INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED MEDICINSK BEHANDLING AF PARKINSONS SYGDOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED MEDICINSK BEHANDLING AF PARKINSONS SYGDOM"

Transkript

1 INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED MEDICINSK BEHANDLING AF PARKINSONS SYGDOM 2013

2 Indberettede bivirkninger ved medicinsk behandling af parkinsons sygdom Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S URL: Emneord: bivirkninger, Parkinsons sygdom, patienter Sprog: Dansk Kategori: Faglig rådgivning Version: 1.0 Versionsdato: 2. oktober 2013 Format: pdf Udgivet af Sundhedsstyrelsen, oktober ISBN online: Indberettede bivirkninger ved medicinsk behandling af Parkinsons sygdom 1 / 20

3 Indhold 1 Introduktion 3 2. Sundhedsstyrelsens arbejde med bivirkninger 3 3 Antal og alvorlighed 4 4 Patientens alder og køn 6 5 Præparatgrupper 7 6 Bivirkninger Levodopa og decarboxylasehæmmer i kombination og evt. COMT hæmmer Dopaminagonister COMT-hæmmere MAO-B-hæmmere Manglende impulskontrol Pludselig indsættende søvnanfald Eksempler på indberetninger fra patienter 11 7 Indberetninger relateret til administrationen af Duodopa 12 8 Konsekvens 12 9 Konklusion 13 Bilag I: Sammenhæng mellem præparatgruppe, indholdsstof og præparatnavn 14 Bilag II. Indberettede bivirkninger fordelt på lægemidler og organklasser 16 Indberettede bivirkninger ved medicinsk behandling af Parkinsons sygdom 2 / 20

4 1 Introduktion Sundhedsstyrelsen har lavet en analyse af de indberetninger af bivirkninger, vi har modtaget i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2012, på medicin, som kan være anvendt til behandling af Parkinsons sygdom. Det drejer sig om 201 indberetninger i alt. Alle indberettede bivirkninger på de aktuelle præparater indgår i analysen, selv om nogle kan være anvendt på en anden indikation end Parkinsons sygdom (fx dopaminagonister til restless legs syndrom ). Derudover omfatter analysen 61 indberetninger om problematikker relateret til de pumper og sonder, som præparatet Duodopa administreres gennem samt komplikationer i relation til anlæggelse af perkutan endoskopisk gastrostomi 1. Disse indberetninger er behandlet i et særskilt afsnit. Vi har i analysen set på hvor mange og hvilke bivirkninger, der er indberettet på de forskellige præparatgrupper og sammenlignet med det antal personer, der har indløst recepter på præparaterne. Derudover har vi set på, hvordan indberetningerne fra medicinbrugere og pårørende adskiller sig fra de indberetninger, vi får fra sundhedsprofessionelle (læger og andre sundhedspersoner). 2. Sundhedsstyrelsens arbejde med bivirkninger En bivirkning er en uønsket virkning ved medicin. Det kan fx være hovedpine, træthed eller ondt i maven. Før medicin bliver godkendt, bliver det testet i en række kliniske forsøg, og der skal være dokumentation for, at det virker. Medicinens eventuelle skadelige virkning på dyr og mennesker testes også grundigt. I indlægssedler (findes i medicinpakningen) og produktresumeer er beskrevet de bivirkninger, der er kendte på det aktuelle tidspunkt. Efter at et lægemiddel er sendt på markedet, fører Sundhedsstyrelsen kontrol med bivirkninger ved hjælp af de indberetninger, vi får. Hver eneste indberetning er derfor vigtig i forhold til sikkerheden ved medicin. Når vi får en indberetning i vores bivirkningsdatabase, er det ikke ensbetydende med, at der er en sammenhæng mellem medicinen og bivirkningen. Bivirkninger indberettes til og registreres i databasen, hvis blot der er en mulig sammenhæng mellem medicinen og bivirkningen. I Sundhedsstyrelsen vurderer vi de indberetninger, vi får, og bruger vurderingerne som grundlag for hele tiden at holde øje med sikkerheden ved den medicin, som er på markedet. Sammen med myndighederne i de øvrige EU-lande rapporterer vi bi- 1 Perkutan endoskopisk gastrostomi, forkortet PEG, er en kirurgisk procedure for at indsætte en ernæringssonde Indberettede bivirkninger ved medicinsk behandling af Parkinsons sygdom 3 / 20

5 virkninger til en fælles europæisk database hos Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Vi informerer også det firma, som sælger medicinen, om både mulige alvorlige og ikke-alvorlige bivirkninger, som er set i Danmark. De indberetninger vi får, kan i nogle tilfælde føre til, at der fx ændres i produktinformationens og indlægssedlens beskrivelse af, hvordan man skal bruge medicinen. 3 Antal og alvorlighed I tabel 1 er indberetningerne fordelt på hvem, der har indberettet, og om indberetningen var alvorlig 2 eller ikke-alvorlig. Den person, der har indberettet bivirkningerne, benævnes rapportøren. Der kan være flere rapportører, som har indberettet de samme bivirkninger, fx en patient og en læge. Derfor er det totale antal indberetninger i tabel 1 større end Tabel 1. Antal indberetninger og alvorlighed fordelt på hvem, der har indberettet. I parentes procent. Rapportør Antal Alvorlige Patienter og pårørende (38 %) Læger (61 %) Andre sundhedspersoner (83 %) Farmaceuter 3 1 (33 %) Total En bivirkning er alvorlig, hvis man som patient fx bliver indlagt på hospitalet på grund af bivirkningen. Vores analyse viser, at kun omkring 1/3 af de indberetninger, vi har fået fra patienter og pårørende, er alvorlige. Dette kunne tyde på, at det ikke er alvorligheden af bivirkningen, der afgør, om patienter indberetter eller ej. 2 En alvorlig bivirkning defineres som en bivirkning, der er dødelig, livstruende, kræver hospitalsindlæggelse eller forlængelse af hidtidig hospitalsindlæggelse, eller som resulterer i vedvarende eller betydelig invaliditet eller uarbejdsdygtighed, eller som er en medfødt anomali eller fødselsskade. 3 Oversigt over dobbelt/trippelrapportør Antal indberetninger Dobbelt og trippel rapportør Læger/medicinbrugere 6 Læger/andre sundhedspersoner 4 Medicinbrugere/andre sundhedspersoner 1 Medicinbrugere/farmaceuter 1 Medicinbrugere/læger/andre sundhedspersoner 1 Indberettede bivirkninger ved medicinsk behandling af Parkinsons sygdom 4 / 20

6 Læger derimod har indsendt flest alvorlige indberetninger. De har blandt andet indberetningspligt for alle alvorlige bivirkninger, hvilket kan forklare den høje andel. Andre sundhedspersoner har ikke pligt til at indberette. Tabel 1 viser, at denne gruppe hovedsagelig har indberettet alvorlige bivirkninger, hvilket tyder på, at de ser på alvorligheden, når de beslutter at indberette eller ej. Indberettede bivirkninger ved medicinsk behandling af Parkinsons sygdom 5 / 20

7 4 Patientens alder og køn Tabel 2 viser køns- og aldersfordelingen af de patienter, der er indberettet bivirkninger på. Tabel 2. Indberetninger fordelt på patientens alder og køn. Aldersgrupper Køn Alder ukendt Total Kvinder Mænd Køn ukendt 6 6 Total Parkinsons sygdom er en af de almindeligste neurologiske sygdomme. Ca mennesker i Danmark har Parkinsons sygdom. Gennemsnitsalderen, når diagnosen stilles, er 61 år, men sygdommen rammer dog også yngre personer helt ned i slutningen af 20 erne. 4 Sygdommen er lidt hyppigere hos mænd end hos kvinder 5. Fordelingen af de indberetninger af bivirkninger, vi har fået, afspejler dette. Der er således modtaget flest bivirkningsindberetninger i aldersgrupperne år, og de fleste omhandler mænd. 4 Parkinson foreningens hjemmeside Indberettede bivirkninger ved medicinsk behandling af Parkinsons sygdom 6 / 20

8 5 Præparatgrupper Nedenstående tabel viser indberetningernes fordeling på præparatgrupper. Bilag I viser sammenhængen mellem præparatgruppe, indholdsstof og præparatnavn. Tabel 3a. Indberetninger fordelt på præparatgrupper på de forskellige rapportørgrupper. Præparatgrupper Rapportør Levodopa kombineret med decarboxylasehæmmer og evt. COMT-hæmmer Dopaminagonister COMT-hæmmere MAO-B-hæmmere Total Patienter og pårørende Læger Andre sundhedspersoner Farmaceuter Total Indberettede bivirkninger ved medicinsk behandling af Parkinsons sygdom 7 / 20

9 En enkelt indberetning kan handle om flere forskellige indholdsstoffer eller typer af medicin, som mistænkes for at være årsag til de indberettede bivirkninger. Derfor er total antallet i tabel 3a ikke det samme som i tabel 1. Patienter og pårørende og andre sundhedspersoner har oftest indberettet bivirkninger for levodopa præparater, mens læger oftest har indberettet bivirkninger for dopaminagonister. Der er i perioden 1. august 2012 til 31. december 2012 indberettet forholdsvis mange bivirkninger på Duodopa (data ikke vist) fra patienter og pårørende samt sundhedspersoner. Firmaet, der sælger præparatet, har oplyst, at de pr. 1. august 2012 har indgået et non-kommercielt samarbejde med et sygeplejerskevikarbureau. Såfremt det er nødvendigt at assistere patienten efter hjemsendelse fra hospital, kan dette specialuddannede personale bistå med denne assistance. I forbindelse med denne aftale er de involverede sygeplejersker blevet grundigt undervist og trænet i de gældende regler for indberetning af bivirkninger og produkt reklamationer. Dette er sandsynligvis medvirkende årsag til de mange indberetninger, som Sundhedsstyrelsen har modtaget efter 1. august Læger har oftest indberettet bivirkninger på dopaminagonister. Antallet af brugere er tilsvarende det højeste indenfor de præparatgrupper, der er analyseret (se tabel 3 b). Nedenfor er vist det antal personer, som har indløst mindst en recept på præparatgruppen i perioden. Tabel 3b. Antal personer 6, der har indløst mindst én recept på præparatgruppen i perioden 1. januar 2003 til 31. december Levodopa kombineret med decarboxylasehæmmer og evt. COMT-hæmmer Dopaminagonister COMThæmmere MAO-Bhæmmere Det ses, at der i perioden er flest, der har indløst mindst en recept på dopaminagonister, dernæst på kombinationspræparater med levodopa. Antallet af indberetninger følger generelt antallet af personer, der har indløst mindst en recept, således at der er flest indberetninger på dopaminagonister og dernæst på kombinationspræparater med levodopa. 6 Der er kun medtaget brugere i praksissektoren, og alle recepter er medtaget uafhængigt af indikationen. Det er ikke muligt at få en opgørelse over antal brugere i sygehusvæsenet. Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af Parkinsons sygdom 8 / 20

10 6 Bivirkninger I bilag II er listet de indberettede bivirkninger for de forskellige lægemidler fordelt på organklasser. 6.1 Levodopa og decarboxylasehæmmer i kombination og evt. COMT hæmmer Sundhedsstyrelsen har i perioden modtaget i alt 69 indberetninger med 161 mulige bivirkninger i forbindelse med præparater indeholdende levodopa kombineret med decarboxylasehæmmer og eventuelt COMT-hæmmere. De tre hyppigst indberettede bivirkninger er vist i tabel 4. Tabel 4. De tre hyppigst indberettede mulige bivirkninger. Bivirkninger Antal Hallucinationer 6 Diaré 6 Nedsat effekt af lægemidlet 5 Hallucinationer er en kendt almindelig bivirkning ved behandling med disse præparater. Hallucinationer kan også ses ved overdosering. De seks indberetninger er gennemgået, og der er muligvis tale om overdosering i en enkelt af indberetningerne. Diaré er ligeledes en kendt almindelig bivirkning. Efter 5-7 års behandling med levodopa vil der hos 50 % af patienterne opstå en gradvis reduktion af effekten med kortere virkningsvarighed af den enkelte dosis Dopaminagonister Sundhedsstyrelsen har modtaget i alt 117 indberetninger med 333 mulige bivirkninger i forbindelse med anvendelse af dopaminagonister. I tabel 5 er de tre hyppigst indberettede bivirkninger vist. Tabel 5. De tre hyppigst indberettede mulige bivirkninger. Bivirkninger Antal Kortåndethed 11 7 Jens P. Kampmann m.fl.: Basal og klinisk famakologi. Indberettede bivirkninger ved medicinsk behandling af Parkinsons sygdom 9 / 20

11 Svimmelhed 10 Pludselig indsættende søvnanfald 9 Kortåndethed og svimmelhed er kendte velbeskrevne bivirkninger. Pludselig indsættende søvnanfald er behandlet i et særskilt afsnit, se afsnit COMT-hæmmere Sundhedsstyrelsen har modtaget i alt otte indberetninger med 26 mulige bivirkninger i forbindelse med anvendelse af COMT-hæmmere. I tabel 6 er tre af de hyppigst indberettede bivirkninger vist. Tabel 6. Nogle af de hyppigst indberettede mulige bivirkninger. Bivirkninger Antal Stigning i leverenzymer (ALAT) 2 Hallucinationer 2 Diaré 2 Hallucinationer og diaré er kendte almindelige bivirkninger ved behandling med COMT-hæmmere. Unormale leverfunktionstest er ligeledes en kendt, men ikke almindelig bivirkning. 6.4 MAO-B-hæmmere Sundhedsstyrelsen har modtaget i alt 11 indberetninger med 27 mulige bivirkninger i forbindelse med anvendelse af MAO-B-hæmmere. 26 af bivirkningerne er forskellige, og der henvises derfor til bilag II. De fleste af de indberettede bivirkninger er kendte almindelige bivirkninger. 6.5 Manglende impulskontrol Patienter med Parkinsons sygdom, der bliver behandlet med dopaminagonister og andre dopaminerge behandlinger som levodopa, COMT-hæmmere og selegilin, skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger. Patienterne skal gøres opmærksomme på, at adfærdssymptomer som patologisk spillelyst, forøget libido og hyperseksualitet, kompulsiv brug af penge og indkøb, spiseorgie og tvangsspisning kan opstå, når man indtager disse lægemidler. Sundhedsstyrelsen har i perioden modtaget syv indberetninger om patologiske vane- og impulshandlinger som hyperseksualitet, ludomani, tvangsspisning mv. I seks af de syv indberetninger er det udelukkende dopaminagonister, der er mistænkt Indberettede bivirkninger ved medicinsk behandling af Parkinsons sygdom 10 / 20

12 som årsag til bivirkninger. I den sidste indberetning er tre lægemidler mistænkt for bivirkningen (levodopa, en dopaminagonist og en MAO-B-hæmmer). 6.6 Pludselig indsættende søvnanfald Levodopa, dopaminagonister og COMT-hæmmere er sat i forbindelse med somnolens og episoder, hvor patienten pludselig falder i søvn under daglige gøremål. Det er vigtigt, at patienter har denne information og rådes til at være forsigtige, hvis de fører motorkøretøjer eller betjener maskiner, mens de er i behandling med disse lægemidler. Patienter, der har oplevet somnolens eller episoder, hvor de pludselig falder i søvn, skal undlade at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Sundhedsstyrelsen har i perioden i alt modtaget 11 indberetninger om patienter, som i forbindelse med medicinsk behandling af Parkinsons sygdom oplevede pludselige indsættende søvnanfald. I alle 11 indberetninger er det dopaminagonister, der er mistænkt som årsag til søvnanfaldet. I syv af de 11 indberetninger er beskrevet, at patienterne pludselig faldt i søvn under bilkørsel, og det resulterede i en ulykke. 6.7 Eksempler på indberetninger fra patienter Patienter og pårørende beskriver ofte symptomer og konsekvenser af bivirkningerne mere udførligt, end de sundhedsprofessionelle gør, når de indberetter. Det betyder, at Sundhedsstyrelsen får en anden viden om bivirkninger fra patienterne end fra de sundhedsprofessionelle. Nedenfor er gengivet en indberetning fra en patient, som viser den udførlige beskrivelse. I forbindelse med opstart af behandling med en dopaminagonist fik en patient 1-2 dage efter hævede ben, der gjorde ondt og føltes som om der var vand i benene. Hun blev meget træt og utilpas. Der opstod svimmelhed, hovedpine og synsforstyrrelser (så ofte dobbelt). Efter 14 dages behandling var vægten øget med 4 kg. Hun havde ligeledes adfærdsforstyrrelser, var konfus og manglede sexlyst. Præparatet blev seponeret, og en uge efter havde hun stadig ømme og hævede ben. Patienten var stadig utilpas og træt, og hun havde stadig dobbeltsyn. Adfærdsforstyrrelserne var dog aftagende og sexlysten tiltagende. Indberettede bivirkninger ved medicinsk behandling af Parkinsons sygdom 11 / 20

13 I tabel 6 er vist eksempler på bivirkninger, som kun er indberettet af patienter. Tabel 6. Eksempler på bivirkninger fordelt på præparatgrupper, som kun er indberettet af patienter og pårørende. Præparatgruppe Levodopa kombineret med decarboxylase hæmmere Dopaminagonister Bivirkninger Fx nedsat effekt af lægemidlet, motorisk uro og svækkelse af hukommelsen. Fx dobbeltsyn, pletskaldethed og kløe Det er få indberetninger, som indeholder de ovennævnte bivirkninger. Hvis patienter og pårørende ikke havde indberettet dem, havde vi måske ikke fået kendskab til dem. Nogle er kendte bivirkninger, andre er ikke kendte. Vi må dog igen pointere, at der ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem bivirkningen og medicinen, blot fordi vi har indberetningen i vores bivirkningsdatabase. 7 Indberetninger relateret til administrationen af Duodopa Duodopa er en gel suspension til vedvarende enteral administration. Til langtidsadministration bør gelen administreres med en transportabel pumpe direkte ind i duodenum eller øvre jejunum (tyndtarmen) ved hjælp af en permanent sonde. Sundhedsstyrelsen har i alt modtaget 61 indberetninger om problematikker relateret til sonder og pumper samt komplikationer til anlæggelse af perkutan endoskopisk gastrostomi af disse indberetninger omhandler problematikker relateret til sonder og pumper, og 13 komplikationer i relation til anlæggelse af perkutan endoskopisk gastrostomi. Af problematikker relateret til sonder og pumper er fx indberettet dislokation og okklusion af slange, og af komplikationer i relation til perkutan endoskopisk gastrostomi er fx indberettet, at patienten fik feber, smerter og peritonitis. 8 Konsekvens I en bivirkningsindberetning har man mulighed for at beskrive de konsekvenser, bivirkningen har eller har haft. Patienterne har oftest beskrevet, at konsekvensen af bivirkningen ikke kendes (60 %). Læger har derimod oftest og for 42 % af bivirkningerne oplyst, at bivirkningen er ophørt, og at patienten er blevet rask. 8 8 Perkutan endoskopisk gastrostomi, forkortet PEG, er en kirurgisk procedure for at indsætte en ernæringssonde Indberettede bivirkninger ved medicinsk behandling af Parkinsons sygdom 12 / 20

14 Forskellen kan måske skyldes, at det at være rask opfattes forskelligt afhængigt af, hvem der indberetter, samt at indberetningerne er foretaget på forskelligt tidspunkt i forløbet, således at læger har indberettet senere end patienterne og først, når de har vidst, om bivirkningen havde en konsekvens for patienten. En tidligere analyse: Bivirkningsindberetninger fra medicinbrugere og pårørende i Danmark - og sammenligning med indberetninger fra sundhedsprofessionelle fra 2012 har imidlertid vist, at patienter generelt er længere tid om at indberette bivirkninger, end læger er. 9 Konklusion Indberetninger fra patienter og pårørende har meget stor værdi for Sundhedsstyrelsens overvågning af bivirkninger og for sikkerheden af medicin. Vores analyse viser også, at der er forskel på indberetningernes fordeling på præparater alt efter, om det er patienter og pårørende eller sundhedsprofessionelle, der har indberettet. Patienterne har oftest indberettet bivirkninger på præparater indeholdende levodopa. Lægerne har derimod oftest indberettet bivirkninger på præparater indeholdende dopaminagonister. Patienter og pårørende har også indberettet bivirkninger, som de sundhedsprofessionelle ikke har. Vi får derfor en anden type information fra patienter og pårørende end fra de sundhedsprofessionelle, og tilsammen giver det et mere præcist billede af, hvordan medicinen virker for dem, der tager det dagligt. Fra en tidligere undersøgelse ved vi, at patienter og pårørende generelt er lang tid om at få indberettet bivirkninger. Det er vigtigt for os at få indberetningerne så hurtigt som muligt, og det er også nemmere for patienterne at beskrive bivirkningerne, hvis det ikke er alt for lang tid siden, de oplevede dem. Desuden er det vigtigt at indberette alvorlige uventede bivirkninger. Vi vil derfor opfordre til, at patienterne indberetter bivirkninger ved medicin hurtigt efter, man bliver opmærksom på, at symptomerne måske kan skyldes en bivirkning. Patienternes indberetninger er ikke et alternativ til indberetninger fra lægen eller farmaceuten men den er et væsentligt supplement. Der er ingen tvivl om, at indberetninger fra patienter og pårørende hjælper os til en bedre overvågning af sikkerheden ved medicin. I den periode, der er analyseret, har Sundhedsstyrelsen modtaget syv indberetninger om manglende impulskontrol, hvoraf kun en enkelt er indberettet af en medicinbruger. Der er modtaget 11 indberetninger om pludselig indsættende søvnanfald, som alle er indberettet af læger. Bivirkninger kan indberettes elektronisk på Indberettede bivirkninger ved medicinsk behandling af Parkinsons sygdom 13 / 20

15 Bilag I: Sammenhæng mellem præparatgruppe, indholdsstof og præparatnavn Præparatgrupper Levodopa kombineret med decarboxylasehæmmer og evt. COMT-hæmmere Dopaminagonister COMThæmmere MAO-Bhæmmere Indholdsstof Levodopa, Carbidopa Levodopa, Benseraxid Levodopa, Carbidopa, Entakapon Ropinirol Apomorphin Cabergolin Pramipexol Rotigotin Bromocriptin Pergolid Entakapon Tolcapon Rasagilin Selegilin Præparatnavne Duodopa Levodopa/carbidova Teva Madopar Sinemet Stalevo Adartrel APO-go Apomorfin HarmSwed Cabaser Derinik Mirapexin Neupro Oprymea Parlodel Pramipexol Bluefish Pramipexol Sandoz Pramipexol Stada Pramipexol Accord Pramipexol Orion Pramipexol Teva ReQuip Depot Requip Requip-Prolip Ropinirol KRKA Ropinirol Mylan Ropinirol Sandoz Ropinirol Stada Ropinirol Teva Comtan Comtess Entacapone Orion Entacapone Teva Tasmar Azilect Elderpryl Selegilin Tremorex (afregistreret Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af Parkinsons sygdom 14 / 20

16 Sifrol Cabergolin Hexal Glepark (godkendt ikke markedsført) Bromergon (afregistreret) Pergolid (afregistreret) Permax (afregistreret) Cabaseril (afregistreret) Indberettede bivirkninger ved medicinsk behandling af Parkinsons sygdom 15 / 20

17 Bilag II. Indberettede bivirkninger fordelt på lægemidler og organklasser Tabel A: Indberettede bivirkninger for COMT-hæmmere fordelt på organklasser. Organklasse Ændringer i laboratoriesvar, fx stigning i leverenzymer (ALAT) og nedsat hæmoglobin Psykiske symptomer fx hallucinationer og aggression Symptomer fra mave-tarm kanalen, fx diaré og tør mund Symptomer fra hud og underhud, udslæt og forøget svedtendens Antal Symptomer fra lever og galdeveje, gulsot 1 Symptomer fra nervesystemet, ufrivillige bevægelser (dyskinesi) Symptomer fra urinvejene, abnorm farvning af urinen (kromaturi) 1 1 Generelle symptomer, træthed 1 Symptomer fra muskel og bindevæv, nakkesmerter 1 Stofskifte og ernæringsbetingede symptomer, dehydrering 1 Total 26 Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af Parkinsons sygdom 16 / 20

18 Tabel B: Indberettede bivirkninger for dopaminagonister fordelt på organklasser. Organklasse Symptomer fra nervesystemet, fx svimmelhed og pludselig indsættelse af søvn Psykiatriske symptomer fx patologisk spil og depression Symptomer fra respirationsvejene, kortåndethed og lungefibrose Generelle symptomer, fx træthed og manglende virkning Symptomer fra hjertet fx aorta forkalkning og insufficiens af klapperne Symptomer fra mave-tarm kanalen, fx kvalme og opkast Symptomer fra huden, fx udslæt og forøget svedtendens Forgiftninger, skader og komplikationer, fx trafikulykke og overdosering Ændringer i laboratoriesvar, fx vægtstigning og blodtryksnedsættelse Symptomer fra muskel og skelet, fx smerter og følelse af at være tung Symptomer fra øjet, fx synssvækkelse og papilødem Symptomer fra kar, varicer og kolde ekstremiteter perifert Symptomer fra nyrerne, sæknyre (hydronefrose) og abnorm farvning af urinen (kromaturi) Antal Symptomer leveren, fx hepatitis og gulsot 3 Stofskifte og ernæringsbetingede symptomer, nedsat appetit og krav om mad Infektioner, lungebetændelse og lungehindebetændelse Symptomer fra blod og lymfe, blodmangel (anæmi) Indberettede bivirkninger ved medicinsk behandling af Parkinsons sygdom 17 / 20

19 Medfødte misdannelser, hydrocefalus og esofagus atresi 2 Neoplasmer, kræft i leveren 1 Symptomer fra øret, mellemørebetændelse 1 Sociale omstændigheder, uhæmmet søgning på nettet med seksuelt motiv 1 Total 333 Tabel C: Indberettede bivirkninger for MAO-B-hæmmere fordelt på organklasser. Organklasse Symptomer fra nervesystemet, fx svimmelhed og hovedpine Generelle symptomer, fx træthed og perifert ødem Antal 9 4 Symptomer fra mave-tarm kanal, fx diaré 3 Symptomer fra muskler og led, fx ledsmerter og muskelstivhed Symptomer fra nyre og urinveje, fx urininkontinens Symptomer fra hud og underhud, forøget svedtendens og skaldethed Psykiatriske symptomer, hyperseksualitet og konfusion Forgiftninger, skader og komplikationer, fald 1 Ændringer i laboratoriesvar, kreatin fosforkinase niveauet i blodet øget 1 Total 27 Tabel D: Indberettede bivirkninger for Levodopa og levodopa-kombinationer fordelt på organklasser. Organklasse Symptomer fra nervesystemet, fx sygdom i det perifere nervesystem (polyneuropati) og ufrivilli- Antal 37 Indberettede bivirkninger ved medicinsk behandling af Parkinsons sygdom 18 / 20

20 ge bevægelsesforstyrrelser (dyskinesi) Psykiatriske symptomer fx hallucinationer og konfusion Generelle symptomer, fx nedsat virkning af præparatet og alment dårlig Symptomer fra mave-tarm kanalen, fx diaré og blødning i mavesår Ændringer i laboratoriesvar, fx vægttab og fald i hæmoglobin Symptomer fra muskel og skelet, fx muskelstivhed og nakkesmerter Forgiftninger, skader og komplikationer, fx fald og overdosering Infektioner, fx lungebetændelse og urinvejsinfektion Stofskifte og ernæringsbetingede symptomer, fx nedsat appetit og dehydrering Medfødte misdannelser, fx cystisk nyresygdom og overtallige fingre (polydactyli) Symptomer fra hjertet, fx hjertestop og hurtig hjerteaktion (takykardi) Sociale omstændigheder, fx sengeliggende og handicap Kirurgiske indgreb, fx abort 3 Symptomer fra kar, fx fluktationer i blodtrykket bla. ved stillingsændring (orthostatisk hypotension) Symptomer fra respirationsvejene, respirationsinsufficiens Neoplasmer, forøget mængde af visse antistoffer (hypergammaglobulinæmi) Symptomer fra huden, hud affarvning 1 Symptomer fra øjet, unilateral blindhed 1 Symptomer fra reproduktionsvejene, smerter i testiklerne 1 Indberettede bivirkninger ved medicinsk behandling af Parkinsons sygdom 19 / 20

21 Symptomer fra lever og galdevejene, gulsot 1 Symptomer fra blod og lymfesystemet, granolocytopeni (nedsat antal hvide blodlegemer ) Symptomer fra nyre og urinvejene, abnorm farvning af urinen (kromaturi) 1 1 Total 161 Indberettede bivirkninger ved medicinsk behandling af Parkinsons sygdom 20 / 20

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af osteoporose Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi

Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af depression Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af diabetes Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere

DECEMBER 2014 INDBERETTEDE BIVIRKNINGER PÅ OG BRUGERE AF LÆGEMIDLER MED INSULIN

DECEMBER 2014 INDBERETTEDE BIVIRKNINGER PÅ OG BRUGERE AF LÆGEMIDLER MED INSULIN DECEMBER 2014 INDBERETTEDE BIVIRKNINGER PÅ OG BRUGERE AF LÆGEMIDLER MED INSULIN Titel Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

Er din medicin effektiv?

Er din medicin effektiv? Dansk Parkinsonforening Parkinsons sygdom Er din medicin effektiv? Lær at genkende og håndtere de svingninger i din tilstand, der skyldes aftagende effekt eller wearing off Er din medicin effektiv_til

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Hvert kvartal bliver indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram gennemgået og

Læs mere

Bidrag til besvarelse af GRU alm. del - spm. 90 om bivirkninger ved brugen af kønsdriftshæmmende behandling med medikamenterne Androcur og Procren.

Bidrag til besvarelse af GRU alm. del - spm. 90 om bivirkninger ved brugen af kønsdriftshæmmende behandling med medikamenterne Androcur og Procren. Grønlandsudvalget 2012-13 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 90 Offentligt Dato 24. maj 2013 Sagsnr. 2013051097 MAFR MAFR@dkma.dk Til: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bidrag til besvarelse

Læs mere

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger. www.meldenbivirkning.dk

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger. www.meldenbivirkning.dk Reager på alvorlige og uventede bivirkninger www.meldenbivirkning.dk Hvad sker der, når jeg melder en bivirkning? Hvordan melder jeg bivirkninger? Hvilke bivirkninger skal jeg melde? Hvorfor skal jeg melde

Læs mere

Reagér på bivirkninger og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle.

Reagér på bivirkninger og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle. Reagér på bivirkninger og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle www.meldenbivirkning.dk Hvad? Hvad er en bivirkning? En bivirkning er en uønsket virkning ved almindelig brug af medicin En del

Læs mere

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet 1. Årsrapporten er tænkt

Læs mere

Cabaser 1 mg og 2 mg tabletter cabergolin

Cabaser 1 mg og 2 mg tabletter cabergolin Indlægsseddel : Information til brugeren Cabaser 1 mg og 2 mg tabletter cabergolin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem

Læs mere

Spørgsmål om bivirkninger

Spørgsmål om bivirkninger Spørgsmål om bivirkninger Har du spørgsmål om bivirkninger, så kontakt Sundhedsstyrelsen på bivirkninger@dkma.dk eller på 44 88 97 57. Nyt Om Bivirkninger På www.meldenbivirkning.dk kan du tilmelde dig

Læs mere

GØR MEDICIN MERE SIKKER Meld bivirkninger

GØR MEDICIN MERE SIKKER Meld bivirkninger GØR MEDICIN MERE SIKKER Meld bivirkninger HVORFOR MELDE BIVIRKNINGER? Når du melder formodede bivirkninger, er du med til at gøre medicin mere sikker: Du bidrager med vigtig viden om medicinen Det er dig,

Læs mere

Lær at leve med Parkinsons sygdom

Lær at leve med Parkinsons sygdom Parkinsonforeningen Lær at leve med Parkinsons sygdom Denne kortfattede vejledning henvender sig til personer, der netop har fået stillet diagnosen. Formålet er at give nogle gode råd til at komme videre

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom Medicintilskudsnævnet Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom aggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet Medicintilskudsnævnet

Læs mere

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. November 2015. Nr. 4. Medlemsinfo

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. November 2015. Nr. 4. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen November 2015. Nr. 4 Medlemsinfo Kredsbestyrelse: Adresser og telefonnumre findes på side 19. Ansvarshavende Redaktør: Ole Maymann. Stof til bladet: Sendes til

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Pramipexol Bluefish 0,7 mg tabletter Pramipexol Bluefish 0,18 mg tabletter Pramipexol Bluefish 0,35 mg tabletter pramipexol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere

S T A T U S R A P P O R T

S T A T U S R A P P O R T Jour.nr. 1121-989 S T A T U S R A P P O R T om bivirkninger og forbrug af Ritalin og Eltroxin Lægemiddelstyrelsen Afdeling for Forbrugersikkerhed August 20 Indhold INTRODUKTION... 2 OVERVÅGNING AF LÆGEMIDDELSIKKERHED...

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

Bivirkningsindberetninger fra medicinbrugere og pårørende i Danmark. og sammenligning med indberetninger fra sundhedsprofessionelle

Bivirkningsindberetninger fra medicinbrugere og pårørende i Danmark. og sammenligning med indberetninger fra sundhedsprofessionelle Bivirkningsindberetninger fra medicinbrugere og pårørende i Danmark og sammenligning med indberetninger fra sundhedsprofessionelle 2012 Bivirkningsindberetninger fra medicinbrugere og pårørende i Danmark

Læs mere

Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering Teknisk bilag

Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering Teknisk bilag Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering December 2011 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 www.pharmakon.dk Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 5 Offentligt. Resumé

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 5 Offentligt. Resumé Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 5 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet Azilect

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 1 Parkinsons sygdom Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt, om patienter henvist

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

livsfarlig Guide Din medicin kan være PAS PÅ! Alvorlige bivirkninger Livsfarlig medicin sider April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

livsfarlig Guide Din medicin kan være PAS PÅ! Alvorlige bivirkninger Livsfarlig medicin sider April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Din medicin kan være livsfarlig PAS PÅ! Alvorlige bivirkninger Livsfarlig medicin 20 sider Din medicin kan være livsfarlig INDHOLD

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) are registered trademarks of Novartis 1

INDLÆGSSEDDEL. Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) are registered trademarks of Novartis 1 INDLÆGSSEDDEL Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) 1 Indlægsseddel: Information til brugeren Paracetamol Sandoz 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PARKINSONPATIENTERS FORSØRGELSESSTATUS

PARKINSONPATIENTERS FORSØRGELSESSTATUS OKTOBER 2014 PARKINSONFORENINGEN PARKINSONPATIENTERS FORSØRGELSESSTATUS RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2014 PARKINSONFORENINGEN

Læs mere

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage. Indlægsseddel: Information til brugeren Pinex 500 mg og 1 g suppositorier paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål)

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol Sundhedspersonale FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske episoder ved bipolar lidelse type I hos unge

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. DUKORAL suspension og brusegranulat til oral suspension Vaccine mod kolera (inaktiveret, oral).

Indlægsseddel: Information til brugeren. DUKORAL suspension og brusegranulat til oral suspension Vaccine mod kolera (inaktiveret, oral). B. INDLÆGSSEDDEL 1 Indlægsseddel: Information til brugeren DUKORAL suspension og brusegranulat til oral suspension Vaccine mod kolera (inaktiveret, oral). Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

Reagér altid på bivirkninger

Reagér altid på bivirkninger Reagér altid på bivirkninger Det er vigtigt, at du taler med din læge, hvis du oplever bivirkninger ved din medicin. Men du kan også selv melde bivirkninger til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk.

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 23. februar 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 23. februar 2005 Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 8 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 23. februar 2005 KOMITÉSAG Til

Læs mere

Tak for sidst, for en rigtig god og velbesøgt aften, med 35 Social og Sundheds Assistenter, som hørte om Parkinson.

Tak for sidst, for en rigtig god og velbesøgt aften, med 35 Social og Sundheds Assistenter, som hørte om Parkinson. Tak for sidst, for en rigtig god og velbesøgt aften, med 35 Social og Sundheds Assistenter, som hørte om Parkinson. Neurolog Bjarke A Rogvi-Hansen fortalte om Parkinson på en levende og spændende måde,.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dostinex Tabletter 0,5 mg cabergolin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dostinex Tabletter 0,5 mg cabergolin Indlægsseddel: Information til brugeren Dostinex Tabletter 0,5 mg cabergolin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter.

Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter. Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter. Hvis du har en håndkøbspakning med maks. 20 tabletter, skal du læse indlægssedlen på side 2.

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR PRODUKTFEJL OG TILBAGE- KALDELSER AF LÆGEMIDLER 2012

ÅRSRAPPORT FOR PRODUKTFEJL OG TILBAGE- KALDELSER AF LÆGEMIDLER 2012 ÅRSRAPPORT FOR PRODUKTFEJL OG TILBAGE- KALDELSER AF LÆGEMIDLER 2012 2013 Årsrapport for indberetninger af produktfejl og tilbagekaldelser af lægemidler i 2012 Sundhedsstyrelsen, 2013 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at INDLÆGSSEDDEL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL Informationsbrochure til patient/plejepersonale Introduktion Din læge har stillet diagnosen bipolar lidelse type I og ordineret Aripiprazol. Denne brochure vil hjælpe dig og din

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Pinex uden recept. For at opnå

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir Indlægsseddel: Information til brugeren Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Retard 500 mg depottabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

Læs mere

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom!

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Januar 2011 Indholdet i denne pjece er en oversættelse af udvalgte afsnit af Guide to living with Parkinson s Disease en pjece udgivet

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Trimetazidindihydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Trimetazidindihydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Vastarel 20 mg, filmovertrukne tabletter, Trimetazidindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Madopar 62,5, 125 og 250, hårde kapsler 50 mg/12,5 mg, 100 mg/25 mg og 200 mg/50 mg. Levodopa/benserazid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Madopar 62,5, 125 og 250, hårde kapsler 50 mg/12,5 mg, 100 mg/25 mg og 200 mg/50 mg. Levodopa/benserazid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Madopar 62,5, 125 og 250, hårde kapsler 50 mg/12,5 mg, 100 mg/25 mg og 200 mg/50 mg Levodopa/benserazid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage

Læs mere

Kontorchef Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen

Kontorchef Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen Til: Fra Danske Regioner Kontorchef Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen Kopi til: 14. august 2009 Direkte tlf: 33959698 Notat vedrørende håndtering af bivirkninger på hospitaler 1. Indledning Ministeriet

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Asacol 500 mg suppositorier. Mesalazin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Asacol 500 mg suppositorier. Mesalazin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Asacol 500 mg suppositorier Mesalazin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bemærk: Det kan efterfølgende være nødvendigt, at de relevante nationale myndigheder, i samarbejde med referencelandet, opdaterer

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Brus 500 mg brusetabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Brus 500 mg brusetabletter paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Brus 500 mg brusetabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil Brus uden recept. For at

Læs mere

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR 3 Information til dig, der skal behandes med Levact for kræft i blodet, lymfesystemet eller knoglemarven. Informationen fokuserer på lægemidlet Levact, hvordan

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

Status på Eltroxin-sagen pr. 25. august 2009

Status på Eltroxin-sagen pr. 25. august 2009 Til: Fra Bivirkningsrådet Mette Svenning Larsen Kopi til: Status på Eltroxin-sagen pr. 25. august 2009 Introduktion Eltroxin er et lægemiddel, som har været godkendt i Danmark siden 1955. Det er godkendt

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine samt muskel- og ledsmerter.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine samt muskel- og ledsmerter. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 665 mg tabletter med modificeret udløsning paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Oprymea 0,088 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 0,088 mg pramipexolbase (som 0,125 mg pramipexol dihydrochloridmonohydrat).

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin Indlægsseddel: Information til brugeren Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Thycapzol 5 mg tabletter thiamazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Thycapzol 5 mg tabletter thiamazol Indlægsseddel: Information til brugeren Thycapzol 5 mg tabletter thiamazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zofran 4 mg og 8 mg frysetørrede tabletter ondansetron Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Madopar Quick 62,5 og 125, dispergible tabletter 50 mg/12,5 mg og 100 mg/25 mg. Levodopa/benserazid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Madopar Quick 62,5 og 125, dispergible tabletter 50 mg/12,5 mg og 100 mg/25 mg. Levodopa/benserazid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Madopar Quick 62,5 og 125, dispergible tabletter 50 mg/12,5 mg og 100 mg/25 mg Levodopa/benserazid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil 1 g filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil 1 g filmovertrukne tabletter paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 1 g filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på?

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på? Diabetesmedicin Denne brochure handler om medicin til type 2-diabetes. Hvordan får du den bedste effekt af din medicin? Hvilke bivirkninger kan den have? Hvad kan du selv gøre, og hvad skal du være opmærksom

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Junior 125 og 250 mg suppositorier paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Junior 125 og 250 mg suppositorier paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Junior 125 og 250 mg suppositorier paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Indlægsseddel: information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Lacrofarm Junior, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler)

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) Bilag C (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) BILAG I VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRINGEN I BETINGELSERNE FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/MARKEDSFØRINGSTILLADELSERNE

Læs mere

To ud af tre ældre med demens eller Parkinsons sygdom bruger mere end fem lægemidler

To ud af tre ældre med demens eller Parkinsons sygdom bruger mere end fem lægemidler Danmarks Apotekerforening Analyse 25. juni 2014 To ud af tre ældre med demens eller Parkinsons sygdom bruger mere end fem lægemidler 700.000 danskere bruger mere end fem forskellige lægemidler. Dermed

Læs mere

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ZOVIR

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ZOVIR Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 40 mg/ml og 80 mg/ml oral suspension Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. AZILECT 1 mg tabletter rasagilin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. AZILECT 1 mg tabletter rasagilin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN AZILECT 1 mg tabletter rasagilin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Asacol 1 g rektalvæske, suspension. Mesalazin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Asacol 1 g rektalvæske, suspension. Mesalazin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Asacol 1 g rektalvæske, suspension Mesalazin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

1. VIRKNING OG ANVENDELSE Rytmonorm er medicin af typen antiarytmika med virkning på hurtig og uregelmæssig hjerterytme.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE Rytmonorm er medicin af typen antiarytmika med virkning på hurtig og uregelmæssig hjerterytme. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Rytmonorm 150 mg og 300 mg, tabletter Propafenonhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 40 mg/ml og 80 mg/ml oral suspension Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter. flucloxacillinnatrium

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter. flucloxacillinnatrium INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter flucloxacillinnatrium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

Læs mere

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen May 2015. Nr. 2

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen May 2015. Nr. 2 Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen May 2015. Nr. 2 Medlemsinfo Kredsbestyrelse: Adresser og telefonnumre findes på side 23. Ansvarshavende Redaktør: Ole Maymann. Stof til bladet: Sendes til Ole Maymann.

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mianserin Mylan, 10 mg, 30 mg og 60 mg, filmovertrukne tabletter Mianserinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. - Gem

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Pramipexol Sandoz 0,088 mg tabletter Pramipexol Sandoz 0,18 mg tabletter Pramipexol Sandoz 0,35 mg tabletter Pramipexol Sandoz 0,7 mg tabletter pramipexol Læs denne

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Prostinfenem Injektionsvæske, opløsning 0,25 mg carboprost

Prostinfenem Injektionsvæske, opløsning 0,25 mg carboprost Indlægsseddel: Information til brugeren Prostinfenem Injektionsvæske, opløsning 0,25 mg carboprost Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at få medicinen, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Sycrest 5 mg resoribletter, sublinguale Sycrest 10 mg resoribletter, sublinguale asenapin

Indlægsseddel: Information til patienten. Sycrest 5 mg resoribletter, sublinguale Sycrest 10 mg resoribletter, sublinguale asenapin Indlægsseddel: Information til patienten Sycrest 5 mg resoribletter, sublinguale Sycrest 10 mg resoribletter, sublinguale asenapin Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel,

Læs mere

Oversigt over indberetninger om formodede bivirkninger efter vaccination med HPV-vaccine fordelt på regioner i perioden 1. juni 2013-31. august 2013.

Oversigt over indberetninger om formodede bivirkninger efter vaccination med HPV-vaccine fordelt på regioner i perioden 1. juni 2013-31. august 2013. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt Oversigt over indberetninger om formodede bivirkninger efter vaccination med HPV-vaccine fordelt på regioner

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin B. INDLÆGSSEDDEL 24 INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol Indlægsseddel: Information til brugeren Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter atenolol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

nærvær tryghed - respekt Aktive ældre Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Haderslev Kommune Voksen og Sundhed i eget liv

nærvær tryghed - respekt Aktive ældre Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Haderslev Kommune Voksen og Sundhed i eget liv nærvær tryghed - respekt Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Haderslev Kommune Voksen og Sundhed Nørregade 41, 6100 Haderslev Telefon 74 34 28 01 Fax 74 34 27 59 Aktive ældre i eget liv E-mail:

Læs mere

PARKINSONS SYGDOM Compliance Behandling Stephen Wørlich Pedersen

PARKINSONS SYGDOM Compliance Behandling Stephen Wørlich Pedersen Parkinsonforeningen PARKINSONS SYGDOM Compliance At tage eller ikke at tage medicin som ordineret Behandling Hvordan medicinerer man hvad og hvorfor Stephen Wørlich Pedersen parkinsons sygdom 2008 til

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere