Generalforsamling april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2015. 14. april 2015"

Transkript

1 14. april 2015

2 Velkommen 2

3 Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent

4 Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent Bestyrelsen indstiller Lars Svenning Andersen 4

5 Dagsorden pkt. 2 Bestyrelsens beretning

6 Dagsorden pkt. 2 Godt afkast lav risiko

7 Dagsorden pkt. 2 Vi skaber (mer)værdi Sammenligning pensionsselskaber globalt Unipension Europa Globalt Afkast 13,1 pct. 9,6 pct. 12,5 pct. Merværdi 2,2 pct. 0,1 pct. 0,3 pct. Unipension Peer group Risiko 7,6 pct. 8,8 pct.

8 Stabile pensioner 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% F2015 Afkast efter skat Kontorente efter skat

9 Dagsorden pkt. 2 Beregningsrente Eksempel med 1 mio. kr. i opsparing Udbetalingi kroner Uden beregningsrente (0 pct.) Beregningsrente 4,25 pct Alder

10 Dagsorden pkt. 2 Grundlagsrente 2,5 Renteudvikling 2 Procent 1, årig statsobligation Grundlagsrente 0, År

11 Dagsorden pkt. 2 Finanstilsynets inspektion Rutinemæssig inspektion Påbud vedrørende: indberetningen af pensionskassens registrerede aktiver formuleringen af retningslinjerne for outsourcing af investeringsaktiviteterne Risikooplysning om: at pensionskassens forretningsmodel. indebærer en risiko for, at ikke alle medlemmernes interesser varetages på tilstrækkelig vis, idet udlodning af tillægspension afhænger af nuværende og fremtidige bestyrelsers beslutninger.

12 Dagsorden pkt. 2 Forretningsmodellen Højt afkast Risikotillæg Relativt høj aktieandel Behov for ny egenkapital Svingende afkast Afsat til nuværende medlemmer Behov for buffer/udjævning Stor egenkapital

13 Dagsorden pkt. 2 Mere transparent forretningsmodel Højt afkast Risikotillæg Relativt høj aktieandel Behov for ny egenkapital Svingende afkast Afsat til nuværende medlemmer Behov for buffer/udjævning Stor egenkapital

14 Dagsorden pkt. 2 Pensionskassen - partnerskab for livet

15 Dagsorden pkt. 2 Aflønning af direktion og bestyrelse Aflønning Bestyrelseshonorar kr kr. Regulering? Direktion: Cristina Lage kr kr. Regulering? Løn til direktionen fordeles mellem de 3 pensionskasser i Unipension efter omkostningsfordelingsprocenten.

16 Dagsorden pkt. 2 Alle aktivklasser omfattet Udvikling i aktivklasser omfattet af retningslinjer for ansvarlige investeringer.

17 Dagsorden pkt. 2 Ansvarlige investeringer Global Investor Statement on Climate Change Styrende mål for dialog, bl.a.: dokumentere, hvordan klimaforandringer influerer på deres strategi og kapitalallokering. udarbejde en sammenhængende strategi for investeringer i vedvarende energi. forklare deres indsatser, for at stå imod en længere periode med lave olie- og eller gaspriser. udøve et politisk pres for fastsættelse af prisen for CO 2 -udledning.

18 Dagsorden pkt. 2 Exxon Exxon fra klimabenægter til dialogpart Dialogen påbegyndt i holder selskabets første investormøde om klimaforandringer, som vi deltager i, og vi mødes i 2014 med deres klimachef. Hvad har vi opnået? Vi har sat klimaet på dagsordenen hos et af verdens største selskaber, og Exxon taler nu med både investorer og omverdenen om klima. Exxon står nu offentligt frem med sine holdninger: Exxon ser skat på CO 2 -udledning som det rette værktøj til reduktion af drivhusgasser.

19 Dagsordenens pkt. 2 Debat

20 Dagsorden pkt. 3 Forelæggelse og godkendelse af årsrapport 2014

21 Dagsorden pkt. 3 Penge ind/penge ud - overblik Medlemsformue Nettovækst i 2014 = 662 mio. Investeringsafkast 707 mio. Indbetalinger 319 mio. Egenkapital mio. Særlige bonushensættelser 389 mio. Pensionsmæssige hensættelser mio. Tillægspension ud 35 mio. Pension ud 13 mio. Pension ud 193 mio. Pensionsafkastskat 105 mio. 21

22 Dagsorden pkt. 3 Vækst i medlemmer og indbetalinger Antal mio.kr Antal medlemmer Medlemsbidrag 22

23 Dagsorden pkt. 3 Mindre stigning i udbetalinger Antal Antal pensionister Udbetalinger medlemsdepot mio.kr

24 Dagsorden pkt mio. udbetalt fra EK i 2014 Antal Antal pensionister Udbetalinger medlemsdepot Samlede udbetalinger til medlemmerne (inkl. EK) mio.kr

25 Dagsorden pkt. 3 Stigning i alderspensioner Fald i engangsydelser (summer) Mio. kr Alderspensioner Ægtefællepensioner Ratepensioner Udtrædelser Invalidepensioner Børnepensioner Engangsydelser Præmie Gruppeliv 25

26 Pause

27 Dagsorden pkt. 4 Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne

28 Dagsordenens pkt. 4, forslag 1: Navneændring af Arkitektforbundet og optagelse af designere Fremlægges af Mette Carstad Forslag til nye bestemmelser Navneændring fra Arkitektforbundet til Forbundet af Arkitekter Og Designere Optagelse af designere (cand.design og bachelorer) Ikrafttræden Ikrafttrædelse fra vedtagelsen på generalforsamlingen

29 Dagsordenens pkt. 4, forslag 1: Navneændring af Arkitektforbundet og optagelse af designere Debat

30 Dagsordenens pkt. 4, forslag 1: Navneændring af Arkitektforbundet og optagelse af designere Afstemning

31 Dagsordenens pkt. 4, forslag 2: Valg af det uafhængige regnskabs- og revisionssagkyndige bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen Fremlægges af Mette Carstad Nuværende regler Det særligt sagkyndige bestyrelsesmedlem udpeges af de faglige organisationer i fællesskab (AA og FAOD) Forslag til ny bestemmelse Det særligt sagkyndige bestyrelsesmedlem vælges på generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen Ikrafttrædelse Ikrafttrædelse fra vedtagelsen på generalforsamlingen

32 Dagsordenens pkt. 4, forslag 2: Valg af det uafhængige regnskabs- og revisionssagkyndige bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen Debat

33 Dagsordenens pkt. 4, forslag 2: Valg af det uafhængige regnskabs- og revisionssagkyndige bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen Afstemning

34 Dagsordenens pkt. 4, forslag 3: Valg af revisionsfirma i stedet for valg af en personlig revisor Fremlægges af Mette Carstad Nuværende regler Der skal vælges personlige revisorer Forslag til ny bestemmelse Det bliver muligt at vælge et revisionsfirma i stedet for en personlig revisor Ikrafttrædelse Ikrafttrædelse fra vedtagelsen på generalforsamlingen

35 Dagsordenens pkt. 4, forslag 3: Valg af revisionsfirma i stedet for valg af en personlig revisor Debat

36 Dagsordenens pkt. 4, forslag 3: Valg af revisionsfirma i stedet for valg af en personlig revisor Afstemning

37 Dagsordenens pkt. 4, forslag 4: Delpension for offentligt ansatte Fremlægges af Cecilie Therese Hansen Overenskomstkrav Man kan kun få udbetalt delpension svarende til den tid hvormed arbejdstiden reduceres. Kun gældende for nye indbetalinger efter 1. januar 2016 (ikke allerede opsparet depot) Kun gældende for indbetalinger der sker indenfor en offentlig overenskomst Ikrafttræden Ikrafttrædelse pr. 1. januar 2016

38 Dagsordenens pkt. 4, forslag 4: Delpension for offentligt ansatte Debat

39 Dagsordenens pkt. 4, forslag 4: Delpension for offentligt ansatte Afstemning

40 Dagsordenens pkt. 4, forslag 5-7: Helbredsbetingede ydelser Fremlægges af Per Frølund Thomsen Opdatering af vores invalidepensionsregler Hvorfor Ny lovgivning betyder, at nuværende regler ikke længere er rimelige for alle medlemmer, fx: Fleksjobs- og førtidspensionsreformen Nye aldersgrænser for udbetaling Nuværende modregningsregler bør opdateres Forslagene er gældende for Forslag 5 og 7 har kun betydning for nye medlemmer Bestyrelsen arbejder videre med regler for nuværende medlemmer og vender tilbage om dette på næste års generalforsamling Forslag 6 om modregning gælder for alle medlemmer

41 Dagsordenens pkt. 4, forslag 5-7: Helbredsbetingede ydelser Bestyrelsens politik for helbredsbetingede ydelser Understøtte det gode liv, hele livet. Skabe tryghed og sikkerhed for medlemmerne ved længerevarende sygdom Mulighed for at bevare sin hidtidige levestandard

42 Dagsordenens pkt. 4, forslag 5-7: Helbredsbetingede ydelser Bestyrelsens politik for helbredsbetingede ydelser Tryghed og sikkerhed for medlemmerne i tilfælde af længerevarende sygdom, men m/incitament til at arbejde. Standardpakke som i størst mulige omfang dækker medlemmernes behov. Mulighed for til- og fravalg (fleksible dækninger), hvor standardpakken ikke dækker behov. Sikre at der ikke sker en udhuling af opsparingen til alderspension. Ændringerne skal sikre, at reglerne bliver opdateret i forhold til ny lovgivning, herunder folkepensionsalderen. Fælles regler, da medlemmerne i de tre pensionskasser er sammenlignelige.

43 Dagsorden pkt. 4, forslag 5: Optagelsesregler for nye medlemmer De vigtigste ændringer Lempeligere optagelsesregler Obligatorisk medlemskab: Karens nedsættes fra 24 mdr. til 6 mdr. Frivillig i et ansættelsesforhold: 24 mdr. s karens i stedet for afgivelse af helbredsoplysninger Frivillige uden for et ansættelsesforhold: Ingen ændring Ikrafttræden Gældende for nye medlemmer med virkning fra 1. juli 2016 (bemyndigelse til bestyrelsen om fastlæggelse af præcis ikrafttrædelse)

44 Dagsorden pkt. 4, forslag 6: Modregningsregler ved tilkendt invalidepension De vigtigste ændringer Modregningsregler arbejdsindtægter inden for og uden for eget fag: Hel invalidepension: Bundgrænse på kr. (indeksreguleret); 50 øre modregning for hver krones lønindtægt Halv invalidepension: Bundgrænse på kr. (indeksreguleret); 25 øre modregning for hver krones lønindtægt Ikrafttræden Gældende for alle medlemmer med virkning fra 1. maj 2015

45 Dagsorden pkt. 4, forslag 7: Regler for helbredsbetingede ydelser for nye medlemmer De vigtigste ændringer Revurdering af tilkendelser af invalidepension: Fremover varig invalidepension, længerevarende invalidepension (ny) samt midlertidig invalidepension Aldersgrænser ændring fra 67 år til folkepensionsalder og 60 år til 5 år før folkepensionsalder. NB: Tilkendelseskriterier: Fortsat faginvaliditet Ikrafttræden Gældende for nye medlemmer med virkning fra 1. juli 2016 (bemyndigelse til bestyrelsen om fastlæggelse af præcis ikrafttrædelse)

46 Dagsordenens pkt. 4, forslag 5-7: Helbredsbetingede ydelser Debat om forslag 5-7 Forslag 5: Optagelsesregler for nye medlemmer Obligatorisk medlemskab: Karens nedsættes fra 24 mdr. til 6 mdr. Frivillig i et ansættelsesforhold: 24 mdr. s karens i stedet for afgivelse af helbredsoplysninger Frivillige uden for et ansættelsesforhold: Ingen ændring Forslag 6: Modregningsregler ved tilkendt invalidepension Hel invalidepension: Bundgrænse på kr. (indeksreguleret); 50 øre modregning for hver krones lønindtægt Halv invalidepension: Bundgrænse på kr. (indeksreguleret); 25 øre modregning for hver krones lønindtægt Forslag 7: Regler for helbredsbetingelser for nye medlemmer Revurdering af tilkendelser af invalidepension Aldersgrænser følger folkepensionsalderen

47 Dagsorden pkt. 4, forslag 5: Optagelsesregler for nye medlemmer Afstemning om forslag 5 Forslag 5: Optagelsesregler for nye medlemmer Obligatorisk medlemskab: Karens nedsættes fra 24 mdr. til 6 mdr. Frivillig i et ansættelsesforhold: 24 mdr. s karens i stedet for afgivelse af helbredsoplysninger Frivillige uden for et ansættelsesforhold: Ingen ændring

48 Dagsorden pkt. 4, forslag 6: Modregningsregler ved tilkendt invalidepension Afstemning om forslag 6 Forslag 6: Modregningsregler ved tilkendt invalidepension Hel invalidepension: Bundgrænse på kr. (indeksreguleret); 50 øre modregning for hver krones lønindtægt Halv invalidepension: Bundgrænse på kr. (indeksreguleret); 25 øre modregning for hver krones lønindtægt

49 Dagsorden pkt. 4, forslag 7: Regler for helbredsbetingede ydelser for nye medlemmer Afstemning om forslag 7 Forslag 7: Regler for helbredsbetingelser for nye medlemmer Revurdering af tilkendelser af invalidepension Aldersgrænser følger folkepensionsalderen

50 Dagsordenens pkt. 4, forslag 8: Formueforvaltning for tredjemand Fremlægges af Rie Øhlenschlæger Bemyndigelse til, at et selskab, som pensionskassen er medejer af, kan tilbyde formueforvaltning for andre. Formålet er at spare omkostninger ved stordrift. Der er ikke risiko for, at pensionsopsparingerne kommer i fare Ikrafttrædelse Ikrafttrædelse fra vedtagelsen på generalforsamlingen

51 Dagsordenens pkt. 4, forslag 8: Formueforvaltning for tredjemand Debat

52 Dagsordenens pkt. 4, forslag 8: Formueforvaltning for tredjemand Afstemning

53 Dagsordenens pkt. 4, forslag 9: Bemyndigelse til bestyrelsen om korrekturændringer o.l. Bemyndigelse til at rette fx paragrafhenvisninger og andre korrekturmæssige forhold. Bemyndigelse til at rette i forslag, hvis myndighederne kræver det.

54 Dagsordenens pkt. 4, forslag 10: Opfordring til afvikling af investeringer i kulselskaber m.v. We are on a collision course with nature. Now is the time for us to take bold decisions. The looming choice may be either stranding those assets or stranding the planet. (citat: OECD s generalsekretær Angel Gurría)

55 AP Pension Medlemsforslag

56 Forslag: Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til: At arbejde for at afvikle investeringer i de 100 største kulselskaber snarest muligt og senest inden udgangen af At indgå i og årligt dokumentere dialog med olie- og gasselskaber, Generalforsamlingen hvor pensionsselskabet opfordrer bestyrelsen ejer aktier, til om aktivt at at afvikle arbejde deres for at investeringer afvikle investeringer i i de 100 største kulselskaber inden udgangen af højrisikable udvindingsprojekter fx tjæresand, dybhavsboringer og udvinding i Arktis. Vi opfordrer endvidere til at indgå dokumenteret dialog med ejede olie- og gasselskaber, om at afvikle deres investeringer i højrisikable udvindingsprojekter som tjæresand, dybhavsboringer og Forslagsstillere: Lene Nielsen, Lilian Jensen, Kasper Larsson, Sara McKinley, Anne Poulsen, udvinding i Arktis, samt skifergas. Jens Hvass, Ellen Bjarnø, Anders Strømvig Hansen, Søren Bjarnø, Katrine Thuesen, Jørn Simonsen, Per Hauschild

57 To sæt argumenter: 1. Klimaet og hensynet til kommende generationer. 2. Ønsket om stabile økonomiske afkast

58 Klimaudviklingen løber løbsk Vi mærker det allerede

59 Hedebølger og tørke

60 Orkaner

61 Oversvømmelser

62 Klimaflygtninge

63

64 Verdens ledere på COP 15 kunne kun blive enige om en ting

65 Fælles udmelding: Den globale gennemsnits temperaturstigning må max være 2 grader celsius.

66 Det Internationale Energi Agentur og FNs klimapanel har konkluderet at 2/3 af verdens fossile reserver ikke kan afbrændes, hvis vi skal holde os under 2 graders global temperaturstigning.

67

68 Stop investeringer i kul

69 Udvinding af fossile brændstoffer medfører store miljømæssige belastninger

70 Med jævne mellemrum resulterer disse udvindingsformer i store miljøkatastrofer

71

72 De højrisikable udvindingsprojekter skal afvikles.

73 Kulbranchen er i strukturelt fald Stor risiko for værditab -->> Frasalg NU The US Coal Crash, Evidence for Structural Change Carbon Tracker Initiative, March 2015

74 Fortidens brændsel er fremtidens investeringsrisici: Selv uden en global klimaaftale forudser Citi*, at med de eksisterende standarder for fuel efficiency og skiftet fra olie til gas, vil der være et globalt peak i olieefterspørgslen i 2020 * Citigroup Inc., er en amerikansk bank- og finanskoncern. Citygroup er verdens største finansvirksomhed.

75 Vedvarende energi presser fossil energi ud af markedet i Europa og i USA, og senest i udviklingslande som Kina mfl.

76 Verdensbankens President Jim Yong Kim - støtter divestment* I have been urging companies like pension funds or insurance companies to reduce their investments in coal and a fossil-fuel based economy to move to renewable sources of energy. FN s Generalsekretær Ban Ki-moon, 2. november 2014, ifm. præsentation af IPCC s femte rapport om klodens klima

77 Afinvestering i kul og bl.a. tjæresand er en bred og hurtigt voksende tendens globalt. I Danmark er bl.a. PFA, Nordea og PKA pension gået foran:

78

79 Unipension mener ikke at de har globale retningslinjer at rette sig efter i forhold til miljø og klimaspørgsmålet, og at de derfor ikke har basis for handling: Der findes således ingen juridiske dokumenter eller globale retningslinjer, der kan hjælpe os med at præcisere, hvilke krav vi skal stille til de virksomheder, vi investerer i for så vidt angår deres udslip af CO 2. (stranded assets og klimapolitiske udfordringer Marts 2014 Unipension.)

80 Globale retninglinjer: IEA og FN s Klimapanel: 2/3 skal blive i jorden.

81 Vores forslag er netop i tråd med Unipensions retninglinjer for ansvarlige investeringer: Stk. 2. Pensionskasserne ønsker ikke, at deres investeringer forårsager alvorlig og langsigtet skade på miljøet. Stk. 3. Ved skade på miljøet i disse retningslinjer forstås eksempelvis: e. Handlinger, hvorved man offentligt modsætter sig intentionerne om stabilisering af koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren; f. Forurening af vand, jord og luft, og stort udslip af drivhusgasser i atmosfæren.

82 Hvis Unipension vedtager en klimapolitik vil Unipension afvige fra sit udgangspunkt om ikke at være politisk.

83 At lade stå til er politisk

84 Kan vi tage ansvaret? Vil vi?

85 Hvad mener du, AP Pension skal?

86 Dagsordenens pkt. 4, forslag 10: Opfordring til afvikling af investeringer i kulselskaber m.v. Fremlægges af Lars Thiis Bestyrelsens bemærkninger

87 Dagsordenens pkt. 4, forslag 7: Opfordring til afvikling af investeringer i kulselskaber m.v. Enighed om målet, men ikke midlet Klimaudfordringen er enorm, og vi skal tage vores del af ansvaret. Men frasalg virker ikke. Der står en ny investor klar, så længe der er efterspørgsel efter kul. Dialog er vejen. Ikke blot med udvindingsselskaberne, men også med de energitunge virksomheder.

88 Dagsordenens pkt. 4, forslag 10: Opfordring til afvikling af investeringer i kulselskaber m.v. Analysen skal belyse en lang række økonomiske og juridiske aspekter, herunder: Hvor stor en risiko for lavere afkast løber deltagerne i fonden på grund af mindre spredning i porteføljen? Hvor store bliver deres ekstra investerings- og administrationsomkostninger? Hvilke implikationer har en sådan fond for pensionskassens rådgivning af medlemmerne?

89 Dagsordenens pkt. 4, forslag 10: Opfordring til afvikling af investeringer i kulselskaber m.v. Debat

90 Dagsordenens pkt. 4, forslag 10: Opfordring til afvikling af investeringer i i kulselskaber m.v. Afstemning

91 Dagsorden pkt. 5 Valg til bestyrelse

92 Dagsorden pkt. 5 Valg til bestyrelsen Cecilie Therese Hansen er på valg. Bestyrelsen indstiller til genvalg for en 3-årige periode. Lars Thiis ønsker at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller til valg af Ole Bjørn Petersen for en 2-årig periode (Lars Thiis resterende valgperiode). Uafhængigt regnskabs- og revisionssagkyndigt bestyrelsesmedlem Niels Olsen udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller til valg af Søren Kaare-Andersen for en 3-årig periode. 92

93 Dagsorden pkt. 5 Valg til bestyrelsen Bestyrelsen indstiller til valg af Søren Kaare-Andersen for en 3-årig periode. Søren Kaare-Andersen er bl.a: direktør for Bikubenfonden direktør for Kollegiefonden Bikuben formand for Det Rådgivende Udvalg Nasdaq OMX Cph 93

94 Dagsorden pkt. 6 Valg af revision

95 Dagsorden pkt. 6: Valg af revision Vi indstiller til: valg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor. 95

96 Dagsorden pkt. 7 Sted for næste års generalforsamling

97 Dagsorden pkt. 7 Sted for næste års generalforsamling Bestyrelsen foreslår, at næste års generalforsamling bliver afholdt i København. 97

98 Dagsorden pkt. 8 Eventuelt

Generalforsamling 2015. 13. april 2015

Generalforsamling 2015. 13. april 2015 13. april 2015 Velkommen 2 Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent Bestyrelsen indstiller Hans Henrik Dietz 4 Dagsorden pkt. 2 Bestyrelsens beretning Dagsorden pkt. 2 Godt afkast

Læs mere

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion 1 24. april 2014 Punkt 1: Valg af dirigent Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport 2013 4. Forslag

Læs mere

Din pension 2014. Indkaldelse til Arkitekternes Pensionskasses Generalforsamling 2015

Din pension 2014. Indkaldelse til Arkitekternes Pensionskasses Generalforsamling 2015 Din pension 2014 Arkitekternes Pensionskasse Indkaldelse til Arkitekternes Pensionskasses Generalforsamling 2015 Tirsdag den 14. april 2015 kl. 16.00 på Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension. Medlem af Nationalbankens bestyrelse. Forfatter

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse 22. april 2013 kl. 17.00 på Godsbanen i Aarhus Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 1 Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent Generalforsamling ::

Læs mere

Generalforsamling i PJD 2013

Generalforsamling i PJD 2013 Generalforsamling i PJD 2013 29. april 2013 kl. 17.00, Radisson Blu, Frederiksberg Generalforsamling :: 29. april 2013 :: PMT :: 1 Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent Generalforsamling :: 29. april

Læs mere

Din pension 2014. Indkaldelse til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2015

Din pension 2014. Indkaldelse til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2015 Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Indkaldelse til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2015 Mandag den 13. april 2015 kl. 16.30 på Koldkærgård

Læs mere

Generalforsamling. 24. april 2013 kl. 17.00 på SAS Radisson i Aarhus. Generalforsamling 2013 :: 24. april 2013 :: PMT :: 1

Generalforsamling. 24. april 2013 kl. 17.00 på SAS Radisson i Aarhus. Generalforsamling 2013 :: 24. april 2013 :: PMT :: 1 Generalforsamling 24. april 2013 kl. 17.00 på SAS Radisson i Aarhus Generalforsamling 2013 :: 24. april 2013 :: PMT :: 1 Velkommen: Det nye format DIALOG - alle er med Borddiskussioner i centrum Vandrende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015 i Arkitekternes Pensionskasse 14. april 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 i Arkitekternes Pensionskasse 14. april 2015 Referat af ordinær generalforsamling 2015 i Arkitekternes Pensionskasse 14. april 2015 Formalia Antal fremmødte 23 Fuldmagter til bestyrelsen 17 Fuldmagter til 3. mand 37 Instruktionsfuldmagter 2 Stemmer

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Torsdag 26. april 2012 i Arkitekternes Hus, København Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen

Læs mere

Generalforsamling 2015. 16. april 2015

Generalforsamling 2015. 16. april 2015 16. april 2015 Velkommen Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent Bestyrelsen indstiller Lars Svenning Andersen Prøveafstemning Skal sommertid afskaffes? Dagsorden pkt. 2 Bestyrelsens

Læs mere

Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber.

Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber. Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber. Thomas Meinert Larsen, AnsvarligFremtid initiativet Lørdag 23.

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen Generalforsamling Mandag den 18. april 2016 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

Generalforsamling april 2016

Generalforsamling april 2016 4. april 2016 Velkommen 2 Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent Bestyrelsen indstiller Jens Bjerregaard Christensen 4 Dagsorden pkt. 2 Bestyrelsens beretning Afkast gennemsnitsrenteprodukter

Læs mere

Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv. Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension.

Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv. Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension. Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension. Medlem af Nationalbankens bestyrelse. Forfatter til blandt andet Din økonomi og Du

Læs mere

Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien?

Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien? Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien? v/adm. direktør Torben Visholm 14. marts 2016 1 Temperaturstigninger Jordkloden bliver varmere Temperaturerne stiger i takt med øget koncentration

Læs mere

AnsvarligFremtid Hvordan kan du påvirke dit pensionsselskab?

AnsvarligFremtid Hvordan kan du påvirke dit pensionsselskab? Hvordan kan du påvirke dit pensionsselskab? Cand.oecon Lars Jensen Global Divestment Day Domen 14. februar 2015 Første model i økonomibogen (Labour, land, capital) Penge til huller i jorden Kilde: Carbon

Læs mere

PJD generalforsamling 2012

PJD generalforsamling 2012 PJD generalforsamling 2012 Onsdag 25. april 2012, Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Frederiksberg. Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension

Læs mere

MP generalforsamling 2012

MP generalforsamling 2012 MP generalforsamling 2012 Mandag 23. april 2012, Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Frederiksberg. Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Overgangsordning

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 1 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Bestyrelsens

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 28. april Flintholm Company House

Generalforsamling. Mandag den 28. april Flintholm Company House Generalforsamling Mandag den 28. april 2014 Flintholm Company House Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår valg af Lars Svenning Andersen 2 Forslag om taletidsregler Taletidsregler på generalforsamlingen

Læs mere

Din pension Indkaldelse til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2016

Din pension Indkaldelse til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2016 Din pension 2015 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Indkaldelse til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2016 Mandag den 4. april 2016 kl. 16.30 på First

Læs mere

Din pension 2014. Arkitekternes Pensionskasse

Din pension 2014. Arkitekternes Pensionskasse Din pension 2014 Arkitekternes Pensionskasse Uforkortede forslag til Arkitekternes Pensionskasses Generalforsamling 2015 2 Uforkortede forslag til Arkitekternes Pensionskasses Generalforsamling 2015 Ad

Læs mere

Generalforsamling 21. april 2009

Generalforsamling 21. april 2009 Generalforsamling 21. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Årsregnskab Forslag Valg af bestyrelse Valg af revision Eventuelt Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Pkt. 4.2 FORSLAG FRA BESTYRELSEN. a. Ændring af Regulativ 4

Pkt. 4.2 FORSLAG FRA BESTYRELSEN. a. Ændring af Regulativ 4 DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 16. APRIL 2015 KL. 17.00 Pkt. 4.1 FORSLAG FRA 25 MEDLEMMER 1. Afvikling af investeringer i de 100 største kulselskaber og dialog med olie- og gasselskaber Generalforsamlingen

Læs mere

Dagsorden til generalforsamling

Dagsorden til generalforsamling Dagsorden til generalforsamling I henhold til MA s vedtægter 1. Valg af dirigent 2. Formandens mundtlige beretning for det forløbne år 3. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2015 4. Indkommet medlemsforslag

Læs mere

Generalforsamling. Tirsdag den 28. april 2015. Flintholm Company House

Generalforsamling. Tirsdag den 28. april 2015. Flintholm Company House Generalforsamling Tirsdag den 28. april 2015 Flintholm Company House Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår valg af Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 1 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Overgangsordning

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Generalforsamling 19. april 2010

Generalforsamling 19. april 2010 Generalforsamling 19. april 2010 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen for Magistre og Psykologer Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest Special

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest Special Generalforsamling 2007 Investeringsforeningen Nordea Invest Special Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special Torsdag den 29. marts 2007 kl. 10.00 i DGI-byen,

Læs mere

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CEO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed ved danske pensionsselskabers investeringer

Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed ved danske pensionsselskabers investeringer 2015/1 BSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 31. marts 2016 af Josephine Fock (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT) og Christian Poll (ALT) Forslag

Læs mere

AnsvarligFremtid. - Et globalt initiativ mod global opvarmning - Din (demokratiske) mulighed for at ændre pensionsselskabernes investeringer

AnsvarligFremtid. - Et globalt initiativ mod global opvarmning - Din (demokratiske) mulighed for at ændre pensionsselskabernes investeringer AnsvarligFremtid - Et globalt initiativ mod global opvarmning - Din (demokratiske) mulighed for at ændre pensionsselskabernes investeringer v. Thomas Meinert Larsen, AnsvarligFremtid Debatmøde: Ansvarlige

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET VALG AF DIRIGENT 2 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af årsrapport 3. Beslutning om fordeling af overskud

Læs mere

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse Generalforsamling Bilag til dagsordenens punkt 4 og 5. Her kan du se de uforkortede forslag fra bestyrelsen til Pensionskassens for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers generalforsamling 29. april 2013. Dagsordenens

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 13. april 2015

Referat af ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 13. april 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 13. april 2015 Formalia Antal fremmødte 47 Fuldmagter til bestyrelsen 15 Fuldmagter til 3. mand 39 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Juni 2015 Generalforsamling 2015 Side 6 Du er i centrum Side 2 Pensionskassen analyserer investeringer i fossile brændsler Side 8 Moderne renter Side 12 2 Medlems nyt 1 2015 Du er i centrum Brugerinddragelse

Læs mere

Din pension 2014. Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014. Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Uforkortede forslag til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2015 2 Uforkortede forslag til PJDs Generalforsamling

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Juni 2016 Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling 2016 Side 2 AP styrker klimaindsatsen Side 4 Sampension overtager styringen Side 6 Din digitale pensionskasse Side 8 2 Medlems nyt 1 2016 Foto: Thomas

Læs mere

Din pension 2014. MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Din pension 2014. MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Din pension 2014 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Uforkortede forslag til MP Pensions Generalforsamling 2015 2 Uforkortede forslag til MP Pensions Generalforsamling 2015 Ad pkt. 5:

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 18. april 2013. Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Torsdag den 18. april 2013. Scandic Copenhagen Generalforsamling Torsdag den 18. april 2013 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår valg af Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 11 Investeringsforeningen PFA Invest Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 Tirsdag den 22. april 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 3. APRIL 2014

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 3. APRIL 2014 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 3. APRIL 2014 VÆRD AT HUSKE DIP er 100% medlemsejet Tab og gevinst rammer medlemmerne direkte DIP er fra 1953 61 år gammel DIP har 22.115 medlemmer og 34 mia. kr. i aktiver

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2011, den 12. april kl. 15.00 afholdtes ordinær

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet

Læs mere

Generalforsamling 16. april 2009

Generalforsamling 16. april 2009 Generalforsamling 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Årsregnskab/resultatanvendelse Forslag fra bestyrelsen Forslag fra medlemmerne Valg af revision Eventuelt Arkitekternes Pensionskasse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Din pension. Generalforsamling. Ved en skillevej. Unipension stopper - MP fortsætter. Den gode medlemsoplevelse

Din pension. Generalforsamling. Ved en skillevej. Unipension stopper - MP fortsætter. Den gode medlemsoplevelse Din pension 2015 Generalforsamling 2016 Se indlæg Ved en skillevej Side 2 Unipension stopper - MP fortsætter Side 4 Den gode medlemsoplevelse Side 8 Unipension blandt de bedste til ansvarlige investeringer

Læs mere

Generalforsamling i din pensionskasse

Generalforsamling i din pensionskasse April 2013 Generalforsamling i din pensionskasse Mandag den 22. april 2012 kl. 17.00 er der generalforsamling i pensionskassen. På www.arkitektpension.dk/apgf2013 kan du læse og downloade dokumenter, som

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger

VEDTÆGTER. for. Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger VEDTÆGTER for Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger 6. april 2016 Side 2 af 6 1 Pensionskassens formål Pensionskassens formål er at drive pensionskasse- og livsforsikringsvirksomhed. Livsforsikringsvirksomheden

Læs mere

Din pension Arkitekternes Pensionskasse

Din pension Arkitekternes Pensionskasse Din pension 2015 Arkitekternes Pensionskasse Uforkortede forslag til Arkitekternes Pensionskasses Generalforsamling 2016 2 Uforkortede forslag til Arkitekternes Pensionskasses Generalforsamling 2016 Ad

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed i ATP s investeringer

Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed i ATP s investeringer 2015/1 BSF 138 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2016 af Josephine Fock (ALT) og Torsten Gejl (ALT) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Vilvorde, 24. oktober 2017 Agenda 1 Introduktion 2 Bidraget hvad går det til? 3 Principper for beregning af pension 4 5 Hvilke forudsætninger bruger vi? Pensionsstigninger

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIVER BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Arkitekternes Pensionskasse Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 22078615 VEDTÆGT... 4 1. NAVN...

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION 1 EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL PENSIONSORDNING Kære medlem CO10 har aftalt en ny pensionsløsning med PFA, der gælder for dig, fordi dine ansættelsesvilkår er en del

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 12. april 2012 kl. 17.00 i Ingeniørhuset

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 12. april 2012 kl. 17.00 i Ingeniørhuset Referat af DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 12. april 2012 kl. 17.00 i Ingeniørhuset 1. Valg af dirigent Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension Når du skal planlægge din pension Du skal spørge dig selv om Hvordan du vil leve? Hvad har du sparet op til pension? Har du andre

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2015 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 16. april 2015

Referat: Ordinær generalforsamling 2015 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 16. april 2015 Referat: Ordinær generalforsamling 2015 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 16. april 2015 Formalia Antal fremmødte 322 Fuldmagter til bestyrelsen 112 Fuldmagter til 3. mand 792 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Side 1 af 7 Velkommen i pensionskassen MP Pension er pensionskasse for cirka 60.000 magistre og psykologer. Vi er ejet af medlemmerne, og vi skal ikke

Læs mere

GL BAL ØKOLOGI. Global kampagne mod investeringer i kul, olie og gas skal løse klimakrisen. Ny naturfond skal sikre naturen et løft

GL BAL ØKOLOGI. Global kampagne mod investeringer i kul, olie og gas skal løse klimakrisen. Ny naturfond skal sikre naturen et løft 4 Ny naturfond skal sikre naturen et løft 6 Beskat forurening i stedet for brænde DECEMBER 2013 NR. 4 20. ÅRGANG DANMARKS GLOBALE MAGASIN FOR KLIMA, NATUR OG MILJØ GL BAL ØKOLOGI Global kampagne mod investeringer

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Din pension. Invitation til generalforsamling. Tjek dine pensionstal på Min Pension. Arkitekternes Pensionskasse. Side 10

Din pension. Invitation til generalforsamling. Tjek dine pensionstal på Min Pension. Arkitekternes Pensionskasse. Side 10 Din pension Arkitekternes Pensionskasse Invitation til generalforsamling Side 10 Fem flotte år og 8,3 pct. afkast i 2013 Side 3 Fem år med mere for mindre Side 6 Dagsorden til generalforsamlingen Side

Læs mere

URAFSTEMNING 30. maj til 13. juni 2013

URAFSTEMNING 30. maj til 13. juni 2013 URAFSTEMNING 30. maj til 13. juni 2013 Bestyrelsen fremsatte et forslag om en ny formålsbestemmelse på generalforsamlingen i april. Forslaget opnåede 61 pct. flertal, men ikke den nødvendige 2/3 tilslutning.

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013, kl. 12.00 hos Finansiel Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, med følgende dagsorden:

tirsdag den 23. april 2013, kl. 12.00 hos Finansiel Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, med følgende dagsorden: INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING - FS BANK A/S I henhold til vedtægternes pkt. 3.2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i FS Bank A/S (CVR nr. 32467687). Den ordinære generalforsamling

Læs mere