TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006"

Transkript

1 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

2 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk. Du kan bruge den i alle lande, hvor GSM-netværksoperatører har en roaming-aftale med din netværksoperatør. Telefonen indeholder også en integreret 12-kanals GPS-modtager med høj ydeevne. Den unikke kombination af GPSog GSM-udstyr i telefonen giver mulighed for nye funktioner som f.eks. personlig navigation, ruteplanlægning foruden understøttelse og grænseflade for ekstra funktionalitet til nødsituationer. Nogle af disse funktioner kan kræve tjenester fra tredjepart for at fungere korrekt. BENEFON er ikke ansvarlig for sådanne tjenester, deres eksistens, funktionalitet eller kompatibilitet med produkter fra BENEFON. Oplysninger i denne brugerhåndbog kan ændres uden varsel. BENEFON forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og foretage ændringer i indholdet uden forpligtelse til at informere personer eller organisationer om sådanne ændringer eller forbedringer. BENEFON er ikke ansvarlig for tab af data, indtægt eller følgevirkninger, hvad der end måtte have forårsaget dem. Nogle af funktionerne, der beskrives i denne håndbog, kan være ekstraudstyr og skal købes separat. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, detaljer og beskrivelser herunder af telefonkonfiguration og udvalg af opladere, kan du besøge eller kontakte din lokale BENEFON-forhandler. BENEFON garanterer, at produkterne er uden fejl mht. materialer eller konstruktion, når de forlader fabrikken. Et garantibevis med købsdato er vedlagt i salgspakken. Der henvises til garantibeviset for detaljer. Herved erklærer Benefon Oyj, at denne mobiltelefon type TGP80EG overholder de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktivet 1999/5/EC. FCC vejledning: Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Anvendelse er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens og (2) Denne enhed skal acceptere evt. modtagen interferens. Herunder interferens, der kan forårsage skadelig drift. Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af de ansvarlige for overholdelsen, vil ophæve brugerens ret til at anvende udstyret. Et FCC-mærke er placeret på enhedens typemærkat under batteridæksel og batteri. Benefon og Twig er registrerede varemærker tilhørende Benefon Oyj. Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. ezitext er et registreret varemærke tilhørende ZI Corporation. Producent: Benefon Oyj P.O. Box 84, FIN24101 Salo, Finland Websted: Copyright 2006 Benefon Oyj. Alle rettigheder forbeholdes Korrekt bortskaffelse af produktet: Mobiltelefonen bør ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald eller andet industrielt affald. Fjern batteriet fra telefonen, og bortskaf det i overensstemmelse med lokale bestemmelser om genbrug. 2

3 INDHOLD KOM GODT I GANG Indsættelse af kort Indsættelse af batteri Påsætning af bageste dæksel Opladning af batteriet Tænd telefonen Information ved start Ubesvarede henvendelser Sluk telefonen PRÆSENTATION AF TELEFONEN Taster og andre ydre dele Displaysymboler Hovedmenu, navigation og adgang til indstillinger..14 Genveje HURTIGMENU Låsning af tastatur Låsning af telefonen Aktivering af en GPS-profil Aktivering af en lydprofil OPKALDSHANDLINGER Udgående opkald Afslutning af et opkald Indgående opkald INDHOLD Handlinger under et opkald OPKALDSLOGGE Seneste opkald Tællere Kommunikation KONTAKTPERSONER Liste over kontaktpersoner Udvidede funktioner for kontaktpersoner SKRIVNING AF TEKST Store/små bogstaver Traditionel indtastning af tekst Foruddefineret tekst Tips til skrivning af tekst MEDDELELSER Oprettelse af en ny meddelelse Indbakke Bluetooth-meddelelser Mine mapper Kladder Sendt Udbakke Postkasse til s Cell broadcast SIM-meddelelser

4 INDHOLD Rapporter Skabeloner KALENDER Hovedvisning: Visning af måned eller uge VÆRKTØJER Indstillinger Netværkstjenester Hukommelsesstyring Bluetooth GPS Monitor Twig Alert SIM-postkassenumre (CPHS) SIM-informationsnumre (CPHS) EKSTRA Lommeregner Valutaomregner Notesblok Ur SJOV Billeder Lyde Spil WAP-BROWSER Tilslutning til netværk FORETRUKNE HJÆLP SIM-VÆRKTØJSSÆT BATTERIOPLYSNINGER TILBEHØR VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Omhu og vedligeholdelse Sikkerhed og forholdsregler SAR-information U.S.A: Vejledning om radiofrekvent interferens Information om FCC-overholdelse FEJLFINDING ORDLISTE GARANTI HOS BENEFON

5 KOM GODT I GANG Indsæt først SIM-kort og hukommelseskort, og sæt derefter batteriet på plads. Sæt derefter det bageste dæksel på plads. Oplad derefter batteriet, indtil det er fuldt. Indsættelse af kort Holder til SIM-kort SIM-kort Stik til hukommelseskort Hukommelseskort hjørne. KOM GODT I GANG 3. Luk holderen. Skub holderen tilbage mod højre, indtil den klikker på plads. HUKOMMELSESKORT Du kan bruge hukommelseskortet som ekstern lagerenhed til f.eks. kort, billeder og lyde. Hukommelseskorttypen, der er kompatibel med denne telefon, er mini SD (Secure Digital). Brug kun denne type hukommelseskort i telefonen, da andre korttyper ikke passer ind i stikket til kortet. Desuden kan brug af inkompatible hukommelseskort beskadige telefonen og kortet eller resultere i tab af data. Skub hukommelseskortet ind i stikket, indtil det klikker på plads. Kontrollér, at kontakterne vender nedad. Hvis du vil tage hukommelseskortet ud, skal du skubbe det indad, hvorefter det glider ud af stikket. SIM-KORT 1. Skub SIM-kortholderen til venstre. Vip holderen op. 2. Indsæt SIM-kortet i hullet. Kontrollér, at det afskårne hjørne er placeret i øverste højre 5

6 KOM GODT I GANG Indsættelse af batteri Batteri udløsergreb Påsætning af bageste dæksel Sidetap Bageste dæksel udløsergreb 1. Skub bunden af batteriet ind i de små forsænkninger nederst på telefonen. 2. Skub batteriet ind i telefonen, indtil det låser på plads. Kontrollér, at batteriets udløsergreb vender opad. Udtagning af batteriet Tryk batteriets udløsergreb nedad. Løft batteriet ud af telefonen. 1. Placér det bageste dæksel mod telefonen med bunden først. Sørg for, at sidetapperne føres ind i forsænkningerne på begge sider af telefonen. 2. Tryk dækslet mod telefonen, indtil det klikker på plads i toppen. Sørg for, at udløsergrebet er låst fast. Fjernelse af det bageste dæksel Tryk dækslets udløsergreb opad. Løft dækslet ud af telefonen. 6

7 KOM GODT I GANG Opladning af batteriet 1. Sæt opladerkablet ind i telefonens bundstik (rundt hul i højre side). 2. Tilslut opladeren til lysnettet. 3. Opladning starter automatisk. Som tegn på igangværende opladning begynder batterisymbolet at bevæge sig øverst til højre. Når telefonen er fuldt opladet, eller opladeren tages ud, stopper bevægelsen, hvor det aktuelle opladningsniveau så vises. 4. Du kan bruge telefonen under opladningen. Hvis batteriet imidlertid er helt tomt, kan det vare flere minutter, før batterisymbolet vises, og telefonen kan bruges. Bemærk, at batteriet først opnår fuld kapacitet efter anden eller tredje fuldstændige opladning. Yderligere information om batterier findes i batterioplysninger på side 92 og du kan få følgende tilbehør til telefonen. på side 94. Tænd telefonen 1. Tryk på, og hold den øverste tast N i siden nede. 2. Hvis telefonen anmoder om PIN-kode eller andre koder, skal du indtaste den korrekte kode, og trykke på den venstre funktionstast.. Hvis du laver en fejl, skal du trykke på den højre funktionstast - Slet det nødvendige antal gange for at slette de forkerte cifre. 3. Telefonen går i stand-by. Strømmen til telefonen kan tændes automatisk, så den går i stand-by, når Tænd automatisk er aktiveret, og et indstillet tidspunkt oprinder. Når en forindstillet Alarm er aktiveret, tændes telefonen i en særlig alarmfunktion, hvor indstilling af slumrefunktion er mulig. Information ved start Afhængigt af indstillinger, indsatte kort eller status for GSM-netværk ser du muligvis nogle standardoplysninger ved start som f.eks. logoer, symboler, tekst, meddelelser eller elementer i stand-by. Nogle eksempler: Hvis telefonen har været opbevaret i lang tid uden batteri, bliver du bedt om dato og klokkeslæt. Startbillede, hilsen eller tapet, der kan vælges af brugeren, i stand-by. 7

8 KOM GODT I GANG Celle-ID for telefonens aktuelle placering i netværket. Indikatorer for dato og/eller klokkeslæt, GSM og batteri. Navn på operatør og/eller tjenesteudbyder. Besked om Ingen tjeneste hvis telefonen f.eks. befinder sig i et område uden dækning. Der kan ikke foretages opkald og heller ikke nødopkald. Beskeden Kun nødopkald der angiver, at du ikke kan foretage normale opkald, eksempelvis fordi den valgte operatør ikke er din egen, eller denne ikke har en aftale om roaming med din netværksoperatør. Beskeden Indsæt SIM-kort der angiver, at du ikke kan foretage telefonopkald eller få adgang til data på SIM-kortet, eksempelvis fordi SIM-kortet mangler. Beskeden Udskift SIM-kort der angiver, at du ikke har adgang til netværksrelaterede menuer, eksempelvis fordi SIM-kortet er ugyldigt. Beskeden Søger efter netværk når telefonen f.eks. har mistet forbindelsen til netværket eller er i gang med at registrere sig på et netværk. Symboler der angiver status for meddelelser, lyde, dataoverførsel, indstillinger, aktive linjer, viderestilling af opkald, tilsluttet tilbehør, anvendt netværk osv. Ubesvarede henvendelser Når der modtages en ny meddelelse, en , en WAP-meddelelse eller et ubesvaret opkald, viser telefonen disse endnu ubesvarede henvendelser i displayet. Hvis du har ubesvarede henvendelser, og lyset i displayet er slukket, blinker den gule indikator i øverste venstre hjørne dobbelt så hurtigt som normalt. Dette kræver, at indikatoren er slået til (se valg af indstillinger for display på side 52). Hvis du vil checke en ubesvaret henvendelse, skal du fremhæve den, og trykke på ". Hvis du vil ignorere listen over ubesvarede henvendelser, skal du trykke på - Annuller. Sluk telefonen Tryk på, og hold den øverste tast N i siden nede. Telefonen slukkes automatisk, hvis batteriet er helt tomt, eller timeren Sluk automatisk er aktiveret, og det indstillede tidspunkt oprinder. 8

9 PRÆSENTATION AF TELEFONEN Indikator-LED Tænd/sluk Lydstyrke op Lydstyrke ned Hovedmenu/ programskift Batteri Venstre funktionstast Tast til etablering af forbindelse Alfanumeriske taster (0...9) Stjernetast Mikrofon Nødtast Twig Key Højttaler Display Piletast (4- dimensionel) Midtertast Højre funktionstast Tast til afbrydelse af forbindelse Skiftetas Bund stik PRÆSENTATION AF TELEFONEN Taster og andre ydre dele ~ Menutast. Tryk på denne tast for at få adgang til hovedmenuen, hvor alle programmer er placeret. Du kan også trykke på og holde menutasten nede for at skifte mellem åbne programmer. N z y Ö l l n Tænd/sluk. Tryk på denne tast for at tænde/slukke telefonen. Lydstyrke op. Tryk på denne tast for at øge lydstyrken. Lydstyrke ned. Tryk på denne tast for at formindske lydstyrken. Nødtast. Tast til nødsituationer, som er placeret øverst på telefonen. Tryk på denne tast for at foretage et nødopkald til foruddefinerede numre eller åbne et telematikprogram. Tast til etablering af forbindelse. Tryk på denne tast for at foretage et opkald/ besvare et opkald. Tast til afbrydelse af forbindelse. Tryk på denne tast for at lægge røret på. Piletaster. Tryk på disse taster for at rulle gennem lister og visninger og vælge 9

10 PRÆSENTATION AF TELEFONEN indstillinger. Bevægelse op/ned/højre/ venstre afhænger af den kant, der trykkes på. " Midtertast. Tryk på denne tast for at udføre kommandoer/gå frem/åbne indstillinger.. Venstre funktionstast. Hurtigtast til almindelige handlinger som f.eks. åbning eller lagring af programmer eller elementer. - Højre funktionstast. Tryk på denne tast for at slette/forlade/annullere/gå baglæns Alfanumeriske taster (0...9). Tryk på disse taster for at indtaste telefonnumre/ tekst. 8 Twig Key. Tryk på, og hold denne tast nede for at starte programmet Twig Navigation. Navigationstasten fungerer, når telefonen er i stand-by. Et kort tryk på denne tast i programmet Twig Navigation giver adgang til basismenuen i Twig Navigation. Skiftetast. Tryk på denne tast for at få adgang til specielle funktioner. + Stjernetast. Tryk på denne tast for at få adgang til specielle funktioner. O Display-LED. Blinker, når lyset i displayet er slukket. LED angiver telefonens status: Rød LED: Blinker hvert andet sekund, når batteristanden er lav. Hvis der er ubesvarede henvendelser, og batteristanden er lav, blinker det hvert sekund. Grøn LED: Blinker hvert andet sekund, når telefonen er tændt og i stand-by. Hvis der er ubesvarede henvendelser, blinker det hvert sekund. Indikator for display-led kan afbrydes i Indstillinger. Se valg af indstillinger for display på side 52. Batteri. Telefonens strømkilde. Bundstik. Stik til at forbinde telefonen med en oplader/computer. 10

11 Displaysymboler GPS-område: GPS-symboler og information Hovedområde: Information fra SIM-værktøjssættet og tapeter Titelområde: Signalstyrke information Programtastområde: Indstillinger og funktionalitet Bemærk, at displaysymbolerne kan variere afhængigt af f.eks. det anvendte farvetema. GPS-område Y GPS-indikator. Når nøjagtigheden forøges, vises mindre cirkler. I venstre hjørne af GPS-område kan du se et ikon, der angiver din aktuelt valgte GPS-profil. Du kan ændre ikonet for hver profil i GPS-profiler, se redigering af en gpsprofil på side 63. GPS-forbindelse er afbrudt. PRÆSENTATION AF TELEFONEN GPS-forbindelse er tilsluttet, men enheden forsøger ikke aktuelt at beregne position eller opdatere data. GPS bruger en anden parameter end den brugerdefinerede til beregning af en position. Titelområde GPS har fundet en fejl. GSM-netværksindikator. Befinder sig i venstre hjørne af titelområdet. Jo flere bjælker, des bedre signal. GPRS-indikator. Hvis SIM-kort og netværk understøtter GPRS, vises indikatoren i stedet for GSMindikatoren. GPRS-forbindelse er tilsluttet, og dataoverførsel er i gang. GPRSindikator blinker. GPRS er midlertidigt afbrudt. GPRSindikator blinker. Batteriindikator. Jo mere fyldt symbolet er, des mere er batteriet opladet. Befinder sig i højre hjørne af titelområdet. 11

12 PRÆSENTATION AF TELEFONEN Hovedområde Højre-/venstrepile angiver, at vandret bevægelse er mulig. Du kan f.eks. rulle gennem billeder et efter et i et normalt skærmbillede. Symbol for hovedmenu. Tryk på " for at åbne hovedmenuen. Indgående opkald. Et opkald er i gang. Der er et ventende opkald. Et dataopkald er i gang. Et opkald via Twig Alert er i gang. Alle taleopkald (begge linjer, hvis ALS (Alternate Line Service) anvendes) viderestilles til mobilsvar eller et andet telefonnummer. Tjenestetypen afhænger af din netværksoperatør. Alle taleopkald på linje 1 viderestilles til mobilsvar eller et andet telefonnummer. Dette symbol bruges kun, hvis SIMkortet har ALS. Alle taleopkald på linje 2 viderestilles til mobilsvar eller et andet telefonnummer. Dette symbol bruges kun, hvis SIMkortet har ALS. Roaming. Telefonen bruger netværket fra en anden tjenesteudbyder end sit eget. Dette symbol kan også blive vist under roaming i eget land, hvis et SIM-kort af typen CPHS (Common PCN Handset Specification) bruges. Normalt understøtter de fleste netværk chifferopkald. Nogle netværk understøtter dog ikke chiffrering. Hvis netværksforbindelsen bliver uciffreret under opkaldet, vises dette symbol. Hjemzone. Bemærk, at funktionen hjemzone kun er tilgængelig hos deltagende tjenesteudbydere, og den kræver også et bestemt SIM-kort. Linje 1 aktiv. Vises, når SIM-kortet har ALS, og linje 1 er aktiv. Linje 2 aktiv. Vises, når SIM-kortet har ALS, og linje 2 er aktiv. Bemærk, at kun én linje kan være aktiv ad gangen. Bluetooth-forbindelse er tændt. 12

13 PRÆSENTATION AF TELEFONEN Bluetooth er aktiv. Bemærk: Hvis der ikke vises et Bluetooth-symbol, er Bluetooth slukket. Bilsæt. Bilsættet forbindes med telefonen. Hovedsæt. Hovedsættet forbindes med telefonen. Du har modtaget en ny meddelelse eller meddelelser. Meddelelserne venter i Indbakke. Vises også, hvis ALS (Alternate Line Service) anvendes, og du har ulæste meddelelser fra begge linjer. En blinkende konvolut angiver, at der ikke er plads til modtagelse af nye meddelelser, før nogle gamle er slettet. Der kan være ventende meddelelser i SMS-centret. Nye eller ulæste meddelelser fra linje 1 venter i Indbakke. Vises, når SIM-kortet har ALS. Nye eller ulæste meddelelser fra linje 2 venter i Indbakke. Vises, når SIM-kortet har ALS. Udbakke indeholder meddelelser, der afventer afsendelse. Vises også, når meddelelser sendes. Du har modtaget mobilsvar. Mobilsvaret venter i mobilsvar. Vises også, hvis ALS (Alternate Line Service) anvendes, og du har mobilsvar fra begge linjer. Besked venter i mobilsvar fra linje 1. Vises, når SIM-kortet har ALS. Besked venter i mobilsvar fra linje 2. Vises, når SIM-kortet har ALS. Lydløs lydprofil anvendes. Den aktuelt anvendte lydprofil er forskellig fra Normal lydprofil. Timer for tænd automatisk er indstillet. Telefonen tændes automatisk på det indstillede tidspunkt. Timer for sluk automatisk er indstillet. Telefonen slukkes automatisk på det indstillede tidspunkt. Timer for automatisk tænd/sluk er indstillet. Vises, når både timere for tænd automatisk og sluk automatisk er indstillet. Alarm er aktiveret. Tastatur er låst. Når telefonen er låst, 13

14 PRÆSENTATION AF TELEFONEN vises en stor udgave af ikonet. Programtastområde Vælg. Du kan f.eks. vælge eller aktivere en indstilling ved at trykke på ". Indstillinger. Du kan få adgang til en liste over tilgængelige indstillinger ved at trykke på ". Hovedmenu, navigation og adgang til indstillinger ADGANG TIL HOVEDMENU OG PROGRAMMER Tryk på menutasten ~ (tasten i bunden i siden). Når telefonen er i stand-by, kan du også trykke på " for at åbne hovedmenuen. Gennem hovedmenuen har du adgang til alle telefonprogrammerne. Programmer vises med ikoner i gitteret i hovedmenuen. Hvis du vil åbne et program, skal du fremhæve det ved at trykke på n, og derefter trykke på midtertasten ". NAVIGATION I MENUEN OG PROGRAMMERNE Du kan navigere i menuerne, programmerne og listerne, rulle og fremhæve elementer og indstillinger. Piletasten n er 4-dimensionel, så du kan gå op, ned og til venstre og højre. Tryk på tasten fra den pågældende kant. ÅBNING AF PROGRAMMER, MAPPER VALG AF INDSTILLINGER Fremhæv det ønskede program eller den ønskede mappe ved at trykke på n, og tryk derefter på ". Hvis du vil have adgang til indstillinger, skal du trykke på ". Du kan udføre styring af programmerne som f.eks. at åbne mapper og elementer, oprette nye mapper på første niveau, flytte mapper eller flytte elementer til en mappe, og omdøbe eller slette mapper og elementer i Menustyring. Se styring af gitter i hovedmenu på side 51. Du kan vælge, gemme eller udføre kommandoer ved at trykke på. eller " (i følge beskeder og vejledende fodnotetekster). 14

15 PRÆSENTATION AF TELEFONEN LUKNING AF PROGRAMMER ELLER MAPPER ANNULLERING AF HANDLINGER Tryk på - Tilbage eller Afslut så mange gange, det er nødvendigt for at returnere til hovedmenuen eller stand-by. Når du går tilbage, annullerer du også handlinger. Du kan gå tilbage til ledig tilstand uden at lukke programmer ved at trykke på tasten til afbrydelse af opkald c. SKIFT MELLEM PROGRAMMER Du kan skifte til et aktivt program med et andet program/andre programmer kørende i baggrunden. 1. Tryk først på ~, og hold den nede i nogle få sekunder. 2. Hvis der er flere programmer til rådighed, kan du rulle mellem dem ved at trykke n til venstre/højre. 3. Når det ønskede program vises fremhævet, kan du aktivere det ved at trykke på ". Genveje De følgende genveje er sædvanligvis til rådighed, når telefonen er i stand-by, selv om visse funktioner (f.eks. justering af lydstyrke) også kan udføres i andre tilstande. Du kan ændre genveje for venstre og højre funktionstaster og venstre/ højre piletast. Yderligere information findes i tilknytning af genveje på side 51. Lås tastatur: Tryk n ned, og hold den nede i nogle få sekunder. Aktivér lydprofil: Tryk n op, og hold den nede i nogle få sekunder. Åbn kontaktpersoner/brugerdefineret: Tryk n til venstre. Åbn kalender/brugerdefineret: Tryk n til højre. Åbn genopkaldshukommelse (opkaldte numre): Tryk på l. Åbn programmet Twig Alert: Tryk på nødtasten Ö. Hvor længe du skal trykke afhænger af dine indstillinger. Åbn programmet Twig Navigation: Tryk på, og hold den alfanumeriske tast 8 nede. Åbn hovedmenu: Tryk på ~ (tasten nederst i siden) eller midtertasten, mens telefonen er i ledig tilstand. Åbn programskift: Tryk på ~, og hold den nede i nogle få sekunder. Ring til mobilsvar: Tryk på 1, og hold den 15

16 PRÆSENTATION AF TELEFONEN nede i nogle få sekunder. Kvikopkald til et nummer: Tryk på, og hold en af de alfanumeriske taster 2..7 eller 9 nede svarende til nummerets placering i hukommelsen. Åbn WAP-browser: Tryk på, og hold den alfanumeriske tast 0 nede, indtil browseren åbnes. Justér lydstyrke i højttaler: Tryk lydstyrketasterne z y op og ned. Tænd/sluk telefonen: Tryk på, og hold tasten N nede (tasten øverst i siden). Tænd baggrundslys i display/tastatur: Tryk på tasten N. Indtast jokertegn (*, +, P, S og?): Tryk kort på + flere gange. Indtast specialtegn: Tryk på +, og hold det nede i nogle få sekunder. Send servicekommando: Indtast servicekommandoen, og tryk på l. Gem opkaldt nummer: Indtast telefonnummeret, og tryk på. Gem. Send en meddelelse til opkaldt nummer: Indtast telefonnummeret, tryk på ", og vælg Skriv meddelelse. Åbn SIM-telefonbog: Indtast strengen 0#. Skift aktiv linje (ALS-funktion): Indtast strengen **1# for at aktivere linje 1 eller **2# for at aktivere linje 2. Nulstil sprog til Automatisk (SIM-funktion): Indtast strengen **9999# Vis IMEI-nummer: Indtast strengen *#06#. Vis information om softwareversion: Indtast strengen *#0000#. 16

17 HURTIGMENU I hurtigmenuen kan du låse tastaturet manuelt, låse telefonen, aktivere GPS-profil og aktivere lydprofil. Når telefonen er i stand-by, skal du åbne hurtigmenuen ved at trykke n op eller ned. Rul gennem listen ved at trykke n op eller ned, og vælge det aktuelt fremhævede element ved at trykke på ". Hvis du vil annullere handlingen og vende tilbage til det tidligere menuniveau, skal du trykke på - Tilbage. Låsning af tastatur Brug af tastaturlås forhindrer utilsigtede tastaturtryk. Du kan låse tastaturet en enkelt gang i hurtigmenuen eller bruge automatisk tastaturlås. Når du bruger den automatiske tastaturlås, låses tasterne automatisk, hver gang du ikke har trykket på nogle taster i et bestemt tidsrum. Tidsrummet varierer afhængigt af telefonens aktuelle tilstand. Automatisk tastaturlås kan HURTIGMENU aktiveres eller deaktiveres i Indstillinger. Se indstilling af tastaturlås på side 54. Når tastaturet er låst, vises. Du kan åbne det ved at trykke på - Lås op, og derefter. Ja i rækkefølge. Tastaturlåsen deaktiveres automatisk et øjeblik i situationer, der kræver øjeblikkelig handling. Disse situationer er indgående opkald, udløste alarmer eller visse Bluetooth-tilstande. Baggrundslyset i displayet lyser, når du trykker på - eller N. Låsning af telefonen Du kan låse telefonen manuelt i hurtigmenuen eller bruge automatisk telefonlås. Når du bruger den automatiske telefonlås, låses telefonen, hver gang du ikke har trykket på nogle taster i et bestemt tidsrum. Tidsrummet defineres i Indstillinger. Se sikkerhed på side 60. Hvis du vil låse telefonen eller låse den op, skal du indtaste telefonens kode, og trykke på. Ok. Selv om telefonen er låst, er det stadig muligt at udføre nødvendige handlinger. Det drejer sig om besvarelse af indgående opkald, udløste alarmer 17

18 HURTIGMENU eller modtagelse af meddelelser fra tilsluttede Bluetooth-enheder. Efter disse situationer forbliver telefonen låst. Aktivering af en GPS-profil En GPS-profil er en kombination af GPSindstillinger. Fremhæv Indstil GPS-profil, og tryk på ". Fremhæv den ønskede profil, og tryk på ". Den valgte GPS-profil aktiveres. Du kan også deaktivere GPS ved at vælge indstillingen Sluk GPS. Aktivering af en lydprofil En lydprofil er en kombination af lydindstillinger. Vælg den ønskede lydprofil fra listen ved at trykke n op/ned, og derefter trykke på ". Den valgte lydprofil aktiveres. 18

19 OPKALDSHANDLINGER Udgående opkald UDFØRELSE AF ET OPKALD Når telefonen er i stand-by, kan du foretage et telefonopkald ved at indtaste områdenummeret og telefonnummeret og trykke på l. Hvis du vil foretage et internationalt opkald, skal du først indtaste præfikset (+) ved at trykke på + to gange og derefter landekoden, områdenummeret (uden første ciffer) og telefonnummeret. Start opkaldet ved at trykke på l. Hvis du vil slette forkerte tal, skal du trykke på - Slet så mange gange, det er nødvendigt. Hvis du vil annullere handlingen, skal du slette alle de indtastede cifre. Når opkaldet er forbundet, vil du se animationen Ringer. Afhængigt af indstillingerne kan du også se modtagerens navn, nummer, billede eller en tæller for samtalevarighed eller pris. OPKALDSHANDLINGER GENOPKALD Hvis du vil ringe op til et telefonnummer igen, skal du trykke på l, vælge det ønskede nummer i listen over opkaldte numre, og trykke på l. KVIKOPKALD Du kan have flere kvikopkaldsnumre lagret i telefonen. Den alfanumeriske tast eller 9 svarer til det sted, hvor nummeret er lagret. Hvis du vil foretage et kvikopkald, skal du trykke på den ønskede alfanumeriske tast, og holde den nede i nogle få sekunder. UDFØRELSE AF ET OPKALD VIA OPKALDSLOGGE Åbn Opkaldslogge, derefter Seneste opkald, derefter Ubesvarede opkald/modtagne opkald/opkaldte numre. Fremhæv et opkald, og tryk på l. UDFØRELSE AF ET OPKALD VIA KONTAKTPERSONER Åbn Kontaktpersoner, fremhæv en ønsket kontaktperson, og tryk på l. 19

20 OPKALDSHANDLINGER UDFØRELSE AF ET OPKALD VIA MEDDELELSER Åbn Meddelelser, derefter Indbakke/Udbakke/ Sendt/Kladder. - Opkald til afsender/modtager: Fremhæv en meddelelse, og tryk på l. - Opkald til et telefonnummer, som meddelelsen indeholder: Fremhæv, og åbn en meddelelse, tryk på midtertasten " for at vælge Find, Telefonnummer, og tryk på l. OPKALD TIL NUMMERET DER INDEHOLDER JOKERTEGN Der kan være lagrede numre på kontaktpersoner, som indeholder jokertegn (spørgsmålstegn). Jokertegn bruges f.eks. i undernumre, eller når funktionen FDN (faste opkaldsnumre) er aktiveret i telefonen. Du kan starte opkaldet normalt ved at trykke på.. Når tekstfeltet åbnes, skal du udskifte de blinkende jokertegn ved at indtaste de faktiske tal. Du kan navigere i strengen ved at trykke n til venstre/højre, og slette redigerbare tal ved at trykke på - Slet. Når nummerindtastningen er udført, kan du starte opkaldet ved at trykke på. Ring. OPKALD MISLYKKEDES Bemærk, at et opkaldsforsøg ikke kan være muligt af følgende årsager: Der er intet netværk, et dataopkald er allerede i gang, 2 taleopkald er allerede i gang, grænse for samtaletakst er overskredet, nødopkald er i gang, funktionen FDN (faste opkaldsnumre) er aktiveret og destinationsnummeret er ikke i FDN-listen, SIMkort afvist, intet SIM-kort i telefonen, Opkaldsspærring er aktiveret og destinationsnummeret er spærret, et opkald er allerede i gang og et andet venter, der er et indgående opkald eller et udgående opkaldsforsøg er i gang. Afslutning af et opkald Hvis du vil afslutte eller afvise et opkald, skal du trykke på c. Du kan også afslutte opkaldet eller opkaldsforsøget ved at trykke på - Afslut opkald. 20

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0 DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0 Indhold Vigtige sikkerhedshensyn........................ 7 Udpakning.....................................

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu 9207836 1. udgave DA 0434 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M DANSK Quick-guide til Konftel 300M Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB). På www.konftel.com/300m finder du en håndbog med

Læs mere

Brugervejledning. Installationsvejledning

Brugervejledning. Installationsvejledning Brugervejledning Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt RV-1 er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon 9362630 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet TFE-4 er i overensstemmelse

Læs mere

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER...

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER... BRUGERHÅNDBOG INDHOLD INDHOLD INDHOLD.................................. 2 INTRODUKTION............................. 3 Twig PC Tools............................ 3 Præsentation af grænsefladen..............

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Doro PhoneEasy 515. Dansk

Doro PhoneEasy 515. Dansk Doro PhoneEasy 515 Dansk 1. Lydstyrkeregulering 2. Lampe 3. Venstre funktionstast 4. Opkaldstast 5. Hurtigvalgstaster 6. Telefonsvarer 7. Tastaturlås 8. Mikrofon 9. Lydløs / Indtastningsmetode 10. Kamera-genvej

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352270 3.

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

3G Bordtelefon fra Telecom FM. Installations & Bruger Guide

3G Bordtelefon fra Telecom FM. Installations & Bruger Guide fra Telecom FM Installations & Bruger Guide Version 02 Maj 2013 1 1. Indhold 1. Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2. Noter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3. Anbefalinger... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

SmartVision SmartVision Plus BRUGERVEJLEDNING

SmartVision SmartVision Plus BRUGERVEJLEDNING SmartVision SmartVision Plus BRUGERVEJLEDNING SmartVision & SmartVision Plus Brugervejledning (Rev. 2.6 version SW 1826) 1 Introduktion Tillykke med din nye SmartVision eller SmartVision Plus smartphone.

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brugervejledning v. 1.02

TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brugervejledning v. 1.02 TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v. 1.02 LEGAL NOTICE Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v. 1.02 Copyright 2008 Teltonika Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brugervejledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en brugervejledning for Lightwriter SL40 Connect. Se vores hjemmeside for opdateringer eller tilføjelser: http://www.toby-churchill.com

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software Beskeder 9 Sende og modtage sms'er ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører sikkert, i Vejledning med vigtige produktoplysninger på support.apple.com/da_dk/manuals/

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Digital mobiltelefon. Før du bruger dette udstyr, bedes du læse denne vejledning helt igennem.

Digital mobiltelefon. Før du bruger dette udstyr, bedes du læse denne vejledning helt igennem. Brugsvejledning Digital mobiltelefon EB-GD93 Før du bruger dette udstyr, bedes du læse denne vejledning helt igennem. Hurtigt Tip Denne Hurtigt Tip-vejledning er beregnet til at hjælpe brugeren med at

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 24102014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

1. Højtaler Telefon med mobiltelefonen ved øret. 2. Navigationsknapper Til at navigere i menuer og tekstindtastning. Derudover som standard hurtig

1. Højtaler Telefon med mobiltelefonen ved øret. 2. Navigationsknapper Til at navigere i menuer og tekstindtastning. Derudover som standard hurtig U2 1. Højtaler Telefon med mobiltelefonen ved øret. 2. Navigationsknapper Til at navigere i menuer og tekstindtastning. Derudover som standard hurtig adgang (se også side 58): Op ( ): Gå ind i kameratilstand

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

SGH-Z540 Brugervejledning

SGH-Z540 Brugervejledning SGH-Z540 Brugervejledning Vigtige sikkerhedsforskrifter Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt. Trafiksikkerhed Du må ikke betjene en håndholdt telefon, når du kører.

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Doro PhoneEasy 615. Dansk

Doro PhoneEasy 615. Dansk Doro PhoneEasy 615 Dansk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Ørestykke 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4.

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder.

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon!

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! For at du hurtigt kan blive fortrolig med din nye mobiltelefon, har vi sammenfattet de væsentligste oplysninger på nogle

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere