6. Folkeskolen og andre børneskoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. Folkeskolen og andre børneskoler"

Transkript

1 6. Folkeskolen og andre børneskoler 6.1 I almindelighed Flere perioder 2701 Af Landsbyskolens saga. Red. Albert Johansen. Århus s Andersen, Erik Vitus: Skolen i et demokrati. I: Uddannelse. Årg. 12 (1979), s Andersen, Leo og Katrin Hjort: Den danske folkeskoles udvikling frem til Århus s. (Fagtryk; 22) 2704 Andersen, Leo: Folketingets behandling af skolestrukturen i tiden frem til vedtagelsen af folkeskoleloven af Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Arnov, Jørgen: Skoleliv og skolepolitik gennem 40 år. I: Tidens Skole. Årg. 86, nr. 16 (1984), s Balle, Thorstein:»stå mål med«om det offentliges krav til indholdet af den private børneundervisning fra 1814 til I: Uddannelseshistorie. 2001, s Bang, Johannes: Private skoler i Danmark - et historisk perspektiv. I: Islam og undervisning i Danmark. Red. Asta Olesen. Århus s.; s Baunsbak-Jensen, Asger: Skole, samfund og menneske. I: Uddannelse. Årg. 8 (1975), s Bidrag til den danske skoles historie Red. Chresten Kruchov, Kirsten Larsen og Grethe Persson. Kbh s. (Joakim Larsen: Bidrag til den danske skoles historie; 4) (Unge Pædagogers serie; B 40) 2710 Bjerregaard, Ritt: En forskellig og mangfoldig folkeskole. I: Enhedsskolen i udvikling. Red. Jens Chr. Jørgensen. Kbh s.; s Bo, Morten: Folkets skole. En dokumentarisk beretning om Folkeskolen. Kbh s Brandorff, Gerda: Fra elevdifferentiering til undervisningsdifferentiering. I: Pædagogisk Orientering. 1991, nr. 1/2, s Bredsdorff, Morten: Folkeskolen. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 1. Kbh s.; s Broby Johansen, R.: Skolen i kunsten, kunsten i skolen. En billedhistorie. Kbh s Brøcher, Karl: Kursen mod enhedsskolen. I: Enhedsskolen i udvikling. Red. Jens Chr. Jørgensen. Kbh s.; s Brøcher, Karl: Kursen mod enhedsskolen. I: Skolen i samfundet. Analyser og perspektiver. Red. Lars Kettel. Værløse s.; s Bugge, K.E.: Folkeskolens værdigrundlag i historisk belysning. I: Den frie Lærerskole. Årg. 43, nr. 1 (1996), s Bych, Skotte: Ikke den hårde linje - men den blev kørt hårdt. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 65 (1972), s Coninck-Smith, Ning de, Chresten Kruchow og Ellen Nørgaard: Fire skolehistorie. I: Folkeskolen. Årg. 106 (1989), s [om skolens historie i Øvre, Holbæk, Århus og Gladsakse i anledning af 1814-lovens 175 års jubilæum] 2720 Coninck-Smith, Ning de: Børnenes snak og forældrenes frygt uterlighedssager i den danske folkeskole I: Coninck-Smith, Ning de: Skolen, lærerne, eleverne og forældrene. 10 kapitler af den danske folkeskoles historie i det 19. og 20. århundrede. Kbh s. (Pædagogik til tiden; 16); s Coninck-Smith, Ning de: For barnets skyld. Byen, skolen og barndommen Kbh s Coninck-Smith, Ning de: Joakim Larsens skolehistorie genudsendt. I: Fortid og Nutid. Bd. 32 (1985), s Coninck-Smith, Ning de: Skolen som kulturcenter. En diskussion med forhistorie. I: Folkeskolen. Årg. 105 (1988), s Coninck-Smith, Ning de: Skolen, lærerne, eleverne og forældrene. 10 kapitler af den danske folkeskoles historie i det 19. og 20. århundrede. Kbh s. (Pædagogik til tiden; 16) [10 artikler, hvoraf 9 er genoptryk af tidl. publicerede arbejder] 128

2 2725 Dam Mortensøn, Marie og Pernille Skovgaard Pedersen: Folkeskolen og de oversete livsformernes modsætninger. Kbh s. (Unge Pædagogers serie; B 78) 2726 Degn, P.: I den gamle skole. Kbh s. (Værksted for mellemtrinnet) [skolegang ] 2727 Degnbol, Lejf: Den gode folkeskole. I: Uddannelse. Årg. 28 (1995), s Degnbol, Lejf: Folkeskolens undervisningsplaner. I: Uddannelseshistorie. 1985, s Degnbol, Lejf: Fra degn til lærer. I: Skole Kirke Arkiv. Tilegnet Erik Nørr på 60- årsdagen 11. november Red. Børge Riis Larsen, Christian Larsen og Vagn Skovgaard- Petersen. Kbh s.; s Degnbol, Lejf: Rig/fattig og dreng/pige i børnenes skole. Træk af delingens historie i skolen. I: Uddannelseshistorie. 1991, s Degnbol, Lejf: Timer, fag og klasser. Folkeskolens puslespil. I: Uddannelse. Årg. 29, nr. 5 (1996), s Dehn, Erik: På skolebænken. Kbh s. (De store fagbøger) [folkeskolen erne] 2733 Dehn, Erik: På skolebænken. Kbh s. [folkeskolen , beregnet for folkeskoleelever] 2734 Dons Christensen, Elisabeth: Historie, kristendomskundskab og samfundsfag. I: Uddannelse. Årg. 27 (1994), s Duus, Jørgen og Steffen Duus: Husker du vior skoletid? - klassebilleder i 100 år Kbh. 256 s. [perioden ] 2736 Enhedsskolen i udvikling. Red. Jens Chr. Jørgensen. Kbh s. [udg. i anledning af folkeskolens 175 års jubilæum] 2737 Fink, Ejvind: To folkelige rørelser i dansk skolehistorie. Beretning om succesrig lærer- og forældrekamp mod organisationsog embedsmandsstyre. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1982, s [udviklingen siden skolelovene af 1937 og 1958] 2738 Folkeskolens formål. I: Uddannelseshistorie. 1999, s [historisk oversigt over skolernes formålsparagraffer] 2739 Foss Hansen, Kim: Husker du vor skoletid? I: Pædagogisk Orientering. 2006, nr. 2, s [forf. tænker tilbage og beskriver evaluering, dokumentation og elevplan i skolen ] 2740 Garnæs Petersen, Johs.: Degnen, skoleholderen og skolelæreren. Træk af folkeskolens historie. I Friskolens Tidende. Årg. 63 (1967), s , , , Geckler, Knud: Strejftog gennem 50 år i den private realskoles tjeneste. Slagelse s Glenstrup, Christian: Danmarks kirker og skoler. Historiske sognekort. I: Uddannelseshistorie. 1990, s Grinder-Hansen, Keld: Ligeløn for lærere. I: Folkeskolen. Årg. 125, nr. 29 (2008), s Grue-Sørensen, K. m.fl.: Folkeskolen i Danmark. 2. udg. Kbh s. [ny udg. af K. Grue-Sørensen m.fl.: Folkeskole. Seminarium. Lærerhøjskole (1964)] 2745 Grue-Sørensen, K.: Skolen gennem 150 år. I: Folkeskolen. Årg. 81 (1964), s , Grün, Flemming: Udenadslære og forstandsøvelser i almueskolen fra ca Utrykt speciale, Danmarks Lærerhøjskole, Held, Finn: Folkeskolen - en umulig nødvendighed. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 33 (1985), s Held, Finn: Tyveri af børnenes fritid at give lektier for. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 28 (1980), s Henriksen, Spæt og Ellen Nørgaard: Børnenes skole. En skolekritik i historisk perspektiv. Kbh s. (Gyldendals pædagogiske bibliotek) 2750 Hermann, Stefan: Magt & oplysning. Folkeskolen Kbh , 34 s. (Unge Pædagogers serie; B88) 2751 Holm, Rie og Maria Rytter: Skoleforhold i og 1800-tallet. Odense s. (Skolestuen. Den fynske landsby) 2752 Holm, Rita: Skolehistorisk materiale i breve til amtmanden. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1983, s Høirup, Johannes: Realskolen i Danmark. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 1. Kbh s.; s Haarder, Bertel: Folkeskolens trosartikler. I: Degn og Direktør. Festskrift til Holger Knudsen. Red. Birte Kjær Jensen, Poul Las- 129

3 sen og Sten Sjørslev. Kbh s.; s Jensen, Janina: Skolen - da mormor var barn. Vig s. (Jeg kan læse) 2756 Jessen, Kaare Ulrich: Den vestjyske skoleordning. Agitationen for skoleordningens bevarelse i tiden før I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1983, s Jørgensen, Poul A.: Menneskeopfattelsen i den danske skole. I: Uddannelse. Årg. 8 (1975), s Kampmann, Tage m.fl.: Et folk kom i skole Kbh s Kampmann, Tage: Borgerskoleeksamen. I: Uddannelseshistorie. 1996, s Karlshøj, Else: Hovedkilder til skolestatistik vedrørende landkommuner Kbh s Kjær-Madsen, Eskild: Folkekirken - folkeskolen. Samspil - medspil - modspil? I: Fyens Stiftsbog. 1985, s Kruchov, Chresten: Socialdemokratiet og folkeskolen. I: Bidrag til den danske skoles historie bd. 4. Red. Chresten Kruchov, Kirsten Larsen og Grethe Persson. Kbh s.; s Larsen, Joakim: Bidrag til den danske skoles historie. Kbh bd. (Unge Pædagogers serie; B 37-39) [uændret udg. af: Bidrag til den danske Folkeskoles Historie (1893); Bidrag til den danske Folkeskoles Historie (1899); Bidrag til den danske Folkeundervisnings og Folkeskoles Historie (1916)] 2764 Larsen, Steen: Ole Bole kom i skole. Skolens historie i Danmark. Kbh s. [beregnet for klasse] 2765 Leth, Aksel: Den toklassede landsbyskole. I: Uddannelseshistorie. 1985, s Lund, Jørn: Folkeskolens formål. I: Uddannelse. Årg. 23 (1990), s Læsestykker til den danske folkeskoles historie. I udvalg ved Morten Bredsdorff. 4. opl. Kbh s. (Gyldendals Pædagogiske Bibliotek) [1. udg. 1956] 2768 Markussen, Ingrid: Dannelsessyn og drivkræfter bag enhedsskolens fremvækst. I: Dannelsens forvandlinger. Red. Rune Slagstad, Ove Korsgaard, Lars Løvlie. Oslo s.; s Markussen, Ingrid: Hvad er en skole? I: Uddannelseshistorie. 1992, s [Else Karlshøj: Hovedkilder til skolestatistik vedrørende landkommuner ] 2770 Markussen, Ingrid: Skolen som lokalt kulturcenter - historisk set. I: Unge Pædagoger. Årg. 50, nr. 1 (1989), s Møller Thomsen, S.: Den private realskole i historisk og aktuel belysning. I: Den Danske Realskole. Årg. 66 (1964), s Nielsen, Vagn Oluf: Samfund og skole i 100 år. I: Skolefag i 100 år. Red. Vagn Oluf Nielsen. Kbh s.; s Nielsen, Vagn Oluf: Socialdemokratiet, velfærdssamfundet og folkeskolen. I: Skolen i samfundet. Analyser og perspektiver. Red. Lars Kettel. Værløse s.; s Nørgaard, Ellen: Noget om tidligere skolereformer. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 40 (1992), s Nørgaard, Ellen: Noget om tidligere skolereformer. I: Skolen i samfundet. Analyser og perspektiver. Red. Lars Kettel. Værløse s.; s Nørgaard, Ellen: Skolens demokratisering - historisk set. I: Demokrati i skolen? En debatbog. Red. af Harald Bertelsen. Kbh s.; s Nørgaard, Ellen: Tal om eleverne og skolerne i dette århundrede. I: Bidrag til den danske skoles historie bd. 4. Red. Chresten Kruchov, Kirsten Larsen og Grethe Persson. Kbh s.; s Nørr, Erik: Etableringen af folkeskolens gratisprincip. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1981, s Pedersen, Arne og Maria Larsen: 500 skoler. Historie og historier. Risskov s. [om de frie skolers historie kombineret med aktuelle portrætter af skolerne i dag] 2780 Pedersen, Ingrid: Da bøder fik børn i skole. Interview med Ning de Coninck-Smith I: Folkeskolen. Årg. 117, nr. 23 (2000), s Qvist, Ole: Folkeskolen under pres. I: Politica. Årg. 18, nr. 1 (1986), s [udviklingen set i lyset af det faldende elevtal] 2782 Rasborg, Finn: Nutids valg - fremtids vilkår. Centraliserings/decentraliseringskonflikten i planlægningen af samfundsudvikling - pædagogisk, sociologisk, psykologisk. Kbh s Rasmussen, Ole: De tusind skolers 130

4 land. Et registreringsprojekt på Danmarks Lærerhøjskole over danske folkeskoler i det 20. århundrede. I: Uddannelseshistorie. 1994, s Reisby, Kirsten: Hvis skole er skolen? Svar fra før, nu og lidt ind i fremtiden. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 37 (1989), s Rønne, Karl: Forskoler på landet. I: Uddannelseshistorie. 1984, s [forskoler for de 7-14-årige] 2786 Samling af Danske Folkeskolelove Tillæg Udg. Lejf Degnbol. Kbh , 49 s Skov, Poul: Skolens indhold og vilkår. Kbh s. (Temahæfte; 2:1986) 2788 Skovgaard-Petersen, Vagn: Linier i folkeskolens forandring I: Fra overlærerforening til skolelederkreds Red. Erling Elbøll m.fl. Odense s.; s Skovgaard-Petersen, Vagn: Linier i folkeskolens historie. I: Tage Kampmann m.fl.: Et folk kom i skole Kbh s.; s Skovgaard-Petersen, Vagn: Tendenser i den danske folkeskole efter 2. verdenskrig. I: Utbildningshistoria. 1989, s (Årsböcker i svensk undervisningshistoria. Årg. 69, vol. 163 (1989), s ) 2791 Thestrup Pedersen, E.: Grundtvigs betydning for den danske folkeskole. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1978, s Ussing Olsen, Peter: På skolebænken - den gang. Kbh s. [til elever i klasse som supplerende læsning til historie] 2793 Ussing Olsen, Peter: Skolen for samfundet. Folkeskolens historie. Frederikshavn s Ussing Olsen, Peter: Skolestyrets udvikling. Pyramiden og blomsten. Vejle s. [udg. i anledning af Danmarks Skolelederforenings 75 års jubilæum] 2795 Wiborg, Susanne: Uddannelse og social samhørighed. Udviklingen af enhedsskoler i Skandinavien, Tyskland og England. En komparativ analyse. Utrykt ph.d.-afhandling, Danmarks Pædagogiske Universitet, Windinge, Henrik: Folkeskolens udviklingsmuligheder og den økonomiske politik. I: Bidrag til den danske skoles historie bd. 4. Red. Chresten Kruchov, Kirsten Larsen og Grethe Persson. Kbh s.; s Winther-Jensen, Thyge: Grundskolen i Danmark Reformer, politik og lovgivning. I: Knud Jensen og Niels Rosendal Jensen (red.): Staten og den institutionelle pædagogik. Kbh s. (Pædagogisk sociologi; 1); s Perioden indtil og bygger skoler op. I: Skalk. 1997, nr. 1, s [undervisnings- og skolehistorie med vægt på Frederik 4.s rytterskoler] 2799 Bregnsbo, Michael: Skoleloven af 1814 refleksioner over dens baggrund i tallet. I: Skole Kirke Arkiv. Tilegnet Erik Nørr på 60-årsdagen 11. november Red. Børge Riis Larsen, Christian Larsen og Vagn Skovgaard-Petersen. Kbh s.; s Brier, Gunnar: Spindeskoler og spindeviser. I: Folkeskolen. Årg. 76 (1959), s Bundgaard Lassen, T.: Halvtredsindstyve år, Gud har du tjent mig opholdet. Frederik den Fjerdes rytterskoler. Træk af deres 250 år gamle historie. I: Folkeskolen. Årg. 88 (1971), s Carlsen, Olaf: Fra den videnskabelige Realundervisnings Dage. I: Soraner-Bladet. Årg. 34 (1949), s , 33-34, 41-42, Denman, A.M.: En sammenligning af almueundervisningen i England og Danmark i perioden I: Tidens Skole. Årg. 76, jubilæumsnr. (1974), s Eilertsen, Mogens: -»og flittigt holde øje med skolemesteren«. I: Folkeskolen. Årg. 105 (1988), s [undervisning og skoleliv på Christian 4.s tid] 2805 Ellkier-Pedersen, S.: Tavlerne på Frederik IVs rytterskoler. I: Folkeskolen. Årg. 87 (1970), s Ellkier-Pedersen, Sigv.: Bogen om Rytterskoletavlerne. En undersøgelse i 250-året. ( ). Århus s Grosbøll, Winni Aakermann: Almuen på Skolebænken et speciale om sammenhænge mellem den pædagogiske debat og almueskolevæsenets etablering i perioden 131

5 Utrykt speciale, Københavns Universitet, Johansson, Karen: Rytterskolerne hed oprindeligt De Kongelige Skoler. I: Årbog for Historisk Samfund for Præstø Amt. 2009, s Kristensen, Svenn Eske: Historisk oversigt over skolevæsnet før Kong Frederik den IV s. [håndskreven] 2810 Kristensen, Svenn Eske: Rytterskoler. En beretning. Hellerup s. [håndskrevet tekst] 2811 Kristiansen, Niels B.: En undersøgelse af almuens læsefærdighed og af skolevæsenets udvikling i Danmark indtil ca Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Krog Jensen, Anita: Folkeskolen i et historisk perspektiv. Utrykt speciale, Københavns Universitet, 2009 [1700-tallet] 2813 Lauridsen, Finn H.: Bevægelsen for reformer i den danske almueundervisning med særligt hensyn til drøftelsen i litteraturen og inden for regeringen fra 1784 til skoleanordningen af 29. juli Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Markussen, Ingrid: En vigtig forordning - også i Danmark. I: Skolen En skolehistorisk antologi med 31 nyskrevne bidrag i anledning av norsk grunnskoles 250- årsjubileum. Red. Hans-Jørgen Dokka, Knut Jordheim og Jenny Lippestad. Oslo s. (Skolen. Årbok for norsk skolehistorie. Årg. 8); s Markussen, Ingrid: Et statsdirigeret skoleforsøg - og befolkningens reaktion. Det provisoriske reglement i I: Danske skoleproblemer - før og nu. En artikelsamling. Red. Ingrid Markussen under medvirken af Ib Goldbach. Kbh s.; s Markussen, Ingrid: Rytterskolen år. I: Uddannelse. Årg. 4 (1971), s Markussen, Ingrid: Til skaberens ære, statens tjeneste og vor egen nytte. Pietistiske og kameralistiske idéer bag fremvæksten af en offentlig skole i landdistrikterne i 1700-tallet. Odense s. [forkortet udg. af disputats 1991] 2818 Markussen, Ingrid: Til Skaberens ære, statens tjeneste og vor egen nytte. Pietistiske og kameralistiske idéer bag fremvæksten af en offentlig skole i landdistrikterne i 1700-tallet. Kbh s Markussen, Ingrid: Visdommens lænker. Studier i enevældens skolereformer fra Reventlow til skolelov. Odense s Mølgaard Nielsen, Malling: Landsbyskolen og landboreformerne. I: Viborg Stifts Årbog. 1988, s Nielsen, Johs.: Billeder af folkeskolens historie Kbh s Nørgaard, Ellen: Den store Skolekommission. I: Danske skoleproblemer - før og nu. En artikelsamling. Red. Ingrid Markussen under medvirken af Ib Goldbach. Kbh s.; s Overhoff, Jürgen: Das lutherische Schulwesen Dänemarks im 17. und 18. Jahrhundert. I: Zeitschrift für historische Forschung. Beih. 38 (2007), s Peitersen, Birger: Johan Ludvig Reventlow og almueundervisningen i Danmark. En historisk-pædagogisk analyse. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Peitersen, Birger: Ludvig Reventlow og almuens undervisning. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1973, s Skovgaard-Petersen, Vagn: En ny skole. I: På herrens mark. Stavnsbunden eller fri. Kbh s.; s [skolen på landboreformernes tid] Perioden Anordning for Almue-Skolevæsenet i Kjøbstæderne i Danmark, Kjøbenhavn undtagen. Frederiksberg Slot den 29 Juli Faksimileudgave, tilrettelagt af Chr. Kjeldsen. Vejle s Anordning for Almue-Skolevæsenet paa Landet i Danmark. Frederiksberg, den 29 Juli Faksimileudgave, tilrettelagt af Chr. Kjeldsen. Vejle s Brier, Gunnar: Da man katekiserede børnene til kristendom. I: Folkeskolen. Årg. 69 (1952), s Brier, Gunnar: I Embeds medfør. Biskop Mynster på visitats. I: Folkeskolen. Årg. 69 (1952), s Brier, Gunnar: Landsbyskolen i»dannerrigets Guldalder«. I: Folkeskolen. Årg. 75 (1958), s Brier, Gunnar: Skolens folk i

6 anordningernes tegn. I: Folkeskolen. Årg. 71 (1954), s Coninck-Smith, Ning de:»at give Gud hvad Guds er og Keiseren hvad Keiserens er« ernes danske skolelovgivning og den offentlige debat om almueskolen. I: Historisk Tidsskrift. Bd. 85 (1985), s Hansen, Bodil K.: Befolkningens holdning til skolevæsenet på landet ca En undersøgelse i Bårse-Mønbo provsti. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Hansen, Bodil K.: Skolehistorisk materiale. Landsbyskolen i det 19. århundrede. I: Fortid og Nutid. Bd. 28 ( ), s Hansen, Bodil K.: Skolen i landbosamfundet ca Befolkningens holdning til skolevæsenet på landet. En undersøgelse i Bårse-Mønbo provsti. Kbh s Hellner, Robert: Den 29. juli I: Gymnasieskolen. Årg. 47 (1964), s Markussen, Ingrid: Hvad skete der med skolen i 1814? I: Tage Kampmann m.fl.: Et folk kom i skole Kbh s.; s Michelsen, Jens:»Sogneraadet fandt ikke, at der burde dicteres Mulcter for forrige Maaned«. Et projekt om skolegang, forsømmelser og mulkter. Utrykt speciale, RUC, Mikkelsen, Knud: Dansk almueskolepolitik fra med særligt henblik på indførelsen af den indbyrdes undervisning. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Nielsen, Jørgen Erik: Pastor J.L. Hansen og D.G. Monrads amtsskoleforslag. I: Glostrupbogen. Bd. 5 ( ), s Nissen, Gunhild: Bønder, skole og demokrati. En undersøgelse i fire provstier af forholdet mellem den offentlige skole og befolkningen på landet i tiden ca Kbh s Nissen, Gunhild: Bønder, skole og demokrati. I: Tidens Skole. Årg. 75 (1973), s Nissen, Gunhild: Et»folkeligt foredrag«i I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1978, s Nørr, Erik: Et vigtigt år i folkeskolens historie? Lærere og skoler i Østhimmerland omkring I: Uddannelseshistorie. 2005, s Skovmand, Finn: Udviklingen i rammerne for almueskoleundervisningen Utrykt speciale, Odense Universitet, Skovmand, Roar: Bønder, skole og demokrati. I: Årbog for Dansk Skolehistorie , s [oppositionsindlæg ved Gunhild Nissens disputats: Bønder, Skole og Demokrati] 2848 Sonne, Lars: Det danske Socialdemokrati og folkeskolen En undersøgelse af det tidlige socialdemokratis skolepolitik med særligt henblik på de hjemlige forudsætninger for formuleringen af de skolepolitiske programmer i 1888 og Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Perioden Meddelelser vedrørende Folkeskolen, Ungdomsundervisningen og Læreruddannelsen. Kbh bd. [årene ] 2850 Askovudvalgets forslag til lov om ændringer af lov om folkeskolen. I: Folketingstidende 1955/56, tillæg A, sp Betænkning afgivet af det af undervisningsministeriet nedsatte udvalg til drøftelse af spørgsmålet om ændring af reglerne for tilskud til de kommunale eksamensskoler uden for Københavns, Frederiksberg og Gentofte kommuner. Kbh s., bilag (Betænkning; 113) 2852 Bregnsbo, Henning: Kampen om skolelovene af En studie i interesseorganisationernes politiske aktivitet. Odense s Cirkulære til samtlige Skoledirektioner uden for Kjøbenhavn. Det Sthyr ske cirkulære fyldte 100 år den 6. april Lidt for stilfærdigt, når man betænker dets betydning. Årbogens redaktion råder bod derpå ved et genoptryk. Hensigten med cirkulæret var, at der skulle tages»det skyldige Hensyn ogsaa til den fornødne Enhed og Orden inden for Skolens Virksomhed«. I: Uddannelseshistorie. 2000, s Degnbol, Lejf: Skoleloven 1899 og det»sthyr ske«cirkulære 6. april I: Uddannelseshistorie. 2000, s Godthaab, Rasmus Willaing Lock: Sko- 133

7 leloven af 1937 og dens virkninger lokalt. Utrykt speciale, Syddansk Universitet Odense, Grinder-Hansen, Keld: Den forhadte paragraf 8 og Folkeskolen. I: Folkeskolen. Årg. 124, nr. 12 (2008), s [ 8 i lønningsloven af 1908] 2857 Gylling Christensen, Flemming: Landsbyskolen i en brydningstid. En analyse af den skolepolitiske debat om folkeskolen i 1930 erne med særligt henblik på landsbyskolen. Utrykt speciale, RUC, Holm-Larsen, Signe: Eksamensmellemskolen. Brobygning, mønsterbrud og social mobilitet. I: Uddannelseshistorie. 2003, s Karlshøj, Else: Skolehistorie og statistik. I: Uddannelseshistorie. 1989, s [skolestatistik om folkeskolens centralisering i landkommunerne ] 2860 Kolstrup, Søren: Den fælles, vederlagsfrie skole. Kampen om købstadsskolerne 1900 til 1920 med udgangspunkt i Nakskov og Horsens. I: Årg. 25, nr. 2 (1995), s Kragh Christensen, Thomas Christian: Socialdemokratiets folkeskolepolitik i mellemkrigstiden. En undersøgelse af den socialdemokratiske rigsdagsgruppes skolepolitiske arbejde for en folkeskolereform. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Normann Hansen, Flemming: Socialdemokratiets folkeskolepolitik Utrykt speciale, Københavns Universitet, Nørgaard, Ellen: Dengang DLF var mest enig med De Konservative. I: Folkeskolen. Årg. 124, nr. 15 (2008), s [1950'erne] 2864 Nørgaard, Ellen: Fra Vanløse til Esbjerg. Om mødet med arbejderbevægelsen i dansk skolehistorie. I: Årbog for arbejderbevægelsens historie. Årg. 17 (1987), s Nørr, Erik: Genforeningens bedste gave. Skoleordning og amtsskolekonsulenter i Sønderjylland og Danmark Aabenraa s. (Sønderjylland som administrativ forsøgsmark efter Genforeningen i 1920; 2) 2866 Nørr, Erik: Hvorfor blev skoleloven af 1937 først gennemført i 1950 erne og 1960 erne? I: Samfundsplanlægning i 1950 erne. Tradition eller tilløb? Red. Else Hansen og Leon Jespersen. (Administrationshistoriske Studier; 17). Kbh s.; s Reeh, Niels: Debatten om afviklingen af det gejstlige tilsyn i folkeskolen uden for København fra 1901 til En skitse. I: Religion, skole og kulturel integration i Danmark og Sverige. Red. Peter B. Andersen m.fl. Kbh s. (Chaos. Særnummer); s Ritter, Birthe: Betydningen af reformbestræbelserne indenfor den danske folkeskole i mellemkrigstiden, eksemplificeret ved en undersøgelse af den århusianske skole. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Rosendal Jensen, Niels: Kampen for enhedsskolen. På Emdrupborg Forsøgsskole blev grunden lagt til en ny uddannelsesbevidsthed, hvis primære sigte angik uddannelsens nødvendighed og tilliden til en udelt folkeskole som udtryk for fællesskabet i samfundet. I: Arbejderhistorie. 1998, nr. 2, s Schacht, A.R.: En praktisk mellemskole. Bidrag til en skolereforms historie. Kbh s Simonsen, Birgitte og Per Fibæk Laursen: Den borgerlige skolereforms vanskeligheder, illustreret ved 58-reformen. I: Kontext. Nr (1974), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Private børneskoler i Danmark ca I: Skilda lärohus. Privat och offentlig undervisnning - växelverkan, alternativ, förnyelseinsatser. Rapport från ett nordiskt symposium i Höllviken, Sverige, 5-6 november, Red. Ingrid Nilsson. Lund s.; s Winther, V.: Fra den lille skole til centralskolen. Landsbyskolens situation gennem de sidste 25 år ( ). I: Vejle Amts Årbog. 1962, s Wolff Christiansen, Janus, Mikkel Solgaard Thomsen og Jacob Walter: Hans Christian Johannessen og hjælpeklasserne. En personlig vinkel på elevdifferentiering og enhedsskole inden for Københavns kommunale skolevæsen i begyndelsen af det 20. århundrede. I: Handicaphistorisk Tidsskrift. 2000, nr. 2, s

8 6.1.5 Perioden Andersen, Jens og Steen Olivarius: Ressourceforbruget i folkeskolen i 80erne. I: Uddannelse. Årg. 23 (1990), s Andersen, Jens: Folkeskolelovgivningen som grundlag for institutionsanalyse af folkeskolen. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Betænkning afgivet af det af finansministeren nedsatte udvalg vedr. det pligtige timetal for lærere i folkeskolen. Kbh s. (Betænkning; 289) 2878 Betænkning om 10. skoleår. Kbh s Brobygning mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne. Kbh s. (Betænkning; 1281) 2880 Brugeres syn på skolen. Udg. Niels Egelund og Bøje Larsen. Kbh s Christensen, Per: Fra anmærkning til finansloven til et udviklingsprogram for folkeskolen. I: Udvikling i skolen og lokalsamfundet. 7-punkts-programmets visioner og muligheder. Frederikshavn s.; s Egelund, Niels og Hele Laustsen: Skolenedlæggelser hvilken betydning har det for lokalsamfundet? Kbh s. [perioden ] 2883 Emtoft, Laura: Diskursanalyser af folkeskolens formål i 1975, i 1993 og i I: Unge Pædagoger. 2006, nr. 1, s Egelund, Niels og Merete Mikkelsen: Skolenedlæggelser. I: Uddannelse. Årg. 16 (1983), s Fredberg, Gunnar Brosbøl: Socialisations- og kvalifikationsudvikling set i sammenhæng med den pædagogiske praksis og folkeskolens formålsparagraf fra Lov om Folkeskolen af 26. juni Utrykt speciale, Odense Universitet, Hansen, Henning: Hvorfor medbestemmelse? I: Pædagogisk Orientering. 1983, nr. 1-2, s [om medbestemmelse i undervisningen: baggrunden for 16 stk. 4 i folkeskoleloven af 1975] 2887 Heinesen, Eskil: Kommunernes udgifter til folkeskolen. I: AKF-nyt. 2000, nr. 2, s Held, Finn: En skole-skolen-flere skoleralle skolerne. Kbh s Held, Finn: Folkeskolen fra 1958 til I: Pædagogisk Magasin. Årg. 1, nr. 2 (1975), s Heuer Bach, Karina: Folkeskolen og velfærdsstaten - centreret omkring den socialdemokratiske vision om større social lighed via uddannelse i forbindelse med folkeskoleloven. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Holm Thomsen, Anders: Skolemarxismens kulmination og debatten om faghæftet Historie I: Historisk Tidsskrift. 2006, s Hvorfor tilvalgsskole! Rapport fra Kroggårdsskolen om 3 års forsøg med udelt tilvalgsskole. 3. opl s. [1. udg. 1967] 2893 Hørmann, Lars og Claus Rode Jensen: Styringssystemer i den offentlige forvaltning. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, 1977; s Jansen, Mogens: Skolens udvikling de sidste 13 år. Set fra en plads i Folkeskolens Forsøgsråd. I: Pædagogisk Orientering. 1980, nr. 1/2, s Jensen, Anne-Marie: Islamiske skoler i Danmark. I: Islam og undervisning i Danmark. Red. Asta Olesen. Århus s.; s Jensen, Knud og Ole B. Larsen: Fra velfærdsskole til kriseskole I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2005, nr. 2, s Knudsen, Holger: Folkeskolens udvikling i de to årtier - og i det næste. I: Pædagogisk Orientering. 1980, nr. 1/2, s Knudsen, Holger: Skolens udfordringer. I: Uddannelse. Årg. 27 (1994), s Kruchov, Chresten: Skolen i 60 erne på vej mod den udelte skole. I: Degn og Direktør. Festskrift til Holger Knudsen. Red. Birte Kjær Jensen, Poul Lassen og Sten Sjørslev. Kbh s.; s Lund, Henning Romme: At være sig selv men ikke sig selv nok. En analyse af magt og opdragelse i den danske folkeskole i perioden Utrykt speciale, Københavns Universitet, Nielsen, Vagn Oluf: Omkring folkeskoleloven af I: Skolen i samfundet. Analy- 135

9 ser og perspektiver. Red. Lars Kettel. Værløse s.; s Nyt tilskudssystem for de frie grundskoler. Betænkning afgivet af et udvalg til revision af tilskudssystemet. Kbh s. (Betænkning; 1218) 2903 Nørgaard, Ellen: 68 og folkeskolens forandring. I: Uddannelseshistorie. 2008, s Nørgaard, Ellen: Burchardt-sagen. Skolen i pressen indtil ca I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 29 (1981), s Nørgaard, Ellen: Den ottende skolelov. I: Folkeskolen. Årg. 111, nr (1994), s Nørgaard, Ellen: Indoktrinering i folkeskolen. Historier om realiteter og spøgelser i kulturkampens arena. København s. [indoktrineringsdebatten i 1970'erne] 2907 Nørgaard, Ellen: Kritikken af skolen i pressen indtil 31/ I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 28 (1980), s Nørgaard, Ellen: Nogle centrale begivenheder i skoleåret I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 28 (1980), s Nørgaard, Ellen: Skolen i pressen. Om skolestart. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 31 (1983), s OECD-rapport om grundskolen i Danmark Kbh s Raahauge, Jens: Den eneste ene i skole. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2005, nr. 2, s [pædagogiske traditioner i den danske folkeskole] 2912 Skovgaard-Petersen, Vagn: Folkeskolen efter Foredrag i uddrag. I: Uddannelseshistorie. 1996, s Sloth Christensen, Chresten: 7-punktsprogrammets rødder og indhold. I: Udvikling i skolen og lokalsamfundet. 7-punktsprogrammets visioner og muligheder. Red. Chresten Sloth Christensen. Frederikshavn s.; s Smith, Erik: Skolen i årene efter 68. Opbrud og eksperimenter. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2005, nr. 2, s Små skoler - store skoler. Udg. Danmarks Førstelærerforenings strukturudvalg. Fårup s Struwe, Kamma: Folkeskolen i 70 erne. I: Degn og Direktør. Festskrift til Holger Knudsen. Red. Birte Kjær Jensen, Poul Lassen og Sten Sjørslev. Kbh s.; s Thomsen, Mads og Per Vesterbæk: Dansk skolepolitik reformpædagogik, demokrati og lighed. Utrykt speciale, Aalborg Universitet, Vig Jensen, Ole: Folkeskolen i 90 erne. I: Degn og Direktør. Festskrift til Holger Knudsen. Red. Birte Kjær Jensen, Poul Lassen og Sten Sjørslev. Kbh s.; s Landsorganisationen af Elever 2919 Holt Nielsen, Knud: Kampen om elevbevægelsen. Landsorganisationen af Elever Utrykt speciale, RUC, Holt Nielsen, Knud: Da skoleeleverne blev fagligt organiseret. De danske elevbevægelser var i 1970 erne og 1980 erne i stand til at mobilisere titusindvis af unge bag bevægelsens uddannelsespolitiske krav. I: Arbejderhistorie. 2000, nr. 3, s ; debat: Niels Rosendal Jensen i Arbejderhistorie. 2001, nr. 1, s »Folkeskolen«2921»Folkeskolen« I: Folkeskolen. Årg. 75, særnr. (1958), s Folkeskolen Red. Jens Chr. Jørgensen, Arly Christensen, Karl-Erik Olsen. I: Folkeskolen. Årg. 100, særnr. (1983), s Hansen, Tonny: De gamle redaktører. I: Folkeskolen. Årg. 125, nr. 30 (2008), s Thejsen, Thorkild: 125 år med medlemsdebat. I: Folkeskolen. Årg. 124, nr. 1 (2008), s [tidsskriftet Folkeskolen i 125 år] Foreningen af katolske skoler 2925 Foreningen af katolske skoler i Danmark Jubilæumsudgave. Red. Ole Meyer. Lejre s. Danmarks Realskoleforening 2926 Danmarks Realskoleforening 75 år. Red. Karl Hårbøl. Kolding s. (Den danske Realskole. Særnr. 13. okt. 1966) 2927 Høirup, Johannes: Danmarks Realskoleforening. I: Opdragelse og Undervisning i 136

10 Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Den kommunale Realskoleforening 2928 Hårbøl, Karl: Træk af Den kommunale Realskoleforenings historie I: Tidens Skole. Årg. 76 (1974), s Munkholm, H.: Træk af Den Kommunale Realskoleforenings historie. I: Tidens Skole. Årg. 75 (1973), s , , Friskolen 2930 Agersnap, Peder: Hundred års frihed. I: Efterskolen. Årg. 19 (1986), s Andersen, Knud: Kristen Kold og børneskolen. I: Højskolebladet. Årg. 91 (1966), s Ankerstrøm, A.: Friskolen gennem hundrede Aar. Odense bd Ankerstrøm, A.: Friskolens oprindelse. I: Friskolebladet. Årg. 69 (1973), s Ankerstrøm, K.:»Danmarks første friskole«? I: Højskolebladet. 1952, s [Jens Hansens friskole i Broby og friskolen i Trunderup] 2935 Balle-Petersen, Margaretha m.fl.: Grundtvig-Koldsk friskole. Et studiekredsmateriale. Fåborg s Bang Nielsen, Sophus og Thorstein Balle: Forløbsundersøgelse af unge på efterskole. Kbh bd Bech Thøgersen, Anders: Skoleudvikling - (fri-)skolens udfordring i 90 erne. Utrykt speciale, Danmarks Lærerhøjskole, Bjørnshave, Inge: Lilleskolerne contra Helhedsskolen. I: Tidens skole. 1994, nr. 3, s [historisk gennemgang af helhedsskolernes og lilleskolernes udvikling fra 1. Verdenskrig og frem til i dag] 2939 Christensen, Arly: Efterskolen et alternativ til folkeskolen. I: Folkeskolen. Årg. 99 (1982), s Die dänische friskole. Ein Teil der grundtvig-koldschen Schultradition. Red. Thorstein Balle og Margaretha Balle- Petersen. Fåborg s Engberg, Agnete: Lilleskolen 50 år. I: Højskolebladet. Årg. 125 (2000), s Frank, Eilif: Kilder til friskolernes historie. I: Friskolebladet. Årg. 73 (1976), s Frank, Eilif: Kilder til friskolernes historie. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1976, s Fri skole. En levende tradition. Red. Laurits Kjær Nielsen m.fl. Fåborg s. [udg. i anledning af Dansk Friskoleforenings 100 års jubilæum] 2945 Friskolelæreres livsvilkår. 26 breve fra Udg. Dorte Thirslund. Fåborg s Himmelstrup, Kaj: Lille skole - hvad nu? Kbh s Himmelstrup, Kaj: Lilleskolen - drøm og realitet. I: Uddannelseshistorie. 1995, s Jensen, Johs.: Grundtvigsk friskole Kolding s Jensen, Lene: Kristne friskoler som protestbevægelse. Etableringen af Landsforeningen til oprettelse af kristne friskoler m.v. og Midtjyllands Kristne Friskole Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Jessen, Jes K.: Lidt om Grundtvigs og Kolds syn på børns undervisning. I: Højskolebladet. 1952, s Jørgensen, Jørgen: Dansk Friskoleforening fylder 75 år. I: Højskolebladet. Årg. 86 (1961), s Kjær, Erling: Lilleskolerne i Danmark. I: Lad 100 lilleskoler blomstre. Red. Helge Hansen. Hørning s.; s Kold, Christen: En sand og virkelig undervisning. I: Friskolebladet. Årg. 78 (1981), s Kold, Christen: En undervisning uden sandhed og virkelighed. I: Friskolebladet. Årg. 78 (1981), s Kold, Christen: Om børneskolen. I: Friskolebladet. Årg. 77 (1980), s , , ; årg. 78 (1981), s , Kold, Christen: Om børneskolen. Let forkortet og sproglig bearbejdet af Lars Skriver. Fåborg s. [tidl. trykt i Friskolebladet 1981, bearbejdelse af: Kolds Skoletanker (1944)] 137

11 2957 Kristne friskoler i 15 år Red. Henning Lysholm Christensen. Herning s Krøgholt, Jakob: De frie skoler. I: Uddannelse. Årg. 23 (1990), s Larsen, Carlo: Oprettelse af friskoler i 1970 erne og 1980 erne. I: Nornesalen. Forskning , s Mortensen, Morten og Ole Grønbæk: Til evig tid med venner i lys vi tale. Bevidsthedshistoriske studier omkring friskolelærernes selvforståelse og omverdensrelationer, med særligt henblik på et etisk og praktisk forpligtende venskabsbegreb og med hovedvægten på 1880-erne. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Møldrup, Hans R.: Holdninger og udvikling. Om de grundtvig-koldske friskoler Fåborg s Nissen, Gunhild: Den danske friskoletradition. I: Skilda lärohus. Privat och offentlig undervisnning - växelverkan, alternativ, förnyelseinsatser. Rapport från ett nordiskt symposium i Höllviken, Sverige, 5-6 november, Red. Ingrid Nilsson. Lund s.; s Nørgaard, Hans og Søren Ehlers: De frie skoler s historie. I: Uddannelseshistorie. 1985, s Ottosen, Henrik: Den historiske dimension i efterskolen i fortid, nutid og fremtid. En karakteristik, analyse og perspektivering af den historiske dimension i efterskolernes undervisning i perioden 1910 erne og 20 erne sammenlignet med perioden 1980 erne og 90 erne. Utrykt speciale, Danmarks Pædagogiske Universitet, Riis, Lise: De fynske friskoler 1852-ca Utrykt speciale, Københavns Universitet, Rønn, Edith Mandrup: Undervisningen i De stærke Jyders privatskoler. I: Vejle Amts Årbog. 2000, s [hovedvægt på årene ] 2967 Skovmand, Roar: Eilif Frank og kilderne til friskolernes historie. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1977, s Skovmand, Roar: Hvordan de frie grundtvig-koldske skoler vandt indpas i lovgivningen. I: Danske skoleproblemer - før og nu. En artikelsamling. Red. Ingrid Markussen under medvirken af Ib Goldbach. Kbh s.; s Skriver, Lars: Lilleskolerne i Danmark. I: Friskolebladet. Årg. 77 (1980), s Smith, Rita Ilsted:»Guds kærlighed og Danmarks lykke«. En socialisationshistorisk studie af Christen Kolds syn på børneskolen. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Sørensen, Harald: Et notat om Christen Kolds kritik af Ralph W. Tylers undervisningsplanlægning. I: Pædagogik. Årg. 4, nr. 1 (1974), s Thomsen, Niels: Friskolen. En tradition. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 22 (1974), s Lærerforeninger Danmarks Lærerforening 2973 Bredsdorff, Morten: Et 100 års jubilæum og krisen. I: Højskolebladet. Årg. 99 (1974), s Danmarks Lærerforening Red. H. Bahne Jensen. Århus s Danmarks Lærerforening gennem 75 år. I: Folkeskolen. Årg. 66 (1949), s , Danmarks lærerforenings 11. skolemøde i København august års jubilæum. Red. J. Skibelund Eeg. Kbh s Jark, Rigmor: Samarbejde mellem kommunen og DLF s lokalkreds. I: Degn og Direktør. Festskrift til Holger Knudsen. Red. Birte Kjær Jensen, Poul Lassen og Sten Sjørslev. Kbh s.; s Nielsen, N.: Danmarks Lærerforening, dens Oprindelse, Vækst, Opgaver og Betydning. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Nielsen, Stinus: Danmarks Lærerforening Nogle træk af foreningens historie. Vejle s Nørgaard, Ellen: DLF i pressen fra 138

12 november 78 til november 79. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 28 (1980), s Nørgaard, Ellen: Skolen i pressen. Et formandsskifte og kommentarerne i pressen. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 32 (1984), s [formandskandidaterne Martin Rømer og Holden Schmidt] 2982 Organisationsarbejdet i Danmarks Lærerforening gennem 40 år. I: Folkeskolen. Årg. 91 (1974), s [samtale med Stinus Nielsen og Jørgen Jensen] 2983 Wolff Christiansen, Janus, Mikkel Solgaard Thomsen og Mette Krogh Olsen: Danmarks Lærerforening og folkeskolens styring I et forvaltningshistorisk perspektiv. Utrykt speciale, RUC, Danmarks Lærerforening lokalt Amager, kreds Feldvoss, Poul: Kredsen Kbh s. [kreds 13, Amager] Ballerup, kreds Lærerliv i Ballerup. Et festskrift udgivet i anledning af Ballerup Lærerforenings 40 års jubilæum. Red. Thorsten Villum Hansen, Mogens Bille, Peter Hess-Nielsen. Ballerup s. Frederiksberg Kommunelærerforening, kreds Wiborg, Annette: Glimt fra 100 år med Frederiksberglærerne. Frederiksberg s F.K.F. Foreningen fylder 75 år 28. februar Kbh s. Havdrup-kredsen 2988 Havdrup-kredsen jubilerer. 4. kreds B i Danmarks Lærerforening holder 50 års jubilæum 9. november. I: Folkeskolen. Årg. 70 (1953), s Hedensted-Juelsminde Lærerkreds 2989 Fra kald til profession. 125 års jubilæumsskrift Red. DøssingDesign. Stouby s. Herningegnens Lærerforening, kreds Pedersen, Ove: Lærerkreds og lærerkår gennem 100 år. Herningegnens Lærerforening Herning s. Kolding Lærerkreds, kreds Kolding Lærerkreds gennem 125 år Red. Niels Jørgen Østergaard. Kolding s. Københavns Lærerforening, kreds Dose, Kai: Københavns Kommunelærerforening. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Kjærbæk, Jytte: Københavns Kommunelærerindeforening. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s KL 100 år. Red. Jan Trojaborg og Gunnar Jørgensen. Kbh s. (Københavns Kommuneskole. Årg. 84, 13. februar 1991) Nakskov Kommunelærerforening 2995 Relata refero. Nakskov Kommunelærerforening Red. Tommy Larsen. Nakskov s. Nordsalling og Sydsalling Lærerkredse, kreds Degnekår. Nordsalling og Sydsalling lærerkredse Red. Rud Kjems m.fl. Balling s. Ommersyssel Lærerforening, kreds Østergård, Peter: Gravøl over en lærerkreds. I: Folkeskolen. Årg. 87 (1970), s Roskilde Omegns Lærerkreds 2998 Roskilde Omegns Lærerkreds 75 års jubilæum den 5. januar Roskilde s. Rødovre Lærerforening, kreds Rødovre Lærerforening 50 år februar Red. Karl-Åge Andreasen m.fl. Rødovre s. Sydfyns Lærerkreds, kreds 86A 3000 Toftgaard Jakobsen, Kaj: Sydfyns Lærerkreds i 125 år. Svendborg s. 139

13 Dansk Lærerforening i Sydslesvig, kreds Dansk Lærerforening, Sydslesvig 50 år i november I: Folkeskolen. Årg. 89 (1972), s Hansen, Bernhard: 40 år med Dansk Lærerforening for Sydslesvig. I: Folkeskolen. Årg. 79 (1962), s Varde Lærerkreds, kreds 103A 3003 Jubilæumsskrift. 125 års jubilæum. Varde s. Vends Herreds lærerkreds, kreds Keldbjerg, Kaj: Jubilæumsskrift for Vends Herreds lærerkreds, Danmarks Lærerforening kreds s. [Vends Herreds Lærerkreds 125 år] 3005 Keldbjerg, Kaj og Hans Walmar: Jubilæumsskrift for Vends Herreds Lærerkreds, Danmarks Lærerforening kreds 87. Middelfart s. Øst-Djurs, kreds Petersen, John og Karl Poulsen: Fra faglig forening til fagforening. Et lille skrift udgivet i anledning af 25 år i Danmarks Lærerforenings kreds s. Århus Lærerforening, kreds Bak, Inger Marie og Charlotte Hauberg: Meget rosværdigt. Århus Lærerforening Århus s Bak, Inger Marie og Charlotte Hauberg: Århus Lærerforening Utrykt speciale, Danmarks Lærerhøjskole, 1989 Århus Lærerindeforening 3009 Vigh-Larsen, Elly:»Da vi nedlagde Lærerindeforeningen«. I: Kvinder undervejs. Dansk Kvindesamfund i Århus Red. Hanne Rimmen Nielsen og Eva Lous. Århus s.; s Andre lærerforeninger Kristelig Lærerforening 3010 Tange, Jef: Da det begyndte I: Indre Missions Tidende. Årg. 110 (1963), s. 7-8 Deutscher Lehrerverein für Nordschleswig 3011 Lagoni, Cl.: Deutscher Lehrerverein für Nordschleswig. Ein historischer Rückblick. I: Deutscher Volkskalender Nordschleswig. Jahrg. 45 (1971), s Den danske Pigeskole 3012 Steenberg, Ida: Et tilbageblik på vor forening og dens virke. I: Bog og Nål. Årg. 60 (1953), s Den private Realskoles Lærerforening 3013 Bestyrerforeningen fylder 50 år. I: Den Danske Realskole. Årg. 73 (1971), s Gormsen, Jakob: I anledning af en 50- årsdag den 16. november Interview med Hans Jørgen Jørgensen. I: Tidens Skole. Årg. 84, nr. 18 (1982), s Den private Realskoles Lærerforening 50 år. Et halvt sekels arbejde for Den private Realskole og dens lærere. Red. J. Flemming Nielsen. Karlslunde s Den Private Realskoles Lærerforening 50 år. I: Den Danske Realskole. Årg. 71 (1969), s Danmarks Skolelederforening 3017 Danmarks Skolelederforening Red. H. Holm. Kbh s Fortid - fremtid Indlæg på Danmarks Skolelederforenings jubilæumsårsmøde Red. Kurt Frandsen. Århus s. (Temahæfte. Danmarks Skolelederforening; 5. december 1982) Skolelederkredsen 3019 Fra overlærerforening til skolelederkreds Red. Erling Elbøll m.fl. Odense s. Århus Skolelederforening 3020 Århus skolelederforening Et jubilæumsskrift. Århus s. Danmarks Socialpædagogiske Forening 3021 Gregersen, Torben: Danmarks socialpædagogiske forening fylder 40 år. Et forsøg på et overblik med hovedvægten på foreningens start. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 140

14 Årg. 28 (1980), s Gregersen, Torben: Foreningen og mig. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 38 (1990), s. 3-10, s. 127 [foreningens 50-årige historie] Foreningen til Lærerinders Understøttelse 3023 Foreningen til Lærerinders Understøttelse juni Beretning for året 1966 afgiven af foreningens hovedbestyrelse til fællesmødet Kbh s. Lærerinternationalen 3024 Rosendal Jensen, Niels: Lærerinternationalen I: Arbejderhistorie. 1996, nr. 2, s [socialistisk orienterede lærere] 6.4 Enkelte lokaliteters skolehistorie. Enkelte folke- og friskolers historie Sjælland 3025 Biskop Balles visitatsbog Udg. Chr. Larsen. Kbh s Biskop Balles Visitatsindberetninger Udg. Christian Larsen. Kbh s Hoveriet og arbejdet skal gøres, kroppen skal bruges; sjælen kan have, hvem der vil.. Biskop Peder Herslebs visitatsindberetninger Udg. Christian Larsen. Kbh s Petersen, Anders: Sjællands Stifts Degnehistorie. Et Bidrag til de svundne Aarhundreders Personal- og Kulturhistorie. Glumsø s. [1. udg. 1899] København 3029 Bahne Jensen, H.: Københavns Kommuneskole. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 1. Kbh s.; s Bording, Frede: Grundtvigsk skoleliv i København. I: Vartovbogen. 1966, s Braad, Karen B.:»Var ikke torden lagde trolde verden øde «. Københavnske læreres holdninger til problemelever Kbh , 124 s. (PPP-serie; 103) 3032 Coninck-Smith, Ning de: Børn og skole i København Licentiatafhandling, Danmarks Lærerhøjskole [består af artikler fra: Historiske Meddelelser om København 1986, Årbog for arbejderbevægelsens historie 1987, Kontext 1988, Social Kritik 1991 og Sygeplejersken 1987] 3033 Coninck-Smith, Ning de: Haderslevgadesagen. En historie om forholdet mellem hjem og skole i København 1880-ca I: Årbog for arbejderbevægelsens historie. Årg. 17 (1987), s Coninck-Smith, Ning de: Undervisningspligtens praktiske gennemførelse. Skolebyggeri, lærerroller, forældreholdninger i København I: Kontext. Nr. 51 (1988), s Coninck-Smith, Ning: Orden, disciplin, hygiejne - og økonomi. Københavnske kommuneskoler i 1870'erne og 1880'erne. I: Udenfor murene. Fortællinger fra det moderne gennembruds København. Red. K.P. Mortensen. Kbh s.; s Dahlerup, Troels: Sokkelund herreds gejstlighed En kilde til Københavns undervisningsvæsens historie. I: Historiske Meddelelser om København. 1961, s Damgaard, Ellen og Poul H. Moustgaard: Et hjem - en familie. En etnografisk punktundersøgelse af et borgerligt københavnsk miljø o Kbh s.; s Ebler Larsen, Eva: De jødiske friskoler i København i første del af 1800-tallet. Utrykt speciale, RUC, Gautier, H.D.: Beslaglæggelsen af københavnske skoler til indkvartering af tyske sårede og flygtede I: Historiske Meddelelser om København. 1995, s Gjelstrup, Ejnar: En kreds af kvindelige skoler for børn og voksne. Natalie Zahle oprettede Københavns første højskole I: Højskolebladet. Årg. 105 (1980), s Gold, Carol:»Børnehaver«eller småbørnsskoler i København i begyndelsen af 1800-tallet. I: Historiske Meddelelser om København. 1991, s

15 3042 Gold, Carol: Educating middle class daughters. Private girls schools in Copenhagen Kbh s. (Danish humanist texts and studies; 13) 3043 Hilden, Adda: Det københavnske skolevæsen i 1800-tallet. I: Adda Hilden: Skal jeg sætte min datter i skole. Århus s.; s Hilden, Adda: Københavnske skolepiger i 1800-tallets midte. I: Pigernes skole. Red. Adda Hilden og Anne-Mette Kruse. Århus s.; s Højlund Nielsen, Aase: De højere privatskoler i København En kønshistorisk undersøgelse. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Højlund Nielsen, Åse: En dannelseshistorie. I: Siden Saxo. Årg. 13, nr. 1 (1996), s. 2-9 [københavnske private drenge og pigeskoler i slutningen af 1700-tallet til midten af 1800-tallet] 3047 Jarbøl, H.P.: Byggeforeningen for lærere og lærerinder ved Københavns kommuneskoler Kbh s Jensen, Grete Signe: Københavns kommunale skolevæsen med særligt henblik på Socialdemokratiets indflydelse på dets udbygning. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Jensen, Sigurd: Københavnske pensionister fortæller skolehistorier. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1973, s Kursus for udlændinge. Tilbageblik over 25 år og tanker om fremtiden. Red. Lisbeth Nordam Hansen. Kbh s Kålund-Jørgensen, F.C.: Den første besættelse af skoledirektørembedet i København belyst ved aktstykker. I: Historiske Meddelelser om København. 4. rk., 4. bd. (1955), s Kålund-Jørgensen, F.C.: En hundredårsdag, der blev overset. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 2 (1954), s [skoledirektørembedet i København, oprettet 1844] 3053 Larsen, Christian: De reformerte menigheders skolevæsen i København. I: Uddannelseshistorie. 2002, s Møller, Jan: Borger i det gamle København på Frederik den Sjettes og Christian den Ottendes tid. Kbh s.; s Møller, Jan: Borger i det gamle København på Frederik den Syvendes og Christian den Niendes tid. Kbh s.; s Norrie, Gordon: Militære børneskoler i København. I: Historiske Meddelelser om København. 1966, s Olsson, Finn Arvid: Kommunalbestyrelsens reform i det københavnske almueskolevæsen Utrykt speciale, Københavns Universitet, Ranvig-Christensen, Svend og Asger Boe Wille: Mangfoldige arter af borgerlig virksomhed. Fattigvæsensskoler og den københavnske folkeskolelov fra I: Patrioter & fattigfolk. Fattigvæsenet i København ca / Historiske Meddelelser om København. 2005, s Ries, Olaf: Den københavnske mellemskole En undersøgelse af elevernes sociale tilhørsforhold. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1975, s Rubin, Marcus: Studier til Københavns og Danmarks historie. Kbh (genudg. 1970) 627 s.; s , Skovgaard-Petersen, Vagn: Licentiatafhandling om skolen i København. I: Uddannelseshistorie. 1989, s. 147 [Ning de Coninck- Smith: Børn og skole i København ] 3062 Sonne, Pernille: At skabe lyst for ungdommen til gavnlig virksomhed. Søetatens almueskole i Nyboder Utrykt speciale, Københavns Universitet, Sonne, Pernille: At skabe lyst for ungdommen til gavnlig virksomhed. I: Fortid og Nutid. 2004, hft. 1, s [søetatens skoler for det menige mandskabs børn i Nyboder ] Alsgades Skole 3064 Alsgades Skoles 50 år. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 64 (1971), s Amager Lille Skole 3065 Amager Lille Skole. 25 år - til lykke Red. Peter Højgaard Pedersen. Kbh s. Bavnehøj 3066 Bavnehøjs 50 års jubilæum. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 73 (1980), s

16 Bordings Friskole 3067 Bordings Friskole 50 år Jubilæumsskrift og årbog. Kbh s. Brønshøj Skole 3068 Cramer, Erik og Lars Cramer-Petersen: Den kongelige skolebygning i Brønshøj. En kort beskrivelse af Danmarks 240 rytterskoler og om Brønshøj Rytterskole i årene mellem 1722 og Brønshøj s. (Brønshøj Museums skriftserie) 3069 Møller, Vald.: En gammel Brønshøjskolemester fortæller. I: Historiske Meddelelser om København. 4. rk., 4. bd. (1955), s Carolineskolen 3070 Bachmann, Werner m.fl.: Den jødiske skole. Udsendt af Carolineskolens Direktion i anledning af skolens 175 års jubilæum. Kbh s Carolineskolen i 200 år. Historie og erindringer. Red. Siw Krasnik, Bent Blüdnikow og Aron Skop. Kbh s Jensen, Jais: Her trives jødedom og danskhed. I: Tidens Skole. 1983, nr. 14, s Levysohn, Otto: Den jødiske skole gennem 150 år april I: Jødisk Samfund. Årg. 26, nr. 3 (1955), s Christianshavns Døttreskole 3074 Gold, Carol: Fathers and Daughters. Copenhagen s Døttreskolen of I: Scandinavian Studies. Vol. 65 (1993), s Bastiansen, Charlotte: Alle tiders skole. Rundt om Christianshavns Døttreskole gennem 200 år. Kbh s Christianshavns Døttreskole Anden December Kbh s. Christianshavns Skole Festskrift udg. i anledning af Christianshavns skoles 100 års jubilæum aug Kbh s. Den Classenske Legatskole 3078 Den Classenske Legatskole. Skolen i Centrum Red. Flemming N. Andersen m.fl. Kbh s Den Classenske Legatskoles 175 års jubilæum. I: København Kommuneskole. Årg. 61 (1968), s Wennerwald, Pierre: Den Classenske Legatskole. Lyngby bd. Dyvekeskolen 3081 Dyveke Red. Lars Lyme m.fl. Kbh s. Efterslægtens Skole år. Efterslægtselskabets Skole Red. Jørgen Brager m.fl. Kbh s Hansen, O.J.: En skole. I: Højskolebladet. Årg. 88 (1963), s , Hatting, Jørgen: Efterslægtselskabet og dets skole gennem to århundreder. Kbh s Kølln, Mette Kirstine:»At danne den fremspirende Slægt«. En undersøgelse af Selskabet for Efterslægtens uddannelsesideal med henblik på en vurdering af selskabets og dets skoles rolle som bærer og formidler af politisk bevidsthed i perioden Utrykt speciale, Odense Universitet, 1998 Emdrup Skole 3086 Emdrup Skole. 25 år. Red. Birthe Gottlieb m.fl. Kbh s Emdrup Skole 25 år. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 60 (1967), s Emdrupborg Forsøgsskole 3088 Skovgaard-Petersen, Vagn: Anne Marie Nørvig og Forsøgsskolen på Emdrupborg. Interview med Wilhelm Marckmann og Jørgen Egedal Poulsen. I: Uddannelseshistorie. 1994, s Emdrupborg skole 25 år. Red. Birthe Gottlieb m.fl. Kbh s Marckmann, Wilhelm: Skoleforsøg. Om vejen til Københavns Forsøgsskole på Emdrupborg - oplevelser, der førte til forsøgsskolen, og en kort beskrivelse af skolens arbejde. I: Uddannelseshistorie. 1999, s Povlsen, Gudrun: Emdrupborg Forsøgsskole 25 år. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 67 (1974), s Beretning om Emdrupborg skoles første 6 år Red. Anne Marie Nørvig, Ej- 143

17 vind Jensen og Wilhelm Marckmann. Kbh , 295 s. Emdruphøj-skolen 3093 Skolen på Emdruphøj. Red. Johs. Engberg og Agnete Engberg. Kbh s. [skole og børnehave ] Enghave Plads Skole 3094 Enghave Plads Skole Red. Arne Alberg Olsen. Kbh s. Enghavevejens Skole 3095 Enghavevejens skoles 75 års jubilæum. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 63 (1970), s Frederik Barfods Skole 3096 Frederik Barfods Skole Red. Carl-Johan Bøgh, Jørgen Duus og Peter B. Valore. Kbh s. Friluftsskolen 3097 Hvad sker på Friluftsskolen. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 67 (1974), s Gasværksvejens Skole 3098 Gasværksvejens skole 100 år. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 73 (1980), s Jubilæumsskrift for Gasværksvejens Skole i anledning af skolens 100 års jubilæum, januar Kbh s. Grundtvigsskolen 3100 Grundtvigsskolen Red. Tonny Bayer m.fl. Kbh s. Grøndalsvængets Skole 3101 Grøndalsvængets Skole 50 år. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 67 (1974), s Norrild, Inga: Grøndalsvængets Skole Kbh s. Havremarkens Skole 3103 Nørrebros realister. Skolegang på Nørrebro i 60'erne. 40-års jubilæumsskrift for "real 63", Havremarkens Skole. Red. Bjarne Emig, Jan Andersen, Lasse Jensen. Kbh s. Hellig Kors Skole 3104 Hellig Kors Skole. 100 års jubilæum. Red. John Paulisen m.fl. Kbh s. Hillerødgades Skole 3105 Hillerødgades Skole Red. Vivi Moustgaard, Carl Johannesen og Jørgen Beck. Kbh s. Holmens Skole 3106 Barfod, Jørgen H.: Christian IV s Nyboder. Nyboders første 100 år. Kbh s. (Maritim kontakt; 5); s Husum Skole 3107 Husum skoles 50 års jubilæum. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 73 (1980), s Hyltebjerg Skole 3108 Hyltebjerg skole 25 år. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 74 (1981), s Højdevangens Skole 3109 Højdevangens Skole Red. Jørgen Thomsen m.fl. Kbh s Højdevangens skole 50 år. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 73 (1980), s Ingrid Jespersens Skole 3111 Japsen, N.E.: Ingrid Jespersen og hendes skole. Århus s. Institut Sankt Joseph 3112 Institut Sankt Joseph 125 år Kbh s. Katolsk Centralskole 3113 Meyer, Ole: Katolsk Centralskole Jubilæums-udgave. Kbh s. Katrinedalskolen 3114 Rosendal Jensen, Niels: Inger Merete Nordentofts skoleforsøg på Katrinedalsskolen I: Uddannelseshistorie. 1993, s [forsøg med udelt skole fra skoleår] Kirkebjerg Skole 3115 Kirkebjerg Skole 25 år. I: Københavns 144

18 Kommuneskole. Årg. 60 (1967), s Sørensen, Mary: Kirkebjerg skole Kbh s. Krebs Skole 3117 Højt til vejrs gik Dannebrog. Krebs Skole i 100 år. Red. Jørgen Stegelmann. Kbh s. Kvindeskolen i Vognmandsmarken 3118 Glavind, Tove: Kvindeskolen i Vognmandsmarken. I: Socialrådgiveren. Årg. 41 (1979), s Den Lille Skole i København 3119 Den Lille Skole i København. 25 års jubilæum. Red. Bent Aksel Kofoed, Anne Meinhardt og Per Folkver. Kbh s. Mariaforbundet 3120 Hilden, Adda: Mariaforbundet En idé bliver til praksis. Kbh s. Matthæusgades Skole 3121 Bjørner, Lars: Landsbyskolen, der overlevede - på Vesterbro. I: Uddannelseshistorie. 1999, s Christensen, Hans Jørgen: Matthæusgades skole 100 år. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 76, nr. 27 (1983), s Mosaisk Drengeskole 3123 Beilin, Lui: Jiddisch-Skolen i København kom til verden som forældreønske. I: Rambam. Nr. 15 (2006), s , 171 N. Zahles Skole 3124 Anderledes billeder. En jubilæumsbog i anledning af N. Zahles Skoles 150 års fødselsdag. Kbh s Hartling, Poul: N. Zahles Skole I: Bog og Nål. Årg. 58 (1951), s N. Zahles Seminarieskole Kbh s N. Zahles Seminarieskole Kbh s N. Zahles skole 1827, 1851, Kbh s N. Zahles Skole Red. Karen Bagge m.fl. Kbh s Zahles Seminarieskoles 100-års jubilæum Kbh s. Nansensgades Skole 3131 Nansensgades skole fylder 100 år. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 63 (1970), s Ny Carlsbergvejens Skole 3132 Bogen om NCS. Red. Jytte Wexøe m.fl. Kbh s. Nyboder Skole 3133 Barfod, Jørgen H.: Christian IV s Nyboder. Nyboders første 100 år. Kbh s. (Maritim kontakt; 5); s Nyboder Skoles 50 års jubilæum. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 63 (1970), s Nørre Allé s Skole 3135 Nørre Allé s Skole 125 år september Kbh s Nørre Allé s Skole september Kbh s. Nørrevold Skole 3137 Nørrevold skole 125 år. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 68 (1975), s Ole Suhrs Gades Skole 3138 Ole Suhrs Gades skole 25 år. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 64 (1971), s Peder Lykke Skolen 3139 Peder Lykke Skolen. 25 års jubilæum. Red. Jens Peter Hansen, Thomas Fog og Svend Alleslev. Kbh s. Den Proletariske Friskole 3140 Den Proletariske Friskole. Kbh opl. 20 s Dencik, Lars: Barnen i klasskampen. Om Den proletariske friskole i Köbenhamn. I: Ord og Bild. Årg. 85 (1976), s Jørgensen, Bent: Kritik af Den Proletariske Friskole. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 24 (1976), s

19 Ryesgades Skole 3143 Ryesgades skole år. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 74 (1981), s Rødkilde Skole 3144 Hele dagen lang. Forfattet af 6.u, 6.v, 7.u og 7.v. Vanløse s. [Rødkilde skole ] Rådmandsgades Skole 3145 Rådmandsgades Skole Red. Jørgen Voigt m.fl. Kbh s. Sankt-Petri-Schule 3146 Jensen, Johannes: Die deutsche Sankt- Petri-Gemeinde und die deutsche Sankt-Petri- Schule in Kopenhagen. 419 Jahre Erfahrungen mit deutsch-dänischer Begegnung. Flensburg s. (Beitrag aus Grenzfriedensheft 2/1994) 3147 Lehmann, Johs., P.H. Frossell og H.W. Praetorius: Die St. Petri Schulen in Kopenhagen. Ihre 400-jährige Geschichte. Kbh s. Skt. Annæ Skole 3148 Sankt Annæ Skole års jubilæumsskrift. Red. Annie Rastrup, Bente Rose, Birger Stenalt. Kbh s Sct. Annæ Skole Kbh s. Sundbyvester Skole 3150 Sundbyvester skoles 50 års jubilæum. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 61 (1968), s Sundpark Skole 3151 Sundpark skoles 50 års jubilæum. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 61 (1968), s Sølvgades Skole 3152 Sølvgades skole. 125 år. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 65 (1972), s Sølvgades Skole Red. Jytte Siemsen m.fl. Kbh s. Sønderbro Skole 3154 Sønderbro skole - 25 år. ( ). Red. Kai Gulstad m.fl. Kbh s. Trinitatis Kirkes Fattigskole 3155 Dahl, Rudolf: Schiønning Andersens sidste vilje: da Trinitatis Kirkes Fattigskole blev rig. I: Historiske Meddelelser om København. 1991, s Valby Skole 3156 Den røde på Rughavevej. Jubilæumshæftet. En beretning i tekst og billeder om livet på Valby Skole fra 1898 til Red. Kristian Neerup. Valby s. Vanløse Skole 3157 Vanløse skole 50 år. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 66 (1973), s Vibenshus Skole 3158 Vibenshus Skole 100 år. Red. Lene Thylstrup m.fl. Kbh bd Vibenshus skole Kbh s. Vigerslev Allés Skole 3160 Vigerslev Allés Skole , 75 år. Kbh bd. Vognmandsmarkens Skole 3161 Mortensen, Alfred: Minder fra Vognmandsmarkens skole Udgivet som festskrift ved 40 års jubilæet den Kbh s. Øresundsvejens Skole 3162 Øresundsvejens Skoles 75 års jubilæum. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 60 (1967), s Øster Farimagsgades Skole 3163 Retlef Lassen, Lauritz: En gammel karakterbog, fundet på Øster Farimagsgades Skole i København. I: Uddannelseshistorie. 1984, s Øster Farimagsgades Skole år. Red. Gunvar Blom. Kbh s Frederiksberg 3165 Bro, Henning og Helga Mohr: Frede- 146

20 riksberg Kommune Frederiksberg s. (Frederiksberg gennem tiderne; 31); s , , Rønne, Karl:»Overlærerstriden«på Frederiksberg i 1880 erne. I: Frederiksberg gennem Tiderne. Bd. 13 (1970), s [omkring Joakim Larsen] Den Franske Skole 3167 Ahlmann, Henrik: Den Franske Skole. RAF s angreb på Shellhuset 21. marts En kortlægning af katastrofen på Frederiksberg og Vesterbro. Kbh s Guldbrandsen, Alice Maud: Tavshed blev min sang. Bombardementet af Den franske Skole marts Hellerup s Lyneborg, Elisabeth: Jeg var der! 21. marts Kbh., Brøndby s. [1. udg. 1980] 3170 Schmidt, Søren: Den franske Skoles tragedie. I: Tidens skole. 1995, nr. 4, s [øjenvidneskildring af bombningen 1945] Det Danske Selskabs Skole 3171 Andersen, Einer: Det danske Selskabs Skole. I: Vor Ungdom. Årg. 70 (1949), s Borup-Nielsen, Grå: Det Danske Selskabs Skole. I: Uddannelseshistorie. 1989, s Borup-Nielsen, Grå: Footfalls echo in the passage. Interviews with former students of The Starcke School (Det Danske Selskabs Skole), Copenhagen, Denmark, Kbh s Christensen, Georg: Starckes skole. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 6 (1958), s S.B.:»Det danske Selskab«s Skole. I: Højskolebladet. 1949, s Frederiksberg kommunale Fortsættelseskursus 3176 Frederiksberg kommunale Fortsættelseskursus Kbh s. Frederiksberg Realskole 3177 Hermansen, Victor: Frederiksberg Realskoles Historie. I: Frederiksberg gennem Tiderne. Bd. 7 (1958), s Hans Gregersens Skole 3178 Hans Gregersens Skole oktober Red. Cunnar Florin og E. Guttorm Nielsen. Kbh s. Johannesskolen år. Red. Karen Dalsgaard m.fl. Frederiksberg s Christensen, Chr.: Et skoleeventyr i brogede blade og billeder. Kbh s Johannesskolen I: Årsskrift for Johannesskolen. 1985, s Lindevangskolen 3182 Lindevangskolen august Kbh s Lindormen. Kbh s. [50 års jubilæum] Niels Ebbesensvejs Skole 3184 Niels Ebbesensvejs skole maj Frederiksberg s. Nyelandsvejens Skole 3185 Festskrift ved Nyelandsvejens Skoles 75 års jubilæum 24. marts Red. Knud Marcussen. Kbh s. Skolen på Duevej 3186 Skolen på Duevej juni Kbh s Skolen på Duevej Kbh s. Skolen på Fuglevangsvej 3188 Skolen på Fuglevangsvej 100 år Kbh s Skolen på Fuglevangsvej maj Kbh s. Skolen på Godthåbsvej 3190 Skolen på Godthåbsvej Red. Gregers Espersen. Kbh s. Skolen på la Coursvej 3191 Skolen på la Coursvej Kbh s Skolen på la Coursvej gennem 50 år april Kbh s. 147

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Tema: Skolens og undervisnings Historie

Tema: Skolens og undervisnings Historie Historie i Grundforløb 2004/05 1/6 Tema: Skolen undervisningens historie Tema: Skolens og undervisnings Historie Indholdsfortegnelse s.2: Didaktiske overvejelser mål og begrundelse s 3: Vinkler, problematiseringer

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

30. august Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Line Pfeiffer Cappelen

30. august Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Line Pfeiffer Cappelen EAN nummer 5798009374301 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT 30. august 2017 Sagsnr. 2017-0302298 Dokumentnr. 2017-0302298-1 Socioøkonomi (ESCS) fordelt på folke- og

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Vedr. områdeinddeling 1. september 2015

Vedr. områdeinddeling 1. september 2015 Vedr. områdeinddeling 1. september 2015 Der er til hvert område tilknyttet to til tre bestyrelsesmedlemmer. For de 5 områder er der endvidere angivet, hvem der er Områdetillidsrepræsentant (OTR). Udover

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX D.M. Hold Vildbjerg den 19 og 20 september 2015 C1 Runde 2 Bane 32-34 Anna Andersen Bjarne Jensen Aksel Jensen Kurt Poulsen Ritta Jørgensen Tove Nielsen Bent Nielsen Hilda Jensen Birgit Christoffersen

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Områder og tilknyttede bestyrelsesmedlemmer:

Områder og tilknyttede bestyrelsesmedlemmer: Vedr. områdeinddeling 1. marts 2014 Der er til hvert område tilknyttet to til tre bestyrelsesmedlemmer. Det vil fortsat være muligt at invitere et andet/andre bestyrelsesmedlemmer (herunder formand og

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Dansk skolehistorie 4 Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år. Redigeret af Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith

Dansk skolehistorie 4 Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år. Redigeret af Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith Dansk skolehistorie 4 Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år Redigeret af Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith Da skolen blev sin egen 1920-1970 Anne Katrine Gjerløff Anette Faye Jacobsen, Ellen

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Dansk skolehistorie 2 Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år. Redigeret af Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith

Dansk skolehistorie 2 Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år. Redigeret af Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith Dansk skolehistorie 2 Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år Redigeret af Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith Da skolen tog form 1780-1850 Christian Larsen, Erik Nørr og Pernille Sonne Indhold

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31

Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31 MeOS 2016-02-01 10:15:20, KORT, (1/6) Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31 KORT (34 / 34) Tid Efter 1. Rasmus Lau Petersen Allerød OK 36:20 2:21 (2:21) 2:30 (4:51) 2:51 (7:42) 2:01 (9:43) 1:33 (11:16)

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering Bane 1 Løber tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points points Henrik Steen Andersen Odense OK 01:07:56 100 0:59:11 100 0:51:11 100 1:05:02 100 0:48:43 99 00:58:23

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Badmintonstævne for 60+`ere

Badmintonstævne for 60+`ere Badmintonstævne for 60+`ere hallerne Kongens Enge 42 2690 Tlf.: 46 15 16 76 Torsdag d. 8. november 2012 kl. 09.00 Der deltager ialt 104 spillere fra 11 foreninger. Der er én præmie pr. påbegyndt 5 deltagere

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

DAI Stævne. Regionsmesterskab Nordjylland Bane rækkefølge. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. Startsted. # Navn: Klub

DAI Stævne. Regionsmesterskab Nordjylland Bane rækkefølge. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. Startsted. # Navn: Klub 1 1 Lisbeth Christensen Krutuglerne Orange 1-2-3 start 2 2 Tove Christensen Kantrullerne Pink 3 3 Kirsten Nielsen Hjørring Krolfklub Grøn 4 4 Erling Madsen Nørresundby Krolfklub 5 5 Bjarne Heidelbach Krolfvennerne

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca FORMDUER Romer Blå 471 90 1,0 Henning Jørgensen 472 95 1,0 Arne Moos 473 93 1,0 Henning Jørgensen 474 91 1,0 02 Henning Jørgensen 475 92 1,0 02 Arne Moos 476 95 0,1 Henning Jørgensen 477 90 0,1 02 Peder

Læs mere