GREENSTAR Udbyttemonitorog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GREENSTAR Udbyttemonitorog"

Transkript

1 RNSTR Udbyttemonitorog udbyttekortlægningssystemer INSTRUKTIONSO RNSTR Udbyttemonitor- og udbyttekortlægningssystemer OMH Udgave I (NISH) John eere Harvester Works uropæisk udgave LITHO IN US

2 Indledning orord MÅLRTTT NVNLS: Systemet er udelukkende konstrueret til anvendelse i almindelige landbrug eller lignende funktioner nden form for brug strider mod den målrettede anvendelse abrikken påtager sig intet ansvar for skader eller kvæstelser som følge af misbrug, og enhver skaderisiko påhviler alene brugeren Overensstemmelse med og nøje overholdelse af fabrikkens forskrifter for betjening, vedligeholdelse og reparation udgør også væsentlige bestanddele af den målrettede anvendelse LÆS NN INSTRUKTIONSO omhyggeligt for at lære hvordan eres system betjenes og vedligeholdes Hvis dette udelades, er der risiko for personskader og ødelagt udstyr enne instruktionsbog og sikkerhedsskiltene på eres maskine kan evt også fås på andre sprog (Kan bestilles gennem eres John eere forhandler) NN INSTRUKTIONSO SKL TRTS som et fast tilbehør til eres system, og bør derfor følge med systemet, når e sælger det MÅL opgives i denne bog i både metriske enheder og tilsvarende US måleenheder rug kun de korrekte reservedele og skiver, bolte og møtrikker Visse steder vil der være brug for bestemte nøglestørrelser i enten metriske mål eller tommemål (in) VNSTR O HØJR er som set fra førersædet i kørselsretningen fremad INSKRIV PROUKTTS INTIIKTIONSNUMR (PIN) i afsnittet Specifikations- eller identifikationsnumre Notér alle numre omhyggeligt, så det bliver muligt at efterspore maskinen, hvis den skulle blive stjålet eres forhandler har også brug for disse numre ved bestilling af reservedele em identifikationsnumrene på et sikkert sted, borte fra maskinen TT SYSTM MÅ KUN TJNS, efterses og repareres af personer, der er fortrolige med alle dets særlige karakteristikker, og som er kendt med de relevante forholdsregler om sikkerhed (forebyggelse af ulykker) Reglerne for ulykkesforebyggelse og alle andre generelle regler om sikkerhed og arbejdsmedicin samt færdselslovens bestemmelser skal altid respekteres lle skønsmæssige modifikationer udført på dette system, vil fritage fabrikken fra ethvert ansvar for deraf følgende skader eller kvæstelser OUO, JN / PN=

3 Indledning ør-leveringsinspektion ølgende eftersyn, justeringer og service blev udført inden maskinen blev leveret Når et udbyttemonitor- og udbyttekortlægningssystem or at arbejde med udbyttekortlægningssystemet er det installeres, kan mobilprocessoren allerede have andre nødvendigt, at Starire positionsmodtageren aktiveres software installeret Se i afsnittet Installation og inden brug, således at e kan udnytte den forbedrede omprogrammering af RNSTR systemet fra præcision Se nærmere i instruktionerne om installation der mark-dokumentation eller parallel sporing til følger med Starire positionsmodtager-pakken udbyttekortlægning hvorledes reenstar omprogrammeres fra andre programmer til udbyttekortlægning Monitorens funktion () er kontrolleret og fundet i Operatøren har fået forklaret alle udbyttemonitororden systemets og udbyttekortlægningssystemets funktioner og sikkerhedsregler orhandlers eller serviceteknikers underskrift: ato: OUZXM, OT / PN=

4 Indledning PN=

5 Indholdsfortegnelse Side Side Sikkerheden - Landbrug - Mark - RNSTR komponenternes placering Type skærebord - RNSTR display - Skærebordsbredde - Masse-flow-sensor - Rækkeafstand - ugtighedssensor - Justering af fugtighedskorrigering - Integreret printer (ekstraudstyr) - ugtighedskorrigering - Positionsmodtager - Justering af fast fugtighedsværdi - Mobilprocessor og P-kort - ast fugtighedsværdi - - Yield Mon - P - Vedligeholdelse og service INSTILLIN - Udbyttemonitor - SI Masse-flow-sensor - Kalibrering - ugtighedssensor - Procedure til standard kalibrering - Justering af kornelevatorens kæde - Tilvalgt lavt-flow-kompensationsprocedure - Udskiftning af printerens papirrulle efter Manuel justering af kalibreringsfaktor - behov - - Yield Mon - P - Udskiftning af printerens farvebånd INSTILLIN - Udbyttemonitor - SI efter behov - Registrér stopforsinkelse - Registrér stophøjde - Udbyttemonitors display og tastatur fgrødes region - enerel information - - Yield Mon - P - Kontrasttast - RNSTR display - Inden e begynder - - isplay - P - Systemindstillinger - Udbyttemonitorens -funktioner Landekode - iagram over på udbyttemonitor - Sprog - Udbyttemonitorens skærme - Layout af Page - Udbyttemonitorens -funktioner - Udbyttemonitor - SI - Registrering - Udbyttemonitorens informationsfunktioner - Udbyttemon - SI - Udbyttemonitorens Info-funktioner - Skærebredde - Udbyttemonitorens skærme - ennemsnitlig fugtighedsgrad og vægt - skærm - - Menu - P - Udbyttemonitorens INSTILLINS-funktioner - Menu - SI iagram over INSTILLIN på - Udbyttemonitor - SI, udbyttemonitor - mark-totaler - Udbyttemonitorens skærme - - Udbyttemonitor - SI, Udbyttemonitor, indstilling mark-totaler - unktioner - - Udbyttemonitor - SI, - Udbyttemonitor - P - afgrøde-totaler - INSTILLIN - Udbyttemonitor - SI fgrøde - ortsættes på næste side lle oplysninger, illustrationer og specifikationer i denne instruktionsbog er baseret på de nyeste tilgængelige informationer ved udgivelsen Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer til enhver tid uden varsel OPYRIHT R & OMPNY Moline, Illinois ll rights reserved John eere ILLUSTRUTION Manual i PN=

6 Indholdsfortegnelse Side Side - Udbyttemonitor - SI, ugtighedskorrigering - afgrøde-totaler - Justering af fast fugtighedsværdi - - ejlfinding - SI, ast fugtighedsværdi - fugtighedssensor - - Yield Map - P - - ejlfinding - SI, INSTILLIN - Udbyttekort - SI masse-flow-sensor - Kalibrering - - iagnostics - P - Procedure til standard kalibrering - - RNSTR display - Tilvalgt lavt-flow-kompensationsprocedure - - Tracking - Manuel justering af kalibreringsfaktor - - Yield Map - P - Udbyttekortlægningens display og tastatur INSTILLIN - Udbyttekort - SI enerel information - Registrér stopforsinkelse - Kontrasttast - Registrér stophøjde - Inden e begynder - Marklokalisator - Installér og omprogrammér RNSTR fgrødes region - systemet fra markdokumentation eller - Yield Map - P - parallel sporing til udbyttekortlægning - RNSTR display enerel information - Udbyttekortlægningens Run-funktioner Systemindstillinger - Udbyttekortlægningens -funktioner - Landekode - Udbyttekortlægningens skærme - Sprog - - Udbyttekort - SI - - isplay - P - PS- Layout af Run P - Registrering - lagmærker - Udbyttekortlægningens Info-funktioner TÆN/SLUK flagmærker - Udbyttekortlægningens Info-funktioner - TÆN/SLUK flagmærker - Udbyttekortlægningens skærme - Oprette flagmærker - Udbyttekortlægningsinfo - Udbyttekort - SI - - Skærebredde - - PS - SI - ennemsnitlig fugtighedsgrad og vægt - - PS - SI - - PS - SI - Udbyttekortlægningens Setup-funktioner dvarselsskærme - Udbyttekortlægning, indstilling - - Menu - SI - Udbyttekortlægningens - Udbyttekort - SI - INSTILLINS-skærme - - Udbyttekort - SI - Udbyttekortlægningens - Udbyttekort - SI - Indstillings-funktioner - - Udbyttekort - SI - Positionsmodtager - ejlfinding - SI - Indstilling - - ejlfinding - SI - orny licens - - iagnostics - P - Ændring af udgangshastighed - Udbyttekortlægningsinfo Serieports baudhastighed - - ejlfinding - SI - Skift kanalfrekvens - - ejlfinding - SI - - Yield Map - P - - Omprogrammering - INSTILLIN - Udbyttekort - SI - isplay - SI - fgrøde - Landbrug - Kalibrering af udbytte Mark - INSTILLIN - Udbyttekort - SI Type skærebord - Kalibrering - Skærebordsbredde - Procedure til standard kalibrering - Rækkeafstand - Justering af fugtighedskorrigering - ortsættes på næste side ii PN=

7 Indholdsfortegnelse Side Tilvalgt lavt-flow-kompensationsprocedure - Manuel justering af kalibreringsfaktor - Indlæs software - Software - Indlæs ny software - ejlfinding ugtighedssensor - Masse-flow-sensor - RNSTR display - Mobilprocessor - Positionsmodtager - Illustrationer for fejlfinding på displayskærme - isplayskærme - Specifikationer Opstilling over standard fugtighed og tæthed - Standard vægtenheder - Tilspændingsmomenter for metriske bolte og maskinskruer - Tilspændingsmomenter for unified inch bolte og maskinskruer - Sikkerhedsbemærkninger angående senere installation af elektriske og elektroniske apparater og/eller komponenter - Overensstemmelseserklæring - Maskinens identifikationsnumre Identifikationsplader - Mobilprocessor - RNSTR display - ugtighedssensor - Masse-flow-sensor - Positionsmodtager - Printerens serienummer - John eere service holder em i sving John eere reservedele I- e rigtige værktøjer I- Toptrænede teknikere I- Hurtig service I- iii PN=

8 Indholdsfortegnelse iv PN=

9 Sikkerheden Vær på vagt med sikkerheden ette er et sikkerhedsadvarselssymbol Når e ser dette symbol på eres maskine eller i denne bog, skal e være på vagt overfor risikoen for personskade ølg de givne forsigtighedsregler og vejledningen om sikker brug T UN X,LRT SP / orstå signalordene Signalordene R, VRSL, eller PS PÅ bruges sammen med sikkerhedsadvarselssymbolet R advarer om de alvorligste sikkerhedsrisici R eller VRSL sikkerhedsskilte sidder tæt ved de farlige steder e mere generelle sikkerhedsregler sidder på skilte med PS PÅ PS PÅ bruges også i denne bog til at fremhæve sikkerhedsoplysninger TS SP X,SINL MR / ølg sikkerhedsinstruktionerne Læs omhyggeligt alle sikkerhedsinstruktioner i denne bog og på maskinens sikkerhedsskilte Hold sikkerhedsskiltene i god stand orny manglende eller ulæselige sikkerhedsskilte Vær sikker på at nye udstyrskomponenter og reservedele er forsynet med de nyeste sikkerhedsskilte eres John eere forhandler kan levere nye sikkerhedsskilte Sæt em ind i maskinens betjening og korrekt brug af alle kontrolanordninger Ingen personer må betjene udstyret uden grundig instruktion TS UN U Hold eres maskine i god, driftsklar stand Ikke-autoriserede modifikationer på maskinen kan gribe forstyrrende ind i funktionerne og/eller sikkerheden og afkorte dens levetid Hvis e ikke forstår dele af denne bogs indhold, er eres John eere forhandler parat til at råde em X,R MR / - PN=

10 Sikkerheden Vær opmærksom på supplerende information Til tider kan der fremkomme nye eller reviderede oplysninger efter udgivelsen af en instruktionsbog or at disse nye oplysninger kan nå ud til em, bliver der forberedt og udsendt publikationstillæg til maskinens litteraturpakke Tillæg kan leveres i følgende formater og kan som regel identificeres ved en af disse titler: Instruktionsblad Instruktioner om installation Publikationstillæg Inden eres første gennemsyn af instruktionsbogen bør e gennemgå maskinens litteraturpakke for at se om der er udsendt supplerende information r dette sket, skal denne information gennemgås således at e kan bestemme hvilke betjeningsprocedurer, der er berørt eller ændret gennem de reviderede instruktioner Vær specielt opmærksom på afsnit med PS PÅ og VITIT, da de omhandler eres egen sikkerhed, andres sikkerhed, og sikker betjening af maskinen Instruktionsbøgerne revideres hvert år, og den supplerende information bliver indsat direkte i håndbogen, hvilket derved gør tillægget overflødigt,ouo, SP / Hold passagerer og børn væk fra maskinen Maskinen er kun beregnet til sin operatør Hold passagerer væk fra maskinen med undtagelse af perioder med oplæring eller korte perioder for observation Passagerer kan komme til skade og har risiko for at blive slynget af maskinen Passagerer vil også genere operatørens udsyn, hvilket igen kan medføre usikker håndtering af maskinen ørn må aldrig tages op på maskinen eller i mejetærskerens førerkabine, mens motoren er i gang TS UN U Oplæringssædet bør kun benyttes til undervisning eller korte perioder af maskinobservation og ikke som en opholdsplads for børn,ouo, U / - PN=

11 Sikkerheden Hav altid nødhjælpsudstyr klart Vær forberedt hvis der opstår brand Hav en førstehjælpskasse og ildslukker ved hånden Hav altid telefonnumre til læge, ambulance, hospital og brandvæsen slået op ved telefonen TS UN U X,IR MR / Hold afstand fra skærebord Mange af de bevægelige dele såsom skæreplatformens snegl, vinde, transportørkæde og majsbordets kolbesnitter kan ikke skærmes helt af på grund af deres funktion Hold afstand fra disse bevægelige elementer under arbejdet! Skærebordsdrevet skal altid frakobles, motoren afbrydes, og nøglen tages ud inden eftersyn eller rydning af tilstopninger H UN PR HX,STSS, JUL / Hold hænderne væk fra knivene orsøg aldrig at rydde forhindringer af vejen foran eller på skærebordet medmindre separatoren er frakoblet, motoren afbrudt og nøglen taget ud lle tilstedeværende skal være på afstand af mejetærskeren, inden motoren startes TS UN U HX,STSS,H JUL / - PN=

12 Sikkerheden ør vedligeholdelsen sikker Vær fortrolig med serviceproceduren inden arbejdet påbegyndes Hold arbejdsstedet rent og tørt orsøg aldrig at smøre, vedligeholde eller justere maskinen mens den er i bevægelse Hold hænder, fødder og beklædning væk fra kraftdrevne dele rakobl al kraft og aflast alle tryk med kontrolgrebene Sænk udstyret til jorden Sluk for motoren, tag nøglen ud, og aktivér parkeringsbremsen Lad maskinen køle af Klods forsvarligt op under udstyr og komponenter, som skal løftes for at få service udført Hold alle dele i god stand og korrekt monterede Ret skader med det samme Udskift slidte eller ødelagte dele jern alle ophobninger af fedt, olie eller affald fmontér batteriets jordkabel ( ) inden der udføres justeringer på det elektriske system eller svejses på maskinen TS UN U HX,STSS,K JUL / Udgå at beskadige maskinen når den svejses Sørg for at afbryde singlepoint-jordforbindelsen og U ledningsnetforbindelsen inden der svejses på mejetærskeren, således at beskadigelse af de elektroniske komponenter kan undgås,ouo, JN / - PN=

13 Sikkerheden frens malingen inden svejsning eller opvarmning Undgå mulige giftige dampe og støv er kan opstå farlige dampe, når malingen varmes op ved svejsning, lodning eller brug af skærebrænder oretag alt arbejde udendørs eller på et godt ventileret område ortskaf maling og fortynder på korrekt vis frens malingen inden svejsning eller opvarmning: TS UN U Undgå indånding af støv, hvis malingen skal sandskures eller slibes ned enyt et godkendt åndedrætsværn Hvis der bruges fortynder eller malingfjerner, skal malingfjerneren vaskes af med sæbe og vand inden svejsningen jern fortynderens- eller malingfjernerens beholder og andet brændbart materiale fra området Vent minutter for at dampene kan forsvinde, inden der svejses eller opvarmes X,PINT MR / Undgå opvarmning nær trykrør med væske er kan opstå brændbart spray ved opvarmning i nærheden af væskeførende ledninger under tryk, hvilket kan give både em og tilskuere alvorlige forbrændinger er må ikke fremstilles varme ved svejsning, lodning eller ved brug af skærebrænder i nærheden af væskeførende ledninger under tryk eller andet brændbart materiale Ledninger under tryk kan ved en fejltagelse blive skåret over, når varmen breder sig ud fra selve flammens punkt TS UN MY X,TORH MR / Undgå at komme i berøring med bevægelige dele Hold hænder, fødder og beklædning væk fra kraftdrevne dele Maskinen må aldrig rengøres, smøres eller justeres mens den er i gang TS UN U HX,STSS,L JUL / - PN=

14 Sikkerheden Undgå væsker under højtryk Væskeudslip under tryk kan gennemtrænge huden og forårsage alvorlige skader Udløs trykket inden aftagning af hydraulik- eller andre rørledninger for at undgå denne fare Stram alle forbindelser forsvarligt til inden der sættes tryk til rug et stykke pap til at søge efter utætheder eskyt hænder og krop mod væsker under højtryk X UN U Skulle uheldet alligevel ske, skal e omgående søge lægehjælp Hvis der kommer væske ind under huden, skal den fjernes kirurgisk indenfor nogle få timer, da det ellers kan medføre koldbrand Læger, som ikke er kendt med denne type personskade, skal søge hjælp hos en specialist Nærmere oplysninger kan fås gennem eere & ompany Medical epartment i Moline, Illinois, US X,LUI MR / eskyt em mod højtrykssprøjt Sprøjt fra højtryksdyser kan trænge ind under huden og forårsage alvorlige kvæstelser Hold sådanne sprøjt væk fra bare hænder og ubeskyttet hud Skulle uheldet alligevel ske, skal e omgående søge lægehjælp Hvis der kommer højtryksspray ind under huden, skal den fjernes kirurgisk indenfor nogle få timer, da det eller kan medføre koldbrand Læger, som ikke er kendt med denne type personskade, skal søge hjælp hos en specialist Nærmere oplysninger kan fås gennem eere & ompany Medical epartment i Moline, Illinois, US TS UN MR X,SPRY PR / - PN=

15 Sikkerheden Skån miljøet for spild Ukorrekt bortskafning af spildprodukter kan skade miljøet og økologien Potentielt skadelige spildprodukter brugt i John eere udstyr er ting som olie, brændstof, kølevæske, bremsevæske, filtre og batterier rug tætte beholdere og kar når der aftappes væsker rug aldrig emballage beregnet til mad eller drikkevarer; andre kunne uforvarende komme til at drikke deraf Hæld ikke spildprodukter ud på jorden, i kloakker eller i vandløb TS UN NOV ir-conditionens kølemiddel kan skade jordens ozonlag, hvis den slipper ud i det fri Vær opmærksom på miljøbestemmelserne og lad et godkendt airconditionværksted, som har udstyr til at opsamle og genbruge kølemidlet, udføre servicearbejdet Rådspørg det lokale genbrugscenter eller John eere forhandleren om fremgangsmåden for korrekt bortskafning af spildprodukter X,RIN MR / - PN=

16 RNSTR komponenternes placering RNSTR display RNSTR displayet sidder i førerkabinen på den forreste højre hjørnestolpe isplayet giver operatøren mulighed for at overse øjeblikkelig systeminformation fra førersædet, mens han arbejder med mejetærskeren RNSTR er et varemærke tilhørende eere & ompany OUO, H UN JN / Masse-flow-sensor Masse-flow-sensoren sidder øverst i kornelevatorens hus () i korntanken et høstede korn, der tømmes ud fra kornelevatoren, rammer derefter slagpladen Masse-flow-sensoren omregner kornets kraft til elektroniske impulser, der svarer til vådudbyttemål/arealmål Masse-flow-sensor H UN OUO, JN / ugtighedssensor ugtighedssensoren sidder på siden af kornelevatoren Sensoren måler kontinuerligt fugtigheden i en lille kornprøve, når kornet transporteres op gennem elevatoren til korntanken er kræves ingen mark-kalibrering af fugtighedssensoren H UN OUO, JN / - PN=

17 RNSTR komponenternes placering Integreret printer (ekstraudstyr) n speciel matrixprinter () kan integreres i førerkabinens frontpanel e samlede tal for marker og afgrøder på skærmene kan derved udskrives (se Info-Udbyttemonitor-Side, mark-totaler [med printerudstyr] og Info-Udbyttemonitor-Side, afgrøde-totaler [med printerudstyr] i afsnittet Udbyttemonitorens informationsfunktioner eller Info-Udbyttekort-Side, mark-totaler [med printerudstyr] og Info-Udbyttekort-Side, afgrøde-totaler [med printerudstyr] i afsnittet Udbyttekortlægningens informationsfunktioner ) Printer ZX UN NOV OUO, JUL / Positionsmodtager Positionsmodtageren sidder foran på korntankens udskydning på midten af mejetærskeren Positionsmodtageren modtager global positionering og differentieret korrektionssignal gennem en enkelt modtager og integrerer signalet med udbyttekortlægningssystemet H UN JUL OUO, JUL / - PN=

18 RNSTR komponenternes placering Mobilprocessor og P-kort Mobilprocessoren er fastgjort på bagsiden af RNSTR displayet, der er placeret i førerkabinen på den forreste, højre hjørnestolpe Kortlægningsprocessoren er det filkabinet, der opbevarer udbyttedata og skriver høstdata til P-kortet for senere brug i desktopsoftwaren P-kort VITIT: RY altid tændingskontakten inden P-kortet tages ud af indstikket Hvis det ikke gøres, kan P-kortet blive beskadiget eller datafilen kan blive ødelagt P-kortet sidder i kortlægningsprocessoren under høstarbejdet et giver et lagermedie for alle de udbyttedata, der modtages fra mejetærskerens udbyttekortlægningssystem t M P-kort vil lagre data, der dækker ca høsttimer, og kan nemt bringes hjem til kontoret, hvor de nye data kan downloades ZX UN OT OUO, JUL / - PN=

19 Vedligeholdelse og service Masse-flow-sensor TR HVR TIMRS RIT: MJTÆRSKR SRI : Tag låsepinden () ud og sænk truget med kornprøver Hold toppen af sneglen og udløs klemmerne () Sænk sneglen og læg den over snegledækslet Tjek masse-flow-sensoren for ophobning af materiale på plastslidpladen () H UN JN Låsepind Klemmer Slidplade af plast H UN JUL H UN JN OUO, JN / jern fløjmøtrikker () og skærm () Se efter om der er ophobning af korn og korn i klemme mellem masse-flow-sensoren og kornelevatorens hus løjmøtrikker æksel H UN JUL OUO, JN / - PN=

20 Vedligeholdelse og service ugtighedssensor TR HVR TIMRS RIT: ftag sidedækslet () ved at trykke let ind på de syv tappe () I alvorlige forhold, såsom mudder fra spisebønner eller ophobning af grøntaffald i sojabønner, skal slidpladerne kontrolleres for ophobninger på daglig basis Sidedæksel Tappe H UN JUL OUO, JN / Tjek sensorcellerne () for ophobning af affald Pladerne kan rengøres med en fugtig klud fterse skovlhjulsmontagen () Skovlhjulsmontagen kan tages af hvis den skal gøres ren, eller hvis der skal fjernes tilstopninger Sensorcelle Skovlhjulsmontage H UN JUL OUO, JN / - PN=

21 Vedligeholdelse og service Justering af kornelevatorens kæde Løsn møtrikkerne () Løsn møtrikkerne () og () rug møtrikken () til at justere kæden levatorkæden er justeret rigtigt, når den nederste del af kæden kan glide over tandhjulet, eller kan trækkes mm (/ in) væk fra tandhjulet Spænd møtrikkerne () og () MÆRK: Når kornelevatorens justering når enden af langhullet, skal der tages et helt led af og sættes et halvt led på Hvis et helt led fjernes kan det muligvis blive svært at sammensætte kædens ender igen Møtrikker Møtrikker Møtrikker H UN OUO, JN / - PN=

22 Vedligeholdelse og service Udskiftning af printerens papirrulle efter behov Udskift printerens tomme papirrulle således: MÆRK: er sidder en mærkat indvendig på printerkassetten, som viser hvordan papirrullen sættes i Luk lågen () op ved at trykke på låsen () (se pilen), så den udløses ZX UN NOV Træk armen () ud og fjern den tomme papirrulle astgør en ny papirrulle () mellem armene () og se efter, at papiret ruller den rigtige vej (se pilene) ør papiret under styrerullen () og derefter gennem udskydningsrillen indtil printeren får tag i papiret Luk lågen () Tryk flere gange på udskydningsknappen () for at sikre, at papiret ruller ud ZX UN NOV Printeren er klar til arbejdet Låge Lås rm Papirrulle Styrerulle Udskydningsknap ZX UN NOV OUZXM, OT / - PN=

23 Vedligeholdelse og service Udskiftning af printerens farvebånd efter behov Printerens farvebånd udskiftes på denne måde: Luk lågen op til farvebåndskassetten ved at trække ud i hakket () Træk farvebåndskassetten () ud af printeren Sæt en ny farvebåndskassette i og se efter, at papiret passerer gennem udskydningsrillen () ZX UN NOV rej markøren () med uret åndet strækkes ud Luk lågen til farvebåndskassetten Printeren er klar til arbejdet Åbningshak lækbåndskassette Udskydningsrille Markør ZX UN NOV OUZXM, OT / - PN=

24 Udbyttemonitors display og tastatur enerel information Udbyttemonitor JOHN R Yield Mon P Majs (tør) Udbytte, tørt kg/ha (bu/ac) Udbytte, vådt kg/ha (bu/ac) ugtighed - mark (%) Ingen PS K rop Yield ry ( bu /ac) Yield Wet ( bu /ac) Moisture - ield (%) orn (ry) Registrering er: TÆNT Stop RNSTR displayet er et display med flere funktioner, der har en menudirigeret styring, som er nem at bruge et har et displayområde med flere displayfelter, syv alfabetiske taster (-) placeret til højre for displayfelterne, et numerisk tastatur, en P-tast (side) og tre taster til valg af modus (, og ) På de følgende sider vises eksempler på hver skærm Hver af dem indeholder flere felter, og hvert felt giver en speciel oplysning VITIT: isplayskærmene illustreret på de følgende sider er kun beregnet som reference eres egne skærme kan være lidt anderledes afhængig af tilslutning af andre enheder og/eller den version af softwaren, der bruges I J No Recording PS is: ON Stop LR -, - eller -modus Sidenummer i en modus Kontrasttast lfabetisk tastatur Skærmsidevalg Tast til -modus Tast til -modus H Tast til -modus I Numerisk tastatur J Sort pil K isplayområde P H H JN OUO, U / - PN=

25 Udbyttemonitors display og tastatur Kontrasttast Udbyttemonitor JOHN R Yield Mon P Majs (tør) Udbytte, tørt kg/ha (bu/ac) Udbytte, vådt kg/ha (bu/ac) ugtighed - mark (%) Ingen PS Registrering er: TÆNT Stop Kontrasttasten () bruges til at justere lysstyrken på displayet for klar og tydelig aflæsning Justér kontrasten ved at trykke på kontrasttasten og holde den indtil e opnår den foretrukne kontrast rop Yield ry (bu/ac) Yield Wet (bu/ac) Moisture - ield (%) No Recording PS is: ON orn (ry) Stop SLT P aggrundslysets styrke kan også ændres og forbedre skærmens tydelighed (se senere i dette afsnit) Kontrasttast LR H JN OUO, U / - PN=

26 Udbyttemonitors display og tastatur Inden e begynder JOHN R Yield Mon P Udbyttemonitor Majs (tør) Udbytte, tørt kg/ha (bu/ac) rop Yield ry (bu/ac) orn (ry) Udbytte, vådt kg/ha (bu/ac) Yield Wet (bu/ac) ugtighed - mark (%) Ingen PS Registrering er: TÆNT Moisture - ield (%) Stop No Recording PS is: ON Stop MÆRK: er er ingen strømafbryder på displayet Strømmen tilsluttes, når mejetærskeren startes Ved den indledende start vil displayet vise skærmen - P Tryk på tasten P (side) hvis e vil se flere sider Hvert displayfelt er enten aktivt eller inaktivt ktive felter viser information der kan ændres, og er fremhævet med en sort pil Inaktive felter viser information, der ikke kan ændres LR P H JN Når der trykkes på en af de alfabetiske taster til højre for et aktivt felt, vil det medføre et af følgende: ata i et felt kan ændres med det numeriske tastatur er vises en ny menu n proces vil blive påbegyndt OUO, U / - PN=

27 Udbyttemonitorens -funktioner iagram over på udbyttemonitor H JUL er er to displayskærme i -modus (P og P ),OUO, JN / - PN=

28 Udbyttemonitorens -funktioner Udbyttemonitorens skærme JOHN R Yield Mon P rop Yield ry (bu/ac) Yield Wet (bu/ac) Moisture - ield (%) No Recording PS is: ON orn (ry) Stop arm ield JOHN R Yield Mon P Productivity (ac/ hr) ield rea (ac) P ut Width (Rows) Weight (lb) % M Select lear LR LR P H JN Udbyttemonitor Majs (tør) Udbytte, tørt kg/ha (bu/ac) Udbytte, vådt kg/ha (bu/ac) ugtighed - mark (%) Ingen PS Registrering er: TÆNT Stop Landbrug Mark Produktivitet ha/t (ac/hr) Markareal ha (ac) Skærebredde (Rækker) Vægt kg (lb) Vælg Slet OUO, U / - PN=

29 Udbyttemonitorens -funktioner - Yield Mon - P JOHN R Yield Mon P Udbyttemonitor Majs (tør) Udbytte, tørt kg/ha (bu/ac) rop Yield ry (bu/ac) orn (ry) Udbytte, vådt kg/ha (bu/ac) Yield Wet (bu/ac) ugtighed - mark (%) Ingen PS Registrering er: TÆNT Moisture - ield (%) Stop No Recording PS is: ON Stop Skærmen - Yield Mon - P viser følgende information: fgrøde P MÆRK: Se tabellerne i afsnittet Specifikationer med hensyn til afgrødetype Specifikke europæiske afgrøder identificeres med en endelse () ndre afgrødetyper uden endelsen () er specifikke for US s (Nordamerika) marked Hvis den ønskede afgrødetype ikke er tilgængelig som en europæisk afgrøde, vælges den tilsvarende amerikanske LR H JN er er to valgmuligheder for majs; orn (Wet) og orn (ry) (våd majs og tør majs) Når fugtighedsgraden er højere end % fugtighed bør e vælge orn (Wet) (majs, våd) Når der høstes majs med mindre end % fugtighed, vælg orn (ry) (majs, tør) en eneste forskel der er mellem orn (Wet) og orn (ry) (våd og tør majs) er de indstillinger, der anbefales for mejetærskeren, hvilke e kan se i mejetærskerens instruktionsbog rop (afgrøde) viser navnet på den afgrøde der høstes, som valgt i - Yield Mon - P ortsættes på næste side OUO, U / - PN=

30 Udbyttemonitorens -funktioner Udbytte, tørt MÆRK: Se afsnittet Specifikationer angående formelberegning af tørvægt Standard fugtighed og vægt kan ikke ændres i monitoren Tørudbytte er et udbytte med korrigering, der får det til at opnå standard fugtighed Yield dry-feltet (tørt udbytte) viser udbyttestørrelse i enheder pr antal arealenheder Tørt udbytte er udbyttemængden efter fjernelse af fugtighed er taget med i betragtning Udbytte, vådt MÆRK: Mens der registreres vises vådt udbytte og tørt udbytte som øjeblikkelige aflæsninger Når registreringen er standset, repræsenterer udbytteværdierne et markgennemsnit for både vådt og tørt udbytte Yield wet (vådt udbytte) viser markens udbytte ved høstfugtighed Hvis den øjeblikkelige fugtighed på den aktuelle mark er lig med eller under standard fugtigheden, er tørudbytte- og vådudbytteværdierne ens MÆRK: ns tørudbytte- og vådudbytteværdier betyder, at vådudbyttet er mindre end eller lig med standard tørudbyttet ortsættes på næste side OUO, U / - PN=

31 Udbyttemonitorens -funktioner ugtighed JOHN R Yield Mon P Udbyttemonitor Majs (tør) Udbytte, tørt kg/ha (bu/ac) rop Yield ry (bu/ac) orn (ry) Udbytte, vådt kg/ha (bu/ac) Yield Wet (bu/ac) ugtighed - mark (%) Ingen PS Registrering er: TÆNT Moisture - ield (%) Stop No Recording PS is: ON Stop MÆRK: Mens der registreres vises vådt udbytte og tørt udbytte som øjeblikkelige aflæsninger Når registreringen er standset, repræsenterer udbytteværdierne et markgennemsnit for både vådt og tørt udbytte P ette felt viser kornets fugtighedsindhold LR H JN OUO, U / - PN=

32 Udbyttemonitorens -funktioner Registrering JOHN R Yield Mon P Udbyttemonitor Majs (tør) Udbytte, tørt kg/ha (bu/ac) rop Yield ry (bu/ac) orn (ry) Udbytte, vådt kg/ha (bu/ac) Yield Wet (bu/ac) ugtighed - mark (%) Ingen PS Registrering er: TÆNT Moisture - ield (%) Stop No Recording PS is: ON Stop Registreringsskærmen viser dataregistreringens status or at kunne begynde registrering af data, skal det følgende foreligge: P Separatoren tilkoblet Skærebordet tilkoblet Motoren på høj gas-position Skærebordet sænket or at stoppe registreringen skal det følgende foreligge: Skærebordet skal være løftet i mere end valgt tidsforsinkelse, hvilket indstilles på Registrér stopforsinkelse, eller skal være løftet forbi Registrér stophøjde (Se RISTRÉR STOPORSINKLS eller RISTRÉR STOPHØJ i afsnittet UYTTMONITOR, INSTILLINS-UNKTIONR) Skærebordet frakoblet Tasten trykket ind (til manuelt at stoppe dataregistrering) LR H JN ortsættes på næste side OUO, U / - PN=

GREENSTAR HARVEST DOC System

GREENSTAR HARVEST DOC System RNSTR HRVST O System INSTRUKTIONSO reenstar Harvest oc system OMP Udgave K (NISH) John eere g Management Solutions LITHO IN US Indledning orord Velkommen til reenstar Harvest oc systemet fra John eere

Læs mere

GREENSTAR Harvest Monitor System for mejetærsker

GREENSTAR Harvest Monitor System for mejetærsker RNSTR Harvest Monitor System for mejetærsker INSTRUKTIONSO reenstar Harvest Monitor System for mejetærsker OMZ101443 Udgave 4 (NISH) John eere Harvester Works uropæisk version Printed in ermany Indledning

Læs mere

GREENSTAR FIELD DOC System

GREENSTAR FIELD DOC System RNSTR IL O System Y INSTRUKTIONSO reenstar ield oc System OMP Udgave K (NISH) John eere g Management Solutions LITHO IN US OMP Indledning orord MÅLRTTT NVNLS: ette system er udelukkende konstrueret til

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING VETEC WT1-N / WT2-N / WT2-N-SL INSTALLATIONS MANUAL FOR WT1N-WT2-N WT2-N-SL 1 VIGTIG INFORMATION Denne vejledning er udelukkende rettet mod kvalificerede installatører. Disse

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING Tillykke med deres nye TV INSPEKTIONSANLÆG FOR KLOAKER OG ANDRE SKJULTE INSTALLATIONER. Følg venligst denne vejledning

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

CpLy ApS. Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde

CpLy ApS.  Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Log på som

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg Indholdsfortegnelse Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK BENZIN HØJTRYKSANLÆG 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse Kapitel

Instruktioner ved første anvendelse Kapitel Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Etablering af forbindelse (3.1) 2. Installation i Windows (3.2)! 3. Test (3.2) 1 Introduktion Denne instruktionsmanual er til brugere af TRUST AMI MOUSE 140T

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Power-Pak 445 håndvægte system Samlevejledning / instruktionsbog

Power-Pak 445 håndvægte system Samlevejledning / instruktionsbog Power-Pak 445 håndvægte system Samlevejledning / instruktionsbog Dette produkt opfylder de gældende CE-krav. Som dokumentation for garantien gælder købskvitteringen samt følgende oplysninger, som skal

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Læs dette inden du starter!

Læs dette inden du starter! Læs dette inden du starter! DM50 Serie Hurtig installations vejledning Din nye maskine er designet således at du selv kan installere den, samt begynde at frankere post på kort tid. For at opnå en vellykket

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere