Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning / DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA"

Transkript

1 MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 04/2002 Driftsvejledning / DA

2 SEW-EURODRIVE

3 1 Vigtige bemærkninger Sikkerhedsanvisninger Opbygning Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang Opbygning MCH4_A... 8 kva f i I 0 n P Hz 4 Installation Installationsanvisninger - grundversion Installationsanvisninger PROFIBUS-DP-grænseflade (MCH41A) Installationsanvisninger INTERBUS-LWL-grænseflade (MCH42A) Korrekt UL-installation Effekt-skærmklemme Berøringsbeskyttelse Tilslutningsdiagram for grundversion Afmontering af tilslutningsenhed Allokering af bremsemodstande, drosselspoler og filtre Installation systembus (SBus) Tilslutning option USS21A (RS-232 og RS-485) Tilslutning motorgivere og eksterne givere Idrifttagning Generelle anvisninger om idrifttagningen Forberedelser og hjælpemidler Idrifttagning med håndbetjening DBG11B Idrifttagning med PC og MOVITOOLS Start af motoren Idrifttagning til positioneringsopgaver (MCH4_A) Komplet parameterliste Idrifttagning af omformeren med PROFIBUS-DP (MCH41A) Idrifttagning af omformeren med INTERBUS (MCH42A) Drift og service Driftsindikeringer MCH40A (uden feltbus) Driftsindikeringer MCH41A (PROFIBUS-DP) Driftsindikeringer MCH42A (INTERBUS lysleder) Håndbetjening DBG11B Fejlinformationer Fejlliste SEW-Elektronik-Service Tekniske data Generelle tekniske data MOVIDRIVE compact MCH4_A...-5_3 (400/500 V-omformere) MOVIDRIVE compact MCH4_A...-2_3 (230 V-omformere) MOVIDRIVE compact MCH Elektronikdata Index MOVIDRIVE compact MCH4_A Betriebsanleitung 3

4 1 1 Vigtige bemærkninger Sikkerheds- og advarselssymboler Vær specielt opmærksom på de her viste sikkerheds- og advarselssymboler! Elektrisk risiko Mulige følger: Død eller alvorlige personskader. Alvorlig risiko Mulige følger: Død eller alvorlige personskader. Farlig situation Mulige følger: Lette eller ubetydelige personskader. Skadevoldende situation Mulige følger: Skader på materiel og omgivelser. Tips om anvendelse og nyttige informationer. Det er en forudsætning for fejlfri drift og funktion af denne feltomformer, at oplysningerne i denne driftsvejledning følges nøje, ligesom dette også er en forudsætning for, at evt. garantikrav kan tages til følge. De bedes derfor først læse denne vejledning grundigt igennem, inden De tager feltomformeren i brug. Driftsvejledningen indeholder vigtige oplysninger om service og vedligeholdelse; vejledningen bør derfor altid opbevares i nærheden af feltomformeren. Korrekt anvendelse af feltomformeren Feltomformerne MOVIDRIVE compact er beregnet til anvendelse i større og mindre industrielle anlæg til drift med asynkrone vekselstrømsmotorer med kortslutningsrotor eller permanentmagnetiserede synkrone vekselstrømsmotorer. Disse motorer skal være egnede til drift med frekvensomformere; der må ikke tilsluttes andre belastninger til feltomformerne. Feltomformerne MOVIDRIVE compact er beregnet til stationær installation i elektronikeller styreskabe. Alle oplysninger vedrørende de tekniske data og de tilladelige driftsbetingelser på anvendelsesstedet skal uden undtagelser overholdes. Idrifttagningen (dvs. påbegyndelse af planlagt drift) må først finde sted, når det er konstateret, at maskinen overholder bestemmelserne i EMC-direktivet 89/336/EØF og slutproduktets konformitet (overensstemmelse) med maskindirektivet 89/392/EØF er konstateret (jvf. EN 60204). 4 MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning

5 1 Følgende anvendelser er forbudt, med mindre omformeren udtrykkeligt er beregnet hertil: Anvendelse i eksplosionsbeskyttede miljøer/områder Anvendelse i miljøer eller omgivelser med skadelige olieprodukter, syrer, luftarter, dampe, støv, stråling osv. Anvendelse til ikke-stationære formål, hvor der optræder mekaniske svingnings- og stødpåvirkninger, som ligger ud over de i EN anførte krav. Anvendelsesmiljøer Sikkerhedsfunktioner Feltomformerne MOVIDRIVE compact må uden overordnede sikkerhedssystemer ikke varetage sikkerhedsfunktioner. Der skal anvendes overordnede sikkerhedssystemer for at sikre beskyttelse af maskinel og personel. Bortskaffelse De bedes være opmærksom på gældende nationale bestemmelser: Materiellet bortskaffes alt efter beskaffenhed og gældende bestemmelser f.eks. som: Elektronikskrot (printkort) Kunststof (kabinet) Stål Kobber osv. MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning 5

6 2 2 Sikkerhedsanvisninger Installation og idrifttagning Beskadigede produkter må aldrig installeres eller tages i brug. Beskadigelser bedes omgående reklameret over for transportøren. Installations-, idrifttagnings- og servicearbejder på omformeren må kun udføres af autoriserede el-installatører, idet gældende nationale bestemmelser vedr. forebyggelse af arbejdsulykker (f.eks. stærkstømsregulativ, EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160) skal overholdes. Ved installation og idriftsætning af motor og bremse skal de pågældende vejledninger følges! Beskyttelsesforanstaltninger og beskyttelsesanordninger skal opfylde de til enhver tid gældende forskrifter (f.eks. EN eller EN 50178). Nødvendig beskyttelsesforanstaltning:jording af omformeren Nødvendig beskyttelsesanordning: Overstrømsbeskyttelse (sikringer) Omformeren opfylder alle krav med hensyn til sikker adskillelse af effekt- og elektroniktilslutninger iht. EN For at garantere denne sikre adskillelse skal alle tilsluttede strømkredse ligeldes opfylde kravene med hensyn til sikker adskillelse. Ved hjælp af egnede foranstaltninger skal det sikres, at den tilsluttede motor ved omformerens indkobling på nettet ikke kan starte af sig selv Egnede foranstaltninger er: Ved MCF/MCV/MCS4_A: Klemme X10:9 "/REGULATORSPÆRRE" forbindes med DGND. Ved MCH4_A: Afmontering af elektronik-klemblok X11. Drift og service Inden frontpladen fjernes, skal strømtilførslen til omformeren afbrydes. Efter strømafbrydelsen kanderioptil10 minutter endnu være farlige spændinger på omformeren. Med aftaget beskyttelsesdæksel svarer omformerens tæthedsgrad (kapslingsklasse) til IP 00; på alle komponenter - med undtagelse af styreelektronikken - forekommer der farlige spændinger. Under driften skal omformeren være tillukket. Når omformeren er indkoblet forekommer der farlige spændinger på udgangsklemmerne og på de tilsluttede kabler og motorklemmer. Dette er også tilfældet, selv om omformeren er spærret og motoren står stille. At drifts-led en og andre indikeringselementer er slukket, er ikke ensbetydende med, at strømtilførslen til omformeren er afbrudt og at den er spændingsløs. Omformerinterne sikkerhedsfunktioner eller mekanisk blokering kan være årsag til motorstilstand. Afhjælpning af fejlårsagen eller nulstilling (reset) kan bevirke, at drivstationen starter igen af sig selv. Hvis den drevne maskine af sikkerhedsmæssige årsager ikke må starte igen, skal strømtilførslen til omformeren afbrydes, inden fejlen afhjælpes. I disse tilfælde er det desuden forbudt at aktivere funktionen "Auto-Reset" (P841). Der må kun kobles på omformerudgangen, når udgangstrinnet er spærret. 6 MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning

7 Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang 3 3 Opbygning 3.1 Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang Eksempel på typebetegnelse 05148ADA Eksempel på typeskilt Hovedtypeskiltet er placeret på siden af feltomformeren Figur 1: Hovedtypeskilt 05230AXX Endvidere er der fortil på styrehovedet (oven over stikpladsen TERMINAL) placeret en typeetiket. Figur 2: Typeetiket 05231AXX Leveringsomfang Stikkabinet til alle signalklemmer (X10... X12), påmonteret. Desuden på typestørrelse 1: Stikkabinet til effektklemmerne (X1... X4), påmonteret. Desuden på typestørrelse 1 og 2: Effektskærmklemme. Desuden på typestørrelse 4 og 5: Berøringsbeskyttelse for effektklemmerne. MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning 7

8 3 Opbygning MCH4_A 3.2 Opbygning MCH4_A Typestørrelse 1 MCH4_A...-5A3 (400/500 V-omformere): MCH4_A...-2A3 (230 V-omformere): Figur 3: Opbygning MOVIDRIVE compact MCH4_A, typestørrelse AXX 1. X1: Nettilslutning L1 (1) / L2 (2) / L3 (3), aftagelig 2. X4: Tilslutning mellemkredskobling -U Z /+U Z og PE-tilslutning, aftagelig 3. X2: Motortilslutning U (4) / V (5) / W (6), aftagelig 4. Tilslutning for effektskærmklemme (ikke synlig) 5. X3: Tilslutning bremsemodstand R+ (8) / R- (9) og PE-tilslutning, aftagelig 6. TERMINAL: Stikplads for håndbetjening DBG11B eller seriel grænseflade USS21A 7. V1: Drifts-LED 8. Monteringsskrue A for tilslutningsenhed 9. Klap til tilslutningsenhed med tekstfelt 10. X10: Elektronik-klemrække, aftagelig 11. X11: Elektronik-klemrække. aftagelig 12. X12: Elektronik-klemrække, aftagelig 13. Monteringsskrue B for tilslutningsenhed 14. Skrue for elektronik-skærmklemme 15. Tilslutningsenhed, aftagelig 16. Diagnose-LED er INTERBUS (lyslederkabel) 17. Kun på MCH42A X30... X33: INTERBUS lyslederkabeltilslutninger 18. X14: Udgang inkrementalgiver-simulation eller indgang for eksterne givere (15-polet sub-d-stik) 19. X15: Indgang motorgiver (15-polet sub-d-fatning) 20. Kun på MCH41A X30: PROFIBUS-DP-tilslutning (9-polet sub-d-fatning) 8 MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning

9 Opbygning MCH4_A 3 Typestørrelse 2 MCH4_A...-5A3 (400/500 V-omformere): MCH4_A...-2A3 (230 V-omformere): 0055 / 0075 Figur 4: Opbygning MOVIDRIVE compact MCH4_A, typestørrelse AXX 1. X1:NettilslutningL1(1)/L2(2)/L3(3) 2. X4: Tilslutning mellemkredskobling -U Z /+U Z og PE-tilslutning 3. X2: Motortilslutning U (4) / V (5) / W (6) 4. Tilslutning for effektskærmklemme (ikke synlig) 5. X3: Tilslutning bremsemodstand R+ (8) / R- (9) og PE-tilslutning 6. TERMINAL: Stikplads for håndbetjening DBG11B eller seriel grænseflade USS21A 7. V1: Drifts-LED 8. Monteringsskrue A for tilslutningsenhed 9. Klap til tilslutningsenhed med tekstfelt 10. X10: Elektronik-klemrække, aftagelig 11. X11: Elektronik-klemrække. aftagelig 12. X12: Elektronik-klemrække, aftagelig 13. Monteringsskrue B for tilslutningsenhed 14. Skrue for elektronik-skærmklemme 15. Tilslutningsenhed, aftagelig 16. Diagnose-LED er INTERBUS (lyslederkabel) 17. Kun på MCH42A X30... X33: INTERBUS lyslederkabeltilslutninger 18. X14: Udgang inkrementalgiver-simulation eller indgang for eksterne givere (15-polet sub-d-stik) 19. X15: Indgang motorgiver (15-polet sub-d-fatning) 20. Kun på MCH41A X30: PROFIBUS-DP-tilslutning (9-polet sub-d-fatning) MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning 9

10 3 Opbygning MCH4_A Typestørrelse 3 MCH4_A (400/500 V-omformere): MCH4_A (230 V-omformere): 0110 / 0150 Figur 5: Opbygning MOVIDRIVE compact MCH4_A, typestørrelse AXX 1. PE-tilslutninger 2. X1:NettilslutningL1(1)/L2(2)/L3(3) 3. X4: Tilslutning mellemkredskobling -U Z /+U Z 4. PE-tilslutninger 5. X2: Motortilslutning U (4) / V (5) / W (6) 6. X3: Tilslutning bremsemodstand R+ (8) / R- (9) 7. TERMINAL: Stikplads for håndbetjening DBG11B eller seriel grænseflade USS21A 8. V1: Drifts-LED 9. Monteringsskrue A for tilslutningsenhed 10. X10: Elektronik-klemrække, aftagelig 11. X11: Elektronik-klemrække, aftagelig 12. X12: Elektronik-klemrække, aftagelig 13. Monteringsskrue B for tilslutningsenhed 14. Skrue for elektronik-skærmklemme 15. Klap til tilslutningsenhed med tekstfelt 16. Tilslutningsenhed, aftagelig 17. Diagnose-LED er INTERBUS (lyslederkabel) 18. Kun på MCH42A X30... X33: INTERBUS lyslederkabeltilslutninger 19. X14: Udgang inkrementalgiver-simulation eller indgang for eksterne givere (15-polet sub-d-stik) 20. X15: Indgang motorgiver (15-polet sub-d-fatning) 21. Kun på MCH41A X30: PROFIBUS-DP-tilslutning (9-polet sub-d-fatning) 10 MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning

11 Opbygning MCH4_A 3 Typestørrelse 4 MCH4_A (400/500 V-omformere): 0370 / 0450 MCH4_A (230 V-omformere): 0220 / 0300 Figur 6: Opbygning MOVIDRIVE compact MCH4_A, typestørrelse AXX 1. PE-tilslutninger 2. X1:NettilslutningL1(1)/L2(2)/L3(3) 3. X4: Tilslutning mellemkredskobling -U Z /+U Z 4. PE-tilslutninger 5. X2: Motortilslutning U (4) / V (5) / W (6) 6. X3: Tilslutning bremsemodstand R+ (8) / R- (9) 7. TERMINAL: Stikplads for håndbetjening DBG11B eller seriel grænseflade USS21A 8. V1: Drifts-LED 9. Monteringsskrue A for tilslutningsenhed 10. X10: Elektronik-klemrække, aftagelig 11. X11: Elektronik-klemrække, aftagelig 12. X12: Elektronik-klemrække, aftagelig 13. Monteringsskrue B for tilslutningsenhed 14. Skrue for elektronik-skærmklemme 15. Tilslutningsenhed, aftagelig 16. Diagnose-LED er INTERBUS (lyslederkabel) 17. Kun på MCH42A X30... X33: INTERBUS lyslederkabeltilslutninger 18. X14: Udgang inkrementalgiver-simulation eller indgang for eksterne givere (15-polet sub-d-stik) 19. X15: Indgang motorgiver (15-polet sub-d-fatning) 20. Kun på MCH41A X30: PROFIBUS-DP-tilslutning (9-polet sub-d-fatning) MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning 11

12 3 Opbygning MCH4_A Typestørrelse 5 MCH4_A (400/500 V-omformere): 0550 / 0750 Figur 7: Opbygning MOVIDRIVE compact MCH4_A, typestørrelse AXX 1. PE-tilslutninger 2. X1:NettilslutningL1(1)/L2(2)/L3(3) 3. X4: Tilslutning mellemkredskobling -U Z /+U Z 4. PE-tilslutninger 5. X2: Motortilslutning U (4) / V (5) / W (6) 6. X3: Tilslutning bremsemodstand R+ (8) / R- (9) 7. TERMINAL: Stikplads for håndbetjening DBG11B eller seriel grænseflade USS21A 8. V1: Drifts-LED 9. Monteringsskrue A for tilslutningsenhed 10. X10: Elektronik-klemrække, aftagelig 11. X11: Elektronik-klemrække, aftagelig 12. X12: Elektronik-klemrække, aftagelig 13. Monteringsskrue B for tilslutningsenhed 14. Skrue for elektronik-skærmklemme 15. Tilslutningsenhed, aftagelig 16. Diagnose-LED er INTERBUS (lyslederkabel) 17. Kun på MCH42A X30... X33: INTERBUS lyslederkabeltilslutninger 18. X14: Udgang inkrementalgiver-simulation eller indgang for eksterne givere (15-polet sub-d-stik) 19. X15: Indgang motorgiver (15-polet sub-d-fatning) 20. Kun på MCH41A X30: PROFIBUS-DP-tilslutning (9-polet sub-d-fatning) 12 MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning

13 Installationsanvisninger - grundversion 4 4 Installation 4.1 Installationsanvisninger - grundversion Ved installationen skal punkterne i kapitlet "Sikkerhedsanvisninger" ubetinget overholdes! Tilspændingsmomenter Der må kun anvendes originale tilslutningselementer. De tilladelige tilspændingsmomenter for MOVIDRIVE s effektklemmer er som følger: Typestørrelse 1 0,6 Nm (5.3 lb.in) Typestørrelse 2 1,5 Nm (13.3 lb.in) Typestørrelse 3 3,5 Nm (31 lb.in) Typestørrelse4og5 14 Nm (124 lb.in) Nm (lb.in)! Figur 8: Tilspændingsmomenter skal overholdes 02475AXX Mindste ventilationsfrirum og korrekt anbringelse Tilstrækkelig køling kræver 100 mm ventilationsfrirum over og under omformerne. Frirum til siderne behøves ikke. De må gerne monteres ved siden af hinanden. Ved typestørrelserne 4 og 5 må der inden for en afstand af 300 mm oven over omformeren ikke monteres varmefølsomme komponenter. Omformerne skal monteres lodret. Montering liggende, skråt, på tværs eller på hovedet er ikke tilladt. 100 mm (4 in) E Q E Q E Q E Q 100 mm (4 in) Figur 9: Mindste ventilationsfrirum og korrekt anbringelse af omformerne 02474AXX MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning 13

14 4 Installationsanvisninger - grundversion Separate kabelkanaler Effektførende kabler/ledninger og elektronikledninger skal fremføres i separate kabelkanaler. Indgangssikringer og fejlstrømsrelæ Indgangssikringer skal installeres ved begyndelsen af nettilledningen umiddelbart efter samleskinne-afgreningen ( Tilslutningsdiagram grundversion, effektdel og bremse). Et fejlstrømsrelæ som eneste beskyttelsesforanstaltning er ikke tilladt. Under normal drift af omformeren kan der optræde afledningsstrømme > 3,5 ma.anvend kun universalsensitive fejlstrømsrelæer. Net- og bremsekontaktorer Som net- og bremsekontaktorer må der kun anvendes kontaktorer i brugskategori AC-3 (IEC 158-1). Mere end 4 omformere Hvis der skal drives mere end 4 omformere på en sumstrømsdimensioneret netkontaktor, skal der til begrænsning af indgangsstrømmen indskydes en 3-faset netdrosselspole. PE-nettilslutning ( EN 50178) Ved en nettilledning < 10 mm 2 (AWG 8) trækkes der en ekstra PE-leder med samme tværsnit som nettilledningen parallelt med beskyttelseslederen via separate klemmer eller en kobberbeskyttelsesleder med et tværsnit på 10 mm 2 (AWG 8). Vedennettilledning 10 mm 2 (AWG 8) trækkes der en kobberbeskyttelsesleder med samme tværsnit som nettilledningen. IT-net SEW anbefaler, at der i spændingsnet med ikke-jordet stjernepunkt (IT-net) anvendes såkaldte isolationsvagter, som arbejder efter pulscode-målemetoden. Derved undgås fejludløsninger af isolationsvagten som følge af omformerens jordkapaciteter. Tværsnit Nettilledning: Tværsnit svarende til nom. indgangsstrøm I net ved nom. belastning. Motortilledning: Tværsnit svarende til nom. udgangsstrøm I N. Elektronikledninger: Kun enkeltleder 0,20...1,5 mm 2 (AWG ) Ved 1,5 mm 2 (AWG16) anvendes rektangulær crimptang Omformerudgang Der må kun tilsluttes ohmske/induktive belastninger (motorer). Dermåunder ingen omstændigheder tilsluttes kapacitive belastninger! E Q 02476AXX Figur 10: Der må kun tilsluttes ohmsk/induktiv belastning, ikke kapacitiv belastning 14 MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning

15 Installationsanvisninger - grundversion 4 Tilslutning bremsemodstande Der anvendes 2 tætsnoede ledninger eller en skærmet el-ledning med 2 ledere. Tværsnit svarende til omformerens nom. udgangsstrøm. Bremsemodstanden beskyttes med et bimetalrelæ / termisk overbelastningsrelæ ( Tilslutningsdiagram grundversion, effektdel og bremse). Udløsestrømmen indstilles iht. de tekniske data for bremsemodstanden. Drift bremsemodstande Tilledningerne til bremsemodstandene fører under nom. drift høj jævnspænding (ca. 900 V). Overfladen på bremsemodstandene bliver ved belastning med P N meget varm. Monteringsstedet skal derfor vælges med omtanke. Normalt monteres bremsemodstande oven på elektronik- eller styreskabet. Montér bremsemodstandene i flad udførelse med tilhørende berøringsbeskyttelse. Binær-indgange / Binær-udgange Binær-indgangene er potentialadskilt ved hjælp af optokoblere. Binær-udgangene er kortslutningssikre, men ikke fremmedspændingssikre (undtagelse: Relæudgang DOØ1). Fremmedspænding kan ødelægge binærudgangene. Skærmning og jording Der må kun anvendes skærmede styreledninger. Forbind skærmen til stel så direkte som muligt og med god fladekontakt i begge ender. For at undgå jordsløjfer kan den ene skærmende jordforbindes via en støjdæmpende kondensator (220 nf / 50 V). Ved dobbeltskærmet ledning stelforbindes yderskærmen til omformeren og inderskærmen jord-/stelforbindes så i den anden ende BXX Figur 11: Eksempler på korrekt skærmtilslutning med metalbøjle (skærmklemme) eller metalforskruning Jordede pladejernskanaler eller metalrør til fremføring af ledningerne kan også anvendes til afskærmning. Effektførende ledninger og styreledninger bør fremføres hver for sig. Omformeren og alle tilbehørskomponenter skal jord/ stelforbindes højfrekvensmæssigt korrekt (god metallisk fladekontakt på omformerkabinet og til stel, f.eks. ulakeret montageplade i styreskabet). MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning 15

16 4 Installationsanvisninger - grundversion Netfilter Typestørrelserne 1 og 2 har som standard indbygget et netfilter. Meddette netfilter overholdes på netsiden grænseværdiklasse A. For at overholde grænseværdiklasse B, skal der som option anvendes et netfilter NF Til typestørrelserne 3 til 5 kræves til grænseværdiklasse A og B option netfilter NF Netfilteret monteres i nærheden af omformeren, dog uden for det minimale ventilationsfrirum for kølingen. Længden på ledningen mellem netfilter og omformer begrænses til det absolut nødvendige, dog maks. 400 mm (15.8 in). Uskærmede, snoede ledninger er tilstrækkeligt. Som nettilledning anvendes ligeledes uskærmede ledninger. Tilsluttes der flere omformere til et netfilter, skal dette netfilter enten monteres direkte på styreskabsindgangen eller i umiddelbar nærhed af omformerne. Valg af netfilter foretages afhængigt af sumstrømmen for de tilsluttede omformere. EMC-grænseværdierne i forbindelse med støjemission er ikke specificeret for spændingsnet uden jord-/stelforbundet stjernepunkt (IT-net). Effektiviteten af netfiltre er stærkt begrænset iit-net. Støjemission Med henblik på overholdelse af grænseværdiklasserne A og B anbefaler SEW følgende EMC-forholdsregler på udgangssiden: Skærmet motorledning Option udgangsdrosselspole HD... Udgangsdrosselspole HD... Udgangsdrosselspolen monteres i nærheden af omformeren, dog uden for det minimale ventilationsfrirum for kølingen Alle 3 faser føres sammen gennem udgangsdrosselspolen. PE-lederen skal ikke føres med gennem udgangsdrosselspolen! Figur 12: Tilslutning udgangsdrosselspole HD ADA 16 MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning

17 Installationsanvisninger PROFIBUS-DP-grænseflade (MCH41A) Installationsanvisninger PROFIBUS-DP-grænseflade (MCH41A) Stikkonfiguration Tilslutningen til PROFIBUS-nettet foretages med et 9-polet sub-d-stik iht. IEC T-bus-forbindelsen skal foretages med et tilsvarende udført stik. Figur 13: Konfiguration af det 9-polede sub-d-stik iht. IEC ADA Tilkoblingen af feltomformeren MOVIDRIVE compact til PROFIBUS-systemet foretages normalt via en snoet, skærmet 2-tråds-ledning. Ved valg af busstikket skal man være opmærksom på, at dette understøtter den maksimale overførselsrate. Tilslutningen af 2-tråds-ledningen til PROFIBUS-stikket foretages via pin 3 (RxD/TxD- P) og pin 8 (RxD/TxD-N). Kommunikationen foregår via disse 2 kontakter. RS-485- signalerne RxD/TxD-P og RxD/TxD-N skal kontaktmæssigt tilsluttes på samme måde på alle PROFIBUS-systemenhederne. I modsat fald kan der ikke kommunikeres på bussen. Via pin 4 (CNTR-P) leverer PROFIBUS-grænsefladen et TTL-styresignal til en repeater eller en lyslederkabel-adapter (reference = pin 9). MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning 17

18 4 Installationsanvisninger PROFIBUS-DP-grænseflade (MCH41A) Skærmning og fremføring af busledning PROFIBUS-grænsefladen understøtter RS-485 overførselsteknikken og forudsætter, at der som fysisk medium anvendes den for PROFIBUS specificerede ledningstype A iht. IEC i form af en skærmet, parsnoet 2-tråds-ledning. En korrekt skærmning af busledningen dæmper de elektriske inteferenspåvirkninger, som kan optræde i industrielle miljøer. De bedste skærmningsegenskaber opnås ved hjælp af følgende forholdsregler: Spænd monteringsskruer på stikforbindelser, moduler og potentialudligningsledninger fast med hånden. Anvend udelukkende stik med metalhus eller metalliseret hus. Tilslut skærmen i stikket med god fladekontakt. Tilslut busledningens skærm i begge ender. Fremfør ikke signal- og busledning parallelt med effektførende kabler (motorledninger), men så vidt muligt i separate kabelkanaler. I industrielle miljøer skal anvendes metalliske, jordede kabelbakker. Fremfør signalledning og tilhørende potentialudligning med lille indbyrdes afstand og så direkte som muligt. Undgå at forlænge busledninger med konnektorer. Fremfør busledningerne så tæt som muligt langs med eksisterende stelflader. Ved jordpotentialevariationer kan der via den i begge ender tilsluttede og med jordpotentiale (PE) forbundne skærm gå en udligningsstrøm. I dette tilfælde skal De sørge for tilstrækkelig potentialudligning i henhold til gældende nationale bestemmelser. Busterminering ved MCH41A For at forenkle idrifttagningen af bussystemet og reducere fejlkilderne ved installationen er MCH41A ikke forsynet med bustermineringsmodstande. Hvis omformeren befinder sig ved begyndelsen eller afslutningen af et PROFIBUSsegment og hvis kun et PROFIBUS-kabel fører til omformeren, skal der anvendes et stik med integreret bustermineringsmodstand. Bustermineringsmodstandene indkobles ved dette PROFIBUS-stik. 18 MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning

19 Installationsanvisninger PROFIBUS-DP-grænseflade (MCH41A) 4 Indstilling af stationsadresse på MCH41A PROFIBUS-stationsadressen indstilles med DIP-switchene (signifikans ) under tilslutningsenheden ( Kap. "Afmontering af tilslutningsenhed" på side 32.) MOVIDRIVE compact understøtter adresseområdet Figur 14: Indstilling af PROFIBUS-stationsadresse på MCH41A 05527ADA PROFIBUS-stationsadressen kan kun indstilles med DIP-switchene, når tilslutningsenheden er taget af. Det er således ikke muligt at ændre adressen under igangværende drift. Ændringen er så aktiv efter fornyet indkobling af feltomformeren (net + 24 V OFF/ ON). Feltomformeren viser den aktuelle stationsadresse i feltbus-monitor-parameteren P092 "Adresse feltbus" (indikering med DBG11B eller MOVITOOLS/SHELL). Eksempel: Indstilling af stationsadresse 17 Figur 15: Indstilling af stationsadresse ADA MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning 19

20 4 Installationsanvisninger INTERBUS-LWL-grænseflade (MCH42A) 4.3 Installationsanvisninger INTERBUS-LWL-grænseflade (MCH42A) Bustilslutning via lyslederkabel (LWL) Polymerfiber-kabel HCS-kabel Bustilkoblingen foretages via lyslederkabel. Der kan både anvendes polymerfiber-kabel og HCS-kabel. Denne kabeltype anvendes ved afstande på indtil maks. 70 meter mellem 2 INTERBUSenheder. Afhængigt af anvendelsesområdet fås denne kabeltype i forskillige udførelser. Denne kabeltype udmærker sig ved at være både enkel og økonomisk at montere. Denne kabeltype kan anvendes ved afstande på indtil 500 meter, da lysdæmpningen i denne kabeltype - sammenlignet med polymerfiber - er betydelig mindre. Buskablet skal være mindst 1 meter langt. Til kortere strækninger skal der anvendes kabelbroer fra Phoenix-Contact. Yderligere oplysninger om korrekt fremføring af lyslederkablet findes i installationsvejledningen for lyslederkabler fra Phoenix-Contact (artikel-betegnelse IBS SYS FOC ASSEMBLY). Checkliste for installation af lyslederkabler Fremføring af Den maksimale kabellængde må ikke overskrides. lyslederkabler Bøjningsradier skal overholdes Lyslederkabler må ikke sammentrykkes eller udvise knæk Trækbelastningen må ikke overskrides ved monteringen/fremføringen Ved fremføringen af lyslederkablet skal dette afrulles fra en afrulleanordning Beskyttelsesforanstaltninger Kablet skal beskyttes mod trækbelastning og utilladeligt små bøjningsradier for Kablet skal fremføres uden sløjfedannelser lyslederkabel Kablet skal beskyttes mod skarpe kanter Ved fremføring gennem specielle områder skal der anvendes specialkabel (f.eks. ved lægning i jord eller i nærheden af svejserobotter) Konfektionering af Yderkappe og enkeltledere afisoleres uden at beskadige dem lyslederkabel Enkeltledere fikseres i stikket (trækaflastning) Stikendefladen poleres og monteres i overensstemmelse med anvisningerne Indmåling af lyslederkabel Lysintensiteten kontrolleres med henblik på overholdelse af grænseværdierne (optisk diagnose med CMD-Tool eller måleudstyr til lyslederkabler) Tilslutning af lyslederstik Bestillingsdata Tilslutningen af lyslederkablet til MOVIDRIVE compact MCH42A sker via såkaldte F-SMA-stik. Til den indgående fjernbus behøves der 2 stik (sender og modtager) og til den udgående fjernbus behøves der også 2 stik (sender og modtager). For at den optimale bøjningsradius kan overholdes, anbefaler SEW, at der anvendes F-SMA-stik, som sikrer, at der ikke kan opstå knæk. Bestillingsdata for F-SMA-stik (f.eks. firma Phoenix-Contact) Artikel-betegnelse F-SMA-stiksæt til polymerfiber-kabel (4 stk.) med knækbeskyttelse Betegnelse PSM-SET-FSMA/4-KT 20 MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning

21 Installationsanvisninger INTERBUS-LWL-grænseflade (MCH42A) 4 Stikkonfiguration for INTERBUS-fjernbus med lyslederkabel Tilslutning Signal Retning Lederfarve X30 Lysleder Remote IN Modtagedata Orange (OG) X31 (indgående fjernbus) Sendedata Sort (BK) X32 Lysleder Remote OUT Modtagedata Sort (BK) X33 (udgående fjernbus) Sendedata Orange (OG) OG BK BK OG X14 X15 L U CC BA RD TR FO1 FO2 X30 X31 X32 X33 X10 X11 X OG BK X14 X15 L U CC BA RD TR FO1 FO2 X30 X31 X32 X33 Figur 16: Lysleder-tilslutningskonfiguration 05208AXX Længde på lyslederne For at undgå utilladelige bøjninger på lyslederne bør der anvendes lysledere med forskellig længde. Se f.eks. længdeangivelserne på nedenstående figur. X + 18 mm (0.71 in) X X + 18 mm (0.71 in) X Figur 17: Forskellige længder på lyslederne 50589AXX MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning 21

22 4 Installationsanvisninger INTERBUS-LWL-grænseflade (MCH42A) Indstilling af DIPswitche Med de 6 DIP-switche S1 til S6 på bagsiden af tilslutningsenheden indstilles procesdatalængde, PCP-længde samt valg af baud-raten. DIP-switchene er kun tilgængelige, når tilslutningsenheden er taget af ( Kap. "Afmontering af tilslutningsenhed" på side 32). Inden tilslutningsenheden afmonteres, skal der afbrydes for netspændingen og 24 V DC -hjælpespændingen. Følgelig kan stillingen på DIP-switchene ikke ændres under igangværende drift. ON ON X AXX Figur 18: DIP-switchene S1... S6 på bagsiden af tilslutningsenheden ON MBaud 2 MBaud [1] [2] [3] 05215AXX Figur 19: Konfiguration af DIP-switchene S1... S6 [1] Antal procesdata ( PD), f.eks. 2 PD [2] Antal PCP-ord (1, 2 eller 4), f.eks. 2 PCP-ord [3] Baud-rate (ON = 0,5 Mbaud, OFF = 2 Mbaud), f.eks. 2 Mbaud I tilfælde af utilladelige indstillinger af DIP-switchen reagerer feltomformeren med ID-koden "Microprocessor not ready" (38 hex). 22 MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning

23 Installationsanvisninger INTERBUS-LWL-grænseflade (MCH42A) 4 Indstilling af procesdata- og PCP-længde Mellem INTERBUS-grænsefladen og omformeren kan der maksimalt udveksles 6 INTERBUS dataord, som med DIP-switchene S1 til S5 kan opdeles på procesdatakanalen og PCP-kanalen. Som følge af begrænsningen til 6 dataord fås der indstillinger, som ikke kan afbildes på INTERBUS. I tilfælde af forkert indstilling reagerer omformeren med ID-koden "Microprocessor not ready" (38hex) og signalerer denne forkerte indstilling med den røde TR-LED. Nedenstående figur viser marginalbetingelserne for indstillingen af procesdata- og PCP-længden. Principielt er der følgende begrænsninger: ON PD [1] ID: 03hex (3dez) Figur 20: Indstillinger til drift af omformeren med 6 procesdata 05217AXX [1] PCP-indstillingerne med S4 og S5 er uvirksomme. Procesdatalængde i ord PCP-længde ID-kode 6 PCP-indstilling ikke virksom; 03hex (3dec) ingen PCP-kanaler kan benyttes Eksempler: ON ON ON PD 1 PCP 4PD 2 PCP 2PD 4 PCP ID: E3hex (227dez) ID: E0hex (224dez) ID: E1hex (225dez) 05218AXX Figur 21: Eksempler på indstillingen af PCP-længden og den maksimale procesdatalængde PCP-længde Maksimal procesdatalængde ID-kode 1 ord 5 ord E3 hex (227dec) 2 ord 4 ord E0 hex (224dec) 4 ord 2 ord E1 hex (225dec) Ved overskridelse af den maks. længde eller indstilling 0 resp. 7 PD 38 hex (56dec) = "Microprocessor not ready" Alle ikke nævnte indstillinger resulterer i ID-koden "Microprocessor not ready". Omformeren meddeler herefter i parameteren P090 "PD-konfiguration" = 0PD og signalerer denne forkerte indstilling med den røde TR-LED. MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning 23

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Driftsvejledning. Udgave 11/2006 11535490 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Driftsvejledning. Udgave 11/2006 11535490 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 11/2006 11535490 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne...

Læs mere

MOVIDRIVE Feltomformer Tillæg til driftsvejledning. 1 Omfattede enheder. 2 Montage af optionskort. MontageOption"DFI21A" Udgave: 10/2000 10513183/DK

MOVIDRIVE Feltomformer Tillæg til driftsvejledning. 1 Omfattede enheder. 2 Montage af optionskort. MontageOptionDFI21A Udgave: 10/2000 10513183/DK Denne information erstatter ikke den udførlige driftsvejledning! Må kun installeres af faguddannet personale under overholdelse af gældende driftsvejledning samt forskrifter vedrørende forebyggelse af

Læs mere

MOVITRAC 31C Frekvensomformer

MOVITRAC 31C Frekvensomformer T MOVITRAC 31C Frekvensomformer Driftsvejledning Udgave 07/2000 08/198/96 1050 9720 / 072000 C U L U L Vigtige bemærkninger Vær specielt opmærksom på disse sikkerheds- og advarselssymboler! Elektrisk risiko,

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Manual 10564586 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter...

Læs mere

Driftsvejledning. Stationær energiforsyning Forsyningsenhed MOVITRANS TPS10A. Udgave 08/2007 11491493 / DA

Driftsvejledning. Stationær energiforsyning Forsyningsenhed MOVITRANS TPS10A. Udgave 08/2007 11491493 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Stationær energiforsyning Forsyningsenhed MOVITRANS TPS10A Udgave 08/2007 11491493 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 11/2004 11323493 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 11/2004 11323493 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring EA000 Udgave /00 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Vigtige anvisninger... Systembeskrivelse....

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B- interface Udgave 7/26 1147283 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Udgave MOVITRAC 07 10/2001. Driftsvejledning 1053 4482 / DA

Udgave MOVITRAC 07 10/2001. Driftsvejledning 1053 4482 / DA MOVITRAC 07 Udgave 10/2001 Driftsvejledning 1053 4482 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsanvisninger... 6 3 Omformeropbygning... 7 3.1 Omformeropbygning... 7

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 Manual 10564780 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter... 5 2 Vigtige oplysninger...

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIMOT MD GB810000. Driftsvejledning. Udgave 05/2006 11471093 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIMOT MD GB810000. Driftsvejledning. Udgave 05/2006 11471093 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIMOT MD GB810000 Udgave 05/2006 11471093 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring EA6000 Udgave 02/2006 11668 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

Driftsvejledning. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Udgave 11/ / DA

Driftsvejledning. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Udgave 11/ / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A Udgave 11/2006 11535083 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Opbygningen af

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Basisenhed. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11469498 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Basisenhed. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11469498 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Basisenhed Udgave 07/2006 11469498 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service MOVITRAC B. Driftsvejledning. Udgave 02/2008 16602099 / DA

Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service MOVITRAC B. Driftsvejledning. Udgave 02/2008 16602099 / DA Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service MOVITRAC B Udgave 02/2008 16602099 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige anvisninger... 5 1.1 Sikkerhedsanvisningernes

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning Mobil energiforsyning MOVITRANS Stationære komponenter Udgave 10/2010 16732081 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE Feltbusinterface DFI21A INTERBUS med lyslederkabel 03/2000. Manual 09187286 / DK

Udgave. MOVIDRIVE Feltbusinterface DFI21A INTERBUS med lyslederkabel 03/2000. Manual 09187286 / DK MOVIDRIVE Feltbusinterface DFI21A INTERBUS med lyslederkabel Udgave 03/2000 Manual 09187286 / DK SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Egenskaber for option DFI21... 6 2 Monterings- /

Læs mere

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA MOVIMOT MM..C Udgave 8/23 Driftsvejledning 1121 8193 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 5 2 Sikkerhedsanvisninger... 7 3 Opbygning... 8 3.1 MOVIMOT -omformer (standardudførelse)...

Læs mere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog open Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/009 167679 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Udgave. ECOFAST -konforme drivstationssystemer 05/2003. Systemmanual 11211296 / DA

Udgave. ECOFAST -konforme drivstationssystemer 05/2003. Systemmanual 11211296 / DA ECOFAST -konforme drivstationssystemer Udgave 0/00 Systemmanual 96 / DA S E W-E URODRIV E Indholdsfortegnelse Vigtige bemærkninger... Systembeskrivelse... Tekniske data og målskitser... 9. ECOFAST -konforme

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 Manual 10564985 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter... 5 2 Vigtige oplysninger...

Læs mere

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes!

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Feltbustilslutning med lysleder i linie- /stjernetopologi Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Indhold Feltbustilslutning med lysleder (LL) i linie-/stjernetopologi Tillæg

Læs mere

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Applikation Sensor-baseret positionering via bus. Udgave 01/2005 FA362000 11313595 / DA

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Applikation Sensor-baseret positionering via bus. Udgave 01/2005 FA362000 11313595 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ MOVIDRIVE MDX61B Applikation Sensor-baseret positionering via bus FA362 Udgave 1/25 11313595 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik 3003458-2014-02-26 VEX240-250HX Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel.

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

Feltbusgrænseflade INTERBUS UFI11A

Feltbusgrænseflade INTERBUS UFI11A Feltbusgrænseflade INTERBUS UFI11A Udgave 06/2002 Manual 1052 5181 / DA Indholdsfortegnelse 1 Systemoversigt... 4 2 Opbygning... 5 2.1 Feltbusgrænseflade UFI11A set forfra... 5 3 Installation og drift

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/61B GA43000 Udgave 09/ / DA D riftsvejledning

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/61B GA43000 Udgave 09/ / DA D riftsvejledning Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/61B GA43000 Udgave 09/2006 11483490 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Sikkerhedsanvisningernes

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE Udvidet buspositionering 07/2001. Manual 1051 0583 / DK

Udgave. MOVIDRIVE Udvidet buspositionering 07/2001. Manual 1051 0583 / DK MOVIDRIVE Udvidet buspositionering Udgave 07/2001 Manual 1051 0583 / DK SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Systembeskrivelse... 5 2.1 Anvendelsesområder... 5 2.2 Anvendelseseksempel...

Læs mere

Driftsvejledning. MOVITRAC B Betjeningsenhed FBG11B. Udgave 01/2006 GA3A0000 11363983 / DA

Driftsvejledning. MOVITRAC B Betjeningsenhed FBG11B. Udgave 01/2006 GA3A0000 11363983 / DA Gearmotorer \ ndustrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVTRAC B Betjeningsenhed FBG11B GA3A Udgave 1/26 11363983 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRVE Driving the world ndholdsfortegnelse

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC Udgave 10/2008 11662697 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE MDX61B Intern synkronkørsel (ISYNC) 02/2004. Håndbog 11252693 / DA

Udgave. MOVIDRIVE MDX61B Intern synkronkørsel (ISYNC) 02/2004. Håndbog 11252693 / DA MOVIDRIVE MDX61B Intern synkronkørsel (ISYNC) Udgave 2/24 Håndbog 11252693 / DA SEW-EURODRIVE 1 Vigtige anvisninger... 4 2 Systembeskrivelse... 5 2.1 Anvendelsesområder... 5 2.2 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Instruktionsmanual. HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg

Instruktionsmanual. HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg Instruktionsmanual HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg Instruktionsmanual HBLC-xxx Levelsensor (004-DK) 1 / 12 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 3

Læs mere

Rettelse til håndbogen

Rettelse til håndbogen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21223874_0314* Rettelse til håndbogen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Læs mere

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer 061110 Ref: IB2-im1822041_dk.pdf INSTALLATIONS- DK manual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig med motorerne tager imod centrale

Læs mere

Solar Inverters Sensor Interface Option

Solar Inverters Sensor Interface Option SMA Solar Technology AG Solar Inverters Sensor Interface Option Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Advarsler (med symbol) anvendes

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe Udgave 9/27 11478292 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. GENERELT Kommunikationsenheden TBLZ-1/2-1-3-41 er beregnet til brug sammen med luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A og B. Enheden består af: 1. 4-modulers

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning Vibranivo Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN 6000 Betjeningsvejledning 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Tel.: +49 (0)831 57123-0 Internet:www.uwt.de D-87488 Betzigau Fax: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Driftsvejledning. Stationær spændingsforsyning MOVITRANS Stationær omformer TPS10A. Udgave 09/ / DA GC430000

Driftsvejledning. Stationær spændingsforsyning MOVITRANS Stationær omformer TPS10A. Udgave 09/ / DA GC430000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Stationær spændingsforsyning MOVITRANS Stationær omformer TPS10A GC430000 Udgave 09/2004 11304898 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV Udgave 07/2004 11446293 / DA LA410000 Rettelse

Læs mere

Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder

Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder HSI-S88 og S88 moduler Skal modelbanen styres med et eller andet PC program, enten et Gør det selv system eller et prof program, som fx Windigipet, skal der installeres

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech. Bruger vejledning SC Encoder 4 20 50 R G B SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.dk Indhold: SC Encoder 1 BESKRIVELSE...

Læs mere

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf.: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Overførsel af status og vægt for digitale vejeceller via simpel PC/PLC protokol

Læs mere

1.1 Indledning. Features: Højintensitet LED-display. Fleksibel forsyning (12-45V). Kan placeres op til 100m fra controlleren.

1.1 Indledning. Features: Højintensitet LED-display. Fleksibel forsyning (12-45V). Kan placeres op til 100m fra controlleren. Indhold. Indledning...3.2 Strømforsyning...4.3 Modul-interface...5.3 Modul-interface...6 2. Kommandooversigt...7 2.2 Register og flag-oversigt...8 2.3 Udlæsning til display...9 2.4 Registerbeskrivelser...

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2.

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2. 145 145P01 Synco 700 Tvillingpumpemodul RMZ786 Funktionsmodul for universalregulator RMU7... og varmeregulator RMH760 4 digitale indgange for tilbagemeldinger 4 potentialfri relæudgange til styring af

Læs mere

Tillæg til driftsvejledningen

Tillæg til driftsvejledningen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *2122376_214* Tillæg til driftsvejledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Læs mere

Udgave MOVIMOT. MM03B til MM30B 10/2000. Driftsvejledning 10505881 / DK

Udgave MOVIMOT. MM03B til MM30B 10/2000. Driftsvejledning 10505881 / DK MOVIMOT MM03B til MM30B Udgave 10/2000 Driftsvejledning 10505881 / DK SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsoplysninger... 5 3 Enhedens opbygning... 6 3.1 MOVIMOT -(omformer)...

Læs mere

Feltbusgrænseflade CANopen UFO11A

Feltbusgrænseflade CANopen UFO11A Feltbusgrænseflade CANopen UFO11A Udgave 11/2002 Manual 1054 1284 / DA 1 Opbygning... 4 1.1 Grænseflade set forfra... 4 2 Installation og drift uden PC... 5 2.1 Installationsanvisninger... 5 2.2 Indstilling

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Applikation "Flyvende sav" Udgave 08/ / DA FA362800

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Applikation Flyvende sav Udgave 08/ / DA FA362800 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDXB Applikation "Flyvende sav" FA32800 Udgave 08/200 33483 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Vigtige anvisninger...

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 kørselsregulator 2 Nettilslutning 3 Tilslutningsklemme gul ( L = Belysningsstrøm) 4 Tilslutningsklemme

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00 Betjeningsvejledning Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 531 Systeminformation Denne enhed er et produkt fra Instabus-EIBsystemet og opfylder kravene i EIBAretningslinjerne. En dybtgående faglig viden gennem

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1 1 959 1959P02 Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation til brug sammen med CO 2 /VOC-føler QPA63 AQP631 Driftsspænding AC 24 V Indgangssignaler DC 010 V Udgangssignal DC 010 V Anvendelse I ventilations-

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC Udgave 10/2008 11663081 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Afbrydere ETS-50-06-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24407/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere