Power Push og Lån en Leder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Power Push og Lån en Leder"

Transkript

1 Power Push og Lån en Leder

2 Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden låne en ledende specialist til et kortere, defineret forløb med henblik på et blivende kompetenceløft i organisationen.

3 Lån en Leder Den Samlede Proces Rekruttering Ansøgningsfase Forløb Screening Væksthjul Indstillings dokumentation Board Ansøgningsfase Tilsagn Forløb MILEPÆL 1: SCREENING MILEPÆL 2: INDSTILLING Væksthus Syddanmark 3

4 Lån en Leder Hvem gør hvad, hvornår? Rekruttering Ansøgningsfase Forløb Screening Væksthjul Indstillings dokumentation Board Ansøgningsfase Tilsagn Forløb Virksomhed Projektleder Proceskonsulent Økonomiafd. Ekstern rådgiver Lokale erhvervsservice, klynge Væksthus Syddanmark 4

5 Lån en Leder Formål Formålet med projektet er at skabe vækst (øget omsætning, øget indtjening, flere velkvalificerede medarbejdere m.v. hovedsageligt på ledelsesniveau) baseret på en gennemarbejdet handlingsplan ved hjælp af en midlertidig tilførsel af specialistkompetence til SMV ere i form af en ekstern konsulent eller rådgiver. Målgruppe Virksomheder indenfor Velfærdsteknologi, Energi, Oplevelseserhverv og Spirende klynger (Fødevare -, Design-, Offshore-, Mekatronikklynger). Virksomheder med under 5 ansatte og ambitioner om vækst til over 10 ansatte eller over 15 mio. kr. i omsætning indenfor 3 år; eller Virksomheder med ansatte og ambitioner om vækst på over 20% p.a. indenfor 3 år målt på ansatte eller omsætning Virksomheder der er uafhængige (konsolideret SMV; undtagelsen er Business Angels) 41% mål om deltagelse fra Tønder, Langeland, Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Ærø Væksthus Syddanmark 5

6 Lån en Leder Hvad får virksomheden ud af det, og hvad skal virksomheden selv lægge af kræfter? Øget blivende viden og kompetenceløft indenfor et specifikt område, der er en hindring eller en forudsætning for at nå ambitiøse vækstmål Projektet støtter med 50% af opgaveomkostningerne til den lånte leder Virksomheden medfinansierer egne ledere og medarbejderes tid i form af anvendte timer Støtte med op til 50% af kr. ( kr. pr. virksomhed) kontant Virksomheden lægger ud og får refunderet udgifterne efter endt program Opgaven skal konkurrenceudsættes; vi bruger Rådgiverbørsen Og så det med småt Væksthus Syddanmark 6

7 Lån en Leder Screening og Væksthjul Screening Falder ansøgeren falder indenfor et af Regionens indsatsområder? Velfærdsteknologi, energiområdet, oplevelseserhverv eller spirende klynger (fødevare-, offshore-, design-, mekatronik) Er ansøgeren en SMV? medarbejdere; og omsætning max. 50m / balance max. 43m Er der tale om en uafhængig virksomhed? Besidder ikke +25% af anden virksomhed +25% ejes ikke af anden virksomhed eller offentligt organ; undtagen eks. business angels Konsolideret virksomhed Er virksomheden i stand til at være med, og har de et ønske om at være med? Forventningsafstemning: Dokumentation, samlet procestid og forklaring af hvad, det indebærer at blive partner i projektet Væksthus Syddanmark 7

8 Lån en Leder Forventningsafstemning Ansøgere skal forvente: At samarbejde med en proceskonsulent omkring fremdrift i milepæle i projektet At indsende kopi af lønsedler og registrere timer på månedsbasis At have en kontaktflade ifht. projektet med vækstkonsulenten, økonomiafdelingen og proceskonsulenten At udfylde, sammen med vækstkonsulenten, handlingsplan målrettet projekterne At vurdere den samlede time-medfinansiering virksomheden skal stille med At udfylde og indsende originaler af SMV-, gruppefritagelse-, og partnerskabserklæring At samarbejde med vækstkonsulenten om Indstillingsdokument At udarbejde opgavedefinition til rådgiverbørsen, og 14 dages opslag af opgave herpå Udvælgelse af markedsperspektiveret leder valgt på kvalifikationer og kemi med virksomhed At udarbejde en handlingsplan med milepæle, pris, start/slutdato og timebudget for alle involverede At udfylde startskema og slutskema for alle involverede At inddække evt. likviditetsunderskud (kan evt. afhjælpes ved at aftale favorable betingelser med lederen) At der løbende kan indhentes supplerende oplysninger til brug for Board godkendelse Væksthus Syddanmark 8

9 Lån en Leder Væksthjul Væksthjul Væksthjulsdokument udfærdiges Afspejler ambitionsniveau: <5 medarb.: 10 medarbejdere eller 15m DKK omsætning indenfor 3 år; 5+ medarb.: 20% vækst p.a. i 3 år målt på medarb. eller omsætning Virksomhedens svage sider afdækkes og strategiske udfordringer klarlægges Handleplan Plus udførsel af opgaver nævnt under forventningsafstemning Løbende tæt dialog med Væksthus og virksomhed Væksthus Syddanmark 9

10 Lån en Leder Den Samlede Proces Rekruttering Ansøgningsfase Forløb Screening Væksthjul Indstillings dokumentation Board Ansøgningsfase Tilsagn Forløb Væksthus Syddanmark 10

11 Lån en Leder Indstilling og Board Indstillingsdokumentation Board Flg. dokumentation skal medfølge Indstillingsdokumentet; Partnerskabserklæring SMV Erklæring Gruppefritagelsesdokument Handlingsplan (Væksthjulsdokument) Fede Fif: Tilførsel af en midlertidig, ekstern kompetence som skal sikre Blivende kompetenceløft Ejerledelsens kompetenceudvikling Hindring for realisering af ambitiøs vækstplan Forudsætning for realisering af vækstplan Ved hjælp af coaching, ledelsesmæssig sparring og sidemandsoplæring No No s: Ønsker at ansætte Vil hyre en leder Væksthus Syddanmark 11

12 Lån en Leder Den Samlede Proces Rekruttering Ansøgningsfase Forløb Screening Væksthjul Indstillings dokumentation Board Ansøgningsfase Tilsagn Forløb Væksthus Syddanmark 12

13 Lån en Leder Boardets Vurderingskriterier Dokumentation for, at ansøgeren falder indenfor et af Regionens indsatsområder (velfærdsteknologi, energiområdet, oplevelseserhverv eller spirende klynger) Dokumentation for at ansøgeren falder indenfor SMV definitionen; Dokumentation for partnerskabserklæring, SMV erklæring og gruppefritagelsesordning er udfyldt Dokumentation for at informationen i indstillingen er komplet og derigennem generelt kvalificerer til støtte At Væksthjulsdokument er udfærdiget som bilag til ansøgningen Dokumentation for kritisk at have forholdt sig til indlæring i virksomheden qua beskrivelse og qua medfinansiering i timer Dokumentation for virksomheden har forholdt sig til Økonomi i form af både samlede søgte beløb, og samlede finansiering fordelt på kontant og time-medfinansiering Dokumentation for virksomheder med over 5 medarbejdere har et vækstpotentiale/ambition på over 20% p.a. over 3 år målt på medarbejdere el. omsætning; og at virksomheder med under 5 medarbejdere har et ekstraordinært potentiale på over 10 medarbejdere eller en omsætning på 15 mio. over 3 år At hensigten er en midlertidig tilknytning af en ekstern konsulent med CVR nummer, med det formål at give virksomheden et blivende kompetenceløft gennem læringsforankring At virksomheden er hjemmehørende i region Syddanmark, og at den resulterende vækst er i den del af virksomheden, som er placeret i region Syddanmark At indstillingen ikke er i konflikt med Vækst via Ledelse** Væksthus Syddanmark 13

14 Lån en Leder Ansøgningsfasen Rekruttering Ansøgningsfase Forløb Screening Væksthjul Indstillings dokumentation Board Ansøgningsfase Tilsagn Forløb Væksthus Syddanmark 14

15 Lån en Leder Indstilling og Board Ansøgningsfasen Handling Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Opgaveudbud Foreløbig aftale mellem virksomhed og rådgiver skrives Ansøgning skrives og indsendes Rådgiverbørsen Aftale Aftale Ansøgning Ansøgning (Tilsagn) (Tilsagn) Foreløbig aftale indeholder: Handleplan mellem rådgiver og virksomhed med definerede milepæle; pris på opgaven, start og slutdato, timeforbrug for rådgiver, timeforbrug for ansatte i virksomheden, Evt. særlige forhold. Den foreløbige aftale indskrives i Ansøgningen, og Ansøgningen indsendes til Projektledelsen. TILSKUD I PROJEKTET TÆLLER FRA ANSØGNINGEN INDSENDES TIL PROJEKTLEDELSEN. Væksthus Syddanmark 15

16 Lån en Leder Ansøgningsfasen Rekruttering Ansøgningsfase Forløb Screening Væksthjul Indstillings dokumentation Board Ansøgningsfase Tilsagn Forløb Projektledelsen kontrollerer der er overensstemmelse mellem Indstilling og Ansøgning, og skriver på denne baggrund Tilsagn til virksomheden. Timeforbrug og omkostninger kan, i tilfælde af positivt tilsagn, tælles fra indsendelse af Ansøgning. Rapportering Milepæle Dokumentation Proceskons. Væksthus Syddanmark 16

17 Projekt Power Push Syddanske virksomheders adgang til kvalificeret og omkostningseffektiv arbejdskraft er afgørende for deres konkurrenceevne og vækstpotentiale for at hindre udflytning. Med Power Push får regionens virksomheder mulighed for at give deres ansatte et kompetenceløft, som kan medvirke til at fremme vækstmulighederne.

18 Power Push Formål Formålet med Power Push er gennem kurser, efter- og videreuddannelse at kompetenceløfte medarbejderne i syddanske SMV er inden for forretningsområderne velfærdsteknologi, energi, oplevelseserhverv og spirende klynger for at fremme de syddanske virksomheders konkurrenceevne og vækstmuligheder. Målgruppe Virksomheder indenfor Velfærdsteknologi, Energi, Oplevelseserhverv og Spirende klynger (Fødevare -, Design-, Offshore-, Mekatronikklynger). Virksomheder med under 5 ansatte og ambitioner om vækst til over 10 ansatte eller over 15 mio. kr. i omsætning indenfor 3 år; eller Virksomheder med ansatte og ambitioner om vækst på over 20% p.a. indenfor 3 år målt på ansatte eller omsætning Virksomheder der er uafhængige (konsolideret SMV; undtagelsen er Business Angels) 41% mål om deltagelse fra Tønder, Langeland, Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Ærø Væksthus Syddanmark 18

19 Power Push Hvem gør hvad, hvornår? Rekruttering Ansøgningsfase Forløb Screening Væksthjul Ansøgnings dokumentation Board Tilsagn Ansøger indhenter 3 tilbud Forløb Virksomhed Projektleder Proceskonsulent Økonomiafd. Uddannelsesudbyder Lokale erhvervsservice, klynge Væksthus Syddanmark 19

20 Power Push Hvad får virksomheden ud af det, og hvad skal virksomheden selv lægge af kræfter? Projektet støtter med 50% af omkostningerne til uddannelsesforløbet Virksomheden medfinansierer medarbejderes tid i form af registrering af anvendte timer Støtte med op til 50% af kr. ( kr. pr. virksomhed) Virksomheden lægger ud og får refunderet udgifterne efter endt program Virksomhederne får mulighed for ar give deres medarbejdere et kompetenceløft, som kan medvirke til at medarbejderne bliver mere innovative og lærer nye arbejdsmetoder, som i sidste ende vil medvirke til at skabe vækst i virksomhederne. Væksthus Syddanmark 20

21 Power Push Boardets Vurderingskriterier for at tilsagn kan gives Dokumentation for, at ansøgeren falder indenfor et af Regionens indsatsområder (velfærdsteknologi, energiområdet, oplevelseserhverv eller spirende klynger) Dokumentation for at ansøgeren falder indenfor SMV definitionen; Dokumentation for partnerskabserklæring, SMV erklæring og gruppefritagelsesordning er udfyldt Dokumentation for at informationen i indstillingen er komplet og derigennem generelt kvalificerer til støtte At Væksthjulsdokument er udfærdiget som bilag til ansøgningen Dokumentation for kritisk at have forholdt sig til indlæring i virksomheden qua beskrivelse og qua medfinansiering i timer Dokumentation for virksomheden har forholdt sig til økonomi i form af både samlede søgte beløb, og samlede finansiering fordelt på kontant og time-medfinansiering Dokumentation for virksomheder med over 5 medarbejdere har et vækstpotentiale/ambition på over 20% p.a. over 3 år målt på medarbejdere el. omsætning; og at virksomheder med under 5 medarbejdere har et ekstraordinært potentiale på over 10 medarbejdere eller en omsætning på 15 mio. over 3 år At hensigten er en kompetenceudvikling af nuværende medarbejdere i overensstemmelse med virksomhedens operationelle vækststrategi At virksomheden er hjemmehørende i region Syddanmark, og at den resulterende vækst er i den del af virksomheden, som er placeret i region Syddanmark Dokumentation for kritisk at have forholdt sig til hvordan der sikres indlæring og blivende kompetence i organisationen Væksthus Syddanmark 21

22 Power Push Board og tilsagn Tilbudsfase Rekruttering Ansøgningsfase Forløb Screening Væksthjul Ansøgnings dokumentation Board Tilsagn Ansøger indhenter 3 tilbud Forløb Væksthus Syddanmark 22

23 Power Push 3 tilbud Ansøger indhenter 3 tilbud Handling Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Indhentning af tilbud fra åben liste Tilbud indhentes Tilbud indhentes Tilbud indhentes vurderes af virksomheden sammen med proceskonsulent, så det passer til det ansøgte Besked til Væksthuset, indsendelse af alle tre tilbud med begrundelse for valg Tilbud vurderes sammen med proceskonsulent Tilbud vælges og de tre tilbudsgivere og Væksthuset underrettes om valg Besked fra Væksthuset med endeligt go Uddannelsesforløbet kan igangsættes AF TILSAGNET FREMGÅR AFTALEPERIODEN, TIMEFORBRUG, FORVENTET RESULTAT, MAX. STØTTEBELØB, VIRK. EGEN MEDFINANSIERING, ANDRE SÆRLIGE VILKÅR Væksthus Syddanmark 23

24 Power Push Board og tilsagn Tilbudsfase Rekruttering Ansøgningsfase Forløb Screening Væksthjul Ansøgningsdokumentation Board Tilsagn Ansøger indhenter 3 tilbud Forløb EVALUERING, SLUTSKEMA OG 50% REFUSION VALG AF UDDANNELSE Væksthus Syddanmark 24

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 Kravspecifikation side 2/25 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Formålet med

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Lån en leder giver bonus. Virksomhederne forventer markant vækst

Lån en leder giver bonus. Virksomhederne forventer markant vækst Lån en leder giver bonus Virksomhederne forventer markant vækst de fik trykket på speederen 139 syddanske virksomheder har sat skub i ny udvikling. I perioden 20122014 har de lånt en leder. Forventningerne

Læs mere

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder!

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder! EvalueringafprojektKlartil nyemuligheder UdarbejdetafLBAnalyse forfondenfemernbeltdevelopment Februar2015 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Indholdsfortegnelse 1 Indledningogprojektetsidé...3 2 Sammenfatning...5

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 Indholdsfortegnelse 1 Konklusionerne - kort 2 2 Baggrund 4 3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 4 Udfordringer 8 4.1 Brugercentreret produktudvikling

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere