2-methylphenol Indhold af 2-methylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2-methylphenol Indhold af 2-methylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m."

Transkript

1 ORDFORKLARING 1,1,1-trichlorethan 1,1,1-trichlorethan tilhører gruppen af chlorerede opløsningsmidler. 1,2-dichlorethan 1,2-dichlorethan tilhører gruppen af chlorerede opløsningsstoffer. 2-methylphenol Indhold af 2-methylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m. 2,3-dimethylphenol Indholdet af 2,3-dimethylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m. 2,4-D 2,4-D er aktivt stof i herbicid (behandling mod ukrudt). 2,4-dichlorphenol Indhold af 2,4-dichlorphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m. 2,4-dichlorphenol kan også være nedbrydningsprodukt fra pesticider. 2,4-dimethylphenol Indhold af 2,4-dimethylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m. 2,5-dimethylphenol Indhold af 2,5-dimethylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m. 2,6-dichlorbenzamid 2,6-dichlorbenzamid, også kaldet BAM, er et nedbrydningsprodukt fra dichlobenil (herbicid). 1

2 2,6-dichlorbenzoesyre 2,6-dichlorbenzoesyre er et nedbrydningsprodukt fra dichlobenil (herbicid). 2,6-dimethylphenol Indhold af 2,6-dimethylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m. 3-dimethylphenol Indhold af 3-dimethylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m. 3,4-dimethylphenol Indhold af 3,4-dimethylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m. 3,5-dimethylphenol Indhold af 3,5-dimethylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m. 4-clor,2 methylphenol Indhold af 4-clor,2 methylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m. 4-methylphenol Indhold af 4-methylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m. Ammoniak+ammonium Ammonium forekommer ret almindeligt i vand i dybere jordlag. Det dannes ved biologisk nedbrydning af plante- og dyrerester og forekommer i grundvandet i koncentrationer fra 0 til 2 mg/l. Højst tilladelige værdi: 0,05 mg. Anioner, total Summen af anioner og kationer afgør, om der er ionbalance i vandet. Antimon Antimon er et grundstof, der naturligt findes i jorden. Højst tilladelige værdi: 2 µgsb/l. 2

3 Arsen Arsen er et grundstof, der naturligt findes i jorden. Højst tilladelige værdi: 5 µg As/l. Atrazin Atrazin er et aktivt stof i herbicid (behandling mod ukrudt). Atrazin har typisk været anvendt i plantager, på udyrkede arealer og i majsmarker. Atrazin, desethyl- Desethyl-atrazin er et nedbrydningsprodukt fra Atrizin (herbicid). Atrazin har typisk været anvendt i plantager, på udyrkede arealer og i majsmarker. Atrazin, desisopropy Desisopropy-atrazin er et nedbrydningsprodukt fra Atrazin (herbicid). Atrazin har typisk været anvendt i plantager, på udyrkede arealer og i majsmarker. Atrazin, hydroxy- Hydroxy-atrazin er et nedbrydningsprodukt fra Atrazin (herbicid). Atrazin har typisk været anvendt i plantager, på udyrkede arealer og i majsmarker. Bakterier Indhold af bakterier i vand er tegn på forurening. Coliforme bakterier angives som indikatorbakterier, da de trives de samme steder som sygdomsfremkaldende bakterier. Højst tilladelige værdi: 0 pr. 100 ml. Barium Barium er et grundstof, der naturligt findes i jorden. Højst tilladelige værdi: 700 µg Ba/l. Bentazon Bentazon er et aktivt stof i herbicid (behandling mod ukrudt). Benzen Benzen tilhører gruppen af aromatiske kulbrinter, der bl.a. stammer fra benzin-, olie- og tjæreprodukter. 3

4 Benzfluoranthen b+j+k Benzfluoranthen b+j+k tilhører gruppen polyaromatiske kulbrinter, der bl.a. stammer fra olie- og gasproduktion, asfaltproduktion, træimprægnering og affaldsdeponering. Højst tilladelige værdi: sum af 0,1 µg/l. Benz(ghi)perylen Benz(ghi)perylen tilhører gruppen af polyaromatiske kulbrinter, der bl.a. stammer fra olie- og gasproduktion, asfaltproduktion, træimprægnering og affaldsdeponering. Højst tilladelige værdi: sum af 0,1 µg/l. Benz(a)pyren Benz(a)pyren tilhører gruppen af polyaromatiske kulbrinter, der bl.a. stammer fra olie- og gasproduktion, asfaltproduktion, træimprægnering og affaldsdeponering. Højst tilladelige værdi: 0,01 µg/l. Bly Bly er et grundstof som naturligt findes i jorden. Højst tilladelige værdi: 5 µg Pb/l. Bor Bor er et grundstof, der naturligt findes i jorden. Højst tilladelige værdi: 1000 µg B/l. Cadmium Cadmium er et grundstof, der naturligt findes i jorden. Højst tilladelige værdi: 2 µg Cd/l. Calcium Calcium er udtryk for kalkindholdet i vandet og er sammen med magnesium en hårdhedsdanner. Se under "Hårdhed" i "Spørgsmål og svar". Calcium er naturligt forekommende i grundvand i større eller mindre grad, alt afhængig af de geologiske forhold på indvindingsstedet. Indholdet af calcium bør ikke overstige 200 mg Ca/l. Carbondioxid, aggr. Aggressiv kuldioxid kan forekomme i grundvandet, hvor jorden er kalkfattig. Her vil vandet have en lav hårdhedsgrad og en lav surhedsgrad. Indhold af aggressiv kuldioxid har en tærende virkning på ledningsnettet. Højst tilladelige værdi: 2 mg CO/l. 4

5 Carbon, org, NVOC NVOC er en international betegnelse for "ikke flygtigt organisk kulstof". En høj NVOC-værdi kan være tegn på forurening af grundvandet. Højst tilladelige værdi: 4 mg C/l. Chlorid Chlorid kan i høje koncentrationer give smagsproblemer. Vandet smager salt ved ca. 400 mg/l. Højst tilladelige værdi: 250 mg Cl/l. Chloroform Chloroform tilhører gruppen af chlorerede opløsningsmidler. Chrom Chrom er et grundstof, der naturligt findes i jorden. Højst tilladelige værdi: 20 µg Cr/l. Coliforme bakterier Denne gruppe bakterier angives som indikatorbakterier, da de trives de samme steder som sygdomsfremkaldende bakterier. Påvisning af coliforme bakterier tages derfor som et tegn på forurening. Højst tilladelige værdi: ikke måleligt. Cyanazin Cyanazin er et aktivt stof i herbicid (behandling mod ukrudt). Cyanid, syreflygtigt Påvises indhold af cyanid (total) i vandet, skal der undersøges for syreholdigt, da dette repræsenterer den mest toksiske del af cyanidindhold. Højt tilladelige værdi: 50 µg/l. Cyanid, total Påvises indhold af cyanid (total) i vandet, skal der undersøges for syreflygtig cyanid, da dette repræsenterer den mest toksiske del af cyanidindhold. Højst tilladelige værdi: 50 µg CN/l. Dichlobenil Dichlobenil er et aktivt stof i herbicid (behandling mod ukrudt). Dichlobenil har typisk været anvendt i plantager, på udyrkede arealer og af private haveejere. 5

6 Dichlorprop Dichlorprop er et aktivt stof i herbicid (behandling mod ukrudt). Dimethoat Dimethoat er et aktivt stof i insekticid (behandling mod insektangreb). Dinoseb Dinoseb er et aktivt stof i herbicid (behandling mod ukrudt). DNOC DNOC er et aktivt stof i herbicid (behandling mod ukrudt). Enterokokker Enterokokker stammer fra tarmfloraen og indikerer en forurening med fækale bakterier. Højst tilladelige værdi: ikke målelig. Eschrerichia coli Denne type bakterie tilhører gruppen af coliforme bakterier, der lever i varmblodede dyr og menneskers tarmkanal. Bakterien er indikatorbakterie for forurening, mere specifikt med tilløb fra kloak, septiktank, mødding, gylletanke og lignende. Højst tilladelige værdi: ikke målelig. Ethylbenzen Ethylbenzen tilhører gruppen af aromatiske kulbrinter, der bl.a. stammer fra benzin-, olie- og tjæreprodukter. Farve Drikkevand skal være farveløst. Dette vurderes visuelt, og bedømmelsen er derfor subjektiv. Farvetal Farvetal er et udtryk for vandets farveintensitet. Har vandprøven fx en gullig farve, er det tegn på, at der er uorganisk stof i vandet. Højst tilladelig værdi (ved afgang fra vandværk): 5 mg Pt/l. Højst tilladelig værdi (ledningsnettet): 15 mg Pt/l. 6

7 Fluoranthen Fluoranthen tilhører gruppen af polyaromatiske stoffer, der bl.a. stammer fra olie- og gasproduktion, asfaltproduktion, træimprægnering og affaldsdeponering. Højst tilladelige værdi: 0,1 µ/l. Fluorid Fluorid forekommer i grundvandet - normalt i koncentrationer mellem 0,1 og 0,2 mg/l. For højt indhold af fluor anses for at være skadeligt. Højst tilladelige værdi: 1,5 mg F/l. Hexazinon Hexazinon er et aktivt stof i herbicid (behandling mod ukrudt). Hydrogencarbonat Hydrogencarbonat giver sammen med hårdhedsdannerne Calcium og Magnesium vandet en hårdhed, der kan fjernes ved kogning. Indholdet af hydrogencarbonat bør være over 100 mg HCO/l. Hårdhedsgrad Ved vandets totale hårdhed forstås dets indhold af calcium og magnesium udtrykt i hårdhedsgrader (odh). Vandets hårdhed karakteriseres normalt efter følgende skala: Total hårhedsgrad Betegnelse 0-4 Meget blødt 4-8 Blødt 8-12 Middelhårdt Temmelig hårdt 18º - 30 Hårdt 30 - Meget hårdt Vandets hårdhed bør ligge mellem 5 og 30 dh. Iltindhold Et passende iltindhold forbedrer vandets smag. Krav til minimum iltindhold er 5 mg/l. Inddampningsrest Inddampningsresten er den rest af salte, der er tilbage, når vandet er fordampet. Indholdet af forskellige salte giver vandet smag. Ved fastsættelsen af grænseværdien er der taget hensyn til, at korrosionsrisikoen øges ved stigende saltindhold. Højst tilladelige værdi: 1500 mg/l. Indone(1,2,3cd)pyren Indone(1,2,3cd)pyren tilhører gruppen af polyaromatiske kulbrinter, der bl.a. stammer fra olie- og gasproduktion, asfaltproduktion, træimprægnering og affaldsdeponering. Højst tilladelige værdi: sum af 0,1 µg/l. 7

8 Isoproturon Isoproturon er et aktivt stof i herbicid (behandling mod ukrudt). Jern Jern forekommer i større eller mindre mængder i næsten alt grundvand - ofte i koncentrationer mellem 0 til 5 mg/l. Jern kan fjernes ved iltning og efterfølgende filtrering. Ubehagelighederne ved jern er velkendte: Uklarhed af vandet ved henstand eller kogning, blækagtig smag, aflejringer i ledningsnettet, i armaturer og gener i form af eksempelvis misfarvet vasketøj. Højst tilladelige værdi (ved indgang fra vandværk): 0,1 mg Fe/l. Højst tilladelige værdi (på ledningsnet): 0,2 mg Fe/l. Kalium Kalium er et grundstof, som naturligt findes i jorden. For højt kaliumindhold kan være tegn på forurening, men der er i øvrigt ingen smags- eller sundhedsmæssige ulemper ved forhøjet kaliumindhold. Højst tilladelige værdi: 10 mg K/l. Kationer, total Summen af anioner og kationer afgør, om der er ionbalance i vandet. Kimtal 22 C Kimtal 22 C er udtryk for antallet af "kuldeelskende" bakterier, der kan være naturligt forekommende i naturen (jord- og vandbakterier), og som lever af vandets organiske indhold. Højst tilladelige værdi (ved indgang fra vandværk): 50 pr. ml. Højst tilladelige værdi (på ledningsnet: 200 pr. ml. Kimtal 37 C Kimtal 37 C er et udtryk for bakterier, der vokser ved legemstemperatur. Højst tilladelige værdi (ved indgang fra vandværk): 5 pr. ml. Højst tilladelige værdi (på ledningsnet): 20 pr. ml. Klarhed Drikkevand skal være klart. Dette vurderes visuelt, og bedømmelsen er derfor subjektiv. Kobber Kobber er et grundstof, der naturligt findes i jorden. Højst tilladelige værdi: 100 µg Cu/l. Konduktivitet Konduktivitet eller ledningsevne er et udtryk for vandets indhold af opløste salte. Miniumumskravet er 30 ms/m. 8

9 Kviksølv Kviksølv er et grundstof, der naturligt findes i jorden. Højst tilladelige værdi: 1000 ng Hg/l. Lugt Drikkevand skal være lugtfrit. Dette vurderes organoleptisk (ved hjælp af sanserne). Bedømmelsen er derfor subjektiv. Magnesium Magnesium er sammen med calcium en hårdhedsdanner. Se under hårdhed. Magnesium er naturligt forekommende i grundvand og kan ved høje koncentrationer (større end 50 mg/l) give vandet en bitter smag. Højst tilladelige værdi: 50 mg Mg/l. Mangan Mangan forekommer i grundvand i en lignende kemisk forbindelse som jern og giver stort set samme gener. Dog optræder generne ved mangan allerede ved lavere indhold. Et stort indhold af mangan viser sig ved sorte, trævlede udfældninger i vandet. Højst tilladelige værdi (ved afgang fra vandværk): 0,02 Mn/l. Højst tilladelige værdi (på ledningsnet): 0,05 Mn/l. MCPA MCPA er et aktivt stof i herbicid (behandling mod ukrudt). Mechlorprop Mechlorprop er et aktivt stof i herbicid (behandling mod ukrudt). Metamitron Metamitron er et aktivt stof i herbicid (behandling mod ukrudt). Mineralolie Forekomsten af mineralolie kan indikere forurening, der stammer fra olietanke. Højst tilladelige værdi: 5 µ/l. MTBE MTBE (methyl-tertiær-butylether) er et tilsætningsstof i blyfri benzin, der forhøjer oktantallet. MTBE findes visse steder i grundvandet på grund af udsivning fra benzintanke. Stoffet nedbrydes langsomt og giver drikkevandet afsmag og dålig lugt. Højst tilladelige værdi: 5 µg/l. 9

10 M+P-xylen M+P-xylen tilhører gruppen af aromatiske kulbrinter, der bl.a. stammer fra benzin-, olie- og tjæreprodukter. Naphtalen Naphtalen tilhører gruppen af aromatiske stoffer, der bl.a. stammer fra benzin-, olie- og tjæreproduktion. Højst tilladelige værdi: 2 µg/l. Natrium Natrium menes at have betydning for forekomsten og forløbet af blodtrykssygdomme. Grænseværdien for natrium er fastsat både af sundhedsmæssige og smagsmæssige årsager. Højst tilladelige grænseværdi: 175 mg Na/l. Nikkel Nikkel er et grundstof som naturligt findes i jorden. Højst tilladelige værdi: 20 µg Ni/l. Nitrat Nitrat findes hyppigt i grundvand i mindre mængder. Et for højt indhold af nitrat i drikkevand kan være sundhedsskadeligt for især spædbørn, da nitraten i børnenes fordøjelsessystem kan omdannes til nitrit og bevirke, at ilttilførslen til organismen nedsættes (cyanotiske børn). Højst tilladelige værdi: 50 mg NO/l. Nitrit Nitrit i vand er som regel en ustabil forbindelse og kan normalt fjernes ved iltning af vandet. Højst tilladelige værdi (ved afgang fra vandværk): 0,01 mg NO/l. Højst tilladelige værdi (på ledningsnettet): 0,1 mg NO/l. O-xylen O-xylen tilhører gruppen af aromatiske kulbrinter, der bl.a. stammer fa benzin-, olie- og tjæreprodukter. Pendimethalin Pendimethalin er et aktivt stof i herbicid (behandling mod ukrudt). ph ph er et udtryk for vandets surhedsgrad. PH = 7 svarer til neutral reaktion. Surt vand kan medføre korrosion af vandinstallationerne med øget indhold af metaller i vandet til følge. Vandets ph skal være mellem 7 og 8,5. 10

11 Phenol Indhold af phenol indikerer, at der kan være forureninger fra gasværker, lossepladser m.m. Phenol giver vandet afsmag selv ved lave koncentrationer. Phosphor, total-p Phosphor forekommer naturligt i grundvand som ortho-phosphat. Et for højt indhold af phosphor (total-p) kan være tegn på forurening (tilløb af overfladevand). Højst tilladelige værdi: 0,15 mg P/l. Simazin Simazin er et aktivt stof i herbicid (behandling mod ukrudt). Smag Drikkevand skal være velsmagende. Dette vurderes organoleptisk (ved hjælp af sanserne). Bedømmelsen er derfor subjektiv. Sulfat Sulfat kan variere efter egn og jordlag. Det kan indikere, at der siver havvand ind i grundvandsmagasinet. Dette kan i lighed med chlorid give smagsproblemer. Et højt sulfatindhold giver desuden risiko for tæring i vandrørene. Højst tilladelige værdi: 250 mg SO/l. Sum pesticider Pesticider er en fælles betegnelse for insektcider (behandling mod insektangreb), herbicider (behandling mod ukrudt) og fungicider (behandling mod gær- og skimmelsvampe). Højst tilladelige værdi: 0,1 µg/l for enkeltpesticider og 0,5 µg/l for samlet mængde af pesticider. Temperatur Vandets temperatur på prøvetagningstidspunktet. Det bør tilstræbes, at vandets temperatur er under 12 C. Terbuthylazin Terbuthylazin er et aktivt stof i herbicid (behandling mod ukrudt). Tetrachlorethylen Tetrachlorethylen er et chloreret opløsningsmiddel, der tidligere har været anvendt som affedtningsmiddel i metalindustrien og på renserier. Højst tilladelig værdi: 1 µg/l. Tetrachlormethan Tetrachlormethan tilhører gruppen af chlorerede opløsningmidler. Højst tilladelige værdier: 1 µg/l. 11

12 Toluen Toluen tilhører gruppen af aromatiske kulbrinter, der bl.a. stammer fra benzin-, olie- og tjæreprodukter. Trichlorethylen Trichlorethylen er et chloreret opløsningsmiddel, der tidligere har været som afledningsmiddel i metalindustrien og på renserier. Turbiditet Turbiditet er en betegnelse for vandets uklarhed. Uklarheden kan skyldes små partikler, der ikke umiddelbart kan ses med det blotte øje. Højst tilladelige værdi (ved afgang fra vandværk): 0,3 FTU. Højst tilladelige værdi (på ledningsnettet): 1 FTU. Vinylchlorid Vinylchlorid tilhører gruppen af chlorerede opløsningsmidler. Højst tilladelige værdi: 0,3 µg/l. Zink Zink er et grundstof, der naturligt findes i jorden. Højst tilladelige værdi: 100 µg Zn/l. 12

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk.

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk. Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vandværker og ledninger: Hvidovre Vandværk på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vandværk. Det opblandede

Læs mere

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato:

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato: 6000 Kolding Sidenr.: 1 af 5 Udvidet kontrol, type U Organiske mikroforuren. type O Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand - 1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1024

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand -1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1449

Læs mere

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra de syv regionale vandværker ad følgende ledningsstrækninger: Værkerne Søndersø og Slangerup leder vandet af en fælles trykledning til beholderanlægget

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand - 1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af drikkevandet. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Den ny drikkevandsbekendtgørelse,

Læs mere

Sådan læses en vandanalyse Den kemiske analyse

Sådan læses en vandanalyse Den kemiske analyse Sådan læses en vandanalyse Den kemiske analyse Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt. Denne gulfarvning skyldes som regel et højt indhold af

Læs mere

Ord forklaring af analyse rapporter

Ord forklaring af analyse rapporter Ord forklaring af analyse rapporter Den kemiske analyse Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt. Denne gulfarvning skyldes som regel et højt

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.:

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.: Ladelundvej 8 AR-1-CA-00366821-01 0.11.201 Prøveudtagning: 0.11.201 kl. 09:40 Analyseperiode: 0.11.201-19.11.201 ph 7.6 ph 7 8. DS 287 Inddampningsrest 390 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne)

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Vand parameter beskrivelse

Vand parameter beskrivelse Vand parameter beskrivelse Farve Vandets farve har ikke i sig selv en sundhedsmæssig betydning, men har selvfølgelig en betydning for indtrykket af drikkevandets kvalitet - se også jern, mangan og NVOC.

Læs mere

Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Drikkevandets hovedbestanddele Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt.

Læs mere

Sådan læses en vandanalyse

Sådan læses en vandanalyse Sådan læses en vandanalyse Drikkevandets hovedbestanddele: Drikkevandets hovedbestanddele: Farvetal Jern, Fe Turbiditet Mangan, Mn Lugt og smag Bikarbonat, HCO 3 Temperatur Klorid, Cl ph 2 Sulfat, SO 4

Læs mere

ANALYSERAPPORT 1207675-252324

ANALYSERAPPORT 1207675-252324 Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 [@ANALYNR_START=34] Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager Kunde-prøvebetegnelse Formål Omfang Udtagningssted. Anlægs-ID Fysisk-kemisk

Læs mere

Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark

Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark STANDARD nr. 317 Side 1 af 4 1-00 Emne: Sådan læses en vandanalyse - fra 1. januar 2002 Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Læs mere

Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Vejledning nr. 317 06/2008 Emne: Sådan læses en vandanalyse fra 1. januar 2002 Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Min første artikel om, hvordan en vandanalyse læses,

Læs mere

Drikkevandets hovedbestanddele

Drikkevandets hovedbestanddele Drikkevandets hovedbestanddele Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst,men mere eller mindre gulligt. Denne gulfarvning skyldessom regel et højt indhold af organisk stof (humus)

Læs mere

Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark

Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark STANDARD nr. 317 Side 1 af 4 100 Emne: Sådan læses en vandanalyse fra 1. januar 2002 Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Læs mere

Prøvested : DGU C. Prøvedato : kl. 12:15. Prøvetager :

Prøvested : DGU C. Prøvedato : kl. 12:15. Prøvetager : Dianasvej 9 Hønsinge Lyng 4560 Vig Analyserapport nr. 14785 Blad 1 af 3 Kopi til: Odsherred Kommune GEUS (Jupiter) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. DIREKTE UNDERSØGELSE

Læs mere

Uddrag fra Sådan læses en vandanalyse - revideret 2008

Uddrag fra Sådan læses en vandanalyse - revideret 2008 Uddrag fra Sådan læses en vandanalyse - revideret 2008 Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Drikkevandets hovedbestanddele: Farvetal Et højt farvetal er udtryk for,

Læs mere

Hvad fortæller en drikkevandsanalyse?

Hvad fortæller en drikkevandsanalyse? Hvad fortæller en drikkevandsanalyse? Den bakteriologiske vandanalyse Kimtal, 22 C Dette kimtal giver et udtryk for antallet af "kuldeelskende" bakterier, der kan være naturligt forekommende i naturen,

Læs mere

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker Notat Dato: 10.10.2013 Sagsnr.: 1851-199908 Dok. nr.: 2013-324665 Direkte telefon: 9931 9467 Initialer: MSH Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Notat: Vandanalyser

Læs mere

Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark

Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark STANDARD nr. 317 Side 1 af 4 1 00 Emne: Sådan læses en vandanalyse fra 1. januar 2002 Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Læs mere

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org.

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org. Sidenr.: 1 af 5 Calcium (Ca) 130 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Magnesium (Mg) 12 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Kalium (K) 5.7 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Natrium (Na) 16 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Jern (Fe) 0.096 mg/l ISO17294m-ICPMS

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 83 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat undersøgelse drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger vedrørende

Læs mere

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag:

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: Analyserapport Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Kirsebærvej 10,Hørby Begrænset kontrol + sporstofkontrol 4300 Holbæk Prøver modtaget: 05052015 Analyse

Læs mere

Prøveplan 2014-2018 Røstofte vandværk Hermed fremsendes Prøveplan, udarbejdet af Vordingborg Kommune, Land og Miljø.

Prøveplan 2014-2018 Røstofte vandværk Hermed fremsendes Prøveplan, udarbejdet af Vordingborg Kommune, Land og Miljø. Røstofte vandværk v. Hans Henrik Sorgenfrey Mail: hanshs@privat.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/1017 Dokumentnr.: 5224/14 Prøveplan 2014-2018

Læs mere

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: + 45 4925 0770

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: + 45 4925 0770 Udskrevet: 19-02-2013 Modtaget: 05-02-2013 Påbegyndt: 05-02-2013 Ordrenr.: 223619 Udtaget: 05.02.2013 kl. 11.25 Prøvetype: Drikkevand - Normal kontrol Prøvenr.: 9683/13 Temperatur ved prøvetagning 8.7

Læs mere

ANALYTISK KEMI Drikkevandsanalyser

ANALYTISK KEMI Drikkevandsanalyser Drikkevandsanalyser Alle vandforsyninger i Danmark skal undersøge drikkevandet, hvad enten de forsyner en enkelt familie eller en hel by. Omfang og analysehyppighed er dog meget forskelligt, men overordnet

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel PROVAS Vand A/S Fjordagervej 3 6 Haderslev DÄNEMARK Dato.7.7 87364 Yderligere Informationer til Ordernr.

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS Fynsvej 400 Bogense Prøvested: Tyrekrogværket - DGU 127.0044 - / 442300020 Prøveudtagning: 23.0.2016 kl. 09:00 Analyseperiode: 23.0.2016-13.06.2016 Ladelundvej 8 AR-16-CA-0042140-01 EUDKVE-0042140 23.0.2016

Læs mere

Undersøgelser enhed Grænseværdier Steins Steins Steins Steins

Undersøgelser enhed Grænseværdier Steins Steins Steins Steins enhed Grænseværdier Texaco Vandværk Texaco Kontrolpr Undersøgelser 30-11-04 10-05-05 10-05-05 30-05-05 Vandtemperatur 9,50 10,40 11,80 10,60 Klarhed klar klar klar Smag normal normal normal Lugt ingen

Læs mere

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL (02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Analyserapport nr. 20140521/018 21. maj 2014 Blad 1 af 1 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har

Læs mere

Vejledende information om vandanalyser - Rentvandskontrol på vandværker

Vejledende information om vandanalyser - Rentvandskontrol på vandværker Hvordan tolkes resultaterne fra en drikkevandsanalyse? Kravene til drikkevand fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 17. oktober 2001

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=888] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetaker Kunde-prøvebetegnelse Formål Omfang Udtagningssted.

Læs mere

enterokokker, pr. 100 ml. i.m. DS/EN7899/2 Kimtal v. 37, pr.100 ml. 5 DS/EN6222 2254 Farvetal Pt mg/l 5 DS/EN7887 5%

enterokokker, pr. 100 ml. i.m. DS/EN7899/2 Kimtal v. 37, pr.100 ml. 5 DS/EN6222 2254 Farvetal Pt mg/l 5 DS/EN7887 5% Direkte undersøgelse * Temperatur Lugt Smag Farve Prøvested Prøvedato Prøvetager Modtaget på Lab Udseende MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE Resultat Vandkvalitetskrav Analysemetode Coliforme bakterier, pr. 100

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=496] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel Give Vandværk A.M.B.A. Rønnevej 18 33 Give DÄNEMARK DOC-1-859999-DA-P1 ANALYSERAPPORT 1518-496

Læs mere

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE 123032/12 Udtaget: 12122012 9.30 Modtaget: 12122012 Påbegyndt: 12122012 Rynkebjerggårds Forsyningsnet, Ældrecentret, Bispegårdsvej 1,, Lejre Køkken RESULTATER FOR PRØVE 123032/12 Parameter Grænseværdi

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP/OES 30

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP/OES 30 Telefon: 7022 4266 Martofte Vandværk Søvej 17 5390 Martofte Att.: Jørgen Braad Jørgensen Analyserapport Prøvested: Martofte Vandværk. Ledningsnet - V02200058 / 4439001099 Udtagningsadresse: Snavevej 150,

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand Kvalitetskrav til drikkevand Kravene til drikkevand fremgår af Drikkevandsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. dec. 2007). Bekendtgørelsen indeholder mindste og/eller højst

Læs mere

Miljøvand- og jordanalyser - Laboratorieanalyser 2016+ Aftalenr.: 24.02-xxxxx

Miljøvand- og jordanalyser - Laboratorieanalyser 2016+ Aftalenr.: 24.02-xxxxx 1 24 timersanalyser = kr. 2 48 timersanalyser = kr. 3 5 dages analyser = kr. 4 10 dages analyser = kr. 5 Screeningsanalyse = kr. Tilbudssum = kr. JORDANALYSER 1 24 timersanalyser = kr. 2 48 timersanalyser

Læs mere

Hvordan læses en vandanalyse

Hvordan læses en vandanalyse Hvordan læses en vandanalyse v/civ.ing. Annelise Petersen (2002). Opdateret af civ.ing. Morten Due, R. Dons' Vandanalytisk Laboratorium A/S (2015) Den første artikel med ovennævnte titel blev bragt i Vandposten

Læs mere

--L. Reg. nr. 168 Journal nr.: PRØVNINGSRAPPORT. '~ 'j; il Prøvetype: Udvidet kontrol Anlæg: 473-V I c

--L. Reg. nr. 168 Journal nr.: PRØVNINGSRAPPORT. '~ 'j; il Prøvetype: Udvidet kontrol Anlæg: 473-V I c ","" cc: '... f - ~=-euro Ins Telefon 70 22 42 66 Telefax 70 22 42 55 Ringe Vandværk Vejen, den 20.01.2006 Lombjergevej 22 --L 5750 Ringe W DANAK Side 1 af 2 Reg. nr. 168 Journal nr.: 8205-93865-01 Prøvetype:

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel VANDCENTER SYD AS VANDVÆRKSVEJ 7 ODENSE C DÄNEMARK Dato 7.9.6 46 Yderligere Informationer til Ordernr. 78834

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc:

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc: Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 26. april 2017 QA:

Læs mere

Vandkvalitet i Dragør Kommune

Vandkvalitet i Dragør Kommune Vandkvalitet i Dragør Kommune Vandet i Dragør Kommune leveres fra følgende vandværker og ledninger: Dragør Vandværk, der hovedsagelig forsyner den nordøstlige og østlige del af Dragør. Store Magleby Vandværk,

Læs mere

Vandkvalitet i Herlev Kommune

Vandkvalitet i Herlev Kommune Vandkvalitet i Herlev Kommune Vandet i Herlev Kommune leveres fra følgende er og ledninger: Værkerne Søndersø og Slangerup, som forsyner den nordlige og østlige del af kommunen. Lejre og Marbjerg, som

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 [@ANALYNR_START=3967] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Tørring Vandværk A.m.b.a. Eyvind Stæger-Holst Østergade 3 76 Tørring DÄNEMARK ANALYSERAPPORT

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 4 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=88448] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 4 Kiel Give Vandværk A.M.B.A. 33 Give DÄNEMARK DOC--349943-DA-P ANALYSERAPPORT 65-88448 Ordre

Læs mere

Vandkvalitet i Hvidovre Kommune

Vandkvalitet i Hvidovre Kommune Vandkvalitet i Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vander og ledninger: Hvidovre Vand på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vand. Det opblandede

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel VANDCENTER SYD AS VANDVÆRKSVEJ 7 5 ODENSE C DÄNEMARK Dato 4.8.7 46 Yderligere Informationer til Ordernr.

Læs mere

Vandkvalitet i Rødovre Kommune

Vandkvalitet i Rødovre Kommune Vandkvalitet i Rødovre Kommune Vandet i Rødovre leveres fra følgende vander og ledninger: Rødovre Vand, hvor egenproduceret vand opblandes med vand fra byledningsnettet i København fortrinsvis bestående

Læs mere

(02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING (02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Analyserapport nr. 20160802/003 11. august 2016 Blad 1 af 4 Temperatur 9,1 C Prøvested: Afgang, værk Lillerød Vandværk Lugt Ingen lugt Smag Normal Prøvedato:

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=637] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel JELS VANDVÆRK Karin Lind Gyrup DIXENSVEJ A JELS 663 RØDDING DÄNEMARK ANALYSERAPPORT 7637-637

Læs mere

(05) BORINGSKONTROL. Vig Lyng Vandværk Ærtemosevej Vig DIREKTE UNDERSØGELSE *

(05) BORINGSKONTROL. Vig Lyng Vandværk Ærtemosevej Vig DIREKTE UNDERSØGELSE * Ærtemosevej 2 4560 Vig Analyserapport nr. 20150506/016 Blad 1 af 3 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for

Læs mere

Vandkvalitet i Brøndby Kommune

Vandkvalitet i Brøndby Kommune Vandkvalitet i Brøndby Kommune Vandet i Brøndby leveres fra følgende vander og ledninger: Brøndbyvester Vand på Sydgårdsvej, hvor egenproduceret vand opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vand.

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

ANALYSEORDBOG. 1,1,1-trichlorethan Se organiske chlorforbindelser. 1,2-dichlorethan Se organiske chlorforbindelser.

ANALYSEORDBOG. 1,1,1-trichlorethan Se organiske chlorforbindelser. 1,2-dichlorethan Se organiske chlorforbindelser. ANALYSEORDBOG 1,1,1-trichlorethan Se organiske chlorforbindelser. 1 1,2-dichlorethan Se organiske chlorforbindelser. A Aggressiv kuldioxid (CO2) Forekommer hvor jorden er kalkfattig. Kuldioxid er en svag

Læs mere

FORKLARINGER PÅ ANALYSER Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig?

FORKLARINGER PÅ ANALYSER Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig? Kemiske hovedbestanddele Aggressivt CO₂ MAX mg/l MIN mg/l FORKLARINGER PÅ ANALYSER Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig? Kuldioxid på en form, der kan medføre opløsning af kalk samt tæring

Læs mere

Analyseordbog. Uddrag fra vejledningen "Analyser" af

Analyseordbog. Uddrag fra vejledningen Analyser af Uddrag fra vejledningen "Analyser" af Uddrag Foreningen fra vejledningen af Vandværker "Analyser" i Danmark af (FVD) Foreningen 2012 af Vandværker i Danmark Bilag 7. (FVD) 2012 Analyseordbog 1 1,1,1-trichlorethan

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Godthåb Vandværk for perioden

Hermed fremsendes kontrolplan for Godthåb Vandværk for perioden Godthåb vandværk Lykkegårdsvej 295A 8472 Sporup Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

Sådan læser du en vandanalyse

Sådan læser du en vandanalyse PRESSE NYHEDER FORDELE VIRKSOMHED OM OS BUTIK SØG DIN SIDE VIDEN OM SPRØJTEFRI HAVE TEMA NETVÆRK - VANDRÅD FORSIKRING ARRANGEMENTER INDVINDING BEHANDLING DISTRIBUTION GRUNDVAND HYGIEJNE - KVALITET - SIKKERHED

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

1 hvert 2. år Udvidet kontrol, Vandværk

1 hvert 2. år Udvidet kontrol, Vandværk Lyngå Vandværk v. Jan Nielsen Nøragervej 9 8370 Hadsten Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Ændring af kontrolprogram

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Thorsø Vandværk for perioden 2016-2022.

Hermed fremsendes kontrolplan for Thorsø Vandværk for perioden 2016-2022. Thorsø Vandværk Thorsølundvej 46 8881 Thorsø 7. nuar 2016 Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan for Thorsø Vandværk for perioden 2016-2022. I er selv ansvarlige

Læs mere

ANALYSERAPPORT 1028002-547862

ANALYSERAPPORT 1028002-547862 Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel JERLEV BOULEVARD 5 7 VEJLE DÄNEMARK ANALYSERAPPORT 8-54786 Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bilag 6 2 BILAG 6 Kontrol med vandets kvalitet. Der opereres med 5 forskellige kontroltyper. Forenklet kontrol foretages på de ikke-almene anlæg, det vil sige enkeltvandforsyningerne, mens begrænset kontrol

Læs mere

1006 ISO/IEC 17025. Analysemetode Undersøgelse af Enhed Resultat

1006 ISO/IEC 17025. Analysemetode Undersøgelse af Enhed Resultat Side 1 (5) SS-EN ISO 6222 Kimtal ved 22 C, 3d (3) cfu/ml

Læs mere

STEINS PRØVNINGSRAPPORT. . E-mail: info@steins.dk

STEINS PRØVNINGSRAPPORT. . E-mail: info@steins.dk :, 1" - A/S regnr, 108633 Lombjergevej 22 Side I af I 5750 Ringe ~ DANAK Journal nr: B203-13879-01 reg nr 222 Prøvetype: 7366 j Prøvetype: Normal kontrol, lille 473-V-02-2000-51 Modtagedato: 28032003 Ringe:Åværket

Læs mere

Ringe Vandværk Vejen, den Lombjergevej t-.. PRØVNINGSRAPPORT

Ringe Vandværk Vejen, den Lombjergevej t-.. PRØVNINGSRAPPORT .."",."),,,i, ~ ~ J' ~~ eurofins Telefon 70 22 42 66 Telefax 70 22 42 55 --t-.. 5750 Ringe W DANAK Side 1 af 2 Reg. nr. 168 Journal nr.: 8205-93892-01 Prøvetype: 7375 Prøvetype: Boringskontrol Anlæg: 473-V-02-2000-53

Læs mere

Vandkvalitet i Københavns Kommune

Vandkvalitet i Københavns Kommune Vandkvalitet i Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra syv regionale vander, hvor vandet opblandes i forskelligt omfang: Værkerne Søndersø og Slangerup leverer fortrinsvis vand til Østerbro,

Læs mere

ANALYSERAPPORT 1049686-637385

ANALYSERAPPORT 1049686-637385 Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel HARNDRUP VANDVÆRK Lars Andersen SANDHØJSVEJ 3 5463 HARNDRUP DÄNEMARK ANALYSERAPPORT 49686-637385 Ordre Analyse nr.

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 CA000391 8044688 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) < 0.00 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat 0.6 mg/l 0 0.3 SM 17.

Læs mere

Vellev Vandværk Øksendalvej Ulstrup. Kontrolplan. Hermed fremsendes kontrolplan for Vellev Vandværk for perioden

Vellev Vandværk Øksendalvej Ulstrup. Kontrolplan. Hermed fremsendes kontrolplan for Vellev Vandværk for perioden Vellev Vandværk Øksendalvej 14 8860 Ulstrup Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan

Læs mere

Vandkvalitet i Albertslund Kommune Vandet i Albertslund leveres fra følgende vandværker:

Vandkvalitet i Albertslund Kommune Vandet i Albertslund leveres fra følgende vandværker: Vandkvalitet i Albertslund Kommune Vandet i Albertslund leveres fra følgende vandværker: Lejre Vandværk og Værket ved Marbjerg forsyner størstedelen af kommunen, nord for Roskildevej. Vridsløselille Vandværk,

Læs mere

Drikkevand. Hasmark Vandværk

Drikkevand. Hasmark Vandværk Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel BOMOSEN 4 HASMARK 4 OTTERUP DÄNEMARK ANALYSERAPPORT Ordrenr. 939 Analyse nr. Ordre Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager

Læs mere

Vandkvalitet i Brøndby Kommune Vandet i Brøndby leveres fra følgende vandværker og ledninger:

Vandkvalitet i Brøndby Kommune Vandet i Brøndby leveres fra følgende vandværker og ledninger: Vandkvalitet i Brøndby Kommune Vandet i Brøndby leveres fra følgende vandværker og ledninger: Brøndbyvester Vandværk, hvor egenproduceret vand opblandes med vand fra Regnemark Vandværk. Normalt forsynes

Læs mere

Bemærk dog at analyseresultat tillades angivet som mindre end 5 (< 5) hvis bikarbonat-indholdet er højt.

Bemærk dog at analyseresultat tillades angivet som mindre end 5 (< 5) hvis bikarbonat-indholdet er højt. Analyseordbog Opdateret november 2015 Ordbogen tager udgangspunkt i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg nr. 292 af 26. marts 2014 samt opdatering af denne som pt. er i høring.

Læs mere

Bilag 1 Situationsplan

Bilag 1 Situationsplan Bilag 1 Situationsplan Bilag 2 Borehulslogging Hvalsø, Stengårds Losseplads Borehulslogging GEO projekt nr. 36216 Rapport 1, 2012-10-22 1 4330 Hvalsø, Stengårdens Losseplads, boring DGU nr. 206.1817 2

Læs mere

STV INS Ladelundvej 85

STV INS Ladelundvej 85 I., STV INS Ladelundvej 85 r... 6650 Brørup Telefon 76 60 40 00 Telefax 76 60 40 22 Internet: www.steins.dk. E-mail: info@steins.dk NS reg.nr, 108633 Ringe Vandværk Brørup, den 24.06.2004 Lombjergevej

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg I bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg foretages følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4601-00413 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 2 VANDKVALITET 2.1 Procesidentifikation Vand bruges under forskellige forhold i bryggerier til forskellige formål. Dette dokument beskriver, hvilke krav der (med hensyn til lovgivning og proces) bør stilles

Læs mere

Hammel Vandværk. vandkvalitet og tilsyn

Hammel Vandværk. vandkvalitet og tilsyn Hammel Vandværk Sallvej 101 8450 Hammel 4. nuar 2016 Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Sagsnr. 710-2007-2433 Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan for Hammel Vandværk for perioden 2016-2022. Dokument

Læs mere

Miljøcenter Århus Egebjerg boringer. Rekvirent. Rådgiver. Miljøcenter Århus Lyseng Allé Højbjerg Klaus Petersen Telefon

Miljøcenter Århus Egebjerg boringer. Rekvirent. Rådgiver. Miljøcenter Århus Lyseng Allé Højbjerg Klaus Petersen Telefon Rekvirent Miljøcenter Århus Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Klaus Petersen Telefon E-mail Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J Telefon 87 38 61 66 E-mail han@orbicon.dk Sag 1311000003 Projektleder

Læs mere

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.2 BYGNINGSFOTO PRINCIPSKITSE 7. Vinding Vandværk Side 7.3 INSTALLATIONSFOTOS Filter Rentvandpumper 7. Vinding Vandværk Side 7.4 REGISTRERINGSSKEMA

Læs mere

Coliforme bakterier Kimtal ved 22 C

Coliforme bakterier Kimtal ved 22 C Gruppe A-parametre Mikrobiologiske parametre Escherichia coli (E. coli) Tilstandsparametre Hovedbestanddele Coliforme bakterier Kimtal ved 22 C Smag Lugt Farve Turbiditet ph Ledningsevne Jern (Fe), total

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Bårse Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse

Bårse Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse Bårse Vandværk Beskrivelse og historie Bårse Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Næstvedvej 45A, Bårse, 4720 Præstø, matrikel nr. 24g Bårse By, Bårse. Vandværket er opført i 1941. Vandværket

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg BEK nr 948 af 22/08/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4601-00413 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.4, Drikkevandskontrol Endeligt forslag til bilag 1.4 i bekendtgørelsen ses i

Læs mere