Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre"

Transkript

1 Projektbeskrivelse Forflytning på Plejecentre

2 Indholdsfortegnelse 1. Deltagende kommuner Projektbeskrivelse Baggrund for projektet Projektformål Projektmål Effektmåling Målemetode Evalueringsplan Leverancer Resultater Succeskriterier Aktiviteter Kommunikation Implementering/Overdragelse af projektet Afgrænsning Grænseflader Bilag 1: Effektmåling Bilag 2: Workshops Bilag 3: Kommunikationsplan

3 1. DELTAGENDE KOMMUNER Holbæk Kommune Kontaktperson: Rikke Andersen, Arbejdsmiljøkonsulent Telefon: Mail: Køge Kommune Kontaktperson: Susanne Worsøe, Driftsleder Telefon: Mail: Lejre Kommune Kontaktperson: Britt Nørholm Pedersen, Gruppeleder Telefon: Mail: Næstved Kommune Kontaktperson: Ladan Rezai, Velfærdsteknologisk konsulent Telefon: Mail: Roskilde Kommune Kontaktperson: Eva Gyldvig, Arbejdsmiljøchef Telefon: Mail: Solrød Kommune Kontaktperson: Kirsten Bjerregaard Andersen, Ældrechef Telefon: Mail: Sorø Kommune Kontaktperson: Charlotte Sørensen, Projektleder Telefon: Mail: VelfærdsInnovation Sjælland Kontaktpersoner: Trine Jensen, Projektkonsulent, tlf , Hasse Petersen, Projektleder, tlf , 3

4 2. PROJEKTBESKRIVELSE Dette er en beskrivelse af projektet Forflytning på Plejecentre. Den har til formål at udstikke rammen for projektet. Beskrivelsen dækker de fælles mål, leverancer osv. for projektet. Projektbeskrivelsen er blevet udarbejdet i den indledende planlægningsfase. 2.1 Baggrund for projektet Projektet er blevet indstillet til styregruppen på baggrund af et ønske fra flere kommuner om at løfte opgaven omkring forflytning i en tværkommunal sammenhæng. Forflytning er et område som de fleste kommuner har arbejdet med i flere år, dog uden nødvendigvis at være nået helt derhen hvor de gerne vil være. Det er et område som der bruges mange ressourcer på, og tanken er, at der kan være nogle gode erfaringer at hente hos hinanden i forhold til arbejdet med forflytning. Den demografiske udvikling gør, at kommunerne allerede nu må begynde at tænkte fremadrettet. Der er behov for at kigge på hvordan retningslinjer for forflytning kan gøres mere smidige og tilpasset det kommende scenarie med flere ældre og færre hænder. Ved at gøre arbejdsgangene lettere er kommunerne bedre forberedt på den fremtidige situation. Samtidig er velfærdsteknologi kommet mere i fokus og brugen af velfærdsteknologiske løsninger har åbnet for muligheden af at tænke nye arbejdsgange i forbindelse med forflytning. Der er behov for at undersøge og kvalificere muligheden for at gå fra to til en medarbejder i flere forflytningssituationer 2 til 1, herunder hvilke velfærdsteknologiske hjælpemidler der ville kunne understøtte en sådan forandring. De teknologiske hjælpemidler der er til rådighed i dag er på et højt niveau, og det giver derfor ikke mening, at organisationen fastholder sig selv i gamle procedurer. Mange kommuner har investereret i velfærdsteknologi til brug for forflytning, som dog ikke nødvendigvis anvendes optimalt. Hver deltagende kommune har forskelligt udgangspunkt for deltagelse i projektet, men alle har samme interesse i at kunne matche de fremtidige behov og de udfordringer der følger med. Uanset udgangspunkt, er der enighed om, at udfordringen handler om den rette uddannelse, ledelsesopbakning og om at have de rette velfærdsteknologiske hjælpemidler til rådighed og i brug for at imødekomme fremtidens behov. 2.2 Projektformål Projektets overordnede formål er at: Udveksle erfaring og indhente viden som grundlag for udvikling og implementering af god praksis for forflytningsorganisering på plejecentre 4

5 Tanken er, at skabe de rette forudsætninger der sætter den enkelte medarbejder i stand til at vurdere den konkrete situation og arbejde alene om forflytninger når dette er muligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Dette kunne evt. foregå i samarbejde med borgeren, som dermed også bedre ville udnytte de ressourcer vedkommende har. At borgeren er aktiv i forflytningen går også i tråd med, at man i kommunerne nu og i fremtiden har megen fokus på den rehabiliterende effekt i samarbejdet med borgeren. Projektet giver mulighed for (sammen med andre kommuner) at udarbejde standarder/god praksis der sætter kommunerne i stand til bedre at optimere organiseringen, tilpasse arbejdsgange, samt anvende velfærdsteknologi på en effektiv måde, og således danne grundlag for at gå fra to til en medarbejder ved forflytninger, når det er muligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Projektet sikrer også deling af viden og redskaber til kvalitetssikring af brugen af velfærdsteknologi/hjælpemidler til understøttelse af forflytningsarbejdet, hvilket kan sætte kommunerne i stand til bedre at håndtere indkøb af ny teknologi samt øget brug af eksisterende velfærdsteknologi. 2.3 Projektmål 1. Indsamle viden og udarbejde en generisk model for rolle- og ansvarsfordeling 2. Indsamle viden og udarbejde en generisk standard for APV i forhold til forflytning Individuel beskrivelse af forflytningen Vurdering af behov for hjælpemiddel 3. Uddannelse/opkvalificering af medarbejdere i ovenstående 4. Afklaring af begreber, der indgår i forflytningsarbejdet. Målet er hermed at opnå et bedre fælles udgangspunkt for vidensdeling 5. Udarbejde en oversigt over kontaktpersoner i kommunerne med henblik på vidensdeling om erfaringer vedrørende velfærdsteknologiske løsninger til understøttelse af forflytninger 2.4 Effektmåling Den økonomiske effekt af et vidensdelingsprojekt som dette vil sjældent kunne måles på kort sigt, og dermed indenfor tidsforløbet i dette projekt. Dette er et vidensdelingsprojekt, som ikke indeholder en fælles intervention med anvendelse af en særlig teknologi. De fleste af de deltagende kommuner anvender ikke desto mindre en business case tilgang til at implementere arbejdsgangsændringer i forbindelse med forflytning 2 til 1. Men disse business cases er ikke sam-koordineret, da der ikke er tale om et fælles forløbsstudium. 5

6 Effektmåling af projektet omfatter ikke evaluering af økonomiske gevinster, men fokuserer udelukkende på de kvalitative effekter af projektets tiltag. Der foretages en kvalitativ måling på medarbejdernes vidensniveau mm., før og efter iværksættelse af projektets leverancer. Udover denne måling, evalueres projektets effekt ved hjælp af kvalitative interviews med lokale projektledere og nøglemedarbejdere fra de deltagende kommuner. I den kvalitative måling af medarbejdernes vidensniveau mm., foretages måling af viden omkring de enkelte delmål. Således måles der på følgende (for detaljer se Bilag 1): Indsamle viden og udarbejde en generisk standard for APV i forhold til forflytning Adgang til APV og dennes brugbarhed Indsamle viden og udarbejde en generisk standard for en individuel beskrivelse af forflytningen Adgang til den individuelle beskrivelse og dennes brugbarhed Indikation af hvor ofte den individuelle beskrivelse bruges når medarbejderen arbejder med en borger vedkommende ikke har været hos før Indsamle viden og udarbejde en generisk standard til vurdering af behov for hjælpemidler Refleksion over hvilke hjælpemidler der ville kunne hjælpe i forflytningssituationer Viden til at vurdere hvorvidt en forflytning kan foretages af 1 eller 2 personer Indsamle viden og udarbejde en generisk model for rolle og ansvarsfordeling Kendskab til rolle og ansvarsfordeling Viden om lokal forflytningsorganisering og kontaktpersoner Uddannelse/opkvalificering af medarbejdere i ovenstående Organisering af uddannelse Undervisningens relevans Hvis kommunerne ønsker det, kan der, udover disse fælles kvalitative målinger, lokalt foretages andre målinger. Eksempelvis på hvorvidt der i den enkelte kommune ses et øget forbrug af og/eller efterspørgsel efter velfærdsteknologi eller lign. Resultater af effektmålingen i projektet vil blive beskrevet i en evalueringsrapport. Effekterne vil blive beskrevet ved hjælp af MAST evalueringsmodellen (Model for ASsessment of Telemedicine). MAST er en standardiseret metode til en multidisciplinær evaluering af effekter og konsekvenser af telemedicin og velfærdsteknologi. MAST modellen anvendes i dette projekt til at sikre en tværgående og dækkende beskrivelse af resultaterne af projektet og de deraf ændrede arbejdsgange. 6

7 2.4.1 Målemetode Formålet er at undersøge hvilken effekt projektforløbet har på medarbejderens vidensniveau mm., herunder effekt af undervisning, nye standarder og organisering. Der foretages en kvalitativ måling gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt alle ledere/forflytningsvejledere/medarbejdere der omfattes af projektet i de enkelte kommuner. Målingen foretages ved hjælp af en før- og eftermåling hvor samme spørgeskema benyttes til begge målinger, jf. Bilag 1. Udover spørgeskemaundersøgelsen, evalueres projektets effekt ved hjælp af kvalitative interviews med lokale projektledere og nøglemedarbejdere fra de deltagende kommuner. De kvalitative interviews gennemføres med henblik på at få afklaret den enkelte kommunes udbytte af at deltage i projektet, samt indhente erfaringer omkring effekter under de enkelte domæner i MAST modellen Evalueringsplan Evaluering af projektet omfatter den føromtalte kvalitative måling (i form af spørgeskema og kvalitative interviews) samt evaluering af selve forløbet i samarbejdsprojektet. Nedenfor skitseres evalueringsplan (inkl. tidsplan) for projektets effektmåling. August/september 2013: Før-måling foretages Spørgeskema udarbejdes centralt og link udsendes via lokalt projektteam til relevante medarbejdere/ledere. Data analyseres af VIS, og konsolideret resultat deles. Derudover fremsendes data for de enkelte kommuner til lokale projektteams for evt. yderligere analyse, hvis det ønskes. Konsolideret resultat foreligger senest medio oktober April 2014: Efter-måling foretages Spørgeskema udarbejdes (indenfor projektperioden), og link udsendes via lokalt projektteam til relevante medarbejdere/ledere. Data analyseres af VIS og konsolideret resultat deles. Derudover fremsendes data for de enkelte kommuner til lokale projektteams for evt. yderligere analyse, hvis det ønskes. Konsolideret resultat foreligger senest medio april April 2014: Kvalitative interviews gennemføres Der gennemføres individuelle interviews med kommunale projektledere og nøglepersoner i kommunerne (udpeget af projektledere). 7

8 Resultat af interviews vil indgå i endelig evalueringsrapport for projektet. April 2014: Projektevaluering foretages Forløbet af det tvær-kommunale samarbejdsprojekt evalueres, herunder generelt forløb, projektstyring, ressourceforbrug, lokal projektorganisering osv. Resultat foreligger senest primo juni Maj/Juni 2014: Evalueringsrapport udarbejdes Baseret på resultater af spørgeskemaundersøgelse samt kvalitative interviews udarbejdes en konsolideret evalueringsrapport for projektet. Endelig evalueringsrapport foreligger senest primo juni Leverancer De fælles leverancer i dette projekt er: Projektlederforum Tematiske workshops for relevante målgrupper (Se Bilag 2 for detaljer om de enkelte workshops) Dokumentation af god praksis for organisering af forflytningsarbejdet Generiske standarder for: o APV i relation til forflytning o Individuel beskrivelse af forflytningen o Vurdering af behov for hjælpemidler En oversigt over kontaktpersoner i kommunerne i forhold til velfærdsteknologiske løsninger der kan understøtte arbejdet med forflytninger (for at dele erfaringer) Afsluttende evalueringsrapport (udbredelsespakke) Begrebsafklaring De lokale leverancer i dette projekt er: Lokal plan for implementering af god praksis og standarder, inkl. organisering, uddannelsesplan samt plan for brug af velfærdsteknologiske løsninger 2.6 Resultater Forventede resultater af projektet på kort eller længere sigt: Overførsel af viden vedrørende forflytning mellem kommuner Ny viden/kunnen hos medarbejdere vedrørende forflytningssituationer 8

9 Forbedret organisering af forflytningsarbejdet hos kommunerne Øget brug af velfærdsteknologi i forflytningssituationer Begrebsafklaring på tværs af kommunerne vedrørende forflytning 2.7 Succeskriterier Det overordnede succeskriterium for projektet er, at der foretages vidensdeling på tværs af de deltagende kommuner via projektlederforum og tematiske workshops Denne vidensdeling vil udmønte sig i et sæt anbefalinger omkring organisering, standarder og undervisning på forflytningsområdet. Derudover udarbejder kommunerne en lokal implementeringsplan og påbegynder implementering af ny god praksis på området. 1 God praksis og standarder til understøttelse af kommunernes arbejde omkring forflytning: Der foreligger dokumentation af god praksis for organisering af forflytningsarbejdet Der foreligger generiske standarder for APV, Individuel beskrivelse af forflytningen, samt for Vurdering af behov for hjælpemidler Der foreligger en oversigt over kontaktpersoner i kommunerne i forhold til velfærdsteknologiske løsninger der kan understøtte arbejdet med forflytninger Den enkelte kommune har udarbejdet en plan for implementeringen af ny god praksis og standarder, inkl. plan for brug af hjælpemidler/velfærdsteknologiske løsninger 2 Uddannelse/opkvalificering af medarbejdere: Den enkelte kommune har udarbejdet en uddannelsesplan for lokal undervisning i ny god praksis og standarder Forflytningsorganisering er fastlagt (inkl. roller og ansvar) for den enkelte kommune og forflytningsinstruktører/vejledere er undervist i ny god praksis og standarder 3 Begrebsafklaring: Opnå fælles forståelse ved hjælp af fælles begrebsafklaring 4 Deltagelse i workshops 100% deltagelse af alle kommuner i tematiske workshops Figur 1: Succeskriterier for Forflytning på Plejecentre De enkelte kommuner har naturligvis mulighed for at uddybe de fælles succeskriterier ud fra lokale behov og baseret på den enkelte kommunes nuværende status og muligheder. 9

10 2.8 Aktiviteter Fælles Planlægning Fælles Holdningsbearbejdning Individuel Indsats Evaluering og dokumentation Etablere tværkommunalt projektlederforum Etablere lokale projektgrupper Definere projektplan, aktiviteter og leverancer Udarbejde projektbeskrivelse Lave interessentanalyse Definere løsning Udarbejde kommunikations- materiale og plan Information og kommunikation med interessenter Udarbejde generisk undervisningsmateriale baseret på god praksis og standarder Lave individuel implementeringsplan på baggrund af fælles generisk materiale (uddannelse, kommunikation, standarder) Fastlæggelse af forflytningsorganisering (inkl. roller og ansvar)begyndende iværksættelse af implementeringsplan (inkl. undervisning af forflytningsinstruktører/vejledere) Evaluering i forhold til mål Kommunikation til alle relevante interessenter Samle erfaringer og gode råd Konkludere med anbefaling til de øvrige kommuner Udarbejde en evalueringsrapport 2.9 Kommunikation Kommunikation til interessenter håndteres via de kommunale projektteams. I projektet udarbejdes en oversigt over relevante interessenter, samt hvilke budskaber der er vigtige at pointere overfor de enkelte interessenter. Der udarbejdes desuden en overordnet kommunikationsplan, med en foreslået plan for hvornår der bør iværksættes kommunikations arbejde i forhold til de enkelte interessenter (se bilag 3 for detaljer) Implementering/Overdragelse af projektet Dette udarbejdes lokalt for hver kommune Afgrænsning Projektet er afgrænset til at omfatte arbejdet med forflytning på plejecentre, og ikke blandt udekørende personale. Denne afgrænsning er foretaget på baggrund af det faktum, at der ofte allerede forefindes 10

11 loftslifte på plejecentre, og at det derfor ville være et godt sted at starte med at implementere nye arbejdsgange der inkluderer brugen af disse. Fokus i projektet er på medarbejdere, og ikke på borgeren. Dvs. projektet tager udgangspunkt i medarbejderens arbejdssituation, relateret til arbejdsgange, værktøjer, teknologi osv. Borgerens sikkerhed og tryghed er dog naturligvis en af de vigtigste faktorer, og alle ændringer gennemføres kun såfremt det skaber en uændret eller bedre situation for borgeren. Projektet indeholder fælles mål/delmål såvel som flere fælles leverancer for de deltagende kommuner (som beskrevet tidligere i denne projektbeskrivelse). Som i et klassisk vidensdelingsprojekt er det hensigten, at kommunerne skal anvende fælles leverancer og udbytte af vidensdelingen på forskellig vis i egen organisation efterfølgende. Dette vil være en naturlig konsekvens af, at kommunerne er på forskellige stadier inden for implementering af forflytning 2 til 1, samt anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler. Dertil kommer, at kommunerne er forskelligt organiseret. Udover disse afgrænsninger, kan kommunerne vælge at tilføje yderligere geografiske eller organisatoriske afgrænsninger Grænseflader Dette projekt har grænseflader i forhold til: Hjemmepleje/udekørende personale Træningsterapeuter (rehabilitering) Private leverandører Derudover kan der være lokale tilføjelser for hver kommune. 11

12 BILAG 1: EFFEKTMÅLING Effektmåling foretages ved hjælp af spørgeskemaer der udsendes til alle ledere/forflytningsinstruktører/medarbejdere der omfattes af projektet. Bilag 1 Spørgeskema (alle dokumenter relateret til Projekt Forflytning på Plejecentre kan findes på 12

13 BILAG 2: WORKSHOPS I projektforløbet gennemføres totalt seks workshops, med deltagelse af relevante medarbejdere fra de deltagende kommuner. Workshops er fokuseret omkring temaerne organisering, undervisning samt de tre standarder der arbejdes med i projektet. Se nedenfor for detaljer om indhold i de enkelte workshops. Udbytte af workshops indarbejdes i projektets anbefalinger. Bilag 2 Oversigt over workshops temaer (alle dokumenter relateret til Projekt Forflytning på Plejecentre kan findes på 13

14 BILAG 3: KOMMUNIKATIONSPLAN Der er i projektet udarbejdet en overordnet kommunikationsplan, med oversigt over hvilke interessenter der bør kommunikeres til hvornår i projektforløbet, samt hvilke budskaber der bør fremhæves overfor de enkelte interessenter. Bilag 3 Kommunikationsplan (alle dokumenter relateret til Projekt Forflytning på Plejecentre kan findes på 14

Evalueringsrapport. Forflytning på Plejecentre

Evalueringsrapport. Forflytning på Plejecentre Evalueringsrapport Forflytning på Plejecentre Kontaktpersoner: Trine Jensen mail: trij@holb.dk telefon: 72 36 74 66 Hasse Petersen mail: haspe@holb.dk telefon: 72 36 74 67 Evalueringsrapporten er udarbejdet

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

Projektbeskrivelse KiiK

Projektbeskrivelse KiiK Projektbeskrivelse KiiK d. 29. juni 2015, Version 2 Indholdsfortegnelse 1. Deltagende r... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Overordnet formål... 4 2.2.1 Delmål... 4 2.3

Læs mere

Projektbeskrivelse. Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen

Projektbeskrivelse. Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen Projektbeskrivelse Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen Indholdsfortegnelse 1. Deltagende kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Målgrupper... 4 2.3 Løsningsrum... 5 2.4

Læs mere

Projektbeskrivelse Virtuel Bostøtte

Projektbeskrivelse Virtuel Bostøtte Projektbeskrivelse Virtuel Bostøtte 3. april 2017, Version 3 Indholdsfortegnelse 1. Deltagende Kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Partnerskabet... 4 2.3 Overordnet

Læs mere

Kommunikationskanal. Indflydelse (1 til 5) Center/Teamleder 5 Inddrages. 5 Inddrages. Lokal projektleder 5 Inddrages. 4 (MED udvalg) 5 (MED grupper)

Kommunikationskanal. Indflydelse (1 til 5) Center/Teamleder 5 Inddrages. 5 Inddrages. Lokal projektleder 5 Inddrages. 4 (MED udvalg) 5 (MED grupper) Kommunikationsplan Modtager Medarbejdere (SOSU) Forflytningsvejledere Forflytningskoordinatorer Kommunikationskanal Indflydelse (1 til 5) Center/Teamleder 5 Inddrages Lokal projektleder/ Forflytningskoordinator

Læs mere

Projektbeskrivelse. Tab Ud. Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland

Projektbeskrivelse. Tab Ud. Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland Projektbeskrivelse Tab Ud Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland Version 3, 25. februar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Deltagende kommuner...

Læs mere

Projektbeskrivelse Apovideo

Projektbeskrivelse Apovideo Projektbeskrivelse Apovideo d. 9. december 2015, Version 3 Indholdsfortegnelse 1. Deltagende Kommuner og Sygehuse... 3 2. Projektbeskrivelse... 5 2.1 Baggrund for projektet... 5 2.2 Overordnet formål...

Læs mere

Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium

Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium Projektets navn Videokonference Lysningen / FAM Sidst opdateret 16.09.12 Projektets formål og indhold Baggrund og afgrænsning Projektet hører overordnet

Læs mere

Projekt Pulsoximeter i den Kommunale Hjemmesygepleje

Projekt Pulsoximeter i den Kommunale Hjemmesygepleje Sundheds-IT og telemedicin på danske sygehuse - virker det og hvordan får vi patienterne med? Middelfart, d. 17. november 2014 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland Projekt Pulsoximeter i den Kommunale

Læs mere

Udskrivningskonference for terapeuter om borgere/patienter med apopleksi i fase 2, som udskrives med en GOP

Udskrivningskonference for terapeuter om borgere/patienter med apopleksi i fase 2, som udskrives med en GOP Udskrivningskonference for terapeuter om borgere/patienter med apopleksi i fase 2, som udskrives med en GOP Projekt Apovideo (maj 2014 december 2015) Hasse Petersen, Projektleder VelfærdsInnovation Sjælland

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Maksimal brug af tekniske hjælpemidler til forebyggelse af fysisk nedslidning hos plejepersonale

Maksimal brug af tekniske hjælpemidler til forebyggelse af fysisk nedslidning hos plejepersonale Bilag 1. Uddybende projektbeskrivelse Maksimal brug af tekniske hjælpemidler til forebyggelse af fysisk nedslidning hos plejepersonale Baggrund Plejepersonale er en af de grupper der er mest udsat for

Læs mere

Spørgeskema til projekt forflytning i VIS

Spørgeskema til projekt forflytning i VIS Spørskema til projekt forflytning i VIS Formål Formålet er at undersø hvilken effekt projektforløbet har på medarbejderens vidensniveau, herunder effekt af undervisning, nye standarder og organisering.

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø)

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Projekt Forflytning Resultat af spørgeskemaundersøgelse Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Antal besvarelser før-måling: 118 personer Antal besvarelser efter-måling: 106 personer APV

Læs mere

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Indledning: Dette spørgeskema har til formål at indhente input til vurdering af effekterne af Projekt Apovideo. Projekt Apovideo er et projekt der har deltagelse

Læs mere

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Roskilde Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 36 Antal Besvarelser efter-måling: 16

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Roskilde Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 36 Antal Besvarelser efter-måling: 16 Projekt Forflytning Analyse før-/efter-måling Roskilde Kommune Antal Besvarelser før-måling: 36 Antal Besvarelser efter-måling: 16 APV Jeg oplever, at APV en er let at forstå Borgers APV findes: Før-måling:

Læs mere

Udkast til. Indtjeningsmuligheder i Handicap og Psykiatri i Ballerup Kommune

Udkast til. Indtjeningsmuligheder i Handicap og Psykiatri i Ballerup Kommune Udkast til Indtjeningsmuligheder i Handicap og Psykiatri i Ballerup Kommune Projektleder: Ramskov Kjær Afdeling: Handicap og Psykiatri - Ballerup Kommune Telefon: 4477 1836 E-mail: mkja@balk.dk Projektets

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Køge Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Køge Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57 Projekt Forflytning Analyse før-/efter-måling Køge Kommune Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57 APV Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg oplever, at APV en er let at forstå

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

NOTAT. Velfærdsteknologi

NOTAT. Velfærdsteknologi NOTAT Velfærdsteknologi KL har taget initiativ til Center for Velfærdsteknologi, da det er et centralt indsatsområde for kommunerne. Det fælleskommunale velfærdsteknologiske program har følgende afsæt:

Læs mere

Evalueringsrapport. Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen

Evalueringsrapport. Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen Evalueringsrapport Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen Kontaktpersoner: Trine Jensen mail: trij@holb.dk telefon: 72 36 74 66 Hasse Petersen mail: haspe@holb.dk telefon: 72 36 74 67 Evalueringsrapporten er

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Socialstyrelsen har fra efteråret 2013 brug for 2-3 indsatskommuner, der ønsker at medvirke i afprøvning og evaluering af en række metoder og

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard 18. december 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard Kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på

Læs mere

Evalueringsrapport. Projekt Virtuel Bostøtte

Evalueringsrapport. Projekt Virtuel Bostøtte Evalueringsrapport Projekt Virtuel Bostøtte Kontaktpersoner: Trine Jensen mail: trij@holb.dk telefon: 72 36 74 66 Hasse Petersen mail: haspe@holb.dk telefon: 72 36 74 67 Evalueringsrapporten er udarbejdet

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden 1. Projekttitel RejseGuiden 2. Resumé Projektet RejseGuiden fokuserer på at teste de nyeste teknologiske muligheder for at give målrettet information til

Læs mere

Rating af organisatoriske udfordringer i forbindelse med implementering af it-systemer

Rating af organisatoriske udfordringer i forbindelse med implementering af it-systemer Rating af organisatoriske udfordringer i forbindelse med implementering af it-systemer delmængde af implementeringskonceptet fra Region Hovedstaden/ v Therese Lundsgaard Formålet med at rate og beskrive

Læs mere

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering 2017-2020 Indledning Om 20 år vil antallet af 80-årige være fordoblet i Danmark. Bag den gode nyhed forventes også en stigning i antallet af år med

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

Projektbeskrivelse: Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange

Projektbeskrivelse: Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange 1 Projektbeskrivelse: Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Fokusområde Projekt titel Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange Arbejdsgange

Læs mere

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen Forprojekt om forbedret trafikinformation på hospitaler

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen Forprojekt om forbedret trafikinformation på hospitaler Projektbeskrivelse, Passagerpuljen Forprojekt om forbedret trafikinformation på hospitaler 1. Projekttitel Forprojekt om forbedret trafikinformation på hospitaler 2. Resumé Alle hospitaler har et stort

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg-Midtfyn Kommune - Implementerings- og kommunikationsplan

Sundhedsaftalen i Faaborg-Midtfyn Kommune - Implementerings- og kommunikationsplan Projektbeskrivelse 2015-18 i Faaborg-Midtfyn Kommune - Implementerings- og kommunikationsplan Den 19. august 2015, vers. 2.0, v. Dorthe Brænder Lilliendal og UIrik Skyum Christensen Baggrund 2015-18 er

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Vejledning til dataindsamling 2017

Vejledning til dataindsamling 2017 Vejledning til dataindsamling 2017 Denne vejledning er udarbejdet for at lette og kvalificere dataindsamlingen vedrørende velfærdsteknologi, som løber fra d. 14. september 2017 til d. 26. oktober 2017.

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: TENA Identifi Dato: 28.05.14 Rettet af: RAP Version: 1 Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde TENA Identifi Marianne

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODEL PROTOTYPE 2017

IMPLEMENTERINGSMODEL PROTOTYPE 2017 IMPLEMENTERINGSMODEL 2017 Implementeringsmodellen tager udgangspunkt i PDSAmetoden. PDSA står for Plan Do Study Act og er en måde at arbejde med løbende forbedringer, kvalitetsudvikling, afprøvning og

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesignet tager udgangspunkt i pilotfasens slutrapport af 21/5-2012 og anbefalingerne heri. Områdets afgrænsning Vi fastholder

Læs mere

Arbejdet med øget brug for øget brug af digitale løsninger og velfærdsteknologi inden for sundheds- og socialområdet.

Arbejdet med øget brug for øget brug af digitale løsninger og velfærdsteknologi inden for sundheds- og socialområdet. Kommissorium Arbejdet med øget brug for øget brug af digitale og velfærdsteknologi inden for sundheds- og socialområdet. Baggrund for arbejdet Som en del af budgetforliget 2015 har Byrådet i Helsingør

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

Formålet med modellerne er at få borgere hurtigere tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet.

Formålet med modellerne er at få borgere hurtigere tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet. N OTAT Invitation Implementering af modeller for bedre sammenhæng KL inviterer kommuner til at indgå i afprøvning af modeller for bedre sammenhæng mellem beskæftigelses-, sundheds- og social området. Modellerne

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering.

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Baggrund Som konsekvens af et stigende antal patienter, der er ekstra udsat for diabetiske fodsår og venøse bensår, oplever sundhedssektoren

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten MedCom: http://www.medcom.dk/wm111505 Telepsykiatri via video v/lone Høiberg lho@medcom.dk Gruppens

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1 Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Fokusområde Projekt titel Lettere og hurtigere adgang til diagnostik på sygehuse

Læs mere

Bilag 7. Handlingsplan for udmøntning af indkøbspolitikken 2004

Bilag 7. Handlingsplan for udmøntning af indkøbspolitikken 2004 1 Bilag 7 Handlingsplan for udmøntning af indkøbspolitikken 2004 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Konsolidering af indkøbsorganisationen... 3 2.1 Opbygning af central udbudsekspertise... 4 2.2 Indkøb af konsulenttjenesteydelser...

Læs mere

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse HR&Kvalitet Til: Region Hovedstadens 50 mio. kr. pulje til udsatte borgere Ndr Ringvej 57 2600 Glostrup Opgang 8 Telefon 38633890 Direkte 38633027 Mail GLO-HR-og- Kvalitet@regionh.dk Web www.glostruphospital.dk

Læs mere

Forflytning på Plejecentre. Anbefalinger Organisering, Standarder og Undervisning

Forflytning på Plejecentre. Anbefalinger Organisering, Standarder og Undervisning Forflytning på Plejecentre Anbefalinger Organisering, Standarder og Undervisning Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Organisering... 5 2.1 Organisering i forhold til det strategiske... 6 2.2 Organisering

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb

Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb Baggrund Ønsket om feedback fra borgere i kontakt med sundhedsvæsenet på tværs af sektorer

Læs mere

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Vejledning til Statusmåling 2017 Denne vejledning er udarbejdet for at lette og kvalificere dataindsamlingen til statusmålingen for udbredelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet. Magistraten. Dato 22. juni 2015

Indstilling. Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet. Magistraten. Dato 22. juni 2015 Indstilling Til Magistraten Dato 22. juni 2015 Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet 1. Resume I henhold til indstillingen Evaluering af Fælles Service 2015, vedtaget af Magistraten den 9.

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere