Notat til generalforsamling d. 28. april tag- og vandskader.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til generalforsamling d. 28. april 2011 - tag- og vandskader."

Transkript

1 Notat til generalforsamling d. 28. april tag- og vandskader. Vinteren 21/211 har desværre forårsaget en del skader på Ejerforeningens tag samt involveret vandskader i 5 lejligheder. Skaderne er sket i 4 lejligheder på 4. sal og en lejlighed på 3. sal i perioden december 21. Skaderne skete under tøvejr, hvor der løb vand ned i lejlighederne. Vandet har lavet skader på vinduespartier (træværk er revnet og bøjet; murværk er beskadiget i én lejlighed; vinduesplader er bulet op; der er en revne i et loft; skade på gulvtæppe; skjolder på vægge). Mellem jul og nytår 21 kontaktede Niels Jørgensen telefonisk Codan Forsikring for at orientere om opståede vandskader på vinduespartier og vægge i ejendommens øverste etage, beliggende i mansardtaget. Formålet med telefonkontakten var at få oplyst, om skaderne var dækket af ejendommens forsikring. Codan ønskede at inspicere ejendommen, inden en egentlig skadesanmeldelse blev indgivet. Medio januar 211 besigtigede Codans konsulent Peder Pors sammen med ejendommens VVS er Per Rovelt den øverste etage. På basis af denne besigtigelse modtog Ejerforeningen et brev af 25. januar 211, hvoraf følgende fremgik: "... kunne det fra lift konstateres ved gennemgang af alle kviste, at der ikke er tale om snetryksskader, men om utætheder og andre utilsigtede åbninger, hvor fygesne kan komme ind i større mængder. Da den skete skade falder udenfor forsikringsdækningsområdet, må vi meddele jer, at vi ikke kan deltage i erstatningen af den skete skade. Niels mundtlige henvendelse til Codan var ikke en anmeldelse af skader på kviste og tag, men en forespørgsel om, hvordan vi skulle forholde os i tilfælde af en anmeldelse. Vi bad derfor Codan om en begrundelse for afslaget, hvilket Ejerforeningen modtog d. 21. februar 211, hvoraf det bl.a. fremgik: Da der ikke er fremkommet nye oplysninger til sagen, må vi meddele jer, at vi fastholder vores afslag af skaden. Ejerforeningen valgte herefter at anmelde skaden skriftligt, og den 4. marts 211 modtog vi så det endelige afslag fra Codan. Bestyrelsen var dog af anden holdning, og rettede derfor henvendelse til Ankenævnet for Forsikring, som dog afviste vores sag med det samme, idet de anså Ejerforeningens ejendomsforsikring som erhverv. Dernæst henvendte vi os til Forsikringsoplysningen for at høre, om de evt. ville kunne hjælpe ejerforeningen med en afklaring af sagen. Forsikringsoplysningen ville ikke kunne afgøre en sag, som man kan i Ankenævnet, men de ville kunne se sagen igennem, og hvis de fandt noget, som de mente var forkert eller noget, der ikke var taget tilstrækkeligt hensyn til, kunne de bede forsikringsselskabet om at så på sagen igen. Den 4. april svarede Forsikringsoplysningen, at de på baggrund af de bilag, vi havde medsendt ikke kunne kritisere Codans afgørelse. Bestyrelsen har derfor i budgettet for 211 afsat kr. til reparationer af vandskaderne. TAGREPARATION Inden vi påbegynder de indvendige reparationer, finder bestyrelsen det naturligt, at vi får repareret taget, så vi undgår nye indvendige skader. Bestyrelsen har haft korrespondance med følgende leverandører ifm gennemsyn og rådgivning omkring tagarbejdet og så vidt det var muligt fået et overslag. Det er dog ikke alle levarandører, som har ønsket at/kunnet give et overslag over arbejdet: Side 1 af 2

2 AL Tagservice Anbefaler påsvejsning af flashband over huller og samlinger i zinken ved kvisttagene og zinksternen manzarden mod gaden, og at der overfladesbehandles med flexicoat farve grå. Derudover oppudses 1 stk skorsten med mørtel. Arbejdet udføres fra lift. Ifølge Al Tagservice er der flere år tilbage i zinken ved overfladebehandling, således at levetiden på zinken udvides med 5-7 år. Pris ved midlertidig løsning: ca. 1. kr. Topsøe-Jensens Tegnestue Kan anbefale både en midlertidig løsning og en renovering af taget. Ved en midlertidig løsning foreslår Topsøe-Jensen, at zinken smøres med Filcoat og dermed antalgelig udskyder de store arbejder 5-8 år. Pris ved fuld renovering: ca kr. Pris ved midlertidig løsning: ca kr. Rios Rådgivende Ingeniører og Arkitekter Anbefaler en fuld renovering af taget, og kan ikke anbefale en midlertidig løsning. Ifølge Rios har eternitskifer en forventet levetid på ca. 3 år, og naturskifer på helt op til 1 år. Levetiden kan dog ifølge Rios variere en del afhængigt af omgivelserne m.m. Pris: kr. ved brug af naturskifer alternativt kr. ved brug af eternitskifer. Alex Rosendal Tegnestue Ønsker at få opstillet stillads for at besigtige et af kvistvinduerne og herudover også besigtige zinkinddækningerne og tagbelægningen over vinduerne, før han ønsker at give et overslag. Dette ønsker bestyrelsen dog ikke, da Alex Rosendal dermed så allerede vil være i gang med arbejdet, og det vil koste Ejerforeningen penge, inden et endeligt valg af leverandør træffes. Per Rovelt Bestyrelsen har valgt også at spørge Per Rovelt om et tilbud, idet Ejerforeningen ofte benytter Per Rovelt til tagreparationer m.v. Per Rovelt foreslår udskiftning af zinkkanter langs hele overgangen og de 12 kviste. Per Rovelt kan ikke anbefale en midlertidig løsning med flashband over huller og samlinger, men anbefalede ejerforeningen at lave en aftale med en rådgivende ingeniør eller arkitekt, der vil kunne hjælpe ejerforeningen med at stå for udførelse af al arkiteksrådgivning såsom forundersøgelser, projektering, prisindhentning, anbefaling/accept, byggeledelse, tilsyn, opfølgning og byggeøkonomi. Bestyrelsen har i budgettet for 211 afsat 12. kr. til udbedring af tagskader. Bestyrelsen ønsker på generalforsamlingen at diskutere og gennemføre afstemning om: 1. Ønsker Ejerforeningen, at der skal foretages en omfattende tagrenovering i 211? Såfremt der ikke er stemning for en omfattende tagrenovering, vil bestyresen igangsætte en midlertidig reparation i 211. Afstemning foretages ved simpelt stemmeflertal efter fordelingstal jfr vedtægternes paragraf 11, stk. 1. Vi håber at se jer alle til generalforsamlingen. Side 2 af 2

3 Ejerforeningen Willemoesgade 41 43: Forslag til budget for 21 Budg. 21 Realiseret 21 Budget 211 Indtægter Ordinært medlemsbidrag (forhøjet med 2% fra ) Huslejeindtægt Renteindtægt Indtægter i alt Bidrag til Fond Udgifter Skatter og renovationsafgifter Driftsudgifter (se specifikation til højre) Vedligeholdelsesudgifter (se specifikation til højre) Uforudsete udgifter ud over driftsudgifter Administration (best kasserer 6./7.5 + div. 2.) Forsikring Bidrag til gårdlavet HoLiWi Revision Vedligeholdelse af Internetforbindelse Udgifter i alt Skyldige omkostninger 31. dec 14.5 Resultat for året (udgifter indtægter) Egenkapital den 1. januar Resultat Egenkapital den 31. december Side 1

4 Budg. 21 Realiseret 21 Budget 211 Fond Fond den 1. januar Indbetalinger til Fond Reparation af tag og skorsten 12. Reparation af vinduespartier mv. efter vandskader Fond den 31. december E/F s samlede formue pr. 31. dec. (egenkapital + fond) Driftsudgifter Rengøring Rensning af varmtvandsbeholder Brunata varmeregnskab Vandforbrug El forbrug i ejendom Driftsudgifter i alt Vedligeholdelsesudgifter Kælder: forebyggelse af fugtskader Facade mod gade: maling op til 1. sal 2.5 Diverse vedligeholdelse (el + vand + VVS + arb. dag) Maling: Udbedring af skader på for og bagtrapper Opsætning af vandmålere incl. tilskud Reparation af lysautomatik Fornyelse af energi rapport 16.5 Vedligeholdelsesudgifter i alt Side 2

5 Vedligeholdelsesbudget Willemoesgade UDKAST Års budget Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Annual Totals Udskiftning af tag Facade renovering Vindue udskiftning Hovedtrappe renovering Bitrappe renovering Md. Ydelse Forventede levetider: Md. Ydelser for bygningsdele Tag: Bygningsdele Levetid Udgift md. Ydelse Skotrende/zink, manzardtag 2- Udskiftning af tag 25 kr Zinkinddækninger 3 år Facade renovering 3 kr Lægter 6 år Vindue udskiftning 25 kr Naturskiffer lagt i kit 6-8 år Hovedtrappe renovering 15 kr Skifer fibercement 25-3 år Bitrappe renovering 15 kr Facader: Muret massiv ydervæg 8-1 år Malet puds 3 år Vinduer: Fyrretræ Overfladebehandling 5 år Udskiftning af ruder Udskiftning af tætningslister 18 år Udskiftning af beslag Udskiftning af mørtelfuger

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Optagelse af byggekredit/fælleslån

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. oktober 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. november 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab 1 Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab Emne: Svar på udlejers varsel d. 19. marts, 2015 efter

Læs mere

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 1 Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 Ejendomskontoret kl. 19:00-21:00 Deltagere: Lasse, Ole. bestyrelsen. afd. 28-30. Henrik, Lisbeth, Maria. Lejerklubben.

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have

Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have Side 1 af 8 Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have A. Valg af dirigent. Formanden, Marie-Louise Kauman (MLK), bød velkommen, og gik til dagsordenens første punkt, og foreslog

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Willemoesgade 46 6700 Esbjerg 561-064687-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skt.Anna Gade 41 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. marts 2013 Til den 21. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Holtevej 4 4571 Grevinge Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. september 2014 Til den 15. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere