SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION"

Transkript

1 SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

2 SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade København K Udgivet af Center for Offentlig Innovation Design Sune Kjems, VIA DESIGN BGRAPHIC Tegninger Sune Kjems, VIA DESIGN Tryk Rosendahls A/S ISBN Elektronisk ISBN Trykt

3 SPREDNINGSGUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

4 INDHOLD Om Spredningsguiden 5 Guidens seks faser 7 1 Tjek 9 Beskriv innovationen 11 Fortæl den gode historie 12 Kom rundt om løsningen 13 Tjek relevans og timing 14 Afstem forventninger 15 2 Test 17 Del viden om målgruppen 19 Lær af test 20 Kopiér eller tilpas? 21 3 Tilpas 23 Genbrug kontakter 25 4 Fjern 27 Fjern forhindringer 29 5 Brug 31 Tag løsningen i brug 32 6 Høst 35 Sæt spot på det nye 36 Fortæl om gevinsterne 37 4 COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN

5 OM SPREDNINGSGUIDEN Center for Offentlig Innovation har udviklet denne spredningsguide for at hjælpe offentlige arbejdspladser med at dele egne innovationer og genbruge andres. Spredningsguiden er relevant for alle, der vil samarbejde om at oversætte en innovation fra én kontekst til en anden. Guiden indeholder seks faser med tilhørende værktøjer, som hjælper med at strukturere dialogen undervejs. Spredningsguiden gør det let at overskue en ellers kompleks proces. Vi får mere for skattekronerne, når offentlige arbejdspladser genbruger hinandens løsninger i stedet for parallelt at udvikle løsninger på de samme problemer. Det er godt for samfundsøkonomien og sund fornuft for den enkelte arbejdsplads. Når vi genbruger andres løsninger, kan vi spare udviklingsomkostninger, springe blindgyderne over og komme hurtigere frem til effekt. Og når vi deler vores egne løsninger med andre, kan vi bruge deres erfaringer med at tilpasse og implementere vores løsninger til at videreudvikle vores egne. Guiden bygger på forskning, feltstudier og flid. God arbejdslyst! 5 COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN

6

7 GUIDENS SEKS FASER 1 Tjek Her finder I ud af, om det giver mening at sprede innovationen fra ét sted til et andet 2 Test Her prøver I innovationen af i den nye kontekst 3 Tilpas Her bliver innovationen tilpasset den nye kontekst 4 Fjern Her fjerner I forhindringer og gamle vaner, som står i vejen for innovationen 5 Brug Her tages innovationen i brug det nye sted 6 Høst Her gør I op, hvad I har fået ud af spredningen 7 COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN

8 1 8 COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN

9 FASEOVERBLIK : TJEK-FASEN 1 Tjek Her finder I ud af, om det giver mening at sprede innovationen fra ét sted til et andet VI VIL DELE VÆRKTØJER VÆRKTØJER VI VIL GENBRUGE Fortæl om innovationen og vis den frem Find ud af, hvad det vil kræve at dele innovationen Afklar jeres forventninger til udbytte af samarbejdet BESKRIV INNOVATIONEN FORTÆL DEN GODE HISTORIE KOM RUNDT OM LØSNINGEN TJEK RELEVANS OG TIMING AFSTEM FORVENTNINGER Se innovationen fungere i praksis Afklar, om innovationen er relevant at genbruge Vurdér, hvad det vil kræve at genbruge innovationen 9 COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN

10 10 COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN

11 TJEK-FASEN BESKRIV INNOVATIONEN Beskriv innovationen ultrakort, så det er klart, hvad den går ud på. Del relevante dokumenter, fx projektbeskrivelsen. Fortæl ultrakort om innovationen og vis den frem. VI VIL DELE Hvad er formålet? Hvorfor gik I i gang med innovationen? Hvilke behov ønskede I at opfylde, fx ift. brugere, politiske og strategiske visioner, organisationen osv.? Hvad går løsningen ud på? Hvordan fungerer den? Hvordan forløb processen? Hvor er I blevet inspireret? Hvordan gjorde I (nævn de tre vigtigste aktiviteter)? Hvilke fejl har I begået? VI VIL GENBRUGE Er løsningen umiddelbart interessant for jer? Hvorfor? Har I de samme behov? 11 HENT VÆRKTØJET PÅ COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN

12 TJEK-FASEN FORTÆL DEN GODE HISTORIE Fortæl den gode historie om innovationen og den værdi, den har skabt. Stil gerne op hos dem, der vil genbruge innovationen. Giv begejstringen videre og svar på spørgsmål. VI VIL DELE Hvordan var situationen, før innovationen kom til og hvordan er situationen i dag? Hvilken værdi har innovationen skabt? Fx for borgere, virksomheder, medarbejdere, organisationen, samfundet Hvordan kan værdien dokumenteres? Fx med evalueringer, budgettal osv. Kan I vise forbedringerne helt konkret? Fx gennem fotos, video eller en historie om et menneske, der har fået det bedre Se innovationen i funktion. Fortæl den gode historie for at sælge innovationen hos jer. VI VIL GENBRUGE Hvad begejstrer dig mest ved innovationen? Hvad mangler du at vide for at kunne fortælle historien videre? 12 HENT VÆRKTØJET PÅ COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN

13 TJEK-FASEN KOM RUNDT OM LØSNINGEN Tag en tur rundt om løsningen og få styr på, hvad der skulle til for at få innovationen til at lykkes det første sted. Så er det lettere at vurdere, hvor meget det vil kræve at indføre den et nyt sted. VI VIL DELE Hvilke ressourcer (fx tid og penge) krævede det at skabe løsningen? Har I ændret processer og arbejdsgange? Hvilke? Har I ændret kompetencer, roller og ansvarsområder? Hvilke? Hvordan kommunikerede I internt og eksternt om innovationen, og hvad har I gjort for at motivere og engagere folk undervejs? Har der været juridiske benspænd undervejs? Hvilke? Har I ændret på IT-systemer og/eller fysiske rammer? Hvordan? Hvilke besværligheder er I stødt på? Hvem har været de største kritikere? Hvad gik kritikken ud på? VI VIL GENBRUGE Har I de samme vilkår? Hvor lidt kan I nøjes med for at få løsningen til at virke hos jer? 13 HENT VÆRKTØJET PÅ COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN

14 TJEK-FASEN TJEK RELEVANS OG TIMING Undersøg, om innovationen passer ind i den nye kontekst, og om I har ressourcer til at indføre den nu. Hvis innovationen er relevant for andre i jeres organisation, så invitér dem med i processen. VI VIL GENBRUGE Hvordan passer innovationen med: De politiske visioner for området? Ledelsens prioriteter? Budgetter? Strategier, fx jeres innovationsstrategi? Nationale standarder, benchmarks og den aktuelt bedste viden? Andre forhold, der er relevante for jer? Hvordan vil I vurdere fremskridt undervejs? Hvem hos jer skal være med? Hvem skal implementere innovationen? Hvem skal arbejde med den i praksis? Har de tid? 14 HENT VÆRKTØJET PÅ COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN

15 TJEK-FASEN AFSTEM FORVENTNINGER Aftal, hvad I gerne vil have ud af samarbejdet, og hvordan det skal foregå. Husk at tjekke de relevante dele af aftalen med jeres baglande. VI VIL DELE Hvad vil I gerne have ud af at dele innovationen? Skal I kompenseres for jeres hjælp, fx økonomisk? Hvad vil det kræve af jer at dele innovationen? (Fx tid og penge) VI VIL GENBRUGE Hvad vil I have ud af at genbruge innovationen? Hvad har I brug for hjælp til fra de andre? Hvad vil det kræve af jer at genbruge innovationen? Hvordan vil I konkret samarbejde? Fx tid, sted og omfang Er der jura eller økonomi, som skal afklares? Fx patenter, rettigheder, licenser, økonomisk kompensation for tidsforbrug, betaling for innovationen osv. Hvem skal godkende og følge samarbejdet? Skal andre inviteres med? Hvem kunne ellers have glæde af at genbruge innovationen? 15 HENT VÆRKTØJET PÅ COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN

16 16 COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN 2

17 FASEOVERBLIK : TEST-FASEN 2 Test Her prøver I innovationen af i den nye kontekst VI VIL DELE Del testresultater og viden om målgruppen Observér den nye test Få ny inspiration til at forbedre jeres innovation VÆRKTØJER VÆRKTØJER DEL VIDEN OM MÅLGRUPPEN LÆR AF TEST KOPIÉR ELLER TILPAS? VI VIL GENBRUGE Undersøg, hvad der skal testes Planlæg og udfør testen Del indsigter fra testen Find ud af, om noget skal tilpasses eller udvikles 17 COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN

18 18 COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN

19 TEST-FASEN DEL VIDEN OM MÅLGRUPPEN Drøft målgruppen for den oprindelige innovation, og om målgruppen det nye sted er anderledes. VI VIL DELE Hvad siger målgruppen? Fx i interviews og ved personlig kontakt Hvad gør målgruppen? Fx under observationer Hvad har overrasket jer mest ved målgruppen? Hvad ved I ellers om målgruppen? VI VIL GENBRUGE Er jeres målgruppe den samme? Kan flere målgrupper få gavn af innovationen? Skal I indhente ny viden om målgruppen? Hvilken? 19 HENT VÆRKTØJET PÅ COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN

20 TEST-FASEN LÆR AF TEST Tal om testen det første sted og afklar, om og hvordan der skal testes det nye sted. Stil innovationen til rådighed, så den kan testes i en ny kontekst. Hjælp med at udvælge testpersoner og elementer af innovationen, hvis der er brug for en ny test. VI VIL DELE Lær af testen det nye sted og overvej, om I kan forbedre den oprindelige innovation. Hvem var testpersoner hos jer? Hvor, hvordan og over hvor lang tid testede I? Vil I overvære en eventuel ny test? Hvad vil I gerne have ud af det? Hvad viste testen? Hvad lærte I? Hvad overraskede jer? Test innovationen, som var det jeres egen. Vurdér løbende, om I ser ud til at opnå den ønskede effekt. Del indsigter fra test. VI VIL GENBRUGE Skal det hele testes, eller kan I nøjes med at udvælge elementer? Hvad har de andre ikke testet, som I kunne teste? 20 HENT VÆRKTØJET PÅ COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN

21 TEST-FASEN KOPIÉR ELLER TILPAS? Overvej, om hele løsningen eller elementer af den kan genbruges uændret. Måske er det nødvendigt at tilpasse eller udvikle, så innovationen kan virke i den nye kontekst. VI VIL GENBRUGE Hvilke dele af løsningen kan kopieres? Hvad skal tilpasses eller udvikles? Hvorfor? Hvordan? Hvad kan I ikke bruge? Hvorfor? Hvordan kan I øve jer på den nye praksis? Hvad skal I gøre anderledes? Hvem skal øve sig på hvad? Lær af tilpasningen det nye sted og overvej, om I kan forbedre jeres løsning. Stil jer til rådighed for spørgsmål. VI VIL DELE Kan jeres innovation bruges på nye måder? Er der noget, I kan forbedre ved jeres innovation? 21 HENT VÆRKTØJET PÅ COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN

22 22 COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN 3

23 FASEOVERBLIK : TILPAS-FASEN 3 Tilpas Her bliver innovationen tilpasset den nye kontekst VI VIL DELE Del jeres viden og netværk Lær af eventuelle tilpasninger VÆRKTØJ VÆRKTØJER GENBRUG KONTAKTER VI VIL GENBRUGE Tilpas eller udvikl det, der mangler Øv jer i at arbejde med den nye løsning 23 COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN

24 24 COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN

25 TILPAS-FASEN GENBRUG KONTAKTER Hvis det er nødvendigt at tilpasse den oprindelige innovation, kan det være nyttigt at genbruge kontaktpersoner, der bidrog til udviklingen. Stil jeres netværk til rådighed. Hvem trak I på, da I udviklede? Brugergrupper, private aktører, andre offentlige aktører, internationale aktører m.fl. Tegn gerne jeres netværk op. VI VIL DELE VI VIL GENBRUGE Hvilke kontakter kan I genbruge? Hvilke kontakter skal I selv finde? 25 HENT VÆRKTØJET PÅ COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN

26 26 COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN 4

27 FASEOVERBLIK : FJERN-FASEN 4 Fjern Her fjerner I forhindringer og gamle vaner, som står i vejen for innovationen VI VIL DELE Fortæl, hvad der var nødvendigt at fjerne for at få den oprindelige innovation til at fungere Fjern det, der stadig står i vejen VÆRKTØJ VÆRKTØJER FJERN FORHINDRINGER VI VIL GENBRUGE Fjern og aflær gamle rutiner, procedurer og andet, som står i vejen for innovationen 27 COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN

28 28 COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN

29 FJERN-FASEN FJERN FORHINDRINGER Fjern det, som står i vejen for innovationen eller forhindrer den i at blive en fast del af hverdagen. VI VIL DELE Det har vi gjort Fjernet regler og procedurer hvilke? Aflært gamle rutiner og arbejdsgange hvilke? Fjernet uheldige incitamenter og belønningsstrukturer hvilke? Revideret strategier og politikker hvilke? Stoppet igangværende projekter med mindre effekt hvilke? Det mangler vi stadig at fjerne, aflære og revidere Det bør vi fjerne, aflære og revidere Regler og procedurer hvilke? Rutiner og arbejdsgange hvilke? Uheldige incitamenter og belønningsstrukturer hvilke? Strategier og politikker hvilke? Igangværende projekter med mindre effekt hvilke? VI VIL GENBRUGE 29 HENT VÆRKTØJET PÅ COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN

30 30 COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN 5

31 FASEOVERBLIK : BRUG-FASEN 5 Brug Her tages innovationen i brug det nye sted VI VIL DELE Stil jeres viden til rådighed Lær af at se innovationen i brug et nyt sted VÆRKTØJ VÆRKTØJER TAG LØSNINGEN I BRUG VI VIL GENBRUGE Lav en implementeringsplan Indfør og justér løsningen sammen med brugerne Evaluér innovationen løbende 31 COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN

32 BRUG-FASEN TAG LØSNINGEN I BRUG Lav en implementeringsplan og følg den. Brug dette værktøj, hvis I ikke selv har et implementeringsværktøj. Evaluér fremskridt undervejs, så I kan vurdere, om I er på rette vej. VI VIL GENBRUGE Få feedback fra brugere, medarbejdere og andre efter ibrugtagning. Tilpas eventuelt innovationen derefter. Processer og arbejdsgange Hvilke processer og arbejdsgange skal ændres? Hvordan? Kompetencer, roller og ansvarsområder Skal I træne nye kompetencer? Hvilke? Får medarbejdere eller ledere nye roller eller ansvarsområder? Hvilke? Fysiske rammer Skal de fysiske rammer ændres? Hvordan? Jura Skal I ændre regler eller lovgivning? Skal I indhente tilladelser? Hvilke? Hvordan? IT-systemer Skal I tilpasse eksisterende eller indføre nye IT-systemer? Hvilke? Hvordan? Succeskriterier Hvornår er implementeringen lykkedes? Hvordan kan I se og dokumentere det? Interessenter Hvilke interessenter skal inddrages hvornår? Risikohåndtering Hvad kan gå galt, og hvordan undgår I, at det sker? Gennemgå, hvad der med sandsynlighed kan gå galt i hvert af de enkelte trin i jeres tidsplan. Tænk fx de seks spredningsfaser igennem én for én. Kommunikation Hvordan vil I kommunikere og motivere internt og eksternt undervejs og efter ibrugtagning? Tid og økonomi Hvor mange ressourcer skal I bruge? Hvornår skal de bruges? Tidsplan - hvem skal gøre hvad hvornår? Angiv de vigtigste milepæle for fx beslutningstagere, interne konsulenter og fagmedarbejdere. Hvem har ansvar for hvad? 32 HENT VÆRKTØJET PÅ COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN

33 BRUG-FASEN Stil jer til rådighed for rådgivning, mens løsningen tages i brug. Lær af at se andres implementering af jeres løsning. Hvordan bruger de innovationen? Hvilke tilbagemeldinger får de? Hvad betyder det for jeres innovation? VI VIL DELE 33 HENT VÆRKTØJET PÅ COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN

34 34 COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN 6

35 FASEOVERBLIK : HØST-FASEN 6 Høst Her gør I op, hvad I har fået ud af spredningen VI VIL DELE Gør den oprindelige innovation bedre Fejr gevinsterne med jeres egen organisation VÆRKTØJER VÆRKTØJER SÆT SPOT PÅ DET NYE FORTÆL OM GEVINSTERNE VI VIL GENBRUGE Fortæl, hvordan I har brugt den oprindelige innovation Fejr gevinsterne med jeres egen organisation Spred den nye innovation til andre 35 COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN

36 HØST-FASEN SÆT SPOT PÅ DET NYE Find ud af, om processen med at sprede innovationen bør føre til forbedringer af den oprindelige innovation. Fortæl, hvordan I har brugt den oprindelige innovation. VI VIL GENBRUGE Hvordan adskiller den nye innovation sig fra den oprindelige? Hvad har I kopieret? Hvad har I tilpasset? Hvad manglede, som I nu har udviklet? Hvad har I gjort anderledes i processen? Var noget nemmere end forventet? Hvorfor? Hvad ved I nu om målgruppen? VI VIL DELE Skal den oprindelige innovation tilpasses? Hvordan? Revurdér jeres egen innovation på baggrund af det, I har lært i faserne Test, Tilpas, Fjern og Brug. Hvad kan I ellers lade jer inspirere af hos de andre? Hvordan er de organiseret? Hvordan kommunikerer de? Andet? 36 HENT VÆRKTØJET PÅ COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN

37 HØST-FASEN FORTÆL OM GEVINSTERNE Gør op, hvad I hver især har fået ud af at samarbejde om at sprede innovationen og fortæl om det ude og hjemme. Stil op hos dem, der har delt deres innovation med jer og del jeres begejstring og læring med dem. Fortæl om gevinsterne ved samarbejdet i egen og andre organisationer. VI VIL GENBRUGE Hvilken værdi har I skabt med den genbrugte innovation? Fx serviceforbedringer, bedre trivsel, økonomisk gevinst, læring osv. Hvad har I fået ud af at genbruge/ tilpasse en eksisterende løsning frem for at begynde helt forfra? Fx genvej til effekt, lavere ressourceforbrug, nye samarbejdsrelationer osv. Fortæl om gevinsterne ved samarbejdet i egen og andre organisationer. Hvad har I fået ud af at dele jeres innovation? Fx forbedringer af den oprindelige innovation, økonomisk kompensation eller indtægt, nye samarbejdsrelationer, ny viden om brugerne, synlighed, ny organisering osv. VI VIL DELE DEL JERES ERFARINGER MED ANDRE I FX INNOVATIONSPRAKTIK OG SPREDNINGSNETVÆRK 37 HENT VÆRKTØJET PÅ COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN

38 38 COI.DK/SPREDNINGSGUIDEN

39

40 SPREDNINGSGUIDEN TJEK TEST TILPAS FJERN BRUG HØST ISBN Elektronisk ISBN Trykt

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK UGE 37 Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK >>>>>>>> Innovationspraktik uge 37 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Innovationspraktikken er en ny og anderledes mulighed for at udveksle erfaringer mellem offentlige

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

Hvad er du mest stolt af, at have gjort i projektet. Nåede I alt det I ville med. Nævn 3 ting som du mener har været de mest spændende ved projektet.

Hvad er du mest stolt af, at have gjort i projektet. Nåede I alt det I ville med. Nævn 3 ting som du mener har været de mest spændende ved projektet. Nævn 3 ting som du mener har været de mest spændende ved projektet. Hvad har du lært af det? Hvordan vil du bruge det næste gang? Hvad er du mest stolt af, at have gjort i projektet. Hvordan var det godt

Læs mere

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING En lynguide til Perspektiv læringsmål BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING Opgave Hverdag Træning Hvorfor gå systematisk til værks? Sådan kan I bruge guiden Metodens fem faser Der spildes mange

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Projektforløbet kort fortalt

Projektforløbet kort fortalt Projektforløbet kort fortalt Dette er en kort introduktion til projektforløbet. Introduktionen indeholder: En kort beskrivelse af projektforløbet (side 1-3) En kort beskrivelse af de projektaktiviteter,

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

#ipraktik INNOVATIONSPRAKTIK. Hvorfor tage i innovationspraktik? Rejs ud eller få besøg og lær noget nyt om dig selv og andre

#ipraktik INNOVATIONSPRAKTIK. Hvorfor tage i innovationspraktik? Rejs ud eller få besøg og lær noget nyt om dig selv og andre Hvorfor tage i innovationspraktik? #ipraktik Innovationspraktik er en genvej til innovation, for når offentlige arbejdspladser bytter medarbejdere, vil værdifuld viden vandre fra ét sted til et andet.

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Offentlige arbejdspladser stjæler hinandens gode idéer men glemmer at undersøge, om de 12:55:42 virker - U

Offentlige arbejdspladser stjæler hinandens gode idéer men glemmer at undersøge, om de 12:55:42 virker - U INNOVATION Offentlige arbejdspladser stjæler hinandens gode idéer men glemmer at undersøge, om de virker Af Allan Christensen @journallan Torsdag den 3. november 2016, 05:00 Del: Offentlige arbejdspladser

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODEL PROTOTYPE 2017

IMPLEMENTERINGSMODEL PROTOTYPE 2017 IMPLEMENTERINGSMODEL 2017 Implementeringsmodellen tager udgangspunkt i PDSAmetoden. PDSA står for Plan Do Study Act og er en måde at arbejde med løbende forbedringer, kvalitetsudvikling, afprøvning og

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

LKT Antibiotika. Opgaver i forbedringsarbejdet

LKT Antibiotika. Opgaver i forbedringsarbejdet LKT Antibiotika Opgaver i forbedringsarbejdet Dette er en oversigt over, hvad der forventes af forbedringsteamene før og imellem læringsseminarerne i LKT Antibiotika. Hvert punkt i oversigten er beskrevet

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

I denne fase videreudvikler og afprøver I jeres ideer fra idéfasen.

I denne fase videreudvikler og afprøver I jeres ideer fra idéfasen. FASE 5: TEST I denne fase videreudvikler og afprøver I jeres ideer fra idéfasen. I skal udvikle en model - en såkaldt prototype eller prøvehandling som viser, hvordan I mener, jeres idé ser ud, når den

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

OKTOBER Innovationsbarometer Innovation skaber kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor

OKTOBER Innovationsbarometer Innovation skaber kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor OKTOBER 2017 Innovationsbarometer 2017 Innovation skaber kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor INNO VATIO NSB AR OMETER 201 7 INNOVATION SKABER KVALITET OG EFFEKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

#ipraktik INNOVATIONSPRAKTIK. Få besøg eller rejs ud og lær noget nyt om dig selv og andre

#ipraktik INNOVATIONSPRAKTIK. Få besøg eller rejs ud og lær noget nyt om dig selv og andre #ipraktik Få besøg eller rejs ud og lær noget nyt om dig selv og andre Brug nogle dage i uge 37 12.-16. september på at berige dig selv og din arbejdsplads INNOVATIONSPRAKTIK Hvorfor deltage i Innovationspraktikken?

Læs mere

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle Judo- og Ju-Jitsu klubber under DJU har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med unionens udviklingskonsulent Karina Sørensen. Et klubudviklingsprojekt

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF...

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... 70% Højere kvalitet af innovationerne i den offentlige sektor 50% Tilfredse medarbejdere af innovationerne i den offentlige sektor 46% Effektivitet af innovationerne i

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Konsulentbistand til udvikling af en model for spredning af innovation. 1. Udbyder. 2. Beskrivelse af opgaven

UDBUDSMATERIALE. Konsulentbistand til udvikling af en model for spredning af innovation. 1. Udbyder. 2. Beskrivelse af opgaven UDBUDSMATERIALE Konsulentbistand til udvikling af en model for spredning af innovation 1. Udbyder Sagsnr. 014-2014 Kontaktperson Monica Andersen Dato 05-01-2015 Center for Offentlig Innovation Købmagergade

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Strategi for læring Daginstitution Torsted

Strategi for læring Daginstitution Torsted 2016-2017 SMTTE Pædagogisk læreplan via 2016-17 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus: Hjælpsomhed

Læs mere

Mere om at skabe evidens

Mere om at skabe evidens Mere om at skabe evidens Dokumentation, procesevaluering og implementeringsforskning Tine Curtis, centerchef TrygFondens Forebyggelsescenter Syddansk Universitet Hvad har kommunen brug for, for at kunne

Læs mere

KAN EVIDENSEN BRUGES

KAN EVIDENSEN BRUGES KAN EVIDENSEN BRUGES miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidens 2011 Kan evidensen bruges Formål Denne guide bruges til at vurdere om en sundhedsintervention, som har dokumenteret

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi?

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi? Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for integreret ledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Helhedsorienteret

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen 2013 Titel: Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Arealdrift, friluftsliv og partnerskab

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Mentor Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Som mentor skal du have lyst til at sparre, vejlede, rådgive, udfordre og inspirere med henblik

Læs mere

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre Hvornår Har du allermest lyst til at bidrage med nye vinkler på tingene? Hvornår er du sidst blevet anerkendt for at komme med en god ide? Hvornår Har du sidst prøvet noget nyt af uden at vide præcis,

Læs mere

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset 12 Værktøj 2 Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset Ved hjælp af værktøj 2 kan du undersøge, om der er for stort arbejdspres blandt den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. For stort arbejdspres

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

7 tilbud til din ledergruppe. Kurser, workshops og processer tilpasset jeres behov

7 tilbud til din ledergruppe. Kurser, workshops og processer tilpasset jeres behov 7 tilbud til din ledergruppe Kurser, workshops og processer tilpasset jeres behov Indhold 1. Netværksledelse i samskabelse...3 2. Handlekraftig implementering af jeres strategi...3 3. Styrk relationerne...4

Læs mere

Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning

Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning Offentlig Innovation Der oprettes én tabel for hvert emne i spørgeskemaet. Hver tabel indeholder 6 kolonner: Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Filter-instruktion Evt. bemærkninger til spørgsmålet.

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Drejebog. Inspiration. Inspiration til at planlægge læringsforløb og aktiviteter. på erhvervsskoler

Drejebog. Inspiration. Inspiration til at planlægge læringsforløb og aktiviteter. på erhvervsskoler Drejebog Inspiration Inspiration til at planlægge læringsforløb og aktiviteter med modellen Helhedsorienteret undervisning på erhvervsskoler Revideret 2015 TRIN 1 Vælg tema og målgruppe Vælg tema I forhold

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU MUS for ph.d.- studerende på AU Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

Introdag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 1

Introdag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 1 Introdag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 1 Læringsmål At deltagerne får præsenteret sig selv og egne forventninger til kurset At deltagerne får viden om visionen for BOOST At deltagerne

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

Guide 7 tips til organisatorisk implementering.

Guide 7 tips til organisatorisk implementering. Guide 7 tips til organisatorisk implementering www.infosuite.dk 1 Den organisatoriske forankring er vigtig hvis du skal opnå succes med dit BI-projekt. Organisatorisk forankring af Business Intelligence

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Indledning Implementering og forankring af styringsgrundlaget er afgørende for, at grundlaget bliver anvendt i praksis. Det er med andre ord centralt

Læs mere

policy-innovationinnovation

policy-innovationinnovation Sæt stikket i medarbejdere og borgere: Centrale samarbejdspartnere i service innovation Jacob Torfing Helikopter III, Stevns Kommune 18. Juni, 2012 Medarbejderdrevet innovation Medarbejderne skaber løbende

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP Indledning En god medarbejderudviklingssamtale (MUS) starter med en god forberedelse. Forud for samtalen læses vejledningen til MUS igennem

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Erhvervslivet Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvad med faciliteter? 6 Hvad med økonomien? 6 Hvad kan virksomhederne gøre?

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

ST. GRUPPE MØDE DEN 26. JUNI 2015 ARBEJDSPAKKE 5 - FORANDRINGSLEDELSE

ST. GRUPPE MØDE DEN 26. JUNI 2015 ARBEJDSPAKKE 5 - FORANDRINGSLEDELSE SEGES, Agro Food park 15 26 juni 2015 v/ projektleder Ulrik Toftegaard Jensen Journalnr 14-0546959 ST. GRUPPE MØDE DEN 26. JUNI 2015 ARBEJDSPAKKE 5 - FORANDRINGSLEDELSE DAGSORDEN STYREGRUPPEMØDE 1. Formål

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

10 trin til Digital Læring. En E-bog fra Peak Balance

10 trin til Digital Læring. En E-bog fra Peak Balance En E-bog fra Peak Balance Trin 1: Gør dig klar Hvorfor vil du lave digital læring? Der kan være mange årsager til at gå digitalt. En årsag kan være, at du gerne vil forankre viden hos modtagerne, så det

Læs mere

Ledelse og læring. / Signe Grauslund og Pernille Uhrenholdt. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune 21. august 2017

Ledelse og læring. / Signe Grauslund og Pernille Uhrenholdt. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune 21. august 2017 / Signe Grauslund og Pernille Uhrenholdt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune 21. august 2017 Formål og Agenda En guidet tur gennem de ideer der har været omdrejningspunktet i implementeringen

Læs mere

1. projektbesøg - inspirationsslides

1. projektbesøg - inspirationsslides 1. projektbesøg - inspirationsslides Ung og sund: Sundhedsfremmende initiativer for unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet 1 Formål med projektbesøget Sikre klarhed og sammenhæng omkring

Læs mere

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Formål: Guiden bruges til at vurdere om en forebyggelsesintervention, som har dokumenteret effekt,

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige John Kotter Kotters 8 trin Skab nødvendighed di d Skab en bærende koalition Formuler strategisk vision og initiativer Udpeg en hær af frivillige Fjern barrierer for forandring Få kortsigtede resultater

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 DET ER BILLIGERE AT VISKE UD END AT FLYTTE MURE Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven Styrk samarbejdet om kerneopgaven Guide til tovholderen Styrk samarbejdet om kerneopgaven er et gratis videobaseret undervisningsforløb til alle kommunale arbejdspladser, der ønsker at styrke samarbejdet

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

Implementering. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Ressourcepersonkursus modul 3. www.socialkvalitetsmodel.dk

Implementering. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Ressourcepersonkursus modul 3. www.socialkvalitetsmodel.dk Implementering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Ressourcepersonkursus modul 3 www.socialkvalitetsmodel.dk Planlægge Hvordan nås kvalitetsmålet? Handle På baggrund af kvalitetsovervågning iværksættes

Læs mere

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup PRINCE2 Posters 29. November 2013, Hellerup Projektledelse og -kontor Topledelse En model for implementering af strategien via projekter Prioritér projektporteføljen Værdi for: 1. Kunder 2. Medarbejdere

Læs mere

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune Frivillighedsguide - UDKAST En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune En guide for frivillige og medarbejdere Sæt gang i det gode samarbejde Har du evt. sammen med andre en idé

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Lægen & Terapeuten Foredrag, workshops og seminarer

Lægen & Terapeuten Foredrag, workshops og seminarer Lægen & Terapeuten Foredrag, workshops og seminarer For alle med interesse for sundhed på- og uden for arbejdspladsen Lægen &Terapeuten Læge Claus Sønderskov og fysioterapeut og arbejdsmiljøkonsulent Søren

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger.............. 3 2 Guide

Læs mere