MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN"

Transkript

1 MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el-, og ATEX-sikkerhed NYE Efterår 2015 & Forår 2016 CE-mærkning af maskiner CE-mærkning af bygningsautomatik Sikkerhed og industrirobotter ATEX-reglerne KURSER El på maskiner efter DS/EN Sikre styringer efter DS/EN ISO Arbejdsmiljø og maskinsikkerhed Bliv sagkyndig til lovpligtige eftersyn Kurser i Ballerup Randers Middelfart MASKINSIKKERHED

2 CE-MÆRKNING MASKINDIREKTIVET Introduktion til CE-mærkning CE-mærkning del I CE-mærkning af maskiner og anlæg CE-mærkning del II Kurset giver en grundig introduktion til CE-mærkning af maskiner, regler og krav, brug af standarder, risikovurdering, brugsanvisning, teknisk dossier, erklæringer og praktiske sikringsløsninger. Få et overblik over dit ansvar og dine opgaver, når du bygger, tilpasser eller ombygger maskiner eller er ansvarlig for maskiners sikkerhed. Dette er et kursus for dig, der er ny på området og har et lille eller intet kendskab til CE-mærkning og Maskindirektivet. Her får du et rigtig godt kendskab til regelgrundlaget for indretning af maskiner og CE-mærkning. Kurset har fokus på anlæg, hvori der indgår flere maskiner eller delmaskiner, på ombygning eller sammenbygning af maskiner og på importerede maskiner. Du lærer at skelne mellem en væsentlig og ikke væsentlig ændring af en maskine og hvornår det kræver fornyet CE-mærkning og hvad du skal være opmærksom på mht. dokumentation. Du hører om hvordan du holder dig opdateret på regler og standarder, så du og din virksomhed altid er ajourført. 30. september 2015, Ballerup 7. oktober 2015, Randers 21. oktober 2015, Middelfart Kr ,- 28. oktober 2015, Ballerup 4. november 2015, Middelfart 11. november 2015, Randers Kr ,- 3. februar 2016, Ballerup 10. februar 2016, Randers 17. februar 2016, Middelfart 2. marts 2016, Ballerup 9. marts 2016, Middelfart 15. marts 2016, Randers CE-mærkning af bygningsautomatik Hvad skal CE-mærkes? Hvem skal CE-mærke? Den årlige opdatering på Maskindirektivet og standarder Automatiske anlæg til styring, regulering og overvågning af bygninger dvs.varme-, ventilations- og køleanlæg m.v (CTS/SRO-anlæg) er maskiner og skal CE-mærkes efter Maskindirktivet og i nogle tilfælde også Byggevareforordningen. Få en årlig opdatering på Maskindirektivet, relevante standarder, andre direktiver, afgørelser og andet relevant nyt når det gælder maskiners sikkerhed. Kurset ser bl.a. på nye væsentlige standarder, ændringer, ikræfttræden, overgangsordninger osv. På dette kursus lærer du at afgøre hvad der skal CE-mærkes og efter hvilke regelsæt. Ofte sammensættes anlæg af forskellige leverandører, og så er det specielt vigtigt af have aftaler, og helst skriftlige, om hvem der har ansvar for hvad. 20. oktober 2015, Middelfart 10. marts 2016, Middelfart For hver relevant ændring eller nyhed der er, gives en grundig orientering, herunder baggrund, indhold og den praktiske betydning, f.eks. hvad du skal gøre anderledes. Kurset er for dig der har ansvar for at holde dig selv og din virksomhed opdateret om maskinsikkerhed. Du har selv et godt kendskab til Maskin- Kr ,- direktivet, CE-mærkning og maskinsikkerhed og arbejder jævnligt med opgaver hvor det indgår. 28. oktober 2015, Middelfart Kr ,- 2

3 INDUSTRIROBOTTER OG SIKKERHED Industrirobotter og sikkerhed For virksomheder der bruger robotter, eller skal til det Kurset sætter fokus på robotter (og andre automatiske maskiner), set med brugervirksomhedens øjne: Ved indkøb, undervejs i projekter, egne eftersyn, krav til uddannelse, pligter ved sammenbygning/ombygning mv. Leverandørens/fabrikantens pligter: Hvad kan man kræve opfyldt? Finde og formulér supplerende krav til leverandøren Brugervirksomhedens egne pligter: - Lovpligtig kontrol før første brug - Lovpligtigt eftersyn - Uddannelse - Risikovurdering af egne opgaver Kontrol af eksisterende robotter Du får redskaber til at indsamle krav og ønsker, og til at specificere krav i købskontrakten, og til selv at lave en hurtig kontrol af robotceller der allerede er i brug. Der udleveres checkskemaer til den lovpligtige ibrugtagningskontrol, kontrol af eksisterende og det lovpligtige eftersyn, og skemaerne gennemgås på kurset. 5. november 2015, Ballerup 25. november 2015, Middelfart 27. april 2016, Ballerup 12. maj 2016, Middelfart Kr ,- Eksamineret robotintegrator Bliv robotintegrator til industrirobotter Du bliver den der kan sikre en god projektgennemførelse, når en robotcelle skal designes og konstrueres eller ombygges. Du kan sikre, at sikkerhed er varetaget fra den første skitse, til det færdige anlæg bliver taget i brug, og at forhold som kapacitet og kvalitet mv. også er varetaget. På dette kursus vil du lære om Maskindirektivets krav til design af robotløsninger. Du vil lære hvilke krav standarden DS/EN ISO Robotceller sætter, rækken af mulige løsninger den giver og hvilke frihedsgrader der er i valget af løsninger. Vi ser på de øvrige opgaver, bl.a. integration af maskiner i robotcellen, integration af robotcellen i produktionslinjer og brug af robotter til erstatning af tunge arbejdspladser. Desuden behandles mulighederne for at designe robotløsninger uden brug af hegn. På kurset lærer du at lave en risikovurdering for et robotanlæg og en risikovurdering for en mindre ombygning: Begge metoder som oplæg til et sikkert og produktionsvenligt design. Kurset afsluttes med en eksamen, og ved bestået eksamen udstedes et certifikat som Eksamineret robotintegrator november april 2016 Kr ,- Overnatning indgår i prisen Særlige rabatregeler: se 2 dage inkl. aftenopgaver på dag 1. Kursussted Middelfart Robotintegratoren er ansvarlig for indsamling, behandling og formidling af de relevante informationer. F.eks. at holde risikovurderingen opdateret i forhold til de ændringer der kommer igennem forhandlings-, design- og afleveringsfaserne. Det er et krav, at robotintegratoren laver en risikovurdering tidligt i processen og løbende justerer den, når der kommer nye oplysninger frem. 3

4 SIKKER EL PÅ MASKINER Design af maskiners elektriske system efter DS/EN Sikker el på maskiner: Når DS/EN ikke er nok Hvad dækker DS/EN , hvad dækker den ikke og hvordan bør den anvendes? Et godt kendskab til standarden er en afgørende forudsætning for at man kan løfte sit ansvar i arbejdet med el på maskiner. På kurset ser vi på de vigtigste krav i standarden og på hvordan de omsættes til praksis. Vi ser på de oftest sete fejl og hvornår andre standarder og regelsæt bør anvendes. Vi ser også på mere specifikke ting som kortslutningsbeskyttelse og grundlæggende beskyttelse ved fejl. Vi kommer også ind på opdeling af tavler, opdeling af maskin-/bygnings-el, krav til mærkning mv. Desuden ser vi på hvad ændringer og nyheder i forslaget til den reviderede DS/EN vil betyde. Standarden DS/EN Elektrisk udstyr på maskiner er basisstandarden for design af sikker el på maskiner. Men for at kunne lave et komplet elektrisk design skal kravene i DS/EN suppleres med krav fra f.eks. standarderne om nødstop, forhindring af utilsigtet start, tvangskoblinger (lågekontakter), sikre styresystemer og evt. andre. Vi ser specifikt på reglerne for nødstop efter DS/EN ISO 13850, forhindring af utilsigtet start efter DS/EN 1037 og tvangskoblingsanordninger i forbindelse med afskærmninger efter DS/EN ISO samt andre standarder. Vi ser på, hvornår en bestemt standard skal bruges, hvorfor det er fordelagtigt, og på hvor der ofte opstår problemer. 22. oktober 2015, Ballerup 4. november 2015 Middelfart 10. februar 2016, Ballerup 9. marts 2016, Middelfart Kr ,- 19. november 2015, Middelfart 11. maj 2016, Middelfart Kr ,- Design af tavler. Betydningen af standarden DS/EN /-2 På kurset får du en gennemgang af standarden DS/EN del 1 og del 2 for Lavspændingstavler med fokus på de væsentligste områder, og på hvor der ofte ses problemer. Vi ser også på forskellen mellem den gamle standard DS/EN (der blev ophævet i november 2014) og den nuværende DS/EN og på hvad ændringerne betyder. Her kommer vi bl.a. ind på den nye ansvarsfordeling mellem den oprindelige fabrikant og tavlefabrikanten. Dette er særligt relevant hvad angår prøvninger af den færdige tavle, idet begreberne TTA og PTTA fra DS/EN serien ikke anvendes i DS/ EN serien. Hvor meget har tavlefabrikanten (den, der skruer tavlen sammen ) ansvar for og hvor meget han kan forudsætte, at den oprindelige fabrikant (den, der har designet tavlejern, samleskinner m.v.) har foretaget? Maskinsikkerhed ApS PC-program til specifikation af tavler TS-DOK indgår i kurset. Efter kurset vil det være muligt for kursusdeltagere med de rette forudsætninger at lave komplette kravsspecifikationer til el-tavler til maskiner. 18. november 2015, Middelfart 16. marts 2016, Middelfart DKK 3.950,-. en er inkl. Maskinsikkerhed ApS pc-program TS-DOK til specifikation af tavler der udleveres på kurset. 4

5 SIKKER EL PÅ MASKINER Design og validering af sikre styringer efter DS/EN ISO og -2 Brugen af standarden DS/EN ISO Sikre styringer til design og efterfølgende validering efter DS/EN ISO kan være kompleks, hvis man ikke er metodisk og har overblik. Standarderne giver designeren store frihedsgrader til at designe gode og effektive løsninger, men stiller også store krav til dokumentation om overvejelserne i forbindelse med designet, til dokumentation af selve designet og til den dokumentation, der skal udleveres til brugeren samt den endelige validering. Gennem tre kurser, med en grundig og praktisk tilgang med øvelser, føres du igennem begreber og metoder for design, dokumentation og validering af sikre styresystemer til maskiner. Maskinsikkerhed ApS pc-program, SIK-DOK, der strukturerer arbejdet med dokumentation og validering, indgår i undervisningen og udleveres på modul 2 og 3. Selve kurset veksler mellem undervisning og øvelser i SIK-DOK. De 3 kursusmoduler er planlagt som et sammenhængende forløb, men kan tages som selvstændige kurser. Det nye tillæg DS/EN ISO AM1:2015, der tydeliggør og forklarer standardens tekst, indgår selvfølgelig også i kurset. Kurset henvender sig til dig som arbejder med at designe og dokumentere sikre styresystemer til maskiner. Derudover er kurset meget relevant for dig, som træffer beslutninger om anvendelse af sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer. Modul 1 Modul 2 Modul 3 Design af sikre styringer efter DS/EN ISO Dokumentation af sikre styringer efter DS/EN ISO Validering af sikre styringer efter DS/EN ISO Du introduceres til standarden for design af sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer til maskiner efter DS/EN ISO , og får grundlaget for efterfølgende at kunne lære at dokumentere og validere sikre styresystemer. I kurset indgår en gennemgang af begreber, retningsliner, risikovurdering, design, beregning, arkitektur og løsningsmodeller. På dette modul bliver kravene til dokumentation af konstruktionen og til den dokumentation, der skal anvendes ved valideringen gennemgået. Gennem undervisning og øvelser lærer du at designe og dokumentere de sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer til maskiner efter standarden DS/EN ISO Vi gennemgår valideringen med fokus på, at du efter kurset selvstændigt skal kunne validere sikre styringer udført efter DS/EN ISO Den dokumentation der blev udarbejdet på modul 2 med anvendelse af SIK-DOK, kan evt. danne grundlag for opgaver på modul oktober 2015, Middelfart 3. februar 2016, Middelfart Modul 1 DKK 3.850,-. en er inkl. bogen Sikre styringer efter DS/EN ISO Fra teori til praksis. 11. november 2015, Middelfart 2. marts 2016, Middelfart Modul 2 Kr ,-. en er inkl. pc-programmet SIK-DOK med modulerne kravspec. og dokumentation. 9. december 2015, Middelfart 5. april 2016, Middelfart Modul 3 Kr ,-. en er inkl. pc-programmet SIK-DOK (fuld version). Modul 1 3 Samlet pris for hele kursusrækken: Modul 1-3: DKK ,-. en er inkl. kurser, bog og pc-programmet SIK-DOK til dokumentation og validering. Der er ingen yderligere rabat ved flere tilmeldte fra samme firma. 5

6 ATEX OG EKSPLOSSIONSSIKRING Introduktion til ATEX reglerne En grundig introduktion til ATEX-direktivernes krav og anvendte beskyttelsesprincipper for maskiner, anlæg og installationer i eksplosionsfarlige områder. Vi kommer igennem regler og metoder til zoneklassifikation og hvordan man vælger og anvender det rigtige materiel. Sidst men ikke mindst lærer du om CE-mærkning og dokumentationskrav når det gælder Ex-materiel. 27. oktober 2015, Ballerup 24. november 2015, Middelfart 1. marts 2016, Ballerup 12. april 2016, Middelfart Kr ,- Lær at skrive ATEX-APV (Explosionssikringsdokument) Er der brandfarligt støv, væsker eller gasser i virksomheden skal sikkerheden vurderes i forhold til eksplosionsfare. Der skal udfærdiges en skriftlig redegørelse for, hvor og hvornår der er en eksplosionsrisiko en risikovurdering som kaldes en ATEX-APV. På dette kursus får du en grundig gennemgang af krav og indhold i ATEX-APV, zone-klassificering, eliminering/begrænsning af zoner, valg af det rigtige materiel samt udarbejdelse af arbejdstilladelser i ATEX-områder. Du vil ved kursets afslutning være i stand til at skrive en ATEX-APV eventuelt sammen med de nødvendige eksperter, og du kan udarbejde arbejdstilladelser til ATEX-zone. Alle emner gennemgås med praktisk anvendelige løsninger og eksempler på de væsentligste check-skemaer du kan bruge derhjemme. Kurset er for dig der skal vurdere firmaets eksplosionsrisiko og -sikring og lave firmaets zone-klassificering og ATEX-APV, samt holde den opdateret. For dig der skal udstede arbejdstilladelse til arbejde i ATEX-zoner og/eller skal købe maskiner og udstyr til brug i og ved ATEX-zoner. Du skal have grundlæggende kendskab til ATEX-reglerne eksempelvis ved at deltage i Maskinsikkerhed ApS kursus: Introduktion til ATEX-reglerne. 29. oktober 2015, Ballerup 26. november 2015, Middelfart Kr ,- 3. marts 2016, Ballerup 14. april 2016, Middelfart Firmakursus Hold kurset hjemme hos dig selv Skab dit helt eget kursus Vi holder dit kursus for jer hjemme i jeres firma. Kurset kan tage udgangspunkt i et af de allerede beskrevne kurser eller i et emne der er vigtigt for jer. I kan stykke kurset sammen, præcis så det opfylder jeres behov. Kurset bliver skrædersyet til jeres firma og de opgaver I står over for. Kr ,- pr. dag Ved evt. meget specialicerede emner, der kræver ekstra forberedelse, skal prisen aftales. I aftaler selv kursusindhold, tid og sted med underviser. Kursusbevis udleveres hvis I ønsker det. For mere information ring tlf.: firmakurser blev gennemført af Maskinsikkerhed ApS sidste kursussæson. Ofte tager kurserne udgangspunkt i katalogets kurser, men det kan også være om helt andre emner. Sagkyndigt eftersyn af tekniske hjælpemidler er en særlig række firmakurser, som har stor succes. Her er omdrejningspunktet de maskiner og tekniske hjælpemidler der bruges i virksomheden. Kontakt os for mere information. 6

7 SIKRE MASKINER OG ARBEJDSMILJØ Skriv brugsanvisninger til maskiner Lær at skrive brugsanvisninger til maskiner der overholder kravene fra Maskindirektivet og Arbejdstilsynet. Lær om regelgrundlaget for maskiner og proceduren for CE-mærkning. Lær om maskinfabrikantens ansvar og pligter i forhold til brugsanvisninger. Kurset er for Tecnical Writers eller den ansvarlige for brugsanvisninger hos maskinfabrikanten. Et vist forudgående kendskab til skrivning af brugsanvisninger for maskiner forventes. For at holde et højt niveau holdes kurset udelukkende for fastansatte hos maskinfabrikanter. Får en model og skabelon der trinvis vil tage dig gennem processen, som viser hvor du får oplysninger fra risikovurdering og standarder og giver dig redskaberne til den gode brugsanvisning. 19. november 2015, Middelfart 12. maj 2016, Middelfart Kr ,- Maskinsikkerhed for Arbejdsmiljøansvarlige For en arbejdsmiljøansvarlig kan maskiner være en af de større udfordringer. Med de rigtige redskaber kan du stille de nødvendige spørgsmål og krav. Lær: Regler for maskiner. Regler for indretning og anvendelse af maskiner, herunder relevante dele af Maskindirektivet og standarder. Begreberne risikovurdering, teknisk dossier, brugsanvisning, produktansvar og købelov samt regler for støj fra maskiner. Det lovpligtige eftersyn. Hvad er kravene og hvordan overtager du selv opgaven og ansvaret? Indkøb af nye maskiner. Sikre, ergonomiske og produktionsvenlige maskiner. Formulering af krav før ordre. En praktisk og jordnær metode. Kurset henvender sig til sikkerheds-/arbejdsmiljøledere, -koordinator, -ansvarlige, -chef og -auditor. Ibrugtagningskontrol. Planlægning og gennemførelse af den lovpligtige ibrugtagningskontrol. Gennemgang af krav og regler, samt krav til dokumentation. Praktisk gennemgang af en godt gennemprøvet metode med checkskema, som du selv kan bruge derhjemme. 3. november 2015, Ballerup 12. november 2015, Middelfart 8. marts 2016, Ballerup 5. april 2016, Middelfart Kr ,- Bliv sagkyndig og lær selv de lovpligtige eftersyn Personligt sikkerhedsudstyr, elektrisk håndværktøj, maskiner og andre tekniske hjælpemidler skal efterses efter et fastsat tidsinterval, efter kravene for det konkrete produkt. De fleste eftersyn skal laves af en sagkyndig. Den sagkyndige skal gennemgå maskinen, løftegrejet, kranen, det personlige værnemiddel eller håndværktøjet for fejl og mangler, og afgøre om det stadig er sikkert at bruge. Der ud over skal der laves dokumentation for eftersynets resultat. Åbne kurser: Eftersyn af elektrisk håndværktøj og andet dagligt udstyr Eftersyn af maskiner og udstyr på lager Eftersyn af personligt sikkerhedsudstyr Se den særlige kursusfolder til sagkyndigkurserne og datoer på eller kontakt os på tlf Her kan du også høre om firmakurser, med ca 50 forskellige emner at vælge imellem. Efter kurset kan du selv gennemføre eftersyn. Du kender lovgrundlaget og regler. Du ved hvordan et kontrolskema skal opbygges og hvilken dokumentation der skal udføres. Kr ,- Se 7

8 Maskinsikkerhed ApS Maskinsikkerhed ApS er et rådgivende ingeniørfirma der leverer en høj faglig kvalificeret rådgivning til maskinfabrikanter, produktionsvirksomheder og organisationer. CE-mærkning, risikovurdering, dokumentation, bygningsautomatik, el på maskiner, sikre styringer, robotceller, trykudstyr, ATEX og eksplosionssikringen og arbejdsmiljø er nogle af de mange områder vi er eksperter på. Vi har kontorer i Værløse, Randers, Esbjerg og Odense. Vi kender den verden fabrikanter, forhandlere og operatører lever i. Vi ved hvordan de skal opfylde lovkravene, både til sikringsløsninger og til dokumentation. Vi kommer med forslag der giver produktionsvenlige sikringsløsninger på en økonomisk hensigtsmæssig måde, uanset maskinens levetid eller hvad udfordringen er. Undervisning, kurser og foredrag er en del af den måde vi formidler vores viden. Fra efterår 2014 til forår 2015 gennemførte vi 147 åbne kurser, firmakurser og konferencer med ca deltagere i alt. Det gør os til en af Danmarks største udbydere af undervisning i maskinsikkerhed og CE-mærkning mv. Vores undervisere er rådgivere til dagligt og underviser på de områder de er specialister i. De har en stor faglig viden, der sammen med den brede vifte af opgaver de arbejder med til dagligt, giver dem udstrakt kendskab til de udfordringer der er i virksomhederne og en praktisk tilgang til spørgsmålet om maskinsikkerhed, lovgivning og løsninger. De forstår Maskindirektivet i den virkelige verden. Hvem underviser: Hans Morten Henriksen Er civilingeniør og ejer Maskinsikkerhed ApS. Han har erfaring fra indkøb, udvikling og salg af maskiner, fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen. Han er formand for europæiske og danske standardiseringsgrupper under Maskindirektivet og ansvarlig for Maskinsikkerhed ApS temadage om sikre maskiner. Thomas Thillemann Petersen Er afdelingschef i Randers og har erfaring med produktion, design af maskiner og trykudstyr samt dokumentation. Han har mange års erfaring med rådgivning og undervisning i Maskindirektivet og CE-mærkning og er ansvarlig for Maskinsikkerhed ApS temadage om sikre maskiner. Carsten Bartholdy Seniorkonsulent og maskiningeniør med erfaring fra rådgivning for både industrien og i Arbejdstilsynet. Han har specielt fokus på maskinsikkerhed, arbejdsmiljø og ATEX og eksplosionssikring. Kim Bjerre Seniorkonsulent og el-ingeniør. Han er med i international standardisering som DS/EN ISO og -2 og forfatter til Sikre styringer efter DS/EN ISO Fra teori til praksis. Han er ansvarlig for Maskinsikkerhed ApS temadage om sikker el på maskiner. Claus Andersen Seniorkonsulent med en meget bred erfaring og fokus på maskinsikkerhed, CE-mærkning, risikovurdering og sikringsløsninger samt sagkyndigt eftersyn på tekniske hjælpemidler. Lars Kaalby Seniorkonsulent med en meget bred erfaring i udvikling og design af maskiner, el på maskiner, CE-mærkning, CTS og sagkyndigt eftersyn af tekniske hjælpemidler. Information Jeppe Rojek Jensen Konsulent med fokus på CE-mærkning af maskiner og anlæg, større opgaver med dokumentation, brugsanvisninger og instruktioner og sagkyndigt eftersyn på tekniske hjælpemidler. Kursusbeskrivelser Kataloget er en kort beskrivelse af vores kurser. På finder du mere uddybende beskrivelser. Tilmelding Tilmelding til kurset sker på Rabat Der gives 10% rabat når to eller flere fra samme firma tilmelder sig til samme kursus på samme kursusdato. På enkelte kurser gælder dog specielle rabataftaler. Yderligere information Information om kurser, også firmakurser, findes på hjemmesiden Ellers kontakt kursusafdelingen på tlf eller mail: Kursusnyheder Tilmeld dig vores nyhedsbrev på og vær opdateret på vores kommende kurser. Maskinsikkerhed ApS Lejrvej Værløse Telefon Alice Jensen Marketing- og kursusleder. Tager sig af al planlægning, koordinering og information til kurserne. Hun står også for firmaets markedsføring. MASKINSIKKERHED

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el-, og ATEX-sikkerhed NYE Efterår 2014 & Forår 2015 Introduktion til CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg CE-mærkning af bygningsautomatik

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el-, og ATEX-sikkerhed VI HAR 20 ÅRS JUBILÆUM Efterår 2016 & Forår 2017 NYE KURSER CE-mærkning af maskiner og anlæg Industrirobotter og sikkerhed

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN KURSUSKATALOG Efterår 2017 & forår 2018 MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el- og ATEX-sikkerhed MASKINSIKKERHED Introduktion til CE-mærkning CE-mærkning del I Kurset giver en grundig

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin- og el-sikkerhed Efterår 2012 & Forår 2013 Introduktion til Maskindirektivet og CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg Sikkerhedsfunktioner

Læs mere

Hans Morten Henriksen. Maskinsikkerhed. Maskindirketivet. Ansvar for en maskines indretning. Ansvar for maskiner i brug. Maskinsikkerhed ApS

Hans Morten Henriksen. Maskinsikkerhed. Maskindirketivet. Ansvar for en maskines indretning. Ansvar for maskiner i brug. Maskinsikkerhed ApS Maskinsikkerhed Maskinsikkerhed og CE-mærkning Rådgivning Inspektion Indkøb Undervisning 1 Hans Morten Henriksen Civ ing produktion 3 år i produktion, indkøb, udvikling mv 2 x 3 år maskinfabrikant, udvikling,

Læs mere

Maskinsikkerhed. Sikkerhedsledernes årskonference. Nyt maskindirektiv for brugervirksomheder (og andet relevant)

Maskinsikkerhed. Sikkerhedsledernes årskonference. Nyt maskindirektiv for brugervirksomheder (og andet relevant) Sikkerhedsledernes årskonference Maskinsikkerhed Nyt maskindirektiv for brugervirksomheder (og andet relevant) 1 21 2 Opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering - Sikker indretning af maskiner

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Arbejdsgiveren har en falsemaskine. Der sker en alvorlig arbejdsulykke

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Arbejdsgiveren har en falsemaskine. Der sker en alvorlig arbejdsulykke Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Maskinsikkerhed og CE-mærkning Ret og vrang 1 2 1 Konsulent-opgaver 2 Arbejdsgiveren har en falsemaskine Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering -

Læs mere

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen 10. november 2009 2 Nyt direktiv vedtaget 17. maj 2006 Træder i kraft 29. december 2009 Kun overgangsordning for boltepistoler

Læs mere

DAu Industri 4.0 og robotter Personsikkerhed

DAu Industri 4.0 og robotter Personsikkerhed Maskinsikkerhed Aps DAu Industri 4.0 og robotter Personsikkerhed Skanderborg 5. september 2017 1 Maskinsikkerhed ApS CE-mærking - Dokumentation, incl risikovurdering - Sikker projektering og sikre løsninger

Læs mere

Industrirobotter og sikkerhed

Industrirobotter og sikkerhed Maskinsikkerhed Aps Industrirobotter og sikkerhed 1 Maskinsikkerhed ApS 2 Opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering - Sikker indretning af maskiner - Dokumentation og brugsanvisninger -

Læs mere

Indkøb af sikre maskiner? Indkøb af sikre maskiner. De trælse eksempler. De trælse eksempler. Metoder til uautoriseret omgåelse.

Indkøb af sikre maskiner? Indkøb af sikre maskiner. De trælse eksempler. De trælse eksempler. Metoder til uautoriseret omgåelse. Indkøb af sikre maskiner? Indkøb af sikre maskiner Jamen alle maskiner skal da være sikre? Jo, men nogen er mere sikre end andre Og nogen er nemmere at bruge, har højere oppetid, 1 2 De trælse eksempler

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed ApS. Konsulent-opgaver. Ansvar for en maskines indretning. Definition af Brug. Ansvar for maskiner i brug

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed ApS. Konsulent-opgaver. Ansvar for en maskines indretning. Definition af Brug. Ansvar for maskiner i brug Maskinsikkerhed ApS Maskinsikkerhed og CE-mærkning Rådgivning Inspektion Indkøb Undervisning 1 Maskinsikkerhed ApS CE-mærking - Dokumentation, incl risikovurdering - Sikker projektering og sikre løsninger

Læs mere

EN 1088 + A1 Placering og fastgørelse af aftastere/afbrydere

EN 1088 + A1 Placering og fastgørelse af aftastere/afbrydere Nye standarder Nye standarder Og forlængelse af DS/EN 954-1 EN 1050 EN ISO 14121-1 Risikovurdering EN 775 EN ISO 10218-1 Robotter EN 418 EN ISO 13850 Nødstop EN 294/EN 811 EN ISO 13857 EN 954-1 EN ISO

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Indkøb af sikre maskiner. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Aker BioMarine. Indkøb af sikre maskiner?

Maskinsikkerhed ApS. Indkøb af sikre maskiner. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Aker BioMarine. Indkøb af sikre maskiner? Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Indkøb af sikre maskiner 1 2 1 2 Konsulent-opgaver Aker BioMarine Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering Design af skib til udvinding af krill -

Læs mere

Niels Christian Nielsen. Maskindirektiv og CE 07. nov. 16

Niels Christian Nielsen. Maskindirektiv og CE 07. nov. 16 & 1 Sikkerhed & Industrirobotter DI BSC Metal- og maskinindustrien Fagretslige jura med overenskomst, arbejdstid etc. Arbejdsmiljø Uddannelse Interessevaretagelse MMI arbejdsmiljø udvalg Arbejdsmiljø vejledninger

Læs mere

Robotter. Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed ApS. Konsulent-opgaver. Rådgivning og undervisning

Robotter. Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed ApS. Konsulent-opgaver. Rådgivning og undervisning Robotter Maskinsikkerhed ApS 1 Maskinsikkerhed ApS Rådgivning og undervisning - CE-mærkning - Dokumentation - Risikovurdering - Løsninger 2 Konsulent-opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering

Læs mere

Sikkerhed under service

Sikkerhed under service Lockout / tagout (LOTO) Sikkerhed under service Maskinsikkerhed ApS Ved BFA Industri Arbejdsmiljøtopmøde den 25. oktober 2017 1 Maskinsikkerhed ApS - Risikovurdering - Sikker indretning - Dokumentation

Læs mere

Maskinsikkerhed Aps. Nyt maskindirektiv 2006/42. Maskinsikkerhed

Maskinsikkerhed Aps. Nyt maskindirektiv 2006/42. Maskinsikkerhed Maskinsikkerhed Maskinsikkerhed Aps 1 21 2 Opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering - Sikker indretning af maskiner - Dokumentation og brugsanvisninger - Projektering af sikringsløsninger

Læs mere

Maskinsikkerhed Aps. DaU Safety konference. Functional safety og remote access - forenelige mål?

Maskinsikkerhed Aps. DaU Safety konference. Functional safety og remote access - forenelige mål? Maskinsikkerhed Aps DaU Safety konference Functional safety og remote access - forenelige mål? 1 Maskinsikkerhed ApS 2 Opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering - Dokumentation og brugsanvisninger

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy

Maskinsikkerhed ApS. Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler 1 2 1 2 Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering Maskiningeniør -

Læs mere

Maskinsikkerhed Aps. Maskinsikkerhed og CE-mærkning. Rådgivning Inspektion Indkøb Undervisning

Maskinsikkerhed Aps. Maskinsikkerhed og CE-mærkning. Rådgivning Inspektion Indkøb Undervisning Maskinsikkerhed Aps Maskinsikkerhed og CE-mærkning Rådgivning Inspektion Indkøb Undervisning 1 Maskinsikkerhed 21 2 Aker BioMarine Design af skib til udvinding af krill Vi står for lovkrav, sikkerhed,

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Kursuskatalog Hermed Inspecta s nye kursuskatalog for efterår 2013

Kursuskatalog Hermed Inspecta s nye kursuskatalog for efterår 2013 Kursuskatalog Hermed Inspecta s nye kursuskatalog for efterår 2013 Se evt. også vores hjemmeside: www.blaabjerg-miljo.dk - denne side bliver løbende opdateret med nye kurser og datoer. Det er muligt at

Læs mere

Arbejdsmiljø- kurser 2019

Arbejdsmiljø- kurser 2019 Arbejdsmiljøkurser 2019 Hvem er vi? Avidenz er autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Vi hjælper virksomheder over hele landet med rådgivning og løsninger inden for arbejdsmiljø og miljø. For at gøre jeres

Læs mere

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv v. Anders Mortensen Chefkonsulent, Arbejdsmiljøfagligt Center. Eksport af nye maskiner i EU Maskindirektivet gælder for markedsføring af

Læs mere

Avidenz kursuskatalog 2018

Avidenz kursuskatalog 2018 Kursuskatalog 2018 Side 2 INDHOLD PRAKTISKE OPLYSNINGER 4 ARBEJDSMILJØUDDANNELSEN 5 ANDRE UDBUDTE KURSER 6 CE-mærkning af maskiner og maskinanlæg 7 Bliv sagkyndig i lovpligtigt eftersyn af tekniske hjælpemidler

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen 2010 Arbejdsmiljøuddannelsen Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse Grundlæggende uddannelse for arbejdsmiljø-/sikkerhedsorganisationens medlemmer. Opbygget på baggrund af bekendtgørelsen om sikkerhedsgruppens

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

UGE 26 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN. Aalborg d. 23. - 25. juni 2015

UGE 26 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN. Aalborg d. 23. - 25. juni 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN UGE 26 2015 Aalborg d. 23. - 25. juni 2015 Ny elektrikeruddannelse Erhvervsrettet innovation...iso 12100......Ny forlagsportal......eud-reform......maskindirektivet......nyt

Læs mere

CE-mærkning. vfl.dk. CE mærkning 2014 Side 17

CE-mærkning. vfl.dk. CE mærkning 2014 Side 17 CE-mærkning 2014 vfl.dk CE mærkning 2014 Side 17 Kolofon Tekst Layout Foto Udgiver Oplag Asta Lund Mathiesen, Videncentret for Landbrug Inger Camilla Fabricius, Videncentret for Landbrug Asta Lund Mathiesen,

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

ATEXdirektiverne. En indføring i direktiverne omkring. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM.

ATEXdirektiverne. En indføring i direktiverne omkring. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM. ATEXdirektiverne En indføring i direktiverne omkring eksplosionsfarlige atmosfærer. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM Kursus ATEX-direktiver A ATEX-direktiverne

Læs mere

PROCES- OG MASKINSIKKERHED. Safexpert licenserpakker

PROCES- OG MASKINSIKKERHED. Safexpert licenserpakker PROCES- OG MASKINSIKKERHED Safexpert licenserpakker Formål med dette slideshow De følgende slides har til formål at forklare, hvordan man vælger en passende Safexpert licens Slide 3 forklarer hvilke 4

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012.

Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012. Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012. Se evt. også vores hjemmeside: www.blaabjerg-miljo.dk - denne side bliver løbende opdateret med nye kurser og datoer. Det er muligt at

Læs mere

Robotter. Industri. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Robotter. Industri. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Robotter Industri Industriens Branchearbejdsmiljøråd Mange medarbejdere har i de senere år fået en ny kollega i form af en robot. Robotterne er for alvor på vej ind i danske virksomheder, hvor de fjerner

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende:

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende: Anlægsdokumentation Til enhver Trykluftinstallation skal der udfærdiges: Brugsanvisning Teknisk Dossier Risikovurdering Udstyrsjournal (Kontrolbog) Udstyrsliste EF-Overensstemmelseserklæring CE-mærke Brugsanvisning

Læs mere

Love og regler for maskiner

Love og regler for maskiner Love og regler for maskiner Kursustilbud med beskrivelse Funktionssikre Maskiner ApS Ganer å parken 24 900 Skjern www.funktionssikre-maskiner.dk 4018 2933 9733 8516 Version 2016.05.04 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning.

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning. Robot nr: Kontrol af robotceller Nye / ændringer Dato for gennemgang. Accept af ibrugtagning Initialer Underskrift Ja Nej Projektleder (ansvarlig indkøber) Robotintegrator Modtager (ansvarlig drift) Kompetent

Læs mere

DIRA 2015. John Rasmussen jora@bowitek.dk

DIRA 2015. John Rasmussen jora@bowitek.dk DIRA 2015 John Rasmussen jora@bowitek.dk John Rasmussen CTO ved bowitek El installatør Certificeret TÜV FS ingeniør (Maskiner og proces industri) Medlem af standardiseringsudvalg under Dansk Standard (S-250

Læs mere

Arbejdsmiljø- kurser 2019

Arbejdsmiljø- kurser 2019 Arbejdsmiljøkurser 2019 Hvem er vi? Avidenz er autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Vi hjælper virksomheder over hele landet med rådgivning og løsninger inden for arbejdsmiljø og miljø. For at gøre jeres

Læs mere

ATEX En kort introduktion til de nye direktiver

ATEX En kort introduktion til de nye direktiver Info om Process Engineering A/S Process Engineering A/S udfører rådgivende ingeniøropgaver for procesindustrien, indenfor levnedsmiddel-, farmaceutisk og kemisk industri. Eksempler på ydelser indenfor

Læs mere

Vi uddanner dig til fremtiden KURSUSPROGRAM Se hjemmesiden

Vi uddanner dig til fremtiden KURSUSPROGRAM Se hjemmesiden Vi uddanner dig til fremtiden KURSUSPROGRAM 2017 Se hjemmesiden www.altox.dk Følg os på : http://dk.linkedin.com/company/altox-a-s Miljø Arbejdsmiljø Kemikalier Altox a/s Tonsbakken 16-18 2740 Skovlunde

Læs mere

Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder

Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder Udskrift fra www.motormagasinet.dk - Motor-magasinet Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder Arbejdstilsynet fortæller her om de fokuspunkter, som liftbrugeren, -ejeren, - distributøren

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion - Risikovurdering og risikonedsættelse DS/EN ISO 12100:2011

Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion - Risikovurdering og risikonedsættelse DS/EN ISO 12100:2011 NOTAT Projekt Videndeling Kunde CTR VIW Notat nr. 01 Dato 2015-03-09 Fra Steen Kasimir Wozniak 1. Indledning Dette notat har til formål at give et overblik over relevante standarder, direktiver og anvisninger

Læs mere

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007 i et klassificeret,, men som er ex-beskyttet af Alle værdier er udfyldt i forhold af a i et klassificeret,, men som er ex-beskyttet af Det elektriske materiel er efter Boligministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

ATEX FORUM 29. april 2014

ATEX FORUM 29. april 2014 ATEX FORUM 29. april 2014 Grænsefladen mellem ATEX og MD NLF-pakken og ændringer i ATEX/94 direktivet. - Nyt ATEX 2014/34/EU direktiv. 20140429/Erik Lund Lauridsen Slide 1 MD- og ATEX-direktiverne 20140429/Erik

Læs mere

ABV teknik. overlad din brandventilation til os

ABV teknik. overlad din brandventilation til os overlad din brandventilation til os Vi tager hånd om dit projekt lige fra rådgivning til installation, færdigmelding, CE-mærkning og serviceeftersyn. ABV teknik 1 Den optimale samarbejdspartner: Vi er

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning AGROMEK 2016 Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning Formål Hvad er formålet med disse 30 minutter 1. Kort info om udvalgte regler. 2. Automatisk igangsætning

Læs mere

CE-mærkning af spilere og løfteåg

CE-mærkning af spilere og løfteåg CE-mærkning af spilere og løfteåg Dokumentationsrapport Udarbejdet til BMS A/S December 2007 1. INDLEDNING 3 2. BEREGNING 4 3. TEGNINGER 4 4. MATERIALER 5 5. BRUGS- OG SIKKERHEDSANVISNINGER 5 6. CE-MÆRKNING

Læs mere

Klar til nye muligheder

Klar til nye muligheder 1. Klar til nye muligheder 1.Præsentation 2.Hvad er HSEQ 3.Krav til underleverandører 4.Motivation for certificering 5.Mulige effekter af HSEQ certificering 6.Krav til certificering 7.Forudsætninger for

Læs mere

TEKNISK KURSUS I TÅGESIKRING

TEKNISK KURSUS I TÅGESIKRING TEKNISK KURSUS I TÅGESIKRING Fog Cannon Fog Rly. Fault Rly. Fluid Rly. Fire Disable Sec. Prim Arm Output PIR Alarm System Zone Fog Zone Fault Zone Fluid Zone Et teknisk kursus i tågesikring kaster glade

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

At-VEJLEDNING. Anerkendelse som elevatorsagkyndig og uddannelse af montører

At-VEJLEDNING. Anerkendelse som elevatorsagkyndig og uddannelse af montører At-VEJLEDNING B.2.2 December 2001 Anerkendelse som elevatorsagkyndig og uddannelse af montører Vejledning om de krav, virksomheden skal leve op til, og de procedurer, den skal følge, for at blive anerkendt

Læs mere

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN 2012/13 LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN kursuskatalog Lyngby-Taarbæk Brandvæsen tilbyder, i samarbejde med personaleafdelingen, kurser i førstehjælp til forskellige målgrupper, samt i brandslukning/brandcertificering.

Læs mere

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne.

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Er du rådgiver, driftsmedarbejder, maskinmester, kedelpasser,

Læs mere

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning AGROMEK 2016 Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning Formål Hvad er formålet med disse 30 minutter 1. Kort info om udvalgte regler. 2. Reparation og vedligehold

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet Plan i eget arbejde Plan i eget arbejde Øg din personlige effektivitet Bliv god til planlægning af dit arbejde Du har haft en travl arbejdsdag. Måske har du oven i købet arbejdet over igen. Alligevel føler

Læs mere

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Mølleejeren: har pligt til at sikre, at vindmøllen er vedligeholdt og serviceret af en certificeret

Læs mere

Vejledning til indkøb af maskiner

Vejledning til indkøb af maskiner Arbejdsmiljø Vejledning til indkøb af maskiner Den gode indkøbsproces Hvordan tilrettelægger I jeres indkøb af maskiner, så I samtidig tilgodeser arbejdsmiljøet bedst muligt? Få et overblik over den gode

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Version: 020a. Side 1 af 9. SKS Dokumentstyringsoversigt. Udlånt Dato/Initialer. Udlånt Dato/Initialer

Version: 020a. Side 1 af 9. SKS Dokumentstyringsoversigt. Udlånt Dato/Initialer. Udlånt Dato/Initialer Nummer Navn Ansvarlig Gyldig fra dato Placering Hjælpeværktøj Love og Bekendtgørelser A Forsyningsanlæg A-1 A-2 Fællesregulativet 2011 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande A-3 SIK-Meddelelser

Læs mere

Autolakering- Sund og sikker værkstedsindretning

Autolakering- Sund og sikker værkstedsindretning Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Autolakering- Sund og sikker værkstedsindretning Kilde: Rico Laurits Madsen. Undervisningsministeriet. Marts 2014. Materialet er udviklet for Efteruddannelses-udvalget

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Uddannelsesorientering fra DM-Uddannelse Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk

Uddannelsesorientering fra DM-Uddannelse Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 : dmh@danskmaskinhandel.dk Nr. 2 Februar 2009 Varmt arbejde kurser. Dansk Maskinhandlerforening og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI), har aftalt et samarbejde

Læs mere

Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det danske marked.

Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det danske marked. 6. april 2016 Sag nr. 20160046006 Information til importører og forhandlere af segboards Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det

Læs mere

Lær at tænke som en servicedesigner servicedesign kurser i København og Aarhus

Lær at tænke som en servicedesigner servicedesign kurser i København og Aarhus Lær at tænke som en servicedesigner servicedesign kurser i København og Aarhus Kursus: Servicedesign 1 Serviceydelser udgør en stor andel af samfundsøkonomien. Ny teknologi ændrer eksisterende serviceydelser

Læs mere

Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN P R O G R A M. Kursus

Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN P R O G R A M. Kursus Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN 13480 P R O G R A M Kursus Tr y k b æ r e n d e u d s t Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN 13480 Offshore Center Danmark

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7-2 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse,

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker v/ Jørgen Krogh Andersen, DVN Indledning Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV - ledelsessystem

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Mejerisektoren - Mælk

Mejerisektoren - Mælk Working Class Food Metal Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - Mælk Effektiv og fleksibel: - Pakning - Bila Milk Packer - Palletering Pakning Effektivt Ensartet Fjerner EGA Pakning af mælk

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

SERVICE Lovpligtige eftersyn af kraner og løfteudstyr

SERVICE Lovpligtige eftersyn af kraner og løfteudstyr Lifting Products and Services SERVICE Lovpligtige eftersyn af kraner og løfteudstyr CERTEX Europas førende løfteudstyrsspecialist I mere end 130 år har CERTEX leveret løfteudstyr. Vi samarbejder med førende

Læs mere

Har du styr på din maskinsikkerhed? 28. April 2011 Solar Brøndby. Jan Weilegaard Rockwool international A/S

Har du styr på din maskinsikkerhed? 28. April 2011 Solar Brøndby. Jan Weilegaard Rockwool international A/S Har du styr på din maskinsikkerhed? 28. April 2011 Solar Brøndby Jan Weilegaard Rockwool international A/S 1 Jan Weilegaard Rockwool International A/S siden 1999 CE-mærkning Specifikation og standarder

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Få styr på Forenklede fælles mål i historie & samfundsfag

Få styr på Forenklede fælles mål i historie & samfundsfag Få styr på Forenklede fælles mål i historie & samfundsfag Kursusbeskrivelse Er de forenklede fællesmål en hjælp eller forhindring til at give historie- og samfundsfaget mening? Eller ligger sandheden et

Læs mere

KURSER I METALSVEJSNING

KURSER I METALSVEJSNING KURSER I METALSVEJSNING TAG DIT AMU KURSUS I SLAGELSE Metalsvejsning Svejsning er et stort og spændende arbejdsområde inden for metalindustrien, og efterspørgslen efter kvalificerede svejsere er stor.

Læs mere

Ansvarsfordeling og samarbejde ved offshore olie- og gasaktiviteter

Ansvarsfordeling og samarbejde ved offshore olie- og gasaktiviteter Opdateret april 2018 Ansvarsfordeling og samarbejde ved offshore olie- og gasaktiviteter De vigtigste regler om ansvar og pligter virksomhederne imellem og indenfor den enkelte virksomhed, samt samarbejde

Læs mere

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl.

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl. CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet At-vejledning B.1.2 Oktober

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler

At-VEJLEDNING. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.9 Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler Maj 2006 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere