Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsinformation Marts 2006 indeholder"

Transkript

1 Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i Revideret regnskab for 2005 og budgetforslag for 2006 Siden sidste generalforsamling i april 2005 Frem til næste generalforsamling i marts / april 2007 Internet, NTVC overtager 1. april 2006 Internet, nye der vil have Internet hurtigst muligt efter 1. april 2006 Tidsplan for konvertering fra Arrownet til NTVC Telefoni/VoIP, ny mulighed efter 1. april 2006 Generel information Sikkerhed & Internet, Norman sikkerhedspakke o o o Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling Jeg / vi giver hermed fuldmagt til Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser) Navn: Adresse Som vil stemme på mine / vores vegne på generalforsamlingen den 5. april Dato: Underskrift: Medlemsinformation marts 2006 side 1 af 20

2 Medlemsinformation marts 2006 side 2 af 20

3 Ordinær generalforsamling Onsdag den 5. april 2006 kl Greve Borgerhus, Greveager, 2670 Greve Greve, den 15. marts 2006 Fællesantenneforeningens ordinære generalforsamling har ifølge vedtægternes 10 følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2005 til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen: Budget for 2006 og fastsættelse af kontingent for 2006, Forslag om Viasat Sport, forslag om Disney Channel, forslag om gennemgang af programfladen samt forsalg om programudvalg. 5. Forslag fra medlemmerne: Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6.1. Valg af kasserer. Lene Sørensen er på valg. Er villig til genvalg 6.2. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Henrik Hobel, Ove B. Nielsen og Benny Olofsen. Alle er villige til genvalg 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Nuværende er Niels Mejdahl, Rachied Bouziyane og Helle Holm 8. Valg af 2 revisorer. Nuværende er Jens Holm og Lasse Svensson, Reg. Revisor. Begge er villige til genvalg samt 2 revisorsuppleanter. Nuværende er Otto Pedersen og bestyrelsen har fuldmagt til at finde suppleant for Statsaut./ Reg. Revisor. 9. Eventuelt Med venlig hilsen Bestyrelsen Medlemsinformation marts 2006 side 3 af 20

4 Ad pkt. 2: Regnskab for 2005 Uddrag af regnskabet vedrørende opdateringen / renoveringen af kabelnettet Der blev i november 2005 opkrævet et ekstrakontingent på kr. til opdatering / renovering af kabelnettet. Udgifterne vedrørende opdateringen / renoveringen er regnskabsmæssig placeret på forskellige konti. Nedenfor gives en samlet opstilling af de omkostninger, der ud fra bestyrelsens bedste vurdering, kan henføres til renoveringen inkl. plads til bl.a. opdeling i programpakker. Tekst Indtægter Udgifter Ekstrakontingent Entreprisekontrakt Ekstraudgifter udover kontrakt Ombygning af hovedstation Ekstra medlemsudsendelser m.v Ekstra gebyrer I alt Der arbejdes videre med opdateringen/renoveringen. Bestyrelsen har arbejdet videre med en opdeling af kabelnettet i minimum 4 øer (områder). Det vil være en betydelig fordel for såvel TV som Internet at få opdelingen gennemført. Det kan oplyses at der er 3 øer nu, men der er en meget stor forskel i størrelsen af de enkelte øer. Udgifterne til en sådan opdeling i minimum 4 øer, inkl. nedlægning af tomme rør til senere træk af fiber, er i størrelsesordenen kr. Arbejdet er sat i gang og forventes gennemført i marts måned. Der vil blive noget gravearbejder i rabatterne på dele af Eriksmindevej. Finansieres af foreningens formue. Ad pkt. 4: Forslag fra bestyrelsen Budget og kontingent for 2006 Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at det vedlagte budget for 2006 godkendes, og kontingentet inkl. programafgifter, Copydan- og KODA-afgifter samt moms som konsekvens deraf fastsættes til 880,- kr. inkl. moms for Grundpakken og 2.280,- kr. inkl. moms for Fuld pakke. Kontingentet dækker kalenderåret 2006 og opkræves med halvdelen dækkende første halvår den 1. maj 2005 og med halvdelen dækkende andet halvår den 1. november måned Bestyrelsens bemærkninger i forbindelse med de kommende års budgetter a. Prisen for pakkeskift er fastsat ud fra erfaringer fra andre antenneforeninger. Det er bestyrelsens mål at prisen for pakkeskift efterhånden skal hvile i sig selv, dvs. udgifter = indtægter. Bestyrelsen vil derfor tilpasse afgiften i takt med der opnås de nødvendige erfaringer med den gennemsnitlige pris for pakkeskift hos os. b. Internetregnskabet vil over en årrække hvile i sig selv. Der er foretaget startinvesteringer i indeværende år på ca kr. Der er løbende lejeindtægter på ca kr. Medlemsinformation marts 2006 side 4 af 20

5 stigende til ca kr. over årene. Der vil være balance indenfor ca. 5 år. På sidste års generalforsamling oplyste bestyrelsen, at der ville være balance indenfor 3-4 år. Pga. leverandørskift og medlemsønsker om vedr. konverteringsgebyr er det rykket godt og vel et år. c. Foreningen har hævet den indgående aftale med Digginet ultimo januar Sagens videre forløb er overdraget til FDA. Det er bestyrelsens forventning, at der ikke vil komme erstatningskrav fra Digginet. Såfremt dette mod forventning skulle fremkomme har foreningen forbeholdt sig ret til at fremsende krav om erstatning af egne merudgifter. Foreningens merudgifter er for nærværende ikke opgjort Forslag om Viasat Sport Der er gentagne gange efterlyst Viasat Sport kanalerne. Der er i alt 3 sportskanaler, der kan sendes til en samlet pris på 5,95 kr. + moms. Det giver en årlig pris på 89,25 kr. inkl. moms. Udgifter til udstyr til hovedstationen vil andrage ca kr. Bestyrelsen vil foreslå, at de 3 Viasat Sport kanaler placeres i Fuld pakke, og at programudgifterne i 2006 og etableringsudgifterne afholdes af formuen. Se i øvrigt punkt Forslag om Disney Channel I forbindelse med efterårets vejledende afstemning var der flere medlemmer som udtrykte interesse for Disney Channel. Disney Channel koster 7,95 kr. + moms. Det giver en årlig pris på 119,25 kr. inkl. moms. Bestyrelsen henviser til punkt Gennemgang af programfladen Bestyrelsen foreslår, at der i efteråret 2006 eller foråret 2007 gennemføres en vejledende brugerafstemning om programfladen (betalingsprogrammer) i Fuld pakke. Baggrunden for forslaget er at der de senere år er kommet en række danske TV kanaler, og der er måske flere på vej samt at der indenfor enkelte temaer (sport, nyheder, børn m.v.) efterhånden er flere valgmuligheder. 4.5 Forslag om programudvalg Der foreslås nedsættelse af et ad hoc programudvalg på op til 3 medlemmer blandt interesserede medlemmer samt op til 3 repræsentanter fra bestyrelsen til at forberede, gennemføre og opgøre den vejledende brugerafstemning. Bestyrelsen Formand Kai Nielsen Højager Næstformand Svend Nielsen Belsager Kasserer Lene Sørensen Bondager Sekretær Poul-Rene Sustmann Stolpeager Bestyrelsesmedlem Benny Olofsen Højager Ove B. Nielsen Bredager Henrik Hobel Knoldager Medlemsinformation marts 2006 side 5 af 20

6 Budgetspecifikation: Programudgifter i 2006 Kanal ell. Gruppe for 2006 Copydan/år KODA/år Prg-lev./mdl. Prg-lev./år Total/år Pakke/år 1-3 TV 67,13 67, TV 44,58 44, TV 51,94 51, TV 9,10 9,10 0,00 0,00 0,00 0,00 6 radiokanaler 11,40 11,40 0,00 0,00 Infokanal 1,00 1,00 GRUNDPAKKE 185,15 185,15 190, TV 22,75 22,75 TV2 Zulu (CD) 4,55 9,00 108,00 112,55 Kanal 5 (CD) 4,55 9,95 119,40 123,95 TV3 (Viasat) 4,55 16,67 200,04 204,59 TV3+ (Viasat) 4,55 9,55 114,60 119,15 Eurosport (CD) 1,76 5,75 69,00 70,76 CNN (CD) 1,76 2,75 33,00 34,76 MTV (CD) 2,44 4,00 48,00 50,44 Cartoon Network (*CD) 4,55 4,55 TCM (*CD) 2,44 3,25 39,00 41,44 CNBC (**CD) 1,76 1,76 Nat. Geographic (**CD) 2,44 3,00 36,00 38,44 BBC Prime (CD) 1,76 4,00 48,00 49,76 Euronews (FDA) 0,38 1,20 14,40 14,78 DK4 (CD) 4,55 6,95 83,40 87,95 Discovery Channel (CD) 3,95 47,40 47,40 Animal Planet (CD) 3,10 37,20 37,20 TV2 Charlie (CD) 4,55 6,95 83,40 87,95 TV2 Film (CD) 4,55 5,00 60,00 64,55 Særlig aftale -6,33-75,96-75, , ,77 25% moms 266,22 266,22 TILLÆG for FULD PAKKE 59,15 14, , ,99 FULD PAKKE 244,30 14, , , ,00 Medlemsinformation marts 2006 side 6 af 20

7 Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006 Honorarer Nedenstående beløb er indeholdt i bestyrelsens forslag til budget for Der er sket en regulering på ca. 3 pct. Udbetalingen sker bagud. Modtagere af honorarer Formanden Kasserer Sekretær Redaktør af Infokanal I alt for året Forsikringer Type af forsikring / serviceaftaler (ekskl. moms) Bestyrelsesansvarsforsikring 575,00 575,00 575,00 575,00 Løsøreforsikring 600,00 800,00 800,00 800,00 Arbejdsmarkedets erhvervssygdomsforsikring for bestyrelsesmedlemmer og evt. ansatte (AES) Anlægsforsikring inkl. i serviceaftale via FDA via FDA via FDA via FDA Serviceaftale for klimaanlæg 885,00 885,00 885, ,00 Serviceaftale vedr. Infokanal 2.700, , , ,00 Medlemsinformation marts 2006 side 7 af 20

8 Medlemsinformation marts 2006 side 8 af 20

9 Medlemsinformation marts 2006 side 9 af 20

10 Medlemsinformation marts 2006 side 10 af 20

11 Medlemsinformation marts 2006 side 11 af 20

12 Siden sidste generalforsamling i april 2005 Bestyrelsen har i 2005 koncentreret indsatsen på gennemførelse af beslutningerne på generalforsamlingen i 2005, fortsat indsamling af viden om de mange nye tiltag der er på TV- og radioområdet netop nu samt udviklingen på Internet og IP - telefoni området. Opdatering af kabelnet til 860 MHz o Aftale med Nordic TV Communication (NTVC) Gennemført i efteråret 2005 og videreføres i o Bedre kvalitet for alle/ mere råderum til fremtidens krav Digitalt TV og radio HDTV Opdeling i programpakker o Grundpakke med 14 tv-kanaler o Fuld pakke med 35 tv-kanaler Klar til det danske digital sendenet Nyt servicefirma o NTVC overtog service medio august 2005 o Aftalen med Dansk Kabel TV afviklet Digital dekoder til supplerende programkøb o Aftale med Canal Digital om VisionDigital o Afviklet aftale med TDC Kabel TV om Selector Aftale om Internet & IP-telefoni o Indgåelse og afvikling af aftale med Digginet o Indgåelse af aftale med NTVC o Afvikling af aftale med Arrownet Tilmeldt det nye LedningsEjerRegister LER FDA s landsmøde, udstilling, seminarer og bestyrelse i region 7 Løbende kontakt med leverandører og antenneforeninger Medlemsinformation marts 2006 side 12 af 20

13 Frem til næste generalforsamling i 2007 Bestyrelsen vil i det kommende år koncentrere indsatsen om gennemførelse af nedenstående opgaver samt naturligvis gennemføre de beslutninger dette års generalforsamling vedtager. Hertil kommer fortsat indsamling af viden om de mange nye tiltag der er på TV- og radioområdet samt udviklingen på Internet og IP - telefoni området. Fortsætte renovering / opdatering af kabelnet o Opdeling af kabelnettet i minimum 4 øer Ny leverandør af Internet og telefoni/voip o Indføre aftalen med NTVC Internet Telefoni / VoIP o Afvikle aftalen med Arrownet Det danske digitale sendenet, som starter den 1. april 2006 DR1, DR2 og TV2 udsendes i digital form o Set-top-boks eller TV med digital tuner o DR1, DR2 og TV2 udsendes fortsat som analoge signaler Lokal konvertering af DR2 fra digital til analog DAB Radio DAB Radio på nettet o Medlemmer må købe DAB Adapter eller DAB Radio TV2 Øst / Region Sjælland Det svenske analoge sendenet lukker ultimo 2006 for svensk TV1-TV2-TV4. o Det svenske digitale sendenet (hvis muligt), eller o satellit modtagelse HDTV (forsøg) Medlemsinformation marts 2006 side 13 af 20

14 Internet NTVC overtager 1. april 2006 Hvad gør I, der i dag anvender Arrownet-løsningen I skal have et nyt kabelmodem det er en ændring siden Informationsmødet 1. februar. Det skyldes foreningen havde fået forkerte informationer fra Arrownet. Det nye kabelmodem er jeres ejendom den 1. april Jeres aftale med Arrownet er automatisk opsagt til ophør pr. 31. marts Hvis I ikke allerede har indsendt blanket vedr. flytningen til NTVC skal det gøres nu: Spørgsmål og svar I skal udfylde og indsende Flytteblanket (var med i medlemsorienteringen i januar 2006) til Antenneforeningen. Blanketten kan hentes på foreningens hjemmeside. Mange har allerede gjort det, men der mangler de sidste. I modtager derefter password til mailadresserne fra NTVC ultimo marts 2006 eller snarest derefter. Regninger på abonnement vil fremover komme fra NTVC, og husk at tilmelde den nye aftale til PBS. Hvad så med kabelmodemet I har fået fra Arrownet Kabelmodemet er Arrownet s ejendom. Det skal returneres til Arrownet Hvad så med det nye kabelmodemet når jeg flytter efter 1. april 2006? Kabelmodemet er din ejendom. Du kan f.eks. aftale at det overtages af den nye ejer af huset eller aflevere det til antenneforeningen. Får den nye ejer fordele ved at overtage kabelmodemet? Den nye ejer skal kun betale en engangsafgift på 250 kr. til NTVC for at komme på Internet. Dertil kommer de løbende månedlige afgifter afhængig af den hastighed som vedkommende vælger. Hvornår skal jeg skifte fra nuværende til det nye kabelmodem? Mandag den 27. marts 2006 skal det nuværende kabelmodem fra Arrownet fjernes, og det nye Motorola SB5101E skal sættes op. Skal Arrownet have det nuværende kabelmodem retur? Ja Medlemsinformation marts 2006 side 14 af 20

15 Internet Nye der vil have Internet hurtigst muligt efter 1. april 2006 Hvad gør I, som ikke er på Arrownet-løsningen og som gerne vil have Internet via foreningens kabelnet efter 1. april 2006 Hvad skal I gøre nu: Der skal betales et oprettelsesgebyr på ca. 750,- kr. inkl. moms til NTVC. Prisen inkluderer bl.a. leverance af et nyt kabelmodem, som er jeres ejendom. Dertil kan komme udgifter til tilpasning af husets antenneinstallation. OBS: Hvis man har et kabelmodem, der kan køre Eurodocsis 2.0 standarden allerede, vil der kun blive tale om en engangsgebyr på 250 kr. til NTVC. Udfylde og indsend Bestillingsblanket direkte til NTVC. Blanketten kan hentes på foreningens hjemmeside. Derpå modtager I kabelmodem og password til mailadresserne fra NTVC. I skal have jeres antenneinstallation gjort klar (og det er for egen regning) - enten en professionel løsning til 795,- kr. inkl. moms fra NTVC eller en gør-det-selv løsning (se vejledning på Tilbud fra NTVC TV communication tlf OBS: Tilbud gælder iflg. foreningens informationer hele 1. halvår Ellers spørg når I bestiller. 1. Gennemmåling af antenneinstallation og evt. justering af bestående antenneforstærker, samt evt. rådgivning for udbedring af installationen kr. 250,00 inkl. moms 2. Udskiftning af bestående antenneforstærker samtidig med gennemmåling af antenneinstallation kr. 750,00 inkl. moms 3. Gennemgang af installation og montering af datafilter med ledning til kabelmodem (Internet og IP telefoni) eller udskiftning af stikdåse til en med dataudgang kr. 795,- inkl. moms. Medlemsinformation marts 2006 side 15 af 20

16 Tidsplan for konvertering fra Arrownet til NTVC Konverteringen planlægges til ugen mandag 27. fredag 31. marts I ovennævnte uge kan forekomme periodevise afbrydelser af TV og Internet, specielt mandag 27. og tirsdag 28. kan forekomme længere afbrydelser. Søndag den 26. marts 2006 o Inden I går i seng henter i de sidste hos Arrownet. o Arrownets kabelmodem slukkes og kobles fra Mandag den 27. marts 2006 kl (nat mellem søndag og mandag) o Konverteringen starter Mandag den 27. marts o Det nye kabelmodem kobles til og tændes. o Der vil foregå justeringer i kabelnettet hele dagen. Større afbrydelser i TV og Internet må forventes o Eriksminde.dk flyttes hos DK-Hostmaster (forhåbentlig). o Forvent ikke denne dag. Tirsdag den 28. marts 2006 o Der vil foregå justeringer i kabelnettet hele dagen. Mindre afbrydelser i TV og Internet må forventes. o Forhåbentlig er der igen. Onsdag den 29. marts fredag 31. marts 2006 o Normale tilstande begynder at vende tilbage på TV og Internet. Infokanalen og hjemmesiden vil være ude af drift samtidig med konverteringen foregår, men der vil blive et telefonnummer som kan give status på konverteringen. Dette vil senere blive oplyst på hjemmesiden og Infokanalen. Noter det til brug i ovennævnte uge. Medlemsinformation marts 2006 side 16 af 20

17 Telefoni / VoIP ny mulighed efter 1.april 2006 Hvad skal I gøre for at bruge IP - telefoni Have Internet via foreningens kabelnet (så er jeres antenneinstallation også klar til IP telefoni). Sikre at der er en mobiltelefon i husstanden til nødsituationer. Foreningen udsender detaljerede informationer senest i maj måned om den nye løsning. Det er prioriteret at få konverteret til ny Internetleverandør og stabilitet på nettet inden telefoni / VoIP introduceres. Sådan gør du: Information herom fremsendes senere som nævnt ovenfor. Spørgsmål og svar Hvorfor skal vi have en mobiltelefon? Telefoni løsningen vil ikke fungere under strømafbrydelser hjemme hos jer eller i foreningens kabelnet. Derfor mener vi at det er nødvendigt at I har en mobiltelefon til nødsituationer. Kan vi bruge alarmer via IP-telefoni? Det vil vi ikke anbefale pt. Der findes mulighed for at køre alarmerne via mobilnettet (GSM) og de vil ikke blive påvirket af overgang til telefoni /VoIP. Kan jeg benytte min nuværende telefon til IP-telefoni? Ja, under forudsætning af, at det er en trykknaptelefon. Telefoner med drejeskive kan ikke anvendes. Skal min Computer være tændt for at jeg kan bruge IP-telefonen? Nej, din Computer behøver ikke at være tændt. Jeg har hemmeligt telefonnummer, kan jeg fortsætte med det? Ja, du kan forsat have hemmeligt nummer. Kommer jeg fortsat til at stå i telefonbogen? Ja, med mindre du bestiller hemmeligt nummer. Kommer nummeroplysningen til at kende mit telefonnummer? Ja, hvis du ikke har ønsket hemmeligt nummer. Medlemsinformation marts 2006 side 17 af 20

18 Generel information Gode grunde til at være tilsluttet vores fællesantenne: Et hus uden antenner og paraboler er et kønnere hus Problemer med antenner og paraboler i stormvejr og stormskader minimeres Slut med at fryse ved antenne og parabol fordi der lige skal ordnes noget Sammen deler vi stordriftsfordelen i udstyr, vedligehold og licens Du sparer forsikring, vedligehold og opdatering af eget modtagerudstyr Sammen deler vi fortjenesten, som ellers kunne gå til et teleselskab Eksperter vedligeholder din signalforsyning Du er med i et fællesskab - et nærdemokrati Din ejendom stiger i værdi Du er tilkoblet et net med potentiale for mere o Billig Internet - siden februar 2002 og nu bliver endnu billigere o Billig telefoni kommer i 2006 o Andre interaktive løsninger bliver tilbudt i de kommende år Velkommen til nye medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til de nye medlemmer og til de som er tilflyttet Eriksminde. Eriksminde Fællesantenneforening er ejet af medlemmerne, og den valgte bestyrelse driver anlægget på vegne af medlemmerne. Til den almindelige drift af anlægget inkl. programmer opkræves kontingent, der vedtages på den årlige generalforsamling. Ved større opdateringer af anlægget opkræves ekstrakontingent til dækning af omkostningerne. Dette vedtages ligeledes på generalforsamlingen. Antenneanlægget er netop i efteråret 2005 opdateret / renoveret så det svarer til nutidens standard, og har en rummelighed til de kommende års udviklinger indenfor analog og digital TV og radio samt indenfor Internet og IP - telefoni Jeres egen antenneinstallation Foreningens investeringer i kabelnettet og i en moderne hovedstationen giver alle mulighed for at modtage gode signaler. Jeres stikledning og antenneinstallation har naturligvis stor betydning for at I kan bringe disse gode signaler til og fra radio- og TV - apparaterne samt til PC er og telefoner. Brug kun kvalitetskomponenter - HF - tætte stik og stikledninger. Det medfører at der bliver mindre støj som blander sig med signalerne. Betaling via PBS Kontingentet kan opkræves via PBS. Vil I sikre jer imod manglende betaling, rykkergebyrer og renter ved forsinket betaling så er tilmelding til PBS-betaling en god løsning. Kontingent Kontingent for perioden 1. januar til 30. juni forfalder til betaling 1. maj, og for perioden 1. juni til 31. december forfalder til betaling 1. november. Hvis I har spørgsmål i den anledning kontakt venligst foreningens kasserer Lene Sørensen på tlf eller e-post: Vedtægter Foreningens vedtægter kan læses på foreningens hjemmeside eller fås i kopi hos foreningens kasserer. Medlemsinformation marts 2006 side 18 af 20

19 Ved salg af ejendom Det er normalt og billigst at få køber til at overtage medlemskabet af antenneforeningen. Overdragelse af medlemskabet til den nye ejer er gratis. Periodisering af kontingentet sker normalt over refusionsopgørelse, som udarbejdes i forbindelse med hushandlen. Særligt vedr. kabelmodemer Efter 1. april 2006 kan der også være fordel at overdrage et evt. kabelmodem til den nye ejer, idet vedkommende kan komme billigere med på Internet. Alternativt kan kabelmodemet afleveres til antenneforeningen. Foreningen er medlem af FDA Foreningen er medlem af FDA Forenede Danske Antenneanlæg, der på en lang række områder varetager foreningens interesser, og tilbyder forskellige services til medlemsforeningerne. Bestyrelsens søger indflydelse ved at være repræsenteret i bestyrelsen for FDA Region 7 (Roskilde og Frederiksborg amter) og deltage i landsorganisationens landsmøde. Informationskanalen og hjemmesiden INFO-kanalen og hjemmesiden informerer om forhold af interesse for brug af foreningens anlæg. Gratis omtale på INFO-kanalen Foreninger kan gratis få omtalt deres virke på foreningens Infokanal maks. 1 side + evt. tekst TV. Kontakt redaktøren Svend Nielsen på tlf eller e-post Erhvervsannoncer på INFOkanalen Virksomheder som sælger til beboerne i Eriksminde kan gøre opmærksom på deres produkter og services ved en annonce på INFOkanalen. Meget rimelig pris for 1 år på INFO kanalen. Kontakt redaktøren Svend Nielsen på tlf eller e-post Skift af programpakke. Skift af programpakke kan ske ved hvert årsskifte. Bestilling af anden pakke skal ske senest 1. december. Blanket kan hentes på foreningens hjemmeside. Der er gebyr for pakkeskift. Generelle betingelser for brug af Internet, IP-telefoni og VisionDigital Internet og IP - telefoni fra NTVC og VisionDigital dekoder fra Canal Digital kræver medlemskab af foreningen og tilslutning til foreningens anlæg. Udmeldelse af fællesantenneforeningen medfører frakobling og dermed bortfald af adgangen til Internet og IP - telefoni og VisionDigital. Det er det enkelte medlems opgave i alle tilfælde selv at opsige abonnement på Internet og IP-telefoni hos NTVC og VisionDigital hos Canal Digital. NB: Endvidere henvises til NTVC s og Canal Digital s samhandelsbetingelser. Service på kabelnet og hovedstation foretages af NTVC Foreningen har aftale med NTVC om service på anlægget. Det betyder, at der i tilfælde af problemer med anlægget kan ske fejlmelding til NTVC på alle ugens 7 dage i tidsrummet kl på tlf Fejl på større dele af kabelnettet søges udbedret samme dag. Fejl hos de enkelte medlemmer udbedres i normal arbejdstid den følgende dag. Husk tilkald til fejl på egen stikledning / egen antenneinstallation er for egen regning. Derfor gennemgå vores vejledning om fejlmelding inden du tilkalder NTVC. Tilslutningsstanderen, der er foreningens ejendom, er snitfladen mellem foreningens kabelnet og det enkelte medlems tilslutningsledning / antenneinstallation. Det er kun foreningens servicefirma, der må foretage reparationer, frakoblinger og tilkoblinger i tilslutningsstanderne.. Internet og IP telefoni via kabelnettet leveres af NTVC Foreningen har aftale med NTVC om at levere Internet og IP - telefoni via antenneanlægget. Fejlmelding vedr. Internet og IP - telefoni sker til NTVC Kundeservice på tlf mandag til fredag mellem kl og VisionDigital leveres af Canal Digital Foreningens har aftale med Canal Digital om leverance af den digitale dekoder VisionDigital til foreningens medlemmer. Henvendelse sker direkte til deres kundeservice på tlf Medlemsinformation marts 2006 side 19 af 20

20 Sikkerhed & Internet Norman Sikkerhedspakke Norman sikkerhedspakke (Arrownets sikkerhedspakke) I samarbejde med Norman Data Defense Systems undersøger foreningen nu interessen for en Internet sikkerhed pakke til medlemmernes PC er, så de er beskyttet imod Virus og Spyware. For at vi kan få den bedste pris, er vi nødt til at komme med et ca. antal der er interesseret i disse løsninger. Vi er blevet tilbudt følgende pakker: Alle pakker giver mulighed for beskyttelse af op til 3 PC er pr. husstand. Norman Virus Control - NVC: - beskytter mod virus, orme, trojanere og andet skadeligt software. Et antivirus værktøj der sikre din computer mod skadeligt software, der prøver at inficere din computer. Real-time beskyttelse * Norman Sandbox til beskyttelse af nyt og ukendt skadeligt software * Internet opdatering af alle program komponenter Norman Internet Control - NIC: En personlig firewall som beskytter din PC mod angreb via Internettet. Forbindelsessikkerhed * Forældrekontrol til at bestemme når og hvor børn kan surfe på Internettet * Port scan detektion og blokering * Aktiv indholdskontrol Plus pakken: - beskyttelse mod spyware og adware. (tillæg til NVC og NIC) Et omfattende værktøj i kampen mod spyware og adware, der sikre dit privatliv * Real-time beskyttelse * On-Demand scanner * Pop-up blokering * Internet opdatering af definitionsfiler. Hvis bilen kører galt og der går 6 sekunder før din airbag udløses, vil du så føle dig sikker? Nej? Så tænker du, som os hos Norman. Se i øvrigt Norman s hjemmesige: og foreningens hjemmeside. Marker din interesse af afleverer kuponen til Kai Nielsen, Højager 12 du vil senere få et konkret tilbud at tage stilling til. Norman Virus Control 1 år 2 år 3 år Norman Virus Control Plus 1 år 2 år 3 år Norman Internet Control 1 år 2 år 3 år Norman Internet Control Plus 1 år 2 år 3 år Ja, jer har interesse i den afkrydsede Norman Sikkerhedspakke. Navn: Adresse: Mail: Telefon: Medlemsinformation marts 2006 side 20 af 20

Orientering Januar 2006

Orientering Januar 2006 Orientering Januar 2006 Indhold: Information fra bestyrelsen Indbydelse til informationsmøde den 1. februar 2006 Internet og telefoni Ny leverandør overtager den 1. april 2006 Hvad gør I, der i dag anvender

Læs mere

Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2008. Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser)

Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2008. Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser) Medlemsinformation Marts 2008 Greve, den 24. marts 2008 Indeholder: Information Dagsorden til generalforsamling 10. april 2008 Ad dagsordenens pkt. 3 Bemærkninger i forbindelse med forelæggelse af regnskab

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2004 indeholder

Medlemsinformation Marts 2004 indeholder Medlemsinformation Marts 2004 indeholder Indkaldelse til generalforsamling den 14. april 2004 kl. 19.30 Detailspecifikationer vedr. budget 2004 De seneste ændringer på anlægget Generel information om foreningens

Læs mere

Medlemsinformation April 2005 indeholder

Medlemsinformation April 2005 indeholder Medlemsinformation April 2005 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling mandag den 25. april 2005 kl. 19.30 Specifikationer vedr. budget 2005: Programafgifter Specifikationer vedr. budget

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

HOAF s generalforsamling 2011

HOAF s generalforsamling 2011 2. Formandens beretning for 2010 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2010 (udsendt) 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Fra bestyrelsen: 4a. Præcision af foreningens vedtægters 4 med tilføjelsen:

Læs mere

Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET

Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET TV Internet ERIKSMINDE MEDIENET er foreningens nye navn, og dermed signaleres at foreningen er parat til udfrodringerne i den digitale verden. Læs om de nye muligheder i 2015 - nogle er tidligere omtalt,

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Nyhedsbrev Marts 2014 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 22.-23. marts 2014. Foreningens generalforsamling afholdes onsdag den

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

ORDINÆR R GENERALFORSAMLING

ORDINÆR R GENERALFORSAMLING ORDINÆR R GENERALFORSAMLING Dagsorden 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere Generalforsamlingens indvarsling og lovlighed ORDINÆR R GENERALFORSAMLING Dagsorden 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 2.

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 24.-25. marts 2012. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug.

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug. Stejlhøj 23 DK-4400 Kalundborg Tel. +45 59 56 15 70 Fax +45 59 56 07 70 www.ka-net.dk E-mail: kontor@ka-net.dk Produktvalg hos. Hermed formular til produktvalg hos. TV pakkerne og internetabonnementerne

Læs mere

Orientering maj 2004

Orientering maj 2004 Orientering maj 2004 Referat af generalforsamlingen Onsdag den 14. april 2004 + Opdateret kanalnøgle + Bilag med særtilbud på Internettilslutning Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Eriksminde Antenneforening. Medlemsinformation juni 2007. Netop nu. På de følgende sider

Eriksminde Antenneforening. Medlemsinformation juni 2007. Netop nu. På de følgende sider Eriksminde Antenneforening Medlemsinformation juni 2007 På de følgende sider Information fra bestyrelsen - Pakke 3 vedtaget - Ny kanalnøgle - IP-telefoni - Nye terminer for pakkeskift - Bestyrelsens sammensætning

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013 Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 5 2 0 1 2 Programafstemning 2012 Resultat Nyt kanalmønster Ændringer og tilbud 2013 @ www.bredballe-antennelaug.dk 3-pakke løsningen bliver nu en realitet fra

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 26. APRIL 2007 Side 1 af 7 Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 Her følger referatet fra Tune Kabelnets Generalforsamling, afholdt torsdag den 26. april 2007 i Tune Menighedscenter

Læs mere

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Ordinær generalforsamling i Holme-Olstrup Forsamlingshus Stationsvej 55, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard den 27. marts 2011 - kl. 19.30 1 Indledning

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Orientering Juni 2005

Orientering Juni 2005 Orientering Juni 2005 Generel information og Referat af generalforsamlingen Mandag den 25. april 2005 Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening udsendes til alle husstande i Eriksmindekvarteret.

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Digitalt og analogt TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Denne medlemsinformation er udsendt til alle husstande i Eriksminde. Der kan findes mere information

Læs mere

Gældende pr. 12.06.2013

Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening HOAF Vi ses på www.hoaf.net Programoversigt for V og Radio Kanaler Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening Formand John Christiansen, Hyacintvej 8, 4684 Holmegaard

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Kære beboer 4040.dk er med ca. 600 tilslutninger den største antenneforening i Jyllinge, og din bolig er tilsluttet via mindst et multimediestik. Gennem dette stik

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug.

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug. Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1 Programafstemning Resultat gældende Primo 2012 www.bredballe-antennelaug.dk Det har desværre trukket lidt ud med at få resultatet af vor sidste programafstemning

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. 3) Aflæggelse af regnskab. 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Det har været et meget travlt år for bestyrelsen. Som vi nævnte på sidste generalforsamling, var vi på det tidspunkt allerede i fuld gang med forhandlingerne om en kommende leverandør

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011.

Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011. Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011. Formanden bød velkommen til den årlige generalforsamling, der var mødt 2o medlemmer, og en særlig velkomst til Niels Poulsen fra God Tone. Ad. 1: Dagsorden:

Læs mere

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1.

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1. Hvis du sidder og bliver irriteret over at have firkanter, streger, striber eller sne på en kanal, er det højst sandsynligt dit antennekabel og dine antennestik der er problemet. Alt for mange har stadig

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006 Ekstraordinær generalforsamling 14. december 2006 1 Bestyrelsens forventninger Gennemgang af dagsordenens punkter Afklaring af spørgsmål Diskussion Tilkendegivelse/anbefaling fra de fremmødte 2 Dagsorden

Læs mere

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god.

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god. 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Generalforsamling den 14. marts 2012. Generelt. Odder Antenneforening har igen i 2011 haft et godt år. Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 22. marts 2010 kl. 19,00

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 22. marts 2010 kl. 19,00 DIANALUND ANTENNEFORENING Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 22. marts 2010 kl. 19,00 1. Valg af dirigent Dagsorden: Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning. 2009 var for os tv-seere et skelsættende

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i Holbergskolens Multisal Referat 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning. Dianalund Antenneforenings

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 26. MAJ 2004, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer Formandens beretning for 2012 Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013 Kære medlemmer Efter at vi nu har etableret os med YouSee's programpakker, så skulle man måske mene, at der ikke kan være så

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 2 Ekstraordinær Generalforsamling Dato: Mandag, den 30/01-2012 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Vedtægtsændringer

Læs mere

Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat

Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat Side 1 af 13 Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat 1.1 Indledning Konkurrencestyrelsen startede den 1. april 2001 projektet om "Konkurrence på kabeltv- og satellittv-området". Formålet med

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2010 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 2. februar 2011

Bestyrelsens beretning vedrørende 2010 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 2. februar 2011 Bestyrelsens beretning vedrørende 2010 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 2. februar 2011 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

STENSTRUP ANTENNEFORENING

STENSTRUP ANTENNEFORENING VEDTÆGTER FOR STENSTRUP ANTENNEFORENING NAVN, HJEMSTED OG HJEMSTED. 1 Foreningens navn er Stenstrup Antenneforening, og dens hjemsted er 5771 Stenstrup. 2 Foreningens formål er at eje og drive et antenneanlæg,

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

Antenneforeningen Trekanten. Dagsorden til Bestyrelsesmøde

Antenneforeningen Trekanten. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Hermed følger foreløbig dagsorden til mødet. Kommenteret dagsorden. 1. Velkomst ved formanden - Afbud fra: - Særlig velkomst til: 2. Valg af Dirigent, Referent og Protokolfører 3. Orientering ved formand

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl. 20.50 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 5 September 2015

NYHEDSBREV nr. 5 September 2015 NYHEDSBREV nr. 5 September 2015 INDHOLD: INDLEDNING. PRISER PÅ TV-PAKKER. PAKKESKIFT OG ÅBNING/LUKNING. FEJL ELLER DÅRLIGT SIGNAL. ANALOGT TV FORSVINDER. DET NYE YOUSEE. FREMTIDENS TV. LIDT AF HVERT. INDLEDNING.

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899 DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 kl. 19,00 i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning.

Læs mere

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 1. Valg af dirigent og stemmetællere Bestyrelsen foreslog, Per Henning Jensen og han blev valgt. Stemmetællere: Tom Schilling, Gidan Larsen, Henrik Mørch

Læs mere

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 NAVN 1) Foreningens navn er Balle-Bredsten Antenneforening 2 FORMÅL 1) Foreningens formål

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015 Velkommen til Generalforsamling Kerteminde Antenneforening 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent (herunder

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Eriksminde Antenneforening Medlemsinformation Maj/juni 2010

Eriksminde Antenneforening Medlemsinformation Maj/juni 2010 Eriksminde Antenneforening Medlemsinformation Maj/juni 2010 Denne medlemsinformation indeholder: I skal tilmelde jer PBS igen se side 3 Kontingent for 2010 EA Internet nu også support mandag og torsdag

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 2008 23. APRIL 2008 Side 1 af 7

TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 2008 23. APRIL 2008 Side 1 af 7 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 2008 23. APRIL 2008 Side 1 af 7 Tune Kabelnet 2008 Forkortet internet-version. Det er ikke er tilladt at distribuere, kopiere, gengive eller på anden vis anvende (f.eks.

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

Waoo! frekvenslister til radio og TV

Waoo! frekvenslister til radio og TV Waoo! frekvenslister til radio og TV Analog og digital (DVB-T), version 1.00 Gældende pr. 11/1-2012 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse: Guide til kanalsøgning... 2 Analoge TV kanaler... 3 Lille TV pakke...

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Årsberetning 2011 2012 Digitalisering, ved generalforsamlingen 2011 omtalte vi vores arbejde med at indføre Boxers TV kanaler. Dette blev realiseret i november.

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN PROGRAMOVERSIGT INDLAGT! RESULTATET AF FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm,

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2011 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 7. marts 2012

Bestyrelsens beretning vedrørende 2011 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 7. marts 2012 Bestyrelsens beretning vedrørende 2011 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 7. marts 2012 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også komme

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MAJ / JUNI 2011

ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MAJ / JUNI 2011 ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MAJ / JUNI 2011 Omdeles til alle husstande i Eriksmindekvarteret. Indeholder referat fra generelforsamling 11. april 2011, de ændrede vedtægter samt bestyrelsen efter generalforsamlingen

Læs mere