TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006"

Transkript

1 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

2 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk. Du kan bruge den i alle lande, hvor GSM-netværksoperatører har en roaming-aftale med din netværksoperatør. Telefonen indeholder også en integreret 12-kanals GPS-modtager med høj ydeevne. Den unikke kombination af GPSog GSM-udstyr i telefonen giver mulighed for nye funktioner som f.eks. personlig navigation, ruteplanlægning foruden understøttelse og grænseflade for ekstra funktionalitet til nødsituationer. Nogle af disse funktioner kan kræve tjenester fra tredjepart for at fungere korrekt. BENEFON er ikke ansvarlig for sådanne tjenester, deres eksistens, funktionalitet eller kompatibilitet med produkter fra BENEFON. Oplysninger i denne brugerhåndbog kan ændres uden varsel. BENEFON forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og foretage ændringer i indholdet uden forpligtelse til at informere personer eller organisationer om sådanne ændringer eller forbedringer. BENEFON er ikke ansvarlig for tab af data, indtægt eller følgevirkninger, hvad der end måtte have forårsaget dem. Nogle af funktionerne, der beskrives i denne håndbog, kan være ekstraudstyr og skal købes separat. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, detaljer og beskrivelser herunder af telefonkonfiguration og udvalg af opladere, kan du besøge eller kontakte din lokale BENEFON-forhandler. BENEFON garanterer, at produkterne er uden fejl mht. materialer eller konstruktion, når de forlader fabrikken. Et garantibevis med købsdato er vedlagt i salgspakken. Der henvises til garantibeviset for detaljer. Herved erklærer Benefon Oyj, at denne mobiltelefon type TGP80EG overholder de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktivet 1999/5/EC. FCC vejledning: Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Anvendelse er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens og (2) Denne enhed skal acceptere evt. modtagen interferens. Herunder interferens, der kan forårsage skadelig drift. Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af de ansvarlige for overholdelsen, vil ophæve brugerens ret til at anvende udstyret. Et FCC-mærke er placeret på enhedens typemærkat under batteridæksel og batteri. Benefon og Twig er registrerede varemærker tilhørende Benefon Oyj. Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. ezitext er et registreret varemærke tilhørende ZI Corporation. Producent: Benefon Oyj P.O. Box 84, FIN24101 Salo, Finland Websted: Copyright 2006 Benefon Oyj. Alle rettigheder forbeholdes Korrekt bortskaffelse af produktet: Mobiltelefonen bør ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald eller andet industrielt affald. Fjern batteriet fra telefonen, og bortskaf det i overensstemmelse med lokale bestemmelser om genbrug. 2

3 INDHOLD KOM GODT I GANG Indsættelse af kort Indsættelse af batteri Påsætning af bageste dæksel Opladning af batteriet Tænd telefonen Information ved start Ubesvarede henvendelser Sluk telefonen PRÆSENTATION AF TELEFONEN Taster og andre ydre dele Displaysymboler Hovedmenu, navigation og adgang til indstillinger..14 Genveje HURTIGMENU Låsning af tastatur Låsning af telefonen Aktivering af en GPS-profil Aktivering af en lydprofil OPKALDSHANDLINGER Udgående opkald Afslutning af et opkald Indgående opkald INDHOLD Handlinger under et opkald OPKALDSLOGGE Seneste opkald Tællere Kommunikation KONTAKTPERSONER Liste over kontaktpersoner Udvidede funktioner for kontaktpersoner SKRIVNING AF TEKST Store/små bogstaver Traditionel indtastning af tekst Foruddefineret tekst Tips til skrivning af tekst MEDDELELSER Oprettelse af en ny meddelelse Indbakke Bluetooth-meddelelser Mine mapper Kladder Sendt Udbakke Postkasse til s Cell broadcast SIM-meddelelser

4 INDHOLD Rapporter Skabeloner KALENDER Hovedvisning: Visning af måned eller uge VÆRKTØJER Indstillinger Netværkstjenester Hukommelsesstyring Bluetooth GPS Monitor Twig Alert SIM-postkassenumre (CPHS) SIM-informationsnumre (CPHS) EKSTRA Lommeregner Valutaomregner Notesblok Ur SJOV Billeder Lyde Spil WAP-BROWSER Tilslutning til netværk FORETRUKNE HJÆLP SIM-VÆRKTØJSSÆT BATTERIOPLYSNINGER TILBEHØR VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Omhu og vedligeholdelse Sikkerhed og forholdsregler SAR-information U.S.A: Vejledning om radiofrekvent interferens Information om FCC-overholdelse FEJLFINDING ORDLISTE GARANTI HOS BENEFON

5 KOM GODT I GANG Indsæt først SIM-kort og hukommelseskort, og sæt derefter batteriet på plads. Sæt derefter det bageste dæksel på plads. Oplad derefter batteriet, indtil det er fuldt. Indsættelse af kort Holder til SIM-kort SIM-kort Stik til hukommelseskort Hukommelseskort hjørne. KOM GODT I GANG 3. Luk holderen. Skub holderen tilbage mod højre, indtil den klikker på plads. HUKOMMELSESKORT Du kan bruge hukommelseskortet som ekstern lagerenhed til f.eks. kort, billeder og lyde. Hukommelseskorttypen, der er kompatibel med denne telefon, er mini SD (Secure Digital). Brug kun denne type hukommelseskort i telefonen, da andre korttyper ikke passer ind i stikket til kortet. Desuden kan brug af inkompatible hukommelseskort beskadige telefonen og kortet eller resultere i tab af data. Skub hukommelseskortet ind i stikket, indtil det klikker på plads. Kontrollér, at kontakterne vender nedad. Hvis du vil tage hukommelseskortet ud, skal du skubbe det indad, hvorefter det glider ud af stikket. SIM-KORT 1. Skub SIM-kortholderen til venstre. Vip holderen op. 2. Indsæt SIM-kortet i hullet. Kontrollér, at det afskårne hjørne er placeret i øverste højre 5

6 KOM GODT I GANG Indsættelse af batteri Batteri udløsergreb Påsætning af bageste dæksel Sidetap Bageste dæksel udløsergreb 1. Skub bunden af batteriet ind i de små forsænkninger nederst på telefonen. 2. Skub batteriet ind i telefonen, indtil det låser på plads. Kontrollér, at batteriets udløsergreb vender opad. Udtagning af batteriet Tryk batteriets udløsergreb nedad. Løft batteriet ud af telefonen. 1. Placér det bageste dæksel mod telefonen med bunden først. Sørg for, at sidetapperne føres ind i forsænkningerne på begge sider af telefonen. 2. Tryk dækslet mod telefonen, indtil det klikker på plads i toppen. Sørg for, at udløsergrebet er låst fast. Fjernelse af det bageste dæksel Tryk dækslets udløsergreb opad. Løft dækslet ud af telefonen. 6

7 KOM GODT I GANG Opladning af batteriet 1. Sæt opladerkablet ind i telefonens bundstik (rundt hul i højre side). 2. Tilslut opladeren til lysnettet. 3. Opladning starter automatisk. Som tegn på igangværende opladning begynder batterisymbolet at bevæge sig øverst til højre. Når telefonen er fuldt opladet, eller opladeren tages ud, stopper bevægelsen, hvor det aktuelle opladningsniveau så vises. 4. Du kan bruge telefonen under opladningen. Hvis batteriet imidlertid er helt tomt, kan det vare flere minutter, før batterisymbolet vises, og telefonen kan bruges. Bemærk, at batteriet først opnår fuld kapacitet efter anden eller tredje fuldstændige opladning. Yderligere information om batterier findes i batterioplysninger på side 92 og du kan få følgende tilbehør til telefonen. på side 94. Tænd telefonen 1. Tryk på, og hold den øverste tast N i siden nede. 2. Hvis telefonen anmoder om PIN-kode eller andre koder, skal du indtaste den korrekte kode, og trykke på den venstre funktionstast.. Hvis du laver en fejl, skal du trykke på den højre funktionstast - Slet det nødvendige antal gange for at slette de forkerte cifre. 3. Telefonen går i stand-by. Strømmen til telefonen kan tændes automatisk, så den går i stand-by, når Tænd automatisk er aktiveret, og et indstillet tidspunkt oprinder. Når en forindstillet Alarm er aktiveret, tændes telefonen i en særlig alarmfunktion, hvor indstilling af slumrefunktion er mulig. Information ved start Afhængigt af indstillinger, indsatte kort eller status for GSM-netværk ser du muligvis nogle standardoplysninger ved start som f.eks. logoer, symboler, tekst, meddelelser eller elementer i stand-by. Nogle eksempler: Hvis telefonen har været opbevaret i lang tid uden batteri, bliver du bedt om dato og klokkeslæt. Startbillede, hilsen eller tapet, der kan vælges af brugeren, i stand-by. 7

8 KOM GODT I GANG Celle-ID for telefonens aktuelle placering i netværket. Indikatorer for dato og/eller klokkeslæt, GSM og batteri. Navn på operatør og/eller tjenesteudbyder. Besked om Ingen tjeneste hvis telefonen f.eks. befinder sig i et område uden dækning. Der kan ikke foretages opkald og heller ikke nødopkald. Beskeden Kun nødopkald der angiver, at du ikke kan foretage normale opkald, eksempelvis fordi den valgte operatør ikke er din egen, eller denne ikke har en aftale om roaming med din netværksoperatør. Beskeden Indsæt SIM-kort der angiver, at du ikke kan foretage telefonopkald eller få adgang til data på SIM-kortet, eksempelvis fordi SIM-kortet mangler. Beskeden Udskift SIM-kort der angiver, at du ikke har adgang til netværksrelaterede menuer, eksempelvis fordi SIM-kortet er ugyldigt. Beskeden Søger efter netværk når telefonen f.eks. har mistet forbindelsen til netværket eller er i gang med at registrere sig på et netværk. Symboler der angiver status for meddelelser, lyde, dataoverførsel, indstillinger, aktive linjer, viderestilling af opkald, tilsluttet tilbehør, anvendt netværk osv. Ubesvarede henvendelser Når der modtages en ny meddelelse, en , en WAP-meddelelse eller et ubesvaret opkald, viser telefonen disse endnu ubesvarede henvendelser i displayet. Hvis du har ubesvarede henvendelser, og lyset i displayet er slukket, blinker den gule indikator i øverste venstre hjørne dobbelt så hurtigt som normalt. Dette kræver, at indikatoren er slået til (se valg af indstillinger for display på side 52). Hvis du vil checke en ubesvaret henvendelse, skal du fremhæve den, og trykke på ". Hvis du vil ignorere listen over ubesvarede henvendelser, skal du trykke på - Annuller. Sluk telefonen Tryk på, og hold den øverste tast N i siden nede. Telefonen slukkes automatisk, hvis batteriet er helt tomt, eller timeren Sluk automatisk er aktiveret, og det indstillede tidspunkt oprinder. 8

9 PRÆSENTATION AF TELEFONEN Indikator-LED Tænd/sluk Lydstyrke op Lydstyrke ned Hovedmenu/ programskift Batteri Venstre funktionstast Tast til etablering af forbindelse Alfanumeriske taster (0...9) Stjernetast Mikrofon Nødtast Twig Key Højttaler Display Piletast (4- dimensionel) Midtertast Højre funktionstast Tast til afbrydelse af forbindelse Skiftetas Bund stik PRÆSENTATION AF TELEFONEN Taster og andre ydre dele ~ Menutast. Tryk på denne tast for at få adgang til hovedmenuen, hvor alle programmer er placeret. Du kan også trykke på og holde menutasten nede for at skifte mellem åbne programmer. N z y Ö l l n Tænd/sluk. Tryk på denne tast for at tænde/slukke telefonen. Lydstyrke op. Tryk på denne tast for at øge lydstyrken. Lydstyrke ned. Tryk på denne tast for at formindske lydstyrken. Nødtast. Tast til nødsituationer, som er placeret øverst på telefonen. Tryk på denne tast for at foretage et nødopkald til foruddefinerede numre eller åbne et telematikprogram. Tast til etablering af forbindelse. Tryk på denne tast for at foretage et opkald/ besvare et opkald. Tast til afbrydelse af forbindelse. Tryk på denne tast for at lægge røret på. Piletaster. Tryk på disse taster for at rulle gennem lister og visninger og vælge 9

10 PRÆSENTATION AF TELEFONEN indstillinger. Bevægelse op/ned/højre/ venstre afhænger af den kant, der trykkes på. " Midtertast. Tryk på denne tast for at udføre kommandoer/gå frem/åbne indstillinger.. Venstre funktionstast. Hurtigtast til almindelige handlinger som f.eks. åbning eller lagring af programmer eller elementer. - Højre funktionstast. Tryk på denne tast for at slette/forlade/annullere/gå baglæns Alfanumeriske taster (0...9). Tryk på disse taster for at indtaste telefonnumre/ tekst. 8 Twig Key. Tryk på, og hold denne tast nede for at starte programmet Twig Navigation. Navigationstasten fungerer, når telefonen er i stand-by. Et kort tryk på denne tast i programmet Twig Navigation giver adgang til basismenuen i Twig Navigation. Skiftetast. Tryk på denne tast for at få adgang til specielle funktioner. + Stjernetast. Tryk på denne tast for at få adgang til specielle funktioner. O Display-LED. Blinker, når lyset i displayet er slukket. LED angiver telefonens status: Rød LED: Blinker hvert andet sekund, når batteristanden er lav. Hvis der er ubesvarede henvendelser, og batteristanden er lav, blinker det hvert sekund. Grøn LED: Blinker hvert andet sekund, når telefonen er tændt og i stand-by. Hvis der er ubesvarede henvendelser, blinker det hvert sekund. Indikator for display-led kan afbrydes i Indstillinger. Se valg af indstillinger for display på side 52. Batteri. Telefonens strømkilde. Bundstik. Stik til at forbinde telefonen med en oplader/computer. 10

11 Displaysymboler GPS-område: GPS-symboler og information Hovedområde: Information fra SIM-værktøjssættet og tapeter Titelområde: Signalstyrke information Programtastområde: Indstillinger og funktionalitet Bemærk, at displaysymbolerne kan variere afhængigt af f.eks. det anvendte farvetema. GPS-område Y GPS-indikator. Når nøjagtigheden forøges, vises mindre cirkler. I venstre hjørne af GPS-område kan du se et ikon, der angiver din aktuelt valgte GPS-profil. Du kan ændre ikonet for hver profil i GPS-profiler, se redigering af en gpsprofil på side 63. GPS-forbindelse er afbrudt. PRÆSENTATION AF TELEFONEN GPS-forbindelse er tilsluttet, men enheden forsøger ikke aktuelt at beregne position eller opdatere data. GPS bruger en anden parameter end den brugerdefinerede til beregning af en position. Titelområde GPS har fundet en fejl. GSM-netværksindikator. Befinder sig i venstre hjørne af titelområdet. Jo flere bjælker, des bedre signal. GPRS-indikator. Hvis SIM-kort og netværk understøtter GPRS, vises indikatoren i stedet for GSMindikatoren. GPRS-forbindelse er tilsluttet, og dataoverførsel er i gang. GPRSindikator blinker. GPRS er midlertidigt afbrudt. GPRSindikator blinker. Batteriindikator. Jo mere fyldt symbolet er, des mere er batteriet opladet. Befinder sig i højre hjørne af titelområdet. 11

12 PRÆSENTATION AF TELEFONEN Hovedområde Højre-/venstrepile angiver, at vandret bevægelse er mulig. Du kan f.eks. rulle gennem billeder et efter et i et normalt skærmbillede. Symbol for hovedmenu. Tryk på " for at åbne hovedmenuen. Indgående opkald. Et opkald er i gang. Der er et ventende opkald. Et dataopkald er i gang. Et opkald via Twig Alert er i gang. Alle taleopkald (begge linjer, hvis ALS (Alternate Line Service) anvendes) viderestilles til mobilsvar eller et andet telefonnummer. Tjenestetypen afhænger af din netværksoperatør. Alle taleopkald på linje 1 viderestilles til mobilsvar eller et andet telefonnummer. Dette symbol bruges kun, hvis SIMkortet har ALS. Alle taleopkald på linje 2 viderestilles til mobilsvar eller et andet telefonnummer. Dette symbol bruges kun, hvis SIMkortet har ALS. Roaming. Telefonen bruger netværket fra en anden tjenesteudbyder end sit eget. Dette symbol kan også blive vist under roaming i eget land, hvis et SIM-kort af typen CPHS (Common PCN Handset Specification) bruges. Normalt understøtter de fleste netværk chifferopkald. Nogle netværk understøtter dog ikke chiffrering. Hvis netværksforbindelsen bliver uciffreret under opkaldet, vises dette symbol. Hjemzone. Bemærk, at funktionen hjemzone kun er tilgængelig hos deltagende tjenesteudbydere, og den kræver også et bestemt SIM-kort. Linje 1 aktiv. Vises, når SIM-kortet har ALS, og linje 1 er aktiv. Linje 2 aktiv. Vises, når SIM-kortet har ALS, og linje 2 er aktiv. Bemærk, at kun én linje kan være aktiv ad gangen. Bluetooth-forbindelse er tændt. 12

13 PRÆSENTATION AF TELEFONEN Bluetooth er aktiv. Bemærk: Hvis der ikke vises et Bluetooth-symbol, er Bluetooth slukket. Bilsæt. Bilsættet forbindes med telefonen. Hovedsæt. Hovedsættet forbindes med telefonen. Du har modtaget en ny meddelelse eller meddelelser. Meddelelserne venter i Indbakke. Vises også, hvis ALS (Alternate Line Service) anvendes, og du har ulæste meddelelser fra begge linjer. En blinkende konvolut angiver, at der ikke er plads til modtagelse af nye meddelelser, før nogle gamle er slettet. Der kan være ventende meddelelser i SMS-centret. Nye eller ulæste meddelelser fra linje 1 venter i Indbakke. Vises, når SIM-kortet har ALS. Nye eller ulæste meddelelser fra linje 2 venter i Indbakke. Vises, når SIM-kortet har ALS. Udbakke indeholder meddelelser, der afventer afsendelse. Vises også, når meddelelser sendes. Du har modtaget mobilsvar. Mobilsvaret venter i mobilsvar. Vises også, hvis ALS (Alternate Line Service) anvendes, og du har mobilsvar fra begge linjer. Besked venter i mobilsvar fra linje 1. Vises, når SIM-kortet har ALS. Besked venter i mobilsvar fra linje 2. Vises, når SIM-kortet har ALS. Lydløs lydprofil anvendes. Den aktuelt anvendte lydprofil er forskellig fra Normal lydprofil. Timer for tænd automatisk er indstillet. Telefonen tændes automatisk på det indstillede tidspunkt. Timer for sluk automatisk er indstillet. Telefonen slukkes automatisk på det indstillede tidspunkt. Timer for automatisk tænd/sluk er indstillet. Vises, når både timere for tænd automatisk og sluk automatisk er indstillet. Alarm er aktiveret. Tastatur er låst. Når telefonen er låst, 13

14 PRÆSENTATION AF TELEFONEN vises en stor udgave af ikonet. Programtastområde Vælg. Du kan f.eks. vælge eller aktivere en indstilling ved at trykke på ". Indstillinger. Du kan få adgang til en liste over tilgængelige indstillinger ved at trykke på ". Hovedmenu, navigation og adgang til indstillinger ADGANG TIL HOVEDMENU OG PROGRAMMER Tryk på menutasten ~ (tasten i bunden i siden). Når telefonen er i stand-by, kan du også trykke på " for at åbne hovedmenuen. Gennem hovedmenuen har du adgang til alle telefonprogrammerne. Programmer vises med ikoner i gitteret i hovedmenuen. Hvis du vil åbne et program, skal du fremhæve det ved at trykke på n, og derefter trykke på midtertasten ". NAVIGATION I MENUEN OG PROGRAMMERNE Du kan navigere i menuerne, programmerne og listerne, rulle og fremhæve elementer og indstillinger. Piletasten n er 4-dimensionel, så du kan gå op, ned og til venstre og højre. Tryk på tasten fra den pågældende kant. ÅBNING AF PROGRAMMER, MAPPER VALG AF INDSTILLINGER Fremhæv det ønskede program eller den ønskede mappe ved at trykke på n, og tryk derefter på ". Hvis du vil have adgang til indstillinger, skal du trykke på ". Du kan udføre styring af programmerne som f.eks. at åbne mapper og elementer, oprette nye mapper på første niveau, flytte mapper eller flytte elementer til en mappe, og omdøbe eller slette mapper og elementer i Menustyring. Se styring af gitter i hovedmenu på side 51. Du kan vælge, gemme eller udføre kommandoer ved at trykke på. eller " (i følge beskeder og vejledende fodnotetekster). 14

15 PRÆSENTATION AF TELEFONEN LUKNING AF PROGRAMMER ELLER MAPPER ANNULLERING AF HANDLINGER Tryk på - Tilbage eller Afslut så mange gange, det er nødvendigt for at returnere til hovedmenuen eller stand-by. Når du går tilbage, annullerer du også handlinger. Du kan gå tilbage til ledig tilstand uden at lukke programmer ved at trykke på tasten til afbrydelse af opkald c. SKIFT MELLEM PROGRAMMER Du kan skifte til et aktivt program med et andet program/andre programmer kørende i baggrunden. 1. Tryk først på ~, og hold den nede i nogle få sekunder. 2. Hvis der er flere programmer til rådighed, kan du rulle mellem dem ved at trykke n til venstre/højre. 3. Når det ønskede program vises fremhævet, kan du aktivere det ved at trykke på ". Genveje De følgende genveje er sædvanligvis til rådighed, når telefonen er i stand-by, selv om visse funktioner (f.eks. justering af lydstyrke) også kan udføres i andre tilstande. Du kan ændre genveje for venstre og højre funktionstaster og venstre/ højre piletast. Yderligere information findes i tilknytning af genveje på side 51. Lås tastatur: Tryk n ned, og hold den nede i nogle få sekunder. Aktivér lydprofil: Tryk n op, og hold den nede i nogle få sekunder. Åbn kontaktpersoner/brugerdefineret: Tryk n til venstre. Åbn kalender/brugerdefineret: Tryk n til højre. Åbn genopkaldshukommelse (opkaldte numre): Tryk på l. Åbn programmet Twig Alert: Tryk på nødtasten Ö. Hvor længe du skal trykke afhænger af dine indstillinger. Åbn programmet Twig Navigation: Tryk på, og hold den alfanumeriske tast 8 nede. Åbn hovedmenu: Tryk på ~ (tasten nederst i siden) eller midtertasten, mens telefonen er i ledig tilstand. Åbn programskift: Tryk på ~, og hold den nede i nogle få sekunder. Ring til mobilsvar: Tryk på 1, og hold den 15

16 PRÆSENTATION AF TELEFONEN nede i nogle få sekunder. Kvikopkald til et nummer: Tryk på, og hold en af de alfanumeriske taster 2..7 eller 9 nede svarende til nummerets placering i hukommelsen. Åbn WAP-browser: Tryk på, og hold den alfanumeriske tast 0 nede, indtil browseren åbnes. Justér lydstyrke i højttaler: Tryk lydstyrketasterne z y op og ned. Tænd/sluk telefonen: Tryk på, og hold tasten N nede (tasten øverst i siden). Tænd baggrundslys i display/tastatur: Tryk på tasten N. Indtast jokertegn (*, +, P, S og?): Tryk kort på + flere gange. Indtast specialtegn: Tryk på +, og hold det nede i nogle få sekunder. Send servicekommando: Indtast servicekommandoen, og tryk på l. Gem opkaldt nummer: Indtast telefonnummeret, og tryk på. Gem. Send en meddelelse til opkaldt nummer: Indtast telefonnummeret, tryk på ", og vælg Skriv meddelelse. Åbn SIM-telefonbog: Indtast strengen 0#. Skift aktiv linje (ALS-funktion): Indtast strengen **1# for at aktivere linje 1 eller **2# for at aktivere linje 2. Nulstil sprog til Automatisk (SIM-funktion): Indtast strengen **9999# Vis IMEI-nummer: Indtast strengen *#06#. Vis information om softwareversion: Indtast strengen *#0000#. 16

17 HURTIGMENU I hurtigmenuen kan du låse tastaturet manuelt, låse telefonen, aktivere GPS-profil og aktivere lydprofil. Når telefonen er i stand-by, skal du åbne hurtigmenuen ved at trykke n op eller ned. Rul gennem listen ved at trykke n op eller ned, og vælge det aktuelt fremhævede element ved at trykke på ". Hvis du vil annullere handlingen og vende tilbage til det tidligere menuniveau, skal du trykke på - Tilbage. Låsning af tastatur Brug af tastaturlås forhindrer utilsigtede tastaturtryk. Du kan låse tastaturet en enkelt gang i hurtigmenuen eller bruge automatisk tastaturlås. Når du bruger den automatiske tastaturlås, låses tasterne automatisk, hver gang du ikke har trykket på nogle taster i et bestemt tidsrum. Tidsrummet varierer afhængigt af telefonens aktuelle tilstand. Automatisk tastaturlås kan HURTIGMENU aktiveres eller deaktiveres i Indstillinger. Se indstilling af tastaturlås på side 54. Når tastaturet er låst, vises. Du kan åbne det ved at trykke på - Lås op, og derefter. Ja i rækkefølge. Tastaturlåsen deaktiveres automatisk et øjeblik i situationer, der kræver øjeblikkelig handling. Disse situationer er indgående opkald, udløste alarmer eller visse Bluetooth-tilstande. Baggrundslyset i displayet lyser, når du trykker på - eller N. Låsning af telefonen Du kan låse telefonen manuelt i hurtigmenuen eller bruge automatisk telefonlås. Når du bruger den automatiske telefonlås, låses telefonen, hver gang du ikke har trykket på nogle taster i et bestemt tidsrum. Tidsrummet defineres i Indstillinger. Se sikkerhed på side 60. Hvis du vil låse telefonen eller låse den op, skal du indtaste telefonens kode, og trykke på. Ok. Selv om telefonen er låst, er det stadig muligt at udføre nødvendige handlinger. Det drejer sig om besvarelse af indgående opkald, udløste alarmer 17

18 HURTIGMENU eller modtagelse af meddelelser fra tilsluttede Bluetooth-enheder. Efter disse situationer forbliver telefonen låst. Aktivering af en GPS-profil En GPS-profil er en kombination af GPSindstillinger. Fremhæv Indstil GPS-profil, og tryk på ". Fremhæv den ønskede profil, og tryk på ". Den valgte GPS-profil aktiveres. Du kan også deaktivere GPS ved at vælge indstillingen Sluk GPS. Aktivering af en lydprofil En lydprofil er en kombination af lydindstillinger. Vælg den ønskede lydprofil fra listen ved at trykke n op/ned, og derefter trykke på ". Den valgte lydprofil aktiveres. 18

19 OPKALDSHANDLINGER Udgående opkald UDFØRELSE AF ET OPKALD Når telefonen er i stand-by, kan du foretage et telefonopkald ved at indtaste områdenummeret og telefonnummeret og trykke på l. Hvis du vil foretage et internationalt opkald, skal du først indtaste præfikset (+) ved at trykke på + to gange og derefter landekoden, områdenummeret (uden første ciffer) og telefonnummeret. Start opkaldet ved at trykke på l. Hvis du vil slette forkerte tal, skal du trykke på - Slet så mange gange, det er nødvendigt. Hvis du vil annullere handlingen, skal du slette alle de indtastede cifre. Når opkaldet er forbundet, vil du se animationen Ringer. Afhængigt af indstillingerne kan du også se modtagerens navn, nummer, billede eller en tæller for samtalevarighed eller pris. OPKALDSHANDLINGER GENOPKALD Hvis du vil ringe op til et telefonnummer igen, skal du trykke på l, vælge det ønskede nummer i listen over opkaldte numre, og trykke på l. KVIKOPKALD Du kan have flere kvikopkaldsnumre lagret i telefonen. Den alfanumeriske tast eller 9 svarer til det sted, hvor nummeret er lagret. Hvis du vil foretage et kvikopkald, skal du trykke på den ønskede alfanumeriske tast, og holde den nede i nogle få sekunder. UDFØRELSE AF ET OPKALD VIA OPKALDSLOGGE Åbn Opkaldslogge, derefter Seneste opkald, derefter Ubesvarede opkald/modtagne opkald/opkaldte numre. Fremhæv et opkald, og tryk på l. UDFØRELSE AF ET OPKALD VIA KONTAKTPERSONER Åbn Kontaktpersoner, fremhæv en ønsket kontaktperson, og tryk på l. 19

20 OPKALDSHANDLINGER UDFØRELSE AF ET OPKALD VIA MEDDELELSER Åbn Meddelelser, derefter Indbakke/Udbakke/ Sendt/Kladder. - Opkald til afsender/modtager: Fremhæv en meddelelse, og tryk på l. - Opkald til et telefonnummer, som meddelelsen indeholder: Fremhæv, og åbn en meddelelse, tryk på midtertasten " for at vælge Find, Telefonnummer, og tryk på l. OPKALD TIL NUMMERET DER INDEHOLDER JOKERTEGN Der kan være lagrede numre på kontaktpersoner, som indeholder jokertegn (spørgsmålstegn). Jokertegn bruges f.eks. i undernumre, eller når funktionen FDN (faste opkaldsnumre) er aktiveret i telefonen. Du kan starte opkaldet normalt ved at trykke på.. Når tekstfeltet åbnes, skal du udskifte de blinkende jokertegn ved at indtaste de faktiske tal. Du kan navigere i strengen ved at trykke n til venstre/højre, og slette redigerbare tal ved at trykke på - Slet. Når nummerindtastningen er udført, kan du starte opkaldet ved at trykke på. Ring. OPKALD MISLYKKEDES Bemærk, at et opkaldsforsøg ikke kan være muligt af følgende årsager: Der er intet netværk, et dataopkald er allerede i gang, 2 taleopkald er allerede i gang, grænse for samtaletakst er overskredet, nødopkald er i gang, funktionen FDN (faste opkaldsnumre) er aktiveret og destinationsnummeret er ikke i FDN-listen, SIMkort afvist, intet SIM-kort i telefonen, Opkaldsspærring er aktiveret og destinationsnummeret er spærret, et opkald er allerede i gang og et andet venter, der er et indgående opkald eller et udgående opkaldsforsøg er i gang. Afslutning af et opkald Hvis du vil afslutte eller afvise et opkald, skal du trykke på c. Du kan også afslutte opkaldet eller opkaldsforsøget ved at trykke på - Afslut opkald. 20

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C5 00

Brugervejledning til Nokia C5 00 Brugervejledning til Nokia C5 00 3.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 5 Kontorprogrammer 6 Netværkstjenester 6 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6600 Slide

Brugervejledning til Nokia 6600 Slide Brugervejledning til Nokia 6600 Slide 9211036 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Personliggørelse af telefonen 6 Opstart 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E6 00

Brugervejledning til Nokia E6 00 Brugervejledning til Nokia E6 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X6-00

Brugervejledning til Nokia X6-00 Brugervejledning til Nokia X6-00 5.4. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Om enheden 7 Netværkstjenester 8 Kom godt i gang 10 Taster og dele 10 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia N8 00

Brugervejledning til Nokia N8 00 Brugervejledning til Nokia N8 00 2.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video 8 Låsning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C7 00

Brugervejledning til Nokia C7 00 Brugervejledning til Nokia C7 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Kom godt i gang 8 Taster og dele 8 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 900

Brugervejledning til Nokia 900 Brugervejledning til Nokia 900 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6700 classic

Brugervejledning til Nokia 6700 classic Brugervejledning til Nokia 6700 classic 9214676 1. udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-470 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E52

Brugervejledning til Nokia E52 Brugervejledning til Nokia E52 6.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 6 Netværkstjenester 6 Om DRM (Digital Rights Management) 7 Søgning efter hjælp 9 Support 9 Hold

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave Brugervejledning til Nokia E72 5.1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-530 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Læs mere

Nokia N85 Kom godt i gang

Nokia N85 Kom godt i gang Nokia N85 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Brugervejledning. ST27i/ST27a

Brugervejledning. ST27i/ST27a Brugervejledning ST27i/ST27a go Indholdsfortegnelse Xperia go Brugervejledning...6 Introduktion...7 Android hvad og hvorfor?...7 Oversigt...7 Samling...8 Sådan tænder og slukkes enheden...10 Skærmlås...11

Læs mere

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder.

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 925

Brugervejledning Nokia Lumia 925 Brugervejledning Nokia Lumia 925 3.0. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Swipe til

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

ipad Brugerhåndbog Til ios 7 (oktober 2013)

ipad Brugerhåndbog Til ios 7 (oktober 2013) ipad Brugerhåndbog Til ios 7 (oktober 2013) Indholdsfortegnelse 7 Kapitel 1: ipad i grundtræk 7 Oversigt over ipad 9 Tilbehør 9 Multi-Touch-skærm 10 Knappen Vågeblus til/fra 10 Knappen Hjem 11 Lydstyrkeknapperne

Læs mere

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster på håndsættet 1 Display i standbytilstand

Læs mere

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com GT-I9505 Brugervejledning www.samsung.com Om denne brugervejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

Brugervejledning til nüvi -serierne

Brugervejledning til nüvi -serierne Brugervejledning til nüvi -serierne 1200/1300/1400 til brug med disse nüvi-modeller: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2011 Garmin

Læs mere

Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2

Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2 Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2 1.0. udgave DA Om denne brugervejledning Denne vejledning er brugervejledningen til din softwareudgave. Vigtigt: Du kan finde vigtige oplysninger om

Læs mere

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Læs brugervejledningen, inden du går videre Sikkerhedsforanstaltninger Læs sikkerhedsforholdsreglerne nøje for at sikre, at du bruger mobiltelefonen rigtigt.

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere