GREENSTAR Udbyttemonitorog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GREENSTAR Udbyttemonitorog"

Transkript

1 RNSTR Udbyttemonitorog udbyttekortlægningssystemer INSTRUKTIONSO RNSTR Udbyttemonitor- og udbyttekortlægningssystemer OMH Udgave I (NISH) John eere Harvester Works uropæisk udgave LITHO IN US

2 Indledning orord MÅLRTTT NVNLS: Systemet er udelukkende konstrueret til anvendelse i almindelige landbrug eller lignende funktioner nden form for brug strider mod den målrettede anvendelse abrikken påtager sig intet ansvar for skader eller kvæstelser som følge af misbrug, og enhver skaderisiko påhviler alene brugeren Overensstemmelse med og nøje overholdelse af fabrikkens forskrifter for betjening, vedligeholdelse og reparation udgør også væsentlige bestanddele af den målrettede anvendelse LÆS NN INSTRUKTIONSO omhyggeligt for at lære hvordan eres system betjenes og vedligeholdes Hvis dette udelades, er der risiko for personskader og ødelagt udstyr enne instruktionsbog og sikkerhedsskiltene på eres maskine kan evt også fås på andre sprog (Kan bestilles gennem eres John eere forhandler) NN INSTRUKTIONSO SKL TRTS som et fast tilbehør til eres system, og bør derfor følge med systemet, når e sælger det MÅL opgives i denne bog i både metriske enheder og tilsvarende US måleenheder rug kun de korrekte reservedele og skiver, bolte og møtrikker Visse steder vil der være brug for bestemte nøglestørrelser i enten metriske mål eller tommemål (in) VNSTR O HØJR er som set fra førersædet i kørselsretningen fremad INSKRIV PROUKTTS INTIIKTIONSNUMR (PIN) i afsnittet Specifikations- eller identifikationsnumre Notér alle numre omhyggeligt, så det bliver muligt at efterspore maskinen, hvis den skulle blive stjålet eres forhandler har også brug for disse numre ved bestilling af reservedele em identifikationsnumrene på et sikkert sted, borte fra maskinen TT SYSTM MÅ KUN TJNS, efterses og repareres af personer, der er fortrolige med alle dets særlige karakteristikker, og som er kendt med de relevante forholdsregler om sikkerhed (forebyggelse af ulykker) Reglerne for ulykkesforebyggelse og alle andre generelle regler om sikkerhed og arbejdsmedicin samt færdselslovens bestemmelser skal altid respekteres lle skønsmæssige modifikationer udført på dette system, vil fritage fabrikken fra ethvert ansvar for deraf følgende skader eller kvæstelser OUO, JN / PN=

3 Indledning ør-leveringsinspektion ølgende eftersyn, justeringer og service blev udført inden maskinen blev leveret Når et udbyttemonitor- og udbyttekortlægningssystem or at arbejde med udbyttekortlægningssystemet er det installeres, kan mobilprocessoren allerede have andre nødvendigt, at Starire positionsmodtageren aktiveres software installeret Se i afsnittet Installation og inden brug, således at e kan udnytte den forbedrede omprogrammering af RNSTR systemet fra præcision Se nærmere i instruktionerne om installation der mark-dokumentation eller parallel sporing til følger med Starire positionsmodtager-pakken udbyttekortlægning hvorledes reenstar omprogrammeres fra andre programmer til udbyttekortlægning Monitorens funktion () er kontrolleret og fundet i Operatøren har fået forklaret alle udbyttemonitororden systemets og udbyttekortlægningssystemets funktioner og sikkerhedsregler orhandlers eller serviceteknikers underskrift: ato: OUZXM, OT / PN=

4 Indledning PN=

5 Indholdsfortegnelse Side Side Sikkerheden - Landbrug - Mark - RNSTR komponenternes placering Type skærebord - RNSTR display - Skærebordsbredde - Masse-flow-sensor - Rækkeafstand - ugtighedssensor - Justering af fugtighedskorrigering - Integreret printer (ekstraudstyr) - ugtighedskorrigering - Positionsmodtager - Justering af fast fugtighedsværdi - Mobilprocessor og P-kort - ast fugtighedsværdi - - Yield Mon - P - Vedligeholdelse og service INSTILLIN - Udbyttemonitor - SI Masse-flow-sensor - Kalibrering - ugtighedssensor - Procedure til standard kalibrering - Justering af kornelevatorens kæde - Tilvalgt lavt-flow-kompensationsprocedure - Udskiftning af printerens papirrulle efter Manuel justering af kalibreringsfaktor - behov - - Yield Mon - P - Udskiftning af printerens farvebånd INSTILLIN - Udbyttemonitor - SI efter behov - Registrér stopforsinkelse - Registrér stophøjde - Udbyttemonitors display og tastatur fgrødes region - enerel information - - Yield Mon - P - Kontrasttast - RNSTR display - Inden e begynder - - isplay - P - Systemindstillinger - Udbyttemonitorens -funktioner Landekode - iagram over på udbyttemonitor - Sprog - Udbyttemonitorens skærme - Layout af Page - Udbyttemonitorens -funktioner - Udbyttemonitor - SI - Registrering - Udbyttemonitorens informationsfunktioner - Udbyttemon - SI - Udbyttemonitorens Info-funktioner - Skærebredde - Udbyttemonitorens skærme - ennemsnitlig fugtighedsgrad og vægt - skærm - - Menu - P - Udbyttemonitorens INSTILLINS-funktioner - Menu - SI iagram over INSTILLIN på - Udbyttemonitor - SI, udbyttemonitor - mark-totaler - Udbyttemonitorens skærme - - Udbyttemonitor - SI, Udbyttemonitor, indstilling mark-totaler - unktioner - - Udbyttemonitor - SI, - Udbyttemonitor - P - afgrøde-totaler - INSTILLIN - Udbyttemonitor - SI fgrøde - ortsættes på næste side lle oplysninger, illustrationer og specifikationer i denne instruktionsbog er baseret på de nyeste tilgængelige informationer ved udgivelsen Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer til enhver tid uden varsel OPYRIHT R & OMPNY Moline, Illinois ll rights reserved John eere ILLUSTRUTION Manual i PN=

6 Indholdsfortegnelse Side Side - Udbyttemonitor - SI, ugtighedskorrigering - afgrøde-totaler - Justering af fast fugtighedsværdi - - ejlfinding - SI, ast fugtighedsværdi - fugtighedssensor - - Yield Map - P - - ejlfinding - SI, INSTILLIN - Udbyttekort - SI masse-flow-sensor - Kalibrering - - iagnostics - P - Procedure til standard kalibrering - - RNSTR display - Tilvalgt lavt-flow-kompensationsprocedure - - Tracking - Manuel justering af kalibreringsfaktor - - Yield Map - P - Udbyttekortlægningens display og tastatur INSTILLIN - Udbyttekort - SI enerel information - Registrér stopforsinkelse - Kontrasttast - Registrér stophøjde - Inden e begynder - Marklokalisator - Installér og omprogrammér RNSTR fgrødes region - systemet fra markdokumentation eller - Yield Map - P - parallel sporing til udbyttekortlægning - RNSTR display enerel information - Udbyttekortlægningens Run-funktioner Systemindstillinger - Udbyttekortlægningens -funktioner - Landekode - Udbyttekortlægningens skærme - Sprog - - Udbyttekort - SI - - isplay - P - PS- Layout af Run P - Registrering - lagmærker - Udbyttekortlægningens Info-funktioner TÆN/SLUK flagmærker - Udbyttekortlægningens Info-funktioner - TÆN/SLUK flagmærker - Udbyttekortlægningens skærme - Oprette flagmærker - Udbyttekortlægningsinfo - Udbyttekort - SI - - Skærebredde - - PS - SI - ennemsnitlig fugtighedsgrad og vægt - - PS - SI - - PS - SI - Udbyttekortlægningens Setup-funktioner dvarselsskærme - Udbyttekortlægning, indstilling - - Menu - SI - Udbyttekortlægningens - Udbyttekort - SI - INSTILLINS-skærme - - Udbyttekort - SI - Udbyttekortlægningens - Udbyttekort - SI - Indstillings-funktioner - - Udbyttekort - SI - Positionsmodtager - ejlfinding - SI - Indstilling - - ejlfinding - SI - orny licens - - iagnostics - P - Ændring af udgangshastighed - Udbyttekortlægningsinfo Serieports baudhastighed - - ejlfinding - SI - Skift kanalfrekvens - - ejlfinding - SI - - Yield Map - P - - Omprogrammering - INSTILLIN - Udbyttekort - SI - isplay - SI - fgrøde - Landbrug - Kalibrering af udbytte Mark - INSTILLIN - Udbyttekort - SI Type skærebord - Kalibrering - Skærebordsbredde - Procedure til standard kalibrering - Rækkeafstand - Justering af fugtighedskorrigering - ortsættes på næste side ii PN=

7 Indholdsfortegnelse Side Tilvalgt lavt-flow-kompensationsprocedure - Manuel justering af kalibreringsfaktor - Indlæs software - Software - Indlæs ny software - ejlfinding ugtighedssensor - Masse-flow-sensor - RNSTR display - Mobilprocessor - Positionsmodtager - Illustrationer for fejlfinding på displayskærme - isplayskærme - Specifikationer Opstilling over standard fugtighed og tæthed - Standard vægtenheder - Tilspændingsmomenter for metriske bolte og maskinskruer - Tilspændingsmomenter for unified inch bolte og maskinskruer - Sikkerhedsbemærkninger angående senere installation af elektriske og elektroniske apparater og/eller komponenter - Overensstemmelseserklæring - Maskinens identifikationsnumre Identifikationsplader - Mobilprocessor - RNSTR display - ugtighedssensor - Masse-flow-sensor - Positionsmodtager - Printerens serienummer - John eere service holder em i sving John eere reservedele I- e rigtige værktøjer I- Toptrænede teknikere I- Hurtig service I- iii PN=

8 Indholdsfortegnelse iv PN=

9 Sikkerheden Vær på vagt med sikkerheden ette er et sikkerhedsadvarselssymbol Når e ser dette symbol på eres maskine eller i denne bog, skal e være på vagt overfor risikoen for personskade ølg de givne forsigtighedsregler og vejledningen om sikker brug T UN X,LRT SP / orstå signalordene Signalordene R, VRSL, eller PS PÅ bruges sammen med sikkerhedsadvarselssymbolet R advarer om de alvorligste sikkerhedsrisici R eller VRSL sikkerhedsskilte sidder tæt ved de farlige steder e mere generelle sikkerhedsregler sidder på skilte med PS PÅ PS PÅ bruges også i denne bog til at fremhæve sikkerhedsoplysninger TS SP X,SINL MR / ølg sikkerhedsinstruktionerne Læs omhyggeligt alle sikkerhedsinstruktioner i denne bog og på maskinens sikkerhedsskilte Hold sikkerhedsskiltene i god stand orny manglende eller ulæselige sikkerhedsskilte Vær sikker på at nye udstyrskomponenter og reservedele er forsynet med de nyeste sikkerhedsskilte eres John eere forhandler kan levere nye sikkerhedsskilte Sæt em ind i maskinens betjening og korrekt brug af alle kontrolanordninger Ingen personer må betjene udstyret uden grundig instruktion TS UN U Hold eres maskine i god, driftsklar stand Ikke-autoriserede modifikationer på maskinen kan gribe forstyrrende ind i funktionerne og/eller sikkerheden og afkorte dens levetid Hvis e ikke forstår dele af denne bogs indhold, er eres John eere forhandler parat til at råde em X,R MR / - PN=

10 Sikkerheden Vær opmærksom på supplerende information Til tider kan der fremkomme nye eller reviderede oplysninger efter udgivelsen af en instruktionsbog or at disse nye oplysninger kan nå ud til em, bliver der forberedt og udsendt publikationstillæg til maskinens litteraturpakke Tillæg kan leveres i følgende formater og kan som regel identificeres ved en af disse titler: Instruktionsblad Instruktioner om installation Publikationstillæg Inden eres første gennemsyn af instruktionsbogen bør e gennemgå maskinens litteraturpakke for at se om der er udsendt supplerende information r dette sket, skal denne information gennemgås således at e kan bestemme hvilke betjeningsprocedurer, der er berørt eller ændret gennem de reviderede instruktioner Vær specielt opmærksom på afsnit med PS PÅ og VITIT, da de omhandler eres egen sikkerhed, andres sikkerhed, og sikker betjening af maskinen Instruktionsbøgerne revideres hvert år, og den supplerende information bliver indsat direkte i håndbogen, hvilket derved gør tillægget overflødigt,ouo, SP / Hold passagerer og børn væk fra maskinen Maskinen er kun beregnet til sin operatør Hold passagerer væk fra maskinen med undtagelse af perioder med oplæring eller korte perioder for observation Passagerer kan komme til skade og har risiko for at blive slynget af maskinen Passagerer vil også genere operatørens udsyn, hvilket igen kan medføre usikker håndtering af maskinen ørn må aldrig tages op på maskinen eller i mejetærskerens førerkabine, mens motoren er i gang TS UN U Oplæringssædet bør kun benyttes til undervisning eller korte perioder af maskinobservation og ikke som en opholdsplads for børn,ouo, U / - PN=

11 Sikkerheden Hav altid nødhjælpsudstyr klart Vær forberedt hvis der opstår brand Hav en førstehjælpskasse og ildslukker ved hånden Hav altid telefonnumre til læge, ambulance, hospital og brandvæsen slået op ved telefonen TS UN U X,IR MR / Hold afstand fra skærebord Mange af de bevægelige dele såsom skæreplatformens snegl, vinde, transportørkæde og majsbordets kolbesnitter kan ikke skærmes helt af på grund af deres funktion Hold afstand fra disse bevægelige elementer under arbejdet! Skærebordsdrevet skal altid frakobles, motoren afbrydes, og nøglen tages ud inden eftersyn eller rydning af tilstopninger H UN PR HX,STSS, JUL / Hold hænderne væk fra knivene orsøg aldrig at rydde forhindringer af vejen foran eller på skærebordet medmindre separatoren er frakoblet, motoren afbrudt og nøglen taget ud lle tilstedeværende skal være på afstand af mejetærskeren, inden motoren startes TS UN U HX,STSS,H JUL / - PN=

12 Sikkerheden ør vedligeholdelsen sikker Vær fortrolig med serviceproceduren inden arbejdet påbegyndes Hold arbejdsstedet rent og tørt orsøg aldrig at smøre, vedligeholde eller justere maskinen mens den er i bevægelse Hold hænder, fødder og beklædning væk fra kraftdrevne dele rakobl al kraft og aflast alle tryk med kontrolgrebene Sænk udstyret til jorden Sluk for motoren, tag nøglen ud, og aktivér parkeringsbremsen Lad maskinen køle af Klods forsvarligt op under udstyr og komponenter, som skal løftes for at få service udført Hold alle dele i god stand og korrekt monterede Ret skader med det samme Udskift slidte eller ødelagte dele jern alle ophobninger af fedt, olie eller affald fmontér batteriets jordkabel ( ) inden der udføres justeringer på det elektriske system eller svejses på maskinen TS UN U HX,STSS,K JUL / Udgå at beskadige maskinen når den svejses Sørg for at afbryde singlepoint-jordforbindelsen og U ledningsnetforbindelsen inden der svejses på mejetærskeren, således at beskadigelse af de elektroniske komponenter kan undgås,ouo, JN / - PN=

13 Sikkerheden frens malingen inden svejsning eller opvarmning Undgå mulige giftige dampe og støv er kan opstå farlige dampe, når malingen varmes op ved svejsning, lodning eller brug af skærebrænder oretag alt arbejde udendørs eller på et godt ventileret område ortskaf maling og fortynder på korrekt vis frens malingen inden svejsning eller opvarmning: TS UN U Undgå indånding af støv, hvis malingen skal sandskures eller slibes ned enyt et godkendt åndedrætsværn Hvis der bruges fortynder eller malingfjerner, skal malingfjerneren vaskes af med sæbe og vand inden svejsningen jern fortynderens- eller malingfjernerens beholder og andet brændbart materiale fra området Vent minutter for at dampene kan forsvinde, inden der svejses eller opvarmes X,PINT MR / Undgå opvarmning nær trykrør med væske er kan opstå brændbart spray ved opvarmning i nærheden af væskeførende ledninger under tryk, hvilket kan give både em og tilskuere alvorlige forbrændinger er må ikke fremstilles varme ved svejsning, lodning eller ved brug af skærebrænder i nærheden af væskeførende ledninger under tryk eller andet brændbart materiale Ledninger under tryk kan ved en fejltagelse blive skåret over, når varmen breder sig ud fra selve flammens punkt TS UN MY X,TORH MR / Undgå at komme i berøring med bevægelige dele Hold hænder, fødder og beklædning væk fra kraftdrevne dele Maskinen må aldrig rengøres, smøres eller justeres mens den er i gang TS UN U HX,STSS,L JUL / - PN=

14 Sikkerheden Undgå væsker under højtryk Væskeudslip under tryk kan gennemtrænge huden og forårsage alvorlige skader Udløs trykket inden aftagning af hydraulik- eller andre rørledninger for at undgå denne fare Stram alle forbindelser forsvarligt til inden der sættes tryk til rug et stykke pap til at søge efter utætheder eskyt hænder og krop mod væsker under højtryk X UN U Skulle uheldet alligevel ske, skal e omgående søge lægehjælp Hvis der kommer væske ind under huden, skal den fjernes kirurgisk indenfor nogle få timer, da det ellers kan medføre koldbrand Læger, som ikke er kendt med denne type personskade, skal søge hjælp hos en specialist Nærmere oplysninger kan fås gennem eere & ompany Medical epartment i Moline, Illinois, US X,LUI MR / eskyt em mod højtrykssprøjt Sprøjt fra højtryksdyser kan trænge ind under huden og forårsage alvorlige kvæstelser Hold sådanne sprøjt væk fra bare hænder og ubeskyttet hud Skulle uheldet alligevel ske, skal e omgående søge lægehjælp Hvis der kommer højtryksspray ind under huden, skal den fjernes kirurgisk indenfor nogle få timer, da det eller kan medføre koldbrand Læger, som ikke er kendt med denne type personskade, skal søge hjælp hos en specialist Nærmere oplysninger kan fås gennem eere & ompany Medical epartment i Moline, Illinois, US TS UN MR X,SPRY PR / - PN=

15 Sikkerheden Skån miljøet for spild Ukorrekt bortskafning af spildprodukter kan skade miljøet og økologien Potentielt skadelige spildprodukter brugt i John eere udstyr er ting som olie, brændstof, kølevæske, bremsevæske, filtre og batterier rug tætte beholdere og kar når der aftappes væsker rug aldrig emballage beregnet til mad eller drikkevarer; andre kunne uforvarende komme til at drikke deraf Hæld ikke spildprodukter ud på jorden, i kloakker eller i vandløb TS UN NOV ir-conditionens kølemiddel kan skade jordens ozonlag, hvis den slipper ud i det fri Vær opmærksom på miljøbestemmelserne og lad et godkendt airconditionværksted, som har udstyr til at opsamle og genbruge kølemidlet, udføre servicearbejdet Rådspørg det lokale genbrugscenter eller John eere forhandleren om fremgangsmåden for korrekt bortskafning af spildprodukter X,RIN MR / - PN=

16 RNSTR komponenternes placering RNSTR display RNSTR displayet sidder i førerkabinen på den forreste højre hjørnestolpe isplayet giver operatøren mulighed for at overse øjeblikkelig systeminformation fra førersædet, mens han arbejder med mejetærskeren RNSTR er et varemærke tilhørende eere & ompany OUO, H UN JN / Masse-flow-sensor Masse-flow-sensoren sidder øverst i kornelevatorens hus () i korntanken et høstede korn, der tømmes ud fra kornelevatoren, rammer derefter slagpladen Masse-flow-sensoren omregner kornets kraft til elektroniske impulser, der svarer til vådudbyttemål/arealmål Masse-flow-sensor H UN OUO, JN / ugtighedssensor ugtighedssensoren sidder på siden af kornelevatoren Sensoren måler kontinuerligt fugtigheden i en lille kornprøve, når kornet transporteres op gennem elevatoren til korntanken er kræves ingen mark-kalibrering af fugtighedssensoren H UN OUO, JN / - PN=

17 RNSTR komponenternes placering Integreret printer (ekstraudstyr) n speciel matrixprinter () kan integreres i førerkabinens frontpanel e samlede tal for marker og afgrøder på skærmene kan derved udskrives (se Info-Udbyttemonitor-Side, mark-totaler [med printerudstyr] og Info-Udbyttemonitor-Side, afgrøde-totaler [med printerudstyr] i afsnittet Udbyttemonitorens informationsfunktioner eller Info-Udbyttekort-Side, mark-totaler [med printerudstyr] og Info-Udbyttekort-Side, afgrøde-totaler [med printerudstyr] i afsnittet Udbyttekortlægningens informationsfunktioner ) Printer ZX UN NOV OUO, JUL / Positionsmodtager Positionsmodtageren sidder foran på korntankens udskydning på midten af mejetærskeren Positionsmodtageren modtager global positionering og differentieret korrektionssignal gennem en enkelt modtager og integrerer signalet med udbyttekortlægningssystemet H UN JUL OUO, JUL / - PN=

18 RNSTR komponenternes placering Mobilprocessor og P-kort Mobilprocessoren er fastgjort på bagsiden af RNSTR displayet, der er placeret i førerkabinen på den forreste, højre hjørnestolpe Kortlægningsprocessoren er det filkabinet, der opbevarer udbyttedata og skriver høstdata til P-kortet for senere brug i desktopsoftwaren P-kort VITIT: RY altid tændingskontakten inden P-kortet tages ud af indstikket Hvis det ikke gøres, kan P-kortet blive beskadiget eller datafilen kan blive ødelagt P-kortet sidder i kortlægningsprocessoren under høstarbejdet et giver et lagermedie for alle de udbyttedata, der modtages fra mejetærskerens udbyttekortlægningssystem t M P-kort vil lagre data, der dækker ca høsttimer, og kan nemt bringes hjem til kontoret, hvor de nye data kan downloades ZX UN OT OUO, JUL / - PN=

19 Vedligeholdelse og service Masse-flow-sensor TR HVR TIMRS RIT: MJTÆRSKR SRI : Tag låsepinden () ud og sænk truget med kornprøver Hold toppen af sneglen og udløs klemmerne () Sænk sneglen og læg den over snegledækslet Tjek masse-flow-sensoren for ophobning af materiale på plastslidpladen () H UN JN Låsepind Klemmer Slidplade af plast H UN JUL H UN JN OUO, JN / jern fløjmøtrikker () og skærm () Se efter om der er ophobning af korn og korn i klemme mellem masse-flow-sensoren og kornelevatorens hus løjmøtrikker æksel H UN JUL OUO, JN / - PN=

20 Vedligeholdelse og service ugtighedssensor TR HVR TIMRS RIT: ftag sidedækslet () ved at trykke let ind på de syv tappe () I alvorlige forhold, såsom mudder fra spisebønner eller ophobning af grøntaffald i sojabønner, skal slidpladerne kontrolleres for ophobninger på daglig basis Sidedæksel Tappe H UN JUL OUO, JN / Tjek sensorcellerne () for ophobning af affald Pladerne kan rengøres med en fugtig klud fterse skovlhjulsmontagen () Skovlhjulsmontagen kan tages af hvis den skal gøres ren, eller hvis der skal fjernes tilstopninger Sensorcelle Skovlhjulsmontage H UN JUL OUO, JN / - PN=

21 Vedligeholdelse og service Justering af kornelevatorens kæde Løsn møtrikkerne () Løsn møtrikkerne () og () rug møtrikken () til at justere kæden levatorkæden er justeret rigtigt, når den nederste del af kæden kan glide over tandhjulet, eller kan trækkes mm (/ in) væk fra tandhjulet Spænd møtrikkerne () og () MÆRK: Når kornelevatorens justering når enden af langhullet, skal der tages et helt led af og sættes et halvt led på Hvis et helt led fjernes kan det muligvis blive svært at sammensætte kædens ender igen Møtrikker Møtrikker Møtrikker H UN OUO, JN / - PN=

22 Vedligeholdelse og service Udskiftning af printerens papirrulle efter behov Udskift printerens tomme papirrulle således: MÆRK: er sidder en mærkat indvendig på printerkassetten, som viser hvordan papirrullen sættes i Luk lågen () op ved at trykke på låsen () (se pilen), så den udløses ZX UN NOV Træk armen () ud og fjern den tomme papirrulle astgør en ny papirrulle () mellem armene () og se efter, at papiret ruller den rigtige vej (se pilene) ør papiret under styrerullen () og derefter gennem udskydningsrillen indtil printeren får tag i papiret Luk lågen () Tryk flere gange på udskydningsknappen () for at sikre, at papiret ruller ud ZX UN NOV Printeren er klar til arbejdet Låge Lås rm Papirrulle Styrerulle Udskydningsknap ZX UN NOV OUZXM, OT / - PN=

23 Vedligeholdelse og service Udskiftning af printerens farvebånd efter behov Printerens farvebånd udskiftes på denne måde: Luk lågen op til farvebåndskassetten ved at trække ud i hakket () Træk farvebåndskassetten () ud af printeren Sæt en ny farvebåndskassette i og se efter, at papiret passerer gennem udskydningsrillen () ZX UN NOV rej markøren () med uret åndet strækkes ud Luk lågen til farvebåndskassetten Printeren er klar til arbejdet Åbningshak lækbåndskassette Udskydningsrille Markør ZX UN NOV OUZXM, OT / - PN=

24 Udbyttemonitors display og tastatur enerel information Udbyttemonitor JOHN R Yield Mon P Majs (tør) Udbytte, tørt kg/ha (bu/ac) Udbytte, vådt kg/ha (bu/ac) ugtighed - mark (%) Ingen PS K rop Yield ry ( bu /ac) Yield Wet ( bu /ac) Moisture - ield (%) orn (ry) Registrering er: TÆNT Stop RNSTR displayet er et display med flere funktioner, der har en menudirigeret styring, som er nem at bruge et har et displayområde med flere displayfelter, syv alfabetiske taster (-) placeret til højre for displayfelterne, et numerisk tastatur, en P-tast (side) og tre taster til valg af modus (, og ) På de følgende sider vises eksempler på hver skærm Hver af dem indeholder flere felter, og hvert felt giver en speciel oplysning VITIT: isplayskærmene illustreret på de følgende sider er kun beregnet som reference eres egne skærme kan være lidt anderledes afhængig af tilslutning af andre enheder og/eller den version af softwaren, der bruges I J No Recording PS is: ON Stop LR -, - eller -modus Sidenummer i en modus Kontrasttast lfabetisk tastatur Skærmsidevalg Tast til -modus Tast til -modus H Tast til -modus I Numerisk tastatur J Sort pil K isplayområde P H H JN OUO, U / - PN=

25 Udbyttemonitors display og tastatur Kontrasttast Udbyttemonitor JOHN R Yield Mon P Majs (tør) Udbytte, tørt kg/ha (bu/ac) Udbytte, vådt kg/ha (bu/ac) ugtighed - mark (%) Ingen PS Registrering er: TÆNT Stop Kontrasttasten () bruges til at justere lysstyrken på displayet for klar og tydelig aflæsning Justér kontrasten ved at trykke på kontrasttasten og holde den indtil e opnår den foretrukne kontrast rop Yield ry (bu/ac) Yield Wet (bu/ac) Moisture - ield (%) No Recording PS is: ON orn (ry) Stop SLT P aggrundslysets styrke kan også ændres og forbedre skærmens tydelighed (se senere i dette afsnit) Kontrasttast LR H JN OUO, U / - PN=

26 Udbyttemonitors display og tastatur Inden e begynder JOHN R Yield Mon P Udbyttemonitor Majs (tør) Udbytte, tørt kg/ha (bu/ac) rop Yield ry (bu/ac) orn (ry) Udbytte, vådt kg/ha (bu/ac) Yield Wet (bu/ac) ugtighed - mark (%) Ingen PS Registrering er: TÆNT Moisture - ield (%) Stop No Recording PS is: ON Stop MÆRK: er er ingen strømafbryder på displayet Strømmen tilsluttes, når mejetærskeren startes Ved den indledende start vil displayet vise skærmen - P Tryk på tasten P (side) hvis e vil se flere sider Hvert displayfelt er enten aktivt eller inaktivt ktive felter viser information der kan ændres, og er fremhævet med en sort pil Inaktive felter viser information, der ikke kan ændres LR P H JN Når der trykkes på en af de alfabetiske taster til højre for et aktivt felt, vil det medføre et af følgende: ata i et felt kan ændres med det numeriske tastatur er vises en ny menu n proces vil blive påbegyndt OUO, U / - PN=

27 Udbyttemonitorens -funktioner iagram over på udbyttemonitor H JUL er er to displayskærme i -modus (P og P ),OUO, JN / - PN=

28 Udbyttemonitorens -funktioner Udbyttemonitorens skærme JOHN R Yield Mon P rop Yield ry (bu/ac) Yield Wet (bu/ac) Moisture - ield (%) No Recording PS is: ON orn (ry) Stop arm ield JOHN R Yield Mon P Productivity (ac/ hr) ield rea (ac) P ut Width (Rows) Weight (lb) % M Select lear LR LR P H JN Udbyttemonitor Majs (tør) Udbytte, tørt kg/ha (bu/ac) Udbytte, vådt kg/ha (bu/ac) ugtighed - mark (%) Ingen PS Registrering er: TÆNT Stop Landbrug Mark Produktivitet ha/t (ac/hr) Markareal ha (ac) Skærebredde (Rækker) Vægt kg (lb) Vælg Slet OUO, U / - PN=

29 Udbyttemonitorens -funktioner - Yield Mon - P JOHN R Yield Mon P Udbyttemonitor Majs (tør) Udbytte, tørt kg/ha (bu/ac) rop Yield ry (bu/ac) orn (ry) Udbytte, vådt kg/ha (bu/ac) Yield Wet (bu/ac) ugtighed - mark (%) Ingen PS Registrering er: TÆNT Moisture - ield (%) Stop No Recording PS is: ON Stop Skærmen - Yield Mon - P viser følgende information: fgrøde P MÆRK: Se tabellerne i afsnittet Specifikationer med hensyn til afgrødetype Specifikke europæiske afgrøder identificeres med en endelse () ndre afgrødetyper uden endelsen () er specifikke for US s (Nordamerika) marked Hvis den ønskede afgrødetype ikke er tilgængelig som en europæisk afgrøde, vælges den tilsvarende amerikanske LR H JN er er to valgmuligheder for majs; orn (Wet) og orn (ry) (våd majs og tør majs) Når fugtighedsgraden er højere end % fugtighed bør e vælge orn (Wet) (majs, våd) Når der høstes majs med mindre end % fugtighed, vælg orn (ry) (majs, tør) en eneste forskel der er mellem orn (Wet) og orn (ry) (våd og tør majs) er de indstillinger, der anbefales for mejetærskeren, hvilke e kan se i mejetærskerens instruktionsbog rop (afgrøde) viser navnet på den afgrøde der høstes, som valgt i - Yield Mon - P ortsættes på næste side OUO, U / - PN=

30 Udbyttemonitorens -funktioner Udbytte, tørt MÆRK: Se afsnittet Specifikationer angående formelberegning af tørvægt Standard fugtighed og vægt kan ikke ændres i monitoren Tørudbytte er et udbytte med korrigering, der får det til at opnå standard fugtighed Yield dry-feltet (tørt udbytte) viser udbyttestørrelse i enheder pr antal arealenheder Tørt udbytte er udbyttemængden efter fjernelse af fugtighed er taget med i betragtning Udbytte, vådt MÆRK: Mens der registreres vises vådt udbytte og tørt udbytte som øjeblikkelige aflæsninger Når registreringen er standset, repræsenterer udbytteværdierne et markgennemsnit for både vådt og tørt udbytte Yield wet (vådt udbytte) viser markens udbytte ved høstfugtighed Hvis den øjeblikkelige fugtighed på den aktuelle mark er lig med eller under standard fugtigheden, er tørudbytte- og vådudbytteværdierne ens MÆRK: ns tørudbytte- og vådudbytteværdier betyder, at vådudbyttet er mindre end eller lig med standard tørudbyttet ortsættes på næste side OUO, U / - PN=

31 Udbyttemonitorens -funktioner ugtighed JOHN R Yield Mon P Udbyttemonitor Majs (tør) Udbytte, tørt kg/ha (bu/ac) rop Yield ry (bu/ac) orn (ry) Udbytte, vådt kg/ha (bu/ac) Yield Wet (bu/ac) ugtighed - mark (%) Ingen PS Registrering er: TÆNT Moisture - ield (%) Stop No Recording PS is: ON Stop MÆRK: Mens der registreres vises vådt udbytte og tørt udbytte som øjeblikkelige aflæsninger Når registreringen er standset, repræsenterer udbytteværdierne et markgennemsnit for både vådt og tørt udbytte P ette felt viser kornets fugtighedsindhold LR H JN OUO, U / - PN=

32 Udbyttemonitorens -funktioner Registrering JOHN R Yield Mon P Udbyttemonitor Majs (tør) Udbytte, tørt kg/ha (bu/ac) rop Yield ry (bu/ac) orn (ry) Udbytte, vådt kg/ha (bu/ac) Yield Wet (bu/ac) ugtighed - mark (%) Ingen PS Registrering er: TÆNT Moisture - ield (%) Stop No Recording PS is: ON Stop Registreringsskærmen viser dataregistreringens status or at kunne begynde registrering af data, skal det følgende foreligge: P Separatoren tilkoblet Skærebordet tilkoblet Motoren på høj gas-position Skærebordet sænket or at stoppe registreringen skal det følgende foreligge: Skærebordet skal være løftet i mere end valgt tidsforsinkelse, hvilket indstilles på Registrér stopforsinkelse, eller skal være løftet forbi Registrér stophøjde (Se RISTRÉR STOPORSINKLS eller RISTRÉR STOPHØJ i afsnittet UYTTMONITOR, INSTILLINS-UNKTIONR) Skærebordet frakoblet Tasten trykket ind (til manuelt at stoppe dataregistrering) LR H JN ortsættes på næste side OUO, U / - PN=

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt!

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt! VELUX INTEGR KLR 00 Version: 00.00.xxx.xxx Tillykke med dit nye VELUX INTEGR produkt! Tak for, at du har valgt dette VELUX INTEGR produkt. Kontrolenheden vil hjælpe dig med at få størst mulig glæde af

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger eikon e, e & e5 Installations- og driftsvejledninger eikontm Udgave INTRODUKTION Disse typer ovn giver operatøren fleksibiliteten ved kombinationskogning med supplerende kontrol over ventilatorhastighed

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

Brugervejledning til nüvi -serierne

Brugervejledning til nüvi -serierne Brugervejledning til nüvi -serierne 1200/1300/1400 til brug med disse nüvi-modeller: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2011 Garmin

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1 Ved brug af et elektrisk apparat skal der træffes følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs alle sikkerhedsforskrifter grundigt igennem, før symaskinen tages

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Din brugermanual APRILIA ATLANTIC 250 http://da.yourpdfguides.com/dref/2285385

Din brugermanual APRILIA ATLANTIC 250 http://da.yourpdfguides.com/dref/2285385 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR Ejermanual DATA/VIDEOPROJEKTORI Omistajan käsikirja DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning DATA- OCH VIDEOPROJEKTOR MAEUL0050 Användarhandbok

Læs mere

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse MANUAL MONICA MAINTENANCE DATE TECNICAL OPERATION MANUAL MONICA MAINTENANCE

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere