REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015"

Transkript

1 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta Riishede, Teresa Jørgensen, Mette Hosbond Kristensen I mødet deltog uddannelsescheferne Flemming Glerup, Peter Povlsen, Jane Sundbæk Johansen og Kaj Sørensen samt vicerektor Tina Riis Mikkelsen. I Steffen Langes fravær valgtes Erik Olesen som mødeleder. 1. Økonomi 1. Økonomi A) 2014 Budgetopfølgningen pr. 30. september indikerer, at vi kommer ud af 2014 med et overskud i omegnen af de budgetterede 3 millioner kr. (bilag 1). B) Låneomlægning Som nævnt i mail af 3. december har vi foretaget en omlægning af den fastforrentede del af vores samlede lån fra 4% til 2½%. Hovedstolen udgør 26,487 m.kr. Omlægningen giver en årlig rentebesparelse på ca kr. C) Budget 2015 Der vedlægges forslag til budget 2015 (bilag 2). Der budgetteres med samlede indtægter på 122,5 m. kr. og et overskud på 3 m. kr. Samlet set vil skolens økonomi være lidt dårligere i 2015 end i Det skyldes dels indførelsen af det sociale taxameter, der kommer til at koste SG 1,8 m. kr., dels et fald i den gennemsnitlige klassekvotient, idet indførelsen af det såkaldte klasseloft på 28 slår fuldt igennem. Omlægningen af pædagogikumtaxametret trækker i modsat retning, idet tilskuddet pr. kandidat forhøjes med 100% til kr. A) Kaj Sørensen konstaterede, at økonomien ser fornuftig ud, og at periodens hovedtendenser ligger i forlængelse af tendenserne i tredje kvartal. Kaj Sørensen vurderer, at overskuddet bliver i størrelsesordenen 2-3 mio. kr. Der var ingen bemærkninger eller kommentarer til punktet. B) Erik Olesen redegjorde for baggrunden for låneomlægningen af de fastforrentede lån og forklarede endvidere, hvorfor det ikke kan svare sig at omlægge lån med rentecaps til fastforrentede lån. Palle

2 Broman tilbød i forlængelse heraf at analysere og vurdere muligheden for at omlægge rentecapslån til fastforrentede lån. C) Kaj Sørensen gennemgik budget 2015 med henvisning til den vedtagne finanslov, som igen lægger op til besparelser på området. Besparelserne forventes dog ikke komme til at gå ud over aktivitetsniveauet på hverken undervisnings- og aktivitetsområdet eller på lærernes kompetenceudvikling. I budgetlægningen er der taget højde for en lille lønstigning som følge af lærernes overenskomstforhandlinger til foråret (OK 15) samt til de forventede anciennitetsstigninger. I skoleåret 2015/16 forventer vi at opnå det højeste antal klasser hidtil, nemlig 55. Vores kapacitet er på 54 klasser. Der var ingen bemærkninger eller kommentarer til punktet. 2. Orientering om oprettelse af studieretninger og valgfag A) Studieretninger - 1g På baggrund af 1g-årgangens valg er der oprettet 18 klasser med i alt 16 forskellige studieretninger. Studieretningsklasserne og elevtal fremgår af vedhæftede oversigt (bilag 3). Flg. studieretninger er ikke blevet oprettet: Engelsk A, Samfundsfag B, Dramatik B Samfundsfag A, Engelsk A, Filosofi B Kemi A, Matematik A, Fysik B Geovidenskab A, Matematik A, Kemi B Fransk b A / Tysk f A, Engelsk A, Matematik B Engelsk A, Fransk b A, Tysk f B, Latin C Engelsk A, Spansk A, Tysk f B Der har været en særdeles høj grad af opfyldelse af elevønsker. Således har 95% af eleverne fået opfyldt deres første prioritet og 4% deres anden prioritet. Kun 3 elever har således ikke fået opfyldt første eller anden prioritet. Som det fremgår af oversigten er der tale om meget forskellige klassestørrelser. En enkelt af klasserne rummer således 40 elever alle med kombinationen Musik-Engelsk. Vi har valgt at bruge klassen som et pædagogisk udviklingsprojekt, hvor der er to lærere i alle fag. B) Valgfag 2g

3 Resultatet af 2g-årgangens valg af valgfag fremgår af vedlagte oversigt (bilag 4). De med rødt markerede valgfag oprettes ikke. Antallet af valgfag pr. elev afhænger af den enkelte studieretning. Op mod 95% af 1. prioritetsansøgningerne vil kunne opfyldes. Det er interessant, at de tre nye valgfag retorik, innovation og design har fået stor tilslutning. Erik Olesen redegjorde for oprettelsen af de nye studieretningsklasser i 1g samt for de kommende valgfagshold i 3g. Det er endnu uvist, hvordan en justering af gymnasiet vil komme til at påvirke vores studieretningsudbud, men hvis der i forbindelse med en justering stilles krav om, at alle studieretninger skal være af typen AAB/AAC vil ca. 40% af vores nuværende studieretninger ikke kunne udbydes. 3. De igangværende politiske drøftelser af en reform af gymnasiet Som det fremgår af mail af 3. december foreligger nu regeringens forslag til justering af gymnasiet. Det er svært at vurdere, om der kan nås et forlig. På mødet vil der blive orienteret om forhandlingerne og mulige konsekvenser for Silkeborg Gymnasium. Punktet udsættes til et kommende møde. 4. Lederudvikling/karriereudvikling På bestyrelsesmødet i juni blev det foreslået at flg. punkter blev emner på et bestyrelsesmøde: Hvordan kan vi understøtte medarbejdernes karriereudvikling? Hvordan kan vi udvikle ledelsestalenter? Hvordan sikrer vi kompetenceudviklingen af de nuværende ledere? Der lægges op til en drøftelse på baggrund af et mundtligt oplæg. Punktet udsættes til et kommende møde. 5. Kapacitetsfastsættelse Bestyrelsen fastsætter årligt gymnasiets optagelseskapacitet. I indeværende skoleår er der 54 klasser fordelt med hhv. 18, 19 og 17 på de tre klassetrin. Det har hidtil været et omdrejningspunkt for kapacitetsfastsættelsen, at det skal være muligt at rumme

4 alle ansøgere bosiddende i Silkeborg Kommune, der søger Silkeborg Gymnasium som første prioritet. Det samlede ansøgertal har de seneste 5 år været følgende: Antal 16-årige i Silkeborg Kommune frem til 2019 er i størrelsesordenen De seneste tre år er alle primære ansøgere bosiddende i Silkeborg Kommune blevet optaget på Silkeborg Gymnasium. Det foreslås derfor at optagelseskapaciteten for skoleåret fastsættes til 18 klasser i lighed med optaget i indeværende skoleår. Erik Olesen redegjorde for baggrunden for at foreslå, at optagelseskapaciteten for fastsættes til 18 klasser. Bestyrelsen vedtog efterfølgende, at optagelseskapaciteten for fastsættes til 18 klasser. 6. Elevferieplan Der vedlægges forslag til ferieplan for eleverne for skoleåret Skoleåret omfatter 201 dage inkl. OD-dagen og fredag efter Kr. Himmelfartsdag. (Bilag 5). Bestyrelsen godkendte forslaget til ferieplanen for Eventuelt Laurits Lykkeskov Gran spurgte til planerne for eventuelle ændringer i forhold til kantinens udbud. Kaj Sørensen redegjorde for, at kantinen i samarbejde med en konsulentvirksomhed hen over vinteren arbejder på at øge det daglige salg. I forlængelse heraf udspandt der sig en diskussion af kostens betydning for elevernes udbytte af undervisningen. Det besluttedes, at gymnasiets kostpolitik tages op på et fremtidigt bestyrelsesmøde. Referat ved vicerektor Tina Riis Mikkelsen, den 7. januar, 2015

5 Referatet godkendt: Steffen Lange Laurits Lykkeskov Gran Huno K. Jensen Thea Karoline Marx Britta Riishede Mette Hosbond Kristensen Teresa Jørgensen Helle Risvig Nielsen Palle Broman Erik Olesen

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Jørgen Lang, Jette Bjørn Hansen, Anne Lund, Kristine Birgitte Rasmussen, Morten Sørensen, Casper Brøndum Veile, Lone Sandholdt

Læs mere

Læsevejledning til Budgetopfølgning pr. 10. september 2012 Bilag til Bestyrelsens møde 28/9 2012 Budgetopfølgningen bygger på udskrift fra bogholderiet pr. 10. september, og den indeholder blandt andet

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER.

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. UNDERVISNINGSMINISTERIET OG FINANSMINISTERIET, JUNI 2007 Indledning 1. INDLEDNING...

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 24. marts 2015 kl. 17.00 21.00 på Virum Gymnasium. Under mødet vil der blive serveret en let anretning. Mødested: Lærerværelset 1. Kommentarer til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d. 22. november 2010

Referat af Bestyrelsesmøde d. 22. november 2010 Referat af Bestyrelsesmøde d. 22. november 2010 29. november 2010 Tilstede: Bjarne Lundager Jensen (BL), Lars Qvortrup (LQ), Cecilia Lonning (CL), Astrid Læssø (AL), Søren Barlebo Rasmussen (SB), Gitte

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Mogens Gade, Kirsten Thomsen Olesen, Bent Danielsen, Julie Kjær

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 1 Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Hans Kjeldsen (HK), Karsten Geertsen (KG), Lene Augusta Jørgensen (LEA), Uffe

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere