6. Folkeskolen og andre børneskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. Folkeskolen og andre børneskoler"

Transkript

1 6. Folkeskolen og andre børneskoler 6.1 I almindelighed Flere perioder 2701 Af Landsbyskolens saga. Red. Albert Johansen. Århus s Andersen, Erik Vitus: Skolen i et demokrati. I: Uddannelse. Årg. 12 (1979), s Andersen, Leo og Katrin Hjort: Den danske folkeskoles udvikling frem til Århus s. (Fagtryk; 22) 2704 Andersen, Leo: Folketingets behandling af skolestrukturen i tiden frem til vedtagelsen af folkeskoleloven af Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Arnov, Jørgen: Skoleliv og skolepolitik gennem 40 år. I: Tidens Skole. Årg. 86, nr. 16 (1984), s Balle, Thorstein:»stå mål med«om det offentliges krav til indholdet af den private børneundervisning fra 1814 til I: Uddannelseshistorie. 2001, s Bang, Johannes: Private skoler i Danmark - et historisk perspektiv. I: Islam og undervisning i Danmark. Red. Asta Olesen. Århus s.; s Baunsbak-Jensen, Asger: Skole, samfund og menneske. I: Uddannelse. Årg. 8 (1975), s Bidrag til den danske skoles historie Red. Chresten Kruchov, Kirsten Larsen og Grethe Persson. Kbh s. (Joakim Larsen: Bidrag til den danske skoles historie; 4) (Unge Pædagogers serie; B 40) 2710 Bjerregaard, Ritt: En forskellig og mangfoldig folkeskole. I: Enhedsskolen i udvikling. Red. Jens Chr. Jørgensen. Kbh s.; s Bo, Morten: Folkets skole. En dokumentarisk beretning om Folkeskolen. Kbh s Brandorff, Gerda: Fra elevdifferentiering til undervisningsdifferentiering. I: Pædagogisk Orientering. 1991, nr. 1/2, s Bredsdorff, Morten: Folkeskolen. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 1. Kbh s.; s Broby Johansen, R.: Skolen i kunsten, kunsten i skolen. En billedhistorie. Kbh s Brøcher, Karl: Kursen mod enhedsskolen. I: Enhedsskolen i udvikling. Red. Jens Chr. Jørgensen. Kbh s.; s Brøcher, Karl: Kursen mod enhedsskolen. I: Skolen i samfundet. Analyser og perspektiver. Red. Lars Kettel. Værløse s.; s Bugge, K.E.: Folkeskolens værdigrundlag i historisk belysning. I: Den frie Lærerskole. Årg. 43, nr. 1 (1996), s Bych, Skotte: Ikke den hårde linje - men den blev kørt hårdt. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 65 (1972), s Coninck-Smith, Ning de, Chresten Kruchow og Ellen Nørgaard: Fire skolehistorie. I: Folkeskolen. Årg. 106 (1989), s [om skolens historie i Øvre, Holbæk, Århus og Gladsakse i anledning af 1814-lovens 175 års jubilæum] 2720 Coninck-Smith, Ning de: Børnenes snak og forældrenes frygt uterlighedssager i den danske folkeskole I: Coninck-Smith, Ning de: Skolen, lærerne, eleverne og forældrene. 10 kapitler af den danske folkeskoles historie i det 19. og 20. århundrede. Kbh s. (Pædagogik til tiden; 16); s Coninck-Smith, Ning de: For barnets skyld. Byen, skolen og barndommen Kbh s Coninck-Smith, Ning de: Joakim Larsens skolehistorie genudsendt. I: Fortid og Nutid. Bd. 32 (1985), s Coninck-Smith, Ning de: Skolen som kulturcenter. En diskussion med forhistorie. I: Folkeskolen. Årg. 105 (1988), s Coninck-Smith, Ning de: Skolen, lærerne, eleverne og forældrene. 10 kapitler af den danske folkeskoles historie i det 19. og 20. århundrede. Kbh s. (Pædagogik til tiden; 16) [10 artikler, hvoraf 9 er genoptryk af tidl. publicerede arbejder] 128

2 2725 Dam Mortensøn, Marie og Pernille Skovgaard Pedersen: Folkeskolen og de oversete livsformernes modsætninger. Kbh s. (Unge Pædagogers serie; B 78) 2726 Degn, P.: I den gamle skole. Kbh s. (Værksted for mellemtrinnet) [skolegang ] 2727 Degnbol, Lejf: Den gode folkeskole. I: Uddannelse. Årg. 28 (1995), s Degnbol, Lejf: Folkeskolens undervisningsplaner. I: Uddannelseshistorie. 1985, s Degnbol, Lejf: Fra degn til lærer. I: Skole Kirke Arkiv. Tilegnet Erik Nørr på 60- årsdagen 11. november Red. Børge Riis Larsen, Christian Larsen og Vagn Skovgaard- Petersen. Kbh s.; s Degnbol, Lejf: Rig/fattig og dreng/pige i børnenes skole. Træk af delingens historie i skolen. I: Uddannelseshistorie. 1991, s Degnbol, Lejf: Timer, fag og klasser. Folkeskolens puslespil. I: Uddannelse. Årg. 29, nr. 5 (1996), s Dehn, Erik: På skolebænken. Kbh s. (De store fagbøger) [folkeskolen erne] 2733 Dehn, Erik: På skolebænken. Kbh s. [folkeskolen , beregnet for folkeskoleelever] 2734 Dons Christensen, Elisabeth: Historie, kristendomskundskab og samfundsfag. I: Uddannelse. Årg. 27 (1994), s Duus, Jørgen og Steffen Duus: Husker du vior skoletid? - klassebilleder i 100 år Kbh. 256 s. [perioden ] 2736 Enhedsskolen i udvikling. Red. Jens Chr. Jørgensen. Kbh s. [udg. i anledning af folkeskolens 175 års jubilæum] 2737 Fink, Ejvind: To folkelige rørelser i dansk skolehistorie. Beretning om succesrig lærer- og forældrekamp mod organisationsog embedsmandsstyre. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1982, s [udviklingen siden skolelovene af 1937 og 1958] 2738 Folkeskolens formål. I: Uddannelseshistorie. 1999, s [historisk oversigt over skolernes formålsparagraffer] 2739 Foss Hansen, Kim: Husker du vor skoletid? I: Pædagogisk Orientering. 2006, nr. 2, s [forf. tænker tilbage og beskriver evaluering, dokumentation og elevplan i skolen ] 2740 Garnæs Petersen, Johs.: Degnen, skoleholderen og skolelæreren. Træk af folkeskolens historie. I Friskolens Tidende. Årg. 63 (1967), s , , , Geckler, Knud: Strejftog gennem 50 år i den private realskoles tjeneste. Slagelse s Glenstrup, Christian: Danmarks kirker og skoler. Historiske sognekort. I: Uddannelseshistorie. 1990, s Grinder-Hansen, Keld: Ligeløn for lærere. I: Folkeskolen. Årg. 125, nr. 29 (2008), s Grue-Sørensen, K. m.fl.: Folkeskolen i Danmark. 2. udg. Kbh s. [ny udg. af K. Grue-Sørensen m.fl.: Folkeskole. Seminarium. Lærerhøjskole (1964)] 2745 Grue-Sørensen, K.: Skolen gennem 150 år. I: Folkeskolen. Årg. 81 (1964), s , Grün, Flemming: Udenadslære og forstandsøvelser i almueskolen fra ca Utrykt speciale, Danmarks Lærerhøjskole, Held, Finn: Folkeskolen - en umulig nødvendighed. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 33 (1985), s Held, Finn: Tyveri af børnenes fritid at give lektier for. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 28 (1980), s Henriksen, Spæt og Ellen Nørgaard: Børnenes skole. En skolekritik i historisk perspektiv. Kbh s. (Gyldendals pædagogiske bibliotek) 2750 Hermann, Stefan: Magt & oplysning. Folkeskolen Kbh , 34 s. (Unge Pædagogers serie; B88) 2751 Holm, Rie og Maria Rytter: Skoleforhold i og 1800-tallet. Odense s. (Skolestuen. Den fynske landsby) 2752 Holm, Rita: Skolehistorisk materiale i breve til amtmanden. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1983, s Høirup, Johannes: Realskolen i Danmark. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 1. Kbh s.; s Haarder, Bertel: Folkeskolens trosartikler. I: Degn og Direktør. Festskrift til Holger Knudsen. Red. Birte Kjær Jensen, Poul Las- 129

3 sen og Sten Sjørslev. Kbh s.; s Jensen, Janina: Skolen - da mormor var barn. Vig s. (Jeg kan læse) 2756 Jessen, Kaare Ulrich: Den vestjyske skoleordning. Agitationen for skoleordningens bevarelse i tiden før I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1983, s Jørgensen, Poul A.: Menneskeopfattelsen i den danske skole. I: Uddannelse. Årg. 8 (1975), s Kampmann, Tage m.fl.: Et folk kom i skole Kbh s Kampmann, Tage: Borgerskoleeksamen. I: Uddannelseshistorie. 1996, s Karlshøj, Else: Hovedkilder til skolestatistik vedrørende landkommuner Kbh s Kjær-Madsen, Eskild: Folkekirken - folkeskolen. Samspil - medspil - modspil? I: Fyens Stiftsbog. 1985, s Kruchov, Chresten: Socialdemokratiet og folkeskolen. I: Bidrag til den danske skoles historie bd. 4. Red. Chresten Kruchov, Kirsten Larsen og Grethe Persson. Kbh s.; s Larsen, Joakim: Bidrag til den danske skoles historie. Kbh bd. (Unge Pædagogers serie; B 37-39) [uændret udg. af: Bidrag til den danske Folkeskoles Historie (1893); Bidrag til den danske Folkeskoles Historie (1899); Bidrag til den danske Folkeundervisnings og Folkeskoles Historie (1916)] 2764 Larsen, Steen: Ole Bole kom i skole. Skolens historie i Danmark. Kbh s. [beregnet for klasse] 2765 Leth, Aksel: Den toklassede landsbyskole. I: Uddannelseshistorie. 1985, s Lund, Jørn: Folkeskolens formål. I: Uddannelse. Årg. 23 (1990), s Læsestykker til den danske folkeskoles historie. I udvalg ved Morten Bredsdorff. 4. opl. Kbh s. (Gyldendals Pædagogiske Bibliotek) [1. udg. 1956] 2768 Markussen, Ingrid: Dannelsessyn og drivkræfter bag enhedsskolens fremvækst. I: Dannelsens forvandlinger. Red. Rune Slagstad, Ove Korsgaard, Lars Løvlie. Oslo s.; s Markussen, Ingrid: Hvad er en skole? I: Uddannelseshistorie. 1992, s [Else Karlshøj: Hovedkilder til skolestatistik vedrørende landkommuner ] 2770 Markussen, Ingrid: Skolen som lokalt kulturcenter - historisk set. I: Unge Pædagoger. Årg. 50, nr. 1 (1989), s Møller Thomsen, S.: Den private realskole i historisk og aktuel belysning. I: Den Danske Realskole. Årg. 66 (1964), s Nielsen, Vagn Oluf: Samfund og skole i 100 år. I: Skolefag i 100 år. Red. Vagn Oluf Nielsen. Kbh s.; s Nielsen, Vagn Oluf: Socialdemokratiet, velfærdssamfundet og folkeskolen. I: Skolen i samfundet. Analyser og perspektiver. Red. Lars Kettel. Værløse s.; s Nørgaard, Ellen: Noget om tidligere skolereformer. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 40 (1992), s Nørgaard, Ellen: Noget om tidligere skolereformer. I: Skolen i samfundet. Analyser og perspektiver. Red. Lars Kettel. Værløse s.; s Nørgaard, Ellen: Skolens demokratisering - historisk set. I: Demokrati i skolen? En debatbog. Red. af Harald Bertelsen. Kbh s.; s Nørgaard, Ellen: Tal om eleverne og skolerne i dette århundrede. I: Bidrag til den danske skoles historie bd. 4. Red. Chresten Kruchov, Kirsten Larsen og Grethe Persson. Kbh s.; s Nørr, Erik: Etableringen af folkeskolens gratisprincip. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1981, s Pedersen, Arne og Maria Larsen: 500 skoler. Historie og historier. Risskov s. [om de frie skolers historie kombineret med aktuelle portrætter af skolerne i dag] 2780 Pedersen, Ingrid: Da bøder fik børn i skole. Interview med Ning de Coninck-Smith I: Folkeskolen. Årg. 117, nr. 23 (2000), s Qvist, Ole: Folkeskolen under pres. I: Politica. Årg. 18, nr. 1 (1986), s [udviklingen set i lyset af det faldende elevtal] 2782 Rasborg, Finn: Nutids valg - fremtids vilkår. Centraliserings/decentraliseringskonflikten i planlægningen af samfundsudvikling - pædagogisk, sociologisk, psykologisk. Kbh s Rasmussen, Ole: De tusind skolers 130

4 land. Et registreringsprojekt på Danmarks Lærerhøjskole over danske folkeskoler i det 20. århundrede. I: Uddannelseshistorie. 1994, s Reisby, Kirsten: Hvis skole er skolen? Svar fra før, nu og lidt ind i fremtiden. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 37 (1989), s Rønne, Karl: Forskoler på landet. I: Uddannelseshistorie. 1984, s [forskoler for de 7-14-årige] 2786 Samling af Danske Folkeskolelove Tillæg Udg. Lejf Degnbol. Kbh , 49 s Skov, Poul: Skolens indhold og vilkår. Kbh s. (Temahæfte; 2:1986) 2788 Skovgaard-Petersen, Vagn: Linier i folkeskolens forandring I: Fra overlærerforening til skolelederkreds Red. Erling Elbøll m.fl. Odense s.; s Skovgaard-Petersen, Vagn: Linier i folkeskolens historie. I: Tage Kampmann m.fl.: Et folk kom i skole Kbh s.; s Skovgaard-Petersen, Vagn: Tendenser i den danske folkeskole efter 2. verdenskrig. I: Utbildningshistoria. 1989, s (Årsböcker i svensk undervisningshistoria. Årg. 69, vol. 163 (1989), s ) 2791 Thestrup Pedersen, E.: Grundtvigs betydning for den danske folkeskole. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1978, s Ussing Olsen, Peter: På skolebænken - den gang. Kbh s. [til elever i klasse som supplerende læsning til historie] 2793 Ussing Olsen, Peter: Skolen for samfundet. Folkeskolens historie. Frederikshavn s Ussing Olsen, Peter: Skolestyrets udvikling. Pyramiden og blomsten. Vejle s. [udg. i anledning af Danmarks Skolelederforenings 75 års jubilæum] 2795 Wiborg, Susanne: Uddannelse og social samhørighed. Udviklingen af enhedsskoler i Skandinavien, Tyskland og England. En komparativ analyse. Utrykt ph.d.-afhandling, Danmarks Pædagogiske Universitet, Windinge, Henrik: Folkeskolens udviklingsmuligheder og den økonomiske politik. I: Bidrag til den danske skoles historie bd. 4. Red. Chresten Kruchov, Kirsten Larsen og Grethe Persson. Kbh s.; s Winther-Jensen, Thyge: Grundskolen i Danmark Reformer, politik og lovgivning. I: Knud Jensen og Niels Rosendal Jensen (red.): Staten og den institutionelle pædagogik. Kbh s. (Pædagogisk sociologi; 1); s Perioden indtil og bygger skoler op. I: Skalk. 1997, nr. 1, s [undervisnings- og skolehistorie med vægt på Frederik 4.s rytterskoler] 2799 Bregnsbo, Michael: Skoleloven af 1814 refleksioner over dens baggrund i tallet. I: Skole Kirke Arkiv. Tilegnet Erik Nørr på 60-årsdagen 11. november Red. Børge Riis Larsen, Christian Larsen og Vagn Skovgaard-Petersen. Kbh s.; s Brier, Gunnar: Spindeskoler og spindeviser. I: Folkeskolen. Årg. 76 (1959), s Bundgaard Lassen, T.: Halvtredsindstyve år, Gud har du tjent mig opholdet. Frederik den Fjerdes rytterskoler. Træk af deres 250 år gamle historie. I: Folkeskolen. Årg. 88 (1971), s Carlsen, Olaf: Fra den videnskabelige Realundervisnings Dage. I: Soraner-Bladet. Årg. 34 (1949), s , 33-34, 41-42, Denman, A.M.: En sammenligning af almueundervisningen i England og Danmark i perioden I: Tidens Skole. Årg. 76, jubilæumsnr. (1974), s Eilertsen, Mogens: -»og flittigt holde øje med skolemesteren«. I: Folkeskolen. Årg. 105 (1988), s [undervisning og skoleliv på Christian 4.s tid] 2805 Ellkier-Pedersen, S.: Tavlerne på Frederik IVs rytterskoler. I: Folkeskolen. Årg. 87 (1970), s Ellkier-Pedersen, Sigv.: Bogen om Rytterskoletavlerne. En undersøgelse i 250-året. ( ). Århus s Grosbøll, Winni Aakermann: Almuen på Skolebænken et speciale om sammenhænge mellem den pædagogiske debat og almueskolevæsenets etablering i perioden 131

5 Utrykt speciale, Københavns Universitet, Johansson, Karen: Rytterskolerne hed oprindeligt De Kongelige Skoler. I: Årbog for Historisk Samfund for Præstø Amt. 2009, s Kristensen, Svenn Eske: Historisk oversigt over skolevæsnet før Kong Frederik den IV s. [håndskreven] 2810 Kristensen, Svenn Eske: Rytterskoler. En beretning. Hellerup s. [håndskrevet tekst] 2811 Kristiansen, Niels B.: En undersøgelse af almuens læsefærdighed og af skolevæsenets udvikling i Danmark indtil ca Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Krog Jensen, Anita: Folkeskolen i et historisk perspektiv. Utrykt speciale, Københavns Universitet, 2009 [1700-tallet] 2813 Lauridsen, Finn H.: Bevægelsen for reformer i den danske almueundervisning med særligt hensyn til drøftelsen i litteraturen og inden for regeringen fra 1784 til skoleanordningen af 29. juli Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Markussen, Ingrid: En vigtig forordning - også i Danmark. I: Skolen En skolehistorisk antologi med 31 nyskrevne bidrag i anledning av norsk grunnskoles 250- årsjubileum. Red. Hans-Jørgen Dokka, Knut Jordheim og Jenny Lippestad. Oslo s. (Skolen. Årbok for norsk skolehistorie. Årg. 8); s Markussen, Ingrid: Et statsdirigeret skoleforsøg - og befolkningens reaktion. Det provisoriske reglement i I: Danske skoleproblemer - før og nu. En artikelsamling. Red. Ingrid Markussen under medvirken af Ib Goldbach. Kbh s.; s Markussen, Ingrid: Rytterskolen år. I: Uddannelse. Årg. 4 (1971), s Markussen, Ingrid: Til skaberens ære, statens tjeneste og vor egen nytte. Pietistiske og kameralistiske idéer bag fremvæksten af en offentlig skole i landdistrikterne i 1700-tallet. Odense s. [forkortet udg. af disputats 1991] 2818 Markussen, Ingrid: Til Skaberens ære, statens tjeneste og vor egen nytte. Pietistiske og kameralistiske idéer bag fremvæksten af en offentlig skole i landdistrikterne i 1700-tallet. Kbh s Markussen, Ingrid: Visdommens lænker. Studier i enevældens skolereformer fra Reventlow til skolelov. Odense s Mølgaard Nielsen, Malling: Landsbyskolen og landboreformerne. I: Viborg Stifts Årbog. 1988, s Nielsen, Johs.: Billeder af folkeskolens historie Kbh s Nørgaard, Ellen: Den store Skolekommission. I: Danske skoleproblemer - før og nu. En artikelsamling. Red. Ingrid Markussen under medvirken af Ib Goldbach. Kbh s.; s Overhoff, Jürgen: Das lutherische Schulwesen Dänemarks im 17. und 18. Jahrhundert. I: Zeitschrift für historische Forschung. Beih. 38 (2007), s Peitersen, Birger: Johan Ludvig Reventlow og almueundervisningen i Danmark. En historisk-pædagogisk analyse. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Peitersen, Birger: Ludvig Reventlow og almuens undervisning. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1973, s Skovgaard-Petersen, Vagn: En ny skole. I: På herrens mark. Stavnsbunden eller fri. Kbh s.; s [skolen på landboreformernes tid] Perioden Anordning for Almue-Skolevæsenet i Kjøbstæderne i Danmark, Kjøbenhavn undtagen. Frederiksberg Slot den 29 Juli Faksimileudgave, tilrettelagt af Chr. Kjeldsen. Vejle s Anordning for Almue-Skolevæsenet paa Landet i Danmark. Frederiksberg, den 29 Juli Faksimileudgave, tilrettelagt af Chr. Kjeldsen. Vejle s Brier, Gunnar: Da man katekiserede børnene til kristendom. I: Folkeskolen. Årg. 69 (1952), s Brier, Gunnar: I Embeds medfør. Biskop Mynster på visitats. I: Folkeskolen. Årg. 69 (1952), s Brier, Gunnar: Landsbyskolen i»dannerrigets Guldalder«. I: Folkeskolen. Årg. 75 (1958), s Brier, Gunnar: Skolens folk i

6 anordningernes tegn. I: Folkeskolen. Årg. 71 (1954), s Coninck-Smith, Ning de:»at give Gud hvad Guds er og Keiseren hvad Keiserens er« ernes danske skolelovgivning og den offentlige debat om almueskolen. I: Historisk Tidsskrift. Bd. 85 (1985), s Hansen, Bodil K.: Befolkningens holdning til skolevæsenet på landet ca En undersøgelse i Bårse-Mønbo provsti. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Hansen, Bodil K.: Skolehistorisk materiale. Landsbyskolen i det 19. århundrede. I: Fortid og Nutid. Bd. 28 ( ), s Hansen, Bodil K.: Skolen i landbosamfundet ca Befolkningens holdning til skolevæsenet på landet. En undersøgelse i Bårse-Mønbo provsti. Kbh s Hellner, Robert: Den 29. juli I: Gymnasieskolen. Årg. 47 (1964), s Markussen, Ingrid: Hvad skete der med skolen i 1814? I: Tage Kampmann m.fl.: Et folk kom i skole Kbh s.; s Michelsen, Jens:»Sogneraadet fandt ikke, at der burde dicteres Mulcter for forrige Maaned«. Et projekt om skolegang, forsømmelser og mulkter. Utrykt speciale, RUC, Mikkelsen, Knud: Dansk almueskolepolitik fra med særligt henblik på indførelsen af den indbyrdes undervisning. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Nielsen, Jørgen Erik: Pastor J.L. Hansen og D.G. Monrads amtsskoleforslag. I: Glostrupbogen. Bd. 5 ( ), s Nissen, Gunhild: Bønder, skole og demokrati. En undersøgelse i fire provstier af forholdet mellem den offentlige skole og befolkningen på landet i tiden ca Kbh s Nissen, Gunhild: Bønder, skole og demokrati. I: Tidens Skole. Årg. 75 (1973), s Nissen, Gunhild: Et»folkeligt foredrag«i I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1978, s Nørr, Erik: Et vigtigt år i folkeskolens historie? Lærere og skoler i Østhimmerland omkring I: Uddannelseshistorie. 2005, s Skovmand, Finn: Udviklingen i rammerne for almueskoleundervisningen Utrykt speciale, Odense Universitet, Skovmand, Roar: Bønder, skole og demokrati. I: Årbog for Dansk Skolehistorie , s [oppositionsindlæg ved Gunhild Nissens disputats: Bønder, Skole og Demokrati] 2848 Sonne, Lars: Det danske Socialdemokrati og folkeskolen En undersøgelse af det tidlige socialdemokratis skolepolitik med særligt henblik på de hjemlige forudsætninger for formuleringen af de skolepolitiske programmer i 1888 og Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Perioden Meddelelser vedrørende Folkeskolen, Ungdomsundervisningen og Læreruddannelsen. Kbh bd. [årene ] 2850 Askovudvalgets forslag til lov om ændringer af lov om folkeskolen. I: Folketingstidende 1955/56, tillæg A, sp Betænkning afgivet af det af undervisningsministeriet nedsatte udvalg til drøftelse af spørgsmålet om ændring af reglerne for tilskud til de kommunale eksamensskoler uden for Københavns, Frederiksberg og Gentofte kommuner. Kbh s., bilag (Betænkning; 113) 2852 Bregnsbo, Henning: Kampen om skolelovene af En studie i interesseorganisationernes politiske aktivitet. Odense s Cirkulære til samtlige Skoledirektioner uden for Kjøbenhavn. Det Sthyr ske cirkulære fyldte 100 år den 6. april Lidt for stilfærdigt, når man betænker dets betydning. Årbogens redaktion råder bod derpå ved et genoptryk. Hensigten med cirkulæret var, at der skulle tages»det skyldige Hensyn ogsaa til den fornødne Enhed og Orden inden for Skolens Virksomhed«. I: Uddannelseshistorie. 2000, s Degnbol, Lejf: Skoleloven 1899 og det»sthyr ske«cirkulære 6. april I: Uddannelseshistorie. 2000, s Godthaab, Rasmus Willaing Lock: Sko- 133

7 leloven af 1937 og dens virkninger lokalt. Utrykt speciale, Syddansk Universitet Odense, Grinder-Hansen, Keld: Den forhadte paragraf 8 og Folkeskolen. I: Folkeskolen. Årg. 124, nr. 12 (2008), s [ 8 i lønningsloven af 1908] 2857 Gylling Christensen, Flemming: Landsbyskolen i en brydningstid. En analyse af den skolepolitiske debat om folkeskolen i 1930 erne med særligt henblik på landsbyskolen. Utrykt speciale, RUC, Holm-Larsen, Signe: Eksamensmellemskolen. Brobygning, mønsterbrud og social mobilitet. I: Uddannelseshistorie. 2003, s Karlshøj, Else: Skolehistorie og statistik. I: Uddannelseshistorie. 1989, s [skolestatistik om folkeskolens centralisering i landkommunerne ] 2860 Kolstrup, Søren: Den fælles, vederlagsfrie skole. Kampen om købstadsskolerne 1900 til 1920 med udgangspunkt i Nakskov og Horsens. I: Årg. 25, nr. 2 (1995), s Kragh Christensen, Thomas Christian: Socialdemokratiets folkeskolepolitik i mellemkrigstiden. En undersøgelse af den socialdemokratiske rigsdagsgruppes skolepolitiske arbejde for en folkeskolereform. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Normann Hansen, Flemming: Socialdemokratiets folkeskolepolitik Utrykt speciale, Københavns Universitet, Nørgaard, Ellen: Dengang DLF var mest enig med De Konservative. I: Folkeskolen. Årg. 124, nr. 15 (2008), s [1950'erne] 2864 Nørgaard, Ellen: Fra Vanløse til Esbjerg. Om mødet med arbejderbevægelsen i dansk skolehistorie. I: Årbog for arbejderbevægelsens historie. Årg. 17 (1987), s Nørr, Erik: Genforeningens bedste gave. Skoleordning og amtsskolekonsulenter i Sønderjylland og Danmark Aabenraa s. (Sønderjylland som administrativ forsøgsmark efter Genforeningen i 1920; 2) 2866 Nørr, Erik: Hvorfor blev skoleloven af 1937 først gennemført i 1950 erne og 1960 erne? I: Samfundsplanlægning i 1950 erne. Tradition eller tilløb? Red. Else Hansen og Leon Jespersen. (Administrationshistoriske Studier; 17). Kbh s.; s Reeh, Niels: Debatten om afviklingen af det gejstlige tilsyn i folkeskolen uden for København fra 1901 til En skitse. I: Religion, skole og kulturel integration i Danmark og Sverige. Red. Peter B. Andersen m.fl. Kbh s. (Chaos. Særnummer); s Ritter, Birthe: Betydningen af reformbestræbelserne indenfor den danske folkeskole i mellemkrigstiden, eksemplificeret ved en undersøgelse af den århusianske skole. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Rosendal Jensen, Niels: Kampen for enhedsskolen. På Emdrupborg Forsøgsskole blev grunden lagt til en ny uddannelsesbevidsthed, hvis primære sigte angik uddannelsens nødvendighed og tilliden til en udelt folkeskole som udtryk for fællesskabet i samfundet. I: Arbejderhistorie. 1998, nr. 2, s Schacht, A.R.: En praktisk mellemskole. Bidrag til en skolereforms historie. Kbh s Simonsen, Birgitte og Per Fibæk Laursen: Den borgerlige skolereforms vanskeligheder, illustreret ved 58-reformen. I: Kontext. Nr (1974), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Private børneskoler i Danmark ca I: Skilda lärohus. Privat och offentlig undervisnning - växelverkan, alternativ, förnyelseinsatser. Rapport från ett nordiskt symposium i Höllviken, Sverige, 5-6 november, Red. Ingrid Nilsson. Lund s.; s Winther, V.: Fra den lille skole til centralskolen. Landsbyskolens situation gennem de sidste 25 år ( ). I: Vejle Amts Årbog. 1962, s Wolff Christiansen, Janus, Mikkel Solgaard Thomsen og Jacob Walter: Hans Christian Johannessen og hjælpeklasserne. En personlig vinkel på elevdifferentiering og enhedsskole inden for Københavns kommunale skolevæsen i begyndelsen af det 20. århundrede. I: Handicaphistorisk Tidsskrift. 2000, nr. 2, s

8 6.1.5 Perioden Andersen, Jens og Steen Olivarius: Ressourceforbruget i folkeskolen i 80erne. I: Uddannelse. Årg. 23 (1990), s Andersen, Jens: Folkeskolelovgivningen som grundlag for institutionsanalyse af folkeskolen. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Betænkning afgivet af det af finansministeren nedsatte udvalg vedr. det pligtige timetal for lærere i folkeskolen. Kbh s. (Betænkning; 289) 2878 Betænkning om 10. skoleår. Kbh s Brobygning mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne. Kbh s. (Betænkning; 1281) 2880 Brugeres syn på skolen. Udg. Niels Egelund og Bøje Larsen. Kbh s Christensen, Per: Fra anmærkning til finansloven til et udviklingsprogram for folkeskolen. I: Udvikling i skolen og lokalsamfundet. 7-punkts-programmets visioner og muligheder. Frederikshavn s.; s Egelund, Niels og Hele Laustsen: Skolenedlæggelser hvilken betydning har det for lokalsamfundet? Kbh s. [perioden ] 2883 Emtoft, Laura: Diskursanalyser af folkeskolens formål i 1975, i 1993 og i I: Unge Pædagoger. 2006, nr. 1, s Egelund, Niels og Merete Mikkelsen: Skolenedlæggelser. I: Uddannelse. Årg. 16 (1983), s Fredberg, Gunnar Brosbøl: Socialisations- og kvalifikationsudvikling set i sammenhæng med den pædagogiske praksis og folkeskolens formålsparagraf fra Lov om Folkeskolen af 26. juni Utrykt speciale, Odense Universitet, Hansen, Henning: Hvorfor medbestemmelse? I: Pædagogisk Orientering. 1983, nr. 1-2, s [om medbestemmelse i undervisningen: baggrunden for 16 stk. 4 i folkeskoleloven af 1975] 2887 Heinesen, Eskil: Kommunernes udgifter til folkeskolen. I: AKF-nyt. 2000, nr. 2, s Held, Finn: En skole-skolen-flere skoleralle skolerne. Kbh s Held, Finn: Folkeskolen fra 1958 til I: Pædagogisk Magasin. Årg. 1, nr. 2 (1975), s Heuer Bach, Karina: Folkeskolen og velfærdsstaten - centreret omkring den socialdemokratiske vision om større social lighed via uddannelse i forbindelse med folkeskoleloven. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Holm Thomsen, Anders: Skolemarxismens kulmination og debatten om faghæftet Historie I: Historisk Tidsskrift. 2006, s Hvorfor tilvalgsskole! Rapport fra Kroggårdsskolen om 3 års forsøg med udelt tilvalgsskole. 3. opl s. [1. udg. 1967] 2893 Hørmann, Lars og Claus Rode Jensen: Styringssystemer i den offentlige forvaltning. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, 1977; s Jansen, Mogens: Skolens udvikling de sidste 13 år. Set fra en plads i Folkeskolens Forsøgsråd. I: Pædagogisk Orientering. 1980, nr. 1/2, s Jensen, Anne-Marie: Islamiske skoler i Danmark. I: Islam og undervisning i Danmark. Red. Asta Olesen. Århus s.; s Jensen, Knud og Ole B. Larsen: Fra velfærdsskole til kriseskole I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2005, nr. 2, s Knudsen, Holger: Folkeskolens udvikling i de to årtier - og i det næste. I: Pædagogisk Orientering. 1980, nr. 1/2, s Knudsen, Holger: Skolens udfordringer. I: Uddannelse. Årg. 27 (1994), s Kruchov, Chresten: Skolen i 60 erne på vej mod den udelte skole. I: Degn og Direktør. Festskrift til Holger Knudsen. Red. Birte Kjær Jensen, Poul Lassen og Sten Sjørslev. Kbh s.; s Lund, Henning Romme: At være sig selv men ikke sig selv nok. En analyse af magt og opdragelse i den danske folkeskole i perioden Utrykt speciale, Københavns Universitet, Nielsen, Vagn Oluf: Omkring folkeskoleloven af I: Skolen i samfundet. Analy- 135

9 ser og perspektiver. Red. Lars Kettel. Værløse s.; s Nyt tilskudssystem for de frie grundskoler. Betænkning afgivet af et udvalg til revision af tilskudssystemet. Kbh s. (Betænkning; 1218) 2903 Nørgaard, Ellen: 68 og folkeskolens forandring. I: Uddannelseshistorie. 2008, s Nørgaard, Ellen: Burchardt-sagen. Skolen i pressen indtil ca I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 29 (1981), s Nørgaard, Ellen: Den ottende skolelov. I: Folkeskolen. Årg. 111, nr (1994), s Nørgaard, Ellen: Indoktrinering i folkeskolen. Historier om realiteter og spøgelser i kulturkampens arena. København s. [indoktrineringsdebatten i 1970'erne] 2907 Nørgaard, Ellen: Kritikken af skolen i pressen indtil 31/ I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 28 (1980), s Nørgaard, Ellen: Nogle centrale begivenheder i skoleåret I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 28 (1980), s Nørgaard, Ellen: Skolen i pressen. Om skolestart. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 31 (1983), s OECD-rapport om grundskolen i Danmark Kbh s Raahauge, Jens: Den eneste ene i skole. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2005, nr. 2, s [pædagogiske traditioner i den danske folkeskole] 2912 Skovgaard-Petersen, Vagn: Folkeskolen efter Foredrag i uddrag. I: Uddannelseshistorie. 1996, s Sloth Christensen, Chresten: 7-punktsprogrammets rødder og indhold. I: Udvikling i skolen og lokalsamfundet. 7-punktsprogrammets visioner og muligheder. Red. Chresten Sloth Christensen. Frederikshavn s.; s Smith, Erik: Skolen i årene efter 68. Opbrud og eksperimenter. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2005, nr. 2, s Små skoler - store skoler. Udg. Danmarks Førstelærerforenings strukturudvalg. Fårup s Struwe, Kamma: Folkeskolen i 70 erne. I: Degn og Direktør. Festskrift til Holger Knudsen. Red. Birte Kjær Jensen, Poul Lassen og Sten Sjørslev. Kbh s.; s Thomsen, Mads og Per Vesterbæk: Dansk skolepolitik reformpædagogik, demokrati og lighed. Utrykt speciale, Aalborg Universitet, Vig Jensen, Ole: Folkeskolen i 90 erne. I: Degn og Direktør. Festskrift til Holger Knudsen. Red. Birte Kjær Jensen, Poul Lassen og Sten Sjørslev. Kbh s.; s Landsorganisationen af Elever 2919 Holt Nielsen, Knud: Kampen om elevbevægelsen. Landsorganisationen af Elever Utrykt speciale, RUC, Holt Nielsen, Knud: Da skoleeleverne blev fagligt organiseret. De danske elevbevægelser var i 1970 erne og 1980 erne i stand til at mobilisere titusindvis af unge bag bevægelsens uddannelsespolitiske krav. I: Arbejderhistorie. 2000, nr. 3, s ; debat: Niels Rosendal Jensen i Arbejderhistorie. 2001, nr. 1, s »Folkeskolen«2921»Folkeskolen« I: Folkeskolen. Årg. 75, særnr. (1958), s Folkeskolen Red. Jens Chr. Jørgensen, Arly Christensen, Karl-Erik Olsen. I: Folkeskolen. Årg. 100, særnr. (1983), s Hansen, Tonny: De gamle redaktører. I: Folkeskolen. Årg. 125, nr. 30 (2008), s Thejsen, Thorkild: 125 år med medlemsdebat. I: Folkeskolen. Årg. 124, nr. 1 (2008), s [tidsskriftet Folkeskolen i 125 år] Foreningen af katolske skoler 2925 Foreningen af katolske skoler i Danmark Jubilæumsudgave. Red. Ole Meyer. Lejre s. Danmarks Realskoleforening 2926 Danmarks Realskoleforening 75 år. Red. Karl Hårbøl. Kolding s. (Den danske Realskole. Særnr. 13. okt. 1966) 2927 Høirup, Johannes: Danmarks Realskoleforening. I: Opdragelse og Undervisning i 136

10 Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Den kommunale Realskoleforening 2928 Hårbøl, Karl: Træk af Den kommunale Realskoleforenings historie I: Tidens Skole. Årg. 76 (1974), s Munkholm, H.: Træk af Den Kommunale Realskoleforenings historie. I: Tidens Skole. Årg. 75 (1973), s , , Friskolen 2930 Agersnap, Peder: Hundred års frihed. I: Efterskolen. Årg. 19 (1986), s Andersen, Knud: Kristen Kold og børneskolen. I: Højskolebladet. Årg. 91 (1966), s Ankerstrøm, A.: Friskolen gennem hundrede Aar. Odense bd Ankerstrøm, A.: Friskolens oprindelse. I: Friskolebladet. Årg. 69 (1973), s Ankerstrøm, K.:»Danmarks første friskole«? I: Højskolebladet. 1952, s [Jens Hansens friskole i Broby og friskolen i Trunderup] 2935 Balle-Petersen, Margaretha m.fl.: Grundtvig-Koldsk friskole. Et studiekredsmateriale. Fåborg s Bang Nielsen, Sophus og Thorstein Balle: Forløbsundersøgelse af unge på efterskole. Kbh bd Bech Thøgersen, Anders: Skoleudvikling - (fri-)skolens udfordring i 90 erne. Utrykt speciale, Danmarks Lærerhøjskole, Bjørnshave, Inge: Lilleskolerne contra Helhedsskolen. I: Tidens skole. 1994, nr. 3, s [historisk gennemgang af helhedsskolernes og lilleskolernes udvikling fra 1. Verdenskrig og frem til i dag] 2939 Christensen, Arly: Efterskolen et alternativ til folkeskolen. I: Folkeskolen. Årg. 99 (1982), s Die dänische friskole. Ein Teil der grundtvig-koldschen Schultradition. Red. Thorstein Balle og Margaretha Balle- Petersen. Fåborg s Engberg, Agnete: Lilleskolen 50 år. I: Højskolebladet. Årg. 125 (2000), s Frank, Eilif: Kilder til friskolernes historie. I: Friskolebladet. Årg. 73 (1976), s Frank, Eilif: Kilder til friskolernes historie. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1976, s Fri skole. En levende tradition. Red. Laurits Kjær Nielsen m.fl. Fåborg s. [udg. i anledning af Dansk Friskoleforenings 100 års jubilæum] 2945 Friskolelæreres livsvilkår. 26 breve fra Udg. Dorte Thirslund. Fåborg s Himmelstrup, Kaj: Lille skole - hvad nu? Kbh s Himmelstrup, Kaj: Lilleskolen - drøm og realitet. I: Uddannelseshistorie. 1995, s Jensen, Johs.: Grundtvigsk friskole Kolding s Jensen, Lene: Kristne friskoler som protestbevægelse. Etableringen af Landsforeningen til oprettelse af kristne friskoler m.v. og Midtjyllands Kristne Friskole Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Jessen, Jes K.: Lidt om Grundtvigs og Kolds syn på børns undervisning. I: Højskolebladet. 1952, s Jørgensen, Jørgen: Dansk Friskoleforening fylder 75 år. I: Højskolebladet. Årg. 86 (1961), s Kjær, Erling: Lilleskolerne i Danmark. I: Lad 100 lilleskoler blomstre. Red. Helge Hansen. Hørning s.; s Kold, Christen: En sand og virkelig undervisning. I: Friskolebladet. Årg. 78 (1981), s Kold, Christen: En undervisning uden sandhed og virkelighed. I: Friskolebladet. Årg. 78 (1981), s Kold, Christen: Om børneskolen. I: Friskolebladet. Årg. 77 (1980), s , , ; årg. 78 (1981), s , Kold, Christen: Om børneskolen. Let forkortet og sproglig bearbejdet af Lars Skriver. Fåborg s. [tidl. trykt i Friskolebladet 1981, bearbejdelse af: Kolds Skoletanker (1944)] 137

11 2957 Kristne friskoler i 15 år Red. Henning Lysholm Christensen. Herning s Krøgholt, Jakob: De frie skoler. I: Uddannelse. Årg. 23 (1990), s Larsen, Carlo: Oprettelse af friskoler i 1970 erne og 1980 erne. I: Nornesalen. Forskning , s Mortensen, Morten og Ole Grønbæk: Til evig tid med venner i lys vi tale. Bevidsthedshistoriske studier omkring friskolelærernes selvforståelse og omverdensrelationer, med særligt henblik på et etisk og praktisk forpligtende venskabsbegreb og med hovedvægten på 1880-erne. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Møldrup, Hans R.: Holdninger og udvikling. Om de grundtvig-koldske friskoler Fåborg s Nissen, Gunhild: Den danske friskoletradition. I: Skilda lärohus. Privat och offentlig undervisnning - växelverkan, alternativ, förnyelseinsatser. Rapport från ett nordiskt symposium i Höllviken, Sverige, 5-6 november, Red. Ingrid Nilsson. Lund s.; s Nørgaard, Hans og Søren Ehlers: De frie skoler s historie. I: Uddannelseshistorie. 1985, s Ottosen, Henrik: Den historiske dimension i efterskolen i fortid, nutid og fremtid. En karakteristik, analyse og perspektivering af den historiske dimension i efterskolernes undervisning i perioden 1910 erne og 20 erne sammenlignet med perioden 1980 erne og 90 erne. Utrykt speciale, Danmarks Pædagogiske Universitet, Riis, Lise: De fynske friskoler 1852-ca Utrykt speciale, Københavns Universitet, Rønn, Edith Mandrup: Undervisningen i De stærke Jyders privatskoler. I: Vejle Amts Årbog. 2000, s [hovedvægt på årene ] 2967 Skovmand, Roar: Eilif Frank og kilderne til friskolernes historie. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1977, s Skovmand, Roar: Hvordan de frie grundtvig-koldske skoler vandt indpas i lovgivningen. I: Danske skoleproblemer - før og nu. En artikelsamling. Red. Ingrid Markussen under medvirken af Ib Goldbach. Kbh s.; s Skriver, Lars: Lilleskolerne i Danmark. I: Friskolebladet. Årg. 77 (1980), s Smith, Rita Ilsted:»Guds kærlighed og Danmarks lykke«. En socialisationshistorisk studie af Christen Kolds syn på børneskolen. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Sørensen, Harald: Et notat om Christen Kolds kritik af Ralph W. Tylers undervisningsplanlægning. I: Pædagogik. Årg. 4, nr. 1 (1974), s Thomsen, Niels: Friskolen. En tradition. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 22 (1974), s Lærerforeninger Danmarks Lærerforening 2973 Bredsdorff, Morten: Et 100 års jubilæum og krisen. I: Højskolebladet. Årg. 99 (1974), s Danmarks Lærerforening Red. H. Bahne Jensen. Århus s Danmarks Lærerforening gennem 75 år. I: Folkeskolen. Årg. 66 (1949), s , Danmarks lærerforenings 11. skolemøde i København august års jubilæum. Red. J. Skibelund Eeg. Kbh s Jark, Rigmor: Samarbejde mellem kommunen og DLF s lokalkreds. I: Degn og Direktør. Festskrift til Holger Knudsen. Red. Birte Kjær Jensen, Poul Lassen og Sten Sjørslev. Kbh s.; s Nielsen, N.: Danmarks Lærerforening, dens Oprindelse, Vækst, Opgaver og Betydning. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Nielsen, Stinus: Danmarks Lærerforening Nogle træk af foreningens historie. Vejle s Nørgaard, Ellen: DLF i pressen fra 138

12 november 78 til november 79. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 28 (1980), s Nørgaard, Ellen: Skolen i pressen. Et formandsskifte og kommentarerne i pressen. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 32 (1984), s [formandskandidaterne Martin Rømer og Holden Schmidt] 2982 Organisationsarbejdet i Danmarks Lærerforening gennem 40 år. I: Folkeskolen. Årg. 91 (1974), s [samtale med Stinus Nielsen og Jørgen Jensen] 2983 Wolff Christiansen, Janus, Mikkel Solgaard Thomsen og Mette Krogh Olsen: Danmarks Lærerforening og folkeskolens styring I et forvaltningshistorisk perspektiv. Utrykt speciale, RUC, Danmarks Lærerforening lokalt Amager, kreds Feldvoss, Poul: Kredsen Kbh s. [kreds 13, Amager] Ballerup, kreds Lærerliv i Ballerup. Et festskrift udgivet i anledning af Ballerup Lærerforenings 40 års jubilæum. Red. Thorsten Villum Hansen, Mogens Bille, Peter Hess-Nielsen. Ballerup s. Frederiksberg Kommunelærerforening, kreds Wiborg, Annette: Glimt fra 100 år med Frederiksberglærerne. Frederiksberg s F.K.F. Foreningen fylder 75 år 28. februar Kbh s. Havdrup-kredsen 2988 Havdrup-kredsen jubilerer. 4. kreds B i Danmarks Lærerforening holder 50 års jubilæum 9. november. I: Folkeskolen. Årg. 70 (1953), s Hedensted-Juelsminde Lærerkreds 2989 Fra kald til profession. 125 års jubilæumsskrift Red. DøssingDesign. Stouby s. Herningegnens Lærerforening, kreds Pedersen, Ove: Lærerkreds og lærerkår gennem 100 år. Herningegnens Lærerforening Herning s. Kolding Lærerkreds, kreds Kolding Lærerkreds gennem 125 år Red. Niels Jørgen Østergaard. Kolding s. Københavns Lærerforening, kreds Dose, Kai: Københavns Kommunelærerforening. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Kjærbæk, Jytte: Københavns Kommunelærerindeforening. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s KL 100 år. Red. Jan Trojaborg og Gunnar Jørgensen. Kbh s. (Københavns Kommuneskole. Årg. 84, 13. februar 1991) Nakskov Kommunelærerforening 2995 Relata refero. Nakskov Kommunelærerforening Red. Tommy Larsen. Nakskov s. Nordsalling og Sydsalling Lærerkredse, kreds Degnekår. Nordsalling og Sydsalling lærerkredse Red. Rud Kjems m.fl. Balling s. Ommersyssel Lærerforening, kreds Østergård, Peter: Gravøl over en lærerkreds. I: Folkeskolen. Årg. 87 (1970), s Roskilde Omegns Lærerkreds 2998 Roskilde Omegns Lærerkreds 75 års jubilæum den 5. januar Roskilde s. Rødovre Lærerforening, kreds Rødovre Lærerforening 50 år februar Red. Karl-Åge Andreasen m.fl. Rødovre s. Sydfyns Lærerkreds, kreds 86A 3000 Toftgaard Jakobsen, Kaj: Sydfyns Lærerkreds i 125 år. Svendborg s. 139

13 Dansk Lærerforening i Sydslesvig, kreds Dansk Lærerforening, Sydslesvig 50 år i november I: Folkeskolen. Årg. 89 (1972), s Hansen, Bernhard: 40 år med Dansk Lærerforening for Sydslesvig. I: Folkeskolen. Årg. 79 (1962), s Varde Lærerkreds, kreds 103A 3003 Jubilæumsskrift. 125 års jubilæum. Varde s. Vends Herreds lærerkreds, kreds Keldbjerg, Kaj: Jubilæumsskrift for Vends Herreds lærerkreds, Danmarks Lærerforening kreds s. [Vends Herreds Lærerkreds 125 år] 3005 Keldbjerg, Kaj og Hans Walmar: Jubilæumsskrift for Vends Herreds Lærerkreds, Danmarks Lærerforening kreds 87. Middelfart s. Øst-Djurs, kreds Petersen, John og Karl Poulsen: Fra faglig forening til fagforening. Et lille skrift udgivet i anledning af 25 år i Danmarks Lærerforenings kreds s. Århus Lærerforening, kreds Bak, Inger Marie og Charlotte Hauberg: Meget rosværdigt. Århus Lærerforening Århus s Bak, Inger Marie og Charlotte Hauberg: Århus Lærerforening Utrykt speciale, Danmarks Lærerhøjskole, 1989 Århus Lærerindeforening 3009 Vigh-Larsen, Elly:»Da vi nedlagde Lærerindeforeningen«. I: Kvinder undervejs. Dansk Kvindesamfund i Århus Red. Hanne Rimmen Nielsen og Eva Lous. Århus s.; s Andre lærerforeninger Kristelig Lærerforening 3010 Tange, Jef: Da det begyndte I: Indre Missions Tidende. Årg. 110 (1963), s. 7-8 Deutscher Lehrerverein für Nordschleswig 3011 Lagoni, Cl.: Deutscher Lehrerverein für Nordschleswig. Ein historischer Rückblick. I: Deutscher Volkskalender Nordschleswig. Jahrg. 45 (1971), s Den danske Pigeskole 3012 Steenberg, Ida: Et tilbageblik på vor forening og dens virke. I: Bog og Nål. Årg. 60 (1953), s Den private Realskoles Lærerforening 3013 Bestyrerforeningen fylder 50 år. I: Den Danske Realskole. Årg. 73 (1971), s Gormsen, Jakob: I anledning af en 50- årsdag den 16. november Interview med Hans Jørgen Jørgensen. I: Tidens Skole. Årg. 84, nr. 18 (1982), s Den private Realskoles Lærerforening 50 år. Et halvt sekels arbejde for Den private Realskole og dens lærere. Red. J. Flemming Nielsen. Karlslunde s Den Private Realskoles Lærerforening 50 år. I: Den Danske Realskole. Årg. 71 (1969), s Danmarks Skolelederforening 3017 Danmarks Skolelederforening Red. H. Holm. Kbh s Fortid - fremtid Indlæg på Danmarks Skolelederforenings jubilæumsårsmøde Red. Kurt Frandsen. Århus s. (Temahæfte. Danmarks Skolelederforening; 5. december 1982) Skolelederkredsen 3019 Fra overlærerforening til skolelederkreds Red. Erling Elbøll m.fl. Odense s. Århus Skolelederforening 3020 Århus skolelederforening Et jubilæumsskrift. Århus s. Danmarks Socialpædagogiske Forening 3021 Gregersen, Torben: Danmarks socialpædagogiske forening fylder 40 år. Et forsøg på et overblik med hovedvægten på foreningens start. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 140

14 Årg. 28 (1980), s Gregersen, Torben: Foreningen og mig. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 38 (1990), s. 3-10, s. 127 [foreningens 50-årige historie] Foreningen til Lærerinders Understøttelse 3023 Foreningen til Lærerinders Understøttelse juni Beretning for året 1966 afgiven af foreningens hovedbestyrelse til fællesmødet Kbh s. Lærerinternationalen 3024 Rosendal Jensen, Niels: Lærerinternationalen I: Arbejderhistorie. 1996, nr. 2, s [socialistisk orienterede lærere] 6.4 Enkelte lokaliteters skolehistorie. Enkelte folke- og friskolers historie Sjælland 3025 Biskop Balles visitatsbog Udg. Chr. Larsen. Kbh s Biskop Balles Visitatsindberetninger Udg. Christian Larsen. Kbh s Hoveriet og arbejdet skal gøres, kroppen skal bruges; sjælen kan have, hvem der vil.. Biskop Peder Herslebs visitatsindberetninger Udg. Christian Larsen. Kbh s Petersen, Anders: Sjællands Stifts Degnehistorie. Et Bidrag til de svundne Aarhundreders Personal- og Kulturhistorie. Glumsø s. [1. udg. 1899] København 3029 Bahne Jensen, H.: Københavns Kommuneskole. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 1. Kbh s.; s Bording, Frede: Grundtvigsk skoleliv i København. I: Vartovbogen. 1966, s Braad, Karen B.:»Var ikke torden lagde trolde verden øde «. Københavnske læreres holdninger til problemelever Kbh , 124 s. (PPP-serie; 103) 3032 Coninck-Smith, Ning de: Børn og skole i København Licentiatafhandling, Danmarks Lærerhøjskole [består af artikler fra: Historiske Meddelelser om København 1986, Årbog for arbejderbevægelsens historie 1987, Kontext 1988, Social Kritik 1991 og Sygeplejersken 1987] 3033 Coninck-Smith, Ning de: Haderslevgadesagen. En historie om forholdet mellem hjem og skole i København 1880-ca I: Årbog for arbejderbevægelsens historie. Årg. 17 (1987), s Coninck-Smith, Ning de: Undervisningspligtens praktiske gennemførelse. Skolebyggeri, lærerroller, forældreholdninger i København I: Kontext. Nr. 51 (1988), s Coninck-Smith, Ning: Orden, disciplin, hygiejne - og økonomi. Københavnske kommuneskoler i 1870'erne og 1880'erne. I: Udenfor murene. Fortællinger fra det moderne gennembruds København. Red. K.P. Mortensen. Kbh s.; s Dahlerup, Troels: Sokkelund herreds gejstlighed En kilde til Københavns undervisningsvæsens historie. I: Historiske Meddelelser om København. 1961, s Damgaard, Ellen og Poul H. Moustgaard: Et hjem - en familie. En etnografisk punktundersøgelse af et borgerligt københavnsk miljø o Kbh s.; s Ebler Larsen, Eva: De jødiske friskoler i København i første del af 1800-tallet. Utrykt speciale, RUC, Gautier, H.D.: Beslaglæggelsen af københavnske skoler til indkvartering af tyske sårede og flygtede I: Historiske Meddelelser om København. 1995, s Gjelstrup, Ejnar: En kreds af kvindelige skoler for børn og voksne. Natalie Zahle oprettede Københavns første højskole I: Højskolebladet. Årg. 105 (1980), s Gold, Carol:»Børnehaver«eller småbørnsskoler i København i begyndelsen af 1800-tallet. I: Historiske Meddelelser om København. 1991, s

15 3042 Gold, Carol: Educating middle class daughters. Private girls schools in Copenhagen Kbh s. (Danish humanist texts and studies; 13) 3043 Hilden, Adda: Det københavnske skolevæsen i 1800-tallet. I: Adda Hilden: Skal jeg sætte min datter i skole. Århus s.; s Hilden, Adda: Københavnske skolepiger i 1800-tallets midte. I: Pigernes skole. Red. Adda Hilden og Anne-Mette Kruse. Århus s.; s Højlund Nielsen, Aase: De højere privatskoler i København En kønshistorisk undersøgelse. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Højlund Nielsen, Åse: En dannelseshistorie. I: Siden Saxo. Årg. 13, nr. 1 (1996), s. 2-9 [københavnske private drenge og pigeskoler i slutningen af 1700-tallet til midten af 1800-tallet] 3047 Jarbøl, H.P.: Byggeforeningen for lærere og lærerinder ved Københavns kommuneskoler Kbh s Jensen, Grete Signe: Københavns kommunale skolevæsen med særligt henblik på Socialdemokratiets indflydelse på dets udbygning. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Jensen, Sigurd: Københavnske pensionister fortæller skolehistorier. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1973, s Kursus for udlændinge. Tilbageblik over 25 år og tanker om fremtiden. Red. Lisbeth Nordam Hansen. Kbh s Kålund-Jørgensen, F.C.: Den første besættelse af skoledirektørembedet i København belyst ved aktstykker. I: Historiske Meddelelser om København. 4. rk., 4. bd. (1955), s Kålund-Jørgensen, F.C.: En hundredårsdag, der blev overset. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 2 (1954), s [skoledirektørembedet i København, oprettet 1844] 3053 Larsen, Christian: De reformerte menigheders skolevæsen i København. I: Uddannelseshistorie. 2002, s Møller, Jan: Borger i det gamle København på Frederik den Sjettes og Christian den Ottendes tid. Kbh s.; s Møller, Jan: Borger i det gamle København på Frederik den Syvendes og Christian den Niendes tid. Kbh s.; s Norrie, Gordon: Militære børneskoler i København. I: Historiske Meddelelser om København. 1966, s Olsson, Finn Arvid: Kommunalbestyrelsens reform i det københavnske almueskolevæsen Utrykt speciale, Københavns Universitet, Ranvig-Christensen, Svend og Asger Boe Wille: Mangfoldige arter af borgerlig virksomhed. Fattigvæsensskoler og den københavnske folkeskolelov fra I: Patrioter & fattigfolk. Fattigvæsenet i København ca / Historiske Meddelelser om København. 2005, s Ries, Olaf: Den københavnske mellemskole En undersøgelse af elevernes sociale tilhørsforhold. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1975, s Rubin, Marcus: Studier til Københavns og Danmarks historie. Kbh (genudg. 1970) 627 s.; s , Skovgaard-Petersen, Vagn: Licentiatafhandling om skolen i København. I: Uddannelseshistorie. 1989, s. 147 [Ning de Coninck- Smith: Børn og skole i København ] 3062 Sonne, Pernille: At skabe lyst for ungdommen til gavnlig virksomhed. Søetatens almueskole i Nyboder Utrykt speciale, Københavns Universitet, Sonne, Pernille: At skabe lyst for ungdommen til gavnlig virksomhed. I: Fortid og Nutid. 2004, hft. 1, s [søetatens skoler for det menige mandskabs børn i Nyboder ] Alsgades Skole 3064 Alsgades Skoles 50 år. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 64 (1971), s Amager Lille Skole 3065 Amager Lille Skole. 25 år - til lykke Red. Peter Højgaard Pedersen. Kbh s. Bavnehøj 3066 Bavnehøjs 50 års jubilæum. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 73 (1980), s

16 Bordings Friskole 3067 Bordings Friskole 50 år Jubilæumsskrift og årbog. Kbh s. Brønshøj Skole 3068 Cramer, Erik og Lars Cramer-Petersen: Den kongelige skolebygning i Brønshøj. En kort beskrivelse af Danmarks 240 rytterskoler og om Brønshøj Rytterskole i årene mellem 1722 og Brønshøj s. (Brønshøj Museums skriftserie) 3069 Møller, Vald.: En gammel Brønshøjskolemester fortæller. I: Historiske Meddelelser om København. 4. rk., 4. bd. (1955), s Carolineskolen 3070 Bachmann, Werner m.fl.: Den jødiske skole. Udsendt af Carolineskolens Direktion i anledning af skolens 175 års jubilæum. Kbh s Carolineskolen i 200 år. Historie og erindringer. Red. Siw Krasnik, Bent Blüdnikow og Aron Skop. Kbh s Jensen, Jais: Her trives jødedom og danskhed. I: Tidens Skole. 1983, nr. 14, s Levysohn, Otto: Den jødiske skole gennem 150 år april I: Jødisk Samfund. Årg. 26, nr. 3 (1955), s Christianshavns Døttreskole 3074 Gold, Carol: Fathers and Daughters. Copenhagen s Døttreskolen of I: Scandinavian Studies. Vol. 65 (1993), s Bastiansen, Charlotte: Alle tiders skole. Rundt om Christianshavns Døttreskole gennem 200 år. Kbh s Christianshavns Døttreskole Anden December Kbh s. Christianshavns Skole Festskrift udg. i anledning af Christianshavns skoles 100 års jubilæum aug Kbh s. Den Classenske Legatskole 3078 Den Classenske Legatskole. Skolen i Centrum Red. Flemming N. Andersen m.fl. Kbh s Den Classenske Legatskoles 175 års jubilæum. I: København Kommuneskole. Årg. 61 (1968), s Wennerwald, Pierre: Den Classenske Legatskole. Lyngby bd. Dyvekeskolen 3081 Dyveke Red. Lars Lyme m.fl. Kbh s. Efterslægtens Skole år. Efterslægtselskabets Skole Red. Jørgen Brager m.fl. Kbh s Hansen, O.J.: En skole. I: Højskolebladet. Årg. 88 (1963), s , Hatting, Jørgen: Efterslægtselskabet og dets skole gennem to århundreder. Kbh s Kølln, Mette Kirstine:»At danne den fremspirende Slægt«. En undersøgelse af Selskabet for Efterslægtens uddannelsesideal med henblik på en vurdering af selskabets og dets skoles rolle som bærer og formidler af politisk bevidsthed i perioden Utrykt speciale, Odense Universitet, 1998 Emdrup Skole 3086 Emdrup Skole. 25 år. Red. Birthe Gottlieb m.fl. Kbh s Emdrup Skole 25 år. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 60 (1967), s Emdrupborg Forsøgsskole 3088 Skovgaard-Petersen, Vagn: Anne Marie Nørvig og Forsøgsskolen på Emdrupborg. Interview med Wilhelm Marckmann og Jørgen Egedal Poulsen. I: Uddannelseshistorie. 1994, s Emdrupborg skole 25 år. Red. Birthe Gottlieb m.fl. Kbh s Marckmann, Wilhelm: Skoleforsøg. Om vejen til Københavns Forsøgsskole på Emdrupborg - oplevelser, der førte til forsøgsskolen, og en kort beskrivelse af skolens arbejde. I: Uddannelseshistorie. 1999, s Povlsen, Gudrun: Emdrupborg Forsøgsskole 25 år. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 67 (1974), s Beretning om Emdrupborg skoles første 6 år Red. Anne Marie Nørvig, Ej- 143

17 vind Jensen og Wilhelm Marckmann. Kbh , 295 s. Emdruphøj-skolen 3093 Skolen på Emdruphøj. Red. Johs. Engberg og Agnete Engberg. Kbh s. [skole og børnehave ] Enghave Plads Skole 3094 Enghave Plads Skole Red. Arne Alberg Olsen. Kbh s. Enghavevejens Skole 3095 Enghavevejens skoles 75 års jubilæum. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 63 (1970), s Frederik Barfods Skole 3096 Frederik Barfods Skole Red. Carl-Johan Bøgh, Jørgen Duus og Peter B. Valore. Kbh s. Friluftsskolen 3097 Hvad sker på Friluftsskolen. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 67 (1974), s Gasværksvejens Skole 3098 Gasværksvejens skole 100 år. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 73 (1980), s Jubilæumsskrift for Gasværksvejens Skole i anledning af skolens 100 års jubilæum, januar Kbh s. Grundtvigsskolen 3100 Grundtvigsskolen Red. Tonny Bayer m.fl. Kbh s. Grøndalsvængets Skole 3101 Grøndalsvængets Skole 50 år. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 67 (1974), s Norrild, Inga: Grøndalsvængets Skole Kbh s. Havremarkens Skole 3103 Nørrebros realister. Skolegang på Nørrebro i 60'erne. 40-års jubilæumsskrift for "real 63", Havremarkens Skole. Red. Bjarne Emig, Jan Andersen, Lasse Jensen. Kbh s. Hellig Kors Skole 3104 Hellig Kors Skole. 100 års jubilæum. Red. John Paulisen m.fl. Kbh s. Hillerødgades Skole 3105 Hillerødgades Skole Red. Vivi Moustgaard, Carl Johannesen og Jørgen Beck. Kbh s. Holmens Skole 3106 Barfod, Jørgen H.: Christian IV s Nyboder. Nyboders første 100 år. Kbh s. (Maritim kontakt; 5); s Husum Skole 3107 Husum skoles 50 års jubilæum. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 73 (1980), s Hyltebjerg Skole 3108 Hyltebjerg skole 25 år. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 74 (1981), s Højdevangens Skole 3109 Højdevangens Skole Red. Jørgen Thomsen m.fl. Kbh s Højdevangens skole 50 år. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 73 (1980), s Ingrid Jespersens Skole 3111 Japsen, N.E.: Ingrid Jespersen og hendes skole. Århus s. Institut Sankt Joseph 3112 Institut Sankt Joseph 125 år Kbh s. Katolsk Centralskole 3113 Meyer, Ole: Katolsk Centralskole Jubilæums-udgave. Kbh s. Katrinedalskolen 3114 Rosendal Jensen, Niels: Inger Merete Nordentofts skoleforsøg på Katrinedalsskolen I: Uddannelseshistorie. 1993, s [forsøg med udelt skole fra skoleår] Kirkebjerg Skole 3115 Kirkebjerg Skole 25 år. I: Københavns 144

18 Kommuneskole. Årg. 60 (1967), s Sørensen, Mary: Kirkebjerg skole Kbh s. Krebs Skole 3117 Højt til vejrs gik Dannebrog. Krebs Skole i 100 år. Red. Jørgen Stegelmann. Kbh s. Kvindeskolen i Vognmandsmarken 3118 Glavind, Tove: Kvindeskolen i Vognmandsmarken. I: Socialrådgiveren. Årg. 41 (1979), s Den Lille Skole i København 3119 Den Lille Skole i København. 25 års jubilæum. Red. Bent Aksel Kofoed, Anne Meinhardt og Per Folkver. Kbh s. Mariaforbundet 3120 Hilden, Adda: Mariaforbundet En idé bliver til praksis. Kbh s. Matthæusgades Skole 3121 Bjørner, Lars: Landsbyskolen, der overlevede - på Vesterbro. I: Uddannelseshistorie. 1999, s Christensen, Hans Jørgen: Matthæusgades skole 100 år. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 76, nr. 27 (1983), s Mosaisk Drengeskole 3123 Beilin, Lui: Jiddisch-Skolen i København kom til verden som forældreønske. I: Rambam. Nr. 15 (2006), s , 171 N. Zahles Skole 3124 Anderledes billeder. En jubilæumsbog i anledning af N. Zahles Skoles 150 års fødselsdag. Kbh s Hartling, Poul: N. Zahles Skole I: Bog og Nål. Årg. 58 (1951), s N. Zahles Seminarieskole Kbh s N. Zahles Seminarieskole Kbh s N. Zahles skole 1827, 1851, Kbh s N. Zahles Skole Red. Karen Bagge m.fl. Kbh s Zahles Seminarieskoles 100-års jubilæum Kbh s. Nansensgades Skole 3131 Nansensgades skole fylder 100 år. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 63 (1970), s Ny Carlsbergvejens Skole 3132 Bogen om NCS. Red. Jytte Wexøe m.fl. Kbh s. Nyboder Skole 3133 Barfod, Jørgen H.: Christian IV s Nyboder. Nyboders første 100 år. Kbh s. (Maritim kontakt; 5); s Nyboder Skoles 50 års jubilæum. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 63 (1970), s Nørre Allé s Skole 3135 Nørre Allé s Skole 125 år september Kbh s Nørre Allé s Skole september Kbh s. Nørrevold Skole 3137 Nørrevold skole 125 år. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 68 (1975), s Ole Suhrs Gades Skole 3138 Ole Suhrs Gades skole 25 år. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 64 (1971), s Peder Lykke Skolen 3139 Peder Lykke Skolen. 25 års jubilæum. Red. Jens Peter Hansen, Thomas Fog og Svend Alleslev. Kbh s. Den Proletariske Friskole 3140 Den Proletariske Friskole. Kbh opl. 20 s Dencik, Lars: Barnen i klasskampen. Om Den proletariske friskole i Köbenhamn. I: Ord og Bild. Årg. 85 (1976), s Jørgensen, Bent: Kritik af Den Proletariske Friskole. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 24 (1976), s

19 Ryesgades Skole 3143 Ryesgades skole år. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 74 (1981), s Rødkilde Skole 3144 Hele dagen lang. Forfattet af 6.u, 6.v, 7.u og 7.v. Vanløse s. [Rødkilde skole ] Rådmandsgades Skole 3145 Rådmandsgades Skole Red. Jørgen Voigt m.fl. Kbh s. Sankt-Petri-Schule 3146 Jensen, Johannes: Die deutsche Sankt- Petri-Gemeinde und die deutsche Sankt-Petri- Schule in Kopenhagen. 419 Jahre Erfahrungen mit deutsch-dänischer Begegnung. Flensburg s. (Beitrag aus Grenzfriedensheft 2/1994) 3147 Lehmann, Johs., P.H. Frossell og H.W. Praetorius: Die St. Petri Schulen in Kopenhagen. Ihre 400-jährige Geschichte. Kbh s. Skt. Annæ Skole 3148 Sankt Annæ Skole års jubilæumsskrift. Red. Annie Rastrup, Bente Rose, Birger Stenalt. Kbh s Sct. Annæ Skole Kbh s. Sundbyvester Skole 3150 Sundbyvester skoles 50 års jubilæum. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 61 (1968), s Sundpark Skole 3151 Sundpark skoles 50 års jubilæum. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 61 (1968), s Sølvgades Skole 3152 Sølvgades skole. 125 år. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 65 (1972), s Sølvgades Skole Red. Jytte Siemsen m.fl. Kbh s. Sønderbro Skole 3154 Sønderbro skole - 25 år. ( ). Red. Kai Gulstad m.fl. Kbh s. Trinitatis Kirkes Fattigskole 3155 Dahl, Rudolf: Schiønning Andersens sidste vilje: da Trinitatis Kirkes Fattigskole blev rig. I: Historiske Meddelelser om København. 1991, s Valby Skole 3156 Den røde på Rughavevej. Jubilæumshæftet. En beretning i tekst og billeder om livet på Valby Skole fra 1898 til Red. Kristian Neerup. Valby s. Vanløse Skole 3157 Vanløse skole 50 år. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 66 (1973), s Vibenshus Skole 3158 Vibenshus Skole 100 år. Red. Lene Thylstrup m.fl. Kbh bd Vibenshus skole Kbh s. Vigerslev Allés Skole 3160 Vigerslev Allés Skole , 75 år. Kbh bd. Vognmandsmarkens Skole 3161 Mortensen, Alfred: Minder fra Vognmandsmarkens skole Udgivet som festskrift ved 40 års jubilæet den Kbh s. Øresundsvejens Skole 3162 Øresundsvejens Skoles 75 års jubilæum. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 60 (1967), s Øster Farimagsgades Skole 3163 Retlef Lassen, Lauritz: En gammel karakterbog, fundet på Øster Farimagsgades Skole i København. I: Uddannelseshistorie. 1984, s Øster Farimagsgades Skole år. Red. Gunvar Blom. Kbh s Frederiksberg 3165 Bro, Henning og Helga Mohr: Frede- 146

20 riksberg Kommune Frederiksberg s. (Frederiksberg gennem tiderne; 31); s , , Rønne, Karl:»Overlærerstriden«på Frederiksberg i 1880 erne. I: Frederiksberg gennem Tiderne. Bd. 13 (1970), s [omkring Joakim Larsen] Den Franske Skole 3167 Ahlmann, Henrik: Den Franske Skole. RAF s angreb på Shellhuset 21. marts En kortlægning af katastrofen på Frederiksberg og Vesterbro. Kbh s Guldbrandsen, Alice Maud: Tavshed blev min sang. Bombardementet af Den franske Skole marts Hellerup s Lyneborg, Elisabeth: Jeg var der! 21. marts Kbh., Brøndby s. [1. udg. 1980] 3170 Schmidt, Søren: Den franske Skoles tragedie. I: Tidens skole. 1995, nr. 4, s [øjenvidneskildring af bombningen 1945] Det Danske Selskabs Skole 3171 Andersen, Einer: Det danske Selskabs Skole. I: Vor Ungdom. Årg. 70 (1949), s Borup-Nielsen, Grå: Det Danske Selskabs Skole. I: Uddannelseshistorie. 1989, s Borup-Nielsen, Grå: Footfalls echo in the passage. Interviews with former students of The Starcke School (Det Danske Selskabs Skole), Copenhagen, Denmark, Kbh s Christensen, Georg: Starckes skole. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 6 (1958), s S.B.:»Det danske Selskab«s Skole. I: Højskolebladet. 1949, s Frederiksberg kommunale Fortsættelseskursus 3176 Frederiksberg kommunale Fortsættelseskursus Kbh s. Frederiksberg Realskole 3177 Hermansen, Victor: Frederiksberg Realskoles Historie. I: Frederiksberg gennem Tiderne. Bd. 7 (1958), s Hans Gregersens Skole 3178 Hans Gregersens Skole oktober Red. Cunnar Florin og E. Guttorm Nielsen. Kbh s. Johannesskolen år. Red. Karen Dalsgaard m.fl. Frederiksberg s Christensen, Chr.: Et skoleeventyr i brogede blade og billeder. Kbh s Johannesskolen I: Årsskrift for Johannesskolen. 1985, s Lindevangskolen 3182 Lindevangskolen august Kbh s Lindormen. Kbh s. [50 års jubilæum] Niels Ebbesensvejs Skole 3184 Niels Ebbesensvejs skole maj Frederiksberg s. Nyelandsvejens Skole 3185 Festskrift ved Nyelandsvejens Skoles 75 års jubilæum 24. marts Red. Knud Marcussen. Kbh s. Skolen på Duevej 3186 Skolen på Duevej juni Kbh s Skolen på Duevej Kbh s. Skolen på Fuglevangsvej 3188 Skolen på Fuglevangsvej 100 år Kbh s Skolen på Fuglevangsvej maj Kbh s. Skolen på Godthåbsvej 3190 Skolen på Godthåbsvej Red. Gregers Espersen. Kbh s. Skolen på la Coursvej 3191 Skolen på la Coursvej Kbh s Skolen på la Coursvej gennem 50 år april Kbh s. 147

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Marathon

Danske Politimesterskaber i Marathon Arrangør: PI-København Danske Politimesterskaber i Marathon d. 23. maj 2010 Dansk Politiidrætsforbund Velkommen De Danske Politimesterskaber 2010 afvikles jo i forbindelse med Copenhagen Marathon med PI-Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 47% 149 Pige 53% 167 10 316 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Tele-Veteranernes billedbog

Tele-Veteranernes billedbog Jørgen Busch Stejlepladsen 41 59 44 56 90 4300 Holbæk j.busch@privat.dk THU 49-51, NNSQ 58-59, KTO 59-62, NSSQ 62-65 Lizzi Busch Stejlepladsen 41 4300 Holbæk KTO, NSSQ, 59 44 56 90 Ulla Christensen Brøndby

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Register til årgang 47/1999. Akademisering af de praktiske fag er vi på rette vej?

Register til årgang 47/1999. Akademisering af de praktiske fag er vi på rette vej? Register til årgang 47/1999 Registeret er et forfatter-, titel- og stikordsregister. For anmeldte bøgers vedkommende er medtaget forfattere, titler og anmelderes navne. Bogens forfatter er angivet i kursiv.

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

INDRETNINGSTANKER... REOLER

INDRETNINGSTANKER... REOLER INDRETNINGSTANKER... REOLER Kommunernes Skolebiblioteksforening, 2005 FORORD Af Maria Eriksen, Kommunikations- og administrationsmedarbejder og Karin Gaardsted, Udviklingschef Kommunernes Skolebiblioteksforening

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06

Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06 Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06 Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Stemmetællere og redaktionskomité 3. Forretningsorden og tidsplan 4. Beretning 5. Temadrøftelser 6. Forslag

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Administrativ organisering 2 Staben Staben Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Byrådssekretariatet Sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen Budget Budgetchef

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Informationsmøde. Ejer. Adresse. Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed. Vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4

Informationsmøde. Ejer. Adresse. Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed. Vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 Ejer Adresse Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed Jakob Bundgaard Jensen Markedsvej 1 Beliggenhed: Markedsvej 1 Prosper Martin Skov Markedsvej 11 Beliggenhed: Markedsvej 11 Svend Andersen Kær Markedsvej 13

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Carl Bro Gruppen Facilities Management

Carl Bro Gruppen Facilities Management Carl Bro Gruppen Facilities Management Carl Bro Gruppen Bygningssyn D&V programmer ELO Forbrugsstyring Driftstilsyn Aktiv energiledelse Indregulering Lej en driftstekniker Driftsrådgivning Commissioning

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen LÆRERSTUDERENDES LANDSKREDS Trivselserklæringens parter er pr. 10. marts 2009: Frie Grundskolers Fællesråd Læs mere om

Læs mere

De danske mormoners historie. Jesper Stenholm Paulsen

De danske mormoners historie. Jesper Stenholm Paulsen De danske mormoners historie Jesper Stenholm Paulsen Indholdsfortegnelse 1. Før indførelsen af grundloven og mormonernes ankomst til Danmark: 13 Vejen til religionsfrihed i Danmark 13 Den generelle udvikling

Læs mere