Der er første sal, så borgerne skal være mobile. Kontorfaciliteter, der også benyttes til sovevagten Udnyttelse af de fysiske rammer Der er rigtigt god plads alle steder og der er rig mulighed for at udvikle rammerne Akutberedskab 12

13 21.6 Sikring af flugtveje Red dig selv og tag din borgere med dig. Der er opmærksomhed på, at borgerne skal kunne komme ud i tilfælde af brand Alarmer Der er direkte alarm til Falck Andet 21.9 Bemærkninger fra arbejdstilsyn Tilsynets bemærkninger, herunder 22. Brand og beredskab 22.1 Beredskabsplan Ja, det er afprøvet, vi skynder os ud Evakueringsplan Ingen Brandtilsyn Ja 22.4 Brandøvelse Nej 22.6 Førstehjælp 3 medarbejdere har førstehjælpskursus Andet 22.8 Bemærkninger fra brandmyndigheder Ingen 22.9 Tilsynets bemærkninger, herunder 23. Hygiejne og rengøring 23.1 Standarder for hygiejne God. Håndklæder skiftes hver dag Standarder for rengøring God. Medarbejderne står selv for rengøring. Der købes vinduespudser. Rengøringsmidler opbevares i et skab i bryggers. Det er gode produkter Standarder for håndtering af smitsomme sygdomme 23.4 Brug af engangsprodukter Der bruges handsker Andet 23.6 Tilsynets bemærkninger, herunder Der skal være en produktbeskrivelse af de rengøringsmidler der anvendes på 13

14 bostedet. Dette i tilfælde af uheld ved anvendelse af midler. Det kan anbefaledes at sætte små plakater vask hænder ved håndvaskene som en husker til borgerne. 24. Tilbudsportal 24.1 Status Ingen bemærkninger 24.2 Siden sidst 24.3 Andet Der savnes en hjemmeside om bostedet Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynets afsluttende bemærkninger: Det virker til, at Engsgaard er kommet godt i gang. Der er p.t 2 borgere og der er opbygget et godt fundament med struktur i dagligdagen. Bostedet er parat til at modtage flere borgere og udvikle stedet med nye tiltag. Målgruppen er fortsat udviklingshæmmet, der på grund af personlige og sociale årsager ikke kan rummes i traditionelle botilbud. Der er tale om borgere, som har en problematisk adfærd udadrettede, truende og selvdestruktive. Arbejdet tager udgangspunkt i den enkelte borgers kompetencer, ligesom der arbejdes med at lære/genlære sociale færdigheder. Grundstenen i arbejdet er relationen og strukturen til borgeren. En af deres primære metoder er piktogrammer for at få struktur på dagen. Et eksempel er ved spisebordet at der er navn på dækkeservietterne, med hvem der sidder hvor. Bostedet har siden opstart fået lavet politiker, en APV undersøgelse, detaljeret dags og uge programmer, handleplaner m.m. Der er et meget højt fagligt niveau på stedet og bostedet er meget bevidste om hvordan man arbejder med denne målgruppe. Engsgaard har til huse i en ældre vedligeholdt landbrugsejendom. Der er god plads både ude og inde og et stort udviklingspotentiale i rammerne. Det giver gode muligheder for adskille beskæftigelse og hjemmeliv. Bostedet er meget fokuseret på at udvikle stedet, og har mange tanker og ideer. Tilsynet havde en kort snak med en borger, og der blev givet udtryk for at være godt tilfreds med at bo på stedet. Vedkommende viste og fortalte stolt hvordan man fik maskiner skilt og repareret. Var rigtigt glad for, at komme hos en mekaniker 2 gange om ugen. Det må anbefales, når de økonomiske rammer giver mulighed for det, at behovet for supervision, kompetenceudvikling skal tilgodeses. Dette tænkes også i forhold til at opretholde det faglige niveau der er pt. 14

15 Supervision er især i forhold til den psykiske arbejdsmiljø, i forhold til at have relationer til denne borgergruppe. Engsgaard er et af de bo- og arbejdstilbud, der altid vil være behov for. Denne brugergruppe kan ikke rummes ret mange steder, men netop i Engsgaard er der både en fysisk ramme, pædagogisk tilgang og menneskelig kreativitet, som gør det muligt, at skabe en hjemlig ramme og en aktiv dagligdag for nogle mennesker, som befinder sig i handicapområdets marginaliserede gruppe. Det bliver interessant at følge den positive udvikling der er i gang på Engsgaard. Tilsynet ser frem til de kommende besøg. Med venlig hilsen Dorthe Foersom Social og voksenhandicapchef Anette Spandet Tilsynskonsulent Visitation og kvalitetssikring Steffen Michelsen Myndighedskonsulent Visitation og kvalitetssikring 15

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

At arbejde i borgernes hjem

At arbejde i borgernes hjem At arbejde i borgernes hjem AT ARBEJDE I BORGERNES HJEM 1 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 3. 1455 København K. Juni 2015 ISBN: 978-87-92364-88-3 Projektledelse: Marianne Storm,

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Fysiske rammer Bofællesskabet er nyindrettet og fremtræder som sådan. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer og indretningen

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2009 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 151 medlemmer

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 Parkvej 12 et nyt bo og akuttilbud Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Konklusion Side 3-4 Anbefalinger konkretiseret Side 4 Historik Side 5 Arbejdsmål på Parkvej 12 Side

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Pilotprojekt BO SPVV januar-maj 2009

Pilotprojekt BO SPVV januar-maj 2009 Pilotprojekt BO SPVV januar-maj 2009 Indhold 1. Læsevejledning 2. Kort projektbeskrivelse 3. Konklusioner 4. Projektforløbet 5. Undervisningsforløbet 6. Bilag 1. LÆSEVEJLEDNING Denne rapport er en intern

Læs mere

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

At arbejde i brugernes hjem

At arbejde i brugernes hjem At arbejde i brugernes hjem Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugerens hjem - en arbejdsplads Formål Regler for arbejde i brugernes hjem... 5 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet?... 6 Arbejdsgiveren

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere