Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del"

Transkript

1 Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del - Målrettet trin1 Rengøringstekniker /Serviceassistent Gældende for hold med start fra

2 1 Indhold LÆRINGSAKTIVITETER GRUNDFORLØBETS 2. DEL... 2 Tema 1: At arbejde i servicefaget... 3 Tema 2: Hygiejne og rengøring i servicefaget... 4 Tema 3: Arbejdsmiljø i servicefaget... 6 Tema 4: Det professionelle køkken... 7 Tema 6: Afsluttende prøver Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del - målrettet trin 1 Rengøringstekniker Tema Titel Varighed Tema 1 At arbejde i servicefaget 52 Tema 2 Hygiejne og rengøring i servicefaget 78 Tema 3 Arbejdsmiljø i servicefaget 109 2

3 Tema 4 Det professionelle køkken 130 Tema 5 Kundeservice og arbejdsplanlægning 78 Tema 6 Grundfagsprøve og grundforløbsprøve 73 I alt 520 timer Udover at arbejde med nedenstående temaer skal du i løbet af grundforløbet: I 4 dages virksomhedsforlagt undervisning i en institution eller virksomhed inden for det brancherelateret område. Aflevere 2 dokumentationer i Dansk. Dokumentationerne skal godkendes før du kan indstilles til eksamen. Aflevere 2 dokumentationer i Naturfag. Dokumentationerne skal godkendes før du kan indstilles til eksamen. Aflevere temadokumentation til portofolio ved afslutningen af tema 1-5. Dokumentationen vil udgøre en del af den samlede bedømmelse af uddannelsesforløbet. Elever med godskrivning for et eller flere grundfag på lavere niveau end C-niveau deltager i undervisningen i det/de pågældende godskrevne grundfag og arbejder med det/de godskrevne grundfag på niveauet højere end elevens allerede godskrevne niveau. Dog højest på C-niveau. Elever med godskrivning for grundfag på C-niveau eller højere arbejder med centralt udbudt læringsforløb i lektionerne for det/de godskrevne grundfag. Relevante mål for grundfagene på højere niveau i de enkelte temaer findes i grundfagsbekendtgørelsen. Tema 1: At arbejde i servicefaget Varighed: 52 timer heraf 15 timer til intro. Uddannelsesspecifikke fag bidrager med: 35 timer Informationsteknologi bidrager med 11: timer Fleksibel læringszone bidrager med 6: timer Indhold: Du skal arbejde med at skabe relationer gennem faglige input, så det opleves spændende, vedkommende og motiverende at møde op på holdet. Du skal lære de andre at kende og I skal opøve et fællesskab for arbejde og læring, der skal være gennemgående på grundforløbet. Du vil blive introduceret til skolen og dens øvrige tilbud samt IT systemer m.m. I dette tema vil du arbejde med grundlæggende kendskab til informationsteknologi. I temaet introduceres du til servicebegrebet og arbejder med kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering i servicebranchen. Der er fokus på serviceassistenten som den fleksible medarbejder, der indgår i servicerelationer med kunder og arbejdsplads. 3

4 Du vil blive introduceret til de obligatoriske dokumentationsopgaver til din portofolio som udarbejdes udfra udvalgte mål i temaet. Pædagogiske og didaktiske principper: Arbejdet i temaet bygger på et kollaborativt samarbejde, hvor eleverne gennem praktiske øvelser, samarbejde og kommunikation er fælles med deres holdkammerater om at løse opgaver og tilegne sig ny viden. Her igennem tilegner eleverne sig fælles og individuelle kompetencer, som skal medvirke til, at eleverne fortsætter udviklingen af deres faglighed. Ud fra en tværfaglig og helhedsorienteret tilgang arbejder eleverne og underviseren med samskabelse af viden, færdigheder, personlige og praktiske kompetencer. Derfor er dele af arbejdet tilrettelagt som et problemløsende anvendelses- og praksisorienteret forløb. I dette tema introduceres eleven også til refleksionsbegrebet. E-didaktisk struktureres dele af undervisningsforløbet omkring en digital læreplatform og eleven introduceres til obligatorisk digital portofolio som arbejds- og dokumentationsredskab. Bevægelse indtænkes dagligt som en integreret del af undervisningen. Der er i dette første tema endvidere særligt fokus på klasserumsledelse for at sikre bedst mulige læringsvilkår for alle elever. Oversigt over mål for tema: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: Kommunikation 2.1 Samarbejde 2.2 Service 2.3 Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende: Servicemindet handlen i jobsituationen 3.1 Kommunikation både mundtligt og skriftligt 3.2 Benyttelse af elektronisk kommunikation 3.3 Konfliktehåndtering ml. kollegaer, kunder og brugere 3.4 Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: I enkle og overskuelige situationer vælge kommunikationsformer og metoder, der er tilpasset forskellige service-, samarbejds- og kommunikationssituationer 4.1 I enkle og overskuelige situationer samarbejde med andre om at håndtere konflikter mellem kolleger, brugere, klienter, kunder m.fl. med fokus på egen fremtoning og adfærd 4.2 Kommunikere mundtligt og skriftligt, herunder benytte elektronisk kommunikation i arbejds- og samarbejdssituationer 4.3 Ved aktiv deltagelse skabe rammer for et godt arbejdsmiljø 4.4 Informationsteknologi F-niveau: 1. Anvende generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling, 4. anvende informationsteknologi til kommunikation, 5. anvende informationsteknologi til behandling af billede og lyd på grundlæggende niveau, 6. anvende informationsteknologi til informationsindsamling, Tema 2: Hygiejne og rengøring i servicefaget Varighed: 78 timer Uddannelsesspecifikke fag bidrager med: 42 timer Naturfag bidrager med: 16 timer Informationsteknologi bidrager med: 11 timer Fleksibel læringszone bidrager med 9 timer Indhold: I dette tema skal du arbejde med hygiejne, rengøring og service. Inden for rengøring i brancherne institution, hospital, hjemme og industri vil du gennem naturfaglig teori og praktiske øvelser få kendskab til rengøringsmidler og rengøringsartikler samt anvendelsen heraf på forskellige overflader. 4

5 Naturfagligt arbejdes der bl.a. med mikrobiologi, mikroorganismers vækst, smittekæden, hygiejniske principper og metoder alt efter overflader og materialetyper. Du vil her arbejde med praktiske øvelser i naturfag. Du vil også arbejde med rengøringsmidler, forskellige rengøringsredskaber og maskiner i praktiske værksteder. Du vil blive introduceret til grundlæggende forhold omkring dit fysiske arbejdsmiljø, herunder ergonomiske overvejelser i rengøringsarbejdet. Der er fokus på serviceassistenten som den fleksible medarbejder, der indgår i servicerelationer med kunder og arbejdsplads. Der vil i dette tema fortsat være fokus på at træne brugen af informationsteknologi i arbejdet og du skal fortsætte arbejdet med dokumentationsopgaverne til din portofolio. Pædagogiske og didaktiske principper: Arbejdet i temaet bygger på et kollaborativt samarbejde, hvor eleverne gennem praktiske øvelser, samarbejde og kommunikation er fælles med deres holdkammerater om at løse opgaver og tilegne sig ny viden. Metoderne vil primært være tværfaglig, praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning, hvor eleverne tilegner sig fælles og individuelle kompetencer, som skal medvirke til, at eleverne fortsætter udviklingen af deres faglighed. Ud fra en helhedsorienteret tilgang arbejder eleverne og underviseren om samskabelse af viden, færdigheder, personlige og praktiske kompetencer. Derfor er dele af arbejdet tilrettelagt som et problemløsende praksisorienteret forløb, hvor Skills indgår som en naturlig del. E-didaktik indtænkes og dele af undervisningsforløbet struktureres omkring en digital læreplatform. Eleven arbejder med obligatorisk digital portofolio som arbejds- og dokumentationsredskab. Bevægelse indtænkes dagligt som en integreret del af undervisningen. Oversigt over mål for tema 2: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: Hygiejne herunder personlig hygiejne og hygiejnestandarder, mikroorganismer og smitteveje 2.6 Rengøringsmidler og rengøringsmetoder 2.8 Overflader på gulv, vægge og inventar 2.9 Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende: Ergonomisk korrekt rengøringsarbejde 3.5 Korrekt håndhygiejne 3.6 Hygiejnisk og korrekt udførelse af rengøringsarbejdet, så smitteveje brydes 3.7 Almindelig forekommende rengøringsmaskiner 3.8 Almindelig erhvervsrengøring af forskellige lokale- og materialetyper med korrekt valg af midler 3.10 Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: Anvende viden om hygiejne herunder personlig hygiejne og korrekt håndhygiejne for at minimere smittespredning 4.6 I enkle og overskuelige situationer udføre rengøringsarbejdet hygiejnisk, herunder anvende hygiejniske standarder, rationelt, og ergonomisk korrekt med egnede metoder, rengøringsmidler, redskaber og maskiner 4.8 Genkende typiske overflader på gulve, vægge, inventar samt medvirke til en vurdering af, hvilke rengøringsmidler og -metoder overfladen kan tåle 4.10 I enkle og overskuelige situationer anvende viden om mikroorganismers livsbetingelser med henblik på, at bryde smitteveje 4.12 Informationsteknologi F-niveau: 2. forholde sig til, hvordan systemer til tekst- og talbehandling kan bruges i løsning af brancherelevante opgaver, 3. anvende begreber og metoder til løsning af brancherelevante kommunikationsopgaver på grundlæggende niveau, 4. anvende informationsteknologi til kommunikation, 5. anvende informationsteknologi til behandling af billede og lyd på grundlæggende niveau, 5

6 6. anvende informationsteknologi til informationsindsamling, Naturfag F-niveau: Naturfag bidrager med relevante mål. Tema 3: Arbejdsmiljø i servicefaget Varighed: 109 timer Uddannelsesspecifikke fag bidrager med: 59 timer Naturfag bidrager med: 10 timer Informationsteknologi bidrager med: 11 timer 1.hjælp og brand bidrager med: 16 timer Fleksibel læringszone bidrager med 13 timer Indhold: Dette tema omhandler dine arbejdsmiljøforhold i rengørings- og servicebranchen. Her vil der være fokus på dit fysiske og psykiske arbejdsmiljø, således at du efter uddannelsen kan udføre dit fremtidige arbejde på en god og sikker måde samt indgå i gode samarbejdsrelationer med dine fremtidige kollegaer. Der vil være praktisk fokus på sikkerhed og værnemidler i fht. rengøringsmidler samt kemiske, og biologiske forhold. Igennem teori og praktiske øvelser i værksteder vil du få kendskab til hvorledes du udfører arbejdet ergonomisk korrekt, f.eks. ved forflytninger og ensidigt gentaget arbejde, således at du forhindrer fysisk nedslidning. Du vil også arbejde med det samlede arbejdsmiljø i en virksomhed gennem kendskab til arbejdspladsvurderinger (APV). I temaet vil du også gennemføre et obligatorisk 1. hjælps - og brandbekæmpelseskursus. Der vil i dette tema fortsat være fokus på at træne brugen af informationsteknologi i arbejdet og du skal endvidere fortsætte arbejdet med dokumentationsopgaverne til din portofolio. Pædagogiske og didaktiske principper: Arbejdet i temaet bygger på et kollaborativt samarbejde, hvor eleverne gennem praktiske øvelser, samarbejde og kommunikation er fælles med deres holdkammerater om at løse opgaver. Metoderne vil primært være tværfaglig, praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning, hvor eleverne tilegner sig fælles og individuelle kompetencer, som skal medvirke til, at eleverne fortsætter udviklingen af deres faglighed. Ud fra en helhedsorienteret tilgang arbejder eleverne og underviseren om samskabelse af viden, færdigheder, personlige og praktiske kompetencer. Derfor er dele af arbejdet tilrettelagt som et problemløsende praksisorienteret forløb. E-didaktik indtænkes og dele af undervisningsforløbet struktureres omkring en digital læreplatform. Eleven arbejder med obligatorisk digital portofolio som arbejds- og dokumentationsredskab. Bevægelse indtænkes dagligt som en integreret del af undervisningen. Oversigt over mål for tema 4: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: Fysisk og psykisk velvære for et godt arbejds- og fritidsliv 2.4. Arbejdsmiljø, ergonomi og arbejdsstillinger 2.5 Samfundet og arbejdsmarkedet herunder rettigheder og pligter 2.13 Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende: Ergonomisk korrekt rengøringsarbejde 3.5 Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: Ved aktiv deltagelse skabe rammer for et godt arbejdsmiljø 4.4 6

7 I enkle og overskuelige situationer medvirke til at fremme bevidstheden om egen rolle ved forebyggelse af arbejdsskader og sundhed på arbejdspladsen på baggrund af en viden om betydningen af fysisk aktivitet og de grundlæggende principper for arbejdsbevægelser 4.5 Anvende viden om betydningen af fysisk og psykisk velvære til at skabe et godt arbejds- og fritidsliv 4.7 Anvende viden om rettigheder og pligter i samfundet og på arbejdsmarkedet 4.16 Naturfag F-niveau: Naturfag bidrager med relevante mål. Informationsteknologi F-niveau: 1. Anvende generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling, 2. forholde sig til, hvordan systemer til tekst- og talbehandling kan bruges i løsning af brancherelevante opgaver, 3. anvende begreber og metoder til løsning af brancherelevante kommunikationsopgaver på grundlæggende niveau, 4. anvende informationsteknologi til kommunikation, 5. anvende informationsteknologi til behandling af billede og lyd på grundlæggende niveau, 6. anvende informationsteknologi til informationsindsamling, 7. redegøre for generelle arbejdsmiljøkrav til indretning af it-arbejdsplads og til anvendelse af it-udstyr, 8. forholde sig til it-anvendelse generelt i samfundet og i virksomheden og 9. redegøre for og diskutere, hvilke konsekvenser den informationsteknologiske udvikling har for det enkelte menneske. Tema 4: Det professionelle køkken Varighed: 130 timer Uddannelsesspecifikke fag bidrager med: 30 timer Naturfag bidrager med: 26 timer Informationsteknologi bidrager med: 11 timer Dansk bidrager med: 26 timer Virksomhedsforlagt undervisning: 22 timer Fleksibel læringszone bidrager med: 15 timer Indhold: I dette tema er der fokus på fødevarer. Her arbejdes med produktion og anretning af fødevarer. Undervisningen vil bestå af praktiske øvelser i køkkener hvor du medvirker ved tilberedning og servering af ernæringsrigtig mad samt en tilegnelse af teoretisk viden om kost og ernæring, fødevarehygiejne, egenkontrol og tilsynsbesøg. Der vil være fokus på kostpolitik og viden om ernæringsrigtige retter, herunder energiberegning i kost samt kostens betydning for helbred og velvære. I dette tema vil du også gennemføre et online hygiejnekursus og få udstedt bevis herfor. Du får i dette tema praktisk kendskab til serviceassistentens arbejdsområder gennem virksomhedsforlagt undervisning, hvor du vil komme på besøg i en relevant virksomhed. Der vil i dette tema fortsat være fokus på at træne brugen af informationsteknologi i arbejdet og du skal fortsætte arbejdet med dokumentationsopgaverne til din portofolio. Pædagogiske og didaktiske principper: Arbejdet i temaet bygger på et kollaborativt samarbejde, hvor eleverne gennem praktiske øvelser, samarbejde og kommunikation er fælles med deres holdkammerater om at løse opgaver og tilegne sig ny viden. 7

8 Metoderne vil primært være tværfaglig, praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning, hvor eleverne tilegner sig fælles og individuelle kompetencer, som skal medvirke til, at eleverne fortsætter udviklingen af deres faglighed. Ud fra en helhedsorienteret tilgang arbejder eleverne og underviseren om samskabelse af viden, færdigheder, personlige og praktiske kompetencer. Derfor er dele af arbejdet tilrettelagt som et problemløsende praksisorienteret forløb. E-didaktik indtænkes og dele af undervisningsforløbet struktureres omkring en digital læreplatform. Eleven arbejder med obligatorisk digital portofolio som arbejds- og dokumentationsredskab. Bevægelse indtænkes dagligt som en integreret del af undervisningen. Oversigt over mål for tema 3: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: Kostens betydning for helbred og velvære 2.10 Anretning og servering af mad 2.11 Opbevaring og salg af mad 2.12 Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende: Korrekt håndhygiejne 3.6 Alm forekommende køkkenmaskiner 3.9 Medvirken ved tilberedning og anretning af ernæringsrigtig mad 3.13 Egenkontrol ved produktion og salg af mad 3.14 Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: Medvirke ved tilberedning, anretning og servering af ernæringsrigtig mad 4.13 Anvende almindeligt forekommende køkkenmaskiner til brug for madtilberedning 4.14 Samarbejde med kollegaer om at vælge principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad 4.15 Naturfag F-niveau: Naturfag bidrager med relevante mål. Informationsteknologi F-niveau: 1. Anvende generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling, 2. forholde sig til, hvordan systemer til tekst- og talbehandling kan bruges i løsning af brancherelevante opgaver, 3. anvende begreber og metoder til løsning af brancherelevante kommunikationsopgaver på grundlæggende niveau, 4. anvende informationsteknologi til kommunikation, 5. anvende informationsteknologi til behandling af billede og lyd på grundlæggende niveau, 6. anvende informationsteknologi til informationsindsamling, 7. redegøre for generelle arbejdsmiljøkrav til indretning af it-arbejdsplads og til anvendelse af it-udstyr, 8. forholde sig til it-anvendelse generelt i samfundet og i virksomheden og 9. redegøre for og diskutere, hvilke konsekvenser den informationsteknologiske udvikling har for det enkelte menneske. Dansk E-niveau: Bidrager med relevante mål Tema 5: Kundeservice og arbejdsplanlægning Varighed: 78 timer Uddannelsesspecifikke fag bidrager med: 35 timer Informationsteknologi bidrager med: 8 timer Dansk bidrager med: 26 timer Fleksibel læringszone bidrager med: 9 timer 8

9 Indhold: I dette tema er der særligt fokus på kundeservice og arbejdsplanlægning. Du vil få kendskab til og praktisk øvelse i, at vurdere, planlægge og udføre forskellige serviceopgaver i fht. rengøring og køkken. Herunder også at planlægge og udføre periodisk og hovedrengøring indenfor brancherne institution, hospital, hjemme og industri. Du vil også gennem teori og praktiske øvelser i værksteder få kendskab til rengøringsmaskiner indenfor brancheområderne. Der er fokus på serviceassistenten som den fleksible medarbejder, der indgår i servicerelationer med kunder og arbejdsplads. Der vil i dette tema fortsat være fokus på at træne brugen af informationsteknologi i arbejdet og du skal endvidere fortsætte arbejdet med dokumentationsopgaverne til din portofolio. I dette sidste tema inden det afsluttende eksamensforløb er der også fokus på at du får samlet din teoretiske viden og praktiske erfaringer til en samlet forståelse af serviceassistentens arbejdsområder og opgaver. Pædagogiske og didaktiske principper: Arbejdet i temaet bygger på et kollaborativt samarbejde, hvor eleverne gennem praktiske øvelser, samarbejde og kommunikation er fælles med deres holdkammerater om at løse opgaver. Metoderne vil primært være tværfaglig, praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning, hvor eleverne tilegner sig fælles og individuelle kompetencer, som skal medvirke til, at eleverne fortsætter udviklingen af deres faglighed. Ud fra en helhedsorienteret tilgang arbejder eleverne og underviseren om samskabelse af viden, færdigheder, personlige og praktiske kompetencer. Derfor er dele af arbejdet tilrettelagt som et problemløsende praksisorienteret forløb. E-didaktik indtænkes og dele af undervisningsforløbet struktureres omkring en digital læreplatform. Eleven arbejder med obligatorisk digital portofolio som arbejds- og dokumentationsredskab. Bevægelse indtænkes dagligt som en integreret del af undervisningen. Oversigt over mål for tema 5: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: Redskaber og maskiner til erhvervsrengøring 2.7 Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende: Servicemindet handlen i jobsituationen 3.1 Kommunikation både mundtligt og skriftligt 3.2 Benyttelse af elektronisk kommunikation 3.3 Arbejdet udførelse efter en arbejdsplan 3.11 Egnede arbejdsmetoder og rationelt arbejde 3.12 Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: Kommunikere mundtligt og skriftligt, herunder benytte elektronisk kommunikation i arbejds- og samarbejdssituationer 4.3 Gennemføre en personlig planlægning af eget arbejde med udgangspunkt i arbejdsplanen og brugernes ønsker 4.11 Informationsteknologi F-niveau: 1. Anvende generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling, 2. forholde sig til, hvordan systemer til tekst- og talbehandling kan bruges i løsning af brancherelevante opgaver, 3. anvende begreber og metoder til løsning af brancherelevante kommunikationsopgaver på grundlæggende niveau, 4. anvende informationsteknologi til kommunikation, 5. anvende informationsteknologi til behandling af billede og lyd på grundlæggende niveau, 6. anvende informationsteknologi til informationsindsamling, 9

10 7. redegøre for generelle arbejdsmiljøkrav til indretning af it-arbejdsplads og til anvendelse af it-udstyr, 8. forholde sig til it-anvendelse generelt i samfundet og i virksomheden og 9. redegøre for og diskutere, hvilke konsekvenser den informationsteknologiske udvikling har for det enkelte menneske. Dansk E-niveau: Bidrager med relevante mål Tema 6: Afsluttende prøver Varighed: 73 timer Grundfagsprøve 21 timer Grundforløbsprøve 52 timer Indhold: Grundfagsprøve og grundforløbsprøve. Grundfagsprøve 3 dage. I tema 6 skal du til 2 mundtlige prøver, en i grundfag (dansk eller naturfag) og en afsluttende prøve i det uddannelsesspecifikke fag målrettet Rengøringsteknikker trin 1. Den afsluttende prøve er tilrettelagt, så du får mulighed for at vise din viden, dine færdigheder og kompetencer inden for fagretningen. Prøven foregår i grupper på 2-3 elever, hvor I praktisk og handlingsorienteret skal tage udgangspunkt i jeres udarbejdede portofolio. Prøven er både praktisk og teoretisk. Oversigt over mål for tema 6: Grundforløbsprøve: Mål for prøveudtrukne grundfag Grundforløbsprøve: Mål for uddannelsesspecifikt fag 10

11 Bilag 1: Mål Uddannelsesspecifikt fag 11

12 Bilag 2: Virksomhedsforlagt undervisning Elever der følger GF2, målrettet Rengøringsteknikker/Serviceassistent, følger følgende model for gennemførelse af virksomhedsforlagt undervisning: Eleven introduceres til den virksomhedsforlagte undervisning om mandagen. Eleven er i den efterfølgende uge i virksomhedsforlagt undervisning fra tirsdag til fredag og samler op på forløbet om mandagen i den efterfølgende uge. Formål At eleven: Gennem den virksomhedsforlagte undervisning får mulighed for at blive understøttet i den eksperimenterende og reflekterende undervisning ude i praksis, og får styrket sin mulighed for at overføre teoretisk læring til en praktisk faglig kontekst. Mål At eleven: andre mennesker på en etisk, respektfuld og serviceorienteret måde samt forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker. praksis observere hvordan virksomheden udviser service ved forskellige samarbejdspartnere.. n i Kan se de i undervisningen demonstrerede praktiske arbejdsformer.... Indhold Eleven skal arbejde med: Metode Eleven tilbringer 4 dage med virksomhedsforlagt undervisning på et praktiksted indenfor serviceområdet. Eleven medbringer spørgsmål fra skolen, som skal grundlag for dagbogsskrivning under praktikken. Efterfølgende bruges oplevelser fra dagbogen, som særligt har vakt elevens interesse til at reflektere og perspektivere over i forhold til den teori eleven har arbejdet med på skolen. Efterbearbejdelsen kan følge nedenstående model: 2 timer: Klassen deles i grupper, og arbejder med dagbogsnoter om oplevelser og erfaringer fra praktikken, som har gjort indtryk/givet basis for refleksion. Underviser går rundt i grupperne og støtter elevernes refleksion. Ud fra drøftelserne samler hver gruppe 3 overordnede temaer, som efterfølgende skal danne baggrund for refleksion i klassen. 2 timer: Praktikrepræsentant deltager i opsamlingen i klassen. Bidrager med viden fra praktikken. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven: egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker. vordan virksomheden udviser respekt for borgernes forskellighed t 12

13 Evalueringsform Den virksomhedsforlagte undervisning vurderes gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. Bilag 3: Mål Dansk Henvises til Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne. 13

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som eleverne

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk, samfundsfag, idræt og psykologi) Gældende for elever med opstart

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk, samfundsfag og psykologi) Gældende for elever med opstart

Læs mere

1. Overskriften til bilag 2 affattes således:»cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen«.

1. Overskriften til bilag 2 affattes således:»cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen«. BEK nr 1266 af 02/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 074.10S.541 Senere ændringer til

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet pædagogisk assistentuddannelse 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk og samfundsfag) Gældende for elever med opstart 1. august 2016

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 Indhold: 1. Fagets formål og profil... 3 1.1 Fagets formål...

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN 2016 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Ernæringsassistent Indhold 1. Fagets formål og profil... 2 1.1 Fagets formål... 2 1.2 Fagets profil... 2 2. Faglige mål og fagligt indhold... 3 2.1. Faglige mål... 3 2.3 Fagligt

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2017 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 Fagets formål og profil... 3 Fagets formål...

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens Baggrund I Horsens Kommune er der lavet en aftale om, at rengøringsmedarbejdere, der har gennemført 3 ugers kursus i erhvervsrengøring, får en lønforbedring på 1 løntrin. Kurset indeholder det, der svarer

Læs mere

Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb. Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand

Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb. Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand 29. august 2014 Workshop: Elevplan og de nye grundforløb Oplægget viser hvordan ZBC, har organiseret

Læs mere

Ernæringsassistent, EUX

Ernæringsassistent, EUX Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Ernæringsassistent, EUX Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET SOSU 20 UGER

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET SOSU 20 UGER LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR SOSU 20 UGER Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 GENERELT FOR SKOLEN 3 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2.del EUX

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2.del EUX Grundforløbets 2.del EU Målrettet Social- og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2017 INDHOLD: GRUNDFORLØBETS 2. DEL MÅLRETTET SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN...

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 4 Overgangsordning... 4 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk og samfundsfag) Gældende for elever med opstart 1. august 2016

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

Grundforløb: Fitness

Grundforløb: Fitness Grundforløb: Fitness Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i et fitnesscenter. Du får grundlæggende viden om kommunikation og service og andre receptionsområder.

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og sundhedsuddannelserne Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 1 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 1. Fagets formål

Læs mere

Den lokale undervisningsplan (LUP) Grundforløb 2 Serviceassistent

Den lokale undervisningsplan (LUP) Grundforløb 2 Serviceassistent Den lokale undervisningsplan (LUP) Grundforløb 2 Serviceassistent 1 Indledning Den lokale uddannelsesplan er udarbejdet med udgangspunkt i kravene, som er fastsat i hovedbekendtgørelsens 45 og 46. Den

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET HYGIEJNE FAGBILAG 9

VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET HYGIEJNE FAGBILAG 9 VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET HYGIEJNE FAGBILAG 9 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning...2 1. Fagets formål og relevans for EUD... 2 2. Undervisningens

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Ernæringsassistent

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Ernæringsassistent Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Ernæringsassistent Vejledende uddannelsestid 20 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Hvad ønsker gæsterne?

Hvad ønsker gæsterne? God service Hvad ønsker gæsterne? God pris God beliggenhed Rene værelser, ja tak! Housekeeping med god kvalitet og service Rengøringsassistenter er en væsentlig ressource på et hotel! At gøre rent er ikke

Læs mere

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem Vidensmål: Grundforløb 2 Færdighedsmål: Kompetencemål: 2.1.1 Metoder 2.1.27.: til dokumentation Metoder 2.1.48.: til dokumentation dokumentere af eget arbejde eget og faglig arbejde formidling og varetage

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Gastronom

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Gastronom Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Gastronom Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende uddannelses

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe.

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. Læringsaktiviteter på GF 2 PAU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. 6 Relevante pædagogiske metoder, herunder konflikthåndtering,

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen.

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen. Danshøj Valby Vigerslev Gammel Køge Landevej Sjælør Boulevard Carl Jacobsens Vej KTS Folehaven Ny Ellebjerg Sjælør Gammel Køge Landevej Ellebjergvej Hvordan kommer du til Sukkertoppen S -Tog til Ny Ellebjerg,

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Vejledende uddannelsestid 20 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven inden eller

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Midtvejsevaluering Slutevaluering Fødselsdato: Hold: Praktik 1: d. Praktik 2: d. Praktikstedets navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen.

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Detailslagter Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailslagter

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende uddannelses

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

I praktik på Aarhus Universitetshospital

I praktik på Aarhus Universitetshospital I praktik på Aarhus Universitetshospital Uge 46: 14. 17. november 2016 Introduktion til Social og sundhedsassistent Serviceassistent Lægesekretær Ernæringsassistent Velkommen som praktikant på Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Prøvevejledning for afsluttende prøve på Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag: Sosu- faglighed

Prøvevejledning for afsluttende prøve på Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag: Sosu- faglighed Prøvevejledning for afsluttende prøve på Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag: Sosu- faglighed Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Generelt om overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU.

Generelt om overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU. Generelt om overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU. Overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU tilbydes til elever der har gennemført et GF2 PAU forløb, men som ikke er blevet optaget til videre uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for grundforløb 2, ernæringsassistent. Hotel- og Restaurantskolen

Den lokale undervisningsplan for grundforløb 2, ernæringsassistent. Hotel- og Restaurantskolen Den lokale undervisningsplan for grundforløb 2, ernæringsassistent Hotel- og Restaurantskolen 1 1. Generelt for Hotel- og Restaurantskolens erhvervsuddannelser Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Grundforløb 2: Kosmetiker

Grundforløb 2: Kosmetiker Grundforløb 2: Kosmetiker Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en klinik. Du lærer at udføre kosmetiske behandlinger herunder kosmetisk ansigtsbehandling

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Landbrugsuddannelsen Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Landbrugsuddannelsen Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende uddannelses

Læs mere

Eksamensreglement Serviceassistentuddannelsen Hovedforløb på AMU-Fyn

Eksamensreglement Serviceassistentuddannelsen Hovedforløb på AMU-Fyn Dette eksamensreglementet er gældende for prøver og eksamen på, der afvikles på Fyn i et samarbejde mellem Syddansk Erhvervsskole og AMU-Fyn. Grundforløbet tages på Syddansk Erhvervsskole, hovedforløbet

Læs mere

Erhvervsfag 1 - Erhvervsintroduktion

Erhvervsfag 1 - Erhvervsintroduktion ERHVERVSFAG Erhvervsfag 1 - Erhvervsintroduktion Bilag 19 Vejledende varighed 2,0 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven bliver introduceret til de erhvervsfaglige

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Bager/konditor

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Bager/konditor Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Bager/konditor Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Naturfag E Du skal derfor modtage

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GF PAKKE 32 UGER SOSU INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Dansk E Engelsk E Du skal derfor

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne STUK, Styrelsen for undervisning og kvalitet Undervisningsministeriet /v. Lone Kirk og Lisbeth

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for psykologi og samfundsfag) Gældende for elever med opstart 1. august

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

Lokal undervisningsplan for serviceassistentuddannelsen

Lokal undervisningsplan for serviceassistentuddannelsen Lokal undervisningsplan for serviceassistentuddannelsen Version 1, 25. januar 2016 Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød +45 4829 0000 info@esnord.dk CVR 250 189 82 EAN 57 98 00055 35

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTKONCEPTET Værd at vide om serviceassistentuddannelsen for eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1 1 Fag og temaer - GF1 Revideret 09.04.15 1 2 ERHVERVSFAG 1 Erhvervsintroduktion Tema Fagmål Indhold Hvad kan jeg blive? 1. Udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter instruktion. Egne ønsker og

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk og psykologi) Gældende for elever med opstart 1. august 2016

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere