Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning"

Transkript

1 Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning

2 Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om potentiel personskade. For at undgå mulig personskade eller død, skal du følge alle sikkerhedsmeddelelser i forbindelse med dette symbol. ADVARSEL - indikerer en potentiel farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre død eller alvorlig personskade. FORSIGTIG - indikerer en potentiel farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller moderat personskade. FORSIGTIG - bruges uden sikkerhedsadvarsel og indikerer en potentiel farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan me dføre skade på ejendom. Fjernelse af originalt udstyr, tilføjelse af tilbehør eller ændring af køretøjet kan påvirke køretøjets sikkerhed og ulovliggøre brugen af det. i nogle jurisdiktioner Følg alle produktanvisninger og alle instruktioner i bilens instruktionsbog med hensyn til tilbehør og modifkationer. Undersøg dit lands og/eller stats love med hensyn til drift af et køretøj med tilbehør og ændringer. Du alene har ansvaret for at placere, sikre og bruge din Mio på en måde, som ikke vil medføre ulykker, personskade eller skade på ejendom. Kør altid på en sikker måde. Monter ikke din Mio på en måde, som kan forstyrre sikker drift af køretøjet, anvendelse af air-bags og andet sikkerhedsudstyr. Betjen ikke Mio, mens du kører. Inden du bruger Mio første gang, skal du gøre dig bekendt med produktet og dets brug. På hovedveje kan afstanden til en udkørsel udregnet af Mio være længere end afstanden anført på vejskilte. Vejskilte angiver afstanden til begyndelsen på en udkørsel, mens Mio viser afstanden til næste vejkryds, f.eks. enden af en udkørsel eller vej. Når du forbereder dig på dreje af fra en vej, skal du altid følge afstanden på vejskiltet. Brugen af oplysninger vedrørende sikkerheds- eller hastighedskameraer kan være underlagt lokale love i anvendelseslandet. Det er dit ansvar at tjekke, at du har ret til at bruge oplysningerne i dit land eller i landet, hvor oplysningerne bruges. Produkter med FM-sender kan bruges i følgende lande: AD, AT, BE, DK, FI, DE, IE, LI, LU, MC, NL, NO, PT, SM, ES, SE, CH, GB & VA. FM-senderen må ifølge lov ikke bruges i Frankrig, Andorra, San Marino og Vatikanstaten. Sluk venligst for FM-senderen i disse områder. Tv-, videoafspiller- og AV-indgangs- funktionerne MÅ IKKE bruges under kørslen. Bruges de, kan det medføre en ulykke. Overhold disse advarsler. Mio påtager sig INTET ansvar i denne henseende. Håndter ikke Mio, mens den er varm. Lad produktet køle af, væk fra direkte sollys. Længerevarende lytning til Mio med fuld styrke i hovedtelefoner kan skade hørelsen. Udsæt ikke Mio for direkte sollys i længere tid i f.eks. en parkeret bil. Overophedning kan skade enheden. For at undgå tyveri, må du ikke efterlade Mio, holderen eller nogen ledninger i en parkeret bil, så man kan se delene udefra. Advarsel til bilister i U.S.A. Statslige love kan forbyde bilister i stater såsom Arizona, Californien og Minnesota at montere ting på forruden under kørslen. Sørg for at tjekke og følge de senest opdaterede, statslige love. En alternativ monteringsmåde kan være anført på produktets æske - eller se vores websted for yderligere monteringsmåder. Mio er ikke ansvarlig for nogen bøder eller skader som følge af, at disse oplysninger ikke er fulgt. 2

3 Hjemmeoplader - sikkerhedsinformation Oplad Mio fra el-nettet med hjemmeopladeren (Model: MII Indgang: V AC 50-60Hz. Udgang: 5V DC 1A maks.) leveret af Mio som tilbehør (sælges særskilt). Brug af hjemmeopladeren med Mio kan medføre alvorlig personskade eller skade på ejendom. Brug aldrig opladeren, hvis stikket eller ledningen er beskadiget. Udsæt ikke opladeren for fugt eller vand. Brug ikke opladeren i meget fugtige omgivelser. Udsættelse for vand kan give gnister eller forårsage brand. Rør aldrig opladeren med våde hænder eller fødder. Sørg for passende ventilation omkring opladeren, når den bruges til drift af Mio eller til opladning af det interne batteri. Tildæk ikke opladeren med papir eller andre ting, som vil nedsætte ventilationen. Brug ikke opladeren, når den befinder sig i en bæretaske eller lignende. Kontroller, at opladeren er forbundet til en strømkilde med de rigtige tilpasnings- og spændingskrav. Spændingskravene findes på selve opladeren og/eller på dens emballage. Forsøg ikke selv at reparere opladeren. Du kan risikere at komme til skade. Udskift opladeren, hvis den er beskadiget eller har været udsat for stærk fugt. Internt batteri - sikkerhedsinformation Din Mio indeholder et ikke-udskifteligt, indbygget lithium-ion batteri. Hvis batteriet behandles uforsigtigt, kan det eksplodere og frigøre farlige kemikalier. For at undgå risikoen for brand og forbrændinger, må du ikke skille batteriet ad eller knuse eller punktere det. Bortskaf det brugte batteri på en sikker og korrekt måde - i henhold til lokale love og forordninger. Kom ikke det brugte batteri i vand eller på ild. Oplad kun Mio s indbyggede batteri med den rigtige hjemmeoplader (sælges særskilt) eller biloplader, som følger med Mio. Brug kun Mio s indbyggede batteri med din Mio-enhed. Opladning af Mio-batteriet stopper, når omgivelsernes temperatur er under 0ºC eller over 45ºC. Hvis du ikke følger disse advarsler osv, kan det medføre død, alvorlig personskade eller skade på ejendom. Mio er ikke ansvarlig for installation eller brug af din Mio, der medfører eller bidrager til død, personskade, skade på ejendom, eller som overtræder loven. 3

4 Indholdsfortegnelse Vigtig sikkerhedsinformation...2 Hjemmeoplader - sikkerhedsinformation...3 Internt batteri - sikkerhedsinformation...3 Velkommen...5 Vigtige oplysninger vedrørende brugen af vejledningen...5 Formatering...5 Ikoner...5 Vendinger...5 Montering af Mio i et køretøj...6 S300 / S500 / Flat / Navman Spirit Serien...6 Aktivering af TMC (radiodatasystemets trafikmeldingskanal)...6 Lær din Mio at kende...7 S300 serien...7 S500 / Flat / Navman Spirit serien...8 Hvordan tænder jeg for min Mio?...9 Sådan bruges strømkontakten...9 Hvordan oplader jeg batteriet?...10 Hvordan oplader jeg batteriet i en bil?...10 Hvordan oplader jeg batteriet via min computer?...10 Hvordan oplader jeg batteriet hjemme eller på arbejde?...10 Hvordan anbringer jeg et hukommelseskort?...11 Andre funktioner...12 Hvordan foretager jeg et håndfrit opkald?...12 Hvordan søger jeg efter et sted ved hjælp af Connect?...12 Hvordan modtager jeg løbende trafikinformation?...12 Hvordan afspiller jeg musik og video?...12 Reference...13 Hvad er GPS?...13 Hvordan modtager min Mio GPS signaler?...13 Vedligeholdelse af din Mio...13 Fejlfinding...14 For yderligere oplysninger...15 Online-hjælp...15 Registrer din Mio hos MioClub...15 Ansvarsfraskrivelse...15 Overholdelse...15 Ophavsret

5 Velkommen Tak, fordi du har anskaffet dig denne Mio. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du begynder at bruge Mio. Opbevar vejledningen på et sikkert sted og brug den som første reference. Vigtige oplysninger vedrørende brugen af vejledningen Det er vigtigt, at du forstår vejledningens vendinger og typografiske konventioner. Formatering Den følgende formatering i teksten indeholder en særlig information: Konvention Fed skrift Kursiv Informationstype Komponenter eller enheder, der vises på skærmen, herunder knapper, overskrifter, områdenavne og -funktioner. Angiver navnet på en skærm. Ikoner Følgende ikoner findes i brugervejledningen: Ikon Beskrivelse Bemærkning Tip Advarsel Vendinger Brugervejledningen anvender nedenstående vendinger til beskrivelse af brugerhandlinger: Vending Tryk Tryk og hold Berør Berør og hold Vælg Beskrivelse Et kort tryk på en knap. Tryk og hold på en knap i 2-3 sekunder. Tryk let og slip et punkt på berøringsskærmen. Tryk let og hold på et punkt på berøringsskærmen i 2-3 sekunder. Tryk let på et punkt på en liste eller tryk let på en kommando i menuen. 5

6 Montering af Mio i et køretøj FORSIGTIG: Anbring aldrig Mio, hvor den forstyrrer førerens synsfelt. Hvis forruden er tonet med en reflekterende overfladebelængning, kan den være atermisk og påvirke GPS modtagelsen. I så tilfælde skal Mio anbringes i et "rent område" - normalt lige under bakspejlet. For at beskytte Mio mod pludselig overspænding, skal du ikke forbinde bil-opladeren, før motoren er startet. S300 / S500 / Flat / Navman Spirit Serien Aktivering af TMC (radiodatasystemets trafikmeldingskanal) Trafikmeddelelser er ikke til rådighed på alle modeller, ligesom de kun findes i nogle lande. Afhængigt af den pågældende Mio model kan der modtages trafikoplysninger på en af to måder: Hvis din Mio har en indbygget TMC modtager, kan du modtage realtid trafik-information* via bilopladeren, der fungerer som antenne. Hvis din Mio ikke har en indbygget TMC modtager, skal du installere TMC tilbehørssættet (sælges særskilt). Yderligere oplysninger på: For oplysninger vedrørende trafikinformation på Mio, se Software-brugervejledning. * Der kan kræves abonnement. Yderligere oplysninger på: 6

7 Lær din Mio at kende S300 serien Strømkontakt Stik til biloplader, USB kabel, hjemmeoplader (sælges særskilt) og TMC tilbehørssæt (sælges eventuelt særskilt). Højtaler Knap til hovedmenu Holderindstik Berøringsskærm Indstik til microsd hukommelseskort Batteri-indikator 7

8 S500 / Flat / Navman Spirit serien Strømkontakt Berøringsskærm Holderindstik Batteri-indikator Højtaler Knap til hovedmenu Stik til biloplader, USB kabel, hjemmeoplader (sælges særskilt) og TMC tilbehørssæt (sælges eventuelt særskilt). Indstik til microsd hukommelseskort Mikrofon (ikke på alle modeller) 8

9 Hvordan tænder jeg for min Mio? Sådan bruges strømkontakten For at tænde for Mio, skal du skyde strømkontakten hen på ON (TÆND). Sluk for Mio ved at skyde strømkontakten hen på OFF (SLUK) og tryk derefter på Pause. Mio skifter til blokeret tilstand. Næste gang du tænder for Mio, går den tilbage til den sidst brugte skærm. For at tilbagestille Mio, skal du skyde strømkontakten hen på RESET (TILBAGESTIL). Når der er slukket for Mio, skal du skyde strømkontakten hen på ON (TÆND). Sluk for skærmen ved at skyde strømkontakten hen på OFF (SLUK) og tryk derefter på Lås.. Oplås skærmen ved at skyde strømkontakten hen på ON (TÆND) og tryk derefter på Lås op. 9

10 Hvordan oplader jeg batteriet? Mio har et indbygget batteri, som fuldt opladet giver strøm i op til to timer. Det kan tage op til fire timer at lade batteriet helt op. Batteriet er måske ikke fuldt opladet, når du begynder at bruge Mio. FORSIGTIG: For at opnå fuld batteriydelse, skal du bemærke følgende: Oplad ikke batteriet i høj temperatur (f.eks. i direkte sollys). Det er ikke nødvendigt at aflade batteriet helt inden opladning. Hvis du ikke skal bruge Mio i længere tid, skal du, for at spare på det interne batteri, skyde strømkontakten i RESET (TILBAGESTILLING) position. Lyset på Mio s batteri-indikator angiver batteriets opladningsniveau: Grønt - batteri fuldt Orange - batteriopladning Hvordan oplader jeg batteriet i en bil? Oplad Mio i bilen ved at forbinde bil-opladeren til under Mio og den anden ende til bilens strømstik. Hvordan oplader jeg batteriet via min computer? For at opnå den bedste opladning, skal Mio være slukket, når den er forbundet til computeren. 1. Tænd for comuputeren. 2. Anbring USB kablets store ende i computerens USB port (eller i en USB stikdåse) og forbind den lille ende til i bunden af Mio. FORSIGTIG: Når Mio er tændt og forbundet til computeren, genkendes den som en ekstern masselagerenhed. Slet IKKE nogen forinstallerede filer på Mio. Sletning af disse filer kan få Mio til at bryde ned. Hvordan oplader jeg batteriet hjemme eller på arbejde? Der findes en hjemmeoplader som ekstraudstyr til opladning i hjemmet. For at oplade Mio med strøm fra el-nettet, skal du forbinde hjemmeopladerkablet til hjemmeopladeren til en stikkontakt. i bunden af Mio og Hjemmeopladeren følger ikke med alle modeller og skal derfor anskaffes særskilt. For yderligere oplysninger, se 10

11 Hvordan anbringer jeg et hukommelseskort? FORSIGTIG: Tryk ikke midt på hukommelseskortet. S300 serien S500 / Flat / Navman Spirit serien Hold på microsd kortet i kanten og anbring det forsigtigt i indstikket som vist på ovenstående billeder. Fjern kortet ved forsigtigt at skubbe dets øverste kant indad for at frigøre det. Træk det derefter ud af indstikket. 11

12 Andre funktioner Hvordan foretager jeg et håndfrit opkald? Håndfri opkald findes ikke på alle modeller. Hvis du har en mobiltelefon med Bluetooth trådløs teknologi, kan du bruge Mio som håndfrit bilsæt. Inden du kan bruge denne funktion, skal du parre mobiltelefonen med Mio. Mobiltelefonens Bluetooth trådløs funktion skal være slået til, inden parringen begynder. Ikke alle telefoner med Bluetooth trådløs teknologi er kompatible med din Mio. For en oversigt over kompatible telefoner, gå til: For oplysninger vedrørende parring samt om ud- og indgående opkald, se Software-brugervejledning. Hvordan søger jeg efter et sted ved hjælp af Connect? Connect findes ikke på alle modeller og er kun til rådighed i nogle lande. Med Connect kan du søge online for steder i nærheden af et bestemt sted. For at kunne bruge Connect, skal du parre Mio med din mobiltelefon. Hvis Mio ikke er parret med din mobiltelefon, ses Bluetooth skærmen. Ikke alle telefoner med Bluetooth trådløs teknologi er kompatible med din Mio. For en oversigt over kompatible telefoner, gå til: For oplysninger vedrørende Connect og brug af Bluetooth trådløs, se Software-brugervejledning. Hvordan modtager jeg løbende trafikinformation? Trafikmeddelelser er ikke til rådighed på alle modeller, ligesom det kun findes i nogle lande. Med TMC (trafikmeddelelseskanal) servicen kan du modtage løbende trafikmeddelelser på Mio. TMC servicen kan i nogle lande kræve, at du abonnerer på selve servicen. Yderligere oplysninger på: Afhængigt af din Mio model kan det være nødvendigt med et TMC tilbehørssæt (sælges særskilt). For yderligere oplysninger om trafik, se Software-brugervejledning Hvordan afspiller jeg musik og video? Medieafspilning er ikke til rådighed på alle modeller, ligesom det kun findes i nogle lande. Med Media kan du afspille musik- og videofiler, som du har downloaded til din Mio eller fra dit microsd kort. ADVARSEL: Video-afspilningsfunktionen MÅ IKKE bruges under kørslen. Bruges den, kan det medføre en ulykke. Overhold disse advarsler. Mio påtager sig INTET ansvar i denne henseende. For yderligere oplysninger om afspilning af musik og video, se Software-brugervejledning Hvordan får jeg lyd gennem bilens højtalere? FM-sending og MP3 er ikke til rådighed på alle modeller og findes kun i nogle lande. Din Mio kan indstilles til at sende lyd på en bestemt FM-frekvens, som du kan modtage på din bilradio. Det betyder, at du kan høre kortforklaringer, MP3 filer og videofiler højt og tydeligt gennem bilens højtalere. ADVARSEL: Produkter med FM-sender kan bruges i følgende lande: Andorra, Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Holland, Norge, Portugal, San Marino, Spanien, Sverige, Svejts, Storbritaninen og Vatikanstaten. FM-senderen er i henhold til lov forbudt at bruge i Frankrig, Andorra, San Marino og Vatikanstaten. Sluk venligst for FM-senderen i disse områder. For yderligere oplysninger om FM-sending, se Software-brugervejledning. 12

13 Reference Hvad er GPS? GPS (Globalt PositioneringsSystem) er til rådighed døgnet rundt og gratis, og er nøjagtigt indenfor 5 meter. GPS navigation foregår via et satellitnetværk, som cirkulerer omkring jorden i cirka km s højde. Hver satellit sender en række signlaer, som bruges af GPS modtagere som f.eks. din Mio til at bestemme et givent sted. Selvom en GPS modtager kan opdage signaler fra op til 12 satellitter ad gangen, så er kun fire signaler nødvendige til at forsyne et køretøjs navigationssystem med en position, eller "GPS fix" (breddegrad og længdegrad). Hvordan modtager min Mio GPS signaler? Din Mio modtager GPS signaler via den indbyggede GPS antenne. For at sikre optimal GPS signalstyrke, skal du sørge for, at din Mio er udendørs - eller i en bil udendørs - og har uhindret udsyn til himlen. GPS modtagelse påvirkes ikke normalt af vejret. Stærk regn eller sne kan dog have en negativ indvirkning på modtagelsen. Vedligeholdelse af din Mio Pas godt på din Mio for at sikre problemfri drift og for at nedsætte risikoen for skade på apparatet: Hold Mio væk fra stærk fugt og ekstreme temperaturer. Udsæt ikke Mio for direkte sollys eller stærkt ultraviolet lys i længere tid. Anbring ikke noget ovenpå Mio og tab ikke noget ned på den. Tab ikke Mio, og udsæt den ikke for stærke stød. Udsæt ikke Mio for pludselige og store temperaturudsving. Det kan skabe kondensering inde i enheden, hvilket kan skade Mio. I tilfælde af kondensering skal du lade Mio tørre helt igennem, inden du bruger den. Skærmens overflade ridses nemt. Berør den ikke med skarpe genstande. Ikke-klæbende, generiske skærmbeskyttere, der er specielt beregnet til brug på bærbare enheder med LCD skærme, kan bruges til at beskytte skærmen mod mindre ridser. Rengør aldrig Mio, mens den er tændt. Tør skærmen og Mio's øvrige overflade af med en blød og fnugfri klud. Rengør ikke skærmen med papirhåndklæder. Forsøg aldrig selv at skille Mio ad eller at reparere eller ændre den. Skillen ad, ændringer eller forsøg på reparation kan skade Mio og endog medføre personskade eller skade på ejendom, ligesom det vil annullere garantien. Opbevar ikke brændbare væsker, gasser eller eksplosive materialer sammen med Mio, dens dele eller dens tilbehør. 13

14 Fejlfinding Hvis der opstår problemer, som du ikke selv kan løse, skal du kontakte et autoriseret servicecenter. Problemer Batterierne giver ingen strøm. Skærmen reagerer langsomt. Skærmen sætter sig fast. Skærmen er svær at aflæse. Kan ikke oprette forbindelse til computeren. Løsinger Der er for lidt batteri tilbage til at kunne drive Mio. Oplad batteriet med bil-opladeren, hjemmeopladeren (sælges særskilt) eller et USB kabel og prøv så igen. Der er for lidt batteri tilbage til at kunne drive Mio. Hvis problemet stadig forekommer, skal du tilbagestille Mio. Tilbagestil Mio. Øg skærmens lysstyrke. Både Mio og computeren skal være tændt, inden du prøver at oprette forbindelse. Kontroller, at kablet sidder rigtigt i computerens og Mio's USB port. Forbind USB kablet direkte til computeren, ikke til en USB stikdåse. Tilbagestil Mio, inden du forbinder USB kablet. Sluk altid for Mio, inden du genstarter computeren. 14

15 For yderligere oplysninger Online-hjælp For 24/7 hjælp og støtte med Mio produkter, gå venligst til vores Technical Support (Teknisk Hjælp) websted: Registrer din Mio hos MioClub For at rapportere et fejlagtigt produkt eller for at tale med et medlem af vores tekniske hold, skal du registrere din Mio hos MioClub for at få telefonnumrene til den tekniske hjælp i dit område. Ansvarsfraskrivelse Mio s politik er fortsat udvikling. Mio forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer og forbedringer på et hvilket som helst af produkterne beskrevet i dette dokument. Mio garanterer ikke, at dette dokument er fejlfrit. Skærmbillederne og andre visninger i denne brugervejledning kan afvige fra de faktiske skærme og visninger genereret af det aktuelle produkt. Alle sådanne forskelle er mindre, og det aktuelle produkt vil i alle væsentlige henseender levere den beskrevne funktionalitet som præsenteret i denne brugervejledning. Overholdelse ADVARSEL: Dette produkt, dets emballage og dets komponenter indeholder kemiske stoffer kendt til Staten Californien som forårsagende cancer, fødselsdefekter og reproduktiv skade. Denne bekendtgørelse er anført i overensstemmelse med Californiens Proposition 65. Til forskriftsmæssige identifikationsformål: Moov/Navman Spirit 300 serien er tildelt modelnummeret N223. Moov/Navman Spirit 500 serien er tildelt modelnummeret N224. Moov/Navman Flat Spirit serien er tildelt modelnummeret N229. Producenten er ikke ansvarlig for nogen radio- eller tv-interferens, som skyldes uautoriserede ændringer af dette udstyr. Sådanne ændringer kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret. Mærkeetiketter på Mio s yderside angiver de bestemmelser, som din model overholder. Tjek mærkeetiketten på din Mio og se de tilsvarende erklæringer i dette kapitel. Nogle bekendtgørelser gælder kun bestemte modeller. Produkter med CE mærkning overholder Direktiv vedørende Radio- og Teleterminaludstyr (R&TTE) (1999/5/EC), Direktiv vedrørende Elektromagnetisk Kompatibilitet (2004/108/EC) og Lavspændingsdirektivet (2006/95/EC) udstedt af Europa-Kommisionen. Overholdelse af disse direktiver angiver overholdelse af de følgende europæiske standarder: EN : Aspekter Vedrørende Elektromagnetisk Kompatibiliet og Radiofrekvenser (ERM), Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC) standard for radioudstyr og servicer, Del 1: Almindelige, tekniske krav. EN : (Bluetooth og FM-sender): Aspekter Vedrørende Elektromagnetisk Kompatibiliet og Radiofrekvenser (ERM), Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC) standard for radioudstyr og servicer, Del 9: Specifikke betingelser for trådløse mikrofoner, lignende radiofrekvens (RF) lydlinkudstyr, ledningsløs lyd og overvågningsudstyr beregnet til anbringelse i øret. EN : Aspekter Vedrørende Elektromagnetisk Kompatibiliet og Radiofrekvenser (ERM), Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC) standard for radioudstyr og servicer, Del 17: Specifikke betingelser for 2,4 GHz bredbånds-transmissionssystemer og 5 GHZ højydelses RELAN udstyr. EN (Bluetooth): Aspekter Vedrørende Elektromagnetisk Kompatibiliet og Radiofrekvenser (ERM); Bredbånds-transmissionssystemer; Datatransmissionsudstyr virkende indenfor 2,4 GHZ ISM båndet og anvendende spredtspektrum-modulationsteknik; Harmoniseret EN opfyldende essentielle krav i henhold til artikel 3.2 i R&TTE direktivet. EN (FM-sender): Aspekter Vedrørende Elektromagnetisk Kompatibiliet og Radiofrekvenser (ERM); Ledningsløse lydenheder indenfor området 25 MHz til 2000 MHz; Del 2: Harmoniseret EN opfyldende essentielle krav i henhold til artikel 3.2 i R&TTE direktivet. EN 55022: Radiotransmissionforstyrrelses-karakteristikker EN 55024: Immunitets-karakteristikker EN : Grænser for harmonisk strømemission EN : Begrænsning af spændingsfluktuation og flimmer i lavspændings-forsyningssystem IEC :2001: Produktsikkerhed Producenten er ikke ansvarlig for ændringer foretaget af brugeren og for følgerne heraf, som kan ændre produktets overholdelse af CE mærkningen. Overensstemmelseserklæring Mio Technology erklærer herved, at dette N223/N224/N225/N229 overholder essentielle krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC. 15

16 Softwaren er delvist baseret på arbejdet af den uafhængige JPEG Gruppe. Softwaren-programmet bruger modificerede versioner af Minimal XML bibliotektet, Flickr biblioteket og Python biblioteket. Bibliotekerne og brugen af dem er dækket af GNU Lesser General Public License ( Den modificerede kildekode findes på følgende URL: Minimal XML bibliotek: Flickr bibliotek: Python bibliotek: Ophavsret 2009 MiTAC International Corporation. Mio er enten et registreret varemærke eller varemærke tilhørende MiTAC International Corporation og er licenseret af Mio Technology Limited. Alle rettigheder forbeholdt. Softwaren indeholder fortrolig information tilhørende MiTAC International Corporation. Den er leveret i henhold til en licensaftale indeholdende begrænsninger med hensyn til brug og afsløring og er også beskyttet af loven vedrørende ophavsret. Reverse engineering af softwaren er forbudt. Ingen del af denne publikation må, uden forudgående, skriftlig tilladelse fra Mio, reproduceres, opbevares i et søgesystem eller transmitteres på nogen form eller måde, det være sig elektronisk, mekanisk, via fotokopiering, optagelse eller på anden måde. Back-On-Track, Drive-Away, Slide Touch, MioMore Desktop, Mio Spirit, Navman Spirit og Turn-by-Turn er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende MiTAC International Corporation og bruges i henhold til licens fra Mio Technology Limited. Alle rettigheder forbeholdt. Microsoft, Windows, Windows Vista og Internet Explorer er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i U.S.A. og/eller i andre lande. Alle rettigheder forbeholdt Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Microsoft, MSN og MSN bomærket er varemærker tilhørende Microsoft virksomhedsgruppen. microsd og microsd bomærket er varemærker tilhørende SD Card Association. Bluetooth ordmærket og bomærker tilhører Bluetooth SIG, Inc., og al Mio Technology Limited s brug af sådanne mærker sker i henhold til licens. Location Identifiers 2005 International Air Transport Association. POI Data 2007 InfoUSA. Alle andre varemærker og registreringer tilhører de respektive ejere. Revision: R00 (4/2009) 16

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

GOLF 7 Bruger manual

GOLF 7 Bruger manual ruger manual GOLF 7 INDHOLD Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion Basale funktioner Kalibretion Funktioner og menuer Hovedmenu Navigator Satellit signal modtagelse Musik Radio Indstillinger RDS

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Læs brugervejledningen, inden du går videre Sikkerhedsforanstaltninger Læs sikkerhedsforholdsreglerne nøje for at sikre, at du bruger mobiltelefonen rigtigt.

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com GT-I9505 Brugervejledning www.samsung.com Om denne brugervejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

Vedligeholdelse af din Kindle

Vedligeholdelse af din Kindle Vigtig oplysning: Kindle DX med international trådløs adgang Model D00801 Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger inden brug

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave Brugervejledning til Nokia E72 5.1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-530 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Læs mere

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk. Brugervejledning Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.com/sansa For flere oplysninger om produktet, se www.sansa.com Clip-UM608-DAN Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com

EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com VIGTIGT Brug kun Pleo i tørre indendørs omgivelser. For at undgå elektrisk stød, må hverken Pleo eller batteriladeren nedsænkes eller placeres i vand eller andre

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X6-00

Brugervejledning til Nokia X6-00 Brugervejledning til Nokia X6-00 5.4. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Om enheden 7 Netværkstjenester 8 Kom godt i gang 10 Taster og dele 10 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 925

Brugervejledning Nokia Lumia 925 Brugervejledning Nokia Lumia 925 3.0. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Swipe til

Læs mere

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa.

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse 1. Tilslut 7 Hvad er der i kassen? 8 Hvad du

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere