iconnect Installationsmanual for kontrolsystem - Version 4.00 Katalognummer: ZI0547E (05/09) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "iconnect Installationsmanual for kontrolsystem - Version 4.00 Katalognummer: ZI0547E (05/09) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel."

Transkript

1

2 iconnect Installationsmanual for kontrolsystem - Version 4.00 Katalognummer: ZI0547E (05/09) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Electronics Line 3000 Ltd. erklærer herved, at dette kontrolsystem er i overensstemmelse med de obligatoriske krav og andre relevante forudsætninger i direktiv 1999/5/EU. Copyright 2009 Electronics Line 3000 Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. -2-

3 -3- Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion : Dokumentation - konventioner : Specifikationer : Systemoversigt : Hardware-design... 7 Kapitel 2: Systeminstallation : Planlægning før installation : Installationsprocedure : Bagsidens sabotagekontakt : Installering af LCD-betjeningspaneler med faste ledningsforbindelser : Opsætning af internet-kommunikation (ikke relevant for ren PSTN konfiguration) Kapitel 3: Grundlæggende systembetjening : Forsidepanelets design (LCD på oversidens beklædning) : Forsidepanelets LED'er over systemstatus (LCD på oversidens beklædning) : Betjeningspanel, forside (LCD på oversidens beklædning) : LCD-display : Forsidepanlets design (LED på oversidens beklædning) : LED'er til systemstatus (LED på oversidens beklædning) : LED'er til armeringsstatus (LED på oversidens beklædning) : Betjeningspanel på forsiden (LED på oversidens beklædning) : Besked med lyd : LCD-betjeningspanel med fast ledningsforbindelse : Tilkobling/frakobling : Fjerntilkobling/-frakobling via SMS : Fjerntilkobling/-frakobling via DTMF : Aktivering af alarm på betjeningspanelet Kapitel 4: Avanceret systembetjening : Menunavigering : Annulleringsrapport : Detektor Udkoblet/Ej udkoblet : Brugerkoder : Følg mig- og fem ekstra hurtigopkaldsnumre : Hændelseslog : Servicemenu Kapitel 5: Web-adgang : Login : Web-applikationens brugerflade Kapitel 6: Telekontrol og tovejs-audio : Indgående opkald : Udgående opkald Kapitel 7: Hjemmeautomation og PGM-styring : Styring af betjeningspanel : Fjernbetjeningsstyring : Telefonstyring : Oprettelse af tidsskemaer (ikke relevant for PGM) Kapitel 8: Enheder : Enhedsnavne : Trådløse enheder : Zoner : Fjernbetjeninger : Betjeningspaneler : Repeatere : Trådløs sirene : Proxbrikker Kapitel 9: Indgangs/udgangs-timere og systemtoner : Indgangs/udgangsforsinkelse : Tilkobling ved udgang : Supplerende indgangsforsinkelse : Indgangsafvigelse : Tilkoblingstoner : Toner i hjemmeautomationen : Systemproblemtoner : Lydvalg Kapitel 10: Systemmuligheder : Indstilling af swinger : Kodespærring : Tilkoblings-/frakoblingsmuligheder : Panikalarm : Forsinkelse af strømtab : Displaymuligheder : Valgmuligheder for PGM-udgang : Vægterkode : Visningen "Ingen tilkobling" : Støjdetektering... 53

4 10.11: "Ingen bevægelse" Tid : Valgmulighederne Mikrofon/Højttaler : Talebeskeder : Installatøradgang : Auto Logvisning (til fremtidig brug) : Sommertid : Standardtype : Rapportér fejlproblem : Øjeblikkelig tilkobling fra WUApp : Batteritype Kapitel 11: Kommunikation : Rapportering om systemalarm : Overordnede valgmuligheder for Rapportering til kontrolcentralen : Talebesked Opkald : Fjernprogrammering : Serviceopkald : Kommunikationsmuligheder : GSM-indstillinger (Ikke relevant for ren PSTN eller Ethercom-konfiguration) : TVA-hændelsesrapportindstillinger : Hændelsesmuligheder for Rapportering til kontrolcentralen : Talebesked Opkalds Hændelsesindstillinger Kapitel 12: Internetmuligheder (relevant for Ethercom/GPRS- & ELAS-konfiguration) : ELAS-forbindelsesparametre : Parametre for styresystem : GPRS-netværksparametre : LAN-netværksparametre Kapitel 13: Programmering af hjemmeautomation : X10-oversigt : HA-enheder : Huskode : HA-styring Kapitel 14: Systeminitialisering : Initialisering : Genoprettelse af standardprogram : Slet brugerkoder : Slet trådløse sendere : Find moduler Bilag A: Menustruktur Bilag B: Senderinstallation Bilag B: Senderinstallation PIR-detektorer (EL-2600/EL-2600PI/EL-2645/EL-2645PI) Magnetkontakt (EL-2601) Universalsender (EL-2602) Glasbrudsdetektor (EL-2606) Røgdetektor (EL-2603) Røgdetektor (EL-2603NA) Fjernbetjeninger (EL-2611/EL-2714) Trådløs terminal (EL-2724) Trådløse betjeningspaneler (EL-2620/2640) Oversvømmelsesdetektor (EL-2661) Repeater (EL-2635) Senderens tekniske data Bilag C: Installation af IP-kameraer (relevant for GPRS/Ethercom & ELAS-konfiguration) Bilag D: Hændelsestabel Bilag E: Zonetyper

5 Kapitel 1: Introduktion Denne manual er udarbejdet med henblik på installation af iconnect Control-systemet. Vi anbefaler indtrængende, at du læser denne manual grundigt og i sin helhed, før du begynder at installere. På denne måde er det lettest for dig at forstå alle elementer i dette sikkerhedssystem. Denne manual er ikke beregnet til anvendelse af slutbrugere. Slutbrugere opfordres til at læse brugermanualen, der leveres sammen med systemet. Hvis du har spørgsmål angående procedurerne, der beskrives i manualen, bedes du kontakte Electronics Line 3000 Ltd. på (+972-3) : Dokumentation - konventioner I hele manualen har vi forsøgt at inkludere alle betjenings- og programmeringsfunktioner ved at bruge en ensartet struktur og rækkefølge i menuerne. Der er en detaljeret forklaring af, hvordan du navigerer i styresystemets menu i 4.1: Menunavigering. For at forenkle procedurerne, der vises i manualen, bruges følgende konventioner: Dette betyder Vælg... Brug pilene til at rulle gennem valgmulighederne, og tryk på 3. Vælg Slet-log fra menuen Hændelses-log. Vælg Sæt Tid/dato, Sæt dato fra servicemenuen. Gå ind i hovedmenuen ved at trykke på 3, og indtast din brugerkode. Brug pilene, til du kommer til Hændelses-log, og tryk på 3. Brug pilene, til du kommer til Slet-log, og tryk på 3. Gør som før, men denne gang navigerer du igennem tre menuniveauer. [7012] Genvejen til et specifikt menupunkt fra hovedmenuen. I dette tilfælde er dette genvejen for Indstil dato. Disse vises i procedurerne som en ekstra hjælp til menunavigering. [#5] En genvej til et specifikt punkt i en undermenu. For eksempel er [#5] til Aktivér/deaktiver sirener i undermenuen den genvej, der åbnes, når du har valgt den detektor, som du ønsker at programmere Symbolet på en tast, der vises på betjeningspanelet 5. Interface-test Teksten, der rent faktisk vises på LCD-displayet (fed kursiv). NB! Vigtig anvisning. Tabel 1.1: Dokumentation - konventioner 1.2: Specifikationer Generelt Zoner: 32 trådløse zoner (1 sender pr. zone), 1 med fast ledningsforbindelse (Zone 33), eller zone 1 8 som ledningszoner, zone 9 32 som trådløse zoner og 1 zone med fast ledningsforbindelse (zone 33). Trådløse fjernbetjeninger: 19 (kontrolleret eller ikke-kontrolleret) Trådløse betjeningspaneler: 4 envejs-betjeningspaneler og op til 4 trådløse terminaler LCD-betjeningspaneler med fast ledningsforbindelse: 2 (INFINITE-BTP/L), 3 (INFINITE-BTP/TL) Repeatere: 4 Proxbrikker: 16 (kontrolleret eller ikke-kontrolleret) Trådløs sirene: 1 (1-vejs eller 2-vejs) Brugerkoder: 32 Tilkoblingsmetoder: Fuld, Del eller Perimeter Hændelses-log: Kapacitet til 1022 hændelser, stemplet med klokkeslæt og dato Vægt: 1,350g Dimensioner: 270 x 222 x 50 mm Kommunikation Kontrolcentralens rapporteringskonti til hændelser: 6 direkte (8-cifret kontonummer) eller 1 internet-konto via ELAS-server (kan fordeles til adskillige stationer fra serveren) + fem direkte konti med henblik på backup. Konti til talebesked: 6 Telefonnumre: 6 normale, 3 numre med høj prioritet, RPtilbagekald og servicekald (hver med 16 cifre), 5 hurtigvalgsnumre. Interfacemuligheder ved kommunikation: GPRS+GSM+PSTN, Ethernet+PSTN eller PSTN-only. Hjemmeautomation Styremedium: PLC (power-line carrier) Protokol: X10 HA-enheder: 16 individuelt adresseret Modtager Type: Superheterodyn, fast frekvens Frekvens: 418MHz (kun 418MHz er FCC- og UL-godkendt), , (ekstraudstyr). Datakryptering: SecuriCode Elektriske specifikationer Strømforsyningsindgang: 230VAC/110VAC, 50Hz AC-strømforbrug: 45mA (alarm), 30mA (standby) DC-strømforbrug: 300mA (alarm), 140mA (standby) Maks. udgangseffekt for hjælpeudstyr: 50mA Batteri lavt: under 7.15V Backup-batteripakke: 2 x 7.2V/1.8Ah delnr. BT5780 (6 x 1.2V Ni-MH genopladelige batterier, størrelse AA) Maks. ladestrøm for BT-5780 er på 1.8 Ah Note til EN-50131: Til standarden EN er et 1.8Ah-batteri obligatorisk. Sikringsspecifikationer: 63mA/250V for 230VAC delnr. EF1063. Til UL-installationer, 1.6A/250V for 230VAC delnr. EF2965 1A/250V (beskyttelsessikring til batteri) Kontaktspecifikation for PGM-relæets udgang: 100mA (maks. last) Indbygget sirene: 10ft Sabotagekontakt: Normalt sluttet Driftstemperatur: 0-60 C / F Overholder EN grad 2 klasse II Strømforsyning type A Strømforsyningsbindelsen til enheden skal være etableret iht. de nationale bestemmelser for permanente! elektriske installationer. Strømforsyningen skal passere en afbryderanordning, der er let at komme til. Hvis enheden er permanent tilsluttet hovedstrømforsyningen, skal der anvendes en 2-polet afbryderenhed (15A maks.), og ledningerne skal have et tværsnit på min mm 2 i en leder på mindst 16 mm. Hvis hovedstrømforsyningen er forbundet til en sikring, skal sikringen angives som afbryderenheden, og fatningen skal være maks. 2 m fra styresystemet. Batterier skal leveres af en forhandler og udskiftes af autoriseret servicepersonale. Backup-batteripakken skal udskiftes hvert femte år. Batterierne skal opbevares på et køligt og tørt sted. -5-

6 1.3: Systemoversigt iconnect Control-systemet er et trådløst styresystem med alle funktioner. Systemet forventes at kunne dække sikringsbehovet i de fleste privatboliger. Dette system er blevet udviklet på en design-idé med sigte på en let og enkel installation og brug. Med dette for øje baseres brugerfladen på en enkel, menubetjent model, der opfylder de vigtigste krav både fra bruger og installatør. Du kan nærprogrammere iconnect Control-systemet på stedet ved hjælp af det indbyggede LCD-betjeningspanel eller en pc, eller fjernprogrammere med en pc ved at bruge valgmuligheden Lokal programmering i Remote Programmer (RP-prog.). Systemet kan opkobles på GPRS- og Ethercom-netværk. På denne måde etableres en central højhastighedsstation, der rapporterer via en GPRS- og Ethercom-interface. Electronics Line Application-serveren (ELAS) styrer al kommunikation mellem system, serviceleverandører og web-brugere, så overvågning og styring kan udføres via web'et. Backup-kommunikation udføres via PSTN (GPRS- og Ethercom 2-moduler) og GSM (GPRS-modul). Den centrale kommunikationsstation og fjernprogrammeringen af parametre samt vedligeholdelse anvender Ethernet-, GPRS-, GSM- eller standard PSTN-kommunikation. SMS-beskeder er en ny meddelelsesmåde, der bruges både til kontrolcentral- og Følg mig-brugerovervågning. Desuden kan SMS-beskeder sendes til styresystemet, så brugeren kan sende kommandoer til systemet overalt på kloden. Styresystemets hjemmeautomations-funktioner giver et væld af faciliteter. Hjemmeautomationsmodulet forbinder X10-enheder i strømforsyningsnetværket og giver brugeren kontrol over enheden via et antal forskellige medier. Fig. 1.1 viser komponenterne, der udgør systemet, og systemets interaktion med eksterne kommunikationsnetværk i fuld (GSM og GPRS) konfiguration, Fig. 1.2 viser komponenterne i ren PSTN konfiguration. Figur 1.1: Systemarkitektur (GPRS/Ethercom-konfiguration) -6-

7 1.4: Hardware-design Figur 1.2: Systemarkitektur (PSTN-only-konfiguration) Målet med dette afsnit er at sætte dig ind i forskellige printkort, der udgør systemet. Bortset fra hovedkortet, kan hvert enkelt perifere modul fås som ekstraudstyr beregnet til installation inde i plastkabinettet. 1. Hovedprintkort 2. GPRS + GSM + PSTN-modul. 3. Hjemmeautomationsmodul (ekstraudstyr) 4. Backup-batteripakke. Figur 1.3: Systemdesign -7-

8 1.4.1: Hovedprintkortet Hovedkortet er systemets hjerne og er forbundet til forskellige perifere moduler ved hjælp af et antal interface-stik. Desuden inkluderer hovedkortet et programmerbart output, en input-zone via den faste ledningsforbindelse og en USB-port til pcprogrammering. Figur 1.4: Hovedkort 1. USB-port til pc-opkobling (kan ikke bruges i denne model) 2. DIP-kontakt til flash-programmering 3. Stik til indbygget sender 4. Interface-stik til fladkabel til GPRS-modul 5. Hjælpestrømforsyningsudgang (AC-drevet:10-15V, batteridrevet: 6-8V, 6. Den programmerbare relæudgang (100mA maks. last) 7. Zone med fast ledningsforbindelse (Zone 33) 8. Status-LED 9. Stik til Interphone-modul 10. Hovedkortets stik til flash-programmering 11. Terminalblok til systembus (LCD-betjeningspanel med fast ledningsforbindelse, ledningszonemodul) 12. Interface-stik til fladkabel til LCDbetjeningspanel, indbygget højtaler, mikrofon og sirene 13. Sabotagekontakt på forsiden 14. Ikke i brug 15. Interface-stik til hjemmeautomationsmodul 16. Terminalblok til AC-strømforsyning 17. Beskyttelsessikring til AC-strømforsyning 18. Terminalblok til hjemmeautomationsmodul 19. Beskyttelsessikring til backup-batteri 20. Interface-stik til fladkabel til GSM-modul (kan ikke bruges i denne model) 21. Stik til backup-batteri 22. Ekstra stik til backup-batteri 1.4.2: Ledningszonemodul Ledningszonemodulet er et perifært tilføjelsesmodul, der rummer otte zoner til styresystemets faste ledningsforbindelser. iconnectstyresystemet understøtter ét ledningszonemodul med zoner til faste ledningsforbindelser (zone 1-8). Ledningszonemodulet har sin egen separate strømforsyning, afhængigt af den hardware-version, der er bestilt til dette modul. Ledningszonemodulet har sit eget metalkabinet, der er udstyret med en sabotagekontakt -- se side 8 fig. 1.5 og Ledningszonemodul 2. AC-transformer 3. Backup-batteri 4. Sabotagekontakt i metalkabinet Figur 1.5: Ledningszonemodulets design -8-

9 Figur 1.6: Ledningszonemodul 1. Backup-batteriledninger 2. 15VAC-strømforsynings-input (via AC-transformer) 3. Hjælpestrøms-output til føleranordninger (AC-drevet: 14VDC; batteridrevet: VDC; 400mA maks.) 4. BUS-output til hovedprintkortet (VP IN-pin bruges kun med infinite Prime Hybrid) 5. Programmerbare output (PGM): Halvlederrelæ/åben strømaftager (14VDC, 500mA maks.) 6. Zone-input (som looptype - konfigurerbar under programmering) 7. Sabotagekontaktens input-terminaler 8. Stik til flash-programmering 9. Jumpere til A- og B-zonerækkevidde 10. JP1 jumper til åben strømaftager 11. JP2 jumper til åben strømaftager 12. VP IN-jumper 13. Jordforbindelse til ledningszonemodulets AC-transformer. Looptyper Styresystemet understøtter følgende looptyper: Normalt sluttet - reset på kort, alarm på åben Normalt åben - alarm på kort, reset på åben Linieslut resistor (enkelt balanceret) alarm på kort, reset på normal, alarm på åben Zone-looptyperne skal defineres iht. hver enkelt zones programmeringsparametre se 8.3.9: Looptype (kun zoner med fast ledningsforbindelse). Figur 1.7: Looptyper -9-

10 1.4.3: Hjemmeautomations-modul Hjemmeautomations-modulet udstyrer systemet med en interface til strømforsyningsnetværket og styrer over 16 hjemmeautomations-enheder under anvendelse af X10-protokollen via en ekstern eller intern strømforsynings-interface (PLI), afhængigt af systemkonfigurationen. Fig. 1.8 viser HA-modulet, der anvendes i systemet med intern PLI (til anvendelse i 220V, 50Hz AC-strømforsyningssystemer). 1. Strømforsyningslinjens terminaltilslutninger til hovedprintkortet (1 - neutral; 2 - aktiv) 2. Sikring 3. LED-indikator 4. Stik til flash-programmering 5. Interface-stik til hovedkortet Figur 1.8: Hjemmeautomations-modul (internt PLI-modul) Fig. 1.9 viser HA-modulet, der anvendes i systemet med ekstern PLI (til anvendelse i 110V, 60Hz AC-strømforsyningssystemer). 1. Eksternt PLI-stik 2. LED-indikator 3. Stik til flash-programmering 4. Interface-stik til hovedkortet Ved ekstern X10 PLI anbefaler vi at bruge tovejs-ttl/cmos-interface som f.eks. XM10E-modulet, forbundet til HA-modulet med et RJ11-kabel, der tilsluttes som vist på fig Figur 1.9: Hjemmeautomations-modul (eksternt PLI-modul) Figur 1.10: RJ11-ledningsdiagram 1.4.4: GPRS-kommunikationsmodul GPRS-kommunikationsmodulet gøre styresystemet i stand til at kommunikere til internettet via mobiltelefonnetværk, fjernbetjene opdateringen af firmware, sende eller modtage SMS'er og implementere 2-vejs-audiokommunikation over mobiltelefonen. Dette modul kan også etablere PSTN-backup-kommunikation med hændelsesrapportering og to-vejs-audiostyring (TWA). 1. Eksternt antennestik 2. Intern antenne 3. Interface-stik til fladkabel til hovedprintkortet 4. Metallåg 5. Eksterne og interne RF-antennestik til GPRS-enhed 6. GSM-enhed 7. USB-stik til styring af pc-firmware 8. SIM-kortholder 9. SIM-kortfrigivelse 10. Telefonstik 11. Telefonstik 12. Metallåg 13. Status-LED Figur 1.11: GPRS-kommunikationsmodul -10-

11 1.4.5: PSTN-kommunikationmodul PSTN-modulet udstyrer systemet med en standardopkalder til kommunikation via (analog telefoni) Public Switched Telephone Network (PSTN). Brug ikke VoIP-telefoner til kommunikation med den centrale overvågningsstation. I visse tilfælde kan systemet ikke overføre alarmsignaler via VoIP-netværket. 1. Interface-stik til fladkabel til hovedprintkortet 2. Metallåg 3. USB-stik til styring af pc-firmware 4. Telefonstik 5. Telefonstik 6. Metallåg 7. Status-LED Figur 1.12: PSTN-kommunikationmodul 1.4.6: Ethercom 2-modul Ethercom 2-modulet gør styresystemet i stand til at kommunikere med web'et via Ethernet, fjernbetjene opdateringen af firmware, implementere PSTN-backupkommunikation med hændelsesrapporteringen og tovejs-audiostyringen (TWA). 1. Telefonstik 2. Telefonstik 3. Interface-stik til fladkabel til hovedkortet 4. RJ45 Ethernet-port 5. USB-stik til styring af pc-firmware Figur 1.13: Ethercom 2-modul -11-

12 Kapitel 2: Systeminstallation Følgende kapitel forklarer, hvordan systemet installeres og giver retningslinjer og tip om, hvordan installationen optimeres. Vi anbefaler, at du sætter dig ind i de forskellige printkort, der udgør systemet se side 7, 1.4: Hardware-design. 2.1: Planlægning før installation Før installationen iværksættes, er det umagen værd at lave en råskitse af bygningen og bestemme den ønskede position af styresystemet og hver enkelt trådløs enhed. Når du bestemmer placeringen af installationen, skal du tage højde for følgende: Montering af styresystemet på et sted, hvor der er let adgang til telefon- og strømforsyningsforbindelser. For at GPRS-modulet kan fungere optimalt, skal styresystemet monteres på et sted, hvor GMS-signalerne er stærke. Se følgende afsnit med henblik på at vælge den optimale placering af trådløse enheder i forhold til styresystemet : Retningslinjer for installation af trådløse enheder For at optimere kommunikationen skal der tages højde for følgende retningslinjer: Hvis der er mulighed for det, skal styresystemet monteres centralt i forhold til de trådløse detektorer. Undgå at installere tæt ved kraftige støjkilder eller radiofrekvensinterferens. F.eks. airconditionanlæg/varmekanaler og afbryderskabe. Sørg for så lille en afstand mellem styresystemet og sendere som muligt. Sørg for så få hindringer mellem styresystemet og sendere som muligt. Figur 2.1: Så få hindringer som muligt Konstruktionsmaterialer af metal, som f.eks. stålarmerede betonvægge, reducerer rækkevidden af radiotransmissioner. Figur 2.2: Vedrørende konstruktionsmaterialer Reduktionen af RF-signalernes styrke er direkte proportional med forhindringens tykkelse, forudsat at forhindringerne er af det samme materiale. Figur 2.3: Vedrørende forhindringens tykkelse -12-

13 2.2: Installationsprocedure Når sættet er pakket ud, skal du sikre dig, at du har alt nødvendigt udstyr. Vi anbefaler, at du installerer systemet som følger: TRIN 1: Åbn kabinettet. TRIN 2: Forsyn systemet midlertidigt med strøm. TRIN 3: Tilmeld senderne. TRIN 4: Test den valgte monteringsplads. TRIN 5: Programmér de relevante internet-valgmuligheder. TRIN 6: Installer styresystemet og senderne permanent : Trin 1 Åbning af kabinettet Sådan åbnes kabinettet: Figur 2.4: Åbning af kabinettet 1. Fjern skruen i kabinettet forneden på forsidebeklædningen. 2. Brug en skruetrække og tryk forsigtigt på frigørelsesknapperne som vist i fig Løft forsidebeklædningen væk fra bagsiden af kabinettet. Du vil bemærke, at forsidebeklædningen er fastgjort til bagsiden med to fastgørelsesbånd og betjeningspanelets fladkabel : Trin 2 Forsyn systemet med strøm For at tilmelde og teste senderne er det nødvendigt at forsyne systemet midlertidigt med strøm, før styresystemet installeres. Tilslut ikke backup-batteriet på dette trin. Træk strømforsyningskablet gennem ledningshullet på bagsiden af beklædningen, og tilslut kablet til AC-strømforsyningsindgangen på hovedkortet. Se side 8, 1.4.1: Hovedprintkortet for nøjagtig lokalisering af AC-strømforsyningsindgangen. Luk forsidebeklædningen, og tilslut AC-strømforsyningen. På dette trin skal du se bort fra evt. problemtilstande på LCD-displayet (f.eks. Lavt batteri) : Trin 3 Tilmelding af sendere For at styresystemet kan finde en enhed, skal systemets sendere tilmeldes. I almindelige vendinger betyder tilmelding af en sender, at der sendes to transmissioner fra en enhed, når styresystemet er i tilstanden Tilmelding. Tilmelding af en enhed: 1. Tryk på Indtast din installationskode (standardinstallationskoden er 1111). 3. Indtast 91 (Programmering, Enheder) for at komme ind på menuen Enheder. 4. Tryk på navigationstasterne (/) i menuen, indtil den enhed, som du ønsker at tilmelde, vises på LCD-displayet (f.eks. Zoner eller Betjeningspaneler). 5. Tryk på Tryk på navigationstasterne (/) i menuen, indtil den helt præcise enhed, som du ønsker at tilmelde, vises på LCD-displayet (f.eks. Zone 3 eller Betjeningspanel 2). 7. Tryk på 3. Hvis en enhed ikke er blevet tilmeldt på den valgte placering, starter styresystemet tilstanden Tilmelding. Under tilstanden Tilmelding venter systemet på to transmissioner fra enheden. Hvis en enhed allerede er blevet tilmeldt på den valgte placering, starter styresystemet ikke tilstanden Tilmelding. Hvis enheden allerede er blevet tilmeldt på en anden placering, ignorerer systemet forsøg på at tilmelde. 8. Send 2 transmissioner fra enheden se installationsvejledningerne for hver enkelt enhed i Appendiks B, hvis du vil have flere oplysninger. 9. Når Gem? vises på styresystemets LCD-display, skal du trykke på 3. Displayet skifter automatisk til den næste valgmulighed for den pågældende enhed. Hvis du for eksempel trykker på 3 for af bekræfte Zonetilmelding, føres du automatisk til valgmuligheden Zonetype. 10. Fortsæt med at indtaste andre parametre for den valgte enhed. Ved at trykke på 7kommer du tilbage til foregående menuniveau. Tryk på 7, når du er i hovedmenuen (menuniveau 1), for at komme ud af menutilstanden : Trin 4 Test af det valgte monteringssted Når alle sendere er blevet tilmeldt, anbefaler vi, at du tester det valgte monteringssted, før du monterer styresystemet og de trådløse enheder permanent. Du kan teste sendernes styrke ved at anvende funktionen TX-test. Sådan testes signalstyrken: 1. Tryk på Indtast din installationskode. 3. Indtast 7072 (Service, Sendere, TX-test) for at starte tilstanden TX-test. 4. Aktivér senderen, som du ønsker at teste; senderens specifikationer vises på styresystemets LCD. Desuden lyder der mellem én og fire toner for at angive senderens signalstyrke. Hvis der lyder fire toner, er senderne på den bedst mulige placering se side.30, 4.7.7: Sendere, hvis du ønsker flere oplysninger. 5. Når du har testet hver enkelt sender, skal du trykke på 7 for at gå ud af tilstanden TX-test. -13-

14 Test GSM-signalstyrken, når du anvender GPRS-modulet. Sådan testes GSM-signalstyrken: 1. Tryk på Indtast din installationskode. 3. Tryk på 7091 (Service, RF & GSM-niveau, GSM-signal); signalstyrken i mobiltelefonens netværk vises se side31, 4.7.9: GSM-signalstyrke, hvis du vil have flere oplysninger. Kontrollér RF RSSI-niveauet ((angivelse af modtaget signalstyrke) Received Signal Strength Indication) ved at bruge systemets RSSI-måler. Sådan får du RF RSSI-niveauet at se: 1. Tryk på 7092 (Service, RF & GSM-niveau, GSM-signal); RF RSSI-niveauet i mobiltelefonens netværk vises se side31, : RF RSSI-niveau, hvis du vil have flere oplysninger : Trin 5 Programmering af internet-valgmuligheder (ikke relevant for ren PSTN konfiguration) Internet-indstillingerne er for det meste allerede programmeret i styresystemets standardindstillinger. De eneste indstillinger, som du skal programmere, er styresystemets ID & adgangskode (leveres af ELAS' administrator). Følgende procedurer forklarer, hvordan styresystemets ID (CPID) og adgangskode programmeres. Se side66, Kapitel 12: Internetmuligheder, hvis ud vil have flere oplysninger om internet-valgmuligheder og -indstillinger. Sådan programmeres CPID: 1. Tryk på Indtast din installationskode. 3. Indtast 9573 (Programmering, Kommunikation, Internet, CPID). 4. Indtast en ID med det alfanumeriske betjeningspanel. ID'en skal indeholde fra seks op til seksten tegn. ID'en skal begynde med et bogstav. 5. Tryk på 3. Sådan programmeres styresystemets adgangskode: 1. Tryk på Indtast din installationskode. 3. Indtast 9574 (Programmering, Kommunikation, Internet, CP-adgangskode). 4. Indtast en adgangskode med det alfanumeriske betjeningspanel. Adgangskoden skal indeholde fra seks op til seksten tegn. Adgangskoden skal begynde med et bogstav. 5. Tryk på : Trin 6 Installering af styresystemet og senderne Når du har valgt og testet styresystemets og hver enkelt senders monteringsposition, er du klar til at installere systemet permanent. For at installere senderne permanent skal du følge installationsvejledningerne for hver enkelt enhed ( i Appendiks B i denne manuel, eller leveret individuelt med hvert enkelt produkt). Sådan installeres styresystemet: 1. Afbryd AC-strømforsyningen til styresystemet. 2. Åbn kabinettet som forklaret i 2.2.1: Trin 1 Åbning af kabinettet. 3. Fjern backup-batteripakken. Hvis du vil installere styresystemet med sabotagekontakt på bagsiden, er det også nødvendigt at afbryde det flade kabel, der forbinder hovedprintkortet til betjeningspanelet på forsiden og fjerne hovedprintkortet. Fig. 2.5 viser styresystemet med afmonteret hovedprintkort og batteripakke. Øverste monteringshul Øverste monteringshul Nederste monteringshul Nederste monteringshul Figur 2.5: Bagsidebeklædning (hovedkort og batteripakke afmonteret) 4. Anbring styresystemet på sin plads på væggen, og markér de øverste og nederste monteringshuller. Hvis der anvendes sabotagekontakt på bagsiden, skal hullet til skruen til sabotagekontakten på bagsiden markeres. 5. Monter murankrene i de korrekte positioner. 6. Træk de nødvendige kabler gennem ledningshullet på bagsidebeklædningen (f.eks. AC-strømforsyning, HA-interface og telefonledning), og udfør de nødvendige tilslutninger. Tilslut strømforsyningskablet til AC-strømforsyningsindgangen på hovedprintkortet se side8, 1.4.1: Hovedprintkortet. Tilslut telefonledningen til telefonterminalblokken på GPRS-modulet (PSTN-stik) se side.10, 1.4.3: GPRS-kommunikationsmodul. -14-

15 Tilslut om nødvendigt supplerende faste ledningsforbindelser til LCD-betjeningspaneler se side.15, 2.4: Installering af LCD-betjeningspaneler med faste ledningsforbindelser. 7. Monter styresystemet på væggen med fire skruer, og sæt om nødvendigt skruen til bagsidens sabotagekontakt i se side.15, 2.3: Bagsidens sabotagekontakt. Styresystemet skal monteres, så det kan modstå en kraft på mindst tre gange dets egen vægt. 8. Sæt hovedkortet i igen, og tilslut de perifere moduler. 9. Tilslut fladkablet, der forbinder hovedprintkortet til betjeningspanelet på forsiden, og sæt fastgøringsbåndene til forsidebeklædningen på igen. 10. Tilslut AC-strømmen. Tilslut altid AC-strømforsyningen før batteripakken tilsluttes. Batterierne leveres uopladede. Når du tilslutter batteriet første gang, er det sandsynligt, at systemet viser Lavt batteri. Lad batteriet lade op i mindst 18 timer før brug. 11. Slut batteripakken til stikket på hovedkortet. 12. Anbring holdekrogene for oven på forsidebeklædningen på bagsidebeklædningen, og luk ved at hægte forsidebeklædningen på med krogene. 13. Når styresystemet er installeret, skal funktionen Find moduler udføres se side71, 14.5: Find moduler. 2.3: Bagsidens sabotagekontakt Bagsidens sabotagekontakt er valgfrit ekstraudstyr, der giver en ekstra sikring, hvis styresystemet skulle blive fjernet fra væggen. Bagsidens sabotagekontakt sidder på bagsiden af styresystemets hovedprintkort og holdes hele tiden inde af det udsnit af bagsidebeklædningen, der vises i fig For at denne funktion kan virke, skal du sætte en skrue i sabotagekontaktens monteringshul se side 14, 2.2.6: Trin 6 Installering af styresystemet og senderne. Hvis styresystemet fjernes fra væggen, ødelægger skruen den perforerede del af plastikken, men sidder fortsat fast i væggen. Som følge deraf udløses sabotagekontakt, og der genereres en alarm. Note til EN-50131: Med henblik på at overholde kravene i standarden EN er en sabotagekontakt på bagsiden obligatorisk. 2.4: Installering af LCD-betjeningspaneler med faste ledningsforbindelser Figur 2.6: Udløsning af bagsidens sabotagekontakt ved perforering Systemet understøtter LCD-betjeningspaneler, der er forbundet med faste ledningsforbindelser, så de kan installeres i en afstand på op til 300 m fra styresystemet. Stik til flashprogrammering Potentiometer til LCD-kontrast Terminalblok Sabotagekontakt Figur 2.7: Fast ledningsforbindelse til LCD-betjeningspanel (bagsidebeklædning taget af) Sådan installeres den faste ledningsforbindelse til LCD-betjeningspaneler: 14. Afbryd strømforsyningen, både AC og batteriet, på styresystemet. 15. Fjern bagsidebeklædningen på betjeningspanelet. Dette gøres ved at trykke på knappen (nederst på betjeningspanelet) med en lille skruetrækker og forsigtigt trække bagsidebeklædningen væk fra kabinettets forside. 16. Anbring betjeningspanelets bagsidebeklædning på sin plads på væggen, og markér de øverste og nederste monteringshuller. 17. Monter murankrene i de korrekte positioner. 18. Træk kablet fra styresystemet gennem ledningshullet i bagsidebeklædningen, og fastgør bagsidebeklædningen på væggen med fire skruer. 19. Slut terminalblokken på betjeningspanelet til den rigtige terminalblok på styresystemets hovedprintkort som vist på fig

16 Figur 2.8: Tilslutninger til LCD-betjeningspanelet med fast ledningsforbindelse -16-

17 1. Tænd for strømforsyningen til styresystemet. 2. Indstil betjeningspanelets adresse som følger: a. Vær sikker på, at betjeningspanelets sabotagekontakt er åben. b. Tryk samtidigt på tasterne 1, 3 og 5 på betjeningspanelet. c. Brug piletasterne (/) til at vælge betjeningspanelets adresse. d. Tryk på Anbring holdekrogene for oven på forsidebeklædningen på bagsidebeklædningen, og luk ved at hægte forsidebeklædningen på med krogene. 4. Når betjeningspanelerne med fast ledningsforbindelse er installeret, skal funktionen Find moduler udføres se side 71, 14.5: Find moduler. 2.5: Opsætning af internet-kommunikation (ikke relevant for ren PSTN konfiguration) Når du har tændt for systemet, startes opstartssekvensen for GPRS eller LAN (afhængigt af styresystemets konfiguration). Under denne sekvens modtager GPRS- eller Ethercom 2-modulet de parametre, der er programmeret i styresystemets internetvalgmuligheder se side 66, Kapitel 12: Internetmuligheder. Når opstartssekvensen er udført, forsøger GPRS eller LAN at koble sig på ELAS GPRS/LAN Proxy. Hvis styresystemet ikke kan koble sig på ELAS, vises beskeden Fejl XML. I dette tilfælde skal du kontrollere, om styresystemets internetvalgmuligheder er korrekt programmeret. Hvis der stadig er problemer, skal indstillingerne af IP-protokollen og GPRS kontrolleres. Sådan kontrolleres indstillingerne af IP-protokollen og GPRS/LAN: 1. For at indstille GPRS skal du åbne systemkabinettet og kontrollere, om der sidder et SIM-kort med GPRSunderstøtning på GPRS-modulet. 2. Luk kabinettet, og indtast din installationskode. 3. Indtast (Programmering, Kommunikation, Kontoer, Konto 1, Protokol). Hvis indstillingen er rigtig vises "IP Protokol". 4. Forlad denne menu, og indtast (Programmering, Kommunikation, Konti, Konto 1, Interface). Hvis indstillingen er rigtig vises "GPRS" hhv. "LAN". Når der anvendes et SIM-kort med en PIN-kode, skal installatøren kontrollere, at PIN-koden, der er programmeret i styresystemet, er den samme som SIM-kortets PIN-kode se side 62, : Pinkode. -17-

18 Kapitel 3: Grundlæggende systembetjening iconnect-kontrolsystemet kan fås med to panelkonfigurationer på forsiden: LED og LCD. Nedenfor vises en beskrivelse af udformningen af LCD-panelet foran. Se side 20, 3.5: Forsidepanlets design (LED på oversidens beklædning) med henblik på udformningen af LED-panelet på oversidens beklædning 3.1: Forsidepanelets design (LCD på oversidens beklædning) LCD-panelet på forsiden rummer en detaljeret brugerflade med henblik på betjening og programmering af systemet. Med nedenstående diagram kan du sætte dig ind i de forskellige elementer på frontpanelet. LCDdisplay Systemstatus LED'er Tilkoblingstaster Taster til menunavigering Alfanumerisk betjeningspanel Figur 3.1: Frontpanel 3.2: Forsidepanelets LED'er over systemstatus (LCD på oversidens beklædning) De to LED'er, OK og Tilkoblingstatus, giver vigtige informationer om systemets status. Hvis LED'en OK er... Off On grøn Blinker grønt On gul Blinker gult (langsomt) Blinker gult (hurtigt) Skifter mellem On/Off gul Tabel 3,1: LED-visning OK betyder det... Både AC- og batteristrømforsyningen er afbrudt. Systemets strømforsyningsstatus er OK, og der er ingen problemtilstand. Åben zone. Kontrollér, at de pågældende indgange er sikret (dvs. at vinduer og døre er lukket, og at detektorerne ikke registrerer bevægelser inden for det sikrede område). Systemproblemer. Lavt niveau for backup-batteriet, eller lavt batteriniveau fra senderne. Strømtab. Systemproblemer sammen med strømtab/lavt batteriniveau. Hvis LED'en, der angiver tilkoblingsstatus er... Off On grøn Blinker rødt betyder det... Systemet er frakoblet. Systemet er tilkoblet. Der er slået alarm. Alarmvisningen slettes, næste gang en tilkoblingssekvens startes, eller efter at en relevant hændelse er blevet vist i hændelses-loggen. Tabel 3,2: LED-visning af tilkoblingsstatus Alarmvisningen vises ikke efter en panikalarm uden lyd. 3.3: Betjeningspanel, forside (LCD på oversidens beklædning) Det alfanumeriske betjeningspanel på forsiden gør dig i stand til at udføre forskellige betjenings- og programmeringsjob. Ud over de almindelige funktioner i et alfanumerisk standardbetjeningspanel, har betjeningspanelet et antal specialfunktioner. Disse funktioner vises i det følgende skema. Se side. 23, : Tilkoblingstaster, hvis du vil vide mere om tilkoblingstasternes funktion. Tast Specialfunktion 1 Bruges til at indlæse symboler i navneedigering. 0 Bruges til at indlæse symboler i navneredigering. 7 Bruges til at annullere det aktuelle valg. Bruges til at komme tilbage til foregående menuniveau. 3 Bruges til at komme ind i tilstanden Menu. Bruges til at vælge det aktuelle menupunkt. Bruges til at markere slutningen på en indtastet værdi. Skifter status i funktionen Zone Udkoblet/Ej udkoblet. -18-

19 Bruges til at tænde og slukke for hjemmeautomationsenheder eller PGM. Bruges til at indsætte et mellemrum før det aktuelle tegn i navneredigering. Bruges til at indlæse T,,, P, +, *, # i redigeringen af telefonnumre. Bruges til at indlæse hexadecimaltegn (A-F) i redigering af kontonummer. Skifter mellem punktnavne og standardnavne. Skifter mellem stemplet Tid/Dato i hændelsesloggen. Skifter mellem AM og PM, når klokkeslættet indstilles i 12-timers format. Bruges til at slukke for hjemmeautomations- eller PGM-enheder. Bruges til at slette det aktuelle tegn i navne- og telefonnummerredigering. Bruges til at rulle tilbage i det aktuelle menuniveau. Giver adgang til genveje til funktionerne Global dørklokke og Beskedcenter. + (genvej Global dørklokke) + 7 (genvej Optag besked) + 3 (genvej Afspil besked) Bruges til at rulle fremad i det aktuelle menuniveau. Bruges til at rulle igennem listen over systemets problemtilstande under standby. Tabel 3,3: Funktioner på betjeningspanelet på forsiden 3.4: LCD-display LCD-displayet rummer en detaljeret brugerflade med henblik på betjening og programmering af systemet. FRAKOBLET 11:22:08 Figur 3.2: Typisk standby-display 3.4.1: Standby Tilstanden Standby kan defineres som systemets tilstand, når det er frakoblet og ikke i tilstanden Menu. I tilstanden Standby vises den armerede status, systemstatus eller systemlogo. Hvis systemstatus er normal, vises det aktuelle klokkeslæt. Dette FRAKOBLET FULD TILKOBLET DEL TILKOBLET PERIMETER TILKOBLET FULD TILKOBLER DEL TILKOBLER PERI. TILKOBLER DEL TILKOBLET IN PERI. TILKOBL. IN DEL TILKOBLER IN PERI. TILKOBL. IN betyder Systemet er frakoblet. Systemet er tilkoblet ved brug af den viste tilkoblingsmetode. Systemet er i gang med at tilkoble (vises under udgangsforsinkelsen). Systemet er tilkoblet ved hjælp af den viste tilkoblingsmetode med funktionen Øjeblikkelig tilkobling aktiveret. Systemet er i gang med at tilkoble med funktionen Øjeblikkelig tilkobling aktiveret. Tabel 3,4: Tilkoblet status Dette ZONER I ALARM SAB. ALARM FORLAD INDEN 56 FRAKOBL INDEN 11 SYSTEM IKKE KLAR TAST./BTP. LÅST SYSTEM PROBLEMER betyder Zoner er blevet aktiveret. En eller flere enheder har været pillet ved. Udgangsforsinkelsen foretager nedtælling (der er 56 sekunder tilbage). Indgangsforsinkelsen foretager nedtælling (der er 11 sekunder tilbage). Systemet er ikke klar til at tilkoble. Kontrollér, at alle døre og vinduer er lukket. Der var fem mislykkede forsøg på at indtaste en brugerkode, betjeningspanelet er låst i 30 minutter. Der er registreret en problemtilstand, tryk på for yderligere oplysninger. Tabel 3.5: Systemstatus -19-

20 3.5: Forsidepanlets design (LED på oversidens beklædning) Som navnet antyder, anvendes der kun LED'er på oversidens beklædning til at informere dig om styresystemets status. Ud over LED'er til systemstatus (OK og "!") er der tre LED'er, der angiver armeringsstatus: Fuldt, Delvist og Perimeter. Via betjeningspanelet med de tre knaptaster kan du foretage serviceopkald, optage og afspille lydbeskeder og aktivere en SOS-panikalarm. LED'er til armeringstatus Knap til opkald Knap til afspilning af besked Systemstatus LED'er Knap til optagelse af besked Figur 3.3: LED på oversidens beklædning 3.6: LED'er til systemstatus (LED på oversidens beklædning) LED'erne til systemstatus viser systemfejl, åben zone-tilstand og strømforsyningsstatus. Hvis LED'en OK er... Off On Blinker Tabel 3.6: LED-visning Tilkoblet Hvis "!" er LED'en Off On Blinker (langsomt) Blinker (hurtigt) Skifter mellem On/Off betyder det... Systemproblemer. "!" LED'en er tændt. Systemet er klar til armering. Åben zone. Kontrollér, at de pågældende indgange er sikret (dvs. at vinduer og døre er lukket, og at detektorerne ikke registrerer bevægelser inden for det sikrede område). betyder det... Systemets strømforsyningsstatus er OK, og der er ingen problemtilstand. Systemproblemer. Lavt niveau for backup-batteriet, eller lavt batteriniveau fra senderne. Strømtab. Systemproblemer sammen med strømtab/lavt batteriniveau. Tabel 3.7: LED-visning Strøm Alarmvisningen vises ikke efter en panikalarm uden lyd. 3.7: LED'er til armeringsstatus (LED på oversidens beklædning) De tre LED'er til armeringstatus Fuld, Del og Perimeter viser systemets aktuelle armeringsstatus. Hvis LED'en, der angiver tilkoblingsstatus er... Off Blinker (rød) On (grøn) Alle tre LED'er til armeringsstatus blinker Tabel 3.8: LED-visning Strøm betyder det... Den tilsvarende armeringsmetode er ikke aktiv. Hvis alle tre LED'er er slukket, er systemet desarmeret. Ud- eller indforsinkelsen tæller ned. Systemet er armeret med den armeringsmetode, som denne LED viser. Der er slået alarm. Alarmvisningen slettes, næste gang der startes en armeringssekvens. -20-

Kapitel 1: Introduktion

Kapitel 1: Introduktion infinite prime Installationsmanual - Version 4.00 Katalognummer: ZI0644A (11/2008) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Electronics Line 3000 Ltd. erklærer herved, at dette kontrolsystem

Læs mere

Funktion Tast Yderligere information. Brug denne tast til at rulle igennem listen Systemproblemer

Funktion Tast Yderligere information. Brug denne tast til at rulle igennem listen Systemproblemer iconnect Brugermanual for kontrolsystem - Version 2.00 Katalognummer: ZI0762A (3/10) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Herved erklærer Electronics Line 3000 Ltd., at dette kontrolsystem

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

Indholdsfortegnelse -3-

Indholdsfortegnelse -3- infinite 250 Installation Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0372A (9/04) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

B R U G E R M A N U A L

B R U G E R M A N U A L B R U G E R M A N U A L iconnect Control System User Manual - Version 2.00 Catalog Number: ZI0548C (09/08) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

B R U G E R M A N U A L

B R U G E R M A N U A L B R U G E R M A N U A L iconnect Control System User Manual - Version 2.00 Catalog Number: ZI0548C (09/08) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let installation, enkel programmering! Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan ikke tale

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Styring af gadebelysning Så det passer dig! v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Årsmøde i KOGL april 2010 Thomas Kyhn Præsentation Produktionschef fi Profort a/s Ansat i firmaet gennem 13 år Rådgiver

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

K2-SMS Drift & veligeholdelse

K2-SMS Drift & veligeholdelse K2-SMS Drift & veligeholdelse SMS modul Telefonnummer til mit SMS modul. Indledning OBS! Læs vejledningen grundigt igennem inden ibrugtagning af K2 SMS modul. Med K2-SMS styrer du din Bosch Varmepumpe

Læs mere