ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORGANISATIONSBESTYRELSEN"

Transkript

1 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 21. december 2012 JLS/gj fra ordinært møde torsdag den 20. december 2012 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. sal Til stede: Administrationen: Afbud: Ryno Scheil, Steen Pedersen, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Palle Nielsen, Majbrit H. Jørming, Finn Sørensen, Carsten Petersen, Lars Ulrik Hansen, Erik Bengtsson, Ole Juel Larsen, Erik Andersen, Michael Kristensen, Anne Schiøler Lone Larsen, Henning Juul Hovmand, Jesper Loose Smith Ole Skrald Rasmussen Åben del Sag 8063 Godkendelse af referat Sag 8064 Revisionsprotokol Sag 8065 De før mødet udsendte skrivelser Sag 8066 Bestyrelsens sammensætning Sag 8067 Udlejningsforhold Sag 8068 Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål Sag 8069 Støtte til visse boligafdelinger Sag 8070 Skoleparken 1 - Triumfvej 47 - renovering af beboerhotel Sag 8071 Skoleparken 1 - Helhedsplan Sag 8072 Buddingeparken Sag 8073 Fjernvarme Sag 8074 Varmeregnskab 2012 for afdelinger med LKV-anlæg Sag 8075 Energiaftale mellem Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe og Gladsaxe Kommune Sag 8076 Boligsocial Helhedsplan for Høje Gladsaxe Sag 8077 Selskabets beretning Sag 8078 Planlægning af Repræsentantskabsmøde den 19. marts 2012 Sag 8079 Reviderede regnskaber Sag 8080 Orientering fra administrationen Sag 8081 Kredsudvalget Sag 8082 Fritidsudvalget Sag 8083 BL-cirkulærer Sag 8084 Eventuelt Sag 8085 Næste møde Sag 8086 Øvrige datoer Lukket del Sag 8087 Eventuelle sager til behandling

2 Åben del 8063 Godkendelse af referat B-sag Referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 22. november 2012 er udsendt den 29. november Godkendt Revisionsprotokol E-sag Revisionsprotokollatet af 8. december 2011 vedrørende regnskabet for 2010/11, siderne er godkendt på bestyrelsesmødet den 23. februar De før mødet udsendte skrivelser E-sag Udleveret på mødet den 22. november 2012 * Invitation til Bent Hansens 25-års jubilæum tirsdag den 18. december 2012 Udsendt den 29. november 2012 * Høje Gladsaxe Bladet 11 november 2012 Udsendt den 6. december 2012 * Indbydelse til rejsegilde på Triumfvej 47 torsdag den 13. december 2012 * Indbydelse til Åbent Hus / Prøvebolig torsdag den 13. december 2012 * Kopi af brev dateret den 6. december 2012 til Carsten Petersen Mølleparken 2 vedrørende indtræden som bestyrelsesmedlem 2

3 8066 Bestyrelsens sammensætning E-sag I forlængelse af meddelelsen om Jesper Langkildes bortgang er 1. suppleant som valgt på Repræsentantskabsmødet den 19. marts 2012 Carsten Petersen Mølleparken 2 tilskrevet med indbydelse til indtræden i Organisationsbestyrelsen. Kopi af brev af 6. december 2012 til Carsten Petersen er udsendt til bestyrelsen den 6. december Udlejningsforhold a. Udlejningsoversigt E-sag Udlejningsoversigt for november 2012 er udsendt den 6. december b. Udlejningssamarbejde Høje Gladsaxe E-sag Der har været afholdt møde den 26. november 2012 mellem boligorganisationerne for afklaring af det videre arbejde med Gladsaxe Kommune. Efter dette møde fremsendte boligorganisationerne en redegørelse til Gladsaxe Kommune. Efterfølgende var der en dialog med Gladsaxe Kommune, hvor status fremgår af udsendte brev Proces for fælles udlejningsaftale samt kopi af dagsordenen til Byrådets behandling af helhedsplanen udsendtes med dagsordenen. Der blev på mødet orienteret om, at der efter Byrådets godkendelse af den Boligsociale Helhedsplan bliver arbejdet videre med udlejningsaftalen ud fra rammerne som beskrevet i Proces for fælles udlejningsaftale. 3

4 8068 Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål B-sag Ingen sager til behandling Støtte til visse boligafdelinger B-sag Ingen sager til behandling Skoleparken 1 - Triumfvej 47 - renovering af beboerhotel E-sag Rejsegilde og Åbent Hus arrangement med fremvisning af prøvebolig er afholdt den 13. december 2012, hvor der var et stort fremmøde til Åbent Hus arrangementet. Efter udlejningsindsatsen, er alle boligerne blevet reserveret, og lejekontrakter er fremsendt til de kommende beboere. Jvf. beslutning på bestyrelsens møde den 22. november 2012 udsendtes med dagsordenen en opdateret økonomiopfølgning, som udgør de forventede tillægsarbejder p.t. ca kr. ekskl. moms, hvilket er en forøgelse af tillægsarbejderne på ca kr. ekskl. moms. Dette er markeret med gult på den udsendte oversigt. Beløbet som dispositionsfonden herefter skal dække udgør inkl. moms. Afdelingen dækker selv tillægsarbejderne vedrørende erhvervslejemålene i kælder. Dette er markeret med grønt på den vedlagte oversigt. 4

5 8071 Skoleparken 1 Helhedsplan E-sag Der har været afholdt projektgruppemøde som opfølgning på Landsbyggefondens besigtigelse. Landsbyggefondens bemærkninger og krav om yderligere undersøgelser blev gennemgået, og det blev afklaret hvad rådgiverne arbejder videre med Buddingeparken a. Byggesagen E-sag Byggesagen forløber fortsat planmæssigt med forventet indflytning 15. april Der arbejdes fortsat på at få en prøvebolig klar til ultimo januar 2013 for et muligt udlejningsfremstød. Udlejning til dem som allerede står på ventelisten igangsættes primo januar b. Lejetab dækket af dispositionsfonden B-sag Med henvisning til bestyrelsens møde den 26. januar 2012 sag 7856 b hvor det blev afklaret, at Gladsaxe Kommune dækker lejetab frem til 1. juli 2009 og at lejetab fra juli måned 2009 og frem til byggeriets start (1. april 2012) skal dækkes af dispositionsfonden. Opgørelse af beløbet som skal dækkes af dispositionsfonden: Underskud Lejetab Regnskab 2008/ kr kr. Regnskab 2009/ kr kr. Regnskab 2010/ kr kr. Perioden kr. Godtgørelse Gladsaxe Kommune kr kr kr. Som det fremgår, har der i perioden været lejetab på kr., dog har der været driftsbesparelser, således at nettoudgiften udgør kr. som dækkes af dispositionsfonden. Godkendt. 5

6 8073 Fjernvarme E-sag Gladsaxe Fjernvarme etape 1 Tinghøjparken, Vadgårdsparkens ungdomsboliger og Buddingeparken har konverteret til fjernvarme og er i drift. Tidsplaner for levering af fjernvarme for etape 1 mod boligafdelinger med LKV-anlæg er ret upræcise, og udmelding om etablering af stik ændrer sig til stadighed. Seneste udmelding er, at der nu er trukket rør under Motorring 3, og lægning af rør bør derfor ikke have flere formelle hindringer mod Lyngparken 1 og 2, Buddinge Mølle og Mølleparken 1 og 2. I området omkring Stengårdsparken pågår arbejderne på Stengårds Allé. Af trafikale årsager må man ikke åbne vejene flere steder her, idet der er god trafik, og der er skoler tæt på. Der skal således retableres på Stengårds Allé før man får gravetilladelse til at grave i Kong Hans Allé. Dette påvirker, hvornår der kan være fjernvarme i Stengårdsparken. Gladsaxe Fjernvarme har forventning om, at der er fjernvarme i ovenstående boligafdelinger på følgende tider, og vi har påført forventet fjernvarmedrift på centralerne Boligafdeling Gladsaxe Fjernvarme Fjernvarme i drift Lyngparken 1 og 2 Medio januar 2013 Ultimo januar 2013 Mølleparken 1 og 2 Primo februar 2013 Primo marts 2013 Buddinge Mølle Primo februar 2013 Forår 2013 (HMN) Stengårdsparken Ultimo februar 2013 Medio marts 2013 En hård vinter kan naturligvis spille ind på ovenstående terminer. Egeparken 1 og 2 fjernvarmeudvidelsen afventer endelig godkendelse i Byrådet primo E.ON Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe har 7 boligafdelinger, der forsynes med centralvarme fra 4 LKV-værker ejet og drevet af E.ON. Som følge af den voldsomme prisstigning i 2012 har boligselskabet ultimo juni standset betalingerne for varmeleveringen og koblet en tekniker og en advokat på sagen for at klarlægge E.ON s generelle overpris i almindelighed og prisforhøjelsen i 2012 særdeleshed. E.ON s har naturligvis truet med at lukke for varmen, og fra oktober 2012 er varmeforsyningen sikret ved, at vi betaler forud for varmen én måned ad gangen. En væsentlig del af tvisten mellem E.ON og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe omhandler slutafregning (manglende afskrivning) og manglende betaling for slutafregning. Fra 1. oktober 2012 er E.ON ophørt med at opkræve slutafregning, og vores tvist herom er således parkeret i en sag bagudrettet. Fremadrettet betaler vi en variabel og en fast afgift baseret på gasindkøb og administration (og vedligehold). Dette svarer til den samhandel, som vi havde med E.ON i 2011, blot med 2012 priser. Det er væsentligt dyrere end fjernvarme, men det er på et niveau som vi kender og derfor acceptabelt. 6

7 E.ON har dog for 2013 varslet prisstigninger på % i forhold til december Stigningen er begrundet i prisstigning på gas, øgede afgifter samt ændring af prisstruktur mellem fast og variabel del af prisen. Arbejdernes Boligselskab har derfor vurderet muligheden for at producere varme på anden vis. Leje og opsætning af supplerende anlæg med fyring ved fyringsolie eller naturgas er for dyrt for den korte periode. Man skal således anvende de eksisterende anlæg, der delvist ejes af boligafdelingerne og delvist ejes af E.ON. Overgår man til naturgas udenom E.ON, skal man købe de af E.ON ejede anlæg. Dette vedrører Mølleparken 1 og 2, hvor E.ON ejer en kedel samt forbindelsen mellem de 2 boligafdelinger. Dette skal ikke anvendes fremover ved konvertering til fjernvarme. I Stengårdsparken ejer E.ON rørerne mellem den nuværende varmecentral og en tidligere varmecentral ved det nuværende ejendomskontor. Disse rør skal anvendes efter konvertering til fjernvarme. Følgende opstilling viser sammenligning i omkostninger fra 1. januar 2013 og frem til fjernvarmen forventes i drift. Priser er inkl. moms. Boligafdeling Fjernvarme i drift Omk. ved LKV-varme Omk. ved naturgas Heraf E.ON anlæg Mølleparken 1+2 1/ kr kr kr. Stengårdsparken 1/ kr kr kr. Lyngparken 1+2 1/ kr. Nej, kapacitet 0 kr. Egeparken 1+2 1/ kr kr. 0 kr. På baggrund af ovenstående overgår Egeparken 1 og 2 samt Stengårdsparken pr. 1. januar 2013 til naturgas sandsynligvis leveret af anden leverandør end E.ON. Mølleparken 1 og 2 samt Lyngparken 1 og 2 planlægges at fortsætte med levering af varme fra E.ON indtil der er fjernvarme. Der arbejdes på at fremme fjernvarmekonverteringen Varmeregnskab 2012 for afdelinger med LKV-anlæg B-sag Jf. beslutning på bestyrelsens møde den 22. november 2012 sag 8050 omkring økonomiske konsekvenser for varmeregnskab 2012 for afdelinger med LKV-anlæg udsendtes med dagsordenen oversigt over varmeregnskab 2012 for afdelinger med LKVanlæg. Af oversigten fremgår varmeudgifter for 2010 og For år 2012 fremgår der af 1) faktureret udgift til E.ON og af 2) forbruget i 2012 med en pris som 2011 tillagt 10 %. E.ON s prisstigning pr. enhed for år 2012 er indklaget til Energitilsynet, da rådgiverne mener, at enhedsprisen er for høj. 7

8 Det indstilles derfor, at det varmeregnskab der anvendes overfor beboerne er 2) forbrug 2012 med pris 2011 tillagt 10 %. Hvis dette besluttes, vil det være dispositionsfonden, der er garant, hvis vi ikke får medhold i vores klage. Beløbet fremgår af Forskel 1) 2). Herudover viser oversigten E.ON s krav i forbindelse med slutafregning dette er tillige indklaget overfor Energitilsynet. Det indstilles, at dispositionsfonden er garant for dette, hvis vi ikke får medhold i vores klage. Når sagerne er afklaret via enten Energitilsynet eller retsinstans, skal det afklares, hvordan et eventuelt restbeløb skal dækkes enten via dispositionsfonden eller af de enkelte afdelinger via investering i fjernvarmekonvertering. Der var en bred dialog i bestyrelsen om punktet. Der var enighed om, at de beboere som bor i afdelinger med LKV-anlæg var uforskyldte overfor det økonomiske krav som E.ON har stillet overfor prisstigninger for varmeudgiften i 2012, samt slutafregning. Det blev derfor besluttet: At dispositionsfonden er garant for den foreløbige beregnede forskel i varmeprisen i 2012 på samlet 1,6 mio.kr. for de 7 afdelinger. At dispositionsfonden hvis det bliver nødvendigt yder lån til de 7 afdelinger på E.ON s krav på slutafregning på foreløbig beregnet 10,3 mio.kr. Betingelserne for lånene afklares efter retsafvikling. De enkelte afdelingsbestyrelser skal godkende lånet inden varmeregnskabet for 2012 afsluttes Energiaftale mellem Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe og Gladsaxe Kommune E-sag Der har været afholdt møde med afdelingsbestyrelsen i Kildeparken 1 den 26. november 2012 omkring igangsættelse af energiprojekt. Projektet blev positivt modtaget af afdelingsbestyrelsen. Fremdriften for sagen fremgår af udsendte referat fra mødet samt tidsplan. 8

9 8076 Boligsocial Helhedsplan for Høje Gladsaxe B-sag Den Boligsociale Helhedsplan for Høje Gladsaxe er udarbejdet af administrator (Boligforeningen 3B) i samarbejde med Styregruppen. Helhedsplanen inkl. budget (udsendtes med dagsordenen) er fremsendt til Gladsaxe Kommune primo november 2012 og godkendes på Byrådets møde den 12. december 2012 jf. Byrådets behandling (se bilag til pkt b). Jf. budget udgør medfinansieringen for boligorganisationerne for perioden kr. svarende til kr. pr. afdeling og kr. pr. år, som ifølge lovgivningen kan dækkes af dispositionsfonden, hvilket tillige er foretaget i de tidligere perioder. Det indstilles, at medfinansieringen dækkes af dispositionsfonden. Godkendt Selskabets beretning E-sag Ingen delafsnit er blevet udarbejdet. Delafsnittene vil blive udsendt løbende med torsdagsposten. Alle delafsnit vil være fremsendt inden bestyrelsesmøde i januar Planlægning af Repræsentantskabsmøde den 12. marts 2013 E-sag For afklaring af rammer vedrørende afholdelse af repræsentantskabsmøde den 12. marts 2013 bedes hvert enkelt bestyrelsesmedlem gøre sig sine overvejelser omkring forløbet, således at der på mødet kan være en dialog herom. Der var en dialog på mødet om indholdet. Der kom flere input til afvikling herunder et forslag om input fra politiet omkring indbrudssikring, samt tanker omkring underholdning. 9

10 Bestyrelsen bedes gøre sig yderligere overvejelser til næste møde. Herudover vil der til de fremmødte Repræsentantskabsmedlemmer være en lille praktisk gave Reviderede regnskaber E-sag Regnskabsudarbejdelse samt revision af samme er ved at være afsluttet../. Der vedlægges oversigt over foreløbigt resultat i de enkelte afdelinger. På mødet vil der blive givet en orientering herom. Revisionsprotokollen vil blive forelagt på mødet i januar I forbindelse med regnskabsafslutningen skal tillige afholdes generalforsamling i bygningsejerforeningerne, Hulegårdsparken og Søborgparken. Til efterretning med bemærkning om, at beslutningen på bestyrelsens møde den 3. november 2011, om at de foreløbige ureviderede afdelingsregnskaber udsendes i PDF format til afdelingsbestyrelserne, ikke er blevet fulgt i år, men at dette vil ske til næste år Orientering fra administrationen O-sag a. Nyhedsbrev Nyhedsbrev december 2012 er udsendt den 6. december 2012 til samtlige medarbejder i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. Nyhedsbrevet udsendtes med dagsordenen til orientering. 10

11 b. Ejendomsfunktionærelev Selskabet har den 6. december indgået uddannelsesaftale med Mattias Nielsen pr. 1. februar Mattias har tidligere været afløser og senest i praktik i Lyngparkerne m.fl. i forbindelse med grundforløbet på KTS Kredsudvalget a. Møder E-sag Seneste møde i udvalget har været afholdt den 13. december Referat herfra udsendes når det foreligger. Næste ordinære møde i udvalget afholdes den 20. marts Der blev på mødet orienteret om, at der afholdes Temamøde i BL 9. kreds den 17. januar 2013, som omhandler udvikling af beboerdemokratiet, og hvor afdelingsbestyrelserne opfordres til at deltage Fritidsudvalget a. Møder og referater E-sag Seneste møde i udvalget har været afholdt den 19. november Referat herfra er udsendt den 19. november Næste møde i udvalget afholdes den 5. januar

12 b. Ansøgning om arbejdskapital B-sag Fra Fritidsudvalget ansøges om bevilling af kr. som arbejdskapital til AB festen Ansøgning er i forhold til tidligere forhøjet med kr. i anledning af AB festens 25- års jubilæum. Godkendt. c. Ansøgning om tilskud afdeling 22 Torveparken B-sag Torveparken har i mail af 31. oktober 2012 ansøgt Fritidsudvalget om tilskud til anlæggelse af udendørs fitnessredskaber. Udvalget kan ikke give støttet til et projekt af dette omfang, da et projekt af denne art er en anlægsomkostning som skal finansieres af afdelingen, hvorfor Fritidsudvalget anbefaler Torveparken om at søge midler fra Gladsaxe Kommune. Afvisningen godkendt BL- cirkulærer E-sag Udleveret på mødet den 22. november 2012 * BL informerer nr. 56 af den 20. november 2012 vedrørende Urafstemning Overenskomst for ejendomsservice * BL informerer nr. 57 af den 21. november 2012 vedrørende Kurser 2013 og BL Selvbetjening Udsendt den 29. november 2012 * BL informerer nr. 58 af den 26. november 2012 vedrørende 10 pct. Grundkapital vedtaget i Folketinget Ikke udsendt * BL informerer nr. 59 af den 5. december 2012 vedrørende Frister for etablering af solceller efter den gamle ordning * BL informerer nr. 60 af den 10. december 2012 vedrørende Overenskomst for gartnere

13 8084 Eventuelt O-sag Ingen punkter til behandling Næste møde O-sag Næste ordinære møde afholdes den 24. januar Øvrige datoer O-sag * Dato for offentliggørelse af dagsorden (udsendelsesdato) Dagsorden for bestyrelsesmøde den 20. december 2012 er udsendt den 13. december 2012 * Eventuelle bemærkninger til referatet Referat fra bestyrelsesmøde den 20. december 2012 udsendes den 21. december 2012 og eventuelle bemærkninger skal være administrationen i hænde senest den 3. januar 2013 * Offentliggørelse af referat Referatet offentliggøres den 4. januar

14 Lukket del 8087 Eventuelle sager til behandling E-sag Ingen sager til behandling. 14

15 Igangværende sager status Best. Adm. Afd-best. Repr. GK. Udvalg Afsluttet Pileparken 2 trappetårn x x x Udamortiserede prioriteter x x x Skoleparken Helhedsplan x x x x Boligsocial Helhedsplan x x x Udlejningsbekendtgørelse ændrede bestemmelser x x 15

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. april 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. november 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. november 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 28. maj 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. maj 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juli 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT af ordinært møde torsdag den 26. juni 2014 kl. 17.30 på Regatta Pavillionen, Skovalleen 42, 2880 Bagsværd

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. august 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. august 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. november 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til ordinært møde torsdag den 25. oktober 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. maj 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. maj 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. december 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. november 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. oktober 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 31. januar 2013 JLS/gj fra ordinært møde torsdag den 24. januar 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. august 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. august 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 27. februar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 20. februar 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 28. februar 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 21. februar 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. maj 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. juli 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til ordinært møde torsdag den 27. juni 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 14. marts 2013 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde tirsdag den 12. marts 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 3. marts 2011 SH/gj fra ordinært møde torsdag den 24. februar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. juli 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. juni 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 17. december 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. februar 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. juni 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. juni 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. oktober 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. oktober 2014 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. juni 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. maj 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juni 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 10. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 17. december 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. juni 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. juni 2016 kl. 16.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. februar 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. januar 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. november 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. september 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. september 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. februar 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. april 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. januar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. januar 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. marts 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. juni 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. juni 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 18. marts 2016 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde mandag den 14. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. juni 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. juni 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. oktober 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. juli 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. september 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 27. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. november 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. maj 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. maj 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 24. april 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. april 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 31. marts 2011 SH/gj fra ordinært møde torsdag den 24. marts 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Referat fra Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 (beslutningsreferat) Søborg, den 21. marts 2013 JLS/gj Dagsorden for ordinært Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 på

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 17. november 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 24. november 2016 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. maj 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. april 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2016 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. september 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. september 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. maj 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. april 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 26. august 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 26. august 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. september 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. august 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 11. november 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 3. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 17. september 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 24. september 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. november 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 16. april 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 23. april 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 25. november 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 25. november 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. december 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. november 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. november 2014, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. november 2014, kl. 16,30. Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. november 2014, kl. 16,30. Side 191/5 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Aase Andersen, Arne Olesen, Michael Jørgensen, Henny Rasmussen,

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. august 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. august 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl Side 1/8 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl. 16.00. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. november 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. november 2011, kl Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. november 2011, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Henny Rasmussen, Aase

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. september 2011, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. september 2011, kl. 16.30. Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. september 2011, kl. 16.30. Side 1/6 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Henny Rasmussen,

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen Boligorganisationen Trollebo Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 15.0 i fælleshuset beliggende Nøddehegnet 1, 700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 9.12.2014 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. marts 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 31. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Henny Rasmussen Aase Andersen Arne Olesen Allan Kirch Pedersen

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 19. august 2013, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 19. august 2013, kl. 16,30. Side 106/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 19. august 2013, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Lene Rasmussen, Henny Rasmussen, Eva Carlsen.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Deltagere ved mødet Kjeld Vellier, formand Kurt Sørensen Lone Haue Bentsen Yrsa Mastrup

Deltagere ved mødet Kjeld Vellier, formand Kurt Sørensen Lone Haue Bentsen Yrsa Mastrup Boligselskabet Lunderskov-Kolding Revideret referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 23. september 2015 kl. 18.30 på Hotel Scandic, Kokholm 2, 6000 Kolding. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen:

Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen: Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. februar 2010 kl. 17.00 i Egebjerggård, Søpavillionen Egebjergtoften, 2750 Ballerup. Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening Dato: 27. november 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Eigil Hansen Forretningsfører

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere