NR. 5. FA statistikker. Nyt bestyrelsesmedlem. EU task force. Nordisk møde. Vibeke Krag, Codan s. 3. Hvordan bliver statistikkerne til s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 5. FA statistikker. Nyt bestyrelsesmedlem. EU task force. Nordisk møde. Vibeke Krag, Codan s. 3. Hvordan bliver statistikkerne til s."

Transkript

1 Nyt bestyrelsesmedlem Vibeke Krag, Codan s. 3 Nordisk møde Konfliktfriholdelse blev drøftet s. 9 FA statistikker Hvordan bliver statistikkerne til s. 2, 4, 5, 6, 7, 8 EU task force FA og forbundene besøger Bruxelles s. 10 U d g i v els e, T ry k o g eks p ed i d i to n: FA Oplag: årgang september 2008 NR. 5 kontak t: ISsN

2 2 FA MAGASIN SEPTEMBER 2008 FA s statistikker Den amerikanske forfatter, Mark Twain, sagde engang Der er tre slags løgn: løgn, forbandet løgn og statistik. Sådan skulle det nødigt være med FA s mange statistikker, og sådan er det da heller ikke. I dette nr. af FA Magasinet ligger hovedvægten på at fortælle noget om FA s forskellige statistikprodukter, hvordan de bliver til, hvem vi samarbejder med, og hvad statistikkerne bruges til. At FA også arbejder med statistikker er helt naturligt, fordi tal betyder meget i finanssektoren. Dertil kommer, at det at producere statistikker simpelthen er noget, der står i FA s formål. I vedtægterne skrives, at FA skal udarbejde lønstatistikker m.v. på baggrund af indberetning fra medlemmerne. Steen A. Rasmussen De forskellige statistikker får større og større betydning. På lønområdet kan man fx ikke længere nøjes med at slå op i overenskomsterne. Decentral løndannelse, egne lønsystemer, forskellige former for tillæg og lønpakker gør, at behovet for statistik er blevet større, men også at tingene er blevet mere komplicerede. FA kan derfor konstatere en stigende brug af de forskellige statistikker ude i medlemsvirksomhederne. Ved siden af det bruger vi selv tallene til FA s analyser. Statistikkerne omsættes også til nøgletal, som fra tid til anden bruges af pressen. De forskellige statistikoplysninger indgår også som grundlag for overenskomstforhandlingerne. Her er der en god og langvarig tradition for at samarbejde med Finansforbundet og DFL om at producere et fælles talgrundlag og fælles konsekvensberegninger. På den måde kan man under forhandlingerne koncentrere sig om det egentlige, nemlig hvad skal en overenskomstforlængelse gå ud på. Man slipper altså for også at skulle bruge tid på at diskutere, om det koster det ene eller det andet. Jeg vil slutte af med at takke de mange i medlemsvirksomhederne, som indberetter de tal, der indgår i FA s statistikker, med et lidt omformuleret citat fra den tidligere SAS-chef Jan Carlsson: I hugger ikke kun sten, når skemaer m.v. skal udfyldes i de rigtige felter og med de rigtige koder. I er med til at bygge en katedral (!) Steen A. Rasmussen

3 SEPTEMBER 2008 FA M AG A S I N 3 FA har fået nyt bestyrelsesmedlem Vibeke Krog er juridisk direktør i Codan og sidder i koncernledelsen for Codan koncernen, der består af Codan (fortrinsvis Danmark og Norge) og Trygg-Hansa (fortrinsvis Sverige) og i direktionen for Codan Forsikring. Lige nu har hun travlt med at sikre, at Codan når den Strategi 2010, som koncernledelsen har lagt fast. Vibeke Kragh, Codan Alligevel har hun taget sig tid til at gå aktivt ind i FA s bestyrelse. Hun ser gerne, at FA fortsætte med at være forhandlingspart ved overenskomstforhandlingerne og sparringspartner i andre spørgsmål. Særligt ved lokale overenskomstforhandlinger og arbejdsretlige spørgsmål. FA s rolle er for Vibeke Krag også at være projektfacilitator og inspirator. Bl.a. nævner hun branchens fælles integrationstiltag. Vibeke Krag har desuden set ind i fremtiden og ser der en voksende internationalisering - også inden for forsikring. Det giver vore medarbejdere både udfordringer og muligheder. De klassiske kernekompetencer hos medarbejdere i forsikringssektoren som risikovurdering og risikohåndtering er i stigende grad efterspurgt af andre virksomheder som mere generelle kompetencer. Det gør, at vores medarbejdere bliver mere attraktive for andre typer af arbejdsgivere. Samtidig gør udbredelsen af en risikobaseret tilgang til problemstillinger det mere almindeligt for forsikringsselskaberne at kunne rekruttere på et bredere grundlag. Hun tilføjer, at det betyder, at selskaberne fortsat skal være beredte på at skulle gøre sig attraktive og umage for at klare sig i konkurrencen om at tiltrække og fasholde de bedste medarbejdere. I det lys ser hun også FA som en organisation, der skal være en proaktiv sparringspartner, der kan hjælpe branchen med at se udviklingstrends og have initiativer, der støtter branchen i at nå derhen. Afslutningsvis tilføjer hun: Vi har selvfølgelig alle vores egen kultur og agenda for vores udvikling, men FA står som en branchefacilitator, der hjælper os med at sætte en fælles kurs.

4 4 FA MAGASIN SEPTEMBER 2008 Fra statistikindberetning til avisoverskrift Medlemsvirksomhedernes indberetninger om løn, fravær mv. danner grundlaget for FA s statistikker, konsekvensberegninger, analyser og andre talhistorier. Vejen fra oplysninger, der ligger i virksomhedernes lønsystemer, til en analyse om finanssektoren, der ender som fokus for en avisartikel, kan dog synes lang. Et eksempel, der illustrerer processen, er FA s analyser om personaleomsætning, der ved hver udgivelse vækker stor interesse blandt både journalister og FA s medlemmer. Personaleomsætning beregnes på baggrund af virksomhedernes lønindberetninger for hhv. februar, maj, august og november. Data valideres, når FA modtager dem, og de fejlrettes derpå af virksomhederne. Når datasættene for de enkelte måneder er klar, kan de bruges til at undersøge, hvilke medarbejdere, der er kommet til, og hvilke, der er fratrådt, fra en given virksomhed. For at få et retvisende billede kræver det imidlertid, at alle virksomheder indberetter for alle deres medarbejdere i hver indberetningsmåned. FA gennemgår derfor mønstret i indberetningerne, og virksomheder, der på det punkt har haft problemer med en eller flere indberetninger, kommer ikke til at indgå i beregning af personaleomsætningen. Desuden skal der holdes styr på koncernrelationer, fusioner mv. Grunden er, at det fx ikke betragtes som personaleomsætning, hvis en større gruppe medarbejdere skifter virksomhed pga. omstruktureringer eller opkøb af en anden virksomhed. Virksomheder, der fusionerer eller lign., holdes derfor også ude af FA s beregning af personaleomsætningen. Når personaleomsætningen er beregnet, offentliggøres tallene i en FA Analyse. Journalister finder frem til historien via FA s nyhedsmail eller ved FA s direkte kontakt til udvalgte journalister. I marts 2007 greb Jyllandsposten historien om lav personaleomsætning, og det kom der en god artikel ud af. Læs mere om statistikproduktionen på de følgende sider. Kilde: Jyllandsposten den 26. marts 2007

5 SEPTEMBER 2008 FA M AG A S I N 5 FA s statistikker FA producerer selv de statistikker, der offentliggøres på FA s hjemmeside. De faste statistikker er Strukturstatistikken, Fraværsstatistikken, Arbejdsomkostninger, Nordisk Bankstatistik og EDB-statistikken. Strukturstatistik Fraværsstatistik Arbejdsomkostninger Nordisk Bankstatistik EDB-statistik Strukturstatistikken viser lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner. Statistikken findes for både hele sektoren og for hvert af de to områder penge & realkredit hhv. forsikring. Strukturstatistikken udkommer hvert år før sommerferien. Med fraværsstatistikken kan man se, hvor meget fravær udgør af den samlede mulige arbejdstid fordelt på fraværsårsager. Opgørelserne laves for både hele sektoren og for penge & realkredit og forsikring, og opdeles endvidere på aldersgrupper, hovedarbejdsfunktion, geografisk region og uddannelse. Fraværet kan også ses opgjort som fraværsdage pr. person, som fraværsdage pr. fraværsperiode mm. Fraværsstatistikken udkommer også hvert år før sommerferien. Sektorens personaleomkostninger, udover lønmodtagernes fortjeneste, opgøres i statistikken over arbejdsomkostninger. Omkostningerne opgøres pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder og pr. præsteret time for hhv. hele sektoren, penge & realkredit og forsikring. Statistikken over arbejdsomkostninger udkommer i løbet af efteråret. En sammenligning med banksektoren i de andre nordiske lande kan man finde i nordisk bankstatistik, der som regel udkommer i november måned. Statistikken indeholder såvel oplysninger om branchens rammer, medarbejdere, lønninger som arbejdsmarkedsforhold for pengeinstitutter. Oplysningerne stammer fra FA og FA s nordiske søsterorganisationer. EDB-statistikken viser en mere detaljeret opgørelse af lønningerne inden for ITområdet i finanssektoren og sammenlignet med IT-området på det øvrige private arbejdsmarked. Statistikken udkommer typisk sidst på året. FA s statistikker findes på https://www.fanet.dk/statistik/statistikker.

6 6 FA MAGASIN SEPTEMBER 2008 Hvor kommer tallene fra? FA s statistikker, analyser og nøgletal er baseret på medlemsvirksomhedernes indberetninger om løn, fravær og øvrige arbejdsomkostninger. Der skal indberettes lønoplysninger for fire måneder i løbet af året (februar, maj, august og november) og én gang for hele året. For både fravær og øvrige arbejdsomkostninger indberettes oplysninger for hele året i én indberetning. Når FA modtager indberetninger fra virksomhederne eller deres lønbureauer, valideres data logisk bl.a. efter overenskomstens bestemmelser og lønniveauer. Den samme person kan eksempelvis ikke både have jobstatus som elev og jobfunktion som direktør. De data, som valideringen udpeger som fejlbehæftede, udskrives på en fejlliste, der returneres til virksomheden. Virksomheden retter op på fejlene og sender de korrigerede data til FA igen. Data, der efter denne retterunde stadig er fejlbehæftede, kommer ikke ind i statistikkerne. Heldigvis er datakvaliteten fra FA s medlemsvirksomheder høj. Når data er kommet tilbage fra fejlretning indgår fx 96% i konjunkturstatistikken. Det er vist Danmarksrekord. I næsten 25 år har jeg stået for indberetning til FA. Jeg indberetter oplysningerne i excel-regneark, efter at informationerne er hentet i personalesystemet Axapta. Kun jobfunktionskoderne er besværlige at have med at gøre, da de ikke er målrettet finanssektoren. Jeg får næsten altid en fejliste fra FA. Det tager ca. ½ time at gå listen igennem og give en tilbagemelding til FA. En typisk fejl er, at feriedage uden løn ikke er blevet indberettet, og så stemmer den udbetalte løn ikke med overenskomstlønnen. Har jeg spørgsmål, ringer jeg til Edwin i FA, og så finder vi en løsning. Løbende holder jeg mig ajour ved at modtage FA s nyhedsbrev og læse på FA s hjemmeside. Bliver jeg i tvivl om noget, så slår jeg op i statistikvejledningen. Flere gange har jeg deltaget i FA s kurser om indberetning, som holdes ca. en gang om året. Interview med fuldmægtig Ketty Damgaard, GF-forsikring (GF-forsikring har 265 medarbejdere og 68 forsikringsklubber) På FA s hjemmeside er der forskellige hjælperedskaber til indberetningerne. Vejledningerne er det bedste sted at starte. Her finder man hjælp til indberetning af bl.a. fraværskoder, overenskomstkoder og de jobfunktionskoder (discokoder), der er relevante for finanssektoren. Vejledningerne findes på Med værktøjet Søg jobfunktion kan man som supplement få hjælp til at finde de rigtige jobfunktionskoder til virksomhedens medarbejdere. Funktionen ligger på https://www.fanet.dk/medlemservice/statistik/soegjobfunktiondisco.

7 SEPTEMBER 2008 FA M AG A S I N 7 Benchmark med egne tal Medlemsvirksomhederne kan sammenligne deres egne tal med branchens eller et relevant delområdes tal for en lang række af FA s statistikker. Inden for de seneste par år er hjemmesiden blevet udvidet med funktionaliteter, så medarbejdere med adgang selv kan trække virksomhedens tal, frem for at skulle rekvirere dem hos FA. Via hjemmesiden er der således adgang til at hente virksomhedens egen strukturstatistik, ligelønsstatistik, kvartalsvise konjunkturstatistik, fraværsstatistik samt over- og merarbejdsstatistik. Adgangen til at se virksomhedens egne tal gives kun med tilladelse fra et medlem af direktionen i den enkelte virksomhed. Direktionsmedlemmer, der har adgang til forhandlinger på FA s hjemmeside, kan under Til/frameld > Tilmeld egne tal udfylde blanketten, der giver en specifik medarbejder ret til at se virksomhedens statistikker. Blanketten skal underskrives og indsendes til FA. Direktører med adgang til forhandlinger kan også administrere rettighederne for de medarbejdere, der har adgang til virksomhedens egne tal. Det sker under Ret adgang til egne tal. Virksomheder, hvor ingen har adgang til forhandlinger, kan rekvirere en blanket til ansøgning om adgang til egne tal ved at henvende sig til FA. Denne måske lidt omstændige procedure sikrer, at andre ikke kan kigge i virksomhedens tal. Jeg og et par kolleger har adgang til vores egne tal på FA s hjemmeside. Vi bruger primært adgangen, når der kommer de årlige opdateringer til tallene, og laver så en samlet rapportering, hvor vi kan sammenligne med tallene for sektoren generelt. Jeg synes, det er en fordel, tallene er blevet lagt på nettet. De er nemme at finde, og der er en fleksibilitet i søgningen, så der er mulighed for at trække lige netop de tal ud, der er relevante i situationen. Men jeg håber, det bliver fortsat udbygget, fx med at man kan sammenligne på tværs af en årrække, at man kan søge på hhv. koncern og virksomhedsniveau - som det i dag er tilfældet på fraværsstatistikken. Eneste ulempe er, at der på grund af validering mm. går lang tid fra tallene er indberettet, til de er præsenteret på hjemmesiden. Interview med medarbejderkonsulent Mette Gunge Hansen, Medarbejderafdelingen i Jyske Bank (Jyske Bank har medarbejdere) På nuværende tidspunkt har en eller flere medarbejdere i 110 medlemsvirksomheder adgang til at se virksomhedens egne tal via FA s hjemmeside. I alt 189 medlemsvirksomheder er forpligtet til at indberette til FA s statistikker, da de har mere end 10 ansatte. Som oftest er det personalechefen og/eller HR-konsulenter, der har adgang til virksomhedens tal. FA s fornemmelse er, at flere og flere henter deres egne tal. Især med udgivelsen af ligelønsstatistikken har flere rekvireret adgang. Medarbejdere, der har adgang til at se virksomhedens egne tal, finder dem på https://www.fanet.dk/medlemservice/statistik.

8 8 FA MAGASIN SEPTEMBER 2008 Samarbejdspartnere på statistikområdet FA samarbejder med andre interessenter på statistikområdet. Samarbejdet gælder især indhentning af data, videresendelse af data samt metoder i forbindelse med udarbejdelsen af statistikkerne. Endvidere samarbejder FA om data med både Finansforbundet og DFL i forbindelse med overenskomstforhandlinger og udveksler løbende statistisk information om sektoren og dens medarbejdere. FA sender ligesom DA data videre til Danmarks Statistik til brug for deres lønog fraværsstatistik. FA s medlemmer er derfor undtaget fra selv at indberette til Danmarks Statistik, og Danmarks Statistik og DA er naturlige samarbejdspartnere, hvad angår krav til indberetningerne og metodemæssige spørgsmål. Mange af FA s medlemsvirksomheder benytter sig af lønbureauer eller lønsystemer, der i så fald automatisk indberetter virksomhedens data til FA. Den største aktør på finansområdet er Multidata, men også KMD og Zalaris står for indberetning til FA. Ved ændring af kravene til indberetningerne samarbejder FA med lønsystemudbyderne for at finde de mest hensigtsmæssige løsninger.

9 SEPTEMBER 2008 FA M AG A S I N 9 Nordisk møde Konfliktfriholdelse, nye overenskomster, Laval-sagen og Nordiske HR-seminar var på dagsordenen, da de nordiske arbejdsgiversekretariater fra både finans og forsikring mødtes i Helsinki. De nordiske lande, bortset fra Finland, har alle indgået konfliktfriholdelsesaftaler inden for finansområdet med de modstående organisationer. De norske og danske aftaler er næsten identiske, mens den svenske, som var den første aftale, er meget enkel i sit indhold. Der var enighed om at holde tæt nordisk kontakt i spørgsmålet om konfliktfriholdelse, også set i lyset af, at sektoren i stadig større omfang er både nordisk og international. De nye overenskomster var ligeledes til drøftelse, og især var der stor interesse for muligheden for individuel fleksibel arbejdstid med timebank, som blev indført ved OK08 i Danmark. De nordiske kolleger fandt, at det var en god mulighed for yderligere fleksibilitet. Finland har netop afsluttet en 4-årig overenskomst, hvor der gives mulighed for individuel lønregulering, og det medførte en lang diskussion om erfaringer med lønsamtaler, hvor især Norge og Sverige gennem en årrække har praktiseret decentral lønregulering. Gode ideer, forslag og erfaringer var gennemgående for et inspirerende møde. Det må samtidig konstateres, at uanset det nordiske fællesskab er der meget store forskelle mellem holdninger og indhold i overenskomsterne, så der var også enighed om, at nordiske kollektive aftaler ikke er en realistisk mulighed. Sverige har udover overenskomst med Finansforbundet en kollektiv aftale med SACO, som er akademikernes organisation, idet der er mange akademikere ansat i den svenske finanssektor. Aftalen er helt uden lønsatser, fordi lønnen forhandles individuelt på den enkelte virksomhed. Endvidere er der en særskilt overenskomst for rengøringspersonale. Her havde man været tæt på konflikt, men efter strejkevarsler var der indgået forlig i sidste øjeblik. Laval-sagen blev berørt om konflikten mellem strejkeretten og arbejdskraftens frie bevægelighed. Finland og Norge har ikke til hensigt at gøre noget lovgivningsmæssigt, til trods for heftig kritik fra de faglige organisationer. I Sverige afsluttes et udvalgsarbejde i december, som så kan munde ud i et lovforslag. Så Danmark er det eneste nordiske land, hvor der er fremsat lovforslag som en ændring til udstationeringsloven. NFU s kommende generalsekretær, Christina Colclough, var gæstetaler og opfordrede til, at arbejdsgivere og arbejdstagere i finanssektoren arbejder sammen for at fastholde den nordiske model. Og som hun sagde: I propose we dance a little more - even all the way to Europe! Det Nordiske HR-seminar den november 2008 blev også drøftet. Det foregår denne gang i Helsinki og temaet er Internationalisering af den nordiske finansielle sektor Der forventes deltagelse fra 40 HR-chefer fra de 4 nordiske lande.

10 10 FA MAGASIN SEPTEMBER 2008 EU task forcebesøg i Bruxelles FA, Finansforbundet og DFL blev under overenskomstforhandlingerne enige om at samarbejde omkring EU. Organisationerne nedsatte derfor en EU task force. Gruppen indleder arbejdet med en studietur til Bruxelles. Provisional program EU task force Fact finding mission to Brussels January EU har længe haft indflydelse på de danske ansættelsesretlige regler. Eksempelvis er ligebehandlings- og forskelsbehandlingslovene vedtaget for at gennemføre EUdirektiverne på områderne. Aktuelt har Kommissionen fremlagt et forslag til ændring af direktivet vedrørende europæiske samarbejdsudvalg. FA, Finansforbundet og DFL blev under de seneste overenskomstforhandlinger enige om at styrke indsatsen for at påvirke EU-lovgivningen, inden den bliver vedtaget. Parterne aftalte derfor at oprette en EU Task Force med repræsentanter fra FA og dens medlemsvirksomheder samt repræsentanter fra Finansforbundet og DFL og deres medlemmer. I protokollaterne for overenskomstforhandlingerne står, at formålet med EU Task Force er at styrke samarbejdet mellem organisationerne om EU-forhold med henblik på at følge og påvirke retsudviklingen inden for EU og dennes betydning for den finansielle sektor, herunder for de eksisterende aftaler mellem FA og Finansforbundet og FA og DFL. For at sikre det nødvendige fælles fundament for gruppens videre arbejde med EU planlægger FA, Finansforbundet og DFL en fælles studietur til Bruxelles. Formålet med studieturen er at give gruppen et grundlæggende kendskab til EU. Herunder hvordan EU-lovgivning bliver til, og hvordan de Europæiske interesseorganisationer er med til at påvirke EU-lovgivningen. Gruppen vil også studere forholdet mellem aftaler, særligt tværnationale aftaler, og lovgivning på europæisk plan. Se det foreløbige program til højre. Tuesday January 20, a.m. DirectorateGeneral for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. Briefing and discussion with Armindo Silva, Director for Social dialogue, social rights, working conditions and adaptation to change and Head of the Directorates Unit Labour law a.m. UNI Europa Meeting with Oliver Roethig Head of the Finance Sector in UNI Europa p.m. Business Europe Meeting with Therese de Liedekerke Director for the Social Affairs Department p.m. ETUC (European Trade Union Confederation) Meeting with General Secretary John Monks. Wednesday January 21, a.m. FBE European Banking Federation Meeting with General Secretary Guido Ravoet and Sebastien de Brouwer, Head of the Department for Retail Financial Services, Legal & Social Affairs. Briefing on the organisational structure in the banking and insurance areas a.m. The Permanent Representation of Denmark to the EU Meeting with Minister Counsellor Jakob Jensen responsible for employment, Social Affairs and Health p.m. Luncheon meeting with members of the European Parliament MEP Ole Christensen MEP Anne E. Jensen MEP Poul Nyrup Rasmussen MEP Karin RiisJørgensen

11 SEPTEMBER 2008 FA M AG A S I N 11 Nyt fra FA Medlemmer Indmeldte siden sidste FA Magasin GE Money Bank Andelskassen Fælleskassen Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S Sønderjysk Forsikring G/S EnterCard Danmark, filial af EnterCard Norge AS Navneændringer Forsikringsselskabet Vendsyssel GS til Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S Øster Brønderslev-Hallund Sparekasse til Øster Brønderslev Sparekasse Udmeldte siden sidste FA Magasin banktrelleborg fusioneret med Sydbank FA har nu 224 medlemmer med medarbejdere. Valgt til FA s bestyrelse Direktør Lars Mørch, Danske Bank formand Regionalbankdirektør Anders Jensen, Nordea næstformand Adm. direktør Sven A. Blomberg, BRFkredit Koncerndirektør Stig Ellkier-Pedersen, Tryg Bankdirektør Leif F. Larsen, Jyske Bank Juridisk direktør Vibeke Krag, Codan Direktør John Lundsgaard, Spar Nord Adm. direktør Kjeld Mosebo Christensen, Forstædernes Bank Koncerndirektør Christian Sagild, Topdanmark Bankdirektør Finn Strier Poulsen, ebh bank Nyvalgte til FA s repræsentantskab Juridisk direktør Vibeke Kragh, Codan Koncerndirektør Nina Christensen, PFA Pension Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen, Sparekassen Lolland

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING STORE KONGENSGADE 81 C POSTBOKS KØBENHAVN K TELEFON FAX

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet Vi søger resultater som 2 gavner begge parter Om OK14 indtil nu 9 Finanslønninger er stadig 3 højere end i resten af samfundet Køreplanerne for OK14 10 Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA d ec em b er 2013

Læs mere

NR.1. Generaldirektoratet for Beskæftigelse. Fokus på EU. UNI Finance. Banking Committee. Finansforbundet, DFL og FA besøgte EU s maskinrum s.

NR.1. Generaldirektoratet for Beskæftigelse. Fokus på EU. UNI Finance. Banking Committee. Finansforbundet, DFL og FA besøgte EU s maskinrum s. Fokus på EU Finansforbundet, DFL og FA besøgte EU s maskinrum s. 2 UNI Finance Bedre regulering af finansielle markeder s. 9 Generaldirektoratet for Beskæftigelse Nyt arbejdsdirektiv på dagsordenen s.

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK Udgivet af Finansforbundet revideret udgave, februar 2015 HVAD ER LIGELØN Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn,

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor 6. december 2013 UWP/MIE (DA) Løn og fravær Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK KONTAK T: KLC@FANET.DK ESI-STANDARD - LØN Om FA s vejledninger...2

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK KONTAK T: KLC@FANET.DK ESI-STANDARD - FRAVÆR Om FA s vejledninger...2

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007 JANUAR 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS side 3 Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) og FA er blevet enige om en etårig overenskomst

Læs mere

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 j u l i 2 011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

NR.4. Beskæftigelsen falder i Norden. Vi ser ind i en lang lavkonjunktur. Finanssektoren er lønførende. Køreplan for forhandlingerne

NR.4. Beskæftigelsen falder i Norden. Vi ser ind i en lang lavkonjunktur. Finanssektoren er lønførende. Køreplan for forhandlingerne Vi ser ind i en lang lavkonjunktur Det er alvorlige tider i den finansielle sektor s 2 Køreplan for forhandlingerne Sidste aftalte forhandlingsdage i februar s 8 Beskæftigelsen falder i Norden Stadig flest

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne Kun 87 pct. af arbejdsomkostningerne er løn 6 Resten er andre omkostninger Lønudviklingen falder 3+4 Men

Læs mere

Den kønsopdelte lønstatistik indberetning af lønoplysninger m.v. til DA

Den kønsopdelte lønstatistik indberetning af lønoplysninger m.v. til DA 8. november 2006 Den kønsopdelte lønstatistik indberetning af lønoplysninger m.v. til DA Rekvirer den kønsopdelte lønstatistik via din arbejdsgiverforening Virksomheder, der indberetter lønoplysninger

Læs mere

Notat

Notat 30.10.2005 13347 Notat Poul Personalegoder Personalegoder som tilføjelse til lønnen eller som delvis substitut for løn er populært i flg. medierne. Der kan være skattemæssige forhold, der spiller ind når

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Metode og datagrundlag for statistikken Personaleomsætning

Metode og datagrundlag for statistikken Personaleomsætning Metode og datagrundlag for statistikken Personaleomsætning 4. august 2009 Formål og baggrund Dette notat dokumenterer indholdet af DA s PersonaleomsætningsStatistik. Formålet med statistikken er at belyse

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4. 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6. 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik 7

1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4. 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6. 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik 7 Ligelønsstatistik Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold 1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik

Læs mere

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Y2071BEN 2256/01/REV/ DA FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Comité bancaire pour les Affaires sociales européennes Banking Committee for European Social

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Reguleringsordningen i det offentlige

Reguleringsordningen i det offentlige Reguleringsordningen i det offentlige aftalesystem Fakta Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Nana Wesley Hansen Formålet med reguleringsordningen er at sikre en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling i den

Læs mere

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet Danmarks Statistik har nu offentliggjort lønudviklingen for den private

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK HVAD ER LIGELØN Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn, for så vidt angår alle lønelementer og lønvilkår, for samme

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISBN 123-4567-890 MARTS 2015 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON:

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte

Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte 3. oktober 2014 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte I Danmark er arbejdstiden 37 timer for en fuldtidsansat. Det gælder, uanset om

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FOKUS FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FA Fraværsstatistik 2014 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 kraftigt fald I tilgangen Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2009 15,4 pct., mens afgangen var 27,2 pct. Såvel tilgangen som afgangen var dermed lavere

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Uddannelsesniveauet er steget markant i finanssektoren de seneste 15 år. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er steget fra 21 pct.

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2017 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 ÅRLIG TIL-OG AFGANG PÅ DA-OMRÅDET Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2012 20,8 pct., mens afgangen var 21,0 pct. Såvel til- som afgangsprocenten er i 2012

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK Udgivet af Finansforbundet revideret udgave, april 2010 Hvad er ligeløn Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn,

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst 4. februar 2014 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen 3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst Udenlandske medarbejdere på DA-området er omfattet af en kollektiv overenskomst i omtrent samme omfang som deres

Læs mere

ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009

ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009 ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009 Betaler din virksomhed til for mange fonde? Har din virksomhed tidligere været medlem af en anden arbejdsgiverforening, er det muligt at din virksomhed fortsat

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2016 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Forsikring

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Forsikring FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Forsikring 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke

Læs mere

18. november HK har følgende overordnede bemærkninger til forslaget.

18. november HK har følgende overordnede bemærkninger til forslaget. HK s BEMÆRKNINGER TIL FORSLAG TIL UDKAST TIL LOVFORSLAG OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 18. november 2013 Med henvisning til udkast til lovforslaget udsendt den 31. oktober fremsendes hermed HK s bemærkninger

Læs mere

Orientering. Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Forlig på finansområdet. Særnummer OK05. FA og Finansforbundet har indgået forlig 3

Orientering. Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Forlig på finansområdet. Særnummer OK05. FA og Finansforbundet har indgået forlig 3 Orientering Finanssektorens Arbejdsgiverforening Forlig på finansområdet Særnummer OK05 FA og Finansforbundet har indgået forlig 3 Den 8. marts 2005 blev FA og Finansforbundet enige om en ny treårig overenskomst.

Læs mere

NORDISK BANKSTATISTIK 2013

NORDISK BANKSTATISTIK 2013 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4830 O K TO B ER 2014 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

Vedtægter for VikarBranchen i DI

Vedtægter for VikarBranchen i DI Vedtægter for VikarBranchen i DI Foreningens navn er VikarBranchen. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er, at fremme vikar- og rekrutteringsvirksomhed markedsforhold og medvirke til

Læs mere

6 Lønindeks for den offentlige sektor

6 Lønindeks for den offentlige sektor 65 6 Lønindeks for den offentlige sektor 6.1 Grundlæggende information om indekset 6.1.1 Navn Lønindeks for den offentlige sektor. Der offentliggøres et tilsvarende lønindeks for den private sektor, der

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 FAKTA Overenskomstforhandlingerne på LO/DA-området i starten af 2014 omfatter ca. 589.000 lønmodtagere, der skal have fornyet de eksisterende

Læs mere

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØNKOMMISSIONENS OPGAVE Kortlægge, analysere og drøfte: Om løn, ansættelsesog ledelsesstrukturer i den offentlige

Læs mere

Ledelseskodeks i Lollands Bank

Ledelseskodeks i Lollands Bank Ledelseskodeks i Lollands Bank Anbefaling 1. Finansrådet anbefaler, at medlemsvirksomhederne forholder sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse. 2. Finansrådet anbefaler medlemsvirksomhederne

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 19. NOVEMBER 2014 En gang årligt er FA forpligtet til via et protokollat i overenskomsten, at udlevere lønstatistik fordelt på jobfunktioner og køn. Statistikken blev for første

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

tilfredse med lønninger Bank Den økonomiske Bank FA s hovedtemaer siger farvel til Køreplaner s. 5 FA analyse s.22 FA forhandlingsbord. analyse s.

tilfredse med lønninger Bank Den økonomiske Bank FA s hovedtemaer siger farvel til Køreplaner s. 5 FA analyse s.22 FA forhandlingsbord. analyse s. Branchens SÆRNUMMER ansatte OK08 tilfredse Efter nytår går med det løs lønninger ved det store FA forhandlingsbord. analyse s.22 Bank FA s hovedtemaer siger farvel til gebyrer ved OK08 Interview Artikler

Læs mere

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er OK08-forlig på finansområdet FA og Finansforbundet er blevet enige om en tre-årig overenskomst s. 2 Sæt timerne i banken Finansansatte kan nu spare arbejdstimer op til senere brug s. 3 Længere og mere

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

FAMAGASINET PSYKISK UDVIKLINGSHÆMMEDE GØR RENT I BRFKREDIT 10 SPØRGSMÅL TIL SYDBANK OG CODAN OM INTEGRATIONSPROJEKTET HELT TRYG VED TRIVSELSAFTALEN

FAMAGASINET PSYKISK UDVIKLINGSHÆMMEDE GØR RENT I BRFKREDIT 10 SPØRGSMÅL TIL SYDBANK OG CODAN OM INTEGRATIONSPROJEKTET HELT TRYG VED TRIVSELSAFTALEN JUNI 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING PSYKISK UDVIKLINGSHÆMMEDE GØR RENT I BRFKREDIT side 4 BRFkredit hjælper borgere på kanten af arbejdsmarkedet med at få jobmæssigt fodfæste. 10

Læs mere

Finansansatte har mere frihed. Finansløn lægger afstand til andre grupper. Nykredit holder arbejdsmiljøet i form

Finansansatte har mere frihed. Finansløn lægger afstand til andre grupper. Nykredit holder arbejdsmiljøet i form Finansløn lægger afstand til andre grupper FA analyse s. 3 Finansansatte har mere frihed FA analyse s. 7 Nykredit holder arbejdsmiljøet i form Interview s. 4-5 Fleksibel arbejdstid gør lykke på Lolland

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 11.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 11. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 11. februar 2010 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

Fælles erklæring om distancearbejde indgået af de europæiske arbejdsmarkedsparter i forsikringssektoren

Fælles erklæring om distancearbejde indgået af de europæiske arbejdsmarkedsparter i forsikringssektoren Fælles erklæring om distancearbejde indgået af de europæiske arbejdsmarkedsparter i forsikringssektoren I. Indledning Mere end ti år efter de europæiske arbejdsmarkedsparter indgik rammeaftalen om distancearbejde

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 21 O Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere. Invitation til konferencen Status ét år efter EU s Østudvidelse

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2012

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2012 Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2012 FAKTA Overenskomstforhandlingerne på LO/DA-området i starten af 2012 omfatter ca. 585.000 lønmodtagere, der skal have fornyet de eksisterende

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program Program 1. Lovens krav 2. Statistikken - den minimalistiske variant - lav jeres egen statistik - gode råd og vejledning 3. Redegørelse - indhold - fordele og ulemper ved at vælge redegørelsen frem for

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere