GREENSTAR Udbyttemonitorog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GREENSTAR Udbyttemonitorog"

Transkript

1 RNSTR Udbyttemonitorog udbyttekortlægningssystemer INSTRUKTIONSO RNSTR Udbyttemonitor- og udbyttekortlægningssystemer OMH Udgave I (NISH) John eere Harvester Works uropæisk udgave LITHO IN US

2 Indledning orord MÅLRTTT NVNLS: Systemet er udelukkende konstrueret til anvendelse i almindelige landbrug eller lignende funktioner nden form for brug strider mod den målrettede anvendelse abrikken påtager sig intet ansvar for skader eller kvæstelser som følge af misbrug, og enhver skaderisiko påhviler alene brugeren Overensstemmelse med og nøje overholdelse af fabrikkens forskrifter for betjening, vedligeholdelse og reparation udgør også væsentlige bestanddele af den målrettede anvendelse LÆS NN INSTRUKTIONSO omhyggeligt for at lære hvordan eres system betjenes og vedligeholdes Hvis dette udelades, er der risiko for personskader og ødelagt udstyr enne instruktionsbog og sikkerhedsskiltene på eres maskine kan evt også fås på andre sprog (Kan bestilles gennem eres John eere forhandler) NN INSTRUKTIONSO SKL TRTS som et fast tilbehør til eres system, og bør derfor følge med systemet, når e sælger det MÅL opgives i denne bog i både metriske enheder og tilsvarende US måleenheder rug kun de korrekte reservedele og skiver, bolte og møtrikker Visse steder vil der være brug for bestemte nøglestørrelser i enten metriske mål eller tommemål (in) VNSTR O HØJR er som set fra førersædet i kørselsretningen fremad INSKRIV PROUKTTS INTIIKTIONSNUMR (PIN) i afsnittet Specifikations- eller identifikationsnumre Notér alle numre omhyggeligt, så det bliver muligt at efterspore maskinen, hvis den skulle blive stjålet eres forhandler har også brug for disse numre ved bestilling af reservedele em identifikationsnumrene på et sikkert sted, borte fra maskinen TT SYSTM MÅ KUN TJNS, efterses og repareres af personer, der er fortrolige med alle dets særlige karakteristikker, og som er kendt med de relevante forholdsregler om sikkerhed (forebyggelse af ulykker) Reglerne for ulykkesforebyggelse og alle andre generelle regler om sikkerhed og arbejdsmedicin samt færdselslovens bestemmelser skal altid respekteres lle skønsmæssige modifikationer udført på dette system, vil fritage fabrikken fra ethvert ansvar for deraf følgende skader eller kvæstelser OUO, JN / PN=

3 Indledning ør-leveringsinspektion ølgende eftersyn, justeringer og service blev udført inden maskinen blev leveret Når et udbyttemonitor- og udbyttekortlægningssystem or at arbejde med udbyttekortlægningssystemet er det installeres, kan mobilprocessoren allerede have andre nødvendigt, at Starire positionsmodtageren aktiveres software installeret Se i afsnittet Installation og inden brug, således at e kan udnytte den forbedrede omprogrammering af RNSTR systemet fra præcision Se nærmere i instruktionerne om installation der mark-dokumentation eller parallel sporing til følger med Starire positionsmodtager-pakken udbyttekortlægning hvorledes reenstar omprogrammeres fra andre programmer til udbyttekortlægning Monitorens funktion () er kontrolleret og fundet i Operatøren har fået forklaret alle udbyttemonitororden systemets og udbyttekortlægningssystemets funktioner og sikkerhedsregler orhandlers eller serviceteknikers underskrift: ato: OUZXM, OT / PN=

4 Indledning PN=

5 Indholdsfortegnelse Side Side Sikkerheden - Landbrug - Mark - RNSTR komponenternes placering Type skærebord - RNSTR display - Skærebordsbredde - Masse-flow-sensor - Rækkeafstand - ugtighedssensor - Justering af fugtighedskorrigering - Integreret printer (ekstraudstyr) - ugtighedskorrigering - Positionsmodtager - Justering af fast fugtighedsværdi - Mobilprocessor og P-kort - ast fugtighedsværdi - - Yield Mon - P - Vedligeholdelse og service INSTILLIN - Udbyttemonitor - SI Masse-flow-sensor - Kalibrering - ugtighedssensor - Procedure til standard kalibrering - Justering af kornelevatorens kæde - Tilvalgt lavt-flow-kompensationsprocedure - Udskiftning af printerens papirrulle efter Manuel justering af kalibreringsfaktor - behov - - Yield Mon - P - Udskiftning af printerens farvebånd INSTILLIN - Udbyttemonitor - SI efter behov - Registrér stopforsinkelse - Registrér stophøjde - Udbyttemonitors display og tastatur fgrødes region - enerel information - - Yield Mon - P - Kontrasttast - RNSTR display - Inden e begynder - - isplay - P - Systemindstillinger - Udbyttemonitorens -funktioner Landekode - iagram over på udbyttemonitor - Sprog - Udbyttemonitorens skærme - Layout af Page - Udbyttemonitorens -funktioner - Udbyttemonitor - SI - Registrering - Udbyttemonitorens informationsfunktioner - Udbyttemon - SI - Udbyttemonitorens Info-funktioner - Skærebredde - Udbyttemonitorens skærme - ennemsnitlig fugtighedsgrad og vægt - skærm - - Menu - P - Udbyttemonitorens INSTILLINS-funktioner - Menu - SI iagram over INSTILLIN på - Udbyttemonitor - SI, udbyttemonitor - mark-totaler - Udbyttemonitorens skærme - - Udbyttemonitor - SI, Udbyttemonitor, indstilling mark-totaler - unktioner - - Udbyttemonitor - SI, - Udbyttemonitor - P - afgrøde-totaler - INSTILLIN - Udbyttemonitor - SI fgrøde - ortsættes på næste side lle oplysninger, illustrationer og specifikationer i denne instruktionsbog er baseret på de nyeste tilgængelige informationer ved udgivelsen Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer til enhver tid uden varsel OPYRIHT R & OMPNY Moline, Illinois ll rights reserved John eere ILLUSTRUTION Manual i PN=

6 Indholdsfortegnelse Side Side - Udbyttemonitor - SI, ugtighedskorrigering - afgrøde-totaler - Justering af fast fugtighedsværdi - - ejlfinding - SI, ast fugtighedsværdi - fugtighedssensor - - Yield Map - P - - ejlfinding - SI, INSTILLIN - Udbyttekort - SI masse-flow-sensor - Kalibrering - - iagnostics - P - Procedure til standard kalibrering - - RNSTR display - Tilvalgt lavt-flow-kompensationsprocedure - - Tracking - Manuel justering af kalibreringsfaktor - - Yield Map - P - Udbyttekortlægningens display og tastatur INSTILLIN - Udbyttekort - SI enerel information - Registrér stopforsinkelse - Kontrasttast - Registrér stophøjde - Inden e begynder - Marklokalisator - Installér og omprogrammér RNSTR fgrødes region - systemet fra markdokumentation eller - Yield Map - P - parallel sporing til udbyttekortlægning - RNSTR display enerel information - Udbyttekortlægningens Run-funktioner Systemindstillinger - Udbyttekortlægningens -funktioner - Landekode - Udbyttekortlægningens skærme - Sprog - - Udbyttekort - SI - - isplay - P - PS- Layout af Run P - Registrering - lagmærker - Udbyttekortlægningens Info-funktioner TÆN/SLUK flagmærker - Udbyttekortlægningens Info-funktioner - TÆN/SLUK flagmærker - Udbyttekortlægningens skærme - Oprette flagmærker - Udbyttekortlægningsinfo - Udbyttekort - SI - - Skærebredde - - PS - SI - ennemsnitlig fugtighedsgrad og vægt - - PS - SI - - PS - SI - Udbyttekortlægningens Setup-funktioner dvarselsskærme - Udbyttekortlægning, indstilling - - Menu - SI - Udbyttekortlægningens - Udbyttekort - SI - INSTILLINS-skærme - - Udbyttekort - SI - Udbyttekortlægningens - Udbyttekort - SI - Indstillings-funktioner - - Udbyttekort - SI - Positionsmodtager - ejlfinding - SI - Indstilling - - ejlfinding - SI - orny licens - - iagnostics - P - Ændring af udgangshastighed - Udbyttekortlægningsinfo Serieports baudhastighed - - ejlfinding - SI - Skift kanalfrekvens - - ejlfinding - SI - - Yield Map - P - - Omprogrammering - INSTILLIN - Udbyttekort - SI - isplay - SI - fgrøde - Landbrug - Kalibrering af udbytte Mark - INSTILLIN - Udbyttekort - SI Type skærebord - Kalibrering - Skærebordsbredde - Procedure til standard kalibrering - Rækkeafstand - Justering af fugtighedskorrigering - ortsættes på næste side ii PN=

7 Indholdsfortegnelse Side Tilvalgt lavt-flow-kompensationsprocedure - Manuel justering af kalibreringsfaktor - Indlæs software - Software - Indlæs ny software - ejlfinding ugtighedssensor - Masse-flow-sensor - RNSTR display - Mobilprocessor - Positionsmodtager - Illustrationer for fejlfinding på displayskærme - isplayskærme - Specifikationer Opstilling over standard fugtighed og tæthed - Standard vægtenheder - Tilspændingsmomenter for metriske bolte og maskinskruer - Tilspændingsmomenter for unified inch bolte og maskinskruer - Sikkerhedsbemærkninger angående senere installation af elektriske og elektroniske apparater og/eller komponenter - Overensstemmelseserklæring - Maskinens identifikationsnumre Identifikationsplader - Mobilprocessor - RNSTR display - ugtighedssensor - Masse-flow-sensor - Positionsmodtager - Printerens serienummer - John eere service holder em i sving John eere reservedele I- e rigtige værktøjer I- Toptrænede teknikere I- Hurtig service I- iii PN=

8 Indholdsfortegnelse iv PN=

9 Sikkerheden Vær på vagt med sikkerheden ette er et sikkerhedsadvarselssymbol Når e ser dette symbol på eres maskine eller i denne bog, skal e være på vagt overfor risikoen for personskade ølg de givne forsigtighedsregler og vejledningen om sikker brug T UN X,LRT SP / orstå signalordene Signalordene R, VRSL, eller PS PÅ bruges sammen med sikkerhedsadvarselssymbolet R advarer om de alvorligste sikkerhedsrisici R eller VRSL sikkerhedsskilte sidder tæt ved de farlige steder e mere generelle sikkerhedsregler sidder på skilte med PS PÅ PS PÅ bruges også i denne bog til at fremhæve sikkerhedsoplysninger TS SP X,SINL MR / ølg sikkerhedsinstruktionerne Læs omhyggeligt alle sikkerhedsinstruktioner i denne bog og på maskinens sikkerhedsskilte Hold sikkerhedsskiltene i god stand orny manglende eller ulæselige sikkerhedsskilte Vær sikker på at nye udstyrskomponenter og reservedele er forsynet med de nyeste sikkerhedsskilte eres John eere forhandler kan levere nye sikkerhedsskilte Sæt em ind i maskinens betjening og korrekt brug af alle kontrolanordninger Ingen personer må betjene udstyret uden grundig instruktion TS UN U Hold eres maskine i god, driftsklar stand Ikke-autoriserede modifikationer på maskinen kan gribe forstyrrende ind i funktionerne og/eller sikkerheden og afkorte dens levetid Hvis e ikke forstår dele af denne bogs indhold, er eres John eere forhandler parat til at råde em X,R MR / - PN=

10 Sikkerheden Vær opmærksom på supplerende information Til tider kan der fremkomme nye eller reviderede oplysninger efter udgivelsen af en instruktionsbog or at disse nye oplysninger kan nå ud til em, bliver der forberedt og udsendt publikationstillæg til maskinens litteraturpakke Tillæg kan leveres i følgende formater og kan som regel identificeres ved en af disse titler: Instruktionsblad Instruktioner om installation Publikationstillæg Inden eres første gennemsyn af instruktionsbogen bør e gennemgå maskinens litteraturpakke for at se om der er udsendt supplerende information r dette sket, skal denne information gennemgås således at e kan bestemme hvilke betjeningsprocedurer, der er berørt eller ændret gennem de reviderede instruktioner Vær specielt opmærksom på afsnit med PS PÅ og VITIT, da de omhandler eres egen sikkerhed, andres sikkerhed, og sikker betjening af maskinen Instruktionsbøgerne revideres hvert år, og den supplerende information bliver indsat direkte i håndbogen, hvilket derved gør tillægget overflødigt,ouo, SP / Hold passagerer og børn væk fra maskinen Maskinen er kun beregnet til sin operatør Hold passagerer væk fra maskinen med undtagelse af perioder med oplæring eller korte perioder for observation Passagerer kan komme til skade og har risiko for at blive slynget af maskinen Passagerer vil også genere operatørens udsyn, hvilket igen kan medføre usikker håndtering af maskinen ørn må aldrig tages op på maskinen eller i mejetærskerens førerkabine, mens motoren er i gang TS UN U Oplæringssædet bør kun benyttes til undervisning eller korte perioder af maskinobservation og ikke som en opholdsplads for børn,ouo, U / - PN=

11 Sikkerheden Hav altid nødhjælpsudstyr klart Vær forberedt hvis der opstår brand Hav en førstehjælpskasse og ildslukker ved hånden Hav altid telefonnumre til læge, ambulance, hospital og brandvæsen slået op ved telefonen TS UN U X,IR MR / Hold afstand fra skærebord Mange af de bevægelige dele såsom skæreplatformens snegl, vinde, transportørkæde og majsbordets kolbesnitter kan ikke skærmes helt af på grund af deres funktion Hold afstand fra disse bevægelige elementer under arbejdet! Skærebordsdrevet skal altid frakobles, motoren afbrydes, og nøglen tages ud inden eftersyn eller rydning af tilstopninger H UN PR HX,STSS, JUL / Hold hænderne væk fra knivene orsøg aldrig at rydde forhindringer af vejen foran eller på skærebordet medmindre separatoren er frakoblet, motoren afbrudt og nøglen taget ud lle tilstedeværende skal være på afstand af mejetærskeren, inden motoren startes TS UN U HX,STSS,H JUL / - PN=

12 Sikkerheden ør vedligeholdelsen sikker Vær fortrolig med serviceproceduren inden arbejdet påbegyndes Hold arbejdsstedet rent og tørt orsøg aldrig at smøre, vedligeholde eller justere maskinen mens den er i bevægelse Hold hænder, fødder og beklædning væk fra kraftdrevne dele rakobl al kraft og aflast alle tryk med kontrolgrebene Sænk udstyret til jorden Sluk for motoren, tag nøglen ud, og aktivér parkeringsbremsen Lad maskinen køle af Klods forsvarligt op under udstyr og komponenter, som skal løftes for at få service udført Hold alle dele i god stand og korrekt monterede Ret skader med det samme Udskift slidte eller ødelagte dele jern alle ophobninger af fedt, olie eller affald fmontér batteriets jordkabel ( ) inden der udføres justeringer på det elektriske system eller svejses på maskinen TS UN U HX,STSS,K JUL / Udgå at beskadige maskinen når den svejses Sørg for at afbryde singlepoint-jordforbindelsen og U ledningsnetforbindelsen inden der svejses på mejetærskeren, således at beskadigelse af de elektroniske komponenter kan undgås,ouo, JN / - PN=

13 Sikkerheden frens malingen inden svejsning eller opvarmning Undgå mulige giftige dampe og støv er kan opstå farlige dampe, når malingen varmes op ved svejsning, lodning eller brug af skærebrænder oretag alt arbejde udendørs eller på et godt ventileret område ortskaf maling og fortynder på korrekt vis frens malingen inden svejsning eller opvarmning: TS UN U Undgå indånding af støv, hvis malingen skal sandskures eller slibes ned enyt et godkendt åndedrætsværn Hvis der bruges fortynder eller malingfjerner, skal malingfjerneren vaskes af med sæbe og vand inden svejsningen jern fortynderens- eller malingfjernerens beholder og andet brændbart materiale fra området Vent minutter for at dampene kan forsvinde, inden der svejses eller opvarmes X,PINT MR / Undgå opvarmning nær trykrør med væske er kan opstå brændbart spray ved opvarmning i nærheden af væskeførende ledninger under tryk, hvilket kan give både em og tilskuere alvorlige forbrændinger er må ikke fremstilles varme ved svejsning, lodning eller ved brug af skærebrænder i nærheden af væskeførende ledninger under tryk eller andet brændbart materiale Ledninger under tryk kan ved en fejltagelse blive skåret over, når varmen breder sig ud fra selve flammens punkt TS UN MY X,TORH MR / Undgå at komme i berøring med bevægelige dele Hold hænder, fødder og beklædning væk fra kraftdrevne dele Maskinen må aldrig rengøres, smøres eller justeres mens den er i gang TS UN U HX,STSS,L JUL / - PN=

14 Sikkerheden Undgå væsker under højtryk Væskeudslip under tryk kan gennemtrænge huden og forårsage alvorlige skader Udløs trykket inden aftagning af hydraulik- eller andre rørledninger for at undgå denne fare Stram alle forbindelser forsvarligt til inden der sættes tryk til rug et stykke pap til at søge efter utætheder eskyt hænder og krop mod væsker under højtryk X UN U Skulle uheldet alligevel ske, skal e omgående søge lægehjælp Hvis der kommer væske ind under huden, skal den fjernes kirurgisk indenfor nogle få timer, da det ellers kan medføre koldbrand Læger, som ikke er kendt med denne type personskade, skal søge hjælp hos en specialist Nærmere oplysninger kan fås gennem eere & ompany Medical epartment i Moline, Illinois, US X,LUI MR / eskyt em mod højtrykssprøjt Sprøjt fra højtryksdyser kan trænge ind under huden og forårsage alvorlige kvæstelser Hold sådanne sprøjt væk fra bare hænder og ubeskyttet hud Skulle uheldet alligevel ske, skal e omgående søge lægehjælp Hvis der kommer højtryksspray ind under huden, skal den fjernes kirurgisk indenfor nogle få timer, da det eller kan medføre koldbrand Læger, som ikke er kendt med denne type personskade, skal søge hjælp hos en specialist Nærmere oplysninger kan fås gennem eere & ompany Medical epartment i Moline, Illinois, US TS UN MR X,SPRY PR / - PN=

15 Sikkerheden Skån miljøet for spild Ukorrekt bortskafning af spildprodukter kan skade miljøet og økologien Potentielt skadelige spildprodukter brugt i John eere udstyr er ting som olie, brændstof, kølevæske, bremsevæske, filtre og batterier rug tætte beholdere og kar når der aftappes væsker rug aldrig emballage beregnet til mad eller drikkevarer; andre kunne uforvarende komme til at drikke deraf Hæld ikke spildprodukter ud på jorden, i kloakker eller i vandløb TS UN NOV ir-conditionens kølemiddel kan skade jordens ozonlag, hvis den slipper ud i det fri Vær opmærksom på miljøbestemmelserne og lad et godkendt airconditionværksted, som har udstyr til at opsamle og genbruge kølemidlet, udføre servicearbejdet Rådspørg det lokale genbrugscenter eller John eere forhandleren om fremgangsmåden for korrekt bortskafning af spildprodukter X,RIN MR / - PN=

16 RNSTR komponenternes placering RNSTR display RNSTR displayet sidder i førerkabinen på den forreste højre hjørnestolpe isplayet giver operatøren mulighed for at overse øjeblikkelig systeminformation fra førersædet, mens han arbejder med mejetærskeren RNSTR er et varemærke tilhørende eere & ompany OUO, H UN JN / Masse-flow-sensor Masse-flow-sensoren sidder øverst i kornelevatorens hus () i korntanken et høstede korn, der tømmes ud fra kornelevatoren, rammer derefter slagpladen Masse-flow-sensoren omregner kornets kraft til elektroniske impulser, der svarer til vådudbyttemål/arealmål Masse-flow-sensor H UN OUO, JN / ugtighedssensor ugtighedssensoren sidder på siden af kornelevatoren Sensoren måler kontinuerligt fugtigheden i en lille kornprøve, når kornet transporteres op gennem elevatoren til korntanken er kræves ingen mark-kalibrering af fugtighedssensoren H UN OUO, JN / - PN=

17 RNSTR komponenternes placering Integreret printer (ekstraudstyr) n speciel matrixprinter () kan integreres i førerkabinens frontpanel e samlede tal for marker og afgrøder på skærmene kan derved udskrives (se Info-Udbyttemonitor-Side, mark-totaler [med printerudstyr] og Info-Udbyttemonitor-Side, afgrøde-totaler [med printerudstyr] i afsnittet Udbyttemonitorens informationsfunktioner eller Info-Udbyttekort-Side, mark-totaler [med printerudstyr] og Info-Udbyttekort-Side, afgrøde-totaler [med printerudstyr] i afsnittet Udbyttekortlægningens informationsfunktioner ) Printer ZX UN NOV OUO, JUL / Positionsmodtager Positionsmodtageren sidder foran på korntankens udskydning på midten af mejetærskeren Positionsmodtageren modtager global positionering og differentieret korrektionssignal gennem en enkelt modtager og integrerer signalet med udbyttekortlægningssystemet H UN JUL OUO, JUL / - PN=

18 RNSTR komponenternes placering Mobilprocessor og P-kort Mobilprocessoren er fastgjort på bagsiden af RNSTR displayet, der er placeret i førerkabinen på den forreste, højre hjørnestolpe Kortlægningsprocessoren er det filkabinet, der opbevarer udbyttedata og skriver høstdata til P-kortet for senere brug i desktopsoftwaren P-kort VITIT: RY altid tændingskontakten inden P-kortet tages ud af indstikket Hvis det ikke gøres, kan P-kortet blive beskadiget eller datafilen kan blive ødelagt P-kortet sidder i kortlægningsprocessoren under høstarbejdet et giver et lagermedie for alle de udbyttedata, der modtages fra mejetærskerens udbyttekortlægningssystem t M P-kort vil lagre data, der dækker ca høsttimer, og kan nemt bringes hjem til kontoret, hvor de nye data kan downloades ZX UN OT OUO, JUL / - PN=

19 Vedligeholdelse og service Masse-flow-sensor TR HVR TIMRS RIT: MJTÆRSKR SRI : Tag låsepinden () ud og sænk truget med kornprøver Hold toppen af sneglen og udløs klemmerne () Sænk sneglen og læg den over snegledækslet Tjek masse-flow-sensoren for ophobning af materiale på plastslidpladen () H UN JN Låsepind Klemmer Slidplade af plast H UN JUL H UN JN OUO, JN / jern fløjmøtrikker () og skærm () Se efter om der er ophobning af korn og korn i klemme mellem masse-flow-sensoren og kornelevatorens hus løjmøtrikker æksel H UN JUL OUO, JN / - PN=

20 Vedligeholdelse og service ugtighedssensor TR HVR TIMRS RIT: ftag sidedækslet () ved at trykke let ind på de syv tappe () I alvorlige forhold, såsom mudder fra spisebønner eller ophobning af grøntaffald i sojabønner, skal slidpladerne kontrolleres for ophobninger på daglig basis Sidedæksel Tappe H UN JUL OUO, JN / Tjek sensorcellerne () for ophobning af affald Pladerne kan rengøres med en fugtig klud fterse skovlhjulsmontagen () Skovlhjulsmontagen kan tages af hvis den skal gøres ren, eller hvis der skal fjernes tilstopninger Sensorcelle Skovlhjulsmontage H UN JUL OUO, JN / - PN=

21 Vedligeholdelse og service Justering af kornelevatorens kæde Løsn møtrikkerne () Løsn møtrikkerne () og () rug møtrikken () til at justere kæden levatorkæden er justeret rigtigt, når den nederste del af kæden kan glide over tandhjulet, eller kan trækkes mm (/ in) væk fra tandhjulet Spænd møtrikkerne () og () MÆRK: Når kornelevatorens justering når enden af langhullet, skal der tages et helt led af og sættes et halvt led på Hvis et helt led fjernes kan det muligvis blive svært at sammensætte kædens ender igen Møtrikker Møtrikker Møtrikker H UN OUO, JN / - PN=

22 Vedligeholdelse og service Udskiftning af printerens papirrulle efter behov Udskift printerens tomme papirrulle således: MÆRK: er sidder en mærkat indvendig på printerkassetten, som viser hvordan papirrullen sættes i Luk lågen () op ved at trykke på låsen () (se pilen), så den udløses ZX UN NOV Træk armen () ud og fjern den tomme papirrulle astgør en ny papirrulle () mellem armene () og se efter, at papiret ruller den rigtige vej (se pilene) ør papiret under styrerullen () og derefter gennem udskydningsrillen indtil printeren får tag i papiret Luk lågen () Tryk flere gange på udskydningsknappen () for at sikre, at papiret ruller ud ZX UN NOV Printeren er klar til arbejdet Låge Lås rm Papirrulle Styrerulle Udskydningsknap ZX UN NOV OUZXM, OT / - PN=

23 Vedligeholdelse og service Udskiftning af printerens farvebånd efter behov Printerens farvebånd udskiftes på denne måde: Luk lågen op til farvebåndskassetten ved at trække ud i hakket () Træk farvebåndskassetten () ud af printeren Sæt en ny farvebåndskassette i og se efter, at papiret passerer gennem udskydningsrillen () ZX UN NOV rej markøren () med uret åndet strækkes ud Luk lågen til farvebåndskassetten Printeren er klar til arbejdet Åbningshak lækbåndskassette Udskydningsrille Markør ZX UN NOV OUZXM, OT / - PN=

24 Udbyttemonitors display og tastatur enerel information Udbyttemonitor JOHN R Yield Mon P Majs (tør) Udbytte, tørt kg/ha (bu/ac) Udbytte, vådt kg/ha (bu/ac) ugtighed - mark (%) Ingen PS K rop Yield ry ( bu /ac) Yield Wet ( bu /ac) Moisture - ield (%) orn (ry) Registrering er: TÆNT Stop RNSTR displayet er et display med flere funktioner, der har en menudirigeret styring, som er nem at bruge et har et displayområde med flere displayfelter, syv alfabetiske taster (-) placeret til højre for displayfelterne, et numerisk tastatur, en P-tast (side) og tre taster til valg af modus (, og ) På de følgende sider vises eksempler på hver skærm Hver af dem indeholder flere felter, og hvert felt giver en speciel oplysning VITIT: isplayskærmene illustreret på de følgende sider er kun beregnet som reference eres egne skærme kan være lidt anderledes afhængig af tilslutning af andre enheder og/eller den version af softwaren, der bruges I J No Recording PS is: ON Stop LR -, - eller -modus Sidenummer i en modus Kontrasttast lfabetisk tastatur Skærmsidevalg Tast til -modus Tast til -modus H Tast til -modus I Numerisk tastatur J Sort pil K isplayområde P H H JN OUO, U / - PN=

25 Udbyttemonitors display og tastatur Kontrasttast Udbyttemonitor JOHN R Yield Mon P Majs (tør) Udbytte, tørt kg/ha (bu/ac) Udbytte, vådt kg/ha (bu/ac) ugtighed - mark (%) Ingen PS Registrering er: TÆNT Stop Kontrasttasten () bruges til at justere lysstyrken på displayet for klar og tydelig aflæsning Justér kontrasten ved at trykke på kontrasttasten og holde den indtil e opnår den foretrukne kontrast rop Yield ry (bu/ac) Yield Wet (bu/ac) Moisture - ield (%) No Recording PS is: ON orn (ry) Stop SLT P aggrundslysets styrke kan også ændres og forbedre skærmens tydelighed (se senere i dette afsnit) Kontrasttast LR H JN OUO, U / - PN=

26 Udbyttemonitors display og tastatur Inden e begynder JOHN R Yield Mon P Udbyttemonitor Majs (tør) Udbytte, tørt kg/ha (bu/ac) rop Yield ry (bu/ac) orn (ry) Udbytte, vådt kg/ha (bu/ac) Yield Wet (bu/ac) ugtighed - mark (%) Ingen PS Registrering er: TÆNT Moisture - ield (%) Stop No Recording PS is: ON Stop MÆRK: er er ingen strømafbryder på displayet Strømmen tilsluttes, når mejetærskeren startes Ved den indledende start vil displayet vise skærmen - P Tryk på tasten P (side) hvis e vil se flere sider Hvert displayfelt er enten aktivt eller inaktivt ktive felter viser information der kan ændres, og er fremhævet med en sort pil Inaktive felter viser information, der ikke kan ændres LR P H JN Når der trykkes på en af de alfabetiske taster til højre for et aktivt felt, vil det medføre et af følgende: ata i et felt kan ændres med det numeriske tastatur er vises en ny menu n proces vil blive påbegyndt OUO, U / - PN=

27 Udbyttemonitorens -funktioner iagram over på udbyttemonitor H JUL er er to displayskærme i -modus (P og P ),OUO, JN / - PN=

28 Udbyttemonitorens -funktioner Udbyttemonitorens skærme JOHN R Yield Mon P rop Yield ry (bu/ac) Yield Wet (bu/ac) Moisture - ield (%) No Recording PS is: ON orn (ry) Stop arm ield JOHN R Yield Mon P Productivity (ac/ hr) ield rea (ac) P ut Width (Rows) Weight (lb) % M Select lear LR LR P H JN Udbyttemonitor Majs (tør) Udbytte, tørt kg/ha (bu/ac) Udbytte, vådt kg/ha (bu/ac) ugtighed - mark (%) Ingen PS Registrering er: TÆNT Stop Landbrug Mark Produktivitet ha/t (ac/hr) Markareal ha (ac) Skærebredde (Rækker) Vægt kg (lb) Vælg Slet OUO, U / - PN=

29 Udbyttemonitorens -funktioner - Yield Mon - P JOHN R Yield Mon P Udbyttemonitor Majs (tør) Udbytte, tørt kg/ha (bu/ac) rop Yield ry (bu/ac) orn (ry) Udbytte, vådt kg/ha (bu/ac) Yield Wet (bu/ac) ugtighed - mark (%) Ingen PS Registrering er: TÆNT Moisture - ield (%) Stop No Recording PS is: ON Stop Skærmen - Yield Mon - P viser følgende information: fgrøde P MÆRK: Se tabellerne i afsnittet Specifikationer med hensyn til afgrødetype Specifikke europæiske afgrøder identificeres med en endelse () ndre afgrødetyper uden endelsen () er specifikke for US s (Nordamerika) marked Hvis den ønskede afgrødetype ikke er tilgængelig som en europæisk afgrøde, vælges den tilsvarende amerikanske LR H JN er er to valgmuligheder for majs; orn (Wet) og orn (ry) (våd majs og tør majs) Når fugtighedsgraden er højere end % fugtighed bør e vælge orn (Wet) (majs, våd) Når der høstes majs med mindre end % fugtighed, vælg orn (ry) (majs, tør) en eneste forskel der er mellem orn (Wet) og orn (ry) (våd og tør majs) er de indstillinger, der anbefales for mejetærskeren, hvilke e kan se i mejetærskerens instruktionsbog rop (afgrøde) viser navnet på den afgrøde der høstes, som valgt i - Yield Mon - P ortsættes på næste side OUO, U / - PN=

30 Udbyttemonitorens -funktioner Udbytte, tørt MÆRK: Se afsnittet Specifikationer angående formelberegning af tørvægt Standard fugtighed og vægt kan ikke ændres i monitoren Tørudbytte er et udbytte med korrigering, der får det til at opnå standard fugtighed Yield dry-feltet (tørt udbytte) viser udbyttestørrelse i enheder pr antal arealenheder Tørt udbytte er udbyttemængden efter fjernelse af fugtighed er taget med i betragtning Udbytte, vådt MÆRK: Mens der registreres vises vådt udbytte og tørt udbytte som øjeblikkelige aflæsninger Når registreringen er standset, repræsenterer udbytteværdierne et markgennemsnit for både vådt og tørt udbytte Yield wet (vådt udbytte) viser markens udbytte ved høstfugtighed Hvis den øjeblikkelige fugtighed på den aktuelle mark er lig med eller under standard fugtigheden, er tørudbytte- og vådudbytteværdierne ens MÆRK: ns tørudbytte- og vådudbytteværdier betyder, at vådudbyttet er mindre end eller lig med standard tørudbyttet ortsættes på næste side OUO, U / - PN=

31 Udbyttemonitorens -funktioner ugtighed JOHN R Yield Mon P Udbyttemonitor Majs (tør) Udbytte, tørt kg/ha (bu/ac) rop Yield ry (bu/ac) orn (ry) Udbytte, vådt kg/ha (bu/ac) Yield Wet (bu/ac) ugtighed - mark (%) Ingen PS Registrering er: TÆNT Moisture - ield (%) Stop No Recording PS is: ON Stop MÆRK: Mens der registreres vises vådt udbytte og tørt udbytte som øjeblikkelige aflæsninger Når registreringen er standset, repræsenterer udbytteværdierne et markgennemsnit for både vådt og tørt udbytte P ette felt viser kornets fugtighedsindhold LR H JN OUO, U / - PN=

32 Udbyttemonitorens -funktioner Registrering JOHN R Yield Mon P Udbyttemonitor Majs (tør) Udbytte, tørt kg/ha (bu/ac) rop Yield ry (bu/ac) orn (ry) Udbytte, vådt kg/ha (bu/ac) Yield Wet (bu/ac) ugtighed - mark (%) Ingen PS Registrering er: TÆNT Moisture - ield (%) Stop No Recording PS is: ON Stop Registreringsskærmen viser dataregistreringens status or at kunne begynde registrering af data, skal det følgende foreligge: P Separatoren tilkoblet Skærebordet tilkoblet Motoren på høj gas-position Skærebordet sænket or at stoppe registreringen skal det følgende foreligge: Skærebordet skal være løftet i mere end valgt tidsforsinkelse, hvilket indstilles på Registrér stopforsinkelse, eller skal være løftet forbi Registrér stophøjde (Se RISTRÉR STOPORSINKLS eller RISTRÉR STOPHØJ i afsnittet UYTTMONITOR, INSTILLINS-UNKTIONR) Skærebordet frakoblet Tasten trykket ind (til manuelt at stoppe dataregistrering) LR H JN ortsættes på næste side OUO, U / - PN=

GREENSTAR HARVEST DOC System

GREENSTAR HARVEST DOC System RNSTR HRVST O System INSTRUKTIONSO reenstar Harvest oc system OMP Udgave K (NISH) John eere g Management Solutions LITHO IN US Indledning orord Velkommen til reenstar Harvest oc systemet fra John eere

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Trimble CFX-750 Displayet

Trimble CFX-750 Displayet Hurtig start til Trimble CFX-750 Displayet KØRESKÆRMEN Trimble CFX-750 -displayet er en trykfølsom skærm, som er konfigureret til at reagere, når man rører ved ikonerne på skærmen. Ikonerne på skærmen

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold:

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold: MANUAL FOR DCC TURNTABLE Indhold: Page: Introduktion 2 Inden du går i gang 2 Justering af spor 2-3 Tilslutning ledningsdiagram 3-4 Funktioner og oversigt over kontrolboksen 4-6 Programmering af drejeskiven:

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

NIMAND A/S SINCE 1987

NIMAND A/S SINCE 1987 WMF model SCS spiritus kontrol- & doserings system. Bruger- & programmerings manual. Uden brug af nøgle (Tjener).: Aflæsning uden printer tilsluttet.: 1. Tag den flaske der ønskes aflæst i antal af solgte

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1 1. Tekniske specifikationer: Tændes ved pres på vægten eller ved tryk på SET knappen Betjening: UNIT, UP, DOWN, SET knapper Kapacitet max. 180 kg. Enheder: lb/kg Decimaler: 0,2 lb / 0,1 kg. Højde: cm.

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde:

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: Manual til IJ-25 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovedet! 1.1. Maskinen skriver Klar. 1.2.

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere