BUDGET EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC."

Transkript

1 BUDGET EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010)

2 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris * mængde beregninger...9 Befolkningsprognose...9 Ny lovgivning...10 Besparelser...11 Skatter...12 Tilskud og udligning...14 Renter...15 Lån...15 Likvid Kapital...16 ØKONOMIUDVALG POLITIKOMRÅDE 1- POLITISK ORGANISATION BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDE 1 POLITISK ORGANISATION DANNELSE AF BUDGET SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER POLITIKOMRÅDE 2 - ADMINISTRATION BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET Indhold...23 Markant historisk udvikling...24 DANNELSE AF BUDGET SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER STRUKTUR OG TILBUD UDVALGET FOR BØRN POLITIKOMRÅDE 4 SKOLER BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET Udfordringer og udvikling (fremtid)...30 DANNELSE AF BUDGET Demografi og prognose...32 SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER STRUKTUR OG TILBUD STRUKTUR OG TILBUD POLITIKOMRÅDE 5 ALMENE DAGTILBUD BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET Udfordringer...38 Prognose...38 DANNELSE AF BUDGET SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER POLITIKOMRÅDE 6 BØRN, UNGE OG FAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET Udfordringer og udvikling (fremtid)...44 Prognose...45 Forklaring på markant udvikling (historisk, forklaring på grafen)

3 DANNELSE AF BUDGET SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER STRUKTUR OG TILBUD UDVALGET FOR VOKSNE POLITIKOMRÅDE 7 - SUNDHED BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET Udfordringer...55 Prognose...56 DANNELSE AF BUDGET SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER STRUKTUR OG TILBUD POLITIKOMRÅDE 8 ÆLDREOMRÅDET BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET Udfordringer...63 Prognose...63 DANNELSE AF BUDGET DEMOGRAFI OG PROGNOSE OVENNÆVNTE TILTAG ER MEDTAGET I BUDGET SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER STRUKTUR OG TILBUD POLITIKOMRÅDE 9 VOKSENSPECIALOMRÅDET BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET Udfordringer og udvikling (fremtid)...75 Markant historisk udvikling...76 DANNELSE AF BUDGET SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER STRUKTUR OG TILBUD UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ POLITIKOMRÅDE 10 MILJØ OG PLANER BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET Indhold...84 Udfordringer og udvikling (fremtid)...85 Prognose...85 Forklaring på markant udvikling...85 DANNELSE AF BUDGET SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER POLITIKOMRÅDE 11 EJENDOMME BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET Indhold...89 Udfordringer og udvikling (fremtid)...89 Forklaring på markant udvikling...89 DANNELSE AF BUDGET SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER STRUKTUR OG TILBUD POLITIKOMRÅDE KOMMUNALE VEJE OG TRAFIK BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDE 12. KOMMUNALE VEJE OG TRAFIK Prognose...97 Forklaring på markant udvikling

4 DANNELSE AF BUDGET STRUKTUR OG TILBUD UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE POLITIKOMRÅDE 13 - UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET Udfordringer og udvikling Prognose Forklaring på markant udvikling DANNELSE AF BUDGET Demografi og prognose SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER STRUKTUR OG TILBUD POLITIKOMRÅDE 14 - ERHVERV BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET DANNELSE AF BUDGET SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID POLITIKOMRÅDE 15 KULTUR OG FRITID BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET Indholdsbeskrivelse (drift) Udfordringer og udvikling Prognose DANNELSE AF BUDGET SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER

5 Generelle bemærkninger Disse generelle bemærkninger beskriver de overordnede forudsætninger, for det vedtagne budget. Budget blev vedtaget 13. oktober Straks herefter genåbnedes budgettet med henblik på at fjerne den strukturelle ubalance, så skatteindtægterne kan dække både drift, anlæg og afdrag på lån uden at det går ud over likviditetsopbygningen. Budgettet blev dermed endeligt vedtaget den 22. december Budgettet er blevet til på baggrund af: En stigning i driftsudgifter på 230 mio. kr., reduceret med samlet set 123 mio. kr. i besparelser i Reduktion af anlægsudgifter med 50 mio. kr. En reduktion af nettorenteudgifter med 10,6 mio. kr. Afdrag og finansforskydninger på 62,8 mio. kr. Forventet lånoptagelse på 101 mio. kr. En stigning i skat, tilskud og udligning på i alt 57 mio. kr. Kommunen har modtaget 14 mio. kr. i tilskud, som særligt vanskeligt stillet kommune. Derudover har kommunen fået dispensation fra den ordinære lånepulje på 2,8 mio. kr. og dispensation fra den særlige lånepulje vedrørende kvalitetsfondsområderne på 12 mio. kr. på folkeskoleområdet og 6 mio. kr. på øvrige kvalitetsfondsområder. Kommunen har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på mio. kr. Kommunen har fastholdt Skatteprocent på 25,1 Grundskyldspromille øvrige ejendomme på 23,65 Grundskyldspromille land og skov på 12,3 heraf finansieres de 4,7 promille af staten Dækningsafgift på 3 promille Kirkeskatteprocent på 0,96 Den forventede kasseopbygning er: ,5 mio. kr. -57,4 mio. kr. 84,6 mio. kr. 101,5 mio. kr. Genåbningen skete på baggrund af et ønske om at skabe en robust og sund økonomi. Økonomiudvalget vedtog i 2010 fem pejlemærker, som kendetegner en sund økonomi: En løbende likviditet på 125 mio. kr., skal være realiseret i 2014 Overskud på den strukturelle balance. Dvs. skatteindtægterne skal mere end dække driftsudgifter, afdrag på lån, renter og investeringsbehov på 100 mio. kr. Råderum til politisk prioritering, 15 mio. kr. i 2013 og 25 mio. kr. i 2014 Driftsudgifterne frem til og med 2014 må reduceres for at indfri pejlemærker for overskud på den strukturelle balance og råderum til politisk prioritering Aktiv gældspleje, skal ske uden at løbe risici 5

6 Kommunens samlede udgifter og indtægter Kommunen har samlet set indtægter for 3,8 mia. kr. Indtægtskilderne fordeler sig som vist nedenfor: Indtægter Grundskyld 5% Selskabsskat 1% Dækningafgift 0% Lån 3% Tilskud og udligning 32% Kommunal indkomstskat 59% Langt hovedparten af indtægterne stammer fra kommunens borgere i form af indkomstskat. Den anden store indtægtskilde kommer fra staten i form af tilskud & udligning. Kommunen har samlet set udgifter for 3,7 mia. kr. Heraf udgør driftsudgifterne 3,5 mio. kr., svarende til 95 pct. af de samlede udgifter. Driftsudgifterne fordeler sig som vist nedenfor: Driftsudgifter Teknik og Miljø 3% Administration 11% Kultur og fritid 4% Skoler og daginstitutioner 22% Arbejdsmarked 20% Sundhed 6% Ældre 11% Specialiserede socialområde 23% Begrebet administration dækker dels de politiske udvalg, administrationsbygninger, fællesudgifter samt løn til sagsbehandlere og andre administrative medarbejdere. 6

7 Totaloversigt REGNSKAB VEDTAGET BUDGET BUDGET OVERSLAGSÅRENE I mio. kr. i løbende priser løbende priser 2011 pl 2011 pl 2011 pl 2011 pl INDTÆGTER Skatter , , , , , ,3 Generelle tilskud, mv. -925, , , , , ,3 Indtægter i alt , , , , , ,6 DRIFTSUDGIFTER Økonomiudvalget 328,8 370,7 386,7 375,8 394,0 403,8 Udvalget for Børn 1.226, , , , , ,1 Udvalget for Voksne 930,3 915, ,9 993, , ,1 Udvalget for Klima og Miljø 111,1 126,4 130,3 122,5 123,2 123,0 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 511,1 617,6 696,0 695,3 693,4 692,9 Udvalget for Kultur og Fritid 113,0 118,2 106,6 104,0 103,6 103,6 Driftsudgifter i alt 3.221, , , , , ,5 RENTER M.V. 18,9 34,9 24,8 26,0 26,5 26,7 A: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT -95,1-227,1-181,4-144,3-356,8-446,4 ANLÆGSUDGIFTER Økonomiudvalget 30,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvalget for Børn 83,2 88,9 62,0 62,0 62,0 62,0 Udvalget for Voksne 9,7 11,6 12,5 13,0 13,5 13,0 Udvalget for Klima og Miljø 7,3 45,7 84,5 54,0 33,5 25,0 Udvalget for Kultur og Fritid 2,5 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum anlæg 132,7 148,8 159,0 129,0 109,0 100,0 Byggemodningsudgifter 13,8 20,0 20,0 20,0 20,0 Salg af grunde og bygninger -13,3-35,0-20,0-20,0-20,0-20,0 Anlægsudgifter i alt 133,2 113,8 159,0 129,0 109,0 100,0 Pris og lønregulering i overslagsårene 70,9 143,3 216,6 B: RESULTAT 38,1-113,3-22,4 55,6-104,5-129,8 FINANSIERING Låneoptagelse -21,3-72,8-100,8-50,0-29,0-29,0 Afdrag på lån 61,7 67,7 46,7 48,0 49,1 49,3 Finansforskydninger -123,9 5,5 16,0 3,8-0,2 8,0 Finansiering i alt -83,5 0,4-38,1 1,8 19,9 28,3 C: RESULTAT I ALT -45,4-112,9-60,5 57,4-84,6-101,5 Kasseopbygning i alt 45,4 112,9 60,5-57,4 84,6 101,5 LIKVID KAPITAL ULTIMO (ultimo mio.kr.) 67,0 45,9 80,5 23,1 107,7 209,2 7

8 Driftsudgifter I totaloversigten (på side 7) vises regnskab 2009 i de priser, der var gældende i Budget 2010 er vist i de priser der gjaldt i 2010, mens er vist i 2011 priser. Da priser og lønninger stiger hvert år, viser totaloversigten derfor kun realvæksten i perioden I nedenstående tabel er alle beløb i 2011 priser. Derved holdes prisudviklingen konstant, og det bliver muligt at se udviklingen i, hvad der bruges på forskellige udvalgsområder. Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget I mio. kr. i 2011 priser Økonomiudvalget 342,2 376,2 386,7 375,8 394,0 403,8 Udvalget for Børn 1.253, , , , , ,1 Udvalget for Voksne 982,1 935, ,9 993, , ,1 Udvalget for Klima og Miljø 109,6 118,7 130,3 122,5 123,2 123,0 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 550,7 638,6 696,0 695,3 693,4 692,9 Udvalget for Kultur og Fritid 118,3 117,1 106,6 104,0 103,6 103,6 Driftsudgifter i alt 3.356, , , , , ,5 Det samlede driftsbudget er forøget med 110,4 mio. kr., svarende til 3,2 pct. fra budget 2010 til budget Af figuren nedenfor ses udviklingen fra 2010 til 2011 på de enkelte politikområder. Nettodriftsudgifter fordelt på politikområder 1 Politisk organisation 2 Administration 4 Skole området 5 Almene dagtilbud 6 Børn, unge og familier med særlige behov 7 Sundhed 8 Ældreområdet 9 Voksenspecialområdet 10 Miljø og planer 11 Ejendomme 12 Kommunale veje og trafik 13 Uddannelse og beskæftigelse 14 Erhverv 15 Kultur og Fritid 0,0 mio.kr. 200,0 mio.kr. 400,0 mio.kr. 600,0 mio.kr. 800,0 mio.kr. Budget 2010 Budget 2011 I 2011 er der serviceudgifter på 2.778,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,5 pct. i forhold til det oprindelige budget

9 PL fremskrivning Driftsudgifterne er fremskrevet med det af KL anbefalede I pct Løn (art 1) 3,3 0,34 Brændstof (art) 5,5 3,19 Øvrige varer og anskaffelser 0,7 0,95 Entreprenør og håndværkerydelser 3,0 1,99 Øvrige tjenesteydelser 2,8 1,98 Pris og løn skøn samlet 3,1 0,80 Indarbejdede ændringer Udover den generelle pris- og lønfremskrivning er der indarbejdet ændringer som følge af Pris * mængde beregninger: Ny lovgivning (Lov og cirkulæreprogrammet) Politiske beslutninger Pris * mængde beregninger Budget 2011 er bygget op omkring pris * mængde, ud fra et ønske om strammere styring af økonomi og aktiviteter. Hen over sommeren 2010, er der pågået et arbejde med at kortlægge antal ydelser på forskellige områder og beregning af gennemsnitspriser. På nogle områder: skoler, daginstitutioner og ældreområde er befolkningsprognosen brugt som fundament for fastsættelse af mængden. Befolkningsprognose Som det ses af nedenstående, forventes antallet af borgere i Holbæk Kommune, at være svagt stigende i hele budgetperioden. Folketal Historiske år Prognose år 1. januar år år år år år I alt Som det ses af nedenstående figur, udvikler de enkelte aldersgrupper sig meget forskelligt. Der er, har været og vil fortsat være en meget stor vækst i årige i hele perioden. Antallet af +80 årige er den gruppe, der har den næststørste vækst i perioden. Omvendt forventes antallet af børn og unge, samt antallet i den erhvervsaktive alder, at falde en smule henover årene. 9

10 Udvikling i folketallet 125,0 Vækst, Index 2010 = ,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95, år 0-5 år 6-17 år år år år I alt Ny lovgivning De økonomiske effekter af ny lovgivning er indarbejdet i budgettet, på de områder, hvor der har været udgiftsdrivende ny lovgivning. Kommunen kompenseres samlet via bloktilskuddet, når ny lovgivning koster kommunerne penge. De beløb der indarbejdes i driftsbudgetterne, er ikke kompensationen, men det beløb, opgaven vurderes at beløbe sig til. 10

11 Besparelser I forbindelse med 2. behandling og genåbning af budgettet, er der er samlet set indarbejdet besparelser på 123 mio. kr. Beslutningerne fordeler sig således på politikområderne: Mio. kr Økonomi -12,5-13,8-10,6-10,8 Politikområde 1 Politisk organisation -1,0-1,6-0,8-1,0 Politikområde 2 Administration -11,5-12,2-9,8-9,8 Børn -49,3-58,2-63,4-67,9 Politikområde 4 Skoleområdet -23,7-21,5-21,5-21,5 Politikområde 5 Almindelige dagtilbud -11,8-14,4-14,4-14,4 Politikområde 6 Børn, unge og familier med særlige behov -13,8-22,2-27,4-31,9 Voksne -41,1-69,2-76,3-91,8 Politikområde 7 Sundhedsområdet -1,8-3,2-6,7-6,7 Politikområde 8 Ældreområdet -21,0-37,2-38,6-51,9 Politikområde 9 Voksenspecialområdet -18,3-28,8-31,0-33,2 Klima og Miljø -8,7-12,2-11,5-11,7 Politikområde 10 Miljø og planer -2,0-3,3-3,3-3,3 Politikområde 12 Kommunal veje og trafik -6,7-8,9-8,2-8,4 Erhverv og Beskæftigelse -3,1-5,0-5,0-5,5 Politikområde 13 Uddannelse og beskæftigelse -2,8-4,2-4,2-4,2 Politikområde 14 Erhverv -0,3-0,8-0,8-1,3 Kultur og Fritid -8,5-11,1-11,4-11,4 Politikområde 15 Kultur og fritid -8,5-11,1-11,4-11,4 I alt -123,0-169,5-178,1-199,0 11

12 Skatter I budgettet for 2011 er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Staten har udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på mio. kr. for Overslagsårene er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2011 og fremskrevet med de af KL anbefalede værdier i overslagsårene. Ved en skatteprocent på 25,1 giver det et provenu i 2011 på 2.396,5 mio. kr. Derudover forventes skatterne for at udgøre: Mio. kr. B-2011 BO-2012 BO-2013 BO-2014 Kommunal indkomstskat , , , ,2 Selskabsskat -27,0-25,0-30,0-34,5 Anden skat pålignet visse indkomster -0,6-0,7-0,7-0,7 Grundskyld 2-192,7-200,0-210,0-220,0 Anden skat på fast ejendom -15,5-16,0-16,5-17,0 Skatter , , , ,4 1 Kommunal indkomstskat Provenuet reduceres med 125,1 mio. kr. i 2011 dels på grund af det skrå skatteloft og dels på grund af tilbagebetaling til staten, af for meget udbetalt skat i I 2012 reduceres provenuet med 124,7 mio. kr. grundet det skrå skatteloft og for meget udbetalt skat i I 2013 og 2014 reduceres beløbet kun med 2,8 mio. kr. grundet det skrå skatteloft. Når der ikke er tilbagebetaling af forskudsbeløb, skyldes det, at kommunen har valgt statsgaranti i Grundskyld Afgiftspligtige grundværdier mio. kr. a 23,65 promille 170,7 Grundskyld (land/skov) mio. kr. a 12,3 promille 22,0 I alt 192,7 De afgiftspligtige grundværdier er baseret på opgørelsen, over de faktiske grundværdier i Overslagsårene baserer sig på et skøn i væksten af grundværdierne. Nedenstående figur viser væksten i udskrivningsgrundlag, fra 2008 og til 2014 sammenholdt med væksten i driftsudgifter. Det ses, at væksten i driftsudgifter har en væsentlig højere stigningstakt i forhold til udskrivningsgrundlaget i perioden fra 2008 til Fra 2011 er stoppes væksten i driftsudgifter, mens væksten i udskrivningsgrundlaget fortsætter frem til I 2014 er der næsten overensstemmelse mellem den samlede vækst fra for både drift og udskrivningsgrundlag. 12

13 Indeks 125 Indeks for vækst i udskrivningsgrundlag og nettodriftsudgifter fra 2008 til Udskrivningsgrundlag Driftsudgifter Udskrivningsgrundlaget viser grundlaget for skatteudskrivning. Men er ikke udtryk for de faktiske indtægter i figuren nedenfor ses dels driftsudgifter, skatteindtægter, tilskud & udligning samt en linje, der viser summen af skat og udligning. Figuren viser at tilskud og udligning er steget voldsomt frem til Herefter ses et markant fald. Årsagen til faldet er sammensat af flere faktorer. Dels modtager kommunen positiv efterregulering i 2011 (på baggrund af selvbudgettering i 2008) men negativ efterregulering i 2012 (på baggrund af selvbudgettering i 2009) Dels falder både tilskuds- og udligningsbeløbene i Indeks 200 Indeks for vækst i skatter, tilskud og udligning samt nettodriftsudgifter fra 2008 til Skatter, tilskud og udligning Driftsudgifter Skatter Tilskud og udligning 13

14 Derudover viser figuren at skatteindtægterne, i alle årene har haft en lavere vækstrate end driftsudgifterne. Fra 2012 ser det ud til, at summen af skat og udligning krydser driftsudgiftsvæksten. Dette vil alt andet lige betyde, at kommunens økonomiske situation forbedres. Nedenstående figur sammenligner skat pr. indbygger for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Det fremgår, at skatten pr. borger i 2009 ligger noget under både K5 kommunerne og Hele landet. Det skal dog bemærkes, at der er tale om 2009 tal, dvs. inden skatten blev hævet i forbindelse med vedtagelse af budget Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit Skatter i alt R-2009 pr. indbygger Kr. (2011-priser) Holbæk K Hele landet 2009 Kilde: Statistikbanken Tilskud og udligning Mio. kr. B-2011 BO-2012 BO-2013 BO-2014 Udligning og generelle tilskud , , , ,8 Udligning og tilskud vedr. udlændinge 4,4 4,1 5,0 5,2 Kommunale bidrag til regionerne 92,9 95,7 98,5 101,4 Særlige tilskud -175,3-164,2-167,0-169,8 Refusion af købsmoms 0,7 0,7 0,7 0,7 Tilskud og udligning , , , ,3 Generelle tilskud er de beløb, som kommunen får af staten som bloktilskud. Principielt gives tilskuddet til kommunerne, for at den enkelte kommune kan efterkomme de lovkrav mv., som staten vedtager. Da tilskuddene er generelle må kommunerne selv bestemme, hvad de vil bruge pengene til, dog skal kommunerne opfylde lovkravene. Dette betyder, at man principielt ikke kan genfinde bloktilskuddets enkeltdele i kommunens driftsbudget. 14

15 Udligningsordningen er skabt ud fra et ønske om at stille kommunerne relativt ens på trods af forskelle i kommunernes befolkningssammensætning og dermed dels forskelle i deres nødvendige driftsudgifter og deres mulige indtægter (udskrivningsgrundlag). Der er tale om et nul sum spil. Nogle kommuner betaler til udligningsordningen, mens andre modtager tilskud fra den. Renter Mio. kr. B-2011 BO-2012 BO-2013 BO-2014 Renteudgifter 31,0 32,1 32,6 32,6 Renteindtægter -6,2-6,2-6,1-5,9 Renter i alt 24,8 25,9 26,5 26,8 Afledt af tidligere års låneoptagelse har kommunen udgifter til renter på lån. Primo 2011 udgør gælden ca. 730 mio. kr. Derudover har kommunen renteindtægter, som stammer fra de likvide aktiver (bankindestående, obligationsbeholdning m.v.), samt fra kortfristede (tilgodehavende fra regninger osv.) og langfristede tilgodehavender (pantebreve, aktier, andelsbeviser, deponerede beløb m.v.) Afledt af tidligere års låneoptagelse betaler kommunen afdrag på lån. Primo 2011 udgør gælden ca. 730 mio. kr. I forbindelse med vedtagelse af budget har kommunen vedtaget en omlægning af låneporteføljen. Lån Mio. kr. B-2011 BO-2012 BO-2013 BO-2014 Skoler 15 Daginstitutioner 6 Belysning Energibesparende foranstaltninger Lånoptagelse i alt Til delvis finansiering af kommunens anlægsudgifter kan kommunen, efter tilladelse fra Indenrigsog Sundhedsministeriet, optage lån. Lånebekendtgørelsen nr af 15. december 2009, giver automatisk tilladelse til eksempelvis energirenovering af gadebelysning og andre energibesparende foranstaltninger. Kommunen har en politik på området, som tilsiger, at låneoptagelsen ikke må overstige afdraget på eksisterende lån, således at kommunens samlede gæld hvert år bliver nedbragt. Kommunen har i 2011 modtaget dispensation fra den ordinære lånepulje på 2,8 mio. kr. samt dispensation fra den særlige lånepulje vedrørende kvalitetsfondsområderne på 12 mio. kr. til folkeskoleområdet og 6 mio. kr. til øvrige kvalitetsfondsområder. 15

16 Nedenstående figur viser, at Holbæk kommunes langfristede gæld pr. borger ligger lavere end både K5 kommunerne og landsgennemsnittet. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit Langfristet gæld pr. borger R Holbæk K5 Hele landet Kr Kilde: Statistikbanken Det ses af figuren, at Holbæk Kommune har lavere gæld pr. indbygger i forhold til både K5 og landsgennemsnittet. Likvid Kapital I mio. kr. B-2011 B-2012 B-2013 B-2014 Forventet kassebeholdning primo Ændring af kassebeholdningen (forøgelse(+)/ forbrug (-)) Forventet kassebeholdning ultimo Det vedtagne budget resulterer i en positiv kassebeholdning i alle år fra 81 mio. kr. til 209 mio. kr. I 2012 forventes et kassetræk på 57 mio. kr., men da kassebeholdningen er stor nok, vil den stadig være positiv ved udgangen af året. 16

17 Økonomiudvalg Udvalget arbejder med følgende poliktikområder, Politikområde 1 - Politisk organisation, som omfatter udgifterne til partitilskud til politiske partier, aflønning og mødeudgifter m.v. vedrørende byrådets medlemmer, diverse mødeudgifter m.v. vedr. kommissioner, råd og nævn herunder lokalfora samt udgifter vedrørende afholdelse af valg. Politikområde 2 Administration, som omfatter udgifterne vedrørende administrationsbygninger, udgifterne vedr. administrativt personale samt øvrige fællesudgifter, løn- og barselspulje samt udgifter vedr. tjenestemandspensioner Politikområde 3 Finansiering, som omfatter renter, tilskud, udligning og skatter, samt balanceforskydninger. Samlet primo budget 2011 for Økonomiudvalget mio.kr. Opr. Primo Politikområde R-2009 B-2010 B-2011 B-2011 BO-2012 BO-2013 BO-2014 Politisk organisation 10,9 9,5 9,3 8,5 7,9 8,7 8,5 Administration 331,2 366,7 388,9 378,2 367,9 385,3 395,3 Finansiering Økonomiudvalget i alt 342,1 376,2 398,2 386,7 375,8 394,0 *) Politikområde 3. Finansiering, er en del af økonomiudvalgets område, men specifikationerne findes i de generelle bemærkninger. 403,8 Politikområde 1- Politisk organisation Nedenstående tabel redegør for udviklingen fra seneste afsluttede regnskabsår til og med budgetoverslagsår Tabel 1.1 Primo budget 2011 i mio.kr. Opr. Primo Konto Område R-2009 B-2010 B-2011 B-2011 BO-2012 BO-2013 BO Fælles formål 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer ,5 6,5 6,5 6,4 6,4 6,4 6, Kommissioner, råd og nævn 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1, Valg m.v. 3,1 1,5 1,3 0,6-0,8 0,6 I alt Politisk organisation 10,9 9,5 9,3 8,5 7,9 8,7 8,5 Tabel 1.2 Besparelser vedtaget ved genåbning af budget 2011 i mio.kr. Konto Område B-2011 BO-2012 BO-2013 BO Kommunalbestyrelsesmedlemmer -0,1-0,1-0,1-0, Valg m.v. -0,7-1,5-0,7-0,7 I alt Politisk organisation -0,8-1,6-0,8-0,8 17

18 Figur 1 illustrerer udviklingen inden for politikområdet fra regnskab 2008 til og med budgetoverslagsår 2014 i mio. kr. Figur 1. Udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2008 til BO-2014 Nettodriftsudgifter 12 Mio. kr. ( 2011-priser ) R-2008 R-2009 B-2010 Opr. B Primo B BO-2012 BO-2013 BO-2014 Figur 2 illustrerer udviklingen fra regnskab 2008 til budgetoverslagsår 2014 i kr. pr. indbygger. Figur 2. Udviklingen pr. indbygger fra R-2008 BO-2014 Nettodriftsudgifter pr. indbygger Kr. ( 2011-priser ) R-2008 R-2009 B-2010 Opr. B-2011 Primo B BO-2012 BO-2013 BO-2014 Figur 3 viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Det ses at Holbæk Kommune bruger færre midler pr. indbygger på politiks organisation i forhold til både K5 og landsgennemsnittet. 18

19 Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit Nettodriftsudgifter R-2009 pr. indbygger Kr. ( 2011-priser ) Holbæk K5 Hele landet Kilde: Statistikbanken Beskrivelse af politikområde 1 Politisk organisation Til politikområde 1 - Politisk organisation, er der tilknyttet følgende opgaver: Fælles formål afholder beløb til udbetaling af tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven. Kommunalbestyrelsesmedlemmer her afholdes udgifterne til løn, diæter, uddannelse samt møde- og repræsentationsudgifter m.v. vedrørende byrådets medlemmer. Kommissioner, råd og nævn - her afholdes der udgifter til følgende: Skolebestyrelser på 22 skoler (inkl. 10. klasse skolen) Huslejenævn Beboerklagenævn (i samarbejde m. Odsherred kommune) Hegnssyn Ældreråd og klageråd Handicapråd Lokalfora 18 i alt Øvrige fællesudgifter til bestyrelser og råd Valg omhandler udgifter i forbindelse med afholdelser af valg til folketinget, EUparlamentet, kommunalbestyrelse og regionsråd samt folkeafstemninger. 19

20 Markant historisk udvikling I figur 1 og 2 fremgår det, at der i år 2009 har været et hop i nettodriftsudgifterne pr. indbygger. Årsagen til dette er, at der i dette år blev afholdt folkeafstemning om tronfølgerloven og EUparlamentsvalg i juni måned samt kommunal- og ældrerådsvalg i november måned. Dannelse af budget 2011 Nedenstående tabel har til formål at beskrive de politiske beslutninger der er truffet siden dannelsen af BO-2011 med betydning for budgetåret. Tabel 2 Primo budget 2011 i mio.kr. BO ,5 Besparelse vedrørende digitalt valg -0,2 Oprindeligt budget ,3 Genåbningen -0,8 Primo budget ,5 Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger Tabel 3 Pris x Mængde Konto Område Aktivitet Mængde Gennemsnitspris Budget Partistøtte Antal afgivne stemmer ved sidste kommunalvalg (2009) ,50 0,2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Fast vederlag 5,1 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste 0,2 Uddannelse, kørsel m.v. 0,1 Møder og repræsentation 0,9 Kontorartikler, IT m.v. 0, Kommissioner, råd og nævn 1, Valg 1 folketingsvalg 0,6 I alt 8,5 20

21 Politikområde 2 - Administration Nedenstående tabel redegør for udviklingen fra seneste afsluttede regnskabsår til og med budgetoverslagsår Tabel 1.1 Primo budget i mio.kr. Konto Område R-2009 B-2010 Opr. B-2011 Primo B-2011 BO-2012 BO-2013 BO Administrationsbygninger 14,5 19,9 18,4 18,4 18,4 18,4 18, Sekretariat og forvaltninger 242,8 255,9 282,9 272,2 261,9 279,3 289, Administration vedr. jobcentre 36,1 46,8 43,5 43,5 43,5 43,5 43, Administration vedr. Naturbeskyttelse 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0, Administration vedr. Miljøbeskyttelse - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Løn- og barselspuljer 0,0 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8, Tjenestemandspension 37,6 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 I alt Administration 331,2 366,7 388,9 378,2 367,9 385,3 395,3 Nedenstående figur illustrerer udviklingen indenfor politikområdet fra regnskab 2008 til og med budgetoverslagsår 2014 i mio. kr. Tabel 1.2 Besparelser vedtaget ved genåbning af budget 2011 i mio.kr. Konto Område B-2011 BO-2012 BO-2013 BO Sekretariat og forvaltninger -10,7-11,4-9,0-9,0 I alt Administration -10,7-11,4-9,0-9,0 21

22 Figur 1. Udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2008 til BO-2014 Nettodriftsudgifter 450 Mio.kr. ( 2011-priser ) R-2008 R-2009 B-2010 Opr. B Primo B BO-2012 BO-2013 BO-2014 Nedenstående figur, illustrerer udviklingen fra regnskab 2008 til budgetoverslagsår 2014 i kr. pr. indbygger. Figur 2. Udviklingen pr. indbygger fra R-2008 BO-2014 Nettodriftsudgift pr. indbygger Kr. ( 2011-priser ) R-2008 R-2009 B-2010 Opr. B Primo B BO-2012 BO-2013 BO-2014 Nedenstående figur viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Det ses at Holbæk Kommune bruger væsentligt færre kr. pr. indbygger i forhold til landsgennemsnittet, og færre kr. pr. indbygger i forhold til K5. 22

23 Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit Nettodriftsudgifter R-2009 pr. indbygger Kr. ( 2011-priser ) Holbæk K5 Hele landet Kilde: Statistikbanken Beskrivelse af politikområdet Indhold De opgaver der knytter sig til politikområde Administration er følgende, Administrationsbygningernes drift og vedligeholdelse, herunder rengøring, ud- og indvendig vedligeholdelse, opvarmning, el og vand m.v. Opgaverne på dette område er administration og sagsbehandling indenfor funktionerne Sekretariat og forvaltninger, Jobcentre, Natur- og Miljøbeskyttelse. De administrative enheder som p.t. er omfattet af området er Direktion, samt de centrale funktioner på de 14 chefområder. Chefområderne er Almene tilbud for børn og unge, Særlige tilbud for børn og unge, Socialcenteret, Ældrecenteret, Sundhed, Kultur og Fritid, Plan og byg, Teknik og miljø, Ledelsessekretariat, Økonomi, Strategi og analyse, Organisationsservice, Arbejdsmarkedscenteret og Borgerservice. Udover dette indeholder området mange forskellige fællesudgifter der omfatter hele organisationen, f.eks. IT, arbejdsmiljøforanstaltninger, revision, porto samt forskellige afsatte puljer m.v. Løn- og barselspuljer er en pulje afsat til barselsudligningsordning som anvendes i hele organisationen i forbindelse med medarbejderes barsel. På området Tjenestemandspension foretages udbetaling af pension til pensionerede tjenestemænd samt betaling af forsikringspræmie vedr. genforsikrede tjenestemænd. 23

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Budgetbemærkninger. Side 2 af 113

Indholdsfortegnelse. Budgetbemærkninger. Side 2 af 113 BUDGET 2011-2014 Indholdsfortegnelse GENERELLE BEMÆRKNINGER...5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER...6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris * mængde beregninger...9

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Budgetbemærkninger 2012-2015

Indholdsfortegnelse. Budgetbemærkninger 2012-2015 BUDGET 2012-2015 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger...6 Kommunens samlede udgifter og indtægter...7 Driftsudgifter...9 PL fremskrivning...10 Indarbejdede ændringer...10 Pris * mængde beregninger...10

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning

Læs mere

Budgetbemærkninger 2014 2017,

Budgetbemærkninger 2014 2017, Budget 2014-2017 Indhold Forord fra borgmesteren... 5 Forudsætninger for budgettet... 6 Økonomiske Pejlemærker... 7 Generelle bemærkninger... 8 Kommunens samlede udgifter og indtægter... 9 Skatter... 11

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2 Økonomiudvalg Økonomiudvalget omfatter en meget bred vifte af aktiviteter såsom f.eks. udgifter til byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politikområde 1. Politisk Organisation

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Budgetbemærkninger BUDGET

Budgetbemærkninger BUDGET BUDGET 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forord fra borgmesteren... 5 Forudsætninger for budgettet... 6 Økonomiske Pejlemærker... 8 Generelle bemærkninger... 9 Kommunens samlede udgifter og indtægter... 10

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode

Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Udvalget for børn Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier Udvalget

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere