Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse"

Transkript

1 REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat ser således ud (kr.): Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 53,400 mio. kr. svarende til de forventede afdrag. I årets løb er der meddelt tillægsbevillinger på netto -2,500 mio. kr. og det samlede resultat endte med at blive 51,127 mio. kr. Status og udvikling Med regnskabsresultatet for 2008 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på hovedposter: Tekst (1.000 kr.) Afdrag på lån i alt Tages der hensyn til de i årets løb præsterede (ordinære) afdrag mv., bliver resultatet, at den langfristede gæld i 2008 forhøjet med 2,4 mio. kr., hvilket fremgår af følgende opstilling: Langfristet gæld primo 2008 Ny låneoptagelse Ordinære afdrag Beregnet valutakurstab på Kommunens udlandslån, jf. kurserne ultimo året Langfristet gæld ultimo ,8 mio. kr. 44,1 mio. kr. -51,1 mio. kr. 9,4 mio. kr. 611,2 mio. kr.

2 BEVILLINGSOMRÅDE Af Kommunens samlede gæld ultimo 2008 var 541,3 mio. kr. udlandslån/valutalån, svarende til 88,5 pct., hvilket fremgår af nedenstående gruppering af de samlede restgæld. Indenlandske lån Realkreditinstitutter KommuneKredit (støttede lån) Pengeinstitutter Diverse 2,9 mio. kr. 63,7 mio. kr. 1,3 mio. kr. 2,1 mio. kr. 70,0 mio. kr. Udlandslån/valutalån I DKK I JPY I EUR 438,6 mio. kr. 10,5 mio. kr. 24,7 mio. kr. I CHF 67,5 mio. kr. 541,2 mio. kr. I alt 611,2 mio. kr.

3 REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde Optagelse af lån Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter kommunens optagelse af lån. Resultater Årets samlede resultat ser således ud (kr.): Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til -53,300 kr. I årets løb er der meddelt tillægsbevillinger på 10,000 mio. kr., og det samlede resultat endte med at blive -44,100 mio. kr. Status og udvikling Med regnskabsresultatet for 2008 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på hovedposter: Tekst (1.000 kr.) Optagelse af lån i alt Kommunen har i mange år optaget lån til finansiering af anlægsprojekter i det omfang, dette har været muligt efter lånereglerne. Derudover udnyttes lånemuligheden for likviditetstabet for lån til betaling af ejendomsskatter. Der er i 2008 i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens bemyndigelser til Borgmesteren/administrationen optaget 1 nyt lån på tilsammen 44,1 mio. kr.: * KommuneKredit, DKK valutalån/serielån med variabel rente og en løbetid på 25 år.

4 BEVILLINGSOMRÅDE Låneoptagelsen har hjemmel dels í den foreliggende bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (automatisk låneadgang) og dels i konkrete lånedispensationer meddelt af Velfærdsministeriet, herunder til delvis finansiering af anlægsudgifter på folkeskoleområdet.

5 REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Øvrige balanceforskydninger Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter: * Forskydninger i forskellige kort- og langfristede tilgodehavender, herunder opgjorte restrefusioner, beløb i betalingskontrol, forudbetalte udgifter, lån til beboerindskud og lån til betaling af ejendomsskatter. * Forskydninger i mellemværendet med andre kommuner og Staten vedrørende beløb, der opkræves eller udbetales for disse. * Forskydninger i kortfristet gæld, herunder registrering af pensioner, børnetilskud, dagpenge mv. med 100 pct. statsrefusion, mellemværendet med kirkekasserne. * Mellemregning mellem årene. Resultater Årets samlede resultat ser således ud (kr.): Heraf: Budget Tillægsbevillinger Regnskab Afvigelse Mellemregning mellem årene: Balanceforskydninger: Budget Tillægsbevillinger Regnskab Afvigelse Budget Tillægsbevillinger Regnskab Afvigelse Der er i årets løb givet tillægsbevillinger på 47,733 mio. kr. fordelt på 43,3 mio. vedrørende mellemregning mellem årene og 4,4 mio. kr. vedrørende balanceforskydninger.

6 BEVILLINGSOMRÅDE De to hovedposter bør i nogen grad ses under et. Specielt for så vidt angår mellemregningen mellem årene, vil bogføringen omkring årsskiftet svinge en del, og det vil derfor være vanskeligt at forudse det endelige resultat ved den sidste budgetopfølgning. Status og udvikling Med regnskabsresultatet for 2008 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på hovedposter: Tekst (1.000 kr.) Bevillingsområdet i alt Heraf forskydninger vedrørende Kortfristede tilgodehavender * hos Staten * i øvrigt Langfristede tilgodehavender * Indskud i Landsbyggefonden * Lån til betaling af ejendomsskatter * Øvrige tilgodehavender Beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Kortfristet gæld * til Staten * i øvrigt Mellemregning mellem årene

7 REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Beholdningsbevægelse Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter ændringen fra årets begyndelse til årets slutning i Kommunens kontante beholdning, indestående i pengeinstitutter, obligationer og træk på kassekredit samt deponerede værdipapirer. Sammenfattende betegnes de likvide aktiver og deponerede midler i daglig tale som Kommunens kassebeholdning. Resultater Årets samlede resultat ser således ud (kr.): Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til -70,532 mio. kr. I alt er der i årets løb givet tillægsbevillinger på 1,732 mio. kr., og det samlede resultat endte med en reduktion af Kommunens kassebeholdning på 137,394 mio. kr. Kassebeholdningen ved årets udgang blev derfor på 182,046 mio. kr. Som det fremgår af nedenstående oversigt er der betydelige udsving i Kommunens likvide aktiver i årets løb. Kassebeholdningen ved årets udgang er derfor ikke et reelt udtryk for Kommunens likviditetsmæssige stilling. Kommunens løbende gennemsnitslikviditet (summen af funktionerne med modregning af funktion 9.50) over de sidste 12 måneder var i 2008 på mellem 346,0 og 380,8 mio. kr. Kommunen har dermed overholdt den såkaldte kassekreditregel, jf. 10, stk. 1 i Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. Kassebeholdning ultimo og månedens gennemsnitslikviditet 2008: Tekst (mio. kr.) jan. feb. mrs. apr. maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. Ultimo 214,8 425,8 385,7 396,0 361,5 283,1 212,8 379,9 371,8 291,2 288,9 182,0 Gennemsnit 364,6 508,1 492,7 486,2 466,1 380,1 327,3 487,9 480,2 441,4 398,1 332,0 Gennemsnit efter kassekreditreglen 358,1 364,2 368,4 375,8 380,8 380,3 375,9 371,5 367,1 363,0 356,2 346,0

8 BEVILLINGSOMRÅDE Status og udvikling Med regnskabsresultatet for 2008 er der sket følgende udvikling i Kommunens kassebeholdning de sidste 4 år: Tekst (1.000 kr.) Kassebeholdning primo året Årets bevægelser Kursregulering Kassebeholdning ultimo året

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Sag nr. 1 Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler 9 bilag REGNSKAB

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Statens låntagning og gæld 1997

Statens låntagning og gæld 1997 Statens låntagning og gæld 1997 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 1997 Tryk: Schultz Grafisk Papir: Scandia 2000, 115 g Oplag: 2.400 ISSN: 0902-6681 Omslag: Palle Lorentzen Danmarks Nationalbank

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 17. december 2013. Nr. 1580. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. I medfør af 41, 58 og 59 i lov om kommunernes styrelse,

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Forventet regnskab pr. 26. oktober 2005 - Økonomiudvalget

Forventet regnskab pr. 26. oktober 2005 - Økonomiudvalget Forventet regnskab pr. 26. oktober - Økonomiudvalget Beløb i mill. kr. Vedtaget budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet afvigelse *) Rammebelagte områder, drift 757,7 180,3

Læs mere