Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning / DA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA"

Transkript

1 MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 04/2002 Driftsvejledning / DA

2 SEW-EURODRIVE

3 1 Vigtige bemærkninger Sikkerhedsanvisninger Opbygning Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang Opbygning MCH4_A... 8 kva f i I 0 n P Hz 4 Installation Installationsanvisninger - grundversion Installationsanvisninger PROFIBUS-DP-grænseflade (MCH41A) Installationsanvisninger INTERBUS-LWL-grænseflade (MCH42A) Korrekt UL-installation Effekt-skærmklemme Berøringsbeskyttelse Tilslutningsdiagram for grundversion Afmontering af tilslutningsenhed Allokering af bremsemodstande, drosselspoler og filtre Installation systembus (SBus) Tilslutning option USS21A (RS-232 og RS-485) Tilslutning motorgivere og eksterne givere Idrifttagning Generelle anvisninger om idrifttagningen Forberedelser og hjælpemidler Idrifttagning med håndbetjening DBG11B Idrifttagning med PC og MOVITOOLS Start af motoren Idrifttagning til positioneringsopgaver (MCH4_A) Komplet parameterliste Idrifttagning af omformeren med PROFIBUS-DP (MCH41A) Idrifttagning af omformeren med INTERBUS (MCH42A) Drift og service Driftsindikeringer MCH40A (uden feltbus) Driftsindikeringer MCH41A (PROFIBUS-DP) Driftsindikeringer MCH42A (INTERBUS lysleder) Håndbetjening DBG11B Fejlinformationer Fejlliste SEW-Elektronik-Service Tekniske data Generelle tekniske data MOVIDRIVE compact MCH4_A...-5_3 (400/500 V-omformere) MOVIDRIVE compact MCH4_A...-2_3 (230 V-omformere) MOVIDRIVE compact MCH Elektronikdata Index MOVIDRIVE compact MCH4_A Betriebsanleitung 3

4 1 1 Vigtige bemærkninger Sikkerheds- og advarselssymboler Vær specielt opmærksom på de her viste sikkerheds- og advarselssymboler! Elektrisk risiko Mulige følger: Død eller alvorlige personskader. Alvorlig risiko Mulige følger: Død eller alvorlige personskader. Farlig situation Mulige følger: Lette eller ubetydelige personskader. Skadevoldende situation Mulige følger: Skader på materiel og omgivelser. Tips om anvendelse og nyttige informationer. Det er en forudsætning for fejlfri drift og funktion af denne feltomformer, at oplysningerne i denne driftsvejledning følges nøje, ligesom dette også er en forudsætning for, at evt. garantikrav kan tages til følge. De bedes derfor først læse denne vejledning grundigt igennem, inden De tager feltomformeren i brug. Driftsvejledningen indeholder vigtige oplysninger om service og vedligeholdelse; vejledningen bør derfor altid opbevares i nærheden af feltomformeren. Korrekt anvendelse af feltomformeren Feltomformerne MOVIDRIVE compact er beregnet til anvendelse i større og mindre industrielle anlæg til drift med asynkrone vekselstrømsmotorer med kortslutningsrotor eller permanentmagnetiserede synkrone vekselstrømsmotorer. Disse motorer skal være egnede til drift med frekvensomformere; der må ikke tilsluttes andre belastninger til feltomformerne. Feltomformerne MOVIDRIVE compact er beregnet til stationær installation i elektronikeller styreskabe. Alle oplysninger vedrørende de tekniske data og de tilladelige driftsbetingelser på anvendelsesstedet skal uden undtagelser overholdes. Idrifttagningen (dvs. påbegyndelse af planlagt drift) må først finde sted, når det er konstateret, at maskinen overholder bestemmelserne i EMC-direktivet 89/336/EØF og slutproduktets konformitet (overensstemmelse) med maskindirektivet 89/392/EØF er konstateret (jvf. EN 60204). 4 MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning

5 1 Følgende anvendelser er forbudt, med mindre omformeren udtrykkeligt er beregnet hertil: Anvendelse i eksplosionsbeskyttede miljøer/områder Anvendelse i miljøer eller omgivelser med skadelige olieprodukter, syrer, luftarter, dampe, støv, stråling osv. Anvendelse til ikke-stationære formål, hvor der optræder mekaniske svingnings- og stødpåvirkninger, som ligger ud over de i EN anførte krav. Anvendelsesmiljøer Sikkerhedsfunktioner Feltomformerne MOVIDRIVE compact må uden overordnede sikkerhedssystemer ikke varetage sikkerhedsfunktioner. Der skal anvendes overordnede sikkerhedssystemer for at sikre beskyttelse af maskinel og personel. Bortskaffelse De bedes være opmærksom på gældende nationale bestemmelser: Materiellet bortskaffes alt efter beskaffenhed og gældende bestemmelser f.eks. som: Elektronikskrot (printkort) Kunststof (kabinet) Stål Kobber osv. MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning 5

6 2 2 Sikkerhedsanvisninger Installation og idrifttagning Beskadigede produkter må aldrig installeres eller tages i brug. Beskadigelser bedes omgående reklameret over for transportøren. Installations-, idrifttagnings- og servicearbejder på omformeren må kun udføres af autoriserede el-installatører, idet gældende nationale bestemmelser vedr. forebyggelse af arbejdsulykker (f.eks. stærkstømsregulativ, EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160) skal overholdes. Ved installation og idriftsætning af motor og bremse skal de pågældende vejledninger følges! Beskyttelsesforanstaltninger og beskyttelsesanordninger skal opfylde de til enhver tid gældende forskrifter (f.eks. EN eller EN 50178). Nødvendig beskyttelsesforanstaltning:jording af omformeren Nødvendig beskyttelsesanordning: Overstrømsbeskyttelse (sikringer) Omformeren opfylder alle krav med hensyn til sikker adskillelse af effekt- og elektroniktilslutninger iht. EN For at garantere denne sikre adskillelse skal alle tilsluttede strømkredse ligeldes opfylde kravene med hensyn til sikker adskillelse. Ved hjælp af egnede foranstaltninger skal det sikres, at den tilsluttede motor ved omformerens indkobling på nettet ikke kan starte af sig selv Egnede foranstaltninger er: Ved MCF/MCV/MCS4_A: Klemme X10:9 "/REGULATORSPÆRRE" forbindes med DGND. Ved MCH4_A: Afmontering af elektronik-klemblok X11. Drift og service Inden frontpladen fjernes, skal strømtilførslen til omformeren afbrydes. Efter strømafbrydelsen kanderioptil10 minutter endnu være farlige spændinger på omformeren. Med aftaget beskyttelsesdæksel svarer omformerens tæthedsgrad (kapslingsklasse) til IP 00; på alle komponenter - med undtagelse af styreelektronikken - forekommer der farlige spændinger. Under driften skal omformeren være tillukket. Når omformeren er indkoblet forekommer der farlige spændinger på udgangsklemmerne og på de tilsluttede kabler og motorklemmer. Dette er også tilfældet, selv om omformeren er spærret og motoren står stille. At drifts-led en og andre indikeringselementer er slukket, er ikke ensbetydende med, at strømtilførslen til omformeren er afbrudt og at den er spændingsløs. Omformerinterne sikkerhedsfunktioner eller mekanisk blokering kan være årsag til motorstilstand. Afhjælpning af fejlårsagen eller nulstilling (reset) kan bevirke, at drivstationen starter igen af sig selv. Hvis den drevne maskine af sikkerhedsmæssige årsager ikke må starte igen, skal strømtilførslen til omformeren afbrydes, inden fejlen afhjælpes. I disse tilfælde er det desuden forbudt at aktivere funktionen "Auto-Reset" (P841). Der må kun kobles på omformerudgangen, når udgangstrinnet er spærret. 6 MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning

7 Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang 3 3 Opbygning 3.1 Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang Eksempel på typebetegnelse 05148ADA Eksempel på typeskilt Hovedtypeskiltet er placeret på siden af feltomformeren Figur 1: Hovedtypeskilt 05230AXX Endvidere er der fortil på styrehovedet (oven over stikpladsen TERMINAL) placeret en typeetiket. Figur 2: Typeetiket 05231AXX Leveringsomfang Stikkabinet til alle signalklemmer (X10... X12), påmonteret. Desuden på typestørrelse 1: Stikkabinet til effektklemmerne (X1... X4), påmonteret. Desuden på typestørrelse 1 og 2: Effektskærmklemme. Desuden på typestørrelse 4 og 5: Berøringsbeskyttelse for effektklemmerne. MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning 7

8 3 Opbygning MCH4_A 3.2 Opbygning MCH4_A Typestørrelse 1 MCH4_A...-5A3 (400/500 V-omformere): MCH4_A...-2A3 (230 V-omformere): Figur 3: Opbygning MOVIDRIVE compact MCH4_A, typestørrelse AXX 1. X1: Nettilslutning L1 (1) / L2 (2) / L3 (3), aftagelig 2. X4: Tilslutning mellemkredskobling -U Z /+U Z og PE-tilslutning, aftagelig 3. X2: Motortilslutning U (4) / V (5) / W (6), aftagelig 4. Tilslutning for effektskærmklemme (ikke synlig) 5. X3: Tilslutning bremsemodstand R+ (8) / R- (9) og PE-tilslutning, aftagelig 6. TERMINAL: Stikplads for håndbetjening DBG11B eller seriel grænseflade USS21A 7. V1: Drifts-LED 8. Monteringsskrue A for tilslutningsenhed 9. Klap til tilslutningsenhed med tekstfelt 10. X10: Elektronik-klemrække, aftagelig 11. X11: Elektronik-klemrække. aftagelig 12. X12: Elektronik-klemrække, aftagelig 13. Monteringsskrue B for tilslutningsenhed 14. Skrue for elektronik-skærmklemme 15. Tilslutningsenhed, aftagelig 16. Diagnose-LED er INTERBUS (lyslederkabel) 17. Kun på MCH42A X30... X33: INTERBUS lyslederkabeltilslutninger 18. X14: Udgang inkrementalgiver-simulation eller indgang for eksterne givere (15-polet sub-d-stik) 19. X15: Indgang motorgiver (15-polet sub-d-fatning) 20. Kun på MCH41A X30: PROFIBUS-DP-tilslutning (9-polet sub-d-fatning) 8 MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning

9 Opbygning MCH4_A 3 Typestørrelse 2 MCH4_A...-5A3 (400/500 V-omformere): MCH4_A...-2A3 (230 V-omformere): 0055 / 0075 Figur 4: Opbygning MOVIDRIVE compact MCH4_A, typestørrelse AXX 1. X1:NettilslutningL1(1)/L2(2)/L3(3) 2. X4: Tilslutning mellemkredskobling -U Z /+U Z og PE-tilslutning 3. X2: Motortilslutning U (4) / V (5) / W (6) 4. Tilslutning for effektskærmklemme (ikke synlig) 5. X3: Tilslutning bremsemodstand R+ (8) / R- (9) og PE-tilslutning 6. TERMINAL: Stikplads for håndbetjening DBG11B eller seriel grænseflade USS21A 7. V1: Drifts-LED 8. Monteringsskrue A for tilslutningsenhed 9. Klap til tilslutningsenhed med tekstfelt 10. X10: Elektronik-klemrække, aftagelig 11. X11: Elektronik-klemrække. aftagelig 12. X12: Elektronik-klemrække, aftagelig 13. Monteringsskrue B for tilslutningsenhed 14. Skrue for elektronik-skærmklemme 15. Tilslutningsenhed, aftagelig 16. Diagnose-LED er INTERBUS (lyslederkabel) 17. Kun på MCH42A X30... X33: INTERBUS lyslederkabeltilslutninger 18. X14: Udgang inkrementalgiver-simulation eller indgang for eksterne givere (15-polet sub-d-stik) 19. X15: Indgang motorgiver (15-polet sub-d-fatning) 20. Kun på MCH41A X30: PROFIBUS-DP-tilslutning (9-polet sub-d-fatning) MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning 9

10 3 Opbygning MCH4_A Typestørrelse 3 MCH4_A (400/500 V-omformere): MCH4_A (230 V-omformere): 0110 / 0150 Figur 5: Opbygning MOVIDRIVE compact MCH4_A, typestørrelse AXX 1. PE-tilslutninger 2. X1:NettilslutningL1(1)/L2(2)/L3(3) 3. X4: Tilslutning mellemkredskobling -U Z /+U Z 4. PE-tilslutninger 5. X2: Motortilslutning U (4) / V (5) / W (6) 6. X3: Tilslutning bremsemodstand R+ (8) / R- (9) 7. TERMINAL: Stikplads for håndbetjening DBG11B eller seriel grænseflade USS21A 8. V1: Drifts-LED 9. Monteringsskrue A for tilslutningsenhed 10. X10: Elektronik-klemrække, aftagelig 11. X11: Elektronik-klemrække, aftagelig 12. X12: Elektronik-klemrække, aftagelig 13. Monteringsskrue B for tilslutningsenhed 14. Skrue for elektronik-skærmklemme 15. Klap til tilslutningsenhed med tekstfelt 16. Tilslutningsenhed, aftagelig 17. Diagnose-LED er INTERBUS (lyslederkabel) 18. Kun på MCH42A X30... X33: INTERBUS lyslederkabeltilslutninger 19. X14: Udgang inkrementalgiver-simulation eller indgang for eksterne givere (15-polet sub-d-stik) 20. X15: Indgang motorgiver (15-polet sub-d-fatning) 21. Kun på MCH41A X30: PROFIBUS-DP-tilslutning (9-polet sub-d-fatning) 10 MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning

11 Opbygning MCH4_A 3 Typestørrelse 4 MCH4_A (400/500 V-omformere): 0370 / 0450 MCH4_A (230 V-omformere): 0220 / 0300 Figur 6: Opbygning MOVIDRIVE compact MCH4_A, typestørrelse AXX 1. PE-tilslutninger 2. X1:NettilslutningL1(1)/L2(2)/L3(3) 3. X4: Tilslutning mellemkredskobling -U Z /+U Z 4. PE-tilslutninger 5. X2: Motortilslutning U (4) / V (5) / W (6) 6. X3: Tilslutning bremsemodstand R+ (8) / R- (9) 7. TERMINAL: Stikplads for håndbetjening DBG11B eller seriel grænseflade USS21A 8. V1: Drifts-LED 9. Monteringsskrue A for tilslutningsenhed 10. X10: Elektronik-klemrække, aftagelig 11. X11: Elektronik-klemrække, aftagelig 12. X12: Elektronik-klemrække, aftagelig 13. Monteringsskrue B for tilslutningsenhed 14. Skrue for elektronik-skærmklemme 15. Tilslutningsenhed, aftagelig 16. Diagnose-LED er INTERBUS (lyslederkabel) 17. Kun på MCH42A X30... X33: INTERBUS lyslederkabeltilslutninger 18. X14: Udgang inkrementalgiver-simulation eller indgang for eksterne givere (15-polet sub-d-stik) 19. X15: Indgang motorgiver (15-polet sub-d-fatning) 20. Kun på MCH41A X30: PROFIBUS-DP-tilslutning (9-polet sub-d-fatning) MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning 11

12 3 Opbygning MCH4_A Typestørrelse 5 MCH4_A (400/500 V-omformere): 0550 / 0750 Figur 7: Opbygning MOVIDRIVE compact MCH4_A, typestørrelse AXX 1. PE-tilslutninger 2. X1:NettilslutningL1(1)/L2(2)/L3(3) 3. X4: Tilslutning mellemkredskobling -U Z /+U Z 4. PE-tilslutninger 5. X2: Motortilslutning U (4) / V (5) / W (6) 6. X3: Tilslutning bremsemodstand R+ (8) / R- (9) 7. TERMINAL: Stikplads for håndbetjening DBG11B eller seriel grænseflade USS21A 8. V1: Drifts-LED 9. Monteringsskrue A for tilslutningsenhed 10. X10: Elektronik-klemrække, aftagelig 11. X11: Elektronik-klemrække, aftagelig 12. X12: Elektronik-klemrække, aftagelig 13. Monteringsskrue B for tilslutningsenhed 14. Skrue for elektronik-skærmklemme 15. Tilslutningsenhed, aftagelig 16. Diagnose-LED er INTERBUS (lyslederkabel) 17. Kun på MCH42A X30... X33: INTERBUS lyslederkabeltilslutninger 18. X14: Udgang inkrementalgiver-simulation eller indgang for eksterne givere (15-polet sub-d-stik) 19. X15: Indgang motorgiver (15-polet sub-d-fatning) 20. Kun på MCH41A X30: PROFIBUS-DP-tilslutning (9-polet sub-d-fatning) 12 MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning

13 Installationsanvisninger - grundversion 4 4 Installation 4.1 Installationsanvisninger - grundversion Ved installationen skal punkterne i kapitlet "Sikkerhedsanvisninger" ubetinget overholdes! Tilspændingsmomenter Der må kun anvendes originale tilslutningselementer. De tilladelige tilspændingsmomenter for MOVIDRIVE s effektklemmer er som følger: Typestørrelse 1 0,6 Nm (5.3 lb.in) Typestørrelse 2 1,5 Nm (13.3 lb.in) Typestørrelse 3 3,5 Nm (31 lb.in) Typestørrelse4og5 14 Nm (124 lb.in) Nm (lb.in)! Figur 8: Tilspændingsmomenter skal overholdes 02475AXX Mindste ventilationsfrirum og korrekt anbringelse Tilstrækkelig køling kræver 100 mm ventilationsfrirum over og under omformerne. Frirum til siderne behøves ikke. De må gerne monteres ved siden af hinanden. Ved typestørrelserne 4 og 5 må der inden for en afstand af 300 mm oven over omformeren ikke monteres varmefølsomme komponenter. Omformerne skal monteres lodret. Montering liggende, skråt, på tværs eller på hovedet er ikke tilladt. 100 mm (4 in) E Q E Q E Q E Q 100 mm (4 in) Figur 9: Mindste ventilationsfrirum og korrekt anbringelse af omformerne 02474AXX MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning 13

14 4 Installationsanvisninger - grundversion Separate kabelkanaler Effektførende kabler/ledninger og elektronikledninger skal fremføres i separate kabelkanaler. Indgangssikringer og fejlstrømsrelæ Indgangssikringer skal installeres ved begyndelsen af nettilledningen umiddelbart efter samleskinne-afgreningen ( Tilslutningsdiagram grundversion, effektdel og bremse). Et fejlstrømsrelæ som eneste beskyttelsesforanstaltning er ikke tilladt. Under normal drift af omformeren kan der optræde afledningsstrømme > 3,5 ma.anvend kun universalsensitive fejlstrømsrelæer. Net- og bremsekontaktorer Som net- og bremsekontaktorer må der kun anvendes kontaktorer i brugskategori AC-3 (IEC 158-1). Mere end 4 omformere Hvis der skal drives mere end 4 omformere på en sumstrømsdimensioneret netkontaktor, skal der til begrænsning af indgangsstrømmen indskydes en 3-faset netdrosselspole. PE-nettilslutning ( EN 50178) Ved en nettilledning < 10 mm 2 (AWG 8) trækkes der en ekstra PE-leder med samme tværsnit som nettilledningen parallelt med beskyttelseslederen via separate klemmer eller en kobberbeskyttelsesleder med et tværsnit på 10 mm 2 (AWG 8). Vedennettilledning 10 mm 2 (AWG 8) trækkes der en kobberbeskyttelsesleder med samme tværsnit som nettilledningen. IT-net SEW anbefaler, at der i spændingsnet med ikke-jordet stjernepunkt (IT-net) anvendes såkaldte isolationsvagter, som arbejder efter pulscode-målemetoden. Derved undgås fejludløsninger af isolationsvagten som følge af omformerens jordkapaciteter. Tværsnit Nettilledning: Tværsnit svarende til nom. indgangsstrøm I net ved nom. belastning. Motortilledning: Tværsnit svarende til nom. udgangsstrøm I N. Elektronikledninger: Kun enkeltleder 0,20...1,5 mm 2 (AWG ) Ved 1,5 mm 2 (AWG16) anvendes rektangulær crimptang Omformerudgang Der må kun tilsluttes ohmske/induktive belastninger (motorer). Dermåunder ingen omstændigheder tilsluttes kapacitive belastninger! E Q 02476AXX Figur 10: Der må kun tilsluttes ohmsk/induktiv belastning, ikke kapacitiv belastning 14 MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning

15 Installationsanvisninger - grundversion 4 Tilslutning bremsemodstande Der anvendes 2 tætsnoede ledninger eller en skærmet el-ledning med 2 ledere. Tværsnit svarende til omformerens nom. udgangsstrøm. Bremsemodstanden beskyttes med et bimetalrelæ / termisk overbelastningsrelæ ( Tilslutningsdiagram grundversion, effektdel og bremse). Udløsestrømmen indstilles iht. de tekniske data for bremsemodstanden. Drift bremsemodstande Tilledningerne til bremsemodstandene fører under nom. drift høj jævnspænding (ca. 900 V). Overfladen på bremsemodstandene bliver ved belastning med P N meget varm. Monteringsstedet skal derfor vælges med omtanke. Normalt monteres bremsemodstande oven på elektronik- eller styreskabet. Montér bremsemodstandene i flad udførelse med tilhørende berøringsbeskyttelse. Binær-indgange / Binær-udgange Binær-indgangene er potentialadskilt ved hjælp af optokoblere. Binær-udgangene er kortslutningssikre, men ikke fremmedspændingssikre (undtagelse: Relæudgang DOØ1). Fremmedspænding kan ødelægge binærudgangene. Skærmning og jording Der må kun anvendes skærmede styreledninger. Forbind skærmen til stel så direkte som muligt og med god fladekontakt i begge ender. For at undgå jordsløjfer kan den ene skærmende jordforbindes via en støjdæmpende kondensator (220 nf / 50 V). Ved dobbeltskærmet ledning stelforbindes yderskærmen til omformeren og inderskærmen jord-/stelforbindes så i den anden ende BXX Figur 11: Eksempler på korrekt skærmtilslutning med metalbøjle (skærmklemme) eller metalforskruning Jordede pladejernskanaler eller metalrør til fremføring af ledningerne kan også anvendes til afskærmning. Effektførende ledninger og styreledninger bør fremføres hver for sig. Omformeren og alle tilbehørskomponenter skal jord/ stelforbindes højfrekvensmæssigt korrekt (god metallisk fladekontakt på omformerkabinet og til stel, f.eks. ulakeret montageplade i styreskabet). MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning 15

16 4 Installationsanvisninger - grundversion Netfilter Typestørrelserne 1 og 2 har som standard indbygget et netfilter. Meddette netfilter overholdes på netsiden grænseværdiklasse A. For at overholde grænseværdiklasse B, skal der som option anvendes et netfilter NF Til typestørrelserne 3 til 5 kræves til grænseværdiklasse A og B option netfilter NF Netfilteret monteres i nærheden af omformeren, dog uden for det minimale ventilationsfrirum for kølingen. Længden på ledningen mellem netfilter og omformer begrænses til det absolut nødvendige, dog maks. 400 mm (15.8 in). Uskærmede, snoede ledninger er tilstrækkeligt. Som nettilledning anvendes ligeledes uskærmede ledninger. Tilsluttes der flere omformere til et netfilter, skal dette netfilter enten monteres direkte på styreskabsindgangen eller i umiddelbar nærhed af omformerne. Valg af netfilter foretages afhængigt af sumstrømmen for de tilsluttede omformere. EMC-grænseværdierne i forbindelse med støjemission er ikke specificeret for spændingsnet uden jord-/stelforbundet stjernepunkt (IT-net). Effektiviteten af netfiltre er stærkt begrænset iit-net. Støjemission Med henblik på overholdelse af grænseværdiklasserne A og B anbefaler SEW følgende EMC-forholdsregler på udgangssiden: Skærmet motorledning Option udgangsdrosselspole HD... Udgangsdrosselspole HD... Udgangsdrosselspolen monteres i nærheden af omformeren, dog uden for det minimale ventilationsfrirum for kølingen Alle 3 faser føres sammen gennem udgangsdrosselspolen. PE-lederen skal ikke føres med gennem udgangsdrosselspolen! Figur 12: Tilslutning udgangsdrosselspole HD ADA 16 MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning

17 Installationsanvisninger PROFIBUS-DP-grænseflade (MCH41A) Installationsanvisninger PROFIBUS-DP-grænseflade (MCH41A) Stikkonfiguration Tilslutningen til PROFIBUS-nettet foretages med et 9-polet sub-d-stik iht. IEC T-bus-forbindelsen skal foretages med et tilsvarende udført stik. Figur 13: Konfiguration af det 9-polede sub-d-stik iht. IEC ADA Tilkoblingen af feltomformeren MOVIDRIVE compact til PROFIBUS-systemet foretages normalt via en snoet, skærmet 2-tråds-ledning. Ved valg af busstikket skal man være opmærksom på, at dette understøtter den maksimale overførselsrate. Tilslutningen af 2-tråds-ledningen til PROFIBUS-stikket foretages via pin 3 (RxD/TxD- P) og pin 8 (RxD/TxD-N). Kommunikationen foregår via disse 2 kontakter. RS-485- signalerne RxD/TxD-P og RxD/TxD-N skal kontaktmæssigt tilsluttes på samme måde på alle PROFIBUS-systemenhederne. I modsat fald kan der ikke kommunikeres på bussen. Via pin 4 (CNTR-P) leverer PROFIBUS-grænsefladen et TTL-styresignal til en repeater eller en lyslederkabel-adapter (reference = pin 9). MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning 17

18 4 Installationsanvisninger PROFIBUS-DP-grænseflade (MCH41A) Skærmning og fremføring af busledning PROFIBUS-grænsefladen understøtter RS-485 overførselsteknikken og forudsætter, at der som fysisk medium anvendes den for PROFIBUS specificerede ledningstype A iht. IEC i form af en skærmet, parsnoet 2-tråds-ledning. En korrekt skærmning af busledningen dæmper de elektriske inteferenspåvirkninger, som kan optræde i industrielle miljøer. De bedste skærmningsegenskaber opnås ved hjælp af følgende forholdsregler: Spænd monteringsskruer på stikforbindelser, moduler og potentialudligningsledninger fast med hånden. Anvend udelukkende stik med metalhus eller metalliseret hus. Tilslut skærmen i stikket med god fladekontakt. Tilslut busledningens skærm i begge ender. Fremfør ikke signal- og busledning parallelt med effektførende kabler (motorledninger), men så vidt muligt i separate kabelkanaler. I industrielle miljøer skal anvendes metalliske, jordede kabelbakker. Fremfør signalledning og tilhørende potentialudligning med lille indbyrdes afstand og så direkte som muligt. Undgå at forlænge busledninger med konnektorer. Fremfør busledningerne så tæt som muligt langs med eksisterende stelflader. Ved jordpotentialevariationer kan der via den i begge ender tilsluttede og med jordpotentiale (PE) forbundne skærm gå en udligningsstrøm. I dette tilfælde skal De sørge for tilstrækkelig potentialudligning i henhold til gældende nationale bestemmelser. Busterminering ved MCH41A For at forenkle idrifttagningen af bussystemet og reducere fejlkilderne ved installationen er MCH41A ikke forsynet med bustermineringsmodstande. Hvis omformeren befinder sig ved begyndelsen eller afslutningen af et PROFIBUSsegment og hvis kun et PROFIBUS-kabel fører til omformeren, skal der anvendes et stik med integreret bustermineringsmodstand. Bustermineringsmodstandene indkobles ved dette PROFIBUS-stik. 18 MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning

19 Installationsanvisninger PROFIBUS-DP-grænseflade (MCH41A) 4 Indstilling af stationsadresse på MCH41A PROFIBUS-stationsadressen indstilles med DIP-switchene (signifikans ) under tilslutningsenheden ( Kap. "Afmontering af tilslutningsenhed" på side 32.) MOVIDRIVE compact understøtter adresseområdet Figur 14: Indstilling af PROFIBUS-stationsadresse på MCH41A 05527ADA PROFIBUS-stationsadressen kan kun indstilles med DIP-switchene, når tilslutningsenheden er taget af. Det er således ikke muligt at ændre adressen under igangværende drift. Ændringen er så aktiv efter fornyet indkobling af feltomformeren (net + 24 V OFF/ ON). Feltomformeren viser den aktuelle stationsadresse i feltbus-monitor-parameteren P092 "Adresse feltbus" (indikering med DBG11B eller MOVITOOLS/SHELL). Eksempel: Indstilling af stationsadresse 17 Figur 15: Indstilling af stationsadresse ADA MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning 19

20 4 Installationsanvisninger INTERBUS-LWL-grænseflade (MCH42A) 4.3 Installationsanvisninger INTERBUS-LWL-grænseflade (MCH42A) Bustilslutning via lyslederkabel (LWL) Polymerfiber-kabel HCS-kabel Bustilkoblingen foretages via lyslederkabel. Der kan både anvendes polymerfiber-kabel og HCS-kabel. Denne kabeltype anvendes ved afstande på indtil maks. 70 meter mellem 2 INTERBUSenheder. Afhængigt af anvendelsesområdet fås denne kabeltype i forskillige udførelser. Denne kabeltype udmærker sig ved at være både enkel og økonomisk at montere. Denne kabeltype kan anvendes ved afstande på indtil 500 meter, da lysdæmpningen i denne kabeltype - sammenlignet med polymerfiber - er betydelig mindre. Buskablet skal være mindst 1 meter langt. Til kortere strækninger skal der anvendes kabelbroer fra Phoenix-Contact. Yderligere oplysninger om korrekt fremføring af lyslederkablet findes i installationsvejledningen for lyslederkabler fra Phoenix-Contact (artikel-betegnelse IBS SYS FOC ASSEMBLY). Checkliste for installation af lyslederkabler Fremføring af Den maksimale kabellængde må ikke overskrides. lyslederkabler Bøjningsradier skal overholdes Lyslederkabler må ikke sammentrykkes eller udvise knæk Trækbelastningen må ikke overskrides ved monteringen/fremføringen Ved fremføringen af lyslederkablet skal dette afrulles fra en afrulleanordning Beskyttelsesforanstaltninger Kablet skal beskyttes mod trækbelastning og utilladeligt små bøjningsradier for Kablet skal fremføres uden sløjfedannelser lyslederkabel Kablet skal beskyttes mod skarpe kanter Ved fremføring gennem specielle områder skal der anvendes specialkabel (f.eks. ved lægning i jord eller i nærheden af svejserobotter) Konfektionering af Yderkappe og enkeltledere afisoleres uden at beskadige dem lyslederkabel Enkeltledere fikseres i stikket (trækaflastning) Stikendefladen poleres og monteres i overensstemmelse med anvisningerne Indmåling af lyslederkabel Lysintensiteten kontrolleres med henblik på overholdelse af grænseværdierne (optisk diagnose med CMD-Tool eller måleudstyr til lyslederkabler) Tilslutning af lyslederstik Bestillingsdata Tilslutningen af lyslederkablet til MOVIDRIVE compact MCH42A sker via såkaldte F-SMA-stik. Til den indgående fjernbus behøves der 2 stik (sender og modtager) og til den udgående fjernbus behøves der også 2 stik (sender og modtager). For at den optimale bøjningsradius kan overholdes, anbefaler SEW, at der anvendes F-SMA-stik, som sikrer, at der ikke kan opstå knæk. Bestillingsdata for F-SMA-stik (f.eks. firma Phoenix-Contact) Artikel-betegnelse F-SMA-stiksæt til polymerfiber-kabel (4 stk.) med knækbeskyttelse Betegnelse PSM-SET-FSMA/4-KT 20 MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning

21 Installationsanvisninger INTERBUS-LWL-grænseflade (MCH42A) 4 Stikkonfiguration for INTERBUS-fjernbus med lyslederkabel Tilslutning Signal Retning Lederfarve X30 Lysleder Remote IN Modtagedata Orange (OG) X31 (indgående fjernbus) Sendedata Sort (BK) X32 Lysleder Remote OUT Modtagedata Sort (BK) X33 (udgående fjernbus) Sendedata Orange (OG) OG BK BK OG X14 X15 L U CC BA RD TR FO1 FO2 X30 X31 X32 X33 X10 X11 X OG BK X14 X15 L U CC BA RD TR FO1 FO2 X30 X31 X32 X33 Figur 16: Lysleder-tilslutningskonfiguration 05208AXX Længde på lyslederne For at undgå utilladelige bøjninger på lyslederne bør der anvendes lysledere med forskellig længde. Se f.eks. længdeangivelserne på nedenstående figur. X + 18 mm (0.71 in) X X + 18 mm (0.71 in) X Figur 17: Forskellige længder på lyslederne 50589AXX MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning 21

22 4 Installationsanvisninger INTERBUS-LWL-grænseflade (MCH42A) Indstilling af DIPswitche Med de 6 DIP-switche S1 til S6 på bagsiden af tilslutningsenheden indstilles procesdatalængde, PCP-længde samt valg af baud-raten. DIP-switchene er kun tilgængelige, når tilslutningsenheden er taget af ( Kap. "Afmontering af tilslutningsenhed" på side 32). Inden tilslutningsenheden afmonteres, skal der afbrydes for netspændingen og 24 V DC -hjælpespændingen. Følgelig kan stillingen på DIP-switchene ikke ændres under igangværende drift. ON ON X AXX Figur 18: DIP-switchene S1... S6 på bagsiden af tilslutningsenheden ON MBaud 2 MBaud [1] [2] [3] 05215AXX Figur 19: Konfiguration af DIP-switchene S1... S6 [1] Antal procesdata ( PD), f.eks. 2 PD [2] Antal PCP-ord (1, 2 eller 4), f.eks. 2 PCP-ord [3] Baud-rate (ON = 0,5 Mbaud, OFF = 2 Mbaud), f.eks. 2 Mbaud I tilfælde af utilladelige indstillinger af DIP-switchen reagerer feltomformeren med ID-koden "Microprocessor not ready" (38 hex). 22 MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning

23 Installationsanvisninger INTERBUS-LWL-grænseflade (MCH42A) 4 Indstilling af procesdata- og PCP-længde Mellem INTERBUS-grænsefladen og omformeren kan der maksimalt udveksles 6 INTERBUS dataord, som med DIP-switchene S1 til S5 kan opdeles på procesdatakanalen og PCP-kanalen. Som følge af begrænsningen til 6 dataord fås der indstillinger, som ikke kan afbildes på INTERBUS. I tilfælde af forkert indstilling reagerer omformeren med ID-koden "Microprocessor not ready" (38hex) og signalerer denne forkerte indstilling med den røde TR-LED. Nedenstående figur viser marginalbetingelserne for indstillingen af procesdata- og PCP-længden. Principielt er der følgende begrænsninger: ON PD [1] ID: 03hex (3dez) Figur 20: Indstillinger til drift af omformeren med 6 procesdata 05217AXX [1] PCP-indstillingerne med S4 og S5 er uvirksomme. Procesdatalængde i ord PCP-længde ID-kode 6 PCP-indstilling ikke virksom; 03hex (3dec) ingen PCP-kanaler kan benyttes Eksempler: ON ON ON PD 1 PCP 4PD 2 PCP 2PD 4 PCP ID: E3hex (227dez) ID: E0hex (224dez) ID: E1hex (225dez) 05218AXX Figur 21: Eksempler på indstillingen af PCP-længden og den maksimale procesdatalængde PCP-længde Maksimal procesdatalængde ID-kode 1 ord 5 ord E3 hex (227dec) 2 ord 4 ord E0 hex (224dec) 4 ord 2 ord E1 hex (225dec) Ved overskridelse af den maks. længde eller indstilling 0 resp. 7 PD 38 hex (56dec) = "Microprocessor not ready" Alle ikke nævnte indstillinger resulterer i ID-koden "Microprocessor not ready". Omformeren meddeler herefter i parameteren P090 "PD-konfiguration" = 0PD og signalerer denne forkerte indstilling med den røde TR-LED. MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning 23

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 IMDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter

Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter Driftssikkerhed & følsomme installationer Katalog 2007/08 (Danmark) Indhold SIDE 1. Uønsket udkobling og driftssikkerhed

Læs mere

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services. Frekvensomformer for montage i styreskab SK 500E 0,25 til 160 kw Produktoversigt

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services. Frekvensomformer for montage i styreskab SK 500E 0,25 til 160 kw Produktoversigt Intelligent rivesystems, Worldwide Services K Frekvensomformer for montage i styreskab 500E 0,25 til 160 kw Produktoversigt NOR RIVESYSTEMS Intelligent rivesystems, Worldwide Services Én for alle Produktserie

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

ABB machinery drives. Hardwaremanual ACS850-04 frekvensomformermoduler (55 til 200 kw, 60 til 200 hk)

ABB machinery drives. Hardwaremanual ACS850-04 frekvensomformermoduler (55 til 200 kw, 60 til 200 hk) ABB machinery drives Hardwaremanual ACS850-04 frekvensomformermoduler (55 til 200 kw, 60 til 200 hk) Liste over relaterede manualer Hardwaremanualer og vejledninger for frekvensomformeren ACS850-04 drive

Læs mere

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1.

Læs mere

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator 2CDC550012D3301 04.2015 Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator Sensor / omskifteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

Fronius Symo Symbolforklaring og valg af placering Anvisninger til montering og tilslutning

Fronius Symo Symbolforklaring og valg af placering Anvisninger til montering og tilslutning / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius Symo Symbolforklaring og valg af placering Anvisninger til montering og tilslutning DA Betjeningsvejledning Netkoblet vekselretter

Læs mere

MAC10 Konstanttrykregulator

MAC10 Konstanttrykregulator 3002970_2013_01_28.fm Produktvejledning MAC10 Konstanttrykregulator Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk

Læs mere

Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008

Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008 Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008 1. Sikkerhed 3 1.1 Advarsler 3 1.2 Sikkerhedsinstruktioner 5 1.3 Jordforbindelse og jordfejlsbeskyttelse 5 1.4 Før motoren startes 6 2. Modtagelse af

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

EMC Skabe. Baseret på MultiFlex og MultiMount skabe. Galvaniseret ramme og skab, kun lakeret på ydersiden.

EMC Skabe. Baseret på MultiFlex og MultiMount skabe. Galvaniseret ramme og skab, kun lakeret på ydersiden. 262 EMC SKABE MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 MCSE 268 IP 54, NEMA 12, IK10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Sidepaneler Døre Adskillelse plade Pakning Bund og topplader

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records

Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records 2 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral SV 24V-24A / SV 24V-32A SV 24V-24A-ds / SV 24V-30A-ds / SV 24V-32A-ds SV 48V-24A / SV 48V-32A SV 48V-8A-ds / SV 48V-24A-ds / SV 48V-30A-ds / SV 48V-32A-ds

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere