MOS DK SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10"

Transkript

1 MO DK R MONTERING- OG BRGERVEJLEDNING

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip... 3 ystemprincip... 3 Frontpanel Opbygning... 4 Forklaring... 4 Rumtemperatur Varmeautomatik... 6 Grundindstilling... 6 Ændring af rumtemperatur... 6 dgangsværdier for varmeautomatik... 7 Indstilling af varmeautomatik Indstilling med diagram... 8 Forskydning af varmekurve Forskydning af varmekurve Forskydning af varmekurve Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Lav temperatur på eller manglende varmt vand... 9 Høj varmtvandstemperatur... 9 Lav rumtemperatur... 9 Høj rumtemperatur... 9 Drejekontaktposition... 9 Alarmangivelser på display Reset af automatsikring Generelt til montøren Montage Installationskontrol El-tilslutning Tilkobling Modulkabel mellem og FIGHTER 2010 / Modulkabel/tre-leder mellem og flere FIGHTER 2010 / Indkobling af følere og eksterne enheder Tilskudsvarme Maks. el-tilskudsvarme-sæt Maks. kedeltemperatur Tilslutning af udendørs føler Rundstyring og effektovervågning Eksterne kontakter Alarm/alarmudgange ammenkobling Generelt FIGHTER 2010 / 2005 sammenkoblet til olie/træpillekedel FIGHTER 2010 / 2005 sammenkoblet til el-kassette efter VXV Forkortelser Flere FIGHTER 2010 / 2005 sammen med varmtvandsbeholder FIGHTER 2010/ 2005 samt FIGHTER 310 (360/410) styret af...24 FIGHTER 2010/2005 sammenkobblet til el-kassette før VXV...24 Opstart Opstart med FIGHTER 2010 / Opstart uden FIGHTER 2010 / tyring Generelt Ændring af parameter Tastaturlås Tillbage til hovedmenu Menutræ Hovedmenuer Varmtvandstemperatur Fremløbstemperatur delufttemperatur Varmepumpe r Øvrige indstillinger ervicemenuer Varmepumpeindstillinger Indstillinger tilskudsvarme Driftsindstillinger Hurtig start Alarmlog Komponenternes placering Komponentplacering Komponentliste Komponentliste Data for temperaturfølere El-diagram El-diagram Dimensioner Mål og opstillingskoordinater Tilbehør Tilbehør Tekniske oplysninger Medfølgende tilbehørssæt Tekniske data... 54

4 Til boligejeren 2 Generelt For at få størst muligt udbytte af bør du gennemlæse denne Monterings- og Brugervejledning. er et styremodul, der er beregnet til optimal styring af op til ni FIGHTER 2010 / 2005 sammen med andet varmeudstyr. Mikroprocessorer sørger for, at styremodulet hele tiden arbejder så effektivt som muligt. er et svenskproduceret, driftssikkert kvalitetsprodukt med lang levetid. dfyldes, når produktet er installeret erienummer (103), skal altid oplyses ved henvendelse til Vølund. 089 Installationsdato Installatør Type af sammenkobling Akkumulator/varmtvandsbeholder Antal FIGHTER 2010 / 2005 Effektstørrelse huntgruppe 2 Valgt effekt, varmelegeme Indstilling på cirkulationspumpe (16), varmebærer Indstilling på cirkulationspumpe (40), indfyringspumpe Indstilling på Kurvehældning (varmekurve) Indstilling af Forskydning af varmekurve Dato ign

5 er et avanceret styremodul, der sammen med FIGHTER 2010 / 2005 og eksisterende varme- og varmtvandsudstyr udgør et komplet anlæg. kan bruges til mange forskellige tilkoblinger. Grundlaget er FIGHTER 2010 / 2005, der igen kan sammenkobles med el-kedel, oliefyr og VVB, f.eks. VPA. ystembeskrivelse 3 Funktionsprincip ystemprincip P HR V1 V2 FG1 CP1 CP2 FG2 PG RG1 RG2 HR HR VVC VXV1 ÄV G HR FIGHTER 2010 / 2005 FIGHTER 2010 ÄV VVG FG AV HR RG TV RV LP1 F Centralvarmesiden og aftapningssiden for varmtvand ska forsynes med det nødvendige sikkerhedsudstyr iht. gældende regler. NB! Dette er en principskitse. Det aktuelle anlæg skal projekteres i henhold til gældende normer. Principskitsen er udstyret med tilbehør.

6 4 Frontpanel Opbygning B Display Varmtvandstemp. Venstre tastatur C E Højre tastatur Forskydning af varmekurve D A Kontakt Forklaring A Kontakt Med 3 positioner : 1 Normalindstilling. amtlige styrefunktioner tilkoblet. 0 ystemet helt slukket. Reserveposition. Anvendes ved eventuel driftsforstyrrelse. Tilskudsvarmeeffekten er begrænset, afhængig af valgt indkoblingsalternativ. e afsnittet Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser. NB! Ved en udelufttemperatur under 0 C er der frostrisiko. B Display Første linje: Kompressorsymbol. A B A vises sammen med kompressorsymbol, når trin 1 er i drift. B vises sammen med kompressorsymbol, når trin 2 er i drift. Kun kompressorsymbol angiver, at kompressoren skal starte, men er spærret på grund af ikke-opfyldte startvilkår internt i FIGHTER 2010 / 2005, f.eks. stoptemperatur. I II III Tilskudsvarmesymbol. Vises, når tilskudsvarmen er tilkoblet. tregerne angiver, hvilket/hvilke effekttrin der aktuelt er indkoblet. Vises kun, hvis el-kassetten er indkoblet. Effekttrin I er indkoblet. Effekttrin II er indkoblet. Effekttrin III er indkoblet. Kun lyn vises ved varmtvandsproduktion.

7 Frontpanel 5 B A B Display Varmtvandssymbol. Vises når funktionen Ekstra varmtvand er aktiv. A vises, når 24 timers temperaturforøgelse er aktiveret B vises, når tidsbestemt temperaturforøgelse er aktiveret, periodisk eller tidsstyring. Cirkulationspumpesymbol. Vises, når cirkulationspumpen i varmesystemet er i drift. Ekstra varmtvand* Med denne knap aktiveres funktionen Ekstra varmtvand. Ændringen behøver ikke blive bekræftet med Enter-knappen. A: Indebærer, at varmtvandstemperaturen hæves til 60 C (indstillelig) i løbet af 24 timer. Derefter vendes der tilbage til normal temperatur. Når A tændes, er funktionen aktiveret. Når A slukkes, er funktionen ikke aktiveret. Ingen funktion. Varmesystemsymbol. Vises, når boligopvarmning er i gang. C Afrimningssymbol. Vises, når afrimning af FIGHTER 2010 / 2005 er i gang. Anden linje: Værdi for aktuel parameter. Tredje linje: Beskrivelse af aktuel visningsparameter. Normalt vises Varmtvandstemp. Fjerde linje: Viser aktuelt menunummer, tastatur og ur Tastatur lås aktiveres ved at trykke knapperne Plus og Minus samtidig. Nøglesymbolet vises nu på displayet. Deaktivering sker på samme måde. Venstre tastatur Driftsposition Med denne knap indstilles den ønskede driftsposition vedrørende tilladelse/blokering af hhv. cirkulationspumpe og tilskudsvarmeenergi. Ændringen behøver ikke blive bekræftet med Enter-knappen. De forskellige driftspositioner er: Autoposition: vælger automatisk driftsposition i forhold til udelufttemperaturen. Cirkulationspumpen og tilskudsvarmen tillades at være i drift, når der er behov derfor. ommerposition: Kun produktion af varmt vand med FIGHTER 2010 / Cirkulationspumpen og tilskudsvarmen er blokeret. El-varmelegemet kan dog tilkobles ved aktivering af Ekstra varmtvand. Forårs-/efterårsposition:Kun produktion af varme og varmt vand med FIGHTER 2010 / Cirkulationspumpen i drift. Tilskudsvarmen er blokeret. El-varmelegemet kan dog tilkobles ved aktivering af Ekstra varmtvand. Når der trykkes på knappen, vises den aktuelle driftsposition på displayet, og ved yderligere tastetryk ændres positionen. Når der trykkes på Enter-knappen, vender systemet tilbage til normal visningsniveau i taldisplayet. Ved alarm fra FIGHTER 2010 / 2005 vises de forskellige positioner ikke. D E Forskydning af varmekurve Med denne knap ændres varmekurvens parallelforskydning og dermed rumtemperaturen. Når den drejes med uret, øges rumtemperaturen. Når knappen drejes, vises menu 2.0 på displayet, og værdien for beregnet fremløbstemperatur ændres. Højre tastatur Plusknap Med denne knap bladrer man i menusystemet (frem) eller øger værdien på den valgte parameter. e afsnittet tyring Generelt. Minusknap Med denne knap bladrer man i menusystemet (bagud) eller sænker værdien på den valgte parameter. e afsnittet tyring Generelt. Enter-knap Med denne knap vælges en lavere menu i menusystemet, parameterændring aktiveres, og eventuel parameter-ændring bekræftes. e afsnittet tyring Generelt. * Fungerer med el-varmelegeme i varmtvandsbeholderen.

8 6 Rumtemperatur Varmeautomatik Indendørstemperaturen afhænger af flere forskellige faktorer. I den varme årstid er solens stråler og varmeafgivelsen fra mennesker og apparater tilstrækkelig til at holde huset varmt. Når det bliver koldere udenfor, må man starte sit varmesystem. Jo koldere det bliver udenfor, jo varmere skal radiatorerne (elementerne) være. Denne tilpasning sker automatisk, men først skal varmepumpen dog have den korrekte grundindstilling, se afsnittet Rumtemperatur Grundindstilling. Grundindstilling Varmtvandstemp. Til grundindstilling anvendes menu 2.1 og drejeknappen Forskydning, varmekurve. Hvis man ikke ved, hvilke værdier der skal indstilles, kan udgangsværdierne hentes ud fra tabel på næste side. Hvis rumtemperaturen ikke bliver som ønsket, kan det være nødvendigt at efterjustere. NB! Vent et døgn mellem indstillingerne, således at temperaturerne når at stabilisere sig. Efterjustering af grundindstillingen. Forskydning af varmekurve Koldt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, øges værdien Kurvehældning i menu 2.1 et trin. Hvis rumtemperaturen er for høj, sænkes værdien Kurvehældning i menu 2.1 et trin. Varmt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, drejes drejeknappen Forskydning, varmekurve et trin med uret. Hvis rumtemperaturen er for høj, drejes drejeknappen Forskydning, varmekurve et trin mod uret. Ændring af rumtemperaturen Manuel ændring af rumtemperaturen. Hvis man vil sænke eller forhøje indendørstemperaturen midlertidigt eller vedblivende i forhold til den temperatur, man tidligere har haft, drejer man drejeknappen Forskydning, varmekurve mod uret henholdsvis med uret. En til tre streger svarer til ca. 1 grads ændring af rumtemperaturen. NB! En forøgelse af rumtemperaturen kan bremses af termostaterne på radiatorerne eller gulvvarmen. Disse skal derfor også stilles højere.

9 Rumtemperatur 7 dgangsværdier for varmeautomatik De værdier, der er angivet på kortet i afsnittet tyring Grundværdier, vedrører indstillingen af kurvehældningen. Den første værdi vedrører et lavtempereret* radiatorsystem. Drejeknappen Forskydning varmekurve stilles på -2. Værdien inden i parentesen vedrører et gulvvarmesystem**, der er monteret i betondæk. Kortets værdier er ofte et godt udgangspunkt, hvis man ønsker, at systemet skal holde ca. 20 C i stuetemperatur. Værdierne kan, hvis der er behov herfor, efterjusteres. Eksempel på valg af udgangsværdi: 1 Hus med lavtempereret* radiatorsystem Århus = Område 10 (5). Kurve 10 vælges på displayet, og drejeknappen Forskydning varmekurve stilles på 0. 2 Hus med gulvvarme** monteret i betondæk Århus = Område 10 (5). Kurve 5 vælges på displayet, og drejeknappen Forskydning varmekurve stilles på 0. Aalborg Eksempler: 10 (5) Århus Helsingør København Odense * Med lavtempereret radiatorsystem menes et system, hvor fremløbstemperaturen er 55 C på den koldeste dag. ** Gulvvarme kan dimensioneres meget forskelligt. I eksempel 2 ovenfor tages der sigte på et system, hvor fremløbstemperaturen skal være ca C den koldeste dag.

10 8 Indstilling af varmeautomatik Indstilling med diagram er udstyret med udetemperaturstyret varmeautomatik. Dette betyder, at fremløbstemperaturen styres i forhold til den aktuelle udetemperatur. I diagrammet går man ud fra stedets dimensionerende udetemperatur og varmesystemets dimensionerede fremløbstemperatur. Der, hvor disse to værdier mødes, kan varmeautomatikkens kurvehældning aflæses. Dette indstilles under menu 2.1,varmekurve. Ved hjælp af drejeknappen på frontpanelet Forskydning varmekurve (38) indstilles ønsket tenperatur. FRAMLEDNINGTEMPERATR FREMLØBTEMPERATR + 5 Forskydning varmekurve -2 C VÄRMEKRVA VARMEKRVE Varmekurve FORKYDNING FÖRKJTNING VARMEKRVE VÄRMEKRVA (-2) C TETEMPERATR DETEMPERATR Forskydning varmekurve 0 VÄRMEKRVA VARMEKRVE Varmtvandstemp. FRAMLEDNINGTEMPERATR FREMLØBTEMPERATR + 5 C C FORKYDNING FÖRKJTNING TETEMPERATR DETEMPERATR VÄRMEKRVA (0) VARMEKRVE Forskydning varmekurve +2 Forskydning af varmekurve NB! Varmekurve i menu 2.1 og Maks. fremløbstemperatur i menu 2.4 justeres efter det aktuelle varmesystem. FRAMLEDNINGTEMPERATR FREMLØBTEMPERATR + 5 C VÄRMEKRVA VARMEKRVE C FORKYDNING FÖRKJTNING TETEMPERATR DETEMPERATR VARMEKRVE

11 Driftsforstyrrelser og afhjælpning 9 Ved fejlfunktion eller ved driftsforstyrrelser kan man som en første foranstaltning kontrollere nedenstående punkter: Lav temperatur på eller manglende varmtvand Luft i varmepumpen eller systemet. For meget varmtvand aftappet. dløst gruppe- eller hovedsikring. Eventuel jordfejlsafbryder udløst. For lavt indstillet blandingsventil. Drejekontakten (8) sat i stilling 0. dløst automatsikring (7) eller finsikring (33). e afsnittet Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser reset af automatsikring. dløst temperaturbegrænser. (Kontakt service). Effektovervågning eller ekstern styring kan have blokeret el-effekten. Fejlindstillede værdier for varmtvandsproduktion. Høj rumtemperatur Fejlindstillede værdier for varmeautomatikken. Drejekontaktposition Høj varmtvandstemperatur For højt indstillet blandingsventil. Fejlindstillede værdier for varmtvandsproduktion. Lav rumtemperatur Luft i varmepumpen eller systemet. dløst gruppe- eller hovedsikring. Eventuel jordfejlsafbryder udløst. dløst automatsikring (7) eller finsikring (33). e afsnittet Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser reset af automatsikring. dløst temperaturbegrænser. (Kontakt service). Fejlindstillede automatikværdier. Døgnindstilling fejlindstillet, så natændring er aktiv om dagen. Cirkulationspumpe standset. For lavt fortryk i ekspansionsbeholderen, angives af for lavt tryk på trykmåleren, kontakt montøren. Effektovervågning eller ekstern styring kan have blokeret el-effekten. I stilling er styreenhedens elektronikstyring koblet fra. Taldisplayet er så slukket. Varmeautomatikken er ikke i drift, hvorfor manuel shuntning er nødvendig. Cirkulationspumpe (LP1), cirkulationspumpe (CP1) tilskudsvarme (T2) og el-varmelegeme i varmtvandsbeholderen er i drift. Klemme (11) pos. 3, 19, 21 og 25 er med konstant spænding. NB! Da kan tilsluttes et stort antal eksterne enheder, skal disse også kontrolleres. Hvis driftsforstyrrelsen ikke kan afhjælpes ved hjælp af ovenstående, bør service tilkaldes. Hvis det er nødvendigt, sættes kontakten i stilling (manuel shuntning er nødvendig).

12 10 Driftsforstyrrelser og afhjælpning Alarmvisning på display d over den almindelige information på displayet kan der også vises anden information. Dette gælder ved evt. driftsfejl eller ved andre fejl foranstaltning. ådan information vises kun under menu 1.0 (visning af menu 1.0 sker altid automatisk ca. 30 minutter efter seneste tastetryk). Informationen vises skiftevis med menu 1.0 s normale information. amtidig blinker displayets baggrundsbelysning. Følgende information kan vises. NB! Ved henvendelse til Vølund skal produktets serienummer altid opgives. 089 LP-LAVTRYKPREE LP-ALARM Hvis denne information vises, er lavtrykspressostaten i FIGHTER 2010 / 2005 udløst. Dette kan f.eks. skyldes tiliset fordamper eller reduceret luftflow gennem fordamperen. Informationen forsvinder, når pressostaten er reset, og FIGHTER 2010 / 2005 er genstartet. Alarmen reset i menu 5.2. FØLER ALARM FØLER ALARM Denne information vises, når en temperaturføler i FIG- HTER 2010 / 2005 er holdt op med at fungere. Dette kan skyldes brud på kablet eller forkert installation. Informationen forsvinder, når årsagen til fejlen er rettet, og FIGHTER 2010 / 2005 er genstartet. Alarmen nulstilles i menu 5.2. HP-HØJTRYKPREE HP-HØJTRYKPREE Hvis denne information vises, er højtrykspressostaten i FIGHTER 2010 / 2005 udløst. Dette kan f.eks. skyldes for lav flow. Informationen forsvinder, når pressostaten er nulstillet, og FIGHTER 2010 / 2005 er genstartet. Alarmen nulstilles i menu 5.2. MOTORVÆRN MOTORVÆRN Hvis denne information vises, er motorværnet i FIG- HTER 2010 / 2005 udløst. Dette kan skyldes faseudtfald på grund af udløste sikringer eller forkert indstillet motorværn. Informationen forsvinder, når fejlen er rettet, og FIGHTER 2010 / 2005 er genstartet. Alarmen nulstilles i menu 5.2. F2010 KOMMNIK F2010 KOMMNIK. Fejlteksten vises, når kontakten mellem og FIGHTER 2010 / 2005 er brudt. Dette kan f.eks. skyldes kabelbrud, eller at spændingen til FIGHTER 2010 / 2005 ikke er tilkoblet. Informationen forsvinder, når både og FIGHTER 2010 / 2005 er genstartet. NB! skal spændingssættes i løbet af 5 min., efter at FIGHTER 2010 / 2005 er genstartet, og kommunikationen mellem produkterne er gendannet. Alarmen nulstilles i menu 5.2. TEMP. BEGRÆNER TEMP. BEGRÆNER Vises, når evt. temperaturbegrænser er udløst. Informationen forsvinder, når fejlen er udbedret, og alarmen nulstilles i menu

13 Driftsforstyrrelser og afhjælpning 11 Alarmangivelser på display VARMTVANDALARM 1.0 VARMTVANDALARM Denne information vises, når en fejl på varmtvandstemperaturføleren er registreret. Alarmen kan f.eks. skyldes defekt føler eller brud på følerkablet. Informationen forsvinder, når fejlen er udbedret, og alarmen nulstilles i menu ELELEMENTALARM 1.0 ELELEMENTALARM Denne information vises, når en fejl på el-varmelegemets temperaturføler er registreret. Alarmen kan f.eks. skyldes defekt føler eller brud på følerkablet. Informationen forsvinder, når fejlen er udbedret, og alarmen nulstilles i menu FREMLØBALARM 1.0 FREMLØBALARM Denne information vises, når en fejl på fremløbstemperaturføleren er registreret. Alarmen kan f.eks. skyldes defekt føler eller brud på følerkablet. Informationen forsvinder, når fejlen er udbedret, og alarmen nulstilles i menu Automatsikringerne (7) er placeret på undersiden af. Normalstilling på automatsikringerne er 1 (til højre). Reset af automatsikring

14 12 Generelt til montøren Montage installeres hængende på væggen med fire skruer. På bagsiden er der to huller til ophængning samt to gennemgående huller i el-koblingsrummet Installationskontrol I henhold til gældende regler skal der foretages en installationskontrol på varmepumpenlægget, inden det tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. Kontrollen skal dokumenteres. Ovenstående gælder for anlæg, der er udstyret med lukkede ekspansionsbeholdere. dskiftning af el-legme eller ekspansionsbeholder må ikke foretages uden gentagen kontrol.

15 El-tilslutning 13 Tilkobling skal installeres via en flerpolet arbejdskontakt med mindst 3 mm s brydeafstand. Før isolationstest af ejendommen skal styremodulet kobles fra. NB! For at undgå forstyrrelser skal følerkabler og modulkabler separeres fra stærkstrømsledninger ved kabelføring. Klemrække (14) Effektovervågningskort (2) LEK Klemrække (11) Klemrække (4), kommunikation FIGHTER 2010 / 2005 NB! Indgreb bag de fastskruede dæksler må kun udføres af en autoriseret elinstallatør. NB! El-installation samt evt. service skal udføres under kontrol af en autoriseret el-installatør. El-installation og trækning af ledninger skal udføres iht. gældende regler.

16 14 El-tilslutning Modulkabel mellem og en FIGHTER 2010 / 2005 Til kommunikation mellem og FIGHTER 2010 / 2005 bruges det medfølgende modulkabel på 15 m. Modulkablet kobles ind mellem s position (4) og FIGHTER 2010 / 2005 s position (44), se aktuel Monterings- og brugervejledning. Modulkabler i FIGHTER 2010 / 2005 skal føres nedefra i kabelgennemføringerne på varmepumpens venstre side, set forfra. LEK 44 LEK FIGHTER 2010 / FIGHTER 2010 FIGHTER / NB! Modulkabler skal separeres fra stærkstrømsledninger ved kabelføring.

17 El-tilslutning 15 Modulkabel/tre-leder mellem og flere FIGHTER 2010 / 2005 VP1: Modulkablet kobles ind mellem s position (4) og FIGHTER 2010 / 2005 s position (44). VP2: kærmet tre-leder kobles ind mellem FIGHTER 2010 / 2005 VP1 s position (44) og FIGHTER 2010 / 2005 VP2 s position (44). VP3: Modulkablet kobles ind mellem FIGHTER 2010 / 2005 VP2 s position (44) og FIGHTER 2010 / 2005 VP3 s position (44). Kabler i FIGHTER 2010 / 2005 skal føres nedefra i kabelgennemføringerne på varmepumpens venstre side, set forfra. LEK 44 LEK FIGHTER 2010 / FIGHTER 2010 / 2005 VP3 FIGHTER 2010 / 2005 VP2 FIGHTER 2010 / 2005 VP1 FIGHTER 2010 VP3 FIGHTER 2010 VP2 FIGHTER 2010 VP NB! Modulkabler skal separeres fra stærkstrømsledninger ved kabelføring.

18 16 El-tilslutning Indkobling af følere og eksterne enheder F1 7 Externt L N 230 V/12 V F3 Re4 Re5 Opto Opto Re1 Re3 Re2 Re7 Re6 Re11 Re12 Re13 Re14 Re8 Re9 Re10 * * * * L1 N L1 F2010 / 2005 N N Pool L1 N VV Ö N L1 N L1 N L1 N L1 N N Ö N L1 N L1 N F 2010 Pool VXV 2 VXV 1 hunt1 Laddpump styrning Pool Cirk, pump. V.P. 230V CP1/CP2 T2 T1 T3 N VV VVC hunt2 Tilskud Elpatron VVB Tillsats Elpatron Varmvatten Opto Opto 11

19 El-tilslutning 17 Indkobling af følere og eksterne enheder 11 Externt Pool G G Fas1 Fas2 Fas3 * tøjfilteret, der findes i det medfølgende sæt, skal monteres enten på klemme 11 eller på kontaktoren. NB! For at undgå forstyrrelser skal følerkabler og modulkabler separeres fra stærkstrømsledninger ved kabelføring.

20 18 El-tilslutning Tilskudsvarme Tilskudsvarmen skal være udstyret med sit eget sikkerhedsudstyr ifølge gældende forskrifter. ikkerhedsudstyr kan omfatte temperaturbegrænser, arbejdskontakt og evt. omløbskobling. giver manøvrespænding, 230 V til effektregulering. Maks. el-tilskudsvarme-sæt (binær) Antal trin Drejeknapposition Tilskudsvarme 1 T1 2 A T2 3 B T1+T2 4 C T3 5 D T1 + T3 6 E T2 + T3 7 F T1 + T2 + T3 Maks. el-tilskudsvarme-sæt (lineær) Antal trin Drejeknapposition Tilskudsvarme 1 T1 2 A T1+T2 3 B T1+T2+T3 Indstilling af diverse maksimale el-varmelegemeeffekter sker på drejeknappen (101) på effektovervågningskortet (2). Maks. VP temperatur/ varmtvandsbeholder VP temperatur Drejeknapposition 55 A 60 B 65 C 70 D 75 E 80 F Indstilling af diverse maksimale VP-/varmtvandsbeholdertemperaturer sker på drejeknappen (102) på effektovervågningskortet (2). Tilslutning af udendørs føler deføleren (G) placeres i skygge på nord- eller nordvestsiden af bygningen, så den ikke bliver forstyrret af evt. morgensol. Føleren tilsluttes med to-leder til pos. 55 og 56 på klemme (11), se afsnittet El-tilslutning Indkobling af følere og eksterne enheder. Eventuelt kabelrør bør tætnes for at sikre mod kondens i udendørsføleren. Kablets mindste tværsnitsareal skal være 0,4 mm 2 op til 50 m, f.eks. EKKX eller LiYY

21 El-tilslutning 19 Rundstyring og effektovervågning Effektovervågning er internt udstyret med effektovervågning. Når effektovervågningen registrerer en overstrøm på en fase, vil el-varmelegemet sænke effekten, indtil den igen kan kobles ind. For at effektovervågningen skal kunne arbejde korrekt, skal styresystemet indstilles til anlæggets hovedsikring. Dette gøres med drejeknappen (100), mærket sikring på effektovervågningskortet (2). Den medfølgende strømføler tilsluttes til positionerne mærket 57 til og med 60 på klemme (11). Position 60 er den fælles leder for de tre strømfølere, se afsnittet El-tilslutning - Indkobling af følere og eksterne enheder. Kabeltype: uskærmet LiYY, skærmet LiYCY. Kablets tværsnitsareal, mindst 4 x 0,25 ved en kabellængde på op til 50 m Fas1 Fas2 Fas3 Rundstyring/tarif Hvis rundstyring eller tarifstyring anvendes, kan denne kobles til på klemme (14) på effektovervågningskortet (2). Hvis dele af el-effekten (hvor stor en del afhænger af den valgte maks. effekt) skal kobles fra, tilsluttes en potentialfri kontaktfunktion mellem 5 og 7 på klemme (14). Hvis hele el-effekten skal kobles fra, tilsluttes en potentialfri kontaktfunktion mellem 6 og 7 på klemme (14). En sluttet kontakt betyder, at el-effekten er koblet fra

22 20 El-tilslutning Kontakt til ændring af rumtemperatur En ekstern kontaktfunktion kan kobles til til ændring af fremløbstemperaturen og dermed ændring af rumtemperaturen, f.eks. en rumtermostat eller et koblingsur. Kontakten skal være potentialfri og kobles ind mellem terminal 3 og 4 på klemme (14) på effektovervågningskortet (2). Når kontakten sluttes, hæves eller sænkes fremløbs temperaturen. Indstilling af ændringsværdien udføres i menu 2.5 Kompensering ydre. Værdien kan indstilles til mellem -25 og +25 C. Et trin svarer til en grad på den beregnede fremløbstemperaturen. Kontakt til aktivering af Extra varmvatten (Ekstra varmtvand) En ekstern kontaktfunktion kan kobles til til aktivering af funktionen Midlertidig ekstra varmtvand. Kontakten skal være potentialfri og kobles ind via kantkontakt mellem position 1 og 2 nederst på venstre på tilslutningslinje på effektovervågningskortet (2). Når kontakten sluttes i mindst et sekund, aktiveres funktionen Midlertidig ekstra varmtvand. Efter 24 timer går systemet automatisk tilbage til den tidligere indstillede funktion. Eksterne kontakter Alarm/alarmudgange Alarm/alarmudgange Alarmer vises på tredje linje på displayet i menu 1.0, hvor alarmteksten vises skiftevis med menuteksten. Ved alarmer blinker også baggrundsbelysningen, uanset menu. Der kan gives alarm i følgende tilfælde: Lavtrykspressostat (LP) i FIGHTER 2010 / 2005 er udløst. skifter til tilskudsvarmedrift*. Højtrykspressostat (HP) i FIGHTER 2010 / 2005 er udløst. skifter til tilskudsvarmedrift*. Motorværnet (M) i FIGHTER 2010 / 2005 er udløst. skifter til tilskudsvarmedrift*. Føler i FIGHTER 2010 / 2005 er holdt op med at fungere. Markeres som GIVARLARM (08). MO 10 skifter til tilskudsvarmedrift*. Kommunikationsfejl mellem og FIGHTER 2010 / skifter til tilskudsvarmedrift*. Temperaturbegrænser (TB) er udløst. Kompressor og el-varmelegeme blokeres, evt. indstillet autodrift kobles ud, og driftsindstillingen ændres til forår/efte- *Indebærer, at kompressoren blokeres, og fremløbstemperaturen tvinges til den indstillede min. temperatur (menu 2.4). Gælder for en FIGHTER 2010 / rår, (cirkulationspumpen er i drift). Gælder kun, hvis TB er koblet til klemme 11, position 33 og 34. Varmtvandsfølerfejl (VV) (føleralarm VV). tvangskøres til varmepåfyldning alene, og autodrift kobles ind. El-varmelegemefølerfejl (EP) El-varmelegemedrift blokeres, evt. indstillet autodrift kobles ud, og driftsindstillingen ændres til forår/efterår. Fremløbsfølerfejl (FG1) tvangskøres til varmtvandspåfyldning alene, evt. indstillet autodrift kobles og, og driftsindstillingen ændres til sommer. ummealarm kan fås ifølge billede: pænding Max 2A/250V AC Alarmudgang Ved alarm slutter relækontakten

23 Det gælder for alle sammenkoblingsmuligheder, at det krævede sikkerhedsudstyr skal monteres i henhold til gældende regler. ammenkobling 21 Generelt FIGHTER 2010 / 2005 koblet til olie-/træpillekedel sammen med og varmtvandsbeholder (flydende kondensering) P V1 HR FG1 CP1 PG RG1 HR HR VVC VXV1 ÄV G HR FIGHTER / 2005 VVG HR LP1 styrer FIGHTER 2010 / 2005, oliefyr, cirkulationspumper, shunts mm. FIGHTER 2010 / 2005 arbejder med flydende kondensering mod varmesystemet samt prioriterer opvarmning af varmt vand via omskifterventil (VXV1). Afhængigt af udelufttemperaturen og varmebehov arbejder FIGHTER 2010 / 2005 i trin 1 eller 2. Hvis FIGHTER 2010 / 2005 ikke kan dække varmebehovet, startes oliekedlen, og tilskudsvarmen forbindes i shunt derfra. Principskitsen er udstyret med tilbehør.

24 22 ammenkobling FIGHTER 2010 / 2005 koblet til el-kassette efter omskifterventil sammen med og varmtvandsbeholder (flydende kondensering) EXP AV FG1 CP1 ELK AV AV BV RG1 VVC G VVC FIGHTER / 2005 VXV1 ÄV HR LP1 VVG styrer FIGHTER2010 / 2005, el-kassette, cirkulationspumper, shunts mm. FIGHTER 2010 / 2005 arbejder med flydende kondensering mod varmesystemet samt prioriterer opvarmning af varmt vand via omskifterventil (VXV1). Afhængigt af udelufttemperaturen og varmebehov arbejder FIGHTER 2010 / 2005 i trin 1 eller 2. Hvis FIGHTER 2010 / 2005 ikke kan dække varmebehovet, skal tilskudsvarmen fra el-kassetten indkobles. Ved tilkobling af tilskudsvarme varmes det varme vand med el-varmelegeme i varmtvandsbeholderen. Principskitsen er udstyret med tilbehør. Forkortelser AV topventil BV Kontraventil EXP Ekspansionsbeholder med nødvendig sikkerhedsudstyr FG1 Fremløbsføler 1 FG2 Fremløbsføler 2 HR Hjælperelæ LP1 Cirk. pump 1 VP CP1 Cirk. pump 1 varmesystem PG Kedelføler RG1 Returløbsføler 1 RG2 Returløbsføler 2 RV Reguleringsventil F navsfilter Indgår i FIGHTER 2010 / 2005 V1 huntventil 1 IK ikkerhedsventil TV Tappeventil G dendørsføler VVC Varmtvandscirkulation VVG Varmtvandsføler VXV1 Omskifterventil 1 VXV2 Omskifterventil 2 PoolG Poolføler

25 ammenkobling 23 Flere FIGHTER 2010 / 2005 sammen med og varmtvandsbeholder (flydende kondensering) P V1 FG1 HR CP1 HR PG RG1 BV G FIGHTER VP2 / 2005 VP2 ÄV HR VVC AV BV ÄV VVC RG TV LP2 F FIGHTER 2010 VP1 / 2005 VP1 ÄV VXV1 HR AV BV VVG TV RG LP1 F styrer op til ni FIGHTER 2010 / 2005 (heraf maks. én til varmt vand), el-kassette, cirkulationspumpe, shunt mm. FIGHTER 2010 / 2005 arbejder med flydende kondensering mod varmesystemet samt prioriterer opvarmning af varmt vand via omskifterventil (VXV1). Afhængigt af udelufttemperaturen og varmebehov arbejder FIGHTER 2010 / 2005 i trin 1 eller 2. FIGHTER 2010 / 2005 VP1 laver varmt vand. Hvis FIGHTER 2010 / 2005 ikke kan dække varmebehovet, skal tilskudsvarmen forbindes i shunt fra oliekedlen. Ved tilkobling af tilskudsvarme varmes det varme vand med el-varmelegeme i varmtvandsbeholderen. FIGHTER 2010 / 2005 VP1 kobles ind på position (44) med det medfølgende modulkabel (15 m) fra. VP2 kobles ind mod VP1 med en afskærmet tre-leder på skrueklemme (44). Principskitsen er udstyret med tilbehør.

26 24 ammenkobling FIGHTER 2010 / 2005 samt FIGHTER 310 (også FIGHTER 360 og FIGHTER 410) styret af Funktioner FIGHTER 2010 / 2005 varmer kun varmesystemet, og FIGHTER 310 varmer kun vandet. Ved et stort varmtvandsbehov hjælper FIGHTER 310 s el-varmelegeme med at holde temperaturen. FG1 Når FIGHTER 2010 / 2005 ikke kan dække varmebehovet, begynder shuntventilen V1 at åbne mod FIG- HTER 310. G RG2 FIGHTER / 2005 V1 LP 1 FIGHTER 2010 / 2005 sammenkoblet til el-kassette før omskifterventil sammen med og neddykket varmtvandsbeholder (flydende kondensering) Funktioner styrer FIGHTER 2010 / 2005, elkassette, cirkulationspumper, shunts mm. FIGHTER 2010 / 2005 arbejder med flydende kondensering mod varmesystemet samt prioriterer påfyldning af varmt vand via omskifterventil (VXV1). Afhængigt af udelufttemperaturen og varmebehov arbejder FIG- HTER 2010 / 2005 i trin 1 eller 2. FG1 RG1 P Hvis FIGHTER 2010 / 2005 ikke kan dække varme- eller varmtvandsbehovet, skal tilskudsvarmen tilsluttes fra el-kassetten (ELK) VXV1 VVCP VVC Principskitsen er udstyret med tilbehør. NB! Denne løsning kan ikke kombineres med flere FIGHTER 2010 / G ELK FIGHTER 2010 / 2005 VVG LP1

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MOS DK 0709-2 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Indhold Brugervejledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur

Læs mere

MONTERINGS OG BRUGERVEJLEDNING. METROAIR Styring 08:920-1007 METROAIR STYRING

MONTERINGS OG BRUGERVEJLEDNING. METROAIR Styring 08:920-1007 METROAIR STYRING MONTERINGS OG BRUGERVEJLEDNING METROAIR Styring 08:920-1007 METROAIR STYRING Systemprincip 4 Funktionsprincip 4 Forkortelser 4 Frontpanel Display 5 Drejekontakt 6 Forskydning af varmekurve 6 Højre tastatur

Læs mere

MOS DK 0925-4 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0925-4 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0925-4 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre

Læs mere

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0746-3 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur 5 Venstre

Læs mere

Monterings og brugervejledning METROAIR 300. 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 1

Monterings og brugervejledning METROAIR 300. 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 1 Monterings og brugervejledning METROAIR 300 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 1 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 2 Brugervejledning Generelt

Læs mere

MOS DK 0944-4 VVM 300-E 511817 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VVM 300 EMALJE LEK A B I II III A B I II I II A B

MOS DK 0944-4 VVM 300-E 511817 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VVM 300 EMALJE LEK A B I II III A B I II I II A B A B I II III A B I II I II A B 0 - + MOS DK 0944-4 -E 511817 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING EMALJE 1 bar 3 0 4 1 bar 3 0 4 ANODEN-TESTER Kontrollknopf drücken Rot:Anode austauschen Art.nr. 61183 ANODEN-TESTER

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK MO DK 0903-7 031111 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V 2 2 1 FIGHTER 1220 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...

Læs mere

FIGHTER 1150 A B C D E F G

FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231225 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING A B C D E F G Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregiste

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE FIGHTER 1220 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V MOS DK 0644-1 FIGHTER 1220 031072 LEK. Fighter 1220

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE FIGHTER 1220 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V MOS DK 0644-1 FIGHTER 1220 031072 LEK. Fighter 1220 MO DK 0644-1 031072 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V Fighter 1220 2 1 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse...2 Indstillingstabel...2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...3

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

MOS DK SMO MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK SMO MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0732-2 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 Indhold Användarhandledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 0844-4 031131 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F2025 031246 F2025

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F2025 031246 F2025 MOS DK 0923-2 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031246 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Vedligeholdelsesrutiner Generelt 4 Til montøren Generelt til

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

Installatørhåndbog AXC 30

Installatørhåndbog AXC 30 LEK Installatørhåndbog AXC 0 Tilbehør IHB DK - Indholdsfortegnelse Generelt Indhold Komponentplacering Fælles el-tilslutning Tilslutning af kommunikation Tilslutning af strømforsyning Shuntstyret tilskudsvarme

Læs mere

MOS DK SMO MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK SMO MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0724-1 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 Indhold Användarhandledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Brugerhåndbog. Kompakt styring. Tilbehør. 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 LEK LEK

Brugerhåndbog. Kompakt styring. Tilbehør. 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 LEK LEK LEK LEK Brugerhåndbog Kompakt styring Tilbehør 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 10. Hvordan du bladrer blandt

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING FIGHTER 1210 MOS DK 0337-1 611850 FIGHTER 1210 LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING FIGHTER 1210 MOS DK 0337-1 611850 FIGHTER 1210 LEK MOS DK 7- R MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING LEK Indholdsfortegnelse Generelt Kort produktbeskrivelse... Indstillingstabel... Systembeskrivelse Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanelet... Funktioner...

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

MOS DK 1148-1 F1330 431192 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

MOS DK 1148-1 F1330 431192 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK MOS DK 1148-1 F1330 431192 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve

Læs mere

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve

Læs mere

MOS DK 0732-3 FIGHTER 2020 031044 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2020 LEK

MOS DK 0732-3 FIGHTER 2020 031044 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2020 LEK MOS DK 07- FIGHTER 00 00 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 00 LEK LEK Indhold Systembeskrivelse Vedligeholdelsesrutiner Generelt til montøren Transport og opbevaring Installationskontrol Opstilling

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW 6 720 611 660-00.1O Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW da Betjeningsvejledning OSW 2 da Kære kunde, Varme til livet dette motto har tradition hos os. Varme er et af menneskernes grundbehov.

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2005 MOS DK 0521-2 511113 FIGHTER 2005 LEK

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2005 MOS DK 0521-2 511113 FIGHTER 2005 LEK MOS DK 0521-2 511113 R MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING LEK Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Generelt til montøren Transport og opbevaring...

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

MOS DK VVM 300-E MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VVM 300 EMALJE A B I II III A B I II I II A B LEK

MOS DK VVM 300-E MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VVM 300 EMALJE A B I II III A B I II I II A B LEK A B I II III A B I II I II A B 0-2 +2 MOS DK 1236-8 -E 511817 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING EMALJE LEK ANODEN-TESTER Kontrollknopf drücken Rot:Anode austauschen ANODEN-TESTER Kontrollknopf drücken Rot:Anode

Læs mere

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 1110 MOS DK 0425-1 411144 FIGHTER 1110 -2 2 LEK

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 1110 MOS DK 0425-1 411144 FIGHTER 1110 -2 2 LEK MOS DK 5- MONTEINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING - + Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... Indstillingstabel... Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanel...

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK 1147-1 031892 LEK LEK

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK 1147-1 031892 LEK LEK LEK LEK Installatørhåndbog Tilbehør IHB DK - 09 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 1210 MOS DK 0427-1 411178 FIGHTER 1210. Fighter 1215

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 1210 MOS DK 0427-1 411178 FIGHTER 1210. Fighter 1215 MOS DK 427-1 411178 R MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Fighter 1215 LEK Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanelet...

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR :

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR : VARMEPUMPE 08:928-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 6-8-10 08:928 Quickguide til VVS installatøren 1. Kontroller at METROAIR 6/8/10 leverancen består af Varmepumpe Fleksible slanger 2 stk.

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F2025 031246 F2025

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F2025 031246 F2025 MOS DK 1035-3 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031246 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Sikkerhedsinformation 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Vedligeholdelsesrutiner Generelt 4 Til

Læs mere

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning.

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning. Hurtig opstart af Panasonic 3-16kW Luft/Vand varmepumpe (Touch display): Her gennemgås de standardværdier der skal ændres ved opstart. Varmekurver er vejledende, og bør tilpasses det aktuelle anlæg. For

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431133 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431133 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 MOS DK 1301-2 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431133 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3 Anlæggets data 3 Information om anlægget Produktinformation

Læs mere

Sommerdrift på en NBE brænder.

Sommerdrift på en NBE brænder. Sommerdrift på en NBE brænder. Ved sommerdrift forstås en driftform hvor fyret ikke kører konstant, men blot kører når der er behov for varme til varmtvandsbeholderen (VVB en) eller til kortvarig opvarmning

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031707 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031707 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS DK 1041-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031707 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3 Anlæggets data 3 Information

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031271 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031271 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS DK 0924-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031271 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3 Anlæggets data 3 Information

Læs mere

MOS DK 1034-5 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 1034-5 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 1034-5 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Naviger gennem styreenhedens menuer med: Når du skal øge eller reducere de indstillede værdier, skal du bruge: Når du skal

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Installatørhåndbog S40. Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 LEK

Installatørhåndbog S40. Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 LEK Installatørhåndbog S40 Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 25. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-AQ. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-AQ. www.heating.danfoss.com MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Idriftsættelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde.

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK MOS 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P Indhold Generelt Installationsskema 2 Generelt 3 Funktionsprincip 3 Indstillinger Indstillinger 4 Effektoplysninger

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Brugerhåndbog GS-6 PC

Brugerhåndbog GS-6 PC Brugerhåndbog GS-6 PC Jordvarmepumpe LEK GS-6 PC OE944-1509 UHB DK 152 3-1 331361 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 MOS DK 1452-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 HE 30 HEV 300 HEV 500 HBS 16 AMS 10-16 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Anlæggets data Information

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

IVT 290 A/W. Elfyr. Brugervejledning. Art. nr.: Udgave 1.0

IVT 290 A/W. Elfyr. Brugervejledning. Art. nr.: Udgave 1.0 da IVT 290 A/W Elfyr Brugervejledning Art. nr.: 12327 Udgave 1.0 Tak fordi du har valgt et varmeanlæg fra IVT Industrier AB Vi håber, at vores varmeanlæg vil opfylde dine forventninger og sikre dig energibesparelser

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN da IVT 490, IVT 495 TWIN Brugervejledning Art. nr.: 11162 Udgave 1.0 Tak fordi du har valgt en varmepumpe fra IVT Industrier AB Vi håber, at vores varmepumpe vil opfylde dine forventninger og sikre dig

Læs mere

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Brugervejledning ECL Comfort 210 / 296 / 310 Dansk udgave www.danfoss.com Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. 2 Danfoss 2016.02

Læs mere

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING KONTROLLPANELEN T1 T2 F1 set out 1 out 2 set out ewdr905t ewdr902t T1 T2 F1 Rum temperatur (føler placeres inde i huset) Viser nuværende fremløbs temperatur Hoved

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Slutbrugervejledning Solstyring LMC 230. Version nr. 02.08

Slutbrugervejledning Solstyring LMC 230. Version nr. 02.08 Slutbrugervejledning Solstyring Version nr. 02.08 08:505 Opdateret d. 08.10.2008 Indholdsfortegnelse 1. Brugerpanel til solfangerstyring... 3 1.1 Beskrivelse af de 2 lysdioder... 4 2. Menuoversigt i solstyring...

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Fjernbetjenings-panel

Fjernbetjenings-panel Fjernbetjenings-panel ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Indhold Manuelle indstillinger Indledning 3 Beskrivelse af fjernbetjenings-panel 3 I displayet Funktion

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031241 PELLUX 200 230 V

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031241 PELLUX 200 230 V LEK MOS DK 1146-3 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031241 230 V LEK LEK LEK LEK 3 2 1 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Installationskontrol Tjekliste 3 Systembeskrivelse Anvendelsesområde 4

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere