Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning / DA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA"

Transkript

1 MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 04/2002 Driftsvejledning / DA

2 SEW-EURODRIVE

3 1 Vigtige bemærkninger Sikkerhedsanvisninger Opbygning Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang Opbygning MCH4_A... 8 kva f i I 0 n P Hz 4 Installation Installationsanvisninger - grundversion Installationsanvisninger PROFIBUS-DP-grænseflade (MCH41A) Installationsanvisninger INTERBUS-LWL-grænseflade (MCH42A) Korrekt UL-installation Effekt-skærmklemme Berøringsbeskyttelse Tilslutningsdiagram for grundversion Afmontering af tilslutningsenhed Allokering af bremsemodstande, drosselspoler og filtre Installation systembus (SBus) Tilslutning option USS21A (RS-232 og RS-485) Tilslutning motorgivere og eksterne givere Idrifttagning Generelle anvisninger om idrifttagningen Forberedelser og hjælpemidler Idrifttagning med håndbetjening DBG11B Idrifttagning med PC og MOVITOOLS Start af motoren Idrifttagning til positioneringsopgaver (MCH4_A) Komplet parameterliste Idrifttagning af omformeren med PROFIBUS-DP (MCH41A) Idrifttagning af omformeren med INTERBUS (MCH42A) Drift og service Driftsindikeringer MCH40A (uden feltbus) Driftsindikeringer MCH41A (PROFIBUS-DP) Driftsindikeringer MCH42A (INTERBUS lysleder) Håndbetjening DBG11B Fejlinformationer Fejlliste SEW-Elektronik-Service Tekniske data Generelle tekniske data MOVIDRIVE compact MCH4_A...-5_3 (400/500 V-omformere) MOVIDRIVE compact MCH4_A...-2_3 (230 V-omformere) MOVIDRIVE compact MCH Elektronikdata Index MOVIDRIVE compact MCH4_A Betriebsanleitung 3

4 1 1 Vigtige bemærkninger Sikkerheds- og advarselssymboler Vær specielt opmærksom på de her viste sikkerheds- og advarselssymboler! Elektrisk risiko Mulige følger: Død eller alvorlige personskader. Alvorlig risiko Mulige følger: Død eller alvorlige personskader. Farlig situation Mulige følger: Lette eller ubetydelige personskader. Skadevoldende situation Mulige følger: Skader på materiel og omgivelser. Tips om anvendelse og nyttige informationer. Det er en forudsætning for fejlfri drift og funktion af denne feltomformer, at oplysningerne i denne driftsvejledning følges nøje, ligesom dette også er en forudsætning for, at evt. garantikrav kan tages til følge. De bedes derfor først læse denne vejledning grundigt igennem, inden De tager feltomformeren i brug. Driftsvejledningen indeholder vigtige oplysninger om service og vedligeholdelse; vejledningen bør derfor altid opbevares i nærheden af feltomformeren. Korrekt anvendelse af feltomformeren Feltomformerne MOVIDRIVE compact er beregnet til anvendelse i større og mindre industrielle anlæg til drift med asynkrone vekselstrømsmotorer med kortslutningsrotor eller permanentmagnetiserede synkrone vekselstrømsmotorer. Disse motorer skal være egnede til drift med frekvensomformere; der må ikke tilsluttes andre belastninger til feltomformerne. Feltomformerne MOVIDRIVE compact er beregnet til stationær installation i elektronikeller styreskabe. Alle oplysninger vedrørende de tekniske data og de tilladelige driftsbetingelser på anvendelsesstedet skal uden undtagelser overholdes. Idrifttagningen (dvs. påbegyndelse af planlagt drift) må først finde sted, når det er konstateret, at maskinen overholder bestemmelserne i EMC-direktivet 89/336/EØF og slutproduktets konformitet (overensstemmelse) med maskindirektivet 89/392/EØF er konstateret (jvf. EN 60204). 4 MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning

5 1 Følgende anvendelser er forbudt, med mindre omformeren udtrykkeligt er beregnet hertil: Anvendelse i eksplosionsbeskyttede miljøer/områder Anvendelse i miljøer eller omgivelser med skadelige olieprodukter, syrer, luftarter, dampe, støv, stråling osv. Anvendelse til ikke-stationære formål, hvor der optræder mekaniske svingnings- og stødpåvirkninger, som ligger ud over de i EN anførte krav. Anvendelsesmiljøer Sikkerhedsfunktioner Feltomformerne MOVIDRIVE compact må uden overordnede sikkerhedssystemer ikke varetage sikkerhedsfunktioner. Der skal anvendes overordnede sikkerhedssystemer for at sikre beskyttelse af maskinel og personel. Bortskaffelse De bedes være opmærksom på gældende nationale bestemmelser: Materiellet bortskaffes alt efter beskaffenhed og gældende bestemmelser f.eks. som: Elektronikskrot (printkort) Kunststof (kabinet) Stål Kobber osv. MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning 5

6 2 2 Sikkerhedsanvisninger Installation og idrifttagning Beskadigede produkter må aldrig installeres eller tages i brug. Beskadigelser bedes omgående reklameret over for transportøren. Installations-, idrifttagnings- og servicearbejder på omformeren må kun udføres af autoriserede el-installatører, idet gældende nationale bestemmelser vedr. forebyggelse af arbejdsulykker (f.eks. stærkstømsregulativ, EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160) skal overholdes. Ved installation og idriftsætning af motor og bremse skal de pågældende vejledninger følges! Beskyttelsesforanstaltninger og beskyttelsesanordninger skal opfylde de til enhver tid gældende forskrifter (f.eks. EN eller EN 50178). Nødvendig beskyttelsesforanstaltning:jording af omformeren Nødvendig beskyttelsesanordning: Overstrømsbeskyttelse (sikringer) Omformeren opfylder alle krav med hensyn til sikker adskillelse af effekt- og elektroniktilslutninger iht. EN For at garantere denne sikre adskillelse skal alle tilsluttede strømkredse ligeldes opfylde kravene med hensyn til sikker adskillelse. Ved hjælp af egnede foranstaltninger skal det sikres, at den tilsluttede motor ved omformerens indkobling på nettet ikke kan starte af sig selv Egnede foranstaltninger er: Ved MCF/MCV/MCS4_A: Klemme X10:9 "/REGULATORSPÆRRE" forbindes med DGND. Ved MCH4_A: Afmontering af elektronik-klemblok X11. Drift og service Inden frontpladen fjernes, skal strømtilførslen til omformeren afbrydes. Efter strømafbrydelsen kanderioptil10 minutter endnu være farlige spændinger på omformeren. Med aftaget beskyttelsesdæksel svarer omformerens tæthedsgrad (kapslingsklasse) til IP 00; på alle komponenter - med undtagelse af styreelektronikken - forekommer der farlige spændinger. Under driften skal omformeren være tillukket. Når omformeren er indkoblet forekommer der farlige spændinger på udgangsklemmerne og på de tilsluttede kabler og motorklemmer. Dette er også tilfældet, selv om omformeren er spærret og motoren står stille. At drifts-led en og andre indikeringselementer er slukket, er ikke ensbetydende med, at strømtilførslen til omformeren er afbrudt og at den er spændingsløs. Omformerinterne sikkerhedsfunktioner eller mekanisk blokering kan være årsag til motorstilstand. Afhjælpning af fejlårsagen eller nulstilling (reset) kan bevirke, at drivstationen starter igen af sig selv. Hvis den drevne maskine af sikkerhedsmæssige årsager ikke må starte igen, skal strømtilførslen til omformeren afbrydes, inden fejlen afhjælpes. I disse tilfælde er det desuden forbudt at aktivere funktionen "Auto-Reset" (P841). Der må kun kobles på omformerudgangen, når udgangstrinnet er spærret. 6 MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning

7 Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang 3 3 Opbygning 3.1 Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang Eksempel på typebetegnelse 05148ADA Eksempel på typeskilt Hovedtypeskiltet er placeret på siden af feltomformeren Figur 1: Hovedtypeskilt 05230AXX Endvidere er der fortil på styrehovedet (oven over stikpladsen TERMINAL) placeret en typeetiket. Figur 2: Typeetiket 05231AXX Leveringsomfang Stikkabinet til alle signalklemmer (X10... X12), påmonteret. Desuden på typestørrelse 1: Stikkabinet til effektklemmerne (X1... X4), påmonteret. Desuden på typestørrelse 1 og 2: Effektskærmklemme. Desuden på typestørrelse 4 og 5: Berøringsbeskyttelse for effektklemmerne. MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning 7

8 3 Opbygning MCH4_A 3.2 Opbygning MCH4_A Typestørrelse 1 MCH4_A...-5A3 (400/500 V-omformere): MCH4_A...-2A3 (230 V-omformere): Figur 3: Opbygning MOVIDRIVE compact MCH4_A, typestørrelse AXX 1. X1: Nettilslutning L1 (1) / L2 (2) / L3 (3), aftagelig 2. X4: Tilslutning mellemkredskobling -U Z /+U Z og PE-tilslutning, aftagelig 3. X2: Motortilslutning U (4) / V (5) / W (6), aftagelig 4. Tilslutning for effektskærmklemme (ikke synlig) 5. X3: Tilslutning bremsemodstand R+ (8) / R- (9) og PE-tilslutning, aftagelig 6. TERMINAL: Stikplads for håndbetjening DBG11B eller seriel grænseflade USS21A 7. V1: Drifts-LED 8. Monteringsskrue A for tilslutningsenhed 9. Klap til tilslutningsenhed med tekstfelt 10. X10: Elektronik-klemrække, aftagelig 11. X11: Elektronik-klemrække. aftagelig 12. X12: Elektronik-klemrække, aftagelig 13. Monteringsskrue B for tilslutningsenhed 14. Skrue for elektronik-skærmklemme 15. Tilslutningsenhed, aftagelig 16. Diagnose-LED er INTERBUS (lyslederkabel) 17. Kun på MCH42A X30... X33: INTERBUS lyslederkabeltilslutninger 18. X14: Udgang inkrementalgiver-simulation eller indgang for eksterne givere (15-polet sub-d-stik) 19. X15: Indgang motorgiver (15-polet sub-d-fatning) 20. Kun på MCH41A X30: PROFIBUS-DP-tilslutning (9-polet sub-d-fatning) 8 MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning

9 Opbygning MCH4_A 3 Typestørrelse 2 MCH4_A...-5A3 (400/500 V-omformere): MCH4_A...-2A3 (230 V-omformere): 0055 / 0075 Figur 4: Opbygning MOVIDRIVE compact MCH4_A, typestørrelse AXX 1. X1:NettilslutningL1(1)/L2(2)/L3(3) 2. X4: Tilslutning mellemkredskobling -U Z /+U Z og PE-tilslutning 3. X2: Motortilslutning U (4) / V (5) / W (6) 4. Tilslutning for effektskærmklemme (ikke synlig) 5. X3: Tilslutning bremsemodstand R+ (8) / R- (9) og PE-tilslutning 6. TERMINAL: Stikplads for håndbetjening DBG11B eller seriel grænseflade USS21A 7. V1: Drifts-LED 8. Monteringsskrue A for tilslutningsenhed 9. Klap til tilslutningsenhed med tekstfelt 10. X10: Elektronik-klemrække, aftagelig 11. X11: Elektronik-klemrække. aftagelig 12. X12: Elektronik-klemrække, aftagelig 13. Monteringsskrue B for tilslutningsenhed 14. Skrue for elektronik-skærmklemme 15. Tilslutningsenhed, aftagelig 16. Diagnose-LED er INTERBUS (lyslederkabel) 17. Kun på MCH42A X30... X33: INTERBUS lyslederkabeltilslutninger 18. X14: Udgang inkrementalgiver-simulation eller indgang for eksterne givere (15-polet sub-d-stik) 19. X15: Indgang motorgiver (15-polet sub-d-fatning) 20. Kun på MCH41A X30: PROFIBUS-DP-tilslutning (9-polet sub-d-fatning) MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning 9

10 3 Opbygning MCH4_A Typestørrelse 3 MCH4_A (400/500 V-omformere): MCH4_A (230 V-omformere): 0110 / 0150 Figur 5: Opbygning MOVIDRIVE compact MCH4_A, typestørrelse AXX 1. PE-tilslutninger 2. X1:NettilslutningL1(1)/L2(2)/L3(3) 3. X4: Tilslutning mellemkredskobling -U Z /+U Z 4. PE-tilslutninger 5. X2: Motortilslutning U (4) / V (5) / W (6) 6. X3: Tilslutning bremsemodstand R+ (8) / R- (9) 7. TERMINAL: Stikplads for håndbetjening DBG11B eller seriel grænseflade USS21A 8. V1: Drifts-LED 9. Monteringsskrue A for tilslutningsenhed 10. X10: Elektronik-klemrække, aftagelig 11. X11: Elektronik-klemrække, aftagelig 12. X12: Elektronik-klemrække, aftagelig 13. Monteringsskrue B for tilslutningsenhed 14. Skrue for elektronik-skærmklemme 15. Klap til tilslutningsenhed med tekstfelt 16. Tilslutningsenhed, aftagelig 17. Diagnose-LED er INTERBUS (lyslederkabel) 18. Kun på MCH42A X30... X33: INTERBUS lyslederkabeltilslutninger 19. X14: Udgang inkrementalgiver-simulation eller indgang for eksterne givere (15-polet sub-d-stik) 20. X15: Indgang motorgiver (15-polet sub-d-fatning) 21. Kun på MCH41A X30: PROFIBUS-DP-tilslutning (9-polet sub-d-fatning) 10 MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning

11 Opbygning MCH4_A 3 Typestørrelse 4 MCH4_A (400/500 V-omformere): 0370 / 0450 MCH4_A (230 V-omformere): 0220 / 0300 Figur 6: Opbygning MOVIDRIVE compact MCH4_A, typestørrelse AXX 1. PE-tilslutninger 2. X1:NettilslutningL1(1)/L2(2)/L3(3) 3. X4: Tilslutning mellemkredskobling -U Z /+U Z 4. PE-tilslutninger 5. X2: Motortilslutning U (4) / V (5) / W (6) 6. X3: Tilslutning bremsemodstand R+ (8) / R- (9) 7. TERMINAL: Stikplads for håndbetjening DBG11B eller seriel grænseflade USS21A 8. V1: Drifts-LED 9. Monteringsskrue A for tilslutningsenhed 10. X10: Elektronik-klemrække, aftagelig 11. X11: Elektronik-klemrække, aftagelig 12. X12: Elektronik-klemrække, aftagelig 13. Monteringsskrue B for tilslutningsenhed 14. Skrue for elektronik-skærmklemme 15. Tilslutningsenhed, aftagelig 16. Diagnose-LED er INTERBUS (lyslederkabel) 17. Kun på MCH42A X30... X33: INTERBUS lyslederkabeltilslutninger 18. X14: Udgang inkrementalgiver-simulation eller indgang for eksterne givere (15-polet sub-d-stik) 19. X15: Indgang motorgiver (15-polet sub-d-fatning) 20. Kun på MCH41A X30: PROFIBUS-DP-tilslutning (9-polet sub-d-fatning) MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning 11

12 3 Opbygning MCH4_A Typestørrelse 5 MCH4_A (400/500 V-omformere): 0550 / 0750 Figur 7: Opbygning MOVIDRIVE compact MCH4_A, typestørrelse AXX 1. PE-tilslutninger 2. X1:NettilslutningL1(1)/L2(2)/L3(3) 3. X4: Tilslutning mellemkredskobling -U Z /+U Z 4. PE-tilslutninger 5. X2: Motortilslutning U (4) / V (5) / W (6) 6. X3: Tilslutning bremsemodstand R+ (8) / R- (9) 7. TERMINAL: Stikplads for håndbetjening DBG11B eller seriel grænseflade USS21A 8. V1: Drifts-LED 9. Monteringsskrue A for tilslutningsenhed 10. X10: Elektronik-klemrække, aftagelig 11. X11: Elektronik-klemrække, aftagelig 12. X12: Elektronik-klemrække, aftagelig 13. Monteringsskrue B for tilslutningsenhed 14. Skrue for elektronik-skærmklemme 15. Tilslutningsenhed, aftagelig 16. Diagnose-LED er INTERBUS (lyslederkabel) 17. Kun på MCH42A X30... X33: INTERBUS lyslederkabeltilslutninger 18. X14: Udgang inkrementalgiver-simulation eller indgang for eksterne givere (15-polet sub-d-stik) 19. X15: Indgang motorgiver (15-polet sub-d-fatning) 20. Kun på MCH41A X30: PROFIBUS-DP-tilslutning (9-polet sub-d-fatning) 12 MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning

13 Installationsanvisninger - grundversion 4 4 Installation 4.1 Installationsanvisninger - grundversion Ved installationen skal punkterne i kapitlet "Sikkerhedsanvisninger" ubetinget overholdes! Tilspændingsmomenter Der må kun anvendes originale tilslutningselementer. De tilladelige tilspændingsmomenter for MOVIDRIVE s effektklemmer er som følger: Typestørrelse 1 0,6 Nm (5.3 lb.in) Typestørrelse 2 1,5 Nm (13.3 lb.in) Typestørrelse 3 3,5 Nm (31 lb.in) Typestørrelse4og5 14 Nm (124 lb.in) Nm (lb.in)! Figur 8: Tilspændingsmomenter skal overholdes 02475AXX Mindste ventilationsfrirum og korrekt anbringelse Tilstrækkelig køling kræver 100 mm ventilationsfrirum over og under omformerne. Frirum til siderne behøves ikke. De må gerne monteres ved siden af hinanden. Ved typestørrelserne 4 og 5 må der inden for en afstand af 300 mm oven over omformeren ikke monteres varmefølsomme komponenter. Omformerne skal monteres lodret. Montering liggende, skråt, på tværs eller på hovedet er ikke tilladt. 100 mm (4 in) E Q E Q E Q E Q 100 mm (4 in) Figur 9: Mindste ventilationsfrirum og korrekt anbringelse af omformerne 02474AXX MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning 13

14 4 Installationsanvisninger - grundversion Separate kabelkanaler Effektførende kabler/ledninger og elektronikledninger skal fremføres i separate kabelkanaler. Indgangssikringer og fejlstrømsrelæ Indgangssikringer skal installeres ved begyndelsen af nettilledningen umiddelbart efter samleskinne-afgreningen ( Tilslutningsdiagram grundversion, effektdel og bremse). Et fejlstrømsrelæ som eneste beskyttelsesforanstaltning er ikke tilladt. Under normal drift af omformeren kan der optræde afledningsstrømme > 3,5 ma.anvend kun universalsensitive fejlstrømsrelæer. Net- og bremsekontaktorer Som net- og bremsekontaktorer må der kun anvendes kontaktorer i brugskategori AC-3 (IEC 158-1). Mere end 4 omformere Hvis der skal drives mere end 4 omformere på en sumstrømsdimensioneret netkontaktor, skal der til begrænsning af indgangsstrømmen indskydes en 3-faset netdrosselspole. PE-nettilslutning ( EN 50178) Ved en nettilledning < 10 mm 2 (AWG 8) trækkes der en ekstra PE-leder med samme tværsnit som nettilledningen parallelt med beskyttelseslederen via separate klemmer eller en kobberbeskyttelsesleder med et tværsnit på 10 mm 2 (AWG 8). Vedennettilledning 10 mm 2 (AWG 8) trækkes der en kobberbeskyttelsesleder med samme tværsnit som nettilledningen. IT-net SEW anbefaler, at der i spændingsnet med ikke-jordet stjernepunkt (IT-net) anvendes såkaldte isolationsvagter, som arbejder efter pulscode-målemetoden. Derved undgås fejludløsninger af isolationsvagten som følge af omformerens jordkapaciteter. Tværsnit Nettilledning: Tværsnit svarende til nom. indgangsstrøm I net ved nom. belastning. Motortilledning: Tværsnit svarende til nom. udgangsstrøm I N. Elektronikledninger: Kun enkeltleder 0,20...1,5 mm 2 (AWG ) Ved 1,5 mm 2 (AWG16) anvendes rektangulær crimptang Omformerudgang Der må kun tilsluttes ohmske/induktive belastninger (motorer). Dermåunder ingen omstændigheder tilsluttes kapacitive belastninger! E Q 02476AXX Figur 10: Der må kun tilsluttes ohmsk/induktiv belastning, ikke kapacitiv belastning 14 MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning

15 Installationsanvisninger - grundversion 4 Tilslutning bremsemodstande Der anvendes 2 tætsnoede ledninger eller en skærmet el-ledning med 2 ledere. Tværsnit svarende til omformerens nom. udgangsstrøm. Bremsemodstanden beskyttes med et bimetalrelæ / termisk overbelastningsrelæ ( Tilslutningsdiagram grundversion, effektdel og bremse). Udløsestrømmen indstilles iht. de tekniske data for bremsemodstanden. Drift bremsemodstande Tilledningerne til bremsemodstandene fører under nom. drift høj jævnspænding (ca. 900 V). Overfladen på bremsemodstandene bliver ved belastning med P N meget varm. Monteringsstedet skal derfor vælges med omtanke. Normalt monteres bremsemodstande oven på elektronik- eller styreskabet. Montér bremsemodstandene i flad udførelse med tilhørende berøringsbeskyttelse. Binær-indgange / Binær-udgange Binær-indgangene er potentialadskilt ved hjælp af optokoblere. Binær-udgangene er kortslutningssikre, men ikke fremmedspændingssikre (undtagelse: Relæudgang DOØ1). Fremmedspænding kan ødelægge binærudgangene. Skærmning og jording Der må kun anvendes skærmede styreledninger. Forbind skærmen til stel så direkte som muligt og med god fladekontakt i begge ender. For at undgå jordsløjfer kan den ene skærmende jordforbindes via en støjdæmpende kondensator (220 nf / 50 V). Ved dobbeltskærmet ledning stelforbindes yderskærmen til omformeren og inderskærmen jord-/stelforbindes så i den anden ende BXX Figur 11: Eksempler på korrekt skærmtilslutning med metalbøjle (skærmklemme) eller metalforskruning Jordede pladejernskanaler eller metalrør til fremføring af ledningerne kan også anvendes til afskærmning. Effektførende ledninger og styreledninger bør fremføres hver for sig. Omformeren og alle tilbehørskomponenter skal jord/ stelforbindes højfrekvensmæssigt korrekt (god metallisk fladekontakt på omformerkabinet og til stel, f.eks. ulakeret montageplade i styreskabet). MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning 15

16 4 Installationsanvisninger - grundversion Netfilter Typestørrelserne 1 og 2 har som standard indbygget et netfilter. Meddette netfilter overholdes på netsiden grænseværdiklasse A. For at overholde grænseværdiklasse B, skal der som option anvendes et netfilter NF Til typestørrelserne 3 til 5 kræves til grænseværdiklasse A og B option netfilter NF Netfilteret monteres i nærheden af omformeren, dog uden for det minimale ventilationsfrirum for kølingen. Længden på ledningen mellem netfilter og omformer begrænses til det absolut nødvendige, dog maks. 400 mm (15.8 in). Uskærmede, snoede ledninger er tilstrækkeligt. Som nettilledning anvendes ligeledes uskærmede ledninger. Tilsluttes der flere omformere til et netfilter, skal dette netfilter enten monteres direkte på styreskabsindgangen eller i umiddelbar nærhed af omformerne. Valg af netfilter foretages afhængigt af sumstrømmen for de tilsluttede omformere. EMC-grænseværdierne i forbindelse med støjemission er ikke specificeret for spændingsnet uden jord-/stelforbundet stjernepunkt (IT-net). Effektiviteten af netfiltre er stærkt begrænset iit-net. Støjemission Med henblik på overholdelse af grænseværdiklasserne A og B anbefaler SEW følgende EMC-forholdsregler på udgangssiden: Skærmet motorledning Option udgangsdrosselspole HD... Udgangsdrosselspole HD... Udgangsdrosselspolen monteres i nærheden af omformeren, dog uden for det minimale ventilationsfrirum for kølingen Alle 3 faser føres sammen gennem udgangsdrosselspolen. PE-lederen skal ikke føres med gennem udgangsdrosselspolen! Figur 12: Tilslutning udgangsdrosselspole HD ADA 16 MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning

17 Installationsanvisninger PROFIBUS-DP-grænseflade (MCH41A) Installationsanvisninger PROFIBUS-DP-grænseflade (MCH41A) Stikkonfiguration Tilslutningen til PROFIBUS-nettet foretages med et 9-polet sub-d-stik iht. IEC T-bus-forbindelsen skal foretages med et tilsvarende udført stik. Figur 13: Konfiguration af det 9-polede sub-d-stik iht. IEC ADA Tilkoblingen af feltomformeren MOVIDRIVE compact til PROFIBUS-systemet foretages normalt via en snoet, skærmet 2-tråds-ledning. Ved valg af busstikket skal man være opmærksom på, at dette understøtter den maksimale overførselsrate. Tilslutningen af 2-tråds-ledningen til PROFIBUS-stikket foretages via pin 3 (RxD/TxD- P) og pin 8 (RxD/TxD-N). Kommunikationen foregår via disse 2 kontakter. RS-485- signalerne RxD/TxD-P og RxD/TxD-N skal kontaktmæssigt tilsluttes på samme måde på alle PROFIBUS-systemenhederne. I modsat fald kan der ikke kommunikeres på bussen. Via pin 4 (CNTR-P) leverer PROFIBUS-grænsefladen et TTL-styresignal til en repeater eller en lyslederkabel-adapter (reference = pin 9). MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning 17

18 4 Installationsanvisninger PROFIBUS-DP-grænseflade (MCH41A) Skærmning og fremføring af busledning PROFIBUS-grænsefladen understøtter RS-485 overførselsteknikken og forudsætter, at der som fysisk medium anvendes den for PROFIBUS specificerede ledningstype A iht. IEC i form af en skærmet, parsnoet 2-tråds-ledning. En korrekt skærmning af busledningen dæmper de elektriske inteferenspåvirkninger, som kan optræde i industrielle miljøer. De bedste skærmningsegenskaber opnås ved hjælp af følgende forholdsregler: Spænd monteringsskruer på stikforbindelser, moduler og potentialudligningsledninger fast med hånden. Anvend udelukkende stik med metalhus eller metalliseret hus. Tilslut skærmen i stikket med god fladekontakt. Tilslut busledningens skærm i begge ender. Fremfør ikke signal- og busledning parallelt med effektførende kabler (motorledninger), men så vidt muligt i separate kabelkanaler. I industrielle miljøer skal anvendes metalliske, jordede kabelbakker. Fremfør signalledning og tilhørende potentialudligning med lille indbyrdes afstand og så direkte som muligt. Undgå at forlænge busledninger med konnektorer. Fremfør busledningerne så tæt som muligt langs med eksisterende stelflader. Ved jordpotentialevariationer kan der via den i begge ender tilsluttede og med jordpotentiale (PE) forbundne skærm gå en udligningsstrøm. I dette tilfælde skal De sørge for tilstrækkelig potentialudligning i henhold til gældende nationale bestemmelser. Busterminering ved MCH41A For at forenkle idrifttagningen af bussystemet og reducere fejlkilderne ved installationen er MCH41A ikke forsynet med bustermineringsmodstande. Hvis omformeren befinder sig ved begyndelsen eller afslutningen af et PROFIBUSsegment og hvis kun et PROFIBUS-kabel fører til omformeren, skal der anvendes et stik med integreret bustermineringsmodstand. Bustermineringsmodstandene indkobles ved dette PROFIBUS-stik. 18 MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning

19 Installationsanvisninger PROFIBUS-DP-grænseflade (MCH41A) 4 Indstilling af stationsadresse på MCH41A PROFIBUS-stationsadressen indstilles med DIP-switchene (signifikans ) under tilslutningsenheden ( Kap. "Afmontering af tilslutningsenhed" på side 32.) MOVIDRIVE compact understøtter adresseområdet Figur 14: Indstilling af PROFIBUS-stationsadresse på MCH41A 05527ADA PROFIBUS-stationsadressen kan kun indstilles med DIP-switchene, når tilslutningsenheden er taget af. Det er således ikke muligt at ændre adressen under igangværende drift. Ændringen er så aktiv efter fornyet indkobling af feltomformeren (net + 24 V OFF/ ON). Feltomformeren viser den aktuelle stationsadresse i feltbus-monitor-parameteren P092 "Adresse feltbus" (indikering med DBG11B eller MOVITOOLS/SHELL). Eksempel: Indstilling af stationsadresse 17 Figur 15: Indstilling af stationsadresse ADA MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning 19

20 4 Installationsanvisninger INTERBUS-LWL-grænseflade (MCH42A) 4.3 Installationsanvisninger INTERBUS-LWL-grænseflade (MCH42A) Bustilslutning via lyslederkabel (LWL) Polymerfiber-kabel HCS-kabel Bustilkoblingen foretages via lyslederkabel. Der kan både anvendes polymerfiber-kabel og HCS-kabel. Denne kabeltype anvendes ved afstande på indtil maks. 70 meter mellem 2 INTERBUSenheder. Afhængigt af anvendelsesområdet fås denne kabeltype i forskillige udførelser. Denne kabeltype udmærker sig ved at være både enkel og økonomisk at montere. Denne kabeltype kan anvendes ved afstande på indtil 500 meter, da lysdæmpningen i denne kabeltype - sammenlignet med polymerfiber - er betydelig mindre. Buskablet skal være mindst 1 meter langt. Til kortere strækninger skal der anvendes kabelbroer fra Phoenix-Contact. Yderligere oplysninger om korrekt fremføring af lyslederkablet findes i installationsvejledningen for lyslederkabler fra Phoenix-Contact (artikel-betegnelse IBS SYS FOC ASSEMBLY). Checkliste for installation af lyslederkabler Fremføring af Den maksimale kabellængde må ikke overskrides. lyslederkabler Bøjningsradier skal overholdes Lyslederkabler må ikke sammentrykkes eller udvise knæk Trækbelastningen må ikke overskrides ved monteringen/fremføringen Ved fremføringen af lyslederkablet skal dette afrulles fra en afrulleanordning Beskyttelsesforanstaltninger Kablet skal beskyttes mod trækbelastning og utilladeligt små bøjningsradier for Kablet skal fremføres uden sløjfedannelser lyslederkabel Kablet skal beskyttes mod skarpe kanter Ved fremføring gennem specielle områder skal der anvendes specialkabel (f.eks. ved lægning i jord eller i nærheden af svejserobotter) Konfektionering af Yderkappe og enkeltledere afisoleres uden at beskadige dem lyslederkabel Enkeltledere fikseres i stikket (trækaflastning) Stikendefladen poleres og monteres i overensstemmelse med anvisningerne Indmåling af lyslederkabel Lysintensiteten kontrolleres med henblik på overholdelse af grænseværdierne (optisk diagnose med CMD-Tool eller måleudstyr til lyslederkabler) Tilslutning af lyslederstik Bestillingsdata Tilslutningen af lyslederkablet til MOVIDRIVE compact MCH42A sker via såkaldte F-SMA-stik. Til den indgående fjernbus behøves der 2 stik (sender og modtager) og til den udgående fjernbus behøves der også 2 stik (sender og modtager). For at den optimale bøjningsradius kan overholdes, anbefaler SEW, at der anvendes F-SMA-stik, som sikrer, at der ikke kan opstå knæk. Bestillingsdata for F-SMA-stik (f.eks. firma Phoenix-Contact) Artikel-betegnelse F-SMA-stiksæt til polymerfiber-kabel (4 stk.) med knækbeskyttelse Betegnelse PSM-SET-FSMA/4-KT 20 MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning

21 Installationsanvisninger INTERBUS-LWL-grænseflade (MCH42A) 4 Stikkonfiguration for INTERBUS-fjernbus med lyslederkabel Tilslutning Signal Retning Lederfarve X30 Lysleder Remote IN Modtagedata Orange (OG) X31 (indgående fjernbus) Sendedata Sort (BK) X32 Lysleder Remote OUT Modtagedata Sort (BK) X33 (udgående fjernbus) Sendedata Orange (OG) OG BK BK OG X14 X15 L U CC BA RD TR FO1 FO2 X30 X31 X32 X33 X10 X11 X OG BK X14 X15 L U CC BA RD TR FO1 FO2 X30 X31 X32 X33 Figur 16: Lysleder-tilslutningskonfiguration 05208AXX Længde på lyslederne For at undgå utilladelige bøjninger på lyslederne bør der anvendes lysledere med forskellig længde. Se f.eks. længdeangivelserne på nedenstående figur. X + 18 mm (0.71 in) X X + 18 mm (0.71 in) X Figur 17: Forskellige længder på lyslederne 50589AXX MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning 21

22 4 Installationsanvisninger INTERBUS-LWL-grænseflade (MCH42A) Indstilling af DIPswitche Med de 6 DIP-switche S1 til S6 på bagsiden af tilslutningsenheden indstilles procesdatalængde, PCP-længde samt valg af baud-raten. DIP-switchene er kun tilgængelige, når tilslutningsenheden er taget af ( Kap. "Afmontering af tilslutningsenhed" på side 32). Inden tilslutningsenheden afmonteres, skal der afbrydes for netspændingen og 24 V DC -hjælpespændingen. Følgelig kan stillingen på DIP-switchene ikke ændres under igangværende drift. ON ON X AXX Figur 18: DIP-switchene S1... S6 på bagsiden af tilslutningsenheden ON MBaud 2 MBaud [1] [2] [3] 05215AXX Figur 19: Konfiguration af DIP-switchene S1... S6 [1] Antal procesdata ( PD), f.eks. 2 PD [2] Antal PCP-ord (1, 2 eller 4), f.eks. 2 PCP-ord [3] Baud-rate (ON = 0,5 Mbaud, OFF = 2 Mbaud), f.eks. 2 Mbaud I tilfælde af utilladelige indstillinger af DIP-switchen reagerer feltomformeren med ID-koden "Microprocessor not ready" (38 hex). 22 MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning

23 Installationsanvisninger INTERBUS-LWL-grænseflade (MCH42A) 4 Indstilling af procesdata- og PCP-længde Mellem INTERBUS-grænsefladen og omformeren kan der maksimalt udveksles 6 INTERBUS dataord, som med DIP-switchene S1 til S5 kan opdeles på procesdatakanalen og PCP-kanalen. Som følge af begrænsningen til 6 dataord fås der indstillinger, som ikke kan afbildes på INTERBUS. I tilfælde af forkert indstilling reagerer omformeren med ID-koden "Microprocessor not ready" (38hex) og signalerer denne forkerte indstilling med den røde TR-LED. Nedenstående figur viser marginalbetingelserne for indstillingen af procesdata- og PCP-længden. Principielt er der følgende begrænsninger: ON PD [1] ID: 03hex (3dez) Figur 20: Indstillinger til drift af omformeren med 6 procesdata 05217AXX [1] PCP-indstillingerne med S4 og S5 er uvirksomme. Procesdatalængde i ord PCP-længde ID-kode 6 PCP-indstilling ikke virksom; 03hex (3dec) ingen PCP-kanaler kan benyttes Eksempler: ON ON ON PD 1 PCP 4PD 2 PCP 2PD 4 PCP ID: E3hex (227dez) ID: E0hex (224dez) ID: E1hex (225dez) 05218AXX Figur 21: Eksempler på indstillingen af PCP-længden og den maksimale procesdatalængde PCP-længde Maksimal procesdatalængde ID-kode 1 ord 5 ord E3 hex (227dec) 2 ord 4 ord E0 hex (224dec) 4 ord 2 ord E1 hex (225dec) Ved overskridelse af den maks. længde eller indstilling 0 resp. 7 PD 38 hex (56dec) = "Microprocessor not ready" Alle ikke nævnte indstillinger resulterer i ID-koden "Microprocessor not ready". Omformeren meddeler herefter i parameteren P090 "PD-konfiguration" = 0PD og signalerer denne forkerte indstilling med den røde TR-LED. MOVIDRIVE compact MCH4_A - Driftsvejledning 23

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA MOVIMOT MM..C Udgave 8/23 Driftsvejledning 1121 8193 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 5 2 Sikkerhedsanvisninger... 7 3 Opbygning... 8 3.1 MOVIMOT -omformer (standardudførelse)...

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe Udgave 9/27 11478292 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Kompakt driftsvejledning MOVITRAC B

Kompakt driftsvejledning MOVITRAC B Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVITRAC B Udgave 04/2013 20153422 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk DESITEK A/S Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording www.desitek.dk DEHNguard modular Flerpolet transientbeskyttelse (type 2) til beskyttelse af installationer og apparater

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Udgave 01/2011 17068495 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVIDRIVE MDX61B optionskort DCS31B. Håndbog. Udgave 04/2007 11553898 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVIDRIVE MDX61B optionskort DCS31B. Håndbog. Udgave 04/2007 11553898 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ MOVIDRIVE MDX61B optionskort DCS31B Udgave 04/2007 11553898 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Sikkerhedsanvisningernes opbygning...

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Teknisk Brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i hårdt industrielt miljø CE-mærket: EMC beskyttet i overensstemmelse med EU EMC-direktiv

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/2008 11670290 / DA

Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/2008 11670290 / DA Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ MOVITRAC LT E (version B) Udgave 01/2008 11670290 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige anvisninger... 4 1.1

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

MOVIMOT. Driftsvejledning Kategori 3D (Støv-eksplosionssikret) Udgave 11/99 0918 8282 / 0200 09/011/98

MOVIMOT. Driftsvejledning Kategori 3D (Støv-eksplosionssikret) Udgave 11/99 0918 8282 / 0200 09/011/98 T MOVIMOT Driftsvejledning Kategori 3D (Støv-eksplosionssikret) Udgave 11/99 09/011/98 0918 8282 / 0200 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige oplysninger... 4 2 Sikkerhedsoplysninger... 5 2.1 Oplysninger om installation

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Installationsvejledning. Thermo Call TC3

Installationsvejledning. Thermo Call TC3 Installationsvejledning Thermo Call TC3 1 2 # 24990A 965 082 AMP 3 4 # 98393A # 67769A sw Ukorrekt installation eller reparation af Webasto varme- og kølesystemer kan forårsage brand eller udslip af dødelig

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Denmark info@eilersen.com Tel +45 49 180 100 Fax +45 49 180 200 4X29 ANALOG SYSTEM Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Gælder for: Program nr.: STD.120322.0

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD

CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Version 1 Styring brand- og komfort ventilation CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Kompakt Brandcentral 10-20A EN 12101 MAX 10A MAX 20A 1.50 STANDARD Anvendelsesområde til brand- og daglig komfortventilation

Læs mere