Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning"

Transkript

1 Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning

2 Copyright Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 01/2006 Der kan foretages ændringer i denne vejledning, uden at det bekendtgøres. Sådanne ændringer tilføjes i nye udgaver af vejledningen eller i supplerende dokumenter og publikationer. Producenten kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indholdet i sådanne reproduktioner og fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret for sådanne reproduktioners garanti, handelsforhold og anvendelighed til bestemte formål. Skriv modelnummeret, serienummeret, købsdatoen og oplysninger om, hvor du købte udstyret, i felterne nedenfor. Serienummeret og modelnummeret er angivet på mærkatet på computeren. På al korrespondance vedrørende din enhed skal der medtages serienummer, modelnummer og købsoplysninger. Ingen del af denne publikation må reproduceres, gemmes i et databasesystem, transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, som fotokopi, på båndoptagelse eller på nogen anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Acer Incorporated. Aspire 9400/7100 seriens notebook-pc Modelnummer: Serienummer: Købsdato: Købt hos: Acer og Acer-logoet er registrerede varemærker tilhørende Acer Incorporated. Alle andre varemærker og registrerede varemærker, der er nævnt heri, er kun brugt til identifikationsøjemål, og er de respektive firmaers ejendom.

3 Vejledninger for bortkastning Dette elektroniske udstyr må ikke smides ud med almindeligt affald når det bortkastes. Genbrug venligst for at mindske forureningen og sikre den højeste beskyttelse af det globale miljø. iii USA For elektroniske produkter der indeholder en LCD/CRT skærm eller display: Lyskilde(r) inde i produktet indeholder kviksølv og skal genbruges eller bortkastes i overensstemmelse med myndighedernes krav. For yderligere oplysninger, kontakt Electronic Industries Alliance på For specifikke oplysninger om bortkastning af lyskilder, se

4 iv Generelle oplysninger Tak, fordi du har valgt en Acer notebook som din mobile computer. Vejledninger Vi har udarbejdet et sæt vejledninger til at hjælpe dig med at anvende din Acer notebook. Først og fremmest bogen Sådan kommer du i gang..., som hjælper dig med opsætning af computeren. Den trykte Brugervejledning beskriver de grundlæggende egenskaber og funktioner ved din nye computer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan computeren kan hjælpe dig til at blive mere produktiv, i AcerSystem User s Guide. Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om emner som systemprogrammer, datagendannelse, udvidelsesmuligheder og fejlfinding. Den indeholder desuden garantioplysninger samt generelle bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger til notebook-computeren. Den er tilgængelig i PDF-format (Portable Document Format) og er forudinstalleret på notebook-pc. Følg disse trin for at få adgang til den: 1 Klik på Start, Alle programmer, AcerSystem. 2 Klik på AcerSystem User s Guide. Bemærk: For at få vist filen skal du have Adobe Reader installeret. Hvis Adobe Reader ikke er installeret på din computer, kører installationsprogrammet til Adobe Reader automatisk, når du klikker på AcerSystem User s Guide. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte installationen. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger Adobe Reader, finder du i menuen Hjælp og Support. Grundlæggende vedligeholdelse og tip til brug af computeren Tænde og slukke for computeren Når du vil tænde computeren, skal du trykke på og derefter slippe afbryderknappen under LCD-skærmen ved siden af lynstartknapperne. Placeringen af afbryderknappen på computeren er vist under "Set forfra" på side 13.

5 v Du kan slukke for computeren på følgende måder: Ved hjælp af kommandoen Luk computeren i Windows Klik på Start, Luk computeren. Klik derefter på Sluk. Med afbryderknappen Du kan også slukke for computeren ved at lukke skærmlåget eller ved at trykke på hurtigtasten til pausetilstand, <Fn> + <F4>. Bemærk: Hvis du ikke kan slukke normalt for computeren, skal du trykke på afbryderknappen og holde den nede i mindst fire sekunder. Hvis du slukker for computeren og vil tænde den igen, bør du mindst vente to sekunder, før du tænder den. Vedligeholdelse af computeren Computeren tjener dig godt, hvis du passer på den. Udsæt ikke computeren for direkte sollys. Anbring den ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. en radiator. Udsæt ikke computeren for temperaturer under 0 ºC (32 ºF) eller over 50 ºC (122 ºF). Anbring ikke computeren i nærheden af magnetiske felter. Udsæt ikke computeren for regn eller fugt. Spild ikke vand eller andre væsker ud over computeren. Udsæt ikke computeren for voldsomme slag og rystelser. Udsæt ikke computeren for støv og snavs. Anbring aldrig genstande oven på computeren. Undgå at smække skærmlåget i, når du lukker det. Anbring aldrig computeren på ujævnt underlag. Vedligeholdelse af netadapteren Følg disse retningslinjer for at passe på netadapteren: Slut ikke adapteren til andet udstyr. Træd ikke på netledningen, og anbring ikke tunge genstande oven på den. Sørg for at anbringe netledningen og andre kabler på steder, hvor der ikke færdes personer. Når du tager netledningen ud, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Hvis du bruger en forlængerledning, må den samlede strømstyrke for alle produkter, som tilsluttes ledningen, ikke overstige ledningens kapacitet. Desuden må den samlede strømstyrke for alle produkter, som tilsluttes stikkontakten, ikke overstige sikringens brudgrænse.

6 vi Vedligeholdelse af batteriet Følg disse retningslinjer for at passe på batteriet: Brug kun batterier af samme type ved udskiftning. Sluk for computeren, før du fjerner eller udskifter batterier. Du må ikke pille ved batterierne. Opbevar dem utilgængeligt for børn. Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale regulativer. Indlever om muligt batterierne til genanvendelse. Rengøring og service Følg denne fremgangsmåde ved rengøring af computeren: 1 Sluk computeren, og fjern batteriet. 2 Tag netadapteren ud af computeren. 3 Brug en blød klud, som er fugtet med vand. Hvis én af følgende situationer opstår: hvis du har tabt computeren, eller kabinettet er beskadiget; hvis computeren ikke fungerer, som den skal. Se under "Ofte stillede spørgsmål" på side 37. Forsigtig Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan annullere brugerens rettigheder, som er tildelt af Federal Communications Commission, til at betjene denne computer. Driftsbetingelser Udstyret stemmer overens med kravene i henhold til stykke 15 i FCC-reglerne. Udstyret skal overholde følgende to betingelser: (1) Udstyret må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) Udstyret skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive den interferens, der kan forårsage uønsket drift. Brugeren skal følge RF-sikkerhedsinstruktionerne for trådløse enheder, som medfølger med brugervejledningen til hver enkelt RF-enhed. Forkert installation eller ikke-godkendt brug kan medføre skadelig interferens for radiokommunikation. Ændringer af den interne antenne gør også FCC-certificeringen og din garanti ugyldig. For at forhindre radiointerferens med den licenserede service er dette udstyr beregnet til at fungere indendørs, og udendørs installation kræver licens. Der er flere oplysninger om produkter, tjenester og support på vores Websted:

7 Vejledninger for bortkastning iii Generelle oplysninger iv Vejledninger iv Grundlæggende vedligeholdelse og tip til brug af computeren iv Tænde og slukke for computeren iv Vedligeholdelse af computeren v Vedligeholdelse af netadapteren v Vedligeholdelse af batteriet vi Rengøring og service vi Acer Empowering Technology 1 Acer edatasecurity Management 2 Acer elock Management 4 Acer eperformance Management 5 Acer erecovery Management 6 Acer esettings Management 7 Acer enet Management (udvalgte modeller) 8 Acer epower Management 9 Acer epresentation Management 11 En præsentation af din Acer notebook 13 Set forfra 13 Set forfra - lukket 15 Set fra venstre 15 Set fra højre 16 Set bagfra 17 Set fra bunden 18 Specifikationer 19 Indikatorer 23 Lynstartknapper 24 Pegefelt 25 Introduktion til pegefelt 25 Brug af tastaturet 27 Låsetaster og det integrerede numeriske tastatur 27 Windows-taster 28 Hurtigtaster 28 Speciel tast 30 Sådan skubber du skuffen i det optiske drev ud (CD eller DVD) 31 Sådan bruges en computersikkerhedslås 31 Lyd 32 Justering af lydstyrken 32 Brug af hjælpeværktøjer 33 Acer GridVista (toskærm-kompatibelt) 33 Launch Manager 35 Norton AntiVirus 36 Ofte stillede spørgsmål 37 Anmodning om service 40 International Travelers Warranty (ITW) 40 Inden du ringer 40 Indhold

8 Acer Arcade 41 Find og afspil indhold 42 Settings (Indstillinger) 42 Kontrolknapper 43 Navigationsstyring 43 Afspilningsstyring 43 Virtuelt tastatur 44 Baggrunds-tilstand 44 Cinema (Biografen) 45 Indstillinger 46 Album 46 Redigering af billeder 47 Indstillinger for diasshows 47 Video 47 Afspilning af en videofil 47 Snapshot 48 Redigering af video 48 Music (Musik) 48 Lav DVD'er 49 Oprettelse af CD'er/DVD'er 49 Tag din notebook-pc med dig 50 Fjern tilslutninger 50 Flyt computeren 50 Klargøring af computeren 50 Hvad du skal have med til møder 51 Tag computeren med hjem 51 Klargøring af computeren 51 Hvad du skal have med 51 Særlige forhold 52 Oprettelse af et hjemmekontor 52 Rejs med computeren 52 Klargøring af computeren 52 Hvad du skal have med 52 Særlige forhold 53 Tag computeren med 53 Klargøring af computeren 53 Hvad du skal have med 53 Særlige forhold 53 Sikring af computeren 54 Sådan bruges en computersikkerhedslås 54 Brug af adgangskoder 54 Angivelse af adgangskoder 55 Angivelse af en adgangskode 55 Udvide med ekstraudstyr 56 Tilslutningsmuligheder 56 Modem til fax og data 56 Indbygget netværksfunktion 57 Universal Serial Bus (USB) 57

9 Stik til pc-kortet 58 Installation af hukommelsesmoduler 59 BIOS programmet 60 Startrækkefølge 60 Aktivere disk-til-disk-gendannelse 60 Adgangskode 60 Brug af software 61 Afspilning af DVD-film 61 Strømstyring 62 Acer erecovery Management 63 Opret sikkerhedskopi 63 Gendan fra sikkerhedskopi 64 Opret et CD-billede med fabriksstandarder 64 Geninstaller softwarepakker uden CD 65 Skift adgangskode 65 Fejlfinding på computeren 66 Fejlfinding 66 Fejlmeddelelser 66 Bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger 68 Overensstemmelse med ENERGY STAR-retningslinjer 68 FCC bemærkning 68 Bemærkninger om modem 69 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 70 Sikkerhedserklæring for laserudstyr 71 Erklæring om LCD-pixel 72 Erklæring om Macrovision copyright-beskyttelse 72 Bemærkning om regulering af radioenhed 72 Generelt 73 Den Europæiske Union (EU) 73 FCC RF-sikkerhedskravet 74 Canada - Lavstrømslicens-undtaget radiokommunikationsenheder (RSS-210) 75 Federal Communications Comission Declaration of Conformity 76 Declaration of Conformity for CE Marking 77 Indeks 78

10

11 1 Acer Empowering Technology Acers nyskabende Empowering Technology gør det let at nå de mest brugte funktioner og at holde styr på din nye Acer notebook. Den har følgende praktiske værktøjer: Acer edatasecurity Management beskytter data med adgangskoder og avancerede krypteringalgoritmer. Acer elock Management begrænser adgangen til eksterne lagermedier. Acer eperformance Management forbedrer systemets ydeevne ved at optimere diskplads, hukommelse og indstillinger for registreringsdatabasen. Acer erecovery Management sikkerhedskopierer/gendanner data fleksibelt, pålideligt og fuldstændigt. Acer esettings Management har adgang til systemoplysninger og justerer nemt indstillingerne. Acer enet Management kan tilsluttes områdebaserede netværk, effektivt og intelligent (udvalgte modeller). Acer epower Management forlænger batteristrømmen vha. flersidede brugerprofiler. Acer epresentation Management kan tilsluttes en projektor og justerer let displayets indstillinger. Empowering Technology

12 2 For flere oplysninger, tryk på tasten < > for at starte Empowering Technology-menuen, klik derefter på det rette værktøj og vælg hjælpefunktionen. Acer edatasecurity Management Empowering Technology Acer edatasecurity Management er et praktisk krypteringværktøj til filer, der beskytter dine filer således at uautoriserede personer ikke får adgang til dem. Det er integreret med Windows Stifinder som en shell-udvidelse, der gør det hurtigt og let at kryptere/dekryptere og som også understøtter øjeblikkelig kryptering af filer for MSN Messenger og Microsoft Outlook. Der kan bruges to adgangskoder til at kryptere/dekryptere en fil: administratoradgangskoden og den fil-specifikke adgangskode. Administratoradgangskoden er en "master" adgangskode, der kan dekryptere enhver fil på dit system; den fil-specifikke adgangskode tildeles, når du krypterer en individuel fil. Acer edatasecurity Management opsætnings-guide beder dig om administratoradgangskoden og den fil-specifikke standard adgangskode. Den fil-specifikke adgangskode bruges når du vil kryptere filer som standard eller du kan vælge at indtaste din egen fil-specifikke adgangskode, når du krypterer en fil. Bemærk: Den adgangskode, som bruges til at kryptere en fil, er den samme unikke kode, som systemet skal bruge til at dekryptere filen. Hvis du mister adgangskoden kan du kun dekryptere filen med administratoradgangskoden. Hvis du mister begge adgangskoder, kan du ikke længere dekryptere din krypterede fil! Beskyt alle dine relaterede adgangskoder!

13 3 Empowering Technology

14 4 Acer elock Management Acer elock Management er et sikkerhedsværktøj, der gør det muligt at låse dine flytbare data, optiske og floppy drev, for at sikre at dine data ikke stjæles mens din notebook er uden opsyn. Removable data devices (Flytbare dataenheder) omfatter USB diskdrev, USB-penne, USB flashdrev, USB mp3-drev, USB hukommelseskortlæser, IEEE 1394 diskdrev samt alle andre flytbare diskdrev, der kan monteres som et filsystem når det er tilsluttet systemet. Empowering Technology Optical drive devices (Optiske drevenheder) omfatter enhver slags CD- ROM- eller DVD-ROM-drev. Floppy disk drives (Floppy diskdrev) kun 3,5" disketter. Der skal vælges en adgangskode, inden Acer elock Management kan aktiveres. Derefter kan du sætte lås på enhver af de tre typer enheder. Låsene tager straks effekt - det er ikke nødvendigt at genstarte - og forbliver låste efter genstart, indtil de låses op. Hvis du ikke vælger en adgangskode, nulstiller Acer elock Management til den oprindelige status, med alle låse fjernet. Bemærk: Hvis du mister din adgangskode kan den ikke nulstilles, undtagen ved at omformatere din notebook (harddrive) eller tage din notebook ind til et Acer serviceværksted. Husk din adgangskode eller skriv den ned.

15 5 Acer eperformance Management Acer eperformance Management er et værktøj til at optimere systemet, der forbedrer ydelsen på din Acer notebook. Det giver dig følgende muligheder for at forbedre systemets generelle ydelse: Memory optimization (Hukommelsesoptimering) frigør ubrugt hukommelse og kontrollerer brugen. Disk optimization (Diskoptimering) fjerner unødvendige emner og filer. Speed optimization (Hastighedsoptimering) forbedrer brugen og ydelsen af dit Windows XP system. Empowering Technology

16 6 Acer erecovery Management Acer erecovery Management er et effektivt værktøj, der fjerner nødvendigheden af diske til gendannelse fra producenten. Acer erecovery Management værktøjet ligger i en gemt partition på dit systems HDD. Brugeroprettede sikkerhedskopieringer gemmes på D-drevet. Acer erecovery Management giver dig: Empowering Technology Beskyttelse med adgangskode. Gendannelse af programmer og drivere. Billeder/data sikkerhedskopiering: Sikkerhedskopiering til HDD (vælg gendannelsespunkt). Sikkerhedskopiering til CD/DVD. Gendannelsesværktøjer til billeder/data: Gendan fra en skjult partition (fabriksstandard). Gendan fra HDD (det seneste, brugerdefinerede gendannelsespunkt). Gendan fra CD/DVD. Du kan finde flere oplysninger i "Acer erecovery Management" på side 63 i AcerSystem User's Guide. Bemærk: Hvis der ikke fulgte en genoprettelses-cd eller en system-cd med din computer, skal du bruge Acer erecovery Management-funktionen "System backup to optical disk" til at brænde en sikkerhedskopi af diskbilledet til en CD eller en DVD. For at sikre det bedste resultat når du gendanner systemet med en CD eller Acer erecovery Management, skal du fjerne alle eksterne enheder (undtaget den eksterne Acer ODD [optisk diskdrev], hvis din computer er udstyret med en sådan), inklusiv din Acer ezdock.

17 7 Acer esettings Management Acer esettings Management giver dig mulighed for at se hardwarespecifikationerne og at kontrollere systemets sundhedsstatus. Med Acer esettings Management kan du også optimere dit Windows operativsystem, således at din computer arbejder hurtigere, bedre og uden problemer. Endvidere inkluderer Acer esettings Management: Et enkelt, grafisk brugerinterface, der gør det nemt at navigere gennem programmet. En visning af den generelle systemstatus og avanceret kontrol for superbrugere. Logning når en hardwarekomponent fjernes eller tilkobles. Tilladelse til at overflytte personlige indstillinger. En historie-logning af alle tidligere udstedte advarsler. Empowering Technology

18 8 Acer enet Management (udvalgte modeller) Acer enet Management hjælper dig med at oprette forbindelse til både almindelige (m. ledning), såvel som trådløse, netværk, flere forskellige steder, hurtigt og nemt. Du kan åbne værktøjet ved at klikke på ikonen "Acer enet Management" på din notebook eller fra menuen Start. Du kan også indstille Acer enet Management til at starte automatisk når du starter din computer. Acer enet Management finder automatisk de bedste indstillinger for det nye område, samtidig med at du har friheden til at justere indstillingerne efter dine behov, ved ganske enkelt at højreklikke på ikonen i proceslinjen. Empowering Technology Acer enet Management kan gemme netværksindstillingerne til et område i en profil og anvende den korrekte profil når du rejser fra et område til et andet. De gemte indstillinger omfatter netværksforbindelsens indstillinger (IP- og DNS-indstillinger, detaljer for trådløs AP osv.), såvel som indstillingerne for standardprinteren. Af sikkerhedshensyn gemmer Acer enet Management ikke brugernavne og adgangskoder.

19 9 Empowering Technology Acer epower Management Acer epower Management har et brugerinterface der er let og ligetil. Det startes ved at vælge Acer epower Management fra Empowering Technology interfacet eller ved at dobbeltklikke ikonen Acer epower Management i proceslinjen. AC mode (Vekselstrømstilstand) Standardindstillingen er "Maximum Performance" (Maksimal ydelse). Du kan justere CPU-hastigheden, LCD-lysstyrken og andre indstillinger eller klikke på knapperne for at slå følgende funktioner til/fra: Trådløs LAN, Bluetooth, CardBus, hukommelseskort, lyd og almindelig LAN (m. ledning). DC mode (Jævnstrømstilstand) Du kan vælge mellem fire foruddefinerede profiler Entertainment (Underholdning), Presentation (Præsentation), Word Processing (Tekstbehandling) og Maximum Battery (Maksimum batteri). Eller du kan definere op til tre af dine egne profiler.

20 10 Opret en ny strømstyringsmodel 1 Tildel strømstyringsmodellen et navn. 2 Vælg en eksisterende model, der skal bruges som skabelon. 3 Vælg om den skal bruges til strøm fra lysnettet eller til batteritilstand. 4 Vælg hvilke strømmuligheder passer bedst til dine behov, og klik på OK. 5 Den nye profil vises på hoveddisplayet. Empowering Technology Batteristatus Du kan referere til panelet i den nederste, venstre side af vinduet, hvis du vil anslå batteriets levetid i realtid, baseret på nuværende brug. Du kan også klikke på "Advanced Settings" (Avancerede indstillinger) hvis du vil: Indstille alarmer. Genindlæse fabriksindstillinger. Vælge hvilke handlinger der udføres når låget lukkes og vælge adgangskoder for systemet efter dvaletilstand og standby. Vise oplysninger om Acer epower Management.

21 11 Acer epresentation Management Acer epresentation Management giver dig mulighed for at vælge mellem to af de mest almindelige projektoropløsninger: XGA og SVGA. Empowering Technology

22 Empowering Technology 12

23 13 En præsentation af din Acer notebook Når du har sat computeren op som vist på illustrationerne på plakaten Sådan kommer du i gang..., bør du bruge et par minutter på at lære din nye Acer notebook at kende. Set forfra # Ikon Emne Beskrivelse 1 Skærm Det kaldes også for et LCD (Liquid-Crystal Display - flydende krystaldisplay), og det viser computerens output.

24 14 # Ikon Emne Beskrivelse 2 Statusindikatorer Lysdioder (Light-Emitting Diodes; LEDs), der viser status for computerens funktioner og komponenter med lys. 3 Knap for trådløs kommunikation 4 Knap for Bluetoothkommunikation Aktiverer/deaktiverer den trådløse funktion. Lyser for at vise status for trådløs LAN kommunikation. Aktiverer/deaktiverer Bluetooth-funktionen. Lyser for at vise status for Bluetooth. 5 Mikrofon Intern mikrofon til optagelse af lyd. 6 Pegefelt Et berøringsfølsomt pegeredskab, der fungerer ligesom en computermus. 7 Klik-knapper (venstre, midterste og højre) De venstre og højre knapper fungerer ligesom musens højre og venstre knapper; midter-knappen fungerer ligesom en 4-vejs rulleknap. 8 Strømindikator Angiver computerens strømstatus. 9 Batteriindikator Angiver computerens batteristatus. 10 Indikator for Bluetoothkommunikation 11 Indikator for trådløs kommunikation Lyser for at vise status for Bluetooth. Lyser for at vise status for trådløs LAN kommunikation. 12 Håndfladestøtte Et komfortabelt støtteområde for dine hænder, når du bruger computeren. 13 Tastatur Til indtastning af data i din computer. 14 Afbryderknap Tænder og slukker for computeren. 15 Lynstartknapper Knapper der starter ofte brugte programmer. Se "Lynstartknapper" på side 24 for yderligere oplysninger.

25 15 Set forfra - lukket # Ikon Emne Beskrivelse 1 Højtalere Venstre og højre højtalere udsender lyd i stereo. 2 Indgangsstik Indgang for lydudstyr (f. eks. CD-afspiller, stereo walkman). 3 Mikrofonstik Indgang for eksterne mikrofoner. 4 Hovedtelefoner/ højtaler/udgangsstik med S/PDIF understøttelse Der kan tilsluttes ekstraudstyr (f. eks. højtalere, hovedtelefoner). 5 Lås Låser låget, samt låser det op. Set fra venstre # Ikon Emne Beskrivelse 1 Åbning til en Kensington-lås Det er beregnet til en Kensingtonkompatibel computersikkerhedslås. 2 Optisk drev Internt optisk drev; accepterer CD'er og DVD'er (slot-indsat eller bakke-indsat er afhængig af model). 3 Optisk disk - adgangsindikator Lyser når det optiske drev er aktivt (placering afhænger af model).

26 16 # Ikon Emne Beskrivelse 4 Udløserknap for det optiske drev Skubber den optiske disk ud ad drevet (placering afhænger af model). 5 Mekanisk udløserhul Det åbner skuffen til det optiske drev, når computeren er slukket (placering afhænger af model). Set fra højre # Ikon Emne Beskrivelse 1 Udløserknap for Skubber pc-kortet ud. pc-kort 2 Stik til pc-kortet Accepterer et Type II pc-kort. 3 3 USB 2.0-porte De er beregnet til tilslutning af to USB 2.0-enheder (f. eks. en USB-mus, USB-kamera). 4 Ventilationsåbninger Gør det muligt for computeren at forblive afkølet, selv efter forlænget brug. 5 Indgangsstik til jævnstrøm Det er beregnet til tilslutning af en netadapter.

27 17 Set bagfra # Ikon Emne Beskrivelse 1 2 USB 2.0-porte De er beregnet til tilslutning af to USB 2.0- enheder (f. eks. en USB-mus, USB-kamera). 2 Stik til ekstern skærm (VGA) 3 Modemport (RJ-11) Beregnet til tilslutning af en displayenhed (f. eks. ekstern skærm, LCD-projektor). Beregnet til tilslutning af en telefonlinje. 4 Netværksport (RJ-45) Til tilslutning af et Ethernet 10/100-baseret netværk. 5 Batteriindikator Leverer strøm til computeren.

28 18 Set fra bunden # Emne Beskrivelse 1 Udløsermekanisme til batteri Frigør batteriet, så det kan fjernes. 2 Køler Hjælper med at afkøle computeren. Bemærk: Du må aldrig tildække eller spærre åbningen til køleren. 3 Bås for Mini PCI-kort Indeholder computerens Mini-PCI-kort. 4 Ventilationsåbninger Gør det muligt for computeren at forblive afkølet, selv efter forlænget brug. 5 Hukommelsesplads Her sidder computerens centrale hukommelse. 6 Harddiskbås Indeholder computerens harddisk (fastsat med skruer). 7 Batterilås Holder batterierne på plads. 8 Batteribås Indeholder computerens batteri.

29 19 Specifikationer Operativsystem Original Windows XP Home Edition (Service Pack 2) Platform Systemhukommelse Original Windows XP Professional (Service Pack 2) Aspire 9400 Seriens Intel Centrino mobilteknologi med: Intel Pentium M processor 740/750/760/770/780 (2 MB L2 cache, 1,73/1,86/2/2,13/2,26 GHz, 533 MHz FSB) eller Intel Pentium M processor 735 (2 MB L2 cache, 1,70 GHz, 400 MHz FSB) eller højere Intel 915PM/915GM Express chipset Integreret Intel PRO/Wireless 2200BG netværksforbindelse (dual-mode b/g) Wi-Fi CERTIFIED løsning, der understøtter Acer SignalUp trådløs teknologi Aspire 7100 Seriens Intel Celeron M processor 370/380/390 (1 MB L2 cache, 1,50/1,60/1,70 GHz, 400 MHz FSB) eller højere Mobile Intel 910GML Express chipset Integreret Acer InviLink b/g Wi-Fi CERTIFIED løsning, der understøtter Acer SignalUp trådløs teknologi 256/512 MB DDR2 533 MHz RAM, der kan opgraderes til 2 GB med to sodimm moduler (understøttelse af dualchannel)

30 20 Skærm og grafik 17,1" WXGA+ farve TFT LCD, 1440 x 900 opløsning, der understøtter samtidig visning af flere vinduer på to skærme via Acer GridVista Undersystem til lager Dimensioner og vægt Undersystem for strøm NVIDIA GeForce Go 7300 grafik med 256 MB VRAM (128 MB dedikeret GDDR2 VRAM; 128 MB delt systemhukommelse), der understøtter Microsoft DirectX 9.0, Shader Model 3.0, OpenEXR HDR (High Dynamic Range)-teknologi, NVIDIA TurboCache, NVIDIA PowerMizer 6.0, PCI Express eller Intel 915GM integreret 3D grafik med Intel Graphics Media Accelerator 900 og op til 128 MB delt RAM, der understøtter Microsoft DirectX 9.0 og to uafhængige skærme 16,7 millioner farver MPEG-2/DVD hardware-assisteret funktion 60 GB eller større harddisk-drev Optisk drev indstillinger: DVD-Super Multi-dobbeltlag DVD-dobbeltlags DVD/CD-RW combo-drev 400 (B) x 295 (D) x 31,4/39,9 (H) mm (15,75 x 11,61 x 1,24/1,57 tommer) 3,79 kg. (8,36 pund) ACPI 2.0 CPU strømstyringsstandard: understøtter strømbesparende standby og dvaletilstand 71 W 4800 mah med 8 celler eller 44 W 2000 mah med 6 celler Li-ion batteri Acer QuicCharge teknologi: 80% opladning på 1 time 2,5 timer hurtig opladning ved system slukket 3,5-times opladning under brug 65 W netadapter Input-enheder Tastatur med 105-/106-taster Pegefelt med 4-vejs rulleknap Fire lynstartknapper To adgangsknapper m. LED: WLAN, Bluetooth

31 21 Lyd Lydsystem med to indbyggede højtalere Intel high-definition-lydunderstøttelse Sound Blaster Pro og MS-Sound kompatibelt Understøttelse af S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) for digitale højtalere Indbygget mikrofon Kommunikation Modem: 56K ITU V.92 med PTT-godkendelse; Wake-on-Ring-forberedt LAN: Fast Ethernet; Wake-on-LAN klar WPAN: Bluetooth 2.0+EDR (Enhanced Data Rate) WLAN: Intel PRO/Wireless 2200BG netværksforbindelse (dual-mode b/g) Wi-Fi CERTIFIED løsning, der understøtter Acer SignalUp trådløs teknologi (til Aspire 9400 seriens) WLAN: Integreret Acer InviLink b/g Wi-Fi CERTIFIED løsning, der understøtter Acer SignalUp trådløs teknologi (til Aspire 7100 seriens) I/O interface Stik til pc-kortet (en Type II) 5 USB 2.0-porte Stik til ekstern skærm (VGA) Hovedtelefoner/højtaler/udgangsstik med S/PDIF understøttelse Mikrofonstik Indgangsstik Netværksport (RJ-45) Modemport (RJ-11) Indgangsstik til jævnstrøm for netadapter Sikkerhed Åbning til en Kensington-lås Adgangskoder for BIOS og administrator

32 22 Software Acer Empowering Technology Acer edatasecurity Management Acer elock Management Acer eperformance Management Acer erecovery Management Acer esettings Management Acer enet Management (udvalgte modeller) Acer epower Management Acer epresentation Management Acer Arcade Acer GridVista Acer Launch Manager Adobe Reader CyberLink PowerProducer Norton AntiVirus NTI CD-Maker Ekstraudstyr og tilbehør Acer Bluetooth VoIP telefon Li-ion batteri med 8 celler 65 W netadapter 512 MB eller 1 GB DDR2 533 MHz sodimm moduler Eksternt USB-diskettedrev Omgivelser Temperatur: Under brug: 5 C til 35 C Ikke i brug: -20 C til 65 C Fugtighed (ikke-kondenserende): Under brug: 20% til 80% Ikke i brug: 20% til 80% Systemet opfylder ACPI 2.0 DMI 2.0 Mobile PC 2002 Wi-Fi Garanti 1 års international rejsegaranti (International Travelers Warranty; ITW) Bemærk: Specifikationerne ovenfor er kun til reference. Den nøjagtige konfiguration af din pc afhænger af den købte model.

33 23 Indikatorer Computeren har adskillige statusindikatorer, der alle er lette at læse: Frontpanelets indikatorer er synlige, selvom computerens låg er lukket. Ikon Funktion Beskrivelse HDD Lyser, når harddisken er aktiv. Caps Lock Lyser, når Caps Lock er aktiveret. NumLk Lyser, når NumLk er aktiveret. Strømindikator Angiver computerens strømstatus. Batteriindikator Angiver computerens batteristatus. Bluetooth forbindelse Lyser for at vise status for Bluetooth. Trådløs LAN Lyser for at vise status for trådløs LAN kommunikation.

34 24 1. Oplader: Lampen lyser gult, når batteriet oplader. 2. Fuldt opladet: Lampen lyser grønt i AC-tilstand. Lynstartknapper Der er adskillige lynstartknapper, der er lette at nå. De er programmeret til at fungere som mail, internet browser, Empowering Key < > og programmerbar knap. Tryk på < > for at køre Acer Empowering Technology. Se venligst "Acer Empowering Technology" på side 1. Knapperne for mail og Internet browser er forudindstillet til og internet programmer, men kan nulstilles af brugere. For at programmere knapperne for mail, internet browser og den programmerbare knap, kør Acer Launch Manager. Se "Launch Manager" på side 35. Lynstartknapper Standardprogram Acer Empowering Technology (programmerbar af bruger) Mail Internet browser P funktion (programmerbar af bruger) Internet browser funktion (programmerbar af bruger) Programmerbar af bruger

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC

DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

MacBook Brugerhåndbog

MacBook Brugerhåndbog MacBook Brugerhåndbog Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til MacBook K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. I henhold

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold Indhold Hvad består dit computersystem af?... 5 Laptop / Bærbar Pc er... 5 Dele i Pc en, Bundkort, Processor, Ram, Graffikkort, Harddisk, CD/DVD... 5 Stik og Port tilslutninger... 8 Brug af mus og tastatur...

Læs mere

Brugervejledning til HP Envy 15

Brugervejledning til HP Envy 15 Brugervejledning til HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemærke

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave Copyright Oplysningerne indeholdt i dette dokument gives "som de er og forefindes" og kan ændres uden forudgående

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Det kan du lære i skolen

Det kan du lære i skolen 0 PC-GRUNDSKOLEN Det kan du lære i skolen Vi forklarer tingene, så du forstår dem, og stiller selv alle de dumme spørgsmål. 0 Pc en: Hvad er op og ned på din computer? Filhåndtering: Opret, flyt og slet

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

ipad Brugerhåndbog Til ios 7 (oktober 2013)

ipad Brugerhåndbog Til ios 7 (oktober 2013) ipad Brugerhåndbog Til ios 7 (oktober 2013) Indholdsfortegnelse 7 Kapitel 1: ipad i grundtræk 7 Oversigt over ipad 9 Tilbehør 9 Multi-Touch-skærm 10 Knappen Vågeblus til/fra 10 Knappen Hjem 11 Lydstyrkeknapperne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

Brugervejledning til Nokia N8 00

Brugervejledning til Nokia N8 00 Brugervejledning til Nokia N8 00 2.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video 8 Låsning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C7 00

Brugervejledning til Nokia C7 00 Brugervejledning til Nokia C7 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Kom godt i gang 8 Taster og dele 8 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 900

Brugervejledning til Nokia 900 Brugervejledning til Nokia 900 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

Jabra GO 6470. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra GO 6470. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra GO 6470 Brugervejledning www.jabra.com VELKOMMEN Tillykke med købet af dit nye Jabra GO 6470. Vi er sikre på, at du vil få glæde af de mange funktioner og opleve, hvor komfortabelt headsettet er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Computeren

Indholdsfortegnelse. Computeren MTL Indholdsfortegnelse Computeren... 3 Computertyper... 3 Den stationære pc... 3 Den tynde klient... 4 Den bærbare... 4 Palmtop eller PDA... 5 Ydre enheder... 6 Pegeredskabet... 6 Tastatur... 7 Skærm...

Læs mere