FORFLYTNINGSGUIDEN. Til ansatte, elever og studerende i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORFLYTNINGSGUIDEN. Til ansatte, elever og studerende i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer"

Transkript

1 FORFLYTNINGSGUIDEN Til ansatte, elever og studerende i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

2 Forflytningspyramiden Træk, skub eller rul Forflytningspyramiden ligner den kendte madpyramide: Du skal bruge mest fra nederste felt i pyramiden og mindst fra det øverste - men alle felter indgår i en god forflytningsteknik. Brug hjælpemidler Hent plakater med forflytningspyramiden i tre forskellige udgaver på Lad borgerne bruge deres egne ressourcer FORFLYTNINGSGUIDEN 2 Udgivet af BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed, juli 2015 Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 3. sal 1455 København K Projektledelse: Marianne Storm Redaktion og produktion: Tune Nyborg, Periskop Fotos: Thomas Søndergaard Se mere på og ISBN:

3 God forflytning Arbejdsteknik, faglighed og hjælpemidler Forflytning er en arbejdsmetode, som begrænser den fysiske belastning på din krop. Metoden går ud på at glide, dreje, vende, trække eller skubbe borgeren i stedet for at løfte. God forflytning kræver både arbejdsteknik, hjælpemidler og faglighed. Læs mere på Forflyt.dk De metoder og teknikker, som er beskrevet i denne guide, er uddybet på hjemmesiden Her kan du finde meget mere information, inspiration og konkrete værktøjer til god forflytning på sygehuse, i ældreplejen og i leve- og bomiljøer. Der er høj faglighed når du: Lader borgeren hjælpe til med egne kræfter og ressourcer, så hendes funktionsevne og følelse af kontrol bliver styrket og du skåner dig selv. Samarbejder både med borgeren, de pårørende og dine kolleger om forflytninger, så I får en fælles forståelse af, hvordan I bedst kan forflytte. Kan vurdere, hvornår der er brug for at ændre på forflytningerne og fx bruge andre metoder og hjælpemidler eller ændre indretningen. Deler din viden om forflytning med dine kolleger og din leder. 3

4 Grundprincipper for god forflytning Brug borgerens ressourcer Det vigtigste grundprincip er at få borgeren til at hjælpe med, hvis det er muligt. Guid borgeren og prøv sammen at afklare, hvad borgeren kan selv, og hvad han skal have hjælp til. Jo mere borgeren kan selv, desto større er følelsen af kontrol og selvværd, og desto mindre er din egen fysiske belastning. Udnyt det naturlige bevægemønster Når vi bevæger os uden at tænke over det, vil vi helt naturligt forsøge at nedsætte gnidningsmodstanden ved at løfte den kropsdel, som gør modstand mod underlaget. Vi vil også automatisk dele bevægelsen op i flere små bevægelser, når vi fx skal vende os i sengen eller rejse os fra en stol. Ved at understøtte borgeren i at bruge sit naturlige bevægemønster, vil han eller hun lettere kunne hjælpe til med forflytningen. Udnyt de fysiske love Mindre modstand på trykpunkterne: Gnidningsmodstanden gør det besværligt at flytte en person, der hvor trykket er størst. Derfor skal du nedsætte gnidningsmodstanden der, hvor trykpunkterne er. Trykpunktet er forskelligt for forskellige forflytninger men er typisk under bagdel, skuldre, hoved, lægge og hæle. Analysér situationen og det naturlige bevægemønster og find ud af, hvor trykpunkterne er. Bådprincippet handler om at samle tyngden og trykket i ét punkt, som borgeren glider henover, så du undgår at løfte - ligesom en båd, der flyttes på en rulle. Læg glidestykke el.lign. under dette centrale trykpunkt, tip al tyngden over på glidet - og del derefter bevægelsen op i mindre delbevægelser. Vægtstangprincippet: Jo længere væk fra omdrejningspunktet, du arbejder med tunge ting, jo mindre kraft skal du bruge. Derfor bruger du mindre kraft og fysisk anstrengelse hvis du bruger fx borgerens lårben som vægtstang, når du skal vende ham. Se borgerens eget bevægemønster. Lad ham gøre så meget som muligt selv. Brug vægtstangsprincippet til at nedsætte den kraft, du skal bruge til at forflytte. Understøt borgeren i at bruge det naturlige bevægemønster. Læs mere på 4

5 Husk også disse gode rutiner: Planlæg forflytningen: Orienter dig om borgeren, find de ting frem, du skal bruge, vær sikker på at der ikke står noget i vejen. Brug hjælpemidler: De fleste forflytninger kan klares ved hjælp af sengen samt blot fem andre hjælpemidler: Lifte, overflytningsplatforme, overflytningsboard, glideprodukter og vendelagner. Se side 6-7. Bed om hjælp, hvis du er i tvivl eller usikker på en forflytning. Spørg en kollega eller forflytningsvejlederen, hvis I har sådan en på din arbejdsplads. Bliv enige: Når I skal hjælpe hinanden, skal den af jer, der kender borgeren bedst, styre forflytningen. Det er vigtigt, at både borgeren og I der skal forflytte, ved hvad I skal gøre og hjælpe med. Tænk kreativt og brug med de midler, du har for hånden. Brug fx en skumgummiklud under borgerens fødder til at give gnidningsmodstand i sengen. Læs mere på Vær især opmærksomme på: Svært overvægtige borgere kræver en særlig forflytningsteknik, som du skal kende til. Ofte vil der være brug for særlige hjælpemidler, flere hjælpere og ekstra plads. Læs mere side 13. Gravide: Tunge løft øger risikoen for abort og tidlig fødsel. Derfor bør gravide ikke foretage manuelle forflytninger. Måske kan de forflytte med lifte eller andre hjælpemidler, men arbejdet skal tilrettelægges, så det tager hensyn til den gravides særlige behov bl.a. for plads og hvile. Unge og nyansatte er dem, der oftest rammes af arbejdsulykker, når de skal forflytte - simpelthen fordi de ikke er inde i rutinen og ikke kender vanerne på arbejdspladsen. De pludselige hændelser: Mange ulykker sker, når der sker noget uforudset fx hvis borgeren glider og falder, giver uventet modstand eller bliver dårlig. Du kan ikke undgå alle uforudsete hændelser, men god forberedelse, rigtige hjælpemidler og omhu under forflytningen kan mindske antallet af uheld. 5

6 Brug hjælpemidler - og brug dem rigtigt!! 6 Gode hjælpemidler er den bedste måde at undgå skader og nedslidning, når du arbejder med forflytning. Der findes mange gode tekniske hjælpemidler - og der kommer hele tiden nye til. Se oversigten side 7. Fordele ved at bruge hjælpemidler: Du gør ofte borgeren mere selvhjulpen. Du skåner dig selv for unødige belastninger. Sengen er det vigtigste hjælpemiddel Sengen er i sig selv et hjælpemiddel, som du kan bruge til lette belastningen. Brug sengens mange indstillingsmuligheder til at gøre forflytningerne lettere og til at hjælpe borgeren til at sidde og ligge bedre i sengen. Sengens funktioner er også med til at forebygge tryksår og andre skader på huden. Velfærdsteknologi og forflytning Nye teknologiske løsninger kan være med til at gøre borgeren mere selvhjulpen og aflaste ved forflytninger. Det gælder fx loftslifte og automatiske toiletter, som nogle gange gør det muligt for én hjælper at gennemføre forflytningen. Tænk i ny teknologi, når i visiterer en borger og køber nye hjælpemidler. Men husk at analysere den enkelte forflytning grundigt, før I benytter nye teknikker. Hjælpemidler til svært overvægtige Meget tunge borgere kræver ofte særlige hjælpemidler, som er godkendt til stor belastning. Læs mere side 13 Husk oplæring og instruktion Både personale, borgeren selv og evt. pårørende skal have grundig instruktion i, hvordan de forskellige hjælpemidler skal bruges. Især unge og nyansatte har brug for grundig oplæring. Hav klare regler for brug af hjælpemidler Det er vigtigt, at I har klare regler for, hvordan I skal vælge og bruge hjælpemidler - og at alle medarbejdere kender og respekterer reglerne. Der er altid en løsning Mange forflytningssituationer er meget komplekse. Så der er brug for en grundig analyse af borgerens behov, indretning, pladsforhold og andre faktorer. Først derefter kan i finde de rette hjælpemidler. Tal med din forflytningsvejleder, terapeut eller leder, hvis du står over for en kompleks forflytningssituation. Der er altid en løsning på problemet!

7 Fem vigtige typer af hjælpemidler Udover plejeseng, håndtag og stropper er der fem grupper af hjælpemidler, I bør kende til. Loft- og gulvlifte med forskellige sejl Loftlifte fylder mindre, og både plejepersonale og borgere føler sig generelt mere trygge ved brug af loftlifte. Gulvliften er til gengæld mere fleksibel og kan flyttes efter behov. En god lift, som passer til borgerens behov, kan gøre det muligt for én person af forflytte borgeren sikkert. Det forudsætter dog, at I har gennemført en vurdering af borgerens samarbejdsevne og risikoen for ulykker. Overflytningsplatforme, drejetårne, stålifte mv. Nogle overflytningsplatforme, som drejetårne, er beregnet til folk, der kan rigtig meget selv. Andre har flere støtte- og hjælpefunktioner til at hjælpe borgeren op at stå og blive stående under flytningen. Med hjul og motor kan det være et virkelig effektivt forflytningsredskab. Overflytningsboard Bruges til at trække borgeren fra et leje til et andet. Princippet er, at stoffet ruller uden på et fast board. Glidestykker, envejsglid, vaskeklude mv. En glat glidedug, spilerdug eller såmænd bare en plasticpose kan bruges til at mindske gnidningsmodstanden og dermed lette skub og træk af kroppen eller dele af kroppen. Engangsvaskeklude eller lignende materialer, som øger gnidningsmodstanden, hjælper med at stemme imod og undgå at glide. Vendelagner/helsengsvendesystemer Bruges til at vende, trække og placere en immobil borger det ønskede sted i sengen. 7

8 Pluk forflytningsblomsten Forflytningsblomsten er et redskab til dialog om forflytning. Den har otte blade et for hvert af de områder, der især har betydning for jeres forflytningspraksis. Holdninger til sundhed og faglighed Hvad vægter mest borgerens ønske om at få hjælp til at blive forflyttet på en måde som måske belaster dig, eller dit eget arbejdsmiljø? Kan I bruge jeres faglighed til at udvikle en praksis, så både borgeren og du selv får jeres ønsker opfyldt? Holdning til sundhed og faglighed Samarbejde og kommunikation Videndeling med nærmeste kolleger, med dem fra andre vagter, med ledelse og med andre faggrupper klæder jer på til forflytningsopgaverne hos den enkelte borger også hvis hans situation ændrer sig. Videndeling kræver vilje til at samarbejde på tværs af vagter og fag, samt evne til at kommunikere. Samarbejde & kommunikation DEN GODE FORFLYTNIN 8 Ledelse og støtte Ledelsens beslutninger om fx arbejdstilrettelæggelse, kompetenceudvikling og indkøb af hjælpemidler påvirker den måde, I kan udføre forflytninger på. Ledelsen skal vise at forflytning er vigtigt og en del af den gode kvalitet i arbejdet. Ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen skal give hjælp og støtte i tilfælde af tvivl eller uenighed om opgaveløsningen. Tilrettelæggelse af arbejdet Tilrettelæggelsen af arbejdet har betydning for, hvor mange belastende forflytninger, I har hver især, samt for det tidspres I oplever. Den samlede plejetyngde bør tænkes med i tilrettelæggelsen af arbejdet. Ledelse & støtte Arbejdsorganisering & tilrettelægning for

9 Se på forflytningskulturen Forflytning er ikke kun et spørgsmål om at have de rigtige hjælpemidler til rådighed og kende teknikkerne. Det handler også om kulturen på arbejdspladsen - altså jeres rutiner, samarbejde og holdninger til forflytning. Hvis I vil forbedre jeres praksis omkring forflytning, må I derfor se på arbejdspladsens kultur og finde ud af, hvad der fremmer eller hæmmer den gode forflytning i hverdagen. Måske skal I arbejde med at ændre holdninger eller bryde vaner og rutiner. Læs mere på EN GODE RFLYTNING Viden & uddannelse Fysiske rammer Viden og uddannelse Viden om forflytningsteknik og -principper er nødvendigt for udføre forsvarlige forflytninger. Men I har også behov for løbende efteruddannelse og ajourføring af viden enten på kurser, i netværk eller ved videndeling på arbejdspladsen Fysiske rammer Gode fysiske rammer er nødvendige for at kunne udføre sikre forflytninger. Der skal fx være ordentlig plads og praktisk indretning, så du kan bruge de rigtige arbejdsstillinger, få plads til hjælpemidler og I kan være flere om forflytningen. g Hjælpemidler Hjælpemidler I skal have let adgang til de rigtige hjælpemidler - og I skal have fået instruktion i at bruge dem og kende procedurerne, hvis hjælpemidlet bliver defekt. I skal have aftaler (som bliver fulgt!) om, hvornår I skal bruge hjælpemidler. og I skal vide, hvor I henvender jer, hvis borgerens behov ændrer sig. Mål og retningslinjer for forflytning Mål og retningslinjer Fælles mål og holdninger samt klare retningslinjer for, hvordan jeres forflytningspraksis skal være, er med til at sikre kvaliteten i arbejdet. Det kan fx. være en forflytningspolitik, som beskriver brug af hjælpemidler, hvor mange der skal være om en forflytning og om hvilken introduktion I skal have modtaget for at være med til forflytninger. 9

10 Du skal have plads til god forflytning Uanset om I arbejder på sygehus, en institution eller i et privat hjem, skal arbejdspladsen indrettes, så forflytninger kan foregå forsvarligt. Det betyder bl.a., at der skal være plads både til jer som hjælpere og til de nødvendige hjælpemidler. Pladskravene er beskrevet i Arbejdstilsynets vejledning Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende. To tommelfingerregler Det er især omkring sengen og i badeværelset, samt i forbindelsen mellem de to steder, at I skal være opmærksomme på pladsen. Døråbninger skal være mindst 90 cm. Frit arbejdsareal ved brug af gulvlift og kørestol: 2 meter i diameter. En loftlift kræver 1,5 meter i diameter. Af hensyn til rækkeafstand skal sengen placeres i rummet, så I kan komme til fra begge sider. Plads på badeværelset cm på hver side af håndvask til hjælper, hvis der er brug for at kunne komme til på begge sider. 75 cm på hver side af toilettet til hjælpere, hvis der er brug for at komme til på begge sider. 10 Plads omkring sengen Hjælperen bør som minimum kunne stå ved siden af sengen og række armen bagud uden at røre ved noget. Det svarer til cirka cm fri plads ved siden af sengen. Hvis I bruger lift, skal der være ca. 2 meter på den side af sengen, hvor liften bruges 1,5 meter ved brug af loftlift. Bruger borgeren kørestol, skal der være 90 cm til passage rundt om sengen.

11 Forhindringer for god indretning Både på sygehuse og især ældre plejehjem kan det være svært at få plads nok til at udføre gode forflytninger. Forhold som overbelægning, for små stuer eller for mange møbler i rummene kan stå i vejen for den gode forflytning. Private boliger kan være uhensigtsmæssigt indrettet i forhold til både forflytning og pleje. Det kan opleves som et stort indgreb for et menneske at skulle have rykket rundt på sit hjem for at sikre hjælpernes arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt at inddrage borgeren i beslutningerne og sikre grundig og enslydende information. Hvordan kan I løse pladsproblemer? Hold orden, flyt unødvendige møbler, tæpper og ting væk. Læg fx bleer ind i et skab, fjern eller flyt sengebordet og hjælpemidler på hjul. Lav aftaler om orden og oprydning. Udfør forflytningen i et andet rum. Etabler fx soveværelse i stuen, lad borgeren få bad på plejecenteret, brug mobil toiletstol. Andre arbejdsgange: Brug sengebadning i stedet for brusebad, udfør påklædning i sengen. Arbejdspladsvurdering, APV Både på sygehuse, på institutioner og i private hjem skal I udarbejde en formel APV inden arbejdet starter og igen hvis forholdene ændres væsentligt undervejs. APVen er en systematisk gennemgang af arbejdsstedet, som omfatter en analyse af arbejdsforholdene og anviser løsninger - fx i form af ændret indretning eller andre hjælpemidler. Læs mere på Se også branchevejledningen At arbejde i borgerens hjem på 11

12 Se på de typiske situationer Et kig på de typiske situationer i dagligdagen er et godt og konkret udgangspunkt for en diskussion af fordelingen af opgaver og ansvar på jeres arbejdsplads. Det er også i forhold til de typiske situationer, I skal vurdere eller genvurdere forudsætningerne for forflytning eventuelt i form af en APV. Når I skal ind til en ny borger En af de centrale situationer er, når der kommer en ny borger i hjemmeplejen, på institutionen eller på sygehuset. Det bør være fast rutine at vurdere borgerens tilstand og de fysiske forhold, så borgeren får den rigtige behandling, og medarbejdernes helbred bliver tilgodeset. Her er det naturligt at bruge APV som et værktøj. Når borgerens tilstand ændrer sig En mere kompliceret situation opstår, når borgerens tilstand ændrer sig. Her vil det enkleste være, at den daglige hjælper vurderer, om ændringen kræver nye tiltag i form af hjælpemidler, ny indretning eller nye teknikker. Desværre vil netop hjælperen med den daglige kontakt ikke opdager udviklingen, fordi den er glidende. Derfor er der ofte brug for en rutine, hvor situationen med mellemrum bliver vurderet af andre. Når der er elever og nyansatte med Elever, unge og nyansatte har den største risiko for at få skader som fælge af forflytning. Arbejdsgiveren skal sikre, at de får den nødvendige instruktion og oplæring i teknikker og brug af hjælpemidler. Som kolleger har I et medansvar for at vise de nye til rette og dele viden, erfaringer og gode arbejdsrutiner. Når en medarbejder bliver gravid Når en medarbejder er gravid, skal arbejdsgiveren sørge for at vurdere, om der er risiko for, at den gravide bliver udsat for skadelige påvirkninger i arbejdet. Det kan fx ske ved at lave en APV. Hvis der er en risiko, skal den fjernes, fx ved at købe nye hjælpemidler eller ændre arbejdets organisering. Hvis risikoen ikke kan fjernes, skal den gravide flyttes til andre opgaver. Når I deltager i rehabilitering Hverdagsrehabilitering har som mål at styrke borgerens evne til at klare sig selv. Dermed får medarbejderne nye funktioner og roller, hvor de skal træne borgerne i hverdagsaktiviteter som fx påklædning, personlig hygiejne (bad og toilet), rengøring, madlavning og færden. Samtidig skal medarbejderne indgå i nye samarbejdsrelationer og dialog med andre 12

13 faggruppe, og kunne vurdere risiko mm. Det kræver, at de bliver klædt på til opgaven gennem efteruddannelse, oplæring og instruktion. Risikovurdering Medarbejderne skal kunne vurdere risikoen ved at udføre en given forflytning. Heri indgår: Vurdering af borgeren/patientens fysiske funktionsniveau (balanceevne, standfunktion), samarbejdsevne og vilje, forståelse for situationen, samt variationer over døgnet (dag, aften og nat). Vurdering af belastningen ved en forflytning ift. arbejdsstillinger, løft, plads, hjælpemidler Grad af belastningen: Hyppighed, varighed, vægtbelastning og evt. belastende arbejdsstillinger. Sandsynligheden for en ulykke/skade. Hvor ofte de risikable situationer forekommer. Hvor alvorlig en mulig effekt eller skade vil være. Forflytningstrappen Forflytningstrappen er et redskab til at vurdere, hvilken hjælp og hvilke hjælpemidler, en borger eller patient har brug for. brug den fx når en borgers tilstand ændrer sig. Borgeren skal have meget hjælp: Borgeren skal have lidt hjælp: Borgeren kan selv: Elektriske hjælpemidler Brug af hjælpemidler Det naturlige bevægemønster Evt. guidning Det naturlige bevægemønster 13

14 Find din rolle og kend de andres?! 14 Klare roller og en tydelig ansvarsfordeling er en nødvendig forudsætning for en god forflytningskultur. Medarbejderen skal deltage i undervisning i forflytning og gå aktivt ind i løsningen af problemer med forflytninger i dagligdagen fx ved at gøre opmærksom på problemer med forflytninger eller brug af hjælpemidler. Den daglige leder har ansvaret for, at forflytningspolitikken bliver ført ud i livet og overholdt. Arbejdet skal tilrettelægges, så du har tid og mulighed for at bruge de rigtige forflytningsteknikker og at få den vejledning og instruktion, du har brug for. Forflytningsvejlederens opgave er at vejlede dig, både hvis du beder om det, og hvis hun selv bliver opmærksom på, at du har brug for hjælp. Hun skal sikre at jeres erfaringer bliver hørt og følge op på de belastende forflytningssituationer. Hun skal også vise, hvordan I bruger de enkelte hjælpemidler. NB. Ikke alle arbejdspladser har forflytningsvejledere. Terapeuten ved, om det er muligt at genoptræne borgeren til et bedre funktionsniveau, og om de har ressourcer til at udføre en forflytning. Nogle terapeuter uddanner forflytningsvejledere og kan vejlede i en forflytningssituation. Andre har stor viden om hjælpemidler til borgerne. Borgerne skal bidrage i det omfang, han er i stand til det. Det er vigtigt at orientere ham både i forbin- Den gode forflytter Kan tænke nye løsninger med de midler, der er for hånden. Kan sætte sig ind i borgerens situation og give støtte og tid. Har overblik og arbejder struktureret. Er kropsbevidst, har en god kropsfornemmelse og er i god træningstilstand. Har en god forflytningsteknik, og bruger de nødvendige hjælpemidler. Er konsekvent og overholder de aftaler, der er lavet om at bruge hjælpemidler m.m. Har et godt samspil med borgeren, og får ham til at gøre så meget som muligt selv og giver den nødvendige tid til det. Siger til, når vedkommende har brug for hjælp.

15 delse med den enkelte forflytning og om retningslinjer på det ergonomiske område. De pårørende vil ofte være talerør for borgeren, og det er derfor en god ide at holde dem orienteret om retningslinjer på det ergonomiske område, og hvilke konsekvenser det har for deres pårørende. Arbejdsmiljøgruppen består af jeres arbejdsmiljørepræsentant og en leder. Den skal være med til at sørge for, at arbejdsmiljøloven bliver overholdt, at den lokale forflytningspolitik bliver efterlevet, samt at politikken bliver evalueret en gang om året. God kommunikation forhindrer konflikter Det er vigtigt, at de nødvendige informationer er til rådighed for alle og på en måde, så de kan bruges. Nyansatte og afløsere, som ikke kender historien, kulturen og vanerne på arbejdspladsen er særligt sårbare i den forbindelse. Også aften- og nattevagter kan komme til at mangle informationer. Svært overvægtige borgere Svært overvægtige borgere og patienter kræver en særlig forflytningsteknik. Ofte vil der være brug for specielle hjælpemidler og flere hjælpere. Derfor er der helt særlige krav til udstyr, pladsforhold og indretning. Senge og lifte skal være godkendt til stor belastning, og der skal være plads til at bruge dem: Brede senge skal fx kunne gå gennem dørene. Læs mere på www. forflyt.dk/overvægt. Det er ledelsens ansvar at tilrettelægge arbejdet, så I har de nødvendige hjælpemidler og personaleressourcer og får den nødvendige instruktion til opgaven. De specielle hjælpemidler og teknikker i forflytning og pleje, som de svært overvægtige har brug for, kan virke så overvældende, at man viger tilbage fra at benytte dem. I bør afklare dette dilemma i fællesskab, så I har en ensartet holdning og praksis. Socialstyrelsen og Region Midtjylland har lavet to gode vejledninger om pladskrav ved forflytning af svært overvægtige borgere. Hent de to vejledninger og læs mere på 15

16 Forflytningsguiden God forflytningsteknik forebygger nedslidning og forhindrer arbejdsulykker. Men teknikken virker kun, hvis du bruger den i hverdagen. Forflytningsguiden beskriver de vigtigste elementer i god forflytning og forudsætningerne for, at du kan bruge dem. De metoder og teknikker, som er beskrevet i denne guide, er uddybet på hjemmesiden Her kan du finde meget mere information, inspiration og konkrete værktøjer til god forflytning på sygehuse, i ældreplejen og i leve- og bomiljøer. I BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed samarbejder arbejdsgivere og arbejdstagere inden for social- og sundhedssektoren om initiativer til at skabe et bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Samarbejdet tager udgangspunkt i arbejdsmiljøloven og er formaliseret i BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed. Rådet bistår arbejdspladserne med at skabe et godt arbejdsmiljø ved bl.a. at udarbejde informations- og vejledningsmateriale. I Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed deltager repræsentanter for KL, Danske Regioner, AC, Kost & Ernæringsforbundet, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, BUPL, FOA - Fag og Arbejde, Socialpædagogerne, 3F og de øvrige sundhedsorganisationer i FTF. Hent vejledningen som pdf på forflytning Yderligere information om arbejdsmiljø i den offentlige og finansielle sektor på

Forflytningsguide. Til ansatte i bo- og servicetilbud for borgere med funktionsnedsættelser og elever og studerende på uddannelserne inden for området

Forflytningsguide. Til ansatte i bo- og servicetilbud for borgere med funktionsnedsættelser og elever og studerende på uddannelserne inden for området Forflytningsguide Til ansatte i bo- og servicetilbud for borgere med funktionsnedsættelser og elever og studerende på uddannelserne inden for området Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne

Læs mere

Forflytningsguide. Til ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem samt elever og studerende på uddannelserne inden for social- og sundhedsområdet

Forflytningsguide. Til ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem samt elever og studerende på uddannelserne inden for social- og sundhedsområdet Forflytningsguide Til ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem samt elever og studerende på uddannelserne inden for social- og sundhedsområdet Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres

Læs mere

Forflytningsguide. Til ansatte på sygehuse og elever og studerende på sundhedsuddannelserne. Træk, skub eller rul.

Forflytningsguide. Til ansatte på sygehuse og elever og studerende på sundhedsuddannelserne. Træk, skub eller rul. Forflytningsguide Til ansatte på sygehuse og elever og studerende på sundhedsuddannelserne Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad patienterne bruge deres egne ressourcer Indhold Skab rammer for god

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE PÅ SYGEHUSE OG ELEVER PÅ SUNDHEDSUDDANNELSERNE

FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE PÅ SYGEHUSE OG ELEVER PÅ SUNDHEDSUDDANNELSERNE xxxxxxxxx FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE PÅ SYGEHUSE OG ELEVER PÅ SUNDHEDSUDDANNELSERNE BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET SOCIAL & SUNDHED REVIDERET UDGAVE 2005 OM DENNE GUIDE God forflytningsteknik forebygger nedslidning

Læs mere

Forflytningskultur. Værktøj til arbejdet med udvikling af forflytningspraksis

Forflytningskultur. Værktøj til arbejdet med udvikling af forflytningspraksis Forflytningskultur Værktøj til arbejdet med udvikling af forflytningspraksis INDHOLD Den gode forflytningspraksis 3 Forflytningsblomsten 4 Ny forflytningskultur - hvordan? 6 Den gode forflytning i praksis

Læs mere

FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE I BO- OG SERVICETILBUD FOR FUNKTIONSHÆMMEDE OG ELEVER PÅ UDDANNELSERNE INDENFOR OMRÅDET

FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE I BO- OG SERVICETILBUD FOR FUNKTIONSHÆMMEDE OG ELEVER PÅ UDDANNELSERNE INDENFOR OMRÅDET xxxxxxxxx FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE I BO- OG SERVICETILBUD FOR FUNKTIONSHÆMMEDE OG ELEVER PÅ UDDANNELSERNE INDENFOR OMRÅDET BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET SOCIAL & SUNDHED REVIDERET UDGAVE 2005 OM DENNE

Læs mere

Forflytningsguide. Til ansatte i bo- og servicetilbud for borgere med funktionsnedsættelser og elever og studerende på uddannelserne inden for området

Forflytningsguide. Til ansatte i bo- og servicetilbud for borgere med funktionsnedsættelser og elever og studerende på uddannelserne inden for området Forflytningsguide Til ansatte i bo- og servicetilbud for borgere med funktionsnedsættelser og elever og studerende på uddannelserne inden for området Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne

Læs mere

Forflytningsguide. Til ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem samt elever og studerende på uddannelserne inden for social- og sundhedsområdet

Forflytningsguide. Til ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem samt elever og studerende på uddannelserne inden for social- og sundhedsområdet Forflytningsguide Til ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem samt elever og studerende på uddannelserne inden for social- og sundhedsområdet Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

Forflytningsteknikkens grundprincipper

Forflytningsteknikkens grundprincipper Forflytningsteknikkens grundprincipper Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Det pædagogiske køkken Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Godt arbejdsmiljø i Det pædagogiske køkken De fleste køkkenmedarbejdere er glade for deres arbejde. Men nogle

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Forflytningskompendium

Forflytningskompendium Forflytningskompendium Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer at holde sig oprejst

Læs mere

Vejledning om arbejdsmiljø. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

Vejledning om arbejdsmiljø. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen Vejledning om arbejdsmiljø Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 1 VEJLEDNING OM ARBEJDSMILJØ INDHOLD Indledning 3 Når du er i skole,

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING RÅDGIVNING UDDANNELSE

KOMPETENCEUDVIKLING RÅDGIVNING UDDANNELSE KOMPETENCEUDVIKLING RÅDGIVNING UDDANNELSE Forflytning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indhold Bestil et af Arbejdsmiljø Københavns gratis tilbud på forflytningsområdet! 3 Kompetenceudvikling til arbejdspladsen

Læs mere

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen 10.2. Vejledning i forflytningsteknik (Nedenstående er delvist materiale udarbejdet af BST, Århus kommune og hentet fra pjecen Forflytningsguide,udgivet af Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed) Som

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

09-11-2015. Vejledning i Forflytning Oktober 2015 Sopu Hillerød. Underviser Judith Forbert Petersen. Velkommen. Bliv stærk i forflytning

09-11-2015. Vejledning i Forflytning Oktober 2015 Sopu Hillerød. Underviser Judith Forbert Petersen. Velkommen. Bliv stærk i forflytning Vejledning i Forflytning Oktober 2015 Sopu Hillerød. Underviser Judith Forbert Petersen Velkommen Præsentation af underviser, navnerunde, funktion og hvilken arbejdsplads I kommer fra. Vi skal have jeres

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Bliv stærk i forflytning

Bliv stærk i forflytning Bliv stærk i forflytning Hvad indgår i forflytningstanken? Fagligt perspektiv: den faglige viden, der skal til for at kunne tage særlige hensyn til borgerens /beboerens sygdoms-tilstand Etisk perspektiv:

Læs mere

Forflytningspolitik for Plejecenterområdet Pleje og Omsorg

Forflytningspolitik for Plejecenterområdet Pleje og Omsorg Forflytningspolitik for Plejecenterområdet Pleje og Omsorg Udarbejdet af sektionsledere for plejecentre område Øst og Vest i Faaborg-Midtfyn Kommune d. 31. maj 2010 Godkendt af MED-udvalg for plejecentre

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Inspiration og metoder til et sundt arbejdsliv På www.etsundtarbejdsliv.dk finder du en vifte af værktøjer og metoder til at

Læs mere

Produktudvikling og formgivning

Produktudvikling og formgivning TEMA Fysisk arbejdsmiljø Produktudvikling og formgivning Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX Om faktabladet Faktabladet om produktudvikling og formgivning er en

Læs mere

Forflytning fra liggende i seng til siddende på sengekant

Forflytning fra liggende i seng til siddende på sengekant Forflytning fra liggende i seng til siddende på sengekant, til en eller flere selv? Kan sidde sikkert på sengekant?, til alt - Guide til selv at sætte sig op på sengekant - Tag udgangspunkt i det naturlige

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 DET ER BILLIGERE AT VISKE UD END AT FLYTTE MURE Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

TEMA Fysisk arbejdsmiljø. Byggeværksted. Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX

TEMA Fysisk arbejdsmiljø. Byggeværksted. Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX TEMA Fysisk arbejdsmiljø Byggeværksted Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX Om faktabladet Faktabladet om byggeværksted er en del af branchevejledningen»når klokken

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 social kapital på social og sundhedsområdet Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Indledning. Plambech & Bøgedal, Jægervænget 3, 4733 Tappernøje. www.plambechogbogedal.dk 2

Indledning. Plambech & Bøgedal, Jægervænget 3, 4733 Tappernøje. www.plambechogbogedal.dk 2 Algoritme 7 og 8 Indledning En algoritme er en beskrivelse af hvordan man kan læse en opgave f.eks. en forflytningsopgave. Du kan bruge algoritmerne, hvis en persons vægt eller størrelse giver anledning

Læs mere

Forflytningsundervisning

Forflytningsundervisning Forflytningsundervisning Præsentation Steen og Peter Kursister 3 Baggrunden for undervisningen Ønske om at nedsætte antallet af arbejdsskader/nedslidning Øget medarbejder trivsel Øget patient sikkerhed

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i ældreplejen TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet.

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

Kom godt i gang med social kapital

Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Overvejelser og afklaringer inden I går i gang og undervejs i en indsats for at opbygge arbejdspladsens sociale kapital. Anvendelse

Læs mere

INDLEDNING. Indledning. eller også kan personen ikke hjælpe til eller samarbejde. Der er således ikke nogen gråzone i algoritmerne.

INDLEDNING. Indledning. eller også kan personen ikke hjælpe til eller samarbejde. Der er således ikke nogen gråzone i algoritmerne. Bariatriske algoritmer Lene Plambech & Gitte Bøgedal 2010 Indledning Indledning En algoritme er en beskrivelse af, hvordan man kan løse en opgave for eksempel en forflytningsopgave. I dette afsnit beskrives

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til den private praksis TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende Bilag 1: Arbejdstilsynets uddrag af vejledningen: Indretning af ældreboliger for fysik plejekrævende m.fl. Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende At-cirkulæreskrivelse nr. 3-1997

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Forflytningskultur. - en metode til at få kollegernes oplevelse af forflytning - og hvad der skal til for at ændre forflytningsvaner

Forflytningskultur. - en metode til at få kollegernes oplevelse af forflytning - og hvad der skal til for at ændre forflytningsvaner Forflytningskultur - en metode til at få kollegernes oplevelse af forflytning - og hvad der skal til for at ændre forflytningsvaner Forflytningstræf Nyborg Strand 2013 Kaia Nielsen, Ergoterapeut, MPH TeamArbejdsliv

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning Nye veje til den gode forflytning 1 NYE VEJE TIL DEN GODE FORFLYTNING INDHOLD Nye veje til den gode forflytning 3 Lines første dag på Gådevænget 5 Forflytning og kultur 6 Kom videre med jeres forflytningspraksis

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm. Men er jeres arbejde også blevet

Læs mere

Vedledning til brug af APV for forflytning

Vedledning til brug af APV for forflytning Vedledning til brug af APV for forflytning Skemaet dækker kun områder der relaterer sig til forflytning. Hvis man i forvejen bruger et andet skema som også dækker andre områder, kan det overvejes om spørgsmålene

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Algoritmer 9-12 er udviklet i samarbejde med Odense Kommune og er beskrevet i dette dokument.

Algoritmer 9-12 er udviklet i samarbejde med Odense Kommune og er beskrevet i dette dokument. Algoritme 9 12 Algoritmerne 9 12 er udarbejdet af nøglepersoner i Odense Kommune i samarbejde med Plambech & Bøgedal Sidst rettet den 19. november 2010 Indledning En algoritme er en beskrivelse af hvordan

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i psykiatrien TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet.

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Observation af social kapital i en arbejdsgruppe

Observation af social kapital i en arbejdsgruppe Observation af social Observation af social Formålet: Formålet med observationen er, at den kan danne baggrund for en dialog i gruppen (et team, en arbejdsgruppe, en afdeling, en enhed eller anden afgrænset

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Opgaver: Tildele nødvendige ressourcer for at organisationen kan løfte forflytningsopgaven.

Opgaver: Tildele nødvendige ressourcer for at organisationen kan løfte forflytningsopgaven. LEDER AF ÆLDREPLEJEN Leder for den samlede ældrepleje og/eller hjemmeplejen i hele kommunen. Ansvar: Sikre løbende udvikling og tilretning af forflytningspolitik- og retningslinjer. Sikre mulighed for

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdssted (navn og adresse): Udfyldt af (navn): Dato: Opfølgningsdato: Arbejdspladsvurderingen er et samarbejde mellem Børne- og Familiecentret

Læs mere

Procedure Forflytningsteknik

Procedure Forflytningsteknik Hospice Sønderjylland Oprettet d. 11-06-2007 af: LS Sidst revideret d. 04.10.2011 af: KIG 1 Procedure Forflytningsteknik Godkendt d. 30.10.11 af: AMO Skal revideres d. 04.10.13 af: KIG 1 Formål: - At sikre,

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Forord Når der forekommer trusler og vold på special skoler eller på andre

Læs mere

Undervisning i Basisforflytninger for fastansat personale. Undervisere: Frank Lysebjerg & Bente Slivsgaard

Undervisning i Basisforflytninger for fastansat personale. Undervisere: Frank Lysebjerg & Bente Slivsgaard Undervisning i Basisforflytninger for fastansat personale Undervisere: Frank Lysebjerg & Bente Slivsgaard Intro og præsentation Dialog omkring forflytning Grundprincipper & analysemodel Arbejde med sengen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

TEMA Fysisk arbejdsmiljø. Teknologiværksted. Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX

TEMA Fysisk arbejdsmiljø. Teknologiværksted. Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX TEMA Fysisk arbejdsmiljø Teknologiværksted Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX Om faktabladet Faktabladet om teknologiværksted er en del af branchevejledningen»når

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet 1 DIGITALISERINGEN STILLER NYE KRAV Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm.

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i døgntilbud TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Døgninstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer Nyhedsbrev nr. 03/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Værktøjskasse: Forebyg muskel- og skeletbesvær

Værktøjskasse: Forebyg muskel- og skeletbesvær Værktøjskasse: Forebyg muskel- og skeletbesvær Syv værktøjer til brug i de lokale MED / arbejdsmiljøgrupper som led i en strategisk indsats mod muskel- og skeletbesvær MSB-værktøj-FINAL.indd 1 01/11/2016

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

SAMMEN. og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier. 1Hvad er stress? 6. 4Aktiverende APV.

SAMMEN. og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier. 1Hvad er stress? 6. 4Aktiverende APV. VI FOREBYGGER 9 og sparring Stresspolitik 3 7Det gode personalemøde 5 og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier 1Hvad er stress? 6 4Aktiverende APV Omgangstone

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

KURSER DER SKABER. muligheder UDVID DINE KOMPETENCER

KURSER DER SKABER. muligheder UDVID DINE KOMPETENCER KURSER DER SKABER muligheder UDVID DINE KOMPETENCER Indledning Etac udvikler og markedsfører hjælpemidler til personer med nedsat bevægelsesfrihed. Nøgleordene for vores produkter er funktion, form og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Kurser der skaber muligheder. Udvid dine kompetencer

Kurser der skaber muligheder. Udvid dine kompetencer Kurser der skaber muligheder Udvid dine kompetencer Indledning Etac udvikler og markedsfører hjælpemidler til personer med nedsat bevægelsesfrihed. Nøgleordene for vores produkter er funktion, form og

Læs mere

Hvordan forholder jeg mig til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen?

Hvordan forholder jeg mig til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen? Hvordan forholder jeg mig til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen? En pjece til dig fra din klub Social og sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Revideret august 2007 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 2

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Værktøj - til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker

Værktøj - til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker ******************************************************************************** Ældreplejen Værktøj - til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker Indeholder: BAR Social & Sundhed * Introduktion August

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Brehms Spilerdug ApS Tlf.:

Brehms Spilerdug ApS Tlf.: At Fjerne spilerdug I denne vejledning finder du eksempler på hvorledes du kan fjerne spilerdugen når forflytningen er udført. Vi viser eksemplerne med en medarbejder, men metoderne og principperne er

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere