Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21"

Transkript

1 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21

2 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde... 4 Åbning af LIS og Arbejdsmiljø-databasen... 5 Adgang til Arbejdsmiljø-databasen i LIS... 7 Åbning af Arbejdsmiljø-databasen i LIS... 8 Stamdata i Arbejdsmiljø-databasen... 9 Oprette et fokusområde Oprette en indsats til et fokusområde Rapporter/oversigter et overblik Handlingsplaner Registrering i tillidsvalgte-databasen Side 2 af 21

3 Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen Kære bruger af Arbejdsmiljø-databasen. Her er den vejledning, som skal gøre det nemmere for dig at bruge Arbejdsmiljø-database i LIS. Databasen er i sig selv opbygget logisk og brugervenligt. Med denne vejledning vil du få overblik over funktionerne og hjælp til at komme godt i gang. Vejledningen har mange skærmprint, der med enkle visninger i form af cirkler og pile guider dig igennem til de forskellige funktioner og deres indhold. Du kan overveje at printe vejledningen ud. Du kan gøre det i farver, hvilket vil være at foretrække, men et sort/hvid print kan også bruges. God fornøjelse! Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsmiljø-databasen i LIS bruges blandt andet til dokumentation af APV'en, som er en del af Børn og Unges arbejdsmiljøledelse. Ved at bruge databasen opfyldes samtidig kravet i henhold til lovgivningen om, at APV en skal være skriftlig. Først og fremmest er Arbejdsmiljø-databasen arbejdspladsens aktive redskab i Arbejdsmiljøarbejdet, så der hele tiden er styr på, hvor langt I er nået, og hvad I mangler at tage fat på. Når alle i Børn og Unge bruger databasen bliver det ligeledes muligt at følge udviklingen og se på tværs af organisationen, om der er særlige problemstillinger eller fælles temaer på tværs af områder, arbejdspladstyper mv. Disse oplysninger er et vigtigt redskab i forhold til Børn og Unges overordnede strategiske arbejdsmiljøarbejde. Derfor skal resultaterne af kortlægningen af både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø dokumenteres i databasen. Det sker ved at oprette nyt fokusområde. Forud for dette skal der ske en prioritering, således at mindre fokusområder, der kan løses her og nu ikke registreres i databasen. Fokusområder der registreres i databasen gives en markering for om det er højt eller lavt prioriteret. For hvert fokusområde oprettes en indsats eller flere hvis det er påkrævet. Her tilknyttes en ansvarlig person (en leder) samt en tidsfrist for, hvornår indsatsen forventes gennemført. Disse elementer udgør nemlig et vigtigt element i APV en at der kan laves handlingsplaner. Disse skal printes og være tilgængelige for medarbejderne m.fl. Side 3 af 21

4 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde For at organisere alle disse data er der lavet et 'område' i arbejdsmiljø-databasen for hver arbejdsmiljøgruppe. Her inddateres kortlagte fokusområde og tilhørende indsatser, som arbejdsmiljøgruppen har besluttet. Arbejdsmiljøgruppen er det lokale niveau i arbejdsmiljøorganisationen og i arbejdsmiljø-databasen er der også lavet områder til niveauerne over. Det betyder, at f.eks. dagtilbuddene, skolerne og FU-områderne har deres egne områder i Arbejdsmiljø-databasen. Det giver mulighed for at dokumentere eventuelle problemer og indsatser, som relaterer til dette niveau. Det kan være fokusområder som er fælles for hele skolen eller hele dagtilbuddet, eksempelvis hvis der er problemer med krænkende adfærd, som jo kun rapporteres for sammenlagte enheder, typisk på skole- og dagtilbudsniveauet. Ligeledes vil det eksempelvis være her, dagtilbudslederen dokumenterer eventuelle fokusområder og indsatser i relation til de pædagogiske lederes trivsel. Tilsvarende på område-niveauet og de øvrige ledelsesniveauer opad i organisationen. På denne måde vil også lederne kunne dokumentere deres APV - og tilhørende handlingsplaner, hvilket understøtter ledelsesopgaven ledelse af ledere, hvor arbejdsmiljø og trivsel er et væsentligt fokusområde også i Børn og Unges arbejdsmiljøledelse. Side 4 af 21

5 Åbning af LIS og Arbejdsmiljø-databasen Du åbner LIS via BU-portalen i Internet Explorer. 1. Vælg emnet Ledelse 2. Vælg LIS 3. Vælg Følg linket her for at logge ind i LIS Side 5 af 21

6 Indtast dit brugernavn (din az-ident) og den adgangskode du bruger for at logge på computeren, når du starter op. Klik herefter én gang med venstre musetast på knappen Log på. Hvis du ikke har en az-ident, kan den bestilles via servicedesk af nærmeste leder eller en administrativ medarbejder. For at oprette en az-ident skal BUit altid have brugerens CPRnummer. En az-ident er personlig og må ikke benyttes af andre. En az-ident koster kr pr. år inklusiv diverse licenser - Der er op til 3 ugers leveringstid fra bestillingsdato. Adgang til BU-portalen via Citrix. Du får adgang til BU-portalen via Citrix ved indgangen: og ved her at bruge din Digitale signatur eller NemId. Det forudsætter, at du har en az-ident. Når du er logget ind, skal du vælge Internet Explorer, skal du vælge Ledelse og LIS (som beskrevet ovenfor). Side 6 af 21

7 Adgang til Arbejdsmiljø-databasen i LIS For at få adgang til Arbejdsmiljø-databasen skal du i LIS være registreret som leder, arbejdsmiljøleder i en arbejdsmiljøgruppe eller arbejdsmiljørepræsentant. Ledere har automatisk adgang til Arbejdsmiljø-databasen. Hvis du som arbejdsmiljøleder eller arbejdsmiljørepræsentant ikke har adgang til Arbejdsmiljø-databasen, skal du registreres som arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsmiljøleder i Tillidsvalgte-databasen i LIS. Den øverste leder på arbejdspladsen, der kan gøre det (vejledning til dette findes sidst i denne vejledning). Som leder har du adgang til dét, du er leder for. Som arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsmiljøleder har du adgang til dét, du er tillidsvalgt for. Med en administrativ adgang har du adgang til dét, den øverste leder på arbejdspladsen giver dig adgang til. Arbejdspladsens øverste leder kan anmode om administrativ adgang til Arbejdsmiljø-databasen for én eller flere medarbejdere. Lederen skal da lave en helpdesk sag. 1) Åben internet-browseren BU-portalen i Internet Explorer. 2) Vælg IT i venstre menu 3) Opret help-desk 4) Opret ny sag, med kategorien LIS, og skriv at den pågældende medarbejder skal have adgang til at redigere i APV databasen. Angiv CPR-nr. og hvilke områder, medarbejderen skal have adgang til. Side 7 af 21

8 Åbning af Arbejdsmiljø-databasen i LIS Efter åbning af LIS vises følgende skærmbillede: Klik én gang med venstre musetast på fanebladet LIS drift. Herefter vises følgende skærmbillede med de driftsrapporter og driftsindberetninger, du kan vælge imellem. Klik én gang med venstre musetast på ikonet Arbejdsmiljø database. Herefter vises skærmbilledet med stamoplysninger for arbejdsmiljøgruppen. Side 8 af 21

9 Stamdata i Arbejdsmiljø-databasen Under stamdata er der oplysninger om: Den organisatoriske enhed, Arbejdsmiljø-databasen dækker Lederen af den organisatoriske enhed Hvem der er arbejdsmiljørepræsentant for arbejdsmiljøgruppen. Man kan desuden registrere, hvornår der er gennemført arbejdsmiljøgennemgang (tidligere kaldt sikkerhedsrundering), og skrive en kommentar til resultatet af gennemgangen. Side 9 af 21

10 Kontrollér først om du står på den rigtige enhed. Hvis det ikke er den rigtige enhed klikker du én gang med venstre musetast på rullemenuen. Herefter vises en liste over de enheder du har adgang til. Du vælger den korrekte enhed ved at klikke én gang med venstre musetast på enhedens navn. Øverst på stamdata-bladet kan man under organisatorisk enhed se, hvilken organisatorisk enhed Arbejdsmiljø-databasen dækker. Der er også oplysninger om, hvilke ledere der findes i APV-enheden. Den leder, der står nævnt først, er den øverste leder i Arbejsmiljø-enheden. Stamoplysningerne bygger på LIS-stamdata. Hvis der er fejl i stamoplysningerne, skal du derfor henvende dig til LISenheden. Det kan du gøre ved at klikke på det lille blanket-ikon til højre for overskriften for at indberette rettelser til stamdata. Herefter åbnes en indberetningsformular til LIS-enheden. Side 10 af 21

11 Som en del af Børn og Unges arbejdsmiljøledelsessystem skal arbejdspladserne gennemføre to årlige arbejdsmiljøgennemgange. De år der laves APV kan APV en erstatte én af de to arbejdsmiljøgennemgange. Når arbejdsmiljøgennemgangen er gennemført, ajourføres Arbejdsmiljø-databasen. Under Dato for seneste arbejdsmiljøgennemgang skal du notere, hver gang enheden har lavet en arbejdsmiljøgennemgang (tidligere kaldt sikkerhedsrundering). Klik én gang med venstre musetast på kalender-ikonet og vælg den relevante dato. Klik herefter én gang med venstre musetast på knappen Gem. Der er også mulighed for at skrive en kommentar til resultatet af den seneste arbejdsmiljøgennemgang f.eks. Der blev ikke registreret nye problemer, Der blev noteret 2 nye problemer vedr. indeklima. Kommentarerne gemmes ligeledes ved at klikke én gang med venstre musetast på knappen Gem. Side 11 af 21

12 Under overskriften APV kan du finde oplysninger om, hvem der er registreret som henholdsvis arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøleder i Tillidsvalgte-databasen. Oplysningerne om den aktuelle arbejdsmiljørepræsentant bygger på registreringer i Tillidsvalgte-databasen. Hvis der ikke er oplysninger om arbejdsmiljørepræsentanten skal denne tilføjes i Tillidsvalgte-databasen. Se beskrivelse af fremgangsmåden på de følgende sider. Du kan ligeledes finde oplysninger om hvilket af de 8 område i Børn og Unge eller forvaltningen enheden tilhører. Side 12 af 21

13 Oprette et fokusområde Klik én gang med venstre musetast på fanebladet Psykisk arbejdsmiljø hvis du vil dokumentere arbejdsmiljøarbejdet vedr. det psykiske arbejdsmiljø. Klik én gang med venstre musetast på fanebladet Fysisk arbejdsmiljø hvis du vil dokumentere arbejdsmiljøarbejdet vedr. det fysiske arbejdsmiljø. Du kan oprette fokusområde inden for 14 forskellige dimensioner i Fysiske arbejdsmiljø ved at klikke én gang med venstre musetast på teksten Opret nyt fokusområde. Du kan oprette fokusområde inden for 12 forskellige dimensioner i den psykiske APV ved at klikke én gang med venstre musetast på teksten Opret nyt fokusområde. Side 13 af 21

14 Klik én gang med venstre musetast på rullemenuen for at vælge inden for hvilken dimension, du ønsker at oprette et nyt fokusområde. Under Overskrift skriver du en passende overskrift for dit fokusområde. Gør overskriften kort og sigende. Lav en beskrivelse af fokusområdet. For fysisk APV: Beskriv det sted f.eks. lokale eller bygning, hvor problemet er. Beskriv årsagen til fokusområdet. Hvis du vil vedlægge et eller flere bilag f.eks. et mødereferat, et foto e.l. skal du klikke én gang med venstre musetast på papirklipsen og vælge dit dokument fra din computer. Du finder vedlagte bilag ved at klikke én gang med venstre musetast på det gule mappe-ikon Hvis fokusområdet ikke længere er aktuelt vælger du Ja ved at klikke én gang med venstre musetast på rullemenuen og klikke én gang med venstre musetast på Ja Når nu har beskrevet fokusområdet færdigt klikker du én gang med venstre musetast på Gem. Du prioriterer fokusområdet mellem Høj og Lav ved at klikke én gang med venstre musetast på rullemenuen og klikke på enten Høj eller Lav. Side 14 af 21

15 Oprette en indsats til et fokusområde Du knytter én eller flere indsatser til et fokusområde. Indsatsen er vil typisk være konkrete handlinger i relation til arbejdet med fokusområdet. Når du vil oprette en indsats, som knytter sig til fokusområdet, skal du enten stå i skærmbilledet Opret fokusområde for fysisk arbejdsmiljø eller Ret fokusområde for fysisk arbejdsmiljø. Det kommer når du opretter et fokusområde eller klikker på et allerede oprettet fokusomnråde. Klik én gang med venstre musetast på Opret indsats. Herefter åbner et nyt vindue, hvor du beskriver indsatsen. Side 15 af 21

16 Dimension og Fokusområde gentages fra der, hvor du oprettede et fokusområde. Giv din indsats en overskrift. Beskriv hvad indsatsen består i. Beskriv hvor og hvornår indsatsen er eller vil blive behandlet f.eks. planlagte eller afholdte møder Hvis du vil vedlægge et eller flere bilag f.eks. et mødereferat e.l. skal du klikke på papirklipsen og vælge dit dokument fra din computer Du finder vedlagte bilag ved at klikke på det gule mappe-ikon Angiv ansvarlig for indsatsen. Den ansvarlige er altid en leder. Du kan automatisk advisere leder om ansvaret for indsatsen ved at sætte kryds ud for adviser ansvarlig via mail. Under Udførende beskrives, hvis der er en bestemt person, ekstern leverandør e.l., der udfører indsatsen Sæt en tidsfrist på ved at vælge kalenderen. Når indsatsen er afsluttet vælges Ja i feltet Indsats afsluttet Husk at klikke én gang med venstre musetast på Gem når du er færdig med at indtaste. Side 16 af 21

17 Rapporter/oversigter et overblik Under statistik er der mulighed for at se: Samlet oversigt, som er en liste over samtlige fokusområder afsluttede og uafsluttede som er registreret i databasen Handlingsplaner læs mere på næste side Afsluttede indsatser, også kaldet pralelisten Arbejdsmiljøgennemgang, som er en historik over gennemførte arbejdsmiljøgennemgange (sikkerhedsrunderinger) samt eventuelle bemærkninger hertil, således som de er registreret på stamdata fanen Dialogbesøg, hvor du kan finde besøgsrapporter (er under opbygning) Trivselsundersøgelse, hvor du finder rapporter fra den seneste trivselsundersøgelse Husk at vælge den korrekte organisatoriske enhed som du ønsker at få et statistisk overblik over. Det gør du ved at klikke én gang med venstre musetast på rullemenuen til højre og vælge den pågældende enhed. Side 17 af 21

18 Handlingsplaner Samtlige medarbejdere skal have adgang til at se arbejdspladsens APV. Da det ofte kun er lederen, der har adgang til LIS og dermed til Arbejdsmiljø-databasen, er det vigtigt, at handlingsplanen printes ud og gøres tilgængelig. Standard handleplan: Når du åbner handleplaner, dannes automatisk en handleplan for den valgte enhed. Handleplanen viser fokusområder og indsatser og er sorteret efter kategorierne under psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Handleplanen viser: Fokusområdet prioritet (Høj / mellem / lav), Fokusområde, Fokusområde beskrivelse Indsatsbeskrivelse Ansvarlig for indsatsen Dato for hvornår indsatsen skal være gennemført Ved at vælge Ret fokusområde er der mulighed for at rette i et fokusområde eller en indsats f.eks. afslutte fokusområdet, hvis det ikke længere er aktuelt. Udskrivning kan ske på flere måder og vælges nederst i venstre side af skræmbilledet: Vælg PDF for at konvertere handlingsplanen til en pdf-fil, som du herefter kan printe. Vælg Word for at konvertere handlingsplanen til en wordfil, som du kan printe eller skrive videre i. Vælg Excel for at konvertere handlingsplanen til en excelfil, som du kan printe eller arbejde videre i. Side 18 af 21

19 Brugerdefineret handleplan: Der er mulighed for selv at vælge, hvad der skal udskrives på handleplanen og således f.eks. kun udskrive fokusområder med høj prioritet, fokusområder med Støj og Akustik eller fokusområder under psykisk arbejdsmiljø Under Arbejdsmiljø-enhed kan man vælge, den enhed handleplanen skal omhandle. Hvis man f.eks. vælger et dagtilbud, får man handleplanen lavet for dette niveau f.eks. vedr. pædagogiske leders psykiske arbejdsmiljø. Underenheder: Hvis man vælger Inkl. underenheder indeholder handleplanen problemer for eget niveau og alle niveauer nedenunder. F.eks. for et dagtilbud og for alle dagtilbuddets afdelinger. Fokusområdestatus: Her kan man vælge, at handleplanen kun skal vise afsluttede fokusområder, kun skal vise aktuelle fokusområder, eller handleplanen skal vise alle fokusområder Prioritet: Her kan man vælge, at handleplanen kun skal vise fokusområder med høj prioritet, kun skal vise fokusområder med lav prioritet, eller handleplanen skal vise både og Dimensioner: Her kan man vælge, at handleplanen kun skal vise Fysiske fokusområder, kun skal vise Psykiske fokusområder, eller handleplanen skal vise alle fokusområder (både fysiske og psykiske). Man kan også vælge, at handleplanen kun skal indeholde en bestemt dimension f.eks. Indeklima eller Rolleklarhed. Fokusområder/indsatser: Her kan man vælge, at handleplanen kun skal vise Fokusområder, hvor der også er oprettet indsatser under, eller Fokusområder, hvor der ikke er oprettet indsatser. Det kan hjælpe med at finde de fokusområder, hvor der mangler at blive aftalt en indsats. Ansvarlig: Her kan man søge på bestemte ansvarspersoner fra enheden, søg f.eks. på Poul Hansen og få et overblik over problemer, hvor Poul er ansvarlig. Kombiner f.eks. med en søgning på uløste fokusområder med høj prioritet. Når du har valgt, hvad der skal vises i rapporten, vælges Vis for at se rapporten på skærmen. Rapport kolonner: Her vælger du hvilke kolonner, der skal være med i handleplanen, og hvilken rækkefølge kolonnerne skal have. Overskrifter med blå baggrund kommer med i handleplanen (hold Ctrl-tasten nede for at vælge flere kolonner). Du ændrer i rækkefølgen på kolonnerne ved at bruge piletasterne Side 19 af 21

20 Registrering i tillidsvalgte-databasen Når du har åbnet for tillidsvalgtedatabasen i LIS (på fanen LIS drift, under driftsindberetninger) klikkes én gang med venstre musetast på knappen Indberet arbejdsmiljørepræsentanter. Side 20 af 21

21 Du kan tilføje en ny arbejdsmiljørepræsentant ved at klikke én gang med venstre musetast på knappen Tilføj ny arbejdsmiljørepræsentant. Herefter udfyldes formularen med de korrekte data. Hvis personen ikke findes på listen skal du selv indtaste navn ovenover feltet, hvor der står (Skriv evt. navn her). Husk også at indtaste -adresse på arbejdsmiljørepræsentanten Husk at gemme de indtastede oplysninger ved at klikke én gang med venstre musetast på knappen Gem rettede oplysninger. Registrering af en arbejdsmiljørepræsentant deaktiveres ved at klikke én gang med venstre musetast i firkanten under deaktiver, herefter kan du angive en slutdato. Side 21 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19 Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen Side 1 af 19 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

MAG5.dk En brugervejledning

MAG5.dk En brugervejledning MAG5.dk En brugervejledning Indledning Når du ser B&U s løsning til administration af IT-brugere første gang, så ser det sådan her ud: Løsningen er lavet specielt til Børn og Unge og vedligeholdes af BU-IT.

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

WORKCYCLUS Kortlægninger

WORKCYCLUS Kortlægninger WORKCYCLUS Kortlægninger Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Manual til IPL. Adgang. Menu og værktøjslinie. Manual til dem der har adgang til at skrive i IPL. Februar 2011

Manual til IPL. Adgang. Menu og værktøjslinie. Manual til dem der har adgang til at skrive i IPL. Februar 2011 Manual til IPL Manual til dem der har adgang til at skrive i IPL. Februar 2011 Adgang Alle på virksomheden har adgang til at læse de indtastede data. Hvis du skal have adgang til at arbejde i IPL skal

Læs mere

Workshop APV Handleplaner Ved Tina Kidmose Vesterbæk (Kvalitetskonsulent) og Berit Wolmar (Arbejdsmiljøleder)

Workshop APV Handleplaner Ved Tina Kidmose Vesterbæk (Kvalitetskonsulent) og Berit Wolmar (Arbejdsmiljøleder) Workshop APV Handleplaner 1 Ved Tina Kidmose Vesterbæk (Kvalitetskonsulent) og Berit Wolmar (Arbejdsmiljøleder) Elektroniske APV handleplaner Deltagere: Arbejdsmiljøgruppen Program: - Undervisning i at

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Vejledning i.

Vejledning i. Vejledning i Denne vejledning hjælper dig trin for trin i gang med Søger du svar på et enkelt spørgsmål, kan du også klikke direkte på følgende overskrifter: 1. OPRET DIN FORBRUGERWEB-KONTO... 2 1.1 Sådan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside under Login eller på webadressen

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside  under Login eller på webadressen Brugervejledning Version 2.2. August 2012 Hvad er Plan A? Plan A er et elektronisk webbaseret styringsværktøj, der kan samle alle virksomhedens handlingsplaner. Plan A giver nemt og hurtigt overblik over

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

BRUGERMANUAL HANDLINGSPLAN

BRUGERMANUAL HANDLINGSPLAN WORKCYCLUS BRUGERMANUAL HANDLINGSPLAN VERSIONSNR. 4 SEPTEMBER 2014 Indholdsfortegnelse 1 Handlingsplan... 2 1.1 Overblik på indsatsområder på handlingsplan... 2 1.2 Opret et indsatsområde... 3 1.3 Indsatsområde

Læs mere

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Indhold Retningslinjer i forbindelse med oprettelse af medarbejderadgange... 1 Sådan kommer du i gang... 2 Hvis en medarbejder

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn

Individuelle pædagogiske handleplaner for Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn Individuelle pædagogiske handleplaner for Forvaltning Tabulex Daginstitution Børn Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Skabeloner... 4 Opret skabelon... 5 Stamkort...

Læs mere

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Faglige netværk for kliniske diætister

Faglige netværk for kliniske diætister Faglige netværk for kliniske diætister Kost & Ernæringsforbundet ønsker dig velkommen til det faglige netværk for kliniske diætister. Det faglige netværk er en mulighed for dig til, at dele viden og erfaringer

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for Grupper til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges når en gruppe skal

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Quick guide til BordingNet

Quick guide til BordingNet Quick guide til BordingNet BordingNet - Når tiden er vigtig BordingNet - Når tiden er vigtig Kom godt i gang med BordingNet. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner,

Læs mere

Hvis du ikke kan logge på systemet, skal du kontakte den Navisionkontaktansvarlige i dit team, der kan bestille en adgang til dig.

Hvis du ikke kan logge på systemet, skal du kontakte den Navisionkontaktansvarlige i dit team, der kan bestille en adgang til dig. Notat 22. maj 2012 SAM/Momsekspertgruppen Vejledning til ØS LDV rapport for momssandsynliggørelse Vejledningen har til formål at beskrive fremgangsmåden for at trække momssandsynliggørelsesrapporter, finde

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk Manual til indberetning Ventelistelukning.dk Manual til indberetning ventelistelukning.dk Indhold 1. Ventelistelukning.dk 5 Om databasen 5 2. Før du indberetter 6 Superbrugere og almindelige brugere 6

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til medarbejdere 4. september 2015 Side 1 af 23 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Check-in... 4 2. Her og nu... 5

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide C2IT s opgavestyringssystem Quick Guide Forfatter: Kent Tranberg Pedersen / Michael Bo Larsen Dato: 12. juli 2016 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk www.c2it.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSGRUPPEN / TJEK MEDARBEJDERE...2 KORTLÆGNING...3 START KORTLÆGNING...5 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA UDEN E-MAIL...6 TILFØJ/FJERN BRUGER FRA EN KORTLÆGNING:...8 SEND PÅMINDELSER...9

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

1. Første gang du logger ind

1. Første gang du logger ind PMTO: Trin-for-trinvejledninger til terapeuten 1 Indhold 1. Første gang du logger ind... 3 2. Sådan gør du et behandlingsforløb aktivt igen (første gang du logger ind)... 4 3. Sådan logger du ind... 7

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Version 1.0 2016 Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse af

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Quick guide til BordingNet

Quick guide til BordingNet Quick guide til BordingNet BordingNet - Når tiden er vigtig Kom godt i gang med BordingNet. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner, så du hurtigt kan komme i

Læs mere

Kirketælling. Indberet antal deltagere. vejledning FOLKEKIRKENS IT

Kirketælling. Indberet antal deltagere. vejledning FOLKEKIRKENS IT Kirketælling vejledning Indberet antal deltagere Dokument nr * Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sådan logger du ind på administrationssystemet sogn.dk/admin... 2 1.1 Medlemmer af menighedsråd og præster

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE -

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - INTRODUKTION TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW På nuværende tidspunkt består systemet af 26 blanketter, der er placeret i 7 kategorier - se nedenfor.

Læs mere

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd.

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. En dreng sagde til sin far: Jamen, når I ikke havde computere, hvordan kom I så på nettet? Nettet er ikke noget problem for børn,

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Manual for Jobmultimeter Bruger

Manual for Jobmultimeter Bruger Manual for Jobmultimeter Bruger 23. september 2013 Side 1 af 29 Indhold Generelt... 3 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan logger du ind... 3 Mine data... 5 Mine data... 5 Sådan vedligeholder du informationer...

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG Generel vejledning for uddannelsesansvarlige Introduktion Denne vejledning giver dig en kort gennemgang af nogle af de muligheder

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Brugermanual for ledere til RMUK. - Region Midtjyllands system til registrering af udviklingssamtaler og kurser

Brugermanual for ledere til RMUK. - Region Midtjyllands system til registrering af udviklingssamtaler og kurser Brugermanual for ledere til RMUK - Region Midtjyllands system til registrering af udviklingssamtaler og kurser Version Februar 2014 Denne manual beskriver de funktioner der er relevant for dig som leder.

Læs mere

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 2. Opret kompetencer, der passer til din arbejdsplads Side 3 3. Opret

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Quick guide til Bording-online.dk

Quick guide til Bording-online.dk Quick guide til Bording-online.dk www.bording-online.dk www.bording-online.dk Kom godt i gang med Bording-online.dk. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner,

Læs mere

EG-Bolig Web For beboervalgte

EG-Bolig Web For beboervalgte EG-Bolig Web For beboervalgte Rev. 1. juni 2015 Indhold Forord: EG Bolig Web for beboervalgte... 3 1. Installation... 3 2. At logge på EG Bolig Web... 4 1. Menupunktet Standard... 5 2. Menupunktet Økonomi...

Læs mere