Specialeudredning Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialeudredning Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin"

Transkript

1 Specialeudredning Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin 1. Resumé Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et innovativt speciale, som har indført mange nye teknikker, der efterfølgende til dels er overgået til andre specialer. Det gælder eksempelvis MR og ekkokardiografi. Specialet er i alle faggrupper præget af en vilje til god service, høj kvalitet samt udvikling og forskning. Specialet er meget dynamisk og er netop nu i en rivende udvikling med stadig større efterspørgsel af de traditionelle ydelser samt med en kraftig ekspansion inden for nyere undersøgelser. Dette skyldes den samtidige udvikling af nye diagnostiske lægemidler til Molecular Imaging og introduktionen af nye kombinerede skannere (PET/CT og SPECT/CT). Afledt heraf udvikles nye radioaktive lægemidler til behandling af såvel benigne som maligne lidelser. Der er mangel på speciallæger, hvilket til dels kompenseres ved de ansattes vilje til ekstraordinær målrettet indsats, udvikling og udbygget samarbejde. Søgningen til specialet er stigende ligesom ansøgernes kvalifikationer. Trods dette må der forventes en mangel på speciallæger i endnu 5-10 år afhængig af, hvor hastigt efterspørgslen øges. Ligesom i andre specialer mangler specialet plads, apparatur, opgraderet hardware og driftsmidler til den påtrængende udvikling, specielt inden for hjerte og kræft området, hvor patienterne desværre oplever ventetider. Det er nødvendigt med flere tiltag: 1. Specialet må inddrages, når der diskuteres nye initiativer eksempelvis undersøgelse af patienter med hjerte- og kræftsygdomme 2. Specialet må inddrages i en plan for udbygningen af kapaciteten for PET/CT 3. Der er behov for, at der afsættes midler til kombinerede SPECT/CT skannere på alle specialets afdelinger inden for regionen. Samtidig anvendelse af de to teknikker, SPECT og CT, øger markant udbyttet af begge undersøgelser og vil som noget meget vigtigt kunne bidrage til en væsentligt hurtigere patient udredning og behandling 4. Der er behov for et tættere samarbejde med Medicoteknisk afdeling (MTA). MTA må opbygge en nuklearmedicinsk ekspertise svarende til forholdene på det billeddiagnostiske område 5. Der er behov for at styrke forskningen. Dette fordrer etablering af et klinisk professorat, ansættelse af flere kliniske lektorer samt oprettelse af nye deltidsstillinger til udvalgte forskningsaktive læger, fysikere og kemikere 6. På IT området er der behov for udvikling af systemer, der specielt tilgodeser klinisk fysiologi og nuklearmedicin. 2. Specialebeskrivelse Specialet Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin udfører diagnostiske funktionsundersøgelser ved hjælp af såvel billeddannende som ikke-billeddannenede teknikker. Til billeddannelse anvendes overvejende gammakameraer med tilknyttet Single Photon Emission Computer Tomography (SPECT) samt Positron Emission Tomography (PET) skannere, men også ultralyd og andre teknikker. Til undersøgelserne anvendes bl.a. måling af stråling fra indgivne radioaktive lægemidler, måling af strålingsabsorption, invasiv og ikke-invasiv måling af blodtryk og andre tryk, strømningshastighed

2 2 samt måling af diffusion og volumina. Endvidere foretages behandling med radioaktive lægemidler samt stimulations- og suppressionstest. De Klinisk Fysiologiske og Nuklearmedicinske afdelinger betjener både primærsektoren og kliniske specialer i sygehusvæsenet og deltager i varetagelsen af akut undersøgelse og visitation af patienter udsat for ulykker med ioniserende stråling. Der er ikke landsdelsafdelinger i specialet. En række specielle undersøgelser og behandlinger er placeret ved landsdelssygehuse på baggrund af placeringen af funktioner i de kliniske specialer. 3. Demografiske data 4. Specialets organisering og planlægning 4.1. Specialets organisatoriske placering Der er i alt 22 Klinisk Fysiologiske og Nuklearmedicinske afdelinger i Danmark, hvoraf 7 er beliggende på hospitaler i region Midt: Herning Holstebro Randers Viborg Skejby Sygehus afdelingen for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Århus Sygehus afdelingen for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Århus Sygehus PET centret Afdelingerne i Herning og Holstebro har fælles ledelse. Afdelingerne for klinisk fysiologi og nuklearmedicin på Skejby Sygehus og Århus Sygehus har delvis fælles ledelse. De Klinisk Fysiologiske og Nuklearmedicinske afdelingers opgaver og portefølje er nøje afstemt med aktiviteten på de kliniske afdelinger ved de enkelte hospitaler. Dog har PET centret, der blev oprettet som en forskningsenhed, ikke kapacitet til at dække det klinisk behov for PET (PET/CT) skanninger. Enkelte undersøgelser udføres tillige på få kliniske afdelinger, f.eks. funktionstestene, arbejds-ekg, lungefunktionsundersøgelse og distal blodtryksmåling. Omfanget af undersøgelser udlagt til de kliniske afdelinger varierer fra hospital til hospital afhængig af traditioner og specialeudbygning. Afdelingerne fungerer generelt uden formaliseret vagtforpligtelse, men indgår i sygehusenes katastrofeberedskab. På afdelingen for klinisk fysiologi og nuklearmedicin, Skejby Sygehus, findes en vagtordning til akutte hjerteundersøgelser. Denne vagtordning er delvis finansieret af forskningsmidler Undersøgelser og behandlinger Undersøgelser og behandlinger 2006 Undersøgelse/behandling Randers Århus kfnm Århus PET Centret Viborg Herning/Holstebro Aprotininskintigrafi 8 Arterieblodtagning 3

3 Binyrebarkskintigrafi 4 Binyremarvskintigrafi 14 6 Blodglucosebestemmelse 45 Blødningsskintigrafi CT-røntgen undersøgelse 3 Colorectalskintigrafi 15 Distalt systolisk BT, OE Distalt systolisk BT, OE, med kuldeprovokation 7 Distalt systolisk BT, UE Dopaminreceptorskintigrafi Eosophagus ph-måling 138 Eosophagusmanometri 117 Erythrocytvolumen 1 Galaktose belastning 4 Galdesyre retentionsmåling (Se-HCAT) Galdevejsscintigrafi GFR-bestemmelse Glucosebelastning, 2 timer 150 Hjerneflow, SPECT 7 Hudperfusionstrykmåling, fotocelle Hæmoglobin bestemmelse 4 Iodscintigrafi 73 Isotopkardiografi Knoglemarvsskintigrafi Knoglemineralmåling Knogleskintigrafi Kompartmenttrykmåling 12 Leukocytskintigrafi Lever-milt skintigrafi Levervenekateterisation med flow/trykmåling 22 Lithium clearance Lungefunktion, spirometri Lungeperfusionsskintigrafi Lungeventilationsskintigrafi Lymfeskintigrafi MIBG-I123 skintigrafi 8 Miktions-cysto-uretero-skintigrafi Miltskintigrafi, selektiv 3 Myokardieskintigrafi, stress Myokardieskintigrafi, hvile Myocardieskintigrafi med PET/FDG 25 Nyreskintigrafi Nyrevenekateterisation 7 Parathyreoideaskintigrafi Plasmavolumen 24 Radiojodbehandling, benigne thyreoidealidelser Radiojodbehandling, maligne thyreoidealidelser 47 Renal plasma flowmåling (PAH) Renografi, captopril Renografi PET, hjerne, FDG 43 PET, hjerne, FDOPA 7 PET, hjerne, Methionin 14 PET, hjerne, Racloprid 27 PET, hjerne, CBF, O-15 vand 381 3

4 4 PET, hjerne, O-15 oxygen 72 PET, hjerne, [11C]Mirtazapine 24 PET, hjerne, [11C]Acetat 5 PET, hjerne/hjerte, [18F]FDG 12 PET, hjerte, [13N]Ammoniak 8 PET, lever, Acetat 1 PET, lever, [15O]vand 3 PET, lever, FDG, dynamisk 15 PET, knogler, [15O]vand 3 PET, knogler, [18F]fluorid 2 PET, krop, Methionin 4 PET, krop, FDOPA 6 PET, krop, FDG 491 Diagnostisk CT 49 Samarium behandling 7 Schilling test 4 15 Somatostatin-receptor-skintigrafi 66 9 Spytkirtelskintigrafi 2 Strontiumbehandling Tarmtransittidsmåling Thyreoidea, optagelsesmåling Thyreoidea, optagelsesmåling med perklorat 1 udvaskning Thyreoideaskintigrafi Tårevejsskintigrafi 2 4 Ultralydsundersøgelse af a. carotis 780 Ultralydsundersøgelse OE, arterier 56 Ultralydsundersøgelse UE, arterier 291 Ultralydsundersøgelse UE, vener 71 Ventrikelslimhinde-skintigrafi (Meckels divertikel) Ventrikeltømningshastighed 17 7 Xe-133 udvaskning 22 Zevalin behandling 17 I alt Undersøgelser og behandlinger fordelt på organgrupper 2006 Organgruppe Randers Århus kfnm Århus, PET Centret Viborg Herning/Holstebro Nervesystemet Respirationsorganerne Hjertet og det centrale kredsløb Perifere kredsløb Fordøjelseskanalen og øvrige abdomen Nyrer, urinveje og genitalier Knogler og led Endokrine kirtler Blodet og andre legemsvæsker PET og diagnostiske CT skanninger 0 25* Terapi med radioaktive lægemidler Diverse 8** I alt * Gamma-PET

5 5 ** Aprotinin 4.3. Apparaturoversigt 2006 APPARATUR Randers Århus kfnm Århus, PET Centret Viborg Herning/Holstebro Ét-hovedet gammakamera Fler-hovedet gammakamera heraf med CT heraf med GammaPET Dedikeret gammakamera* 1 b PET scanner 3 a PET-CT skanner 1 Helkropstæller DEXA skanner Ultralydsudstyr 1 Distaltblodtryksudstyr Gangbånd Udstyr til kuldeprovokation 1 Lungefunktionsudstyr Udstyr til døgnblodtryk 1 EKG-apparatur Ergometercykel Katheterisationsrum(C-bue) 1 Blodgasanalysator 1 (ABL,OSM3) Gammatællere Betatællere 1 Udstyr til 1 jodoptagelsesmåling Udstyr til invasiv trykmåling 2 1 Massespektrometer 1 a Heraf en dyreeksperimentel PET skanner b Hjertekamera med fast vinkel 4.4. Generelle udviklingstendenser Specialet Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin udfører funktionsdiagnostik, funktionel billeddiagnostisk ( Molecular imaging ) og behandling med radioaktive lægemidler. Specialet er innovativt med stor åbenhed overfor nye teknikker og et udbredt samarbejde med andre afdelinger og forskningsmiljøer. Specialet har således været fødselshjælper for indførelse af eksempelvis MR teknikken og for ekkokardiografi. Fagområder som efterfølgende for en stor del er overgået til andre specialer. Specialet er kvalitetsbevidst og forskningsaktiviteten er til stadighed høj. Specialet er ekspanderet de seneste år, en udvikling som må forventes at accelerere. Der er fortsat mangel på speciallæger, men produktionen af speciallæger er stigende. Der er generelt ikke væsentlige ventetider inden for specialet, dog undtaget hjerte- kræft området.

6 Diagnostik Funktionsdiagnostik Funktionsdiagnostik omfatter oftest vurdering af aktuel funktionsgrad i hvile og under stimulation. Funktionsdiagnostik kan være invasiv eller mere skånsom. Udviklingen inden for funktionsdiagnostik foregår i samarbejde med klinikere fra de respektive organspecialer. Funktionsdiagnostikken vil i fremtiden indgå i det forebyggende arbejde ved hjerte-kar sygdomme, lungesygdomme, overvægt og knogletab, hvor den enkelte patient via undersøgelserne kan få dokumentation for gunstig effekt af rygestop, ændret kost og motion etc. Efterspørgslen vil være stigende. Der foretages funktionsdiagnostik inden for mange specialer og hvad der udføres i de forskellige specialer varierer ikke blot over landet men også i regionen. På Århus Universitetshospital foretages funktionsundersøgelser for en stor del på de kliniske afdelinger Funktionel billeddiagnostik Nuklearmedicinsk billeddiagnostik inkluderer ikke kun beskrivelse af billeder men ofte beregninger på basis af dynamiske optagelser og matematiske modeller. Dette gør sig i særlig grad gældende for PET. Fusion af de nuklearmedicinske teknikker PET og SPECT med anatomiske billeder opnået med CT eller MR er et revolutionerende fremskridt inden for den nuklearmedicinske billedteknik. Ved den kombinerede teknik opnås præcis information om hvor i kroppen en sygelig proces eller funktion finder sted, hvilket er afgørende for forståelse af sygdom og efterfølgende korrekt behandling - kirurgiske indgreb eller planlægning af stråleterapi. Der opnås synergi mellem de to metoder, idet resultatet er mere end summen et sjældent unikt forhold. Efterspørgslen på hybridskanninger er hastigt stigende som følge af den større evne til at adskille syge og raske "Molecular imaging" Nuklearmedicinsk billeddiagnostik er i sit princip Molecular Imaging, dvs. visualisering af processer på cellulært eller molekylært plan, idet faget benytter sig af lægemidler, såvel diagnostiske som terapeutiske. Indgivne stoffers opførsel inde i kroppen kan ses udefra, idet de er mærkede med en radioisotop som udsender stråling som kan registreres med de anvendte skannere. Herved kan der foretages beregninger på de registrerede billeder, og dermed opnås indsigt i fysiologiske og biokemiske processer i den levende organisme. Udvikling i faget er derfor nært knyttet til introduktion af nye lægemidler, en udvikling som må forventes at øges i takt med den stigende indsigt og teknisk udvikling i den molekylære medicin. Dette gælder ikke kun diagnostiske lægemidler men også radioaktive lægemidler til behandling. En del af de anvendte lægemidler leveres som samlesæt og der skal kun udføres nogle få procedure før de kan indgives i patienten. En del produceres fra grunden, det gælder især lægemidler til PET. Nuklearmedicinsk forskningslaboratorium ved Århus Universitets Hospital (AUH) producerer lægemidler, som kun anvendes til forskning. En del af disse leveres til andre forskningsinstitutioner. Nuklearmedicinsk afdeling og PET centret ved AUH har derfor ansat flere radiokemikere PET/CT I de seneste år har der i Vesteuropa været en kraftig stigning i anvendelsen af PET-scanning. Denne udvikling skyldes for en stor del den kliniske anvendelse af traceren 18-F-FDG og den samtidige udvikling af hybrid skanneren PET/CT. 18- F-FDG PET/CT anvendes primært i kræftbehandlingen til

7 7 primær diagnostik, stadieinddeling, evaluering af recidiv, evaluering af behandlingseffekt og til planlægning af stråleterapi. Forskning i nye tracere vil udvide indikationsområderne f.eks. inden for prostatacancer, hvor FDG ikke kan anvendes til diagnostik. PET/CT til planlægning af stråleterapi er internationalt i kraftig vækst, fordi teknikken giver mulighed for stråleterapi ud fra veldefinerede både funktionsdiagnostiske og anatomiske billeder, således at virkningen kan maksimeres samtidigt med, at bivirkningerne reduceres. Meget tyder på, at behandlingseffekt af kemoterapi kan monitoreres tidligt med PET/CT, således at patienter skannet tidligt i behandlingsforløbet kan klassificeres i responders og not-responders, afgørende viden for korrekt og rationel behandling. Ud over onkologisk PET udfører PET-centret PET-skanninger af hjerne, hjerte, lever og andre organer. Region Midtjylland har haft adgang til PET skanning siden 1994, men kapaciteten har været endog meget lav idet PET-centret blev åbnet primært af hensyn til hjerneforskningen. Selvom Århus Amt fik installeret en klinisk PET/CT på Århus sygehus, Nørrebrogade i er kapaciteten helt utilstrækkelig. Meyerfonden har netop bevilget en PET/CT til Skejby sygehus til basal forskning, klinisk forskning og kliniske undersøgelse af patienter med hjerte og kræftsygdomme. Denne donation vil kun i begrænset omfang bidrage til at dække behovet for klinisk PET/CT. Af sundhedsstyrelsens seneste PET-rapport fremgår det, at behovet for kliniske PET/CT-skanninger i regionen vil andrage ca undersøgelser pr. år, og at dette vil kræve 3-4 PET/CT skannere SPECT/CT Kort efter introduktion af PET/CT kunne også SPECT/CT tilbydes. Disse hybridskannere bestående af et kombineret tomograferende gammakamera (SPECT) og en røntgen- CT skanner, har medført en væsentlig forbedring af sensitiviteten og specificiteten for en række af de klassiske nuklearmedicinske undersøgelser som f.eks. knogleskintigrafi og leukocytskintigrafi. En udvidet kapacitet af SPECT/CT skannere gør det endvidere muligt, at afkorte undersøgelsesforløbet med op flere uger for eksempel hos kræftpatienter, hvor både knogleskintigrafi og røntgen-ct indgår i udredningen for eventuel spredning til knoglerne ( One Stop Shopping princippet). Prisen for en kombineret SPECT og CT skanner er ikke meget højere end for et almindeligt tomograferende gammakamera, og det forventes da også, at SPECT/CT skanneren bliver standard gammakameraet for fremtiden IT Alle afdelinger i regionen har et administrativt IT-system, men systemerne er meget forskellige: Kommercielle systemer udviklet specielt til klinisk fysiologi og nuklearmedicin (Regionshospitalerne i Herning og Holstebro), RIS, der primært er udviklet til brug i røntgenafdelinger, men som er søgt tilpasset klinisk fysiologi og nuklearmedicin (Århus Universitetshospital, Regionshospitalerne i Viborg og Randers). Det har vist sig vanskeligt at adaptere de kommercielt tilgængelige RIS systemer, idet de klinisk fysiologisk og nuklearmedicinske afdelingers booking og registreringer er forskellige fra de radiologiske afdelingers. Det har vist sig nødvendigt med så mange modifikationer i RIS systemet, at der næsten er tale om et helt selvstændigt system (NIS, nuklearmedicinsk informationssystem). Disse ændringer er langt fra gennemført, og de eksisterende RIS systemer er derfor ikke særligt velegnede og desuden mere arbejdskrævende, end når RIS systemerne anvendes inden for radiologien. Systemerne anvendes i varierende grad til booking, monitorering af work-flow, beskrivelser, arkiv for beskrivelser og billeder samt som administrative, statistiske systemer.

8 8 Nogle systemer kan kommunikere med picture archive systemer (PACS) og derved lette billedarkivering. Imidlertid resulterer langt fra alle klinisk fysiologisk og nuklearmedicinske undersøgelser i billeder. Hverken RIS eller PACS systemerne er forberedt til at gemme data fra disse ikke-billeddannende undersøgelsestyper. På sigt vil det være hensigtsmæssigt, at alle afdelingerne i regionen benyttede sig af det samme administrative IT-system, således at sammenligning, udtræk og udveksling af data mellem afdelingerne kunne foregå uhindret. Integrationen mellem den til stadighed voksende mængde medicoteknisk udstyr og IT-systemerne på afdelingerne stiller store krav om særlig indsigt i det pågældende apparatur og de undersøgelsesprocedurer, der er forbundet hermed. Erfaringen viser, at sådan en opgave endnu ikke har kunnet løses/vedligeholdes tilfredsstillende af forskellige medarbejdere fra en central ITafdeling eller medicoteknisk afdeling. Manglende indsigt og manglende IT- og teknisk bistand har alt for ofte ført til unødvendige lange (månedsvise) blokeringer i den daglige administrative og kliniske rutine. Opgaven kan kun løses optimalt ved et kontinuerligt (dagligt) tæt samarbejde mellem afdelingens forskellige faggrupper (fysikere, læger, sekretærer og andre brugere), IT og teknisk personale ansat decentralt på afdelingen Behandling med radioaktive lægemidler Aktuelt anvendes radioaktive lægemidler primært til behandling af benigne thyreoidealidelser, men derudover også til behandling af thyreoideacancer, neuroblastom, fæokromocytom og paragangliom, recidiv af non-hodgkin lymfom, knoglemetastaser, somatostatinreceptorpositive neuroendokrine tumorer og særlige typer af lymfomer. Fremtiden vil byde på udvikling af nye radiofarmaka og udvidet anvendelse af kendte radiofarmaka på nye indikationer formentlig i kombinationsregimer. I fremtiden vil klinisk fysiologi og nuklearmedicin sammen med onkologi og stråleterapi udvikle partikelterapi til behandling af kræftsvulster med højenergetiske protoner eller lette ioner. PET/CT scanning anvendes til planlægning af protonbehandlingen og til online korrektion heraf, fordi man efter behandlingen med partikelterapi på en PET-scanning kan monitorere, om terapien har "ramt rigtigt", og om dosis har været optimal Kvalitetsudvikling Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er reguleret af en lang række bekendtgørelser, forordninger samt tilsyn fra Statens Institut for Strålehygiejne og Lægemiddelstyrelsen. Det er vigtigt, at undersøgelser og behandling forbliver forankret i den klinisk fysiologiske/nuklearmedicinske afdeling, hvor kvalitetsudvikling med kvalitetshåndbøger og diagnostiske procedurer er integreret gennem mange år med tradition for reproducerbarhedsmålinger, præcisionskontrol, konstanskontrol, apparaturoptimering etc Forskning og udvikling Det er karakteristisk for klinisk fysiologi og nuklearmedicin, at forskningsaktiviteten er høj, og at en løbende udvikling af nye diagnostiske metoder er en integreret del af afdelingernes kerneydelse. Udvikling af evidensbaseret medicin med anvendelse af diagnostiske strategier på baggrund af forskning

9 9 er evident, og vil formentlig i langt højere grad præge de diagnostiske strategier i fremtiden i samarbejde med de kliniske specialer og de andre diagnostiske fag omkring patienten. De forskningsmæssige focusområder på de enkelte afdelinger relaterer sig i høj grad til hvilke kliniske områder, der er væsentlige på de enkelte sygehuse. Særligt principperne bag molekylær billeddannelse med mere målrettet diagnostik og skræddersyet terapi - kaldet det medicinske paradigmeskift - har medført en række nye forskningsområder. Billedmodaliteterne: PET/CT, SPECT/CT, MRI udviser en rivende udvikling, specielt inden for cancer og hjertekredsløbsproblematik. Forskningen er i høj grad tværfaglig og foregår i tæt samarbejde med klinikere, molekylærbiologer, kemikere, fysikere og ingeniører. Den videnskabelige produktion af artikler på baggrund af den gennemførte forskning er ligeledes omfattende. Set i relation til specialets størrelse er der tale om en betragtelig forskningsaktivitet. Aktiviteten er overvejende relateret til grupper med tilknytning til Århus Universitet. PET-Centret blev oprettet som en delvist indtægtsdækket virksomhed, hvis aktive forskningsprogram (~ 40 publikationer pr. år) og stærkt udvidede personale er afhængigt af forskningsbevillinger Samarbejde Kliniske fag Specialet Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin er tværgående med relation til næsten alle øvrige kliniske specialer. Undersøgelserne på afdelingerne er typisk indrettet efter de kliniske specialer og patientkategorier, der er fremherskende på det enkelte sygehus. Af hensyn til kvalitetsudvikling, myndighedskrav og optimal brug af de store, dyre teknologier, er den internationale udviklingstendens en samling af undersøgelser, funktioner og udstyr på dedikerede afdelinger, og ikke spredning af apparaturet ud på de kliniske afdelinger Diagnostisk radiologi På det billeddiagnostiske område vil behovet for samarbejde med diagnostisk radiologi være stigende. Det vil, indbefatte samarbejde i specialeråd /sundhedsfaglige råd om diagnostiske strategier og rationel udnyttelse af RIS, PACS og IT-Iøsninger på overordnet plan. Specialerne er imidlertid væsentligt forskellige i metoder, tankegang og uddannelse hvilket gør, at en fusion ikke er aktuel. Gennemgang af de to specialers målbeskrivelser viser et overlap på blot ca. 10 % for de enkelte delmål i speciallægeuddannelsen. Dertil kommer, at de bekendtgørelser, der regulerer de to specialer er afgørende forskellige. Såvel i Europa som i USA er tendensen, at nuklearmedicin i højere grad end tidligere bliver et monospeciale. Den aktuelle vækst for specialet inden for funktionel diagnostik, "molecular imaging" i laboratoriedelen af specialet, relationen til det medicinske paradigmeskifte, og nye naturvidenskabelige og teknisk videnskabelige discipliner ved partikel og synkrotronterapi peger på en mere laboratorieorienteret udvikling fremover. Sammenfattende vil der blive behov for et stigende samarbejde men der vil ikke være grundlag for fusion af specialerne. Dertil er de for forskellige i deres natur Konklusion Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et speciale i voldsom vækst inden for "Molecular Imaging" med det medicinske paradigmeskifte og individualiseret patientbehandling samt inden for avanceret funktionsdiagnostik og billeddiagnostik med PET/CT og SPECT/CT. Hertil kommer behandlinger med nye radioaktivt mærkede lægemidler. Specialet er meget forskningsaktivt, og der forventes efter internationalt forbillede en yderligere udbygning i samarbejdet med de kliniske afdelinger, med de øvrige

10 10 laboratoriefag og med diagnostisk radiologi vedr. anvendelse af specialets undersøgelser i diagnostiske strategier. 5. Personale/faggrupper 5.1. Beskrivelse af faggrupperne, deres kompetencer og kvalifikationer Bioanalytikere/sygeplejersker udgør ca. 50% af personalet på de traditionelle klinisk fysiologisk og nuklearmedicinske afdelinger. Personale fordelt på faggrupper pr. sommeren 2007: Ansatte (normerede) Herning/Holstebro Viborg Randers Århus kfnm Århus, PET Center Overlæger (2) 4,5 (5,5) 1,5 (2,5) Afdelingslæger, 1. reservelæger 1 1,5 (0) Introduktionsreservelæge Lægeuddannelsesstillinger 1 3,5 Øvrige læger 1 1 (0) Bioanalytikere/sygeplejersker 11 9,1 6 (5,2) 19,1 (17,5) 10 (7) Bioanalytikerundervisere 1 1,49 Bioanalytikerstuderende Ca. 3 Sekretærer 4 2,9 0,9 6 4,5 (3) Sekretærelever 1 Hospitalsfysikere 1 0,6 0,4 2,6 2 (2) Elektroteknikere / edb medarbejdere 1 4 (3) Serviceassistenter 1 1,26 2,21 Radiokemikere 1 5 (3) Øvrige AC-TAP'er 6 (0) Fondsansatte forskere 4 (0) Fondsansatte forskerstuderende 12 (0) I alt 22 (23) 15,6 10,3 (10,5) 46,45 (45,85) 53,71 (22,71) Der er normeret 1 speciallægestilling samt en yngre lægestilling på Århus KFNM afdeling med henblik på PET-skanning af en stor del af de onkologiske patienter på PET-centret. Der er normeret 1,25 radiologer til at deltage i PET/CT undersøgelserne. På PET centret er en del af ansættelserne i de normerede stillinger samt ansættelserne ud over normeringen dækket af fondsindtægter og andre indtægter. Samarbejdet mellem faggrupperne i de klinisk fysiologiske/nuklearmedicinske afdelinger udvikles løbende. Det kræver speciel efteruddannelse og oplæring at arbejde som sygeplejerske eller bioanalytiker på en klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk afdeling. Derudover har disse faggrupper på nuværende tidspunkt fået tildelt opgaver fra læge- og fysikergruppen, både generelt og i mere specifikke tilfælde, hvorfor disse faggruppers kompetencer ligger over det sædvanlige i Danmark. Dette gælder f. eks. for beregning af undersøgelser, svarafgivelse på visse undersøgelser, kvalitetskontrol af laboratorieudstyr og gammakameraer, samt intravenøse isotop- og medicininjektioner. De klinisk fysiologisk og nuklearmedicinske afdelinger varetager prægraduate uddannelsesopgaver vedrørende uddannelse af læger, bioanalytikere og lægesekretærer samt postgraduate uddannelsesopgaver i relation til uddannelse af speciallæger i klinisk fysiologi og nuklearmedicin,

11 11 hospitalsfysikere og radiokemikere. Alle personalegrupper i de klinisk fysiologiske/nuklearmedicinske afdelinger deltager i uddannelse af præ- og postgraduate medarbejdere. På alle afdelingerne er der speciel uddannelse af ikke-akademisk personale i forbindelse med indførelse af ny teknologi samt nyt apparatur. Der pågår kompetenceudvikling for bioanalytikere og sygeplejersker i form af såvel oplæring som interne og eksterne kurser. Derudover foregår der kontinuerlig oplæring og efteruddannelse af andet personale. Den lægelige specialuddannelse i klinisk fysiologi og nuklearmedicin er bygget op som de fleste andre specialer med en klinisk basisuddannelse (turnus), ét års introduktionsstilling i klinisk fysiologi og nuklearmedicin, hvor den uddannelsessøgende skal præsenteres for et bredt udsnit af specialets arbejdsområder. De uddannelsessøgende skal kvalificere sig inden for udvalgte områder for at opnå en uddannelsesstilling. Uddannelsesstillingen er af fire års varighed, hvorefter den uddannelsessøgende er speciallæge. Afdelingerne deltager i alle faser af speciallægeuddannelsen i klinisk fysiologi og nuklearmedicin Beskrivelse af forudsigelige udfordringer på personaleområdet Specialet er hastigt ekspanderende, specielt inden for PET/CT og terapi med radioaktive lægemidler. Der findes undersøgelser og behandlinger med dokumenteret effekt, der ikke er blevet indført på grund af mangel på speciallæger, lokaler, og øvrige ressourcer. Sammenlignet med Østdanmark er der i Vestdanmark ansat færre personer på klinisk fysiologisk og nuklearmedicinske afdelinger i forhold til patientunderlaget, og der er generelt mindre skannekapacitet. Dette har negative konsekvenser for patientundersøgelser, undervisning, uddannelse og forskning. Speciallæger På grund af generel mangel på uddannede speciallæger er der i øjeblikket tre ubesatte overlægestillinger i regionen. En del af disse stillinger forventes besat af kommende speciallæger som aktuelt er under uddannelse på uddannelsesafdelingerne i Århus, Viborg og Herning. Manglen på speciallæger vil dog stadig fremover være et essentielt problem, dels pga. naturlig afgang, den konstant stigende efterspørgsel på etablerede klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske ydelser og dels i forbindelse med etablering af nye teknikker som f.eks. de for regionen nødvendige PET/CT skannere. For at løse problematikken er det nødvendigt at fastholde fokus på effektiv rekruttering af uddannelsessøgende til specialet (bibeholdelse af uddannelsessteder, tilstrækkelig antal introduktionsstillinger, ad hoc besættelse af uddannelsesstillinger etc.). Hvis ikke behovet for speciallæger dækkes, kan det blive nødvendigt at omprioritere opgaverne i afdelingerne, øget specialisering af personalet (omfanget af vores opgaver spænder efterhånden så bredt, at alle læger/speciallæger ikke kan forventes at beherske alle grene) samt rationalisering (afhjælpe/dække arbejdsopgaver på tværs af afdelingerne/matriklerne, videokonferencer). Bioanalytikkere/Sygeplejersker Rekrutteringsgrundlaget er relativt lavt, men pga. fagets mangeartede og interessante kompetencer er søgningen og fastholdelsen af disse personalegrupper tilfredsstillende. I forbindelse med indførelse af de nye undersøgelsesteknikker som f.eks. PET/CT og SPECT/CT vil behovet for nyt personale samt efteruddannelse af eksisterende personale være stadig stigende. Radiografer/Røntgensygeplejersker For at tilgodese/opfylde kravene i røntgen-bekendtgørelsen i relation til PET/CT og SPECT/CT undersøgelserne kan der blive tale om ansættelse af radiografer eller røntgen-sygeplejersker på de kliniske fysiologiske og nuklearmedicinske afdelinger. Denne løsning vil naturligt medføre en vis uddannelse af disse faggrupper i nuklearmedicinske kompetencer, såfremt faggrupperne skal

12 12 integreres sufficient i afdelingerne. En anden løsning vil være efteruddannelse af bioanalytikere til sufficient håndtering/betjening af CT skannerne. Der arbejdes i øjeblikket på en ny struktur for uddannelse på landets radiografskoler, hvilket bl.a. indebærer mulighed for, at bioanalytikere kan efteruddanne sig i et røntgen-ct tillægsmodul. Hospitalsfysikere/Ingeniører/Fysikere/Teknikere Opfyldelse af isotop-bekendtgørelsen vedr. omgang med radioaktive isotoper, den voksende mængde EDB og forskelligartede medicotekniske udstyr og indførelse af nye teknikker medfører et stadig stigende behov for kompetente teknikere. Integrationen af IT med det medicotekniske udstyr er så specielt for de kliniske fysiologiske og nuklearmedicinske afdelingen at opgaven bedst løses decentralt af teknisk-personale (IT medarbejdere, elektronik-teknikkere etc.) ansat på afdelingerne. Sekretærer Der er til stadighed mangel på uddannede lægesekretærer. Mange opgaver i sekretariaterne løses derfor ofte af andet personale herunder af bioanalytikkere og sygeplejersker. I lighed med røntgen-specialet kunne man overveje udvikling/indførelse af tale-genkendelses systemer for at afhjælpe situationen. Farmaceuter/Radiokemikere Nye behandlinger med radioaktive lægemidler samt fremstilling af isotoper til PET undersøgelser vil medføre stigende behov for radiokemikere/farmaceuter. 6. Vurdering af specialets planmæssige udfordringer 6.1. Opsummering af problemstillinger og udfordringer indenfor specialet Det er en stor udfordring, at der pågår en meget hastig ekspansion af specialet, specielt hvad angår PET/CT. Specialet ser det som et problem, at der ikke endnu foreligger en samlet/komplet plan for udredning af kræftpatienter i Region Midt med PET/CT. Dette skal også ses i lyset af Regionens planer om udbygning af stråleterapien. PET/CT er særdeles vigtigt også i planlægningen af strålefelter. Region Midt har sammenlignet med landets øvrige Regioner været meget tilbageholdende med at etablere PET/CT. Vores afdelinger er meget villige til at påtage os opgaven med PET/CT. Vi har både lysten, fagligheden og ekspertisen tilstede. Der er et rekrutteringsproblem, men muligvis kan vi ved omprioritering, specialisering og rationalisering afhjælpe en del af det akutte problem, selv om der selvfølgelig på længere sigt skal ansættes en del flere læger Fremtiden Der vil i de kommende år skulle foretages en udvidelse af afdelingerne. Der mangler både fysiske rammer samt personaleressourcer og apparatur. Organisatorisk planlægges en sammnelægning af afdelingerne i Århus (Masterplanen). Der vil fortsat være en afdeling, der dækker Herning og Holstebro samt en afdeling i Viborg og en i Randers. Der vil muligvis blive et øget samarbejde mellem Viborg og Randers, således at vi i Region Midt får tre større enheder indenfor klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Vi vil fortsat indenfor specialet prioritere forskningsaktivitet højt. Da specialet er bredt, kan der blive tale om en vis specialisering blandt Regionens overlæger. Der kan blive tale om etablering af videokonferencer på tværs af sygehuse og afdelinger. Uddannelsen af yngre læge bør gøres mere fleksibel med mulighed for fordybelse. Der kan blive tale om udvidet åbningstid samt eventuelt etablering af en vagtordning.

13 Specialet bør sikres en bedre universitær tilknytning, her tænkes bl.a. på etablering af et klinisk professorat indenfor specialet. Der bør lægges en plan for udbygningen for PET/CT. PET skal fortsat klinisk være en del af specialet i lighed med de øvrige nuklearmedicinske undersøgelser. Vi vil forsøge, at styrke samarbejdet endnu mere på tværs af afdelingerne. Her tænkes ikke alene på videokonferencer, men også med et samarbejde, hvad angår udlån af speciallæger under spidsbelastninger eller ved specialopgaver. Medikoteknisk afdeling (MTA) har for øjeblikket ikke ekspertise på det nuklearmedicinske område. Enten må der afsættes ressourcer til at opbygge den nødvendige ekspertise i MTA eller alternativt kan kontakten mellem specialet og centralforvaltningen styrkes ved udpegning af en speciallæge som kontaktperson 13

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/13 Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialebeskrivelse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et

Læs mere

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin j.nr. 7-203-01-90/12 Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialebeskrivelse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværgående speciale, der udfører og fortolker diagnostiske

Læs mere

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) 1. juni 2015 Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens

Læs mere

Nuklearmedicinsk Afdeling OUH. Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH

Nuklearmedicinsk Afdeling OUH. Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH PowerPoint har forhindret en automatisk overførsel af det eksterne billede for at beskytte dine personlige oplysninger. Klik på Indstillinger på meddelelseslinjen for at overføre og vise billedet, og klik

Læs mere

Specialevejledning for Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialevejledning for Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialevejledning for Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

Rapport for specialet: Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Rapport for specialet: Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Rapport for specialet: Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Rapportens tilblivelse Specialerapporten er et resultat af en gennemgang af specialet foretaget af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 8.3 A Diagnostisk udredning på sygehus - radiologi Adm. overlæge Jens Karstoft Radiologien i kræftdiagnostik og behandling Radiologien (røntgendiagnostikken) spiller en central

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Region/privat udbyder: Region Syddanmark/OUH Dato: 08-01-2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Kompetencekort for vurdering af Specialets metoder

Kompetencekort for vurdering af Specialets metoder Introduktionsuddannelse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialets metoder Have forståelse af tracerkinetiske metoder Redegøre for opbygning af gammakameraet Redegørefor principperne for DXA-skanning

Læs mere

Årsberetning 2009 Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling, Køge Sygehus

Årsberetning 2009 Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling, Køge Sygehus Årsberetning 2009 Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling, Køge Sygehus Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling, Køge modtager patienter fra praksissektoren, sygehussektoren og private klinikker/sygehuse.

Læs mere

Sygehusene i Ringkjøbing Amt

Sygehusene i Ringkjøbing Amt Sygehusene i Ringkjøbing Amt Årsberetning 2005 Nuklearmedicinsk afdeling Sygehusene i Herning og Holstebro Diagnostisk Center Nuklearmedicinsk Afdeling Herning Sygehus Gl. Landevej 61 7400 Herning Tlf

Læs mere

Anvendelsen af radioaktive lægemidler ved nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger i Danmark i 2009

Anvendelsen af radioaktive lægemidler ved nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger i Danmark i 2009 Anvendelsen af radioaktive lægemidler ved nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger i Danmark i 29 De årlige nuklearmedicinske opgørelser indsendes af alle de sygehusafdelinger, hvor der har været

Læs mere

Kompetencekort for vurdering af Specialets metoder

Kompetencekort for vurdering af Specialets metoder Hoveduddannelse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialets metoder Redegøre for tracerkinetiske metoder Redegøre for opbygning af PET-kameraet Redegøre for statistisk usikkerhed ved bestemmelse af

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN

KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN Mål- og kompetencebeskrivelse Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, bioanalytikere og sygeplejersker side 1 af 22 KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN MÅL- OG KOMPETENCEBESKRIVELSE FOR BIOANALYTIKERE OG

Læs mere

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Svaret er udarbejdet Dansk Radiologisk Selskabs UddannelsesRåd, hvor medlemmerne

Læs mere

Sygehusene i Ringkjøbing Amt

Sygehusene i Ringkjøbing Amt Sygehusene i Ringkjøbing Amt Årsberetning 2003 Nuklearmedicinsk afdeling Sygehusene i Herning og Holstebro Diagnostisk Center Nuklearmedicinsk Afdeling Herning Sygehus Gl. Landevej 61 7400 Herning Tlf

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Årsberetning 2008 Nuklearmedicinsk Afdeling Regionshospitalet Herning og Holstebro

Årsberetning 2008 Nuklearmedicinsk Afdeling Regionshospitalet Herning og Holstebro Årsberetning 2008 Nuklearmedicinsk Afdeling Regionshospitalet Herning og Holstebro Regionshospitalet Herning og Holstebro Nuklearmedicinsk afdeling Sekretariatet DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2553 Fax.

Læs mere

Høringssvar vedrørende dimensionering af speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi

Høringssvar vedrørende dimensionering af speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi Enhed for Uddannelse og Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S 27. november 2006 Høringssvar vedrørende dimensionering af speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi (DSKO) vil

Læs mere

INTRODUKTIONSSTILLING

INTRODUKTIONSSTILLING Uddannelsesprogram: Introduktionsstilling. Side 1 af 11 UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING i KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN (KFNM) Klinisk fysiologisk afdeling Regionshospitalet Viborg REGION

Læs mere

Årsberetning 2013 Nuklearmedicinsk Afdeling Regionshospitalet Herning og Holstebro

Årsberetning 2013 Nuklearmedicinsk Afdeling Regionshospitalet Herning og Holstebro Årsberetning 2013 Nuklearmedicinsk Afdeling Regionshospitalet Herning og Holstebro Regionshospitalet Herning og Holstebro Nuklearmedicinsk afdeling Sekretariatet DK-7400 Herning Tel. +45 7843 7362 Fax.

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Udredning 2010 Regionshuset Skottenborg 26, 8800 Viborg Sundhed Sundhedsplanlægning Indholdsfortegnelse Resume...4 Baggrund for udredning af klinisk fysiologi og nuklearmedicin...6

Læs mere

NUKLEARMEDICINSKE OPGØRELSER brug af radioaktive lægemidler ved nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger i Danmark

NUKLEARMEDICINSKE OPGØRELSER brug af radioaktive lægemidler ved nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger i Danmark NUKLEARMEDICINSKE OPGØRELSER 2011 brug af radioaktive lægemidler ved nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger i Danmark 2012 Nuklearmedicinske opgørelser 2011 - brug af radioaktive lægemidler ved

Læs mere

Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet

Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet Vejledning [Forside] [Bund] [Næste side] [Forrige side] [Indhold] Diagnostisk radiologi Beskrivelse Specialet diagnostisk radiologi

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003.

Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003. Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003 Problemstilling Foreningen af Radiografer i Danmark tillader sig at henvende

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002200 Afdelingsnavn Klinisk Farmakologisk afsnit Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Årsberetning 2007 Nuklearmedicinsk Afdeling

Årsberetning 2007 Nuklearmedicinsk Afdeling Årsberetning 2007 Nuklearmedicinsk Afdeling Regionshospitalet Herning og Holstebro Regionshospitalet Herning og Holstebro Nuklearmedicinsk afdeling Sekretariatet DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2553 Fax.

Læs mere

Årsberetning 2010 Nuklearmedicinsk Afdeling Regionshospitalet Herning og Holstebro

Årsberetning 2010 Nuklearmedicinsk Afdeling Regionshospitalet Herning og Holstebro Årsberetning 2010 Nuklearmedicinsk Afdeling Regionshospitalet Herning og Holstebro Regionshospitalet Herning og Holstebro Nuklearmedicinsk afdeling Sekretariatet DK-7400 Herning Tel. +45 7843 7362 Fax.

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin. Side 1 af 13 UDDANNELSESPROGRAM. for INTRODUKTIONSSTILLING

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin. Side 1 af 13 UDDANNELSESPROGRAM. for INTRODUKTIONSSTILLING Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin. Side 1 af 13 UDDANNELSESPROGRAM for INTRODUKTIONSSTILLING i KLINISK FYSIOLOGI & NUKLEARMEDICIN (KFNM) REGION: SYD HOSPITALER:

Læs mere

$ % Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på

$ % Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på ! ""# $ % $ &'% Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Viborg

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Side 1 af 8 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Radiologisk afdeling, Herlev Hospital Region Hovedstaden Udfærdiget 2010 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde

Læs mere

Høringssvar på Spar1519 fra speciallægerne på Røntgenafdelingen i Hospitalsenheden Vest.

Høringssvar på Spar1519 fra speciallægerne på Røntgenafdelingen i Hospitalsenheden Vest. Høringssvar på Spar1519 fra speciallægerne på Røntgenafdelingen i Hospitalsenheden Vest. Vedrørende forslaget om at vagtdækningen på røntgenafdelingerne samles på Aarhus Universitetshospital AUH i tidsrummet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere. til Regionsrådets møde den 17.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere. til Regionsrådets møde den 17. Region Midtjylland Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 30 Regionsrådet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Lægeforeningen. Notat. Baggrund. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 102 Offentligt

Lægeforeningen. Notat. Baggrund. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 102 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 102 Offentligt Lægeforeningen 27. november 2008 Notat Jr. 2006-154/204867 JAS Emne: Til: Fra: Rekrutteringsproblemer i sundhedsvæsenet Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

PET (POSITRON EMISSIONSTOMOGRAFI)

PET (POSITRON EMISSIONSTOMOGRAFI) PET (POSITRON EMISSIONSTOMOGRAFI) 2006 Anbefalinger for udbygning af PET og FDG (flourodeoxyglukose) produktion PET (POSITRON EMISSIONS- TOMOGRAFI) Anbefalinger for udbygning af PET og FDG produktion 1.

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Læs mere

Introduktionsuddannelsen

Introduktionsuddannelsen Logbog Introduktionsuddannelsen Diagnostisk Radiologi Printervenlig udgave udarbejdet af Elisabeth Albrecht-Beste Formand for DRS Koordinerende Uddannelsesråd eab@dadlnet.dk yderligere oplysninger om logbogen

Læs mere

Hospitalsenheden Vest

Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Økonomiafdelingen Lægårdvej 12 7500 Holstebro Hospitalsenheden Vest Drift af PET-CT scanner i 2012-13 Indhold: 1. Baggrund 2. Oprindelige overslag 3. Sammenligning

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001817 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk afdeling Hospitalsnavn Hospitalsenheden Vest Besøgsdato 02-06-2015

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At revidere tidligere estimater (2005, 2007 og 2009) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer,

Læs mere

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011 Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft 6. juni 2011 Ved programledelsesmødet for hoved-halskræft den 13. maj 2011 blev en række opgaver uddelegeret. De kræftpakkeansvarlige overlæger

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modul 9NR Teori Studieretning: Nuklearmedicinsk & radiologisk billeddiagnostik Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Se det, som ingen andre ser

Se det, som ingen andre ser Se det, som ingen andre ser Radiografuddannelsen et godt bud på din karrierevej, hvis teknologi, menneskelighed, attraktive jobmuligheder, samarbejde, tryghed, personlig og faglig udvikling betyder noget

Læs mere

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Fokuserede ophold Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse (revideret 29.04.2004) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger Vakanceopgørelse pr. 1. november 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0701 konchr@rm.dk www.rm.dk Antallet af vakante stillinger indenfor forskellige faggrupper

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Spørgsmål 1: Hvordan opleves den nuværende balance mellem udbuddet og efterspørgslen på speciallæger i radiologi?

Spørgsmål 1: Hvordan opleves den nuværende balance mellem udbuddet og efterspørgslen på speciallæger i radiologi? Til Sundhedsstyrelsen, Enhed for Evidens, Uddannelse og Beredskab. 31.oktober 2016. Dansk Radiologisk Selskabs svar på Høring i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen 2018-2022 i specialet

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Islandsbrygge 67 2300 København S 03-10-2011 Sag nr. 11/654 Dokumentnr. 44941/11 Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering

Læs mere

TEKNISKE OG PERSONALEMÆSSIGE BARRIERER

TEKNISKE OG PERSONALEMÆSSIGE BARRIERER TEKNISKE OG PERSONALEMÆSSIGE BARRIERER HENRIK TORP MADSEN FORMAND FOR DANSK FORENING FOR ONKORADIOLOGI ILSE VEJBORG FORMAND FOR DANSK FORENING FOR RADIOLOGISK MAMMADIAGNOSTIK FORMAND FOR RADIOLOGISK UDVALG

Læs mere

Vakante stillinger omregnet til fuldtidsstillinger ledelsesansvar)

Vakante stillinger omregnet til fuldtidsstillinger ledelsesansvar) Vakanceopgørelse pr. 1. november 2014 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Den årlige opgørelse af vakante stillinger inden for forskellige

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Gastrointestinal endoskopi Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

" # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau:

 # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau: ! " # " $%&# Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandlingen på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

INTRODUKTIONSSTILLING

INTRODUKTIONSSTILLING Uddannelsesprogram: Introduktionsstilling. Side 1 af 13 UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING i KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN (KFNM) Nuklearmedicinsk afdeling Herning Sygehus REGION NORD UDDANNELSESANSVARLIG

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Trombose og Hæmostase Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Modul 7 - Teori Juni 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion til modulet

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret april 2016 1. GCP-enhedens baggrund GCP står

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Beskrivende radiografer

Beskrivende radiografer Beskrivende radiografer - En balancegang? Ved Beskrivende Radiograf Rikke Hansen Det kedelige. 38 år r gammel Uddannet radiograf i 2002 Ansat påp Vejle Sygehus, Danmark Efteruddannelse Fra vinteren 2003

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%(

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%( !""# $ % $!&% Der vil som hidtil være én neurokirurgisk afdeling i regionen, som varetager de højt specialiserede funktioner inden for neurokirurgien. Afdelingen er placeret på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Sundhedsstyrelsen udsendte i november/december 2008

Læs mere

Prostatakræft og nuklearmedicinsk udredning. Mike A. Mortensen Læge, PhD-studerende

Prostatakræft og nuklearmedicinsk udredning. Mike A. Mortensen Læge, PhD-studerende Prostatakræft og nuklearmedicinsk udredning. Mike A. Mortensen Læge, PhD-studerende Agenda 1. PROSTAGE Baggrund Udførelse Resultater 2. Fremtiden Hvad er PSMA Hvorfor PSMA PET/MRI best of both worlds?

Læs mere

Nuklearmedicin PET og nye sporstoffer

Nuklearmedicin PET og nye sporstoffer Nuklearmedicin PET og nye sporstoffer Af Thomas Levin Klausen og Søren Holm, Klinik for klinisk fysiologi, nuklearmedicin & PET, Rigshospitalet I nuklearmedicin anvendes radioaktivt mærkede sporstoffer

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Årsberetning 2012 Nuklearmedicinsk Afdeling Regionshospitalet Herning og Holstebro

Årsberetning 2012 Nuklearmedicinsk Afdeling Regionshospitalet Herning og Holstebro Årsberetning 2012 Nuklearmedicinsk Afdeling Regionshospitalet Herning og Holstebro Regionshospitalet Herning og Holstebro Nuklearmedicinsk afdeling Sekretariatet DK-7400 Herning Tel. +45 7843 7362 Fax.

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Eksisterende karriereveje? I forhold til kvalitetsudvikling? Hvilke kompetencer kalder kvalitetsudvikling på? - specialist

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Formål At revidere tidligere estimat (november 2005) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede

Læs mere

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Nedenstående tabeller viser resultater for NIP-lungecancer fra årsrapporten fra henholdsvis 2010 og 2009. Indikatorer for overlevelse

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017.

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017. København d. 22.september 2011 Til Sundhedsstyrelsen Uddannelse og autorisation Islands Brygge 67 2300 S E-post: Info@sst.dk Høringssvar fra i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft

Læs mere

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi Plastikkirurgi Det plastikkirurgiske speciale dækker meget bredt og er, ud over ansvaret for behandling af specifikke tilstande og sygdomme, karakteriseret ved anvendelse og udvikling af særlige kirurgiske

Læs mere

Den første kræftplan hvad er læren heraf? Cheflæge Hans Peder Graversen, afdelingschef Dansk kræftbehandling helt i front har kræftplanerne løftet behandlingen i Danmark? www.regionmidtjylland.dk Baggrund

Læs mere

Udredningsstrategier. A-kursus i muskuloskeletal radiologi Arne Lücke Røntgen og Skanning NBG Århus

Udredningsstrategier. A-kursus i muskuloskeletal radiologi Arne Lücke Røntgen og Skanning NBG Århus A-kursus i muskuloskeletal radiologi 2016 Arne Lücke Røntgen og Skanning NBG Århus 1 Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægelsesapparatet. Modalitet Visitation Økonomi Strålehygiejne

Læs mere

Medicin og Teknologi. Civilingeniør

Medicin og Teknologi. Civilingeniør Medicin og Teknologi Civilingeniør Medicin og Teknologi Forestil dig en læge, der forsker i hjerte-karsygdomme, men som mangler ingeniørens viden om de fysiske love, der bestemmer, hvordan blodet flyder

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere