Generalforsamling april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2015. 13. april 2015"

Transkript

1 13. april 2015

2 Velkommen 2

3 Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent

4 Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent Bestyrelsen indstiller Hans Henrik Dietz 4

5 Dagsorden pkt. 2 Bestyrelsens beretning

6 Dagsorden pkt. 2 Godt afkast lav risiko

7 Dagsorden pkt. 2 Vi skaber (mer)værdi Sammenligning pensionsselskaber globalt Unipension Europa Globalt Afkast 13,1 pct. 9,6 pct. 12,5 pct. Merværdi 2,2 pct. 0,1 pct. 0,3 pct. Unipension Peer group Risiko 7,6 pct. 8,8 pct.

8 Dagsorden pkt. 2 Stabile pensioner 15% 10% 5% 0% -5% -10% F2015 Afkast efter skat Kontorente efter skat

9 Dagsorden pkt. 2 Beregningsrente Eksempel med 1 mio. kr. i opsparing Udbetalingi kroner Uden beregningsrente (0 pct.) Beregningsrente 4,25 pct Alder

10 Dagsorden pkt. 2 Grundlagsrente 2,5 Renteudvikling 2 Procent 1, årig statsobligation Grundlagsrente 0, År

11 Dagsorden pkt. 2 Finanstilsynets inspektion Rutinemæssig inspektion Påbud vedrørende: indberetningen af pensionskassens registrerede aktiver formuleringen af retningslinjerne for outsourcing af investeringsaktiviteterne Risikooplysning om: at pensionskassens forretningsmodel. indebærer en risiko for, at ikke alle medlemmernes interesser varetages på tilstrækkelig vis, idet udlodning af tillægspension afhænger af nuværende og fremtidige bestyrelsers beslutninger.

12 Dagsorden pkt. 2 Forretningsmodellen Højt afkast Risikotillæg Relativt høj aktieandel Behov for ny egenkapital Svingende afkast Afsat til nuværende medlemmer Behov for buffer/udjævning Stor egenkapital

13 Dagsorden pkt. 2 Mere transparent forretningsmodel Højt afkast Risikotillæg Relativt høj aktieandel Behov for ny egenkapital Svingende afkast Afsat til nuværende medlemmer Behov for buffer/udjævning Stor egenkapital

14 Dagsorden pkt. 2 Pensionskassen - partnerskab for livet

15 Dagsorden pkt. 2 Aflønning af direktion og bestyrelse Aflønning Bestyrelseshonorar (samlet) kr kr. Regulering? Direktion: Cristina Lage kr kr. Regulering? Løn til direktionen fordeles mellem de 3 pensionskasser i Unipension efter omkostningsfordelingsprocenten. 15

16 Dagsorden pkt. 2 Lidt om forslag Ny pakke med helbredsbetingede ydelser til nye medlemmer med bl.a. lempeligere optagelsesregler. Nye modregningsregler, der skal sikre incitament til at arbejde med resterhvervsevne. Mulighed for et supplerende invalidepensionsprodukt ved virksomhedsaftaler.

17 Dagsorden pkt. 2 Alle aktivklasser omfattet Udvikling i aktivklasser omfattet af retningslinjer for ansvarlige investeringer.

18 Dagsorden pkt. 2 Ansvarlige investeringer Global Investor Statement on Climate Change Påvirke det politiske niveau til at udvikle politikker, der tilskynder til en økonomi med en lav CO 2 -belastning. Identificere og evaluere investeringsmuligheder med lav CO 2 -belastning. Styrke evnen til at vurdere risici og muligheder i f.t. klimaforandringer og klimapolitik. Arbejde med selskaberne, så de minimerer risici og maksimerer muligheder i f.t. klimaforandringer og klimapolitik. Rapportere om tiltag og fremskridt.

19 Dagsorden pkt. 2 Ansvarlige investeringer Styrende mål for dialog vi beder selskaberne om at anerkende, at klimaforandringen er kommet for at blive. dokumentere, hvordan klimaforandringer influerer på deres strategi og kapitalallokering. dokumentere, at deres strategiske antagelser er blevet udfordret og stresstestet. forklare, hvordan de vil videreudvikle virksomheden, så man undgår, at assets bliver stranded. fortsættes

20 Dagsorden pkt. 2 Ansvarlige investeringer Fortsat forklare deres indsatser, for at stå imod en længere periode med lave olie- og eller gaspriser. udarbejde en sammenhængende strategi for investeringer i vedvarende energi. retfærdiggøre risikoen for udgifter, der er forbundet med involvering i oliesand, udvinding af olie i Arktis og lignende. udøve et politisk pres for fastsættelse af prisen for CO 2 - udledning.

21 Dagsorden pkt. 2 Exxon Mobile Dialog Påbegyndt i 2009, hvor selskabet kunne betegnes som klimabenægter. Forslag og stemmer på generalforsamlinger: Selskabet opfordres til at forholde sig til, at efterspørgslen efter olie vil falde i løbet af de næste 20 år, og til at omdanne sig fra olieproducent til et energiselskab. Selskabet skal nedsætte sit CO 2 -forbrug. Underskriver sammen med andre investorer en opfordring til verdens største producenter af fossile brændstoffer, herunder Exxon, om at vurdere de finansielle risici ved klimaforandringer. fortsættes

22 Dagsorden pkt. 2 Exxon Mobile Fortsat I 2013 holder selskabets første investormøde om klimaforandringer, som vi deltager i. Møder i 2014 med Exxons chef for klimaforandringer, hvor selskabet opfordres til at blive skarpere i sine udmeldinger om holdningen til klimaforandringer og dets udfordringer i forbindelse med nedsættelse af CO 2 -udslip. Selskabet anmodes desuden om arbejde for indførelsen af CO 2 -afgift. Taler i begyndelsen af 2015 igen med selskabet og opfordrer til at gøre, hvad der står selskabets magt, for at få indført en pris på CO2.

23 Dagsorden pkt. 2 Exxon Mobile Hvad har vi opnået? Vi har sat klimaet på dagsordenen hos et af verdens største selskaber: Vi tog som de første emnet op til offentlig debat ved at fremsætte et forslag på Exxons generalforsamling. Exxon taler nu med både investorer og omverdenen om klima. Exxon står nu offentligt frem med sine holdning: Exxon ser skat på CO 2 -udledning som det rette værktøj til reduktion af drivhusgasser.

24 Dagsorden pkt. 3 Forelæggelse og godkendelse af årsrapport 2014

25 Dagsorden pkt. 3 Penge ind/penge ud - overblik Medlemsformue Nettovækst i 2014 = mio. Investeringsafkast mio. Indbetalinger 364 mio. Egenkapital mio. Særlige bonushensættelser 610 mio. Kollektivt bonuspotentiale 10 mio. Pensionsmæssige hensættelser mio. Tillægspension ud 34 mio. Pension ud 16 mio. Pension ud 225 mio. Pensionsafkastskat 166 mio

26 Dagsorden pkt. 3 Vækst i medlemmer og indbetalinger Antal mio.kr Antal medlemmer Medlemsbidrag 26

27 Dagsorden pkt. 3 Mindre stigning i udbetalinger Antal Antal pensionister Udbetalinger medlemsdepot mio.kr

28 Dagsorden pkt mio. udbetalt fra EK i 2014 Antal Antal pensionister Udbetalinger medlemsdepot mio.kr

29 Dagsorden pkt. 3 Stigning i alderspensioner Mio. kr Alderspensioner Ægtefællepensioner Ratepensioner Udtrædelser Invalidepensioner Børnepensioner Engangsydelser Præmie Gruppeliv 29

30 Dagsorden pkt. 4 Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne

31 Dagsorden pkt. 4, forslag 1: Delpension for offentligt ansatte Overenskomstkrav Man kan kun få udbetalt delpension svarende til den tid hvormed arbejdstiden reduceres. Kun gældende for nye indbetalinger efter 1. januar 2016 (ikke allerede opsparet depot) Kun gældende for indbetalinger der sker indenfor en offentlig overenskomst

32 Dagsorden pkt. 4, forslag 1: Delpension for offentligt ansatte Debat

33 Dagsorden pkt. 4, forslag 1: Delpension for offentligt ansatte Afstemning

34 Dagsorden pkt. 4, forslag 2-4: Helbredsbetingede ydelser Opdatering af vores invalidepensionsregler Hvorfor Ny lovgivning betyder, at nuværende regler ikke længere er rimelige for alle medlemmer, fx: Fleksjobs- og førtidspensionsreformen Nye aldersgrænser for udbetaling Nuværende modregningsregler bør opdateres Forslagene er gældende for Forslag 2 og 4 har kun betydning for nye medlemmer Bestyrelsen arbejder videre med regler for nuværende medlemmer og vender tilbage om dette på næste års generalforsamling Forslag 3 om modregning gælder for alle medlemmer

35 Dagsorden pkt. 4, forslag 2-4: Helbredsbetingede ydelser Bestyrelsens politik for helbredsbetingede ydelser: Understøtte det gode liv, hele livet. Skabe tryghed og sikkerhed for medlemmerne ved længerevarende sygdom Mulighed for at bevare sin hidtidige levestandard

36 Dagsorden pkt. 4, forslag 2-4: Helbredsbetingede ydelser Bestyrelsens politik for helbredsbetingede ydelser Tryghed og sikkerhed for medlemmerne i tilfælde af længerevarende sygdom, men m/incitament til at arbejde. Standardpakke som i størst mulige omfang dækker medlemmernes behov. Mulighed for til- og fravalg (fleksible dækninger), hvor standardpakken ikke dækker behov. Sikre at der ikke sker en udhuling af opsparingen til alderspension. Ændringerne skal sikre, at reglerne bliver tidssvarende i forhold til ny lovgivning, herunder folkepensionsalderen. Fælles regler, da medlemmerne i de tre pensionskasser er sammenlignelige.

37 Dagsorden pkt. 4, forslag 2: Optagelsesregler for nye medlemmer De vigtigste ændringer Lempeligere optagelsesregler Obligatorisk medlemskab: Karens nedsættes fra 24 mdr. til 6 mdr. Frivillig i et ansættelsesforhold: 24 mdr. s karens i stedet for afgivelse af helbredsoplysninger Frivillige uden for et ansættelsesforhold: Ingen ændring Ikrafttræden Gældende for nye medlemmer med virkning fra 1. juli 2016 (bemyndigelse til bestyrelsen om fastlæggelse af præcis ikrafttrædelse)

38 Dagsorden pkt. 4, forslag 3: Modregningsregler ved tilkendt invalidepension De vigtigste ændringer Modregningsregler arbejdsindtægter indenfor og udenfor eget fag: Hel invalidepension: Bundgrænse på kr. (indeksreguleret); 50 øre modregning for hver krones lønindtægt Halv invalidepension: Bundgrænse på kr. (indeksreguleret); 25 øre modregning for hver krones lønindtægt Ikrafttræden Gældende for alle medlemmer med virkning fra 1. maj 2015

39 Dagsorden pkt. 4, forslag 4: Regler for helbredsbetingede ydelser for nye medlemmer De vigtigste ændringer Revurdering af tilkendelser af invalidepension: Fremover varig invalidepension, længerevarende invalidepension (ny) samt midlertidig invalidepension Aldersgrænser ændring fra 67 år til folkepensionsalder og 60 år til 5 år før folkepensionsalder. NB: Tilkendelseskriterier: Fortsat faginvaliditet Ikrafttræden Gældende for nye medlemmer med virkning fra 1. juli 2016 (bemyndigelse til bestyrelsen om fastlæggelse af præcis ikrafttrædelse)

40 Dagsorden pkt. 4, forslag 2: Optagelsesregler for nye medlemmer Debat Forslag 2: Optagelsesregler for nye medlemmer Lempeligere optagelsesregler Obligatorisk medlemskab: Karens nedsættes fra 24 mdr. til 6 mdr. Frivillig i et ansættelsesforhold: 24 mdr. s karens i stedet for afgivelse af helbredsoplysninger Frivillige uden for et ansættelsesforhold: Ingen ændring Ikrafttræden Gældende for nye medlemmer med virkning fra 1. juli 2016 (bemyndigelse til bestyrelsen om fastlæggelse af præcis ikrafttrædelse)

41 Dagsorden pkt. 4, forslag 2: Optagelsesregler for nye medlemmer Afstemning om forslag 2

42 Dagsorden pkt. 4, forslag 3: Modregningsregler ved tilkendt invalidepension Debat Forslag 3: Modregningsregler ved tilkendt invalidepension De vigtigste ændringer: Modregningsregler arbejdsindtægter indenfor og udenfor eget fag: Hel invalidepension: Bundgrænse på kr. (indeksreguleret); 50 øre modregning for hver krones lønindtægt Halv invalidepension: Bundgrænse på kr. (indeksreguleret); 25 øre modregning for hver krones lønindtægt Ikrafttræden Gældende for alle medlemmer med virkning fra 1. maj 2015

43 Dagsorden pkt. 4, forslag 3: Modregningsregler ved tilkendt invalidepension Afstemning om forslag 3

44 Dagsorden pkt. 4, forslag 4: Regler for helbredsbetingede ydelser for nye medlemmer Debat Forslag 4: Regler for helbredsbetingelser for nye medlemmer Vigtigste ændringer Revurdering af tilkendelser af invalidepension: Fremover varig invalidepension, længerevarende invalidepension (ny) samt midlertidig invalidepension Aldersgrænser ændring fra 67 år til folkepensionsalder og 60 år til 5 år før folkepensionsalder. NB: Tilkendelseskriterier: Fortsat faginvaliditet Ikrafttræden Gældende for nye medlemmer med virkning fra 1. juli 2016 (bemyndigelse til bestyrelsen om fastlæggelse af præcis ikrafttrædelse)

45 Dagsorden pkt. 4, forslag 4: Regler for helbredsbetingede ydelser for nye medlemmer Afstemning om forslag 4

46 Dagsorden pkt. 4, forslag 5: Bemyndigelse til bestyrelsen om at kunne tilbyde nyt invalidepensionsprodukt Bemyndigelse til bestyrelsen om at kunne tilbyde nyt invalidepensionsprodukt med hel invalidepension ved 50 pct. erhvervsevnetab Nuværende regler Hel invalidepension ved 2/3 erhvervsevnetab Halv invalidepension ved 50 pct. erhvervsevnetab Forslag til bemyndigelse til bestyrelsen Hel invalidepension ved 50 pct. erhvervsevnetab Kun i forbindelse med virksomhedsaftaler Ikrafttræden Ikrafttræden fra vedtagelsen

47 Dagsorden pkt. 4, forslag 5: Bemyndigelse til bestyrelsen om at kunne tilbyde nyt invalidepensionsprodukt Debat

48 Dagsorden pkt. 4, forslag 5: Bemyndigelse til bestyrelsen om at kunne tilbyde nyt invalidepensionsprodukt Afstemning

49 Dagsorden pkt. 4, forslag 6: Bemyndigelse til bestyrelsen om korrekturændringer o.l. Bemyndigelse til at rette fx paragrafhenvisninger og andre korrekturmæssige forhold. Bemyndigelse til at rette i forslag, hvis myndighederne kræver det.

50 AnsvarligFremtid Generalforsamlingen opfordrer PJD s bestyrelse til: - at arbejde for at afvikle investeringer i de 100 største kulselskaber snarest muligt og senest inden udgangen af at indgå i og årligt dokumentere dialog med olie- og gasselskaber, hvor pensionsselskabet ejer aktier, om at afvikle deres investeringer i højrisikable udvindingsprojekter fx tjæresand, dybhavsboringer og udvinding i Arktis Forslagsstillere: Christian Jürgensen, Christian B. Henriksen, Ilse Rasmussen, Rune V. Hansen, Anders Borgen, Mette W. Hansen, Mette L. Sørensen, Matilde K. Raahede, Nynne Capion, Christian Coff, Michael L. Jess, Tina Unger, Adam H. Lentz 50

51 AnsvarligFremtid Det naturvidenskabelige rationale FNs Klimapanel IPCC om klimaforandringer, april 2014: Oversvømmelser, hedebølger, orkaner Udbyttetab for fiskeri, hvede, majs, ris (påvirker fødevaresikkerhed og prisstabilitet) Øger antal fordrevne mennesker & risiko for voldelige konflikter Fald i BNP-vækst Der skal handles øjeblikkeligt, hvis vi skal holde os under de 2 grader 51

52 Kun % af de resterende fossile reserver kan afbrændes Figur: Sammenligning af det globale CO2 budget med de fossile brændstofreservers emissions potentiale 52

53 Proportionsmæssig allokering af CO2 budgettet til de børsnoterede selskaber efterlader enorme mængder strandede aktiver der ikke kan udnyttes. 53

54 Unipensions aktieinvesteringer i de 100 største børsnoterede kulselskaber Selskabets navn Beholdning MITSUBISHI CORP 38,870,697 Vale SA (ADR) 35,462,892 BHP BILLITON LIMITED 33,148,351 BASF SE 30,081,067 AGL RESOURCES INC 25,113,454 RIO TINTO PLC 24,927,710 MITSUI & CO LTD 23,802,455 ITOCHU CORP 16,929,810 Vale SA Pref A (ADR) 16,857,501 PTT Exploration & Production 16,021,746 ANGLO AMERICAN PLC 15,724,331 ARCELORMITTAL 12,806,828 BHP BILLITON PLC 11,983,431 MARUBENI CORP 10,195,442 CESC LTD 9,828,801 GLENCORE PLC 6,729,051 VALE SA-PREF 5,015,285 ALLETE INC 4,682,585 ANGLO AMERICAN PLC 3,886,692 TOTALT (top 100 sammentrukket) 357,632,968 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Andel af aktieinvesteringer (%) 100 største kulselskaber Andel af Unipensions totale aktiver: 0,358 MIA / 108 MIA DKK = 0,33% 54

55 Kulbranchen er i strukturelt fald Stor risiko for værditab -->> Frasalg inden for 3 år The US Coal Crash, Evidence for Structural Change Carbon Tracker Initiative, March

56 AnsvarligFremtid Kandidater til shareholder engagement Selskabets navn Noteret i land Aktiekursværdi Type selskab CANADIAN NATURAL RESOURCES Canada Tjæresand (PFA ekslusion) SUNCOR ENERGY INC Canada Tjæresand (PFA ekslusion) CENOVUS ENERGY INC Canada Tjæresand (PFA ekslusion) IMPERIAL OIL LTD Canada Tjæresand (PFA ekslusion) HUSKY ENERGY INC Canada Tjæresand (PFA ekslusion) MEG ENERGY CORP Canada Tjæresand (PFA ekslusion) CANADIAN OIL SANDS LTD Canada Tjæresand (PFA ekslusion) Selskabets navn Noteret i land Aktiekursværdi Kul eller Olie/Gas AP MOELLER-MAERSK A/S-B Danmark Olie/Gas AP MOELLER-MAERSK A/S-A Danmark Olie/Gas EXXON MOBIL CORP USA Olie/Gas CHEVRON CORP USA Olie/Gas OCCIDENTAL PETROLEUM CORP USA Olie/Gas Lukoil Holdings (ADR) London Rusland Olie/Gas CONOCOPHILLIPS USA Olie/Gas ENERGEN CORP USA Olie/Gas TOTAL SA Frankrig Olie/Gas ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS Holland Olie/Gas BP PLC Storbritannien Olie/Gas ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS Holland Olie/Gas 56

57 AnsvarligFremtid I have been urging companies like pension funds or insurance companies to reduce their investments in coal and a fossil-fuel based economy to move to renewable sources of energy. FN s Generalsekretær Ban Ki-moon, 2. november 2014, ifm. præsentation af IPCC s femte rapport om klodens klima 57

58 AnsvarligFremtid Afinvestering i kul og bl.a. tjæresand er en bred og hurtigt voksende global tendens. I Danmark er bl.a. PFA, Nordea og PKA pension gået foran: 58

59 AnsvarligFremtid Forslaget vil ligge i tråd med Unipensions retningslinjer for ansvarlige investeringer MILJØ: Stk. 2. Pensionskasserne ønsker ikke, at deres investeringer forårsager alvorlig og langsigtet skade på miljøet. Stk. 3. Ved skade på miljøet i disse retningslinjer forstås eksempelvis:... e.) handlinger, hvorved man offentligt modsætter sig intentionerne om stabilisering af koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren; f.) forurening af vand, jord og luft, og stort udslip af drivhusgasser i atmosfæren. Sammenlignet med gas har kul næsten det dobbelte CO2-indhold pr. energienhed og forurener lokalt og regionalt (SO2, NOx, flyveaske) 59

60 AnsvarligFremtid Derfor nedbringelse investeringer i højrisikable udvindingsprojekter Mindst 1/3 af de kendte olieforekomster skal forblive i jorden, hvis den globale temperaturstigning skal holdes under 2 grader. De mindre rentable olieforekomster med høje miljørisici er i umiddelbart i størst risiko for at ikke at blive udnyttet fuldt ud. Et potentielt udbytte af investeringer i nye risikable boringsprojekter vil ikke kunne realiseres ved lave olie priser (< 75$+) og nye politiske tiltag som fx miljøregulering og høje CO2 priser. 60

61 AnsvarligFremtid If we don t start controlling climate change, the mission to end poverty will fail. Jim Kim, Præsident for Verdensbanken Tak for opmærksomheden 61

62 Dagsorden pkt. 4, forslag 7: Opfordring til afvikling af investeringer i kulselskaber m.v. Bestyrelsens bemærkninger

63 Dagsordenens pkt. 4, forslag 7: Opfordring til afvikling af investeringer i kulselskaber m.v. Enighed om målet, men ikke midlet Klimaudfordringen er enorm, og vi skal tage vores del af ansvaret. Men frasalg virker ikke. Der står en ny investor klar, så længe der er efterspørgsel efter kul. Dialog er vejen. Ikke blot med udvindingsselskaberne, men også med de energitunge virksomheder.

64 Dagsorden pkt. 4, forslag 7: Opfordring til afvikling af investeringer i kulselskaber m.v. Analysen skal belyse en lang række økonomiske og juridiske aspekter, herunder: Hvor stor en risiko for lavere afkast løber deltagerne i fonden på grund af mindre spredning i porteføljen? Hvor store bliver deres ekstra investerings- og administrationsomkostninger? Hvilke implikationer har en sådan fond for pensionskassens rådgivning af medlemmerne?

65 Dagsorden pkt. 4, forslag 7: Opfordring til afvikling af investeringer i kulselskaber m.v. Debat

66 Dagsorden pkt. 4, forslag 7: Opfordring til afvikling af investeringer i kulselskaber m.v. Afstemning

67 Dagsorden pkt. 5 Valg til bestyrelse

68 Dagsorden pkt. 5 Valg til bestyrelsen Lars Bloch og Frank Bøgh Nielsen er på valg. Bestyrelsen indstiller til genvalg af begge for 3-årige perioder. Uafhængigt regnskabs- og revisionssagkyndigt bestyrelsesmedlem Niels Olsen udtræder af bestyrelsen. 68

69 Dagsorden pkt. 5 Valg til bestyrelsen Bestyrelsen indstiller til valg af Søren Kaare-Andersen for en 3-årig periode. Søren Kaare-Andersen er bl.a: direktør for Bikubenfonden direktør for Kollegiefonden Bikuben formand for Det Rådgivende Udvalg Nasdaq OMX Cph 69

70 Dagsorden pkt. 6 Valg af revision

71 Dagsorden pkt. 6: Valg af revisor og revisorsuppleant Bestyrelsen indstiller til valg af: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor. 71

72 Dagsorden pkt. 7 Sted for næste års generalforsamling

73 Dagsorden pkt. 7 Sted for næste års generalforsamling Bestyrelsen foreslår, at næste års generalforsamling bliver afholdt i København. 73

74 Dagsorden pkt. 8 Eventuelt

Generalforsamling 2015. 14. april 2015

Generalforsamling 2015. 14. april 2015 14. april 2015 Velkommen 2 Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent Bestyrelsen indstiller Lars Svenning Andersen 4 Dagsorden pkt. 2 Bestyrelsens beretning Dagsorden pkt. 2 Godt

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension. Medlem af Nationalbankens bestyrelse. Forfatter

Læs mere

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion 1 24. april 2014 Punkt 1: Valg af dirigent Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport 2013 4. Forslag

Læs mere

Generalforsamling 2015. 16. april 2015

Generalforsamling 2015. 16. april 2015 16. april 2015 Velkommen Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent Bestyrelsen indstiller Lars Svenning Andersen Prøveafstemning Skal sommertid afskaffes? Dagsorden pkt. 2 Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling april 2016

Generalforsamling april 2016 4. april 2016 Velkommen 2 Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent Bestyrelsen indstiller Jens Bjerregaard Christensen 4 Dagsorden pkt. 2 Bestyrelsens beretning Afkast gennemsnitsrenteprodukter

Læs mere

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt v. Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen METODE: 1. Valg af pensionsselskaber 2. Top

Læs mere

Din pension 2014. Indkaldelse til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2015

Din pension 2014. Indkaldelse til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2015 Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Indkaldelse til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2015 Mandag den 13. april 2015 kl. 16.30 på Koldkærgård

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse 22. april 2013 kl. 17.00 på Godsbanen i Aarhus Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 1 Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent Generalforsamling ::

Læs mere

Generalforsamling i PJD 2013

Generalforsamling i PJD 2013 Generalforsamling i PJD 2013 29. april 2013 kl. 17.00, Radisson Blu, Frederiksberg Generalforsamling :: 29. april 2013 :: PMT :: 1 Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent Generalforsamling :: 29. april

Læs mere

Din pension 2014. Indkaldelse til Arkitekternes Pensionskasses Generalforsamling 2015

Din pension 2014. Indkaldelse til Arkitekternes Pensionskasses Generalforsamling 2015 Din pension 2014 Arkitekternes Pensionskasse Indkaldelse til Arkitekternes Pensionskasses Generalforsamling 2015 Tirsdag den 14. april 2015 kl. 16.00 på Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M

Læs mere

Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv. Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension.

Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv. Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension. Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension. Medlem af Nationalbankens bestyrelse. Forfatter til blandt andet Din økonomi og Du

Læs mere

Din pension 2014. Arkitekternes Pensionskasse

Din pension 2014. Arkitekternes Pensionskasse Din pension 2014 Arkitekternes Pensionskasse Uforkortede forslag til Arkitekternes Pensionskasses Generalforsamling 2015 2 Uforkortede forslag til Arkitekternes Pensionskasses Generalforsamling 2015 Ad

Læs mere

Din pension 2014. Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014. Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Uforkortede forslag til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2015 2 Uforkortede forslag til PJDs Generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling. 24. april 2013 kl. 17.00 på SAS Radisson i Aarhus. Generalforsamling 2013 :: 24. april 2013 :: PMT :: 1

Generalforsamling. 24. april 2013 kl. 17.00 på SAS Radisson i Aarhus. Generalforsamling 2013 :: 24. april 2013 :: PMT :: 1 Generalforsamling 24. april 2013 kl. 17.00 på SAS Radisson i Aarhus Generalforsamling 2013 :: 24. april 2013 :: PMT :: 1 Velkommen: Det nye format DIALOG - alle er med Borddiskussioner i centrum Vandrende

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen Generalforsamling Mandag den 18. april 2016 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Torsdag 26. april 2012 i Arkitekternes Hus, København Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen

Læs mere

Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien?

Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien? Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien? v/adm. direktør Torben Visholm 14. marts 2016 1 Temperaturstigninger Jordkloden bliver varmere Temperaturerne stiger i takt med øget koncentration

Læs mere

PJD generalforsamling 2012

PJD generalforsamling 2012 PJD generalforsamling 2012 Onsdag 25. april 2012, Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Frederiksberg. Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension

Læs mere

Din pension Indkaldelse til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2016

Din pension Indkaldelse til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2016 Din pension 2015 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Indkaldelse til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2016 Mandag den 4. april 2016 kl. 16.30 på First

Læs mere

Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber.

Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber. Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber. Thomas Meinert Larsen, AnsvarligFremtid initiativet Lørdag 23.

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Generalforsamling. Tirsdag den 28. april 2015. Flintholm Company House

Generalforsamling. Tirsdag den 28. april 2015. Flintholm Company House Generalforsamling Tirsdag den 28. april 2015 Flintholm Company House Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår valg af Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 1 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Bestyrelsens

Læs mere

Pkt. 4.2 FORSLAG FRA BESTYRELSEN. a. Ændring af Regulativ 4

Pkt. 4.2 FORSLAG FRA BESTYRELSEN. a. Ændring af Regulativ 4 DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 16. APRIL 2015 KL. 17.00 Pkt. 4.1 FORSLAG FRA 25 MEDLEMMER 1. Afvikling af investeringer i de 100 største kulselskaber og dialog med olie- og gasselskaber Generalforsamlingen

Læs mere

MP generalforsamling 2012

MP generalforsamling 2012 MP generalforsamling 2012 Mandag 23. april 2012, Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Frederiksberg. Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015 i Arkitekternes Pensionskasse 14. april 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 i Arkitekternes Pensionskasse 14. april 2015 Referat af ordinær generalforsamling 2015 i Arkitekternes Pensionskasse 14. april 2015 Formalia Antal fremmødte 23 Fuldmagter til bestyrelsen 17 Fuldmagter til 3. mand 37 Instruktionsfuldmagter 2 Stemmer

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Overgangsordning

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

AnsvarligFremtid Hvordan kan du påvirke dit pensionsselskab?

AnsvarligFremtid Hvordan kan du påvirke dit pensionsselskab? Hvordan kan du påvirke dit pensionsselskab? Cand.oecon Lars Jensen Global Divestment Day Domen 14. februar 2015 Første model i økonomibogen (Labour, land, capital) Penge til huller i jorden Kilde: Carbon

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed ved danske pensionsselskabers investeringer

Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed ved danske pensionsselskabers investeringer 2015/1 BSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 31. marts 2016 af Josephine Fock (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT) og Christian Poll (ALT) Forslag

Læs mere

Generalforsamling 19. april 2010

Generalforsamling 19. april 2010 Generalforsamling 19. april 2010 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen for Magistre og Psykologer Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 3. APRIL 2014

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 3. APRIL 2014 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 3. APRIL 2014 VÆRD AT HUSKE DIP er 100% medlemsejet Tab og gevinst rammer medlemmerne direkte DIP er fra 1953 61 år gammel DIP har 22.115 medlemmer og 34 mia. kr. i aktiver

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 18. april 2013. Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Torsdag den 18. april 2013. Scandic Copenhagen Generalforsamling Torsdag den 18. april 2013 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår valg af Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 13. april 2015

Referat af ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 13. april 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 13. april 2015 Formalia Antal fremmødte 47 Fuldmagter til bestyrelsen 15 Fuldmagter til 3. mand 39 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 1 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Overgangsordning

Læs mere

Dagsorden til generalforsamling

Dagsorden til generalforsamling Dagsorden til generalforsamling I henhold til MA s vedtægter 1. Valg af dirigent 2. Formandens mundtlige beretning for det forløbne år 3. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2015 4. Indkommet medlemsforslag

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 28. april Flintholm Company House

Generalforsamling. Mandag den 28. april Flintholm Company House Generalforsamling Mandag den 28. april 2014 Flintholm Company House Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår valg af Lars Svenning Andersen 2 Forslag om taletidsregler Taletidsregler på generalforsamlingen

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET VALG AF DIRIGENT 2 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af årsrapport 3. Beslutning om fordeling af overskud

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CEO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Juni 2015 Generalforsamling 2015 Side 6 Du er i centrum Side 2 Pensionskassen analyserer investeringer i fossile brændsler Side 8 Moderne renter Side 12 2 Medlems nyt 1 2015 Du er i centrum Brugerinddragelse

Læs mere

AnsvarligFremtid. - Et globalt initiativ mod global opvarmning - Din (demokratiske) mulighed for at ændre pensionsselskabernes investeringer

AnsvarligFremtid. - Et globalt initiativ mod global opvarmning - Din (demokratiske) mulighed for at ændre pensionsselskabernes investeringer AnsvarligFremtid - Et globalt initiativ mod global opvarmning - Din (demokratiske) mulighed for at ændre pensionsselskabernes investeringer v. Thomas Meinert Larsen, AnsvarligFremtid Debatmøde: Ansvarlige

Læs mere

Din pension 2014. MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Din pension 2014. MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Din pension 2014 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Uforkortede forslag til MP Pensions Generalforsamling 2015 2 Uforkortede forslag til MP Pensions Generalforsamling 2015 Ad pkt. 5:

Læs mere

Skabelon til medlemsforslag

Skabelon til medlemsforslag Skabelon til medlemsforslag Klimaforslag 1 Indsendt 12. marts 2017 MP Pensions generalforsamling 25. april 2017 Deadline for medlemsforslag er 14. marts 2017. Indkaldelsen til generalforsamlingen der sendes

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Generalforsamling 21. april 2009

Generalforsamling 21. april 2009 Generalforsamling 21. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Årsregnskab Forslag Valg af bestyrelse Valg af revision Eventuelt Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 11 Investeringsforeningen PFA Invest Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 Tirsdag den 22. april 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse Generalforsamling Bilag til dagsordenens punkt 4 og 5. Her kan du se de uforkortede forslag fra bestyrelsen til Pensionskassens for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers generalforsamling 29. april 2013. Dagsordenens

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Din pension Arkitekternes Pensionskasse

Din pension Arkitekternes Pensionskasse Din pension 2015 Arkitekternes Pensionskasse Uforkortede forslag til Arkitekternes Pensionskasses Generalforsamling 2016 2 Uforkortede forslag til Arkitekternes Pensionskasses Generalforsamling 2016 Ad

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Klimakonference. -www.ve.dk

Klimakonference. -www.ve.dk Klimakonference -www.ve.dk Agenda 1. Hvad er egentlig miljø- og klimapolitik 2. Hvad er klimaforandringer i den politiske verden a. Internationalt perspektiv b. Dansk perspektiv 3. Fremtidige udfordringer

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling 2015 H+H International A/S København, 14. april 2015 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 12. april 2012 kl. 17.00 i Ingeniørhuset

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 12. april 2012 kl. 17.00 i Ingeniørhuset Referat af DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 12. april 2012 kl. 17.00 i Ingeniørhuset 1. Valg af dirigent Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand Per Wold-Olsen indledte generalforsamlingen

Læs mere

GL BAL ØKOLOGI. Global kampagne mod investeringer i kul, olie og gas skal løse klimakrisen. Ny naturfond skal sikre naturen et løft

GL BAL ØKOLOGI. Global kampagne mod investeringer i kul, olie og gas skal løse klimakrisen. Ny naturfond skal sikre naturen et løft 4 Ny naturfond skal sikre naturen et løft 6 Beskat forurening i stedet for brænde DECEMBER 2013 NR. 4 20. ÅRGANG DANMARKS GLOBALE MAGASIN FOR KLIMA, NATUR OG MILJØ GL BAL ØKOLOGI Global kampagne mod investeringer

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

Foto: Rune Langhoff / WWF

Foto: Rune Langhoff / WWF Foto: Rune Langhoff / WWF I have been urging companies like pension funds or insurance companies to reduce their investments in coal and a fossil-fuel based economy to move to renewable sources of energy.

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Juni 2016 Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling 2016 Side 2 AP styrker klimaindsatsen Side 4 Sampension overtager styringen Side 6 Din digitale pensionskasse Side 8 2 Medlems nyt 1 2016 Foto: Thomas

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest Special

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest Special Generalforsamling 2007 Investeringsforeningen Nordea Invest Special Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special Torsdag den 29. marts 2007 kl. 10.00 i DGI-byen,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed i ATP s investeringer

Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed i ATP s investeringer 2015/1 BSF 138 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2016 af Josephine Fock (ALT) og Torsten Gejl (ALT) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Generalforsamling 16. april 2009

Generalforsamling 16. april 2009 Generalforsamling 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Årsregnskab/resultatanvendelse Forslag fra bestyrelsen Forslag fra medlemmerne Valg af revision Eventuelt Arkitekternes Pensionskasse

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger

VEDTÆGTER. for. Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger VEDTÆGTER for Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger 6. april 2016 Side 2 af 6 1 Pensionskassens formål Pensionskassens formål er at drive pensionskasse- og livsforsikringsvirksomhed. Livsforsikringsvirksomheden

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Tirsdag den 12. april 2011 kl i Ingeniørhuset

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Tirsdag den 12. april 2011 kl i Ingeniørhuset Referat af DIP s ordinære generalforsamling Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00 i Ingeniørhuset 1. Valg af dirigent Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling 2016 H+H International A/S København, 14. april 2016 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. halvår 2015 Afkast Afkastet i Bankpension

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2014

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2014 Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2014 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere