Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsinformation Marts 2006 indeholder"

Transkript

1 Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i Revideret regnskab for 2005 og budgetforslag for 2006 Siden sidste generalforsamling i april 2005 Frem til næste generalforsamling i marts / april 2007 Internet, NTVC overtager 1. april 2006 Internet, nye der vil have Internet hurtigst muligt efter 1. april 2006 Tidsplan for konvertering fra Arrownet til NTVC Telefoni/VoIP, ny mulighed efter 1. april 2006 Generel information Sikkerhed & Internet, Norman sikkerhedspakke o o o Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling Jeg / vi giver hermed fuldmagt til Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser) Navn: Adresse Som vil stemme på mine / vores vegne på generalforsamlingen den 5. april Dato: Underskrift: Medlemsinformation marts 2006 side 1 af 20

2 Medlemsinformation marts 2006 side 2 af 20

3 Ordinær generalforsamling Onsdag den 5. april 2006 kl Greve Borgerhus, Greveager, 2670 Greve Greve, den 15. marts 2006 Fællesantenneforeningens ordinære generalforsamling har ifølge vedtægternes 10 følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2005 til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen: Budget for 2006 og fastsættelse af kontingent for 2006, Forslag om Viasat Sport, forslag om Disney Channel, forslag om gennemgang af programfladen samt forsalg om programudvalg. 5. Forslag fra medlemmerne: Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6.1. Valg af kasserer. Lene Sørensen er på valg. Er villig til genvalg 6.2. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Henrik Hobel, Ove B. Nielsen og Benny Olofsen. Alle er villige til genvalg 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Nuværende er Niels Mejdahl, Rachied Bouziyane og Helle Holm 8. Valg af 2 revisorer. Nuværende er Jens Holm og Lasse Svensson, Reg. Revisor. Begge er villige til genvalg samt 2 revisorsuppleanter. Nuværende er Otto Pedersen og bestyrelsen har fuldmagt til at finde suppleant for Statsaut./ Reg. Revisor. 9. Eventuelt Med venlig hilsen Bestyrelsen Medlemsinformation marts 2006 side 3 af 20

4 Ad pkt. 2: Regnskab for 2005 Uddrag af regnskabet vedrørende opdateringen / renoveringen af kabelnettet Der blev i november 2005 opkrævet et ekstrakontingent på kr. til opdatering / renovering af kabelnettet. Udgifterne vedrørende opdateringen / renoveringen er regnskabsmæssig placeret på forskellige konti. Nedenfor gives en samlet opstilling af de omkostninger, der ud fra bestyrelsens bedste vurdering, kan henføres til renoveringen inkl. plads til bl.a. opdeling i programpakker. Tekst Indtægter Udgifter Ekstrakontingent Entreprisekontrakt Ekstraudgifter udover kontrakt Ombygning af hovedstation Ekstra medlemsudsendelser m.v Ekstra gebyrer I alt Der arbejdes videre med opdateringen/renoveringen. Bestyrelsen har arbejdet videre med en opdeling af kabelnettet i minimum 4 øer (områder). Det vil være en betydelig fordel for såvel TV som Internet at få opdelingen gennemført. Det kan oplyses at der er 3 øer nu, men der er en meget stor forskel i størrelsen af de enkelte øer. Udgifterne til en sådan opdeling i minimum 4 øer, inkl. nedlægning af tomme rør til senere træk af fiber, er i størrelsesordenen kr. Arbejdet er sat i gang og forventes gennemført i marts måned. Der vil blive noget gravearbejder i rabatterne på dele af Eriksmindevej. Finansieres af foreningens formue. Ad pkt. 4: Forslag fra bestyrelsen Budget og kontingent for 2006 Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at det vedlagte budget for 2006 godkendes, og kontingentet inkl. programafgifter, Copydan- og KODA-afgifter samt moms som konsekvens deraf fastsættes til 880,- kr. inkl. moms for Grundpakken og 2.280,- kr. inkl. moms for Fuld pakke. Kontingentet dækker kalenderåret 2006 og opkræves med halvdelen dækkende første halvår den 1. maj 2005 og med halvdelen dækkende andet halvår den 1. november måned Bestyrelsens bemærkninger i forbindelse med de kommende års budgetter a. Prisen for pakkeskift er fastsat ud fra erfaringer fra andre antenneforeninger. Det er bestyrelsens mål at prisen for pakkeskift efterhånden skal hvile i sig selv, dvs. udgifter = indtægter. Bestyrelsen vil derfor tilpasse afgiften i takt med der opnås de nødvendige erfaringer med den gennemsnitlige pris for pakkeskift hos os. b. Internetregnskabet vil over en årrække hvile i sig selv. Der er foretaget startinvesteringer i indeværende år på ca kr. Der er løbende lejeindtægter på ca kr. Medlemsinformation marts 2006 side 4 af 20

5 stigende til ca kr. over årene. Der vil være balance indenfor ca. 5 år. På sidste års generalforsamling oplyste bestyrelsen, at der ville være balance indenfor 3-4 år. Pga. leverandørskift og medlemsønsker om vedr. konverteringsgebyr er det rykket godt og vel et år. c. Foreningen har hævet den indgående aftale med Digginet ultimo januar Sagens videre forløb er overdraget til FDA. Det er bestyrelsens forventning, at der ikke vil komme erstatningskrav fra Digginet. Såfremt dette mod forventning skulle fremkomme har foreningen forbeholdt sig ret til at fremsende krav om erstatning af egne merudgifter. Foreningens merudgifter er for nærværende ikke opgjort Forslag om Viasat Sport Der er gentagne gange efterlyst Viasat Sport kanalerne. Der er i alt 3 sportskanaler, der kan sendes til en samlet pris på 5,95 kr. + moms. Det giver en årlig pris på 89,25 kr. inkl. moms. Udgifter til udstyr til hovedstationen vil andrage ca kr. Bestyrelsen vil foreslå, at de 3 Viasat Sport kanaler placeres i Fuld pakke, og at programudgifterne i 2006 og etableringsudgifterne afholdes af formuen. Se i øvrigt punkt Forslag om Disney Channel I forbindelse med efterårets vejledende afstemning var der flere medlemmer som udtrykte interesse for Disney Channel. Disney Channel koster 7,95 kr. + moms. Det giver en årlig pris på 119,25 kr. inkl. moms. Bestyrelsen henviser til punkt Gennemgang af programfladen Bestyrelsen foreslår, at der i efteråret 2006 eller foråret 2007 gennemføres en vejledende brugerafstemning om programfladen (betalingsprogrammer) i Fuld pakke. Baggrunden for forslaget er at der de senere år er kommet en række danske TV kanaler, og der er måske flere på vej samt at der indenfor enkelte temaer (sport, nyheder, børn m.v.) efterhånden er flere valgmuligheder. 4.5 Forslag om programudvalg Der foreslås nedsættelse af et ad hoc programudvalg på op til 3 medlemmer blandt interesserede medlemmer samt op til 3 repræsentanter fra bestyrelsen til at forberede, gennemføre og opgøre den vejledende brugerafstemning. Bestyrelsen Formand Kai Nielsen Højager Næstformand Svend Nielsen Belsager Kasserer Lene Sørensen Bondager Sekretær Poul-Rene Sustmann Stolpeager Bestyrelsesmedlem Benny Olofsen Højager Ove B. Nielsen Bredager Henrik Hobel Knoldager Medlemsinformation marts 2006 side 5 af 20

6 Budgetspecifikation: Programudgifter i 2006 Kanal ell. Gruppe for 2006 Copydan/år KODA/år Prg-lev./mdl. Prg-lev./år Total/år Pakke/år 1-3 TV 67,13 67, TV 44,58 44, TV 51,94 51, TV 9,10 9,10 0,00 0,00 0,00 0,00 6 radiokanaler 11,40 11,40 0,00 0,00 Infokanal 1,00 1,00 GRUNDPAKKE 185,15 185,15 190, TV 22,75 22,75 TV2 Zulu (CD) 4,55 9,00 108,00 112,55 Kanal 5 (CD) 4,55 9,95 119,40 123,95 TV3 (Viasat) 4,55 16,67 200,04 204,59 TV3+ (Viasat) 4,55 9,55 114,60 119,15 Eurosport (CD) 1,76 5,75 69,00 70,76 CNN (CD) 1,76 2,75 33,00 34,76 MTV (CD) 2,44 4,00 48,00 50,44 Cartoon Network (*CD) 4,55 4,55 TCM (*CD) 2,44 3,25 39,00 41,44 CNBC (**CD) 1,76 1,76 Nat. Geographic (**CD) 2,44 3,00 36,00 38,44 BBC Prime (CD) 1,76 4,00 48,00 49,76 Euronews (FDA) 0,38 1,20 14,40 14,78 DK4 (CD) 4,55 6,95 83,40 87,95 Discovery Channel (CD) 3,95 47,40 47,40 Animal Planet (CD) 3,10 37,20 37,20 TV2 Charlie (CD) 4,55 6,95 83,40 87,95 TV2 Film (CD) 4,55 5,00 60,00 64,55 Særlig aftale -6,33-75,96-75, , ,77 25% moms 266,22 266,22 TILLÆG for FULD PAKKE 59,15 14, , ,99 FULD PAKKE 244,30 14, , , ,00 Medlemsinformation marts 2006 side 6 af 20

7 Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006 Honorarer Nedenstående beløb er indeholdt i bestyrelsens forslag til budget for Der er sket en regulering på ca. 3 pct. Udbetalingen sker bagud. Modtagere af honorarer Formanden Kasserer Sekretær Redaktør af Infokanal I alt for året Forsikringer Type af forsikring / serviceaftaler (ekskl. moms) Bestyrelsesansvarsforsikring 575,00 575,00 575,00 575,00 Løsøreforsikring 600,00 800,00 800,00 800,00 Arbejdsmarkedets erhvervssygdomsforsikring for bestyrelsesmedlemmer og evt. ansatte (AES) Anlægsforsikring inkl. i serviceaftale via FDA via FDA via FDA via FDA Serviceaftale for klimaanlæg 885,00 885,00 885, ,00 Serviceaftale vedr. Infokanal 2.700, , , ,00 Medlemsinformation marts 2006 side 7 af 20

8 Medlemsinformation marts 2006 side 8 af 20

9 Medlemsinformation marts 2006 side 9 af 20

10 Medlemsinformation marts 2006 side 10 af 20

11 Medlemsinformation marts 2006 side 11 af 20

12 Siden sidste generalforsamling i april 2005 Bestyrelsen har i 2005 koncentreret indsatsen på gennemførelse af beslutningerne på generalforsamlingen i 2005, fortsat indsamling af viden om de mange nye tiltag der er på TV- og radioområdet netop nu samt udviklingen på Internet og IP - telefoni området. Opdatering af kabelnet til 860 MHz o Aftale med Nordic TV Communication (NTVC) Gennemført i efteråret 2005 og videreføres i o Bedre kvalitet for alle/ mere råderum til fremtidens krav Digitalt TV og radio HDTV Opdeling i programpakker o Grundpakke med 14 tv-kanaler o Fuld pakke med 35 tv-kanaler Klar til det danske digital sendenet Nyt servicefirma o NTVC overtog service medio august 2005 o Aftalen med Dansk Kabel TV afviklet Digital dekoder til supplerende programkøb o Aftale med Canal Digital om VisionDigital o Afviklet aftale med TDC Kabel TV om Selector Aftale om Internet & IP-telefoni o Indgåelse og afvikling af aftale med Digginet o Indgåelse af aftale med NTVC o Afvikling af aftale med Arrownet Tilmeldt det nye LedningsEjerRegister LER FDA s landsmøde, udstilling, seminarer og bestyrelse i region 7 Løbende kontakt med leverandører og antenneforeninger Medlemsinformation marts 2006 side 12 af 20

13 Frem til næste generalforsamling i 2007 Bestyrelsen vil i det kommende år koncentrere indsatsen om gennemførelse af nedenstående opgaver samt naturligvis gennemføre de beslutninger dette års generalforsamling vedtager. Hertil kommer fortsat indsamling af viden om de mange nye tiltag der er på TV- og radioområdet samt udviklingen på Internet og IP - telefoni området. Fortsætte renovering / opdatering af kabelnet o Opdeling af kabelnettet i minimum 4 øer Ny leverandør af Internet og telefoni/voip o Indføre aftalen med NTVC Internet Telefoni / VoIP o Afvikle aftalen med Arrownet Det danske digitale sendenet, som starter den 1. april 2006 DR1, DR2 og TV2 udsendes i digital form o Set-top-boks eller TV med digital tuner o DR1, DR2 og TV2 udsendes fortsat som analoge signaler Lokal konvertering af DR2 fra digital til analog DAB Radio DAB Radio på nettet o Medlemmer må købe DAB Adapter eller DAB Radio TV2 Øst / Region Sjælland Det svenske analoge sendenet lukker ultimo 2006 for svensk TV1-TV2-TV4. o Det svenske digitale sendenet (hvis muligt), eller o satellit modtagelse HDTV (forsøg) Medlemsinformation marts 2006 side 13 af 20

14 Internet NTVC overtager 1. april 2006 Hvad gør I, der i dag anvender Arrownet-løsningen I skal have et nyt kabelmodem det er en ændring siden Informationsmødet 1. februar. Det skyldes foreningen havde fået forkerte informationer fra Arrownet. Det nye kabelmodem er jeres ejendom den 1. april Jeres aftale med Arrownet er automatisk opsagt til ophør pr. 31. marts Hvis I ikke allerede har indsendt blanket vedr. flytningen til NTVC skal det gøres nu: Spørgsmål og svar I skal udfylde og indsende Flytteblanket (var med i medlemsorienteringen i januar 2006) til Antenneforeningen. Blanketten kan hentes på foreningens hjemmeside. Mange har allerede gjort det, men der mangler de sidste. I modtager derefter password til mailadresserne fra NTVC ultimo marts 2006 eller snarest derefter. Regninger på abonnement vil fremover komme fra NTVC, og husk at tilmelde den nye aftale til PBS. Hvad så med kabelmodemet I har fået fra Arrownet Kabelmodemet er Arrownet s ejendom. Det skal returneres til Arrownet Hvad så med det nye kabelmodemet når jeg flytter efter 1. april 2006? Kabelmodemet er din ejendom. Du kan f.eks. aftale at det overtages af den nye ejer af huset eller aflevere det til antenneforeningen. Får den nye ejer fordele ved at overtage kabelmodemet? Den nye ejer skal kun betale en engangsafgift på 250 kr. til NTVC for at komme på Internet. Dertil kommer de løbende månedlige afgifter afhængig af den hastighed som vedkommende vælger. Hvornår skal jeg skifte fra nuværende til det nye kabelmodem? Mandag den 27. marts 2006 skal det nuværende kabelmodem fra Arrownet fjernes, og det nye Motorola SB5101E skal sættes op. Skal Arrownet have det nuværende kabelmodem retur? Ja Medlemsinformation marts 2006 side 14 af 20

15 Internet Nye der vil have Internet hurtigst muligt efter 1. april 2006 Hvad gør I, som ikke er på Arrownet-løsningen og som gerne vil have Internet via foreningens kabelnet efter 1. april 2006 Hvad skal I gøre nu: Der skal betales et oprettelsesgebyr på ca. 750,- kr. inkl. moms til NTVC. Prisen inkluderer bl.a. leverance af et nyt kabelmodem, som er jeres ejendom. Dertil kan komme udgifter til tilpasning af husets antenneinstallation. OBS: Hvis man har et kabelmodem, der kan køre Eurodocsis 2.0 standarden allerede, vil der kun blive tale om en engangsgebyr på 250 kr. til NTVC. Udfylde og indsend Bestillingsblanket direkte til NTVC. Blanketten kan hentes på foreningens hjemmeside. Derpå modtager I kabelmodem og password til mailadresserne fra NTVC. I skal have jeres antenneinstallation gjort klar (og det er for egen regning) - enten en professionel løsning til 795,- kr. inkl. moms fra NTVC eller en gør-det-selv løsning (se vejledning på Tilbud fra NTVC TV communication tlf OBS: Tilbud gælder iflg. foreningens informationer hele 1. halvår Ellers spørg når I bestiller. 1. Gennemmåling af antenneinstallation og evt. justering af bestående antenneforstærker, samt evt. rådgivning for udbedring af installationen kr. 250,00 inkl. moms 2. Udskiftning af bestående antenneforstærker samtidig med gennemmåling af antenneinstallation kr. 750,00 inkl. moms 3. Gennemgang af installation og montering af datafilter med ledning til kabelmodem (Internet og IP telefoni) eller udskiftning af stikdåse til en med dataudgang kr. 795,- inkl. moms. Medlemsinformation marts 2006 side 15 af 20

16 Tidsplan for konvertering fra Arrownet til NTVC Konverteringen planlægges til ugen mandag 27. fredag 31. marts I ovennævnte uge kan forekomme periodevise afbrydelser af TV og Internet, specielt mandag 27. og tirsdag 28. kan forekomme længere afbrydelser. Søndag den 26. marts 2006 o Inden I går i seng henter i de sidste hos Arrownet. o Arrownets kabelmodem slukkes og kobles fra Mandag den 27. marts 2006 kl (nat mellem søndag og mandag) o Konverteringen starter Mandag den 27. marts o Det nye kabelmodem kobles til og tændes. o Der vil foregå justeringer i kabelnettet hele dagen. Større afbrydelser i TV og Internet må forventes o Eriksminde.dk flyttes hos DK-Hostmaster (forhåbentlig). o Forvent ikke denne dag. Tirsdag den 28. marts 2006 o Der vil foregå justeringer i kabelnettet hele dagen. Mindre afbrydelser i TV og Internet må forventes. o Forhåbentlig er der igen. Onsdag den 29. marts fredag 31. marts 2006 o Normale tilstande begynder at vende tilbage på TV og Internet. Infokanalen og hjemmesiden vil være ude af drift samtidig med konverteringen foregår, men der vil blive et telefonnummer som kan give status på konverteringen. Dette vil senere blive oplyst på hjemmesiden og Infokanalen. Noter det til brug i ovennævnte uge. Medlemsinformation marts 2006 side 16 af 20

17 Telefoni / VoIP ny mulighed efter 1.april 2006 Hvad skal I gøre for at bruge IP - telefoni Have Internet via foreningens kabelnet (så er jeres antenneinstallation også klar til IP telefoni). Sikre at der er en mobiltelefon i husstanden til nødsituationer. Foreningen udsender detaljerede informationer senest i maj måned om den nye løsning. Det er prioriteret at få konverteret til ny Internetleverandør og stabilitet på nettet inden telefoni / VoIP introduceres. Sådan gør du: Information herom fremsendes senere som nævnt ovenfor. Spørgsmål og svar Hvorfor skal vi have en mobiltelefon? Telefoni løsningen vil ikke fungere under strømafbrydelser hjemme hos jer eller i foreningens kabelnet. Derfor mener vi at det er nødvendigt at I har en mobiltelefon til nødsituationer. Kan vi bruge alarmer via IP-telefoni? Det vil vi ikke anbefale pt. Der findes mulighed for at køre alarmerne via mobilnettet (GSM) og de vil ikke blive påvirket af overgang til telefoni /VoIP. Kan jeg benytte min nuværende telefon til IP-telefoni? Ja, under forudsætning af, at det er en trykknaptelefon. Telefoner med drejeskive kan ikke anvendes. Skal min Computer være tændt for at jeg kan bruge IP-telefonen? Nej, din Computer behøver ikke at være tændt. Jeg har hemmeligt telefonnummer, kan jeg fortsætte med det? Ja, du kan forsat have hemmeligt nummer. Kommer jeg fortsat til at stå i telefonbogen? Ja, med mindre du bestiller hemmeligt nummer. Kommer nummeroplysningen til at kende mit telefonnummer? Ja, hvis du ikke har ønsket hemmeligt nummer. Medlemsinformation marts 2006 side 17 af 20

18 Generel information Gode grunde til at være tilsluttet vores fællesantenne: Et hus uden antenner og paraboler er et kønnere hus Problemer med antenner og paraboler i stormvejr og stormskader minimeres Slut med at fryse ved antenne og parabol fordi der lige skal ordnes noget Sammen deler vi stordriftsfordelen i udstyr, vedligehold og licens Du sparer forsikring, vedligehold og opdatering af eget modtagerudstyr Sammen deler vi fortjenesten, som ellers kunne gå til et teleselskab Eksperter vedligeholder din signalforsyning Du er med i et fællesskab - et nærdemokrati Din ejendom stiger i værdi Du er tilkoblet et net med potentiale for mere o Billig Internet - siden februar 2002 og nu bliver endnu billigere o Billig telefoni kommer i 2006 o Andre interaktive løsninger bliver tilbudt i de kommende år Velkommen til nye medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til de nye medlemmer og til de som er tilflyttet Eriksminde. Eriksminde Fællesantenneforening er ejet af medlemmerne, og den valgte bestyrelse driver anlægget på vegne af medlemmerne. Til den almindelige drift af anlægget inkl. programmer opkræves kontingent, der vedtages på den årlige generalforsamling. Ved større opdateringer af anlægget opkræves ekstrakontingent til dækning af omkostningerne. Dette vedtages ligeledes på generalforsamlingen. Antenneanlægget er netop i efteråret 2005 opdateret / renoveret så det svarer til nutidens standard, og har en rummelighed til de kommende års udviklinger indenfor analog og digital TV og radio samt indenfor Internet og IP - telefoni Jeres egen antenneinstallation Foreningens investeringer i kabelnettet og i en moderne hovedstationen giver alle mulighed for at modtage gode signaler. Jeres stikledning og antenneinstallation har naturligvis stor betydning for at I kan bringe disse gode signaler til og fra radio- og TV - apparaterne samt til PC er og telefoner. Brug kun kvalitetskomponenter - HF - tætte stik og stikledninger. Det medfører at der bliver mindre støj som blander sig med signalerne. Betaling via PBS Kontingentet kan opkræves via PBS. Vil I sikre jer imod manglende betaling, rykkergebyrer og renter ved forsinket betaling så er tilmelding til PBS-betaling en god løsning. Kontingent Kontingent for perioden 1. januar til 30. juni forfalder til betaling 1. maj, og for perioden 1. juni til 31. december forfalder til betaling 1. november. Hvis I har spørgsmål i den anledning kontakt venligst foreningens kasserer Lene Sørensen på tlf eller e-post: Vedtægter Foreningens vedtægter kan læses på foreningens hjemmeside eller fås i kopi hos foreningens kasserer. Medlemsinformation marts 2006 side 18 af 20

19 Ved salg af ejendom Det er normalt og billigst at få køber til at overtage medlemskabet af antenneforeningen. Overdragelse af medlemskabet til den nye ejer er gratis. Periodisering af kontingentet sker normalt over refusionsopgørelse, som udarbejdes i forbindelse med hushandlen. Særligt vedr. kabelmodemer Efter 1. april 2006 kan der også være fordel at overdrage et evt. kabelmodem til den nye ejer, idet vedkommende kan komme billigere med på Internet. Alternativt kan kabelmodemet afleveres til antenneforeningen. Foreningen er medlem af FDA Foreningen er medlem af FDA Forenede Danske Antenneanlæg, der på en lang række områder varetager foreningens interesser, og tilbyder forskellige services til medlemsforeningerne. Bestyrelsens søger indflydelse ved at være repræsenteret i bestyrelsen for FDA Region 7 (Roskilde og Frederiksborg amter) og deltage i landsorganisationens landsmøde. Informationskanalen og hjemmesiden INFO-kanalen og hjemmesiden informerer om forhold af interesse for brug af foreningens anlæg. Gratis omtale på INFO-kanalen Foreninger kan gratis få omtalt deres virke på foreningens Infokanal maks. 1 side + evt. tekst TV. Kontakt redaktøren Svend Nielsen på tlf eller e-post Erhvervsannoncer på INFOkanalen Virksomheder som sælger til beboerne i Eriksminde kan gøre opmærksom på deres produkter og services ved en annonce på INFOkanalen. Meget rimelig pris for 1 år på INFO kanalen. Kontakt redaktøren Svend Nielsen på tlf eller e-post Skift af programpakke. Skift af programpakke kan ske ved hvert årsskifte. Bestilling af anden pakke skal ske senest 1. december. Blanket kan hentes på foreningens hjemmeside. Der er gebyr for pakkeskift. Generelle betingelser for brug af Internet, IP-telefoni og VisionDigital Internet og IP - telefoni fra NTVC og VisionDigital dekoder fra Canal Digital kræver medlemskab af foreningen og tilslutning til foreningens anlæg. Udmeldelse af fællesantenneforeningen medfører frakobling og dermed bortfald af adgangen til Internet og IP - telefoni og VisionDigital. Det er det enkelte medlems opgave i alle tilfælde selv at opsige abonnement på Internet og IP-telefoni hos NTVC og VisionDigital hos Canal Digital. NB: Endvidere henvises til NTVC s og Canal Digital s samhandelsbetingelser. Service på kabelnet og hovedstation foretages af NTVC Foreningen har aftale med NTVC om service på anlægget. Det betyder, at der i tilfælde af problemer med anlægget kan ske fejlmelding til NTVC på alle ugens 7 dage i tidsrummet kl på tlf Fejl på større dele af kabelnettet søges udbedret samme dag. Fejl hos de enkelte medlemmer udbedres i normal arbejdstid den følgende dag. Husk tilkald til fejl på egen stikledning / egen antenneinstallation er for egen regning. Derfor gennemgå vores vejledning om fejlmelding inden du tilkalder NTVC. Tilslutningsstanderen, der er foreningens ejendom, er snitfladen mellem foreningens kabelnet og det enkelte medlems tilslutningsledning / antenneinstallation. Det er kun foreningens servicefirma, der må foretage reparationer, frakoblinger og tilkoblinger i tilslutningsstanderne.. Internet og IP telefoni via kabelnettet leveres af NTVC Foreningen har aftale med NTVC om at levere Internet og IP - telefoni via antenneanlægget. Fejlmelding vedr. Internet og IP - telefoni sker til NTVC Kundeservice på tlf mandag til fredag mellem kl og VisionDigital leveres af Canal Digital Foreningens har aftale med Canal Digital om leverance af den digitale dekoder VisionDigital til foreningens medlemmer. Henvendelse sker direkte til deres kundeservice på tlf Medlemsinformation marts 2006 side 19 af 20

20 Sikkerhed & Internet Norman Sikkerhedspakke Norman sikkerhedspakke (Arrownets sikkerhedspakke) I samarbejde med Norman Data Defense Systems undersøger foreningen nu interessen for en Internet sikkerhed pakke til medlemmernes PC er, så de er beskyttet imod Virus og Spyware. For at vi kan få den bedste pris, er vi nødt til at komme med et ca. antal der er interesseret i disse løsninger. Vi er blevet tilbudt følgende pakker: Alle pakker giver mulighed for beskyttelse af op til 3 PC er pr. husstand. Norman Virus Control - NVC: - beskytter mod virus, orme, trojanere og andet skadeligt software. Et antivirus værktøj der sikre din computer mod skadeligt software, der prøver at inficere din computer. Real-time beskyttelse * Norman Sandbox til beskyttelse af nyt og ukendt skadeligt software * Internet opdatering af alle program komponenter Norman Internet Control - NIC: En personlig firewall som beskytter din PC mod angreb via Internettet. Forbindelsessikkerhed * Forældrekontrol til at bestemme når og hvor børn kan surfe på Internettet * Port scan detektion og blokering * Aktiv indholdskontrol Plus pakken: - beskyttelse mod spyware og adware. (tillæg til NVC og NIC) Et omfattende værktøj i kampen mod spyware og adware, der sikre dit privatliv * Real-time beskyttelse * On-Demand scanner * Pop-up blokering * Internet opdatering af definitionsfiler. Hvis bilen kører galt og der går 6 sekunder før din airbag udløses, vil du så føle dig sikker? Nej? Så tænker du, som os hos Norman. Se i øvrigt Norman s hjemmesige: og foreningens hjemmeside. Marker din interesse af afleverer kuponen til Kai Nielsen, Højager 12 du vil senere få et konkret tilbud at tage stilling til. Norman Virus Control 1 år 2 år 3 år Norman Virus Control Plus 1 år 2 år 3 år Norman Internet Control 1 år 2 år 3 år Norman Internet Control Plus 1 år 2 år 3 år Ja, jer har interesse i den afkrydsede Norman Sikkerhedspakke. Navn: Adresse: Mail: Telefon: Medlemsinformation marts 2006 side 20 af 20

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 1 2 0 0 4 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Tirsdag, den 30. marts 2004 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kirkebakkeskolens

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Danmarks mest fleksible TV-løsning Referat af generalforsamling Billigere mobiltelefoni 3 Formanden har ordet 5 Hvem er hr. og fru NALNET? 7 Referat af generalforsamling 12.02.2014 8 Kanaloversigt 10 NAL

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

GVD MAGASINET NYE TILTAG FIND KANALERNE. efterårets højdepunkter Læs om kanalernes efterårsprogram. programafstemning

GVD MAGASINET NYE TILTAG FIND KANALERNE. efterårets højdepunkter Læs om kanalernes efterårsprogram. programafstemning GVD MAGASINET SIDSTE NYT FRA GVD ANTENNEFORENING SEPTEMBER 2011 Vejledende programafstemning Deltag i Børnekonkurrencen afgiv din stemme senest 26. september 2011 NYE TILTAG IP telefoni og højere hastigheder

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening

Gug - Visse - Dall Antenneforening Gug - Visse - Dall Antenneforening Oktober 2007 Få tv-oplevelser med GVD...og fortæl det til dine venner på GVD-Net Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Tranders

Læs mere

Glenten TUNE KABELNET VINDINGE ANTENNELAUG LUNDE ANTENNELAUG. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SIDE 8 SIDE 8 SIDE 21

Glenten TUNE KABELNET VINDINGE ANTENNELAUG LUNDE ANTENNELAUG. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SIDE 8 SIDE 8 SIDE 21 Glenten NR. 02 - OKTOBER 2013 Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug» CES 2013 MED CANAL DIGITAL SIDE 17» LUNDE ANTENNELAUG INDGÅR AFTALE MED GLENTEN SIDE 21» ANGA MESSEN I KØLN SIDE

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv.

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2008 Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Tranders Vej 16 9210 Aalborg SØ Telefon:

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk Fredensborg Søparks Antenneforening indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 30.4.2014 kl. 19.30 i Fredensborghusene, Bakkedraget 43, 3480 Fredensborg. Tlf. 4848 3202 (tidligere annonceret til

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde Velkommen til informationsmøde Asbjørn Brygger Poulsen 24. februar 2009 02-04-2009 1 Dagsorden Infrastruktur i Danmark Markedet for kabel-tv Bred orientering om digitalt tv Individuelt valg af tv-kanaler

Læs mere

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder...

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder... 25. årgang www.filskov.infoland.dk Februar 2015 KLAR - PARAT START Øvrige nyheder... Hjælp i Arkivet søges... Læs mere på side 5 Udtrækning af Idrætsaktier... Læs mere på side 8 Lalandia Cup... Læs mere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 463

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 463 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 463 til blokrådsmødet tirsdag den 3. september 2013 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 6. august 2013 4. Meddelelser og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Antennelauget Flimmer Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 3. Aflæggelse

Læs mere

Velkommen til. ordinær generalforsamling i

Velkommen til. ordinær generalforsamling i Velkommen til ordinær generalforsamling i Dagsorden 1. Valg af dirigent. Punkt 1: Valg af dirigent. Forslag: Bestyrelsen foreslår Henrik Welinder, fra RSM Plus. Valg af stemmetæller Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE 1 Formål Formålet med denne guide er at vejlede dig, når du skal vælge personaletilbud gennem Hedensted Kommune. Der findes en del personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere