Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts Mødetidspunkt Kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00."

Transkript

1 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel E. Hansen (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Benny Würtz (L), Jens Bruhn (A), Annelise Møller (F), Vibeke Peschardt (B) Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Finn Hansen, Jan Weidekamp, Jette Bondo, Solveig Andreasen

2 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 4 1 Meddelelser 6 2 Resultat af brugerundersøgelse i Borgerservice Området for kropsbårne hjælpemidler overflyttes fra Borgerservice og Digitalisering til Ældreområdet 9 4 Opgørelse over afskrevne tilgodehavender Opfølgning på timeprisberegning Økonomi på sundhedsområdet 15 7 Forebyggelse og tidlig opsporing i socialpsykiatrien i Rudersdal Kommune 23 8 Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede 26 9 Plejecenter Strandhøj - alternativ anvendelse/salg Forslag til timepriser i hjemmeplejen Genberegning af timeprisen for Straksaktivering af unge i Rudersdal Kommune - Tillægsbevilling Anlægsregnskab - Renovering af daginstitutioner Tusindbenshuset Renovering af daginstitutioner, vedligeholdelse af køkkener samt forbedring af legepladser m.v. - Anlægsbevilling Udbygning af Skovstjernen - Anlægsbevilling Ændring af anlægsbevilling vedrørende Tusindbenshuset Anlægsregnskab - Renovering af daginstitutioner Æblehuset - Kernehuset Kommissorium for analyse af kapacitet på idrætsområdet - Anlægsbevilling VM i landevejscykling den 23. til 25. september Anlægsregnskab Børneinstitution Abildgården - Lejerbo. Forlig om varmeudgift Ombygning af Kulturcenter Mantziusgården - Anlægsregnskab Trafikhandlingsplan Vedtagelse Vedbæk Havn - Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering samt fremlæggelse af Foreningsgruppens rapport Forslag til Udbudsplan /98

3 25 Evaluering af INDBLIK 3 og valg af tema for INDBLIK Befolkningsprognose Orientering om likviditetsudvikling, tillægs- og anlægsbevillinger m.v. pr. 29. februar Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2011 til 2012 for Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevilling Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2011 til 2012 for Børne- og Skoleudvalget - Tillægsbevilling Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2011 til 2012 for Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2011 til 2012 for Byplanudvalget - Tillægsbevilling Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2011 til 2012 for Teknik- og Miljøudvalget - Tillægsbevilling Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2011 til 2012 for Økonomiudvalget - Tillægsbevilling LUKKET PUNKT - Nyt børnehus Lyngborghave - resultat af udbud - anlægsbevilling LUKKET PUNKT - Udbud af daglige bankforretninger og kapitalforvaltning 98 3/98

4 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Bilagsoversigt Punkt nr. 1. Meddelelser 1. Program for KMB seminar maj 2012 (38945/12) 2. Resultat af brugerundersøgelse i Borgerservice Afrapportering til ØU (23530/12) 9. Plejecenter Strandhøj - alternativ anvendelse/salg 1. Plejecenter Strandhøj - Planredegørelse (31566/12) 15. Udbygning af Skovstjernen - Anlægsbevilling 1. Skitseforslag til udbygning af Skovstjernen (7885/12) 18. Kommissorium for analyse af kapacitet på idrætsområdet - Anlægsbevilling 1. Kommissorium for analyse af kapacitet på Idrætsområdet (33160/12) 22. Trafikhandlingsplan Vedtagelse 1. Høringsnotat for indkomne høringssvar (33665/12) 2. Høringssvar for trafikhandlingsplan (33664/12) 23. Vedbæk Havn - Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering samt fremlæggelse af Foreningsgruppens rapport 1. Rapport (36826/12) 2. Miljørapport (36864/12) 3. Kommuneplantillæg (30981/12) 24. Forslag til Udbudsplan Udkast til Udbudsplan 2012.doc - Udkast til Udbudsplan 2012.doc (34156/12) 25. Evaluering af INDBLIK 3 og valg af tema for INDBLIK 5 1. INDBLIK 2 Læseranalyse - Åbne svar (36910/12) 26. Befolkningsprognose Baggrundsnotat om Befolkningsprognose (36951/12) 27. Orientering om likviditetsudvikling, tillægs- og anlægsbevillinger m.v. pr. 29. februar Likviditetsorientering pr. 29. februar 2012 (40450/12) 4/98

5 2. Forbrugsrapport pr. 29. februar 2012 (41784/12) 3. Anlægsoversigt pr. 29. februar 2012 (38498/12) 5/98

6 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Meddelelser ØU Sagsnr. Sagsfremstilling Program for Kommunalbestyrelsens seminar 11.maj 12. maj 2012 på Bygmose Hegn, Bymosegårdsvej 11, 3200 Helsinge. Bilag 1 Program for KMB seminar maj /98

7 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Resultat af brugerundersøgelse i Borgerservice 2011 ØU Sagsnr. 12/3568 Resumé Sagen er en orientering om resultaterne af en brugertilfredshedsundersøgelse, som Borgerservice gennemførte i november Undersøgelsen var en opfølgning på en lignende undersøgelse fra Sagen gennemgår undersøgelsens hovedkonklusioner samt redegør for relevante indsatsområder. Sagen forelægges Økonomiudvalget. Sagsfremstilling 378 brugere deltog i undersøgelsen, som forløb over to uger i november. Formålet med undersøgelsen var: at afdække borgernes tilfredshed med den service, de oplever, når de henvender sig i Borgerservice at identificere, hvilke parametre der er vigtige for borgernes serviceoplevelse, når de henvender sig til Borgerservice at undersøge borgernes kendskab til selvbetjeningsløsninger og eventuelle barrierer i forhold til at anvende dem. Brugernes generelle tilfredshed med den service, som de har oplevet i forbindelse med deres henvendelse til Borgerservice, er meget tilfredsstillende og generelt bedre end i Undersøgelsen viser, at de vigtigste serviceparametre for borgerne stadig er personalets imødekommenhed og ventetiden i forbindelse med henvendelser. Brugerne er i særdeleshed tilfredse med personalets imødekommenhed og telefonservicen. Særligt skal nævnes en markant forbedret tilfredshed i forbindelse med telefoniske henvendelser. Generelt er borgerne tilfredse med ventetiden i Borgerservice. 48 % angiver at de er meget tilfredse med ventetiden, men dog angiver 12 % af de borgere, der har henvendt sig personligt til Borgerservice, at de er meget utilfredse med ventetiden. Borgerne er mindre tilfredse med selvbetjeningsløsningerne, end de var i 2008, hvil- 7/98

8 ket kan skyldes, at borgerne stiller højere krav til digitale systemer i dag. En stor del af borgerne ved ikke, hvad de skal bruge Min Rude til, og endnu større del har aldrig hørt om Mobilruden. Brugerundersøgelsen vil blive formidlet til borgerne via kommunens hjemmeside og de lokale aviser i april. Borgerservice følger op på brugerundersøgelsen gennem følgende indsatser: fokus på at gøre medarbejdernes imødekommenhed endnu bedre fokus på god og ensartet borgerbetjening forbedring af vores selvbetjeningsløsninger Indsats i forhold til at nedbringe ventetiden ved bl.a. at omlægge arbejdsgange formidlingsindsatser om mulighederne for selvbetjening samt Min Rude og Mobilruden. Et uddybende notat er vedlagt som bilag. Borgerservicechef Charlotte Lemche-Romvig deltager i punktets behandling. Bilag 1 Afrapportering til ØU Indstilling Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. 8/98

9 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Området for kropsbårne hjælpemidler overflyttes fra Borgerservice og Digitalisering til Ældreområdet ØU Sagsnr. 12/8614 Resumé Den 1. maj 2012 overføres området for kropsbårne hjælpemidler fra Borgerservice og Digitalisering til Ældreområdet, hvorefter det sammenlægges med de øvrige hjælpemidler. Sagen forelægges Økonomiudvalget. Sagsfremstilling De kropsbårne hjælpemidler har hørt under Borgerservice siden kommunesammenlægningen, men det vurderes, at sammenhængen til Ældreområdet er større. Ældreområdet visiterer i forvejen alle øvrige hjælpemidler. Det bemærkes, at der er få personlige henvendelser. Området for kropsbårne hjælpemidler overføres den 1. maj Der overføres lønmidler svarende til ca. 1½ årsværk, ligesom budgetansvaret overføres. Borgerservicechef Charlotte Lemche-Romvig deltager i punktets behandling. Indstilling Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. 9/98

10 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Opgørelse over afskrevne tilgodehavender 2011 ØU Sagsnr. 12/7550 Resumé Borgerservice og digitalisering, Opkrævning og Kontrol fremlægger hermed opgørelse over afskrivninger som følge af forældelse, konkurs og lign. af Rudersdal Kommunes tilgodehavender i løbet af kalenderåret 2011, til godkendelse. Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling De samlede afskrivninger udgjorde kr ,72, hvoraf kommunens andel opgøres til kr ,90 Vurderingen af afskrivninger er foretaget af både de ansatte i Opkrævningen og på foranledning fra SKAT, som har haft krav til inddrivelse. Opkrævningen har i 2011 foretaget afskrivninger på afskrivningsblanket, der viser et klarere billede af, med hvilke begrundelser der er foretaget afskrivning. Dette skyldes, at afdelingen vil synliggøre: Krav, der har været oversendt til inddrivelsen og som er modtaget retur i kommunen med oplysninger om manglende forældelsesafbrydende skridt. (Kode 102) Ligesom vi vil synliggøre i hvor høj grad SKAT anvender afskrivningsmuligheden i Lov om inddrivelse af offentlig gæld (INDOG) 16, hvor inddrivelses-myndigheden kan afskrive fordringer til det offentlige, inklusive renter, gebyrer og andre omkostninger, herunder undlade at afbryde forældelsen, hvis det må anses for åbenbart formålsløst eller forbundet med uforholdsmæssige omkostninger at fortsætte inddrivelsen. (Kode: 104) Dog kan Rudersdal Kommune også selv foretage afskrivninger, såfremt der er tale om fordringer, der ligger til opkrævning, og derfor ikke sendt til inddrivelse i SKAT. Som eksempel kan nævnes: o Kontanthjælp mod tilbagebetaling, som er bortfaldet, da det ikke har været muligt at fastsætte betaling. Den altovervejende grund til dette er fordi borgerne er på kontanthjælp. o Krav, der er anmeldt af kommunen i dødsboer, der er sluttet insolvente o Krav, der er anmeldt af kommunen i gældssaneringssager, hvor kendelse er afsagt og dividenden er mindre end 100 % o Krav, som Opkrævning og Kontrol har vurderet, som ikke inddrivelige. (Kode: 108) 10/98

11 Opgørelse over afskrivninger: Kravstype Kommuneandel Statsandel Statsandel i % Gebyr og retsafgift ,74 kr. 0 Kommunale fakturakrav ,37 kr. 0 Børne- og ægtefællebidrag ,59 kr. 100 SFO- og daginstitution ,52 kr. 0 Ejendomsskat ,76 kr. 0 Boligsikring ,88 kr ,88 kr. 50 Boligydelse ,50 kr ,50 kr. 75 Boliglån ,05 kr ,01kr. 66 Kontanthjælp ,08 kr ,84 kr. Hhv. 35,50,75 I alt ,90 kr. Som oplyst ovenfor kan vi nu belyse klarere, hvordan afskrivningerne fordeler sig på de enkelte afskrivningskoder og hvordan afskrivningerne fordeler sig henholdsvis i kommunen og fra SKAT. Opgørelsen ser således ud. Kode Årsag Afskrevet beløb Kode 101 Afskrivninger pga. forældelse ,23 kr. Kode 102 Manglende forældelsesafbrydende skridt ved SKAT ,54 kr. Kode 103 Gældssanering/Akkord ,13 kr. Kode 104 Speciel bemyndigelse fra SKAT (Indog 16) ,15 kr. Kode 105 Konkurs ,29 kr. Kode 106 Forsvundet/fraflyttet til udlandet ,18 kr. Kode 107 Insolvent dødsbo ,74 kr. Kode 108 Umuligt at opkræve ,46 kr. I alt ,72 kr. Kommunen/Opkrævningen har indstillet i alt til afskrivning kr ,03 SKAT har returneret i alt til afskrivning kr ,69 Vi har ikke noget sammenligningsgrundlag fra tidligere år, men som det ses står SKAT for knapt halvdelen af afskrivningerne i kommunen. 11/98

12 Der er afskrevet for i alt kr ,72 hvilket er over 1 mio. kr. mere end i Stigningen kan skyldes at flere sager modtages retur fra SKAT, da Opkrævningen i 2011 har mærket en stigning i retursager. Borgerservicechef Charlotte Lemche-Romvig deltager i punktets behandling. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at de foretagne afskrivninger i regnskabsår 2011 godkendes. 12/98

13 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Opfølgning på timeprisberegning 2011 ØU Sagsnr. 12/615 Resumé I henhold til Lov om Social service skal Kommunalbestyrelsen fastsætte og offentliggøre de priskrav, der stilles til leverandører af hjemmehjælp. Social- og Sundhedsudvalget godkendte d timeprisen for Kommunalbestyrelsen skal en gang om året offentliggøre fire omkostningsbaserede gennemsnitspriser pr. time for henholdsvis praktisk bistand og personlig pleje om dagen på almindelige hverdage og en gennemsnitspris for hjælpen i aften- og weekendtimer samt en pris for den hjælp, der ydes om natten. Priserne for et givent år beregnes med udgangspunkt i tidligere års regnskab for den kommunale hjemmepleje. I henhold til lov om social service har Kommunalbestyrelsen pligt til at efterbetale private leverandører i de tilfælde, hvor det viser sig, at de faktiske omkostninger i regnskabsåret har været højere end den på forhånd i budgettet fastsatte pris. For at kunne foretage denne efterregulering skal timepriserne for 2011 genberegnes med udgangspunkt i den kommunale hjemmeplejes regnskab for Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Fritvalgsordningen i Rudersdal Kommune blev med virkning fra den opdelt i 3 områder: Område Rudersdal, Område Lions Park Birkerød og Område Lions Park Søllerød. Nedenstående oversigter viser de timepriser, Social og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den , og de faktiske timepriser beregnet på baggrund af regnskab 2011 samt behovet for efterbetaling. 13/98

14 Område Rudersdal Godkendt Faktisk timepris 2011 timepris 2011 Difference Timer leveret af private leverandører Regulering Praktisk hjælp 290 kr. 291 kr. 1 kr kr. Personlig pleje dag 374 kr. 375 kr. 1 kr kr. Pers. pleje, øvrig tid 481 kr. 482 kr. 1 kr kr. Nat 750 kr. 775 kr. 25 kr. 0 0 kr. I alt kr. Område Lions Park Birkerød og Lions Park Søllerød Godkendt timepris 2011 Faktisk timepris 2011 Difference Timer leveret af private leverandører Regulering Praktisk hjælp 265 kr. 265 kr. 0 kr kr. Personlig pleje dag 340 kr. 341 kr. 1 kr kr. Pers. pleje, øvrig tid 431 kr. 430 kr. -1 kr kr. Nat 664 kr. 682 kr. 18 kr kr. I alt kr. Timeprisen er beregnet på grundlag af regnskab Den faktiske timepris er beregnet på baggrund af regnskab 2011 og er i nogle tilfælde marginalt højere end den i budgettet godkendte timepris. Det betyder, at de private leverandører, der leverede hjemmehjælp i 2011 skal have reguleret deres priser med i alt kr. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1)at private leverandører af hjemmehjælp i 2011 efterbetales i alt kr. 2)at finansieringen af efterbetalingen afholdes inden for budget 2012 i Ældreområdet. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling. 14/98

15 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Økonomi på sundhedsområdet ØU Sagsnr. 12/6525 Resumé I forbindelse med strukturreformen overtog kommunerne en række opgaver på sundhedsområdet. Social- og Sundhedsudvalget efterspurgte primo 2012 en oversigt over disse opgaver og udgifter. Denne sag er en statusopgørelse, som giver et overblik over de enkelte opgaver og de midler, der er tilført til varetagelse heraf. Sagen er en orienteringssag med henblik på senere fremlæggelse af sag om fremtidigt serviceniveau og finansiering af opgavevaretagelsen. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Sagen omhandler de nye udgiftsområder på sundhedsområdet, som her henhørende til Ældreområdet, det vil sige følgende udgiftsområder: 1. Aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen 2. Vederlagsfri fysioterapi 3. Genoptræning 4. Færdigbehandlede og hospice 5. Regionale forløbsprogrammer omfattet af Sundhedsaftalen Øvrige forløbsprogrammer: Erhvervet hjerneskade og kræftrehabilitering 7. Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme 1. Aktivitetsbestemt medfinansiering Siden 1. januar 2007 har kommunerne medfinansieret det regionale sundhedsvæsen. Frem til 1. januar 2012 betalte kommunerne dels et årligt grundbidrag pr. indbygger, dels en aktivitetsbestemt udgift, som blev fastlagt på baggrund af borgernes faktiske forbrug af hospitals- og sygesikringsydelser. I økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne aftales hvert år et aktivitetsniveau for det regionale sundhedsvæsen for det kommende år. Kommunerne under ét kompenseres for den kommunale medfinansiering svarende hertil over bloktilskuddet. Hidtil er der i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL det efterfølgende år blevet gennemført en midtvejsevaluering af skønnet for medfinansieringsudgifterne. En eventuel positiv regulering som følge af midtvejsevalue- 15/98

16 ringen er sket for kommunerne under ét via bloktilskuddet. Hvis der har været en forholdsmæssig stor stigning i aktiviteten i nogle regioner/kommuner, kompenseres den enkelte kommune således ikke i tilstrækkelig grad herfor. Dette gjorde sig eksempelvis gældende for kommunerne i Region Hovedstaden, som oplevede en stor aktivitetsvækst fra 2009 til Pr. 1. januar 2012 gennemførtes en finansieringsreform på området. Reformens hovedindhold består i en omlægning af det faste grundbidrag til en aktivitetsafhængig udgift. På landsplan er omlægningen neutral, men for nogle kommuner betyder omlægningen en merudgift, mens den for andre betyder en mindreudgift afhængigt af borgerne forbrug af sundhedsydelser. For Rudersdal Kommune forventes omlægningen at betyde en lille merudgift idet, finansieringsreformen samtidig har betydning for den kommunale udligning. Med reformen indføres samtidigt et loft for regionernes indtægter fra aktivitetsbestemt medfinansiering. Loftet for regionernes maksimale indtægter fra kommunerne fastsættes på baggrund af de enkelte regioners aktivitet i det foregående år med tillæg af økonomiaftalens vækstforudsætning. Det er aftalt, at såfremt de kommunale medfinansieringsudgifter overstiger det aftalte niveau, som følge af højere produktivitet i regionerne, tilbageføres betalingerne til kommunerne under ét. De nærmere retningslinjer herfor er endnu ikke fastlagt. Kommunens styringsmuligheder på området er få og generelt indirekte: Den langsigtede borgerrettede forebyggelsesindsats, som har til formål at højne sundheden hos borgerne generelt, den patientrettede forebyggelse, som skal hindre, at sygdom hos borgere med kronisk sygdom forværres, styrkede indsatser i hjemmeplejen eller sundhedsplejen med henblik på at undgå indlæggelser ved en tidlig indsats i kommunen og endelig substitution af regionale sundhedsydelser ved etablering af kommunale tilbud. Fælles for indsatserne er, at det kan være vanskeligt at opgøre den forventede besparelse af disse, da mange faktorer har indflydelse på borgernes forbrug af sundhedsydelser. Nøgletal over borgernes forbrug af hospitals- og sygesikringsydelser fremgår af Rudersdal Kommunes budgetpublikation "Budget 2012". 2. Vederlagsfri fysioterapi Pr. 1. august 2008 overtog kommunerne myndigheds- og dermed finansieringsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi. I perioden fra kommunalreformens ikrafttræden og frem til ansvarsoverdragelsen havde kommunerne betalt kommunal medfinansiering på området svarende til 10 % af udgifterne. Samtidig med, at kommunerne overtog myndighedsansvaret, blev målgruppen for den vederlagsfri fysioterapi udvidet. Kommunerne blev kompenseret for opgaven via DUT svarende til udgiftsniveauet i 2007 tillagt ressourcer til dækning af udvidelsen af målgruppen. Idet borgere med bopæl i Rudersdal Kommune havde et forbrug af vederlagsfri fysioterapi væsentligt over landsgennemsnittet, blev kommunen underkompenseret for opgaven. Rudersdal Kommunes bloktilskudsandel udgjorde i ,895 mio. kr. Hertil skal lægges 16/98

17 ca. 0,6 mio. kr. jf., at kommunen allerede havde udgifter til medfinansiering af området. De faktiske udgifter i 2009 udgjorde imidlertid 9,6 mio. kr., og siden da har kommunen oplevet en kraftig vækst i udgifterne. Tabellen nedenfor viser hvor mange borgere, der har modtaget vederlagsfri fysioterapi hos privat praktiserende terapeut samt udviklingen i det samlede antal ydelser, kommunen har betalt for Antal unikke borgere Antal ydelser Note: Antal ydelser omfatter samtlige ydelser, dvs. både individuel- og holdtræning, kørsel mv. Et mindre antal borgere har herudover benyttet et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi, som kommunen har etableret på Genoptræningscentret Teglporten. Kommunens styringsmuligheder på området er meget små, idet det er de praktiserende læger, der henviser borgerne til ydelserne, mens det er de privat praktiserende terapeuter, der fastsætter behandlingsform og omfang. Borgerne har frit valg mellem den kommunale og private leverandør. 3. Genoptræning Pr. 1. januar 2007 overtog kommunerne ansvaret for genoptræning efter hospitalsbehandling. Opgaven omfatter både specialiseret genoptræning, som varetages af hospitalerne, men som finansieres 100 % af kommunerne, og den almene genoptræning, som kommunerne ligeledes finansierer 100 %, men som kommunerne kan vælge selv at varetage. I Rudersdal Kommune varetages den almene genoptræning af kommunens genoptræningscentre. Forud for opgaveoverdragelsen blev den nye genoptræningsopgave estimeret til 770 forløb, heraf 700 almene forløb og 70 specialiserede. De to genoptræningscentre Skovbrynet og Teglporten fik på baggrund heraf til sammen tilført 4,834 mio. kr. til varetagelse af den almene genoptræning, mens der blev afsat 0,85 mio. kr. til finansiering af den specialiserede ambulante genoptræning. I forbindelse med økonomiaftalen for 2008 fik kommunerne tilsammen tilført yderligere 300 mio. kr. til genoptræningsområdet. Ældreområdet fik i den forbindelse en tillægsbevilling på 1,588 mio. kr. på baggrund af en justeret forventning til antal genoptræningsplaner på i alt 930 planer. Ud over en forventning til antal genoptræningsplaner lå der tillige en antagelse om, at fordelingen mellem borgere, som skulle have individuel træning og borgere, som kunne deltage i hold-træning, ville være 30/70. Rudersdal Kommune har oplevet en kraftig vækst i antal genoptræningsplaner siden 1. januar Herudover har det vist sig, at en større andel borgere havde behov for individuel træning end oprindeligt antaget. 17/98

18 Udvikling i antal almene genoptræningsplaner (Sundhedsloven) Ambulante Indlagte Det er hospitalerne, der visiterer borgere til genoptræning efter Sundhedsloven, selvom kommunerne afholder udgifterne hertil. Tilsvarende er det hospitalerne, der afgør, om en borger skal have specialiseret eller almen genoptræning. Kommunerne og regionen har dog i fællesskab udarbejdet et snitfladekatalog, som beskriver delingen mellem specialiseret og almen genoptræning. For den specialiserede genoptræning fastsætter hospitalet serviceniveauet, mens kommunen fastsætter det for den almene genoptræning. For genoptræning efter Serviceloven har kommunen både ansvar for visitation og serviceniveau. 4. Færdigbehandlede og hospice Kommunerne betaler en takst pr. dag en borger er indlagt efter den dato, hvor hospitalet har erklæret borgeren for lægeligt færdigbehandlet. Denne regel var også gældende før strukturreformens ikrafttræden, men definitionen af færdigbehandlingstidspunktet blev skærpet med reformen. Før reformen havde hhv. Søllerød og Birkerød Kommune således ikke udgifter til færdigbehandlingsdage. Kommunen betaler ligeledes denne dagstakst for borgere, der opholder sig på hospice. Kommunerne har ikke fået tilført midler til dækning af disse udgifter. I Rudersdal Kommune har der siden 2007 været store udsving i udgiften på området: År Færdigbehandlingsdage Somatik, kr. Psykiatri, kr. Hospice, kr. I alt, kr * Note: 2012-prisniveau. Tallet for 2011 er foreløbigt. Udgiften er henført til det år, aktiviteten har fundet sted. Der kan derfor være afvigelser fra regnskabstallet. Kommunen har i princippet stor mulighed for at styre udgifterne til færdigbehandlingsbetaling. Imidlertid har det vist sig vanskeligt at finde ud af, hvorfor der i perioder har været et meget stort pres på kommunens midlertidige pladser og dermed på mulighederne for at hjemtage borgere efter afsluttet hospitalsbehandling. Der er en tæt sammenhæng mellem et højt aktivitetsniveauet på hospitalerne og færdigbehandlingsudgifterne, og det kan derfor være vanskeligt at sikre et beredskab, som gør det muligt altid at hjemtage borgerne umiddelbart efter afsluttet behandling. Kommunen har ikke mulighed for at styre udgifterne til hospice og har oftest ikke kendskab 18/98

19 til, at borgere kommer på hospice. 5. Regionale forløbsprogrammer omfattet af Sundhedsaftale KOL og diabetes type 2 I Region Hovedstaden har region, kommuner og almen praksis i samarbejde udviklet en række forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom. Rudersdal Kommune aftalte med indgåelse af Sundhedsaftalen for at implementere forløbsprogrammerne for KOL og type 2 diabetes, hvilket er sket. I 2011 blev 96 borgere henvist til de kommunale tilbud i forløbsprogrammet for diabetes. Borgerne kan henvises til træning, kostvejledning og/eller rygeafvænning. Et træningsforløb var 12 uger med to ugentlige træningsgange. Endvidere deltog 44 borgere i det kommunale tilbud i forløbsprogrammet for KOL i Et forløb varer 8 uger med to ugentlige fremmøder den ene gang er der træning, den anden træning og undervisning. Demens Med Sundhedsaftalen blev det ligeledes aftalt, at implementering af forløbsprogram for demens skulle aftales inden udgangen af Det indebærer, at kommunen opfylder de minimumstandarder, der er beskrevet i forløbsprogrammet. Rudersdal Kommune opfylder som udgangspunkt minimumskravene i forløbsprogrammet, men forvaltningen vurderer i øjeblikket behovet for ændringer i den interne organisering af demensindsatsen, herunder allokeringen af ressourcer til opgaven, med henblik på at imødekomme forløbsprogrammets krav om forløbskoordination. Der er pt. ansat en demenskoordinator i Rudersdal Kommune. Hjerte-kar-sygdomme Med Sundhedsaftalen er det endvidere aftalt, at implementering af forløbsprogram for hjerte-karsygdomme skal aftales inden udgangen af Rudersdal Kommune har tilkendegivet, at kommunen forventer at implementere forløbsprogrammet. Muskel-skelet-sygdomme Endelig har Rudersdal Kommune i tillægsaftalen med regionen tilkendegivet, at kommunen forventer at ville implementere forløbsprogram for muskelskeletsygdomme, når det foreligger, idet den endelige beslutning dog afventer færdigudvikling og godkendelse af programmet. Forløbsprogrammet, der er blevet afgrænset til alene at omfatte lænde-ryg-sygdomme, har netop været i faglighøring hos kommuner, hospitaler og praksissektoren. Herefter skal programmet godkendes i Sundhedskoordinationsudvalget før de enkelte kommuner tager stilling til implementering. Fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje for en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom har kommunen fået bevilget 1,69 mio. kr. over tre år ( ). Midlerne skal anvendes til implementering af forløbsprogrammerne. Rudersdal Kommune ansøgte således om midler til projektledelse samt til kompetenceudvikling af medarbejdere. Ansøgningen omfatter alle fem ovennævnte for- 19/98

20 løbsprogrammer. Kommunerne har ikke fået tilført midler til drift af forløbsprogrammerne. Hidtil har det været muligt for genoptræningscentrene at gennemføre tilbud om fysisk træning uden tilførsel af yderligere ressourcer. Træning af borgere i hjerte-kar- og lænde-rygprogrammerne forventes imidlertid ikke at kunne rummes uden tilførsel af ressourcer. Diætisten, der varetager kostvejledning til borgere i forløbsprogrammerne for KOL og diabetes, er finansieret af Rudersdal Kommunes sundhedspulje. Tilsvarende er tilbud om rygestopvejledning finansieret af den interne pulje. Kommunerne skal leve op til en række minimumsstandarder i forløbsprogrammerne, men har herudover mulighed for selv at fastsætte serviceniveauet eksempelvis i form af indsatsernes varighed og intensitet, holdstørrelser mv. Der er usikkerhed om, dels hvor mange borgere, der er i målgruppen for tilbuddene, dels hvor mange, der ønsker at indgå i forløbsprogrammerne. 6. Øvrige forløbsprogrammer Erhvervet hjerneskade Ansvaret for genoptræning efter afsluttet hospitalsbehandling af borgere med erhvervet hjerneskade overgik til kommunerne i forbindelse med kommunalreformen på samme vis, som den øvrige genoptræning efter afsluttet hospitalsbehandling. Siden da har kommunen imidlertid oplevet en opgaveglidning i kraft af, at borgere med erhvervet hjerneskade udskrives tidligere og tidligere til kommunal genoptræningsindsats. For at løfte opgaven har Rudersdal Kommune blandt andet i samarbejde med Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner ansat en logopæd. Rudersdal Kommunes andel af udgiften er afholdt af Genoptræningscentret Skovbrynet. I takt med tidligere udskrivning fra hospitalerne øges behovet for en specialiseret indsats og dermed behovet for at råde over specialiserede kompetencer i kommunen. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet to forløbsprogrammer for borgere med erhvervet hjerneskade rettet mod hhv. børn og voksne. Forløbsprogrammerne skal danne afsæt for, at man i de enkelte regioner og i samarbejdet mellem region, kommune og almen praksis, udarbejder egne forløbsprogrammer. I Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden er det aftalt at personer med erhvervet hjerneskade er et særligt fokusområde, og der skal således i aftale-perioden udvikles en ramme for samarbejdet vedr. rehabilitering, bl.a. målrettet erhvervet hjerneskade. Der er i aftalen fastlagt kriterier for færdigbehandling i hospitalsregi og udskrivning til videre genoptræning/rehabilitering. For at styrke kommunernes indsats på området blev der med vedtagelse af finansloven for 2011 afsat en pulje på 150 mio. kr. til "lokal udmøntning af forløbsprograminitiativer" frem til Rudersdal Kommune har ansøgt om puljemidler og fået bevilget 1,624 mio. kr. samlet over 3 år. Ansøgningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Ældre, Psykiatri og Handicap samt Beskæftigelse, som er hovedaktør i projek- 20/98

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet:

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Indledning Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Nye vækstinitiativer i lyset af krisen Afbureaukratisering

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere