Gældskrisen i Grækenland: Generelle årsager (1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gældskrisen i Grækenland: Generelle årsager (1)"

Transkript

1 Gældskrisen i Grækenland: Generelle årsager (1) - Historisk har GR haft en række såkaldte statsbankerotter: 1827 (befrielseslån til våbenkøb), 1843 (lån til dækning af befrielseslånenes renter), 1893 (udenlandslån til moderni- sering af statsapparat og infrastruktur, stort underskud på betalingsbalancen pga. drueeksportens kollaps), 1932 (fald i tobakseksporten mv. pga. international økonomisk krise), 1953 (besættelse/borgerkrig , ødelæggelse af produktions- og infrastruktur, stor devaluering, Marshall- hjælp fra USA), 2012 (øget statsligt/privat overforbrug og international finanskrise, lånepakker på 110 og 130 mia og nedskrivning af PSI- gæld på ca. 100 mia ud af ca. 350). - Græsk gældskrise skyldes dels den globale finanskrise 2008 og EMU- konstruktionen uden udligningsordninger mellem landene og dels øget privat/offentlig låntagning (58/42 %). Alene statsgælden voksede fra 113% i 2008 til ca. 170% af BNP i 2012/13 pga. stigende renter, svag konkurrenceevne, risikofyldt långivning, ekspension og senere kollaps af den nationale finansielle sektor. Stort statsligt overforbrug, korruption og svagt skattegrundlag. - Trojkaen (EU, ECB, IMF) krævede interne devalueringer, offentlige/private nedskæringer, privatisering, skatte- reform, fleksibel arbejdsmarkedsreform. Ingen penge til investeringer og nye arbejdspladser. GR har EU s største statsgæld 170%, Italien 133%, Portugal 131%, Irland 126%. GR s off. gæld steg 20% i Et primært budget- overskud (uden renter på lån) forventes på 344 mio..

2 Grækenlands økonomiske udvikling , udvalgte nøgletal (2) BNP (%- ændring) 4,4 5,5-0,2-3,1-4,9-7,1-6,4-4,4 BNP (mia ) Handelsbal. (% BNP) - 5,4-9,6-11,5-7,8-6,8-6,0-2,5 - Betalingsbal. (% BNP) - 5,8-11,4-14,9-11,2-10,1-9,9-3,4-4,0 Budg.undersk. (% BNP) - 7,4-6,0-9,9-15,6-10,8-9,6-10,0-13,5 Budg.undersk. (mio ) Samlet gæld (% BNP) (1) Beskæftigelse (i mio) 4,3 4,5 4,6 4,5 4,4 4,1 3,8 3,5 Primær sektor (i %) 12,6 12,0 11,3 11,9 12,5 12,4 13,0 13,5 Sekundær sektor (i %) 22,5 22,1 22,3 21,2 19,7 17,8 16,7 16,0 Tertiær sektor (i %) 64,9 65,9 66,4 66,9 67,8 69,8 70,3 70,5 Arbejdsløshed (i %) 10,5 8,9 7,6 9,5 12,5 17,7 24,2 27,5 Arb.kraftomk. (%- ændring) - 2,6 5,9 6,2-0,1-1,8-6,2 - Inflation (%- ændring) 3,1 2,2 2,9 2,4 2,7 1, ,3 Kilde: EL.STAT, Hellenic Statistical Authority, September Note 1: Når den samlede statsgæld i % af BNP falder fra 170% i 2011 til 157% i 2012 skyldes det en haircut/gældsnedskrivning på ca. 100 mia for den private sektors investorer (PSI).

3 Interne årsager til gældskrisen i Grækenland (3) - Kronisk underskud på handels- /betalingsbalancen (minus 7,7/4,4% i 2012/13), på de årlige statsbudgetter (minus 6,6/4,6 i 2012/13) og voksende statsgæld 6,2 mia i 2013, (200 mia. til indkøb af militær udstyr siden 1974), - stigende forbrug/låntagning/gæld hos husholdninger (boligkøb, medgift) og virksomheder (køb af værdipapirer), den finansielle sektors dominans over produktion, investe- ringer i udlandet (Balkan, Cypern, Rusland) og ikke i GR, - ineffektiv/centralistisk statsadministration, korruption i offentlige/private institutioner og virksomheder, snyd med velfærdsydelser 111 mio. i 2011 (fx blinde, forældreløse børn), sort økonomi og returkommission (fx politikere), - begrænset skattegrundlag og omfattende skattesnyd, svag beskatning af middel- og overklasse vs lønmodtagere, uigennemskuelig skattelovgivning, samlet skattegæld 60 mia heraf 6,2 mia i politisk kultur og klientelisme historisk og aktuelt, staten som indtægtskilde for patroner/klienter (høje lønninger og pensioner mv. til ledere og udvalgte klient- grupper), staten som redskab for politiske patroner til fordeling af goder, arbejde og tjenesteydelser til klienter, staten som største arbejdsgiver ( inkl kontraktansatte), offentlig ansættelse som livsforsikring (Nea Demokratia ansatte i perioden ), svagt civilsamfund, familien erstatter velfærdsstaten.

4 Interne årsager til gældskrisen i Grækenland (4) - lovgivningsmæssigt kaos (ca love pr. år siden 1974) og lovgivning (closed shops), der favoriserer visse brancher og virksomheder og begrænser konkurrencen fx advokater, ingeniører, arkitekter, lastbil- og taxachauffører. - GR har den mest korrupte offentlige sektor i EU efter Bulgarien. Offentlig ansættelse er et instrument til person- lig berigelse, love produceres til dækning over eller anklage om skattesnyd, privatpersoner og virksomheder betaler penge under bordet (fakelaki) til skattekontrollører, læger, toldere, bilinspektører, landmålere, mellemmænd og andre embedsmænd for at smøre systemet (554 mio. i 2011). - den græske adfærd er styret rentesøgning i stedet for produktiv adfærd. Staten anses som noget godt, når det offentlige kan levere ydelser, men som noget dårligt, når der skal betales skat til finansiering af ydelserne. Når det offentlige ikke kan dække de forventede ydelser og når man ikke selv vil/kan bidrage, så findes andre veje til dækning af sådanne ydelser fx klientelistisk aftalte pensioner: - når virksomhed oprettes betales 1% af startkapitalen til advokaternes pensionsfond, købes en færgebillet betales 10% til havnearbejdernes og sømændenes pensionsfonde, køber du reklamer betales 20% af reklameprisen til journa- listernes pensionsfond, køber du billet til en fodboldkamp betales 25% til politiets pensionsfond (ca sådanne ordninger svarer årligt til ca. 30% af BNP).

5 Konsekvenser af økonomiske nedskæringer (5) - Konsekvenser af nedskæringer har først og fremmest været langvarig økonomisk recession (ca. 5% af BNP pr. år ), privatisering af off. virksomheder (PPC), - forringelser af løn-, arbejds- og pensionsforhold (fx 22% af mindsteløn (586 ), 32% af ungdomsløn og 20-40% af pensioner), fyring af ca off. ansatte, - stor privat gæld til pensionsfonde ( borgere skylder 11 mia ). Pensionsfonde og universiteter på randen af konkurs pga. halvering (53%) af deres græske statsobligationers værdi (PSI- aftalen) i 2012, - store nedskæringer af velfærdsydelser samt stigende arbejdsløshed (28%) og for unge (65%), fordelingen af den stigende arbejdsløshed var 7% i den primære sektor, 17% i den sekundære og 6% i den tertiære (2011), - lukning af SME- virksomheder ( i 2011), krise i boligsektoren (33% fald 2011) og byggesektoren (38 % fald 2011), biler afregistreret de sidste år. - banksektoren mangler penge til udlån, alene 35 mia blev overført til udlandet 2011 af private husholdninger og virksomheder. Rekapitalisering af banker ca. 50 mia. - øget fattigdom ca. 25% af den registrerede befolkning, større for de illegale indvandrere, øget kriminalitet, - afvandring fra by til land, 1 mio. vil evt. vende tilbage til landbruget jf. mulighed for leje af statsejet landbrugsjord, - social uro, strejker, demonstrationer, kartoffelbevægelse indignados, politisk polarisering mellem venstre og højre.

6 Mulige vækst- og investeringsområder i Grækenland (6) - Store græske, tyske oa. EU- investeringer i vedvarende energi så som solcellestationer, vindmølleparker og hydroelektrisk energi. Solceller steg med 215% i Heliosprojektet skal levere el til Tyskland og andre vest- europæiske lande. - Engelske virksomheder forventer at investere ca. 5 mia i græsk turisme og skabe ca nye arbejdspladser over de nærmeste år. Fx opkøb af jord/strande på Korfu. - Private investeringer i minesektor, fx guld på Halkidiki, bauxite på Attika, marmor og brunkul i Nordgrækenland, bentonit, magnesit, nikkel, sjældne jordarter på øerne. - Private og offentlige investeringer i økologisk land- og husdyrbrug, fx druer og grøntsager på Kreta, husdyr, vin, frugter og grøntsager i Nord- og Centralgrækenland. - Tyske, franske, italienske, kinesiske, russiske investering- er i offentlige virksomheder, infrastruktur, havne, øer og jord fx offentligt El- selskab PPC, Græsk Postbank, Piræus, Salonikis og andre havne, teleselskab OTE, vandforsyning, lufthavne, raffinaderier, jernbaner, DEPA- Gasselskab, togdrift, TAP- naturgasledning fra Azerbaijan, turisme, handelsflåden, Fri Økonomisk Zone mv.

7 Politisk krise: Valg 2009 og 2012 og seneste meningsmålinger (7) - Den økonomiske krise har udviklet en politiske krise i GR og har skabt ny polarisering i det politiske landskab mellem højre og venstre. Gamle partier er blevet splittet og nye er kommet til. Valgresultat fra 2009 og juni 2012 vises med de sidste meningsmålinger fra oktober 2013: Valg Valg Måling Nea Demokratia/konservative 34% 29,6% 22-25% - PASOK/Socialdemokrater 44% 12,3% 6-7% - Demokratisk Venstre(DIM.AR.) - 6,3% 3-4% - Kommunistpartiet (KKE) 8% 4,5% 4-5% - Venstreradikal Alliance(SYRIZA) 5% 27,0% 22-25% - Folkelig Ortodoks Samling (LAOS), højreradikalt, national/religiøst. 6% 2,0% 1-2% - Selvstændige Grækere (ANEL), højreradikalt, populistisk - 7,5% 5-6% - Gylden Morgengry (GD), højreradikalt/neo- fascistisk 0,3% 6,9% 6-7% - Økologisk- Grønne 1% 2,5% 2-3%

8 Højreradikalismens fremgang i Grækenland (8) - Højreradikalisering i Grækenland blev synlig ved valget 2004, hvor det ultrakonservative og nationale - religiøse parti Folkelig Ortodoks Samling (LAOS) fik 2,2% af stemmerne. Ved valg i 2007 og 2009 fik det henholdsvis 4 og 6% af stemmerne. Med LAOS deltagelse i Papademos teknokratiske koalitionsregering i første halvdel af 2012 og accept af Troikaens nedskæringspolitik i GR, mistede det opbakning og nåede ikke over spærregrænsen på 3% ved valgene i maj- juni I stedet opstod et nyt og mere populistisk højreradikalt parti De Uafhængige Grækere (ANEL), der fik 7,5% og 20 parlamentspladser ved valget juni Vælgerne vandrede fra LAOS til ANEL og GD, fordi de sidstnævnte modsatte sig Troikaens og regeringens nedskæringspol. - Parallelt med denne udvikling og legitimering af højre- radikale partier samt den fortsatte store indvandring blev der for første gang siden militærjuntaens fald 1974 udviklet et nyt højreekstremistisk parti, Gyldent Daggry. Partiet brød spærregrænsen på 3% først ved kommunal- valget 2010 i Athen og siden ved parlamentsvalget juni 2012 med 6,9% og 18 parlamentspladser under sloganet: Mad, blod og arbejde men kun til grækere. Samlet fik de højreradikale partier (ANEL+GD) ca. 15% af stem- merne, mens venstrefløjen (Syriza+KKE) fik ca. 32% og centrumpartierne (ND+ Pasok) fik ca. 42%.

9 Højreekstremismens fremgang i Grækenland (9) - Gyldent Daggry (GD). Fra 1980 erne udviklede GD sig fra at være en højreekstremistisk militant undergrunds- gruppe til at være et højreekstremistisk parti (1993) med demokratisk repræsentation i parlamentet. GD øgede sin vælgeropbakning fra i 2009 til i Den politiske elites (ND/Pasok) anerkendelse af højre- radikalismen betød en stiltiende accept af højreekstre- mistiske synspunkter. Det blev legitimt at stemme på GD. - Legitimeringen medførte iflg. den græske sociologi P. Panagiotopoulos en omfattende vælgervandring fra ND til GD på 41% og fra Pasok til GD på 20%. Bemærkelses- værdigt var nok vandringen fra Pasok til GD. Hoved- motivet for at stemme på GD var i 2012: Protest (29%), indvandring (27%), valgprogram (14%), nationale og patriotiske spørgsmål (13%). - Proteststemmer var rette mod gamle partiers accept af Troika- nedskæringer og deres korrupte regeringsførelse (klientelismen). Indvandringsspørgsmål: Stop for ind- vandring, udsmidning af illegale indvandrere. Valgpro- gram: Folket vs eliten, mod globalisering, modernisering, Vesten/EU og kommunisme. For statslig regulering af økonomien, beskæftigelse og velfærdsydelser til alle. Nationale spørgsmål: Modstand mod Lissabontraktaten, Tyrkiets optagelse i EU og anerkendelse af Makedonien. Styrkelse af national/religiøs identitet specielt for unge.

10 Højreekstremismens fremgang i Grækenland (10) - Gyldent Daggry er et maskulint parti, 75% af partiets vælgere er mænd under 45 år. De repræsenterer de lavt uddannede, små selvstændige, offentlige ansatte, arbejds- løse, mens husmødre, bønder, pensionister, studerende sjældent stemmer på GD. Op til 50% af politiet støtter GD. - Partiet forsøger at forbinde sin retorik, symboler og handlinger med medlemmernes følelser og mindre med deres objektive interesser. Medlemmer rekrutteres i 1990 erne fra fodboldhooligans/body- buildingsmiljøer, mens rekrutteringen de sidste 5 år kommer fra fattige arbejderkvarterer med mange arbejdsløse, små selv- stændige og indvandrere fx i Piræus og Athen. - Med økonomisk-politisk krise i Grækenland har GD udviklet en antielitær, national/religiøs/xenofobisk orienteret populisme vendt mod indvandrere, minoriteter, regeringens og Troikaens nedskæringspolitik. Parallelt med partiets udvikling og landets stigende ungdomsarbejdsløshed (65% i 2013) har det skabt en højreekstremistisk bevægelse med ca unge paramilitære styrker/vagter fordelt over hele landet, der har forfulgt, undertrykt og myrdet indvandrere. - Sommeren 2013 stod partiet til 12-15% af stemmerne. Med GD s mord på den græske anti-fascistiske rapper Fyssas i Piræus, sept. 2013, blev tilslutningen til partiet halveret. Først da blev GD s leder Michaloliakos og andre fængslet.

11 Tom T. Kristensen ekst. lektor Grækenlandsstudier, KU

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ. øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvb

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ. øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvb Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw 1 ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqrtyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde.

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde. Rød regering [Nummer 312 23. september, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] blå politik? Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA 2014-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Udfordring 1: Vækst og beskæftigelse 6 Venstres løsninger 7 Slip den globale handel fri 7 Færdiggør det indre marked 7 Topforskning

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

1 Landeanalyser - Vestafrika

1 Landeanalyser - Vestafrika 1 Landeanalyser - Vestafrika Ulandssekretariatet i Vestafrika maj 2012 1.1 Benin 1.1.1 Politiske, økonomiske og sociale tendenser Benin bliver opfattet som et af de mere stabile demokratier i Vestafrika

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU. Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer. Tænketanken. NyAgenda

ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU. Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer. Tænketanken. NyAgenda ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer Tænketanken NyAgenda Hvad er NyAgenda? Indhold Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser og debat omkring

Læs mere

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne www.socialister.dk [Nummer 322 17. august, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Arbejdsgivere angriber vores faglige rettigheder! Vi kan ikke tåle at tabe! Krisen overskygger klimadeba Det ses tydeligt,

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Europa. Børsen Online - september 2010

Europa. Børsen Online - september 2010 Igennem finanskrisen har en stor del af verdens lande søsat forskellige projekter for at stimulere og give en håndsrækning til økonomien. Følgende er en oversigt over de hjælpepakker og garantier til banker

Læs mere

AVANTI KAN MAN SPISE PATRONER EU S MANGEL PÅ DEMOKRATI FAGLIGE KONSEKVENSER KRISEN PATENTDOMSTOLEN NYE HANDELSAFTALER

AVANTI KAN MAN SPISE PATRONER EU S MANGEL PÅ DEMOKRATI FAGLIGE KONSEKVENSER KRISEN PATENTDOMSTOLEN NYE HANDELSAFTALER AVANTI KAN MAN SPISE PATRONER EU S MANGEL PÅ DEMOKRATI FAGLIGE KONSEKVENSER KRISEN PATENTDOMSTOLEN NYE HANDELSAFTALER AVANTI - SOCIALISTISK UNGDOMSFRONT - NR. 3 MAJ 2014 Indhold Kan man spise patroner?

Læs mere

Svar på 20 spørgsmål om EU

Svar på 20 spørgsmål om EU Svar på 20 spørgsmål om EU En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats Indhold 1. Hvad er EU egentlig? 3 2. Hvad går Lissabon-traktaten ud på? 4 3. Hvorfor stemmer så få ved EU-valgene? 5 4. Koster det

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

En ny kurs til en ny tid

En ny kurs til en ny tid SFU S ØKONOMISKE PAPIR En ny kurs til en ny tid - - - Vedtaget på landsmødet 2009 - - - 0.0 Indledning Selvom samfundets økonomi af mange betragtes som en flyvsk og uhåndterlig størrelse, er dette ikke

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING Tommy FalkeØje Et socialt samfund. Oplæg til visualisering. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Rachel Corrie er opkaldt efter den myrdede amerikanske Palæstina-aktivist Frihedsflotillen på vej til det belejrede Gaza Nr. 11 14. årg. 2010 28. maj - 11. juni Støttepris 20 kr. TEMA:

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere