INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag..."

Transkript

1 0185 TÅRNBY

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ organisation... Særlige formål... Teknik- og Miljøudvalg... Renovation... Materielgården og veje... Natur- og miljøområdet... Beredskabskommission... Redningsberedskabet... Børne- og Skoleudvalg... Almindelig undervisning... Specialundervisning og rådgivning... Serviceydelser til skoleområdet... SFO... Øvrig undervisning og faglig uddannelse... Daginstitutioner og klubber... Særligt udsatte børn og unge... Børnehandicap... Kultur- og fritidsudvalg... Rekreative områder... Fritidsfaciliteter... Havne... Folkebiblioteker... Kultur... Fritidsaktiviteter... Sundheds- og omsorgsudvalg... Voksenhandicap... Plejehjem, daghjem m.v... Hjemmehjælp og primærsygepleje... Sociale formål og omsorgsarbejde... Hjælpemidler... Sundhedsordninger og genoptræning... Førtidspension og boligstøtte... Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg... Arbejdsmarked... Sygedagpenge... Jobcenter... Bygge- og ejendomsudvalg... Ejendomsvedligeholdelse... Renter, tilskud, udligning, skatter HKT7... Renter, tilskud, udligning og skatter m.v... Balanceforskydninger HKT 8... Balanceforskydninger... Balance... Finansiel status... Statusbalance... Tværgående artsoversigt

3 5 HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

4 6 HOVEDOVERSIGT TIL Regnskab 2014 Udgift Indtægt Budget 2014 Udgift Indtægt HELE 1000 KRONER Tillægsbevilling Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

5 7 SSAMMENDRAG Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret.

6 8 SSAMMENDRAG HELE 1000 KR ER ER ER ER ER ER SAMLET RESULTAT DRIFT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v STATSREFUSION Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Kulturel virksomhed

7

8 Empty page 10

9 11 Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter.

10

11

12 14 ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål JORDFORSYNING SERVICEPERSONALE (HR) EL FORBRUG - M. MOMS VARME - FYRINGSOLIE VARME - FJERNVARME VARME - NATURGAS VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB ANLÆG - ØVR. VAREKØB LEJE AF GRUNDE OG BYGN. - U. MOMS FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U VARMEFORBRUG - U. MOMS ENTREP.YD SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M VANDFORBRUG RENOVATION - TJ. YD. M. MOMS GARTNERLØNNINGER ART 9 - OVERF. LØN BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - OVERF TJ.YD ER BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - ER BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - ER LEJEER MV HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS KØB/SALG AF EJENDOMME ANLÆG - KØB AF GRUNDE OG BYGNINGER - U ANLÆG - OMKOSTNINGER VED KØB/SALG ANLÆG - TJ. YD. M.MOMS FRIGIVET RÅDIGHEDSBELØB ANLÆG - KØB AF GRUNDE OG BYGNINGER - U KØB AF JORD OG BYGNINGER

13 15 ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER (fortsat) ANLÆG - KØB AF GRUNDE OG BYGNINGER - U Faste ejendomme Fælles formål KLUBLOKALER, VANDTÅRN SERVICEPERSONALE (HR) RENGØRING (HR) EL FORBRUG - M. MOMS VARME - NATURGAS RENGØRINGSMIDLER ØVR. PERSONALEUDG. - TJ.YD. U FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER EL FORBRUG - U. MOMS VARMEFORBRUG - U. MOMS ENTREP.YD ØVR. PERSONALEUDG. - TJ. YD. M TELEFONI/BREDBÅND - DRIFT/VEDL - TJ.YD VANDFORBRUG RENOVATION - TJ. YD. M. MOMS RENGØRING - TJ. YD. M. MOMS GARTNERLØNNINGER ART 9 - OVERF. LØN BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - OVERF TJ.YD ER BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - ER LEJEER MV HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS ENERGIPULJE AKTIVITETER - ENTREPRENØR OG HÅNDVÆRKERY VESTAMAGER IDRÆT - GASFYR, SOLFANGER MV ENTREP.YD TILSKUD ØVR. ER - U. MOMS KASTRUP BIO - VENTILATION, LYS ENTREP.YD VARMEPROJEKT - TRE INSTITUTIONER ENTREP.YD HULMURSISOLERING, TRE SKOLER

14 16 ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER (fortsat) ENTREP.YD MATERIELGÅRDEN - SOLVARME ENTREP.YD KAASTRUP IDRÆT, RØLLIKEVEJ-ISOLERING MV ENTREP.YD KASTRUP SVØMMEHAL - TERMOTÆPPE MATERIEL - ANSKAFFELSER OVER KR ENTREP.YD TÅRNBYGÅRDSSKOLEN - LED-BELYSNING ENTREP.YD TÅRNBY STADION - BELYSNING ENTREP.YD KURSUS I ENERGIRIGTIG DRIFT MØDER - FØDEVARER ENTREP.YD UDD. OG KURSER - TJ. YD. M. MOMS FERIEKOLONI FALSTER - ENERGIVINDUER ENTREP.YD VANDTÅRNET, OLIEFABRIKSVEJ - GASFYR ENTREP.YD SMÅ ENERGIPROJEKTER ENTREP.YD TILSKUD ØVR. ER - U. MOMS FERIEKOLONI FALSTER - VENTILATION ENTREP.YD PILEGÅRDSSKOLEN - BIBLIOTEK ENTREP.YD TILSKUD ØVR. ER - U. MOMS KORSVEJENS SKOLE - DATARUM ENTREP.YD TILSKUD ØVR. ER - U. MOMS BRANDSTATION ENTREP.YD TILSKUD ØVR. ER - U. MOMS SKOTTEGÅRDSSKOLEN ENTREP.YD UDSKIFTNING AF KOMMUNENS LÅSESYSTEMER

15 17 ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER (fortsat) ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER FRIGIVET RÅDIGHEDSBELØB ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER PROJEKTERING ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER HÅNDVÆRKERER ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER ENERGIRENOVERING ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER HÅNDVÆRKERER ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER TIDLIGERE ÅRS ER/ER TILSKUD ØVR. ER - U. MOMS ANLÆG - ØVR. ER UNGDOMSSKOLEN, GASKEDEL, VINDUER ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER KORSVEJENS SKOLE, ISOLERING, TAGBEKL. MV ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER SKELGÅRDSSKOLEN, TOILETTER, BELYSNING MV ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER TÅRNBY RÅDHUS, UDSKIFTNING AF VINDUER ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER TOTALENTREPRISE FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER HÅNDVÆRKERER ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER FRIGIVET RÅDIGHEDSBELØB ANLÆG - ØVR. VAREKØB ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER Beboelse SKØJTEVEJ SERVICEPERSONALE (HR) EL FORBRUG - M. MOMS VARME - NATURGAS VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB TJ.YD U FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U. VARMEFORBRUG - U. MOMS ENTREP.YD TELEFONI/BREDBÅND - DRIFT/VEDL - TJ.YD

16 18 ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER (fortsat) SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. VANDFORBRUG RENOVATION - TJ. YD. M. MOMS GARTNERLØNNINGER ART 9 - OVERF. LØN ER LEJEER MV HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS ØVR. ER - U. MOMS VÆGTERPARKEN 239 E VARME - FJERNVARME LEJE AF GRUNDE OG BYGN. - U. MOMS LEJEER MV ØVR. ER - U. MOMS LEJE - U. MOMS KASTRUPLUNDGADE SERVICEPERSONALE (HR) RENGØRING (HR) AKTIVITETER - BRÆNDSEL OG DRIVMIDLER EL FORBRUG - M. MOMS VARME - FYRINGSOLIE VARME - FJERNVARME VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB RENGØRINGSMIDLER TELEFONI/BREDBÅND - DRIFT/VEDL - TJ.YD U TJ.YD U FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U. EL FORBRUG - U. MOMS VARMEFORBRUG - U. MOMS ENTREP.YD TELEFONI/BREDBÅND - DRIFT/VEDL - TJ.YD SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. VANDFORBRUG RENGØRING - TJ. YD. M. MOMS GARTNERLØNNINGER ART 9 - OVERF. LØN BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - OVERF TJ.YD

17 19 ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER (fortsat) LEJEER MV HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS ØVR. ER - U. MOMS VARMEAFREGNING INDBETALT VARMEBIDRAG KASTRUPLUNDGADE SERVICEPERSONALE (HR) RENGØRING (HR) EL FORBRUG - M. MOMS VARME - FYRINGSOLIE VARME - FJERNVARME VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB RENGØRINGSMIDLER TELEFONI/BREDBÅND - DRIFT/VEDL - TJ.YD U TJ.YD U FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER VARMEFORBRUG - U. MOMS ENTREP.YD TELEFONI/BREDBÅND - DRIFT/VEDL - TJ.YD SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. VANDFORBRUG RENGØRING - TJ. YD. M. MOMS GARTNERLØNNINGER ART 9 - OVERF. LØN BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - OVERF TJ.YD LEJEER MV HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS ØVR. ER - U. MOMS VARMEAFREGNING INDBETALT VARMEBIDRAG LEJEER MV HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS ØVR. ER - U. MOMS TELEVÆNGET SERVICEPERSONALE (HR) EL FORBRUG - M. MOMS VARME - FJERNVARME LEJE AF GRUNDE OG BYGN. - U. MOMS TJ.YD U EL FORBRUG - U. MOMS

18 20 ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER (fortsat) VARMEFORBRUG - U. MOMS ENTREP.YD LEJEER MV ØVR. ER - U. MOMS LEJE - U. MOMS RENOVERING AF TELEVÆNGET ENTREP.YD JERSHØJ EL FORBRUG - M. MOMS VARME - FJERNVARME LEJE AF GRUNDE OG BYGN. - U. MOMS ENTREP.YD LEJEER MV ØVR. ER - U. MOMS LEJE - U. MOMS Erhvervsejendomme SALTVÆRKSVEJ SERVICEPERSONALE (HR) RENGØRING (HR) EL FORBRUG - M. MOMS VARME - FJERNVARME VARME - NATURGAS VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB RENGØRINGSMIDLER FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U. EL FORBRUG - U. MOMS VARMEFORBRUG - U. MOMS ENTREP.YD TELEFONI/BREDBÅND - DRIFT/VEDL - TJ.YD SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. VANDFORBRUG RENOVATION - TJ. YD. M. MOMS RENGØRING - TJ. YD. M. MOMS GARTNERLØNNINGER ART 9 - OVERF. LØN BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - OVERF TJ.YD BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - ER

19 21 ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER (fortsat) BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - ER LEJEER MV HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS ØVR. ER - U. MOMS LEJE - U. MOMS SYREFABRIKSVEJ 32 A FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. LEJEER HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS VED LERGRAVENE ENTREP.YD HØGSBROVEJ EL FORBRUG - M. MOMS FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U. EL FORBRUG - U. MOMS ENTREP.YD SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. VANDFORBRUG RENOVATION - TJ. YD. M. MOMS LEJEER HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS LEJE - U. MOMS AMAGER LANDEVEJ VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. RENOVATION - TJ. YD. M. MOMS GARTNERLØNNINGER ART 9 - OVERF. LØN BLÅKLOKKEVEJ FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER LEJEER HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS KAMILLEVEJ FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER ENTREP.YD

20 22 ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER (fortsat) ER LEJEER HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS KASTRUP STRANDPARK FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U ENTREP.YD LEJEER LEJE - U. MOMS LØJTEGÅRDSVEJ VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U ENTREP.YD SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. VANDFORBRUG GARTNERLØNNINGER ART 9 - OVERF. LØN BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - OVERF TJ.YD LEJEER HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS KASTRUP STRANDPARK FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER ENTREP.YD SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. VANDFORBRUG ER BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - ER LEJEER HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS KASTRUPLUNDGADE EL FORBRUG - M. MOMS VARME - FYRINGSOLIE

21 23 ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER (fortsat) VARME - NATURGAS VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U. EL FORBRUG - U. MOMS VARMEFORBRUG - U. MOMS ENTREP.YD SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. VANDFORBRUG RENOVATION - TJ. YD. M. MOMS GARTNERLØNNINGER ART 9 - OVERF. LØN LEJEER HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS KIOSK VED SØBAD FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER ENTREP.YD LEJEER HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS AMAGER LANDEVEJ VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB VÆGTERGANGEN VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB Andre faste ejendomme AMAGER LANDEVEJ SERVICEPERSONALE (HR) RENGØRING (HR) EL FORBRUG - M. MOMS VARME - NATURGAS VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB RENGØRINGSMIDLER FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER VARMEFORBRUG - U. MOMS ENTREP.YD SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. VANDFORBRUG RENOVATION - TJ. YD. M. MOMS

22 24 ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER (fortsat) RENGØRING - TJ. YD. M. MOMS GARTNERLØNNINGER ART 9 - OVERF. LØN IT AFDELING ART 9 - ER TØMMERUPVEJ 35, 45 OG FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. VANDFORBRUG LEJEER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS VED DIGET EL FORBRUG - M. MOMS VARME - FYRINGSOLIE VARME - NATURGAS FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. VANDFORBRUG LEJEER HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS OASEN, VÆRLØSE RENGØRING (HR) FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U. 245 ENTREP.YD SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. LEJEER HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS KASTRUPGÅRD RENGØRING (HR) EL FORBRUG - M. MOMS VARME - FJERNVARME VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB RENGØRINGSMIDLER MATERIALER - TJ. YD. U. MOMS

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

149 Anlægsprojekter på 2 mio. kr. og derover Hele 1.000 kr. Sted Tekst Bevilling Bevilling Bevilling Forbrug Forbrug I alt Rest Regnskab tidligere 2014 i alt tidligere 2014 forbrug bevilling godkendt år

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Præsentation Opgaverne i Centeret for Ejendomme og Intern Service er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning samt projektering ved kommunalt nybyggeri og ombygninger. Herudover

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2014 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 21 Detaljerede budgetforudsætninger - Teknik- og Bygningsudvalget. B20.10 Bevillingsområde Park og Vej... 59.

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 21 Detaljerede budgetforudsætninger - Teknik- og Bygningsudvalget. B20.10 Bevillingsområde Park og Vej... 59. Ishøj Kommune 2015 Side 21 B20.10 Bevillingsområde Park og Vej... 59.187 B20.10.05 område Kollektiv trafik... 5.025 Rutefart... 4.147 Betaling for kollektiv trafik og Ishøj Kommunes andel af rutefart regionale

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4)

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) 2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) Indholdsfortegnelse 10xxxx - Indbetalinger og tilskud Side 2 11xxxx - Salg af varer og tjenesteydelser Side 2 16xxxx - Huslejeudgifter Side 4 18xxxx -

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Sektor 9.30 Administration m.v.

Sektor 9.30 Administration m.v. Sektor 9.30 Administration m.v. - 291-0.30 Administration m.v. Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Sektor 0.30 Administration m.v. dækker Borgmesterens Afdeling.

Læs mere

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 X-ark, spare- og udviklingsforslag. I x-arkets kolonne med forslagsnumre

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Bemærkninger September 2014 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget... 25 Fritids- og Kulturudvalget... 31 Ældre- og Sundhedsudvalget... 43 Social-

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere