Indhold. Evalueringsrapport Popkomm Sammenfatning af evalueringsrapporten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Evalueringsrapport Popkomm 2008. Sammenfatning af evalueringsrapporten"

Transkript

1 4. marts 2009 Jur.nr.: XXX Evalueringsrapprt Ppkmm 2008 Indhld Sammenfatning af evalueringsrapprten 1 Indledning 1.1 Intrduktin af prjektet 1.2 Prjektets frmål 1.3 Prjektets frløb 1.4 Organisering 1.5 Øknmi g spnsrering 2 Evaluering 2.1 Evalueringens frmål 2.2 Afgrænsning 2.3 Evalueringens metde 2.4 Målgrupper 3 Analyse af musikbranchen på Ppkmm 3.1 Samling af den danske branche 3.2 Standen 3.3 Presse g mediemtale 3.4 MXD, Bandbase g andre partnere 3.5 Internatinalt netværk 3.6 Samling g identitet 3.7 Kunstrådet g Kunststyrelsens internatinale netværk 4 Målpfyldelse 4.1 Målpfyldelse 4.2 Anbefalinger 4.3 Frmidling g pfølgning CVR-nr:

2 Side 2 Sammenfatning af evalueringsrapprten På vegne af Kunstrådets Musikudvalg har Kunststyrelsen krdineret, afviklet g evalueret den danske deltagelse på musikmessen Ppkmm Evalueringsrapprten frmål er at synliggøre g dkumentere, at deltagelsen ved Ppkmm i Berlin 2008 har bidraget til at synliggøre dansk musik, g at den danske musikbranche har været repræsenteret g prfileret ved messen. Ppkmm er en af de primære musikmesser i Eurpa, g i år deltg 843 udstillere g deltagere fra 52 lande ver 3 dage frdelt på 2440 selskaber g rganisatiner inden fr musikbranchen. Ved Ppkmms shwcase-festival medvirkede i alt 400 bands g dj s fra 32 lande, der ptrådte fr tilhørere. Kunststyrelsens Musikcenters indsats i frbindelse med Ppkmm 2008 har været at etablere den danske stand med deltagelse af 46 selskaber, rganisatiner g institutiner med i alt 98 persner fra musikbranchen, samt at skabe velfungerende rammer, der kunne bakke p m deltagernes aktiviteter. Derudver har Kunststyrelsen infrmeret bredt m dansk musik g medvirket til at prfilere de mange danske shwcases på Ppkmms festival-del, herunder MXD s danske aften med 6 større danske rkestre. Før afviklingen af Ppkmm 2008 har Kunststyrelsen pstillet følgende verrdnede mål med deltagelsen på Ppkmm: at styrke dansk musikeksprt ved at skabe gde rammer fr den danske musikbranches udvikling af internatinale kntakter g netværk. at prmvere g synliggøre dansk musik internatinalt. Med udgangspunkt i spørgeskemaer, interviews g indsamlet statistik er de verrdnede mål samt mere knkrete prjektmål blevet evalueret med disse resultater: et højt antal deltagere på standen en høj tilfredshedsprcent hs deltagerne en str mødeaktivitet på standen mange nye selskaber på standen lavere deltagelse end frventet fra de rganiserede pladeselskaber (IFPI g DUP) Endvidere har det været muligt at støtte p m: at den danske musikbranche skaber g videreudvikler internatinale netværk g markeder de danske shwcases ved Ppkmm-festivalen MXD s arbejde med at prfilere dansk musik i udlandet Eventuelle afvigelser fra målenes succeskriterier er gennemgået g kmmenteret i rapprtens analyseafsnit.

3 Side 3 Kap 1. Indledning 1.1 Intrduktin til prjektet Musik- g pladebranchemessen Ppkmm i Berlin er en af Eurpas primære musikmesser, der afvikles hvert år i september måned. Tyskland er et vigtigt marked fr den danske musikbranche, g siden 1993 har der hvert år været dansk tilstedeværelse på messen. Kunststyrelsen har de sidste seks år stået fr etablering af en dansk fællesstand på Ppkmm fr deltagere fra den danske musik- g pladebranche. Til g med i år er Ppkmm blevet afviklet i Messe Berlin i det gamle VestBerlin men i 2009 flytter messen til Statin-Berlin, sm er den gamle pstbanegård nær Ptzdamer Platz. 1.2 Prjektets frmål De verrdnede prjektmål har været at: At styrke dansk musikeksprt ved at skabe gde rammer fr den danske musikbranches udvikling af internatinale kntakter g netværk. At prmvere g synliggøre dansk musik internatinalt De krtsigtede mål har været: at samle den danske musik -branche ved Ppkmm-messen at skabe en præsentabel g funktinel ramme, der servicerer deltagerne g repræsenterer Danmark at synliggøre den danske tilstedeværelse på messen g de danske aktiviteter på festivalen De krt- g langsigtede mål fr prjektet har været: at udvikle Kunststyrelsens samarbejde med MXD, ambassaden g genre-rganisatinerne at den danske musikbranche skaber g videreudvikler internatinale netværk g markeder at medvirke til at skabe samling g identitet fr den danske musikbranche at udvikle g vedligehlde Kunststyrelsens g Kunstrådets internatinale g natinale netværk Både de krtsigtede g langsigtede mål med indikatrer g succeskriterier er beskrevet i prjektgrundlaget, der er vedlagt sm bilag 1. Her beskrives yderligere prjektets interessenter, målgrupper, rganisering, ressurcer g tidsplan. 1.3 Prjektets frløb Kunststyrelsen står fr at etablere g krdinere den danske stand i Berlin. Det mfatter design g knstruktin af standen, der fungerer sm ramme g samlingspunkt fr danske interesser, møder, receptiner g andre aktiviteter i frbindelse med danske shwcases g internatinale tiltag. Kunststyrelsen rganiserer det frberedende arbejde med standen g står desuden fr registrering g servicering af de danske deltagere under afvikling af selve messen. Arbejdet mfatter kntakt til Ppkmm-rganisatinen, MXD - Music Exprt Denmark, Bandbase, den danske ambassade, spnsrer m.fl. 1.4 Organisering Opdragsgiver er Kunstrådets Musikudvalg, g prjektet er rganiseret i Kunststyrelsen på følgende måde: Prjektejer: Henrik Wenzel Andreasen, Prjektleder: Jens Fuglsang, Prjektgruppe: Bdil Høgh, Eline Sigfussn Paludan, Jesper Martini g Jens Fuglsang.

4 Side Øknmi g spnsrering Det samlede budget fr Kunststyrelsens arbejde med den danske stand var på kr., hvraf Kunstrådets Musikudvalg bidrg med kr. fra peratørmidlerne g kr. var deltagerbetaling. Prisen fr registrering på den danske stand var i år 2008 på kr. (ekskl. mms) - sm var grundpris fr et selskab med p til t persner pr. selskab. Det samlede regnskab er vedlagt sm bilag 2. Det skandinaviske cd-prduktins firma Dicentia spnsrerede det trykte katalg til den danske stand, g bryggeriet Brøckhuse var ølspnsr til standen g den fællesnrdiske receptin Nrdic Drink party der blev afhldt trsdag 9. ktber. Kap. 2. Evaluering 2.1 Evalueringens frmål Evalueringen bliver fretaget af Kunststyrelsen g dens frmål er at synliggøre g dkumentere: At den danske deltagelse ved Ppkmm-messen i Berlin 2008 har bidraget til at synliggøre dansk musik At Danmark g den danske musikbranche er repræsenteret g prfileret ved Ppkmm-messen. At danne grundlag fr beslutninger m fremtidige bevillinger g satsninger vedrørende Ppkmm g andre messer i udlandet. At viderefrmidle erfaringer fra prjektet, både den praktiske afvikling g samarbejdet med MXD, Bandbase, genrerganisatinerne g musiklivets andre aktører. 2.2 Afgrænsning Evalueringen er fkuseret på den danske stand g synliggørelsen af de danske selskaber g musikrganisatiner ved Ppkmm-messen. Det er ikke denne evaluerings frmål at evaluere g vurdere de danske kncerter g shwcases på Ppkmm-festivalen. De er blevet afviklet af MXD g Ppkmm-festivalen, der således gså står fr evalueringsprcessen. 2.3 Evalueringens metder Der har været gennemført en intern evalueringsprces med inddragelse af prjektets krtsigtede g langsigtede mål. I betragtning af at prjektet er blevet gentaget mange gange samt budgettets mfang har Kunststyrelsen vurderet, at det ikke har været relevant at fretage en ekstern evaluering. Til den interne evaluering har Kunststyrelsen vurderet at en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse suppleret med kvalitative interviews med udvalgte selskaber udgør et tilstrækkeligt evalueringsgrundlag. Kunststyrelsen vurderer, at man sm intern evaluatr er tæt på de prcesser, der evalueres g derfr har gd baggrund fr at vurdere, hvilken type viden evalueringen skal prducere. Samtidig skal man dg være pmærksm på den udfrdring, det er, at pnå en bjektivitet svarende til den, der kan frventes af en ekstern evaluering, ligesm man må erkende at der er en risik fr at evalueringen ikke pfattes sm lige så bjektiv, sm en ekstern evaluering.

5 Side 5 Til måling af de krtsigtede g langsigtede mål fr prjektet i frm af deltagernes tilfredshed med standens rammer, det danske aktivitetsniveau på messen samt synligheden af den danske tilstedeværelse har disse metder været anvendt: Kvantitativ ptælling af antal selskaber g persner på standen Analyse af deltagerfeltet, bl.a. på baggrund af tidligere deltagerlister/katalger Spørgeskema til medvirkende selskaber m den danske stand g deres aktiviteter på messen Interview med udvalgte deltagere på den danske stand Registrering af mødeaktivitet g arrangementer på standen Indsamling af artikler g mtale fra medier i Danmark g Tyskland Indsamling af statistik g mtale vedrørende dansk musikeksprt fra MXD Evalueringsmøder g løbende dialg med MXD Evalueringsmøde med deltagende medlemmer fra Musikudvalget Prjektgruppen laver en intern evaluering af frløbet i Kunststyrelsen 2.4 Målgrupper fr evaluering Kunstrådets Musikudvalg (pdragsgiver) Den rytmiske danske musikbranche samt IFPI g DUP Kunststyrelsen g Kunststyrelsens ledelse MXD g genrerganisatinerne ROSA-Dansk Rck Samråd, Dansk Jazzfrbund, Flkemusikkens Fælles Sekretariat, Wrld Music Denmark g SNYK-Sekretariat fr Ny Dansk Kmpsitinsmusik. Bandbase. Offentligheden

6 Side 6 Kap 3. Analyse I det følgende fremlægges g analyseres den indsamlede dkumentatin i frm af spørgeskemaer, kvalitative interviews g statistik i frhld til de krt- g langsigtede mål, indikatrer g succeskriterier, der er frmuleret prjektgrundlaget. Spørgeskemaundersøgelse Svarprcent 78 % Fr at måle deltagernes tilfredshed med standens rammer, aktiviteter g selskabernes udbytte blev der gennemført en kvantitativ undersøgelse, hvr alle deltagerne blev bedt m at udfylde et spørgeskema med en række spørgsmål. Kunststyrelsen mdtg svarskemaer fra 36 ud af 46 selskaber, hvilket giver en samlet svarprcent på 78%. Dette er en frbedring i frhld til 2007, hvr 73% afleverede deres svarskema. Kvalitative interviews Fr at få mere uddybende g kvalificerede svar på langsigtede emner sm pbygning af netværk g udbytte ver flere år fretg Kunststyrelsen 4 interviews med frskelligartede selskaber på standen. Denne dialg indgår gså i evalueringen. Citater fra de 4 interviews er sat ind i analysen i det følgende fr at eksemplificere g uddybe resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. Musikbranchen på messen Ppkmm er en af de primære musikmesser i Eurpa, g i 2008 deltg 843 udstillere g deltagere fra 52 lande ver 3 dage frdelt på 2440 selskaber g rganisatiner inden fr musikbranchen. Ved Ppkmms shwcase-festival medvirkede i alt 400 bands g dj s fra 32 lande, der ptrådte fr tilhørere. 46 danske pladeselskaber, managements, spillesteder g rganisatiner mv. med i alt 98 persner var tilmeldt den danske stand i Desuden deltg 7 Music Management-studerende fra Rytmisk Musikknservatrium. Endvidere hjalp Kunststyrelsen med at krdinere et dags besøg af 20 studerende fra RUC s Perfrmance & Design uddannelse. Følgende figur, der er baseret på selskabernes egne plysninger til standkatalget, viser en analyse af det danske deltagerfelt i frhld til aktivitet g genre-spredning. Mange af deltagerne arbejder inden fr flere kategrier. Derfr er ttal mere end 100 %. Figur 1. DELTAGERNES AKTIVITETER % inden fr hver aktivitet DELTAGERNES AKTIVITETER - GENRER Pladeselskaber 26 % Pp/Rck/Alternative 35 % Musikfrlag 28 % Dance/Electrnic 15 % Prduktin af audi/vide 17 % Urban/Hip Hp/R nb 7 % Advkatkntr 4% Jazz/Blues 7 % Distributin 21 % Cuntry/Flk/wrld 13 % CD/DVD prducent 4 % Alle genrer/all kinds 56 % Online 7 % Management/Bking 23 % Institutin/ Eksprt kntr 21% Artist/Orkester 2 %

7 Side 7 Ud af figur 1. g selskabernes prfiler i standkatalget kan man se, at de danske deltagere på Ppkmm er udpræget rytmiske selskaber g managements, i frhld til den anden væsentlige musikmesse MIDEM i Frankrig, hvr der deltager flere danske musikfrlag, klassiske selskaber g jazz-pladeselskaber. Der er sket en nedgang i andelen af pladeselskabsaktiviteter på standen. Sidste år var 48 % af deltagerne pladeselskaber mens tallet i 2008 er faldet til 28 %. Til gengæld er der sket en stigning indenfr selskaber der arbejder med distributin fra 9 % i 2007 til 21 %. Dette afspejler et generelt mønster i musikbranchen, hvr det vigende salg af indspillet musik har fået mange aktører til at flytte fkus md andre aktiviteter, bl.a. knyttet til live-delen. 3.1 Samling af den danske musikbranche Mål 1. (krtsigtet) At samle den danske musikbranche ved Ppkmm. Indikatr: At det er de relevante g vigtige selskaber sm deltager. Succeskriterier: at mindst 35 selskaber deltager, dvs. ca. 85 persner at 1-2 af de 4 stre pladeselskaber deltager (majr labels fra IFPI) at de tneangivende uafhængige selskaber deltager (DUP) at nye uafhængige selskaber deltager at de danske genrerganisatiner deltager at de vigtige danske autr- g udøver-rganisatiner deltager - Hvad angår deltagerantallet på standen viser det sig, at den danske interesse fr Ppkmm, trds nedgangstider fr pladebranchen, har været vedhldende. 46 selskaber med 98 persner deltg i Standen har således haft samme antal selskaber sm i 2007, men med flere persner pr. selskab. Succeskriteriet hvad angår deltagerantal er derfr pfyldt. - Blandt de stre selskaber var kun EMI Publishing repræsenteret på standen. De 4 stre pladeselskaber Sny/BMG, Warner, Universal g EMI deltg ikke på standen, hvilket kan skyldes at de selv har stre firmastande på Ppkmm. Succeskriteriet er dermed ikke pfyldt. - Ud af de 46 selskaber var kun et medlem af DUP g fire af IFPI. Til gengæld var selve rganisatinen DUP tilmeldt standen g kunne repræsentere sine medlemmer. Dermed må succeskriteriet siges at være delvis pfyldt. - Der var mange nye uafhængige selskaber på standen sm endnu ikke er medlem af de t brancherganisatiner. Succeskriteriet må dermed siges at være pfyldt. - Blandt rganisatiner deltg Dansk Jazzfrbund g ROSA/Spt festival. SNYK havde gså vervejet at deltage men meldte fra før messen. Wrld Music Denmark har før haft deres egen stand men fravalgte Ppkmm 2008 til frdel fr Wmex-messen. I frhld til Ppkmms prfil er det dg de mest relevante genrerganisatiner, der har deltaget g succeskriteriet er delvis pfyldt. - Blandt de faglige rganisatiner var DMF- Dansk Musiker Frbund til stede. Ingen af autr-rganisatiner deltg g succeskriteriet er kun delvis pfyldt. I frhld til succeskriterierne fr at samle den danske musikbranche på standen er det således ikke lykkedes af få de 4 majr-selskaber g flere medlemmer af IFPI eller DUP på standen. Til gengæld lykkedes det at få mange nye uafhængige selskaber på standen samt de mest relevante genre- g udøver-rganisatiner i frhld til Ppkmms prfil. 91 % af standens deltagere har i spørgeskemaet svaret psitivt på at de vervejer at deltage

8 Side 8 på Ppkmm igen. Det er altså ikke lykkedes at nå alle succeskriterier til fulde, g målet m at samle den danske musikbranche på standen er derfr kun delvis pfyldt. 3.2 Standen Mål 2. (krtsigtet) At skabe en præsentabel g funktinel ramme, der servicerer deltagerne g repræsenterer Danmark. Indikatr: Generel tilfredshed i en spørgeskema-undersøgelse blandt deltagere på standen samt registrering af mødeaktivitet Succeskriterier: at mindst 80 % er meget tilfredse eller tilfredse, heraf mindst 30 % meget tilfredse at højst 20 % er utilfredse eller meget utilfredse, heraf højst 5 % meget utilfredse Mødeaktivitet på mindst 350 arrangerede møder på standen. I det følgende er resultatet af de spørgsmål der er relevante i frhld til mål 2 analyseret g kmmenteret. De er endvidere sammenhldt med sidste års svar g resultater hvis der er tale m væsentlige frskelle. Spørgsmål 2 fra spørgeskema: Hvrdan vurderer du den danske stand med hensyn til placering/ funktinalitet/ design mm.?: Figur Kunst- Kunst- Registrering/ Placering Funktinalitet Standdesign styrelsens styrelsens tilmelding krdinering kmmunikati Meget tilfreds % Tilfreds % Utilfreds % Meget utilfreds % Hvad angår standens placering, funktinalitet g design er der på alle tre mråder sket en stigning i tilfredsheden i frhld til brugerundersøgelsen fra Sidste år var 16 % utilfredse med placeringen, 13 % var utilfredse med funktinaliteten g 31 % var utilfredse med designet men i år det kun 3 %. - Tilfredsheden med Kunststyrelsens registrering, krdinering g kmmunikatin vedrørende standen var meget høj sidste år g denne tilfredshed er fasthldt i 2008.

9 Side 9 Citater fra danske deltagere m standen: - Standen har fungeret gdt efter vres behv. Strskærmen er en gd ting g det med mødebrdebking fungerede gdt. Det er sejt lavet, at man sidder hver fr sig. Bandbase-samarbejdet var en gd idé. Dem må I gerne samarbejde med fremver. - Helt perfekt g gdt med fladskærm standen er placeret der hvr den skal være. Bandbase.dk er en gd idé vi ville gerne have nået at være med i præsentatinen. Den stre tilfredshed med standens placering, funktin g design er udtryk fr at placeringen i en ny hal i 2008 g arbejdet med standens design har givet psitivt udbytte. Endvidere er den elektrniske tilmeldingsprcedure samt nyhedsmail gså blevet videreudviklet hvilket har fasthldt den stre tilfredshed indenfr registrering, krdinering g kmmunikatin. Alle succeskriterier indenfr brugerundersøgelsen af standen er derfr pfyldt. Mødeaktivitet på standen 653 møder g kntakter blev frmidlet på den danske stand. Ud af dem var de 151 på frhånd aftalte møder, der gik gennem skranken. De resterende 502 var henvendelser g kntakter til danske selskaber, der blev genereret gennem skranken g standkatalget samt generelle henvendelser vedrørende dansk musik. Aktiviteten på standen er dg betydelig større end de 653 registrerede møder g henvendelser, da de fleste har aftalt møder hjemmefra, kender hinanden på frhånd g derfr mødes uden frmidling af standens persnale. Mødeaktiviteten på standen er således meget høj, g succeskriteriet på mindst 350 møder g henvendelser vurderes derfr pfyldt. 3.3 Presse g medier Mål 3. (krtsigtet) At synliggøre den danske tilstedeværelse på messen g de danske aktiviteter på festivalen. Indikatr: At få artikler g anden mediemtale i Tyskland g Danmark i frbindelse med messen g festivalen. Succeskriterier: 6 artikler i danske medier 2-3 artikler i tyske medier Fr at synliggøre den danske tilstedeværelse ved både messe g festival krdinerede Kunststyrelsen sit pressearbejde med MXD. Strategien bestd i at rientere hinanden løbende m begge parters pressearbejde g initiativer samt krdinere udsendelser af pressemeddelelser. Fr at få det samlede danske engagement til at stå tydeligt frem i medierne besluttede Kunststyrelsen sammen med MXD, at det var vigtigt at begge parter nævnte hinandens aktiviteter ved Ppkmm. Messen g de danske shwcases blev mtalt på både Kunst.dk g Danishmusic.inf samt Kunstrådets nyhedsbrev g Kunststyrelsens Internatinale nyhedsbrev nr. 3. I de danske aviser g tidsskrifter blev der skrevet 10 artikler p til g under Ppkmm. Gaffa har skrevet 10 reprtager g anmeldelser på deres hjemmeside g Bandbase har lavet 17 artikler. MXD har mtalt Ppkmm g den danske tilstedeværelse på deres hjemmeside med 12 mtaler g anmeldelser. Derudver har de samlet mellem 6 artikler m Ppkmm g den danske tilstedeværelse fra trykte medier i Tyskland. Succeskriterierne på 6 artikler i danske medier g 2-3 i tyske medier er dermed pfyldt.

10 Side MXD, Bandbase g andre partnere Mål 4 (krtsigtet) At udvikle Kunststyrelsens samarbejde med MXD, ambassaden g genre-rganisatinerne. Indikatr: Løbende dialg, kntakt g feedback fra MXD, ambassade g genrerganisatiner. Succeskriterier: 2-3 møder med MXD 1-2 dialgmøder med ROSA, Jazzfrbund, FFS, WMD, 1-2 dialgmøder med den danske ambassade i Berlin MXD g shwcases ved Ppkmm-festivalen: Der var i alt 29 danske shwcases under Ppkmm-festivalen. MXD støttede en lang række af de disse rkestres medvirken i diverse klubber i Berlin. MXD s mest markante fremstød fregik trsdag 9. ktber med en ren dansk aften i den berlinske klub Pstbahnhf med mkring 850 tilskuere. Her medvirkede de 6 rkestre Vet, Spleen United, The Blue Van, Carpark Nrth, WhMadeWh, Beta Satan. I frbindelse med den danske aften havde MXD arrangeret en branche-receptin før kncerten, hvr den 17-årige electrnica musiker Mike Sheridan var DJ. Kunststyrelsen prfilerede gennem standen, prm-cd er g diverse pr-materialer de mange danske shwcases på Ppkmm-festivalen i samarbejde med MXD. I dagene efter kncerterne psamlede g viderefrmidlede Kunststyrelsen de mange kntakter g frespørgsler på messen vedrørende MXD g de medvirkende danske bands. MXD s leder Thmas Rhde g medarbejder Lisa Marxen var gså til stede på standen fr at samle p på henvendelser g nye kntakter. På en efterfølgende evaluering mellem MXD g Kunststyrelsen blev det aftalt fremver at samarbejde endnu tættere m shwcases g PR på både Midem 2009 g Ppkmm MXD refererede at de selv har evalueret den danske aften med de 6 deltagende rkestre g at der er pnået et strt udbytte af shwcasen. Bandbase Den interaktive virtuelle musikside Bandbase var i år den danske stands multimedie-partner. Bandbase henvendte til Kunststyrelsen i fråret 2008 i frbindelse med at de ved Ppkmm skulle ffentliggøre deres nye tyske site. Fr at skabe synlighed fr standens deltagere, MXD-shwcasen g de danske deltagere på en ny digital platfrm indgik Kunststyrelsen et samarbejde med Bandbase. De stillede ressurcer g knwhw til rådighed sådan at dansk musikliv kunne blive præsenteret digitalt på internettet g på strskærm på standen. Udver at samarbejde med Kunststyrelsen var Bandbase mediepartner på arrangementerne Cpenhagen Calling, Netværk Eurpa g receptinen frud fr den danske aften. Ved et efterfølgende evalueringsmøde med Bandbase g Kunststyrelsen blev følgende punkter drøftet: - Deltagerne var glade fr Bandbase på standen g ville gerne have deres prfil på sitet. - Det var svært at få deltagere til at sende pr-materiale g billeder ind rettidigt. - MXD g managerne var hurtige til at skaffe materiale til prfilerne. - De små cmputere på standen havde mere funktin sm statin end sm multimedie hjørne. Det var både på grund af placeringen men gså frdi sitet ikke fungerede helt ptimalt. - Samarbejdet skal frtsætte på MIDEM Der følges p på en bedre kategrisering af deltagerne g en bedre brugerflade i frhld til musik, videer, selskaber g rganisatiner.

11 Side 11 Den danske ambassade Ambassaden prmverede de danske shwcases gennem deres kanaler g var på besøg ved shwcasen. De var gså med i de indledende frsøg på at finde spnsr til elektrnisk udstyr på standen. Genre-rganisatiner ROSA/Spt festival var tilmeldt standen, g var til stede i Berlin i frbindelse med shwcasen g MXD s deltagelse. Jazzfrbundet, sm de sidste år har afviklet deres Berlin-prjekt i samarbejde med Cpenhagen Jazz Festival, var gså til stede på standen fr at pleje deres tyske netværk. Organisatinen Wrld Music Denmark, der sidste har havde deres egen stand verfr Kunststyrelsens i det nrdiske hjørne, valgte i 2008 at priritere Wmex hvr de bedre kan ekspnere dansk verdensmusik. Kunststyrelsen har løbende haft kntakt til g været i dialg med MXD, ambassaden g genre-rganisatinerne under både frberedelsen g afviklingen af Ppkmm 2008 g derfr vurderes målet pfyldt, selvm succeskriteriet vedrørende møder, hvis disse frstås sm aftalte møder, ikke er pfyldt. 3.5 Internatinalt netværk Mål 5: (krt- g langsigtet) At den danske musikbranche udvikler internatinale netværk g markeder til musikeksprt. Indikatr: At deltagerne har fået nye eller udviklet tidligere internatinale kntakter Succeskriterier: Mindst 70 % af deltagerne angiver at have fået styrket deres netværk væsentligt. Knkret angivelse via kvalitative interviews af deltagernes brug af Ppkmm Fr at undersøge m selskaberne udvikler deres internatinale netværk på Ppkmm g med hvilke lande har Kunststyrelsen i spørgeskemaet spurgt m: Spørgsmål 3 fra spørgeskema: I hvilken grad vurderer du relevansen af Ppkmm i frhld til at udvikle nye netværk? Her svarede 51 % I høj grad, 40 % I ngen grad, 9 % I mindre grad g 0 % slet ikke. Spørgsmål 5 fra spørgeskema: Hvilke lande/markeder har du primært fået kntakt til på Ppkmm? Følgende antal selskaber havde kntakt med følgende lande: 13 Tyskland, 7 Nrge, 6 Hlland, 6 Belgien, 5 Danmark, 4 Sverige, 4 Japan, 4 USA, 4 Luxemburg, 3 England, 2 Island, 2 Spanien, 2 Frankrig 2 Canada, 2 Finland, 2 Schweiz, 1 Italien, 1 Sydafrika, 1 Australien, 1 Indien, 1 Rumænien, 1 Ukraine, 1 Tyrkiet. I frhld til sidste år er det stadig de eurpæiske g skandinaviske lande sm danske selskaber primært har kntakt med. Der er en stigning i kntakt med Benelux-landene g nye østeurpæiske lande. Ligesm sidste år er der gså kntakt med fjerne lande USA, Canada, Japan g Australien. Fr at undersøge hvilke andre messer g festivaler selskaberne ellers udvikler g plejer deres internatinale netværk på har Kunststyrelsen i spørgeskemaet yderligere spurgt m:

12 Side 12 Hvilke andre internatinale messer/festivaler har dit selskab deltaget på i løbet af 2008? Her svarede de at 60 % havde besøgt MIDEM i Cannes, 11 % SXSW i Texas, 14% Eursnic I Grningen g 14 % andre messer sm JazzAhead i Bremen, ByLarm i Nrge g MusExp i Ls Angeles. Hvr relevant er Ppkmm i frhld til andre messer? Til dette spørgsmål svarede 26 % I høj grad, 43 % I ngen grad, 14 % I mindre grad g 3 % slet ikke. Hvr tilfreds har du været med dit udbytte af deltagelsen? Til dette spørgsmål svarede 40 % I høj grad, 46 % I ngen grad g 29 % I mindre grad. De fleste har været psitive mkring deres udbytte af Ppkmm. Ngle selskaber er vant til at kmme på messer g ved, hvrdan man udnytter sin deltagelse ptimalt. 14 % har dg svaret i mindre grad, hvilket kan frklares ved, at der hvert år er mange nye deltagere på standen, sm aldrig har været på en messe før. I de kvalitative interviews blev selskaberne spurgt m: Hvrdan er PpKmm med til at udvikle eller vedligehlde jeres internatinale netværk? g Hvad bruger i Ppkmm til?. Nedenfr er citater fra ngle af deres svar: - Fr at pleje mit netværk, tale med kunder. Skabe nye kntakter. Jeg laver psøgende arbejde p til en messe g så skal jeg være her g møde flk. Det er 18. år jeg er hernede. - At skabe netværk - selvm vi måske først får brug fr netværket m et år! Det er vigtigt at frberede sig hjemmefra. - Man får sat ansigter på, g netværket udvikler sig år fr år. - Jeg SKAL være her Sammenhlder man verrdnet svarene fra spørgeskemaet g de kvalitative interviews vedrørende internatinale netværk g aktiviteter på Ppkmm er der generel tilfredshed med udbyttet g succeskriterierne er dermed pfyldt. 3.6 Samling g identitet Mål 6: (krt- g langsigtet) At medvirke til at skabe samling g identitet fr den danske musikbranche Indikatr: At deltagerne angiver Ppkmm sm et vigtigt samlingssted fr den danske musikbranche Succeskriterier: Mindst 70 % af de danske deltagere angiver Ppkmm sm vigtigt samlingssted fr den danske branche

13 Side 13 Spørgsmål 3 fra spørgeskema: I hvilken grad vurderer du relevansen af Ppkmm i frhld til at prmvere dansk musik? Figur At prmvere dansk At sælge dansk musik? At lave danske shwcases? At udvikle nye internatinal I høj grad relevant % I ngen grad relevant % I mindre grad relevant % Slet ikke relevant % At bruge Ppkmm sm et samlingssted fr generelt at prmvere dansk musik synes størstedelen af deltagerne er i høj grad g i ngen grad relevant. Hvad angår det at prmvere, sælge samt lave danske shwcases er der dg flere der synes at det er i mindre grad relevant. Til gengæld er det relevansen af Ppkmm sm samlingsted fr udvikling af nye internatinale kntakter meget høj. Sammenhlder man svarene vedrørende prmvering, salg af musik, shwcase samt udvikling af kntakter, vurderes det at succeskriteriet er pfyldt. 3.7 Kunstrådet g Kunststyrelsens internatinale netværk Mål 7: (krt- g langsigtet) At udvikle g vedligehlde Musikudvalgets g Kunststyrelsens internatinale g natinale netværk. Indikatr: Flere natinale g internatinale henvendelser g kntakter blandt Musikudvalget g Kunststyrelsen Succeskriterier: At Kunststyrelsens Ppkmm-medarbejdere g Musikudvalgsmedlemmer angiver at have øget antallet af internatinale kntakter væsentligt Fra Kunstrådets Musikudvalg deltg Leif Skv. Han deltg på messen i møder med repræsentanter fr den danske g internatinale musikbranche på standen g verværede flere af de danske shwcases. Kunststyrelsen afhldt gså flere møder med internatinale kntakter g rganisatiner. Endvidere lå den danske stand ved siden af Sverige, Nrge g Finland så Kunststyrelsen havde mulighed fr at styrke det nrdiske samarbejde g lave fælles arrangementer sm fx den fællesnrdiske receptin Nrdic Drink Party. Succeskriteriet vurderes pfyldt.

14 Side 14 Kap 4. Målpfyldelse g anbefalinger 4.1 Målpfyldelse De krtsigtede mål fr prjektet g deres succeskriterier, sm er beskrevet i prjektgrundlaget, vurderes alle pfyldt, på nær målet m at samle den danske musikbranche på standen sm kun er delvis pfyldt. Det gælder blandt andet den manglende deltagelse af de 4 stre pladeselskaber g de uafhængige DUP-selskaber. Afvigelser fra succeskriterierne i brugerundersøgelsen er gennemgået g kmmenteret i analysen. Brugerundersøgelsen g selskabernes feedback i de kvalitative interviews er medtaget i anbefalingerne til næste års Ppkmm. Hvad angår de tre mere langsigtede mål, sm består i at udvikle musikbranchens internatinale netværk, at skabe samling g identitet, g udvikle Musikudvalgets g Kunststyrelsens internatinale netværk, kan målpfyldelsen ikke vurderes endeligt, men med udgangspunkt i pfyldelsen af de valgte succeskriterier, vurderes det at der er gde muligheder fr at målene gså på længere sigt vil blive nået. Det gælder gså fr de t verrdnede prjektmål med at styrke dansk musikeksprt ved at skabe gde rammer fr den danske musikbranches udvikling af internatinale kntakter g netværk samt at prmvere g synliggøre dansk musik internatinalt. Fr at vurdere målpfyldelsen vil det være nødvendigt ver flere år at indhente infrmatin g data m deltagernes brug g tilfredshed af den danske rganisering på Ppkmm. Ligeledes vil analyse af MXD s årlige pgørelser ver dansk musikeksprt gså kunne bidrage til en vurdering af målpfyldelsen af de verrdnede mål. 4.2 Anbefalinger Det anbefales, at Kunstrådets Musikudvalg igen støtter en dansk stand på Ppkmm 2009 pga. den stre danske tilslutning. I 2009 rykker Ppkmm fra Messe Berlin i det gamle VestBerlin til den gamle pstbanegård Statin- Berlin nær Ptzdamer Platz. Messen flytter fr at kmme nærmere festival-delen af Ppkmm sm afvikles i det gamle øst g derved kan messe-delen styrke sin psitin ved at få flere af festivalens aktører til at deltage på messen. Eftersm danske rkestre g MXD har mange shwcases på festivalen er der mulighed fr at flytningen gså kan få en psitiv afsmitning på aktiviteten den danske stand. På basis af brugerundersøgelsen g pladeselskabernes kmmentarer, prjektgruppens interne evaluering samt evalueringsmøde med MXD anbefales følgende til næste års prjekt: Vedrørende stand at frtsætte med rganiseringen, samlingen g synliggørelsen af den danske musikbranche på Ppkmm 2009 ved Statin-Berlin at den danske stand kmmer til at ligge i et nrdisk mråde at man fasthlder en natinal stand med sidde- g mødepladser at udvikle mulighederne fr prfilering af selskaberne g rkestre i både katalg g digitalt på standen via spnsrer g samarbejdspartnere

15 Side 15 Vedrørende MXD at udbygge dialgen med MXD vedrørende stand g shwcase på Ppkmm at krdinere g videreudvikle pressearbejdet med MXD m prmvering af stand g danske shwcases at samarbejde med MXD mkring skabelsen af et nrdisk tema på Ppkmm Vedrørende spørgeskema g evaluering at pkvalificere brugerundersøgelsen fr at få mere detaljeret feedback fra branchen at tilpasse spørgeskemaet, så man får en præcis verensstemmelse med succeskriterierne at indsamle infrmatin ver flere år fr at vurdere målpfyldelsen på de langsigtede g verrdnede mål 4.3 Frmidling g pfølgning Evalueringsrapprten frmål er at synliggøre g dkumentere, at deltagelsen ved Ppkmm i Berlin 2008 har bidraget til at synliggøre dansk musik, g at den danske musikbranche har været repræsenteret g prfileret på messen. Kunstrådets Musikudvalg står sammen med prjektejer g prjektleder fr pfølgning på rapprten. Evalueringsrapprten bliver ffentliggjrt til interessenter g målgrupper i Kunstrådets nyhedsbrev g på Bilag: 1. Prjektgrundlag 2. Regnskab Jens Fuglsang 9. februar 2009

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport Popkomm 2010. Sammenfatning af evalueringsrapporten

Indhold. Evalueringsrapport Popkomm 2010. Sammenfatning af evalueringsrapporten 13. december 2010 Jour.nr.: XXX Evalueringsrapport Popkomm 2010 Indhold Sammenfatning af evalueringsrapporten 1 Indledning 1.1 Introduktion af projektet 1.2 Projektets formål 1.3 Projektets forløb 1.4

Læs mere

MIDEM 2009. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

MIDEM 2009. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 2. juni 2009 Jour.nr.: MIDEM 2009 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på MIDEM 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MIDEM 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

MIDEM 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 28. maj 2008 Jour.nr.: MIDEM 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på MIDEM 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Projektets formål 2. Evalueringens

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt-

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt- DBSF Eliteudvalgsmøde 26. nvember 2012 Sted: Lavia Odense Til stede var: Klaus Lykkebæk, Jeanette Riis Nielsen, Dan Hansen (alle medlemmer af Eliteudvalg), Allan B. Grønkjær (sprtschef) samt skytterepræsentanterne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende) Ntat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientplevelser blandt Fødende 204 (LUP Fødende) Sundhedsplanlægning, Patientdialg g Kvalitet Kvalitet Niels Bhrs Vej 0 9220 Aalbrg

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport Popkomm Sammenfatning af evalueringsrapporten

Indhold. Evalueringsrapport Popkomm Sammenfatning af evalueringsrapporten 21. februar 2008 Jour.nr.: XXX Evalueringsrapport Popkomm 2007 Indhold Sammenfatning af evalueringsrapporten 1 Indledning 1.1 Introduktion af projektet 1.2 Projektets formål 1.3 Projektets forløb 1.4 Organisering

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

4. Overordnet planlægning

4. Overordnet planlægning Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 4. Overrdnet planlægning Indhld: 00 Planlægningsmetden 10 Omgivelserne 20 Resultatmål 30 Øknmimål 40 Hvedfrløb 50 Organisatinsfrm fangel Prjektledelse as

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

Indhold WOMEX 2009. Evalueringsrapport. Sammenfatning

Indhold WOMEX 2009. Evalueringsrapport. Sammenfatning 7. december 2009 WOMEX 2009 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Nordisk samarbejde 1.4 Økonomi og ressourcer

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold.

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold. Vres klub - Hammel GF Fdbld - På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fdbld Hammel GF Fdbld undersøger sit DNA Udarbejdet af: AFSNIT: 1. Overrdnet m undersøgelsen 2. Sammenfatning 3. Diagrammer;

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet Stillings- g persnprfil Afdelingschef fr Søterritriet Kystdirektratet Juli 2014 [1] Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsesfrhld Kystdirektratet Kystdirektratet Højbvej 1, 7620 Lemvig Telefn

Læs mere

Diskussion af problemstillingerne

Diskussion af problemstillingerne Diskussin af prblemstillingerne I dette kapitel gives der en lille diskussin af de i kapitel 4 udledte prblemmråder, diskussinen er fretages med Dansk Byggeri, freningen bips, Erhvervs- g Byggestyrelsen

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 18. marts 2014 Statens Kunstfnds Prjektstøtteudvalg fr Musik Møde nr. 3 Mødedat: 24. april 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 til 15.45 REFERAT Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding,

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier:

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier: Frretningsplan til Danmarksmesterskabet g bedømmelseskriterier: Frretningsplan: Skriftstørrelse 12 Max 15 sider á 2400 anslag (alt der verskrider, tæller ikke med i bedømmelsen) Idéens navn Ideén på 3

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune Vækst & Erhverv Dat: 17.03.2015 Sagsbehandler: Jesper Kjærgaard Direkte tlf.: 7376 7071 E-mail: jkj@aabenraa.dk Business Aabenraa Nyt peratørhus fr erhvervsfremme i Aabenraa Kmmune.frdi vi vil have Sammenhæng

Læs mere

Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010. Hold øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kommer

Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010. Hold øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kommer Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010 Hld øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kmmer 1 Indhld Frmål g metde Resultater Oplevede farer g cykeladfærd Kendskab til kampagnen Frståelse af kampagnens

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune Hjørring 8. marts2016 Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kmmune I nrdjysk turisme er der gjrt mange af de rigtige ting fr at skabe vækst. Der har været fkus på at samle marketing i fælles kampagner med str

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Til ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Mia Rasmussen, Aarhus Tech Karin Rsenmejer, København VUC Mrten Hlst Nielsen, TEC ESB-sekretariatet Ebbe S. Hargbøl Lajla Pedersen Maj 2012 Referat af

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING

DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING Dette udbud er målrettet web- g reklamebureauer i Strkøbenhavn. Opgaven, der beskrives i nærværende udbud, gælder eksekvering af digitale elementer til en destinatinskampagne,

Læs mere

PID for SOG/UVA på STADS Aarhus Universitet PID: Klargøring af SOG og UVA til STADS

PID for SOG/UVA på STADS Aarhus Universitet PID: Klargøring af SOG og UVA til STADS PID fr SOG/UVA på STADS Aarhus Universitet PID: Klargøring af SOG g UVA til STADS 1 PID fr SOG/UVA på STADS 1. Dkumentkntrl Versin Frventet start Frventet slut Prjektleder 0.1 4.december 2009 1. ktber

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere