PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl."

Transkript

1 PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < 300 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning

2 AKTIV VARMEGENVINDING VP 18 ventilerer boligen via en aktiv varmegenvindingsfunktion som genvinder energien i den varme luft, som suges ud af boligen, og overføres til den friske luft, der blæses ind igen. Sammenlignet med en modstrømsveksler, som genvinder varmen op til 90%, udnytter varmepumpen varmen 100% som anvendes til både opvarmning af indblæsningsluften og produktion af varmt brugsvand. Kernen i et ventilationsanlæg med aktiv varmegenvinding er en varmepumpe, som i grove træk består af en fordamper og en kondensator. Energien i den varme luft, der suges ud af boligen, bliver optaget af fordamperen inden den ledes ud af boligen. Kondensatoren afgiver derefter den optagne energi fra fordamperen til den kolde udeluft, inden den blæses ind i boligen, så varmetab undgås. Om sommeren vendes processen fra varme til køl, så anlægget køler den friske sommerluft, der blæses ind i boligen. VP 18-aggregatet kan køle luften i forhold til udeluftens temperatur. På grund af det lave luftskifte kan VP 18 ikke sammenlignes med aircondition. Udover at køle tilluften, mindskes luftfugtigheden, hvilket giver god komfort selv ved en høj indetemperatur. Centralvarmesystem (kun VP 18 EK) Varmen fra VP 18 EK anvendes til rumopvarmning via et vandbåret centralvarmesystem (radiatorer eller gulvvarmesystem). Tilluft Frisk, filtreret og tempereret luft blæses ind i alle opholdsrum i boligen og giver et sundt og behageligt indeklima døgnet rundt. Fraluft Den brugte og fugtige luft suges ud af boligen via loftsventiler i alle vådrum samt i køkkenet. 2 2

3 VP 18 BY NILAN Afkastluft Når VP 18 har genvundet varmen i fraluften, ledes den brugte og fugtige luft ud af boligen. Frisk udeluft Via en luftventil i boligens facade eller tag suges frisk udeluft ind og kanaliseres videre til VP 18-aggregatet. VP 18 Aggregatet regulerer luftstrømmene, varmegenvindingen, produktionen af varmt brugsvand samt eventuel opvarmning af boligen. Kan placeres i bryggers eller i et teknikrum. Varmt brugsvand VP 18 genvinder varmen i fraluften og bruger det til at producere varmt brugsvand. 3 3

4 VP 18 Produktbeskrivelse VP 18 er beregnet til installation i bryggers eller i teknikrum, egner sig til boliger med et luftskiftebehov op til 300 m 3 /h. Aggregatet kombinerer ventilation med aktiv varmegenvinding, produktion af varmt brugsvand samt komfort varme i én kompakt og pladsbesparende løsning. VP 18 er et oplagt valg i boliger, hvor pladsen er trang, da aggregatet ikke fylder mere end et almindeligt højskab. Dette skal ses i forhold til løsninger med separate ventilations, opvarmnings og varmt brugsvands installationer, som kan fylde et helt bryggers eller teknikrum. Kompakt installation. Fylder ikke mere end et højskab. Varmepumpe til aktiv varmegenvinding samt produktion af varmt brugsvand. Hermetisk lukket kølekreds. 180 l varmtvandsbeholder med 2-lags glasemalje og cirkulationspexrør. Elektrisk overvåget offeranode som korrosionsbeskyttelse. Der medfølger et overskueligt og brugervenligt betjeningspanel. Den moderne CTS 602 styring kører Modbus kommunikation Tidsstyret alarm for filterskift. Filtrene udskiftet nemt ved at åbne den øverste låge. Pulverlakeret kondensbakke forhindre dannelsen af sur vand, og leder kondensvandet ud. Kølekredsen drives af en driftsikker stempelkompressor. Integreret vandlås. Det er muligt at tilslutte en ekstern vand- eller el-eftervarmefalde. Lavenergi EC-ventilatorer, omdrejningskonstante regulerbare i fire trin. 4

5 VP 18 BY NILAN Tekniske specifikationer Dimensioner (B D H) VP x 600 x 2000 mm Ekstern lækage (*1) < 1,4% Dimensioner (B D H) VP 18 EK 600 x 600 x 2200 mm Intern lækage (*2) < 1,1% Vægt 150 kg Forsyningsspænding 230 V (±10 %), 50/60 HZ Pladetype kabinet Aluzink stålplade, pulverlakeret hvid RAL9016 Max. optagen effekt/strøm 2,2 kw/ 9,5 A Kompressor type Kølemiddel Ventilatortype Filterklasse Kanaltilslutninger Kondensafløb Kapacitet varmt vand Elsuppelring (brugsvand) Stempelkompresser R134a, 1000 g EC, omdrejningskonstante Standard G4 Ø160 mm PVC, Ø 20 1,5 mm 180 L 1,5 kw VP 18 = 2000 Tæthedsklasse Standby effektforbrug IP31 3 W Omgivelsestemperatur -20/40 C * 1 Ved ± 250 Pa og m 3 /h iht. EN 308/EN * 2 Ved ± 100 Pa og m 3 /h iht. EN 308/EN VVS-tilslutningsdimension 3/4 Målskema VP 18 = 2000 VP 18 EK = 2200 VP 18 EK = 2200 Tilslutninger 1: Udeluft 2: Tilluft 3: Fraluft 4: Afkastluft 5

6 PROJEKTERINGSDATA Kapacitet Kapacitet af standardaggregat som funktion af volumenstrøm [q v ] og eksternt tryktab (P t,ext ]. SFP-værdier iht. EN er for standardanlæg med G4-filtre og uden eftervarmeflade. SFP-værdier indeholder aggregatets samlede elforbrug eksl. styring Konverteringsfaktor: J/m 3 = W/m 3 /h 3600 P t ext [Pa] Max Pa J/m J/m q v [m 3 /h] q v [l/s]

7 VP 18 BY NILAN Varmeeffekt indblæsning Varmeeffekt Q c [W] som funktion af volumenstrøm q v [m 3 /h] og udelufttemperatur [ C], i henhold til EN 14511, fraluft = 21 C Varmeeffekt er det bidrag til rumopvarmningen som friskluften tilføres gennem VP 18 til indblæsningsluften. Ventilationstabet er den varmeeffekt, der tabes uden varmegenvinding ved den givne volumenstrømsluft [W] Varmeeffekt m 3 /h 140 m 3 /h 90 m 3 /h 800-5,0 0,0 5,0 10,0 [C ] Udetemperatur COP luft-luft Varmeeffektfaktor COP [-] indblæsningsluft som funktion af udetemperatur [ C] og volumenstrøm q v [m 3 /h] i hht. EN14511 ved en fralufttemperatur = 21 C [-] 4,0 3,5 3,0 220 m 3 /h COP 2,5 140 m 3 /h 2,0 90 m 3 /h 1,5-5,0 0,0 5,0 10,0 [C ] Udetemperatur 7

8 PROJEKTERINGSDATA Tappevand Tappevolumen i liter V max [L] fra VP 18 beholder som funktion af tappetemperatur t [C ] og beholder temperatur ved 40, 50 og 60 C [L] C C 50 C , ,5 45 [ºC] COP luft-vand Varmeeffektfaktor COP [-] og varmeeffekt Q W [W] på brugsvand som funktion af volumenstrømmen q v [m 3 /h] ved en beholder temperatur på 41 C og fralufttemperatur = 20 C, udetemperatur = 20 C i hht EN , , ,60 Effekt [W] Effekt 3,40 3,20 COP 700 3, COP 2, , Volumenstrøm luft [m 3 /h] 8

9 VP 18 BY NILAN Lyddata Lyddata er for volumenstrøm [q v ] = 210 m 3 /h og eksternt tryktab [P t, ext ] = 100 Pa i henhold til EN for overflade og EN 5136 for kanaler. Lydeffektniveauet L WA falder med faldende luftmængde og faldende modtryk. Lydtryksniveauet L pa i en given afstand vil afhænge af de akustiske forhold på installationsstedet. Lydeffektniveau (L wa ) Oktavbånd Hz Overflade db(a) Tilluft db(a) Fraluft db(a) Total ±

10 AUTOMATIK CTS 602 styring Betjeningen af VP 18 sker med det tilhørende CTS 602 betjeningspanel, der tilbyder en lang række funktioner, f.eks. menustyret betjening, ugeprogram, tidsstyret filtervagt, justering af ventilatorhastighed, bypass om sommeren (fri køling), styring af eftervarmeflade, fejlmeddelelser m.m. CTS 602 leveres fabriksindstillet med en grundindstilling, der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet. Betjeningspanelet skal placeres tørt og frostfrit min. 1,5 m over gulvniveau og min. 0,5 m fra hjørner. Undgå at placere panelet på en ydervæg og i zoner med kraftigt solindfald. Vejledning i betjening af CTS 602 fremgår af en separat brugervejledning, som leveres med aggregatet. Ekstern kommunikation CTS 602 styringen kommunikerer som standard med Modbus RTU RS485 kommunikation. Et CTS-anlæg, der benytter denne kommunikationsform, kan let forbindes til aggregatet. Nilans aggregater har en åben Modbus kommunikation, hvilket vil sige, at det ikke blot er mulig at overvåge aggregatet via et eksternt system/computer, men det er også muligt, at indstille driften på samme måde, som det er muligt via betjeningspanelet. CTS / Computer Konverter Modbus Protokollen er som standard opsat til en Modbus RTU 30 adresse, men kan indstilles til en værdi imellem 1 og 247. Via en Modbus konverter er det muligt at tilslutte et eller flere aggregater til en computer for overvågning og styring af aggregatet. 10

11 VP 18 BY NILAN Funktionsoversigt Standard - Tilbehør 3 niveauer Styringen er opdelt i 3 niveauer: Bruger/Service/Fabrik med forskellige muligheder på de enkelte niveauer. Ugeplan Aggregatet er udstyret med 3 ugeprogrammer (fra fabrikken indstillet til off). Program 1: til den udearbejdende familie Program 2: til den hjemmegående familie Program 3: til erhverv Herudover er der mulighed for at programere sit eget ugeprogram. Brugervalg 1 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen via eksternt potentialfri kontakt eller PIRsensor. Alarmer Alarmlog med seneste 16 alarmer. Filtervagt Tidsstyret filteralarm (fabriksindstillet til 90 dage). Indstillelig til 30/90/180/360 dage. Bypass Ved bypass af udeluften reduceres varmegenvindingen så den ønskede tilluftstemperatur kan opretholdes forår, sommer og efterår. Luftkvalitet Giver mulighed for at vælge fugtføler og/eller CO 2 -føler til og fra. /- Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved høj/lav luftfugtighed. CO 2 styring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved højt/lavt CO 2 -niveau. - Luftskifte Giver mulighed for at vælge lavt ventilationstrin ved lave udetemperaturer og luftfugtighed. Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af veksler. Frostsikring I tilfælde af svigtende varmesystem slukkes aggregatet for at undgå yderligere nedkøling med risiko for frostsprængning af varmefladen. Temperaturstyring Giver mulighed for at vælge den styrende temperaturføler for aggregatet. T15 RUM (panelføler) T10 EXT (monteres i repræsentativt udsugningsarmatur) T3 UDSUG (fraluft) Rumkontrol Giver mulighed for at indstille regulatoren til styring af rumtemperaturen Luftmængde Mulighed for indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft indstilles individulet. Trin 1 < 25% Trin 2 < 45% Trin 3 < 70% Trin 4 < 100% Legionella bekæmpelse Der kan vælge en ugedag, hvor brugsvandstemperaturen f.eks. mellem kl , hæves til 65 C Brandalarm Mulighed for tilslutning af brandtermostater, røgdetektorer og andre brandmeldekontakter. Ved alarm lukkes røgspjæld og aggregatet stopper. Fælles alarm Udgang for fælles alarm. Konstanttrykregulering Mulig på både fralufts- og tilluftssiden. - Køling Varmepumpen har en reversibel kreds, hvilket betyder, at der er muligt at vende kredsen, så aggregatet køler istedet for at opvarme tilluften. Mulighed for at vælge om aggregatet skal køre et højere eller højeste ventilationstrin under køling. Via ugeplan mulighed for opsætning af natkøling. Indblæsningsstyring Mulighed for at indstille regulatoren for styringen af indblæsningstemperaturen/tilluft (kun tilgængelig, hvis styringen er sat op til eftervarmeflade). Ekstern varmeflade Temperaturføler T7 er tilluftsføler - Integreret frostsikring af ekstern vandvarmeflade Styring af motorventil og cirkulationspumpe Ekstern elvarmeflade Temperaturføler T7 er tilluftsføler - Overophedningssikring Forsinket opstart Mulighed for forsinket opstart af ventilatorer, når der er lukkespjæld monteret. Optionsprint Giver mulighed for ekstra tilslutning af f.eks. - Brugervalg 2, overstyrer Brugervalg 1 (f.eks. tilslutning af EM-box) Op til 500W direkte, styring af overdragelses relæ Kan give signal til ekstern opvarmning ved afrimningsfunktion Tænde/slukke for centralt varmesystem Nulstil Giver mulighed for at vende tilbage til fabriksindstillingerne. Manuel test Giver mulighed for manuel test af aggregatets funktioner. Sprog Indstilling af sprog (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk). 11

12 TILBEHØR CO 2 -føler Med en CO 2 -føler monteret kan ventilationshastigheden forprogrammeres med CTS 602 til at køre højere ventilationstrin ved et højt CO 2 -niveau i fraluften. CO 2 -niveau er programerbart. Fugtføler Med en fugt-føler monteret kan ventilationshastigheden forprogrammeres med CTS 602 til at køre højere ventilationstrin ved et højt fugt-niveau i fraluften, og lavere ventilationstrins ved lav fugt-niveau i fraluften. Vand-eftervarmeflade inkl. regulering Med en vand-eftervarmeflade kan tilluftstemperaturen hæves til det ønskede niveau. Vand-eftervarmefladen er til kanalmontage og skal tilsluttes den primære varmeforsyning. Leveres sammen med en to-vejs-reguleringsventil, temperaturføler og frosttermostat. El-eftervarmeflade inkl. regulering Med en el-eftervarmeflade kan tilluftstemperaturen hæves til det ønskede niveau. El-eftervarmefladen bliver leveret til montage i tilluftskanalen, og er monteret med nødvendige følere. EM-box Med en EM-box er det muligt at varmegenvinde på udsugningsluften fra emhætten, og dermed øge temperaturvirkningsgraden i de perioder, hvor der laves mad. EM-boxen er forsynet med et stålfilter, der effektivt renser emhætteluften for fedtpartikler og beskytter dermed aggregatet. Pollenfilter F7 Compact P leveres med G4 filter, men der er mulighed for at montere et pollenfilter klasse F7 i aggregatet. Pollenfiltret monteres sammen med det medleverede G4-pladefilter. Optionsprint (Standard i VP18 EK) Med et optionsprint udvides funktionerne i CTS 602-styringen, f.eks. til styring af EM-box (se funktionsoversigten s. 11). 12

13 VP 18 BY NILAN LEVERING OG HÅNDTERING Transport og opbevaring VP 18 er fra fabrikken pakket i emballage, der yder beskyttelse under transport og opbevaring. Indtil montage skal VP 18 opbevares på et tørt sted under tag i sin originale emballage. Emballagen bør først fjernes umiddelbart inden montage. Installationsforhold Ved installationen bør der tages hensyn til fremtidig service og vedligehold. Der anbefales en minimum friplads foran aggregatet på 60 cm. Aggregatet opstilles i vater af hensyn til kondensafløbet. Installation af el-varmeflader El-varmefladen (tilbehør) monteres i kanalen. Der skal være en sikkerhedsafstand på minimum 15 cm fra el-varmefladen til brændbart materiale, og varmefladen skal isoleres med et brandhæmmende isoleringsmateriale. Tilslutningen af el-varmefladen skal udføres af en autoriseret el-installatør. El-eftervarmeflade Min. 25 cm 13

14 VP 18 VARIANTER Løsninger Den fleksible VP 18 serie tilbyder fire forskellige varianter, så de forskellige behov for ventilation og varmt brugsvand kan dækkes - fra det basale til det mere avancerede. VP 18 VP 18 er grundmodellen, der har aktiv ventilation op til 300 m 3 /h samt produktrion af varmt brugsvand i en 180 l tank. Dette aggregat er beskrevet på de foregående sider. VP 18 køl/sol Vælg VP 18 med køl- og sol-funktion, hvis der ønskes køling af tilluften og hvis der er behov for ekstra meget varmt brugsvand til f.eks. et spabad. Kølefunktion Et nyt hus er tæt og godt isoleret. Det er derfor ikke svært at opvarme boligen, men i varme perioder, kan det være problematisk at komme af med varmen i boligen. VP 18 kølefunktion sker via den reversible kølekreds, der kan køle udeluften med op til 10 C. Det vil ikke virke som et airconditionanlæg, men ved afkølingen af udeluften, vil luftfugtigheden i boligen falde, og varmen vil ikke længere føles ubehagelig. Sol funktion Ved hjælp af en ekstra varmespiral kan aggregatet tilsluttes en solfanger, olie, gas eller anden form for brændsel. Dermed kan produktionen af varmt brugsvand øges. 14

15 VP 18 BY NILAN VP 18 EK VP 18 EK er et VP 18 aggregat med en indbygget 9 kw elkedel, der tilsluttes et vandbårent centralvarmesystem og opvarmer boligen via el. En af de store fordele ved VP 18 EK er, at der ikke skal graves jordslanger ned eller installeres en udeluft-varmepumpe, som ved traditionelle opvarmningsløsninger med en varmepumpe. Varmeeffekt 9 kw Forsyningsspænding 3 x 230V / 3 x 400V Max. sikringsstørrelse (3 x 230 V) 16A Max. sikringsstørrelse (3 x 400 V) 16A Vægt 21 kg Standby elforbrug 2W Trykekspansionsbeholder 10 l Styring CTS 602 VP 18 EK køl/sol Med VP 18 EK køl/sol er alle løsninger samlet i én enhed. Ventilation, varmt brugsvand og centralvarme samlet i én enhed der ikke fylder mere end et almindeligt højskab. Dette skal ses i forhold til løsninger med separate ventilations, opvarmnings og varmt brugsvands installationer, som kan fylde et helt bryggers eller teknikrum. 15

16 INFORMATION FRA A TIL Z Nilan udvikler og producerer energivenlige ventilations- og varmepumpeløsninger af højeste kvalitet, der sikrer et godt indeklima og lavt energiforbrug under størst mulig hensyntagen til miljøet. For at gøre alle byggeprocessens faser så nemme som muligt fra løsningen vælges, til den projekteres, monteres og vedligeholdes har vi udarbejdet en række informationsmaterialer, der kan downloades fra Brochure Generel information om løsningen og de fordele, der knytter sig til den. Produktdata Tekniske informationer, der sikrer et korrekt valg af løsning. Nilan A/S Nilanvej Hedensted Danmark Tlf Fax Montagevejledning Uddybende vejledning i installation og indregulering af løsningen. Brugervejledning Uddybende vejledning i indstilling af løsningen for optimal daglig drift. Besøg os på hvor du kan læse mere om vores virksomhed og løsninger, downloade yderligere informationsmateriale og finde den nærmeste forhandler. Tegningsmateriale Udbudstekster samt 3D tegninger kan downloades til rådighed for projektering. Ver Nilan A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler i trykt informationsmateriale eller for tab eller skader som følge af det publicerede materiale, hvad enten dette skyldes fejl eller uhensigtsmæssigheder i materialet eller andre årsager. Nilan A/S forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer af produkter og informationsmaterialer. Alle varemærker tilhører Nilan A/S, og alle rettigheder forbeholdes.

Nilan VPL 31-125. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

Nilan VPL 31-125. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) m a r k e d s f ø r e n d e e r h v e r v s v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g & k ø l i n g Nilan 31-125 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan 31-125 Erhvervsventilation

Læs mere

Ventilation- og varmeløsninger til boligbyggeri. Nilan VP 18 Compact-serien. Aktiv/passiv varmegenvinding

Ventilation- og varmeløsninger til boligbyggeri. Nilan VP 18 Compact-serien. Aktiv/passiv varmegenvinding Ventilation- og varmeløsninger til boligbyggeri m a r k e d s f ø r e n d e b o l i g v e n t i l at i o n m e d va r m e g e n v i n d i n g Nilan VP 18 Compact-serien Aktiv/passiv varmegenvinding VP

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid

Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid Teknisk katalog for Danfoss Air Ventilation Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid 3 fantastiske grunde til at vælge Danfoss Air-ventilation: Nem installation Idriftsætning

Læs mere

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Ventilationsanlæg med varmegenvinding Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED Varmepumper til varmekilderne luft, jord og grundvand Varmepumper til nybyggeri og modernisering Varmepumper opvarmning eller varme/køle-kombination

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

KLIMAET UNDER KONTROL

KLIMAET UNDER KONTROL KLIMAET UNDER KONTROL Zibro mobile og fastmonterede klima-anlæg Spar hundredvis af kroner på installationen Energibesparende Inverters Alt til den rigtige luftfugtighed SPECIALIST I KLIMASTYRING Om du

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

LA 17TU LA 25TU LA 40TU

LA 17TU LA 25TU LA 40TU LA 17TU LA 25TU LA 40TU Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft-til-vand varmepumpe til udendørs opstilling Best.-nr.: 452163.66.10 FD 9002 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat 207575-DK 20-04-2012V.A001 (C.3.1) Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Mål og vægt Topvex

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 Dokumentets originalsprog er svensk Indholdsfortegnelse. Oversigt 3.. Generelt 3. Funktionsprincip 4 Sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

www.spareventilator.dk

www.spareventilator.dk www.spareventilator.dk Den lille blå om Ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Energirådgiveren) Jørn Borup Jensen (Dansk Energi) og Thomas

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

Projektering af Industribyggeri

Projektering af Industribyggeri Projektering af Industribyggeri Hovedrapport B5-projekt 2006 Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg Gruppe B118 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Projektering af Industribyggeri

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere