MOS DK SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10"

Transkript

1 MO DK R MONTERING- OG BRGERVEJLEDNING

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip... 3 ystemprincip... 3 Frontpanel Opbygning... 4 Forklaring... 4 Rumtemperatur Varmeautomatik... 6 Grundindstilling... 6 Ændring af rumtemperatur... 6 dgangsværdier for varmeautomatik... 7 Indstilling af varmeautomatik Indstilling med diagram... 8 Forskydning af varmekurve Forskydning af varmekurve Forskydning af varmekurve Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Lav temperatur på eller manglende varmt vand... 9 Høj varmtvandstemperatur... 9 Lav rumtemperatur... 9 Høj rumtemperatur... 9 Drejekontaktposition... 9 Alarmangivelser på display Reset af automatsikring Generelt til montøren Montage Installationskontrol El-tilslutning Tilkobling Modulkabel mellem og FIGHTER 2010 / Modulkabel/tre-leder mellem og flere FIGHTER 2010 / Indkobling af følere og eksterne enheder Tilskudsvarme Maks. el-tilskudsvarme-sæt Maks. kedeltemperatur Tilslutning af udendørs føler Rundstyring og effektovervågning Eksterne kontakter Alarm/alarmudgange ammenkobling Generelt FIGHTER 2010 / 2005 sammenkoblet til olie/træpillekedel FIGHTER 2010 / 2005 sammenkoblet til el-kassette efter VXV Forkortelser Flere FIGHTER 2010 / 2005 sammen med varmtvandsbeholder FIGHTER 2010/ 2005 samt FIGHTER 310 (360/410) styret af...24 FIGHTER 2010/2005 sammenkobblet til el-kassette før VXV...24 Opstart Opstart med FIGHTER 2010 / Opstart uden FIGHTER 2010 / tyring Generelt Ændring af parameter Tastaturlås Tillbage til hovedmenu Menutræ Hovedmenuer Varmtvandstemperatur Fremløbstemperatur delufttemperatur Varmepumpe r Øvrige indstillinger ervicemenuer Varmepumpeindstillinger Indstillinger tilskudsvarme Driftsindstillinger Hurtig start Alarmlog Komponenternes placering Komponentplacering Komponentliste Komponentliste Data for temperaturfølere El-diagram El-diagram Dimensioner Mål og opstillingskoordinater Tilbehør Tilbehør Tekniske oplysninger Medfølgende tilbehørssæt Tekniske data... 54

4 Til boligejeren 2 Generelt For at få størst muligt udbytte af bør du gennemlæse denne Monterings- og Brugervejledning. er et styremodul, der er beregnet til optimal styring af op til ni FIGHTER 2010 / 2005 sammen med andet varmeudstyr. Mikroprocessorer sørger for, at styremodulet hele tiden arbejder så effektivt som muligt. er et svenskproduceret, driftssikkert kvalitetsprodukt med lang levetid. dfyldes, når produktet er installeret erienummer (103), skal altid oplyses ved henvendelse til Vølund. 089 Installationsdato Installatør Type af sammenkobling Akkumulator/varmtvandsbeholder Antal FIGHTER 2010 / 2005 Effektstørrelse huntgruppe 2 Valgt effekt, varmelegeme Indstilling på cirkulationspumpe (16), varmebærer Indstilling på cirkulationspumpe (40), indfyringspumpe Indstilling på Kurvehældning (varmekurve) Indstilling af Forskydning af varmekurve Dato ign

5 er et avanceret styremodul, der sammen med FIGHTER 2010 / 2005 og eksisterende varme- og varmtvandsudstyr udgør et komplet anlæg. kan bruges til mange forskellige tilkoblinger. Grundlaget er FIGHTER 2010 / 2005, der igen kan sammenkobles med el-kedel, oliefyr og VVB, f.eks. VPA. ystembeskrivelse 3 Funktionsprincip ystemprincip P HR V1 V2 FG1 CP1 CP2 FG2 PG RG1 RG2 HR HR VVC VXV1 ÄV G HR FIGHTER 2010 / 2005 FIGHTER 2010 ÄV VVG FG AV HR RG TV RV LP1 F Centralvarmesiden og aftapningssiden for varmtvand ska forsynes med det nødvendige sikkerhedsudstyr iht. gældende regler. NB! Dette er en principskitse. Det aktuelle anlæg skal projekteres i henhold til gældende normer. Principskitsen er udstyret med tilbehør.

6 4 Frontpanel Opbygning B Display Varmtvandstemp. Venstre tastatur C E Højre tastatur Forskydning af varmekurve D A Kontakt Forklaring A Kontakt Med 3 positioner : 1 Normalindstilling. amtlige styrefunktioner tilkoblet. 0 ystemet helt slukket. Reserveposition. Anvendes ved eventuel driftsforstyrrelse. Tilskudsvarmeeffekten er begrænset, afhængig af valgt indkoblingsalternativ. e afsnittet Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser. NB! Ved en udelufttemperatur under 0 C er der frostrisiko. B Display Første linje: Kompressorsymbol. A B A vises sammen med kompressorsymbol, når trin 1 er i drift. B vises sammen med kompressorsymbol, når trin 2 er i drift. Kun kompressorsymbol angiver, at kompressoren skal starte, men er spærret på grund af ikke-opfyldte startvilkår internt i FIGHTER 2010 / 2005, f.eks. stoptemperatur. I II III Tilskudsvarmesymbol. Vises, når tilskudsvarmen er tilkoblet. tregerne angiver, hvilket/hvilke effekttrin der aktuelt er indkoblet. Vises kun, hvis el-kassetten er indkoblet. Effekttrin I er indkoblet. Effekttrin II er indkoblet. Effekttrin III er indkoblet. Kun lyn vises ved varmtvandsproduktion.

7 Frontpanel 5 B A B Display Varmtvandssymbol. Vises når funktionen Ekstra varmtvand er aktiv. A vises, når 24 timers temperaturforøgelse er aktiveret B vises, når tidsbestemt temperaturforøgelse er aktiveret, periodisk eller tidsstyring. Cirkulationspumpesymbol. Vises, når cirkulationspumpen i varmesystemet er i drift. Ekstra varmtvand* Med denne knap aktiveres funktionen Ekstra varmtvand. Ændringen behøver ikke blive bekræftet med Enter-knappen. A: Indebærer, at varmtvandstemperaturen hæves til 60 C (indstillelig) i løbet af 24 timer. Derefter vendes der tilbage til normal temperatur. Når A tændes, er funktionen aktiveret. Når A slukkes, er funktionen ikke aktiveret. Ingen funktion. Varmesystemsymbol. Vises, når boligopvarmning er i gang. C Afrimningssymbol. Vises, når afrimning af FIGHTER 2010 / 2005 er i gang. Anden linje: Værdi for aktuel parameter. Tredje linje: Beskrivelse af aktuel visningsparameter. Normalt vises Varmtvandstemp. Fjerde linje: Viser aktuelt menunummer, tastatur og ur Tastatur lås aktiveres ved at trykke knapperne Plus og Minus samtidig. Nøglesymbolet vises nu på displayet. Deaktivering sker på samme måde. Venstre tastatur Driftsposition Med denne knap indstilles den ønskede driftsposition vedrørende tilladelse/blokering af hhv. cirkulationspumpe og tilskudsvarmeenergi. Ændringen behøver ikke blive bekræftet med Enter-knappen. De forskellige driftspositioner er: Autoposition: vælger automatisk driftsposition i forhold til udelufttemperaturen. Cirkulationspumpen og tilskudsvarmen tillades at være i drift, når der er behov derfor. ommerposition: Kun produktion af varmt vand med FIGHTER 2010 / Cirkulationspumpen og tilskudsvarmen er blokeret. El-varmelegemet kan dog tilkobles ved aktivering af Ekstra varmtvand. Forårs-/efterårsposition:Kun produktion af varme og varmt vand med FIGHTER 2010 / Cirkulationspumpen i drift. Tilskudsvarmen er blokeret. El-varmelegemet kan dog tilkobles ved aktivering af Ekstra varmtvand. Når der trykkes på knappen, vises den aktuelle driftsposition på displayet, og ved yderligere tastetryk ændres positionen. Når der trykkes på Enter-knappen, vender systemet tilbage til normal visningsniveau i taldisplayet. Ved alarm fra FIGHTER 2010 / 2005 vises de forskellige positioner ikke. D E Forskydning af varmekurve Med denne knap ændres varmekurvens parallelforskydning og dermed rumtemperaturen. Når den drejes med uret, øges rumtemperaturen. Når knappen drejes, vises menu 2.0 på displayet, og værdien for beregnet fremløbstemperatur ændres. Højre tastatur Plusknap Med denne knap bladrer man i menusystemet (frem) eller øger værdien på den valgte parameter. e afsnittet tyring Generelt. Minusknap Med denne knap bladrer man i menusystemet (bagud) eller sænker værdien på den valgte parameter. e afsnittet tyring Generelt. Enter-knap Med denne knap vælges en lavere menu i menusystemet, parameterændring aktiveres, og eventuel parameter-ændring bekræftes. e afsnittet tyring Generelt. * Fungerer med el-varmelegeme i varmtvandsbeholderen.

8 6 Rumtemperatur Varmeautomatik Indendørstemperaturen afhænger af flere forskellige faktorer. I den varme årstid er solens stråler og varmeafgivelsen fra mennesker og apparater tilstrækkelig til at holde huset varmt. Når det bliver koldere udenfor, må man starte sit varmesystem. Jo koldere det bliver udenfor, jo varmere skal radiatorerne (elementerne) være. Denne tilpasning sker automatisk, men først skal varmepumpen dog have den korrekte grundindstilling, se afsnittet Rumtemperatur Grundindstilling. Grundindstilling Varmtvandstemp. Til grundindstilling anvendes menu 2.1 og drejeknappen Forskydning, varmekurve. Hvis man ikke ved, hvilke værdier der skal indstilles, kan udgangsværdierne hentes ud fra tabel på næste side. Hvis rumtemperaturen ikke bliver som ønsket, kan det være nødvendigt at efterjustere. NB! Vent et døgn mellem indstillingerne, således at temperaturerne når at stabilisere sig. Efterjustering af grundindstillingen. Forskydning af varmekurve Koldt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, øges værdien Kurvehældning i menu 2.1 et trin. Hvis rumtemperaturen er for høj, sænkes værdien Kurvehældning i menu 2.1 et trin. Varmt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, drejes drejeknappen Forskydning, varmekurve et trin med uret. Hvis rumtemperaturen er for høj, drejes drejeknappen Forskydning, varmekurve et trin mod uret. Ændring af rumtemperaturen Manuel ændring af rumtemperaturen. Hvis man vil sænke eller forhøje indendørstemperaturen midlertidigt eller vedblivende i forhold til den temperatur, man tidligere har haft, drejer man drejeknappen Forskydning, varmekurve mod uret henholdsvis med uret. En til tre streger svarer til ca. 1 grads ændring af rumtemperaturen. NB! En forøgelse af rumtemperaturen kan bremses af termostaterne på radiatorerne eller gulvvarmen. Disse skal derfor også stilles højere.

9 Rumtemperatur 7 dgangsværdier for varmeautomatik De værdier, der er angivet på kortet i afsnittet tyring Grundværdier, vedrører indstillingen af kurvehældningen. Den første værdi vedrører et lavtempereret* radiatorsystem. Drejeknappen Forskydning varmekurve stilles på -2. Værdien inden i parentesen vedrører et gulvvarmesystem**, der er monteret i betondæk. Kortets værdier er ofte et godt udgangspunkt, hvis man ønsker, at systemet skal holde ca. 20 C i stuetemperatur. Værdierne kan, hvis der er behov herfor, efterjusteres. Eksempel på valg af udgangsværdi: 1 Hus med lavtempereret* radiatorsystem Århus = Område 10 (5). Kurve 10 vælges på displayet, og drejeknappen Forskydning varmekurve stilles på 0. 2 Hus med gulvvarme** monteret i betondæk Århus = Område 10 (5). Kurve 5 vælges på displayet, og drejeknappen Forskydning varmekurve stilles på 0. Aalborg Eksempler: 10 (5) Århus Helsingør København Odense * Med lavtempereret radiatorsystem menes et system, hvor fremløbstemperaturen er 55 C på den koldeste dag. ** Gulvvarme kan dimensioneres meget forskelligt. I eksempel 2 ovenfor tages der sigte på et system, hvor fremløbstemperaturen skal være ca C den koldeste dag.

10 8 Indstilling af varmeautomatik Indstilling med diagram er udstyret med udetemperaturstyret varmeautomatik. Dette betyder, at fremløbstemperaturen styres i forhold til den aktuelle udetemperatur. I diagrammet går man ud fra stedets dimensionerende udetemperatur og varmesystemets dimensionerede fremløbstemperatur. Der, hvor disse to værdier mødes, kan varmeautomatikkens kurvehældning aflæses. Dette indstilles under menu 2.1,varmekurve. Ved hjælp af drejeknappen på frontpanelet Forskydning varmekurve (38) indstilles ønsket tenperatur. FRAMLEDNINGTEMPERATR FREMLØBTEMPERATR + 5 Forskydning varmekurve -2 C VÄRMEKRVA VARMEKRVE Varmekurve FORKYDNING FÖRKJTNING VARMEKRVE VÄRMEKRVA (-2) C TETEMPERATR DETEMPERATR Forskydning varmekurve 0 VÄRMEKRVA VARMEKRVE Varmtvandstemp. FRAMLEDNINGTEMPERATR FREMLØBTEMPERATR + 5 C C FORKYDNING FÖRKJTNING TETEMPERATR DETEMPERATR VÄRMEKRVA (0) VARMEKRVE Forskydning varmekurve +2 Forskydning af varmekurve NB! Varmekurve i menu 2.1 og Maks. fremløbstemperatur i menu 2.4 justeres efter det aktuelle varmesystem. FRAMLEDNINGTEMPERATR FREMLØBTEMPERATR + 5 C VÄRMEKRVA VARMEKRVE C FORKYDNING FÖRKJTNING TETEMPERATR DETEMPERATR VARMEKRVE

11 Driftsforstyrrelser og afhjælpning 9 Ved fejlfunktion eller ved driftsforstyrrelser kan man som en første foranstaltning kontrollere nedenstående punkter: Lav temperatur på eller manglende varmtvand Luft i varmepumpen eller systemet. For meget varmtvand aftappet. dløst gruppe- eller hovedsikring. Eventuel jordfejlsafbryder udløst. For lavt indstillet blandingsventil. Drejekontakten (8) sat i stilling 0. dløst automatsikring (7) eller finsikring (33). e afsnittet Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser reset af automatsikring. dløst temperaturbegrænser. (Kontakt service). Effektovervågning eller ekstern styring kan have blokeret el-effekten. Fejlindstillede værdier for varmtvandsproduktion. Høj rumtemperatur Fejlindstillede værdier for varmeautomatikken. Drejekontaktposition Høj varmtvandstemperatur For højt indstillet blandingsventil. Fejlindstillede værdier for varmtvandsproduktion. Lav rumtemperatur Luft i varmepumpen eller systemet. dløst gruppe- eller hovedsikring. Eventuel jordfejlsafbryder udløst. dløst automatsikring (7) eller finsikring (33). e afsnittet Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser reset af automatsikring. dløst temperaturbegrænser. (Kontakt service). Fejlindstillede automatikværdier. Døgnindstilling fejlindstillet, så natændring er aktiv om dagen. Cirkulationspumpe standset. For lavt fortryk i ekspansionsbeholderen, angives af for lavt tryk på trykmåleren, kontakt montøren. Effektovervågning eller ekstern styring kan have blokeret el-effekten. I stilling er styreenhedens elektronikstyring koblet fra. Taldisplayet er så slukket. Varmeautomatikken er ikke i drift, hvorfor manuel shuntning er nødvendig. Cirkulationspumpe (LP1), cirkulationspumpe (CP1) tilskudsvarme (T2) og el-varmelegeme i varmtvandsbeholderen er i drift. Klemme (11) pos. 3, 19, 21 og 25 er med konstant spænding. NB! Da kan tilsluttes et stort antal eksterne enheder, skal disse også kontrolleres. Hvis driftsforstyrrelsen ikke kan afhjælpes ved hjælp af ovenstående, bør service tilkaldes. Hvis det er nødvendigt, sættes kontakten i stilling (manuel shuntning er nødvendig).

12 10 Driftsforstyrrelser og afhjælpning Alarmvisning på display d over den almindelige information på displayet kan der også vises anden information. Dette gælder ved evt. driftsfejl eller ved andre fejl foranstaltning. ådan information vises kun under menu 1.0 (visning af menu 1.0 sker altid automatisk ca. 30 minutter efter seneste tastetryk). Informationen vises skiftevis med menu 1.0 s normale information. amtidig blinker displayets baggrundsbelysning. Følgende information kan vises. NB! Ved henvendelse til Vølund skal produktets serienummer altid opgives. 089 LP-LAVTRYKPREE LP-ALARM Hvis denne information vises, er lavtrykspressostaten i FIGHTER 2010 / 2005 udløst. Dette kan f.eks. skyldes tiliset fordamper eller reduceret luftflow gennem fordamperen. Informationen forsvinder, når pressostaten er reset, og FIGHTER 2010 / 2005 er genstartet. Alarmen reset i menu 5.2. FØLER ALARM FØLER ALARM Denne information vises, når en temperaturføler i FIG- HTER 2010 / 2005 er holdt op med at fungere. Dette kan skyldes brud på kablet eller forkert installation. Informationen forsvinder, når årsagen til fejlen er rettet, og FIGHTER 2010 / 2005 er genstartet. Alarmen nulstilles i menu 5.2. HP-HØJTRYKPREE HP-HØJTRYKPREE Hvis denne information vises, er højtrykspressostaten i FIGHTER 2010 / 2005 udløst. Dette kan f.eks. skyldes for lav flow. Informationen forsvinder, når pressostaten er nulstillet, og FIGHTER 2010 / 2005 er genstartet. Alarmen nulstilles i menu 5.2. MOTORVÆRN MOTORVÆRN Hvis denne information vises, er motorværnet i FIG- HTER 2010 / 2005 udløst. Dette kan skyldes faseudtfald på grund af udløste sikringer eller forkert indstillet motorværn. Informationen forsvinder, når fejlen er rettet, og FIGHTER 2010 / 2005 er genstartet. Alarmen nulstilles i menu 5.2. F2010 KOMMNIK F2010 KOMMNIK. Fejlteksten vises, når kontakten mellem og FIGHTER 2010 / 2005 er brudt. Dette kan f.eks. skyldes kabelbrud, eller at spændingen til FIGHTER 2010 / 2005 ikke er tilkoblet. Informationen forsvinder, når både og FIGHTER 2010 / 2005 er genstartet. NB! skal spændingssættes i løbet af 5 min., efter at FIGHTER 2010 / 2005 er genstartet, og kommunikationen mellem produkterne er gendannet. Alarmen nulstilles i menu 5.2. TEMP. BEGRÆNER TEMP. BEGRÆNER Vises, når evt. temperaturbegrænser er udløst. Informationen forsvinder, når fejlen er udbedret, og alarmen nulstilles i menu

13 Driftsforstyrrelser og afhjælpning 11 Alarmangivelser på display VARMTVANDALARM 1.0 VARMTVANDALARM Denne information vises, når en fejl på varmtvandstemperaturføleren er registreret. Alarmen kan f.eks. skyldes defekt føler eller brud på følerkablet. Informationen forsvinder, når fejlen er udbedret, og alarmen nulstilles i menu ELELEMENTALARM 1.0 ELELEMENTALARM Denne information vises, når en fejl på el-varmelegemets temperaturføler er registreret. Alarmen kan f.eks. skyldes defekt føler eller brud på følerkablet. Informationen forsvinder, når fejlen er udbedret, og alarmen nulstilles i menu FREMLØBALARM 1.0 FREMLØBALARM Denne information vises, når en fejl på fremløbstemperaturføleren er registreret. Alarmen kan f.eks. skyldes defekt føler eller brud på følerkablet. Informationen forsvinder, når fejlen er udbedret, og alarmen nulstilles i menu Automatsikringerne (7) er placeret på undersiden af. Normalstilling på automatsikringerne er 1 (til højre). Reset af automatsikring

14 12 Generelt til montøren Montage installeres hængende på væggen med fire skruer. På bagsiden er der to huller til ophængning samt to gennemgående huller i el-koblingsrummet Installationskontrol I henhold til gældende regler skal der foretages en installationskontrol på varmepumpenlægget, inden det tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. Kontrollen skal dokumenteres. Ovenstående gælder for anlæg, der er udstyret med lukkede ekspansionsbeholdere. dskiftning af el-legme eller ekspansionsbeholder må ikke foretages uden gentagen kontrol.

15 El-tilslutning 13 Tilkobling skal installeres via en flerpolet arbejdskontakt med mindst 3 mm s brydeafstand. Før isolationstest af ejendommen skal styremodulet kobles fra. NB! For at undgå forstyrrelser skal følerkabler og modulkabler separeres fra stærkstrømsledninger ved kabelføring. Klemrække (14) Effektovervågningskort (2) LEK Klemrække (11) Klemrække (4), kommunikation FIGHTER 2010 / 2005 NB! Indgreb bag de fastskruede dæksler må kun udføres af en autoriseret elinstallatør. NB! El-installation samt evt. service skal udføres under kontrol af en autoriseret el-installatør. El-installation og trækning af ledninger skal udføres iht. gældende regler.

16 14 El-tilslutning Modulkabel mellem og en FIGHTER 2010 / 2005 Til kommunikation mellem og FIGHTER 2010 / 2005 bruges det medfølgende modulkabel på 15 m. Modulkablet kobles ind mellem s position (4) og FIGHTER 2010 / 2005 s position (44), se aktuel Monterings- og brugervejledning. Modulkabler i FIGHTER 2010 / 2005 skal føres nedefra i kabelgennemføringerne på varmepumpens venstre side, set forfra. LEK 44 LEK FIGHTER 2010 / FIGHTER 2010 FIGHTER / NB! Modulkabler skal separeres fra stærkstrømsledninger ved kabelføring.

17 El-tilslutning 15 Modulkabel/tre-leder mellem og flere FIGHTER 2010 / 2005 VP1: Modulkablet kobles ind mellem s position (4) og FIGHTER 2010 / 2005 s position (44). VP2: kærmet tre-leder kobles ind mellem FIGHTER 2010 / 2005 VP1 s position (44) og FIGHTER 2010 / 2005 VP2 s position (44). VP3: Modulkablet kobles ind mellem FIGHTER 2010 / 2005 VP2 s position (44) og FIGHTER 2010 / 2005 VP3 s position (44). Kabler i FIGHTER 2010 / 2005 skal føres nedefra i kabelgennemføringerne på varmepumpens venstre side, set forfra. LEK 44 LEK FIGHTER 2010 / FIGHTER 2010 / 2005 VP3 FIGHTER 2010 / 2005 VP2 FIGHTER 2010 / 2005 VP1 FIGHTER 2010 VP3 FIGHTER 2010 VP2 FIGHTER 2010 VP NB! Modulkabler skal separeres fra stærkstrømsledninger ved kabelføring.

18 16 El-tilslutning Indkobling af følere og eksterne enheder F1 7 Externt L N 230 V/12 V F3 Re4 Re5 Opto Opto Re1 Re3 Re2 Re7 Re6 Re11 Re12 Re13 Re14 Re8 Re9 Re10 * * * * L1 N L1 F2010 / 2005 N N Pool L1 N VV Ö N L1 N L1 N L1 N L1 N N Ö N L1 N L1 N F 2010 Pool VXV 2 VXV 1 hunt1 Laddpump styrning Pool Cirk, pump. V.P. 230V CP1/CP2 T2 T1 T3 N VV VVC hunt2 Tilskud Elpatron VVB Tillsats Elpatron Varmvatten Opto Opto 11

19 El-tilslutning 17 Indkobling af følere og eksterne enheder 11 Externt Pool G G Fas1 Fas2 Fas3 * tøjfilteret, der findes i det medfølgende sæt, skal monteres enten på klemme 11 eller på kontaktoren. NB! For at undgå forstyrrelser skal følerkabler og modulkabler separeres fra stærkstrømsledninger ved kabelføring.

20 18 El-tilslutning Tilskudsvarme Tilskudsvarmen skal være udstyret med sit eget sikkerhedsudstyr ifølge gældende forskrifter. ikkerhedsudstyr kan omfatte temperaturbegrænser, arbejdskontakt og evt. omløbskobling. giver manøvrespænding, 230 V til effektregulering. Maks. el-tilskudsvarme-sæt (binær) Antal trin Drejeknapposition Tilskudsvarme 1 T1 2 A T2 3 B T1+T2 4 C T3 5 D T1 + T3 6 E T2 + T3 7 F T1 + T2 + T3 Maks. el-tilskudsvarme-sæt (lineær) Antal trin Drejeknapposition Tilskudsvarme 1 T1 2 A T1+T2 3 B T1+T2+T3 Indstilling af diverse maksimale el-varmelegemeeffekter sker på drejeknappen (101) på effektovervågningskortet (2). Maks. VP temperatur/ varmtvandsbeholder VP temperatur Drejeknapposition 55 A 60 B 65 C 70 D 75 E 80 F Indstilling af diverse maksimale VP-/varmtvandsbeholdertemperaturer sker på drejeknappen (102) på effektovervågningskortet (2). Tilslutning af udendørs føler deføleren (G) placeres i skygge på nord- eller nordvestsiden af bygningen, så den ikke bliver forstyrret af evt. morgensol. Føleren tilsluttes med to-leder til pos. 55 og 56 på klemme (11), se afsnittet El-tilslutning Indkobling af følere og eksterne enheder. Eventuelt kabelrør bør tætnes for at sikre mod kondens i udendørsføleren. Kablets mindste tværsnitsareal skal være 0,4 mm 2 op til 50 m, f.eks. EKKX eller LiYY

21 El-tilslutning 19 Rundstyring og effektovervågning Effektovervågning er internt udstyret med effektovervågning. Når effektovervågningen registrerer en overstrøm på en fase, vil el-varmelegemet sænke effekten, indtil den igen kan kobles ind. For at effektovervågningen skal kunne arbejde korrekt, skal styresystemet indstilles til anlæggets hovedsikring. Dette gøres med drejeknappen (100), mærket sikring på effektovervågningskortet (2). Den medfølgende strømføler tilsluttes til positionerne mærket 57 til og med 60 på klemme (11). Position 60 er den fælles leder for de tre strømfølere, se afsnittet El-tilslutning - Indkobling af følere og eksterne enheder. Kabeltype: uskærmet LiYY, skærmet LiYCY. Kablets tværsnitsareal, mindst 4 x 0,25 ved en kabellængde på op til 50 m Fas1 Fas2 Fas3 Rundstyring/tarif Hvis rundstyring eller tarifstyring anvendes, kan denne kobles til på klemme (14) på effektovervågningskortet (2). Hvis dele af el-effekten (hvor stor en del afhænger af den valgte maks. effekt) skal kobles fra, tilsluttes en potentialfri kontaktfunktion mellem 5 og 7 på klemme (14). Hvis hele el-effekten skal kobles fra, tilsluttes en potentialfri kontaktfunktion mellem 6 og 7 på klemme (14). En sluttet kontakt betyder, at el-effekten er koblet fra

22 20 El-tilslutning Kontakt til ændring af rumtemperatur En ekstern kontaktfunktion kan kobles til til ændring af fremløbstemperaturen og dermed ændring af rumtemperaturen, f.eks. en rumtermostat eller et koblingsur. Kontakten skal være potentialfri og kobles ind mellem terminal 3 og 4 på klemme (14) på effektovervågningskortet (2). Når kontakten sluttes, hæves eller sænkes fremløbs temperaturen. Indstilling af ændringsværdien udføres i menu 2.5 Kompensering ydre. Værdien kan indstilles til mellem -25 og +25 C. Et trin svarer til en grad på den beregnede fremløbstemperaturen. Kontakt til aktivering af Extra varmvatten (Ekstra varmtvand) En ekstern kontaktfunktion kan kobles til til aktivering af funktionen Midlertidig ekstra varmtvand. Kontakten skal være potentialfri og kobles ind via kantkontakt mellem position 1 og 2 nederst på venstre på tilslutningslinje på effektovervågningskortet (2). Når kontakten sluttes i mindst et sekund, aktiveres funktionen Midlertidig ekstra varmtvand. Efter 24 timer går systemet automatisk tilbage til den tidligere indstillede funktion. Eksterne kontakter Alarm/alarmudgange Alarm/alarmudgange Alarmer vises på tredje linje på displayet i menu 1.0, hvor alarmteksten vises skiftevis med menuteksten. Ved alarmer blinker også baggrundsbelysningen, uanset menu. Der kan gives alarm i følgende tilfælde: Lavtrykspressostat (LP) i FIGHTER 2010 / 2005 er udløst. skifter til tilskudsvarmedrift*. Højtrykspressostat (HP) i FIGHTER 2010 / 2005 er udløst. skifter til tilskudsvarmedrift*. Motorværnet (M) i FIGHTER 2010 / 2005 er udløst. skifter til tilskudsvarmedrift*. Føler i FIGHTER 2010 / 2005 er holdt op med at fungere. Markeres som GIVARLARM (08). MO 10 skifter til tilskudsvarmedrift*. Kommunikationsfejl mellem og FIGHTER 2010 / skifter til tilskudsvarmedrift*. Temperaturbegrænser (TB) er udløst. Kompressor og el-varmelegeme blokeres, evt. indstillet autodrift kobles ud, og driftsindstillingen ændres til forår/efte- *Indebærer, at kompressoren blokeres, og fremløbstemperaturen tvinges til den indstillede min. temperatur (menu 2.4). Gælder for en FIGHTER 2010 / rår, (cirkulationspumpen er i drift). Gælder kun, hvis TB er koblet til klemme 11, position 33 og 34. Varmtvandsfølerfejl (VV) (føleralarm VV). tvangskøres til varmepåfyldning alene, og autodrift kobles ind. El-varmelegemefølerfejl (EP) El-varmelegemedrift blokeres, evt. indstillet autodrift kobles ud, og driftsindstillingen ændres til forår/efterår. Fremløbsfølerfejl (FG1) tvangskøres til varmtvandspåfyldning alene, evt. indstillet autodrift kobles og, og driftsindstillingen ændres til sommer. ummealarm kan fås ifølge billede: pænding Max 2A/250V AC Alarmudgang Ved alarm slutter relækontakten

23 Det gælder for alle sammenkoblingsmuligheder, at det krævede sikkerhedsudstyr skal monteres i henhold til gældende regler. ammenkobling 21 Generelt FIGHTER 2010 / 2005 koblet til olie-/træpillekedel sammen med og varmtvandsbeholder (flydende kondensering) P V1 HR FG1 CP1 PG RG1 HR HR VVC VXV1 ÄV G HR FIGHTER / 2005 VVG HR LP1 styrer FIGHTER 2010 / 2005, oliefyr, cirkulationspumper, shunts mm. FIGHTER 2010 / 2005 arbejder med flydende kondensering mod varmesystemet samt prioriterer opvarmning af varmt vand via omskifterventil (VXV1). Afhængigt af udelufttemperaturen og varmebehov arbejder FIGHTER 2010 / 2005 i trin 1 eller 2. Hvis FIGHTER 2010 / 2005 ikke kan dække varmebehovet, startes oliekedlen, og tilskudsvarmen forbindes i shunt derfra. Principskitsen er udstyret med tilbehør.

24 22 ammenkobling FIGHTER 2010 / 2005 koblet til el-kassette efter omskifterventil sammen med og varmtvandsbeholder (flydende kondensering) EXP AV FG1 CP1 ELK AV AV BV RG1 VVC G VVC FIGHTER / 2005 VXV1 ÄV HR LP1 VVG styrer FIGHTER2010 / 2005, el-kassette, cirkulationspumper, shunts mm. FIGHTER 2010 / 2005 arbejder med flydende kondensering mod varmesystemet samt prioriterer opvarmning af varmt vand via omskifterventil (VXV1). Afhængigt af udelufttemperaturen og varmebehov arbejder FIGHTER 2010 / 2005 i trin 1 eller 2. Hvis FIGHTER 2010 / 2005 ikke kan dække varmebehovet, skal tilskudsvarmen fra el-kassetten indkobles. Ved tilkobling af tilskudsvarme varmes det varme vand med el-varmelegeme i varmtvandsbeholderen. Principskitsen er udstyret med tilbehør. Forkortelser AV topventil BV Kontraventil EXP Ekspansionsbeholder med nødvendig sikkerhedsudstyr FG1 Fremløbsføler 1 FG2 Fremløbsføler 2 HR Hjælperelæ LP1 Cirk. pump 1 VP CP1 Cirk. pump 1 varmesystem PG Kedelføler RG1 Returløbsføler 1 RG2 Returløbsføler 2 RV Reguleringsventil F navsfilter Indgår i FIGHTER 2010 / 2005 V1 huntventil 1 IK ikkerhedsventil TV Tappeventil G dendørsføler VVC Varmtvandscirkulation VVG Varmtvandsføler VXV1 Omskifterventil 1 VXV2 Omskifterventil 2 PoolG Poolføler

25 ammenkobling 23 Flere FIGHTER 2010 / 2005 sammen med og varmtvandsbeholder (flydende kondensering) P V1 FG1 HR CP1 HR PG RG1 BV G FIGHTER VP2 / 2005 VP2 ÄV HR VVC AV BV ÄV VVC RG TV LP2 F FIGHTER 2010 VP1 / 2005 VP1 ÄV VXV1 HR AV BV VVG TV RG LP1 F styrer op til ni FIGHTER 2010 / 2005 (heraf maks. én til varmt vand), el-kassette, cirkulationspumpe, shunt mm. FIGHTER 2010 / 2005 arbejder med flydende kondensering mod varmesystemet samt prioriterer opvarmning af varmt vand via omskifterventil (VXV1). Afhængigt af udelufttemperaturen og varmebehov arbejder FIGHTER 2010 / 2005 i trin 1 eller 2. FIGHTER 2010 / 2005 VP1 laver varmt vand. Hvis FIGHTER 2010 / 2005 ikke kan dække varmebehovet, skal tilskudsvarmen forbindes i shunt fra oliekedlen. Ved tilkobling af tilskudsvarme varmes det varme vand med el-varmelegeme i varmtvandsbeholderen. FIGHTER 2010 / 2005 VP1 kobles ind på position (44) med det medfølgende modulkabel (15 m) fra. VP2 kobles ind mod VP1 med en afskærmet tre-leder på skrueklemme (44). Principskitsen er udstyret med tilbehør.

26 24 ammenkobling FIGHTER 2010 / 2005 samt FIGHTER 310 (også FIGHTER 360 og FIGHTER 410) styret af Funktioner FIGHTER 2010 / 2005 varmer kun varmesystemet, og FIGHTER 310 varmer kun vandet. Ved et stort varmtvandsbehov hjælper FIGHTER 310 s el-varmelegeme med at holde temperaturen. FG1 Når FIGHTER 2010 / 2005 ikke kan dække varmebehovet, begynder shuntventilen V1 at åbne mod FIG- HTER 310. G RG2 FIGHTER / 2005 V1 LP 1 FIGHTER 2010 / 2005 sammenkoblet til el-kassette før omskifterventil sammen med og neddykket varmtvandsbeholder (flydende kondensering) Funktioner styrer FIGHTER 2010 / 2005, elkassette, cirkulationspumper, shunts mm. FIGHTER 2010 / 2005 arbejder med flydende kondensering mod varmesystemet samt prioriterer påfyldning af varmt vand via omskifterventil (VXV1). Afhængigt af udelufttemperaturen og varmebehov arbejder FIG- HTER 2010 / 2005 i trin 1 eller 2. FG1 RG1 P Hvis FIGHTER 2010 / 2005 ikke kan dække varme- eller varmtvandsbehovet, skal tilskudsvarmen tilsluttes fra el-kassetten (ELK) VXV1 VVCP VVC Principskitsen er udstyret med tilbehør. NB! Denne løsning kan ikke kombineres med flere FIGHTER 2010 / G ELK FIGHTER 2010 / 2005 VVG LP1

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MOS DK 0709-2 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Indhold Brugervejledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur

Læs mere

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0746-3 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur 5 Venstre

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK MO DK 0903-7 031111 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V 2 2 1 FIGHTER 1220 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE FIGHTER 1220 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V MOS DK 0644-1 FIGHTER 1220 031072 LEK. Fighter 1220

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE FIGHTER 1220 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V MOS DK 0644-1 FIGHTER 1220 031072 LEK. Fighter 1220 MO DK 0644-1 031072 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V Fighter 1220 2 1 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse...2 Indstillingstabel...2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...3

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve

Læs mere

MOS DK 0732-3 FIGHTER 2020 031044 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2020 LEK

MOS DK 0732-3 FIGHTER 2020 031044 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2020 LEK MOS DK 07- FIGHTER 00 00 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 00 LEK LEK Indhold Systembeskrivelse Vedligeholdelsesrutiner Generelt til montøren Transport og opbevaring Installationskontrol Opstilling

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Naviger gennem styreenhedens menuer med: Når du skal øge eller reducere de indstillede værdier, skal du bruge: Når du skal

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 MOS DK 1452-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 HE 30 HEV 300 HEV 500 HBS 16 AMS 10-16 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Anlæggets data Information

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING FIGHTER 600P MOS DK 0609-2 011919 FIGHTER 600P 1, 2,... LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING FIGHTER 600P MOS DK 0609-2 011919 FIGHTER 600P 1, 2,... LEK ,,... MOS DK 0609-099 R MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING LEK Generelt Kort produktbeskrivelse... Indstillingstabel... Systembeskrivelse Funktionsprincip... Systemprincip... Frontpanel Frontpanel...

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE Uplink

Brugerhåndbog NIBE Uplink Brugerhåndbog UHB DK 1228-1 231155 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 Funktionsudbud 3 Krav 3 2 Registrer dig for NIBE Uplink 4 3 Find på hjemmesiden 5 Startsiden 5 Software 8 Kontoindstillinger 8 Log ud

Læs mere

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 310P MOS DK 0405-2 611658 FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 310P MOS DK 0405-2 611658 FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS DK 0405-2 611658 R MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Fighter 310P Indholdsfortegnelse 1 Til Boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip...

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1244-2 031867 LEK

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1244-2 031867 LEK Installatørhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK IHB DK 1244-2 031867 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport og opbevaring 5 Opstilling 5 Medfølgende

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 20

Brugerhåndbog NIBE SMO 20 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1322-1 231743 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 8. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Brugervejledning

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Brugervejledning Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Brugervejledning 6 720 645 303 (2010/11) da Information Information IVT Greenline HE er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1110-2 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da 6 720 801 078-00.1I Multi Module Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

PELLUX 100/20 kw PELLUX 100/30 kw TIL TRÆPILLER

PELLUX 100/20 kw PELLUX 100/30 kw TIL TRÆPILLER MOS DK 1 24042014 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING /20 kw /30 kw TIL TRÆPILLER TIL SLUTBRUGER. Tillykke med din nye Pille-kedel fra Vølund. Det er vigtigt at læse brugermanualen. Vi anbefaler følgende

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der findes en detaljeret

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1255

Brugerhåndbog NIBE F1255 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231520 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272 Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1235-1 (S) 231272 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011 Energimærkning og energiforhold i praksis 5. april 2011 Energimærkede opvarmningsprodukter Energimærker Gaskedler Grunddata Nettoenergibehov - 20.000 kwh varme - 2.000 kwh varmt vand Energiforbrug/nyttevirkning

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 5 Instruktion CEBOCON5 Dansk CEBOCON5 er en elektronisk konstanttrykregulator, som primært

Læs mere