BUDGET EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC."

Transkript

1 BUDGET EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010)

2 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris * mængde beregninger...9 Befolkningsprognose...9 Ny lovgivning...10 Besparelser...11 Skatter...12 Tilskud og udligning...14 Renter...15 Lån...15 Likvid Kapital...16 ØKONOMIUDVALG POLITIKOMRÅDE 1- POLITISK ORGANISATION BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDE 1 POLITISK ORGANISATION DANNELSE AF BUDGET SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER POLITIKOMRÅDE 2 - ADMINISTRATION BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET Indhold...23 Markant historisk udvikling...24 DANNELSE AF BUDGET SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER STRUKTUR OG TILBUD UDVALGET FOR BØRN POLITIKOMRÅDE 4 SKOLER BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET Udfordringer og udvikling (fremtid)...30 DANNELSE AF BUDGET Demografi og prognose...32 SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER STRUKTUR OG TILBUD STRUKTUR OG TILBUD POLITIKOMRÅDE 5 ALMENE DAGTILBUD BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET Udfordringer...38 Prognose...38 DANNELSE AF BUDGET SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER POLITIKOMRÅDE 6 BØRN, UNGE OG FAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET Udfordringer og udvikling (fremtid)...44 Prognose...45 Forklaring på markant udvikling (historisk, forklaring på grafen)

3 DANNELSE AF BUDGET SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER STRUKTUR OG TILBUD UDVALGET FOR VOKSNE POLITIKOMRÅDE 7 - SUNDHED BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET Udfordringer...55 Prognose...56 DANNELSE AF BUDGET SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER STRUKTUR OG TILBUD POLITIKOMRÅDE 8 ÆLDREOMRÅDET BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET Udfordringer...63 Prognose...63 DANNELSE AF BUDGET DEMOGRAFI OG PROGNOSE OVENNÆVNTE TILTAG ER MEDTAGET I BUDGET SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER STRUKTUR OG TILBUD POLITIKOMRÅDE 9 VOKSENSPECIALOMRÅDET BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET Udfordringer og udvikling (fremtid)...75 Markant historisk udvikling...76 DANNELSE AF BUDGET SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER STRUKTUR OG TILBUD UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ POLITIKOMRÅDE 10 MILJØ OG PLANER BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET Indhold...84 Udfordringer og udvikling (fremtid)...85 Prognose...85 Forklaring på markant udvikling...85 DANNELSE AF BUDGET SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER POLITIKOMRÅDE 11 EJENDOMME BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET Indhold...89 Udfordringer og udvikling (fremtid)...89 Forklaring på markant udvikling...89 DANNELSE AF BUDGET SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER STRUKTUR OG TILBUD POLITIKOMRÅDE KOMMUNALE VEJE OG TRAFIK BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDE 12. KOMMUNALE VEJE OG TRAFIK Prognose...97 Forklaring på markant udvikling

4 DANNELSE AF BUDGET STRUKTUR OG TILBUD UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE POLITIKOMRÅDE 13 - UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET Udfordringer og udvikling Prognose Forklaring på markant udvikling DANNELSE AF BUDGET Demografi og prognose SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER STRUKTUR OG TILBUD POLITIKOMRÅDE 14 - ERHVERV BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET DANNELSE AF BUDGET SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID POLITIKOMRÅDE 15 KULTUR OG FRITID BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET Indholdsbeskrivelse (drift) Udfordringer og udvikling Prognose DANNELSE AF BUDGET SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER

5 Generelle bemærkninger Disse generelle bemærkninger beskriver de overordnede forudsætninger, for det vedtagne budget. Budget blev vedtaget 13. oktober Straks herefter genåbnedes budgettet med henblik på at fjerne den strukturelle ubalance, så skatteindtægterne kan dække både drift, anlæg og afdrag på lån uden at det går ud over likviditetsopbygningen. Budgettet blev dermed endeligt vedtaget den 22. december Budgettet er blevet til på baggrund af: En stigning i driftsudgifter på 230 mio. kr., reduceret med samlet set 123 mio. kr. i besparelser i Reduktion af anlægsudgifter med 50 mio. kr. En reduktion af nettorenteudgifter med 10,6 mio. kr. Afdrag og finansforskydninger på 62,8 mio. kr. Forventet lånoptagelse på 101 mio. kr. En stigning i skat, tilskud og udligning på i alt 57 mio. kr. Kommunen har modtaget 14 mio. kr. i tilskud, som særligt vanskeligt stillet kommune. Derudover har kommunen fået dispensation fra den ordinære lånepulje på 2,8 mio. kr. og dispensation fra den særlige lånepulje vedrørende kvalitetsfondsområderne på 12 mio. kr. på folkeskoleområdet og 6 mio. kr. på øvrige kvalitetsfondsområder. Kommunen har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på mio. kr. Kommunen har fastholdt Skatteprocent på 25,1 Grundskyldspromille øvrige ejendomme på 23,65 Grundskyldspromille land og skov på 12,3 heraf finansieres de 4,7 promille af staten Dækningsafgift på 3 promille Kirkeskatteprocent på 0,96 Den forventede kasseopbygning er: ,5 mio. kr. -57,4 mio. kr. 84,6 mio. kr. 101,5 mio. kr. Genåbningen skete på baggrund af et ønske om at skabe en robust og sund økonomi. Økonomiudvalget vedtog i 2010 fem pejlemærker, som kendetegner en sund økonomi: En løbende likviditet på 125 mio. kr., skal være realiseret i 2014 Overskud på den strukturelle balance. Dvs. skatteindtægterne skal mere end dække driftsudgifter, afdrag på lån, renter og investeringsbehov på 100 mio. kr. Råderum til politisk prioritering, 15 mio. kr. i 2013 og 25 mio. kr. i 2014 Driftsudgifterne frem til og med 2014 må reduceres for at indfri pejlemærker for overskud på den strukturelle balance og råderum til politisk prioritering Aktiv gældspleje, skal ske uden at løbe risici 5

6 Kommunens samlede udgifter og indtægter Kommunen har samlet set indtægter for 3,8 mia. kr. Indtægtskilderne fordeler sig som vist nedenfor: Indtægter Grundskyld 5% Selskabsskat 1% Dækningafgift 0% Lån 3% Tilskud og udligning 32% Kommunal indkomstskat 59% Langt hovedparten af indtægterne stammer fra kommunens borgere i form af indkomstskat. Den anden store indtægtskilde kommer fra staten i form af tilskud & udligning. Kommunen har samlet set udgifter for 3,7 mia. kr. Heraf udgør driftsudgifterne 3,5 mio. kr., svarende til 95 pct. af de samlede udgifter. Driftsudgifterne fordeler sig som vist nedenfor: Driftsudgifter Teknik og Miljø 3% Administration 11% Kultur og fritid 4% Skoler og daginstitutioner 22% Arbejdsmarked 20% Sundhed 6% Ældre 11% Specialiserede socialområde 23% Begrebet administration dækker dels de politiske udvalg, administrationsbygninger, fællesudgifter samt løn til sagsbehandlere og andre administrative medarbejdere. 6

7 Totaloversigt REGNSKAB VEDTAGET BUDGET BUDGET OVERSLAGSÅRENE I mio. kr. i løbende priser løbende priser 2011 pl 2011 pl 2011 pl 2011 pl INDTÆGTER Skatter , , , , , ,3 Generelle tilskud, mv. -925, , , , , ,3 Indtægter i alt , , , , , ,6 DRIFTSUDGIFTER Økonomiudvalget 328,8 370,7 386,7 375,8 394,0 403,8 Udvalget for Børn 1.226, , , , , ,1 Udvalget for Voksne 930,3 915, ,9 993, , ,1 Udvalget for Klima og Miljø 111,1 126,4 130,3 122,5 123,2 123,0 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 511,1 617,6 696,0 695,3 693,4 692,9 Udvalget for Kultur og Fritid 113,0 118,2 106,6 104,0 103,6 103,6 Driftsudgifter i alt 3.221, , , , , ,5 RENTER M.V. 18,9 34,9 24,8 26,0 26,5 26,7 A: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT -95,1-227,1-181,4-144,3-356,8-446,4 ANLÆGSUDGIFTER Økonomiudvalget 30,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvalget for Børn 83,2 88,9 62,0 62,0 62,0 62,0 Udvalget for Voksne 9,7 11,6 12,5 13,0 13,5 13,0 Udvalget for Klima og Miljø 7,3 45,7 84,5 54,0 33,5 25,0 Udvalget for Kultur og Fritid 2,5 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum anlæg 132,7 148,8 159,0 129,0 109,0 100,0 Byggemodningsudgifter 13,8 20,0 20,0 20,0 20,0 Salg af grunde og bygninger -13,3-35,0-20,0-20,0-20,0-20,0 Anlægsudgifter i alt 133,2 113,8 159,0 129,0 109,0 100,0 Pris og lønregulering i overslagsårene 70,9 143,3 216,6 B: RESULTAT 38,1-113,3-22,4 55,6-104,5-129,8 FINANSIERING Låneoptagelse -21,3-72,8-100,8-50,0-29,0-29,0 Afdrag på lån 61,7 67,7 46,7 48,0 49,1 49,3 Finansforskydninger -123,9 5,5 16,0 3,8-0,2 8,0 Finansiering i alt -83,5 0,4-38,1 1,8 19,9 28,3 C: RESULTAT I ALT -45,4-112,9-60,5 57,4-84,6-101,5 Kasseopbygning i alt 45,4 112,9 60,5-57,4 84,6 101,5 LIKVID KAPITAL ULTIMO (ultimo mio.kr.) 67,0 45,9 80,5 23,1 107,7 209,2 7

8 Driftsudgifter I totaloversigten (på side 7) vises regnskab 2009 i de priser, der var gældende i Budget 2010 er vist i de priser der gjaldt i 2010, mens er vist i 2011 priser. Da priser og lønninger stiger hvert år, viser totaloversigten derfor kun realvæksten i perioden I nedenstående tabel er alle beløb i 2011 priser. Derved holdes prisudviklingen konstant, og det bliver muligt at se udviklingen i, hvad der bruges på forskellige udvalgsområder. Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget I mio. kr. i 2011 priser Økonomiudvalget 342,2 376,2 386,7 375,8 394,0 403,8 Udvalget for Børn 1.253, , , , , ,1 Udvalget for Voksne 982,1 935, ,9 993, , ,1 Udvalget for Klima og Miljø 109,6 118,7 130,3 122,5 123,2 123,0 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 550,7 638,6 696,0 695,3 693,4 692,9 Udvalget for Kultur og Fritid 118,3 117,1 106,6 104,0 103,6 103,6 Driftsudgifter i alt 3.356, , , , , ,5 Det samlede driftsbudget er forøget med 110,4 mio. kr., svarende til 3,2 pct. fra budget 2010 til budget Af figuren nedenfor ses udviklingen fra 2010 til 2011 på de enkelte politikområder. Nettodriftsudgifter fordelt på politikområder 1 Politisk organisation 2 Administration 4 Skole området 5 Almene dagtilbud 6 Børn, unge og familier med særlige behov 7 Sundhed 8 Ældreområdet 9 Voksenspecialområdet 10 Miljø og planer 11 Ejendomme 12 Kommunale veje og trafik 13 Uddannelse og beskæftigelse 14 Erhverv 15 Kultur og Fritid 0,0 mio.kr. 200,0 mio.kr. 400,0 mio.kr. 600,0 mio.kr. 800,0 mio.kr. Budget 2010 Budget 2011 I 2011 er der serviceudgifter på 2.778,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,5 pct. i forhold til det oprindelige budget

9 PL fremskrivning Driftsudgifterne er fremskrevet med det af KL anbefalede I pct Løn (art 1) 3,3 0,34 Brændstof (art) 5,5 3,19 Øvrige varer og anskaffelser 0,7 0,95 Entreprenør og håndværkerydelser 3,0 1,99 Øvrige tjenesteydelser 2,8 1,98 Pris og løn skøn samlet 3,1 0,80 Indarbejdede ændringer Udover den generelle pris- og lønfremskrivning er der indarbejdet ændringer som følge af Pris * mængde beregninger: Ny lovgivning (Lov og cirkulæreprogrammet) Politiske beslutninger Pris * mængde beregninger Budget 2011 er bygget op omkring pris * mængde, ud fra et ønske om strammere styring af økonomi og aktiviteter. Hen over sommeren 2010, er der pågået et arbejde med at kortlægge antal ydelser på forskellige områder og beregning af gennemsnitspriser. På nogle områder: skoler, daginstitutioner og ældreområde er befolkningsprognosen brugt som fundament for fastsættelse af mængden. Befolkningsprognose Som det ses af nedenstående, forventes antallet af borgere i Holbæk Kommune, at være svagt stigende i hele budgetperioden. Folketal Historiske år Prognose år 1. januar år år år år år I alt Som det ses af nedenstående figur, udvikler de enkelte aldersgrupper sig meget forskelligt. Der er, har været og vil fortsat være en meget stor vækst i årige i hele perioden. Antallet af +80 årige er den gruppe, der har den næststørste vækst i perioden. Omvendt forventes antallet af børn og unge, samt antallet i den erhvervsaktive alder, at falde en smule henover årene. 9

10 Udvikling i folketallet 125,0 Vækst, Index 2010 = ,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95, år 0-5 år 6-17 år år år år I alt Ny lovgivning De økonomiske effekter af ny lovgivning er indarbejdet i budgettet, på de områder, hvor der har været udgiftsdrivende ny lovgivning. Kommunen kompenseres samlet via bloktilskuddet, når ny lovgivning koster kommunerne penge. De beløb der indarbejdes i driftsbudgetterne, er ikke kompensationen, men det beløb, opgaven vurderes at beløbe sig til. 10

11 Besparelser I forbindelse med 2. behandling og genåbning af budgettet, er der er samlet set indarbejdet besparelser på 123 mio. kr. Beslutningerne fordeler sig således på politikområderne: Mio. kr Økonomi -12,5-13,8-10,6-10,8 Politikområde 1 Politisk organisation -1,0-1,6-0,8-1,0 Politikområde 2 Administration -11,5-12,2-9,8-9,8 Børn -49,3-58,2-63,4-67,9 Politikområde 4 Skoleområdet -23,7-21,5-21,5-21,5 Politikområde 5 Almindelige dagtilbud -11,8-14,4-14,4-14,4 Politikområde 6 Børn, unge og familier med særlige behov -13,8-22,2-27,4-31,9 Voksne -41,1-69,2-76,3-91,8 Politikområde 7 Sundhedsområdet -1,8-3,2-6,7-6,7 Politikområde 8 Ældreområdet -21,0-37,2-38,6-51,9 Politikområde 9 Voksenspecialområdet -18,3-28,8-31,0-33,2 Klima og Miljø -8,7-12,2-11,5-11,7 Politikområde 10 Miljø og planer -2,0-3,3-3,3-3,3 Politikområde 12 Kommunal veje og trafik -6,7-8,9-8,2-8,4 Erhverv og Beskæftigelse -3,1-5,0-5,0-5,5 Politikområde 13 Uddannelse og beskæftigelse -2,8-4,2-4,2-4,2 Politikområde 14 Erhverv -0,3-0,8-0,8-1,3 Kultur og Fritid -8,5-11,1-11,4-11,4 Politikområde 15 Kultur og fritid -8,5-11,1-11,4-11,4 I alt -123,0-169,5-178,1-199,0 11

12 Skatter I budgettet for 2011 er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Staten har udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på mio. kr. for Overslagsårene er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2011 og fremskrevet med de af KL anbefalede værdier i overslagsårene. Ved en skatteprocent på 25,1 giver det et provenu i 2011 på 2.396,5 mio. kr. Derudover forventes skatterne for at udgøre: Mio. kr. B-2011 BO-2012 BO-2013 BO-2014 Kommunal indkomstskat , , , ,2 Selskabsskat -27,0-25,0-30,0-34,5 Anden skat pålignet visse indkomster -0,6-0,7-0,7-0,7 Grundskyld 2-192,7-200,0-210,0-220,0 Anden skat på fast ejendom -15,5-16,0-16,5-17,0 Skatter , , , ,4 1 Kommunal indkomstskat Provenuet reduceres med 125,1 mio. kr. i 2011 dels på grund af det skrå skatteloft og dels på grund af tilbagebetaling til staten, af for meget udbetalt skat i I 2012 reduceres provenuet med 124,7 mio. kr. grundet det skrå skatteloft og for meget udbetalt skat i I 2013 og 2014 reduceres beløbet kun med 2,8 mio. kr. grundet det skrå skatteloft. Når der ikke er tilbagebetaling af forskudsbeløb, skyldes det, at kommunen har valgt statsgaranti i Grundskyld Afgiftspligtige grundværdier mio. kr. a 23,65 promille 170,7 Grundskyld (land/skov) mio. kr. a 12,3 promille 22,0 I alt 192,7 De afgiftspligtige grundværdier er baseret på opgørelsen, over de faktiske grundværdier i Overslagsårene baserer sig på et skøn i væksten af grundværdierne. Nedenstående figur viser væksten i udskrivningsgrundlag, fra 2008 og til 2014 sammenholdt med væksten i driftsudgifter. Det ses, at væksten i driftsudgifter har en væsentlig højere stigningstakt i forhold til udskrivningsgrundlaget i perioden fra 2008 til Fra 2011 er stoppes væksten i driftsudgifter, mens væksten i udskrivningsgrundlaget fortsætter frem til I 2014 er der næsten overensstemmelse mellem den samlede vækst fra for både drift og udskrivningsgrundlag. 12

13 Indeks 125 Indeks for vækst i udskrivningsgrundlag og nettodriftsudgifter fra 2008 til Udskrivningsgrundlag Driftsudgifter Udskrivningsgrundlaget viser grundlaget for skatteudskrivning. Men er ikke udtryk for de faktiske indtægter i figuren nedenfor ses dels driftsudgifter, skatteindtægter, tilskud & udligning samt en linje, der viser summen af skat og udligning. Figuren viser at tilskud og udligning er steget voldsomt frem til Herefter ses et markant fald. Årsagen til faldet er sammensat af flere faktorer. Dels modtager kommunen positiv efterregulering i 2011 (på baggrund af selvbudgettering i 2008) men negativ efterregulering i 2012 (på baggrund af selvbudgettering i 2009) Dels falder både tilskuds- og udligningsbeløbene i Indeks 200 Indeks for vækst i skatter, tilskud og udligning samt nettodriftsudgifter fra 2008 til Skatter, tilskud og udligning Driftsudgifter Skatter Tilskud og udligning 13

14 Derudover viser figuren at skatteindtægterne, i alle årene har haft en lavere vækstrate end driftsudgifterne. Fra 2012 ser det ud til, at summen af skat og udligning krydser driftsudgiftsvæksten. Dette vil alt andet lige betyde, at kommunens økonomiske situation forbedres. Nedenstående figur sammenligner skat pr. indbygger for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Det fremgår, at skatten pr. borger i 2009 ligger noget under både K5 kommunerne og Hele landet. Det skal dog bemærkes, at der er tale om 2009 tal, dvs. inden skatten blev hævet i forbindelse med vedtagelse af budget Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit Skatter i alt R-2009 pr. indbygger Kr. (2011-priser) Holbæk K Hele landet 2009 Kilde: Statistikbanken Tilskud og udligning Mio. kr. B-2011 BO-2012 BO-2013 BO-2014 Udligning og generelle tilskud , , , ,8 Udligning og tilskud vedr. udlændinge 4,4 4,1 5,0 5,2 Kommunale bidrag til regionerne 92,9 95,7 98,5 101,4 Særlige tilskud -175,3-164,2-167,0-169,8 Refusion af købsmoms 0,7 0,7 0,7 0,7 Tilskud og udligning , , , ,3 Generelle tilskud er de beløb, som kommunen får af staten som bloktilskud. Principielt gives tilskuddet til kommunerne, for at den enkelte kommune kan efterkomme de lovkrav mv., som staten vedtager. Da tilskuddene er generelle må kommunerne selv bestemme, hvad de vil bruge pengene til, dog skal kommunerne opfylde lovkravene. Dette betyder, at man principielt ikke kan genfinde bloktilskuddets enkeltdele i kommunens driftsbudget. 14

15 Udligningsordningen er skabt ud fra et ønske om at stille kommunerne relativt ens på trods af forskelle i kommunernes befolkningssammensætning og dermed dels forskelle i deres nødvendige driftsudgifter og deres mulige indtægter (udskrivningsgrundlag). Der er tale om et nul sum spil. Nogle kommuner betaler til udligningsordningen, mens andre modtager tilskud fra den. Renter Mio. kr. B-2011 BO-2012 BO-2013 BO-2014 Renteudgifter 31,0 32,1 32,6 32,6 Renteindtægter -6,2-6,2-6,1-5,9 Renter i alt 24,8 25,9 26,5 26,8 Afledt af tidligere års låneoptagelse har kommunen udgifter til renter på lån. Primo 2011 udgør gælden ca. 730 mio. kr. Derudover har kommunen renteindtægter, som stammer fra de likvide aktiver (bankindestående, obligationsbeholdning m.v.), samt fra kortfristede (tilgodehavende fra regninger osv.) og langfristede tilgodehavender (pantebreve, aktier, andelsbeviser, deponerede beløb m.v.) Afledt af tidligere års låneoptagelse betaler kommunen afdrag på lån. Primo 2011 udgør gælden ca. 730 mio. kr. I forbindelse med vedtagelse af budget har kommunen vedtaget en omlægning af låneporteføljen. Lån Mio. kr. B-2011 BO-2012 BO-2013 BO-2014 Skoler 15 Daginstitutioner 6 Belysning Energibesparende foranstaltninger Lånoptagelse i alt Til delvis finansiering af kommunens anlægsudgifter kan kommunen, efter tilladelse fra Indenrigsog Sundhedsministeriet, optage lån. Lånebekendtgørelsen nr af 15. december 2009, giver automatisk tilladelse til eksempelvis energirenovering af gadebelysning og andre energibesparende foranstaltninger. Kommunen har en politik på området, som tilsiger, at låneoptagelsen ikke må overstige afdraget på eksisterende lån, således at kommunens samlede gæld hvert år bliver nedbragt. Kommunen har i 2011 modtaget dispensation fra den ordinære lånepulje på 2,8 mio. kr. samt dispensation fra den særlige lånepulje vedrørende kvalitetsfondsområderne på 12 mio. kr. til folkeskoleområdet og 6 mio. kr. til øvrige kvalitetsfondsområder. 15

16 Nedenstående figur viser, at Holbæk kommunes langfristede gæld pr. borger ligger lavere end både K5 kommunerne og landsgennemsnittet. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit Langfristet gæld pr. borger R Holbæk K5 Hele landet Kr Kilde: Statistikbanken Det ses af figuren, at Holbæk Kommune har lavere gæld pr. indbygger i forhold til både K5 og landsgennemsnittet. Likvid Kapital I mio. kr. B-2011 B-2012 B-2013 B-2014 Forventet kassebeholdning primo Ændring af kassebeholdningen (forøgelse(+)/ forbrug (-)) Forventet kassebeholdning ultimo Det vedtagne budget resulterer i en positiv kassebeholdning i alle år fra 81 mio. kr. til 209 mio. kr. I 2012 forventes et kassetræk på 57 mio. kr., men da kassebeholdningen er stor nok, vil den stadig være positiv ved udgangen af året. 16

17 Økonomiudvalg Udvalget arbejder med følgende poliktikområder, Politikområde 1 - Politisk organisation, som omfatter udgifterne til partitilskud til politiske partier, aflønning og mødeudgifter m.v. vedrørende byrådets medlemmer, diverse mødeudgifter m.v. vedr. kommissioner, råd og nævn herunder lokalfora samt udgifter vedrørende afholdelse af valg. Politikområde 2 Administration, som omfatter udgifterne vedrørende administrationsbygninger, udgifterne vedr. administrativt personale samt øvrige fællesudgifter, løn- og barselspulje samt udgifter vedr. tjenestemandspensioner Politikområde 3 Finansiering, som omfatter renter, tilskud, udligning og skatter, samt balanceforskydninger. Samlet primo budget 2011 for Økonomiudvalget mio.kr. Opr. Primo Politikområde R-2009 B-2010 B-2011 B-2011 BO-2012 BO-2013 BO-2014 Politisk organisation 10,9 9,5 9,3 8,5 7,9 8,7 8,5 Administration 331,2 366,7 388,9 378,2 367,9 385,3 395,3 Finansiering Økonomiudvalget i alt 342,1 376,2 398,2 386,7 375,8 394,0 *) Politikområde 3. Finansiering, er en del af økonomiudvalgets område, men specifikationerne findes i de generelle bemærkninger. 403,8 Politikområde 1- Politisk organisation Nedenstående tabel redegør for udviklingen fra seneste afsluttede regnskabsår til og med budgetoverslagsår Tabel 1.1 Primo budget 2011 i mio.kr. Opr. Primo Konto Område R-2009 B-2010 B-2011 B-2011 BO-2012 BO-2013 BO Fælles formål 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer ,5 6,5 6,5 6,4 6,4 6,4 6, Kommissioner, råd og nævn 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1, Valg m.v. 3,1 1,5 1,3 0,6-0,8 0,6 I alt Politisk organisation 10,9 9,5 9,3 8,5 7,9 8,7 8,5 Tabel 1.2 Besparelser vedtaget ved genåbning af budget 2011 i mio.kr. Konto Område B-2011 BO-2012 BO-2013 BO Kommunalbestyrelsesmedlemmer -0,1-0,1-0,1-0, Valg m.v. -0,7-1,5-0,7-0,7 I alt Politisk organisation -0,8-1,6-0,8-0,8 17

18 Figur 1 illustrerer udviklingen inden for politikområdet fra regnskab 2008 til og med budgetoverslagsår 2014 i mio. kr. Figur 1. Udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2008 til BO-2014 Nettodriftsudgifter 12 Mio. kr. ( 2011-priser ) R-2008 R-2009 B-2010 Opr. B Primo B BO-2012 BO-2013 BO-2014 Figur 2 illustrerer udviklingen fra regnskab 2008 til budgetoverslagsår 2014 i kr. pr. indbygger. Figur 2. Udviklingen pr. indbygger fra R-2008 BO-2014 Nettodriftsudgifter pr. indbygger Kr. ( 2011-priser ) R-2008 R-2009 B-2010 Opr. B-2011 Primo B BO-2012 BO-2013 BO-2014 Figur 3 viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Det ses at Holbæk Kommune bruger færre midler pr. indbygger på politiks organisation i forhold til både K5 og landsgennemsnittet. 18

19 Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit Nettodriftsudgifter R-2009 pr. indbygger Kr. ( 2011-priser ) Holbæk K5 Hele landet Kilde: Statistikbanken Beskrivelse af politikområde 1 Politisk organisation Til politikområde 1 - Politisk organisation, er der tilknyttet følgende opgaver: Fælles formål afholder beløb til udbetaling af tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven. Kommunalbestyrelsesmedlemmer her afholdes udgifterne til løn, diæter, uddannelse samt møde- og repræsentationsudgifter m.v. vedrørende byrådets medlemmer. Kommissioner, råd og nævn - her afholdes der udgifter til følgende: Skolebestyrelser på 22 skoler (inkl. 10. klasse skolen) Huslejenævn Beboerklagenævn (i samarbejde m. Odsherred kommune) Hegnssyn Ældreråd og klageråd Handicapråd Lokalfora 18 i alt Øvrige fællesudgifter til bestyrelser og råd Valg omhandler udgifter i forbindelse med afholdelser af valg til folketinget, EUparlamentet, kommunalbestyrelse og regionsråd samt folkeafstemninger. 19

20 Markant historisk udvikling I figur 1 og 2 fremgår det, at der i år 2009 har været et hop i nettodriftsudgifterne pr. indbygger. Årsagen til dette er, at der i dette år blev afholdt folkeafstemning om tronfølgerloven og EUparlamentsvalg i juni måned samt kommunal- og ældrerådsvalg i november måned. Dannelse af budget 2011 Nedenstående tabel har til formål at beskrive de politiske beslutninger der er truffet siden dannelsen af BO-2011 med betydning for budgetåret. Tabel 2 Primo budget 2011 i mio.kr. BO ,5 Besparelse vedrørende digitalt valg -0,2 Oprindeligt budget ,3 Genåbningen -0,8 Primo budget ,5 Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger Tabel 3 Pris x Mængde Konto Område Aktivitet Mængde Gennemsnitspris Budget Partistøtte Antal afgivne stemmer ved sidste kommunalvalg (2009) ,50 0,2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Fast vederlag 5,1 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste 0,2 Uddannelse, kørsel m.v. 0,1 Møder og repræsentation 0,9 Kontorartikler, IT m.v. 0, Kommissioner, råd og nævn 1, Valg 1 folketingsvalg 0,6 I alt 8,5 20

21 Politikområde 2 - Administration Nedenstående tabel redegør for udviklingen fra seneste afsluttede regnskabsår til og med budgetoverslagsår Tabel 1.1 Primo budget i mio.kr. Konto Område R-2009 B-2010 Opr. B-2011 Primo B-2011 BO-2012 BO-2013 BO Administrationsbygninger 14,5 19,9 18,4 18,4 18,4 18,4 18, Sekretariat og forvaltninger 242,8 255,9 282,9 272,2 261,9 279,3 289, Administration vedr. jobcentre 36,1 46,8 43,5 43,5 43,5 43,5 43, Administration vedr. Naturbeskyttelse 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0, Administration vedr. Miljøbeskyttelse - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Løn- og barselspuljer 0,0 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8, Tjenestemandspension 37,6 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 I alt Administration 331,2 366,7 388,9 378,2 367,9 385,3 395,3 Nedenstående figur illustrerer udviklingen indenfor politikområdet fra regnskab 2008 til og med budgetoverslagsår 2014 i mio. kr. Tabel 1.2 Besparelser vedtaget ved genåbning af budget 2011 i mio.kr. Konto Område B-2011 BO-2012 BO-2013 BO Sekretariat og forvaltninger -10,7-11,4-9,0-9,0 I alt Administration -10,7-11,4-9,0-9,0 21

22 Figur 1. Udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2008 til BO-2014 Nettodriftsudgifter 450 Mio.kr. ( 2011-priser ) R-2008 R-2009 B-2010 Opr. B Primo B BO-2012 BO-2013 BO-2014 Nedenstående figur, illustrerer udviklingen fra regnskab 2008 til budgetoverslagsår 2014 i kr. pr. indbygger. Figur 2. Udviklingen pr. indbygger fra R-2008 BO-2014 Nettodriftsudgift pr. indbygger Kr. ( 2011-priser ) R-2008 R-2009 B-2010 Opr. B Primo B BO-2012 BO-2013 BO-2014 Nedenstående figur viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Det ses at Holbæk Kommune bruger væsentligt færre kr. pr. indbygger i forhold til landsgennemsnittet, og færre kr. pr. indbygger i forhold til K5. 22

23 Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit Nettodriftsudgifter R-2009 pr. indbygger Kr. ( 2011-priser ) Holbæk K5 Hele landet Kilde: Statistikbanken Beskrivelse af politikområdet Indhold De opgaver der knytter sig til politikområde Administration er følgende, Administrationsbygningernes drift og vedligeholdelse, herunder rengøring, ud- og indvendig vedligeholdelse, opvarmning, el og vand m.v. Opgaverne på dette område er administration og sagsbehandling indenfor funktionerne Sekretariat og forvaltninger, Jobcentre, Natur- og Miljøbeskyttelse. De administrative enheder som p.t. er omfattet af området er Direktion, samt de centrale funktioner på de 14 chefområder. Chefområderne er Almene tilbud for børn og unge, Særlige tilbud for børn og unge, Socialcenteret, Ældrecenteret, Sundhed, Kultur og Fritid, Plan og byg, Teknik og miljø, Ledelsessekretariat, Økonomi, Strategi og analyse, Organisationsservice, Arbejdsmarkedscenteret og Borgerservice. Udover dette indeholder området mange forskellige fællesudgifter der omfatter hele organisationen, f.eks. IT, arbejdsmiljøforanstaltninger, revision, porto samt forskellige afsatte puljer m.v. Løn- og barselspuljer er en pulje afsat til barselsudligningsordning som anvendes i hele organisationen i forbindelse med medarbejderes barsel. På området Tjenestemandspension foretages udbetaling af pension til pensionerede tjenestemænd samt betaling af forsikringspræmie vedr. genforsikrede tjenestemænd. 23

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budgetbemærkninger 2014 2017,

Budgetbemærkninger 2014 2017, Budget 2014-2017 Indhold Forord fra borgmesteren... 5 Forudsætninger for budgettet... 6 Økonomiske Pejlemærker... 7 Generelle bemærkninger... 8 Kommunens samlede udgifter og indtægter... 9 Skatter... 11

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode

Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Udvalget for børn Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier Udvalget

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2 Økonomiudvalg Økonomiudvalget omfatter en meget bred vifte af aktiviteter såsom f.eks. udgifter til byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politikområde 1. Politisk Organisation

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Udkast. Fremtidig sammenhæng mellem organisering og tildelingsmodel på folkeskoleområdet. Holbæk Kommune Maj 2011 1/20

Udkast. Fremtidig sammenhæng mellem organisering og tildelingsmodel på folkeskoleområdet. Holbæk Kommune Maj 2011 1/20 Udkast Fremtidig sammenhæng mellem organisering og tildelingsmodel på folkeskoleområdet Holbæk Kommune Maj 2011 1/20 Indhold: Dokumentet skal læses sammen med det dokument, der beskriver de 2 mulige modeller

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler

Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler Holbæk Kommune Marts 215 Data i denne figur er kommunens egne tal 214 1% 9% 8% 7% 6% Skolevalg for Holbæk Kommunes skolesøgende børn fra. 9. klasse 9 11 32 2

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v.

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v. Notat Opgaver og udfordringer i Børn og Skole Børn og Skole består følgende fire områder med hver sin chef: Sekretariatet Børn og Familie Dagtilbud Skole Postadresse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere