Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsinformation Marts 2006 indeholder"

Transkript

1 Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i Revideret regnskab for 2005 og budgetforslag for 2006 Siden sidste generalforsamling i april 2005 Frem til næste generalforsamling i marts / april 2007 Internet, NTVC overtager 1. april 2006 Internet, nye der vil have Internet hurtigst muligt efter 1. april 2006 Tidsplan for konvertering fra Arrownet til NTVC Telefoni/VoIP, ny mulighed efter 1. april 2006 Generel information Sikkerhed & Internet, Norman sikkerhedspakke o o o Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling Jeg / vi giver hermed fuldmagt til Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser) Navn: Adresse Som vil stemme på mine / vores vegne på generalforsamlingen den 5. april Dato: Underskrift: Medlemsinformation marts 2006 side 1 af 20

2 Medlemsinformation marts 2006 side 2 af 20

3 Ordinær generalforsamling Onsdag den 5. april 2006 kl Greve Borgerhus, Greveager, 2670 Greve Greve, den 15. marts 2006 Fællesantenneforeningens ordinære generalforsamling har ifølge vedtægternes 10 følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2005 til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen: Budget for 2006 og fastsættelse af kontingent for 2006, Forslag om Viasat Sport, forslag om Disney Channel, forslag om gennemgang af programfladen samt forsalg om programudvalg. 5. Forslag fra medlemmerne: Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6.1. Valg af kasserer. Lene Sørensen er på valg. Er villig til genvalg 6.2. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Henrik Hobel, Ove B. Nielsen og Benny Olofsen. Alle er villige til genvalg 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Nuværende er Niels Mejdahl, Rachied Bouziyane og Helle Holm 8. Valg af 2 revisorer. Nuværende er Jens Holm og Lasse Svensson, Reg. Revisor. Begge er villige til genvalg samt 2 revisorsuppleanter. Nuværende er Otto Pedersen og bestyrelsen har fuldmagt til at finde suppleant for Statsaut./ Reg. Revisor. 9. Eventuelt Med venlig hilsen Bestyrelsen Medlemsinformation marts 2006 side 3 af 20

4 Ad pkt. 2: Regnskab for 2005 Uddrag af regnskabet vedrørende opdateringen / renoveringen af kabelnettet Der blev i november 2005 opkrævet et ekstrakontingent på kr. til opdatering / renovering af kabelnettet. Udgifterne vedrørende opdateringen / renoveringen er regnskabsmæssig placeret på forskellige konti. Nedenfor gives en samlet opstilling af de omkostninger, der ud fra bestyrelsens bedste vurdering, kan henføres til renoveringen inkl. plads til bl.a. opdeling i programpakker. Tekst Indtægter Udgifter Ekstrakontingent Entreprisekontrakt Ekstraudgifter udover kontrakt Ombygning af hovedstation Ekstra medlemsudsendelser m.v Ekstra gebyrer I alt Der arbejdes videre med opdateringen/renoveringen. Bestyrelsen har arbejdet videre med en opdeling af kabelnettet i minimum 4 øer (områder). Det vil være en betydelig fordel for såvel TV som Internet at få opdelingen gennemført. Det kan oplyses at der er 3 øer nu, men der er en meget stor forskel i størrelsen af de enkelte øer. Udgifterne til en sådan opdeling i minimum 4 øer, inkl. nedlægning af tomme rør til senere træk af fiber, er i størrelsesordenen kr. Arbejdet er sat i gang og forventes gennemført i marts måned. Der vil blive noget gravearbejder i rabatterne på dele af Eriksmindevej. Finansieres af foreningens formue. Ad pkt. 4: Forslag fra bestyrelsen Budget og kontingent for 2006 Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at det vedlagte budget for 2006 godkendes, og kontingentet inkl. programafgifter, Copydan- og KODA-afgifter samt moms som konsekvens deraf fastsættes til 880,- kr. inkl. moms for Grundpakken og 2.280,- kr. inkl. moms for Fuld pakke. Kontingentet dækker kalenderåret 2006 og opkræves med halvdelen dækkende første halvår den 1. maj 2005 og med halvdelen dækkende andet halvår den 1. november måned Bestyrelsens bemærkninger i forbindelse med de kommende års budgetter a. Prisen for pakkeskift er fastsat ud fra erfaringer fra andre antenneforeninger. Det er bestyrelsens mål at prisen for pakkeskift efterhånden skal hvile i sig selv, dvs. udgifter = indtægter. Bestyrelsen vil derfor tilpasse afgiften i takt med der opnås de nødvendige erfaringer med den gennemsnitlige pris for pakkeskift hos os. b. Internetregnskabet vil over en årrække hvile i sig selv. Der er foretaget startinvesteringer i indeværende år på ca kr. Der er løbende lejeindtægter på ca kr. Medlemsinformation marts 2006 side 4 af 20

5 stigende til ca kr. over årene. Der vil være balance indenfor ca. 5 år. På sidste års generalforsamling oplyste bestyrelsen, at der ville være balance indenfor 3-4 år. Pga. leverandørskift og medlemsønsker om vedr. konverteringsgebyr er det rykket godt og vel et år. c. Foreningen har hævet den indgående aftale med Digginet ultimo januar Sagens videre forløb er overdraget til FDA. Det er bestyrelsens forventning, at der ikke vil komme erstatningskrav fra Digginet. Såfremt dette mod forventning skulle fremkomme har foreningen forbeholdt sig ret til at fremsende krav om erstatning af egne merudgifter. Foreningens merudgifter er for nærværende ikke opgjort Forslag om Viasat Sport Der er gentagne gange efterlyst Viasat Sport kanalerne. Der er i alt 3 sportskanaler, der kan sendes til en samlet pris på 5,95 kr. + moms. Det giver en årlig pris på 89,25 kr. inkl. moms. Udgifter til udstyr til hovedstationen vil andrage ca kr. Bestyrelsen vil foreslå, at de 3 Viasat Sport kanaler placeres i Fuld pakke, og at programudgifterne i 2006 og etableringsudgifterne afholdes af formuen. Se i øvrigt punkt Forslag om Disney Channel I forbindelse med efterårets vejledende afstemning var der flere medlemmer som udtrykte interesse for Disney Channel. Disney Channel koster 7,95 kr. + moms. Det giver en årlig pris på 119,25 kr. inkl. moms. Bestyrelsen henviser til punkt Gennemgang af programfladen Bestyrelsen foreslår, at der i efteråret 2006 eller foråret 2007 gennemføres en vejledende brugerafstemning om programfladen (betalingsprogrammer) i Fuld pakke. Baggrunden for forslaget er at der de senere år er kommet en række danske TV kanaler, og der er måske flere på vej samt at der indenfor enkelte temaer (sport, nyheder, børn m.v.) efterhånden er flere valgmuligheder. 4.5 Forslag om programudvalg Der foreslås nedsættelse af et ad hoc programudvalg på op til 3 medlemmer blandt interesserede medlemmer samt op til 3 repræsentanter fra bestyrelsen til at forberede, gennemføre og opgøre den vejledende brugerafstemning. Bestyrelsen Formand Kai Nielsen Højager Næstformand Svend Nielsen Belsager Kasserer Lene Sørensen Bondager Sekretær Poul-Rene Sustmann Stolpeager Bestyrelsesmedlem Benny Olofsen Højager Ove B. Nielsen Bredager Henrik Hobel Knoldager Medlemsinformation marts 2006 side 5 af 20

6 Budgetspecifikation: Programudgifter i 2006 Kanal ell. Gruppe for 2006 Copydan/år KODA/år Prg-lev./mdl. Prg-lev./år Total/år Pakke/år 1-3 TV 67,13 67, TV 44,58 44, TV 51,94 51, TV 9,10 9,10 0,00 0,00 0,00 0,00 6 radiokanaler 11,40 11,40 0,00 0,00 Infokanal 1,00 1,00 GRUNDPAKKE 185,15 185,15 190, TV 22,75 22,75 TV2 Zulu (CD) 4,55 9,00 108,00 112,55 Kanal 5 (CD) 4,55 9,95 119,40 123,95 TV3 (Viasat) 4,55 16,67 200,04 204,59 TV3+ (Viasat) 4,55 9,55 114,60 119,15 Eurosport (CD) 1,76 5,75 69,00 70,76 CNN (CD) 1,76 2,75 33,00 34,76 MTV (CD) 2,44 4,00 48,00 50,44 Cartoon Network (*CD) 4,55 4,55 TCM (*CD) 2,44 3,25 39,00 41,44 CNBC (**CD) 1,76 1,76 Nat. Geographic (**CD) 2,44 3,00 36,00 38,44 BBC Prime (CD) 1,76 4,00 48,00 49,76 Euronews (FDA) 0,38 1,20 14,40 14,78 DK4 (CD) 4,55 6,95 83,40 87,95 Discovery Channel (CD) 3,95 47,40 47,40 Animal Planet (CD) 3,10 37,20 37,20 TV2 Charlie (CD) 4,55 6,95 83,40 87,95 TV2 Film (CD) 4,55 5,00 60,00 64,55 Særlig aftale -6,33-75,96-75, , ,77 25% moms 266,22 266,22 TILLÆG for FULD PAKKE 59,15 14, , ,99 FULD PAKKE 244,30 14, , , ,00 Medlemsinformation marts 2006 side 6 af 20

7 Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006 Honorarer Nedenstående beløb er indeholdt i bestyrelsens forslag til budget for Der er sket en regulering på ca. 3 pct. Udbetalingen sker bagud. Modtagere af honorarer Formanden Kasserer Sekretær Redaktør af Infokanal I alt for året Forsikringer Type af forsikring / serviceaftaler (ekskl. moms) Bestyrelsesansvarsforsikring 575,00 575,00 575,00 575,00 Løsøreforsikring 600,00 800,00 800,00 800,00 Arbejdsmarkedets erhvervssygdomsforsikring for bestyrelsesmedlemmer og evt. ansatte (AES) Anlægsforsikring inkl. i serviceaftale via FDA via FDA via FDA via FDA Serviceaftale for klimaanlæg 885,00 885,00 885, ,00 Serviceaftale vedr. Infokanal 2.700, , , ,00 Medlemsinformation marts 2006 side 7 af 20

8 Medlemsinformation marts 2006 side 8 af 20

9 Medlemsinformation marts 2006 side 9 af 20

10 Medlemsinformation marts 2006 side 10 af 20

11 Medlemsinformation marts 2006 side 11 af 20

12 Siden sidste generalforsamling i april 2005 Bestyrelsen har i 2005 koncentreret indsatsen på gennemførelse af beslutningerne på generalforsamlingen i 2005, fortsat indsamling af viden om de mange nye tiltag der er på TV- og radioområdet netop nu samt udviklingen på Internet og IP - telefoni området. Opdatering af kabelnet til 860 MHz o Aftale med Nordic TV Communication (NTVC) Gennemført i efteråret 2005 og videreføres i o Bedre kvalitet for alle/ mere råderum til fremtidens krav Digitalt TV og radio HDTV Opdeling i programpakker o Grundpakke med 14 tv-kanaler o Fuld pakke med 35 tv-kanaler Klar til det danske digital sendenet Nyt servicefirma o NTVC overtog service medio august 2005 o Aftalen med Dansk Kabel TV afviklet Digital dekoder til supplerende programkøb o Aftale med Canal Digital om VisionDigital o Afviklet aftale med TDC Kabel TV om Selector Aftale om Internet & IP-telefoni o Indgåelse og afvikling af aftale med Digginet o Indgåelse af aftale med NTVC o Afvikling af aftale med Arrownet Tilmeldt det nye LedningsEjerRegister LER FDA s landsmøde, udstilling, seminarer og bestyrelse i region 7 Løbende kontakt med leverandører og antenneforeninger Medlemsinformation marts 2006 side 12 af 20

13 Frem til næste generalforsamling i 2007 Bestyrelsen vil i det kommende år koncentrere indsatsen om gennemførelse af nedenstående opgaver samt naturligvis gennemføre de beslutninger dette års generalforsamling vedtager. Hertil kommer fortsat indsamling af viden om de mange nye tiltag der er på TV- og radioområdet samt udviklingen på Internet og IP - telefoni området. Fortsætte renovering / opdatering af kabelnet o Opdeling af kabelnettet i minimum 4 øer Ny leverandør af Internet og telefoni/voip o Indføre aftalen med NTVC Internet Telefoni / VoIP o Afvikle aftalen med Arrownet Det danske digitale sendenet, som starter den 1. april 2006 DR1, DR2 og TV2 udsendes i digital form o Set-top-boks eller TV med digital tuner o DR1, DR2 og TV2 udsendes fortsat som analoge signaler Lokal konvertering af DR2 fra digital til analog DAB Radio DAB Radio på nettet o Medlemmer må købe DAB Adapter eller DAB Radio TV2 Øst / Region Sjælland Det svenske analoge sendenet lukker ultimo 2006 for svensk TV1-TV2-TV4. o Det svenske digitale sendenet (hvis muligt), eller o satellit modtagelse HDTV (forsøg) Medlemsinformation marts 2006 side 13 af 20

14 Internet NTVC overtager 1. april 2006 Hvad gør I, der i dag anvender Arrownet-løsningen I skal have et nyt kabelmodem det er en ændring siden Informationsmødet 1. februar. Det skyldes foreningen havde fået forkerte informationer fra Arrownet. Det nye kabelmodem er jeres ejendom den 1. april Jeres aftale med Arrownet er automatisk opsagt til ophør pr. 31. marts Hvis I ikke allerede har indsendt blanket vedr. flytningen til NTVC skal det gøres nu: Spørgsmål og svar I skal udfylde og indsende Flytteblanket (var med i medlemsorienteringen i januar 2006) til Antenneforeningen. Blanketten kan hentes på foreningens hjemmeside. Mange har allerede gjort det, men der mangler de sidste. I modtager derefter password til mailadresserne fra NTVC ultimo marts 2006 eller snarest derefter. Regninger på abonnement vil fremover komme fra NTVC, og husk at tilmelde den nye aftale til PBS. Hvad så med kabelmodemet I har fået fra Arrownet Kabelmodemet er Arrownet s ejendom. Det skal returneres til Arrownet Hvad så med det nye kabelmodemet når jeg flytter efter 1. april 2006? Kabelmodemet er din ejendom. Du kan f.eks. aftale at det overtages af den nye ejer af huset eller aflevere det til antenneforeningen. Får den nye ejer fordele ved at overtage kabelmodemet? Den nye ejer skal kun betale en engangsafgift på 250 kr. til NTVC for at komme på Internet. Dertil kommer de løbende månedlige afgifter afhængig af den hastighed som vedkommende vælger. Hvornår skal jeg skifte fra nuværende til det nye kabelmodem? Mandag den 27. marts 2006 skal det nuværende kabelmodem fra Arrownet fjernes, og det nye Motorola SB5101E skal sættes op. Skal Arrownet have det nuværende kabelmodem retur? Ja Medlemsinformation marts 2006 side 14 af 20

15 Internet Nye der vil have Internet hurtigst muligt efter 1. april 2006 Hvad gør I, som ikke er på Arrownet-løsningen og som gerne vil have Internet via foreningens kabelnet efter 1. april 2006 Hvad skal I gøre nu: Der skal betales et oprettelsesgebyr på ca. 750,- kr. inkl. moms til NTVC. Prisen inkluderer bl.a. leverance af et nyt kabelmodem, som er jeres ejendom. Dertil kan komme udgifter til tilpasning af husets antenneinstallation. OBS: Hvis man har et kabelmodem, der kan køre Eurodocsis 2.0 standarden allerede, vil der kun blive tale om en engangsgebyr på 250 kr. til NTVC. Udfylde og indsend Bestillingsblanket direkte til NTVC. Blanketten kan hentes på foreningens hjemmeside. Derpå modtager I kabelmodem og password til mailadresserne fra NTVC. I skal have jeres antenneinstallation gjort klar (og det er for egen regning) - enten en professionel løsning til 795,- kr. inkl. moms fra NTVC eller en gør-det-selv løsning (se vejledning på Tilbud fra NTVC TV communication tlf OBS: Tilbud gælder iflg. foreningens informationer hele 1. halvår Ellers spørg når I bestiller. 1. Gennemmåling af antenneinstallation og evt. justering af bestående antenneforstærker, samt evt. rådgivning for udbedring af installationen kr. 250,00 inkl. moms 2. Udskiftning af bestående antenneforstærker samtidig med gennemmåling af antenneinstallation kr. 750,00 inkl. moms 3. Gennemgang af installation og montering af datafilter med ledning til kabelmodem (Internet og IP telefoni) eller udskiftning af stikdåse til en med dataudgang kr. 795,- inkl. moms. Medlemsinformation marts 2006 side 15 af 20

16 Tidsplan for konvertering fra Arrownet til NTVC Konverteringen planlægges til ugen mandag 27. fredag 31. marts I ovennævnte uge kan forekomme periodevise afbrydelser af TV og Internet, specielt mandag 27. og tirsdag 28. kan forekomme længere afbrydelser. Søndag den 26. marts 2006 o Inden I går i seng henter i de sidste hos Arrownet. o Arrownets kabelmodem slukkes og kobles fra Mandag den 27. marts 2006 kl (nat mellem søndag og mandag) o Konverteringen starter Mandag den 27. marts o Det nye kabelmodem kobles til og tændes. o Der vil foregå justeringer i kabelnettet hele dagen. Større afbrydelser i TV og Internet må forventes o Eriksminde.dk flyttes hos DK-Hostmaster (forhåbentlig). o Forvent ikke denne dag. Tirsdag den 28. marts 2006 o Der vil foregå justeringer i kabelnettet hele dagen. Mindre afbrydelser i TV og Internet må forventes. o Forhåbentlig er der igen. Onsdag den 29. marts fredag 31. marts 2006 o Normale tilstande begynder at vende tilbage på TV og Internet. Infokanalen og hjemmesiden vil være ude af drift samtidig med konverteringen foregår, men der vil blive et telefonnummer som kan give status på konverteringen. Dette vil senere blive oplyst på hjemmesiden og Infokanalen. Noter det til brug i ovennævnte uge. Medlemsinformation marts 2006 side 16 af 20

17 Telefoni / VoIP ny mulighed efter 1.april 2006 Hvad skal I gøre for at bruge IP - telefoni Have Internet via foreningens kabelnet (så er jeres antenneinstallation også klar til IP telefoni). Sikre at der er en mobiltelefon i husstanden til nødsituationer. Foreningen udsender detaljerede informationer senest i maj måned om den nye løsning. Det er prioriteret at få konverteret til ny Internetleverandør og stabilitet på nettet inden telefoni / VoIP introduceres. Sådan gør du: Information herom fremsendes senere som nævnt ovenfor. Spørgsmål og svar Hvorfor skal vi have en mobiltelefon? Telefoni løsningen vil ikke fungere under strømafbrydelser hjemme hos jer eller i foreningens kabelnet. Derfor mener vi at det er nødvendigt at I har en mobiltelefon til nødsituationer. Kan vi bruge alarmer via IP-telefoni? Det vil vi ikke anbefale pt. Der findes mulighed for at køre alarmerne via mobilnettet (GSM) og de vil ikke blive påvirket af overgang til telefoni /VoIP. Kan jeg benytte min nuværende telefon til IP-telefoni? Ja, under forudsætning af, at det er en trykknaptelefon. Telefoner med drejeskive kan ikke anvendes. Skal min Computer være tændt for at jeg kan bruge IP-telefonen? Nej, din Computer behøver ikke at være tændt. Jeg har hemmeligt telefonnummer, kan jeg fortsætte med det? Ja, du kan forsat have hemmeligt nummer. Kommer jeg fortsat til at stå i telefonbogen? Ja, med mindre du bestiller hemmeligt nummer. Kommer nummeroplysningen til at kende mit telefonnummer? Ja, hvis du ikke har ønsket hemmeligt nummer. Medlemsinformation marts 2006 side 17 af 20

18 Generel information Gode grunde til at være tilsluttet vores fællesantenne: Et hus uden antenner og paraboler er et kønnere hus Problemer med antenner og paraboler i stormvejr og stormskader minimeres Slut med at fryse ved antenne og parabol fordi der lige skal ordnes noget Sammen deler vi stordriftsfordelen i udstyr, vedligehold og licens Du sparer forsikring, vedligehold og opdatering af eget modtagerudstyr Sammen deler vi fortjenesten, som ellers kunne gå til et teleselskab Eksperter vedligeholder din signalforsyning Du er med i et fællesskab - et nærdemokrati Din ejendom stiger i værdi Du er tilkoblet et net med potentiale for mere o Billig Internet - siden februar 2002 og nu bliver endnu billigere o Billig telefoni kommer i 2006 o Andre interaktive løsninger bliver tilbudt i de kommende år Velkommen til nye medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til de nye medlemmer og til de som er tilflyttet Eriksminde. Eriksminde Fællesantenneforening er ejet af medlemmerne, og den valgte bestyrelse driver anlægget på vegne af medlemmerne. Til den almindelige drift af anlægget inkl. programmer opkræves kontingent, der vedtages på den årlige generalforsamling. Ved større opdateringer af anlægget opkræves ekstrakontingent til dækning af omkostningerne. Dette vedtages ligeledes på generalforsamlingen. Antenneanlægget er netop i efteråret 2005 opdateret / renoveret så det svarer til nutidens standard, og har en rummelighed til de kommende års udviklinger indenfor analog og digital TV og radio samt indenfor Internet og IP - telefoni Jeres egen antenneinstallation Foreningens investeringer i kabelnettet og i en moderne hovedstationen giver alle mulighed for at modtage gode signaler. Jeres stikledning og antenneinstallation har naturligvis stor betydning for at I kan bringe disse gode signaler til og fra radio- og TV - apparaterne samt til PC er og telefoner. Brug kun kvalitetskomponenter - HF - tætte stik og stikledninger. Det medfører at der bliver mindre støj som blander sig med signalerne. Betaling via PBS Kontingentet kan opkræves via PBS. Vil I sikre jer imod manglende betaling, rykkergebyrer og renter ved forsinket betaling så er tilmelding til PBS-betaling en god løsning. Kontingent Kontingent for perioden 1. januar til 30. juni forfalder til betaling 1. maj, og for perioden 1. juni til 31. december forfalder til betaling 1. november. Hvis I har spørgsmål i den anledning kontakt venligst foreningens kasserer Lene Sørensen på tlf eller e-post: Vedtægter Foreningens vedtægter kan læses på foreningens hjemmeside eller fås i kopi hos foreningens kasserer. Medlemsinformation marts 2006 side 18 af 20

19 Ved salg af ejendom Det er normalt og billigst at få køber til at overtage medlemskabet af antenneforeningen. Overdragelse af medlemskabet til den nye ejer er gratis. Periodisering af kontingentet sker normalt over refusionsopgørelse, som udarbejdes i forbindelse med hushandlen. Særligt vedr. kabelmodemer Efter 1. april 2006 kan der også være fordel at overdrage et evt. kabelmodem til den nye ejer, idet vedkommende kan komme billigere med på Internet. Alternativt kan kabelmodemet afleveres til antenneforeningen. Foreningen er medlem af FDA Foreningen er medlem af FDA Forenede Danske Antenneanlæg, der på en lang række områder varetager foreningens interesser, og tilbyder forskellige services til medlemsforeningerne. Bestyrelsens søger indflydelse ved at være repræsenteret i bestyrelsen for FDA Region 7 (Roskilde og Frederiksborg amter) og deltage i landsorganisationens landsmøde. Informationskanalen og hjemmesiden INFO-kanalen og hjemmesiden informerer om forhold af interesse for brug af foreningens anlæg. Gratis omtale på INFO-kanalen Foreninger kan gratis få omtalt deres virke på foreningens Infokanal maks. 1 side + evt. tekst TV. Kontakt redaktøren Svend Nielsen på tlf eller e-post Erhvervsannoncer på INFOkanalen Virksomheder som sælger til beboerne i Eriksminde kan gøre opmærksom på deres produkter og services ved en annonce på INFOkanalen. Meget rimelig pris for 1 år på INFO kanalen. Kontakt redaktøren Svend Nielsen på tlf eller e-post Skift af programpakke. Skift af programpakke kan ske ved hvert årsskifte. Bestilling af anden pakke skal ske senest 1. december. Blanket kan hentes på foreningens hjemmeside. Der er gebyr for pakkeskift. Generelle betingelser for brug af Internet, IP-telefoni og VisionDigital Internet og IP - telefoni fra NTVC og VisionDigital dekoder fra Canal Digital kræver medlemskab af foreningen og tilslutning til foreningens anlæg. Udmeldelse af fællesantenneforeningen medfører frakobling og dermed bortfald af adgangen til Internet og IP - telefoni og VisionDigital. Det er det enkelte medlems opgave i alle tilfælde selv at opsige abonnement på Internet og IP-telefoni hos NTVC og VisionDigital hos Canal Digital. NB: Endvidere henvises til NTVC s og Canal Digital s samhandelsbetingelser. Service på kabelnet og hovedstation foretages af NTVC Foreningen har aftale med NTVC om service på anlægget. Det betyder, at der i tilfælde af problemer med anlægget kan ske fejlmelding til NTVC på alle ugens 7 dage i tidsrummet kl på tlf Fejl på større dele af kabelnettet søges udbedret samme dag. Fejl hos de enkelte medlemmer udbedres i normal arbejdstid den følgende dag. Husk tilkald til fejl på egen stikledning / egen antenneinstallation er for egen regning. Derfor gennemgå vores vejledning om fejlmelding inden du tilkalder NTVC. Tilslutningsstanderen, der er foreningens ejendom, er snitfladen mellem foreningens kabelnet og det enkelte medlems tilslutningsledning / antenneinstallation. Det er kun foreningens servicefirma, der må foretage reparationer, frakoblinger og tilkoblinger i tilslutningsstanderne.. Internet og IP telefoni via kabelnettet leveres af NTVC Foreningen har aftale med NTVC om at levere Internet og IP - telefoni via antenneanlægget. Fejlmelding vedr. Internet og IP - telefoni sker til NTVC Kundeservice på tlf mandag til fredag mellem kl og VisionDigital leveres af Canal Digital Foreningens har aftale med Canal Digital om leverance af den digitale dekoder VisionDigital til foreningens medlemmer. Henvendelse sker direkte til deres kundeservice på tlf Medlemsinformation marts 2006 side 19 af 20

20 Sikkerhed & Internet Norman Sikkerhedspakke Norman sikkerhedspakke (Arrownets sikkerhedspakke) I samarbejde med Norman Data Defense Systems undersøger foreningen nu interessen for en Internet sikkerhed pakke til medlemmernes PC er, så de er beskyttet imod Virus og Spyware. For at vi kan få den bedste pris, er vi nødt til at komme med et ca. antal der er interesseret i disse løsninger. Vi er blevet tilbudt følgende pakker: Alle pakker giver mulighed for beskyttelse af op til 3 PC er pr. husstand. Norman Virus Control - NVC: - beskytter mod virus, orme, trojanere og andet skadeligt software. Et antivirus værktøj der sikre din computer mod skadeligt software, der prøver at inficere din computer. Real-time beskyttelse * Norman Sandbox til beskyttelse af nyt og ukendt skadeligt software * Internet opdatering af alle program komponenter Norman Internet Control - NIC: En personlig firewall som beskytter din PC mod angreb via Internettet. Forbindelsessikkerhed * Forældrekontrol til at bestemme når og hvor børn kan surfe på Internettet * Port scan detektion og blokering * Aktiv indholdskontrol Plus pakken: - beskyttelse mod spyware og adware. (tillæg til NVC og NIC) Et omfattende værktøj i kampen mod spyware og adware, der sikre dit privatliv * Real-time beskyttelse * On-Demand scanner * Pop-up blokering * Internet opdatering af definitionsfiler. Hvis bilen kører galt og der går 6 sekunder før din airbag udløses, vil du så føle dig sikker? Nej? Så tænker du, som os hos Norman. Se i øvrigt Norman s hjemmesige: og foreningens hjemmeside. Marker din interesse af afleverer kuponen til Kai Nielsen, Højager 12 du vil senere få et konkret tilbud at tage stilling til. Norman Virus Control 1 år 2 år 3 år Norman Virus Control Plus 1 år 2 år 3 år Norman Internet Control 1 år 2 år 3 år Norman Internet Control Plus 1 år 2 år 3 år Ja, jer har interesse i den afkrydsede Norman Sikkerhedspakke. Navn: Adresse: Mail: Telefon: Medlemsinformation marts 2006 side 20 af 20

Orientering Januar 2006

Orientering Januar 2006 Orientering Januar 2006 Indhold: Information fra bestyrelsen Indbydelse til informationsmøde den 1. februar 2006 Internet og telefoni Ny leverandør overtager den 1. april 2006 Hvad gør I, der i dag anvender

Læs mere

Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2008. Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser)

Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2008. Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser) Medlemsinformation Marts 2008 Greve, den 24. marts 2008 Indeholder: Information Dagsorden til generalforsamling 10. april 2008 Ad dagsordenens pkt. 3 Bemærkninger i forbindelse med forelæggelse af regnskab

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal Eriksminde Antenneforening den 24. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2004 indeholder

Medlemsinformation Marts 2004 indeholder Medlemsinformation Marts 2004 indeholder Indkaldelse til generalforsamling den 14. april 2004 kl. 19.30 Detailspecifikationer vedr. budget 2004 De seneste ændringer på anlægget Generel information om foreningens

Læs mere

HOAF s generalforsamling 2011

HOAF s generalforsamling 2011 2. Formandens beretning for 2010 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2010 (udsendt) 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Fra bestyrelsen: 4a. Præcision af foreningens vedtægters 4 med tilføjelsen:

Læs mere

Medlemsinformation April 2005 indeholder

Medlemsinformation April 2005 indeholder Medlemsinformation April 2005 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling mandag den 25. april 2005 kl. 19.30 Specifikationer vedr. budget 2005: Programafgifter Specifikationer vedr. budget

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET

Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET TV Internet ERIKSMINDE MEDIENET er foreningens nye navn, og dermed signaleres at foreningen er parat til udfrodringerne i den digitale verden. Læs om de nye muligheder i 2015 - nogle er tidligere omtalt,

Læs mere

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Mandag den 6. marts, 2006 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Nyhedsbrev Marts 2014 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 22.-23. marts 2014. Foreningens generalforsamling afholdes onsdag den

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Nyhedsbrev den 12. oktober 2012 Vigtig information om internetløsningen fra antenneforeningen Nye samarbejdspartnere på internetløsningen fra 20. november 2012 Informationsmøde

Læs mere

ORDINÆR R GENERALFORSAMLING

ORDINÆR R GENERALFORSAMLING ORDINÆR R GENERALFORSAMLING Dagsorden 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere Generalforsamlingens indvarsling og lovlighed ORDINÆR R GENERALFORSAMLING Dagsorden 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 2.

Læs mere

Nyhedsbrev april 2013

Nyhedsbrev april 2013 Nyhedsbrev april 2013 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 4.-6. april 2013. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes mandag

Læs mere

Velkommen til 4040.dk

Velkommen til 4040.dk Velkommen til 4040.dk Kære beboer 4040.dk er Jyllinges største antenneforening med over 600 tilslutninger, og vi sikrer dig både lavere Tv-pakkepriser og en række fleksible valgmuligheder. Din bolig er

Læs mere

Problemerne i den forbindelse, kan risikere at ramme mange hundrede tusinde installationer i Danmark.

Problemerne i den forbindelse, kan risikere at ramme mange hundrede tusinde installationer i Danmark. FENSMARK ANTENNEFORENING V/formand Henning Dueholm Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Tlf. 55 50 55 85 hverdage 8 00-16 00 Hjemmeside: http://www.fensmarknet.dk E-mail: fa@fensmarknet.dk Fensmark Antenneforenings

Læs mere

Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling Torsdag d. 22. februar 2007 kl. 19.30 i Kulturhuset, Flodvej

Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling Torsdag d. 22. februar 2007 kl. 19.30 i Kulturhuset, Flodvej Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling Torsdag d. 22. februar 2007 kl. 19.30 i Kulturhuset, Flodvej Dagsorden ifølge vedtægterne 8. Dagsorden For den ordinære generalforsamling gælder mindst

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning.

Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning. Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning. Året 2011 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. 2011 var året hvor slukningen af analoge kanaler fortsatte fra sidste år, og

Læs mere

mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Himmelev-Veddelev Boldklubs klublokale, Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde (bag ved Himmelevhallen)

mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Himmelev-Veddelev Boldklubs klublokale, Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde (bag ved Himmelevhallen) Bestyrelse 2012 Hans Jørgen Brandt, Tranevej 17, 46 36 72 96, formand Thomas Baunsgaard, Skomagerkrogen 13, 46 36 57 80, kasserer John Halkjær Christensen, Tranevej 14, 45 88 83 18 Jørgen Thomsen, Kirsebærhaven

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug.

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug. Stejlhøj 23 DK-4400 Kalundborg Tel. +45 59 56 15 70 Fax +45 59 56 07 70 www.ka-net.dk E-mail: kontor@ka-net.dk Produktvalg hos. Hermed formular til produktvalg hos. TV pakkerne og internetabonnementerne

Læs mere

Medlemsinformation maj 2006

Medlemsinformation maj 2006 Medlemsinformation maj 2006 Indhold: Foreningens vision: Hjemme hos jer i 2006 2009 Eriksminde Fællesantenneanlæg Sammenligning af priser Revideret kanalnøgle (vedlagt som separat bilag) Deltagere til

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen.

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen. Der var fremmødt 72 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 9 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Dagsorden til generalforsamling. Regnskab 2009. Svar på spørgsmål fra skemaerne.

Dagsorden til generalforsamling. Regnskab 2009. Svar på spørgsmål fra skemaerne. Eriksminde Antenneforening den 25. marts 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 12. april 2010 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal Denne medlemsinformation indeholder: Dagsorden til generalforsamling

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 24.-25. marts 2012. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information.

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information. Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Velkomst. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information.

Læs mere

Svebølle Antenneforening

Svebølle Antenneforening Svebølle Antenneforening Hjemmeside: www.svantenne.dk email:svantenne@mail.dk tlf.: 5929 31 12 Bestyrelsens beretning 2007-08 Status for Svebølle Antenneforening. 860 (+7) medlemmer. Årets resultat blev

Læs mere

CANAL DIGITAL FAMILY MIX. - Nu kan du selv vælge, hvad du vil se

CANAL DIGITAL FAMILY MIX. - Nu kan du selv vælge, hvad du vil se CANAL DIGITAL FAMILY MIX - Nu kan du selv vælge, hvad du vil se 1 FAMILY MIX tv, internet og telefoni Du har nu en enestående chance for at få digitalt tv og selv bestemme, hvilke tvkanaler, du vil se.

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Velkomst Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Generalforsamlingen - Februar 2014

Generalforsamlingen - Februar 2014 Generalforsamlingen - Februar 2014 Generalforsamling i Skovbohallens Bistro, Halvejen 12, 4632 Bjæverskov. Tirsdag den 11. februar 2014 kl. 19.30 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. februar 2005 kl. 19.00. i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Tilstede var: Palle, Alex, Poul, Jens Otto, Ivan,

Læs mere

Medlemsinformation. Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2009.

Medlemsinformation. Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2009. Medlemsinformation Eriksminde Antenneforening Greve, den 15. marts 2009 Denne medlemsinformation indeholder: Dagsorden til generalforsamling 30. marts 2009 Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Beretning Antenneforeningens 41. beretning.

Beretning Antenneforeningens 41. beretning. Beretning 2013. Antenneforeningens 41. beretning. Året 2013 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. Bestyrelsen har i løbet af året holdt bestyrelsesmøder, en del af disse møder

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Generalforsamling 20. april 2005

Generalforsamling 20. april 2005 Formandens beretning Indledning Jeg vil indledningsvis starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke samt udviklingen det forgangne år. Foreningen forsyningsområde dækker byerne Brejning

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Orientering maj 2004

Orientering maj 2004 Orientering maj 2004 Referat af generalforsamlingen Onsdag den 14. april 2004 + Opdateret kanalnøgle + Bilag med særtilbud på Internettilslutning Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Kære beboer 4040.dk er med ca. 600 tilslutninger den største antenneforening i Jyllinge, og din bolig er tilsluttet via mindst et multimediestik. Gennem dette stik

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 05-03-2008 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3) Aflæggelse af regnskab 4) Meddelelse af bemyndigelse i h. t. 23 5) Eventuelle forslag 6)

Læs mere

VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP

VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP «Navn» «Gade» 4632 Bjæverskov Så er tiden inde til et nyhedsbrev. Nyhedsbrev Maj 2012 VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP 01-07-2012 Hvilket vil betyde, at billedrørsfjernsyn og fladskærme med MPEG-2 tuner, kun

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2016

Nyhedsbrev marts 2016 Nyhedsbrev marts 2016 Generalforsamling tirsdag 12.4.2016 Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2016. Digital TV Det digitale hjem Hurtig bredbånd Eriksminde Medienet - Telefon: 4333 2670 -

Læs mere

Generalforsamlingen - Februar 2013

Generalforsamlingen - Februar 2013 Generalforsamlingen - Februar 2013 Generalforsamling i Bjæverskov Forsamlingshus, Ringstedvej 546, 4632 Bjæverskov. Tirsdag den 12. februar 2013 kl. 19.30 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling 26. april 2006

Generalforsamling 26. april 2006 Formandens beretning for året 2005 Indledning Indledningsvis vil jeg starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke og derefter gå over til udviklingen i det forgangne år. Foreningens

Læs mere

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Ordinær generalforsamling i Holme-Olstrup Forsamlingshus Stationsvej 55, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard den 27. marts 2011 - kl. 19.30 1 Indledning

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Svebølle Antenneforening

Svebølle Antenneforening Svebølle Antenneforening Hjemmeside: www.svantenne.dk email:svantenne@mail.dk tlf.: 5929 31 12 Bilag 2 Bestyrelsens beretning 2006-07 Status for Svebølle Antenneforening. 853 (+12) medlemmer. Årets resultat

Læs mere

Gældende pr. 12.06.2013

Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening HOAF Vi ses på www.hoaf.net Programoversigt for V og Radio Kanaler Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening Formand John Christiansen, Hyacintvej 8, 4684 Holmegaard

Læs mere

Forslag til ændringer i Vedtægter 2008 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Forslag til ændringer i Vedtægter 2008 for Fredensborg Søparks Antenneforening Forslag 8.4.2014 til ændringer i Vedtægter 2008 for Fredensborg Søparks Antenneforening Navn, Hjemsted og Formål. Stk.2. 1 Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg.

Læs mere

Eriksminde Antenneforening. Medlemsinformation juni 2007. Netop nu. På de følgende sider

Eriksminde Antenneforening. Medlemsinformation juni 2007. Netop nu. På de følgende sider Eriksminde Antenneforening Medlemsinformation juni 2007 På de følgende sider Information fra bestyrelsen - Pakke 3 vedtaget - Ny kanalnøgle - IP-telefoni - Nye terminer for pakkeskift - Bestyrelsens sammensætning

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 3 2 0 0 6 DAB - Radio Digitalt TV Det digitale spejl Prisforhøjelser fra ViaSat Radio / TV Kanalændringer Programafstemning www.bredballe-antennelaug.dk - kontakt

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 30 personer, heraf 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 30 personer, heraf 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2009) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 29/2 2012 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 61 fremmødte medlemmer inklusive 4 bestyrelsesmedlemmer. Torben Sørensen var fraværende grundet sygdom Frank Hermansen,

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013

RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013 Fensmark Antenneforening har 40 års jubilæum den 4. august. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt besluttet sig for ikke, at bruge penge på et jubilæumsarrangement. RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013 PROGRAMOVERSIGTEN

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 10. marts 2008, kl. 19.00 i Middelfart-salen, Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG.

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. 1 Foreningens navn er: Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug 2 Foreningens formål er: At samle alle grundejere i Grejsdalen, Frederikshøj og Bøgager

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Beretning 2012. Antenneforeningens 40. beretning.

Beretning 2012. Antenneforeningens 40. beretning. Beretning 2012. Antenneforeningens 40. beretning. Året 2012 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. Vi fejrede 40 års jubilæum på Pejsegården, hvor mange af vores medlemmer mødte

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 2 Ekstraordinær Generalforsamling Dato: Mandag, den 30/01-2012 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Vedtægtsændringer

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006 Ekstraordinær generalforsamling 14. december 2006 1 Bestyrelsens forventninger Gennemgang af dagsordenens punkter Afklaring af spørgsmål Diskussion Tilkendegivelse/anbefaling fra de fremmødte 2 Dagsorden

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2010!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2010! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2010! Vision: Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. 3) Aflæggelse af regnskab. 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 20. februar 2008 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 20. februar 2008 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 20. februar 2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 26/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 26/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 26/11 2014 kl. 18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 71 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Der var medbragt 5 fuldmagter. Der var således mulighed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013 Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 5 2 0 1 2 Programafstemning 2012 Resultat Nyt kanalmønster Ændringer og tilbud 2013 @ www.bredballe-antennelaug.dk 3-pakke løsningen bliver nu en realitet fra

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Sammenskrivning af vedtægter for Antennelauget MASTEN dateret 4. marts 2014 med ændring af vedtægterne som endeligt vedtaget på ekstraordinær laugsforsamling den 2. februar 2016 (ændringerne er angivet

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Rødding Antenneforening

Rødding Antenneforening Referat af Rødding Antenneforenings ordinære generalforsamling onsdag d. 26. marts 2014 kl. 19:30 i hjørnelokalet i Røddinghus. Valg af dirigent Dagsorden/referat Leif Folke valgt. Beretning om foreningens

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere